białczyński

Andrij Warhola (Andy Warhol) – 9×9, czyli pop art (także w duchu Wiary Przyrody) oraz Revolution 9 The Beatles (Kody Wiary w sztuce)

Posted in Blackblueardzi (Black Blue Art), Przyroda, Sztuka, Wiara Przyrody by bialczynski on 6 Wrzesień 2012

Skoro jesteśmy przy Łemkach i Rusiczach (Rusnakach) na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy – nie możemy pominąć okazji by nie wspomnieć o Andriju Warholi.

Number 9, Number 9, Number 9

Photos taken with: Lomography Pop 9 camera and 35 mm film

Andrew Warhol urodził się 6 sierpnia 1928 r. w Pittsburgu w Pensylwanii jako Andrew Warhola. Jego rodzice, Andrij (Andrew) Warhola i Ulija (Julia) Justyna Zavacka (nazwisko Warhola zmienili na Warhol po przyjeździe do USA), byli imigrantami z klasy robotniczej. Pochodzili z mniejszości grekokatolików łemkowskich (rusińskich) z wioski Miková, usytuowanej na północy Słowacji.

Młody Andrew Warhol zachorował na pląsawicę, prawdopodobnie będącą powikłaniem szkarlatyny. Miało to na zawsze zmienić wygląd i życie przyszłego artysty nurtu pop.

Ludziom często się wydaje, że kogoś dobrze znają, chociaż ich wiedza o tym kimś jest powierzchowna.  Piszę dzisiaj o Andriju Warholi znanym światu i krytyce artystycznej jako Andy Warhol – człowiek niesłychanie twórczy, eksperymentator, prekursor sztuki nowoczesnej, autor kierunku pop-art  w sztukach plastycznych, obrazoburca i rewolucjonista świata artystycznego lat 60-70 tych XX wieku, wyznaczający nurt przemian estetycznych związanych z hippisowskim (pop kulturowym) przewrotem ideowym tamtego czasu.

Dla mnie Andrij Warhola to syn krajanów, Łemków z pogranicza polsko-słowackiego z wioski Mikova. Jak wiecie my tutaj w Galicji nie jesteśmy przyzwyczajeni do dzielenia Polski według powojennej miary, ale nawet według niej rodzina Warhola pochodzi z miejscowości leżącej o 12 kilometrów od obecnej polskiej granicy, a najbliższym większym miastem jest Sanok. Ponieważ rodzina mojej babci po kądzieli pochodzi z Czech a rodzina prababci mojej żony (także po kądzieli) z Moraw, zaś jej druga babcia ze Lwowa, to niejako normalne i naturalne że Rusicze – Łemkowie ze Słowacji są przez nas uważani za krajan. Podobnie podchodził do tej sprawy Stanisław Vincenz i Stanisław Pagaczewski – uważali oni za krajan także Cyganów i Żydów tutejszych, i Ormian, i Niemców, których żyło przed wojną w Małopolsce sporo.

Ta część Słowacji, gdzie mieszkali Warholowie przed II wojną światową tworzyła pogranicze polsko-węgierskie. Z tą ziemią – Białą Chorwacją – Małopolską, związani byli zatem dwaj awangardowi artyści, którzy zrobili kariery międzynarodowe w USA w dziedzinie sztuk plastycznych po II Wojnie. Byli to Stanisław Szukalski i Andrij Warhola. Pierwszy był szeroko znaną postacią w Hollywood, drugi zrobił karierę światową jako prekursor pop-artu.


Mało kto przypuszcza, że również Andrij Warhola genialny współczesny artysta awangardowy, podobnie jak Stanisław Witkiewicz (Witkacy), zaakcentował w stworzonych dziełach swoje przywiązanie do przyrody i zamanifestował myślenie magiczno-symboliczne. Na owo magiczno-rodzimowiercze zakorzenienie myśli Andyego Warhola w Wierze Przyrodzonej Słowian oraz proekologizm w myśleniu zwraca uwagę amerykańska strona internetowa: http://thoughtblossom.wordpress.com

W latach 60. zaczął używać sitodruku do produkcji obrazów ze znanymi amerykańskimi produktami, tj. z zupą Campbell’s i Coca-Colą. Szukał sposobu nie tylko na tworzenie sztuki posługującej się produktami kultury masowej, ale chciał przede wszystkim produkować masowo sztukę. Mówił, że chce być jak maszyna. W swoim atelier, The Factory, położonym przy Union Square w Nowym Jorku, zatrudniał i nadzorował artystów, zaangażowanych w produkcję druków, butów, filmów, książek, itp.

Większość rzeczy wytwarzanych przez Andy’ego Warhola obracała się wokół konceptu szeroko pojętej kultury amerykańskiej. Malował pieniądze, jedzenie, damskie obuwie, ważne osobistości i gwiazdy, wycinki z gazet oraz przedmioty codziennego użytku. Według niego, te właśnie wyobrażenia reprezentowały kulturalne wartości Stanów Zjednoczonych. Dla przykładu, Coca-Cola utożsamiana była z demokratyczną równością.

Z Krakowa przez Krynicę do Mikovej to jak rzut beretem – 160 kilometrów. Tak się składa że tutaj niedaleko urodził się, żył  i malował w Krynicy inny wielki, sławny w świecie malarz łemkowskiego pochodzenia Epifaniusz Drowniak – prymitywista (malarz naiwny)  – znany jako  Nikifor Krynicki. Pamiętajmy, że to w Sanoku urodził się i mieszkał przez wiele lat – związany także z Krakowem – Zdzisław Beksiński. Jak widać ta ziemia sypie talentami malarskimi (plastycznymi), bo należy też do nich zaliczyć genialnego artystę łączącego różne kierunki sztuki – Tadeusza Kantora.

Przedstawiamy w kolejności  9 obrazów z 9-tkowego cyklu Andrzeja Warchoła. Układają się one w swoistą opowieść o przyrodzie – siedlisku człowieka i jej upadku. (zniszczeniu) 

Myślę, że przedstawiciele Wiary Przyrodzonej Słowian – ale nie tylko – także okultyści i inne osoby obeznane z symboliką wynikającą  z obserwacji Przyrody, opartą na naturalnych rytmach i geometrii wszechświata, bez trudu rozszyfrowują znaczenie owej Dziewiątki – boskiej (deva), najwyższej, doskonałości, mnożącej się poprzez siebie samą w nieskończoność w kolejne dziewiątki. Z Mitologii Słowiańskiej znamy dobrze także symbolikę Drogi do Nieba (Schodów do Nieba [Led Zeppelin], Drabiny do Nieba) – Mlecznej Drogi, Drogi Ptasiej, Drogi Umorów-Straszów – Drabiny Trzy-Dziewiętnej. Nie miejsce w tym artykule by rozwijać całą symbolikę Trzech Prac Swąta Światowida (stworzenie Światła, Świata i Trzech Poziomów Życia) – wykonywanych przez 3 razy po 9 dni – i tej czwartej Jego Pracy jaką było stworzenie Człowieka.

Warhol regularnie zgłaszał się na ochotnika do schronisk dla bezdomnych w Nowym Jorku, zwłaszcza podczas najbardziej pracowitych dni w roku. Mówił o sobie, że jest osobą religijną. Regularnie uczęszczał na msze święte. Postrzegał siebie jednak jako człowieka niezaakceptowanego przez środowisko religijne ze względu na swój homoseksualizm. Wiele jego późniejszych dzieł zawiera ukryte tematy religijne, a główną część jego twórczości o tematyce sakralnej znaleziono w jego domu już po jego śmierci.

Przecież twórca mógł tutaj zastosować jakikolwiek kod, aby ze zwykłych obiektów i zwykłej zdawałoby się fotografii  uczynić dzieło malarsko-graficzne. Równie dobrze mogła to być 6-tka lub 4-ka. Wybrał jednak 9-tkę i w fotografiach 9 obiektów pomnożył je przez 9.

Medzilaborce (węg. Mezőlaborc, rus. Меджильабірці) – miasto powiatowe we wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim, w historycznym regionie Zemplín.

Medzilaborce leżą na wysokości 326 m n.p.m. na południowych stokach Niskiego Beskidu, nad rzeką Laborec. Liczba mieszkańców miasta wynosi 6741 osób [2001], powierzchnia – 32,29 km². Dzielnice miasta to Medzilaborce (centrum), Borov i Vydraň.

Przez Medzilaborce przebiega droga lokalna nr 559 od granicy na Przełęczy Radoszyckiej. 11 km na południe od granicy z drogą tą łączy się droga lokalna nr 575 ze Stropkova. Przez miasto przebiega również międzynarodowa linia kolejowa Sanok – Humenné z przejściem granicznym w Łupkowie na Przełęczy Łupkowskiej. Do najbliższej Polskiej miejscowości jest stąd 12 km. Do pierwszego większego miasta (Sanok) – 55 km.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1543, gdy włączono je do włości węgierskiej magnackiej rodziny Drugethów. Prawa miejskie zostały nadane w 1964, kiedy to również przyłączono do Medzilaborec kilka wsi. Region, w którym leżą Medzilaborce – Górny Zemplin – jest uważany za najuboższą część Słowacji. Oficjalny wskaźnik bezrobocia w mieście wynosi 20,63%. Wśród mieszkańców miasta przeważają Rusini, mieszkają tu także Słowacy i Cyganie. Ludność jest wyznania greckokatolickiego, rzymskokatolickiego i prawosławnego. Miasto stanowi ośrodek narodowego ruchu rusińskiego, odbywają się tu coroczne festiwale kultury rusińskiej i ukraińskiej. Miasto składa się z domków jednorodzinnych i osiedli bloków mieszkalnych, jest tu również kilka niewielkich zakładów przemysłowych. Medzilaborce są znane przede wszystkim z galerii sztuki nowoczesnej, mieszczącej się w miejscowym domu kultury, w której prezentowane są prace Andy’ego Warhola oraz jego braci Paula i Jamesa. Rodzina Warholów przed emigracją do USA mieszkała we wsi Miková (17 km na zachód od miasta). Muzeum zostało otwarte staraniem miejscowej społeczności rusińskiej w 1991. Poza tym w mieście warte obejrzenia są dwie cerkwie: prawosławna (pw. Świętego Ducha, wzniesiona w 1949 w stylu staroruskim) i greckokatolicka (św. Bazylego Wielkiego z XVIII wieku).

Wiemy też, że zmarłego Słowianie wyposażali w figurki wypieczone z ciasta, które towarzyszyły mu po śmierci w jego drodze na Welę i w Zaświaty. Były to głownie figurki ptaków i drabiny dziewięciostopniowe lub trzydziewiętne, a także mosty, po których miał się wdrapywać na szczyt Welskie Góry do Wąwelu (Wnijścia do Welu – otworu na jej szczycie na Niwie Welesów), a następnie opuszczać do Komory Sowiego i dzięki niej przekraczać bezpiecznie przepaście w nawnych Dróżkach-Pąciach wiodących do właściwej dla jego Duszy Nawi.

Andy Warhol zmarł 22 lutego 1987 r. w wieku 58 lat w Nowym Jorku podczas rutynowego badania pęcherzyka żółciowego. Warhol bał się szpitali i wizyt lekarskich, dlatego też odwlekał zbadanie narastającego problemu. Być może ma to związek z tym, iż ojciec Andy’ego zmarł nagle podczas pobytu w szpitalu.

Został pochowany na cmentarzu katolickim St. John the Baptist w Bethel Park, w Pensylwanii, na południe od Pittsburgha. Znajoma artysty, Yoko Ono, była jedną z osób przemawiających na pogrzebie. Andy napisał kiedyś, że pragnie, aby na jego nagrobku nie było nic poza słowem „Figment” (tłum. fikcja, wymysł). Jednak ten nagrobek to niewielka prosta marmurowa płyta z imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzin i śmierci. Warhol był posiadaczem tak wielu przedmiotów, że sprzedanie całego majątku zajęło domowi aukcyjnemu Sotheby’s 9 dni.

Nie chcę dopowiadać wszystkiego do końca, bo sztuka Warchoła pozbawiona była w ogóle słów. Miał to być surowy materiał do własnej osobistej interpretacji odbiorcy, ku jego intelektualnemu rozwojowi. materiał który powinien budować i rozwijać jego osobistą świadomość.

W 1968 r., 3 czerwca, został postrzelony w klatkę piersiową przez Valerię Solanas. Była założycielką grupy Society for Cutting Up Men i wydała manifest S.C.U.M. Manifesto, który jest postrzegany jako radykalny tekst feministyczny. W rzeczywistości Solanas była jedyną członkinią S.C.U.M. Aresztowana dzień po zamachu na życie Andy’ego Warhola, powiedziała:

He had too much control over my life.

(Zbyt panował nad moim życiem.)

Solanas otrzymała broń od Davida Horvitza, wymieniając skradziony obraz Warhola na pistolet. Do dziś Horvitz odmawia zwrócenia dzieła, twierdząc, że otrzymał je dzięki uczciwej wymianie. Warhol doznał ciężkich obrażeń fizycznych, które także odbiły się na jego psychice (musiał nosić gorset wspierający). Strzały wywarły trwały skutek na życiu i twórczości Warhola

Niech przemawia artysta – ja wskażę tylko jeszcze na jedno – cykl zawiera najpierw 5 obrazów poziomych, a po przekroczeniu magicznej Granicy przedstawiono 4 obrazy pionowe.

Zagrożenie

Słoneczniki Niebieskie (Welańskie)

Suche poziome gałęzie, przewrócone martwe pnie, umarłe drzewa

Wreszcie z tym wszystkim Autor zderza Człowieka – Sprawcę tego co prezentuje ów cykl twórczy-destrukcyjny? Pokazuje człowieka w jego żeńskiej, pięknej formie (w tamtych czasach postać wciąż jeszcze zdeprecjonowaną przez chrześcijaństwo do roli symbolu Złego, przyczyny wygnania z Raju, uosobienia grzechu). Ten obraz dziesiąty wyraźnie wypada poza cykl, związuje cykl Przyrody „innym światem” . Ten dziesiąty obraz nie tworzy już 9-tki lecz 6 + 3. Trzy obrazy kobiecej twarzy są tu odseparowane od przyrody – wyizolowane, nieprzetworzone przez odbicie i bez związku z Naturą rzeczy. Dopiero na nich widać atrybuty cywilizacji – czerwoną bluzkę i szminkę – sztuczność świata Człowieka.

Sztukę Andyego Warhola interpretuje się na tysiące sposobów i przedstawia w niezliczonych kontekstach ale przy tej okazji nikt nigdy nie mówi o niej jako o sztuce walczącej czy też zawierającej refleksję nad światem i drogą po jakiej zmierza cywilizacja. Lokuje się go co prawda częściowo w nurcie psychodelicznym – ale raczej w kontekście poszukiwania wewnętrznych światów – Nigdy jako autora „opowiadającego, którego sztuka służy ideowej walce”. Tymczasem jego słynna „tapeta z Krową” nie jest niczym innym jak sarkastycznym komentarzem na temat stosunku człowieka do natury.

Przedstawiony tutaj cykl przeczy schematom, pokazuje jak łatwo szufladkujemy osoby i ich twórczość, jak przypisujemy je do określonych frontów ideologicznych, a na potrzeby tych szufladkowań i przypisań – jak kastrujemy ich wypowiedzi, z wszelkich nie pasujących do przyjętego schematu sensów.

Prawda jest taka, że wielka sztuka – tzw AWANGARDA – czyli sztuka tworzącą nową jakość jest zawsze odpowiedzią i przetworzeniem najsubtelniejszych i najgłębszych aktualnych procesów cywilizacyjnych i naturalnych jakie się toczą na naszej planecie. Dlatego tak ważne jest by tę sztukę wspierać i czynić wszystko by mogła zaistnieć we właściwym czasie (nie po latach powstrzymywania jej przez Cenzurę czy okoliczności tzw. ekonomiczne).

Na publikowanie tego rodzaju sztuki zawsze musimy jako społeczeństwo znaleźć pieniądze, sposób i chęci organizacyjne. Sztuka bowiem jest zapisem „stanu podskórnego wrzenia” Rzeczywistości wokół nas – ale też wizualizuje nam (obrazuje) aktualne stany Rzeczywistości i toczące się aktualnie procesy. Te jej zobrazowania z kolei stają się bodźcami do analitycznych ujęć i opisów – są katalizatorami, wyzwalaczami przeczuć , które wszyscy nosimy w sobie choć nie potrafimy ich osobiście ująć w formę ani wyrazić. Dopiero spojrzenie w dzieło, przeżycie emocji z nim związanych jest jak spojrzenie przez okno na zewnątrz lub jak wejrzenie we własne odbicie w lustrze. W jednej chwili wiemy o co chodzi – i można wykonać następny krok na drodze własnego rozwoju.

Takie dzieło jest jak 100 wykładów o Oświeceniu – jest oświeceniem samym w sobie – Oświecającą mandalą Aktualną w Czasie – nie zapisem przeszłości czy uniwersalnego stanu lecz zapisem chwili. Z takich chwil budujemy bieżącą rzeczywistość – Teraźniejszość.

Ktoś kto pozbawia Nas dostępu do tego przeżycia odseparowuje od Nas Istotę Bieżącego Stanu Świata. Zamyka Nas wszystkich w klatce – w więzieniu Niewiedzy. Pozbawia Ludzi Wrażliwszych szansy na wskazanie tego „zapisu Rzeczywistości” Ludziom Mniej Wrażliwym – w rezultacie skazuje całe społeczeństwo na niewiedzę w tym zakresie.

Dobitnie pokazuje to przykład dzieła Johna Lennona – Revolution 9.

Biały – nie dlatego że to rewolucja Białej Rasy, ale dlatego że od tej chwili dzieje miały się toczyć na nowo – a wiec Tabula Rasa – Pusta, biała karta

The Beatles Revolution 9 – White Album

Najpierw posłuchajcie: http://beatlesnumber9.com/number9mp3.mp3

Oto co pisze Wikipedia polska na temat utworu The Beatles Revolution 9.

Zapytajcie Yoko Ono co Ona o tym sądzi. Kiedy przyjechała do Polski usiłowano ją tutaj wprząc w medialną zadymę i użyć na rzecz władzy – była zbyt mądra żeby im na to pozwolić.

Andy Warhol – John Lennon

Wszak tylu jest znawców sztuki The Beatles, tylu ludzi wie o nich wszystko, a nikt nie zauważa że Revolution 9 toczy się przez 9 minut. Piszą wręcz, że ma 8 minut. Nie! – Ma dokładnie 8 minut i 22 sekundy (8 + 4 = 12). Leming powie zaraz, że to przypadek a teoretyk spisku, że to znak masoński. To tylko symbole Wiary Przyrody – tak jak i 9 x 9 w tym utworze. Jakby komuś było mało, że Revolutnion 9 trwa przez  9 minut  (9×9), w wewnętrznej strukturze utworu został zawarty dodatkowy kod-znak – LINIA 9 – kolejna trzecia 9-tka (3×9 = 9). A gdyby ktoś po tym wszystkim wciąż odczuwał niedostatek i dyskomfort i opowiadał, że to wszystko przypadek dodajmy, że była to 9 płyta długogrająca wydana przez The Beatles.

Niestety nie mam znów czasu aby tłumaczyć wszystko z angielskiego, więc pozostaje wam osobista translacja – tu tylko fragment w przełożeniu. Rzecz jasna polska Wikipedia dla Idiotów zawiera 2 linijki tekstu na temat tego utworu.

Czy chodzi o to żeby po niemal 50 latach od tamtej premiery nie dotarła do Was w dalszym ciągu solidna głęboka interpretacja wybitnych dzieł XX-wiecznej sztuki w duchu Magii i Wiary Przyrody?!

Nie wiem, niech każdy sam to zjawisko zinterpretuje – polska Wikipedia to tylko namiastka wiedzy – taka fałszywka – tak jak w hasłach przedstawiających Wiarę Przyrodzoną Słowiańską i interpretacje jej obrzędów – tam są po prostu bzdety, które mają zaświadczyć, iż Wiara Przyrody  to zabobon. Tutaj w wersji polskiej macie suche fakty,  czyli informację, która nic nie wniesie do wiedzy czytającego poza datami i osobami.

 

Z polskiej Wiki:

Revolution 9 – eksperymentalny utwór zespołu The Beatles skomponowany przez Johna Lennona (oficjalnie Lennon/McCartney) z pomocą George’a Harrisona i Yoko Ono. John stworzył model tej piosenki inspirując się Awangardą Yoko Ono jak i muzyką takich kompozytorów jak Edgard Varese i Karlheinz Stockhausen. Piosenka została umieszczona na płycie The Beatles[1].

„Revolution 9”, trwający ponad 8 minut, to najdłuższy utwór zespołu The Beatles, oficjalnie wydany.

Wiki english

Oto tekst angielski na ten temat i jego „swobodne” tłumaczenie:

Revolution 9” is a recorded composition that appeared on The Beatles’ 1968 self-titled LP release (popularly known as The White Album). The sound collage, credited to Lennon–McCartney, was created primarily by John Lennon with assistance from George Harrison and Yoko Ono. Lennon said he was trying to paint a picture of a revolution using sound. The composition was influenced by the avant-garde style of Ono as well as the musique concrète works of composers such as Edgard Varese and Karlheinz Stockhausen.

The recording began as an extended ending to the album version of „Revolution”. Lennon then combined the unused coda with numerous overdubbed vocals, speech, sound effects, and short tape loops of speech and musical performances, some of which were reversed. These were further manipulated with echo, distortion, stereo panning, and fading.

McCartney argued against including the track on The Beatles. At over eight minutes, it is the longest track that the Beatles officially released.

Wolne tłumaczenie:

„Revolution 9” jest utworem zarejestrowanym na longplayu, który został wydany  w 1968 The Beatles w wydaniu LP (znanym jako The White Album). Kolaż dźwięku, sygnowany przez parę  Lennon-McCartney, został stworzony głównie przez Johna Lennona z pomocą George Harrison i Yoko Ono. Lennon powiedział o tym utworze, że próbował malować obraz rewolucji za pomocą dźwięku. Kompozycja wypłynęła z istoty awangardowej twórczości Yoko Ono, jak również z inspiracji twórczością takich kompozytorów współczesnych Lennonowi jak Edgard Varese i Karlheinz Stockhausen.

Nagranie miało być wydłużonym zakończeniem do wersji albumu „rewolucji”. Lennon włączył następnie w utwór niewykorzystane fragmenty muzyczne z licznymi dubbingami wokalu, mowy, efekty dźwiękowe oraz krótkie pętle taśm mowy i z widowisk muzycznych, z których niektóre zostały odwrócone. Dalej były one manipulowane przez echo, dystorsje, panoramowanie stereo i bliki dźwiękowe.

McCartney sprzeciwiał się umieszczeniu tego utworu na płycie The Beatles.Utwór trwa 8 minut i 22 sekundy – jest to najdłuższy utwór oficjalnie wydany przez The Beatles.

Interpretacje wokół Linii Numer 9 utworu Rewolucja 9

Oto co piszą anglo-amerykańscy analitycy twórczości The Beatles na temat prawdziwej zawartości tego utworu:

Reception

… compare Lennon’s work with Luigi Nono’s similar Non Consumiamo Marx (1969) to see how much more aesthetically and politically acute Lennon was than most of the vaunted avant-garde composers of the time … Nono’s piece entirely lacks the pop-bred sense of texture and proportion manifested in „Revolution 9”.

— Ian MacDonald, Revolution in the Head[15]

„Revolution 9” is an embarrassment that stands like a black hole at the end of the White Album, sucking up whatever energy and interest remain after the preceding ninety minutes of music. It is a track that neither invites nor rewards close attention …

— Jonathan Gould, Can’t Buy Me Love[16]

Interpretation

The unusual nature of „Revolution 9” engendered a wide range of opinions. Lewisohn summarised the public reaction upon its release: „… most listeners loathing it outright, the dedicated fans trying to understand it.”[17] Music critics Robert Christgau and John Piccarella called it „an anti-masterpiece” and noted that, in effect, „for eight minutes of an album officially titled The Beatles, there were no Beatles.”[18] Jann Wenner was more complimentary, writing that „Revolution 9” was „beautifully organized” and had more political impact than „Revolution 1”.[19] Ian MacDonald remarked that „Revolution 9” evoked the era’s revolutionary disruptions and their repercussions, and thus was culturally „one of the most significant acts The Beatles ever perpetrated.”[20]

Among more recent reviews, The New Rolling Stone Album Guide said it was „justly maligned”, but „more fun than ‚Honey Pie’ or ‚Yer Blues’.”[21] Pitchfork reviewer Mark Richardson observed that „the biggest pop band in the world exposed millions of fans to a really great and certainly frightening piece of avant-garde art.”[22]

 

Lennon described „Revolution 9” as „an unconscious picture of what I actually think will happen when it happens, just like a drawing of revolution.”[4] He said he was „painting in sound a picture of revolution”, but he had mistakenly made it „anti-revolution”.[4] In his analysis of the song, MacDonald doubted that Lennon conceptualised the piece as representing a revolution in the usual sense, but rather as „a sensory attack on the citadel of the intellect: a revolution in the head” aimed at each listener.[23] MacDonald also noted that the structure suggests a „half-awake, channel-hopping” mental state, with underlying themes of consciousness and quality of awareness.[24] Others have described the piece as Lennon’s attempt at turning „nightmare imagery” into sound,[25] and as „an autobiographical soundscape.”[26]The loop of „number nine” featured in the recording fuelled the fallacy of Paul McCartney’s death after it was reported that it sounded like „turn me on, dead man” when played backwards.

Charles Manson

Based on interviews and testimony, prosecutor Vincent Bugliosi asserted that Charles Manson believed that many songs on the album The Beatles contained references confirming his prediction of an impending apocalyptic race war, a scenario dubbed „Helter Skelter”. According to Gregg Jakobson, Manson mentioned „Revolution 9” more often than any of the other album tracks, and he interpreted it as a parallel of Chapter 9 of the Book of Revelation.[27] Manson viewed the piece as a portrayal in sound of the coming black-white revolution.[27] He misheard Lennon’s distorted screams of „Right!” within „Revolution 9” as a command to „Rise!”[28]

Cover versions

The jam band Phish performed „Revolution 9” (along with almost all of the songs from The Beatles) at their Halloween 1994 concert that was released in 2002 as Live Phish Volume 13. Australian dance rock band Def FX recorded a version for their 1996 album Majick. Little Fyodor recorded a cover in 1987 and released it as a CD single in 2000.[30] In 2008, the contemporary classical chamber ensemble Alarm Will Sound transcribed an orchestral re-creation of „Revolution 9” which they performed on tour.[31] Also in 2008, the contemporary jazz[disambiguation needed] trio The Neil Cowley Trio recorded both „Revolution 9” and „Revolution” for the magazine Mojo. „Revolution 9” has also inspired songs by punk group United Nations („Resolution 9”) and rock band Marilyn Manson („Revelation #9”). It also inspired White Zombie’s „Real Solution #9”, which contains samples of a Prime Time Live interview that Diane Sawyer conducted with Manson Family member Patricia Krenwinkel. In the sample used Krenwinkel is heard saying: „Yeah, I remember her saying, I’m already dead.”

Jaskinia Werteba – rzeczywista i jako metafora łemkowskiej przeszłości polsko-ukraińskiego pogranicza (albo wspólnej Małopolski-Rusi Białochorwackiej)


Jaskinia Werteba Ryszarda Turkiewicza

W tych dniach otrzymaliśmy tomik poezji Ryszarda Turkiewicza „Jaskinia Werteba”. Jest to poezja bardzo dojrzała, ale też niestety wywołująca bardzo smutne refleksje związane z dziejami Podola i ludzi którzy zamieszkiwali do końca II Wojny Światowej okolice Bilcza Złotego gdzie leży owa tajemnicza jaskinia.

Scytyjski rysunek z krypty (Krym, Ukraina)
– przedstawia ognistego konia, ognistą boginię
i domek na kurzych łapkach.

Związek między panem Turkiewiczem a naszym blogiem jest przypadkowy, a może i nieprzypadkowy jako że poeta zapragnął ozdobić swój tomik reprodukcjami motywów słowiańskich z pisanek prezentowanych tutaj przez Dobrosława Wierzbowskiego. Zauważyłem już w 2009 roku że te motywy zyskały sobie dużą popularność – na sam artykuł było bardzo wiele wejść zaraz po jego publikacji i wciąż jest to artykuł popularny. Jego siła są owe motywy i objaśnienia ich znaczeń dołączone przez pana Dobrosława. Jego zasługą jest w pewnym sensie, że te motywy przeniosły się do tatuaży i są obecnie wykorzystywane przez pracownie tatuażu, które używają motywów słowiańskich. Weszły więc niejako do kontrkultury i kultury rycerskiej – współczesnej.

Kiedy przeczytałem te wiersze wysłałem mail do Dobrosława Wierzbowskiego , którego fragment tutaj przytoczę zamiast komentarza:

„…Na razie zdążyłem tylko raz przeczytać wiersze i odczekiwałem przed napisaniem do pana. Książka ładnie wydana, teksty, zwłaszcza na początku głębokie i dobre poetycko, potem poezja stała mi się zbyt prozatorska, nie wiem czy poezja powinna opowiadać zdarzenia – traci na tym kiedy przestaje być zapisem chwili i stanu ducha  – muszę przeczytać jeszcze raz. Łemkowie powinni napisać otwarcie o polskim okrucieństwie o tym pożałowania godnym barbarzyństwie powojennym, o tej okrutnej nienawiści – przecież nikt nie zaprotestował kiedy niszczono cały ich świat, a teraz 20 lat po słynnym odzyskaniu niepodległości nikt się nie odważa nawet mówić o tym żeby im zwrócić ich miejsce – tym którzy chcieliby wrócić.  Problem jest trudny , ale od czego do cholery jest to państwo…”.

Kiedy pisałem te słowa miałem odczucie, że obrazy przedstawiane przez Ryszarda Turkiewicza w dalszej części tomiku za dużo opowiadają, są zbyt dosłowne, relacjonujące – teraz zmieniłem zdanie. Nie czytałem drugi raz , na to jest za wcześnie. Widzę jednak po tym mailu do Dobrosława, że został osiągnięty wielki emocjonalny skutek, a to znaczy że jest to dobra poezja i powinna pozostać dokładnie taka jaka jest.

(kliknij – powiększ)

Wierzę panie Ryszardzie w opowieść, że tym otworem Wertebskim, wydobywa się na świat opowieść o naszej wspólnej przeszłości i wspólnych korzeniach – jeśli okrucieństwo wypłynęło z jakiegoś podziemnego otworu (podświadomego tworu) na Ukrainie to musiała być nim jakaś inna, tutejsza peczera.

Jestem pewien że kiedyś ktoś naprawi przynajmniej część tych krzywd, które miały miejsce. Ta Łemkowszczyzna jest nie tylko własnością Turkiewicza czy Vincenza – jest własnością tych co byli przed nimi i tych co będą po nich – jest obiektem naszej wspólnej troski bo to niezagojona rana na ciele Ojczyzny i Macierzy – potąd pokąd nie robimy nic żeby wróciła w ręce tych, którym z racji pokoleń przynależy. Jestem pewien, że kiedyś i Ukraińcy zrozumieją swoje ludobójstwo dokonane na Polakach i Rosjanie zrozumieją swoje i Polacy zrozumieją swoje ludobójstwo na Ukrainie i Łemkowszczyźnie – bo przecież nie ukrywajmy że odwet był – musiał być – choćby skala była niepomierna.

Chciałbym żeby czasy rozlewu krwi z powodu mocarstwowych ambicji grup ludzi (bo przecież nie narodów) i z powodu odmienności czysto religijnych – bo do tego się to tutaj sprowadza (także w byłej Jugosławii) – nie wróciły już nigdy.

Tomik niniejszy jest okazją do przypomnienia dziejów Jaskini Werteba – bo to dzieje Słowian i Słowiańszczyzny

Kamienna głowa byka

Złote Bilcze 1822

W 1822 w Bilczu Złotym odkryto dwa stanowiska archeologiczne zasiedlane przez ludność kultury trypolskiej z epoki miedzi.

Jedno z nich, nazywane Ogrodem, ulokowane w dolinie rzeki Seret, głęboko rozcinającej Wyżynę Podolską, okazało się typową wsią zamieszkiwaną w okresie od 4000 do 3500 lat p.n.e. Dominowały tam piętrowe domy zbudowane z drewna i gliny. Ludność zajmowała się uprawą roli, hodowlą bydła, owiec i świń oraz rzemiosłem, w tym wyrobem narzędzi z krzemienia, kości i z miedzi. Charakterystycznym dziełem tych ludzi są doskonałej jakości naczynia ceramiczne, malowane czarną, czerwoną i białą farbą. Oprócz najczęściej występujących ornamentów geometrycznych, spotykane też są malowane figury ludzi i zwierząt oraz schematyczne przedstawienia roślin.

Drugi stanowisko archeologiczne zlokalizowane było w gipsowej jaskini Werteba, położonej na płaskiej wysoczyźnie lessowej, oddalonej o kilka kilometrów na wschód od Ogrodu.

CzARA – skołocka z Jaskini Werteba (werteb – zapadlisko)

Foto Egidijus

W Wiki:

Jaskinia Werteba – gipsowa jaskinia, znajdująca się w obwodzie tarnopolskim Ukrainy, w pobliżu wsi Bilcze Złote, na płaskiej wysoczyźnie lessowej.

Jaskinię odkryto przypadkowo w 1822. Ziemie wokół Bilcza Złotego i sama jaskinia należały wówczas do księcia Adama Sapiehy, a później do jego syna – Leona.

Odkryto w niej słynne później stanowisko archeologiczne. Pierwszym archeologiem, który z polecenia Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności przeprowadził w l. 1876 – 78 badania w jaskini był Adam Honory Kirkor.

W wąskich, niskich i bogato rozgałęzionych korytarzach jaskini, do której wchodziło się z góry przez otwór, odkryto ponad 1000 bogato zdobionych naczyń ceramicznych lub ich fragmentów kilkadziesiąt narzędzi krzemiennych i ponad 70 glinianych figurek ludzkich. Przedmioty te znajdowały się w najtrudniej dostępnych zakamarkach jaskini, której istotną cechą były trudności z odpowiednią wentylacją skomplikowanej sieci korytarzy. Zabytki starannie dobierane i deponowane w jaskini przez ponad 1000 lat – pochodzą z okresu między 3870 a 2710 p.n.e. – ze względu na swój wotywny charakter i doskonały stan zachowania wskazują na kultowy charakter tego miejsca. Potwierdza to obecność licznych naczyń pochodzących m.in. z środkowego Podnieprza, środkowego i dolnego Naddniestrza, a nawet z Lubelszczyzny.

Funkcjonowanie tego miejsca zamarło około 2500 roku p.n.e. i wiązało się z upadkiem miejscowych populacji rolniczych, które ustąpiły miejsca ruchliwym grupom pasterzy.

Bilcze Złote kultura trypolska 3500 – 2800 pne – Czara – naczynia gliniane
Oto tekst towarzyszący wystawie w roku 20o1 w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Elżbieta Trela

Zbiór wykopalisk z Bilcza Złotego
imienia Książąt Leona i Teresy Sapiehów

W listopadzie 1904 roku księżna Teresa Sapieżyna wdowa po księciu Leonie podpisała z Akademią Umiejętności w Krakowie umowę, na mocy której Akademia zobowiązała się skatalogować, uporządkować i konserwować zabytki z Bilcza Złotego, pokazać je na wystawie jako Zbiór wykopalisk z Bilcza Złotego imienia Książąt Leona i Teresy Sapiehów, a także w ciągu dwu lat po złożeniu zbiorów w krakowskim Muzeum ogłosić drukiem naukowe ich opracowanie.

Po prawie 100 latach umowa doczekała się realizacji. Polsko-ukraiński zespół archeologów poddaje analizie tę, jedną z największych w Europie, kolekcję zabytków. Składa się na nią ponad 300 całych naczyń (niekiedy metrowej wysokości) i ponad 35 tyś. ich fragmentów, około 120 figurek ludzkich i zwierzęcych, ponad 60 glinianych przedmiotów związanych z tkactwem (przęśliki, ciężarki tkackie, szpulka), około 200 narzędzi z kości i rogu, 300 narzędzi krzemiennych i kamiennych (sierpy, siekiery, tłuczki-rozcieracze) oraz ozdoby z kości i muszli, a także niewielki dysk wykonany z hematytu. Zabytki datowane są na okres między poł. V a poł. III tysiąclecia p.n.e.w chronologii kalibrowanej. Dzięki współpracy z archeologami z Ukrainy badającymi od kilku lat stanowisko, z którego pochodzi kolekcja Sapiehów, zabytki wydobyte na początku wieku i dziś po tylu zawirowaniach historii całkowicie pozbawione dokumentacji terenowej, odzyskują kontekst naukowy.

Jaskinię Werteba odkryto przypadkowo w 1822 r. Ziemie wokół Bilcza Złotego i sama jaskinia należały wówczas do księcia Adama Sapiehy, a później do jego syna – Leona. Pierwszym archeologiem, który z polecenia Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności przeprowadził w latach 1876 – 1878 badania w jaskini był Adam Honory Kirkor. Natomiast pierwsze ślady osady znajdującej się na terenie parku dworskiego odkryto jak podaje Gotfryd Ossowski przypadkowo w 1884 r. O prowadzenie w tym miejscu prac wykopaliskowych ks. Leon Sapieha poprosił w 1889 r. kustosza Muzeum im. ks. Lubomirskich we Lwowie, Pawłowicza. W listopadzie 1890 r. dalsze prace w tym miejscu podjął już sam Ossowski. Odkrył ponad dwadzieścia, jak wówczas sądził, grobów ciałopalnych. W 1890 r. Ossowski zainteresował się również jaskinią Werteba i zlecił wykonanie dokładnego jej planu. Dalsze badania w jaskini w latach 1898, 1904 i 1907, a także niewielkie prace w parku prowadził Włodzimierz Demetrykiewicz. Na podstawie wyników badań Demetrykiewicz sprostował mylną hipotezę Ossowskiego uznając znalezione w parku obiekty za ślady konstrukcji mieszkalnych, nie zaś za ciałopalne groby cegłowe jak sądził jego poprzednik. Po roku 1907 nie prowadzono już większych prac w Bilczu Złotym.

Wilki – figurki kamienne

W 1904 r. zabytki pozyskane podczas dotychczasowych badań przekazane zostały, na mocy umowy, Muzeum Akademii Umiejętności w Krakowie, nastąpiło to jednak już po niewyjaśnionej kradzieży część materiałów, która miała miejsce w Bilczu w tym samym roku. Niektóre ze skradzionych zabytków odnalazły się później i przechowywane były w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. Demetrykiewicz zapoczątkował naukowe opracowanie zbiorów bilczańskich. Po jego śmierci materiałami z Bilcza zainteresowała się uczennica prof. Józefa Kostrzewskiego, Mieczysława Ruxer. Zmarła jednak nie dokończywszy pracy. Dzięki zaangażowaniu śp. dr Ewy Rook udało się rozpocząć prace nad całościową analizą tego wspaniałego zespołu.

….

Badania w ramach grantu właśnie się kończą. Polsko-ukraiński zespół archeologów opracował już tę jedną z największych w Europie Środkowej kolekcję zabytków. Składa się na nią ponad 300 całych naczyń i ponad 35 tysięcy ich fragmentów, około 120 figurek ludzkich i zwierzęcych, ponad 60 glinianych przedmiotów związanych z tkactwem (przęśliki, ciężarki tkackie, szpulka), około 200 narzędzi z kości i rogu, około 300 narzędzi krzemiennych i kamiennych (sierpce, siekiery, tłuczki-rozcieracze) oraz ozdoby z kości i muszli, a także niewielki dysk wykonany z hematytu. Zabytki datowane są na okres 3870-2710 lat p.n.e.

Elżbieta Trela

całość tekstu patrz:http://www.ma.krakow.pl/wystawy/bilcze

Bilcze Złote – figurki antropomorficzne bóstw pogańskich

z Wywiadu z dyrektorem Jackiem Rydzewskim z Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

Do najcenniejszych i najbardziej sensacyjnych odkryć należą zabytki z Bilcza Złotego i Ryżanówki, a więc z dawnych polskich majątków leżących na Kresach, obecnie na Ukrainie?

– To prawda. Są to dwie niezwykle cenne kolekcje i duma naszego Muzeum. Bilcze Złote to głównie kolekcja glinianych figurek kultowych i malowanych naczyń z okresu neolitu. Ryżanówka to wyposażenie grobu „księżniczki scytyjskiej” ze znakomicie zachowanymi ozdobami ze złota i srebra pochodzącymi z ok. III wieku przed naszą erą.
W odkryciach w Bilczu Złotym i Ryżanówce także ma swój udział Komitet Badań Naukowych…
Tak. Właśnie zakończyliśmy badania w ramach grantu przyznanego nam przez Komitet Badań Naukowych na opracowanie kolekcji materiałów z Bilcza Złotego.

Bilcze Złote – plakietka kamienna – Głowa Byka (podobna w kształtach do tej z Radymna wykonanej ze złota)

Dlaczego Muzeum brało udział w badaniach na Ukrainie?

