białczyński

Księga Tura: Taja Siódma – SŁOWO O DRZEWIE DRZEW (ilustrowana pracami Bogumiła Znicza)I o czterech obliczach Swąta oraz o jego piątej postaci. Słowo o trzech obliczach Kauków, podwójnym obliczu Kirów oraz o czasie Ziemi, Weli i Nieba.

ilustrowana obrazami i rysunkami Bogumiła Znicza

Copyright © by Czesław Białczyński, ® all rights reserved by Bogumił Znicz

Według mików plemienia Wądletów z Czerwiszcza i Mogilska1 oraz podań wieszczek z Gardźca na świętej Rui2, z grodu Kruków i kapiszty zakrzowskiej w uroczysku Świętoborze3, jak również wołchwów z Turowa nad Prypecią4 w Ziemicy Budynów


Bogumił Znicz – Święte Drzewo

Słowo o Drzewie Świata, Nieba, Ziemi i Życia, czyli o Drzewie Drzew

Zwykło się uważać, że były cztery ważne Drzewa we wszym świecie, a każde z nich było inne i gdzie indziej rosło. Tobalarowie i toblaczki załabskiego plemienia Drzewian5, które zajmuje ziemicę zwaną Drawenją, powiadają jednak, że sprawa z Drzewem Drzew nie jest taka prosta. Według nich jest tylko jedno Drzewo Drzew i zawsze tylko ono jedno było. Ma jednak różne postacie i rośnie w różnych miejscach. Z jego gałęzi, liści, pnia, kory i korzeni, kwiatów oraz owoców pochodzić mają wszystkie drzewa i rośliny Ziemi, Weli i Nieba. Drzewem tym nie jest ani Gwózd, ani Stóżar, ani Ósica, ani welańska Wierżba. Według kapłanów i wróżek draweńskich był nim, i do dziś pozostaje, Wspór Swąta.

Drzewianie, jako mały lud (duże plemię) złożony z rozprzestrzenionych dziś po różnych miejscach wielu plemion, pochodzą wszyscy od wielkiego ludu Nurów. Dlatego wyznają pogląd, że Wspór był jeno prątem-prąćcem Światłoświatowym. Przeszywszy nim Głąb podczas miłosnych igraszek Bóg Bogów złamał go i Wspór się rozprysnął na Cztery Strony Świata. Z jego czterech wielkich członów zrodzili się Kirowie, z drzazg powstali ich pomocnicy Światłogońce, reszta zaś uleciała w Głąb. Tę resztę średnich i małych odłomków pieczołowicie pozbierał Swąt i zawił się z nimi w Kłódź.

Niektórzy prawią, że po tym nie do końca udanym wyczynie wstyd zagnał Boga Bogów w Kłódź, i że wtedy się onże Wstyd narodził. Są to tylko wraże bajania, bo nikt potem o takim bóstwie nie słyszał, a wstydliwość to wyłącznie wymysł ludzi.

Swąt przystąpił w Kłódzi do czynienia Trzeciej Rzeczy. Witungowie arkońscy z Rugii mówią, że Swąt nie mógł odżałować śmierci Strąprzy-Wspóry i pozbierawszy szczątki swej ukochanej córki zawił się w Kłódź, by je zeżglić i pochować na wieczność blisko siebie.

Oba Kościoły, nurski i wądyjski, są zgodne co do tego, że Swąt zmienił zdanie, poniechał zamiaru zeżglenia Wspóry, a ze szczątków zebranych po Głębi, zmieszanych z innymi składnikami, znanymi tylko sobie, ukształcił Bułę – Trzecią Rzecz z Rzeczy Pierwszych.

Źrzeb i wierg Wspóry-Strąprzy, a zapewne główne cechy jej budowy były jednak takie, że także jako Buła-Byta uległa rozerwaniu. Witungowie witowscy twierdzą, że Bóg Bogów nie ze słabości do córy zebrał jej strzępy z Głąbi, ale właśnie dlatego, że chciał wykorzystać jej przyrodzone cechy do stworzenia Buły, która mnożąc się we wtórne byty utrzymałaby blisko przy sobie Kauków- Dzięgli. Tym samym to, że za pierwszym razem nie udało jej się wesprzeć i spoić Głębi, targanej przez rozchodzących się Czarnogłowa i Białobogę, miało być przez nią teraz osiągnięte pod inną postacią.

Dokładnie tak się właśnie stało. Wspóra mająca być pierwotnie Drzewem Świata wspierającym Głąb i podtrzymującym w jedności wszy świat przerodziła się w Bułę-Bytę, a następnie w Ziemię, Welę i Niebiosa-Poświatło. Jak wiadomo z Tai Czwartej, Spor wydobył z głębin Matki Ziemi zanurzony w glinie zarodek, ziarno, które znalazł w dziwnie miękkim miejscu jej doliny, zanim ją zalały wody. Otulił ów zarodek własnymi dłońmi i ogrzewał oddechem, aż wypuścił się zeń kiełek. Zasadził go pod samym szczytem Trzygława w otoczeniu drzew ustrojonych6 przez Wiłów-Knów. Wyrosło zeń potężne Drzewo Ziemi, zwane inaczej Ósicą.

Draweńskie toblaczki twierdzą, że początkowo Drzewo Ziemi stało zupełnie samotnie na Górze. W jedną noc dorosło cudownie do swych pełnych rozmiarów, okryło się kwieciem i sypnęło ziarnem w takiej obfitości i różnorodności, że w mgnieniu oka dookoła wywił się wielki bór z wszystkimi roślinami i drzewami, jakie do dziś ozdabiają Ziemię. Wiłowie-Knowie brali stąd szczepki, Pędy oraz ziarno do obsiania nie tylko ziemskich niw, ale i Weli i Niebios7.

W tym samym czasie na Niebiosach, u wschodniego krańca Głębi, wyrósł sam z siebie w Niebieskim Borze Stóżar8 – Drzewo Świata, a na południowym krańcu w Niebieskiej Zagrodzie obok Niebieskiego Młyna Gwózd9 – Drzewo Nieba.

Mikowie z wenedyjskich grodów w Czerwiszczu i Mogilsku nad Łabą prawią znów, że z nasion Ósicy Wiłowie nasadzili tylko ziemskie bory. Niebieskie knieje miały wzróść z nasion Gwózdu, a welańskie z nasion Stóżaru.

Tym sposobem strzelista Wspóra-Strąprza ucieleśniła się ponownie w trzech postaciach i trzech nowych miejscach, dając życie roślinom całego świata.

Potem w bitwach Potworów Ósica i Stóżar uległy zupełnemu połamaniu, a Gwózd poważnie nadpękł i nie mógł utrzymać na sobie ciężaru wszystkich Niebios.

Bóg Bogów wychynąwszy z Kłódzi zabił Porusza-Światogora, którego cielsko bogowie Żywiołów i Mocy rozczłonkowali wydając na świat Przedstworzów. Szkielet i moszcze10 z Porusza zostały jednak wbite w Górę Gór-Wierch Weli, i od dotknięcia ręką Swąta okryły się złotą korą, listowiem i kwieciem, przeradzając się w Wierżbę. Na Wierżbie wsparło się Niebo Wysokie i stała się ona Drzewem Życia. Trup Światogora został przebity przez Swąta kołkiem ułamanym z Ósicy po to, by się jako potwór nigdy już nie odrodził.

Wspóra-Strąprza przetrwała w ciele Wierżby nie tylko w postaci ósicznego kołka, ale i jako ciało samego Porusza-Światogora. Jak mówi bowiem Taja Piąta, Porusz-Światogor urodził się z litych skał, zaczerpniętych z samego dna ziemi, z grudy welańskiej, a także z bocznego korzenia Ósicy wyrwanego rękami Leszy-Borany.

Gwózd, niezdolny do dźwigania nieboskłonu, ułamał się i pozostał już tylko Niebiańskim Słupem, wokół którego do dzisiaj kręcą się niebiańskie skrzyste11 zwierzęta.

Wierżba stała się więc jedynym Drzewem Świata. Na jej czterech wierzchołkach wsparły się wszystkie Cztery Niebiosa, czyli całe Niebo.

Według zaklinaczy ludu Serbów z południowego plemienia Raszan12 na Wierżbie wsparło się tylko Niebo Wysokie – Kopuła Weli i Niebo Głębokie, Powłoka wsparła się na Gwóździe, Niebo Niskie zaś opiera się do dzisiaj na wierzchołku Góry Trzygław.

Jakkolwiek by było, Wierżba, a właściwie Wspóra (albo Kłódź-Kłoda), jest Drzewem Drzew, od którego pochodzą wszystkie inne drzewa, jest jedynym Drzewem Świata, Drzewem Nieba i Drzewem Życia13.

Bardzo mądrzy wróżowie z ziemicy Ślęgów (wielkiego plemienia ludu Lęgów) z kościoła Leszy-Borany w Świętoborzu pod grodziskiem Zakrzów powiadają, że wszystkie Drzewa, a także Wspóra-Strąprza, pochodzą z jedynego prawdziwego Drzewa Drzew – Kłódzi-Kłody, ta zaś jest cząstką Swąta. Ostatecznie i tak wszystko jest jego, Swąta, częścią i odpryskiem. Tyle było, według nich, owych Drzew Świata, ile jest obliczy Swąta, a więc cztery i to piąte, najważniejsze, najtajemniejsze, ukryte, będące zwieńczeniem, źródłem i jednością – jądrem wszystkiego. Wierżba zrodziła się z Ósicy i Światogora, a także z gleb Weli. Ósica i Światogor powstali z Matki Ziemi. Ziemia, Wela oraz Niebiosa powstały z Buły. Buła zrodziła się ze Wspóry, Wspóra z Kłódzi, a Kłódź powstała z istu Swąta – wszystko od niego zawsze w końcu pochodzi.

Dzisiejsze Drzewo Drzew, Wierszba, czy jak ją inni nazywają Wierżba, Wiersznia, Wircha, Wiecha albo Świrżba, posiada pięć korzeni powstałych z członków Porusza wbitego po szyję w Wierch Weli. Dwa z korzeni sięgają w Nawie, jeden w Niwę Niw, a dwa kończą się w Górze Gór. Ma też ono jeden pień szczerozłoty, rozchodzący się w trzy potężne konary. Na samym zaś szczycie główny, środkowy konar, rozszczepia się na dwie wierchnie części i tym sposobem Drzewo Drzew jest zwieńczone czterema wierzchołkami. Drzewo Drzew jest wiecznie zielone Liśćmi Piękności, stale okryte Kwieciem Powodzenia, wydaje Owoce Mądrości i Nasiona Natchnienia. Kto posiądzie kawałek kory tego drzewa, ten osiągnie powszechne poważanie. Kto otrzyma Gałązkę, ten posiądzie niespożyte siły. Komu dostanie się choćby drobny kawałeczek korzenia, ten zyska wieczystą wiarę i moc przekonywania innych.

Wołchwowie w Grodzie Kija prawią, że ziemska wierzba jest jedynym drzewem powstałym wprost z Wierzchy, na jej wieczyste podobieństwo. Jako żywo, z pnia wierzby wyrasta głowa jak u Porusza, z onej głowy zaś gałęzie na kształt włosów tego potwora. Od „głowy” często też drzewo rozchodzi się w trzy główne konary.

Wieszczki z Grodu Kruków (Karoduny-Krakowa) powiadają, że drugim ziemskim odpowiednikiem Wierżby jest jemioła-imjela. Tę wyniósł z Wierchu Weli bóg Diw-Ładziw, a pochodzi ona z płonnej gałęzi Drzewa i dlatego nigdy sama nie rośnie ani się nie przerodziła w ziemskie drzewo. Nie chce też zejść na ziemię z wierzchołków innych drzew, na których wyrasta, lecz stara się być jak najbliżej nieba, skąd pochodzi i dokąd chciałaby wrócić. Opowieść o Jemiole-Starzęśli, czyli o ukaranej pysznej bogini Swątlnicy to jednak zupełnie inna taja.

Bogumił Znicz- Świętowit – 1

Słowo o czterech obliczach Swąta i jego piątej postaci

Bóg Bogów Swąt ma cztery twarze. Każda z nich odpowiada jednej jego Stronie – jednemu obliczu. Każda patrzy w świat szeroki, w jednym z czterech kierunków. Takie też są wszystkie przedstawienia Najwyższego z Bogów.

Jego pierwsze oblicze zostało objawione wraz z Pierwszym Dziełem, Pierwszym Działem i Pierwszą z Rzeczy Pierwszych. Ukazał je w pierwszym Dziewiątym (lub siódmym) Dniu Stwarzania Świata, ale przebywał w owej postaci od Początku (poczęcia) do owego Pierwszego Dzieła. Wiąże się ona z najwcześniejszym okresem jego bytu, czasem, który Pierwszy Dział wieńczy i zamyka. Chwila owego działu była jednocześnie chwilą Pierwszego Przepoczwórzenia (Przepotworzenia) Swąta. Odtąd osiągnął on nowy stan i inny poziom własnej istności – drugą postać.

Pierwszą postać i pierwsze oblicze ukazał również Bóg Bogów nieco później, opuszczając Kłódź po raz pierwszy, kiedy rozsądzał pierwszy spór i zabił Potwory na końcu Wojny o Bułę-Bytę. Jego działanie było wtedy stanowcze, lecz łagodne, a odpowiedź na wrogie światu działania bogów pobłażliwa i wyrozumiała.

To jego oblicze jest skierowane twarzą ku wschodowi, objawiło się o wschodzie stworzenia. Pierwsza twarz Swąta odpowiada pierwszemu okresowi – jego dzieciństwu, i pierwszej postaci, Światłowiłta (Światłowita). Jest ona okrągła, gładka, usta ma zamknięte, ale uśmiechnięte, a oczy szeroko otwarte, jakby w zadziwieniu. Rysuje się na niej wyraz radości i zachwytu. Bije z niej otwartość i łagodność. Ta postać objawia Swąta jako Światło Witalne (czyli żywe), Światło Wiłte, Łowcę Światła. Jest to oblicze Samozaródzi posiadającej możności stwórcze, moc samozalęgu, zdolności dowolnego przekształcania wewnętrznego oraz swobodnego kształtowania rzeczy zewnętrznych. Oblicze owo odpowiada stanowi Pierwni i jest związane z Niebem Dalekim, zaraniem Ziemi, jarunną porą Weli oraz Założną Nawią Zaświatów – skąd dusze wracają wcielone w kolejne postacie żywych istności. Pierwsza postać Swąta pokazuje drogę „ku sobie”, czas rozpoznawania samego siebie, wewnętrznego kształcenia, poznawania świata i własnych możliwości działania oraz dokonywania zmian.

Z powodu czworoistności Boga Bogów, a właściwie jego wszechobejmującego bytu, wszystkie wyobrażenia boskiej postaci wykonuje się jako czwórgraniaste, trójpoziomowe posągi lub słupy-kumiry (kapy). Cztery ściany kumirów odpowiadają czterem obliczom, twarzom i postaciom Swąta, zaś trzy poziomy trzem światom (Niebu, Ziemi, Zaświatom-Weli) obejmowanym wejrzeniem trzygłowych bogów Działu (Dzięgli-Kauków) – Białobogi i Czarnogłowa14. Wschodnia ściana posągów pokazuje na najwyższym poziomie pierwsze oblicze – gładkie, dziecięce, łagodne, niepłciowe. Postać obrócona w tym kierunku dzierży w dłoni Pierścień albo Jajo – Zalążek Świata. Na drugim poziomie tej ściany znajduje się figura kobieca, pierwsza z ludzkich postaci połączonych poprzez inne ściany w tańczący krąg – święte koło obrzędowego tanu. Postacie tego poziomu obrazują następstwo pór roku i bogów Kiru oraz życie Ziemi. Wschodnia jest Jaruną-Jaryłą. Na trzecim najniższym poziomie uwidaczniającym Welę – Zaświaty, przedstawieni zostali Kaukowie-Alkowie – Dzięgle, postacie Trzygłowych, którzy nie opuszczają Weli i sprawują nad nią nieprzerwanie pieczę. Ten poziom odzwierciedla Podziemne Moce związane z kręgiem księżycowym i świat zmarłych – Nawie. Postać podtrzymująca w Nawi Założy Ziemię i Niebo klęczy zwrócona ku południu – następnej Nawi, następnej porze roku, kolejnemu kierunkowi bytu niebieskiego, ziemskiego, zaświatowego.

Kiedy wraz z Pierwszym Dziełem dokonało się pierwsze z przepotworzeń Swąta, Bóg Bogów przerodził się w Światłoświata (Światłoświta) – Światło Świata (Światło Świtu). Ta jego postać trwała aż do Drugiego Działu. Dopiero podczas owego Działu Bóg Bogów ukazał ją światu – w drugim Dziewiątym (Siódmym) Dniu Stwarzania. Pokazał ją również potem, wychodząc po raz drugi z Kłódzi, kiedy rozsądzał spór wynikły z Wojny o Krąg.

Tak więc ujawnienie drugiego oblicza wiąże się z chwilą Drugiego Działu, powołaniem do życia bogów Kiru i Drugą z Rzeczy Pierwszych. Drugi Dział był drugim przepoczwórzeniem-prze(po)tworzeniem Swąta, chwilą, w której osiągnął on trzecią postać.

Podczas rozsądzania drugiego sporu działanie Swąta było nie tylko stanowcze, ale i surowe. Ukarał wielu bogów, wielu odebrał ich niwy, wielu zepchnął w Ciemności.

To jego oblicze jest skierowane twarzą w stronę południową i odpowiada drugiemu okresowi – jego młodości. Twarz ta ma rysy dorosłe, ale tak samo gładkie, jak poprzednia i owalny kształt nawiązujący do żeńskości lub młodzieńczości. Usta ukazują lekki uśmiech, ale spojrzenie jest czujne, zamyślone.

Rysuje się na niej wyraz uwagi i zastanowienia, chytrość i surowość. Ta postać pokazuje Swąta jako Światło Świata, Świt Świata, Leże-Łoże (Łożysko), Siedlisko, konieczne do wylęgli życia, Zewnętrze, Byt, Łono. Jest to oblicze żeńskiej strony Działu posiadającej moc płciowego pomnażania bytów i ich karmienia, powodowania wzrostu i rozwoju. Oblicze owo odpowiada stanowi Głębi i jest związane z Niebem Głębokim, południem Ziemi, rujną porą Weli oraz piekielną Nawią Zaświatów. Druga Postać Swąta pokazuje drogę „w sobie”, ku własnej głębi, całkowitemu opanowaniu i umocnieniu możliwości, ku zrozumieniu posiadanych mocy.

Południowa ściana kumiru pokazuje na najwyższym poziomie drugie oblicze – gładkie, młodzieńcze, żeńskie, przebiegłe, surowe. Postać obrócona w tym kierunku dzierży w dłoni Róg –Naczynie Płodności, napełnione życiodajnym płonem. Na drugim poziomie tej ściany znajduje się figura kobieca w tańczącym kręgu świętego koła. Obrazuje ona Ruję-Rajka i lato Ziemi. W górnym rogu, obok kobiecej postaci, znajduje się mała postać ludzka, dziecko – owoc płodności, nowe życie. Na trzecim poziomie postać Trzygłowa podtrzymującego w Nawi Piekła Ziemię i Niebo, klęczy zwrócona ku południowi swoją drugą twarzą.

Wraz z zakończeniem Drugiego Dzieła, kiedy dokonało się drugie przepotworzenie Swąta, przybrał on swoją trzecią postać – Światowida (Światowieda). Oblicze to ukazał Bóg Bogów wraz z Trzecim Działem na trzeci Dziewiąty Dzień Pierwszy. Swąt pokazał ją także wiele później, wychodząc po raz trzeci z Kłódzi, kiedy rozsądzał spór wynikły z Wojny o Taje.

Tak więc objawienie trzeciego oblicza wiąże się z Trzecim Dziełem, powołaniem do bytu Buły-Byty – trzecią z Rzeczy Pierwszych. Chwila dokonania Trzeciego Działu była jednocześnie czasem trzeciego przepotworzenia Swąta. Z tą chwilą osiągnął on ostatnią, czwartą postać.

Podczas rozsądzania trzeciego sporu działanie Boga Bogów było surowe, straszne, okrutne. Swąt zamierzał wtedy, wiedziony wielkim gniewem, zniszczyć bogów i ludzi, ale powstrzymał się, dając swemu światu jeszcze jedną możliwość ułożenia.

To jego oblicze jest skierowane twarzą ku zachodowi i odpowiada trzeciemu okresowi – jego dojrzałości. Twarz ta ma rysy stateczne, jest pobrużdżona i smagła, męska, okryta zarostem. Usta są zacięte, a wzrok gniewny. Jest to oblicze zatroskane i jednocześnie waleczne.

Na tej twarzy Swąta widać zdecydowanie, odwagę i męstwo, moc i gniew. Jest w niej ogień wojownika i okrucieństwo, a zarazem mądrość i zasmucenie. Pokazuje ona Swąta jako Wiodącego Świat, Wiedzącego i Widzącego Świat. To oblicze Wieszczego Dawcy Praw, Wojownika, Istności, Wnętrza i męskiej strony Działu posiadającej moc płciowego pomnażania bytów, zdolność nadania kształtu wyobrażeniom i przedmiotom oraz zdolność unicestwiania. Twarz owa odpowiada Wysokiemu Niebu – Kopule Niebios, zachodowi Ziemi, Jeszowej porze Weli oraz rajskiej Nawi Zaświatów.

Trzecia postać Swąta pokazuje drogę „ku pełni”, ku zewnętrznemu światu, który należy przekształcić własną mocą i zmusić do uległości, a gdyby to się nie powiodło, zmienić go mądrością tak, by nie zniszczyć ani jego, ani siebie. Jest to oblicze osoby pewnej swego działania i zdecydowanej.

Zachodnia ściana kumiru pokazuje na najwyższym poziomie trzecie oblicze – dojrzałe, męskie. Postać obrócona w tym kierunku dzierży w dłoni Miecz – Narzędzie Walki i Sądu i dosiada biegnącego wierzchowca – Wichrza, na którym Swąt przybywa rozdzielać walczących, rozstrzygnąć spór lub bitwę. Na drugim poziomie tej ściany znajduje się figura męska, w tańczącym kręgu świętego koła. Obrazuje ona Jesza i jesień Ziemi. Na trzecim poziomie postać Trzygłowa podtrzymującego w Nawi Raju Ziemię i Niebo klęczy zwrócona na południe swoją trzecią twarzą. Jest ona odwrócona plecami do północnej, czwartej ściany – ku życiu, tyłem do śmierci.

Zakończenie Bitwy o Bułę, czyli o panowanie nad Światem widzialnym, kończy okres powstawania Trzeciego Dzieła Światowida, czyli Trzeci Dział i rozpoczyna Dział Czwarty. Jest to chwila trzeciego przetworzenia Swąta, narodzin czwartej postaci Boga Bogów noszącej miano Światowita (Światuwiłt, Światuwit, Światpowit, Światłowiłt), jako że świat został wtedy ostatecznie uwity.

Narodzeni w owej chwili ludzie i Gałęzowie są uważani za czwarte Dzieło Swąta. W to Ostatnie Święto Stworzenia Światowit ulitował się nad Upadłymi Bogami, swymi synami Zniczami i odczarował ich, uwalniając z gwiazd Powłoki. Wtedy też przydzielił ludziom zmarłym Nawie Weli, zbudował trzemy, tumy i tyny boskie na welańskich niwach, przydzielił bogom Taje, a Umorom wyznaczył pracę polegającą na przewożeniu dusz zmarłych. Od tej chwili Moce są związane z Człowiekiem, tak jak Żywioły z Siedliskiem, Kirowie z Głębią oraz Czasem, zaś Kaukowie-Alkowie z Działami Pierwni.

Tego oblicza Swąt jeszcze nigdy nie pokazał światu. Kiedy to uczyni, wszystko zostanie zniszczone, znikną Ziemia, Niebo i Wela – to będzie koniec wszego świata i koniec wszelkiego życia. Ocaleje tylko Ostatnia Łódź uczyniona z Kłódzi, która wyniesie z pogromu jedynie ziarno tego, co było w tym świecie najlepsze.

Czwarte oblicze Boga Bogów jest skierowane twarzą ku północy i odpowiada czwartemu okresowi – jego starości. Twarz ta ma rysy starcze, jest poorana głębokimi zmarszczkami. Rysuje się na niej obraz obojętności i rezygnacji. W oczach Swąta widać smutek i ból. Usta są otwarte w ostatnim okrzyku. Dobyty z nich głos obróci świat w perzynę.

Jest to Oblicze Sędziego, Sędziwego Starca, Pełni (poprzedzającej upadek), Wiekowości, Wieczności oddalającej się od życia. To twarz osoby bez płci, bez pragnień, obraz schyłku. Twarz owa odpowiada Niskiemu Niebu – Sklepieniu Niebios, północy Ziemi, kostromnej porze Weli oraz otchłannej Nawi Zaświatów.

Czwarta postać Swąta pokazuje Pełnię, oddalenie od życia, stopienie się w jedność ze Światłem, śmierć, która jest wlaniem się w ciało Boga Bogów, ponownym zamknięciem Kręgu Przemian.

Północna ściana kumiru objawia na najwyższym poziomie czwarte oblicze – starcze, zniszczone. Postać obrócona w tym kierunku ma puste dłonie, nie posiada niczego, żadnej rzeczy ani narzędzia, bo nie są jej one potrzebne. Nic nie jest potrzebne, gdy nadchodzi śmierć. Na drugim poziomie tej ściany znajduje się figura męska w tańczącym kręgu świętego koła. Obrazuje ona Kostruba-Kostromę i zimę Ziemi. Na trzecim poziomie nie ma żadnej postaci. Znajduje się tutaj Krąg -Ośmioszprychowe Koło obrazujące Żywioły Świata. Krąg umieszczony jest w górnym rogu poziomu i sąsiaduje ze ścianą wschodnią, wiosenną, co jest znakiem nadziei na ponowne odrodzenie z bezistnienia, z Otchłani.