– To się wiąże z historią naszego Muzeum. Od chwili, gdy Muzeum stało się placówką Akademii Umiejętności jednym z celów statutowych była troska o dziedzictwo kulturowe narodu, zwłaszcza na terenach, które utraciliśmy. Jednocześnie na Kresach działało jeszcze wielu Polaków realizujących swoje rozmaite zawodowe ambicje. Było tam nadal wiele polskich majątków i w sposób naturalny Polacy tam mieszkający ciążyli do ośrodków naukowych i kulturalnych dawnej Polski, czyli do Krakowa. Nic więc dziwnego, że dwie wspaniałe kolekcje – Bilcze Złote i Ryżanówka – trafiły właśnie do nas. Bilcze Złote leży w dawnym majątku książąt Sapiehów na Podolu. Już w roku 1822 odkryto tam przypadkowo Jaskinię Werteba. Ziemie wokół Bilcza Złotego i sama jaskinia należały wówczas do księcia Leona Sapiehy. Pierwszym archeologiem, który na zlecenie krakowskiej Akademii Umiejętności przeprowadził badania w jaskini, w latach 1876 – 1878, był Adam Honory Kirkor. Pierwsze ślady osady znajdującej się na terenie parku dworskiego odkryto przypadkowo w roku 1884. O prowadzenie w tym miejscu prac wykopaliskowych Leon Sapieha poprosił kustosza Muzeum im. Ks. Lubomirskich we Lwowie, E. Pawłowicza. To był rok 1889. A dalsze prace już w roku 1890 podjął kustosz Muzeum Archeologicznego w Krakowie Godfryd Ossowski. Zainteresował się wówczas także jaskinią Werteba i zlecił wykonanie jej dokładnego planu. W dworskim ogrodzie natomiast odkrył – jak wówczas sądził – ponad dwadzieścia cegłowych grobów ciałopalnych. Tymczasem była to cała osada.

Modele domków kultury trypolskiej

Jaskinia wydrążona w utworze lessowym, do której wchodziło się z góry przez otwór, była niesłychanie rozgałęziona. Wokół niej koncentrowało się życie pewnej grupy ludności, obok była założona normalna osada. Ci ludzie, jak na stosunki neolityczne byli niezwykle zaawansowani kulturowo i cywilizacyjnie. Mieli swoje, bardzo charakterystyczne, domy, cały świat sztuki i wierzeń, czego przejawem jest przepiękna ceramika, znakomicie wypalona, na świetnym poziomie technicznym, malowana czarnymi wzorami na brązowym tle, niezwykle precyzyjnie, starannie, wykorzystująca motywy geometryczne. Te naczynia zawsze były ozdobą naszej wystawy. Zwracały natychmiast uwagę. W kolekcji z Bilcza Złotego mamy cały świat rozmaitych amuletów wykonanych z kości, z kamienia, z drewna – to cały system wierzeń i zwyczajów. Symbolem tej kultury jest przepiękna zawieszka wykonana z kości przedstawiająca głowę byka. Żłobiony ornament układa się w schemat kobiecej postaci.

Werteb – foto Alieksiej Zaremba

Wystawa zabytków z Bilcza Złotego w naszym Muzeum była ukoronowaniem trzyletniego, międzynarodowego programu badawczego finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych. Powstała dzięki współpracy archeologów, paleobotaników, paleozoologów, petrografów i artystów plastyków. Polsko – ukraiński zespół zakończył właśnie opracowywanie tej jednej z największych w Europie Środkowej kolekcji. Zabytki pochodzą z okresu między 3870 a 2710 przed naszą erą.

całość patrz: http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=626

Bilcze Złote – rekonstrukcja osady

Cuda kultury trypolskiej w Toruniu

Wojciech Pastuszka

7 czerwca 2010Posted in: Archeologia, Europa, Prehistoria

Na wystawie „Neolityczny barok – kultura trypolska” po raz pierwszy w Toruniu prezentowane są unikatowe przedmioty – figurki kobiet kultury trypolskiej (VI-III tys. p.n.e.) ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Toruniu (1 figurka). Kolekcja tych zabytków pochodzi z wykopalisk z Bilcza Złotego na Ukrainie (Ogród i jaskinia Werteba). Uzupełnieniem prezentowanych eksponatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie są kolorowe tablice informacyjne przedstawiające historię tej niezwykłej kultury.

Pięknie malowana ceramika kultury trypolskiej. Fot. Cristian Chirita

„Jest to prezentacja jednej z najbardziej intrygujących kultur archeologicznych w pradziejach Europy. Odkrycia pierwszych stanowisk zaliczanych do tej kultury sięgają XIX wieku i choć wiedza na jej temat znacznie poszerzyła się od tego czasu, dyskusje dotyczące jej historii i materialnych pozostałości odkrywanych w ziemi przez archeologów trwają do dzisiaj” – mówi kurator wystawy Beata Bielińska – Majewska. Nazwa pochodzi od wsi Trypole, niedaleko Kijowa. Dokonano tu jednego z pierwszych odkryć.

więcej patrz w Archeowieści

Wycieczka do jaskiń Werteba i Krystaliczna

Ukraina Zachodnia jest znana z wielkiej ilości jaskiń gipsowych. Tutaj, w obrębie obwodów Tarnopolskiego, Czarnowieckiego i Chmielnickiego, znajduje się potężna warstwa gipsu karsowego, w którym znaleziono już więcej niż półtora dziesiątka jaskiń. Te jaskinie są poziome i labiryntowe o długości od kilkuset metrów do więcej niż 200 km, głębokość usytuowania nie przewyższa 30-50 metrów.

Te jaskinie są również interesujące pod względem swojej struktury: niektóre z nich tworzą wysokie galerie i wąskie przejścia, w głębi innych są olbrzymie sale o wysokości ponad 10 metrów. Ściany jaskin utworzone są ze spresowanego gipsu, który w jaskini Krystalicznej; na przykład, pod ciśnieniem przetworzył się w przepiękne desenie w postaci ptasich piór i płatków kwiatów, w jaskini Werteba zaś po prostu są wielkie kolorowe ornamenty. Szczególną uwagę zwracają na siebie niepowtarzalne kryształy o wielkości od kilku milimetrów do dziesiątków centymetrów, ich kolory mienią się odcieniami od śnieżnobiałego i żółto-kremowego do rdzawoczwerwonego i czarnego. Bogata w kryształy jest jaskinia Krystaliczna, która właśnie zawdzięcza swoją nazwę wielkiej ich ilości. W niektórych jaskiniach szukali schroniska jeszcze wcześni ludzie. Na przykład, Werteba znana jest przede wszystkim dzięki interesującym znaleziskom ceramiki trypolskiej: dzbany do przechowywania wina, miski i dzbanki, wazony i amfory, atrybutyka religijna. Na podstawie tych znalezisk udowodniono, że w ciągu setek lat ta pieczara była zamieszkiwana przez kilka pokoleń trypolców.

Dzień pierwszy
Spotkanie w Kamieniec Podolsku.
Wycieczka.
• Jaskinia „Atlantyda” (trzy poziomy w jaskinie, wycieczka na 5 godzin, wrażenia na całe życie!).
• Rychta (zamek XVI w., ruiny młyna wodnego ХІХ w.).
• Kudryńce (zamek – twierdza początku XVII w.).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.

Dzień drugi
Śniadanie.
Wycieczka.
• Jaskinia «Kryształowa» (geologiczna pamiątka o państwowym znaczeniu, jaskinia labiryntowa charakteru karstowego, długość ponad 22 km).
• Jaskinia – muzeum «Werteba» (geologiczna oraz archeologiczna pamiątka o państwowym znaczeniu w której znaleziono ślady cywilizacji trypolskiej).
Powrót do Czortkowa.

Wycieczka:
• Jaskinia „Werteba” (w tej jaskinie działa muzeum kultury Trypolu, ponieważ tutaj archeolodzy znaleźli ślady pierwszych Ukraińskich rolników. Pod czas wykopalisk w jaskinie znaleziono pozostałości dużego ogniska, różne narzędzia dookoła (siekiery, dłuta, skrobaki, noże), koście zwierząt. W Wertebie znaleziono przez archeologów liczne ceramiczne figurki kobiet, w jednej sali znaleziono tajemniczy pochówek mężczyzn – 25 szkieletów, naczynie religijne).
• Jaskinia „Młynky” (jedna z jaskiń Podola, długość około 25 km. Tutaj są duże kryształy i ogromne kawałki gipsu, stalaktyty, kamienne „fali”, dziesiątki korytarzy i sale. Charakterystycznym jest to, że w jaskinie „Młynky” opracowano trasy o różnym stopniu trudności, można wybrać bardziej zrelaksowaną podróż również podróż z adrenaliną. Jednak niezależnie od trasy będziesz musiał pełzać, próbować przejść przez wąskie tunele i szczeliny, przechodzić głębokie pęknięcia w gipsowych jaskiniach).
Przyjazd na miejsce obozu.

Wejście do Jaskini/Pieczary Werteba – fot Alt 666

Entrance to the Verteba cave near Bilche Zolote village (вхід до печери Вертеба біля с. Більче Золоте)

Wejście do jaskini – foto Vołodymyr Rizun

History Exploration of Werteba cave

Wojciech W. Wisniewski The author quotes an unknown text written by Bogusz Zygmunt Steczynski in 1870. The text describes exploration of Werteba cave (Podolia, formerly in Poland) which was carried out by Jan Chmielecki, a local leaseholder, in 1822. After digging through the entrance about 500-600 m of cave passages were discovered. Some human bones, bonfire remnants and one silver coin were found. Picture shows the first cave of Podolia map from 1878.

Plan jaskini

Печера Вертеба

(загальна довжина ходів сягає біля 8 км), відома з давніх часів. Тут спостерігається протягом року стала температура – +10-120С, відносна вологість коливається в межах 92-100%. У печері живе велика колонія кажанів.
Цікава вона тим, що ще у четвертому-другому тисячоліттях до нашої ери (період неоліту) її обладнали під житло представники самобутньої трипільської культури, хоч взагалі вони традиційно селилися на пагорбах. За велику кількість археологічних знахідок цю печеру називають “Наддністрянською Помпеєю”.


foto Jujuapi
Перше дослідження Вертеби датоване 1876 роком, а чимало знайдених там потім експонатів зайняли почесне місце в музеях Європи (були вивезені туди, коли Тернопільщина входила до складу Польщі та Австро-Угорщини). А вже за незалежної України, у 1999-му, археологічна експедиція під керівництвом великого ентузіаста і фаната своєї справи, директора Борщівського краєзнавчого музею Михайла Сохацького знайшла у Вертебі цілісний культурний пласт часів неоліту. Відтак ще тоді виникла ідея створити у печері унікальний музей, експозиція якого наче повертала б відвідувачів на кілька тисячоліть назад. Задум було реалізовано – підземний музей відкрив свої двері для відвідувачів.

Z Duchem Czasu – Zeitgeist (Duch Czasu) a Wielka Zmiana 2012

Posted in Kraina Księżyca, Polska, Słowianie by bialczynski on 31 Sierpień 2012

Dla tych którzy znają filmy Petera Josepha i Ruch Zeitgeist oraz Teorię Gospodarki Opartej na Zasobach ten materiał nie będzie ciekawy, ale – wybaczcie mi Wy Którzy Wiecie – ten materiał musi się tutaj znaleźć, żeby wszyscy – niezależnie od stopnia swojej wiedzy mieli równe szanse na udział w Wielkiej Zmianie.

Skoro więc tyle mówimy w jakże czarownej końcówce roku 2012  o Wielkiej Zmianie polecam gorąco do przemyślenia nowe koncepcje ekonomiczne i wnioski jakie wyciąga z obserwacji świata gospodarczego i rozwoju technologii oraz nowych stosunków społecznych ruch alternatywy ekonomicznej dla świata –  Zeitgeist. 

Polecam też filmowe obrazy, które pokazuje Peter Joseph  nawiązując do Zeitgeist, jak na przykład ten zamieszczony na Forum Prawda 2

Film i dyskusja o  nim –  nie mniej ważna: Zeitgeist 3 Moving Forward (produkcja – koniec 2010)

http://prawda2.info/viewtopic.php?t=13542

Na You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=dZY1UvJkA_M&feature=related

Także wcześniejsze ważne obrazy dokumentalne:

Addendum

http://video.google.com/videoplay?docid=-5473024189424637139

i pierwszy z serii –

The Movie:

http://www.youtube.com/watch?v=Fxvzkv2g83M

http://www.imdb.com/title/tt1166827/

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist,_the_Movie

Czy Smoleńsk (10.04.2010) to tylko rosyjska „ukryta” i „subtelna” odpowiedź  na amerykańską mistyfikację 11 września? Czy 11 września 2001 roku to mistyfikacja?

To tylko tak na marginesie, w kontekście globalizmu rozumianego po masońsku i proponowanego przez „grupę trzymającą władzę” Nowego Porządku Świata, a także w związku z „przykrym” nieudanym startem zrobotyzowanego supersamolotu armii USA, który rozwija 7000 km/h latając zupełnie bez paliwa (czerpie je wprost z powietrza), a do tego nosi w pełni zautomatyzowane  inteligentne uzbrojenie.

Wojskowi oddali  cywilom Internet po latach jego użytkowania wyłącznie do”swoich” wojennych celów. Czy jako ludzie inteligentni powinniśmy zatem zakładać, że obecnie użytkują coś co oddadzą nam po wielu latach – np. nanotechnologię i inne cudeńka – w rodzaju silnika, który testują w tym samolocie? Nie, to znaczy tak. TAK – Możemy założyć ze 100% pewnością, że używają obecnie w swoich „tajnych” wojenkach czegoś o czym nie mamy zielonego pojęcia jak to działa. NIE – możemy być pewni, że nam tego do użytkowania z własnej woli nie przekażą – taki błąd jak z Internetem popełnia się tylko jeden raz.

Ruch Zeitgeist

 http://tzmpolska.org/wiki/ruch-zeitgeist

Ruch Zeitgeist (The Zeitgeist Movement) (wymawiaj [ˈtsa͡ɪtga͡ɪst] ?/i) – międzynarodowy ruch społeczny o oddolnym charakterze (tzw. grassroots movement) dążący do zmian społecznych, a przede wszystkim do przejścia z gospodarki monetarnej na gospodarkę opartą na zasobach (Resource-Based Economy), posiadający oddział w Polsce. W początkowej fazie istnienia Ruch Zeitgeist opisywał się jako „aktywistyczne ramię Projektu Venus”, organizacji non-profit stworzonej przez projektanta i inżyniera społecznego Jacque’a Fresco. W roku 2011 Ruch Zeitgeist oraz Projekt Venus rozdzieliły swoje działania nadal promując tę samą ideę, jednak niezależnie od siebie.

Nazwa i historia Ruchu TZM

Nazwa Ruchu Zeitgeist odnosi się do pojęcia filozoficznego – Zeitgeist, z niemieckiego, duch (Geist m.) czasu/epoki (Zeit f.) i odnosi się do ogólnych trendów, hierarchii wartości, oraz tendencji kulturowych danej epoki. Pełna nazwa, szczególnie w oryginalnej, angielskiej formie tzn. „The Zeitgeist Movement” może być przetłumaczona jako „zmiana ducha epoki”. Nazwa ta została zaczerpnięta z opublikowanego 2 października 2008 roku w internecie filmu dokumentalnego Zeitgeist: Addendum (Zeitgeist – Uzupełnienie). Film ten, wyreżyserowany przez Petera Josepha i udostępniony widzom za darmo, tłumaczy mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu monetarnego m.in. zjawisko „kreacji pieniądza” przez instytucje bankowe, pokazuje również alternatywę dla przestarzałego systemu monetarnego, czyli „Gospodarkę Opartą na Zasobach„. Pod koniec filmu autor umieścił kilka wskazówek, co każdy człowiek może zrobić, by przeciwdziałać szkodliwym tendencjom obecnego systemu. Jedną z nich była propozycja dołączenia do (jeszcze wtedy formalnie nie istniejącego) Ruchu Zeitgeist. W krótkim czasie od oficjalnej premiery liczba osób zapisujących się na międzynarodową, oficjalną stronę Ruchu Zeitgeist (www.thezeitgeistmovement.com) przerosła oczekiwania autora filmu. Wkrótce potem ludzie z różnych stron świata zaczęli się organizować w oddziały lokalne, zwane z angielskiego „Chapter’ami” i tworzyć własne, lokalne strony Ruchu Zeitgeist. Na dzień 13 września 2011 roku liczba członków w bazie międzynarodowej strony wynosi 562230 osób (w tym 6,083 osób z Polski), natomiast liczba zarejestrowanych użytkowników starej polskiej strony Ruchu Zeitgeist wynosi 3307 osób.

Film Zeitgeist: Addendum (Addendum – Uzupełnienie), jak sama nazwa wskazuje, był kontynuacją innego filmu zatytułowanego Zeitgeist, the Movie (Zeitgeist – Film), który także został w całości wyreżyserowany i wyprodukowany przez Petera Josepha. Film ten również został upubliczniony w internecie za darmo, w czerwcu 2007 roku. Film ten jest adaptacją muzyczno-wizualnego performance autorstwa Petera Josepha i wzbudził wiele kontrowersji wśród widzów, gdyż porusza tematy dotyczące religii, ataku na WTC z 11 września 2001 roku, oraz przyczyn powstania największych konfliktów XX wieku. Oficjalne stanowisko Ruchu Zeitgeist mówi o tym, że pomimo, że film „Zeitgeist, the Movie” i Ruch są połączone wspólną nazwą, a także osobą Peter’a Joseph’a to jednak opinie prezentowane w tym filmie należą do samego autora i w żaden sposób nie są powiązane z rzeczywistym obszarem zainteresowania i aktywizmu Ruchu, którym jest zmiana obecnego systemu społeczno-gospodarczego.

Gospodarka Oparta na Zasobach

Gospodarka Oparta na Zasobach (ang. Resource-Based Economy) jest systemem, w którym wszystkie dobra i usługi są dostępne bez użycia pieniędzy, kredytów, barteru czy innego rodzaju długu lub niewolnictwa. Wszystkie zasoby stają się wspólnym dziedzictwem wszystkich ludzi, nie tylko grupy wybranych. Podstawą, na której opiera się ten system jest obfita w surowce Ziemia – nasza praktyka podziału zasobów przy użyciu pieniądza jest nietrafiona i przeciwstawia się wydajności potrzebnej naszemu przetrwaniu.

Współczesne społeczeństwo posiada dostęp do wysoce zaawansowanej technologii i potrafi wytwarzać ogólnie dostępną żywność, ubrania, domy i zapewnić opiekę medyczną. Zmodernizujmy nasz system edukacyjny i stwórzmy nielimitowaną ilość odnawialnej, przyjaznej środowisku energii. Poprzez wprowadzenie skutecznie zaprojektowanej ekonomii, wszyscy moglibyśmy cieszyć się wysokim standardem życia ze wszystkimi udogodnieniami technicznie wysoko rozwiniętego społeczeństwa.

Gospodarka oparta na zasobach wykorzystuje surowce ziemi i morza, zaplecze naukowe, zakłady przemysłowe, i tp. by polepszyć życie ogółu populacji. W Gospodarce Opartej na Zasobach w przeciwieństwie do systemu monetarnego, można swobodnie produkować to, co potrzebne do życia i zapewnić jego wysoki standard wszystkim ludziom.

Rozważmy pewien przykład: Na początku Drugiej Wojny Światowej USA miało jedynie około 600 samolotów bojowych pierwszej klasy. Szybko rozwiązali ten problam produkując ponad 90 000 samolotów rocznie. Pytaniem tamtych czasów było: Czy mamy wystarczająco duży kapitał by wyprodukować wymagany sprzęt wojenny? Odpowiedź była przecząca – nie posiadali wystarczająco dużo pieniędzy, ani też złota, mieli za to bardzo dużo surowców. Były to dostępne zasoby, które umożliwiły USA osiągnąć wysoką produkcję i skuteczność pozwalającą wygrać wojnę. Niestety takie rozwiązanie brane jest pod uwagę tylko w trakcie wojny.

W Gospodarce Zasobowej wszystkie zasoby planety są postrzegane jako wspólne dziedzictwo wszystkich mieszkańców Ziemi, dlatego też ostatecznie wyrośniemy z potrzeby tworzenia sztucznych granic, które dzielą ludzi. To jest istotny czynnik jednoczący.

Musimy zaznaczyć, że takie podejście do globalnego zarządzania nie ma nic wspólnego z obecnym dążeniem elit do stworzenia światowego rządu z nimi i wielkimi korporacjami na „najwyższych stołkach”, gdzie większość światowej populacji jedynie im służy. Nasza wizja globalizacji daje możliwość wszystkim razem i każdemu z osobna być tym kim chce być, zamiast żyć jako pokorne jednostki ujarzmione przez korporacje.

Jeszcze jedno zdanie

Przedstawione przez Zeitgeist teorie ekonomiczne są moim zdaniem kompatybilne z procesem Wielkiej Zmiany i tworzeniem się Społeczeństwa Wolnych Ludzi  opartego na strukturach plemiennych, opartego o rozwój nauki i ekologiczne podejście do Przyrody, opartego o nowoczesne technologie zastosowane do pozyskania energii i do rozwoju niezależnej wolnej komunikacji pomiędzy świadomymi, wolnymi podmiotami, tj. Jednostkami Ludzkimi wyzwolonymi spod jarzma państwowo-religijnej indoktrynacji.

Budujmy wszyscy Wolną Świadomość i Społeczeństwo Wolnych Ludzi .

Dla tych wszystkich, którzy lękają się Wielkiej Zmiany odpowiedzią jest pierwszych 30 minut filmu The Movie. Dla tych, którzy lękają się Grupy Bilderberga i jej masońskich powiązań niech odpowiedzią będzie, iż wystarczająco wiele osób na świecie ma świadomość istnienia tego rodzaju zagrożenia. Od naszej reakcji zleży co się stanie – czy potrafimy się temu oprzeć tworząc oddolny ruch. Polska jak zwykle może się okazać Kluczem do Zmiany.

ODKRYJ CZYM JUŻ JESTEŚ! Odkryj prawdę o związku z Naturą SWOJEJ WŁASNEJ MOCY

– a ich Zeitgeist załamie się i runie jak domek z kart.

 

 

Pamiętajcie, że istnieje też słowiański punkt widzenia powyższych zagadnień i kompleksowa, holistyczna propozycja Nowej Duchowości – Wiary Przyrody, którą wskazują choćby fragmenty filmów przedstawionych poniżej:

Świadomość własnych Korzeni jest niezbędnym elementem tożsamości Wolnego Człowieka.

2.

Zharmonizowanie działań Człowieka z Przyrodą jest nakazem chwili.

Zmiana mentalna w stosunku Człowieka do Konsumpcji i do Eksploatacji Zasobów Matki Ziemi jest niezbędna natychmiast. Ostatni Dzwonek już zadzwonił.

3.

Rozwinięcie tego materiału znajdzie się w artykule, który zostanie opublikowany 20 września 2012, w  Lekcji 7 – „Szczęście, czyli z Atlantydy do Arkadii”)

Rogate Serce – Stanisław Szukalski, przypomina Wojciech Świętobor Mytnik


Tagged with:

Kraków – Święty Krąg na Libanie – Wzgórze Swaroga naprzeciw Kopca Kraka (nowy)

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 26 Sierpień 2012

Kraków – Płaszów -Wzgórze Swaroga –  Liban: Bajorki na drzewach przy Świętym Kręgu

Na Libanie w Krakowie-Płaszowie w miejscu gdzie był obóz koncentracyjny powstał Święty Krąg złożony z 8 menhirów – symboli bogów Żywiołów. Przygotowywano się tam do wykonania także z otoczaków kręgu 12 Mocy ale pracę przerwano – Wandale oczywiście dewastują to miejsce nieustannie – czynią to ponieważ ich głupota jest bezgraniczna. Jest to  piękne miejsce zbezczeszczone wcześniej zbrodnią przez Niemców-Nazistów, którzy skalali nie tylko święte miejsca ale i święte słowiańskie znaki Wiary Przyrody. Wzgórze piękne i wspaniałe z widokiem wprost na Święty Kopiec Swaroga zwany Kopcem Kraka.

Święte drzewo o wielu pniach – młode – przy Kręgu

Nie pozwólmy tego wzgórza bezcześcić – bywajmy tam. Jest to miejsce  Naszego Pogańskiego Kultu a też i pamięci – Pamięci Przodków – zmarłych. Łatwo to poznać po 9-tym kamieniu , który jest kamieniem leżącym (edwie wystaje z ziemi, pomiędzy kamieniem Pierwszym i Ósmym)  – 9 – czerta śmierci.

Otoczaki przygotowane do Kręgu 12 Mocy i bohomazy debilne (dosłownie boho-zmazy)

Na Krąg od Świętego Drzewa – widoczny wkopany w ziemię menhir między 1 a 8 kamieniem

Na Kopiec Kraka od Świętego Kręgu na Libanie

Widok na oczko wodne w wyrobisku – źródło jest zawsze blisko miejsca świętego

Krąg – widać Kamień przewrócony przez wandali

Widok na Kopiec

Ruiny i ściana drzew

Bohomaz zamiast wizerunku pogańskich bogów

W tle w Bramie Pni Drzew i Kamiennych Słupów widoczny Kopiec Kraka-Swaroga

Tak lub nie, Orzeł czy Resz(t)ka? Oto są pytania – czyli kilka starych-jarych utworów kodystycznych

Posted in Sztuka by bialczynski on 24 Sierpień 2012

Kto myślał że powiedzenie Lecha Wałęsy „Tak, czyli nie ” to jego oryginalny wynalazek uspokajam to było już znane kodystom w 1987 roku. Oto w ramach wakacyjnej rozrywki kilka ciekawych kawałków kodystycznych z lat 1987 – 1990.

Tak lub nie – a może treść listu coś tutaj wyjaśnia – ta wpisana w TAK? – Synteza nowomowy (komunikat kodystyczny z 8 marca 1988) [powiększ]

Komunikat metaforyczny czy metafizyczny? A właściwie to komunikat, obwieszczenie, strona tytułowa czy co? Chyba Meta- Fizyczny, bo zet się fizycznie rozleciało. Dlaczego „czny” jest doklejone? Z kilku słów robi się gąszcz domysłów i możłiwości interpretacyjne rosną w postępie geometrycznym z postawieniem każdego następnego pytania. Co ma znaczyć ten „kraków” z małej litery – że tu mali ludzie żyją? Komu Kat? Komunie?

Orzeł czy Resz(t)ka 26.10.1987 – awers

Orzeł czy Resz(t)ka – 26 10 1987 – rewers

A może Resz-Tka?

Oto są pytania 21 07 1987

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 1

(hiperrealizm literacki)

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 2

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 3

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 4Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 5

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 6

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 7

Kłótnia i Rozstanie w Porębie Wielkiej albo Zieleń 10 10 1987 w Ośmiu Częściach – część 8

Geometria Wszechświata – czyli Natury albo Przyrodzona

Nie ma końca barbarzyństwu: 900 letni Dąb Cygański spalony – nagroda za wskazanie sprawcy 1000 złotych – Kpina?!!!

Posted in Przyroda, Przyroda do ochrony, Wiara Przyrody by bialczynski on 22 Sierpień 2012

Axis Mundi symbolizowany w Wierze Przyrody przez Dąb – Święte Słowiańskie Drzewo

Po zatruciu i ścięciu Dębu na Łobzowie w Krakowie przy ulicy Przeskok – rok temu, przyszła kolej na następny  dąb Pomnik Przyrody – który przeżył 900 lat, aż nie sięgnęła go ręka zbrodniczego wandala. Proponujemy dla tych ludzi karę śmierci, a nie 1000 złotych za ich wskazanie. Życie za  Życie, oko za oko, ząb za ząb – tego typu zbrodniarzom. Średnie życie takiego cżłowieka jak ten który podpalił drzewo – licząc stopień dewastacji spowodowany zapewne alkoholem to 55 lat – zatem by wyrównać stratę – życia 900 letniego drzewa – świętego dębu Rodzimej Wiary Słowiańskiej i jak wiadomo Świętego Dębu Cyganów Polskich  – należałoby powiesić tę bezwartościową istotę z pozoru tylko ludzką  – z 15 razy.

Taki czyn jest dla Rodzimowierców po prostu policzkiem – wyzwaniem  – przede wszystkim ze strony tych którzy kształtują i wychowują takie istoty w poczuciu bezkarności niszczycielstwa Przyrody jakiego one potem dokonują.

Jakoś nikomu w Polsce nie przychodzi  do głowy – że palenie starych drzew obraża wyznawców Wiary Przyrodzonej Słowian – uraża ich uczucia religijne. Spróbowałby ktoś podpalić kościół, albo ściąć piłą krzyż  na pagórku, zaraz odezwaliby się obrońcy krzyża.  Co roku palone są święte drzewa. Przez kogo?! Czy tych ludzi ktoś wychowywał do tych czynów, czy oni są z „przyrodzenia źli”?! Kościół twierdzi że zło jest wartością obiektywną i że człowiek rodzi się zły (grzeszny). Ja twierdzę że człowiek rodzi się czystą kartą a „drukują” w nim tego typu zachowania wychowawcy – rodzina, media, szkoła i kościół. Innych sił wychowawczych nie widzę – bo chyba nie wychowują tych „niszczycieli – padlinomiotów” UFOle?!

Trudno oczekiwać, że w kraju w którym nie szanuje się życia ludzkiego dając zabójcom śmieszne wyroki i skazując na śmierć chorych na RAKA KTÓRYM ODMAWIA SIĘ TERAPII  jaką oferuje przeciętny kraj europejski każdemu swojemu obywatelowi, będzie się szanować życie odmiennych Istot – NIŻSZYCH – według tutejszej tradycji religijnej i etycznej. Mamy przecież zatrzęsienie 1000 letnich drzew – prawda – po co je chronić?  

Tak, zatrzęsienie 1000 letnich drzew było – 1000 lat temu!!! Ale się skończyło wraz z wyznaniem, które przyjął Mieszko I. Za to upowszechniła się wtedy moda na Palenie Drzew i Palenie Świętych Gajów. Jak widać ta moda jest starannie pielęgnowana. Tę 1000 letnią tradycję podtrzymują skutecznie tak śmieszne nagrody jak owe 1000 złotych od wójta i tak śmieszne kary, jak 1000 złotych za zniszczenie 900 letniego dębu – lub całkowity brak kary dla sprawców –  jak w wypadku Dębu pomnika Przyrody z Łobzowa, z ulicy Przeskok, w Krakowie. Panowie urzędnicy – komu w Krakowie ścięcie dębu na Przeskoku przyniosło korzyści?! Czy to tak trudno ustalić – czyż nie właścicielowi działki?! Może wrócimy do prawa rzymskiego?! Nie będzie za trudne dla biurokratycznych miejskich wykształciuchów z grodu Kraka?! Życie za życie.

Dąb cygański – drzewo rosnące na terenie gminy Kluki w powiecie bełchatowskim, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Klukami a Parznem. Tabliczka informacyjna umieszczona przy nim mówi o wieku około 900 lat, jednak nie jest to miarodajne. Pierśnica drzewa 1,60 m, obwód pnia 5,02 m. Z drzewem jest związana ludowa legenda, mówiąca o tym, że niegdyś w okolicy przebywała królowa Jadwiga.

Wiadomość z Interia.pl – z dnia 22.08.2012

Nagroda za informacje o sprawcach podpalenia Dębu Cygańskiego

Środa, 22 sierpnia (13:41)

Tysiąc złotych nagrody wyznaczył starosta bełchatowski za informacje mogące się przyczynić do ustalenia sprawcy, bądź sprawców, podpalenia Dębu Cygańskiego – liczącego prawdopodobnie ok. 900 lat pomnika przyrody. Sprawę bada policja.

Dąb rósł w lesie w miejscowości Kluki Grobla. Oprócz wyjątkowego drzewa spłonęło także około hektara poszycia leśnego. Według opinii strażaków, przyczyną pożaru było celowe podpalenie.

Zdaniem starosty bełchatowskiego Szczepana Chrzęsta, jeśli potwierdzi się hipoteza strażaków, to osoba, która tego dokonała, zasługuje na wysoką karę.

– Na terenie naszego powiatu nie ma wielu tego rodzaju pomników przyrody, dlatego trzeba chronić istniejące. Mam nadzieję, że nagroda pomoże w szybkim ujęciu sprawcy tego aktu bezmyślnego wandalizmu – zaznaczył Chrzęst. Zaproponował, żeby w miejscu spalonego dębu zasadzić jesienią nowe drzewo.

Postępowanie dotyczące przyczyn i okoliczności powstania pożaru prowadzi bełchatowska policja. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.

Jak informuje rzecznik prasowy bełchatowskiego starostwa Krzysztof Borowski, niektóre źródła podają, że wiek Dębu Cygańskiego to około 900 lat.

Według legendy, w jego cieniu miała odpoczywać królowa Jadwiga podczas podróży do Kluk na odpust świętej Anny. Nazwa z kolei wiąże się z przekazami dotyczącymi zawierania ślubów pod tym dębem przez Cyganów wędrujących taborami.

Spłonął Dąb Cygański pod Klukami

2012-08-20, Aktualizacja: wczoraj 11:04

Naszemiasto.pl

Dąb Cygański, liczący co najmniej kilkaset lat pomnik przyrody, spłonął dzisiejszego popołudnia. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było podpalenie.

Pożar wybuchł około godz. 15. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny. Oprócz Dębu Cygańskiego spaliło się około hektara leśnego poszycia. Legendarny dąb przewrócił się.

Strażacy podejrzewają, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Ogień wybuchł w środku częściowo spróchniałego olbrzymiego drzewa.
Dąb Cygański otoczony był nie tylko w okolicach Kluk szczególną estymą. To w jego cieniu miała niegdyś odpoczywać królowa Jadwiga, gdy udawała się do Parzna na odpust Św. Anny. jednak to nie jedyna historia związana z tym drzewem. Przed laty rozbijały się tutaj tabory cygańskie. W okolicy Kluk żyją jeszcze osoby, które mówią, że młodzi Cyganie tutaj właśnie przyjeżdżali specjalnie po to, by brać ślub. Współcześnie było to lubiane miejsce wypraw mieszkańców okolicznych miejscowości czy też wycieczek gości pobliskiego ośrodka agroturystycznego.

Dąb Cygański był wciągnięty na listę pomników przyrody.

ePiotrkow
Utworzono: Wtorek, 21 sierpnia 2012
lupa 1385 kom 5
AAA
Region: Spłonął 900-letni Dąb Cygański
Region / Bełchatów / Kluki / Drzewo / Przyroda / Pożar / Policja
Policjanci z Bełchatowa ustalają przyczynę pożaru Dębu Cygańskiego, kilkusetletniego drzewa, pomnika przyrody, rosnącego na terenie gminy Kluki.

Do zdarzenia doszło wczoraj około 15.00. Oprócz wyjątkowego drzewa spłonął także około hektar poszycia leśnego. Na miejscu pożaru funkcjonariusze przeprowadzili oględziny śledcze, zabezpieczając ślady kryminalistyczne, pomocne w ustaleniu źródła powstania pożaru oraz jego przyczyny.

Symbolika herbu Gminy Kluki

W polu błękitnym dąb złoty, pod konarami u podstawy, lilia srebrna po prawej i takaż podkowa z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim po lewej.

Gdzie: złoty dąb, po pierwsze: symbolizuje leśny charakter gminy, gdyż prawie 47% jej powierzchni to lasy i przez stulecia, bezpośrednim i pośrednim źródłem utrzymania miejscowej ludności były okoliczne lasy; po drugie: na terenie gminy (przysiółek Kluk – Grobla) znajduje się pomnik przyrody 900-letni „Dąb Cygański”, z którym związana jest lokalna legenda. Otóż królowa Jadwiga (obecnie Święta) podróżującą wraz z orszakiem do Parzna (miała ornat -prezent dla parzeńskiego proboszcza) i Sieradza, zabłądziła w czasie burzy w kluckich lasach. Po wielu godzinach, ktoś dostrzegł ognisko i tabor cygański rozłożony w pobliżu wspomnianego dębu. Cyganie serdecznie ugościli Królową i jej dwór i nakarmili. Srebrna lilia to nawiązanie do lilii andegaweńskiej z herbu rodowego królowej Jadwigi, o której mówi lokalna legenda. Srebrna podkowa z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim to godło z herbu Pobóg, którym pieczętowali co najmniej od początku XIV wieku do roku 1719 założyciele, a później właściciele Kaszewic i okolicznych dóbr – ród Koniecpolskich, Byli oni w roku 1612 fundatorami istniejącego do dnia dzisiejszego kościoła w Kaszewicach. Do dnia dzisiejszego zachowała się w kaszewickim kościele inskrypcja upamiętniająca ten fakt: ECCLESIA HAEC A MICHAELE KONIECPOLSKI DOMINI KASZEWICE POSSESORE AD1612 EXTRUCTA EST. Uzasadnienie barw: błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla -jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

Tagged with:

„Zrodzony z Nadziei” i inne dzieła filmowców fanów Mistrza, czyli J. R. R. Tolkiena (nadesłane przez Toma Strejczyka)

Posted in Sztuka by bialczynski on 21 Sierpień 2012

Fanowskie produkcje J. R. R. Tolkiena – temat wakacyjno-relaksowy

Ciekaw jestem jak oceniacie te filmy, które wyprodukowane przez fanów Mistrza są konkurencją Wiedźmina. Jak wypada według was to porównanie. O jednych z tych filmów pisze się lepiej o innych gorzej.

„Zrodzony z Nadziei ” powstał w roku 2009 – jak i pozostałe (ciekawy wysyp tolkienowskiej produkcji filmowej związanej z tym akurat rokiem) i zadebiutował na Ring Con 2009, a następnie trafił bezpłatnie ns DailyMotion i wreszcie na You Tube. Oczywiście fani Tolkiena na pewno wiedzieli ten film . Do tej pory na You Tubie oglądało go prawie 10 milionów ludzi.

Krytyka ocenia ten film bardzo ostro – jako lekceważący poetykę Środziemia i prostacki, czyniący ze strażników Północy prymitywnych landszaftowych wieśniaków z widłami. Najlepiej jednak mając chwilę wolnego czasu obejrzeć te filmy i ocenić samemu. Nie polegajmy nigdy na ocenie komercyjnej.

Materiał główny  „Zrodzonego z Nadziei” nadesłał Tom Strejczyk, a ja dodałem do niego pozostałe produkcje.

Piszę ten artykuł słuchając ścieżki dźwiękowej filmu pełnej histerycznych płaczów kobiet, i rzężenia konających, w pejzażach angielskich parków narodowych. Nie bardzo wiem co takich filmach myśleć. Cała Trylogia filmowa J. R. R. Tolkiena nie przekonuje mnie, choć być może jest wierna jego spojrzeniu na świat, które przefiltrowały i ukształtowały dwie przeżyte przez niego Wojny Światowe.

Niech jednak wypowiedzą się Fani filmowcy i Fani odbiorcy dzieł  Mistrza.

Zrodzony z nadziei

(2009)

Link: Zrodzony z nadziei

opis:

Śródziemie, Trzecia Era lata przed Wojną o Pierścień. Dúnedainowie – Strażnicy Północy – są potomkami królów Gondoru i Arnoru. Zmuszeni są żyć w rozproszonych osadach na terenie Eriadoru, gdzie coraz częściej pojawiają się hordy orków i innych sług ciemności. Jednak Dúnedainowie pamiętają o swym królewskim pochodzeniu – ich przywódcy są w prostej linii potomkami dawnych władców. Następca tronu, Arathorn, ratuje z orkowej zasadzki Dirhaela i Ivorwenę oraz ich córkę Gilraenę. Młodzi szybko

więcej na Filmweb

Nadzieja matką głupich

Po obejrzeniu fanowskiego „Polowania na Golluma” nie mogłem doczekać się premiery kolejnego filmu w realiach Śródziemia wykonanego przez miłośników prozy prof. Tolkiena. Niestety, o ile „Polowanie na Golluma” był dla mnie przyjemnym seansem, tak już „Zrodzony z nadziei” srodze mnie rozczarował.Głównym motywem filmu jest historia rodziców dobrze znanego z „Władcy Pierścieni” Aragorna. Bohaterami filmu są więc Arathorn – spadkobierca rodu Isildura, przywódca Strażników Północy i Gilraena, córka jednego z możnych Dunedainów. Historia ich związku została opisana pobieżnie w dodatkach do „Władcy Pierścieni”, co dawało duże pole do popisu dla twórców. Film jednak wygląda jak nieprzejrzysty korowód postaci osadzonych w ckliwej fabule rodem z Harlequinów, niż obraz na podstawie klasyki literatury fantasy.

więcej na Filmweb

The Hunt For Gollum – LOTR Prequel (Polowanie na Golluma)

Link do Golluma (wersja anglojęzyczna)

opisy filmu (1) Polowanie na Golluma

Czarodziej Gandalf kończy swe badania nad Jedynym Pierścieniem. Dochodzi do wniosku, że pierścień znajdujący się w Shire jest tym, który został własnoręcznie wykuty przez Saurona. Jednak ten zapomniany skarb nie jest już dłużej bezpieczny. O istnieniu Pierścienia wie także jego poprzedni posiadacz – dziwna istota zwana Gollumem. Przed laty został mu on odebrany przez niecodziennego przybysza z krainy Shire. Obłąkany żądzą odzyskania urodzinowego prezentu stwór pamięta także nazwisko jego obecnego właściciela – Baggins. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że zdradzi swą wiedzę Sauronowi, jeśli jeszcze tego nie zrobił… Gandalf decyduje się powierzyć niezwykle trudną misję schwytania Golluma jednemu ze Strażników Północy – Aragornowi, synowi Arathorna. Od tego, czy uda mu się wytropić tę istotę, zależą przyszłe losy Śródziemia…

Profesjonalny fan film

autor:

Chidder
96%uznało tę recenzję za pomocną

„Władcę Pierścieni” Tolkiena nie trzeba nikomu przedstawiać. Wydana po raz pierwszy w 1954 roku powieść fantasy osiągnęła niespotykany sukces i do dziś jest jedną z najlepiej sprzedających się książek na świecie. Nawet jeśli jakimś cudem nigdy jej nie czytaliście, to na pewno widzieliście jej ekranizację. O ile jeszcze film animowany Bakshiego pamiętają tylko najstarsi górale, to superprodukcja Petera Jacksona nikogo nie pozostawiła obojętnym. 17 Oskarów, doskonałe recenzje, ogromne zyski – taki sukces musiał podziałać na wyobraźnię młodszych i nieco mniej znanych reżyserów. Jednym z nich był Chris Bouchard.

Muszę się przyznać, że nie przepadam za fanowskimi produkcjami. Za każdym razem oglądając coś takiego, odnoszę wrażenie, że twórcy zamiast stworzyć coś poważnego, robienie filmu potraktowali jako zabawę. Efektem jest beznadziejne aktorstwo, głupia fabuła, nie wspominając już o marnych efektach czy muzyce, którą mogą słuchać tylko osoby głuche. „Polowanie na Golluma” jest kolejną „amatorszczyzną”, którą miałem przyjemność obejrzeć, jakże różniącą się jednak od tych wszystkich produkcji tworzonych domowymi środkami.

więcej na Filmweb

Halifirien

(2009)

fanowska produkcja osadzona w Śródziemiu.  Gondor stoi na krawędzi zagłady, do Minas Tirith zbliżają się wojska Mordoru. Namiestnik Denethor każe zapalić ognie sygnałowe na granicy z Rohanem, by wezwać sojusznika na pomoc. Jednym z ważniejszych wzgórz sygnałowych jest tytułowe Halifirien. Jego strażnicy jeszcze nie wiedzą, że w kierunku wzgórza zbliża się oddział orków… Czy uda im się obronić stos sygnałowy i ostrzec Rohan?

zobacz na Filmweb

Tu przypomnę, iż wszystko wskazuje że J. R. R. Tolkien w Mordorze widział świat Słowiański, który w jego trylogii przedstawiany jest jako wrogi Śródziemiu i „cywilizacji Światła”. Sądzę tak dlatego – nie będąc znawcą Tolkiena, że Za Bramą Mora którą widzimy w trylogii, tam gdzie znajduje się Mordor – znajdowała się Tartaria i Wielka Scytia – za Górami Harów, od około 200 roku p.n.e. odepchnięta od Dunaju na północ w góry Karpackie (Harskie) i za nie przez Celtów właśnie , których J. R. R. tak bardzo umiłował. Brama Mora to nic innego jak Brama Morawska i ziemia czcicieli Mora – Morawian, o czym Mistrz wiedział, lub co wykoncypował na podstawie własnej wiedzy lingwistyczno-antropologicznej, dla której to koncepcji – jak powszechnie wiadomo –  posiadał wystarczające podstawy i tytuły uniwersyteckie, zdolne chyba przekonać największych niedowiarków.

To bardzo ciekawe moim zdaniem, że nie posiadając twardych niepodważalnych dowodów – bo takich nie znajdziemy, zapiski kronikarzy to będą zawsze zapiski (jedynym jest dzisiaj genetyka genealogiczna), już 100 lat temu Mistrz uznawał istnienie ludów Słowiańskich w rejonie Karpat, Łaby i Dunaju już w czasach celtyckich (ok. 300 p.n.e.) i właśnie tę „wojnę” Światłych Celtów z Ciemnością Słowiańską (Mordorską) przedstawił w swojej trylogii. Mógł to uczynić tylko w takiej formie będąc pod naciskiem całego świata Zachodniej tradycyjnej „nauki” i tradycji religijnej, a także pod wpływem ówczesnej  propagandy głoszącej pogardę dla Słowian – Przybyszów świeżych z Azjatyckich Stepów.

Mnie osobiście zupełnie nie odpowiada fakt, że tzw Fani Tolkiena przekształcili jego mitologiczne Śródziemie w krwawy,  jak zwykle ponury północny „świat”, schematyczny, płytki, krwiożerczy, wcale nie baśniowy, wcale nie mitologiczny. Czy to jakaś Heavy metalowa „choroba współczesnego świata? Myślę, że są to wytwory czegoś co bezpowrotnie odchodzi, XX wiecznego myślenia w kategoriach terytorialnych i konfrontacyjnych – Jesteśmy zmęczeni ekranowymi rzeziami, i kreacją nieustanną Ziemi jako miejsca zmagań i krwawej rzezi różnych nacji. 

Według mnie znajdujemy się obecnie w Drodze z Atlantydy do Arkadii. Na tej drodze czeka nas jeszcze konieczny przewrót ekonomiczny, ponieważ świat kapitalistyczny dobiega końca, formuła gospodarcza oparta na popycie i obrocie pieniądzem jest wyczerpana, zasada zdobywania przez ludzi środków do wymiany dóbr poprzez pracę została zachwiana przez automatyzację i komputeryzację – ten porządek nie może się utrzymać.

Taki tytuł będzie nosić kolejny artykuł do Księgi Wiedy i jej Wykładni: „Lekcja 7 – Szczęście – od Atlantydy do Arkadii”. Kompletnie chce mi się już rzygać tą ekranową krwią i ethosem północnego, niezłomnego wojownika, zawojowującego Świat. Taka jest moja ocena.

Z Duchem Przemian (już za 14 dni)


Spotkanie ludzi pragnących uchwycić rytm przemian – jakie niesie rok 2012

Masyw Ślęży jest przystanią, z której odpływa ARKA NOVEGO. Zapraszamy na pokład! 

Moc Góry – Słowiańskie Klimaty – Bratnie Dusze

1 – 2 września 2012 ośrodek Mieszko i Jagienka na przełęczy Tąpadła w Masywie Ślęży.

Recepcja czynna 1 września, sobota, od godziny 10.00

Oficjalne rozpoczęcie spotkania – sobota, godzina 18.00

w Programie

sobota 18.00 – część multimedialna w sali:

– prezentacja ogólna organizatorów

– Słowiański rodowód – Marek Wójtowicz

– prezentacja mechanizmu końca czasów – Marek Wójtowicz

– TRYWID – wizja nadchodzących przemian w artystycznym ujęciu Joanny Maciejowskiej i Marka Wójtowicza

– PRZEDNOVEK NOVEGO – Tadeusz Owsianko

21.00 – Przy ognisku

– spotkanie z uczestnikami wyprawy do Gwatemali – relacje ze spotkania z Don Alejandro – najwyższym przywódcą duchowym Majów i Indian Obu Ameryk

– rozmowy i spotkania indywidualne

A to wszystko przy oryginalnych rytmach grupy Miano z Wrocławia.

niedziela 8.00

– Otwarcie wystawy obrazów Joanny Maciejowskiej – wystawa będzie czynna do godziny 15.00

– 9.00 śniadanie przy wspólnym stole

10.30 wyjście w góry

15.00 pożegnanie

gościem specjalnym spotkania będzie Czesław Białczyński – autor Mitologii Słowian.

Koszty:

– uczestnictwo                  – 20 zł

– nocleg w pokoju 2-3. osobowym z łazienką     – 60 zł od osoby (miejsc 30)

– nocleg w domku 12. osobowym                               – 40 zł (40 miejsc w domkach)

– śniadanie                        –  20 zł

Prosimy o zgłoszenia rezerwacyjne przez Internet, na adres: ssss.staredrzewa@gmail.com

ssss.staredrzewa@gmail.com

Lub telefonicznie (także szczegółowe informacje):

535483643

Otrzymacie Państwo zwrotnie potwierdzenie rezerwacji. Opłata będzie pobierana na miejscu.

Ilość miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń!  Na terenie ośrodka nie ma zgody na biwakowanie.

Prosimy o radosne stroje.

DOJAZD

z dworca PKS  we Wrocławiu

POLBUSEM 512 ze stanowiska nr 6

w godzinach 7.40, 9.20, 13.10. Bilety u kierowcy.

Zespół organizacyjny: Joanna Maciejowska, Katarzyna Łuczak, Tadeusz Owsianko, Marek Wójtowicz

Informujemy także że ruszyła strona internetowa naszego wydawnictwa Slovianskie Slovo: http://slovianskieslovo.pl/

Znajdziecie tam także informacje o planowanych spotkaniach,wydawanych książkach, subskrybcjach i innych wydarzeniach

Wzgórze Brzucha (Głębi – Gobekli Tepe) lub Góra Ognia Nawi (Gire Navoke) i Świątynia Pępka Świata

Posted in Nauka, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 16 Sierpień 2012

Odkrycie najstarszej Świątyni Wiary Przyrody na świecie wywołało wstrząs w licznych dziedzinach związanych z kształtowaniem wyobrażeń nauki o Starożytności i w środowiskach badaczy starożytności. Po pierwsze okazało się, że pochodzi ona z czasu, kiedy ludzkość miała być pozbawiona możliwości organizacyjnych i wytwórczych oraz mentalnych do wykonania tak skomplikowanego dzieła.  Budowle powstały mianowicie około 9500 roku p.n.e. a do tego w ruinach znaleziono ziarna pszenicy i innych roślin, które zburzyły nie tylko wyobrażenia archeologów lecz również koncepcje historyków i antropologów na temat ewolucji ludzkości w dziedzinie rolnictwa. Obszar o którym mowa leży na pograniczu dzisiejszej Turcji i Syrii , a w czasie kiedy powstawały budowle otoczony był dziką roślinnością i bujną przyrodą zupełnie odmienną niż dzisiejsza pustynia.

Poczytajmy o tym z polskiej Wiki, ale doradzam od razu przeczytać też angielską wersję znacznie dokładniejszą.

Göbekli Tepe (język turecki: wybrzuszone wzgórze; język kurdyjski: Girê Navokê) – stanowisko archeologiczne w południowo-wschodniej Turcji kryjące pozostałości prehistorycznego sanktuarium. Razem z Nevalı Çori zrewolucjonizowało współczesną wiedzę o neolicie w Eurazji. Göbekli Tepe jest najstarszym znanym miejscem kultowym stworzonym przez człowieka (jego powstanie datowane jest na X tys. p.n.e.)[1]. Stratyfikacja terenu wykazuje, że miejsce to było używane przez szereg tysiącleci.

Historia odkrycia

Amerykański rekonesans archeologiczny z 1964 roku uznał, że wzgórze to nie miało charakteru całkowicie naturalnego. Jednakże zakładano że prawdopodobnie kryje cmentarzysko bizantyjskie. Niemiecki Instytut Archeologiczny i Muzeum w Şanlıurfa rozpoczęły wykopaliska w 1994 roku. Prehistoryczny charakter tego miejsca rozpoznano od razu. Jak dotychczas (2009), przebadano tylko około 5% terenu. Ocenia się, że zakończenie wykopalisk może zająć jeszcze 50 lat.

Wcześniej, wzgórze to było wykorzystywane rolniczo. Od pokoleń, mieszkańcy przemieszczali kamienie i prawdopodobnie wiele z archeologicznej wartości miejsca zostało w ten sposób zniszczone.

Opis

Najstarsza warstwa (III) zawiera słupy megalityczne połączone ścianami, tworzące razem koliste lub owalne struktury. Jak dotąd odkopano 4 takie struktury. Badania geofizyczne wskazują na istnienie dodatkowych 16 struktur tego typu. Warstwa III jest datowana na około 9 tysięcy lat przed naszą erą.

W warstwie II odkryto szereg przyległych prostokątnych pokoi z podłogą z polerowanego wapienia. Jest ona datowana na 7500 – 6000 przed naszą erą.

Najwyższa (zarazem najmłodsza) warstwa zawiera pozostałości działalności rolniczej.

Kontekst chronologiczny

Ze względu na początkowy stan badań, wszystkie konkluzje mają charakter roboczy.

Daty zostały ustalone metoda radiowęglową C14. Koniec warstwy III to 9000 przed naszą erą. Początek jest określany w przybliżeniu jako 11 000 lat przed naszą erą lub wcześniej. Warstwa II sięga do około 8000 przed naszą erą.

Dlatego uważa się, że te struktury są starsze niż ceramika, metalurgia, pismo, lub koło. Zostały zbudowane przed tzw. rewolucją neolityczną, czyli przed początkiem rolnictwa i hodowli zwierząt. Organizacji społecznej, jaka była konieczna do zbudowania tych struktur, nie wiązano dotychczas ze społeczeństwami przed-neolitycznymi. Wiele ze słupów waży od 10 do 20 ton, a niektóre nawet 50.

Niedawna analiza DNA pszenicy wskazuje, że odmiana dzika występująca w okolicy Karaca Dağ jest najbliższą pszenicy współczesnej[2]. Karaca Dağ jest położone tylko około 30 km od Göbekli Tepe. Tak więc spekuluje się, że rejon ten pełnił kluczową rolę w historii rolnictwa.

Przypisy

 1. ↑ Sandra Scham, „The World’s First Temple” – streszczenie artykułu z amerykańskiego magazynu „Archeology” (Volume 61, Nov/Dec 2008)
 2. ↑ Heun i in., Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprinting, Science, 278 (1997) 1312-1314.

(powiększ)

Osobom wychowanym w światopoglądzie chrześcijańskim nie jest łatwo interpretować wiele zjawisk i odkryć. Rozciąga się to na wiele dziedzin życia – a bierze się stąd że ludzie wychowani w kanonie chrześcijańskim nie rozpoznają struktur i wzorców oczywistych dla innych ludzi – ich wychowanie i wiedza mają charakter wybiórczy. Przede wszystkim odseparowano ich i konsekwentnie w procesie edukacyjnym separuje się ich nadal od wiedzy ezoterycznej i magicznej, od symboliki Kabały , symboliki numerologicznej i wszelkich strukturalnych pojęć związanych ze starożytną wiedzą i wiarą – POGAŃSKĄ. Stąd możliwe są tak kuriozalne przeoczenia i i błędy analityczne i interpretacyjne całych środowisk naukowych – jak na przykład archeologów w sprawie Świątyni Pępka Świata położonej na Wzgórzu Brzucha. Jest to świątynia Wiary Przyrody w sposób oczywisty. Już fakt stworzenia budowli owalnych czy też idealnie okrągłych (pierścień) powinny nasuwać wniosek, że mamy tutaj odwzorowanie boskiego Jaja-Kłódzi czyli Owalu-Uwalu-Warze (Owalo-Kuteż-War, Awalokiteśwara), w którym Uwiłte zostało Światło Świata, a który następnie znalazło swoją replikę i znajduje do dzisiaj w wielkanocnych jajach-pisankach, opisanych Wzorem Świata.Mamy tu zatem Owal-Kłódź, czyli Pąp Świata, a więc świątynię Światła Świata.

Gdyby to nie wystarczało należy pójść dalej – każda owalna budowla z dotychczas odkopanych składa się bowiem z dwóch centralnych filarów – są to nie tylko filary podtrzymujące strop lecz także symbole  in-yang – czyli Wielkiego Działu Wszego Świata, Pierwszego Działu – na Białoboga i Czarnoboga – podstawowe siły dzielące Wszechświat czy też RzeczyIstność.

Jeśli to jeszcze za mało do pełniejszej interpretacji to przyjrzyjmy się słupom w bocznych ścianach budowli – w każdym owalu jest ich Osiem – czyż to nie oczywiste, że mamy tu Słupy Ośmiu Żywiołów? Oczywiście dla chrześcijańskiego uczonego nic z tego nie będzie oczywiste, ponieważ on w ogóle nie patrzy na świat poprzez pryzmat znaczeń magicznych – kodów przyrodzonych właściwych Przyrodzie.

Na koniec wreszcie jakby tego wszystkiego było mało mamy tu na słupach płaskorzeźby zwierzęce. Czasem jest to pojedyncze zwierzę a czasami kompleks. Gdyby naukowcy parający się rozwiązaniem tych zagadek patrzyli na świat magicznie i kodystycznie i symbolicznie poprzez pryzmat Wiary Pogańskiej od razu powiązaliby te zwierzęta na słupach z poszczególnymi Żywiołami. Mało tego nie pisali by takich głupstw jak pod tym obrazem w anglojęzycznej Wikipedii:

Monolith with bull, fox, and crane in low relief

(powiększ)

Tutaj wyraźnie widać trzy poziomy zwierzęce związane z tym słupem, ale żeby to łatwo zinterpretować trzeba być praktykującym poganinem człowiekiem wyznającym wielobóstwo i Wiarę Przyrody.  Mamy tutaj symboliczne emanacje boga któremu poświęcony jest słup nie w żadnych totemach jak bajają od 200 lat uczeni chrześcijańscy, lecz w konkretnych bytach żywych – tu konkretnie w zwierzętach istniejących w świecie Przyrody Matki Ziemi. Na obrazie widać wyraźnie ssaka – duże zwierzę na górze – gada – środkowy poziom i ptaka. Ssak to byk, gad – któraś z jaszczurek – być może Salamandra – jeśli zwierzę górne jest Bykiem, a ptak to bocian – ptak królewski (ang. stork – Ptak symbol Białego Lądu – Europy – Ptak Królewski rodu pierwszych królów Pierwopalcych – Pirsztuków – których pamięć przechowała mitologia bałtyjska – Pir – piorunowych – Starków – Gwieździstych i Palczastych, bo stork – po staropolsku palec (stercze i przyrodzenie do dzisiaj i sterczeć – wystawać prosto). Stork – bocian a nie crane – żuraw.

Na dodatek należałoby nawiązać nazwę wzgórza do Wiary Przyrody – czyli do Wedy Indyjskiej lub Gadhby Zoroastryjskiej – jeśli się już nie potrafi wykonać rewolucyjnego zabiegu i sięgnąć wprost do prasłowiańskiego (scyto-indo-słowiańskiego czyli aryjskiego) źródła, bo komuś nie starcza wyobraźni na taki zabieg. Wtedy dowiemy się , że istniało pojęcie Głębi – Pierw Maci, z którego się wywodzi pojęcie Wątpi -Wnętrzności, a więc Wspóry-Świata (wątpi, czyli kiszek, z których wróżono jeszcze w świątyniach starożytnej Grecji). My, Rodzimowiercy, wiemy także o istnieniu tak zwanej Księgi Głębi – którą bułgarscy Bogomilcy przechowali  i spisali i zwali ją Księgą Gołubią (Głębi i Niebios – bo gołąb ptak niebieski-siny – o identyfikacji koloru niebieskiego i sinego pisze K. Moszyński w KLS). Zatem pojęcie w języku tureckim Gobekli – brzuch , wybrzuszenie to inaczej głąb-wnętrze-wątpia (jak głąb w kapuście). Mamy więc tutaj Wzgórze Głąbi-Pierw Maci, Wielkiej Macierzy – a potwierdza to także kurdyjska nazwa wzgórza z zupełnie innej strony – Giri Navoke. Giri – wiadomo po słowiańsku góra, ale znamy wszyscy konotacje góry – góra to także miejsce gorzejące – giri-grzati – goreć, grzać, gorący, ognisty – zatem mamy tutaj Wzgórze Ognia ale Nawne (Navoke) – czyli Naw Piekła z jej Górą Ognia wewnętrznego – podziemnego – jest to odwrotność Góry Światła Świata – Wierchu Weli – jego żeńska wersja (odwrócona) – Naw Nawi – Pierw Nica. A więc byłaby to Świątynia Światła Świata, ale z epoki kultu Matki Matek – Wielkiej Macierzy poprzedzającego kult Ojca Ojców – kultu Pierw Nicy (Ciemności).

(powiększ)

Na tym obrazku w muzeum w Urfie widać wyraźnie figury identyczne jak nasza ze Ślęży , którą uczeni chrześcijańscy z Niemiec określili jako Świnię. Oczywiście to nie żadna świnia tylko Niedźwiedź, ale w tym miejscu zastanówmy się nad czym innym – Czy istnieje związek między tymi dwoma wyobrażeniami z odległych dosyć miejsc kontynentu? Wyobrażenia wykute w kamieniu na Ślęży i tutaj są identyczne – wydaje się zatem, że tak . A więc czy wyobrażenie na Ślężę przeniósł w ciągu kulturowym i w wędrówce po kontynencie lud tej samej krwi w kolejnym pokoleniu? Czy na pewno prawidłowo datowana jest figura na Ślęży czy też datuje się ją – jak to kamień którego nie da się zbadać metodą c14 – pi razy oko – na taki a taki czas – związany z Celtami, bo co innego „uczonym” do głowy nie przyszło – a już najmniej fakt, że zasiedlenie tego terenu przez ludzi o haplogrupie R1a1 datuje się na na 5000 rok p.n.e. Należy zadać też inne pytanie – czy na terenie Anatolii występowały rzeczywiście w okresie 9000 p.n.e. dziki, żubry i niedźwiedzie? A może ich wizerunki przyniesiono z ziemi scytyjskiej – z północy z Wharatu – Gór Harskich i Ślęży?

Słup Jaszczurczy czy też Smoczy? Pod wypukłym Smokiem-Ażdachem skierowanym w dół, płaskorzeźba  Dzika!

Oto tłumaczenie fragmentu  anglojęzycznej wersji opisu Wzgórza Brzucha i Świątyni Pępka Świata.

Göbekli Tepe jest najstarszym znanym  stworzonym przez Człowieka kompleksem religijnym. Kompleks położony na wzgórzu, zawiera 20 okrągłych struktur, które zostały zasypane piaskami, z których cztery zostały odkopane po roku 1999. Każda okrągła (owalna)  struktura ma średnicę od 10 do 30 metrów. Wszystkie są ozdobione masą, głównie T-kształtnych, filarów wapiennych, które są najbardziej uderzającą cechą tych budowli. Płyty wapienne były wydobywane z dołów Bedrock położonych około 100 metrów (330 stóp) od wzgórza,  przez  robotników – kamieniarzy i transportowane pod górę, gdzie budowniczy układali te neolityczne krzemienne konstrukcje. Większość znalezionych narzędzi to narzędzia krzemienne wykonane na miejscu w Byblos i Nemrik. Trudno uwierzyć, że ludzie epoki neolitu byli w stanie przy pomocy tak prymitywnych narzędzi i środków transportu wydobywać krzemień i rzeźbić go precyzyjnie, transportować pod górę i wznieść w powietrze tak masywne filary. Odkrycie to zdumiewa do dziś ​​archeologiczny świat, jako że przyjmuje się, że tego typu dzieło wymaga zawrotnej liczby ludzi i wysokiej organizacji społecznej oraz wiedzy pozwalajacej już 12 – 14.000 lat temu wznosić takie budowle sklepione na kamiennych słupach. [10]

Dwa filary znajdują się w centrum każdego koła. Były one przeznaczone do wsparcia dachu. Dookoła znajduje się osiem filarów równomiernie rozmieszczonych wokół ścian pomieszczenia. Przestrzenie między filarami są wyłożone nieobrobionym  kamieniem i są  tu umieszczone między filarami wzdłuż ścian kamienne ławy pomiędzy każdą z par filarów. [11]

Wiele z tych filarów jest ozdobionych rzeźbami wypukłymi i płaskorzeźbami zwierząt oraz abstrakcyjnymi tajemniczymi piktogramami. Piktogramy stanowią powszechnie zrozumiałe symbole sakralne, używane przez Człowieka już od czasów malowideł naskalnych w jaskiniach neolitycznych w innych miejscach Eurazji. Reliefy przedstawiają lwy, byki, dziki, lisy, gazele, osły, węże i ​​inne gady, owady, pajęczaki, i ptaki, zwłaszcza sępy. (W  czasie gdy wybudowano świątynię ziemia wokół znajdowała się w klimacie bardziej umiarkowanym i pełna była roślinności i zwierząt z tejże strefy. To uprawa ziemi miała spowodować zdaniem naukowców degradację ziemi i zamieniła ją w kurzową glebę półpustynną jaką widzimy dfzisiaj. [8] Sępy również stanowią istotny element Ikonografii w neolitycznych obiektach w  Çatalhöyük i Jerycho. Uważa się, że na początku neolitycznej kultury w Anatolii i na Bliskim Wschodzie zwłoki zmarłego były celowo wystawione w celu oczyszczenia przez sępy i inne ptaki jedzące padlinę. Głowę zmarłego czasami usuwano i konserwowano, oraz trzymano osobno – w domach jako znak kultu przodków.) [12]. Jest to wzorzec, pierwsze takie pochówki dla ciała po odejściu duszy do nieba – te formy rozwinięte praktykuje się do dzisiaj wśród buddystów tybetańskich i wyznawców zoroastryzmu w Indiach. [13 ]

W Świątyni Pępka na Wzgórzu Brzucha w Göbekli Tepe, w zasadzie nie spotyka się przedstawień postaci humanoidalnych, ale jest ich tutaj kilka – są to rzeźbione postacie nagiej kobiety postawione frontalnie w pozycji skurczonej. Odkrywca –  Schmidt przyrównuje jedo „Wenus figur accueillante” znalezionych w neolitycznej północnej Afryce. Niektóre z filarów w kształcie litery T wyobrażać mają ludzkie ramiona co wskazywałoby że są to stylizowane ciała  ludzkie lub postacie antropomorficzne bogów. Szerszy  kamień na szczycie filarów w kształcie litery T ma symbolizować głowę.

Masywna sekwencja warstw stratyfikacji sugeruje kilka tysiącleci działalności, być może warstwy te sięgają do mezolitu. Najstarsza warstwa zakładzinowa (poziom III) zawiera monolityczne filary połączone przez grube ściany tworzące okrągłe lub owalne struktury. Cztery takie budynki zostały odkryte, o średnicy między 10-30 metrów 33-98 stóp). Badania geofizyczne wskazują na istnienie 16 dodatkowych struktur.

Warstwa II, datowana na Pre-Pottery Neolithic B ust PPNB) ust 7500-6000 pne), ujawniła kilka sąsiednich prostokątnych budowli z podłogami z polerowanego wapna, przypominających rzymskie podłogi z lastryko. Najnowsza warstwa składa się z osadów zdeponowanych w wyniku działalności rolniczej.

Widać tu dobrze rozmieszczenie elementów wewnętrznych jak również ideę Pępka – czyli kręgów poświęconych wszystkim Żywiołom i Mocom – według mnie powinno zostać odkopanych nie 20 (chociaż to także jest możliwe bo to Żywioły i Moce razem wzięte – bez najwyższego Kręgu Kirów, Działu Działów i Boga Bogów) a  26 świątyń, a może także i dwudziesta siódma – Boga Bogów – Światła Świata

Oto artykuł – z 2008 roku ze strony INFRA

: link – http://infra.org.pl/historia-/zakazana-archeologia/495-goebekli-tepe-prawdziwa-kolebka-cywilizacji.html

Göbekli Tepe: Prawdziwa kolebka cywilizacji

wtorek, 02 grudnia 2008 17:13
Odkryty kilkadziesiąt lat temu na tureckim wzgórzu Göbekli Tepe kompleks świątynny okazuje się być jednym z największych archeologicznych odkryć, swym wiekiem o kilka tysięcy lat przewyższając najstarsze pozostałości cywilizacji ludzkiej. Dotychczas zbadano tylko kilka procent jego powierzchni. Naukowcy przyznają, że to nie ostatnie odkrycie mogące przyczynić się do uznania nowej historii człowieka.

Klaus Schmidt jako dziecko, zwiedzał niemieckie jaskinie w poszukiwaniu prehistorycznych malunków. 30 lat później, jako reprezentant Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, odnalazł coś, co uznane zostało za znacznie starsze niż szacowany wedle oficjalnej nauki wiek najstarszych pozostałości starożytnych cywilizacji. 

To miejsce jest jak supernowa – mówi Schmidt stojąc na wzgórzu leżącym w odległości ponad 55 km od granicy turecko-syryjskiej. Kiedy zobaczyłem je po raz pierwszy – wspomina, wiedziałem tylko dwie rzeczy: albo odejść stąd i nikomu o tym nie mówić, albo spędzić w tym miejscu resztę życia.

Gdzieś przed nim rozpoczyna się Nizina Mezopotamska – miejsca uważanego za kolebkę cywilizacji, której miasta odkryto w latach 60-tych, świątynia na wzgórzu Gobekli Tepe (Górze Brzucha lub Górze Pępka), przewyższa wiekiem o kilka tysięcy lat.

Wszystko wskazuje na to, iż kompleks o powierzchni 9 hektarów (z czego dotychczas zbadano kilka procent), użytkowany był przez kilkanaście stuleci. Najstarsza część zawiera monolityczne filary połączone ścianami i formującymi okrągłe lub owalne struktury. Jak na razie odkryto cztery tego typu budowle o średnicy od 10 do 30 m. Badania wskazują, że w sumie może ich się tam znajdować ok. 20. W ich wnętrzu umieszczano wapienne kamienie o wysokości do 7 m i masie do 50 ton.

Fragment świątyni w Gobeliki Tepe z rzeźbami w kształcie litery „T”

To, co czyni to znalezisko unikatowym to zarówno zdobiące ruiny płaskorzeźby (wyobrażenia m.in. dzików, lisów, żubrów, węży i skorpionów, a także bliżej niezidentyfikowanych stworzeń) oraz jego wiek. Gobekli Tepe według naukowców powstało ok. 9500 p.n.e., co oznacza, że jest o 5.500 lat starsze niż pierwsze miasta Mezopotamii i 7000 lat swym wiekiem przewyższa Stonehenge.

Naukowcy uważają jednak, iż budowla ta jest dziełem ludu nie znającego jeszcze uprawy roli, choć zamieszkującego w wioskach. Czy mają rację?

Wszyscy uważają, iż jedynie rozwinięte, zhierarchizowane cywilizacje mogą zbudować coś równie monumentalnego i to dopiero po odkryciu rolnictwa – mówi Ian Hodder z Uniwersytetu Stanford, który od 1993 roku kierował pracami wykopaliskowymi w Catalhoyuk (uważanym za najstarszą osadę na świecie). Gobekli zmieniło wszystko. Jego skomplikowanie, kompleksowy charakter oraz fakt, iż powstało w okresie, kiedy nie znano jeszcze rolnictwa, czyni je jednym z najważniejszych w historii odkryć archeologicznych.

Lud, który wzniósł świątynię nadal pozostaje nieznany. Niektórzy uważają, że miejsce to było centrum kultu płodności, wnioskując to z faktu, iż w każdej okrągłej budowli znajdują się dwa wysokie kamienie mające reprezentować kobietę i mężczyznę.

Gobekli Tepe zdobią liczne płaskorzeźby. Badacze zasugerowali nawet, iż jego twórcy byli bliscy stworzenia pisma, gdyż niektóre wyryte na kamieniach symbole wydawały się układać w logiczny ciąg znaków

Schmidt podchodzi do tej teorii jednak ze sceptycyzmem. Zgadza się, iż Gobekli Tepe mogło być „ostatnim z bastionów ludzi prowadzących na wpół-osiadły tryb życia, który miał już odchodzić w niepamięć”, wskazując na fakt, iż to jego twórcom zawdzięczamy perfekcyjny stan tego miejsca, ponieważ to oni pokryli je tonami ziemi, jak gdyby dawny świat stracił zupełnie dla nich znaczenie.

Miejsce to ponadto pozbawione jest jakichkolwiek symboli płodności, które odnajdowano w innych neolitycznych pozostałościach. Posągi w kształcie litery „T”, przedstawiające ludzi, prezentowane są jako bezpłciowe.

Myślę, że mamy tu do czynienia, z najwcześniejszymi wyobrażeniami bogów – mówi Schmidt. Nie mają oczu, ust, twarzy, mają za to ramiona i ręce. Są stworzycielami. Według mnie, ludzie, którzy wykuli je z kamienia, zadawali sobie odwieczne pytanie: Czym jest Wszechświat? Kim my jesteśmy?

Ponieważ w pobliżu świątyni nie natrafiono na ślady domostw, Schmidt uważa, że szczyt wzgórza był miejscem pielgrzymek ludzi z regionu. Zauważa, iż dwa najwyższe kamienie skierowane są na południowy-wschód, jak gdyby patrząc na niziny, które usiane są innymi archeologicznymi znaleziskami, o nie mniejszej niż Gobekli Tepe.

Przykładem tego może być znalezisko francuskich archeologów w Djade al-Mughara w północnej części Syrii, którzy natrafili na najstarsze na świecie malowidło.

Tworzą je dwa metry kwadratowe geometrycznych figur w kolorach czerwonym, czarnym i białym. Przypominają troche obrazy Paula Klee – stwierdził Eric Coqueugniot, kierujący tymi pracami.

Francuz zauważa też, że wykopaliska w regionie Gobekli Tepe wciąż znajdują się w powijakach.

Pewnego dnia ktoś dokonać tam może jeszcze bardziej dramatycznego odkrycia – dodaje.

Dyrektor prac wykopaliskowych nad Tygrysem, Vecihi Ozkaya wątpili, iż tysiące kamiennych naczyń, jakie odnalazł od 2001 roku w liczących sobie 11.500 lat grobach mogą mieć podobne znaczenie. Mimo to, jego znaleziska wywołują emocje w Uniwersytecie Dicle w Diarbakirze.

Patrzcie na to – mówi, wskazując na fotografię figury ukazującej pół-człowieka pół-lwa. To sfinks. Tysiące lat starszy od egipskiego.

Czy nie pora spojrzeć inaczej na narodziny ludzkiej cywilizacji, analizując to, co dotychczas konserwatywnym naukowcom wydawało się być „niewygodnymi dowodami”?

Zdrój Jana (1966 – 1972): czyli złamać własne „milczenie” i monopol Mediów Władzy dla Naszej Przyszłości

Posted in Sztuka, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 13 Sierpień 2012

Skład zespołu:

gitara solo, vocal – Jerzy Wójcik (1946-1989)

gitara rytm. fort.wiola, voc. – Jacek Ukleja

gitara bas, voc. – Jerzy Kołacz / Paweł Partyka

fort.voc. – Rafał Marchewczyk

Klawiset,organy – Piotr Walewski

inst.perk., tamb. voc. – Ryszard Antoniszczak

perkusja – Marek Wilczyński

elektroakustyka – Jerzy Kołacz / Paweł Partyka

Miałem szczęście, poznałem osobiście Ryszarda Antoniszczaka – późniejszego autora doskonałych filmów animowanych,poznałem Rafała Marchewczyka (potem brał udział w  filmie „A imię moje Kinga” produkcji Crackfilmu),  jak i Marka Wilczyńskiego – autora muzyki do kilku utworów Zdroju Jana, a później do wielu filmów rysunkowych, a także właściciela studia dźwiękowego, po 1990 roku. Z Markiem Wilczyńskim pracowałem przy okazji produkcji filmowych w Crackfilmie (1996-2001). To on odbył tournée po Polsce i Stanach Zjednoczonych z Allenem Ginsbergiem, towarzysząc mu wraz z gitarzystą Stevenem Taylorem, na perkusji oraz syntezatorach. Crackfilm – o czym wtedy nie wiedzieliśmy, myśląc, że wreszcie jesteśmy w wolnej Polsce, był  jak się wkrótce okazało producentem niewygodnego – tzw. Drugiego Nurtu w III RP i został przez towarzystwo z Warszawki wykluczony, wyrzucony za burtę z całą premedytacją, jako niewygodny kontynuator idei wolności, ale zwłaszcza jako producent filmów katolickich – w czasach kiedy mało komu przychodziło do głowy kręcić dokumenty o pielgrzymkach, miejscach kultu i przechowywania szczególnych relikwii tej religii, czy np. o katolickich świętych. Uczestniczyłem w tych produkcjach („Poczajów – Wyspa Miłości”, „Częstochowa – Wyspa Miłości”, „A imię jej było Kinga”, „Róg Marksa i Obrońców Krzyża”) podpisując się pod nimi obiema rękami, bo było dla mnie wtedy, w 1996 roku, jasne, że jest to jeden ze sposobów poszerzenia płaszczyzny wolności. Nie zanosiło się wtedy na otwartą wojnę między Opcją Czerwoną i Czarną w Polsce (co obserwujemy dzisiaj), panowała też swoista koegzystencja między wszystkimi opcjami – zdawało się że wolność pozwoli każdemu znaleźć swoje miejsce, chociaż epizod z „Polskim łącznikiem” wycofanym już po składzie z Wydawnictwa Literackiego przez nowe kierownictwo w 1992 roku, wskazywał, że dzieje się coś niedobrego. Wtedy mało kto posiadał wiedzę w Polsce o kulisach Okrągłego Stołu gdzie Postkomuna, Socjało-Syndykaliści z KOR i Czarni (Chrześcijańska „Demokracja”) rozdzielili między siebie Nasz Kraj.

Polska i Polacy przywykli przez wieki niewoli do milczenia. Do milczenia i do propagandy Władców, a także do dezinformacji okupantów.

To obiegowa opinia. Ale czy rzeczywiście do tego wszystkiego przywykli? Czy można do tego przywyknąć? Czy przypadkiem nie mają już dość!

To jest teoretycznie wakacyjny artykuł rozrywkowy, poświęcony rozrywkowej muzyce, który jak to u nas na blogu, nie jest miałki, pozbawiony sensu. Nie jest też, jak to często gęsto bywa w masowych mediach, pozbawiony wartości informacyjnej (skażony wręcz dezinformacją), a więc nie jest  całkowicie bezwartościowym „złodziejem” waszego cennego czasu. Czas to bardzo cenna rzecz jaką mamy do spożytkowania na Ziemi.

Postaramy się zatem tutaj opowiedzieć coś o naszych trudnych dziejach i pokazać jakiś nieznany lub mało znany aspekt współczesnej Rzeczywistości w jakiej żyjemy, w  powiązaniu z tymi dziejami. Współczesność jest bowiem wypadkową i konsekwencją zdarzeń z przeszłości. Postaramy się i tutaj – na przykładach zdawałoby się błahych wskazać te miejsca w Rzeczywistości III RP, które stanowią o jej neokolonialnym charakterze.

Neokolonializm oznacza wtórność i naśladownictwo, bo niewolnik nie istnieje sam dla siebie, on istnieje tylko dla swojego pana i stanowi jako jednostka jego, czasem zwierciadlane, a czasem krzywe, odbicie. W skali społecznej oznacza to społeczeństwo będące odbiciem, kalką obcego lecz panującego jako wzorzec społeczeństwa dotychczasowych swych oprawców i ujarzmicieli. Najczęściej nie jest to odbicie zwierciadlane – czysta kalka, lecz właśnie twór wykoślawiony – jak w krzywym odbiciu, komiczny i straszny zarazem – bo tkanka społeczna kraju neokolonialnego jest tkanką trawioną swoistym rakiem – nie jest zdrowa ani normalna – jest poprzerastana wynaturzeniami.

To jest już Zdrój Jana trochę skomercjolizowany, który próbował się przystosować do cenzury i zaistnieć. Kompromis między sztuką i wolnością a PRL nie był możliwy

Chcę podziękować wszystkim uczestnikom tego Bloga , wszystkim osobom, które tutaj publikują, które się tutaj wypowiadają i dyskutują za to, że aktywnie zabierają głos. To niezwykle cenne.

Przełamując wyuczone – można rzec – wyssane z mlekiem matki, nawyki do milczenia i bierności łamiemy bowiem monopol tych, którzy chcieliby nas zagadać i narzucić nam Jedyny Słuszny Punkt Widzenia oraz Jedyną „Prawilną” Wizję Polski oraz tego co się w niej na bieżąco dzieje, a także w przeszłości działo.

Przełamać własne milczenie i bierność, wyjść do ludzi, podzielić się z nimi wiedzą, wygłosić swój sąd na jakikolwiek najbzdurniejszy nawet temat- jaki by on nie był ten sąd – to niezwykle cenne. Każdy z nas ma prawo być miejscami płytki i naiwny, ma prawo posiadać wyrywkową wiedzę, ma prawo błądzić i zmieniać zdanie, bo przecież poznając wciąż nowe fakty uczymy się rzeczywistości. Przełamać nawyk milczenia to jest pierwszy krok do tego by kiedyś przemówić pełnym głosem – własnym głosem – bez żadnych kompleksów.

Odsyłam z wielką przyjemnością do ich strony domowej : Ryszardy.pl

Że te nawyki bierności i milczenia mamy to jest pewne, bowiem nie może być inaczej z ludźmi w kraju, który ma za sobą 250 lat niewoli i cenzury oraz terroru policyjnego. Mamy do zrobienia długą samowyzwoleńczą drogę, która jest drogą przez własne ograniczenia i niestety  starciem z obecnym ciągle w naszym kraju aparatem propagandy Kolonialistów i ich krajowych tubylczych popleczników, którzy się stali klasą posiadającą, a w istocie są Odbiciem Porządku Społeczności Zdobywców w Krzywym Zwierciadle, są Karykaturą Zdobywców.

Oczywiście klasa posiadająca w Polsce to nie tylko oni – Neokolonialiści i ich Tubylczy Naśladowcy – ale w dużej, przeważającej części są to właśnie oni. Miejmy jasność, że żadnej Klasie Posiadającej na świecie, z natury rzeczy, nie zależy na wyzwoleniu świadomości w masach od niej zależnych, ponieważ nie może ona popierać niezależnego myślenia i nurtów odmiennych od tych, nad którymi panuje przy pomocy swoich pieniędzy.

Umieszczam bez obaw te utwory na naszej stronie – bo ci ludzie, wielcy twórcy, ludzie których  potraktowano w Polsce niegodnie, także w III RP odmawiając im należnego miejsca w dziejach i prawdy na temat tychże dziejów – to moi przyjaciele. Nie ma obaw, że wytoczą mi proces, albo będą żądać wycofania materiałów z takiej strony jak TA – Ze strony poświęconej walce o wolność i równość.

Dzieje składają się z rzeczy i spraw wielkich ale także i mniejszych albo całkiem małych. Pokazywanie przeszłości z zafałszowaniem powoduje, że nikt nie może sobie znaleźć właściwego miejsca w Teraźniejszości – Ukazanie prawdy o przeszłości, na odwrót –  pozwala wszystkim  wejść w naturalny sposób we właściwą rolę w Nowej Rzeczywistości Niezakłamanej.