Jest jeszcze jedna, piąta postać Boga Bogów, której obraz stanowi, we wszelkich kumirach, wieńcząca je Kopuła-Kołpak-Czapa, obwiedziona jednoczącym Otokiem-Kręgiem. Ta postać to Jedń, w której zlewają się wszystkie cztery poprzednie oblicza, to całość, istota wszechrzeczy, prawda prawd, taja taj, piąta strona świata i piąty kir –Środek, Jądro – Bóg Bogów – Świętowit.

Czterem obliczom Swąta, czterem stronom Świata, czterem porom, czterem Kirom -kierunkom zalęgowi i dzieciństwu – Jarunie, młodości – Rui, dojrzałości – Jeszy, oraz starości i pełni –Kostromie) odpowiadają w świecie ludzi cztery stopnie dojrzewania, jak również cztery stany społecznego położenia, na jakie, wzorując się na boskim porządku, podzielili swe plemię Zerywanie.

Osiągnięcie wszystkich tych stopni, a także przyjęcie do stanów, czci się obrzędami będącymi odpowiednikiem i przypomnieniem boskich świąt wieńczących narodziny każdego z Dzieł Swąta.

Pierwszy okres ludzkiego żywota-dzieciństwo kończy się z chwilą osiągnięcia płciowej dojrzałości. Zerywanie, a za nimi kolejne pokolenia ludzi czczą je obrzędem Postrzyżyn chłopców i Siuda-Baby dziewczynek. Obrzędy owe kończą dzieciństwo i zaczynają młodość, która trwa aż do Zaślubin- Wesela. Obrządek Weselny oznacza przejście osoby do stopnia dojrzałości, chwilę, w której może ona założyć nową rodzinę i przejąć rolę gospodarza w nowym domu. Zaślubiny zawsze odbywano latem lub jesienią. Kolejnym stopniem jest objęcie roli głowy rodu, czyli przywództwa zadrugi lub plemienia – dojście do godności starosty. Obrzęd objęcia starostwa miał miejsce zawsze jesienią. Ostatni stopień nadchodzi z chwilą, gdy stary gospodarz i gospodyni usuwają się oddając gospodarstwo swym następcom, osiągają wtedy ostatni szczebel – starość. Jest to uroczysty dzień, który dawnymi wieki wiązał się z Odejściem Starców – szli oni w świat dokonać Żywota lub zostawali jako osoby bez prawa głosu (podobnie jak dzieci)15. Działo się to zawsze zimą. Ten krąg zamykają śmierć i obrzędy związane z ciałopaleniem oraz pogrzebem. W najdawniejszych zerywańskich czasach śmierć czczono najuroczystszymi obrzędami.

Stopniom dojrzałości i kolejnym obliczom Swąta odpowiadają w plemieniu ludzkim poszczególne stany. Pierwszemu obliczu przyporządkowano wolnych chłopów-gospodarzy, czyli wieśniaków (kmieci), których rolą jest karmienie plemienia. Drugiemu obliczu przypisano wojów (wytędzów, gardziców, bohatyrów), których rola polega na obronie plemienia i łowach. Trzeciemu obliczu odpowiadają wodzowie (królowie, książęta i guślarze-kapłani). Ich rolą jest rządzenie plemieniem. Czwarty stan to ludzie niewolni, ci, którzy nie przeszli obrzędów wtajemniczenia (postrzyżyn, wianowania, zaślubin, zakładzin gospodarstwa, powicia potomstwa, starostwa, przekazania), ci, którzy zostali pojmani jako wrogowie, a także starcy i dzieci. Ci wszyscy wykonywali różne czynności służebne – z nich pochodzą rzemieślnicy i słudzy.

Z przynależnością do odpowiednich stanów, zmienianych wraz z przekraczaniem odpowiednich progów dojrzałości i spełnianiem kolejnych obrzędów przejścia, wiążą się odpowiadające im przywileje plemienne. W każdej świątyni, dworze, grodzie są trzy wejścia, trzy bramy – jedna dla kniaziów i kapłanów, druga dla wojów, trzecia dla wieśniaków. Trzy są rodzaje sum zastawnych –tym niższa suma, im wyższy stan. Niewolnym nie przysługuje żadna brama do świątyni ani żadne z głównych wejść do dworu. Cztery są za to rodzaje napojów odpowiednich dla stanów: wino dla kniaziów i kapłanów, piwo dla wojów i miód dla wieśniaków, dla niewolnych zaś woda.

Cztery rodzaje narzędzi zrzucili z Nieba bogowie, a ten tylko mógł być zerywańskim królem, kto je wszystkie podniósł. Były to: Czara-Dzban (dla kniaziów i kapłanów), Topór-Siekiera (dla wojów), Pług-Radło (dla wieśniaków) i Jarzmo-Dyby (dla niewolnych). Czterech bogów przedstawia sobą cztery rodzaje praw, jakim podlegają ludzie, zależnie od stanu, w jakim się znajdują, i od stopnia dojrzałości, jaki osiągnęli. Swąt-Światowit ma dla kapłanów i królów prawa boskie – przed nim oni odpowiadają i przez niego tylko mogą być sądzeni. Perun daje swe prawa wojownikom i on ich sądzi ręką króla lub kapłana. Prowe daje swe prawa wieśniakom i sądzi ich ręką wojownika, króla albo kapłana. Przepląt panuje niepodzielnie nad niewolnymi i jest ich jedynym dawcą praw oraz sędzią, który karze ich ręką panów.

Cztery oblicza Boga Bogów odzwierciedlają również cztery rodzaje bytu (istnienia we wszechświecie): byt wyobrażony (potencjalny), byt zewnętrzny (przedmiotowy), byt wewnętrzny (podmiotowy) i byt pełny (duchowy, boski).

Boski Krąg (Koło Bogów) nie przedstawia też nic innego w swych zstępujących od środka ku dołowi szczeblach, jak właśnie owe cztery oblicza. Pierwszy Krąg zajmują w nim bogowie Działu Działów, Drugi Krąg bogowie Kiru, Trzeci Krąg bogowie Żywioły i ich dzieci Mniejsze Żywioły, Czwarty Krąg bogowie Mocy i ich dzieci Małe Moce. Dalsze kręgi to już byty półboskie, ludzkie i przedmiotowe.

Bogumił Znicz  – Trygław -1

Słowo o trzech obliczach Kauków-Dzięgli – według gardziców świątyń rujańskich i wołchwów turowskich

Jak wiadomo Kaukowie-Dzięgle mają w jednym ciele trzy przyrodzenia, a dwa z nich się nienawidzą. Wiedźmarowie, kapłani z Turowa nad rzeką Prypecią, twierdzą, że nad pierwszym –swarliwym i wojowniczym oraz trzecim – statecznym, milkliwym przyrodzeniem Kauków górę bierze zwykle przyrodzenie drugie – żądza i namiętność – płynące z cielesności prarodzicieli. Tak więc, nienawidząc się dążą ku sobie, bez siebie zaś nie potrafią istnieć.

Kaukom-Dzięglom odpowiadają trzy konary Drzewa Drzew, trzy poziomy posągów-kumirów Swąta i trzy postacie na najniższym poziomie owych kumirów. Owe postacie obrazują na posągach trzy głowy bogów Działu Działów i ich trzy przyrodzenia. Ku czemu zaś owe trzy oblicza Białobogi i trzy oblicza Czarnogłowa się kierują, zdania są między kątynami, chromami i kapisztami mocno podzielone.

Według jednych, na przykład żerców uroczyszcza z Góry Hyszowej16, pierwsza z nich ma mieć wzrok skierowany ku górze, w Niebiosa, i czuwa nad gwiazdami oraz tymi złyródziami i dobródziami17, które są wplatane w Materię Świata Baję, nadając znaczenie wyrokom i doli wszech światowych istności. Drugie oblicze ma patrzeć na wprost, to jest na Ziemię i dziejące się tutaj sprawy oraz działy. Trzecie oblicze patrzy ponoć w dół, na Welę, w Podziemne Zaświaty, czuwając nad tamtejszymi sprawami.

Według innych zaś, na przykład gardziców świątyń Działów-Dzięgli oraz Kirów z Gardźca, jedna głowa Trzygłowych patrzy na Ziemię, druga na Welę (czuwając nad sprawami dziejącymi się pośród bogów i Stworzów), a trzecia głowa patrzy w Podziemia-Zaświaty, czyli Nawie. Tam, w Nawiach, wiele się, zdaniem owych kapłanów-wojowników, dzieje. Czarnogłów i Białoboga toczą najzaciętszy i nieustający bój o ludzkie dusze, o zmarłych i o nienarodzonych. Wędrówka dusz po Zaświatach często przebiega zależnie od tego, czy dusza na swej drodze napotyka złyródzie, czy dobródzie. Czasem jedno dobre ziarno potrafi przed błąkającym się zmarłym otworzyć Bramę Raju, a jedno złe pchnąć go ku Nawi Piekielnej. Dobre ziarna, zbierane przez zmarłych na nawskich łąkach, mogą posłużyć okupieniu się od ciemnych mocy napotkanych na ścieżkach Podziemi (od zduszów i potworów). Ciemne moce karmią się dobródziami, pożerając je po to, by zmniejszyć siłę dobra, jakie się nachodzi w świecie. Modły i pamięć żywych o zmarłym są jako łuczywo rozświetlające jego wędrówkę po podziemnych bezdrożach. Każda dobra myśl poświęcona zmarłemu zbliża go do Raju Założy albo do osiągnięcia ponownego żywota ziemskiego, oddala zaś od Piekła i Otchłani.

Jak wykładają gardzińskie kapiszty, myśli łudzi żywych i ponawiane obrzędy ku czci zmarłych oraz bogów Zaświatów kierują ręką Czarnogłowa i Białobogi w ich nawskim siewie. Im częstsze, tym bliżej wędrowca pada dobródź, a dałej od niego złyródzie się sieją. Rzecz jasna, wielkiego trudu trzeba, by odmienić zaziemską dolę nikczemnika, a są wśród żywych i tacy zbójowie, którzy Żadną miarą nie wydostaną się z Piekła.

Według tej wykładni bajów żadna z głów Trzygłowych nie patrzy w Niebo, a wyroki, dola i przypadki w owym obszarze zależą od baczenia Smoków i Żnujów.

Trzygłowi bacząc na Welę, w Podziemie-Nawie i na Ziemię ani na chwilę nie przestają czuwać, bo ich oblicza zasypiają na przemian.

Jeszcze inni powiadają, że trzecie twarze Praoćca i Pramaci mają całkiem zamknięte oczy i nie patrzą w świat zewnętrzny, lecz tylko do wnętrza, w głąb siebie. Tak sądzą wróżowie z wielkiego plemienia Wiślan z ludu Nurów (spadkobiercy podań kątyn z Nurza-Nawaronu).

Kołoduni wielkoruscy prawią, że Kaukowie mają trzecie oblicza skierowane ku sobie i patrzą sobie prosto w oczy – tak bardzo się miłują.

Złośliwi kołbiowie wędzcy i istyjscy rozgłaszają, że Czarnogłów gapi się tak zawzięcie w Białoboże lico, a Białoboga nie spuszcza ócz z oblicza Czarnogłowskiego, bo sobie nie ufają, pilnują się i śledzą wzajem każdy swój ruch.

Obrazoburcy i burzyciele posągów odważają się nawet głośno krzyczeć, że trzecia głowa jest Trzygłowym niepotrzebna, bo nigdy nic nie mówi i ciągłe śpi. Ci nigdy nie wsiądą do Nawy – Łodzi Osta, a ich samych i wszelkie ich ziarno Świętowit wypleni ogniem i żelazem.

Trzy oblicza Białobogi i trzy oblicza Czarnogłowa oddają trójpodział Świata na Niebo, Ziemię i Zaświaty, na trzem boski (niebiańsko-welański, wysoki, duchowy), trzem ludzki (cielesny, ziemski, doczesny) i trzem dusz (podziemny, nawski, dusz zmarłych izduszów). Są to jednocześnie trzy konary życia i trzy drogi, którymi każda istota może podążać w swoim rozwoju.

Bogumił Znicz – Dwugłowy -1

Słowo o podwójnym obliczu Kirów-Godów oraz o czasie Ziemi, Weli i Nieba

Kirowie, przez pomieszczenie w jednym ciele dwóch przeciwnych przyrodzeń, nie potrafią dojść do zgody w sobie, choć łatwo im przychodzi godzenie innych zwaśnionych. Nieustannie też podążąją za sobą, jeden za drugim, i wciąż się z jednej strony odpychają, a z drugiej przyciągają. Podobno mieli być doskonalsi od wciąż skłóconych Kauków-Dzielnych i zdolni do pomnożenia boskiego potomstwa. Ale to się Swątowi nie udało, bowiem dwa przyrodzenia znalazłszy się w jednym ciele okazały się niemal bezpłodne. Kirowie wydali na świat wielu inogów, a także Miesiące, ale całe ich potomstwo nie posiada mocy umysłu ani siły ducha mogącej postawić je w rzędzie Bogów, a przy tym wszystkie ich dzieci mają dziwaczne kształty i usposobienie.

Według jednych, dwie głowy Kirów są zrośnięte potylicami, poza tym całe plecy mają wspólne, tak że nigdy się wzajem nie widzą. Według drugich, zrośnięci są jednym bokiem, lecz zwróceni w tę samą stronę, a jeszcze podług innych, zrośnięci są bokiem, ale w taki sposób, że jedno patrzy do przodu, drugie zaś do tyłu. To ostatnie stwierdzenie może być prawdziwe, bo kiedy Wiosna-Jaruna jedną ręką trzyma się jeszcze Zimy-Kostromy, to drugą już chwyta Ruję-Lato.

Na posągach i kumirach obrazuje Kirów środkowy poziom, gdzie przedstawione są dwie postacie żeńskie i dwie męskie, złączone rękami we wspólne koło. Obraz ten objawia ich dwupłciowość, dwie strony tej samej osoby, a jednocześnie zamknięty krąg następujących po sobie pór roku i zamknięte koło czasu.

Kirowie dawniej niepodzielnie władali czasem. Dziś, poprzez swoje Światłogońce, czuwają już tylko nad połową dorocznych dni świątecznych oraz nad różnymi rodzajami (kierunkami) upływających miar i nad ćwiartkami Koła Godów. Przez cały czas kształcą osobiście rozmaite pory mijającego roku i jego czas. W Wojnie o Krąg stracili Miesiące oraz poszczególne pory dnia na rzecz Żywiołów i Mogtów.

Tak więc kiedy jedna głównia Kostromy-Kostruba przygląda się wieczności, to druga chwili, gdy jedna twarz Jaruny-Jaryły zwraca się ku kołwiekowi18, druga widzi godziny, kiedy jedno oblicze Rui-Rajka baczy na gody (roki), to drugie sprawdza dni, a gdy pierwsze oczy Jeszy-Jesienia przypatrują się Miesiącom, drugie wyglądają niedzieli.

Dzień Niebiański jest najdłuższy, Dzień Welański Średni, a Dzień Ziemski jest najkrótszy. Pierwszy jest Dniem Swąta, drugi Dniem Bogów, a trzeci Dniem Człowieka.

Dzień Ziemski składa się z jasnego dnia i ciemnej nocy i jest pod opieką bogini Daby-Pani Dnia. Podług miary słonecznej ma 24 godziny19. Dni Ziemskie składają się na niedzielę (tydzień). W Miesiąc Ziemski wchodziły trzy niedziele po dziewięć dni i święto na koniec miesiąca lub cztery niedziele po siedem dni i święto (według miary księżycowej). Miesiąc Ziemski miał więc 28 dni i święto. God (rok) Ziemski tworzyło 13 miesięcy (trzynastu Braci Miesiąców), licząc wcześniejszą i starszą miarą księżycową. Teraz obejmuje on 12 miesięcy, a liczy się go miarą młodszą i późniejszą, słoneczną. Na Pełne Koło, czyli Wiek (Kołwiek), to znaczy jeden Obrót Ziemskich Lat, składa się 48 godów (roków). Jest to zatem 17 484 Dni Ziemskich albo 2496 Niedziel Siedmiodniowych (1872 Niedziele Dziewięciodniowe + 624 Święta), albo 624 Miesiące Księżycowe (576 Miesięcy Słonecznych). Dokładnie tyle czasu, według Miary Ziemi, czyli miary ludzkiej, zajmuje jeden Pełny Obrót Ziemskiego Koła Godów-Kołwiek. Każdy rok Kołwieku jest pod opieką jednego z czterdziestu ośmiu Małych Bogów – dzieci boskich Żywiołów i boskich Mocarzy.

Najdłuższą miarę tworzy Koło Kół (Koło Kołwieków). Wieki znajdują się pod opieką Białobogi i Czarnogłowa. 28 wieków (czyli 28×48 godów) to jeden pełny obrót tego Koła. Czternaście wieków znajduje się pod opieką Białobogi, a czternaście posiada Czarnogłów, ale rządzą oni wiekami w porządku naprzemiennym, przekazując sobie Buławę Czasu co siedem wieków. To ostatnie koło nazywa się też Kołoczasem – Wiecznością.

Według tej samej miary (ludzkiej, ziemskiej) jeden Dzień Welański trwa cały kołwiek Ziemi, czyli 48 ziemsich roków, albo 624 ziemskie miesiące, czyli 17472 dni ziemskie. Niedziela Welańska składa się odwiecznie z dziewięciu Dni Welańskich, a Miesiąc Welański z trzech Niedziel i jednego święta Welów, czyli z 28 Dni Boskich. Kołwiek, pełny obrót welańskiego Koła Wieków, trwa 48 Godów (roków) Weli. Zatem jedna Niedziela Bogów trwa 432 lata ziemskie, Miesiąc Weli obejmuje 1344 lata ludzkie, Rok Boski mierzy 17472 lata Ziemi, Kołwiek zaś, czyli jeden Wiek Welański, biegnie przez 838656 godów człowieka. Koło Kołwieków trwa zatem dla Welów 23 miliony 482 tysiące 368 godów czasu człowieka.

Z kolei jeden Dzień Niebiański trwa tyle co pełny obrót koła godów Weli, liczy więc on sobie 838 tysięcy 656 lat Ziemi. Jedna Niedziela Swąta trwa zatem 7 milionów 547 tysięcy 904 lata ludzkie. Jeden Miesiąc Swąta ma 23 miliony 482 tysiące 368 lat ziemskich. Jeden Rok Niebiański biegnie 305 milionów 270 tysięcy 784 lata Ziemi. Pełny Obrót Niebieskiego Koła Godów, czyli jeden Niebieski Wiek – Wiek Swąta, trwa 14 miliardów 625 milionów 997 tysięcy 632 lata człowieka.

Jak więc widać z najnowszych wyliczeń wędyjskiej świątyni Rujewita, dokonanych przez oglądy niebiosów w pomorskich Kamiennych Kręgach Nieba, a także z nurskich wyliczeń świątyni Jesse-Jesza, wykonanych dzięki baczeniu na ruchy Słońca, Księżyca i gwiazd na szczytach Kopców Mogilanów znad Wisły, zanim dokonał się Pierwszy Dział i Swąt na Pierwszy Dziewiąty Dzień ze swych Dni Stwarzania wyrzucił z Kłódzi Pierwszą Rzecz, upłynęło, podług miary ludzkiej, 7 milionów 547 tysięcy 904 lata. Kiedy zaś skończył tworzenie, wydając na świat Ludzi w ostatnich chwilach dwudziestego dziewiątego niebiańskiego dnia – dnia własnego odpoczynku i kąpieli, minęły 24 miliony 321 tysięcy i 24 lata20.

Ziemskie Koło Godów – Wiek – dlatego trwa tyle, co jeden Dzień Weli, że tyle czasu rosły na równi Swątowe Wiechcie, z których wylęgli się Zerywanie-Ludzie. Kolejnego dnia Weli Zerywanów strącono na Ziemię w ich ziemską Kolibę.

Tyle dokładnie czasu trwało stwarzanie Ludzi przez Swąta – czyli krótka chwila-mgnienie, gdy Bóg Bogów obtarł się Wiechciem i rzucił go za mury zamyku Kłódź 21.

Bogumił Znicz – Święte Koguty

Przypisy

1 Wądletowie – nazywani przez zachodnich kronikarzy Weltami, a także Wilkami lub Lucicami, są dużym plemieniem wywodzącym się z ludu Wędów-Wenedów. Wądletowie do końca II wieku n.e. zamieszkiwali nad Zatoką Wędzką (Wenedyjską – Ueneticos Colpos) w sąsiedztwie Wądów-Warów i Wądów-Węsówa. Wędrówka Gotów w I-III wieku n.e. ze Skandynawii spowodowała rozbicie ziemicy Wędów, bowiem Gotowie na blisko 100 lat zamieszkali wśród Słowian, sadowiąc się u ujścia Wiskły-Wądalub. Część Wędów-Warów wyruszyła wtedy na północny wschód i osiadła w ziemicy Kurzeme. Inni, z plemienia Wądów-Letów, Weletabowie, osiedli nad Pregołą. W późniejszych wiekach nazywano ich po prostu Letamic. Zostali wchłonięci przez ludność istyjską (Bałtów) i przekazali swą plemienną nazwę Letgalom (Łotygołom), którzy obrali sobie spośród Weletabów pierwszego króla (także nazwa Litwy może mieć związek z Wędami-Letami). Również pozostała część Wądów-Letów musiała opuścić swe tereny; ci ruszyli na zachódd. Weltowie przesunęli się znad zatoki Wenedyjskiej na środkowe Pomorze, a następnie podjęli wędrówkę, która w IV-V wieku dla części z nich (Wieletów, Lutyków, Wilców) zakończyła się na Połabiu. Tam zajęli ziemicę między środkową Odrą i Środkową Łabą. W VI wieku duża część Wądletów, całe plemię Wełtów, poszła razem z Obodrytami na południe. Wełtowie nie dotarli do Adriatyku, lecz osiedli nad Wełtawą, gdzie zmieszali się z Czechami króla Kroka. W skład dużego plemienia Weltów Nadłabskich wchodzili: Wełtowie, Wieleci, Lutycy i Wilcy. W IX wieku rozpoczął się niemiecki nacisk na ziemice Wieletów wyludnione z powodu wędrówek Serbów, Sysłów i Wełtówe. Na przestrzeni X wieku większość tych ziem Wieleci stracili. W wyniku powstania w roku 943 odzyskali niepodległość i utworzyli państwo zwane Związkiem Wieleckim, rządzone przez własnego króla. Prócz rdzennych Wądletów tworzyli je Chyżanie, Czrezpienianie, Dołężanie i Redarowie oraz Morzyczanie, Doszanie, Stodoranie, Sprewianie i Wkrzanief. Ich ziemica została ostatecznie opanowana przez Germanów w XIII wieku. Język połabski uległ zagładzie wcześniej niż drzewiański.

Nadłabskie Czerwiszcze i Mogilsko to grody małego plemienia Czerwów, odłamu Chorwatów-Mogilanów, którzy zawędrowali tu razem z Lęgami-Kolędzicami i dostali się pod panowanie Wieletówg.

a Wymienia ich w swoim dziele Ptolemeusz (w II wieku n.e.). Ptolemeusz pisze o Weletabach, czyli odłamie Wądletów, który pod naciskiem Gotów wyruszył na wschód i osiadł nad Pregołą [L. Niederle Slovanske starożitnosti, str. 131-135].

b PP t. I, 260-278.

c PP t. II,51.

d PP t. III, 195-222.

e O wędrówkach Wenedów-Wędów i ich odłamów Sysłów, Węsów, Warów, Wątów-Antów i innych patrz także przypisy do Tai Pierwszej, Drugiej oraz Piątej – hasła związane z Wędami. Także przypis 5 do tej Tai.

f MSKDS str. 402; T. Lehr-Spławiński Rozprawy i szkice…, str. 115.

g Zarówno Czerwowie jak i Czrezpienianie byli najprawdopodobniej odłamami nadwiślańskich Białochorwatów, małymi plemionami, które wywędrowały stąd na północny zachód. Świadczy o tym choćby nazewnictwo w Ziemicy Nadpieniańskiej zbieżne z małopolskim, np. Piana-Pieniny, Jezioro Krakowskie – Kraków, Mogiła – Mogilsko itp., a także miana samych plemion wywodzące się z rdzenia cer, kar [patrz także SSS – Czerwiszcze, Czrezpienianie].

2 Gardziec, leżący na południu Rugii, był świętym grodem plemienia Ranów. W nauce uznaje się tożsamość tego grodu z Korzenicą opisywaną przez niemieckich kronikarzy wczesnośredniowiecznych. Nie jest to jednak stwierdzenie do końca pewne. W grodzie znajdowały się trzy świątynie. Czczono tu bogów o imionach Rujewit, Porewit (Poreuithus) i Porenut. Według innego źródła, skandynawskiego, w Gardźcu czczono także Rinvita, Turupita i Puruvita. Bogowie mieli w Świątyniach wspaniałe posągi olbrzymich rozmiarów. Budowle były przykryte dachem i wsparte na kolumnach, słupach drewnianych. Oprócz tego w Arkonie miał swoją świątynię Światowit, a w Jasmundzie znajdowały się świątynie dwóch kolejnych bogów: Pizmara i Tiarnoglofiego (Czarnogłowa)a. W źródłach stwierdza się również, że na Rugii czczonych było jedenastu bogów i znajdowało się jedenaście cmentarzy.