Prosty przykład: To że nie ukarano zabójców górników z kopalni Wujek – ani tych co ciągnęli za cyngiel, ani tych co ciągnęli za sznurki – jest konsekwencją przyjęcia jako oficjalnej doktryny państwowej kłamliwej wersji dziejów, w której Generał Jaruzelski OCALIŁ Polskę od sowieckiej inwazji.

Klasa Posiadająca w Polsce stosuje całą gamę środków cenzurujących i propagandowych dla podtrzymania oficjalnej państwowej doktryny dziejów. Środki te rozwinięto w ciągu ostatnich 20 lat „naukowo”. Od czasów komuny i PRLu – Stalina i Gomułki, czy od czasów Goebelsa i Hitlera udoskonalono je w sposób zasadniczy.

Przy okazji podróży przez muzyczny świat drugiej połowy XX wieku – świat który został starannie ocenzurowany, a miejscami wręcz „wykasowany ” i „wykastrowany” przez Cenzurę PRL, przedstawimy tylko dwa ze sposobów działania Klasy Posiadającej i Władzy Która Tę Klasę – i nikogo więcej – Reprezentuje.

Pod tym linkiem Zdrój Jana z koncertu na żywo: http://www.youtube.com/watch?v=P9-EjO9Y8WQ&feature=relmfu

To już faza mocno skomercjalizowana, bo oczywiście „spece” od nagrań wiedzieli lepiej co wyeksponować i jak ich nagrać żeby stracili swoją „drapieżność” – to nie mogło się udać, było wbrew duchowi tego zespołu i idei psychodeliki – to spiwnicznienie, sprowadzenie ich do „klatki przyswajalności dla reżimu” musiało doprowadzić do upadku. Ich żywioł to szał i stroboskopowe światła i pękające jak zapałki pałeczki perkusisty, to czad jakiego nikt sobie wtedy na świecie nie wyobrażał – czad punkowy-  w czasie kiedy nikt nie stosował  takiej poetyki muzycznej. Światła stroboskopowe pokazały się kilka lat później dopiero, w kultowym amerykańskim filmie, nowej fali niezależnego kina nowojorskiego „Chłodnym Okiem”, jako chwyt filmowy – obrazek z klubu (kto wie czy nie przeniesiony tam z Klubu pod Ręką przez jakiegoś polskiego emigranta).

Tutaj utwór „Rdest”,  który nie da się skopiować z niewiadomych powodów:

http://www.youtube.com/watch?v=l_ZRsfXbKQ8&feature=relmfu

Żeby nie było tak sieriozno, lecz wakacyjnie i wesoło, w słonecznym nastroju sierpnia, przepleciemy ten artykuł zdjęciami  i linkami do dawnej muzyki – tej muzyki, którą dawniejszy establishment chciał zniszczyć, zabić, wymazać, skazać na zagładę i zapomnienie, a która dzisiaj żyje i wzbudza po 40 latach na Zachodzie okrzyki zachwytu i niedowierzania.

Trudno im przyjąć, Tam na Zachodzie, do wiadomości, że nie byli faktyczną awangardą, a raczej że byli nią dzięki wyłącznie szczęśliwemu trafowi, trudno zaakceptować, że coś takiego w ogóle istniało poza USA i Wielką Brytanią –  nad Wisłą,  że było to tak doskonałe. Trudno im tam zrozumieć, że nie dopuszczono do tego by to zostało pokazane na świecie, bo przecież to było do przodu w stosunku do sztuki zachodniej i propozycji muzycznych tamtych czasów. Tak – zgadza się, było. To samo uczyniono z polskim kodyzmem jako nurtem literackim i plastycznym powstałym w latach 1978-1981, który w muzyce nie znalazł wtedy swojego wyrazu – a którego zastosowanie praktyczne zobaczyliśmy dopiero w roku 2012 na Otwarciu Olimpiady w Londynie.

Ryszard Antoniszczak (znany również jako Richard A. Antonius, ur. 7 stycznia 1947 w Nowym Sączu[1]) – plastyk, pisarz, scenarzysta, reżyser filmów animowanych, autor książek i filmów o Miki Molu – molu książkowym. Członek i autor tekstów zespołu Zdrój Jana[1]. Autor eurosagi przygodowej Ósma Wyspa -Tajemnice Qanarii. W książce tej przedstawia również gramatykę stworzonego przez niego języka, Atlango.[potrzebne źródło]

Od 1981 r. mieszka w Szwecji. Jego bratem jest Julian Antonisz.

Filmografia

 • Żegnaj paro! (1974)
 • Miki Mol (1975)
 • Bajki zza okna (1992)
 • Miki Mol i Straszne Płaszczydło (1996)

W 1968 roku brzmienie takie jakie proponował Zdrój Jana, zespół chłopaków z ASP z Krakowa – hippisowska kapela podziemna, to było coś niesłychanego i na świecie przydarzyło się dopiero 10 lat później wraz ze słynnym koncertem punkowym The Clash, na londyńskim dachu.

Tutaj, w Krakowie była to muzyka ogólnego duchowego fermentu i spektakle, na których wychowywało się całe młode pokolenie buntowników rozpowszechniające przepisywane na maszynach w marnych kopiach , doskonałe tłumaczenia utworów Allena Ginsberga, zwłaszcza główne dzieło, dzieło  przetłumaczone przez J. W. Krzeszowskiego „Sutra słonecznikowa”, pokolenie sprowadzające do miasta mistrzów Zen i Jogi, współtworzące ruch Hare Kriszna w Polsce, przekładające z mozołem na język polski I Cing, czy propagujące grę w Go, wegetarianizm, ćwiczenia duchowe,wschodnie sztuki walki, magię i wiarę przyrody.

Zapraszam do artykułu na stronie ASP Kraków,

oto fragment:

Zdrój Jana ­– „Kiedy będę żałował”* (Wiadomości ASP nr 46) Jacek Ukleja

„Once upon a time…” Tak zaczyna się książeczka Ericha Segala „Yellow Submarine” . Jak bajka. A piękne obrazki Heinza Edelmanna – ukoronowanie tamtego POP’u – nadają szczególny wymiar opowieści o tym, jak The Beatles walczą Dobrem i Muzyką z Sinolami Wybrzydzaczami. Jak w bajce. I zwyciężają. Cały ten czas lat 60-tych był jak bajka. Byliśmy parę lat w tej bajce. W nierzeczywistości. Czego i wszystkim Wam życzę. Choć na chwilę życia.

Ta „bajka”, cały ten Cud, objawił się w nowej, autorskiej muzyce – w tej brytyjskiej interpretacji podstaw, czyli amerykańskiego bluesa i rockandrolla, można w skrócie powiedzieć. My tutaj (myślę o generacji), jako obserwatorzy tego cudu „z dalekiego kraju” za znacznie już zdezelowaną „żelazną kurtyną”, łapaliśmy krople tego, jak złoty deszcz, w marne radyjka – nocną porą nagrywaliśmy rzężące echa na magnetofony Melodia.

Jerzy Wójcik, 1946 –1989, (“Zdrojowy” Jimmy Hendrix)

cd na stronie ASP: Kiedy będę żałował – artykuł Jacka Ukleji

Część I – Cenzura i jej skuteczność

Zdrój Jana – czy ktoś im w czymś  pomógł? Na początku zapewne tak – taki był mechanizm, wciągnąć i potem spacyfikować. W PRL jeśli ktoś był naprawdę zdolny, to wykształcony przez sowieckie uczelnie aparat władzy wiedział, że nie należy robić sobie z niego wroga, bo przylepi Systemowi i Układowi niejedną łatę i to skutecznie – być może jeśli powstanie wielkie dzieło – będzie to „łata” przylepiona na wieki. Dopiero kiedy „oswajanie” twórcy okazywało się niemożliwe zostawał odrzucony z całą bezwzględnością.

Niebiesko Czarni – Naga – Wojciech Korda, Ada Rusowicz, Stan Borys: http://www.youtube.com/watch?v=teOzyJ_ZAK0

Takich zespołów jak Zdrój Jana – choć nie tak awangardowych, by mówić iż stanowiły zjawisko w skali świata i ówczesnej światowej muzyki – było w Polsce wiele i bywały wśród nich nieskończenie groźniejsze niż Zdrój. Jednak takiego zjawiska jak Zdrój Jana szczególnie szkoda. Polska jest specjalistką w zabijaniu sztuki i kultury – już casus Szukalskiego przed II WŚ tego dowiódł. Z takich groźnych naprawdę dla Systemu inicjatyw, choć nieco późniejszych można wymienić choćby  zespół Dupą Piotra Marka – ci nie mieli już zupełnie żadnej szansy nagrać choćby jednego kawałka, za to nieustannie nachodziła ich milicja. Taki był też zespół Brygada Kryzys, tacy byli Pudelsi.

Pierwsze walczące o wolność zespoły to oczywiście Rythm’ n’ Blues (zakaz występów już po 1 roku działalności) i Niebiesko Czarni oraz Polanie (uwielbiałem ich) – ale to była muzyka odtwórcza, podobnie jak wszystko inne, aż do Zdroju Jana.

Pudelsi Dupą i Piotr Marek – wstąpcie na stronę: http://pudel-pudelsi.blogspot.com/2011/02/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none.html . Ta strona pokazuje ducha niepokornego i niepokonanego

Pudel, Piotr Marek i jego syn – artyści wiecznie żywi – u Fotografa na Zwierzynieckiej

(powiększ)

Niebiesko Czarni to kamień milowy (razem z Klenczonem, Niemenem i Kordą), ale to koncesjonowane teksty pod zarządem kierowników literackich z PZPR.  Jeśli oglądacie Historię polskiego rocka z TVP Historia, to oglądacie stek kłamstw , to postpezetpeerowska historia rocka, Czerwona Propaganda. Czesław Niemen był w porządku i odegrał olbrzymią rolę, ale jego teksty wszystkie były „do kupienia” dla władzy – koncesjonowane. Tymczasem w kwietniu 1967 roku, kiedy w Polsce wystąpili Stonesi, istniał już Zdrój Jana, którego nikt z tych propagandystów z ekranu TVP nie chciał pokazać Polakom, a tym bardziej światu. Podobnie było 10 lat później – w 1981 roku z „Dupą” i później z Pudelsami czy wreszcie z Tiltem i Brygadą Kryzys (które jednak były nieco spóźnione – po punk rocku na Zachodzie).

Oto dobry tekst poświęcony Dupą: http://stilon-c60.blogspot.com/2009/02/dupa-bo-wiara-jest-jak-dupa-trzeba-ja.html

W tym filmie „Historia polskiego Rocka:” http://www.youtube.com/watch?v=BKqfLEat10k&feature=related – prawdę o Zdroju Jana mówi Kora, ale nie pokazuje się niestety tych świateł stroboskopowych, scenografii i efektu euforycznego, jaki wywoływały ich koncerty. Nie pokazuje się jak dym wali ze wzmacniaczy – wręcz odwrotnie na pierwszym planie dźwięczne a wielkie NIC. Po Zdroju Jana prześlizgnięto się w filmie zgrabnie, by przejść na grób Nalepy z 2007 roku – co za bezczelna manipulacja beneficjentów PRLu i III RP! Bezczelność – Breakout – to oczywista koncesja PRLu – blues to muzyka klasyczna rocka a nie żadna awangarda – chodziło o spacyfikowanie awangardy. I wykonano tę pacyfikację, bo chętni do oryginalności którzy stali w kolejce – jak Dżamble, Czarne Perły i dziesiątki innych – od razu zrozumiały co tu jest grane i woleli albo się wyłączyć albo się przyłączyć do wyznaczonego trendu – wbić się w ramy Systemu.

Tego co mogło być autentycznie polskie, oryginalne, własne – w Polsce nie chciano. Dlatego też jeszcze wiele lat później De Press korzystający z góralszczyzny w swoich utworach nie był możliwy do przyswojenia dla PRL, za to byli możliwi koncesjonowani i hołubieni Skaldowie.

W filmie nie widzę zespołu Osjan, ani Klanu. To było coś co się wymykało, razem z nieujarzmialnym na swój sposób Markiem Grechutą, który dobrze lawirował na granicy wolności i niewoli – oczywiście nie ma Piotra Marka – nawet Kora się nie zająknie na jego temat – nie ma oczywiście Dupą z Dreadhunterem.

Myślę, że w 1985 roku Piotr Marek miał już zupełnie dosyć – rozumiał, że Jarocin to tylko wentyl, a nie żadna wolność – wybrał wolność. Dzisiaj – patrzajcie no patrzajcie! – znów „ożywia się” Jarocin – dlaczego ? Bo potrzebny jest wentyl w związku z narastającym fermentem i nadciągającym wstrząsem społeczno-gospodarczym.

Konkluzja jedynie prawdziwa: Była w Polsce niezła muzyka rockowa, własna , oryginalna, oparta na naszej kulturze – ale zamordował ją totalitaryzm, bo prawdziwa sztuka jest mu obca. A jest mu obca dlatego, że prawdziwa sztuka obala mury – a namiastka sztuki tylko je wzmacnia. Polska muzyka rockowa była i jest koncesjonowana, jest namiastką i dlatego  byle kto byle czego TUTAJ nie zaśpiewa, tak jak Stuhr w Opolu  (też koncesjonowany, jak i Wajda – który musiał nie raz płacić robiąc „Lotne” i inne bzdety i do dzisiaj płaci swoim „Panom” różnymi akcjami politycznymi, jak i koncesjonowany był film „Wodzirej”, z którego narodziła się kariera Stuhra i całe kino „moralnego niepokoju” i cała w ogóle tzw „kultura PRL”).

Niekoncesjonowani skończyli w Polsce tak – jak na filmikach powyżej i w linkach poniżej i tylko tutaj (i na You Tube i na ich stronach domowych w Internecie) możecie ich oglądać i słuchać dzisiaj po 30, 40 latach – możecie sobie też kupić Rafała Wojaczka również po 40 latach, Wojaczka,  któremu wydali jeden zbiorek – a potem gdy nie dał się „kupić” zakończyli jego byt publiczny i artystyczne nadzieje. Też tego nie wytrzymał. Tak samo skończyłby Hłasko gdyby nie był Żydem – to mu dało szansę ucieczki do Izraela, tak skończyłby też Miłosz gdyby nie uciekł. Ale nie wszyscy mogli uciec – a raczej prawda jest taka, że uciec mogli nieliczni. Trwać tutaj to była sztuka. Możecie też sobie  poczytać kodyzm na czarnym pasku po prawej – który pochodzi z lat 1981 – 1990. Cenzura zatrzymała prawdziwą kulturę na rzecz pseudokultury koncesjonowanej – tej która w książce i filmie „Popiół i diament” wmawiała ludziom że walka powojenna AK i WiN to reakcjonizm uprawiany za pieniądze z USA, i że miejscem właściwym dla AKowców jest śmietnik historii a rolą właściwą do odegrania w dziejach jest śmierć na tymże  śmietniku.

„Śmierć buntownika”, której fragmenty tak ochoczo drukowała „Literatura” to „Popiół i diament 1970 roku”, roku w którym buntownicy kończą zastrzeleni na śmietniku, tak jak Maciek w „Popiele i diamencie” tylko że umierając recytują Sutrę słonecznikową Allena Ginsberga. Dlatego właśnie nigdy nie mogliście tej książki dostać do ręki i jej przeczytać. Próba „kupienia ” autora nie powiodła się – nie było jego zgody na koncesję – i usunięcie tego co niewygodne.

Düpą ostatni koncert Kraków 1985 (czesc1)

część 2 : http://www.youtube.com/watch?v=jBj63yFXMdU&feature=BFa&list=PL88E3B41826F94444

Oczywiście już bez Piotra, biegał tam jego synek po dworku Białoprądnickim. Byłem.

Jedną z metod tego odrzucenia niepokornych twórców przez PRL było nieustanne ich zwodzenie   perspektywą publikacji „niebawem” i rozmywanie oraz odwlekanie w czasie, jego definitywnej decyzji o przejściu do podziemia. To samo stosowano wobec Zdroju Jana – dając marchewkę w postaci muzyki do filmów i stosując kij w stosunku do innych ich działań – np. zabroniono występów w Klubie Pod Ręką i klub zamknięto.

Klan i Marek  Ałaszewski –  Nerwy Miast: http://www.youtube.com/watch?v=dMmvUBgUrrE&feature=related

Wiem dobrze o czym mówię, bo sam przeszedłem tę drogę w PRL, a potem w III RP. Te metody stosują do dzisiaj dobrze wyćwiczeni w tamtym okresie redaktorzy, zatrudnieni w oficjalnych wydawnictwach książkowych, muzycznych czy czasopismach. Stosują je ich uczniowie wytresowani do roli cerberów Ustroju przez Właścicieli tychże instytucji. Dopiero teraz dotykamy istoty cenzury amerykańskiej z lat 1968-1980, która spowodowała konieczność powołania niezależnego od Hollywood nowojorskiego podziemnego kina i prasy podziemnej – hippisowskiej w Kalifornii i podziemnych alternatywnych wydawnictw – Establishment amerykański także nie chciał publikować hippisowskich utworów muzycznych, książek i artykułów. Powtarzamy ten proces w Polsce współczesnej w nowym kontekście – Walki o Prawa Przyrody i harmonijny rozwój człowieka oraz o jego godność i wolność Polski.

Klan –  Z brzytwą na poziomki: http://www.youtube.com/watch?v=vzOZUbYlz8w&feature=related

Dzisiaj w Polsce mamy jednak zamiast czerwonej cenzury PRL, czyli odpowiednika burżuazyjnej cenzury Posiadaczy Gospodarki w Ameryce, także cenzurę czarną i cenzurę właścicielską Postkomuny, a więc w miejsce jednej Cenzury z PRL mamy 3 Cenzury, a w miejsce instytucji, z którą można było polemizować, bo miała wytyczone przepisami ścisłe ramy, cenzurę pozainstytucjonalną, niesformalizowaną, mogącą robić co się jej żywnie podoba.

Klan  – Automaty: http://www.youtube.com/watch?v=GqM0QNc9eKU&feature=related

Jest dla mnie cudem, że w ogóle kapela Zdrój Jana zaistniała publicznie w PRL – teraz miałaby także poważny problem żeby zaistnieć – lecz nie istniała wtedy najmniejsza szansa, aby ich muzyka stała się wyznacznikiem nowoczesności i rozwoju polskiego rocka, ba nawet najmniejsza szansa żeby została wylansowana i stała się popularna. Trend był inny – ku Czerwonym Gitarom i innym głupawkom do dzisiaj namiętnie pokazywanym w TVP jako istota muzyki tamtych czasów.

Romuald i Roman Kamień: http://www.youtube.com/watch?v=vvChWLosUX0&feature=related

piękna fraza prawie w całości zerżnięta z Tenn Years After

R & R – Człowiek : http://www.youtube.com/watch?v=efsHMkTF-j4&feature=related

Zasadniczą przesłanką do stosowania wciąż Cenzury jest jej bieżąca użyteczność. Pozwala ona w bieżącej chwili wykreślić z odbioru publicznego jakieś zjawisko i odsunąć w czasie je samo oraz skutki jego upublicznienia. Widać to doskonale na przykładzie Zdroju Jana. Ci którzy tę metodę stosują liczą, że albo nie zostanie ona rozpoznana przez co „głupszych i naiwnych” odbiorców, albo że oni sami nie zostaną zidentyfikowani jako jej źródło, gdyż są ukryci za plecami wystawionych na pierwszą linię redaktorów-siepaczy, policmajstrów Nowej Kultury Klasy Posiadającej. Liczą też że zostaną rozpoznani na tyle późno (jak i cały zastosowany  przez nich mechanizm), że sprawa się „przedawni” – zjawisko lub temat się zdezaktualizuje lub przebrzmi moda.

Klan: Nasze Myśli – http://www.youtube.com/watch?v=qcvaiwOZS9k&feature=related

Oczywiście przykład Zdroju Jana powinien podziałać na Właścicieli III RP odstraszająco, a także przykład amerykański, czy przykład Zachodniej Europy, gdzie „jedyny słuszny światopogląd” głoszony medialnie  przez długie lata, nie przetrwał, załamując się ostatnio pod wpływem warunków gospodarczych i technologicznych. Wikileaks – to jeden z przejawów owego załamania. Jednak im (Właścicielom) potrzebny jest głównie czas na utrwalenie swojego stanu posiadania i głębsze ukrycie się za nowymi prawami własności niezbywalnej, w tym własności intelektualnej także (bo któż ma siłę nabywania jej na własność jak nie oni).

Liczą też na to, że do odstrzału pójdą ich pracownicy – owi policmajstrowie z pierwszej linii – wykonawcy cenzury, a nie oni sami.

Choć przywróciliśmy dzisiaj do obiegu zbiorowego i do pamięci, a może też przed niektórymi osobami odkryliśmy cąłkowicie na nowo, a też oddaliśmy  tym artykułem niejako hołd Zdrojowi Jana i innym zespołom muzycznym, które PRL” zamordował”,  to pamiętajmy że te akty bezwzględnego terroru tamtej władzy opóźniły rozwój kulturalny Polaków o 40 lat. Teraz przechodzimy częściowo – jako zbiorowość wielka i pełna – a nie małe grupy zamknięte – procesy „intelektualne”, które już dawno się odbyły w tamtych małych zamkniętych społecznościach – jak krakowskie środowisko hippisowskie i artystyczne lat 60 -70. XX wieku.

Myślę, że możemy też inaczej spojrzeć na kariery takich zespołów, przedstawianych w Mediach Władzy jako bohaterowie walki z cenzurą i PRL-em jak na przykład  Lady Punk  czy Maanam albo Perfect, które były na tyle przyswajalne w końcówce PRLu aby je „wylansować” w III Programie Polskiego Radia, a potem wpisały się w pewnym momencie w System Władzy i przeszły na jej stronę, stając się częścią komercyjnej rozrywki. Nie jest to z mojej strony zarzut w ich kierunku, po prostu jedne grupy są mniej a drugie bardziej komercyjne, jedne nadają się do zawarcia cenzuralnego kompromisu i „oswojenia” inne nie.  Dotyczy to wszystkich twórców – jedni się nadają a innym nawet się nie proponuje, bo wiadomo jak to się skończy.  Głęboko patriotyczny, narodowy obóz do takiego oswojenia absolutnie się nie nadaje, stąd nawet stowarzyszenia Tradycji takie jak Niklot są oskarżane o propagowanie faszyzmu, podczas gdy propagują tradycję narodową, a książki tak niewinne jak powieść dla dzieci „Nowe Przygody Baltazara Gąbki” musiałyby zostać „przekręcone” o 180 stopni żeby stały się cenzuralne, w którymkolwiek z obiegów czy w Mediach Władzy czy w Mediach II, Czarnego Nurtu, a więc musiałyby zaprzeczyć samym sobie.

Pamiętajmy też, że decyzję o tym „mordzie kulturalnym” – nie tylko na muzykach ale przede wszystkim  na awangardzie literackiej i plastycznej tamtych lat (w tym na przykład na kodyzmie i nurcie nowej generacji buntowniczej lat 80-tych) podtrzymała następnie III RP – nadal własność tamtych władców z czasów PRL. Miejmy zatem świadomość, że obecnie funkcjonują 3 Polski – Polska Czerwona, Polska Czarna i Polska Zielona. Próby przylepiania Zielonych Inicjatyw do PostPRLowskiej „Lewicy” (partii Establishmentu i posiadaczy) są fałszywe, z góry skazane na przegraną i brak poparcia. To co prawdziwie Zielone wyrasta z Nas – Rodzimowierców i Naszej Tradycji Polski zakorzenionej od 10.000 lat nad Łabą Odrą, Wisłą, Dunajem i Dnieprem, a także z Naszych Nowych Koncepcji Narodu i Nowych Koncepcji Gospodarczych – redystrubucji zysku wynikającego z posiadania własności środków produkcji.

Słuchając TVP, TVN, Polsatu, czytając GW i inne Media Władzy miejmy cały czas świadomość KTO do nas przemawia ustami szczebioczącymi „prawdę jedyną ” i mizdrzącymi się do nas  pięknymi buźkami, miejmy świadomość w jakim celu nam to mówią Beneficjenci PRL przebrani w łaszki III RP.

Miejmy też świadomość, że w mediach opisanych powyżej stosuje się jeden z filtrów PRAWDY, ten służący Propagandzie Posiadających Środki Produkcji, ale w mediach II Nurtu – Czarnego – stosuje się inny jeszcze filtr – Filtr Propagandy:  Tych Którzy Sprawują Rząd Dusz i z tego doskonale żyją w swoim ziemskim wcieleniu. W tym wcieleniu swoim ziemskim, nie zamierzają oni również oddawać nikomu swojej „własności” – owych Dusz Którymi rządzą, ani Majątku jaki na wielowiekowym dojeniu  owych Dusz zbudowali.  Może się zdarzyć, że w Mediach Władzy zastosowany zostanie przeciw wam (nam) także ten drugi filtr – dzieje się tak wtedy kiedy realizowana jest polityka nie drażnienia przeciwnika.

Ja osobiście nie przewiduję żeby obóz Czarny mógł w Polsce kiedykolwiek dojść do władzy – ma on bardzo wąską podstawę poparcia – ale chwilowo i to może się zdarzyć. Wtedy będziemy mieć Polskę Zwatykanizowaną i wielki kłopot.

Jak by nie było kluczową sprawą jest przełamanie własnego milczenia, bariery obojętności która się wiąże z ostrożnością wpajaną nam przez nasze, nauczone tej ostrożności przez ponad 200 lat kolonializmu matki. Kluczowe jest także przełamanie monopolu informacyjnego tych dwóch opcji – to właśnie się dzieje – Cenzura w stosunku do takich zespołów muzycznych jak Bas Tajpan czy R.U.T.A. albo kapel hip-hopowych czy metalowych – czy wreszcie całej muzyki pogańskiej – jak Żywiołaka, Światogora, Leśnego Licha, Arkony czy innych – jest dzięki Internetowi nie skuteczna – Internet jest jedyną ostoją wolności jest też głównym ośrodkiem kształtowania się NOVEGO – prawdziwą ARKĄ NOVEGO XXI wieku.

Niebiesko Czarni mamy dla was kwiaty: http://www.youtube.com/watch?v=4pK05rA-Rkc&feature=related

 Część II – Teorie spiskowe, czyli dzielenie społeczeństwa

Apeluję żeby w publicystyce Alternatywnej Trzeciego – Naszego Nurtu – nie używać określenia mainstream i mainstreamowe media – to błąd, który legitymizuje propagandę, kłamstwo i głoszone przez Klasę Posiadającą oraz jej Władzę tezy. Te media nie są mainstreamowe- gdyż nie istnieje coś takiego jak trend „większości” – nie ma żadnej dającej się wyizolować i określić socjologicznie „większości”. Jest za to Klasa Posiadająca Środki Produkcji – jej jest Władza i jej są owe Media – więc są to Media Władzy lub Klasy Posiadającej.

Niestety nie rozśmiesza mnie ani nie bawi, kiedy Media Władzy w stosunku do jednych faktów zachowują się lekceważąco podczas gdy inne windują na szczyty zainteresowania publicznego przyklejając pierwszym etykietę „zmyśleń  i teorii spiskowej” a drugim „faktów rzeczywistych i istotnego wydarzenia”. Tak dzieje się gdy zamach na autobus w Bułgarii analizuje się i szuka spiskowych powiązań w oficjalnych mediach, tak jest gdy szuka się trzeciego i czwartego dna w spisku na papieża JP II, tak jest gdy szuka się np. w Polsce powiązań A. Breivika z neofasztystowskim sprzedawcą saletry i grafitu – natomiast celowe zadłużenie Grecji przez UE – to ma być teoria spiskowa

To zjawisko jest tak samo szkodliwe i działa na niekorzyść społeczeństwa w czasie rzeczywistym jak opisane powyżej zjawisko cenzury, jak korupcja i nepotyzm – to wszystko rujnuje wysiłki społeczeństwa i niszczy osiągnięcia ciężkiej wieloletniej pracy nas wszystkich.

Nagie fakty z jednego z wpisów pod artykułem w Onet.pl

Osiągnięcia rządu 2012-08-11

Pan premier ciężko pracuje,by żyło się lepiej – daje wam tu jego osiągnięcia.
Żeby nie było, że nic nie robi.

Rok 2012:
3 krotny wzrost podatku od “ użytków wieczystych “
Likwidacja prawie wszystkich ulg podatkowych
2 miliony Polaków w “ pętli zadłużenia “ na 30 mld. złotych. 14 mld. złotych długu na kartach kredytowych.
Zadłużenie samorządów – 12 mld. złotych.
Zadłużenie przedsiębiorstw – 240 mld. złotych.
Długi polskich banków komercyjnych – 60 mld. euro = ponad 240 mld. złotych,
Zagrożone kredyty gospodarstw domowych – 36 mld.
Polska tonie w długach; wszyscy, od noworodków do emerytów, jesteśmy zadłużeni po 21,5 tys. zł na głowę.
podwyżka cen energii
drastyczny wzrost bezrobocia
benzyna po 6 zł
podpisanie paktu fiskalnego
podpisanie ACTA
pan Tusk wywalczył w Unii prawo do zasiadania raz do roku przy stole państw strefy euro, na dostawionym stołku, dodatkowo Polska ma prawo milczeć.
podarowanie 7 mld EURO na ratowanie Grecji i ich 3x większych od naszych emerytur
podwyżka VAT do 23 % na ubranka dla dzieci ( POlityka prorodzinna w wykonaniu PO )
kompromitaca rządu w.s stadionu Narodowego
zrujnowana służba zdowia i kompletny chaos z listą leków
– 200 mln, złotych corocznych odsetek od elastycznej linii kredytowej 30 mld, euro, podpisanej przez Tuska z której nie korzystamy. 200 milionów corocznie w błoto !!!
– rzeczywista prywatyzacja służby zdrowia w Polsce. Ubezpieczenie społeczne wynikające z zapłaconych składek ZUS praktycznie nie istnieje. Leki i usługi medyczne są de-facto odpłatne. Bezrobotni maja być pozbawieni prawa do szczątków istniejącego jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego. Nie masz pracy i pieniędzy – umieraj!
– W perspektywie Polacy będą płacili ok. 30% drożej za prąd ze względu na podpisany przez Tuska pakiet klimatyczny.
– Podatek katastralny w wysokości 1% wartości nieruchomości juz w 2014r.

2011:
zmniejszenie zasiłku pogrzebowego o 50%.
podwyżka podatku VAT
podwyżka AKCYZY
podwyżka podatku od ciężarówek
podwyżka opłaty klimatycznej
podwyżka składki rentowej
podwyżka wieku emerytalnego
podwyżka podatku gruntowego
podwyżka opłaty targowej
podatek od miedzi
akcyza na węgiel
uchwalenie ustawy drowotnej ( chaos w służbie zdrowia )
likwidacja ulg (jak na internet, rodzinne, na edukacje i kursy, przedsiębiorcze)

2010:

-wprowadzenie e-myta
-podatek pielegnacyjny, 1 % dochodow brutto,
-podniesienie oplaty rejestracyjnej dla samochodow,
-anulowanie budow polowy autostrad ( te które wybudowano się po prostu sypią )
-totalny chaos z pociagami
-likwidacja ulg na obowiazkowe biokomponenty do paliwa,
-umozenie miliardowych dlugow Rosji za gaz (bez powodu, w ramach przyjazni polsko radzieckiej)
-likwidacja ulg na internet,
-zamrozenie skladek do OFE,
-ogołocenie Funduszu Rezerwy Demograficznej
-zatrudnienie ponad 100 tysiecy nowych, zbednych urzednikow
-„kreatywna ksiegowosc”, czyli liczenie szarej strefy (to jeszcze niepewne)
-ustawa o zabieraniu dzieci pod BYLE pozorem na wzor Szwecji
-portet prezydenta w kazdej ambasadzie (ostatnio bylo tak za Gierka)
-spotkanie ambasadorow Polski z calego swiata z Sikorskim i Ławrowem (byle sluzby specjalne Rosji, obecnie sprawy zagraniczne) w celu wyznaczenia „wskazowek”.
-oblozenie VATem (najwyzszym) kursow ksztalcacych i szkolen, w tym na prawo jazdy.
-Pozyczka z EBI 2 miliardow Euro. Najwyzsza pozyczka, jakiej Europejski Bank Inwestycyjny udzielil od 2004.
-brak JAKICHKOLWIEK uzgodnien w sprawie gazociagu z Rosji do Niemiec. W efekcie, Polscy rybacy jako jedyni nie dostaja odszkodowan (Szwedzi i Estonczycy dostaja rownowartosc 150 tys zlotych kazdy).
-zablokowanie mozliwosci wplywania do portow w CALEJ POLSCE statkow o zanurzeniu wiekszym niz 7-8m. Statki te kierowane sa do Niemiec.
-Umowa na gaz z Rosja, o ktorej Unia Europejska wyrazila sie, ze jest skrajnie niekorzystna dla Polski.

Za TEN SAM gaz z Rosji Niemcy placa 20 % mniej, Anglicy 50 % mniej !!

Warto podsumowywać i warto wiedzieć.

Od siebie dodam, że w podobny sposób moglibyśmy podsumować jeszcze kilkanaście wcześniejszych lat od 1989 roku.

Czy więc warto tworzyć pełną społeczną i filozoficzną a też i polityczną alternatywę dla tego co obserwujemy?  Czy warto przełamywać milczenie, bierność i zniechęcenie? Czy warto rozmawiać i działać – tak jak My działamy?

 

Myślę, że odpowiedź może być tylko jedna. Cieszy artykuł Opolczyka, którego link podał Mezamir:

http://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/12/stary-porzadek-swiata-cd/

Społeczeństwo plemienne jest realną alternatywą dla Nowego Porządku (NWO) i starego porządku filozofii chrześcijańskiej  – jest faktycznym NOWYM PORZĄDKIEM opartym na starej dobrej, sprawdzonej zasadzie – JEST WIELKĄ ZMIANĄ, która nadchodzi.

Tak potrzebna jest realna alternatywa dla dotychczas prezentowanej filozofii życia zwanej filozofią chrześcijańską lub dla tej drugiej ateistycznej – zwanej materialistyczną filozofią marksistowską.

Ponieważ  rewolucji i postępu kultury nic nie jest w stanie zatrzymać kiedy WARUNKI do NIEJ DOJRZEJĄ – pozostaje mi ukłonić się nisko Mediom Władzy i samej Władzy Posiadaczy Środków Produkcji i ten wakacyjny tekst wypada mi zakończyć jakże obrazoburczymi słowami Juliana Tuwima sprzed II WŚ, które Władza puszcza dziś sobie z desek teatrów po to by sobie udowodnić że jest wolność – z tym że słowo MNIE proponuję w tym tekście zmienić na słowo „NAS”:

http://www.youtube.com/watch?v=EdmZYu9Lths

A Odśpiewawszy sobie tę  starą jarą śpiewkę, po prostu RÓBMY SWOJE – każdy to co potrafi najlepiej, bez załamywania rąk i pretensji do Żydów i Masonów, do Czerwonych i Czarnych.

Zakasujemy ich wszystkich. Jak to oni mówią – „Wszystkie ręce na pokład”? Zróbmy to samo – Nowe Nadchodzi i nic tej Wielkiej ZMIANY NIE POWSTRZYMA – NIE POZWÓLMY SIĘ IM DO NAS PRZYKLEIĆ, kiedy będą próbowali się załapać na nowe, po to żeby jeszcze raz obrócić to na swoją korzyść!!!

Żebyśmy mieli jasność – To co nadchodzi jako Wielka Zmiana nie zawsze będzie przyjemne, ale musimy przez to przejść. Wielka Zmiana ma też swoje przykre aspekty.

To co jest powstawaniem Nowego Świata może przybrać formę gigantycznej rewolty.

Nie mamy wyboru – bo nie my urządziliśmy Światowy System Finansowy – lecz Banksterzy, a nasze elity i establisz-męt Zdradziły Polaków podlizując się swoim neokolonialnym mocodawcom  zwanym już dzisiaj wprost EURODURNIAMI i realizując swoje „marzenie o bogactwie” Naszym kosztem – kosztem zwykłych obywateli.

Skoro tak się stało  spróbujmy mimo wszystko przejść zorganizowani przez Wielką Zmianę, po to aby nie  nie wystrychnięto nas – Zwyczajnych Ludzi w Polsce – po raz kolejny na dudka. Polecam artykuły które tylko pozornie wydają się nie związane z tematem:

Są to linki do bardzo różnych mediów: dwa pierwsze do mediów Czerwonych – skoro oni tak piszą to chyba musi być już bardzo źle, dwa kolejne do mediów Czarnych – ale wypada się z tymi tekstami mimo wszystko zgodzić

Polska obrała kurs na górę lodową!

Polska obrała kurs na górę lodową! część 2

Tuska Wschodniofryzyjski Transport Powietrzny

Polityka na przekór faktom

Comments Off on Zdrój Jana (1966 – 1972): czyli złamać własne „milczenie” i monopol Mediów Władzy dla Naszej Przyszłości

Gdzie leży Nysa? Która Nysa? I skąd się wzięła na niej polska granica?

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 10 Sierpień 2012

Przedstawiamy kolejny ciekawy artykuł o tematyce historycznej nadesłany przez naszych przyjaciół Przemysłowców z Warszawy:

Linia granic Polski według projektu Dmowskiego

Gdzie leży Nysa? Która Nysa? I skąd się wzięla na niej polska granica?

Granicą polskiego języka była przed wojną Odra i Nysa. Mowa o Nysie Kłodzkiej.

Granica na linii tych rzek była marzeniem Dmowskiego, dalszych roszczeń terytorialnych nie wysuwali najzagorzalsi patrioci-ekspansjoniści. Tymczasem granice Przeczpospolitej ustaliły się przed wojną od Odry hen, daleko na wschód… O dobre 300 kilometrów…

Wprawdzie do Odry i tej właśnie Nysy dotarli w 1922 powstańcy śląscy, pozostawieni samym sobie przez Piłsudskiego, wysuniętego wszak na watażkę dla Polski przez kajzerowską Abwehrę (za krótko był wówczas u władzy by mógł tak sobie o tym zapomnieć…) lecz od tej gołymi nieomalże rękami zdobytej Odry i Kłodzkiej Nysy musieli się ci bohaterscy obrońcy Śląska z ciężkim sercem wycofać.

Ale oprócz Kłodzkiej istnieje jeszcze inna Nysa. W Jałcie nie ustalono o której była mowa!

Anglicy już raz wręczyli Polsce czarnego Piotrusia wytyczając tak zwaną Linię Curzona. Ówcześnie żartowano, że linia ta przypomina krzywą, po której poruszał się był lord Curzon wracając z burdelu.

Rzekomo dobrze ją sobie zapamiętał, zwłaszcza jego poobijana o latarnie głowa i taką samą krzywą namazał na podsuniętej mu mapie…

W Jałcie Polacy ponownie zostali zdani na łaskę i niełaskę, a właściwie na ogólnikową wiedzę ich lordowskich mości o stosunkach etniczno-terytorialnych tej części Europy.

Gruntowna znajomość Indii Wschodnich i Zachodnich, mistrzostwo w nawigacji po oceanach bądź swoboda w topografii londyńskich agencji dla starszych panów czy klubów gentlemanów nie przekładają się same z siebie na wiedzę o słowiańsko-germańskich subtelnościach. I wydawało się, że Odra z kawałkiem Wrocławia będzie kresem wszelkich marzeń.

 

Wprawdzie Stalin proponował Sikorskiemu w grudniu 1941 pozostawienie Lwowa w powojennej Polsce oraz oferował nawet Królewiec – za cenę akceptacji utraty i tak już zagarniętej reszty bieda-kresów. (Na owe „kresy” składały się błota pińskie, kurne chaty Łemków, tonące w błocie miasteczka zamieszkane przez żydowską biedotę  i – na okrasę – resztki świetności I Rzeczpospolitej w postaci ruin zamków tu i ówdzie). No i było jeszcze Wilno, wydarte Litwinom.

Lecz Sikorski nie przyjął propozycji, ufny w zapewnienia Churchilla i samego króla.

A wybór był prosty – jeśli Niemcy wygrają – umowa będzie i tak bezprzedmiotowa. Jeśli zostaną pobici – to chwila, gdy stoją pod Moskwą jest momentem dla podejmowania przełomowych decyzji.

Sikorski mężem stanu jednak nie był – jedynie generałem. Wywinął się z odpowiedzi, plótł coś o zgodzie rządu i temu podobne dyrdymały. Czasami nie ma drugiej szansy, czasami jest tylko: teraz albo nigdy!
Nie ryzykował wiele, dni jego były policzone. Wcześniejsze pisemne zapewnienia angielskie pod adresem jego i granic Polski stały się dla Anglików problemem, który w sposób imperialny rozwiązali w Gibraltarze. Nikt o treści popiołów nie pyta…

 

Linia Curzona 2

Ale Rosjanie zaskoczyli Anglików i Amerykanów w Poczdamie. Pokazali wytyczoną granicę na Odrze i Nysie – tyle że ŁUZYCKIEJ! Ale słowo się rzekło – granica na Odrze i Nysie! A Nysa to Nysa.

Amerykanom nie zależało na podobnych detalach, przełknęli to milcząc. Anglikom przeciwnie, zależało i stawili opór. Tradycyjnie nie chcieli osłabiać za bardzo drugiej potęgi europejskiej, obawiając się zbytniego wzmocnienia Francji.

Lecz Rosjanie nie gapy – mimo ostrego oporu Anglików przeforsowali to, co zamierzyli. To, czego DLA NAS, choć i w swym interesie chcieli.

Anglosascy sprzymierzeńcy też uczynili dla nas niejedno, chcieli jeszcze więcej. Najpierw byśmy się od nich wynieśli. Później byśmy uiścili rachunek za utrzymywanie rządu i Wojska Polskiego przez 5 długich lat wojny w Wielkiej Brytanii. 