Możemy mieć pewność, że siedmiu z tych bogów tworzyło najwyższy krąg – Krąg Wielogłowych (byli to bogowie Działu, Kiru i sam Bóg Bogów). Rujewit, Pizmar i Puruvit to odpowiedniki: Rui-Rajka, Kostromy-Kostruba i Jeszy-Jesienia. Poza tym w kronikach wymieniono Czarnogłowa, Światowita (o czym wspomniano wyżej) i Poreuitasa-Perunica. Trzech pozostałych, których imiona znajdujemy w zapiskach, to synowie Peruna (Poreuit, Porenut, Turupit). Jest oczywiste, że spośród nie wymienionych imiennie bogów musieli mieć na Rugii swoje świątynie Jarowit i Bela-Białoboga, a także pozostali Runowie – Perun i Perperuna. Rugia jako Święta Wyspa, rodzaj kościelnego państwa, musiała być siedzibą kultu wszystkich najwyższych bogów Kręgu. W skład czczonych tu bóstw musieli wchodzić więc także wszyscy Perunowie jako najwyższy ród Żywiołów. Świątyń i smętarzy powinno być zatem co najmniej dwanaście. Dla ludzi ówczesnych, kierujących się magicznym widzeniem świata, umieszczenie na Świętej Wyspie jedenastu świątyń nie miałoby żadnego sensu, byłoby po prostu nielogiczne. Przyjmujemy, że istniało na Rugii dwanaście świątyń. Być może wcześniej, gdy obowiązywał kalendarz księżycowy, było ich trzynaście, ale na pewno nigdy nie jedenaścieb. Rugia była siedzibą nie tylko zboru witungów, ale także gromady gardziców. Gardzice-gradzice mieli swoją siedzibę właśnie w Gardźcu i byli kapłanami-wojownikami związanymi ze świątyniami Kręgu Kirów – bogów Czasu, oraz Runów (w tym głównie Perperuny-Gardy, Pani Burz i Gradobicia). Specjalną umiejętnością gardziców było nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z bogami przez wprowadzenie się w szał środkami odurzającymi. W tym stanie gardzice wieszczyli o przyszłości. Władcy Czasu (Pór i Stron) znają przyszłość najlepiej ze wszystkich bogów. Gardzice, korzystając ze znajomości środków wyzwalających wizje, używali tej umiejętności jako środka bojowego, wyzwalając u siebie tzw. szał bojowy. Szał znieczulał na ból i pozbawiał lęku. Stąd ich przysłowiowa po-garda dla śmierci i brawura w walce. Miano tych wojów-kapłanów z Gardźca stało się w późniejszych czasach synonimem bohatera, wojownika walczącego w szale, nie znającego strachu. Stosowanie podobnych sposobów dla wzmożenia dzielności i zaciekłości w boju było znane i innym grupom wojowników słowiańskich, zwanych Bractwem Wilkówc, czy germańskim Berserkom.

a Dane te są potwierdzone przez Knytlingsagę i Saxo Gramatyka [XIV-39].

b Gardziec został zanotowany po raz pierwszy jako Carentia (Karenz, Korzenica). Jest to jeden z typowych przykładów przekręcania nazw słowiańskich przez Germanów albo nieścisłości geograficznej, co było częstym grzechem wczesnośredniowiecznych kronikarzy piszących o Słowiańszczyźnie. Być może Karenz-Korzenica była innym grodem niż Gardziec, i tam znajdowały się świątynie nie wymienionych w Arkonie, Gardźcu i Jasmundzie bogów rugijskich. Obce źródła pisane przez duchownych chrześcijańskich niezorientowanych w systemie religii naturalnej pominęły istotne imiona ważnych w układzie hierarchicznym bogów pogańskiego kręgu. Poza trzema najwyższym i kręgami: Boga Bogów. Działu Działów (Kauków) i Kirów, w centrum religijnym Słowiańszczyzny północnej musiały się znajdować obiekty, gdzie oddawano cześć przynajmniej rodowi Perunów (w całości) albo poszczególnym bogom tego rodu. Najprawdopodobniej znajdowały się tutaj obiekty ubóstwienia wszystkich Ośmiu Żywiołów – a więc 15 świątyń, tyleż posągów i równa im liczba smętarzy-żalników. Brakujących do tej liczby czterech świątyń należałoby szukać zapewne w Korzenicy, która nie byłaby tym samym grodem, co Gardziec [na temat liczby cmentarzy i świątyń oraz bóstw na Rugii patrz: H. Łowmiański Religia Słowian i jej upadek. str. 197-200].

c Patrz L. P. Słupecki Wilkołactwo.

3 Nie ma dziś zgody między uczonymi co do położenia Wielkiego Swiętego Boru – „Sutibure” (Świętoborza)a.  Jedni podają, że znajdował się on całkiem na zachodzie, nad górnym Menem (Mieniem-Mohanem), inni uważają, że bardziej na północ, na ziemicach Pomorzan, o czym ma też świadczyć późniejsze przyjęcie przez książęcy ród pomorski, jako imion rodowych, mian Świętobór i Świętopełk. Władcy ci mieliby pochodzić z gromady kapłanów świętoborskich – Świętoborów.

Do spadku po owych kapłanach kandyduje także drugi ród książąt pomorskich, Świętoborzyceb, władający między dolną Odrą a jeziorem Miedwie. Niewykluczone, że Świętoborze znajdowało się jednak na Śląsku i otaczało gród Zakrzówc, gdzie istniała wielka kapiszta bogów Boru: Borowiła i Borany, a także ośrodek władców Lęgów podległych Języtomd. Najsławniejsza kątyna Boruty mieściła się w okolicach dzisiejszej Łęczycy.

Świątynia bogów Boru-Knu, czyli Wiłów, była posadowiona w całości na rogach turów, żubrów i kłach dzików. Główne miejsce w tamtejszym Kręgu zajmował Borowił, a otaczały go posągi czwórki pozostałych bogów rodu: Borany, Wilca, Rokity i Boruty. Świątyni strzegły niedźwiedzie, które rozszarpywały każdego, kto niepowołany przekroczył święty krąg. Tu myśliwi, łowcy i zbieracze, a także podróżnicy wędrujący często przez bory, składali ofiary owym bogom Boru, uważanym za pokrewnych władcom Zaświatów i Ciemnych Mocy. Innym uroczyskiem Wiłów-Knów była Góra Ślęża. Takie umiejscowienie świątyni, a zatem i gromady kapłanów-wojowników Świętoborzyców, mogłoby wiązać ich z wielkomorawskim rodem Świętopełków. Niewykluczone, że królowie ci wywodzili się z dawnej świętoborskiej gromady kapłanów.

a Opisanego przez kronikarza Thietmara.

b Świętoborzyce Zachodniopomorscy, spośród których pierwszym historycznym księciem był Wrocisław, to inny ród niż potomkowie Świętobora – książęta władający Pomorzem Wschodnim do czasów Bolesława Krzywoustego [SSS t. V, str. 583,586; MSKDS str. 380].

c Jest to koncepcja wynikająca z powiązania odkrycia archeologicznego świątyni, czy też świętego kręgu (będącego obiektem wiary przyrodzonej) i notatki kronikarza piszącego o wielkim uroczysku (obiekcie kultowym, miejscu świętym) związanym z Borowiłami, a zwanym z niemiecka Sutibure.

d Języci (Jazygowie) to plemię sarmackie, które objęło zwierzchnictwo nad Lęgami około II-III wieku. W Zakrzowie odkryto grobowiec władcy-kapłana, z bogatym wyposażeniem, uznawany za grób królewski [np. W. Hensel Polska starożytna; MSKDS str. 157].

4 Plemię Turówa, choć zamieszkuje ziemice ludu Budynów, ma pochodzenie burskie. Wędrując na zachód zatrzymało się nad Prypecią i tutaj osiadło. Głównym ich grodem był Turów, gdzie szczególnie mocno czczono Dażboga. Turów to ośrodek jednego z małych plemion, wchodzących w skład wielkiego plemienia Dregowiczów. Do XIII wieku istniało tu odrębne księstwo, jako że wciąż pamiętano, iż była to ziemica rodowa Turów.

a Turami, oprócz plemion słowiańskich, nazywano też cały wielki lud Turków, którego odłamem zaledwie są dzisiejsi Turkowie. Należeli do niego również dawni Protobułgarzy. O Turowie patrz np. MSKDS str. 391.

5 Drzewianie Załabscy – od drzewa biorą swe miano, jako że wszyscy oni są potomkami króla Derwana, zrodzonego ze Świć-Gałęzy (która wszak wzięła się prosto z Drzewa Drzew). Inni prawią, że Drzewianie (Drewlanie, Derewlanie) stąd wywodzą swe nazwanie, że tylko „drewniane chaty i chyże stawiają, w drewnie rzeźbią, a nawet drewniane miecze mają miast żelaznych”. Są też tacy, którzy powiadają, że to najdawniejszy ród, czyli drzewy – prastary, i że są oni jedynymi pozostałymi przy żywocie Zerywanami. Najzłośliwsi zaś twierdzą, że ich miano płynie od tego, że po borach między drzewami się kryją, pól nie uprawiają i jeno pożytkami lasu się żywią. Ich władcy często noszą imię Derwan, a Derwan VII panował zarówno nad Drawenją, Wędią Wielecką i Obodrzycką, jak nad Łużycami. Potem jednak popadł w zależność od króla Franków Dagoberta. W 631 roku władca ten sprzymierzył się z Samonem, po klęsce Franków pod Wołgostem (Wogastisburgiem)a.

Ci załabscy Drzewianie byli najdalej na zachód wysuniętym ludem Sławian, a ich północna ziemica była zwana Drawenią.

Germanie cały kraj nadłabski zwali Wendlandem, czyli Krajem Wędów (Wenedów), ale prawdziwa Wenedia-Wędia sąsiadowała z Drawenią od wschodu i południowego wschodu. Na południu nadłabskim leżała Lęgia-Łużyce, a jeszcze dalej Sławja (Soławja), od której wszystkie te ziemice wzięły miano Sławji. Drugim mianem określającym słowiańskie ziemice nadłabskie jest, używana do dzisiaj, nazwa wzięta od Łużyc i rozciągnięta na wszystkie te tereny. Sławja graniczyła od wschodu z Czechami. Wszystkie wyżej wymienione kraje mają od zachodu Germanów, chociaż wcześniej, oddzielone od Macierzy, znajdowały się tutaj krainy nadrzecznych Radęców i Mieniów (nad Renem, Menem i Łabą), nadmorskich Windów z Białej Ziemi, wyspowych Wądalów czy górali Bodów i Lęchów, zwanych Durzyńcami, rozłożonych w dolinach zachodnich gór Kauków (w dzisiejszych Alpach austriackich i szwajcarskich). Drzewianie są częścią wielkiego plemienia Drewlan. W dawnych wiekach (III-IV w.) wywędrowali oni z ziemic ludu Nurów na zachód. Na wschodzie pozostała część plemienia Drewlan zwana Derewlanami, a jeszcze inna jego część odeszła na południe, wędrując z Wędami-Antami. Razem z Drzewianami wyruszyło też na północny zachód jedno z małych plemion Krywiczów, którego władcy uznali zwierzchność króla Drawenii. Po drodze przyłączyli się do tej grupy również nadwiślańscy Świnowie i Czerwowieb. Drzewianie osiedli na Załabiu już w wieku IV-VI.

Drzewianie Załabscy stanowili duże plemię i posiadali własnych królów panujących nad związkiem małych plemion o rodowodzie niekoniecznie drzewiańskim. Wspólnotę Draweńską tworzyły zamieszkujące w Drawenii z Górnodrzewianami i Dolanami (Drzewianami Dolnymi) plemiona: Krywiczów, Drogan, Zagoran, Gainów (zwanych też Chejnami), Wustrowian (Wustrów), Lemgowian (Lemgów) i Łucjan, a także Hajdanie, Bruckowie i Świnowie. Za koniec istnienia tego ludu uznaje się datę zaniku języka połabskiego (drzewiańskiego) w okolicy Wustrowa, w drugiej połowie XVIII wiekuc. Słowiańska krew tego plemienia, jak wszystkich zamieszkujących Nadłabie i Załabie, zlała się z krwią germańską (niemiecką), do dziś jednak całe wschodnie Niemcy noszą ślady kultury starosłowiańskiej zarówno w folklorze, podaniach, mitach, baśniach i pieśniach (uznawanych za niemieckie), jak i w samych nazwach miejscowych czy rzecznych, świadczących o prastarym słowiańskim rodowodzie tych ziem. Połabie (Nadłabie i Załabie) jako jedna z ziemic należących około 1500 lat p.n.e. do tworzących kulturę łużycką Prasłowian jest odwieczną ziemią sporną między Słowianami i Germanami, przechodzącą ustawicznie z rąk do rąk. Dziś całe Połabie jest już germańskie. Wyjątkiem są tylko Górne i Dolne Łużyce, gdzie żyje 100-tysięczna społeczność Serbów Łużyckich pozbawiona swojego państwad.

Duża grupa badaczy nie zgadza się z identyfikowaniem kultury łużyckiej jako prasłowiańskieje. Naukowcy ci nie potrafią jednak logicznie wykazać, w jaki sposób, między wiekiem VI a VIII, zdołali Słowianie podbić i zagospodarować 2/3 Europy. Według nich, Prasłowianie wyszli ze swej ojczyzny ulokowanej w dorzeczu Dniestru i Bohu w V-VI wieku, stanowiąc niezbyt liczne i słabo zorganizowane grupy plemienne, w dodatku zdominowane wpierw przez Hunów, a potem przez Awarów. Jeśli się przyjmie taką interpretację, niskiego ucywilizowania i organizacji Prasłowian dowodzą badania archeologicznef.

a O Derwanie patrz: SSS lub MSKDS str. 84.

b Fakt współistnienia Krywiczów z Drzewianami nad Łabą jest powszechnie znany w nauce. W kulturze Drzewian z Drawenii występuje wiele elementów wschodniosłowiańskich, które wskazują na wschodnie pochodzenie całego tego wielkiego plemienia. Czerwowie, którzy dołączyli do nich po drodze (w Małopolsce), rozdzielili się na dwa człony Czerwiszczów i Czrezpienian [patrz np. A. Fischer Etnografia słowiańska, zeszyt 1 – Połabianie].

c O języku Drzewian patrz np.: MSKDS – J. Nalepa Charakterystyka językowa dawnej Słowiańszczyzny, także T. Lehr-Spławiński Rozprawy i szkice str. 119-129.

d W xx wieku Połabie było już całkowicie germańskie.

e Np. prof. K. Godłowski i jego uczniowie.

f Badacze ci nie potrafią również wyjaśnić, jak to się stało, że Słowianie są obecnie najliczniejszą nacją europejską (ok. 300 milionów ludności), mimo że nieustannie przez całe tysiąclecie ponoszą największe straty ludnościowe w wojnach. Pomijają również bizantyjskie zapisy kronikarzy mówiące o dobrze zorganizowanych Antach-Wątach (Wędach Nadciemnomorskich) króla Boza w IV wieku. Pomijają też fakt utraty przez Słowian wielkich połaci ziem i ludności – zgermanizowanej, zhellenizowanej, zromanizowanej i sturczonej (w Nadłabiu, Austrii, na Śląsku i Pomorzu, w Rumunii, północnych Włoszech i na Sycylii, w Grecji), czy masowo uprowadzanej w strefie stepowej nad Morzem Czarnym i Azowskim przez Turków i koczowników pochodzenia tureckiego. Takich strat nie ponosili Germanie, Romanie ani Celtowie (Galowie).

6 Ustrojony – zbudowany, zrobiony, stworzony, uczyniony. Większość roślin i zwierząt Ziemi, Weli i Nieba została stworzona rękami Wiłów-Knów z materiałów danych przez Spora, Śreczę, Matkę Ziemię oraz jej córkę Obiłę.

7 Jeśli chodzi o rodowód drzew i w ogóle wszystkich roślin, a w tym świętych ziół, istnieje kilka różnych mitów o ich pochodzeniu. Niektórym roślinom przypisuje się pochodzenie od Wiechcia urwanego z Wierżby, inne miały powstać wtórnie z ludzi zaklętych w kształt roślin. Podobnie jest ze zwierzętami. Inne mity na ten temat podajemy w tai o stworzeniu Ludzi.

8 Stożar (Storzar) – podpora niebios. Miano to zawiera kilka znaczeń: storzący się – dumnie wzniesiony, wzwiedziony, sterczący – stojący, stępor – pałka, tłuk, stępołować – gnieść, odciskać, stąpel – podpora, storny – rozpostarty, storzący – dający przestrzeń, przestronie, stronny – będący po którejś (jednej lub drugiej) stronie (tutaj łączący dwie strony, górę i dół), strop – dach, słup, filar, stropy – srogi, upiorny, stróża – czuwanie, strażowanie (w sensie religijnym) – czuwania przy bóstwie, także straża – danina na rzecz świątyni, kapłanów i bóstw, stróż – słup strażniczy, storg – ostrzeżenie, strój – budowla, ubiór, ozdoba (także obrzędowa, świąteczna), strojny – bogaty, stroić – budować, przygotowywać, przybierać, struna-strona (struga) – płynąca, dźwięcząca (co odnosi się tutaj do światła-żaru płynącego w Stożarze i dźwięku, który niesie się od niego). Słowo to zawiera również znaczenie ustokrotnienia – stukrotny żar, a także blasku, światła, ognia – żara. Z tych wszystkich określeń rysuje się obraz Stożara jako drzewa rozgałęzionego, rozpostartego, strojnego, jaśniejącego stukrotnym blaskiem. Drzewa ognistego, którego pniem i konarami płynęło dźwięcząc prące światło (światło-prąd), Było to drzewo łączące i wspierające poszczególne Niebiosa, strzegące całości Światab.

a SEB str. 517-520.

b O Drzewie Drzew i innych drzewach istnieje w Słowiańszczyźnie wiele podań i mitów. Zebraliśmy je tu w spójną całość, odróżniając od siebie poszczególne rodzaje drzew ze względu na ich funkcje i, w związku z tym, ich miejsce w mitach [patrz: K. Moszyński Kultura ludowa Słowian, O. Kolberg Lud. A. Gieysztor Mitologia Słowian, R. Vulcanescu Kolumna Niebios. i R. Tomiccy Drzewo Życia, MNM, A. M. Kempiński Słownik mitologii ludów indoeuropejskich].

9 Gwózd – słowo to nawiązuje znaczeniem do gwiazd (gwiaździsty słup – świecący światłem gwiezdnym, sięgający wierzchołkiem gwiazd, mający kształt gwiazdy) oraz do pojęcia gwizdu – świstu (dźwięku, jaki się od słupa niesie). Pierwotne znaczenie tego słowa jest też identyczne z gwozd (gozd) – las, drzewo, gałąź zakończona ostro. Gwozd – kołek spajający, gwóźdź, klin. W wielu językach słowiańskich zachowało się to słowo na oznaczenie metalu, żelaza: słowackie hvozd, dolnołużyckie gózdź, górnołużyckie hózdź, serbochorwackie gvóde, rosyjskie gvozd’, ukraińskie hvizd’a. Zatem Gwózd był drzewem – słupem o gwieździstym kształcie pnia, nierozgałęzionym, jaśniejącym i gorejącym tak samo, jak Stożar, ale odlanym jakby z ciekłego żelaza. Od Gwózdu – spojnika Niebios – niósł się w dal silny gwiżdżący dźwięk prącego przez nie światła-mocyb.

a SES t. l, str. 387.

b Książki będące źródłem wiedzy o mitycznej i ludowej wizji drzewa oraz o poszczególnych drzewach mitologicznych wymieniono w przypisie 8b,

10 Moszcze – wnętrzności, wewnętrzne części ciała, które dają moc i moszczą – wypełniają ciało od środka.

11 Skrzysty – słowo to posiada dwa znaczenia: a) jaśniejący, migoczący, błyszczący, mieniący się, b) skrzydlaty. Nie istniejące już dzisiaj, wspólne dla wszystkich Sławian prasłowo skrzyć znaczyło latać, unosić się. Określenie to dotyczyło zresztą nie tylko unoszenia się w powietrzu, ale i przemieszczania się w wodzie, gdzie skrzelać (skrzeć) – pływać. Skriżyć znaczyło też ciąć, ciosać. Łotewskie skritulis –koło, skrit – piasta. Skrynja – otok, otwór, skąd skrzynia, skrytkaaprzedmiot otaczający, otwierany. Podwójne znaczenie bierze się z pradawnej mitologii mówiącej o jaśniejących, boskich, świecących zwierzętach skrzydlatych (wilkach, łosiach, niedźwiedziach, koniach, łaniach itp.), oraz Zniczach (skrytobójcach, ukrytych bogach) zamienionych w Umory, Potworach i inogach niebiańskich.

a Patrz SEB str. 497-498.

12 Raszanie, małe plemię serbskie, które po dojściu na Południe osiadło nad rzeką Raszką, obierając sobie na stolicę gród Rasza – jedną z późniejszych stolic Serbii Bałkańskiej.

a Patrz SSS Raszka lub MSKDS str. 325.

13 Dokładny opis samej Wierżby, jej porównanie z Wyrajem, omówienie właściwości życiodajnych tego drzewa oraz opisy innych drzew i krzewów welańskich znajdują się w tai poświęconej Weli.

14 Zbruczański Słup Boga Bogów – kumir Swąta-Światowita (Świętowita) zawiera w sobie wiele symboli i stanowi powiązane znaczeniowo przedstawienie słowiańskiej kosmogonii, wizji całego Wszechświata, wizji życia, cyklu rocznego i związków oraz następstw między poszczególnymi bóstwami słowiańskiego Kręgu. Posąg zawiera w sobie wiele znaków i przenośni, opis hierarchii Kręgu oraz wykład głównych założeń mitologii Słowian (Baju słowiańskiego). Posąg jest, jak przystało na wizerunek Boga Bogów, wzorem całości, pełnią, Tają Taj.

Jest to najpełniejszy i jedyny przetrwały tysiąclecia pomnik-zapis religii przyrodzonej (naturalnej, religii Przyrody), z którego można odczytać nie tylko główne linie ideowe owego kultu, ale także niektóre podstawowe mity. Wszystkie cztery ściany i zawarte na nich ryty przedstawia ilustracja po Tai Czwarteja. Podobnych zbruczańskiemu posągów odnaleziono więcej, lecz wszystkie uległy zniszczeniu.

a Patrz także A. Gieysztor Mitologia Słowian i L. E. Stefański Magiczny Krąg Świętowita.

15 W najdawniejszych czasach starców zjadano z chwilą, gdy stali się zniedołężniali. Był to obyczaj powszechny i zmienił go podobno dopiero Aleksander Macedońskia. Rzecz odbywała się oczywiście z zachowaniem odpowiednich obrzędów, po złożeniu ofiar bogom, podczas rytualnych uczt, kiedy to starców upijano i zabijano. W czasach późniejszych starcy usuwali się z gospodarstwa, by nie być ciężarem dla rodziny. Odchodzili i ruszali na wędrówkę. Żyli wtedy tylko tym, co znaleźli w lesie lub otrzymali od ludzi. W trakcie tej wędrówki powoli umierali z wycieńczenia albo zamarzali. Obrzęd odbywał się zawsze zimą. Obrzęd odejścia nie miał jednoznacznego związku z chwilą osiągnięcia dojrzałości przez ostatnie dzieci osoby przechodzącej w stan starczy. Był to moment przekazania gospodarstwa i władzy nad rodem przez starców już niedołężnych, niezdolnych do wypełniania swoich powinności. Zwyczaj ten podlegał najgłębszym przemianom na przestrzeni dziejów, inaczej niż pozostałe obyczaje związane z osiąganiem innych stopni dojrzałości. Bogactwo przekształceń należy wiązać z mocnym wpływem zmian gospodarczych na ten obrzęd. Dostatek pozwalał utrzymywać przy Życiu niedołężnych członków rodziny. Wpływ na ten zwyczaj miało również wydłużanie się życia jednostek, co powodowało rozluźnienie związku chwili przekazania władzy nad rodem i chwili niedołężności i śmierci.

a Patrz np. M. Składankowa Mitologia Iranu.. J. G. Frazer Złota gałąź i inni.

16 Góra Hyszowa w Sudetach to odwieczne uroczyszcze, w którym do XIX wieku urządzano tajemne zbory i odprawiano obrzędy. Góra składa się z dwóch szczytów, zwanych Małą i Wielką Hyszową (dzisiaj Mały i Wielki Szczeliniec). Są to najwyższe szczyty Gór Stołpowych (dziś Stołowych). W którejś z pobliskich wiosek zawsze zamieszkiwał żerca Strażnik Góry, należący najpewniej do gromady stróżya. Był on opiekunem tamtejszego uroczyszcza poświęconego Kaukom-Alkom – Czarnogłowowi i Białobodze. Wielka Hyszowa była miejscem kultu Czarnogłowa, zaś Mała Hyszowa ośrodkiem czci Beli-Białobogi. Mała Hyszowa mieści naturalny ukryty amfiteatr, sacrum pogańskie – miejsce kultu. Dostęp na szczyt Wielkiego Szczelińca, gdzie odbywały się spotkania – zbory Gromady Gromad – najwyższego kręgu kapłanów wiary przyrody, a potem adeptów i czcicieli dawnych bogów (w XIX wieku), był bardzo trudny. W roku 1804 górę powszechnie znaną z odbywanych tutaj mistycznych praktyk odwiedził osobiście królewicz pruski. Wtedy ostatni potwierdzony zapisem kronikarskim żerca-stróż sanktuarium, sołtys Pabel (znany jako uzdrawiacz i czciciel bogów pogańskich), wykuł kamienne schodyb wiodące na sam szczyt. Żeby potomnym zostawić niewątpliwy znak swojego wtajemniczenia i odwieczny ślad świętości Góry Hyszowej, wykonał dokładnie 665 stopni. Wtajemniczonym liczba ta mówi wszystko. 665 = 17 (bo 6 + 6 + 5) = 8 (bo 1 + 7) – czerta Pełni, znak skończonego Kręgu. Szóstki są czertami oznaczającymi Życie, lecz gdyby ich było 3×6, czyli 666 stopni, oznaczałoby to Śmierć (18 = 9). Uważając, że Góra Hyszowa jest i pozostanie zawsze sanktuarium żywym, tak jak żywa jest wiara przyrody, tę symbolikę – pełni i życia wiecznego – zawarł Pabel w swoich 665 stopniach wiodących na szczyt Świętej Góry.

a O gromadzie stróży patrz w przypisach do Tai Ósmej, gdzie także o wieszczkach jelonach z Pliski.

b H. Waniek Hermes w Górach Śląskich.

17 Więcej o złyródziach i dobródziach, czyli wszystkich ródziach będących we władaniu Kauków, mówi taja o Pracach Bogów. Tu warto wspomnieć, że tak zwany Czarny Pył to Czarna Mąka, która powstaje w Niebiańskich Młynach i jest mielona z ziaren złyródnych, zbieranych przez Czarnogłowa w jego Czarnogórach na Weli. Ziarna i Mąkę noszą Smoki, pomocnicy Czarnogłowa. Dobródzie w ten sam sposób tworzą Mąkę Siną – Niebieską, a rozsiewają ją po świecie Żnuje, wysłannicy Białobogi.

18 Kołwiek = 48 lat, co stanowi jeden pełny obrót ziemskiego Koła Godów, jednego z trzech powiązanych ze sobą mitycznych kół-kręgów czasu. Wszystkie przedstawione w Słowie o czasie wyliczenia są oczywiście współczesne, ale odpowiadają ściśle idei, na której zasadza się konstrukcja całego kalendarza. Odpowiadają też ściśle jego związkowi z realnymi wydarzeniami astronomicznymi i cyklami Nieba oraz wiążą oczywiście Miary Czasu z mitem o stwarzaniu Ludzi przez Swąta i o uprawie Ludzi na welańskiej Przełęczy Równi przez prarodziców – Kaukówa. Opis podziału roku pomiędzy Miesiące i inne szczegóły kalendarza Słowian znajdują się w rozdziale Bitwa o Miesiące w tai Wojna o Krąg.

a Podobnie rzecz wygląda w mitologii hinduskiej, chińskiej i innych. Np. w Egipcie długość pełnego cyklu wynosiła 28 lat – tyle ile przemawiał Ozyrys. Ta liczba lat odpowiadała liczbie dni w miesiącu księżycowym. Podziały roczne i miesięczne wyglądają bardzo podobnie w kalendarzu celtyckim.

19 Dokładne miary liczbowe godzin są produktem najświeższej daty. Najdawniejszą najkrótszą miarą były ćwiartki pełnej doby – przedpołudnie, popołudnie, północek (nocka) i przedświtanie (poranek, rano).

20 Znamienne, że ta liczba – 24 321 024 – składa się z trzech szóstek (24=6, 321=6, 024=6) czyli potrojonej cyfry symbolizującej życie. Znamienne jest również to, że suma magiczna trzech 6-tek (jak i ogólna magiczna suma całej liczby) = 18 , a to = 9, czyli stanowi symbol Śmierci (Welesa) i symbol boga Zagłady, Mora (czerta 18). Rzeczywiście, przez to, że „uprawę” Kauków na Równi Welańskiej podlał Czarną Wodą Mor, ludzie stali się śmiertelni. Możliwe również, że jest to wieszcza przepowiednia końca rodzaju ludzkiego, jego ostatecznej zagłady, czyli Czwartego Wyjścia Swąta z Kłódzi, i ukazania przezeń światu czwartego oblicza. Stworzenie ludzi nastąpiło w 1392 roku według miary Weli, ale narodzenie miało miejsce o dzień później według czasu Swąta, czyli w 1441 roku według miary Weli. Magiczna suma tej pierwszej liczby daje czertę 6. Suma drugiej liczby daje czertę 9. Był to 30. dzień Swąta (sam jego początek lub koniec 29 dnia), a zatem czerta 3 (30=3). Kombinacja 3×6 lub 3+6 także daje 9.

21 Stwarzanie ludzi, czyli ożywiające Wiecheć dotknięcie Boga Bogów trwało – według czasu Niebiańskiego (czasu Swąta) – mgnienie równe czasowi 5 niebiańskich sekund (gdyby do obliczenia zastosować znane nam dzisiaj dokładne miary i podziały czasu na godziny, minuty i sekundy). Jedno ziemskie Koło Godów, czyli ziemskie Koło Wieków (Kołwiek) trwa 5 sekund nieskończonego Niebiańskiego Czasu.

Bogumił Znicz – Kapiszcze -3

Mit odtworzono na podstawie ogólnej tradycji Słowian Północnych i Wschodnich, a szczególnie podań Rugian, Pomorzan, Połabian i Białorusinów.

Dobrosław Wierzbowski – Dekoracja starosłowiańskich pisanek, ich symbolika i znaczenie


Copyright © by Dobrosław Wierzbowski

Ponieważ artykuł Dobrosława Wierzbowskiego o symbolicznych wzorach na słowiańskich pisankach cieszy się olbrzymią popularnością a nigdy nie ukazał się jako wpis – przypominamy go tutaj z racji rocznicy publikacji na naszym blogu (jest też w dalszym ciągu dostępny w kolumnie po prawej – jako strona). W tym czasie przeglądało go bądź czytało ponad 2800 osób, czyli  około 8 osób każdego dnia. C.B.

Dobrosław Wierzbowski

Dekoracja starosłowiańskich pisanek,
ich symbolika i znaczenie


Irańskie motywy słoneczne  na Złotej Tarczy Słońca- Sassanid silver plate of a Simorgh (Sēnmurw), 7-8th c. CE  (Słoneczny Ptak)

xvar, xvarnah – to po irańsku „słońce” – słowiański bóg słońca Swar, Swarog, jego syn Swarożyc – słoneczny skwar

Wielkanocne pisanki i malowanki na jajach i wydmuszkach mają swoją genezę w starosłowiańskich (przedchrześcijańskich) kultach. Są jeszcze jedną pradawną tradycją, którą chrześcijaństwo w swojej mądrości przyjęło, by skuteczniej wiązać nową prawdziwą wiarę, z dawnymi świątecznymi obrzędami – zastępując niejako dawne ryty nowymi treściami. Jajo było powszechnym przedmiotem wotywnym dla bogów, jak i atrybutem świąt słowiańskich. Jajo – dar, jego symbolika dla Słowian, łatwość dekorowania twardej i jednocześnie łatwo chłonącej barwniki skorupki, było traktowane przez Słowian jako specjalne medium w kontaktach z duchami i bogami. Pospolitym ludowym zwyczajem było także lepienie wapiennych, bogato dekorowanych pisanek w kształcie jaja jeszcze w XIX w. Według starego perskiego mitu, jednego z wielu o stworzeniu świata, do dziś obecnego w mitologii Indii i Słowian, ze złotego słonecznego jaja narodził się Bóg najwyższy – nie było niewiasty, aby mogła porodzić. Jajo symbolizowało: początek wszechświata, elipsę słoneczną, życie, Drzewo Życia ( Drzewo Drzew, Drzewo Świata), witalność, wigor, długie życie. Zgodnie z niektórymi bajami – świat ma kształt złotego jaja i stoi na kurzej stopie. Zatem dekorowanie jaja miało specjalne miejsce w obrzędowości słowiańskiej, a sposoby dekorowania słowiańskich pisanek można podzielić na dwie kategorie:

1) symbole odnoszące się do kosmicznych sił i mocy przyrody
2) symbole zaklinające, odnoszące się bezpośrednio do kultu bogini (boga) losu i wyroków nieba
– Mokoszy-Makosza (Baby Jagi), lub lecznicze (Jagodowa Baba – Chorzyca).

Symbole odnoszące się do kosmicznych sił przyrody – składają się na nie: symbole kosmiczne, solarne, oraz personifikujące prawa, siły przyrody i jej atrybuty.
Tu należy poczynić pewne wprowadzenie. Religia słowiańska jest pochodną religii staroperskiej, zwłaszcza w jej scytyjsko-sarmackim wydaniu. Według religii staroperskiej bóstwo, Bóg najwyższy Ahura Mazda – odpowiednik słowiańskiego Boga Bogów, stwórcy świata – Swąta, był bogiem światła, światłości, świętości i czystości, zatem przedmiotem kultu u Persów, jak i Słowian, były przede wszystkim źródła światła: słońce, księżyc i „nigdy niegasnący” ogień.
U Zaratustran najwyższym kultem otoczone było światło, które w ciemności świeci – czyli księżyc i niegasnący ogień, ciemność bowiem u Persów symbolizowała piekło i podziemie. Złoty kolor jaja odsyła nas do kultu solarnego – Persowie, Scytowie i Sarmaci byli mistrzami i wielbicielami złota, właśnie ze względu na kult słońca.
Kapłani Zaratustry odziani są w białe święte czapki – biały kolor u dawnych Persów i Słowian uważany był za święty, też – kolor żałobny. Przed chrześcijaństwem Słowianie grzebali (spalali w „świętym ogniu”) swoich zmarłych, odziani w białe szaty pogrzebowe – welony – jak to do dziś czyni się w Indiach. Sama nazwa „welon” nawiązuje do słowiańskiego boga zaświatów
i podziemia, Welesa.

W czasie, gdy Słowianie z Ukrainy migrowali do Europy(kultura kijowska), w Persji panowała dynastia Sassanidów – jej godłem były słońce i księżyc. Jedna z dynastii perskich właśnie od kultu nazywała siebie księżycową – czciciele księżyca. W dawnym Iranie synowie królewscy zwani byli księżycami, dlatego w staropolszczyźnie „syn” to „księżyc”, imię Mieszko od księżyca pochodzi, tj. miesiąca.

Księżyc – syn, książę; Bożyc – syn Boży, syn Boga – bo się z życi narodzili: „żyć” to łono – daje życie.

Dalekie echo kultu lunarnego przejawia się w postaci specjalnego słowiańskiego upiora: Księżycowego Księcia Upiorów (Księżycowego Księcia Kurhanów); „Król Upiór, Król Kurhanów, (władca) nie wysłuchanego dotąd świata Upiorów…’’

Tej właśnie postaci poświęcił swój poemat „Król Duch” Juliusz Słowacki.

…Ja, Her Armeńczyk, leżałem na stosie
Trupem… przy niebios jasnej błyskawicy.
Kaukaz w piorunów się ciągłym rozgłosie
Odzywał do ech ciemnej okolicy;
Niebo sczerniało… ale świeciło się
Grzmotami… jak wid szatańskiej stolicy…
A ja, świecący od ciągłego grzmota,
Leżałem. – Zbroja była na mnie złota.
…I ucztowaliśmy w zamku wygodnie;
Swityna własne nam służyły misy,
Stągwie, kobierce, czary i pochodnie,
I krwią cuchnące wonnych ław cyprysy.
Czary nam do rąk podawały Zbrodnie –
Widma… w płaszczach z krwi, z zielonymi rysy,
Stojące z boku upiory czerwone,
Wyraźne… a gdyś spojrzał wprost – zniknione.
…Śpijże, mój kształcie pierwszy… z ducha zdjęty…
Świecący w dali jak księżyc na nowiu;
Upiorny… za krew wylaną przeklęty…
W koszuli z drutów i w czepcu z ołowiu.
Klątwa na ciebie! jak na dyjamenty,
Na bazaltowe kolumny w pustkowiu
Pierwszej natury – z ducha budowane,
W ciemność i w chmury, i w piorun ubrane…

Po tym wprowadzeniu możemy przejść do prezentacji słowiańskich motywów dekoracyjnych.
To przede wszystkim romb – częsty motyw na pisankach, jak i w całej dekoracji słowiańskiej; zgodnie z tradycją scytyjsko-sarmacką występował regularnie i często. Romb symbolizuje: właśnie jajo i to samo, co jajo – życie, Drzewo Życia ( Drzewo Drzew, Drzewo Świata), witalność, wigor, długie życie. Kształt jaja (rombu) symbolizuje elipsę – po której kroczy przez rok słońce; słowiańskie symbole kalendarza wpisywane były w romb. Jeśli proste rombu przedłużymy, otrzymamy podstawowy słowiański symbol solarny: słońce (przedłużone proste to słoneczne promienie). Poniżej przedstawienia solarnych symboli słowiańskich – symbole słońca, światła i bóstwa. Niektóre z nich bez problemu rozpoznamy w sztuce staroperskiej.


Słowiańskie symbole solarne: słońce i gwiazdy
– symbolizują słońce, Boga, boży blask.
Słowiańskie symbole solarne są tworzone na bazie rombu
– symbolu życia, kalendarzowego roku, Drzewa Życia.

A oto inna grupa motywów – kosmosu, sił i mocy przyrody; ich umieszczanie miało magiczną moc – symbole miały przenieść to, co symbolizują, na świętującego.


Słowiański symbol kosmiczny – u góry słońce (Niebo),
w środku ptak ( Ziemia), u dołu korzenie (Podziemie).


Słowiański symbol czasu – cztery pory roku
wpisane w romb – rok kalendarzowy, dwie
z nich dostatnie.


Słowiański znak “kurza łapka”
– symbol płodności i urodzaju.


Scytyjsko-sarmacki symbol płodności i urodzaju
– baranie rogi; dla irańskich pasterzy symbol oczywisty,
lecz u Słowian w Europie traci na znaczeniu
i przekształca się w „kurzą łapkę”.


Roślina – symbol odradzania się, zmartwychwstania,
nieśmiertelności.


Kłos – symbol bogatych, urodzajnych plonów,
pełnej spiżarni.


Promienie słoneczne padające na ziemię, także las
– znak bogów – Sima i Siemy – bogów Ziemi (siema – ziemia).

Symbol ziemi karmiącej i rodziny – siemja (rodu),
ciepła rodzinnego, domowego gospodarstwa, dobytku.
Siedem (siem) jest liczbą bogów Ziemi; znak składa się
z siedmiu elementów. Także symbol zasiewu, wysiewu.


Barwinek – symbol wiecznej miłości, stałości
w uczuciach, małżeństwa.


Gęsia stopa – uwaga! Znak ostrożności.


Jabłoń – symbol wiedzy, umiejętności, owoców trudu.


Sosna – symbol śmiałości, progresu, siły, zdecydowania.


Słonecznik – solarny symbol męskości, lata, ciepła,
uduchowienia, osiągnięcia wytyczonego celu.


Jeleń – symbol przywództwa, zwycięstwa, radości,
męskości, zwinności, gracji.


Kurza stopa – symbol dobrej rady, opieki nad potomstwem.


Niedźwiedzia łapa – symbol opieki, macierzyństwa,
ducha opiekuńczego, ducha rodzinnego.


Pszenica – symbol ogniska domowego, rodu
– klanu, ziemi, domu, ducha rodziny.


Wąż – symbol nagłych wypadków, transformacji,
zmian życiowych.


Koło – symbol dopełnienia, jedności, kontynuacji,
cyklów natury, zwycięstwa nad ciemnością.


Miandyr – symbol ukrytej drogi, ukrytych rzeczy,
ochrony, ogrodzenia.Wszechświat – symbol cudu, ogromu, szacunku, pokory,
zaufania. Kropki u Słowian symbolizują gwiazdy.


Pies – lunarny symbol ochrony przed złem,
duch opiekuńczy dobytku.


Wierzba – symbol urody, piękna, seksualności,
bogactwa, zdrowia.


Róża – solarny symbol przeznaczenia, losu,
woli bożej, doskonałości, nadziei, słońca,
elegancji, męskiego działania.

Osobną grupę motywów dekoracyjnych stanowią motywy kultu bóstwa Makoszy.
Makosz lub Mokosza (gdzie indziej para Makosz-Mokosza), rus. Baba Jaga – bogowie Źrzebu – Losu i Wiergu – Wyroków Nieba. Od nich pochodzi mąka, mącenie-mieszanie, mokry-lepki. Makosz – ten, który przepowiada. Ten, który plącze i przeplata w mowie – mącenie, matactwo. Makosze pokazują ludziom ich los w sposób powikłany, niejednoznaczny. Wikłają też los w sposób dosłowny – bowiem wyplatają Materię Świata – Baję. Bogowie wyplatają Baję – los prawdziwy, ludzie plotą i fantazjują, nie mając wglądu w sprawy bogów – tworzą bajki. Makosze oprócz wieszczenia są w stanie odmienić ludzki los. Są opiekunami pająków, te bowiem są mistrzami przędzenia nici. Ulubieniec Mokoszy – Pająk Mokrzak – spoczywa na jej piersi i z jej polecenia zabija lub wraca życie, odwraca wierg (los-wyrok), sprowadza szczęście lub nieszczęście na człowieka. Współczesny przesąd, że zabijanie pająków przynosi nieszczęście, jest echem kultu Mokoszy. Wszak możemy narazić się na zemstę Mokoszy i jej pająka. Ludowe wyplatanie ozdobnych pająków z malowanego suszu – oprócz funkcji estetycznej – ma również funkcję magicznego zaklinania rzeczywistości – przypodobania się Mokoszy.
Od Makosza jest mak – halucynogenny, dobry do wieszczenia. Wierg – los – Wieszcz – przepowiadacz przyszłości; kosz – wyplatane naczynie, kosy – (rus.) warkocz pleciony. Do Mokoszy należy Drzewo Życia i pisanki ze względu na wspomniane powiązanie z losem. Baba Jaga-Makosza mieszka w domku (świątyni) na kurzej stopie. Scytyjski i sarmacki symbol płodności i urodzaju – jego rysunek przypomina wyglądem kurzą nogę, a pojawiał się często w towarzystwie graficznych symboli Mokoszy (persko-scytyjska Tabiti) lub jej świątyni; został przez Słowian nazwany właśnie kurzą nogą. Przesąd, że zły los można odwrócić kreśląc w powietrzu kręgi właśnie kurzą łapką – to echo kultu Mokoszy.

A oto dekoracyjne motywy kultu Makoszów – ich zadaniem jest przypodobanie się Mokoszy i zyskanie lepszego losu.


Wiosna – symbol odradzania się, pomyślnej przyszłości,
przebudzenia, nawrócenia, nowego życia.


Woda – symbol pozytywny – znów symbol płodności
i urodzaju – ma zapobiegać suszy,
a powodować życiodajne deszcze i wylewy.


Woda – symbol negatywny – głębokiej wody
światło nie przenika; symbol ostrożności
i unikania niebezpieczeństw, często umieszczany
na naczyniach, aby magicznie strzegł ich zawartości.


Wilcze Zęby – symbol siły i mądrości.


Krzyż przed chrześijaństwem u Słowian był zarezerwowany
dla Makosza-Mokoszy. Krzyż u Słowian symbolizował „życie”
i Mokoszę – boginię losu i życia – od niej zależało ludzkie życie,
jego długość i jakość. Mokosza wyplata nić żywota,
pająk krzyżak nosi na sobie znak Mokoszy – opiekunki pająków.

Istnieją też podania, według których Baba Jaga (Jagodowa Baba) nie jest bezpośrednio kojarzona z Mokoszą, lecz jest boginią – córką Chorsa, zimnego księżycowego boga (którego atrybutem jest srebro, w odróżnieniu od złota przynależnego Swątowi) i Marzanny (Mary), Pani Śmierci, Pani Starości i Zapomnienia. Córka Marzanny – Pani Starości od zawsze miała wygląd wstrętnej staruchy o ostrych i haczykowatych rysach. Baba Jaga (Chorzyca) to Pani Zdrowia i Choroby, Pani Gorączki i Bólu, Królowa Ziół, trucizn i leków, Pani Miłosierdzia – koi lekami i ziołami. Jej atrybutem jest magiczny kosz (Makosz!), pełen wszelakich ziół i jagód. Usługują jej boginki Jędze. Synem Baby Jagi jest Kościej Bezśmiertny – patron ciemności, zaćmienia, przesilenia dnia z nocą (gdy dzień jest najkrótszy), głębokiej wody i morza (tam światło nie przenika). Gdy ciemne, ciężkie chmury zasnuwają słońce, mroźny wiatr szepcze-świszczy imię Kościeja. Kościej Bezśmiertny to Pan Czarnej Magii, który właśnie za jej sprawą ukrył w skrzyni Zwiastuna własnej śmierci, przez co – choć bogiem nie był (żaden bóg nie połaszczył się na wdzięki Baby Jagi) – stał się nieśmiertelny. Wizerunki Kościeja Bezśmiertnego znajdujemy już w sztuce Scytów, a u Alanów (późnych Sarmatów) – często w towarzystwie bogini Argimpasy – jest przedstawiany jako rogaty wąż. Kościej zamieszkuje sam kraniec świata (gdzie jest mało światła).


Świątynia Makosza-Mokoszy (Baby Jagi)
– domek na kurzych nogach.


Świątynia Makosza-Mokoszy w kształcie krzyża.
W środku pięć ołtarzy ognia. Pięć jest liczbą ognia
i scytyjskiego boga Agni (ogień, agoń). Czasem zamiast
okręgów ołtarze rysowano jako romby lub trójkąty.


W niektórych ruskich podaniach Baba Jaga
ma dwie siostry, gdzie indziej dwie córki.
To ich pomniejsze świątynie umieszczone są
przy głównej świątyni Baby Jagi
na niektórych wizerunkach świątyni Makoszy.


Scytyjski rysunek z krypty (Krym, Ukraina)
– przedstawia ognistego konia, ognistą boginię
i domek na kurzych łapkach.


Oto domek na kurzej stopie Baby Jagi – Chorzycy. Umieszczanie tego rysunku na jajkach miało zapewne znaczenie lecznicze – do dziś na Ukrainie środkowej praktykuje się zabobon – toczenie jaja po ciele chorego w celu wywabienia choroby. Gospodarze toczą jaja po bydle, by było płodne.

…Księżniczka zapytała: „Czy to prawda, najdroższy mój przyjacielu, że nigdy nie umrzesz?” – “Tak, to prawda” – odpowiedział czarownik. “No, dobrze, a gdzież to znajduje się twoja śmierć?” – Kościej dał się oszukać i wyjawił jej całą prawdę: “Śmierć moja przebywa daleko stąd i trudno ją znaleźć, na rozległym oceanie. Jest na tym morzu wyspa, a na wyspie dąb zielony, a pod dębem jest skrzynia żelazna, a w skrzyni mały koszyczek, a w koszyczku jest zając, a w zającu jest kaczka, a w kaczce jajko; ten zaś, kto znajdzie jajko i stłucze je, spowoduje moją śmierć”.

Kaczka, podstawowy ptak wodny, był bliski dawnym pasterzom wędrującym od jednego źródła wody do następnego. Jej coroczne wiosenno-jesienne odloty i przyloty były najdawniejszą formą prymitywnego kalendarza; pamięć o tym przechowała się w pasterskim kalendarzu – i kaczce w jego centrum.


Świątynia Jagodowej Baby – Chorzycy (Groźnicy),
domek na kurzych łapkach; całość w kształcie kury.
Trójkąt symbolizuje ogień (ołtarz ognia), lub trójcę
– Baba Jaga z dwiema siostrami lub córkami.
U góry okrągły symbol zaćmienia i ciemności
tożsamy z Kościejem Bezśmiertnym, synem Baby Jagi.


Zaćmienie, Ciemność, Czarna Dziura (Otchłań)
– Kościej Bezśmiertny. Według niektórych podań
Kościej jest właśnie owym Księżycowym Księciem Upiorem.

 

Oto spisane na Ukrainie w XIX w., już schrystianizowane podanie, które tłumaczy, dlaczego należy pisanki malować:

…Bóg płynie w łodzi pośród pierwotnych wód. Rozglądając się wokoło widzi, że z ubitej falami morskiej piany wyłoniła się nieznana mu postać. „Kim jesteś?” – pyta Bóg. „Weź mnie do łódki, to ci powiem”. W pewnej chwili Diabeł zaczął mówić: „Dobrze by było, gdyby miejsce, na którym płyniemy, było twarde”. „Będzie – odpowiada Bóg. – Zejdź w morze i przynieś mi garść ziemi, mówiąc, że niesiesz w moim imieniu; przynieś, uczynię z tego piasku ziemię”. Diabeł poszedł, nabrał piasku w garście, mówiąc: „Biorę cię w imieniu moim”. Gdy wyszedł na wierzch, z piasku nie zostało ani ziarnko. Poszedł drugi raz, mówiąc: „Biorę cię w imieniu moim” i sytuacja się powtórzyła. Dopiero, gdy poszedł trzeci raz, mówiąc: „Biorę cię w imieniu Jego”, gdy wrócił, zostało mu trochę piasku za pazurami. Bóg wziął ten piasek, posypał na wodę i stała się z niego ziemia… (Później Bóg pokonuje Diabła, zamyka go w skale lub w piekle, zakuwa w łańcuchy i ustanawia zwyczaj, że będzie tam uwięziony tak długo, jak długo ludzie będą malować pisanki.)


Przejawy kultu solarno-lunarnego – formy odlewnicze.


Przejawy kultu Makosza-Mokoszy – naszyjnik i kolczyk
z krzyżem oraz biżuteria z bursztynu dekorowana
w krzyże i Kościeje, VIII-IX w.


Pisanka z podwójnym krzyżem Mokoszy-Makosza z X w.,
u góry słońce – promienie słoneczne.


Tkanina perska z VIII w. – koszula dekorowana w romby,
postać okolona ornamentem tasiemkowym.