Amerykanie wyrazili solidarność z Watykanem, ignorującym polskie zachodnie granice i diecezje i sami rysowali je linią kropkowaną. Do 1970, czyli do chwili gdy uznali je – milcząco – sami Niemcy.

A z Watykanu otrzymaliśmy pełne wsparcie dla restytucji Niemiec pod batutą polakożercy Adenauera i prawo do wznoszenia modłów. Za Piusa XII, rozumie się… Polonia semper fidelis…

 
Księstwo – ba: królestwo Dolnego Śląska o powierzchni +/- 35 tysięcy km2 na południowy zachód od Odry otrzymaliśmy OD RUSKICH w prezencie. Cum lasis, boris & graniciebus…


Kto u nas o tym wie? Kto kiedykolwiek o tym słyszał? Kto widział załączoną mapę?

Nooo kto?


Przepłoch-popłoch ziele Przepląta-Perepułta, Łzawiczka – Łzy Czarodany, Cebula Czarownic albo Niedźwiedzi Czosnek i Konopie – Krzew Plątwy-Przepigoły

Posted in Kuchnia, Przyroda, Słowianie by bialczynski on 7 Sierpień 2012

Przepłoch/Popłoch

Popłoch (Onopordum acanthium) dorasta do 3 m wysokości i jest naprawdę pięną, wspaniale kwitnącą rośliną.

Do celów leczniczych zbiera się korzenie i ziele popłochu. Zawierają one olejek eteryczny, lakton seskwiterpenowy, pochodne kumaryny, cholinę, stachydrynę, flawonoidy, inulinę, gorycz, żywice i śladowe ilości alkaloidów.

Surowiec działa moczopędnie, osłaniająco, pobudza układ nerwowy i ożywia skórę. Korzeń i ziele popłochu stosowano dawniej w leczeniu ropiejących ran oraz jako środek powlekający i tonizujący mięsień sercowy. Najnowsze badania dowodzą, iż popłoch pospolity zawiera w liściach alkaloidy odbudowujące system immunologiczny. Sok ze świeżych liści stosuje się przy owrzodzeniach o charakterze nowotworowym, a herbatę przy stanach zapalnych dróg moczowych.

Młodziutkie pędy nadają się na jarzynę. Korzenie przyrządza się jak szparagi, a koszyczki kwiatowe po usunięciu płatków i przylistków jak karczochy. Młode listki dodawano kiedyś do mleka, aby poprawić jego smak. Tłuste nasiona są przysmakiem ptaków domowych, dawniej wytłaczano z nich olej.

przepłoch, o ‘chwaście’: »kłosy bez przeplochu«, »kwaśna jagoda i przepłochy« ; ‘luka, brak’: »wielkie w regestrach przepłochy,  »czynią przepłochy w cnotach«, Potocki; później i ‘popłoch’, u Czechów tylko w tem znaczeniu; rus. pierepotoch. P. płochy.

Popłoch pospolity (Onopordum acanthium L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. We florze Polski jest archeofitem, dość pospolicie występującym na całym niżu. Naturalny zasięg obejmuje południową i środkową Europę oraz zachodnią i środkową Azję, Kaukaz i Pakistan[2]. Jako roślina ozdobna rozpowszechniony został w północnej Europie, gdzie częściowo się zadomowił, trafił także w XIX wieku do Ameryki Północnej i Australii. Na kontynentach tych stał się uciążliwym chwastem[3].

Łodyga

Wzniesiona, gruba, rozgałęziająca się, o wysokości 0,3-2 m. Jest szeroko i kolczasto oskrzydlona oraz wełnisto owłosiona.

Liście

Szarozielone. Dolne są szerokoeliptyczne i zatokowo klapowane, a brzegi blaszki liściowej mają kolczasto ząbkowane. Górne są podługowate lub wąskoeliptyczne, o blaszce na brzegach zatokowato wykrawanej i również kolczasto ząbkowanej. Podobnie jak łodyga są biało, wełnisto owłosione. Wszystkie liście zbiegają po łodydze.

Kwiaty

Zebrane w duże (3-5 cm długości i szerokości) koszyczki pojedynczo wyrastające na szczytach pędów. Okrywa jest równowąska, o purpurowych, odstających i kolących listkach (2-4 mm szerokości). Mięsiste dno koszyczka bez plewinek. Znajdują się w nim głębokie dołeczki o ząbkowanych brzegach. Wszystkie kwiaty w koszyczku są jasnopurpurowe, rurkowate, o koronie do 2 cm długiej, przedprątne, miododajne[4].

Owoc

O długości 4-5 mm, czworokanciasty z poprzecznymi zmarszczkami i puchem kielichowym dwukrotnie dłuższym od owocu. Na jednej powstaje od 8400 do 40 tys. nasion[3].

Roślina dwuletnia. Siedliska ruderalne, przydroża, pastwiska. Występuje najczęściej na glebach piaszczystych w miejscach słonecznych, suchych i ciepłych. Hemikryptofit. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla zespołu roślinnego Onopordetum acanthii[5]. Kwitnie od lipca do września. Roślina wiatrosiewna. Roślina trująca: ziele oraz korzeń zawierają olejki eteryczne, flawonoidy, pochodne kumaryny, żywicę, inulinę i śladowe ilości alkaloidów.

W Europie środkowej i zachodniej występują trzy podgatunki: subsp. acanthium (2n = 34), subsp. ceretanum (Sennen) Arènes [1942, Notulae Syst. [Paris], 10 (4) : 217] i subsp. gautieri (Rouy) Douin in Bonnier & Douin [1923, Fl. Compl. Fr., 6 : 28] ; ead. comb. Franco [1975, Bot. J. Linn. Soc., 71 : 45][6]. Gatunek ten tworzy też szereg mieszańców z innymi gatunkami z rodzaju, występują one jednak poza granicami Polski.

Ciekawostki

Popłoch pospolity jest rośliną-symbolem narodowym Szkocji, widnieje na najważniejszym odznaczeniu Szkocji – Orderze Ostu, poza tym jest motywem obecnym w zdobieniach budynków, pamiątek i strojów szkockich. Ten ważny symbol został utrwalony już przed rokiem tysiąc pięćset trzecim wtedy kiedy poeta Dunbar napisał wspaniały poemat poświęcony tej roślinie . W roku tysiąc pięćset czterdziestym został ustanowiony w Szkocji order Ostu przez króla Jakuba piątego , nadawany szlachcie za specjalne zasługi i odwagę .

W naszym piśmiennictwie zwykle podaje się, że chodzi o oset, co jest jednak błędem. Uzasadnieniem dla tego przekręcenia nazw może być niezręczność określania Najstarszego i Najszlachetniejszego Orderu szkockiego mianem „Orderu Popłochu”…

 

 

Popłoch pospolity zwany przez rolników diabelskim chwastem jest ukochaną rośliną Szkotów – godłem tego kraju. Stara legenda głosi, że w X wieku to właśnie oset uratował szkockiego króla Malcolma przed duńskimi wojskami.  Duńczycy zakradli się nocą pod  mury zamku Stirling i postanowili przeprawić się przez fosę,  zdjęli więc buty, ruszyli…  i ich krzyki postawiły na nogi załogę zamku. Fosa bowiem nie była wypełniona wodą, a porosła popłochem. Może to stąd jest powiedzenie „uciekali w popłochu”?

Także legendy francuskie  głoszą chwałę popłochu – on to uratował życie żołnierzy Karola Wielkiego. Kiedy dżuma dziesiątkowała jego wojsko wielki król modląc się o ich zdrowie strzelił z łuku – strzała przebiła oset, z którego wyprodukowano cudowne lekarstwo.
Znana jest też legenda o smutnym losie klasztoru benedyktynów, przeklętym przez żebraka, któremu nie udzielono pomocy. Wszyscy mnisi zostali zamienieni w popłoch i dopiero  Najświętsza Panienka zdjęła z nich ten zły czar i odtąd z popłochu zaczęto wytwarzać leki pomagające na wszelkie dolegliwości.

No ale dość tych legend – wracajmy do kuchni. Najpierw kilka słów o samej imponującej roślinie.

 

Ja myślę, że jednak Najświętsza Panienka nie zdjęła z nich klątwy, a różne zastosowania dla popłochu mnisi wydobyli na torturach od czarownic – czyli kapłanek Słowiańskiej Wiary Przyrody

 

 

Zastosowanie

Ze względu na swoje szarozielone ubarwienie bywa uprawiany jako roślina ozdobna[9]. Wymaga przepuszczalnej gleby i słonecznego stanowiska. Jest w pełni mrozoodporny.Uprawia się go z nasion lub przez odrosty korzeniowe.

Ziele oraz korzeń zawierają olejki eteryczne, flawonoidy, pochodne kumaryny, żywicę, inulinę i śladowe ilości alkaloidów. Napar i sok ze świeżych liści są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Popłoch pospolity służy do wytwarzania leków homeopatycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń pracy serca i krążenia. Większe dawki preparatów z popłochu pospolitego mogą być trujące. Jego nasiona zawierają olej jadalny. W przeszłości całą roślinę jadano, obecnie sadzi się ją w ogródkach jako ozdobę.

herbatka ze świeżych liści  polecana  jest w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych.
sok ze świeżych liści stosuje się przy owrzodzeniach o charakterze nowotworowym.

W kuchni zastosowanie mają młode łodygi i wielkie koszyczki kwiatowe.
Koszyczki kwiatowe, po usunięciu płatków i twardych zewnętrznych przylistków najlepiej gotować na parze aż będą miękkie.
Młode łodygi należy obrać i po zblanszowaniu przyrządzać z nich surówki z sosem winegret lub majonezem, albo gotować i podawać jak szparagi.

POLSKIE KARCZOCHY czyli kwiaty popłochu po harsku

Koszyczki kwiatowe popłochu, sól, sok z 1 cytryny, łyżka masła, pół łyżeczki cukru;  3 łyżki masła, 3 ząbki czosnku.

Z koszyczków kwiatowych usunąć płatki i twarde przylistki. Zagotować osoloną wodę z sokiem z cytryny, masłem i cukrem, wrzucić  koszyczki gotować ok. 10  minut. W rondelku stopić masło, dodać roztarty z solą czosnek. Odcedzone koszyczki ułożyć na ogrzanej salaterce polać stopionym masłem.

W chorobie alkoholowej

Pić co drugi dzień słaby napar z ziela popłochu (Onopordon acanthimn), przede wszystkim gdy występuje marskość wątroby oraz choroba przewodów moczowych. Jest to ziele trujące, dlatego należy je używać w małych ilościach!

Korzeń popłocha – Radix Onopordoni
Ziele popłocha – Herba Onopordoni

W medycynie ludowej była wykorzystywana cała roślina. Korzeń stosowano przy chorobach nowotworowych, guzach, mięśniakach, torbielach i wrzodach. Popłoch wchodzi w skład leków homeopatycznych. Jego nasiona zawierają olej jadalny. W przeszłości całą roślinę jadano, obecnie sadzi się ją w ogródkach jako ozdobę.

Rozdrobniony korzeń w proporcji 1 łyżeczka na szklankę wody, gotować na małym ogniu przez 5 min. Naparzać 10 min.

napar ze świeżych liści stosuje się do picia w stanach zapalnych pęcherza moczowego.

Łzawica, Łzy Czarodany

Występowanie i wygląd

Roślina o której mowa pochodzi z rodziny roślin trawiastych Posiada liście szablaste, załamujące się w połowie, zwisające w dół. Kwitnie od czerwca małymi białymi kłoskami również w dół zwisającymi. Od września wydaje czarne owoce, błyszczące które po dojrzeniu, przybierają barwę białą lub siną.

Trawa jednoroczna wysokości 50 – 60 cm o sztywnych pędach, przydatna do uprawy na rabatach, do tworzenia grup florystycznych. Latem rośliny tworzą zwisające wiechowate kwiatostany złożone z licznych drobnych żółtych kwiatów. Po przekwitnieniu ukazują się duże nasiona o kształcie i wielkości spadającej kropli wody, barwy od fioletowo szarej do szarobiałej. Dojrzałe wysuszone nasiona nadają się do wyrobu różańców, korali i do suchych kompozycji.

Nasiona dojrzałe przypominają swoją budową łzy człowieka płaczącego.

Takimi łzami płakała i cały czas płacze Czarodana w Dolinie Ojców – nad dziejami swoich dzieci  i swoim własnym bytem, jako że wpierw była nieczuła na niczyją miłość a potem w porywie rodzicielskiej miłości pchnięta została przeciw Bogom. Z jej łez wyrosła  jak podaje legenda roślina łzawica. Niektórzy chrześcijanie zwą ją też Łzy Hioba.

Uprawa

Wrażliwa na mróz, nie przetrwa naszej zimy. Może być uprawiana w mieszkaniu i będzie wtedy rośliną trwałą, odświeżającą powietrze w mieszkaniu

Łzawica jest rośliną ozdobną i może być uprawiana w mieszkaniu i będzie wtedy rośliną trwałą stanowiąc nie lada ozdobę gdyż odświeża powietrze w mieszkaniu. Pachnie, ma sporo olejków eterycznych. Łzawica jest rośliną jednoroczną w ogrodach, ponieważ nie znosi naszych zim. Należy ją co roku rozmnażać z nasion. Nasina łzawicy często zimują w gruncie i wiosną wyrastają nowe rośliny. Problemy – Nie nastręcza kłopotów.
Łzawica nie wymaga żadnej pielęgnacji oprócz żyznej ziemi i wody.

Jak zwykle dajemy tutaj u NAS niezwykłe przepisy użycia różnych dzikich i hodowlanych roślin Królestwa SIS więc nie inaczej z Przepłochem, Łzami Czarodany czy konopiami.

Nasiona łzawicy, w ziołolecznictwie uważane są za lek na wątrobę i drogi żółciowe. Leczą też reumatyzm, artretyzm, wspomagają trawienie, oczyszczają przewód pokarmowy z pasożytów.

Co można zrobić z Łez Czarodany:

 • Mąka, dżem, owoce – dojrzałe owoce łzawicy są twarde, błyszczące a po wysuszeniu i otarciu można je mleć na mąkę która jest wysokogatunkową używaną w piekarnictwie do wypieku pumperniklów. Świeże owoce można rozwałkować na desce lub zgnieść w zgniatarce i smarować na chleb.
  Jeżeli chcemy jeść owoce na surowo to należy je moczyć w wodzie a dla dzieci w miodzie przez tydzień i dopiero wtedy pękają i dobrze smakują. Pękają też w ziemi na polu i w doniczce po dwóch tygodniach wyrastając w piękną roślinę podobną do kukurydzy lecz o połowę mniejszą.
 • Paciorki, oczka do pierścionków – z dorodnych wysuszonych nasion można wyrabiać paciorki do wykonywania Rodzimowierczego Różańca Medytacyjnego – o 108 lub 96 oczkach. Można też wykonywać naszyjniki, oczka do pierścionków i bransoletek oraz innych ozdób. Zasuszone owoce mogą leżeć przez długie lata byleby nie leżały w wilgotnym miejscu przez rok, później zasychają i są trwałe.
 • Dodatek do ciast – dojrzałe i otarte nasiona z łupiny można gnieść wałkiem na desce i jadać jak orzechy. Można je podpiec na patelni używając do ciasta, budyniu kisielu jako dodatek. Mają wtedy smak słodki, orzechowy, smaczny i powinny je używać dzieci gdyż odnawiają się u nich szare komórki mózgu i dzieci rozwijają się prawidłowo.
 • Próchnica zębów, stany zapalne w jamie ustnej – nasiona łzawicy leczą również próchnicę zębów oraz stany zapalne w jamie ustnej. Działają przeciwbólowo, obniżają temperaturę, chłodzą organizm.
 • Działanie antybakteryjne – rozwałkowane nasiona jedzone na chlebie z masłem nie dopuszczają do infekcji i rozwoju grzybic, zabijają też bakterie w przewodzie pokarmowym.
 • Wspomaga trawienie, czyści przewód pokarmowy – okrywa nasion łzawicy stanowi najlepszy błonnik pomagając w trawieniu, tłustych pokarmów oraz czyści przewód pokarmowy.
 • Leczą trzustkę, śledzionę oraz wątrobę – spożywane na surowo nasiona łzawicy leczą trzustkę, śledzionę oraz wątrobę. Dlatego powinny być spożywane w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy. Łzawicę przed wojną kupowano z apteki u żydów i cukrzyca nie zbierała takich plonów jak obecnie. U Żydów była to druga roślina używana po cebuli i czosnku na surowo.
 • Artretyzm, reumatyzm, isias – połykane systematycznie 3 razy dziennie po kilka nasion świeżych przez 2 miesiące leczą artretyzm i reumatyzm jak też isias.
 • Nalewki – z nasion można też robić nalewki na wódce do wcierania przy nerwobólach. Tą samą nalewką pitą 3 x dz. po 30 kropli można leczyć przewód moczowy w którym zostaną zabite bakterie w moczu oraz będą leczyć owrzodzenia wewnętrzne. Nie wolno ich tylko przedawkować u kobiet ciężarnych.

Łzy Czarodany czyli łzawica w leczniczej kuchni chińskiej (a także zupa z korzenia lilji)

Chińska dieta lecznicza posiada bardzo długą i bogatą historię.

Wspomnijmy choćby starą legendę „Shennong Tastes a Hundred Grasses„, w której znajdziemy opis w jaki sposób starożytni Chińczycy poprzez praktykę odkrywali właściwości pożywienia i leków.

Qin Bowei mówił „Tradycyjna medycyna Chińska i Dietetyka lecznicza powstawały równocześnie poprzez praktykę i doświadczenie każdego dnia. Tysiąc lat p.n.e. za panowania Dynastii Zhou lekarze jednej z czterech specjalności opiekowali się zdrowiem cesarza ordynując mu specjalnie w tym celu przygotowaną dietę”.

W Okresie Walczących Królestw powstało klasyczne dzieło „The Yellow Emperor’s Internal Classic” zawierające wiele receptur dietetycznych. Mniej więcej w czasach panowania dynastii Qing i Han zostało wydane dzieło „Shennong’s Herbal Classic„, w którym zamieszczono jeden z najwcześniejszych opisów wielu środków leczniczych oraz leków będących jednocześnie lekami samymi w sobie jak i pokarmami np. owoc głożyny pospolitej (Fructus Zizipi Jujubae), nasiona sezamu (Semen Sesami), kłącze pochrzynu (Rhizoma Dioscoreae), winogrono (Vitis), Orzech włoski (Semen Juglandis), bulwa lilii (Bulbus Lilii), świeży imbir (Rhizoma Zingiberis Recens), nasiona łzawicy ogrodowej (Semen Coicis), i inne.

Tu jako łzy Hioba ale my nazywać będziemy tę roślinę Łzami Czarodany

ze strony: http://naukadlazdrowia.pl/lzy-hioba-czyli-lzawica-ogrodowa

Łzy Hioba – łzawica ogrodowa  (Coix lachryma- jobi L. var. ma-yuen Stapf Adlay, ang. Job’s Tears) to roślina jednoroczna uprawiana na Dalekim Wschodzie. Jest to zboże używane jako żywność o walorach leczniczych, a także jako pasza. Jest nazywana „chińskim perłowym jęczmieniem”. Nasiona są gotowane i podawane jak ryż czy kasza, często w mieszaninie np. z dzikim ryżem. W chińskich sklepach można kupić zarówno surowe nasiona jak i gotowane. Nasiona bez łusek (patrz zdjęcie) sprzedaje się jako składnik mieszanek na zupę. Dzięki wysokiej zawartości białka i cennych aminokwasów, łzawica Hioba to żywność o wysokiej wartości odżywczej. Nasiona i kwiatowe struktury mają kształt łezki z dziurką i są okryte lśniącą łuską.  Są wykorzystywane w celach zdobniczych, jako korale czy paciorki różańca. Nazwa „łzy Hioba” związana jest z kształtem nasion; biblijny Hiob był odpowiedni z powodu swoich znanych cierpień. Można też spotkać nazwę Łzy Chrystusa (Lacryma Christi).

Łzy Hioba do jedzenia

Wg. źródeł pisanych (np. Księga Pen-Taso KangMu), łzawica jest znana od co najmniej tysiąca lat, ale prawdopodobnie była konsumowana wcześniej.  Wiadomo, że była uprawiana na Jawie i Celebesie na obrzeżach pól ryżowych, następnie w 1-szym wieku naszej ery została przeniesiona do Chin. Obecnie jest uprawiana w Tajlandii, Chinach i w Japonii. Roślina ma odmiany o różnej wielkości nasion, które można jeść podobnie jak kasze. Produkuje się z nich mąkę dodawaną do potraw, takich jak placki, makarony czy zupy. W Indiach ze sfermentowanych nasion robi się napoje podobne do piwa. Z japońskiej odmiany łzawicy „Ma-Yuen” produkuje się herbaty i napoje alkoholowe, a z prażonych nasion napój imitujący kawę. Podgotowane i wysuszone są lekkie i puszyste, podobne do pop-cornu, podaje się je na ciepło, po podsmażeniu. Surowe trzeba namoczyć przez godzinę w wodzie, a następnie w tej samej wodzie ugotować. Po ugotowaniu można je posłodzić cukrem lub miodem. Smaczny jest napój z wywaru przyprawiony łyżką soku z cytryny (chińska nazwa: yì mí shui, ang. Job’s Tears Water). Chińczycy stosowali nasiona łzawicy jako pożywienie o właściwościach “ochładzających”, czyli po to, aby zrównoważyć efekty jedzenia “gorących” dań przygotowywanych na ogniu z dużą ilością ostrych przypraw.

Wg. tradycyjnej chińskiej medycyny, jedzenie łzawicy poprawia odporność, reguluje system endokrynny, zwiększa diurezę, korzystnie działa na układ trawienia, a zwłaszcza na trzustkę. Potrawy z łzawicy dobrze wpływają na skórę, która staje się gładka i zdrowa. Jest to składnik żywności polecany kobietom. Wiedziano jednak, że łzawicy nie powinny jeść kobiety w ciąży.

Współczesne badania łzawicy

Interesujący jest skład chemiczny nasion. Podobnie jak inne zboża, zawierają skrobię, tłuszcze, białka, związki polifenolowe, witaminy (z grupy B) i składniki mineralne. Charakteryzuje je wysoka zawartość białka i cennych aminokwasów. Ustalono [1] skład 10 białek zapasowych (magazynowych) z rodziny prolamin – koiksyn. Białka te są bogate w glutaminę (13-31%), mają też dużo aminokwasów z siarką (metioniny, cysteiny). Podnosi to wartość odżywczą tego zboża dla konsumpcji przez człowieka.

Znane jest korzystne działanie produktów zbożowych (zwłaszcza z pełnego ziarna) na układ pokarmowy. Efekty włączenia do diety takich zbóż jak łzawica czy jęczmień zbadano na szczurach. Zwierzęta karmione paszą powodującą otyłość (1% cholesterolu i 20% tłuszczów) dostawały też przez 4 tygodnie ziarno łzawicy. W porównaniu do grupy kontrolnej karmionej białym ryżem, obserwowano skrócenie czasu pasażu jelitowego oraz obniżenie poziomu cholesterolu i triglicerydów we krwi. Korzystne zmiany nastąpiły też w aortach. [2] Potwierdza to, że nasiona łzawicy mogą być cennym składnikiem diety człowieka, zwłaszcza dla osób z nadwagą i zwiększonym ryzykiem miażdżycy.

Z nasion łzawicy otrzymuje się jadalny olej…. Nasiona łzawicy Hioba były stosowane w krajach Unii Europejskiej jako żywność i składnik produktów spożywczych przed 1997 r. Kupując łzawicę w chińskim sklepie, dobrze wiedzieć, że jest to wartościowy składnik diety, choć jeszcze mało znany w Europie.

prof. Iwona Wawer

więcej na stronie: http://naukadlazdrowia.pl/lzy-hioba-czyli-lzawica-ogrodowa

 CEBULA CZAROWNIC czyli Czosnek Niedźwiedzi

Ta roślina zwana również czosnkiem leśnym, dzikim lub cebulą czarownic posiada wszystkie cenne właściwości uprawianego czosnku. Różni się jednak wyglądem – z  wąskiej podłużnej cebulki  bardzo wczesną wiosną wyrastają na ogół dwa listki (jak u konwalii) a z nich  wyłania się łodyga zakończona białymi kwiatuszkami zebranymi w kulę. Kwitnie od kwietnia do maja.

W średniowiecznej Europie uprawiany dla celów przyprawowych i leczniczych dziś rośnie wyłącznie  w stanie naturalnym w zacienionych, wilgotnych łąkach, zaroślach i leśnych polanach.

Liście czosnku  niedźwiedziego należą do grupy niezwykle popularnych wiosennych chwastów „czyszczących krew”. (skutecznie przeciwdziałają nadciśnieniu, arteriosklerozie, regulują pracę żołądka, wspomagają trawienie

zapobiegają wzdęciom).
Listki zbiera się na początku kwitnienia, a cebulki w sierpniu – wrześniu. Nastawiona na wiosnę na drobno posiekanych  liściach, a jesienią na cebulkach nalewka  jest doskonałym lekiem przeciwko osłabieniu pamięci i bronchitom.

W kuchni używa się tylko świeżych listków, suszone tracą swoje właściwości smakowe i lecznicze. Zarówno świeżych listków jak i cebulek używać można do przyprawiania, zup, sosów i kotletów z mielonego mięsa.

Czosnek niedźwiedzi w Polsce niemal zupełnie nieznany., choć trochę się to ostatnimi czasy zmieniło. Może wynikało to z tego, że u nas dziko rosnący m.in. w Bieszczadach, Sudetach, Karpatach, Puszczy Białowieskiej i Kampinoskiej jest pod częściową ochroną gatunkową. Istnieje jednak już możliwość zakupienia sadzonek tej niezwykłej rośliny.

Natomiast w Niemczech nie jest objęty ochroną, tam właśnie kilka lat temu pierwszy raz poznałam jego smak i bardzo wszechstronne zastosowanie, jest bardzo popularny i powszechnie stosowany.  W okresie, gdy pojawia się świeży bärlauch, czyli pod koniec marca i w kwietniu, niemal w każdej restauracji i gospodzie jest przynajmniej jedno z nim danie, a nierzadko organizowane są dni czy festiwale potraw z czosnkiem niedźwiedzim.

Właściwości

Ma on podobne właściwości jak inne gatunki czosnku, jest silnie bakteriobójczy, obniża ciśnienie krwi, zapobiega miażdżycy, ma zbawienny wpływ na serce. Wykorzystywany jest przy leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Zawiera dużo m.in. magnezu, żelaza i witaminy C.

Zastosowanie

Aromatyczne, delikatnie pachnące czosnkiem zielone listki, kształtem nieco przypominające liście konwalii, są cennym składnikiem wielu sałatek, sosów, zup i kanapek.

Aby nie tracił swych cennych właściwości najlepiej jest go dodawać pod koniec gotowania. W postaci świeżej, drobno pokrojony możemy go stosować zamiennie ze szczypiorkiem. Najlepsze i najsmaczniejsze są młode, jeszcze wąskie listki. Ważnym atutem jest to, że w odróżnieniu od zwykłego czosnku nie powoduje przykrego oddechu.

Uprawa

Można go uprawiać w ogródkach przydomowych rozmnażając jesienią z cebulek, sadzonek lub nasion. W odróżnieniu od znanego nam powszechnie czosnku lubi miejsca wilgotne i częściowo zacienione, a więc możemy go posadzić pod krzewami, drzewami liściastymi, a nawet w trawie. Jest rośliną dość inwazyjną, czyli silnie się rozrastającą. Kwitnie na biało w maju, a liście zamierają w czerwcu i na powierzchni ziemi nie pozostaje żaden ślad, aż do wiosny. Wymaga gleby żyznej i próchniczej, ale na gorszej glebie również sobie nieźle radzi. Jest całkowicie mrozoodporny.

Jedną z pierwszych kulinarnych oznak wiosny jest dla mnie pojawienie się czosnku niedźwiedziego na straganach. Jeśli wybieramy się po niego do lasu, należy uważać gdyż jego liście są bardzo podobne do liści konwalii i zimowita jesiennego (które to są trujące ! ! !) ; jednak by się upewnić czy trafiliśmy na odpowiednią roślinkę, wystarczy lekko potrzeć w palcach listek : od razu poczujemy wydzielający się lekki zapach czosnku. Jako, że obydwie rośliny są spokrewnione, mają podobne właściwości : czosnek niedźwiedzi ma bowiem „silne działanie bakteriobójcze, obniża ciśnienie krwi, korzystnie działa na serce, zapobiega nowotworom złośliwym, miażdżycy, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci; zawiera też dużo witaminy C i pobudza apetyt” (Wikipedia). Jednym słowem, samo zdrowie ;)

Przepis na czosnek niedźwiedzi – zielone pesto.

Drobna uwaga: moim zdaniem do pesto najlepszy jest czosnek niedźwiedzi przemielony przez maszynkę do mięsa/sera. Wydobywa to z niego dużo smaku i aromatu.

Można również utrzeć go w moździerzu (tradycyjnie), albo drobno posiekać – ale ta ostatnia metoda jest najmniej pachnąca.

Składniki (na mały słoiczek, tak jak na zdjęciu)

 • 2 łyżki podprażonych na suchej patelni orzeszków (u mnie pinii + pistacjowych – nadają piękny kolor)
 • 50 g startego sera  dojrzewającego (u mnie parmezam, ale może być też np. polski bursztyn)
 • 4-5 łyżek czosnku niedźwiedziego, przepuszczonego przez maszynkę (patrz wyżej)
 • 3  łyżki oliwy (ja mam pyszną, kwiatową oliwę z Sycylii)
 • ewentualnie do smaku – sól i pieprz

Orzechy ucieramy w moździerzu (lub miksujemy na  gładką masę), dodajemy ser, czosnek i ucieramy, aż powstanie gładka pasta. Powoli dodajemy oliwę, wciąż ucierając, żeby ładnie się połączyło.

Przekładamy do czystego słoiczka, przechowujemy w lodówce.

zupa z czosnku niedzwiedziego

Składniki:

(na około 4 porcje)

 • 2 pęczki czosnku niedźwiedziego
 • po kawałku warzyw z włoszczyzny (pora, selera i pietruszki)
 • 4 kartofle
 • 3 cebule (można więcej)
 • 200g twarogu 0,2% (u mnie typu quark)
 • sól
 • pieprz
 • gałka muszkatołowa

Umytą i obraną włoszczyznę, kartofle i cebulę drobno pokroić i zalać około wrzątkiem *tyle, aby tylko przykryć warzywa). Gotować, aż zmiękną. W tym czasie umyć i posiekać czosnek niedźwiedzi (można zostawić jeden listek do dekoracji)i jak warzywa będą miękkie, dodać go do nich. Chwilę zagotować i zmiksować, po czym dodać twaróg (ja dodawałam twaróg podczas miksowania, aby się dobrze rozprowadził). Jeśli potrzeba, dodać wody, przyprawić do smaku i dobrze wymieszać. Można udekorować posiekanym lub całym listkiem czosnku.

ZIMNY SOS SEROWY.

100 g startego żółtego sera, 2 łyżki drobniutko usiekanych listków czosnku, sól, pieprz, pół szklanki majonezu.

Wszystkie składniki sosu dokładnie wymieszać, schłodzić. Podawać jako pastę do chleba lub jako dodatek do jajek na twardo lub wędlin.

PASTA TWAROGOWA.

100 g twarogu, 2 ugotowane na twardo jajka, 2 łyżki masła, 2 łyżki jogurtu, łyżeczka pasty sardelowej, 2 łyżki usiekanych listków czosnku niedźwiedziego, pieprz.

Białka jajek drobno usiekać, żółtka utrzeć z masłem, jogurtem, pastą sardelową,  pieprzem i twarogiem na gładką jednolitą masę, połączyć z usiekanymi listkami czosnku i białkami jajek, wymieszać, lekko schłodzić.

Konopie

Trochę o konopiach w kuchni można znaleźć na bardzo dobrej stronie : http://kaszaprodzekt.blogspot.com/2010/05/jedzac-lokalnie-konopie-siemie-lniane-i.html

Tutaj tylko fragmencik i przepis na śląską rytualną zupę świąteczną poświęconą Bogom Splotu – czyli Przeplątom: – siemieniotkę

Nasiona konopi najłatwiej kupić na targu – kupują je hodowcy kanarków i wędkarze. W ogóle nie zawierają substancji psychoaktywnych i obrót nimi jest legalny.
Konopie i len to stare uprawne rośliny Słowian – len uprawiano w Polsce od epoki brązu (czyli jeszcze przed przybyciem Słowian), zaś konopie od VII wieku naszej ery. Z włókien pozyskiwanych z tych roślin wyrabiano tkaniny, sznury i worki, a resztki roślin wykorzystywano także jako paszę dla zwierząt. Z nasion zaś do dziś wytłacza się oleje o najkorzystniejszych proporcjach kwasów omega-3 i omega-6.
Nasiona konopi w kuchni polskiej wykorzystywane są do tradycyjnej śląskiej potrawy wigilijnej – siemieniotki.
Do tej pory używałam uprażonych i zmielonych nasion konopi i lnu osobno, jednak dopiero ich połączenie dało naprawdę pyszną kombinację. W trakcie prażenia traci się wprawdzie część dobroczynnych substancji, zyskuje za to naprawdę wspaniały smak…

I dwa przepisy z powyższej strony 

Posypka lub okrasa z konopi i siemienia lnianego
Po 3 łyżeczki nasion konopi i siemienia lnianego opłukać na sicie i osączyć, po czym uprażyć na suchej patelni bez tłuszczu (prażyć pod pokrywką, nasiona strzelają na całą kuchnię).
3/4 nasion zmielić w młynku (nielokalnie można dodać kilka ziaren kminu rzymskiego, będzie jeszcze lepsze), resztę pozostawić w całości.
Na okrasę wystarczy wymieszać nasiona zmielone i niezmielone z olejem lnianym i połową łyżeczki soli. Można dodać pieprz i mieloną paprykę, ale będzie zdecydowanie mniej lokalnie ;)

Kasza z konopiami i siemieniem lnianym (dla 2 osób)
1 łyżeczka zmielonej mieszanki konopi siewnych i siemienia lnianego
1 łyżeczka mieszanki nasion konopi i siemienia w całości
1 szklanka kaszy orkiszowej lub jęczmiennej
1 łyżeczka oleju, np. rzepakowego
garść posiekanej natki pietruszki
obrany ze skórki i pokrojony w kostkę pomidor
garść płatków drożdżowych
2 łyżeczki tłoczonego na zimno oleju lnianego

Kaszę ugotować w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem łyżeczki oleju (najlepiej przestrzegać wskazówek producenta). Osączyć na sicie i wymieszać ze zmielonymi konopiami i siemieniem lnianym.
Wymieszać z pomidorem, posypać natką pietruszki i niezmielonymi nasionami oraz płatkami drożdżowymi. Polać olejem lnianym.
Pyszne.

Przepis na zupę pochodzi ze strony Ministerstwa Rolnictwa – nareszcie mogę za coś pochwalić to ministerstwo

Siemieniotka:

Wygląd:

Zupa w kolorze szarym

Kształt:

Płyn

Konsystencja:

Konsystencja płynna

Smak i zapach:

Smak aksamitny słodko-słony, o lekkim mlecznym posmaku

Barwa (zewnętrzna i na przekroju) :

Zupa w kolorze szarym z widocznymi punktami w kolorze ciemnym, będącymi pozostałością zmielonego siemienia konopnego

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:

Dawna śląska kuchnia codzienna nie była zbyt atrakcyjna. Stół był raczej biedny, ale zawsze się można było przy nim najeść do syta. Jednak, kiedy przychodził okres bożonarodzeniowy, na który oczekiwano z nadzieją, pojawiała się możliwość jedzenia nawet w nadmiarze. Czas świąteczny to czas zdecydowanie odbiegający od zwykłej codzienności, który znajduje odzwierciedlenie w tradycjach kulinarnych. Surowców i potraw świątecznych dotyczyły niekiedy różnorodne wierzenia i opowieści. Choćby ta, którą przytacza Marian Grzegorz Gerlich, autor wstępu do książki Elżbiety Łabońskiej Śląska kucharka doskonała, który pisze: Było to tak, że jak się Pan Jezus urodził, to w Betlejem razem się spotkali Żydzi i poganie, co tam mieszkali. Spotkali się i trzeba było potem coś zjeść, bo już zgłodnieli, jak mówili o tym narodzeniu, i się też zastanawiali, co z tego będzie. To wtedy ugotowali „siemieniotkę” po raz pierwszy. Konopie, co były potrzebne przynieśli Żydzi. No a krupy, to przynieśli ci poganie, i to przez to nazywają się „pogańskie”. To przy siemieniotce była ta ich wieczerza. To na pamiątka tego, że była w dniu Bożego Narodzenia, teraz się jom też je na wilija (s. 11). Do chwili obecnej potrawa ta jest opisywana w literaturze jako regionalna, np. w Śląskiej kucharce doskonałej. Także dzisiaj w śląskich domach siemieniotka jest podawana podczas wieczerzy wigilijnej, a przepis na tę potrawę jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Sposób wykonania tej zupy opisuje Wera Sztabowa w książce Krupnioki i moczka, czyli o kuchni śląskiej: Dawniej warzenie tej świątecznej polewki było pracą mozolną. Już w przeddzień Wigilii żarna od rana w ruchu, bo każda gospodyni musiała sobie namleć kaszy jaglanej na mąkę, która koniecznie potrzebna była do przyrządzania siemieniotki. A przygotowywano ją w następujący sposób: najpierw gotowano w osolonej i ocukrzonej wodzie ziarna konopi tak długo, aż popękały. Wodę z gotowania odlewano do osobnego naczynia, a konopie tłuczono w żelaznym albo kamiennym garnku tłuczkiem na miazgę. Potem zalewano konopie wrzącą wodą, dokładnie płukano, aż woda stawała się biała i zalewano przez sito do naczynia, w którym zbierano wywar z konopi. Przecieranie powtarzano nieraz pięciokrotnie, aż z konopi pozostawały same kluseczki, a w naczyniu zebrało się wystarczająco konopnej polewki. Stawiano ją na piecu, zasypywano drobno zmieloną kaszą jaglaną i gotowano chwilę. Dla podniesienia smaku dodawano do niej przed podaniem na stół soli i cukru. (…) Zupę nakładano na głębokie talerze. (…) I w taki sposób na jednym talerzu spotykały się ziarna prosa, tatarki i konopi, według dawnych wierzeń mających siłę magiczną i wróżących powodzenie. W opracowaniu Z. Szrobry Pożywienie ludności wiejskiej na Górnym Śląsku czytamy: (…) jadłospis wigilii, który winien zawierać dziewięć potraw: po kąsku ze wszystkiego (…) a wśród nich przede wszystkim makówkę, niespożywaną w inne pory roku. Podobną rolę jeszcze w drugiej połowie ubiegłego wieku spełniała potrawa zwana siemioniotką, sporządzana z siemienia lnianego ubitego w zieleźnioku lub utartego w misce glinianej

Moc nasion konopi

autor: Aga Starzyńska

Nasiona konopi są bardzo popularną zdrową żywnością, szczególnie w USA. W wielu krajach zabroniona jest jego hodowla, nawet na nasiona co jest totalną paranoją, bo jest to jeden z najlepszych i odżywczych pokarmów na naszej ziemi. Są bardzo bogate w substancje odżywcze, takie jak kwasy tłuszczowe omega, aminokwasy i składniki mineralne.

Około 35 procent zawartości ziarna stanowi olej. Olej z nasion konopi zawiera 80% niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFA), kwas linolowy (LA, 50-70%), alfa-linolenowy (ALA, 15-25%) i gamma-Linolenic acid (GLA, 1-6%). Mieszanka kwasu linolowego i kwasu alfa-linolenowego w oleju konopnym może zaspokoić nasze potrzeby EFA. Oba pełne białka i olejki eteryczne zawarte w nasionach konopi są w idealnych proporcjach w żywieniu człowieka.

Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe pełnią w organizmie wiele bardzo ważnych funkcji. Są składnikiem wielu struktur ludzkiego ciała oraz regulują szereg zachodzących w organizmie procesów. Niedobór NNKT może objawiać się bardzo sucha skóra, łamliwymi włosami, kłopotem z zajściem w ciąże a nawet problemy ze wzrokiem. U dzieci mogą powodować zaburzenia w umysłowym rozwoju.

Oprócz wymienionych wyżej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych nasiona konopi zawierają cynk, magnez, fosfor i żelazo. Nasiona posiadają przyjemny orzechowy smak, są znakomitym dodatkiem do sałatek, szejków, deserów, batoników, krakersów. Jest to doskonały pokarm dla ludzi o niskim spożyciu kwasów tłuszczowych, a także idealny dla sportowców.

„Zasługujemy na wszystko co najlepsze, na zdrowe ciało i umysł na miłość, przyjaźń i na wszystko co piękne.”

Aga Starzyńska – wegetarianka od 12 lat, witaweganka od marca 2009, założycielka portalu Vitalmania.pl.

Gdzieś widziałem ciasteczka z konopiami i wiele innych potraw – chyba na Kuchnia.TV

Konopie skutecznym lekiem.

Wśród konopi rozróżniamy 3 gatunki – canabis sativa, czyli konopie siewne, uprawiane w Europie, canabis indica, czyli konopie indyjskie uprawiane w ciepłym i wilgotnym klimacie w celu otrzymania środka odurzającego pod nazwą haszysz. Jest też 3 gatunek konopi dzikich canabis ruderalis. którym żywi się dzikie ptactwo.

Ja zajmę się tym pierwszym gatunkiem konopi siewnych, gdyż jest to wielce ważna roślina ze względu na jej walory lecznicze wypróbowane w moim gabinecie zielarskim przez 10 lat.