Oprawy słowiańskie z IX w. – widoczny ornament
w romby oraz perski ornament tasiemkowy,
koniec oprawy dekorowany w „wilcze zęby”
(patrz wyżej) oraz w „Kościeje Bezśmiertne” (patrz wyżej)


O dekoracji słowiańskiej dalej – motywy typoweSkrzynka słowiańska dekorowana w perski ornament
tasiemkowy, oraz dyski słoneczne z krzyżami Mokoszy.
Wszędzie symbole Kościeja – pojawiają się na skrzyni
nieprzypadkowo: to w skrzyni Kościej schował Zwiastuna
swojej śmierci ( w bajkach ludowych – kaczkę z jajem życia).


Nóż z Nowgorodu dekorowany w romby
Naczynie z symbolem wody – strażnika, Zawada – IX w.

Siła tradycji


Wczesnosłowiański ornament ognisty
– fragment szafki, XI w., Stara Russa.

Wczesnosłowiański ornament z Opola – łoże, X-XIII w.Słonecznik – ten sam słowiański ornament;
okręg moskiewski, XIX w. Przedmioty dzieli przestrzeń
ponad tysiąca lat i tysiące kilometrów.Awaro-Słowiańska sprzączka z grobu awarskiego – VI w.Sarmacki kolczyk – Baktria, I w.Irańska prowincja Baktria – groby z I w.
– masowo produkowane złote romby.
Wczesnośredniowieczne szyszaki słowiańskie (tzw. wielkopolskie)
w typie sassanidzkim – IX-X w. – dekorowane w romby,
na szyszakach widoczne ślady pozłoty – złotego pokrycia szyszaka.Zbroje husarskie z XVII w., dekorowane w mosiężne romby
(symulacja złota), pochodzące z małopolskich warsztatów płatnerskich.
Używanie prastarych słowiańskich motywów jako ludowych
z Podhala odróżnia je od wyrobów innych ważnych ośrodków
płatnerskich w Polsce np. w Gdańsku, Lublinie, Lwowie czy Poznaniu,
gdzie ten motyw nie występuje.


Sanktuarium starosłowiańskie w Nowosielcach
na planie znaku Kościeja –prawdopodobnie sanktuarium Kościeja
lub Baby Jagi. Naokoło wyspy dwa kręgi wodne i wał procesyjny
– na wyspie stała niegdyś świątynia; chatka lub posąg.


Sassanidzki fryz z VI w. – kaczki mają na szyi królewskie labry,
symbolizujące promienie słoneczne.Zielony Kaczy Staw w Tatrach w Kaczej Dolinie.
Z tym miejscem związana jest legenda,
że w noc świętojańską tutaj złota kaczka znosi złote jajo.

Wśród wielu zachowanych polskich legend o złotej kaczce znoszącej złote jajo (najbardziej znane to warszawska i z Chęcin) jest też legenda z toszeckiego zamku, która bezpośrednio odwołuje się do Świąt Wielkiej Nocy. Zacytujemy ją zatem za przewodnikiem:

Jest taka legenda, opowiadająca o bogactwach rodu Gaschinów, władających niegdyś toszeckim zamkiem.
Wśród licznych skarbów przez nich posiadanych wymienia się kaczkę, całą ze złota, siedzącą na dwunastu szczerozłotych jajkach wypełnionych dukatami. Taki oto prezent miał podarować hrabia Joachim von Gaschin swojej świeżo poślubionej żonie Gizeli, hrabiance z Kotliszowic. Było to wiosną 1811 roku. Hrabia wyjechał w interesach, żona spała w sypialni. U jej głowy na łóżku siedziała złota kaczka. Nagle na zamku wybuchł straszliwy pożar. Ogień ogarniał komnatę po komnacie. Zbudzona ze snu Gizela porwała kaczkę i tajnym korytarzem zbiegła do lochów. Tajemne przejście się zawaliło, a hrabina zabłądziła. Długo błąkała się po ciemnych piwnicach, wreszcie zmarła z wycieńczenia i głodu. Do dziś nikt nie odnalazł też złotej kaczki. Podobno pływa w podziemnym jeziorze, które powstało z łez Gizeli, a odnaleźć może ją tylko osoba urodzona w niedzielę, która na poszukiwania wybierze pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

Do dziś istnieje w wielu polskich domach wielkanocny zwyczaj podawania na stół kaczki upieczonej na „złoto”.

Słowiańska symbolika kolorów:

Żółty – kolor Swąta; światło, czystość, mądrość, szczęście, miłość, dobroć.
Pomarańczowy – kolor ognia; siła, wytrzymałość, pasja okiełzana przez mądrość, szlachetne
pobudki.
Czerwony – kolor ognia; czyn, magia, miłość, duchowe przebudzenie, jałmużna, radość.
Zielony – odnowa, pokonanie przeszkód, wyzwolenie, świeżość, nadzieja, płodność.
Czarny – absolut, wieczność, łono, śmierć, strach (czarno-białe jaja malowano dla zmarłych, tzw. jaja przejścia).
Biały – czystość, dziewiczość, niewinność, narodziny, odrodzenie.
Brązowy – kolor Ziemi (Siemy) – obfitość, ziemia karmiąca.
Fioletowy – wiara, cierpliwość, zaufanie, sumienność.
Niebieski – niebo, powietrze.Pisanka „święty ogień” – wzór w trójkąty; kolory ognia
– czerwony i pomarańczowy oraz żółty – świętości.

Przy opracowywaniu tematu posługiwałem się często najlepszą wydaną do tej pory monografią Czesława Białczyńskiego
pt. Mitologia Słowiańska – Dobrosław Wierzbowski

Vilāsa Bhikkhu: Podobieństwa języka polskiego i pali – artykuł ze Sri Lanki

Posted in Nauka, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 23 Sierpień 2010

W Anuradhapurze znajduje się wyjątkowe miejsce – zbudowana wśród skalnych występów buddyjska świątynia Isurumuniya.  Zbudowana za króla  Dewanampii Tissy, pochodzi z III wieku p.n.e. Została wzniesiona dla około 500 dzieci z najwyższej kasty, które zostały wyświęcone na mnichów i tam właśnie zamieszkiwały. Ta świątynia była pierwszym  sanktuarium  na Cejlonie , w którym przechowywano najświętszą relikwię lankijskiego Buddyzmu „Ząb Buddy”.Wchodzi się do niej po schodach przez ganek, a w środku wędruje się po kamiennych ścieżkach i stopniach.

Zacznijmy od tego że warto wiedzieć iż Budda był Indoeuropejczykiem. My nazywamy go Bydtą, Bytą (Bądtą) – Będącym, Będącym Bytem, czyli Świadomym Istoty Bytu, Bycia – Istoty Świata i Istoty Samego Siebie. Być to istnieć Tu i Teraz, co jest istotą buddyjskiej medytacji i istotą oświecenia, istotą stanu „bez myślenia”. Po prostu istniejesz i tylko w tym stanie umysłu możesz zostać oświecony.

Czy polskie być zawiera istotę pojęcia Budda? A może w stosunku do sanskrytu i innych języków południowej Azji (w tym pali)  pogłębia i rozszerza ono znaczenie i zakres pojęcia, nadając mu jeszcze bardziej transcendentalny wymiar?

Czy w ogóle wolno dokonać takiego tłumaczenia imienia Buddy – wprost, bez słownika? A jeśli tak, to czy nie zyskujemy dzięki takiemu zabiegowi całej gamy rozszerzających owo pojęcie sanskryckie sensów i skojarzeń. Czy pojęcie Awesta rzeczywiście odpowiada znaczeniem słowu Obwiesta? Przeczytajcie arcyciekawy artykuł o języku pali i polskim. Zwracam uwagę, że podobieństwa te muszą pochodzić najpóźniej z III wieku p.n.e., kiedy powstała Theravada. [C.B.]


Z Wikipedii

Pāli (język pālijski; z sanskrytu pāli (पाऴि) = ‚szereg, wiersz, kanon’) – wymarły język średnioindyjski z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, wykazujący duże podobieństwo do języka wedyjskiego i sanskrytu klasycznego.

W języku tym powstało wiele tekstów literackich i religijnych w okresie od III w. p.n.e. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. kanon palijski – Tipiṭaka, zbiór ksiąg kanonicznych wczesnych szkół buddyjskich.

Język pāli jest nadal używany jako język liturgiczny przez buddystów na Cejlonie i w Azji Południowo-Wschodniej – wyznających tradycję theravāda.

Zacznijmy od tego że warto wiedzieć iż Budda był Indoeuropejczykiem. My nazywamy go Bydtą, Bytą (Bądtą) – Będącym, Będącym Bytem, czyli Świadomym Istoty Bytu, Bycia – Istoty Świata i Istoty Samego Siebie. Być to istnieć Tu i Teraz, co jest istotą buddyjskiej medytacji i istotą oświecenia, istotą stanu „bez myślenia”. Po prostu istniejesz i tylko w tym stanie umysłu możesz zostać oświecony.

Czy polskie być zawiera istotę pojęcia Budda? A może w stosunku do sanskrytu i innych języków południowej Azji (w tym pali)  pogłębia i rozszerza ono znaczenie i zakres pojęcia, nadając mu jeszcze bardziej transcendentalny wymiar?

Czy w ogóle wolno dokonać takiego tłumaczenia imienia Buddy – wprost, bez słownika? A jeśli tak, to czy nie zyskujemy dzięki takiemu zabiegowi całej gamy rozszerzających owo pojęcie sanskryckie sensów i skojarzeń. Czy pojęcie Awesta rzeczywiście odpowiada znaczeniem słowu Obwiesta? Przeczytajcie arcyciekawy artykuł o języku pali i polskim. Zwracam uwagę, że podobieństwa te muszą pochodzić najpóźniej z III wieku p.n.e., kiedy powstała Theravada.

Z Wikipedii

Pāli (język pālijski; z sanskrytu pāli (पाऴि) = ‘szereg, wiersz, kanon’) – wymarły język średnioindyjski z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, wykazujący duże podobieństwo do języka wedyjskiego i sanskrytu klasycznego.

W języku tym powstało wiele tekstów literackich i religijnych w okresie od III w. p.n.e. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. kanon palijski – Tipiṭaka, zbiór ksiąg kanonicznych wczesnych szkół buddyjskich.

Język pāli jest nadal używany jako język liturgiczny przez buddystów na Cejlonie i w Azji Południowo-Wschodniej – wyznających tradycję theravāda.

[Od razu pozwolę sobie zauważyć dwie rzeczy: palijski – po polsku znaczy  palikowy, palowy, szeregowy, liniowy – jak w palisada – szereg pali ułożonych w linii. A więc w czasach gdy mógł być współużytkowany i język i zapis jako wspólny przez Słowian i Indo-Irańczyków – w tym mieszkających dziś na Sri Lance ludzi pochodzących od linii DNA R1a1a, być może określali oni ten rodzaj zapisu wspólnie jako palikowy, palowy, co było nazwą wspólną i pozostaje wciąż w języku polskim na określenie – zaostrzonego słupa – pala, palika, i szeregu słupów – palisada, a przetrwało na Sri Lance i Indiach, jako określenie szeregowego zapisu. To jedna uwaga – a druga? Spójrzmy jak wygląda ten zapis – Czy nie przypomina on węzełkowego pisma o którym wciąż się tyle spekuluje jako zapisie wici i kob Słowian? Ja widzę uderzające podobieństwo – także do zapisu Księgi Welesowej, który jest jakby podwieszonym pod linią ciągiem różnych „palików” – i tutaj widać jakby tę samą ciągłą linię u góry z której zwisają litery – „paliki” pionowe. Czyżby jednak obydwa te pisma i głagolica wywodziły się z zapisu sznurowego, a to szło także od zdobień sznurowych na ceramice? C. B.]

Na skałach znajdują się wspaniałe rzeźby miedzy innymi siedzący w królewskiej pozie mężczyzna z  zamyśloną miną.

Theravada

Therawada (pāli: थेरवाद theravāda; sanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. „nauka starszych”) – jest najdłużej istniejącą szkołą buddyjską spośród wczesnych szkół buddyjskich. Jej zwolenników zwiemy theravādinami, dosł. „głoszącymi (-vādin) [to, co nauczają] starsi” (thera), czyli mistrzowie, nauczyciele wywodzący swą naukę bezpośrednio od Buddy.

Przez kilka wieków była religią dominującą na Sri Lance (78% [1]) i w kontynentalnej, Południowo-Wschodniej Azji (południowo-wschodnia część Chin, Kambodża, Laos, Birma i Tajlandia). Zyskuje sobie także popularność w Singapurze i Australii. Wyodrębniona poprzez schizmę, która miała miejsce na III soborze buddyjskim (Pāṭaliputra, 250 p.n.e.), która miała odłączyć się od „nauki starszych” (kierujących zakonem (sanghą). Termin „theravāda” po raz pierwszy pojawia się w VII w. w manuskryptach należących do nich samych. Owe manuskrypty mówią, iż szkoła pragnie zachować autentyczne nauki Buddy Śākyamuniego. Wyznawcy tej tradycji wywodzą swą linię od sthaviravādinów (pālijskie: thera = sanskryckie: sthavira) od których oddzielili się mahāsaṃghikowie na II soborze buddyjskim (Vesali, 383 p.n.e.) kiedy to mnisi pod przewodnictwem Mahākassapy Thery zajęli ortodoksyjną pozycję przestrzegania wszystkich „pomniejszych i pośrednich” przykazań ustanowionych przez Buddę Gotamę. Do dzisiaj tę tradycję uważa się za radykalną, konserwatywną i ortodoksyjną.

Najbardziej znanymi, zachowanymi w świątyni są posągi Buddy medytującego oraz Buddy leżącego, wchodzącego w nirwanę, o długości 17 metrów.


Mała, biała dogoba powyżej urwiska jest jakby przyrośnięta do skał. Zespół świątynny jest idealnie wpisany w skalne otoczenie i pod tym względem nie ustępuje innym sakralnym budowlom na Sri Lance, jak choćby Lwiej Skale w Sigiriyi. Po obu stronach szczeliny skalnej nad którą wznosi się świątynia, znajdują się baseny służące kiedyś do rytualnych obmyć mnichów buddyjskich.

Theravada- Stara wiedza, wodzący i wiedzący czyli nauczyciele, ale także znawcy, posiadający wiedzę i widzący lepiej i głębiej, – a więc mistrzowie, wiedunowie, wieszczowie – górytowie, górowie (guru). Jeszcze większą wierność przekładu i podobieństwo do polskiego stary, starej wiary (chociaż rosyjskie przecież prawie się nie różni staryj, starik, staroj wiery) – wykazuje sanskryckie sthavira [stha(ra)vira]

Szerokie badania podobieństw językowych między językami słowiańskimi i indo-irańskimi toczą się nie od dzisiaj i wynikają często z działania innych naszych braci w Wierze Przyrodzonej, którzy na przykład tłumaczą na polski teksty Wed czy inne święte teksty hinduistyczne, buddyjskie, zenistyczne, awestyjskie, manichejskie. Te podobieństwa są zauważane od dawna i są z nich wyciągane wnioski.

Jeszcze w latach 80-tych (1989) spotkałem bardzo ciekawego człowieka, Polaka, Adama Wojtanka (późniejszego założyciela Grupy Wyznaniowej „Shri Vidya”, który już wtedy napisał duże opracowanie na temat tych podobieństw, ale oczywiście jako iż nie był językoznawcą, ani nie był członkiem PZPR, któż by się wtedy w Polsce tą jego pracą zainteresował. Jemu – jak każdemu odkrywcy – zależało bardzo nie tyle na tym żeby się stać sławnym, co na tym żeby ludzie się nad tym zastanowili, a fachowcy wzięli tę sprawę w swoje ręce. Ponieważ nikogo to nie obeszło i schodził Kraków, Warszawę i Wrocław na darmo, a w gruncie rzeczy chciał się zajmować zupełnie czym innym, w końcu przestał wydeptywać szlaki, zostawił papiery w Zielonych Brygadach, zostawił odbitkę ksero u mnie i wyjechał robić to co całe życie robić zamierzał – oddać się praktyce buddyjskiej w Nepalu, Indiach i na Sri Lance, tworzyć muzykę w USA.

 


Potem w latach dziewięćdziesiątych gościłem z Ewą Ryn pewnego profesora z Bostonu, który był z pochodzenia Cejlończykiem, ale żył w Bostonie i miał za przyjaciela innego profesora z Bostonu – Żyda polskiego pochodzenia, którego też dwukrotnie gościliśmy. Łączyło ich to że razem pracowali na wydziale slawistycznym owego bostońskiego Uniwersytetu i tam wykładali. Obaj oni, już 30 lat temu, doszli do tych samych wniosków na temat podobieństw językowych indo-irańskich i słowiańskich – Te języki stanowiły kiedyś wspólną grupę i jest to wspólnota prastara!!! – stwierdzili.

No ale przecież według prześwietnych polskich naukowców lat 70-tych, 80-tych, 90-tych XX wieku, lat 00-zerowych a teraz i lat 10-tych XXI wieku –  języki Słowian wykształciły się gdzieś w III- V wieku n.e – no i nie zróżnicowały się za bardzo, jakby był jeden język z gwarami jakimiś (dziwactwo, patrzcie ludzie!) więc muszą być „młodziutkie” jak pierwszy wiosenny szczypiorek. Jakim cudem słownictwo Wed czy Awesty może być wspólne dla Słowian, Hindusów i Irańczyków??? – powiadali – Tamto to starożytność a Słowianie wykluli się jako ostatnie brzydkie kaczątko we wszechświecie koło X wieku kiedy ich chrześcijańscy księża nauczyli „pisati „i „czitati” bukwy (bukwy – to oczywiście germańska pożyczka, jak i księga i ksiądz i książę – bo buk – to jest niemiecka nazwa drzewa nieznanego Słowianom, a książka to jest coś co się tym oraczom i niewolnikom w ogóle nie śniło). Może w XV wieku ktoś coś stamtąd przywlókł do „ciemnej” Polski, z tego wszetecznego zoroastryjskiego Iranu i z tej wszetecznej kamasutryjskiej Indii???


I mimo że minęło tyle lat, i tyle się w świecie – także nauki – zmieniło, powiadają dalej to samo.


Ponieważ jednak na pewno nie przypadkiem – a boskim zrządzeniem – otrzymałem po raz trzeci w życiu szansę i przysłano mi po przeczytaniu mojego blogu wspaniały artykuł na ten sam temat po raz kolejny ze Sri Lanki, i zrobił to polski mnich buddyjski, który tam praktykuje i na co dzień tłumaczy teksty święte w różne strony – na polski, na pali, na angielski – publikujemy ten materiał. Jest to zupełnie inna osoba – nie mająca nic wspólnego z moim pierwszym znajomym z lat siedemdziesiątych, ani ze znajomymi językoznawcami z Bostonu.

Mam świadomość, że nie każdy statystyczny Polak, a nawet człowiek na Ziemi, ma prawdopodobną statystycznie szansę trzykrotnie, z trzech różnych niezależnych źródeł otrzymać trzy razy tekst na ten sam temat. Sadzę że otrzymałem go bo już najwyższy czas, go opublikować w Polsce.


Buddyzm i Zen to wysublimowane kontynuacje tej samej Prastarej Wiary Przyrody, która wydała Wedy i naszą słowiańską Baję. W świetle dowodów genetycznych wspólnota językowa zwana praindoeuropejską, która w istocie prawidłowo powinna być zwana – wspólnotą Słowiano-Indo-Irańską, nie powinna dzisiaj nikogo dziwić.


Serdeczne pozdrowienia dla tych wszystkich niedowiarków, którzy stojąc dzisiaj na głowie i trzymając się prawą ręką za lewe ucho nadal usiłują niczego nowego nie widzieć i wytrwale dowodzą wyższości niemieckiej rasy używając dzisiaj Celtów jako „zastępczych” Germanów (tylko że Celtowie to też grupa kentum – wtórna do Słowian, Irańczyków i Hindusów Aryjskich).

C. B.

Oto więc zapowiedziany artykuł – niestety w języku angielskim, bo to język międzynarodowy i język naukowego dyskursu:

Vilāsa Bhikkhu

WWW.Sasana.pl

COMMON FEATURES BETWEEN PĀI AND POLISH

Introduction

Identification with a certain system of belief is one of the most important conditions for devotees to participate in a religious movement. That is why sacred sets of values are sometimes called “religious traditions”. The word “tradition” in today’s modernized world might be despised and looked down upon. Some might say that “…beliefs and traditions handed down in a society tend to become crystallized into dead forms which suppress individual vitality”. Such a statement on the one hand is perfectly true – if a tradition is stagnant and not applicable to the reality and actuality, surely it does more harm to people who believe in it.

On the other hand we need to emphasize that Buddhism does not fall so easily into this dreadful pattern. One reason would be that it has its tremendous power of staying relevant and practical even in the XXI century. To test it lets answer these questions:

“Does a given individual’s religion serve to break his will, keep him at an infantile level of development, and enable him to avoid the anxiety of freedom and personal responsibility? Or does it serve him as a basis of meaning which affirms his dignity and worth, which gives him a basis for courageous acceptance of his limitations and normal anxiety, but which aids him to develop his powers, his responsibility and his capacity to love his fellow men? “

Answering briefly to these issues is going to be important in the progress of this thesis, so let us focus on these inquiries for a moment.

Buddhism is actually all about freedom! Not only that Buddha pointed out the way to final liberation – Nibbāna, but he also said: “(…) just as the ocean has a single taste — that of salt — in the same way, this Doctrine and Discipline has a single taste: that of release…” [Ud 5.5 – Uposatha Sutta – trans. by Thanissaro Bhikkhu = T.B.] Of course the most famous sutta answering all these questions is the Kālāma Sutta which states:

“So in this case, Kālāmas, don’t go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, ‚This contemplative is our teacher.’ When you know for yourselves that, ‚These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted and carried out, lead to harm and to suffering’ — then you should abandon them.” [AN 3.65 – Kālāma Sutta – trans. T.B.]

The second reason might be that Buddhism does not subordinate easily under the term “religion”. The word comes from re- + ligre, to bind; [see leig- in Indo-European Roots.] If we interpret this as a binding with God or some supernatural force – then definitely Buddha Dhamma is something completely opposite.  As it was proved by quotation above – the main purpose of a Buddhist follower is to break free, not to bind himself to something or someone. Yet if we want to interpret this as a bond between the people in general who worship a certain ideal, like the Triple Gem, than it would be more understandable. Yet for that reason the word Saṃgha would be much more appropriate. It is possible that the root comes from O-grade form of *som-. It may refer to saṃhita, saṃsāra, sandhi, Saṅkhyā, sannyasi, Sanskrit, from Sanskrit saṁ, together [polish – ra-zem = together; also (polish –są-siad – OCS sǫ-sědъ “Neighbor”, compare O.Ind. saṁ-sád- “congregation, meeting”), where saṁ could also mean “well”, as in saṁskrta = “well arranged”].

The reason why I briefly pointed out these arguments is that in accordance with the introduction of Buddhism to Polish people, by translation of the Suttas from Pāḷi, one has to have in mind that this is not a case of establishing a new religious movement, nor is it a sort of “buddhisation” of Polish society. It is a spiritual relief during the crisis – just like after a natural disaster, other countries send some kind of help – in a similar way Buddhism should be viewed as an aid which might help those who are in bad shape (from the spiritual point of view) and who need some counseling. Buddhism might be seen as a sort of charity organization which tries to help those who are suffering.

As much as it is needed everywhere in the West, the issue of a grounded tradition arises. Western societies sometimes are flooded with oriental and exciting movements and quasi-religions which last for some time and diminish quickly as well. The reason is that there is no link which could – let’s say – “bind together” the neophytes with the “new faith”. That is why all the New Age movements, all the Hare-Krishnas and all others of these kinds are bound to fail after some time. If one wants Buddhism to last in a new country one has to find some sort of fundament, which is not only related to the new doctrine, but is already seeded in the receiving society. In other words there has to be a common ground so that it will be easily accessible for newcomers.

I believe that this link joining and making the necessary connection between Buddhism and Polish society might be the language – Pāḷi.Scythians and kurgans

In ancient times, when the Indo-European tribes were once more or less unified group of people, living somewhere in today’s territory of Ukraine and southern Russia (according to Kurgan theory – see below), the religious practices, systems of belief, as well as culture and customs, were once the same for proto-Slavs who migrated west as well as for proto-Aryans who made the Indian peninsula their homeland. Most importantly though, the two ancient groups might have been connected by something, which can be traced through scientific research.

It is said that in ancient times all the Indo-European tribes were speaking the same language, the Proto-Indo-European.

Such a statement is claimed by the Kurgan hypothesis. The term is derived from kurgan (Polish: kurhan) meaning a burial mound or a castle. The Kurgan model is the most widely accepted scenario of Indo-European origins, although alternate theories such as the Anatolian “urheimat” also have some support. The Kurgan hypothesis was first formulated in the 1950s by Marija Gimbutas. According to her, the ancient Indo-European people were nomadic tribes who in the early 3rd millennium BC expanded throughout the Pontic-Caspian steppe and into Eastern Europe.

One may ask: what is so significant about links between Polish and Pāḷi? In other European languages we also might trace similarities, so what makes it different? To answer this question let’s define the parts of this puzzle first, in order to put them together later on. The first piece of the puzzle is mentioned above – the Kurgan model. Now let us focus on the divisions in the languages that evolved from the Indo-European family tree.

There are two major branches of Indo-European: satəm and kentum (centum). Languages belonging to the satəm family are: the Baltic languages (Lithuanian, Latvian, Old Prussian† – cross symbol means that the language is extinct). Worth mentioning is the fact that Baltic languages are most closely approximate to the Slavic languages. Some similarities, mainly phonetic, features of the Slavic languages, are also encountered in the following satəm languages: Albanian, Illyrian†, Thracian†, Armenian, Indo-Iranian (Indic: Sanskrit†, Hindi, Bengali, Nepali, Gipsy <Romany>; Dardic: Kashmiri; Kafir <Nuristani>; Iranian: Avestan†, Farsi <Persian>, Tadjik, Kurdish, Ossetic, Pashto <Afghan>). All these languages are termed satəm.

The other languages of the Indo-European family, termed kentum (centum), are: Anatolian† (Hittite†, Luwian†), Tocharian†, Hellenic (Greek), (Old) Macedonian†, Phrygian†, Messapic†, Germanic (English, German, Yiddish, Dutch, Norwegian, Danish, Swedish, Icelandic, Gothic†), Celtic (Welsh, Breton, Irish, Scots Gaelic), Italic (Latin†, Oscan†, maybe Venetic†) and Romance languages (Romanian, Italian, French, Provincial <Provençal, Occitan>, Catalan, Portuguese, Spanish).

Of course Slavic languages belong to the satəm group, sharing many common words and roots of words with the Indic family of languages. The Pāḷi language is also included in the same group – thus making the kentum (centum) group a bit more distant. This fact is also very important, as we shall find out later on.

What might be controversial and what many people might reject is a suggestion that these facts are connected with each other. Let us consider another part of the puzzle – the Scythians.

The Scythians are mostly defined as horse-riding nomads, who dominated the Pontic-Caspian steppe. Scholars include them in the Iranian family of Indo-Europeans. Many believe that the name „Scythian” has also been used to refer to various peoples seen as similar to the Scythians, or who lived anywhere in a vast area covering present-day Ukraine, Russia and Central Asia.

Worth mentioning is the fact that the ancient Persians called all the Scyths „Saca” (Herodotus .VII 64). Their principal tribe, the Royal Scyths, ruled the vast lands occupied by the nation as a whole (Herodotus .IV 20); and they called themselves Skolotoi. Oswald Szemerényi devotes a thorough discussion to the etymology of the word Scyth in his work „Four old Iranian ethnic names: Scythian – Skudra – Sogdian – Saka”. The related words derive from *skuza, an ancient Indo-European word for archer (polish: strzelec=archer, shooter), hence Iranian Ishkuzi = archers. The Scythians first appeared in the historical record in the 8th century BC. If we look at the name of this tribe we might find a strange familiarity to the name of a Sakya tribe – Prince Siddhartha’ kin.

The Pāḷi word for archer is “issāsa” (pol: strzelec), for archery – “issattha” – than we could easily put one more name to Szemerényi’s line of names – Scythian – Skudra – Sogdian – Saka – Sakya – and all of them would refer to the same group of people who might have invaded the Indian peninsula and established some power over autochthon people there. Of course we need to define the timeline – that is when exactly the Scyths appeared, and were they truly the Buddha’s ancestors.

There is a certainty about the link between Scythians and kurgans – Scythian élites made kurgan tombs: high barrows heaped over chamber-tombs of larch-wood — a deciduous conifer that may have had special significance as a tree of life-renewal, for it stands bare in winter.   These „Royal kurgans” contained the „Scythian triad” of weapons, horse-harness, and Scythian-style wild-animal art – for example in a later period Scythians were actually using a Buddhist triratana symbol – like the pictured silver coin of King Azes II (r.c. 35-12 BC). Archeologists have no doubt about the technological advancement of Scythian goldsmiths, especially for creating fine gold jewelry, etc. Because of their other achievements such as horseback-riding, the usage of the wheel (and the first war-chariots being used by them) they could easily subdue a conquered nation, imposing their own administrative system, language and religion upon indigenous groups.


Nobody knows what kind of religious beliefs the Scythians had. Their belief might have been a more archaic stage than the Zoroastrian and Hindu systems, probably worshiping Agni (Tabiti/Atar), the fire deity of Indo-Aryans. Were they actually the ones who brought the Vedas to India? We might only speculate.

One last piece, proving that Scyths might have actually been Sakyas is to be found in the new development in Archeogenetics.

To prove the relationship between the Buddha’s tribe and the Slavic people let us focus on this new discipline of archeology. Firstly – according to Y chromosome (Y-DNA) testing a man’s patrilineal or direct father’s-line ancestry can be traced using the DNA on his Y chromosome (Y-DNA) through Y-STR testing. This is useful because the Y chromosome, like the patrilineal surname, is passed down unchanged from father to son. What is interesting to notice is the fact that Haplogroup R1a is the most frequently occurring Y-chromosome haplogroup in Central Europe (most noticeably in Slavic people) as well as in northern India, in those people who trace their ancestors back to an Aryan people (as shown on the picture).

The fact that it is the Slavic R1a haplogroup (especially the R1a1a subclass which is common to Poland as well as Indian and even 10 % of Sri Lankan people) and not R1b which characterizes people in Western Europe is worth mentioning. That would explain the two branches of the Indo-European language – satəm (R1a1 / Slavic) and centum (R1b / Western).

Secondly – as it was proven the haplogroup R1a1 is currently found in central and western Asia, Pakistan, India, and in Slavic populations of Eastern Europe, but it is rare in most countries of Western Europe. Investigations suggest that R1a1 gene expanded from the Dniepr-Don Valley, between 13 000 and 7600 years ago, and was linked to the reindeer hunters of the Ahrensburg culture that started from the Dniepr valley in Ukraine.

Ornella Semino proposes a postglacial spread of the R1a1 gene during the Late Glacial Maximum subsequently magnified by the expansion of the Kurgan culture into Europe and eastward. R1a1 is most prevalent in Poland, Russia, and Ukraine and is also observed in Afghanistan, Iran, Pakistan, Central Asia and India.

Recent genetic studies seem to confirm a west Eurasian origin for most of the Y-DNA haplogroup R1a1 likely linked to early Indo-European populations. Remains of the Andronovo culture horizon (strongly supposed to be culturally Indo-Iranian) of south Siberia were found to be 90 % of west Eurasian origin during the Bronze Age and associated almost exclusively with haplogroup R1a1 (and 77 % overall, in the bronze/Iron Age timeframe). The DNA testing also indicated a high prevalence of people with characteristics such as blue (or green) eyes, fair skin and light hair, implying even more an origin close to Europe for this population. Another marker that closely corresponds to Kurgan migrations is distribution of blood group B allele, mapped by Luigi Luca Cavalli-Sforza. The distribution of blood group B allele in Europe matches the proposed map of Kurgan Culture, and Haplogroup R1a1 (YDNA) distribution.

What about Scythians DNA? Y-Chromosome DNA testing performed on ancient Scythian skeletons from the Krasnoyarsk region found that all but one of 11 subjects carried Y-DNA R1a1. Additional testing on the Xiongnu specimens revealed that the Scytho-Siberian skeleton (dated to the 5th century BCE) from the Sebÿstei site exhibited R1a1 haplogroup. Moreoever, the STR haplotype motifs characterising these R1a1 haplogroups were found to closely resemble those found amongst current Balto-Slavic populations in eastern Europe, as well as in indigenous populations in southern Siberia. In contrast, they were found only sporadically amongst central and east Asian populations, and not at all amongst western Europeans.

If that is the case, Polish people might identify with the historical Buddha in a much more materialistic ground, having the same forefathers as he had. If we assume that Scythians were actually Sarmatians (or Sarmatians were one more link might be added to the whole picture. The 15th-century Polish chronicler Jan Długosz was the first to connect the prehistory of Poland with Sarmatians, and the connection was taken up by other historians and chroniclers, such as Marcin Bielski, Marcin Kromer and Maciej Miechowita. Other Europeans depended for their view of Polish Sarmatism on Miechowita’s Tractatus de Duabus Sarmatiis, a work which provided a substantial source of information about the territories and peoples of the Polish-Lithuanian Commonwealth in a language of international currency. Sarmatism is treated in Poland as a form of legend, a myth, yet the new studies might prove that this myth might be true.

Nevertheless the peoples once known as the Scythians were amalgamated into the various Slavic groups of eastern and southeastern Europe.

Scholars and scientists might argue with this statement – yet a careful reader might wonder if the names like Scythian – Skudra – Sogdian – Saka – Sakya belong to different tribes or they are actually one and the same name of a single group of people? Maybe it is just a question of a different way of recording the proper name by outsiders. The Ockham’s razor puts it simply: “non sunt multiplicanda entia sine necessitate” – we should not create more, supposed entities if they are not needed, in this case five or more different tribes instead of one – especially with the recent development of DNA tracing and proof that they supply.

Finally I would like to point out briefly on the evidence in the early-Buddhist scriptures. In the Ambattha Sutta when it is referred to Gotama Sakyamuni (in such case this would actually mean „Scythian−sage”), that he „has blue eyes” [DN 3.144]. Furthermore the

Brahmins are described as „fair skinned, whereas the others (inferiors) are dark−skinned” [DN 3.81]. There probably was a color-conscious society in these times, and light or white skin was regarded as a nobler one. This strong attachment to pigment of the skin which Ambattha was referring to, gave the Buddha an opportunity to preach on the futility of feeling vanity regarding one’s caste and on the worth of morality and conduct. This paper does not propose to make any kind of superiority statements as Ambattha did. Actually we will never know exactly what Buddha’s eyes were – but knowing His teaching we can easily state that the color of the eyes is definitely not important for the liberation from suffering.

Research on Language

Having all the earlier suppositions in our minds – after the break-up of this original community of the common ancestors, perhaps some parts of their heritage remained in culture and beliefs, but most importantly and most profoundly in language and words.

Sometimes the words – being just designates of certain objects or experiences – are not the same in every Indo-European culture. I would like to take up and introduce just two very important words from the Buddhist perspective, being the most crucial for this system of belief – that is – “the Buddha” and “samaṇa”. These terms in Indian culture had a significant and deep tradition, and they are fundamental to Buddhist practice and modus operandi. What is astonishing is that the roots of these words can be traced in Polish, although not with such a particular usage.

In Prince Siddhartha’s times the ascetic tradition of samaṇas was developing quite fast, in opposition to the vedic and brāhmaṇical established order and point of view. The Buddha-to-be himself practiced some of these cruel and self-destructive practices of wandering ascetics for six years. Yet after his enlightenment and establishing the Saṃgha the Buddha did not differentiate and didn’t draw any external lines between “true” Buddhists and the rest of the samaṇas. What he did is he revalued the values, which means that in a Buddhist perspective a samaṇa would mean now just a monk, a recluse, a follower, a renunciate. It is interesting to notice that samaṇas and Brāhmaṇas are usually opposed, but Buddha re-evaluated these terms in such a way that they would only mean a truth-seeker, those individuals who want to liberate themselves from the round of rebirth, etc.

This kind of tradition is surely missing in Polish or even Slavic culture. Even in pre-Christian times there were no reports of a well established recluse tradition. The reason for it might be that the northern cold climate could not support a single man to supply himself during winter time. Maybe there were few, which we just don’t know of. Yet there is a link – it is a language connection – which acts as a designate that might give us an idea of what was meant by the Buddha. As the Blessed One revalued the values and names, so it actually is not about a chain of tradition that is important, but rather an ideal, a role-model, a perfect example of a holy life that the word designates or points to.

The word samaṇa might come from the P.I.E. root which can be found in Pokorny’s Proto-Indo-European Etymological Dictionary as “sem” [page 902-905].

“Sem” can mean “one”, “single” – which is acceptable for us as a samaṇa is alone, secluded from society he tries to discover the meaning of life by himself. In O.C.S. (Old Church Slavonic) the word samъ means “ipse, alone, single, sole, one; only one; one and the same “; in the Polish language we have a very clear word – “sam” – meaning the same as above O.C.S. – “alone, single, one”. The combinations which might describe or translate the word “samaṇa” could be “samotnik” the other one might be “szaman”.  Samotnik means all the people who are living alone, who like solitude, but the meaning does not incorporate the seeking of truth or liberation or any spiritual search. If someone wants to describe such a person in the Polish language there is a word “pustelnik” derived from pusto – empty, uninhabited, void, deserted.

“Pusto” from root paus-

English meaning: to let go

[Material: Gk. παύω “make cease”, Med. “hear auf, lasse ab”, παῦλα “tranquility“, παυσωλή “rest”; O.Pruss. pausto “wild”, O.C.S. pustъ “ deserted, abandoned, forsaken, waste, desolate “; pustiti, Russ. рustítь, puskátь “(los)lassen”, Sloven. delo-pust “Feierabend” etc. maybe Alb. pushtoj “hug, not let go”, Alb.Gheg p(ë)shtoj, Alb. shpëtoj “escape, save, rescue”. Maybe Alb. bosh “empty” References: WP. II 1, Trautmann 208 f. Page(s): 790]

It is noteworthy that from this root we can derive many interesting words in Polish like “pustka” – emptiness, “puszcza” – wilderness, woodland, “puszczać” – to let go, unbinding “odpuszczać” – forgive, etc.

The third word could be “szaman” coming from “shaman” – which means witch doctor, healer, soothsayer, medium, elder, druid, magician [Late 17th century. Via Russian < Tungus šaman < Sanskrit śramanáḥ „Buddhist ascetic” < śrámas „religious exercise”]

To sum up – we might have three words describing and translating “samaṇa” –

1: Samotnik – loner, somebody who prefers to work or to be alone

2: Pustelnik – someone living in a secluded place, a spiritual ascetic,

3: Szaman – a healer, magician, witch doctor

Another origin of the word “samaṇa” could come from Sanskrit root “śram” (meaning to be tired of, to make effort in ascetic practice). This might suggest that the best one, adequate with the original meaning might be the word “pustelnik”. The method of translation I would like to use is – in this case – to leave an original word, inflecting it in cases, numbers etc in Polish and explaining the meaning of the word in the dictionary or footnote as a “pustelnik”. [The inflection example – see below.]

The general methods of translation I would like to use are as follows:

 1. Interpreting the meaning, rather than referring to the PIE root

1.A – translatable [example – citta & cetasika (umysł & właściwości umysłowe = mind & mental properties)

1.B – not translated [example – samaṇa (masculine gender in Polish), dhamma (feminine gender in Polish)]

 1. Generally referring to the PIE root or original word while still being correct with the meaning

2.A – clear and translatable [example – Buddha (Przebudzony = Awakened) Bhagava (Błogosławiony = Blessed One)]. The examples are explained below.

2.B – not translated and no clear PIE root while still understandable on intuitive level, neologisms [example – deva in Polish dewa (feminine gender in polish)]

 1. Using traditional way of commentary explanations and on compiled dictionaries and classifications.

The untranslated words, used in Polish in original form – like saman, dhamma, dewa – would use Polish grammar to inflect and being used later on in sentences. If the word ends with a consonant it usually means in Polish grammar that it is a masculine gender (saman). When a word ends with vowel it will be perceived as a feminine gender (dhamma).

Declension of saman (m) & dhamma (f):

singular plural
Nominative:

Mianownik:samaṇoPOL: saman (m)

POL: dhamma (f)samaṇāPOL: samani, samanowie

POL: dhammyAccusative:

Biernik:samaṇaṁPOL: samana

POL: dhammęsamaṇePOL: samanów

POL: dhammyInstrumental:

Narzędnik:samaṇenaPOL: samanem

POL: dhammąsamaṇehi, samaṇebhiPOL: samanami

POL: dhammamiAblative:Ablatyw:samaṇasmā, samaṇamhā, samaṇāPOL: samana

POL: dhammysamaṇehi, samaṇebhiPOL: samanów

POL: dhammDative:

Celownik:samaṇassa, samaṇāyaPOL: samanowi

POL dhammiesamaṇānaṁPOL: samanom

POL: dhammomGenitive:Dopełniacz:samaṇassaPOL: samana

POL: dhammysamaṇānaṁPOL: samanów

POL: dhammLocative:Miejscownik:samaṇasmiṁ, samaṇamhiPOL: samanie

POL: dhammiesamaṇesuPOL: samanach

POL: dhammachVocative:Wołacz:samaṇaPOL: saman

POL: dhammasamaṇāPOL: samani, samanowie

POL: dhammy

 

Much more profound is the word Buddha – although it does not refer to any tradition in Slavic culture of Enlightened ideals – it designates to an understandable root. The Awakened One in the Polish language is Przebudzony, where budzić is “to awake”, “being conscious”, or “to stop dreaming”. It is quite interesting to see more of the meanings that this Indo-European root has, so let us investigate it by quoting Pokorny’s dictionary:

“Budzić” from root bheudh-, nasal bhu-n-dh-

English meaning: to be awake, aware

Material: Themat. present in O.Ind. bṓ dhati, bṓ dhate “ awakened, awakens, is awake, notices, becomes aware“, Av. baoδaiti “ perceives “, with paitī- “ whereupon direct one’s attention “ (= Gk. πεύθομαι, Gmc. *biuðan, O.Bulg. bljudǫ); Aor. O.Ind. bhudánta (= ἐπύθοντο), perf. bubṓ dha, bubudhimá (: Gmc. *bauð, *buðum), participle buddhá- “awakened, wise; recognized “ (== Gk. ἀ-πυστος “ignorant; unfamiliar”); maybe Alb. (*bubudhimá) bubullimë “thunder (*hear?)” [common Alb. : Lat. dh > ll shift]. O.Ind. buddhí- f. “understanding, mind, opinion, intention “ (= Av. paiti-busti- f. “noticing”, Gk. πύστις “investigating, questions; knowledge, tidings “); causative in O.Ind. bōdhá yati “ awakens; teaches, informs “, Av. baoδayeiti “ perceives, feels” (= O.Bulg. buždǫ , buditi, Lith. pasibaudyti); of state verb in O.Ind. budhyátē “ awakes, becomes aware; recognizes “, Av. buiδyeiti “becomes aware”, frabuidyamnō “awakening”; O.Ind. boddhár- m. “ connoisseur, expert “ ( : Gk. πευστήρ-ιος “ questioning “); Av. baoδah- n. “ awareness, perceptivity “, adj. “ perceiving “ (: Hom. ἀ-πευθής “ unexplored, unacquainted; ignorant”);

Gk. πεύθομαι and πυνθάνομαι (: Lith. bundù, O.Ir. ad-bond-) “ to learn; to find out, perceive, watch” (πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι), πευθώ “knowledge, tidings “; (…)

Proto-Slavic form: pytati: O.C.S.: pytati “examine, scrutinize” [verb], Russian: pytát” “torture, torment, try for” [verb], Slovak: pytat” “ask” [verb], Polish: pytać “ask” [verb], Serbo-Croatian: pítati “ask” [verb], Slovene: pítati “ask” [verb], Other cognates: Lat. putüre “cut offbranches, estimate, consider, think” [verb].

Note:

From Root bheudh-, nasal. bhu-n-dh- : “to be awake, aware” derived Root peu-1, peu̯ǝ- : pū̆ – : “to clean, sift” , Root peu-2 : “to research, to understand” (see below).

Lith. bundù, bùsti “wake up, arouse” and (without nasal infix) budù, bude ́ti “watch”,

bùdinu, -inti “waken, arouse, revive”, budrùs “watchful, wakeful”; causative baudžiù , baũsti “punish, curse, chastise, castigate “; refl. “intend, mean, aim” (*bhoudh-i̯ō), baũdžiava ‘socage, compulsory labour “, Lith. bauslỹs “command, order”, Ltv. baũslis “ command “, Ltv. bauma, baũme “rumor, defamation “ (*bhoudh-m-), Lith. pasibaudyti “ rise, stand up, sally “, baudìnti “ to cheer up, liven up; ginger up, encourage, arouse, awaken one’s lust “, O.Pruss. etbaudints “ to raise from the dead, reawaken “. Themat. present in O.Bulg. bljudǫ, bljusti “look after; protect, beware, look out”, Russ. bljudú, bljustí “observe, notice” (about Slav. -ju from IE eu s. Meillet Slave commun2 58).(…)

Causative in O.Bulg. buždǫ, buditi “waken, arouse, revive”, Russ. bužú, budítь ds. (etc; also in Russ. búdenь “workday”, probably eig. “working day “ or “day for corvée “); stative verb with ē-suffix in O.Bulg. bъždǫ , bъděti “watch”, perfective (with ne-/no- suffix as in Gk. πυνθ-άνο-μαι, wo -ανο- from -n̥no-, Schwyzer Gk. I 700) vъz-bъnǫ “awake” (*bhud-no-, shaped from Aor. of type Gk. ἐπύθετο, etc, s. Berneker 106 f.;

Maybe truncated Alb. (*zbudzić) zgjoj “awaken”: O.C.S.: ubuditi “awaken” [verb]; vъzbuditi “awaken” [verb]; phonetically equal Alb. -gj- : Pol. -dzi- sounds budzić “awaken, arouse” [verb], perf. zbudzić “awaken, arouse”. Russ. bódryj “alert, awake, smart, strong, fresh”,Ser.-Cr. bàdar “agile, lively”.

References: WP. II 147 f., Feist 41, 97, Meillet Slave commun2 202 f.

Page(s): 150-152

Apparently the root and words derived from it were used in various ways, but the meaning preserved in almost every IE language. Same method as with Przebudzony (Awakened), could be used to translate the word Bhagava:

“Być” from root bheu-, bheu̯ǝ- (bhu̯ā-, bhu̯ē-) : bhō̆ u- : bhū-

English meaning: to be; to grow

(…)O.Ind. bhū́ ti-ḥ, bhūtí-ḥ f. “being, well-being, good condition, prospering; flourishing “ (Av.

būti- m. “name daēva”? = O.C.S. za-, po-, prě-bytь, Russ. bytь, Inf. O.C.S. byti, Lith. bū́ ti; with ŭ Gk. φύσις).

The English translation for Bhagava is Blessed One, almost the same meaning in Polish as the word “Błogosławiony” – “famous for his good condition, blessed one”.

As mentioned in the beginning, the reason for introducing Buddhism to Polish society, especially the early suttas is to give a free and independent outlook on reality. Throughout the Pāḷi Tipiṭaka there is an emphasis on discovering the truth – introduced as Four Noble Truths as well as the Eightfold Noble Path. This requires the introduction or revaluation of some very important principles and values in life – like renunciation or strong determination. Since some Pāḷi words will be introduced in their original sound, (for example danā – “to give” in Polish “dawać, coś co jest dane”) the given explanations, compiled dictionaries and call for intuitive cognition of some words might spark some light  and ignite feelings of brilliance and admiration for the 2500 year old Buddhist tradition.

Future studies

This work is written down just for the purpose of defining the field of research that I would like to engage in my future studies. There might be (and there probably are) some mistakes and misconceptions which of course through time I would like to correct.  Right now I would just like to show some major similarities between two languages: Polish language and Pāḷi language.

First of all – I would like to concentrate only on Pāḷi – Polish similarities, avoiding at this stage any engagement into Sanskrit language – which would have been a natural link between Polish and Pāḷi – because of my lack of proficiency in this language on one hand and concise character of this work on the other. With time including Sanskrit might be essential to explain some difficult issues.

Next I would like to compare some interesting examples from Pāḷi words and match them with Polish words which sound the same and have the same meaning. Later – it would be beneficial to link two grammars. Finally it would be necessary to give some examples of translated suttas in this way.

The work is just at the beginning stage. However the Polish people might perceive Buddhist teaching as being not so exotic anymore (exo, outside – meaning foreign, bizarre, alien). As a Buddhist missionary monk, native Polish, that is my genuine and sincere intention.

Sources and links:

Haplogroups:http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_%28Y-DNA%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)

Kurgan hypothesis:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis

Kurgan building tradition is alive in Poland. The Polish word for kurgan is kopiec or kurhan. http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan#In_Poland

Sakas, Scythians, etc search:

http://en.wikipedia.org/

Sutta translations to english:

Thanissaro Bhikkhu – http://www.accesstoinsight.org/Bibliography:

 • Julius Pokorny: “Proto-Indo-European Etymological Dictionary”
 • Rollo May: “Man’s search for himself”
 • Carl Rogers: “Freedom to learn
 • Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
 • Grzegorz Jagodziński: “Gramatyka polska”
 • Szemerényi, Oswald: „Four old Iranian ethnic names: Scythian; Skudra; Sogdian; Saka“
 • Patrick Geary: “The Myth of Nations.”

Sigiriya (Lwia Skała) – V wiek n.e.


Dla Cejlończyków miejsce historyczne, związane z ich władcami, żyjącymi tu ponad 1500 lat temu. Świetny punkt widokowy na całą okolicę i niedostępną dżunglę, a dla każdego turysty niebywały kunszt starożytnych rzeźbiarzy i malarzy.

Skała mieszcząca onegdaj płac i fortyfikacje królewskie wraz z potężnymi przyległościami, ogrodami i haremem Cesarskie tarasy, potężny harlem, sale tronowe, malowidła naskalne, nie naruszone od wieków przez siły natury – królewska zachcianka sprzed tysiącleci zdumiewa lokalizacją i rozmachem wykonania.


Appendix

Pronounciation of polish language.