Nasiona konopi europejskich zawierają fitynę, której najwięcej zostaje w tzw. makuchu, czyli w odpadzie z wyciskania cennego oleju. Z fityny lub też nasion (można kupić na rynku) otrzymujemy najcenniejszy lek używany w medycynie do leczenia wielu chorób, zwłaszcza chorób przewodu pokarmowego oraz chorób przewodu moczowego, a nawet nowotworów, zwłaszcza u dzieci, na co mogę przedłożyć wyniki badań osób wyleczonych. Możemy je stosować w następujących chorobach:

 • Mleczko z utłuczonych ziaren konopi (w ilości l łyżki), zalane szklanką ciepłej przegotowanej wody, leczy przewód moczowy przez nerki, miedniczki, pęcherz, cewkę aż do ujścia. Również dobre wyniki notuję w nieżycie przewodu pokarmowego, zwłaszcza w owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy.
 • Mleczko konopi stosujemy w krwiomoczu, w bólach gośćcowych oraz jako okłady w stanach zapalnych prawie wszystkich narządów u kobiet. Dobre wyniki są w gruźlicy płuc, żółtaczce, hemoroidach, owrzodzeniach tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Mleczko również leczy polucję, padaczkę, niedokrwistość, krzywicę, histerię, impotencję, oparzenia oraz stany zapalne oczu.
 • Włókno przykładane na różę ciała, na przemian z podbiałem, daje bardzo dobre wyniki.
 • Amerykanie łączą makuch konopny z pestkami dyni, żując je jak gumę do żucia na różnych posiedzeniach, zachowując przez to dobre zdrowie. Kobiety tamtejsze używają makuch do maseczek.
 • Nie można tutaj pominąć używania ziarna przy wychowie szlachetnego ptactwa, jak też do otrzymywania najcenniejszego oleju mocno bakteriobójczego w pokonywaniu gronkowca, paciorkowca oraz innych bakterii.
 • Trudno też pominąć nalewki oraz maści stosowane w nowotworach jako okłady i stosowania wywaru z makucha w puchlinie wodnej, hemoroidach, upartych odciskach między palcami, jak też w bezsenności. Przed wojną olej konopny zastępował tran, a używaliśmy go z przyjemnością.
 • Warto wiedzieć, że konopie czyszczą i uwalniają ziemię od bakterii oraz różnych chorób grzybowych, jak też gryzoni na długie lata.

Tak –  zabranianie Słowianom uprawy porządnych – dobrze nasyconych żywicą konopi i uprawy maku o wysokoprocentowym mleczku – uważam za zbrodnię przeciw tradycji i wolności – nie mniejszą niż byłoby to w USA gdyby Indianom zabroniono konopi w kuchni i rytuałach obrzędów Wiary  Przyrody.

To jedno z praw wynaradawiających Polaków i zubożających naszą kuchnię narodową- po prostu europejski skandal! Te bezmyślne cymbały ścigają uprawy zamiast zająć się czymś naprawdę pożytecznym  i powtarzają bezmyślnie banialuki o zagrożeniu – nie przejmując się wzrostem użycia piwa, czy wódki czy nikotyny – to produkują sami i robią sobie z tego zastrzyk dla budżetu . Hipokryzja do n-tej potęgi i to nie zważająca wcale na polskie tradycje. Pamiętam z dzieciństwa maki w każdym polskim ogródku – Maki Polskie są na wszystkich znanych obrazach – Do czego doprowadzili ci durnie politycy – sami popatrzcie. Każą Polakom kupować zagraniczny mak! Za chwilę będzie też tylko zagraniczny cukier i mąka . Czekamy na likwidację sadów z jabłkami i innej produkcji rolnej. Czekamy na sprowadzenie z USA mieszańców  genetycznych – z niecierpliwością czekamy. Mam nadzieję, ze ministerstwo które propaguje zupę z konopi nie jest jednak Az tak durne na jakie wygląda.

Gwara kresowa okolic Bzowicy i Trościańca Wielkiego – a nafciarskie, rodzimowiercze, językoznawcze i historyczne tradycje rodziny Pagaczewskich (prof. Zenon Klemensiewicz i prof. Irena Bajerowa)

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 4 Sierpień 2012

Kliknij (powiększ) – Ten szyb nazywał się Mary – czy na cześć urodzin Maryny Pagaczewskiej? Kto wie.

Ziemia Stanisławowska, Lwów i okolice, Podole – to miejsca szczególnie bliskie memu sercu, dla mojej żony to ziemia wręcz  rodzinna, gdzie leżą po smętarzach jej bliscy krewni – jak Tillowie czy Vincenzowie, Klemensiewicze, czy Wojciechowscy.

Ernest Till i Adolfina oraz ich dzieci  i wnuki

W Uhercach  Mineralnych wszyscy oni spędzali  uniwersyteckie wakacje  i swój czas wolny od praktyki prawniczej czy działalności uniwersyteckiej – ale nie tylko wolny, również organizowali tutaj pionierskie przedsięwzięcia, takie jak choćby zakładane  przez Ernesta Tilla i przez ojca Stanisława Vincenza – Feliksa, spółki wydobywcze, które stawiały szyby i wykonywały odwierty roponośne na uhereckich włościach.Napisał do mnie swego czasu pan Maciej Augustyn, autor naukowejksiążki o nafciarstwie Podkarpackim, czy czegoś na ten temat przypadkiem nie wiem. Wiedziałem, więc pomogliśmy jak mohglismy . Oto jeden z jego listów, który dokumentuje niejako „Nafciarskie” i „balneologiczne” działalności rodziny Tillów i Pagaczewskich:

„Witam!

Drążąc temat ciągle spotykam w sąsiedztwie kopalni postacie z „I Ligi” ówczesnej Galicji i jednocześnie pustkę informacyjną.

Tutejszymi źródłami interesował się Teodor Torosiewiewicz ze Lwowa balneolog nr 1, jakiś Torosiewicz prowadził tutejsze „łazienki” i nic

Kopalnię rozkręcał Ignacy Łukasiewicz i nic

Kolejnym właścicielem był Marszałek August Bellegarde – I Liga austriackiej arystokracji i nic

Zadebiutował tu Mc Garvey król nafty, teść Zeppelina i nic

5 km od Uherzec siedzi Józef Blizinski, który codziennie prawie pisze listy do Kraszewskiego, W. Bełzy, O. Kolberga, leje wodę w prawie wszystkich gazetach i nic w tych listach i artykułach nie ma.

Wierci tu Feliks Vinzenz ojciec Stanisława „piewcy połonin” i nic

Wierci tu Kazimierz Lipiński, później Zieleniewski dwaj przemysłowcy z 1 ligi i nic

Później pojawia się Pana rodzina, same znakomitości i znowu nic

Ciekawe

Oczywiście taka sytuacja zagrzewa mnie do walki, bo najbardziej lubię takie poszukiwania, ale mały sukces by się przydał.

Dziękuje za pamięć

Z poważaniem

Maciej Augustyn, Uherce Mineralne”

Świadectwo sprzedaży udziałów w szybach naftowych w Uhercach przez Adolfinę II Till Pagaczewską

Tak to jest z piękną ziemią naszą jak pisał Wincenty Pol, przetaczają się przez nią pożogi i potem nic nikomu nie wiadomo. Jej przeszłość nawet najbliższa niknie w kompletnej pomroce dziejów. Jak tutaj wymagać by zachowały się przekazy sprzed 3000 i 5000 lat skoro nie zachowują się sprzed lat 70-ciu. Uherce Mineralne -0 dzisiaj zapadła dziura słynna z więzienia i obozu internowania w Stanie Wojennym były niegdyś obszarem rozkwitu przemysłu i aktywności intelektualnej klasy średniej II Rzeczpospolitej. Tutaj też spotykali się jako Strażnicy Wiary Przyrodzoney Słowian i ustalali plany które potem przez różne przyjacielskie układy wcielano w życie – jak choćby Niepołomicki Kopiec Grunwaldzki. Bywał tutaj i Franciszek Kotula i Oskar Kolberg i wiele innych słynnych osób.

Franciszek Kotula gdzieś w terenie

Wiele z tych rodzin TUTEJSZYCH rdzennie polskich i wiele osób przeniosło się później zresztą ze Lwowa do Krakowa i do Wrocławia – jak choćby profesor Zenon Klemensiewicz – bardzo bliska rodzina Tillów i Pagaczewskich –  znany powszechnie filolog polski i językoznawca, który zginął w katastrofie lotniczej pod Zawoją w 1969 roku, czy jego córka – bliska kuzynka Pagaczewskich, Irena Bajerowa (1921 – 2010)- również profesor filologii polskiej, która wspólnie z Maryną z Pagaczewskich Gorzkowską służyła w czasie II WŚ w oddziałach AK w Ciężkowicach pod Tarnowem. Dzisiaj niektórzy Polacy nie mają nawet świadomości, że Polska nigdy nie była żadnym katolickim monolitem – nawet przed II Wojną był to kraj Polaków i Rusinów, Tatarów i Żydów i Ormian, a także Niemców. Dzisiaj mało kto wie, dzięki intensywnej powojennej niemieckiej i rosyjskiej propagandzie, że przez II WŚ język polski w zwartej masie sięgał jednak Odry i Nysy, a z drugiej strony Kijowa i Wilna i Grodna. I było tak po 22o latach bezprzykładnej germanizacji i rusyfikacji zaplanowanej „naukowo”, metodycznej, realizowanej bezwzględnie, z prawnym przymusem, przez pierwsze w historii nacjonalistyczne aparaty państwowe na świecie.

Profesor Zenon Klemensiewicz – najbliższa rodzina Tillów ze Lwowa i Pagaczewskich z Krakowa

Irena Bajerowa – językoznawca, jako prorektor internowana, obecnie doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Posted on Grudzień 1, 2008 by nfajw

baner-krzywdzeni

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o68531
prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa, em.
Dyscypliny KBN: nauki filologiczne
Specjalności: językoznawstwo polskie
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Komitet Historii Nauki i Techniki PAN – Członek
– Komitet Językoznawstwa PAN – Członek
– Rada Języka Polskiego PAN – Członek
– Wydział I Filologiczny PAU – Członek krajowy czynny

Uniwersytet Śląski: By trwała pamięć o bohaterach

Sesję uświetniła swoją obecnością profesor Irena Bajerowa, która w 1981 r. pełniła funkcję prorektora UŚ. W nocy z 12 na 13 grudnia została internowana wraz z rektorem prof. Augustem Chełkowskim.

———-

PODWÓJNY JUBILEUSZ PROFESOR IRENY BAJEROWEJ

Gazeta Uniwersytecka, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  kwiecień 2002 r. numer 7 (96)

Profesor Irena Bajerowa – wspaniały człowiek, wybitny naukowiec, historyk języka, współtworzyła “naszą” polonistykę: “uniwersytet w 1968 roku nie powstał na jałowym ugorze. Powstał przecie ze złączenia się 2 szkół wyższych: Filii UJ i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przyszłam na tę WSP w 1955 roku, w 2 lata po rozpoczęciu pracy katedry języka polskiego, w 5 lat po utworzeniu (po raz drugi) katowickiej WSP.” Tworzyła ten uniwersytet, broniła go, tłumaczyła, ściągała językoznawców, zachęcała do współzawodnictwa z innymi uczelniami.

————–

JUBILEUSZE PROF. IRENY BAJEROWEJ

Profesor Irena Bajerowa – wybitny historyk języka – jest autorką wielu prac z dziedziny metodologii badań językoznawczych, terminologii i słownictwa technicznego oraz języka religijnego. Najważniejsze z jej prac to: Kształtowanie się polskiego języka literackiego w XVIII w.; Polski język ogólny XIX w. (pełna bibliografia obejmuje 144 pozycje!). Prof. Bajerowa była kierownikiem Katedry Języka Polskiego WSP w Katowicach, kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego UŚ od początku działalności uczelni, od roku 1980 do wprowadzenia stanu wojennego piastowała funkcję Prorektora ds. Nauczania UŚ, a w latach 1988-1992 przewodniczyła badaniom Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

—————-

Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Strona UŚ

Decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Irena Bajerowa, wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonały dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Uroczystość odbędzie się w czwartek 4 grudnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18 o godz. 10.00.

Profesor Irena Bajerowa córka Zenona Klemensiewicza (gdzieś mamy też zdjęcie jej syna Jerzego – który językoznawcą nie został )

Skąd tu na tej stronie internetowej gwara kresowa i słowniczek?

Sam się zastanawiam – Ano chyba przez to, że w naszych rodzinach tylu było filologów – bo i Stanisław Pagaczewski i tylu literatów i wciąż jest w niej pełno historyków sztuki jak choćby Sawa Białczyńska. Teraz także wnuk Stanisława syn Tomasza poszedł w ślady rodzinne i skończył I rok Historii na UJ.

Adolfina II z Tillów Pagaczewska

Oto słowniczek z tamtych stron – część kultury kóra zapadła się w naszej świadomości na dno niezasłużonego niebytu.

Spisał z pamięci Henryk Śliwa, Lwowianin, który w latach 1942-1944
mieszkał we wsi Bzowica w domu swego dziadka Jana Dajczaka Halaburdy

a wo o tutaj (np. „- Gdzie leży nóż? – A wo, tuwo”)
bałabuch bułka drożdżowa niesłodka pieczona na okres Nowego Roku dla częstowania dzieci, które chodziły z życzeniami – szczodrowaniem
bambetel drewniana ława do siedzenia, a po rozsunięciu siedziska łóżko do spania
baniaczek metalowy kubek
bihme przysięga, potwierdzenie, przekonanie kogoś, że mówi się prawdę
bodak oset
braha pozostałość po odparowaniu alkoholu z zacieru
bucim na niby, na żarty
bungu spirytus
całuszka piętka, pierwsza i ostatnia kromka chleba z bochenka
cedyłko cedzak do mleka z tkaniny
chlipać płakać, szlochać po kryjomu
chopta trawa
chrobak robak, glizda
chudoba zwierzyna – inwentarz
czeladź rodzina
czuchrać długotrwałe drapanie
ćwach gwóźdź
dornik przebijak ślusarski
dryhle (także studzinina) – galareta z nóżek
drzewko choinka bożonarodzeniowa
duca cielę, jagnię uderza mordą o wymię w czasie ssania
duć dmuchać
duldak smoczek
dziaduch słoma na podłodze w okresie Bożego Narodzenia
dżagan kilof, oskard
europlan samolot
fana chorągiew
feca onuca, owijka
ferflasza manierka – metalowa butelka
frojmycha kobieta nie dbająca o siebie, źle ubrana – niechlujna, brudna
fura wóz konny
gościniec droga główna od miejscowości do miejscowości
gradus termometr, stopień Celsjusza
gudz węzeł na sznurku (nie do rozwiązania)
gwer karabin
gzić się zachowanie zwierząt podczas rui
halawa nie zasiany plac w zbożu
halukać nawoływać, np. do wstawania
harmider (także rajwach) gwar, hałas
het tam – gdzieś (np. „idź het” – idź sobie)
hreczka gryka
hryckal szpadel
huby grzyby
hurdzi warczy, np. motor
hurma grupa
hyczka nać rośliny
hylaka konar, gałąź
juszka wywar z suszonych owoców, sama woda z barszczu, zupy
kaczan ogryzek z owocu lub głąb z kapusty
kanon armata
kapszuk wysuszony pęcherz moczowy wieprza używany jako woreczek na tytoń
katapula proca
katulać toczyć (np. „wóz się katula pod górę”)
kidać rzucać
kiernica studnia o drewnianym szalunku – ocembrowaniu
kiszka kaszanka
kociuba długa żerdź zakończona poprzecznie deseczką do wygarniania żaru w piecu chlebowym
kołotuszka kwirlejka do rozdrabniania potraw
koromiesło nosidło 2 wiader na ramieniu
kosa warkocz
kucać przysiad
kucza chlewik, niska szopa
kuczyrawy ktoś o kręconych włosach
kułak pięść
kupla szeroki pas (wojskowy)
ligać leżeć, położyć się
ładuszczak garnek gliniany do mleka
łoszak źrebak, młody koń
maciurka żeńskie rośliny konopii
majzel przecinak ślusarski
menelarz złomiarz
meszty półbuty męskie
miesiąc księżyc
miętkuszka środkowa część kromki chleba, bez skórki
motuzek sznurek
mysziginowaty głupkowaty
mytka ścierka, zmywak do naczyń
na zdogońce praca na szybkiego, na wyścigi
naduć się pogniewać, nie rozmawiać
narychtować naprawić
niezdały chorowity, słaby, rzecz nieprzydatna
niuchać wąchać
nużda wieloznaczne; np. „na nużdę ci to?” – „po co ci to?”; „nużda ciężka z bachorami” – „co za niedobre dzieci”
oj to tam lekceważąco: coś takiego, wielkie rzeczy
paciorek koralik; paciorki to korale
paciuk opas – świnia
palica laska do podpierania się
papendekiel karton, papier na karton
parkocze odgłos gotującej się kaszy, ziemniaków
podołek pojemnik zrobiony z fartucha do zbierania owoców, grzybów, czegoś naprędce gdy brak siatki czy koszyka
podpałek placek wypiekany z ciasta chlebowego przed pieczeniem chleba, na skraju paleniska od płomienia nagrzewanego pieca, stąd nazwa tego placka
pomaścić posmarować chleb
potasz proszek do pieczenia (soda oczyszczona)
potoczyć wypłukać, np. kubek wodą
półkopek stóg zboża z kilkunastu snopków w polu
pranik deska z rączką do prania – uderzania mokrego zwiniętego w rolkę prania
przyczynek dokładka do porcji obiadu, do wagi itp.
puczka czubek palca (miara, np. szczypta soli)
pulares portmonetka
putnia wiadro
pypka sutek
rabanki piegi
radyrka gumka do ścierania ołówka
rajwach (także harmider) gwar, hałas
ryhać kaszleć
rzemyk pasek do spodni
samogonka gorzałka, bimber, wódka swojej roboty
sapa motyka
siny kolor niebieski
skałka zadra z deski
słychać czuć; np. psucia się potrawy – „już tą szynkę słychać”
smażenica jajecznica
sparżny łakomy
studzinina (także dryhle) – galareta z nóżek
swacha swatka
swarzyć się kłócić się
szarawary obszerne spodnie
szczodrowanie życzenia noworoczne
szkarałupa skorupka z jajka lub orzecha
szkrabać drapać
szkraby stare buty
szlijki szelki do spodni
szmira gęsty ciemny smar do wozów
sztany spodnie, rajtki do butów z cholewami
sztreka kolej
szyf statek
ścil sufit, często drewniany
ślabizować słabo czytać
tuj tuj za chwilę (np. „tuj tuj by go złapał”)
tuman źle uczący się
tyćko malutko, troszeczkę
wereto płachta – plandeka z płótna własnej roboty do noszenia trawy, słomy, liści itp.
wiecheć wkładka do butów (ze słomy)
wyszynk restauracja z wódką
wże to już
za pazuchą pod pachą
zabagać zachciewać
zabełtać a) zamieszać w naczyniu, np. zsiadłe mleko; b) komuś zawrócić w głowie – np. chłopak pannie, oszust kupującemu
zabućko (wymawiane też „zabutiko”) zapominalski
zaparpać zagrzebać
zapaska fartuch
zapraszka sos, zaklepka
zaprzeć zamknąć, np. drzwi
zaszportać się potknąć się
zaścigać zapinać, np. guziki w spodniach
zazula biedronka
zbawić zepsuć, zniszczyć np. źle dobrane dwa kolory farb – to „zbawiona farba”, do wyrzucenia
zhurdzić zwarzyć (np. „mleko się zhurdziło” – zwarzyło)
żmiakać prać w ręku
żminka miara – tyle, ile zmieści się w jednej dłoni, np. jagód

Z Duchem Przemian

Posted in Przyroda, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Sztuka, Słowianie by bialczynski on 2 Sierpień 2012

Spotkanie ludzi pragnących uchwycić rytm przemian – jakie niesie rok 2012

Masyw Ślęży jest przystanią, z której odpływa ARKA NOVEGO. Zapraszamy na pokład! 

Moc Góry – Słowiańskie Klimaty – Bratnie Dusze

1 – 2 września 2012 ośrodek Mieszko i Jagienka na przełęczy Tąpadła w Masywie Ślęży.

Recepcja czynna 1 września, sobota, od godziny 10.00

Oficjalne rozpoczęcie spotkania – sobota, godzina 18.00

w Programie

sobota 18.00 – część multimedialna w sali:

– prezentacja ogólna organizatorów

– Słowiański rodowód – Marek Wójtowicz

– prezentacja mechanizmu końca czasów – Marek Wójtowicz

– TRYWID – wizja nadchodzących przemian w artystycznym ujęciu Joanny Maciejowskiej i Marka Wójtowicza

– PRZEDNOVEK NOVEGO – Tadeusz Owsianko

21.00 – Przy ognisku

– spotkanie z uczestnikami wyprawy do Gwatemali – relacje ze spotkania z Don Alejandro – najwyższym przywódcą duchowym Majów i Indian Obu Ameryk

– rozmowy i spotkania indywidualne

A to wszystko przy oryginalnych rytmach grupy Miano z Wrocławia.

niedziela 8.00

– Otwarcie wystawy obrazów Joanny Maciejowskiej – wystawa będzie czynna do godziny 15.00

– 9.00 śniadanie przy wspólnym stole

10.30 wyjście w góry

15.00 pożegnanie

gościem specjalnym spotkania będzie Czesław Białczyński – autor Mitologii Słowian.

Koszty:

– uczestnictwo                  – 20 zł

– nocleg w pokoju 2-3. osobowym z łazienką     – 60 zł od osoby (miejsc 30)

– nocleg w domku 12. osobowym                               – 40 zł (40 miejsc w domkach)

– śniadanie                        –  20 zł

Prosimy o zgłoszenia rezerwacyjne przez Internet, na adres: ssss.staredrzewa@gmail.com

Otrzymacie Państwo zwrotnie potwierdzenie rezerwacji. Opłata będzie pobierana na miejscu.

Ilość miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń!  Na terenie ośrodka nie ma zgody na biwakowanie.

Prosimy o radosne stroje.

DOJAZD

z dworca PKS  we Wrocławiu

POLBUSEM 512 ze stanowiska nr 6

w godzinach 7.40, 9.20, 13.10. Bilety u kierowcy.

Zespół organizacyjny: Joanna Maciejowska, Katarzyna Łuczak, Tadeusz Owsianko, Marek Wójtowicz

Informujemy także że ruszyła strona internetowa naszego wydawnictwa Slovianskie Slovo: http://slovianskieslovo.pl/

Znajdziecie tam także informacje o planowanych spotkaniach,wydawanych książkach, subskrybcjach i innych wydarzeniach

Winicjusz Kossakowski – Gdzie podziali się Germanie?

Posted in Słowianie by bialczynski on 31 Lipiec 2012

 

Artykuł pod tym tytułem opublikował Faral. Żródło: Nowy Ekran. Autor zaznacza że, dane do opracowania są z „Distribution of European Y- chromosome DNA ( Y-DNA) haplogroups by country in percentage”.

Autor razem z naukowcami germańskimi szuka Haplogrupy chromosomu Y dla narodów uważanych za Germanów.

Niżej ważniejsze cytaty z opracowania pana Faral.

Haplogrupa I

   HAPLOGRUPA    R1a

Poznawanie haplogrup zacznijmy od chyba dla nas najciekawszej, bo nosi ją ponad 50% obywateli naszego kraju, jak i krajów sąsiednich. Mutacja pojawiła się około 21 tys. lat temu na terenach południowej Rosji. Na naszych terenach jej przedstawiciele to kultura ceramiki sznurowej 3300 – 2500 lat p.n.e. Ekspansja tej haplogrupy związana jest z udomowieniem konia na stepach Eurazji. Ludność ta była na tyle ekspansywna, że dziś stanowi ponad 20% populacji tak oddalonych obszarów jak zachodnia część Skandynawii i Islandia. Należy dodać, że 80% populacji najwyższych kast w Indiach jest posiadaczką tej haplogrupy.

HAPLOGRUPA  R1b

Mówiąc o tej haplogrupie należy wspomnieć dzieje Europy z okresów V – VIII w. Dotychczasowa historia opisywała ten czas jako ekspansję ludów germańskich, które spychały Celtów na tereny dzisiejszej Brytanii, Walii, Szkocji. Ale  porównajmy te informacje z częstotliwością występowania  haplogrupy R1b na tych terenach. O ile w krajach dziś uważanych za germańskie(Niemcy, Austria, Szwajcaria) haplogrupa R1b występuje u 40 -50% mieszkańców, o tyle w Irlandii, Szkocji, Walii, zachodniej Francji, gdzie mówimy o potomkach Celtów, występuje ona u około 80% mieszkańców. To grupa ewidentnie skojarzona z Celtami. I co ciekawe, jest to haplogrupa młodsza od R1a, bo pojawiła się około 20 tys. Lat temu w okolicach Morza Kaspijskiego i centralnej Azji.

HAPLOGRUPA  I 1

Jako pre – germańską haplogrupę niektórzy chcą określić haplogrupę I 1.  Haplogrupa I, jest to najstarsza haplogrupa Europy, występowała z bardzo dużym prawdopodobieństwem u przeważającej większości ludzi z Cro – Mangan. Tak samo najstarsze budowle megalityczne tworzyli ludzie z tą haplogrupą. Później, między 10 a 5 tys. lat temu w Jutlandii i Skandynawii wyizolowała się z niej haplogrupa I1. Jest to grupa dziś stosunkowo nieliczna. Praktycznie nosi ją 30 – 40% ludności w środkowej Skandynawii i na Islandii. W krajach przez historie określanych jako germańskie występowanie I1 odnotowuje się w zakresie 10 – 20% . Nie ulega wątpliwości, że  to lokalna , skandynawska i stara mutacja mająca  niewielkie znaczenie w dzisiejszej Europie i na pewno nie byli to ci Germanie, którzy mogliby podbijać rozwinięte cywilizacje takie jak Cesarstwo Rzymskie.

 R1a1g7 a kultury archeologiczne

GDZIE SĄ WIĘC „CI” GERMANIE?

 

Powyżej przedstawiony sposób rozumowania i uzyskane wartości wskazywały by wyraźnie, że nie było migracji ludów germańskich do Europy. Ludy jakie przywykliśmy określać plemionami germańskimi to przemieszana ludność skandynawska I1, słowiańska R1a i celtycka R1b, którą połączyły wspólne interesy, wspólnota zamieszkiwanych terenów i wreszcie wspólny wódz, który poruszył ich do parcia na Rzym.

Jednak oddajmy głos obrońcom tezy, że Germanie wywodzą się od potomków starej europejskiej haplogrupy I1, której nosiciele zostali zastąpieni R1b. Jakie mają argumenty?

Po pierwsze – poligamia.

Mężczyzna o wyższym statusie społecznym miał szansę spłodzić dzieci

z większą liczbą kobiet. Indoeuropejczycy którzy wnieśli do Europy zarówno  udomowionego konia, jak i brąz, musieli uzyskać wyższy statut materialny nad autochtoniczną ludnością z grupy I1, co zapewniało im więcej potomstwa. Po drugie w wyniku walk ginęli mężczyźni lokalnych ludów (gorzej uzbrojeni i mniej waleczni), co w połączeniu z tym, że w grupie najeźdźców było zwykle więcej mężczyzn niż kobiet, tworzyło sytuację, w której po inwazji rodziło się więcej dzieci przybyszów niż dzieci ocalałych autochtonów. Po trzecie wskazują , że posiadacze R1b mogą wykazywać się większą predyspozycją do płodzenia chłopców w porównaniu do I1. O sukcesie rozprzestrzeniania się haplogrupy chromosomu Y decyduje sprawność plemnika  w stosunku do niosącego  chromosomu X u mężczyzn  z hapologrupą I1, prawdopodobieństwo spłodzenia potomka męskiego byłoby mniejsze niż u nosicieli R1b.

Ta linia obrony Skandynawii jako kolebki Germanów wykazuje, że I1  zarówno pod względem możliwości przekazywania genów, jak i cywilizacyjnym była recesywna. Tak więc ludność nosząca ten chromosom nie mogła być terytorialnie ekspansywna, czym wykazały się w historii ludy zwane Germanami.

Jednak, jakby nie patrzeć , to sukces tzw. ludów germańskich to okres, w skali genetyki,   stosunkowo niedługi. Ostatecznie to niewiele ponad tysiąc lat. Tak więc ludami, które w historii zapisały się jako ludy germańskie były połączone wspólnym interesem ludy niosące mutacje I1, R1a, R1b, czyli Skandynawowie, Słowianie i Celtowie z dzisiejszym udziałem w populacji (20% – 20% – 40%).

A KIM SĄ POLACY?

W roku 2009 w haplogrupie R1a1 odnaleziono kolejne mutacje wyodrębniając ciekawą dla nas haplogrupę R1a1a7, której wiek określono na 10,7 tys. Lat. Patrząc na rozkład w populacjach genetycy stwierdzili, że najwięcej przedstawicieli tej grupy mieszka w centralnej, a później w południowej Polsce. Stąd przyjmuje się, że właśnie w Polsce 10,7 tys. Lat pojawiła się mutacja, której posiadacze co najmniej od tego czasu zamieszkują tereny dzisiejszej Polski, stąd ta mutacja rozprzestrzeniła się na zewnątrz m. in. Na Bałkany, do Grecji, na Kretę, gdzie występuje u 2-3% populacji. Prowadzone badania antropologiczne kultur zamieszkujących Polskę zdają się to potwierdzać.

UGROFINOWIE

 

Haplogrupa N1c1 pojawiła się 12 tys. Lat temu w Syberii. Przyniesiona do Europy przez lud stepowy. Najczęściej występuje w Finlandii 58%, w Estonii 34%, Węgry 1%. U Węgrów współczesnych grupą dominującą jest R1a od 32% do 60%, czyli mutacja słowiańska. Jeden procent Madziarów zdominował ludność słowiańską i narzucił jej swój język.

Opierając  się na tym wynaturzeniu, szukał bym odpowiedzi na tytułowe pytanie:

„Gdzie podziali się Germanie ?”

Skąd język germański w środku Europy?

W tym miejscu musimy oderwać się od genetyki. Tadeusz Miller w pracy „3 tysiące lat państwa polskiego”, zamieścił mapkę wędrówki  plemion germańskich wraz z opisem.

Wg uczonego niemieckiego Fressela, Germanie mieszkali pierwotnie w Azji w okolicach Samarkandy. Stąd przez stepy nadkaspijskie, wyżynę wschodnioeuropejską, Wałdajską dotarli nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów zatoki fińskiej przedostali się po lodzie na wyspy Alandzkie a następnie przez Zatokę Botnicką – na Półwysep Skandynawski. W okolice Sigtuny, Upsali i Birki, które stały się ich nowym miejscem osiedlenia. W VI w. przed narodzeniem Chrystusa próbowali zasiedlić północną część półwyspu Weneckiego, dziś nazwanego Jutlandzkim, łącząc się z miejscową ludnością słowiańską rozpoczęli wyprawy na Europę Zachodnią. Byli cenieni za doświadczenie wojenne i organizacyjne. Korzystali z ich pomocy militarnej książęta słowiańscy i legiony Rzymu. W czasie rozpadu Cesarstwa Rzymskiego nastąpił bunt w armii. Poszczególni dowódcy wykrajali z imperium niewielkie tereny i tworzyli własne księstwa. Z kolei ich koledzy, silniejsi militarnie, zagarniali je pod swoją komendę. Ostatecznie razem ruszyli złupić Rzym. („Imperia i barbarzyńcy migracje i narodziny Europy” – Peter Heather).

Nowo utworzona religia, wzorowana na powszechnie wyznawanym Mitraizmie (odłam z religii Zaratustry) Edyktem Mediolańskim z 313 r. miała za zadanie scalić narody imperium w jeden monolit z podstawowym prawem nadającym moc cesarzowi: „Władza pochodzi od Boga”.

Cesarz popełnił podstawowy błąd, zatrudniając do pracy w Nowym Kościele, na stanowiskach kapłanów, usłużnych Judejczyków. Wkrótce to się zemściło i imperium przestało istnieć. W czasie marszu na Rzym zbuntowanych wojsk zaciężnych zwanych braćmi i przyjaciółmi (germanus) , chrześcijanie służyli im pomocą. Rzym zdobyła armia składająca się z 10 tys. buntowników. Miejscowa hierarchia kościelna zwęszyła w ty własny interes – „Władzę nad całym imperium pod zmienioną nazwą”.

Przyjaciołom i braciom oddano władzę cywilną zostawiając sobie „władzę boską”, czyli mianowanie Cesarzy Rzymskich Narodu Niemieckiego, podczas naprędce wymyślonych rytuałów koronacji i wyświęcania.  Cesarz stał się zbrojnym ramieniem Nowego Kościoła, którego armię skierowano na „nawracanie” Słowian.

Powszechnie wiadomo, że założycielami miasta Rzymu i pierwszego państwa na półwyspie byli Etruskowie. Z ostatnio odczytanych zabytków wynika, że Etruskowie posługiwali się językiem słowiańskim, to oni Słowian mieszkających pomiędzy Wisłą i Renem uważali za braci i tak ich nazwali – po łacinie „germanus”. Tak wynika z logicznego rozumowania. Nazwa ta pojawiła się w dziele Tacyta, którego jedyny egzemplarz został odnaleziony w opactwie Hersfeld w Niemczech z którego, jak złośliwi twierdzą – „Jeszcze atrament nie wysechł” i w 1456 roku przeniesiony do Włoch.. W IX wieku n.e. Cesarz Porfirogeneta zostawił wiadomość, że Germanie (bracia) mówili językiem słowiańskim.

Nowo utworzona mieszanka etniczna ze zbuntowanych najemników składających się ze Słowian, Skandynawów  i miejscowej ludności celtyckiej, dostała zaszczytne miano „Braci” po  sprzymierzeńcach słowiańskich.

Kim byli ci, którzy przynieśli język zwany współcześnie germańskim?

Ich haplogrupy szukałbym wśród kilkuprocentowych mutacji współczesnych Germanów.   Może warto poszukać genetycznego materiału porównawczego w  okolicach Samarkandy, jak sugeruje niemiecki uczony Fressler. Mogło się powtórzyć wynaturzenie, jak w przypadku Madziarów.

Oczekuje wdzięczności za konstruktywną podpowiedź od współczesnych Germanów, których braćmi, za ich wybryki w Europie, nikt nie chce nazywać. – No, może ostatnimi czasy – „nasi”.

Jeszcze jedno spostrzeżenie. W zabytkach odnalezionych w Priwlitz jest tabliczka z brązu z wyrytym aktem małżeństwa opisanym alfabetem greckim wymieszanym z runami słowiańskimi. Treść napisu: Berofiej Barbara i anglik Soosnow  Bik – Kemekeiaam (str 183 „Polskie runy przemówiły”, wydanie z 2012 roku). Znaczenia słowiańskiego słowa Bik należy szukać w słowniku etymologicznym A. Brucknera . Czasownik  kemekejam kojarzę z klemą służącą do spinania. Zatem nie związek małżeński od związania  a spinanie od klemy. Proszę zwrócić uwagę, Anglik miał imię i nazwisko słowiańskie. Zabytek pochodzi z ery przedchrześcijańskiej o czym świadczy krzyż ośmioramienny. Czy przypadkiem Anglicy nie byli kiedyś Słowianami ?

Za tym pytaniem podąża następne. Czy inne plemiona uważane dzisiaj za germańskie nie są z pochodzenia i języka plemionami słowiańskimi?

 Winicjusz Kossakowski

 

Absolutnie pogańska wizja Nowej Ziemi – Wielka Zmiana na poczatek IO 2012 w Londynie

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Sztuka by bialczynski on 29 Lipiec 2012

Wierch Weli z Drzewem Świata-Kłódzią – symbolizowany w Wierze Przyrody na Ziemi  przez Kopiec Bogów z Drzewem (mam nadzieję, że nikt nie jest się tutaj w stanie dopatrzyć Drzewa Dobrego i Złego z którego jakiś tam Adam miał zjeść nieopatrznie jabłko pod wpływem „grzesznej kobiety” Pierwszej – Ewy .)

To było szokujące i fantastyczne widowisko, choć dla niewtajemniczonych czy też nazwijmy ich  po prostu zbyt pogrążonych w materializmie i przyziemności  lub posiadających zbyt małą wiedzę na temat ludzkiej duchowości i wiary przyrody, niezrozumiałe i nudne. Jakość godna Oscara, myśl wyprzedzająca epokę, a myślenie polskich decydentów kulturalno-państwowych na temat widowiska otwarcia imprezy o światowej randze (vide Euro 2012) o 10 epok.

Scena na tle kopca

Oto tytuł i fragment angielskiego artykułu z 28 lipca :

London 2012 Olympics: Opening Ceremony to start with anarchic pastoral vision of GB’s green and pleasant land

The London 2012 opening ceremony will start with an anarchic pastoral vision of Britain’s green and pleasant land, featuring real animals, fake rain, a mosh-pit in tribute to the Glastonbury Festival and a ‚posh-pit’ summoning the spirit of the Last Night of the Proms.

Projekt scenografii z kopcem jako centralnym elementem widowiska

Anarchiczne widowisko jak określa autor notatki i pastoralne – co znaczy nie tylko pasterskie czy sielankowe, ale z przesłaniem boskim  – „Anarchistyczna (anarchiczna) wizja Zielonej Brytanii z boskim przesłaniem. Rozkoszne widoki zaopatrzone prawdziwą zwierzyną, sztucznym deszczem…”

Scena zielono-niebieska

 Już oficjalna recenzja Telegraph przeznaczona przecież dla wszystkich czytelników, nie tylko dla  tych zdolnych przeniknąć przez wszystkie poziomy do ostatniego ukrytego dna przekazu jaki niosło widowisko  ma swoją wymowę. Kolejne obrazy i tempo ich zmiany , stopień komplikacji i nakładająca się wzajemnie symbolika korelująca w rożnych płaszczyznach przekazu i kontekstach znaczeń sprawiły, że był to prawdziwie kodystyczny spektakl iluminoart-wizja – luksofoniczna (świetlno-dźwiękowa) euforia barwno-dźwiękowo-znaczeniowa.

Trójkąty równoboczne – podział na 12 sektorów = 12 Mocy Wszechświata – Znaków Zodiaku – scena fioletowo purpurowa

Symbolika pogańska  – Wiary Przyrody – wiary bardzo mocnej na Wyspach o czym powszechnie wiadomo – wprost przepajała całe to widowisko. Widzieliśmy liczne odniesienia do świata magii, czarowną i czarowską, wręcz okultystyczną  poetykę całości i poszczególnych scen oraz pojawiające się na obrazach z lotu ptaka mistyczne symbole takie jak trzy schodzące się drogi, gwiazda, krzyż równoramienny i wiele innych . Kilkakrotnie pojawiał się także symbol rewolucji lat 60-tych XX wieku – pacyfa, symbol który obchodzi 50 lecie swojego istnienia w tym roku właśnie, a który oznacza również nawiązanie ponownej więzi między światem Wschodu i Zachodu, między wiedzą Wed i starożytnych religii Babilonu a kulturą Zachodnią, powrót do jedności i całkowitą zmianę priorytetów  zbiorowych i indywidualnych – jest wprost manifestacją hasła Turn off, czyli odejścia od wyścigu szczurów i dorabiania się, do świata rozwoju duchowego i pogłębiania świadomości.

Ludzie , zwierzęta i rośliny – landscape, ale przede wszystkim Jedność Człowieka z Przyrodą – zupełnie nowa jakość w myśleniu o komercji, rozrywce masowej i sporcie, o widowisku otwarcia największej na Świecie imprezy.

Przez cały czas widowiska zwieńczał je i „ustawiał” we właściwej perspektywie duchowej główny element scenograficzny na płycie stadionu  będący jednocześnie głównym symbolem Wiar Rodzimych całego świata, wiar  pogańskiech –  symbol Wierchu Weli  czyli Góry Świata (Góry Kara, Hara Berezati – Gry Brzeżnej, czy Góry Welańskiej, Wawelskiej – Onawielnej Góry, Góry Meru – Mahameru, Sumeru, Axis Mundi) z Drzewem Drzew na owym Wierchu, która to góra jest na Ziemi materializowana w postaci  usypanego ręką człowieka sztucznego lecz ziemnego, poświęconego bogom kopca (lub kamiennej piramidy – tutaj imitacja Kopca Glastonbury, która równie dobrze mogłaby być imitacją Kopca Kraka czy Kopca Sandomierskiego lub Kopca Przemyskiego lub Góry Kałdus, Góry Bogit, Góry Kogajon, Góry Olimp, Góry CzARY-Arkaim, lub Góry ARA-RAt, Góry Bugarach, Mahasthargar, Góry Brzucha – Gobekli Tepe lub choćby Wzgórza L’ARK-Hill [Stonehenge],  czy  każdej słowiańskiej góry świętej – bugryszcza,  czy innej świętej góry Wiary Przyrodzonej). Z symbolicznego kopca wyrastał dąb , zwieńczające Górę Świata  Drzewo Świata – Drzewo Drzew – jego Podpora. Drugą scenograficzna dominantę stanowił ring – koło – owal stadionu – Owal Światła Świata (Boskiej Jajo) – Owal Koliba – Owal Kłódź Światła – Koło Bogów – Koło Światła Świata – zmienne , barwne a wreszcie w finale eksplodujące WPROST OGNIEM I ŚWIATŁEM – Światłem Świata.