Vowels

l  a                      is pronounced like     u          in         us

l  e                      is pronounced like     e          in         fed

l  i                       is pronounced like     i           in         is

l  o                      is pronounced like     o          in         won

l  u                      is pronounced like     u          in         put

l  y                      is pronounced like     i           in         this

Polish vovels

l  ą                     is pronounced like      ou        in         mountain

l  ę                     is pronounced like      en        in         spend (silent n)

l  ó                     is pronounced like      u          in         put

Consonants

l  g                     is pronounced like      g          in         get

l  k                     is pronounced like      k          in         cat

l  j                      is pronounced like      y          in         yen

l  n                     is pronounced like      n          in         nut

l  p                     is pronounced like      p          in         put

l  b                     is pronounced like      b          in         but

l  m                    is pronounced like      m         in         mine

l  v & w             is pronounced like      v          in         video

l  r                      is pronounced like      r           in         rail (with r sound)

l  l                      is pronounced like      l           in         lobby

l  c                     is pronounced like      tz         in         horovitz

l  t                      is pronounced like      t           in         put

l  d                     is pronounced like      d          in         dam

Polish consonants and clusters

l  ć                     is pronounced like      ch        in         cheese

l  ł                      is pronounced like      w         in         wait

l  ń                     is pronounced like      ñ          in         spanish señor

l  ś                      is pronounced like      ś          in          sanskrit śiva

l  ż                     is pronounced like       g         in          french „bon voyage”

l  ź                     is pronounced like      g          in         mirages (without hard  sound) [burm. – y in yue]

l  cz                    is pronounced like      ch        in         chariot

l  dzi                  is pronounced like       ji         in         fiji

l  dź                   is pronounced like      g          in         fuge [pali –  jj in vijja]

l  dż                   is pronounced like      j           in         jam

l  sz                    is pronounced like      sh        in         show

l  ch                   is pronounced like      h          in         hut

l  rz                    is pronounced like      g          in         french „bon voyage”

Sigriya – Lwie Pazury

Pāḷi root / + meaning Polish word Polish meaning
 1. √  Ap / + to reach, to take
Łapać To grab
 1. √  As / + to be
Jest To be
 1. √  As / + to eat
Jeść To eat
 1. √  Bandh / + to bind
Banda Gang, close group of people
 1. √  Bhās / + to shine, to speak
1. Objaśniać

2. jasny1. To speak clearly  2. clear, bright

 1. √  Bhar / + to bear, to support

BraćTo take, to

 1. √  Bhī + to fear

Bać, BojęAfraid, to fear

 1. √  Bhid / + to brake,

Rozbić, rozbityTear apart, broken

 1. √  Bhū / + to be

Być, bytTo be, being10.  √  Bhū / + to developBudowaćTo build11.  √  Bhuj / + to eat, to enjoyBuziaface, mouth

 1. √  Budh / + to awake, to understand

BudziWake, to wake, awaken13.  √  Chad / + to cover up1. Cień

 

2. Czad

3. Czarny1. Shadow

2. Smoke (carbon monoxide)

3. Black14.   √Chid √ Kat / + to cutCiąćTo cut

 1. √  Cur / + to steal

KraśćTo steal

 1. √  Dā / + to give

DawaćTo give

 1. √  Ḍas / + to bite

DziąsłoGum (part of mouth)

 1. √  Dham / + to blow

Dmie, dmuchaćTo blow (for wind, air)19.   √  Dhar / + to bear, to holddzierżyćTo hold

 1. √  Dis / + to see

dostrzecTo spot

 1. √  Duh / + to milk

doićTo milk

 1. √  Gad / + to say

GadaćTo talk, to say23.   √  Gam / + to gogonićChase, run24.   √  Garah / + to disgracegardzićTo despise25.   √  Ghus / + to shoutGłośno, głosNoisy, voice26.   √  Han / + to strike, to killHarataćTo injure, to wound27.   √  Hve / + to call upon, to evokeChwalić / chwałaTo praise / glory

 1. √  I / + to go

IśćTo go29.   √  Jan / + to born, to produce, to ariseRodzić, rodzinaTo born, a family

 1. √  Jīv/  + to live

żyćTo live (opposite to death)

 1. √  Jut / + to shine

Jutrznia, jutroDawn, tomorrow32.   √  Kal / + to sound, to countkalkulowaćTo calculate33.   √  Kas / + to ploughKosi, kosiarzTo cut (grass, crops), plough (plow through – „plow the high seas”), ploughman34.   √  Kās / + to coughKasłaćTo cough35.   √  Kās / + to shinepokazaćTo show36.   √  Kar / + to work, to makeharowaćTo work hard,

 

to slave

 1. √  Kī / + to buy

Kupić, kupowaćTo buy

 1. √  Lā / + to flee, run away

płoszyćTo frighten away39.   √  Lal / + to playlalkaA doll40.   √  Lap / + to speakpaplaćTo talk vainly, idly41.   √  Lih / + to licklizaćTo lick42.   √  Lip / + to smearlepkiTo sticky43.   √  Lup / + to cut off, to plunder1. Łup

 

2. łupać1. loot

2. crack44.   √  Mā / + to measureMierzyć, miaraTo measure,

the length

 1. √  Madd / + to press, to crush

MiażdżyćTo crush, to press46.   √  Mar / + to die1. Umierać, martwy

 

2. Mara senna

3. Marzanna1. To die, dead

2. Nightmare

3. goddess, symbol of winter/death

 1. √  Math / + to churn, to stir

MieszaćTo stir

 1. √  Manth / + to churn,

MasłoButter49.   √  Mas / + to touchmuskać1. To touch delicately

 1. √  Mih / + to water,

MoczyćTo water, wet51.   √  Mi / + to measuremierzyćTo measure52.   √  Miss / + to mixmieszaćTo stir, to mix53.   √  Muc / + to be freeMoc, móc, możliwyPower, to be able to

 1. √  Ña / + to know

1. znać

 

2. nauka1. To know

2. knowledge55.   √  Nas / + to vanishznikaćTo vanish, disappear

 1. √  Nacc √ Naṭ  / + to see

taniec, tany, tańczyćA dance, to dance57.   √  Nud / + to remove, to avertnudnośćNausea, boredom

 1. √  Pā / + to drink

1. Pić, poić

 

2. piwo1. To drink, to quench thirst

2. beer59.   √  Pac / + to cook1. Piec,

2. paciaja1. To cook,

to burn up, a stove

2. over boiled

 1. √  Pass / + to look

PatrzećTo look, to see61.   √  Pat / + to fallPadaćTo fall62.   √  Pih / + to desirePycha, pyszny,1. Pride, proud, boast about sth.

 

2. delicious63.   √  Plu / + to float, to springPływać, pluskaćTo float, to splash64.   √  Pucch / + to questionPytaćTo ask question65.  √  Ram / + to take delight inRadośćhappiness66.   √  Rud / + to cry, to weep1. Marudzić

2. Ryczeć1. To whine, to grumble

2. to blubber, to roar67.   √  Rudh / + to hinderTrudzić, trudnośćTo toil, difficulty

 1. √  Ruh / + to grow up

1. Rosnąć

 

2. Ruch1. To grow

2. movement

 1. √  Sad / + to sit

Siedzieć, siadTo sit

 1. √  Sev / + to serve, to associate

Służyć, serwować, (zob: serb)To serve

 1. √  Si / + to lie down

1. posłanie

 

2. słaniać1. Bedding

2. to stagger72.   √  Siv / + to sewSzyć, szewTo sew, a seam73.  √  Sīd , √  Sad / + to sink downOsad, osadzaćSettle, precipitate

 1. √  Su / + to listen

SłuchaćTo listen75.  √  Su / + to trickle awayStruga, sączyćStream, to sip

 1. √  Suc / + to grieve

SmucićTo be sad

 1. √  Sup / + to sleep

SpaćTo sleep

 1. √  Sus / + to dry

SuszyćTo dry

 1. √  Svad √  Sā / + to taste

SmakowaćTo taste80.   √  Tacch / + to cutCiąćTo cut81.   √  Tas / + to be afraidtrząśćTo shake82.   √  Ta / + to heatciepłoThe heat83.   √  Tā  / + to protect, to secureczaićTo wait in safety

 1. √  Tha / + to stand

StaćTo stand

 1. √  Vas / + to dwell

1. Wieść, wiek

 

2. wiosna

3. wieś1. To lead [a life],  age, period of time

2. spring

3. country, village

 1. √  Vad / + to say

1. opowiada, powiada

 

2. mowa, mówić

3. rozwodzić się nad czymś1. to talk about, to tell (story)

2. to say, to speak

3. to speak long time87.   √  Veṭh / + to coilWstęga, zwijać, owijaćRibbon, band, to coil

 1. √  Yaj / + to make oblation, to give

JałmużnaAlms, charity89.   √  Yuj / + to yokeJarzmo, jarzmićA yoke, to yoke

 

Sigiriya – Malowidła naskalne

Pāḷi word / + meaning Polish word Polish meaning
ABHILEPANAM /  smeared LEPKI sticky
ABHIRADHETI / content, satisfy RADY, RADOWAĆ content, happy, to be happy
ACCHARIYO / wonderful, astonished CZARUJĄCY, CZARY magical, wonderful, magic
ACARIYO / teacher NAUCZYCIEL teacher
ACCHI / eye OCZY eyes
ADDO / wet, moist WODA water
ADO / eating, feeding JEDZENIE Food, eating
AGGI / AGGINI fire OGIEŃ fire
AKKHAM / organ of eye OKO / OCZY eye / eyes
ANDHABALO / stupid DEBIL stupid
ANHO / day DZIEŃ day
ANI / not NIE / ANI no / neither
ANNA / other INNA other
APPEVA / perhaps NA PEWNO / PEWNOŚĆ be sure / sure
APPA-BHOGATTAM / poverty BOGATY rich
ARAMO / monastery EREMITA Recluse (rus.)
ASAMO / uneven, unequal TO SAMO the same
ASESO / all, every WSZYSCY all, everybody
ATTHA, ASITI / 8, 80 OSIEM / OSIEMDZIESIĄT 8, 80
ATITHOKO / very little TYLKO only, just
BALA / military force, fight WOJSKO, WALKA Army, fight
BELUVO / vilvatree BIAŁY white ?
BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love BÓG god
BHAGINI / devout lady BOGINI goddess, lady god
BHANDATI / quarell, abuse BANDYTA bandit
BHARO / burden, load BARY, BARKI shoulders
BHATA / brother BRAT brother
BHAYAM  / fear BAĆ / BOJĘ To fear / afraid
BHOGO / enjoying BŁOGI bliss
BHAVITO/  occupied with BAWIĆ 1. entertain 2. stay
BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending BIEDAKBIEDA poor manpoorness
BHUMI / earth ZIEMIA earth
BRAHMA / gods name BRAMA gate ?
BRAVITI / BRUTI / say, tell, call BREDZIĆ talk nonsense, to rave
BUBBULA / bubble BĄBEL bubble
CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40 CZTERY, CZTERDZIEŚCI 4, 40
CHA, SATTHI / 6, 60 SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT 6, 60
CHAMA / earth ZIEMIA earth
CHAYA / shadow CIEŃ shadow
CIRAM / bark, fibre KORA Bark
CUCUKAM / nipple CYCKI breasts
CULA / top-knot of hair on the head KULA, CZUB Ball, sphere, round shape
DADATI , DETI , DAYATI / give DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ To give / giving / give
DALETI / split DZIELIĆ To split
DANAM / givings DANINA Tribute / gift
DARU / wood DRZEWO tree
DASA / 10 DZIESIĘĆ 10
DASSIYATI / to be shown DOSTRZEGAĆ to spot
DHUMO / smoke DYM smoke
DAUSARO / grey SZARY grey
DHIGHAKO, DHIGO / long DŁUGO / DŁUGI long
DHITIKA /  daughter DZIEWCZYNKA, DZIECKO Girl, child
DIVA, DIVASO / by day DZIEŃ day
DIVOKO / deva DZIW old word for a deity
DOHATI / to milk DOIĆ To milk
DUSETI / to injure DUSIĆ strangle
DUVARAM, DVARAM  / door DRZWI door
DVE, DVADASA / 2, 20 DWA, DWADZIEŚCIA 2, 20
DVIKAM / two, a pair DWÓJKA Pair of two
EKAM / 1 JEDEN 1
ESAKO / seeking SZUKAĆ To seek
ETHRAHI / now TERAZ now
GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth GŁĘBOKOGŁĘBIA Deepdepth
GABATI speak GADAĆ, GĘBA Speak, mouth
GAHO / house GMACH Big house
GALO / throat GARDŁO throat
GARULA / garuda bird ORZEŁ eagle
GAVI , GO / cow KROWA cow
GHOSETI / shout, proclaim GŁOSIĆ proclaim
GIRI / mountain GÓRA mountain
GIVA / neck GRZYWA mane
GULA / pock, pimple GULA boil
HAMSO / goose GĘŚ goose
HASO / happy HASAĆ Sporting, jesting, mirth, joy
HIMO / cold ZIMNO cold
ISA / axis axis
JAMBU / apple JABŁOŃ Apple tree
JANGALO / jungle DŻUNGLA jungle
JANI / wife ŻONA wife
JARA / old age JARY old word for young
JAVO / speed ŻYWO speedy
JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE Alive, live, life
JIYA / bow string ŻYŁA String, vein
KABALO / a morsel, lump KAWAŁEK A morsel, lump
KADA / when KIEDY when
KAKI, KAKO / hen crow KRUK crow
KAPPATO / tattered cloaths , rags KAPOTA Old jacket
KARA / jail KARA punishment
KARETI / to cause to be done KAZAĆ To order, to tell sb to do sth
KAROTI / basin, bowl, skull 1. CZERPAK 2. CZEREP 1. bowl 2. top of the head, skull
KASO / cough KASŁAĆ, KASZEL cough
KASMIRO / cashmere KASZMIR cashmere
KATAMO, KATARO / what which KTÓRY which
KATTHA wherein DOKĄD wherein
KATU , KATU / sacrifice , sharp KAT, KATOWAĆ Executioner, torment, torture
KAVATAKO / the panels of the door KOŁATKA, KOŁATAĆ Knocker, rattle
KO / who KTO who
KOKILA / cuckoo KUKUŁKA cuckoo
KHUDDO / poor, small CHUDY thin
KHUDITO / hungry GŁODNY hungry
KUKKUTO / cock KOGUT cock
KULA / family, clan KLAN Family, clan
KUMBHO / water pot, pitcher KUBEŁ bucket
KUNCIKA / key KLUCZ key
LEKHA / line LINA line
LEKHO / letter LIST letter
LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy LUBIĆ To like, to please
MADHU / honey MIÓD honey
MAKAKA / monkey MAŁPA monkey
MAKASA / mosquito MUCHA, MUSZKA fly
MAKKHESI / smeared, anointed MAŚĆ ointment
MAMAKO / mine MOJE mine
MAMSAM / meat MIĘSO meat
MANNATI / think, imagine MARZYĆ, MAJAKI Imagine, illusion
MASO, MASAM / month MIESIĄC month
MATA, MAMA / mother MATKA, MAMA Mother, mum
MASATI / touch MUSKAĆ Subtle touch
MAYAM / we MY we
ME / me MNIE me
MEGHA / cloud MGŁA, MGŁAWICA Mist, fog, cloud
MILAKKHO / barbarian MLEKO (milk ?)
MUSIKO / mouse MYSZ mouse
MUCCATI / be free to do, released,  urine
 1. MOC,
 2. MOCZ
 1. Power
 2. urine
NA / no NIE no
NABHO / sky NIEBO Sky, heaven
NADATI / to sound NADĘTY, DĄĆ To blow, to sound
NAGARAM /  a town with market GRÓD, GRODZIĆ City, fence, mark
NAGGO / naked NAGI, NAGO naked
NAMA /NAMAM name IMIĘ name
NANA / different INNE Different, other
NANAM / knowledge ZNAĆ, ZNANIE To know, knowing
NASA / NASIKA nose NOS nose
NATANAM / dancing TANY, TAŃCZYĆ Dance, dancing
NISA / night NOC night
NAVAKO / NAVO new NOWY new
NIGADATI / tell, delare, recite GADAĆ To talk
NIGGHOSO / noise GŁOŚNO Loud, noise
NINNO / deep, lowlying NIZINA, NISKO Valley, low-lying
NIRODHO / not born NIE RODZIĆ Not born
NISA / night NOC night
NO / not NIE no
NUDATI / reject, avert NUDNOŚCINUDNO Nauseabored
OPATITO / fallen down OPADAĆ Fall down
OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking OSADZAĆ, OSIADAĆ To settle, to sink
PACCHA / afterwards PÓŹNIEJ Later, afterwards
PAHARATI / strike, hurt POHARATAĆ to cut
PAJJALATI / burn, blaze PALIĆ To burn
PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird PTAK bird
PALAPITAM / idle talk PAPLAĆ, PAPLANINA Idle talk
PALAYATI / run away, flee PŁOSZYĆ Frighten away
PAMSU / dirt PIASEK, PIACH sand
PANCA, PANNASAM / 5, 50 PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT 5, 50
PANDITAKO / pedant PEDANT pedant
PANHO / question PYTANIE question
PARIVATTO / change PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ turn over
PASADO / mansion POSADA mansion
PASO / string PASEK Belt, string
PATTO / bowl PATELNIA frying pan
PAVADATI / speak out POWIEDZIEĆ Say, speak out
PAVAT / diffuse a scent POWĄCHAĆ, WOŃ To smell, scent
PAYAKO / one who drinks PIJAK drunkard
PESETI / send POSYŁAĆ, SŁAĆ To send
PHALAM / fruit PŁODY Fruits, produce
PHENAM / foam PIANA Foam, froth
PILETI / oppress, haras PILIĆ to urge
PLAVATI, PILUVATI / float PŁYWAĆ, PŁAW To swim, float
PUCCHAT / ask PYTAĆ Ask question
PUNNO / full PEŁNO full
RACCHA / road DROGA road
RAKKHA / protect
 1. RĘKA, RĘKOJMIA,
 2. CHRONIĆ
1. Hand, guarantee2. protect
RAVA / noise WRZAWA noise
RATI / pleasure, love RAD, RADOŚĆ Satisfied, happiness
RODATI / weep, wail RYCZEĆ Blubber, roar
ROHITA / red KREW blood
RUHATI / ascend RUCH move
SA (sanskr. SVA) / one`s own SWÓJ one`s own
SADA / ever, always WSZĘDZIE, WSZYSTKO Everywhere, all
SAKKHARA / sugar CUKIER sugar
SALA / hall SALA hall
SAMANO / recluse SZAMAN Recluse, medicine man
SAMO / same SAMO The same
SANKU / stump, stake SĘK Knot (in wood)
SANNA / SANNI imagining SEN dream
SANTO / saint ŚWIĘTY saint
SARADO / year ROK year
SARANGO / deer SARNA deer
SASI / moon KSIĘŻYC moon
SASO / a hare 1. ZAJĄC,2.  SUS
 1. A hare

2. Leap

SASSU / father-in-law ŚWIEKRA Father in law
SATAM / 100 STO 100
SATO / joyful SZCZĘŚCIE happiness
SATTA , SATTATI / 7, 70 SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT 7, 70
SATTHI / 60 SZEŚĆDZIESIĄT 60
SATTI / knife SZTYLET Knife, dagger
SAYANA / SENAM sleeping SPAĆ, SENNY Sleep, sleepy
SETO / white ŚWIATŁO light
SIBBANI / sew SZYĆ sew
SIGALO / jackal SZAKAL jackal
SIGHO / quick SZYBKO quick
SIKHA / peak SZCZYT peak
SILABBATAM / religious rites ŚLUBY Holy orders, to pledge
SIVATHIKA / charnel – house ŚWIĄTYNIA sacred place
SUKKHO / dry SUCHY dry
SUNU / son, child SYN son
SUPATI / sleep SPAĆ sleep
SUPO / soup ZUPA soup
SUSSUTE / to be heard SŁYSZANY To be heard
TAD / since, from ODTĄD, STĄD Since, from here
TALA / surface TŁO background
TAHAM / there TAM there
TAMO / dark CIEMNO dark
TANU / thin CIENKI thin
TANTA / string STRUNA string
TAPO / heat CIEPŁO heat
TARAKA / star, the pupil of the eye ŹRENICA Pupil of the eye
TARAVO / tree TRAWA grass
TASATI / tremble TRZĄŚĆ Tremble, shake
TATHA / thus TAK, TAKOŚĆ Thus,
TE, TVAM / thee, you TY, TWOJE You, yours
TINI , TIMSAM / 3, 30 TRZY, TRZYDZIEŚCI 3, 30
THOKO / small, slight TYLKO, TROCHĘ Small, only, not much
TUCCHA / empty, vain CZCZA [GADANINA] Empty, vain [talk]
TVAM, TUVAM / thou TY you
UBHAYO / both OBOJE both
UDDA / otter WYDRA otter
UGGA / huge OGROMNY huge
UPPAJJATI / arise, appear POJAWIAĆ To appear
VACAKO, VATTI, VADATI / speaking WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ Voice, to talk
VAHATI / bearing, carrying WZIĄĆ To take, to
VAKA / wolf WILK wolf
VANA / wound RANA wound
VARAHA / hog, boar, pig WARCHOŁ Hog, boar, pig
VASANTO / spring WIOSNA spring
VASO / perfume WĄCHAĆ, WĘCH To smell
VATI, VAYATI / blow WIAĆ To blow
VAYO / any period of life WIEK age
VAYU / wind WIATR wind
VEJJA / physician, doctor WIEDŹMA witch
VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split WYDZIELAĆ To split
VIDATI / know WIEDZIEĆ To know
VIDHAVA / widow WDOWA widow
VIJAYO / victory ZWYCIĘŻAĆ To win
VIVADO / dispute WYWÓD argument
VIVARATI / open the door WYWAŻAĆ To force the door
VO / yours WASZ Yours (plural)
YATHA, YO / as, like JAK As, like
YUGO / yoke JARZMO yoke
YUVIN / young JUNAK Young man

Widok z Sigiriya

i word Russian/Ukrainian word
akkhi око
aggi огонь
ajo козёл
añña иной
aṭṭha восемь
ati очень
adanaṃ еда
adeti ест
antare внутри
alasa ленивый
alla влажный
asman камень
asmi есмь
assāda услада
asso лошадь
aha я
ācariyo учитель
icchati хочет
ida здесь
iva ибо
īsā ось
ugga огромный
uccaṃ выше
udakaṃ вода
udaraṃ утроба
udda выдра
upa- по-, под-
ubho оба
eka экий
etad этот
eti идет
esati ищет
kadā когда
katara который
kabalo кавалок (украинский)
karoṭi череп
kalasaṃ кружка
kāso кашель
kikī курка (украинский)
kili клик, щелк
ko кто
kokila кукушка
kumbho кувшин
kula клан
kusala искусный
kūṭa кут (украинский)
gaṇhāti грабастает
garu грузный
garuḷa орёл
galo горло
gāma громада
giri гора
gīvā грива
guḷo гуля (украинский)
go корова
ghammo жара
cattāro четыре
cando сандал
cīraṃ кора
cūḷā чуб
ceteti учитывает
cha шесть
chavi шкура
chāyā тень
jambu яблоня
jānana знание
jānāti знает
jāni жена
jīvati живет
tanu тонкий
tanta струна
tapati теплится
tamo темнота
tad тот
tayo три
tala тло (украинский)
tasati трясется
tāto тато (украинский)
tāyati таит
tārakā зiрка (украинский)
tiṭṭhati стоит
tuccha тщетный
te тебе, твой, тобой
tvaṃ ты
thokaṃ трохи (украинский)
dakkhiṇā одесную
dampati домохозяин
dasa десять
dinaṃ день
dūra далекий
deti/dadati дает
devara деверь
dāruṃ дерево
dīgha долгий
dvāraṃ дверь
dve два
dhamati дмухати (украинский)
dhāreti держит
dhītar дочь
dhuma дым
na не
nakha ноготь
nagaraṃ город
nagga нагой
natta ночь
nabhaṃ небо
nava новый
nāmaṃ имя
nāsā нос
ninnaṃ низина
nimbo лимон
nisīdati садится
nīce ниже
nīhāra снiг (украинский)
nu ну
no наш, нас, нам, нами
paṃsu песок
pakāseti показывает
pacati печёт
pañca пять
paṇḍu бледный
patati падает
patho путь
pada пята, пятка
parā- пере-
palavati плавает
palita палевый
palippati прилипает
pitar батько (украинский)
pipphalī перец
piya приятный
pivati пьет
pihā пиха (украинский)
pucchati спрашивает
puṇṇa полный
pubba первый
peta предок
peseti посылает
phalaṃ плод
pheṇaṃ пена
balaṃ войско
bila берлога
Buddho Пробудившийся
bubbuḷa бульбашка (украинский)
bhago благо
bharati берёт
bhavituṃ быть
bhātar брат
bhāyati боится
bhāro бремя
bhūja берёза
bhūmi земля
maṃsaṃ мясо
makasa мошка
makkaṭo мартышка
makkheti мажет
maññati мнит
mati мета (украинский)
mattā мера
madhu мёд
mayaṃ мы
mahant могучий
mātar мать
māra смерть
māsa месяц
miyyati умирает
milāyati млеет
missa смешанный
mutta моча
mūsī мышь
me мне
megha мгла
yuga иго
yuvin юный
yūso юшка, уха
yo який (украинский)
rakkhati охраняет
rata радующийся
ravo рёв
ravati ревёт
raso сок
rucira лучистый
rudati рыдает
rudda рудой
rūhati рухати (украинский)
rohita красный, кровь
lapati лепечет
lākhā лак
lihati лижет
lubbhati любит
lumpati лупит
luḷati люлька
vaka волк
vaṭṭati вертит
vaṇa рана
varāha вепрь
vasanto весна
vahati везёт
vācā речь
vāto ветер
vāyati вязать
vidhā вид
vidhavā вдова
vināti вить
vindati ведает
vīro герой
ve ведь
vejjā ведьма
veṇi веник
vo ваш, вам, вас, вами
sa свой
sakkharā сахар
sataṃ сто
satta семь
sadā всегда
sanku сук
sama (такой же) самый
sayaṃ свой, сам
sarīraṃ тело
sallaṃ стрела
savana слух; слава
saso заяц
sasuro свёкор
sassu свекровь
sātaṃ счастье
sālā зал
sigālo шакал
sukkha сухой
suci чистый
suṇāti слушает
supati спит
suriyo солнце
suve завтра
sūnu сын
sūpo суп
seta светлый
selo скала
sotaṃ слух
handa айда, гайда (украинский)
haṃsa гусь
hadayo сердце
hari зелёный
he эй
hemanta зима
horā година (украинский)

Compiled by: Vilāsa Bhikkhu

Świątynia w Dambulli

Kolista świątynia Watadage – Polonnaruwa

Pobierz PDF: Vilasa Bihikkhu: Pali and Polish: Vilasa Bhikkhu language

Zwierzęta i Kwiaty Boga Bogów – jednocześnie symbole Sri Lanki: Słonie ze słoniowego sierocińca (Ceyloński symbol szczęścia – przyjaciel z Bostonu zostawił nam całą kolekcję pięknych figurek bajecznie kolorowych słoni)Zwierzęta i Kwiaty Boga Bogów – jednocześnie symbole Sri Lanki: Lotos

Świątynie Światła Świata – Cholin, Święty Gaj, Kiersity, Kwietniewo

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 20 Sierpień 2010

Święte Drzewo w Świątym Gaju a na nim węsiory, węsiorki, bajory i bajorki proszalne do róznych duchów i bogów Weli

Miejsce śmierci Świętego Wojciecha i kultu oraz klątwy Kirów, Chorsów i Chołdy-Gogołady

997r. 23 kwietnia z rąk Pogezan poniósł męczeńską śmierć niosąc Prusom Słowo Boże biskup praski Wojciech Sławnikowic. W opinii prof. Stanisława Mielczarskiego wydarzenie to miało miejsce koło nadgranicznego grodu Cholin (dziś między miejscowościami Święty Gaj i Kwietniewo) Kanonizowany w 999r. św. Wojciech jest pierwszym polskim świętym.