Koło Bogów – Światło Świata

Szkoda zresztą słów, by opisywać to co się działo, lepiej zobaczcie to sami w obrazach. Oczywiście polskie media traktują temat płaściutko, a na portalach nie znajdziecie obrazka z pacykfą. Może jeszcze się pojawią? Jakoś wątpię. To typowa dla polskich dziennikarzy i i właścicieli mediów masowych w naszym kraju ignorancja – brak wiedzy, brak aparatu do komentarza na odpowiednim poziomie – co jak  widać w Wielkiej Brytanii potrafi pierwszy dziennikarz z brzegu.

Pierścień – Koło Bogów – jak w rzymskim Koloseum

Do mnie szczególnie mocno przemówił głęboko symboliczny  moment, kiedy ubrana na niebiesko wyniosła postać kobieca recytowała hymn a wokoło toczył się spektakl Słońca i Ognia – był to oczywisty symbol Żywiołów a w tym najwyższego Żywiołu Nieba i Pani Niebieskiej – Bogini Dany-Dawany,  Daby-Dobrej, czyli Dażbogi – znanej chrześcijanom a szczególnie katolikom i prawosławnym (a więc głównie Słowianom) jako Matka Boska. Tę właśnie boginię czczono wcześniej szczególnie w Słowiańszczyźnie za czasów Wiary Przyrody  – i my czcimy ją dzisiaj – i tak zostało do dzisiaj pomiędzy słowiańskim ludem mimo zmiany przez większość religii na inną. Także wśród katolików szczególnie się ją czci, choć oni nie wiedzą dlaczego.

Nacisk na Przyrodę w całym spektaklu, obecność roślin i zwierząt nadały nowej jakości temu niesłychanemu  widowisku – było to nie wymuszone, naturalne – a jednak  musiało być pod względem realizacyjnym niewyobrażalnie trudne.

Taniec Słońca – Ogniki – Ist boski wcielany przez słońce w Dusze

Światło – oczywiste że w trakcie Wielkiej Zmiany jaką właśnie przechodzimy na Ziemi główny akcent i siła wyrazu musiały się skupić w świetle i wypłynąć ze światła – nadchodzi przecież Jasność – właściwie już jest. I rzeczywiście to znalazło wspaniałe odbicie w spektaklu. Wreszcie zobaczyłem taką realizację gry światłem i obiegu światła w okręgu, która stworzyła jakość świetlnej symfonii toczącej się nieustannie naprzód. Stadion był jak nowy instrument łączący światło i muzykę-dźwięk – luxofon.

Taniec  Słońca

Po raz pierwszy, i to od razu w tak dużej skali, widziałem realizację teatralną sztuki kodystycznej. Na czym to polegało? Spektakl na scenie miał swój własny dramaturgiczny sens wynikający z interakcji postaci np. demonów i małych dzieci i pielęgniarek kładących je do snu, ale nie był to sens jedyny lecz jeden z wielu sensów jakie powstawały w innych płaszczyznach akcji i odbioru.

Wypisz wymaluj nasza Licho – czyli realizacja mojej wizji tej postaci – tutaj do Harrego Pottera i sceny z pielęgniarkami – nomen omen dla Brytyjczyków ich Służba Zdrowia to duma narodowa – odpowiedzcie sobie czym jest dla nas – chyba takim koszmarem jak widziana tutaj postać Licho – koszmarem dokładnie tego rozmiaru co ta postać.

Z lotu ptaka bowiem ta sama scena i akcja miała swój odrębny obraz wynikający z układu scenograficznego, był to obraz odmienny, dynamiczny, który przekształcał się w symbole widzialne w kole stadionu – obraz jak kalejdoskop, jak ruchoma mandala – symbole te nie tylko ewoluowały, ale i tworzyły kontekst do akcji scenicznej.

Symbol Koła, Węża, Żółwia, Drogi, Żywota – wiodącego do Bogów – Góry Świata – w trakcie prac przygotowawczych – znów widać podział na 12 Mocy – zielonych płaszczyzn trawy w Owalu – 13 jest sam Kopiec-Góra Świata

Zakończenie opisanej tutaj sekwencji z pielęgniarkami układającymi do snu dzieci pojawieniem się olbrzymiego „białego bobasa” to już prawdziwy majstersztyk. „Biały Bobas”  widziany z dużej wysokości leży na kołysce stworzonej przez dzieci, łóżka i pielęgniarki.

Biały Bobas i falująca kołderka oraz fragment utworzonej z łóżek, dzieci, i pielęgniarek kołyski – z lotu ptaka to jest łódź z żaglem

Jest to przy tym obraz na tyle symboliczny, że łatwo było w nim można odczytać także nie kołyskę lecz łódź. Kto chce zobaczy tam kadłub łodzi a Biały Bobas w białej powiewającej kołderce stanowi dla tej łodzi biały żagiel, kołderka Bobasa wyraźnie falowała, tak jak żagiel nadymany wiatrem.

Sielskość – gaik na pierwszym planie

Całe to widowisko jest dla mnie Znakiem Nowego Początku  – Narodziny Novego i Łódź Osta- Istu w jednym obrazie i do tego puenta sekwencji aktorskiej, a to wszystko jako mandala wpisana w Koło Stadionu podzielone na Dwanaście Sektorów – 12 Mocy, które sprawują „rządy” nad Człowiekiem i Żywymi Istotami Ziemi – Koło Bogów ucieleśnione w widowisku publicznym emitowanym do miliardów widzów.

Kwiat Paproci – zakwita w Londynie 27 07 2012 roku

Jest to spełnienie idei zawartej przeze mnie w książce „Nowe Przygody Baltazara Gąbki – Na tropie Czarnej Dziury” – oczywisty przekaz dla Całej Ludzkości – jak tam w powieści poprzez pokazanie cudu, czyli kwitnącego Kwiatu Paproci – na miliardy ekranów telewizorów na całej Ziemi.

Gaja-Ziemia i Gaiki-Maiki

Widowisko niosło wspaniały przekaz na temat Przyrody – dodatkowy wątek o symbiozie człowieka i przyrody, o harmonii o tym co nazywamy ładnością – ułożeniem Świata. To wszystko zaś skąpane w muzyce światła i muzyce rzeczywistej – naprawdę przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, było jak spełnienie na jawie snu z wczesnej młodości .

Kwiat Paproci w pełnym ognistym rozkwicie (utrwalony po wsze czasy w filmach i na tej fotografii)

Nie spodziewałem się takiej materializacji Wielkiej Zmiany – To była esencja pogaństwa, esencja Wiary Przyrody. Dla mnie jest to absolutne potwierdzenie,  że to co ważne i wielkie dzieje się właśnie teraz i dzieje się w Europie – na obszarze pomiędzy Kijowem, Warszawą i Londynem , ale też pomiędzy Atenami i Madrytem, pomiędzy starożytnymi korzeniami kontynentu Euroazji i jego kultur oraz pomiędzy współczesnością która trzeszczy w szwach.

Gaja-Matka Ziemia i Matka Przyroda-Rodżana

To charakterystyczne dla Wielkiej Zmiany Rzeczy Istności – dla zwrotu Świata ku Wzorcowi – co się na naszych oczach  dokonuje – zjawiska które były sformalizowane i sztampowe, nudne, schematyczne, nic nie wnoszące, sztuczne i dęte  – np ceremonie otwarcia czy same Igrzyska albo Euro 2012 w piłce – stają się niezwykłe, prawdziwie wzniosłe – wnoszą w życie społeczne Nową Jakość – bo przecież chyba mamy wszyscy świadomość że tak jak Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie było czymś niezwykłym w tej klasie imprez sportowych, czymś dużo więcej niż sport – tak i to widowisko otwarcia i te igrzyska są i będą czymś zupełnie nowej jakości – czymś innym niż wszystkie igrzyska do tej pory. Czym? – poczujemy to wszyscy i dowiemy się, kiedy się skończą.

Kopiec jeszcze bez drzewa – Drzewo w boskim zamyśle – na ekranie

Drzewo z korzeniami ląduje na Kopcu

Sielskość, symbioza człowieka i Przyrody, ptak – Gęś Biała – symbol Białego Lądu na równi z Łabędziem Białym czy Białym Bocianem (w odróżnieniu od czarnego bociana czy czarnej gęsi – symboli Czarnego Lądu – Afryki – utożsamianego też z Egiptem – Mlekomedirem)

Trójkolorowa tęcza samolotowa – Biały, Niebieski, Czerwony – to nie tylko symbole barw Wielkiej Brytanii z jej trzema krzyżami w jednym – ale także barwy wszystkich niemal słowiańskich krajów 9to opisałem dokładnie w artykule „Flagi narodowe – a barwy boskiego istu) – to symbole trzech rodzajów boskiej” krwi”.  Zachód Słońca barwi niebo i tworzy kontekst – Ist zjednoczony – złoty – żółty – dodatkowy czwarty kolor słowiańskich flag. Tak oto Świadomość określa Byt – czyli Boska moc Kosmiczna splata się z ludzkim Świadomym Pragnieniem i Ucieleśnia.

Dzwon Olimpijski – nie przypominam sobie tego symbolu z innych ceremonii- Komu on przyszedł do głowy – Ostatni Dzwonek dla Ludzkości

Symbol Trzech Dróg – Meduza – Kokarda (w środku sześcioramienny symbol Koło Życia)

Gosh – na Pacyfie (jednej z wielu tego wieczora)

Jedna z wielu Mandal w widowisku otwarcia – Światło wyrasta z centrum Pacyfy – Znaku Pokoju i Przemiany Świata

Centralny Znicz Świątyni Światła Świata – największe pogańskie zgromadzenie- tryumf Światła i Zieleni – 2012

Taniec Ognia powstaje Małe Słońce – Swarożyc

Łososiowa baśniowa Królowa Angielska Elżbieta II spada na spadochronie z helikoptera Jamesa Bonda – już widzę jak ktoś nad Wisła pozwala sobie na takie świętokradztwo – to porównywalne ze zrzuceniem Chrystusa na Krzyżu albo Jana Pawła II  w sutannie na spadochronie na Stadion Narodowy – Przepaść mentalna między ludźmi dopuszczonymi w Polsce do tworzenia „kultury” przez maluczkich polityków (w istocie politykierków) – jest tutaj widoczna gołym okiem. Jest jak policzek dla nas wsyztskich – coś co koniecznie musimy zmienić – Odsunąć od żłobów tych marnych ludzi „autorytety” religii, polityki i kultury

I w chwilę  później Elżbieta II żywa materializuje się na trybunie honorowej – siwiuteńka, łososiowa, dokładnie ucieleśnienie wszystkich baśniowych królowych wszechczasów

Tymczasem, po krótkim powitaniu królowej rusza dalej psychodeliczne widowisko

Pojawiają się Punkole – w przeglądzie historycznym muzyki rockowej – czy na polskim widowisku mogliby zaistnieć Punkole w takim towarzystwie jak powyżej – na równi z innymi pozytywnymi bohaterami tego wydarzenia jak choćby Paul Mc Cartney? – Na przykład w obecności naszych największych świetlanych gwiazd – pani Marszałkini, Prezydentowej, Bufetowej lub Pani Ministry? – Przecież to be-fe – panowie szlachta z ulicy Wiejskiej.

Luxofoniczne, prawdziwie multimedialne iluminowidowisko – historia muzyki – na tapecie punk rock i Prodigy – nie do pomyślenia w Polsce – takich lichych, takich maluczkich mamy na szczyty wywindowanych w naszym, NASZYM KRAJU ludzi od kulturki i decydentów – politykierków pospolitych.

A propos Licho – na chwilę wracam do niej – To Prawa Ręka Czarnej Dziury w Nowych przygodach Baltazara Gąbki – a jej poplecznicy to polska biurokracja i klasa rządząca (dlatego nie mogliście jak na razie przeczytać tej książki, zwłaszcza zaś przed Euro 2012 – tak zadecydowała wszechobecna w Polsce Cenzura – ale to się i tak stanie niebawem – będzie wydana.)

Tutaj doskonale widać jak były umieszczone punkty świetlne – jak można się domyślać LEDy – Licho na ich tle

Realizacja sztuki i idei Bkack Blue Art – przez brytyjskich Blackblueardów w trakcie widowiska otwarcia Olimpiady 2012 – sceny blackblueardowskie powtarzały się kilkakrotnie – tak samo jak pacyfa i nawiązania do idei Zielonych – Green Peace

Black Blue Art – Góra światła – Pąk – Pąp Ródzi – rodzi się Kwiat Paproci

Niestety muszę kończyć ten przegląd obrazów – mógłbym go ciągnąć w nieskończoność wydobywając coraz to nowe symbole i znaki – jak choćby pięcioramienna czerwona gwiazda która też tam też była, ale wszystko dobre – co się kończy – więc kończę dominantą – kwiecistym kopcem symbolem Góry Bogów – Wierchu Weli i Wiary Przyrody

Na sam koniuszek jeszcze Pacyfa, której w relacjach fotograficznych nie mogę znaleźć jak na razie więcej, a pamiętam taką świetlistą właśnie ze spektaklu  – tutaj z innego miejsca (kto zgadnie co to za miasto?) ze święta 50 lecia – 4 kwietnia 2012

http://www.youtube.com/watch?v=FyaQzFdrP5o&feature=related

Szczęśliwa Siódemka – Siedmiu  Bogów Szczęścia

Wielki Finał – zapalenie Światła Świata – Pepek Świata – Wzgórze Bogów – Boska Góra – Pąp Rudzi – Kwiat Pąpu Rudzi-Przyrody – Kwiat Paproci –  Kula Ognia – Znicz – Swarog – Słońce – Ra – a na koniec Światło  – Oświecenie – Światło Świata – Święte Wiry Pępka Wszechświata- Najwyższej Mocy Stwórczej – Czarnej Dziury – Białego Wiru  (to wszystko z pojedynczych wniesionych przez wszystkich – WSZYSTKICH ludzi zniczy ognistych)

Tutaj całość:

http://www.youtube.com/watch?v=H2VPSjHnc2E&feature=related

 

 

Kozieradka albo Koszeradka – Boża Trawka – w kuchni (jako przyprawa i nie tylko)

Posted in Kuchnia, Przyroda, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 26 Lipiec 2012

Kozieradka – a właściwie Koszerada lub koszeradka nazywana bywa lekko także Bożą Trawką albo Bożym Ziółkiem. Jest to jedna z niedocenianych w polskiej kuchni roślin przyprawowych, która w kuchni sarmackiej była stosowana powszechnie.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)  Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi!

slowianic nr 2 przod

Wiele niestety takich wspaniałych wynalazków naszych przodków zagubiliśmy przez te ciągłe zawieruchy i rewolucje które nam tutaj na naszej słowiano-isto-skołockiej Nadwiślańsko – Nadodrzańsko – Naddnieprzańsko – Nadwilijsko – Nadwołżańsko – Naddunajsko – Nadłabskiej Ziemi fundowano. Środkowo-Wschodnia część Białego Lądu (Europy – mówiąc z grecka) jest od prawie już 1500 lat obszarem starcia różnych cywilizacji a głównie trzech: słowiano-indo-skołockiej (skołocki znaczy scytyjski – a ta cywilizacja to cywilizacja praindoeuropejska), staroeuropejskiej i celtycko-romańskiej.

To troszkę inne ujęcie dziejów świata jakie tutaj prezentujemy wynika z najnowszych odkryć genetyki genealogicznej (lata 2009-2012) i tego nie uczy się w szkołach podstawowych w Polsce, ale tak jest – uwierzcie mi – prawidłowiej i zdrowiej, bo sięgamy w ten sposób do naszych faktycznych  korzeni europejskich, czyli czasu kiedy tutaj przybyli nasi genetyczni przodkowie- gdzieś około do 10.000  roku p.n.e., kiedy Słowianie znaleźli się rzeczywiście nad Dunajem i Adriatykiem i skąd część ich wywędrowała potem około 5.000 p.n.e. nad Łabę, Odrę, Wisłę i Dniepr – gdy zeszły lody Wielkiego Lodowca.

Jednak nie o takich korzeniach będziemy tutaj mówić więc wracam do Koszerady – Koszeradki- Kozieradki – Ziela Bożego.

Bóg Kosy-Kosza (Splotu – Przypadku) zwany jest  w Wierze Rodzimej Słowian – Wierze Przyrodzonej, Wierze Przyrody Przeplątem lub inaczej Perepułtem-Kusym. Powiadam wam, że to ziółko nie bez powodu mu poświęcono w tychże pradawnych wierzeniach, które my w Naszej Świątyni Światła Świata uprawiamy i dzisiaj ku chwale Najwyższego.

Utrzymanie w dobrym stanie fizycznym ciała, które dano nam jako wehikuł duszy do doskonalenia naszej duchowości w życiu na Ziemi, jest naszym obowiązkiem wobec Boga. Częścią Boga jest bowiem Nasz Duch, którego Iskrę nosimy w sobie, w naszej Duszy, którego cząstką Świadomości – Światłości  jest nasza Świadomość, goszcząca poprzez organ zwany mózgiem w naszych fizycznych, ziemskich ciałach.

To skromne zioło jest darem Żywiołu Ziemi – darem Matki Ziemi i darem Bogini Mocy Siedliska – Matki Przyrody (Rodżany – Bogini Siedliska Ziemskiego – Tej Która Stoi PRZY RODZIE – Bogu Opiekunie i Ojcu Ludzkości i Narodów, a też każdego Człowieka z osobna.

Zatem skorzystajmy z tego daru Ziemi i Przyrody, który nieprzypadkowo symbolizuje Boga Odmiany – Kosza-Przepląta. „Kosz-kos” to po starosłowiańsku los.Dlaczego? Bo jak warkocz kobiety – dawniej nazywany kosą – zmienny jest. Jest splotem, splecionym z dwóch lub więcej wiązek nieci-żywota,  „drobnych” i „złych” chwil i wydarzeń. Od Przepląta  – od tego boga właśnie i jego siostrzanej żony Plątwy-Kosy, od tej Kosmiczno-Ziemskiej dwubiegunowej Mocy zależy, jak się onże los-kos-kosz dla nas układa. Sam Kosz (przedmiot – boskie narzędzie) – jaki Przepląt -Kusy i jego żona Plątwa-Kosa trzymają między sobą, jest także świetnym symbolem owego przypadkowego-losu, bo przez wikła kosza przesącza się to co ci dwoje chcą by się ku nam przesączyło, a zatrzymuje się tam w koszu to czego nam dać nie zechcą.

Zaręczam wam, że stosowana na co dzień w kuchni a także na inne sposoby używana jako zioło lecznicze, kozieradka-koszeradka (boża trawka), może odmienić los waszego ciała fizycznego, a do  zdrowotnego przewrotu – ozdrowieńczej odmiany doda też swój specjalny, niepowtarzalny smaczek  zioła naszych łąk, zioła które wielbili nasi przodkowie i używali go gdy tylko mogli.

Idźmy ich śladem i dowiedzmy się o tym zielu wszystkiego co się da.

Pochodzi z Azji Mniejszej, północno-wschodnich Indii i południowo-wschodniej Europy. Uprawiana jest obecnie w rejonach Morza Śródziemnego, Europy Środkowej, a także w Ameryce Północnej, na niewielką skalę również w Polsce.

Kozieradka znana była i ceniona przez Chińczyków, a parzona w Indiach stanowiła namiastkę kawy. W Egipcie używano jej w obrzędach religijnych. Uważano ją także za środek odmładzający i sproszkowane, wymieszane z oliwą nasiona wcierano w skórę. Była lekiem przeciwgorączkowym, obniżającym ciśnienie oraz zmniejszającym zawartość cukru we krwi. W starożytności spożywano jej sproszkowane nasiona, jako potrawę mającą ogólnie wzmacniać i pobudzać płciowo. Na Bliskim Wschodzie używano jej do tuczenia „dam haremowych”. Szczególnie ceniona była w Grecji, stąd jej nazwa przetrwała do naszych czasów jako siano greckie. Stanowiła tam lek, a także paszę dla zwierząt domowych.

Ma działanie zmiękczające, osłaniające, przeciwzapalne, odżywcze, witaminowe i mlekopędne, a także przeciwskurczowe i wykrztuśne.

Poleca się jej stosowanie w warunkach domowych na pobudzenie apetytu, przy stanach zapalnych i owrzodzeniach przewodu pokarmowego, jak również przy rekonwalescencji, zatruciach żołądkowych i jako środek osłaniający przy wiosennym niedoborze witamin w organizmie. Odwar sporządza się z łyżeczki zmielonych nasion na szklankę wody, gotując przez pół godziny. Pije się trzy razy dziennie po pół szklanki.

Jako środka tuczącego używa się sproszkowanych nasion zmieszanych w równych częściach z oliwą i miodem i przyjmuje się po łyżeczce trzy razy dziennie.

Zewnętrznie kozieradka może być używana na ropnie, przy ropnym zapaleniu skóry, czyrakach, źle gojących się ranach, owrzodzeniach żylakowych. W postaci płukanek stosuje się ją przy zapaleniu gardła lub do lewatywy przy stanach zapalnych jelita grubego.

Z Wikipedii

Kozieradka pospolita, kozieradka lekarska (Trigonella foenum-graecum L.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny bobowatych. Inne nazwy zwyczajowe: fenegryka, greckie siano, kozioroźnik, boża trawka[2]. Łacińska nazwa foenum-graecum oznacza „greckie siano”. Rodzimym obszarem jej występowania jest Azja (Kaukaz, Turkmenistan, Uzbekistan) i Europa Wschodnia (Ukraina, Mołdawia, Litwa, Estonia), rozprzestrzenia się też w niektórych innych regionach jako gatunek zawleczony i jest uprawiana niemal na całym świecie[3]. W Polsce roślina zawlekana i przejściowo dziczejąca z upraw.

Pokrój
Jednoroczna roślina o mocnym, palowym korzeniu. Łodyga wyprostowana, słabo rozgałęziona, w górnej części delikatnie owłosiona.
Liście
Trójlistkowe, listki odwrotniejajowate, z wierzchu zielone, spodem sinozielonkawe.
Kwiaty
Siedzące lub na bardzo krótkich szypułkach, osadzone po jeden lub dwa w kątach liści. Kielich rurkowaty, pięciowrębny. Korona motylkowata, żółtawa, pręcików 10 (jeden wolny i dziewięć zrośniętych), słupek jeden.
Owoc
Wygięty strąk, zakończony 2–3 cm dzióbkiem o barwie beżowobrunatnej, zawierającym ok. 15 romboidalnych lub pryzmatycznych nasion koloru beżowego, podzielonych bruzdą na dwie nierówne części (podobnych do nasion gryki).

Roślina lecznicza

Historia
Znana była już w starożytności. Słynny papirus Ebersa podaje przepis na wykorzystanie oleju z jej nasion do pielęgnacji ciała[5]. Szymon Cyreński w XVI wieku, autor pierwszego w Polsce opracowania botanicznego podaje jej nazwe jako fenegryk lub boża trawka[5].
Surowiec zielarski
Nasiona kozieradki (Semen Foenugraeci[6] lub Semen Trigonellae) są pozyskiwane ze względu na dużą zawartość śluzu polisacharydowego (jego zawartość przekracza nawet 40%)[6]. Poza tym nasiona zawierają tłuszcze, saponiny steroidowe, w tym pochodne diosgeniny i estry saponin z białkami (np. fenugrekina). Ponadto w surowcu obecne są białka roślinne, śladowe ilości olejków eterycznych, flawonoidy, cholina, lecytyna, witaminy PP, F, D i alkaloid trygonelina[6].
Działanie
Surowiec działa osłaniająco i przeciwzapalnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego[6] oraz (zastosowany zewnętrznie) na skórę[6], w związku z tym jest stosowany w chorobie wrzodowej[6] i w stanach zapalnych skóry (czyraki, egzemy, ropnie)[6]. Nasiona kozieradki mogą również obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi[6]. Kozieradce przypisuje się również właściwości przeciwzapalne, żółciopędne, rozkurczowe, poprawiające samopoczucie, żółciotwórcze, pobudzające wydzielanie soku trzustkowego, żołądkowego i jelitowego, wzmacniające, usprawniające wchłanianie pokarmów, regulujące wypróżnienia, pobudzające regenerację wszystkich tkanek, aktywujące hemopeozę (kozieradka to naturalny aktywator procesów wytwarzania krwinek), mlekopędne, moczopędne, przeciwalergiczne, anaboliczne.
Dawkowanie
Doustnie stosuje się 6g na dobę[6], zewnętrznie jako ciepłe okłady przygotowane przez zalanie 50g surowca 250ml wody[6] i odczekanie ok. 30 min. Bywa stosowana także w stanach wychudzenia i osłabienia dla pobudzenia apetytu i przyspieszenia przemiany materii oraz u matek, które mają zaburzenia laktacji, a dawniej jako środek do powiększania piersi.

Roślina jadalna

Walory kulinarne
Młode liście oraz kiełki są jadane jako warzywa, a suszone używane do wzbogacania smaku gotowych dań (suszone liście mają gorzki smak i charakterystyczny silny zapach)[5]. Nasiona są używane jako przyprawa zwana kozieradką (m.in. do przygotowania zalew do marynat, proszku curry, makaronów, pieczywa i potraw mięsnych)[5].
Znaczenie w kuchniach świata
Spotyka się ją głównie w kuchni hinduskiej oraz w tajlandzkiej. W Jemenie kozieradka jest jednym z głównych składników narodowej potrawy zwanej Saltah, pojawia się ona także często w takich hinduskich i pakistańskich daniach jak: dahls czy mieszance przyprawowej panch phoron.
 • Efektem ubocznym spożywania nawet małych ilości tej rośliny jest zapach curry lub syropu klonowego w moczu i pocie osoby spożywającej kozieradkę.

Inne zastosowania

Dawniej była również używana jako pasza dla bydła, jednak ze względu na swoisty zapach, który przenika do mleka, nie jest już stosowana. Roślina ta jest czasami używana do produkcji sztucznych syropów klonowych (artificial maple sirups) jako dodatek smakowy. Wytwarzane są z niej maseczki kosmetyczne do pielęgnacji cery zniszczonej, przewrażliwionej i suchej, a także cery z trądzikiem[5]. Z nasion sporządzano dawniej żółty barwnik, a ich śluz wykorzystywano do usztywniania tkanin[5].

Uprawa

Wymaga słonecznego i osłoniętego od wiatrów stanowiska i żyznej gleby o dużej zawartości wapnia[5]. Uprawia się ją z nasion wysiewanych w połowie kwietnia bezpośrednio do gruntu na głębokość 1-1,5 cm, w rządkach o rozstawie 30 cm[5]. Nasiona kiełkują zazwyczaj po dwóch tygodniach[5]. Oprócz odplewiania i spulchniania gleby nie wymaga innych zabiegów uprawowych.

Oto co pisze o niej doktor Henryk Różański

Właściwości lecznicze

Preparaty z kozieradki wykazują właściwości odżywcze, przeciwzapalne, żółciopędne, rozkurczowe, poprawiające samopoczucie, żółciotwórcze, pobudzające wydzielanie soku trzustkowego, żołądkowego i jelitowego, wzmacniające, usprawniające wchłanianie pokarmów, regulujące wypróżnienia, pobudzające regenerację wszystkich tkanek, aktywujące hemopoezę (kozieradka to naturalny aktywator procesów wytwarzania krwinek), mlekopędne, moczopędne, przeciwalergiczne, anaboliczne.

Kozieradka obniża poziom glukozy we krwi zwiększając jej przenikanie do komórek. Wodno-alkoholowe wyciągi z kozieradki pobudzają miogenezę (rozwój tkanki mięśniowej), wzrost tkanki mięśniowej, chrzęstnej, kostnej i łącznej właściwej. Saponiny sterydowe kozieradki są prekursorami w syntezie horomonów sterydowych o działaniu anabolicznym (estrogeny, dehydroepiandrosteron, testosteron). Kozieradka nasila syntezę kortykosteroidów w nadnerczach. Zwiększa retencję azotu w ustroju, pobudza syntezę białek, dostarcza związki aminowe i aminokwasy, które mogą być wykorzystane w procesach anabolicznych (asymilacji). Działanie stymulujące wzrost organizmu związane jest z pobudzającym wpływem 4-hydroksy-izoleucyny na wydzielanie insuliny. Insulina pobudza syntezę białka. W wielu krajach kozieradka uważana jest za skuteczny afrodyzjak. Lecytyna i inne fosfolipidy zawarte w kozieradce działają psychotonicznie i pobudzająco na motorykę mięśni. Wodno-alkoholowe przetwory z kozieradki zwiększają wydolność fizyczną (o 40-60%, zależnie od diety) i psychiczną (nawet o 50-70%).
Dzięki zawartości fosfolipidów, choliny i betainy oraz sitosterolu kozieradka działa lipotropowo i przeciwmiażdżycowo. Zapobiega marskości wątroby, przyśpiesza procesy detoksykacji (odtruwania) i eliminacji toksyn z ustroju. Zapobiega także zastojom żółci i rozwojowi kamicy żółciowej. Chroni wątrobę przed wpływem niektórych ksenobiotyków (leków, węglowodorów). Preparaty kozieradkowe podane doustnie wywierają również wpływ przeciwkaszlowy i przeciwdepresyjny. Zastosowanie zewnętrznie (okłady, płukanki) działają przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwwysiękowo, przeciwświądowo, zmiękczająco, pobudzająco na regenerację. Kompresy i częste przemywanie wodnymi oraz wodno-alkoholowymi wyciągami z kozieradki działają przeciwtrądzikowo. Przyśpieszają resorpcję ropni i gojenie krostek. Zauważono także właściwości przeciwplamicze kozieradki (usuwa plamy po ropniach, stłuczeniach, ukąszeniach owadów). Obecnie w niektórych krajach kozieradka jest wykorzystywana do produkcji hormonów sterydowych.

Zastosowanie

Osłabienie fizyczne i psychiczne, wychudzenie, zanik mięśni, choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów, złamania kości, niedokrwistość, zaparcia, kamica żółciowa, stłuszczenie serca, nerek i wątroby, choroby alergiczne, kaszel, nieżyty układu oddechowego; stany zapalne powiek, spojówek i gałki ocznej (okłady + zażywanie doustne); troficzne choroby skóry (zewnętrznie + doustnie), owrzodzenia skóry, ropnie, przetoki ropne skórne, plamy na skórze, krwiaki, sińce, owrzodzenia błon śluzowych, stany zapalne jamy ustnej, gardła i narządów płciowych, oparzenia, rany, odleżyny; choroba wrzodowa, ostre nieżyty przewodu pokarmowego z bolesną biegunką i bólami brzucha; uprawianie kulturystyki bez wyraźnych efektów przyrostu mięśni, zaburzenia koncentracji i zapamiętywania, niedobór estrogenów, niedoczynność kory nadnerczy. Do lewatyw: zaparcia, hemoroidy, stany zapalne odbytu. Do irygacji i nasiadówek: stany zapalne pochwy i warg sromowych, świąd sromu.Za granicą przetwory z kozieradki zalecane są przy impotencji (niemocy płciowej) oraz w okresie przekwitania (menopauzy), bowiem działają estrogennie.

W medycynie weterynaryjnej kozieradka jest wykorzystywana jako środek wzmacniający, mlekopędny, stymulujący przyrosty masy ciała, osłaniający, przeciwzapalny i regenerujący. W produkcji zwierzęcej od starożytności kozieradka była stosowana do tuczenia zwierząt. Zalecana również dla zwierząt w okresie okołoporodowym (profilaktyka zaparć, biegunek, stresu, zapobieganie niedoborowi mleka).

Działania niepożądane

U niektórych osób pod wpływem przetworów z kozieradki pot i łój przybiera kozi zapach.

Jak widać należy ostrzec, że niektóre osoby mogą mieć problem z przetworzeniem składników zapachowych tej przyprawy i zioła – to także jest je3den z powodów dla którego symbolizuje ona właśnie Przepląta-Kusego , Boga Przypadku. Chętnych do szczegółowej wiedzy na temat fizykoterapii kozieradką odsyłam na  stronę: http://luskiewnik.strefa.pl/farmakologia/trigonella.htm

Inne wiadomości o kozieradce

Kozieradka działa przeciwmiażdżycowo. Zapobiega marskości wątroby, przyśpiesza procesy detoksykacji (odtruwania) i eliminacji toksyn z ustroju. Zapobiega także zastojom żółci i rozwojowi kamicy żółciowej. Chroni wątrobę przed wpływem niektórych ksenobiotyków (leków, węglowodorów). Preparaty kozieradkowe podane doustnie wywierają również wpływ przeciwkaszlowy i przeciwdepresyjny.

Osłabienie fizyczne i psychiczne, wychudzenie, zanik mięśni, choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów, złamania kości, niedokrwistość, zaparcia, kamica żółciowa, stłuszczenie serca, nerek i wątroby, choroby alergiczne, kaszel, nieżyty układu oddechowego; stany zapalne powiek, spojówek i gałki ocznej (okłady + zażywanie doustne); troficzne choroby skóry (zewnętrznie + doustnie), owrzodzenia skóry, ropnie, przetoki ropne skórne, plamy na skórze, krwiaki, sińce, owrzodzenia błon śluzowych, stany zapalne jamy ustnej, gardła i narządów płciowych, oparzenia, rany, odleżyny; choroba wrzodowa, ostre nieżyty przewodu pokarmowego z bolesną biegunką i bólami brzucha; uprawianie kulturystyki bez wyraźnych efektów przyrostu mięśni, zaburzenia koncentracji i zapamiętywania, niedobór estrogenów, niedoczynność kory nadnerczy, zaparcia, hemoroidy, stany zapalne odbytu. Do irygacji i nasiadówek: stany zapalne pochwy i warg sromowych, świąd sromu. Za granicą przetwory z kozieradki zalecane są przy impotencji (niemocy płciowej) oraz w okresie przekwitania (menopauzy), bowiem działają estrogennie.

Kozieradka bywa też używana u matek, które mają zaburzenia laktacji, a dawniej jako środek do powiększania piersi.

Kozieradka jest jedną z najstarszych roślin stosowanych w medycynie, używaną już przez starożytnych Egipcjan i Hipokratesa, wiele osób stosuje ją również za afrodyzjak. Kozieradkę stosuje się także w cukrzycy, obniża poziom cukru we krwi, zmniejsza insulinooporność komórek w cukrzycy typu II.

Ponieważ kozieradka ma dużą wartość odżywczą, mocno zaleca się ją w przypadkach wychudzenia, a nawet anoreksji.

Ważne: kozieradki nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

I znów jak widać to Ziele nie dla wszystkich.

Oto co mówi strona Poradnia.pl

Wracanie do natury, w tym także zgłębianie wiedzy o leczniczych właściwościach roślin, to nie tylko moda. To po prostu konieczność. Przecież nasze organizmy są już bardzo zmęczone wszechobecną chemią. Sztuczny rosołek, chemiczne odżywki do włosów, toksyczne meble i wykładziny – sami dobrowolnie naruszamy prawa natury. Dobrze, że coraz częściej sięgamy do naturalnej apteki – łąk, lasów i ogrodów. Jestem pewna, że badania naukowe potwierdzą fantastyczne właściwości kozieradki, bardzo cenionej przez naszych przodków i coraz częściej docenianej przez współczesną medycynę.

W dzisiejszych czasach, kiedy choroby krążeniowe zbierają tak wielkie żniwo, warto przypomnieć, że kozieradka wykazuje działanie uszczelniające ścianki naczyń krwionośnych i pobudzające czynności krwiotwórcze szpiku kostnego.

– Kozieradka (Trigonella foenum-graecum), choć jej polska nazwa brzmi bardzo swojsko, nie jest specjalnie popularna?

– Jej nazwa bierze się stąd, że i smak, i zapach kozieradki – bardzo specyficzny – jest bardzo lubiany przez kozy. Ponieważ raduje kozy (ale nie tylko, bo wędkarze doskonale wiedzą, że na zapach tej rośliny dają się złapać płoć, leszcz i ukleja), najprościej było ją nazwać kozieradką. Kiedyś wszystko było mniej skomplikowane, także nazwy, które w jasny sposób pozwalały rozpoznać roślinę. Rzeczywiście, uprawiana jest w Polsce dość rzadko, została wyparta przez inne, „modniejsze rośliny”. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni i że moda na kozieradkę utrzyma się dłużej, bo naprawdę warto. Już Hipokrates bardzo wysoko cenił tę roślinę za jej wiele leczniczych właściwości, starożytne Egipcjanki przyrządzały z jej nasion wygładzającą skórę maść, a z liści herbatkę łagodzącą bóle miesiączkowe. Chińczycy do dziś napar z kozieradki stosują w przypadku bólów brzucha i niestrawności, a także do leczenia męskiej impotencji i dolegliwości okresu klimakterium u kobiet. Ostatnio prowadzone na Zachodzie badania potwierdziły także skuteczność nasion kozieradki w obniżaniu poziomu cukru we krwi.

– Spora rozpiętość! Jakie składniki tej leczniczej rośliny są dla medycyny ludowej najważniejsze?

– Przede wszystkim alkaloidy, steroidalne saponiny, cholina, lecytyna, witaminy A, B i C oraz sole mineralne i substancje śluzowe.

– Przyroda zna leki na wszystkie choroby, tak przynajmniej utrzymują ci, którym bliska jest ludowa medycyna. A Pani, Pani Marto, w jakich przypadkach zaleca stosowanie kozieradki?

– Oj, gdybym chciała opowiedzieć o wszystkich zastosowania kozieradki, zajęłoby to wiele czasu, ale wszystkim, bez względu na wiek (także dzieciom od 1 roku życia, szczególnie tym chorowitym i z niedowagą) i rodzaj schorzenia, polecam kozieradkę z ziołami na miodzie. Niesamowicie wzmacnia organizm, usuwa toksyny. Działa profilaktycznie, a do profilaktyki chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

(cd na tejże stronie: Poradnia.pl)

Kozieradka dla sportowców

– dużo lepsza niż sterydy – więc polecam jako zdrowsze dla tych, którzy i tak nie ustaną w wysiłkach siłowniczych by nabyć muskulatury

Kozieradka – Trigonella (Papilionaceae).

Opis.

1. Kozieradka pospolita – Trigonella foenum graecum – roślina jednoroczna dorastająca do 60 cm wys.; liście trójlistkowe, złożone z listków odwrotnie jajowatych; kwiaty bladożółte osadzone w kątach liści; owoc – strąk. Roślina uprawiana i zdziczała.

2. Kozieradka błękitna – Trigonella coerulea – roślina jednoroczna o silnej woni dorastająca do 60 cm wys.; listki podłużnie jajowate, tępe, brzegiem drobno ząbkowane; kwiaty jasnoniebieskie; owoc – strąk. Kwitnie od czerwca do lipca. Roślina uprawiana, niekiedy zdziczała.

Surowiec.

Surowcem jest nasienie kozieradki – Semen Trigonellae – FP II, III, IV, V. W FP figuruje pod nazwą Semen Foenugraeci. Nasiona sprzedawane są w opak. 50 g, mielone lub całe. Do naszych celów najlepiej kupować zmielone nasiona, bo całe są twarde i trudne do rozdrobnienia, a nierozdrobnione rzecz jasna nie zaparzają się i są dla nas nieprzydatne.

Skład chemiczny.

Surowiec zawiera 20-45% śluzu (mannogalaktanu), saponiny sterydowe (pochodne diosgeniny i jej izomer yomoganinę – 0,1-2,2%, tigogeniny, gitogeniny, 25-spirostano-3,5-dien, neogitogeniny, neotigogeniny), białka – 20-27%, flawonoidy (witeksyna, wicenina, izowiteksyna, 2”-o-p-kumaroilowiteksyna), betainę kw. nikotynowego – trygonelinę – 0,04%, cholinę – 0,05%, olejek eteryczny, niacynę -3-5 mg/100g, olej tłusty -6-10%, liczne sole mineralne, wit.F, lecytynę – 2%, gorycze, garbniki. Nasiona są materiałem wyjściowym do produkcji saponin steroidowych służących z kolei do półsyntezy kortykosteroidów (diosgenina).

Działanie.

Składniki sterydowe kozieradki działają wyraźnie hormonalnie i wykazują wpływ anaboliczny. Mogą zastąpić z powodzeniem sztuczne sterydy anaboliczne. Zwiększają retencję azotu, pobudzają syntezę białek, zwiększają stężenie hemoglobiny i liczbę erytrocytów we krwi. Zatrzymują wodę, sód, wapń, żelazo i chlor w organizmie. Pobudzają procesy regeneracji tkanek, pobudzają przyrost tkanki mięśniowej i łącznej. Kozieradka działa odżywczo, odkażająco, przeciwzapalnie, rozmiękczająco, powlekająco, wykrztuśnie, tonizująco, pobudzająco na procesy trawienne, mlekopędnie; regulują wypróżnienia i metabolizm. Pobudzają strefy rozrodcze paznokci i włosów, zwiększają wydzielanie androsteronów i estrogenów.

Wskazania: wysiłek sportowy, uprawianie kulturystyki, osłabienie, niedokrwistość, niedoczynność kory nadnerczy i gruczołów płciowych, zaburzenia przemiany materii, zaparcia, choroby układu oddechowego, niedobory witamin i soli mineralnych, osłabienie, choroby zakaźne, zaburzenia trawienia, laktacja, kaszel, choroby skórne i włosów, przeziębienie, stany ozdrowieńcze, choroba wrzodowa, wychudzenie, stany zapalne przewodu pokarmowego.

Napar: 2 łyżki nasion zalać 2 szkl. wrzącej wody lub gorącego mleka; odstawić na 20 minut; przecedzić. Pić 4 razy dz. po 150 ml; niemowlęta -8-10 ml, 3-4 razy dz.; dzieci w wieku 10-24 miesięcy – 32 ml, 3-5 r. ż. – 38 ml, 6-8 r. ż. – 42 ml, 9-12 r. ż. – 64 ml, 13-15 r. ż. – 85 ml, 3-4 razy dz. Zalecam posłodzić miodem.

Odwar (jest wartościowszy od naparu): 2 łyżki nasion zalać 2 szkl. wody; gotować 3 minuty; odstawić na 20 minut; przecedzić. Pić jak napar.

Efekt anaboliczny (przy równoczesnym ćwiczeniu) widoczny po około 30 dniach stosowania. Składniki lotne wydzielają się wraz z potem nadając mu specyficzny zapach. Stosować przez 3-6 miesięcy, cyklicznie.

Proszek kozieradkowy – Pulvis Trigonellae: nasiona zmielić na drobny proszek. Zażywać 3 razy dz. po 1 łyżeczce.

Miód kozieradkowy – Mel Trigonellae: na każdą łyżeczkę proszku dać 1 łyżkę miodu, wymieszać. Zażywać 4 razy dz. po 1 łyżce.

Więcej jest o tym i o innych mieszankach na pewnej stronie internetowej ale jej adresu tutaj nie podamy

Chleb z kozieradką – pisze Justyna Hall

KOZIERADKA POSPOLITA, A OPTYMISTYCZNA ENERGIA DLA KOMÓREK NERWOWYCH NASZEGO MÓZGU. ODŻYWIANIE CZŁOWIEKA W XXI WIEKU/INFO. (BIOLOGICZNA POMOC !!).

CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, JEST W CHWILI OBECNEJ NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWYM PRODUKTEM ŻYWIENIOWYM DLA CZŁOWIEKA NA PLANECIE ZIEMIA:
80% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 26% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU ŻYWIENIOWEGO.

CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, MOŻNA PAKOWAĆ PRÓŻNIOWO:
Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD 1 ROK. Energia biologiczna tj. 80% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE POMOCY HUMANITARNEJ.

OKRUSZKI !! DLA DZIECI, DLA SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB STARSZYCH (DODAJEMY DO WSZELKICH POSIŁKÓW):
Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego).

A teraz wreszcie dochodzimy do Kuchni

Nasiona kozieradki to jeden z ważniejszych składników indyjskiej przyprawy curry i bułgarskiej czubricy. Roztarte lub zmielone nasiona doskonale się komponują ze startym żółtym serem jako dodatek do pizzy, zapiekanek lub spaghetti. Dodadzą także aromatu pastom z twarożku, masła, wielu surówkom i sałatkom, sosom do sałaty, gotowanym kalafiorom, zielonej fasoli. Aby wydobyć pełen aromat nasion, dobrze jest przed zmieleniem lekko je uprażyć na suchej patelni (nasiona nie mogą stać się czerwone). Nie należy jednak przesadzać z ilością nasion, ze względu na gorycz i bardzo intensywny zapach. W okresie zimowym możemy przygotowywać kiełki z nasion kozieradki. Nasiona kiełkują bardzo szybko, a kiełki są gotowe do spożycia, gdy ich długość 2-3-krotnie przekroczy długość nasion. Kiełki można dodawać do sałatek, surówek, sosów i past. Mają działanie odświeżające i pobudzają apetyt.
Kozieradka w ogrodzie może być tłem dla roślin o ozdobnych kwiatach lub żywopłotem oddzielającym różne uprawy.

KOZIERADKA – roślina lecznicza, jej nasiona są używane jako przyprawa. Łacińska nazwa foenum-graecum oznacza „greckie siano” (w starożytnej Grecji była wykorzystywana jako pasza dla zwierząt). Rośnie dziko od wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego aż po Chiny. Uprawiania prawie na całym świecie, także w Polsce.
Nasiona kozieradki są jednymi z najbogatszych w śluzy – ich zawartość przekracza nawet 40 %.  Zawiera śladowe ilości olejków eterycznych, saponiny steroidowe, flawonoidy, cholinę, lecytynę, witaminy PP, F, D. W niektórych krajach kozieradka jest wykorzystywana do produkcji hormonów sterydowych.
Kozieradka jest bogata w sole mineralne – potas, sód, magnez, wapń, kobalt, mangan, fosfor, cynk, krzem, siarkę, żelazo, miedź.
W celu optymalnego wykorzystania składników czynnych, nasiona kozieradki należy mielić lub rozcierać.
Kozieradka usprawnia procesy trawienia i przyswajania pokarmów oraz zwiększa aktywności układu odpornościowego. Stosuje się ją w celu przyspieszenia przemiany materii. Ma właściwości przeciwzapalne, żółciopędne, rozkurczowe, pobudza wydzielanie soku trzustkowego, żołądkowego i jelitowego. Reguluje wypróżnienia. Jest naturalnym aktywatorem procesów wytwarzania krwinek.
Zewnętrznie stosowana przy zapaleniach skóry, czyrakach, żylakach i zapaleniu gardła.
W kuchni nasiona kozieradki są używane jako przyprawa. Jest składnikiem proszku curry i różnego rodzaju past kremowych. Bardzo popularna w kuchni hinduskiej i tajlandzkiej. Wzbogaca smak zup jarzynowych, warzyw duszonych i serów. Jest składnikiem hinduskiego dania dahls.

Kozieradka (sproszkowane nasiona) to niezwykle aromatyczna przyprawa, charakteryzuje się specyficzną goryczką, dlatego stosować ją z ostrożnością.

Nasiona i liście

W kuchni używa się nasion, które należy zmielić lub utłuc w moździerzu. Dla pozbycia się goryczki najlepiej je uprzednio lekko uprażyć, ale nie za mocno bo łatwo pogorszyć jej smak, najlepiej na grubej patelni. Stosuje się także suszone liście, które w Indiach i krajach Bliskiego Wschodu funkcjonują pod nazwą menthi i przyprawia się nimi potrawy z warzyw korzeniowych.

Zastosowanie w kuchni

Jest cenionym składnikiem kuchni wegetariańskiej, gdyż nadaje potrawom z warzyw niezwykłego aromatu daniom z tofu. Uprażoną i zmieloną kozieradką można przyprawiać pieczone ziemniaki, gotowaną marchewkę, fasolę, kotlety selerowe, brokułowi lub kalafiorowe, ale także potrawy z jaj i zupy warzywne. Uprażoną i zmieloną bądź utłuczoną kozieradką warto posypać zapiekanki z serem – nabiorą oryginalnego smaku i aromatu.

Nadaje się do zaprawiania dipów jogurtowych oraz twarogów, dodawać do dressingów sałatkowych na bazie jogurtu. Świetnie się sprawdzi w humusach z gotowanych warzyw strączkowych czyli pastach z gotowanej fasoli, cieciorki, bobu, soczewicy.

Kiełki i kasza

Młode liście kozieradki oraz kiełki z nasion można dodać do sałatek jako urozmaicenie smaku. W niektórych krajach nasiona kozieradki moczy się w wodzie i gotuje, po czym podaje jako kaszę.

Przechowywanie

Przechowywać ją należy w szczelnych pojemnikach. Jeśli przechowujemy w oryginalnych torebkach to z dala od innych ziół a w szczególności unikać towarzystwa torebek z budyniami, cukrem waniliowym, czy kisielkami, bo przejdą aromatem.

Jej żółto-brązowe twarde nasionka mają silny aromat, podobny do selera i lubczyku.
Trzeba je zemleć bezpośrednio przed użyciem.
Dodana do startego żółtego sera nadaje mu smak parmezanu.
Świetna do surówek, past twarogowych, zup i sosów oraz wszelkich dań kuchni włoskiej.

Dania mięsne

Gulasz jagnięcy i kluseczki z kozieradką

Przepis z programu Łatwa kuchnia indyjska 2 (odc.2)

liczba osób: 6
trudność: łatwe
rodzaj dania: Dania mięsne
Kuchnia indyjska
Gulasz:
3 łyżki oleju roślinnego
600 g jagnięciny, sprawionej i pokrojonej na małe kawałki
1 łyżeczka nasion gorczycy
1 duża cebula, drobno posiekana
3 duże ząbki czosnku, obrane
4 cm kawałek korzenia imbiru, obrany
sól do smaku
1 łyżeczka cukru
1 łyżka mielonej kolendry
1 łyżka mielonego kminu
½ łyżeczki kurkumy
¼-½ łyżeczki sproszkowanego chilli
3 pomidory, zmiksowane na purée
300 ml wody
400 ml mleka kokosowego
1-2 łyżeczki soku z cytryny
1 mały batat, obrany i pokrojony a kawałki
1 łyżeczka garam masala
250 g ciecierzycy z puszki, opłukanej i osączonej

Kluseczki:
100 g mąki pszennej razowej
50 g mąki z ciecierzycy
szczypta proszku do pieczenia
¾ łyżeczki soli
¾ łyżeczki cukru
1 łyżeczka świeżo startego imbiru
2 łyżki suszonych liści kozieradki
szczypta kurkumy
1 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oleju roślinnego
Do podania:
garść posiekanej świeżej kolendry

Przygotowanie:
Rozgrzać w rondlu olej. Dodać jagnięcinę i smażyć 3-4 minuty, od czasu do czasu mieszając, aż mięso zrumieni się ze wszystkich stron. Wyjąć z rondla i trzymać pod przykryciem. Do tego samego rondla wsypać nasiona gorczycy i smażyć pół minuty, aż zaczną strzelać. Dodać cebulę i smażyć 3-4 minuty, aż się zrumieni. Tymczasem zmiksować na pastę czosnek i imbir z odrobiną wody. Dodać do cebuli i smażyć 2-3 minuty, aż pasta się zrumieni. Dodać sól, cukier, mieloną kolendrę i kmin, kurkumę i chilli, i smażyć jeszcze 10 sekund. Dodać purée z pomidorów i 100 ml z odmierzonej wody, dokładnie wymieszać i doprowadzić do lekkiego wrzenia. Gotować 6-8 minut, często mieszając, do niemal całkowitego odparowania płynu. Tymczasem wymieszać mąkę z pozostałymi składnikami i zagnieść ciasto. Zrobić z ciasta trzy wałeczki, podzielić każdy na sześć kawałków i utoczyć z nich kulki. Kiedy sos się zredukuje, wlać do rondla mleko kokosowe, sok z cytryny i resztę wody. Gotować pięć minut. Dodać batat i ponownie doprowadzić do wrzenia. Zmniejszyć ogień i po sześciu minutach dodać kluseczki. Przykryć pokrywką i gotować jeszcze 6-7 minut, aż batat będzie miękki. Dodać garam masalę, odłożoną jagnięcinę i ciecierzycę, z powrotem przykryć i gotować jeszcze 4-5 minut, aż mięso będzie odpowiednio miękkie. Posypać świeżą kolendrą i podawać.

Opracowano na podstawie programu „Łatwa kuchnia indyjska”.

Skrzydełka macerowane z kozieradką

Lubicie kurczaka z chrupiącą rumianą, pachnącą ziołami skórką? Wcale nie trzeba szczególnych umiejętności, żeby przygotować coś więcej niż mięso w gotowej marynacie z torebki. No dobrze, czepiam się, torebki też są fajne i przydają się zabieganym i leniuchom, ale czasem można postarać się trochę bardziej. Szczególnie, jeśli w domu są małe niejadki. Bo nie wiedzieć czemu, małe niejadki zwykle lubią „mięso na kościach” i pałaszują je na wyścigi.

Skrzydełka umyj, dokładnie oczyść, pozbaw nadmiaru tłustej skórry i części nie zawierających mięsa. Osusz i obtocz w przygotowanej mieszance oleju, octu i przypraw. Przełóż do szczelnego pojemnika i odstaw do lodówki na 24 godziny.

Piekarnik nagrzej do 200 st. C, używając funkcji grilla. Skrzydełka ułóż w dużym naczyniu żaroodpornym. Piecz około 1 godziny bez przykrycia, odwracając w trakcie pieczenia 2-3 razy, aby skórka apetycznie się zrumieniła.

Podawaj z ziemniakami lub frytkami i ulubionymi surówkami. Skrzydełka można też upiec na tacce aluminiowej na zwykłym grillu.

Jajka

Klopsiki z jajek

Składniki

 • 6 jajek
 • 4 ziemniaki
 • mała cebula
 • pół łyżeczki sproszkowanej kozieradki lub przyprawy curry
 • 1,5 łyżki masła lub margaryny
 • 3 łyżki tartej bułki
 • natka pietruszki
 • olej do smażenia
 • sól

Sposób przygotowania

4 jajka ugotować na twardo. Ziemniaki ugotowane w mundurkach, obrać i rozetrzeć na purée. Cebulę drobno posiekać i zrumienić na maśle, dodając kozieradkę albo curry. Jajka posiekać drobno, zmieszać z ziemniakami i cebulą, posolić, dodać posiekaną natkę pietruszki, wbić surowe jajko.

Masę dokładnie wymieszać, uformować niewielkie klopsiki i obtoczyć je w tartej bułce, potem w roztrzepanym jajku i jeszcze raz w tartej bułce. Smażyć na rozgrzanym oleju.

Po Wegańsku

Ciasto pakora

 • 1 filiżanka mąki z ciecierzycy
 • 1/2 filiżanki drobno pokrojonej cebuli
 • 1/2 filiżanki drobno pokrojonych ugotowanych ziemniaków
 • 1 łyżeczka kuminu
 • 1 łyżeczka ostrej papryki
 • 1 łyżeczka drobno pokrojonego imbiru
 • 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
 • sól do smaku
 • olej do głębokiego smażenia

Sos:

 • 1 filiżanka jogurtu naturalnego
 • 1/2 filiżanki maki z ciecierzycy
 • 2 całe suszone czerwone papryczki chili
 • 1 łyżeczka kurkumy
 • 1 łyżeczka nasion kozieradki
 • 1 łyżeczka słodkiej papryki
 • 1 łyżka ghee
 • sól do smaku
 • odrobina oleju do smażenia

1 filiżanka = 250  ml

Wszystkie składniki pakora poza olejem zmiksować na gęstą masę, dodając ok. 1/2 filiżanki zimnej wody. Formować małe kulki. W głębokim garnku (lub naczyniu kadhai) rozgrzać olej i usmażyć kulki na złotobrązowo. Odsączyć na papierowym ręczniku, odstawić.

Jogurt i mąkę z ciecierzycy zmiksować, dodać kurkumę, sól i 3 filiżanki wody. W głębokim garnku (lub naczyniu kadhai) rozgrzać niewielką ilość oleju, dodać kozieradkę i suszone chili, smażyć minutę. Dodać papkę jogurtową, doprowadzić do wrzenia i gotować, stale mieszając, ok. 15 minut na wolnym ogniu. Dodać słodką paprykę, usmażone kulki pakora i gotować jeszcze 5 minut na małym ogniu. Potrawę polać ghee. Podawać na gorąco z ryżem basmati.

źródło:” Przewodnik kulinarny. Indie” wyd. Pascal

CUKINIA Z NASIONAMI KOZIERADKI

Kozieradkę można kupić  w sklepie zielarsko-medycznym, gdyby ktoś pytał, bo w zwykłym markecie raczej trudno ją spotkać :)
Oczywiście taka cukinia nie musi być tylko dodatkiem, można ją podać np. z chlebkami chapati jako danie wegetariańskie – wówczas należy podwoić ilość składników
(na 4 małe porcje)
2 łyżki oleju,
½ średniej cebuli,
1,5 zielonego chili (dałam mały kawałek zielonej papryczki jalapeno),
½ łyżeczki świeżo startego imbiru,
½ łyżeczki czosnku przeciśniętego przez praskę,
½ łyżeczki chili w proszku,
225g cukinii,
1 średni pomidor,
świeże listki kolendry,
1 łyżeczka nasion kozieradki (ja miałam mielone)

Na patelni rozgrzać olej. Wrzucić dorbno posiekaną cebulę i zielone chili (bez pestek), starty imbir, czosnek i chili w proszku i dobrze wymieszać. Dodać pokrojoną w plasterki cukinię i smażyć 5-7 minut, mieszając. Dodać liski kolendry i nasiona kozieradki oraz pokrojonego na półplasterki pomidora, smażyć jeszcze kilka minut. Przełożyć warzywa na półmisek i podawać na gorąco.

(przepis z książeczki „Z kuchennej półeczki. Kuchnia indyjska”)

Lankijskie curry z orzechami nerkowca

z blogu: http://galangal.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?606759

Przepis na curry pochodzi,  z programu Far Eastern Oddysey Ricka Steina. Na Sri Lance używane są dwa rodzaje proszku curry: surowy i prażony. Ten pierwszy jest podobny w składnie do mieszanek z południowych Indii, drugi oprócz braku kurkumy charakteryzuje się tym, że praży się go przed zmieleniem.

proszek curry:

(łyżka to 15 ml, łyżeczka 5 ml)

2 łyżki ziaren kolendry

łyżka kminu

łyżka nasion fenkułu

6 zielonych kardamonów

łyżeczka ziaren kozieradki

łyżka czarnego pieprzu w ziarnach

łyżka czarnej gorczycy

laska cynamonu

suszone chili*

łyżeczka ryżu

curry:

2 łyżki cynamonu**

6 ząbków czosnku

3 cm kawałek korzenia imbiru

zielone chili*

1 trawa cytrynowa

łyżeczka kurkumy

1 liść pandamu/ u mnie pół łyżeczki ekstraktu

puszka mleka kokosowego

garść świeżych liści curry

200 g fasolki szparagowej

300 g orzechów nerkowca

łyżka brązowego cukru (idealnie palmowego)

sok z połowy limonki

sól

2 łyżki oleju roślinnego (idealnie palmowego)

* Kuchnia lankijska jest jedną z najbardziej pikantnych na świecie, ale nie oznacza to, że potrawy z tamtego regionu są mniej smaczne łagodne. Dajcie tyle chili ile lubicie. W programie Rick wrzucił kilka suszonych kaszmirskich chili do proszku, a do samego curry 1 zielone. Ja ograniczyłam się do jednego w przyprawie: birds eye i do 1 zielonego w samym curry, lubię pikantniejsze, ale chciałam, żeby dzieci zjadły – żadne z nich nie narzekało, że za pikantne, więc dobrze. Posypałam sobie dodatkowo na talerzu płatkami chili i byłam zadowolona.

Wszystkie przyprawy na proszek prażymy na suchej patelni przez kilka minut: będzie dymiła i pachniała nieziemsko. Po lekkim ostudzeniu mielimy. Rozgrzewamy tłuszcz w woku, dodajemy cynamon, zmiażdżony czosnek, posiekane chili i imbir, zmiażdżoną i posiekaną trawę cytrynową, kurkumę, dwie łyżki naszego proszku curry, liście pandamu (lub ekstrakt), chwilę smażymy aż aromat się rozwinie, dolewamy mleko kokosowe, wrzucamy liście curry, fasolkę pokrojoną na kawałki i orzechy. Doprowadzamy do wrzenia, doprawiamy solą, cukrem i sokiem z limonki. Potrawa jest gotowa kiedy fasolka jest miękka. Podajemy z ryżem.

ZIEMNIAKI W PRZYPRAWACH PO INDYJSKU (na 4 porcje)

400g małych, młodych ziemniaków, 2 średnie cebule, 2-3 łyżki oleju, 1 łyżeczka świeżo startego imbiru, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka chili w proszku (zastąpiłam słodką mieloną papryką, żeby danie nie było bardzo ostre), 1,5 płaskiej łyżeczki mielonego kuminu, 1,5 płaskiej łyżeczki mielonej kolendry, 1 łyżka soku z cytryny, 1 zielona papryczka chili do dekoracji
baghaar (sos): 2 łyżki oleju, 3 suszone czerwone chili (dałam kawałek świeżej), ½ łyżeczki nasion czarnuszki, ½ łyżeczki nasion gorczycy, ½ łyżeczki nasion kozieradki

Ziemniaki wyszorować (ewentualnie obrać) i ugotować w osolonej wodzie do miękkości. W dużym rondlu rozgrzać 2-3 łyżki oleju i podsmażyć drobno posiekane cebule na złoty kolor. Zmniejszyć ogień, dodać starty imbir, przeciśnięty przez praskę czosnek, sproszkowaną chili, kumin, kolendrę i szczyptę soli. Smażyć przez 1 minutę, ciągle mieszając. Zdjąć z ognia. Dodać ugotowane, odsączone z wody ziemniaki, skropić sokiem z cytryny i dokładnie wymieszać. Aby przygotować baghaar, należy rozgrzać olej na patelni, dodać posiekane czerwone papryczki chili, nasiona czarnuszki, gorczycy i kozieradki i smażyć, ciągle mieszając, aż przyprawy nieco ściemnieją. Patelnię zdjąć z ognia i polać tym sosem ziemniaki. Udekorować posiekaną zieloną papryczką chili i podawać.

Curry z kalafiora, dyni i ziemniaków

1/4 kalafiora podzielonego na różyczki

dynia pokrojona w kostkę – objętościowo tyle co kalafiora

2 ziemniaki pokrojone w kostkę

1 cebula pokrojona w „pióra”

olej do smażenia, sól do smaku

kozieradka

czarna gorczyca

mieszanka curry

woda

Olej rozgrzać na patelni razem z kozieradką i gorczycą – uwaga gorczyca strzela, więc trzeba uważać. Na tym trzeba zeszklić cebulę i dorzucić po kolei: ziemniaki i podsmażyć, kalafior i podsmażyć a następnie dynię. Zamieszać, dosypać soli do smaku i curry – tak na oko dałam łyżeczkę albo dwie. Podlać 1/4 szklanki wody, zamieszać i na średnim ogniu, pod przykryciem dusić jakieś 10 min albo do momentu aż ziemniaki będą miękkie.

Wychodzi dobre i żółte a żółty kolor poprawia nastrój. :-)

Tagged with:

Z Duchem Przemian


Spotkanie ludzi pragnących uchwycić rytm przemian – jakie niesie rok 2012

Masyw Ślęży jest przystanią, z której odpływa ARKA NOVEGO. Zapraszamy na pokład! 

Moc Góry – Słowiańskie Klimaty – Bratnie Dusze

1 – 2 września 2012 ośrodek Mieszko i Jagienka na przełęczy Tąpadła w Masywie Ślęży.

Recepcja czynna 1 września, sobota, od godziny 10.00

Oficjalne rozpoczęcie spotkania – sobota, godzina 18.00

w Programie

sobota 18.00 – część multimedialna w sali:

– prezentacja ogólna organizatorów

– Słowiański rodowód – Marek Wójtowicz

– prezentacja mechanizmu końca czasów – Marek Wójtowicz

– TRYWID – wizja nadchodzących przemian w artystycznym ujęciu Joanny Maciejowskiej i Marka Wójtowicza

– PRZEDNOVEK NOVEGO – Tadeusz Owsianko

21.00 – Przy ognisku

– spotkanie z uczestnikami wyprawy do Gwatemali – relacje ze spotkania z Don Alejandro – najwyższym przywódcą duchowym Majów i Indian Obu Ameryk

– rozmowy i spotkania indywidualne

A to wszystko przy oryginalnych rytmach grupy Miano z Wrocławia.

niedziela 8.00

– Otwarcie wystawy obrazów Joanny Maciejowskiej – wystawa będzie czynna do godziny 15.00

– 9.00 śniadanie przy wspólnym stole

10.30 wyjście w góry

15.00 pożegnanie

gościem specjalnym spotkania będzie Czesław Białczyński – autor Mitologii Słowian.

Koszty:

– uczestnictwo                  – 20 zł

– nocleg w pokoju 2 – 3. osobowym z łazienką     – 60 zł od osoby (miejsc 30)

– nocleg w domku 12. osobowym                               – 40 zł (40 miejsc w domkach)

– śniadanie                        –  20 zł

Prosimy o zgłoszenia rezerwacyjne przez Internet, na adres: ssss.staredrzewa@gmail.com

Otrzymacie Państwo zwrotnie potwierdzenie rezerwacji. Opłata będzie pobierana na miejscu.

Ilość miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń!  Na terenie ośrodka nie ma zgody na biwakowanie.

Prosimy o radosne stroje.

DOJAZD

z dworca PKS  we Wrocławiu

POLBUSEM 512 ze stanowiska nr 6

w godzinach 7.40, 9.20, 13.10. Bilety u kierowcy.

Zespół organizacyjny: Joanna Maciejowska, Katarzyna Łuczak, Tadeusz Owsianko, Marek Wójtowicz

Informujemy także że ruszyła strona internetowa naszego wydawnictwa Slovianskie Slovo: http://slovianskieslovo.pl/

Znajdziecie tam także informacje o planowanych spotkaniach,wydawanych książkach, subskrybcjach i innych wydarzeniach

Hudba (muzyka) Królestwa SIS: Miroslav Žiarislav Švický

Posted in Sztuka, Słowianie by bialczynski on 20 Lipiec 2012

Mam dzisiaj imieniny – dla Słowian u których imię miało zawsze wielkie znaczenie i olbrzymią czarodziejską moc to tak samo ważne swięto jak urodziny. I oto otrzymałem wspaniały prezent od Joanny – a ze mną My wszyscy.

Zgadzam się w pełni z opinią Joanny, że pominięcie Miroslava Žiarislava Švickiego to był poważny brak w prezentacji muzyki Królestwa SIS  – ale sądzę też, że rubrykę muzyczną parę osób poprowadziłoby lepiej ode mnie – zapraszam. Na początek owo istotne uzupełnienie zaproponowane przez Joannę.

Hudba – to czesko-słowacka odmiana starego słowa polskiego wypartego przez „uczone” przejątki od-greckie i od-łacińskie, które podobnie jak dzisiaj masowe przejątki od-angielskie niektórym ludziom wydawały się wyrazem „światowości”. Ta światowość tak się rzuca Polakom na głowy, że czasami odnosi się wrażenie, iż najchętniej w ogóle przestaliby mówić po polsku. Stąd wśród ludu nie spotkasz dzisiaj prawie słowiańskiego imienia – nierzadkie są Angeliki i Isaury, spotkamy też Oliwiera czy Godarda, ale Sambora, Igora, Radka (jak u Czechów) czy Wilka (jak u Serbów) to już jak na lekarstwo – chociaż ja osobiście mam chyba szczęście bo znam dwóch Samborów, a jeden z nich to Sambor Wilk, syn reżysera Lechosława Wilka (tam kontynuuje się tradycje polskie).

Efekt  zakompleksienia Polaków widać gołym okiem – jako odosobnieni pośród Słowian używamy obcego zmałpowanego słowa  – zamiast własnej gędźby lub gęśćby-gęćby. A przecież podobno Polacy mają się za najbardziej oświeconych wśród Słowian – wręcz za „nosicieli cywilizacji europejskiej”. Czy to nie taka zmałpowana pseudocywilizacja  przypadkiem, zlepiona z samych najgorszych kawałków świetlanego WZORCA, w której zlewają się same odpady, wszystko co najgorsze?

Nie bez powodu Stanisław Szukalski czerpał ze źródła Harskiego – Horolskiego – Harnaszego-Hyrnego i Haruskiego, nie bez powodu z harskiego-haruskiego (wielkochorwackiego) stylu Zofia Stryjeńska zrobiła styl polski, nie bez powodu brali stąd De Press i Skaldowie w latach siedemdziesiątych XX wieku – nie bez powodu harska muzyka jest naszą i ŻiariSLAV jest nasz i Łemkowie i cała kultura karpacka, kultura górska – harska, z gór które wszak zajmują Serce Europy.

Skoro polskie słowa są dla niektórych Polaków za trudne to używajmy choćby prostszego czeskiego słowa – hudba. Jak pożyczać to z bliska a nie z daleka. Z rodziną zawsze się w sprawie pożyczki człowiek jakoś dogada.

Ale poza wszystkim – zupełnie już poza tematem – ja uważam, że to zaszczyt umieć mówić w jednym z najtrudniejszych, a przez to i najbogatszych języków świata. Jeszcze grać muzykę „ładną” a nie tylko piękną i śpiewać w tym języku albo wiersze w nim pisać – no to jest prawdziwa SZTUKA.

CB

a teraz już:

Joanna – O Miroslavie Žiarislavie Švickým

Zauważyłam, że na blogu, w zakładce MUZYKA KRÓLESTWA SIS, brakuje pewnego, bardzo ważnego twórcy. Kim jest Miroslav Žiarislav Švický nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, myślę, że każdy w mniejszym bądź większym stopniu zetknął się z jego twórczością. Tak czy owak należy mu się miejsce na tym blogu; zaryzykuję nawet stwierdzenie, że bez niego ta rubryka wręcz nie może istnieć.

Dlaczego takie mocne słowa?

Ano, dlatego, że muzyka, a właściwie HUDBA Žiarislava, w najmniejszym stopniu nie jest odtwórstwem czegoś, co było w przeszłości – ona TRWA: rozpływa się w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – tchnie przeszłością, leczy teraźniejszość i uczy pod kątem przyszłości.

Jest to też muzyka na wskroś góralska, a wszyscy słowiańscy górale to w zasadzie po dziś dzień jeden ród. Dlatego ta muzyka, jak żadna inna, przerywa granice współczesnych tworów państwowych i wdziera się do serca Słowaka, Czecha czy Polaka z jednakową mocą. Słuchając go, człowiek zaczyna rozumieć, że w pierwszej kolejności jest Słowianinem, dopiero potem Polakiem lub mieszkańcem takiego czy innego słowiańskiego kraju.

„Hraj hudbička,
hraj vesele do noci,
z teba dôjde
mojmu srdcu pomoci.”

Napisałam, że muzyka Žiarislava leczy teraźniejszość. Tak. Ona ma w sobie coś takiego, co leczy wewnętrzne rany, zadawane nam przez obecną cywilizację. Ma moc przenoszenia nas w dobre dawne czasy i w dobre przyszłe czasy. W chwilach owego „przeniesienia” odpoczywamy od całego tego matrixa wokoło, odprężamy się, marzymy… W nasze dusze i ciała wlewa się spokój, nadzieja, błogość i radość… Chcemy śpiewać, chcemy tańczyć… To śpiewa i tańczy nasza dusza, która dzięki dźwiękom tej muzyki podróżuje w czasie i przestrzeni.

http://www.youtube.com/watch?v=u9oWfZy9i4E

Dźwięki płyną z instrumentów, z miłością i czułością wyrzezanych przez samego twórcę. Słychać, jak przez nie mówią drzewa, z których powstawały… A w jaki sposób, z jaką zachwyconą twarzą sam Žiarislav słucha śpiewu tych instrumentów, jak czule na nie patrzy!

http://www.youtube.com/watch?v=JKP9O6Qcb9Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=apgOPZ06zUQ

http://www.youtube.com/watch?v=_-4L0OTT7ow

Jak to działa, że kiedy jest mi ciężko i źle i włączę sobie te koncerty, to najpierw żal wzrasta do niepojętych rozmiarów i wylewa się ze mnie krokodylimi łzami, by wreszcie całkiem zniknąć, a ja, zupełnie nie wiem jak i kiedy, zaczynam się kołysać, podrygiwać, śpiewać i uśmiechać od ucha do ucha? To się nazywa TERAPIA muzyką! ;)

Ale nie tylko muzyką. Także obrazem. Nie ma takiej siły, żeby patrząc na grę Žiarislava, na jego piękną, uduchowioną, ZAWSZE pogodną, uśmiechniętą twarz, nie zarazić się tą pogodą ducha, tą cudowną radością!!!

Pogoda ducha Žiarislava płynie z boskiego źródła – tego jestem pewna. Ten człowiek jest jak kryształ, który na tysiące tęczowych promieni rozszczepia boże Światło, które przez niego przepływa! On widzi prawdziwy świat, który nam tak często przesłania serwowany zewsząd matrix, że się tak wyrażę. I ten prawdziwy świat pełen jest boskiego ładu i urody.

Žiarislav wie, że ludziom dzisiaj ciężko jest się nie bać, ciężko uwierzyć, że wszystko będzie dobrze… Dewastacja środowiska, wszechobecny brud i beton, wybór pomiędzy bezrobociem a pracą dla korporacji, NWO, GMO… Jesteśmy przerażeni, stajemy się wcielonym obrazem Edvarda Muncha. On wie. Idziemy tam, skąd płynie jego hudba, jak w otwarte ramiona matki, szukając nie tyle ochrony ciała, ile ochrony duszy. On wie… Wiele jego utworów na powrót zaszczepia w nas nadzieję, uspakaja, pokrzepia:

Žiarislav – Sila je v nás

 

našli vtáka dravého
zrazeného pri ceste
ale živý bol ešte
a ty vtáku jarabý
my ti dáme ochrany
zahoja sa ti rany

Ref.
kde sila je tá
kde sila je tá
ktorá lietať môže

sedí jastroň smutný je
ani vodu nepije
v murovanej doline

poď ty pekne do hory
tu ti domec drevený
tu ťa rana prebolí

živá voda dodá síl
aby si sa uzdravil
perute si napravil

nebuď smutný jastroňu
že si celý zlámaný
že ťa krídla nenesú
nezabudni na vôňu
vetríka čo uzdraví
zhora zamávaš lesu

Ref.
sila je v nás
tá sila je v nás
ktorá lietať môže

jastril okom sokolím
mávol krídlom jarabím
plachtil vánkom nad zemou

v jedno ráno odletel
vietor dýchol mu do pier
pod oblohou pod bielou

Ref.
sila je v nás
tá sila je v nás
ktorá lietať môže

___

*

Žiarislav – Treba prežiť
treba prežiť musíš prežiť
prežívaš
hej
aj ked je to ťažké
nemôžeš sa vzdať

vrchár sa nevzdáva
nikdy nevzdáva

keď ti nikto nepomôže
keď si sám
hej
aj ked je to ťažké
pomôž si ty sám

sloven sa nevzdáva
nikdy nevzdáva

malá muška slabá je a
prežíva
veľký medveď mocný je a
prežíva
hej
aj ked je to ťažké
stále prežíva

bytosť sa nevzdáva
človek sa nevzdáva
nikdy nevzdáva…

___

*

http://www.youtube.com/watch?v=pPPwe0LmRc4

*

Žiarislav poświęca się także pracy od podstaw: uczy chętnych, jak żyć z dala od cywilizacji. Bo ludzie zapomnieli. Ale jest wielu takich, którzy chcą powrócić do życia blisko Natury. Tego trzeba się uczyć, jak w przedszkolu, bo niestety nie jest to już wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Gdybym tylko mogła, sama chciałabym wziąć udział w takim „kursie” :)

– aktualne informacje odnośnie organizowanych „Taborów” na stronie: http://www.ved.sk/

Spoločenstvo Rodný kruh počas rituálov Letného slnovratu.

http://www.youtube.com/watch?v=ualgT746o5A

http://www.youtube.com/watch?v=oTjrBc_N5rY

Czy podczas oglądania powyższego filmu Wasze oczy pozostały suche? Moje się rozpłynęły…

*

Warto posłuchać wywiadu z Žiarislavem. Jest on pełen mądrych słów i tej bezgranicznej pogody ducha. (język słowacki jest – przynajmniej jak dla mnie – w większości zrozumiały, ale fajnie zapoznać się z jego podstawami. Znalazłam świetną stronę, gdzie można się uczyć bezpłatnie:  http://slovake.eu/pl/)

Najważniejsze, co można z tego wywiadu wynieść, to chyba to, że całe życie, każda, nawet najlichsza codzienna czynność powinna stać się obrzędem, wszystko powinniśmy robić z miłością, uwagą, modlitwą w sercu, z głęboką czcią i wdzięcznością dla Przyrody i bogów. Równie ważna jest też bezustanna i wszechogarniająca świadomość, że wszystko, co nas otacza, jest żywe.

http://www.youtube.com/watch?v=lQfM9RhxBRQ

http://www.ved.sk/VedZiarislav.htm

Wzajemne przenikanie się świata ludzi, Przyrody i bogów to bardzo częsty motyw w utworach Žiarislava. Człowiek nie jest jakimś odosobnionym bytem; wszystkie światy są sobą nawzajem przesycone i oddziaływają na siebie:

Žiarislav – Postoj chvíľu

Lúčne trávy kvitnú blahovoňavé,
v lesoch, hájoch hvízda vtáčia hudbička,
keď sa pozrieš dohora, máš namále,
slnko, oblak veští z tváre nebíčka.

Motýle a pavúky a chrobáky,
krásne farby, tvary vôbec nepoznáš,
nevidíš to, do seba si zažratý,
stále niečo robíš, nevieš tisíc krás.

ref.: Postoj chvíľu a rozjímaj,
dýchaj, otvor čuvy.
Nájdi si krásny svätoháj,
v raji svet sa budí.

Na skale si sedí netresk, rozchodník,
v lese iskrice a v bahne záružlie,
každý má to svoje miesto – vôbec nik
zbytočne sa nenarodí – duch to vie.

V kvapke vody žije hora bytostí,
zem je živá, živé sú i kamene,
svet je veľký, v kole všetkých pohostí,
žiadne dieťa nech už nie je nechcené.

___

Žiarislav – Všetko je dar

Keď šíp na tetivu sadne
a Slnko ti osvieti tvár,
skôr ako na trávu kvapka padne,
ty vieš, že všetko je dar.

Keď okamih stáva sa večný
keď ovoniaš nebo Zeme,
cez bránu presvitá kvet slnečný,
čo potom naň vstúpiť smieme,
až potom naň vstúpiť smieme.

Keď zacítiš vôňu trávy,
čo pohladí ťa na tvári,
keď cítiš dych ako život
a na konci lúč zahorí,
radostná pieseň znie trochu clivo,
keď rieka sa s morom spojí,
už rieka sa s morom spojí

Keď kráčaš (plávaš)navzdory šípom
a sám už vieš, čo duša vie.
Keď konáre k nebesám
zdvihne tvoj strom,
Slnka dotknúť sa smie,
Slnka už dotknúť sa smie

___

Žiarislav – „Bytosti Svargy”

 

Tam hore pod nebom

Voľačo sa hmýri

To ruka Perúna

Vody neba víri.

Kto sa ťa zastane

Nič sa bratku neboj

Nič sa ti nestane

Nech je Ţiva s tebou.

Bytosti

Bytosti Svargy

Bytosti

Vitajte hostí.

Uţ tiahne mrákava

Obloha sa chmúri

To ruka Perúna

Vody neba búri.

Pozri sa dohora

Do svetlého mora

Pozri sa na hviezdy

Večný duch tam hniezdi.

___


Žiarislav – Chvála ti veľká Matka Zem

Chvála ti veľká Matka Zem,
Chvála ti veľká Matka Zem,
matka široká, živá krasota,
veľká Matka Zem.

Ľudia priveľa rúbali,
svojej matke tvár driapali,
povetrie zmorili,
vody otrávili,
jej deti týrali.

Nech sa srdce nám očistí,
nech sa tvoja tvár vyjasní,
horúčky pominú
a triašky ustanú,
jak tvoje dieťa sní.

Chvála ti, že nás
na svojich prsiach nosíš,
Chvála ti, že nás
zo svojich vlasov živíš,
chvála ti, že si
napriek všetkému milá,
že si trpezlivá.

_____________________________________

PS. Nie mogę na koniec nie wrzucić mojej ukochanej ludowej pieśni, której jako dziecko słuchałam w polskim wykonaniu (inne słowa!) Maryli Rodowicz:

http://www.youtube.com/watch?v=6pCD81rw9Yc

a której słowackie wykonanie Žiarislava zrobiło mi coś takiego, że nie jestem w stanie nie śpiewać tego, gdy słyszę. Dlatego lepiej, żeby nie leciało na mp3, jak idę w miasto na zakupy ;)

http://www.youtube.com/watch?v=OlPVUp1eu_g

Wszystkie zwrotki tej pieśni (Žiarislav wykonuje tylko dwie pierwsze):

Na Kráľovej holi

1.

[:Na Kráľovej holi stojí strom zelený.:]

[:Vrch má naklonený, vrch má naklonený,

vrch má naklonený ku Slovenskej zemi.:]

2.

[:Odkážte, odpíšte tej mojej materi,:]

[:že mi svadba stojí, že mi svadba stojí,

že mi svadba stojí na Kráľovej holi.:]

3.

[:Na nebi hviezdičky sú moje sestričky:]

[:a rúra z kanóna a rúra z kanóna

a rúra z kanóna, to je moja žena.:]

4.

[:Odkážte odpíšte mojím kamarátom,:]

[:že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem,

že už viac nepôjdem na fraj za dievčaťom.:]

________________


TEKSTY NIEKTÓRYCH UTWORÓW POD LINKAMI:

http://www.supermusic.sk/skupina.php?idskupiny=23427&action=piesne&typ=text

http://www.ved.sk/RC.textyPiesni.htm

Pod tym drugim linkiem znajduje się też tekst piosenki pt. „VEĽKÝ BRAT“. Ku przestrodze.

Ty otvorený jemu vraj máš byť,
čo robíš, všetko máš mu nahlásiť.
Vďaka jeho grantom prežiť máš,
no keď mu dušu zapredáš,
nepomôže už ti veru nik.

Veľký brat
ti vôbec nie rodina,
on ciele svoje zakrýva,
je to podvodník.

Každú chvíľu máš sa očkovať,
preventívne, potom čipovať…
On sleduje ti hovory,
na imelo sa napojí,
odberom krvi chce zmluvu podpísať

Veľký brat …

Ten pavúk o mušky sa postará.
Vieš aká je to pravda prastará:
Keď vtáčka do klietky lapajú,
pekne mu pritom spievajú,

hlavne že je dobrá nálada.

Veľký brat …

 

Joanna

Ja dodam jeszcze że:

Polecam stronę poświęconą obrzędom w Trnavie z udziałem Żiarislava: http://www.trnavskyhlas.sk/c/1355-miroslav-svicky-hovori-o-tradicnych-slovanskych-sviatkoch-na-letny-slnovrat-palia-styri-vatry.htm

Artykuł o Żiarislavie znajdziedzie też na Słowianskiej Wierze: http://www.slowianskawiara.hekko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=1

– chociaż film i odnośnik do oryginalnej strony są tam nieczynne

za to ciekawie na stronie: http://slavonie.org/2009/10/18/ani-jestrab-nechce-zit-v-kleci/

CB