ŚWIĘTY GAJ (niem. Heiligenwalde)
Święty Gaj (Heiligenwalde) – w przekazach pisanych nazwa wsi występuje w kilku formach: Helgenwalde, Helgiwald, Heiligenwalt i Heygewald.W ówczesnych Prusach Wschodnich było kilka miejscowości o nazwie Heiligenwalde (dosłownie „Święty Las”). Między innymi w Preussische Urkundenbuch, w zapisie lokacyjnym z 1267 roku wzmiankowany jest „święty las” jako leżący nad rzeką Wąską i opisane jego granice -„czuschen dem huse Paslok und dem Durfe bey czu dem heyligen walde” (między domem [zakonnym] w Pasłęku i wsią [leżącą] przy świętym lesie). Przekaz ten wyprowadził błędnie profesor S. Mielczarski w „Roczniku Elbląskim” z 1963 roku na temat Truso, a w kilka lat później został skorygowany w jego książce „Misja Pruska Świętego Wojciecha”.W 1997 roku przez kilka dni Święty Gaj był jednym z kilku centrów religijnych związanych z przypadającą rocznicą tysiąclecia śmierci Świętego Wojciecha – patrona polskiego kościoła katolickiego. Mimo, iż w ostatnich latach przyjmuje się prawie powszechnie, że właśnie tu zginął z rąk Prusów Świętego Wojciech, problem naukowego i jednoznacznego ustalenia miejsca jego śmierci wydaje się być nadal otwartym. Profesor J. Powierski uważa, że realna jest możliwość lokalizacji śmierci biskupa z Pragi w różnych miejscach, nie wyłączając Warmii.

Pewnym jest, że przed przybyciem Zakonu Krzyżackiego w Świętym Gaju była osada pruska. Wnioskować można o tym z dokumentu lokacyjnego dla Kwietniewa z 1299 roku Wskazane są tu łąki położone koło przewozu (pomostu?) Stare Dolno – „Tullestete, die an der Fahre (passagium) liegenden”. Chodzi tu prawdopodobnie o młodszy pomost przez Dzierzgonkę, co jednocześnie sugeruje, że jej ujście do jeziora Druzno znajdowało się nieco bardziej na północ.

Dzierzgoń [foto by Włodek Pawełczyk – ze strony www.panoramio.com/user/2273028]

Przywilej lokacyjny dla Świętego Gaju został wystawiony 7 kwietnia 1324 roku w Dzierzgoniu, przez tamtejszego komtura Lutera z Brunszwiku – dla Henryka von Dirnow, jako zasadźcy. Wieś lokowano na 55 łanach i była to osada typowo pruska, na co wskazują między innymi podpisy świadków pod wspomnianym kontraktem lokacyjnym. W chwili jej założenia była tu już ława chlebowa, jatka, młyn i karczma. Dirnov i jego prawowici następcy otrzymali przywilej łowienia ryb w stawie wiejskim i młyńskim. Przy tym ostatnim jeszcze w okresie przedwojennym znajdował się młyn, o czym wzmiankuje między innymi historyk elbląski Artur Semrau (1933), to jest u wylotu drogi ze wsi do Dzierzgonia. Zwany był popularnie w narzeczu oberlandzkim – „Poggenmühle” (Żabi Młyn). Obecnie jest tutaj tylko zarośnięty staw. Zakon pobierał czynsz z młyna i zabudowań gospodarczych wraz z ogrodem, jak również z terenu położonego przy grobli młyńskiej, w kierunku gruntów Kwietniewa. Mieszkańcy otrzymali prawo pozyskiwania drzewa opałowego i budowlanego w lesie znajdującym się w okolicy Starego Dolna. Chodzi tu prawdopodobnie o las zwany później Lasem Wysoka (Hohendorferwald). Rzeka Dzierzgonka była wtedy spławną, o czym mówi odpowiedni passus dokumentu, że mieszkańcy Świętego Gaju otrzymali zgodę na pływanie po rzece do Elbląga – „podobnie jak ludzie z Bągartu i Dzierzgonia”.

Święty Gaj – wieś

Święty Gaj jest to wieś położona w gm. Rychliki, ok. 4km. od Kwietniewa, przy trasie kołowej relacji Elbląg-Dzierzgoń. Dojazd autobusem z Elbląga lud Dzierzgonia.

Wieś kojarzona jest z miejscem śmierci św. Wojciecha, co potwierdzają prowadzone tu od lat liczne badania archeologiczne.

Akt lokacyjny tej wsi nadał komtur dzierzgoński dopiero w 1334 roku, chociaż ślady osadnictwa na tym terenie sięgają czasów dużo wcześniejszych. Świadczy o tym chociażby fakt istnienia w okolicy tego grodziska, jak i głośnych w ostatnich latach „pomostów bągardzkich”. Badania wykazały, że w okresie polokacyjnym wzniesiona została we wsi kaplica, która w okresie reformacji przeszła we władanie protestantów.

W 1861 roku w wyniku pożaru doszczętnie spłonęła, Już w cztery lata później tj. w 1865 roku, na miejscu pogorzeliska wzniesiony został obecnie istniejący kościół, który poddawany był licznym przebudowom. Z chwilą sprowadzenia z Gniezna w 1989 roku relikwi Świętego Wojciecha, umieszczonych w ołtarzu głównym, został uznany jako Sanktuarium, a na skraju wsi w miejscu symbolicznej śmierci świętego (wjazd od strony Starego Dolna) wzniesiono ołtarz polowi i wybudowano drogę krzyżową.

Święty Gaj – Święte Wzgórze i brzydka baza PKS

Święty Gaj miejscem śmierci św. Wojciecha

Wracając do sprawy miejsca śmierci św. Wojciecha, to jeden z największych znawców tego zagadnienia prof. Stanisław Mielczarski w książce „Misja Pruska św. Wojciecha” przedstawia rzecz następująco: (…) miejscowość Święty Gaj pojawia się w źródłach pisanych dopiero w początkach XIV wieku, po raz pierwszy z okazji lokacji wsi Craupin (Krupin), a w rok później, w 1324, gdy wieś Heylgewald – Święty Gaj, otrzymała przywilej lokacyjny. Z uwagi na to, że przywilej ten dawał jedynie 5 lat wolnizny, można wnioskować, że wieś ta istniała już wcześniej, a jej rozmiary (55 łanów), każą ją zaliczyć do większych wsi. Nazwa Heiligenwalde przetrwała do 1945 r. Święty Gaj pojawia się jako osada niemiecka lokowana na prawie chełmińskim. Istnieje jednak inne wyjaśnienie nazwy Święty Gaj. Można mianowicie przyjąć, że odnosi się ona do miejscowego kultu św. Wojciecha. Jeśli św. Wojciech zginął w tym miejscu, a mieszkańcy spotykali się z pielgrzymkami z Polski udającymi się do miejsca śmierci, to wówczas mogła się wytworzyć tradycja miejsca kultowego i kiedy pojawili się nowi mieszkańcy łatwo przyswoili sobie chrześcijański kult. Heiligenwalde oznaczałoby więc nie tyle Święty Gaj, ile Gaj Świętego (Wojciecha) i można by to traktować jako dowód przetrwania w tym miejscu tradycji śmierci.

Drugim dowodem jest wzmianka o istnieniu podania, według którego św. Wojciech miał być zabity przez mieszkańców sąsiedniego Kwietniewa, leżącego opodal Świętego Gaju. Podanie to zostało zarejestrowane przez Institut fur Heimatforschung und Volkskunde an der Albertus – – Universitat zu Kónigsberg. Anderson – pastor z Kwietniewa, w swym wystąpieniu opierał się na lokalnym podaniu. Święty Gaj należał do Kwietniewa, więc należy przypuszczać, że zabili św. Wojciecha ludzie z parafii Kwietniewo. W Świętym Gaju znajduje się gotycki kościół sięgający swą architekturą XV wieku. Kościół ten od 1946 r. nosi wezwanie św. Antoniego Padewskiego. Pod jakim wezwaniem był w okresie przed reformacyjnym nie udało się ustalić, chociaż mogłoby to mieć rozstrzygające znaczenie dla sprawy. W swych rozważaniach historycznych Anderson nie podaje źródeł historycznych na jakich opierał się budując swoją tezę, trudno zorientować się jakie źródła wykorzystał i mnożna wnosić, że oparł się na miejscowej tradycji.

Na istnienie podania o śmierci św. Wojciecha w tej miejscowości mamy bezsporny dowód w zbiorze E. Pohl’a, ale samo podanie nie zachowało się (E. Pohl, Die Volkssagen Ostpreussen, Konigsberg 1943, s. 13 – wymienia tu podanie według którego: „Adalbert von Prag wird von der Blumenauer erschlagen” – jako dowód fałszu historycznego w podaniach) (…).

Prof. Jan Powierski w swych rozważaniach na temat ewentualnego miejsca śmierci św. Wojciecha uważa, że należy przyjąć, iż zdarzenie to miało miejsce nad brzegiem Zalewu Wiślanego, jak również, że realna jest możliwość lokalizacji śmierci św. Wojciecha w różnych miejscach Zalewu Wiślanego, nie wyłączając Warmii.

W okresie międzywojennym, w niedalekim Lubachowie (niem. Liebwalde), odkryto fundamenty kościoła, który w XIV w. nosił wezwanie św. Wojciecha (Adalberta). Zastanawiano się wówczas, czy do tej miejscowości nie należy odnosić miejsca śmierci św. Wojciecha. W rozważaniach historycznych na ten temat, uwzględniano także przedmieście Gdańska zwane obecnie Święty Wojciech i miejscowość Tenkitten w Sambii (obecnie Primorsk w Obwodzie Kaliningradzkim). Tenkity wróciły ostatnio na łamy prasy polskiej, w związku z poświęceniem (podczas Europejskiego Kongresu św. Wojciecha w Królewcu) – 29.10.1996.r. — krzyża w miejscu domniemanej śmierci św. Wojciecha. Krzyż ten – 10,5 m wysokości, o rozpiętości ramion 4,5 m i wadze 10 ton, został wykonany w elbląskim „Elzamie” i drogą morską przetransportowany do Primorska.

Poprzedni krzyż, postawiony w 1834 r. wynikiem starań hrabiny Elżbiety Wielopolskiej, miał napis w języku niemieckim: „Biskup św. Wojciech zmarł tu śmiercią męczeńską, niosąc światło chrześcijaństwa”. W 1945 r. został kompletnie zniszczony przez Rosjan.

Jezioro Korsuń pod Kiersitami (święte Jezioro Chorsa) [foto by Włodek Pawełczyk – ze strony www.panoramio.com/user/2273028]

Pielgrzymi ranni w wypadku k. Pasłęka

1 godz. 35 minut temu

Pięć osób zostało rannych w pobliżu Pasłęka, gdy w 50-osobową grupę pątników pielgrzymujących do Częstochowy wjechał opel omega. Najciężej rannego zabrał do szpitala w Gdańsku helikopter.

50-osobowa pielgrzymka szła lokalną drogą między miejscowościami Święty Gaj i Bągart, pomiędzy Pasłękiem a Malborkiem.

– Około 17.20 w grupę pieszych wjechał samochód opel omega – poinformował Dawid Stefański ze służby prasowej warmińsko-mazurskiej komendy policji.

Rannych zostało pięciu pielgrzymów, w tym ksiądz. Stan jednej osoby jest ciężki, helikopterem przewieziono ją do szpitala w Gdańsku, pozostali ranni trafili do okolicznych szpitali. Okoliczności wypadku bada policja. – Kierowca był trzeźwy – powiedział Stefański.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

Kraków 28 07 2010 godz 21 07

Okolica Kiersit, czyli Sita Kirów – Świętego Miejsca czci Kirów [foto by Włodek Pawełczyk – ze strony www.panoramio.com/user/2273028]

Delta Wisły i Nogatu

kojarzy się z ziemią płaską i monotonną. Ale rowerzystów zaskoczą tu spore górki

Rozległe żuławskie depresje leżą na uboczu szlaków turystycznych, nieco zapuszczone, jakby wyczekujące, że ktoś je odkryje. Niewielu dociera tu turystów, choć czeka na nich niezwykła historia, oryginalna przyroda i ciekawe zabytki. Do dziś można tu zobaczyć groble z czasów rzymskich i las, w którym w pruskiej zasadzce zginął ponad tysiąc lat temu praski biskup Adalbert znany w Polsce jako św. Wojciech. Stoją tu trzystuletnie podcieniowe domy, oryginalne kościoły i stare cmentarze niderlandzkich mennonitów, którzy zmienili żuławskie bagna w żyzną krainę. Resztki wiatraków, kanały, stacje pomp, terpy, czyli sztucznie usypane pagórki z siedliskami, do dziś nadają Żuławom niderlandzki koloryt.

Start w Holądzie Pruskim

Kraina dzieli się na Żuławy Gdańskie (39 tys. ha), Żuławy Wielkie, czyli Malborskie (83 tys. ha, delta Wisły i Nogatu) oraz Żuławy Elbląskie (48 tys. ha). Jedna trzecia Żuław to tereny leżące poniżej poziomu morza – depresja. Najniżej położone miejsce w Polsce znajduje się we wsi Raczki na Żuławach Elbląskich – 1,8 m p.p.m.

Żuławy to świetne tereny do wypraw rowerowych. Na start i metę jednodniowej wyprawy można wybrać Pasłęk leżący 20 km na południe od Elbląga. Do XVIII wieku miasteczko nazywało się Holland, potem – Preussisch Holland. Jeszcze po 1945 roku polscy osiedleńcy mówili o mieście Holąd Pruski.

Pierwsi na błotach i mokradłach pasłęckich byli Prusowie – Pogezanie. Mogła tu być osada pruskich stępników trudniących się wyrobem stęp, drewnianych moździerzy do ziarna. W staropruskim osada taka zwała się Paistlanks.

Prusów wycięli Krzyżacy, a na górującym nad bagnami wzgórzu wznieśli kościół katolicki. Był rok 1293. Kościół stoi do dziś. W trakcie budowy kościoła Krzyżacy sprowadzili pierwszych Holendrów, by osuszyli ich nowe włości. W pasłęckiej Izbie Historycznej można zobaczyć żeliwną tablicę z pierwszej połowy XVIII wieku. Łaciński napis głosi: „Miasto przez Batawów uciekinierów z Holandii niegdyś zbudowane było i wzięło imię”.

Do dzisiaj w Pasłęku zachował się typowo niderlandzki układ miejskiej zabudowy. Domy stały zwrócone, na holenderską modłę, ścianami szczytowymi ku ulicy. Na parterze mieściły się sklepy i zakłady rzemieślników, z tyłu wąskie przejścia dla bydła, zachowane do dziś. XIII-wieczny ratusz nie jest ulokowany centralnie, jak w miastach niemieckich, ale stoi w szeregu kamienic.

Smutek w Nowym Dolnie

Z centrum Pasłęka ruszamy na zachód w kierunku siódemki (droga ekspresowa Warszawa – Gdańsk). Po jej przekroczeniu wjeżdżamy na Żuławy mennonitów. O ile o Batawach z Pasłęka mało wiadomo, o tyle mennonici są dobrze poznani i opisani, bo na Żuławach mieszkali do drugiej wojny światowej. Ci niderlandzcy wyznawcy ascetycznego stylu życia (nie uznawali m.in. służby wojskowej, urzędów publicznych, hierarchii kościelnej) uciekli przed prześladowaniami religijnymi w ojczyźnie na mało zaludnione bagna delty Wisły. Pierwszą grupę kilkunastu rodzin osiedlił w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego w połowie XVI w. szczeciński bankier Szymon Loitz za zgodą króla Zygmunta Augusta.

Jadąc równymi jak stół drogami przez Krosno, Jelonki i Marwicę, pokonujemy pierwsze osiem kilometrów i oglądamy pamiątki po mennonitach. W każdej wiosce stoją gorzej lub lepiej zachowane domy z XVIII i XIX w. z charakterystycznymi podcieniami. Fasady domów zbudowane są z cegły i drewnianych belek, czyli muru pruskiego. Drewniane ozdobne słupy podpierają pierwsze piętro.

Przed Jelonkami szosa biegnie nad Kanałem Elbląskim.

W oddali widać pochylnie Jelenie i Całuny. W samej wsi, która liczy sobie 704 lata, imponujące wrażenie robi gotycki XIV-wieczny kościół z czworoboczną przysadzistą wieżą. Pod dorodnym dębem w środku wsi stoi denkmal – pamiątkowy kamienny obelisk z nazwiskami mieszkańców poległych w I wojnie światowej. Wieś zachowała średniowieczny układ tzw. owalnicy – domy stoją przy ulicy mającej kształt owalu, środkiem biegnie szosa. Dużo tu drewnianej architektury, największy taki budynek to szkoła. Jest też pięć domów podcieniowych.

W Marwicy skręcamy w prawo na Stankowo i Nowe Dolno. Po obu stronach drogi pola dorodnej kukurydzy na polderach poprzecinanych kanałami. W wioskach zachowały się holenderskie 200-letnie gospodarstwa z czerwonej cegły, spichlerz z początku XIX wieku i dwojak z XVIII wieku.

W Nowym Dolnie pozostały dwa domy podcieniowe. Niestety, większość starej zabudowy jest z złym stanie. Domy z drewnianymi podcieniami lada dzień się zapadną. To smutny widok, którego nie łagodzi nawet wesoły świergot trzciniaków w szuwarach ciągnących się wzdłuż kanałów.

W Nowym Dolnie przed mostem obrotowym przez rzekę Dzierzgoń skręt w lewo na drogę równoległą do prawego brzegu rzeki. Za mostem leży wieś Dzierzgonka – „olędzka”, czyli holenderska. Domy tutaj zwrócone są frontem ku rzece. Kanały i rzeki były dla mennonitów głównymi arteriami komunikacyjnymi Żuław. Zastępowały ulice. Kanałami mieszkańcy pływali na targ i do sąsiadów, transportowali towary, ludzi i zwierzęta.

Jedziemy wysadzoną wierzbami i topolami drogą wzdłuż rzeczki Młynówka, dopływu Dzierzgoni. Gospodarze Żuław nieprzypadkowo wysadzali drogi wierzbami. Jedno drzewo ciągnie z ziemi aż 400 litów wody na dobę, stanowiąc naturalny regulator poziomu wody w kanałach i na polach.

Gdzie zginął św. Wojciech

Wieś Święty Gaj leży 20 km od Pasłęka. W 1989 r. do miejscowego kościoła sprowadzono z Gniezna relikwie św. Wojciecha i odtąd stała się celem pielgrzymek. Wieś zwana kiedyś Świętolas leży na prawym, wysokim brzegu rzeki Dzierzgoń. Pobliski las to legendarne miejsce śmierci praskiego biskupa w 997 r.

W lesie wyróżnia się wzgórze (59 m n.p.m.) wczesnośredniowiecznego grodziska pruskiego zwane Cholinum (spolszczone Cholin). Biskup Adalbert przebywał w tej osadzie dwukrotnie. Pierwsza wizyta skończyła się wypędzeniem go z ziemi Prusów. Gdy powrócił, został zabity, a jego odciętą głowę zatknięto na dzidę.

Ze wsi droga opada w lewo do mostu na rzece Dzierzgoń. Gdy zatrzymamy się na moście, zobaczymy z jednej i drugiej strony szerokie zarośnięte chaszczami groble przez rzekę. Woda płynie tu specjalnymi przepustami. Obie ziemne budowle pochodzą z czasów rzymskich. Służyły jako drogi dla kupców podróżujących przebiegającym tutaj Bursztynowym Szlakiem.

Za mostem zaczyna się duża wieś Bągart lokowana w 1311 r. Płaski dotąd teren nagle zaczyna się wznosić, wypiętrzać i ostro opadać. Główna ulica wioski leży w dole, ale w oczy rzuca się obronny gotycki kościół stojący na górującym nad ulicą wzgórzu. Zanim się tam wdrapiemy, by idącą obok świątyni polną drogą wjechać pod górę do wioski Bruk, warto obejrzeć kolejny pięknie odnowiony denkmal. Sporo na nim polskobrzmiących nazwisk: Narzinski, Borowski, Santowski, Rosanowski, Nowodworski, Gaca. Kamień został odrestaurowany przez stowarzyszenie mniejszości niemieckiej i ustawiony na nowo w 2006 r., 82 lata po pierwszym odsłonięciu.

Bocian na holendrze

Dojazd do Bruku to krosowy odcinek. Polna droga pnie się i opada, dużo na niej muld, a po deszczu – błota. Bruk liczy 600 lat. Istniejący tu od XVII wieku dwór został przez prywatnego właściciela pięknie odrestaurowany, a staw oczyszczony i zagospodarowany. Przy dworze zachował się park z dorodnymi kasztanowcami i lipami.

Wokół wioski widać w oddali żuławskie „góry” – Kamienną Górę (73 m n.p.m.), Górę Leśną (70 m n.p.m.) i najwyższe bezimienne wzniesienie liczące 87 m n.p.m. Wszystkie porastają łany pszenicy i żyta ciągnące się po horyzont.

W wiosce skręcamy w prawo na asfaltową szosę biegnącą na północ do Żuławki Sztumskiej. Po prawej stronie na polu pszenicy przed wsią Budzisz (30. kilometr) – resztki okazałego wiatraka holenderskiego. Pozostała tylko beczkowata ceglana wieża bez głowicy i skrzydeł, ale z prawdziwym bocianim gniazdem zamieszkanym przez skrzydlatą rodzinę.

Ze 100 żuławskich wiatraków, które na Żuławach pozostawili mennonici, dziś w całości nie zachował się żaden.

Smutne wrażenie robi Żuławka Sztumska, jedna z najstarszych wiosek na Żuławach lokowana w 1249 r., gdy działalność misyjną prowadził tu biskup Chrystian. Wtedy to zbudowany został pierwszy kościół we wsi. Obecny pochodzi z końca XIII w. (wystrój barokowy). Naprzeciwko kościoła ciekawy budynek plebanii z naczółkowym dachem. Z trzech domów podcieniowych jeden znajduje się w ruinie. Zniszczony przez mieszkańców został także mennonicki cmentarz.

Życie po życiu

We wsi skręcamy w prawo na Markusy. Na rozjeździe zachowała się zadbana zagroda z budynkiem gospodarczym zwieńczonym kutymi z żelaza chorągiewkami wiatrowymi. W pierwszej wsi za Żuławką – Stalewie – można podziwiać piękny dom podcieniowy z 1751 r. Odrestaurowany, zbudowany z bardzo ozdobnego muru pruskiego, ze szczytem wspartym na ośmiu rzeźbionych słupach – to prawdziwy majstersztyk mennonickiej architektury.

W gminnej wsi Markusy (45. kilometr) zachowało się kilka zagród holenderskich, ale w złym stanie. Ostał się także XVIII-wieczny cmentarz mennonicki z kilkoma wysokimi (do 2,5 m) kamiennymi stellami. Nagrobne stelle zdobiły płaskorzeźbione złamane róże, ćmy, węże lub klepsydry. Mennonici wykuwali też na nich dużo informacji o zmarłym. Choć dorobili się na Żuławach fortun, żyli skromnie. Jedynym przejawem ich pozycji społecznej stały się kunsztowne nagrobki.

Takich cmentarzy było na Żuławach około 30. Kilkanaście uniknęło grabieży i dewastacji. Dziś są czyszczone i pielęgnowane przez ludzi zafascynowanych historią tej ziemi. Najpiękniejszy cmentarz można oglądać w Stogach koło Malborka.

Za Markusami w prawo skręcamy na Dzierzgonkę i Nowe Dolno, skąd znaną drogą wracamy do Pasłęka. Przejechaliśmy ok. 65 km, ale liczne przystanki czynią trasę przystępną dla każdego rowerzysty. Warto pamiętać o zabraniu prowiantu, bo po drodze nie ma ciekawych restauracji czy karczm.

Gaj Święty – widok na Kwietniewo

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK

JAK ŚWIĘTY WOJCIECH ARCHEOLOGOM POMÓGŁ

Artykuł pochodzi z „Wiedzy i Życia” nr 4/1997

DOPIERO „ZA PIĘĆ DWUNASTA” OKAZAŁO SIĘ, ŻE ZAINTERESOWANIE ŚWIĘTYM WOJCIECHEM JEST DUŻO WIĘKSZE POZA GRANICAMI POLSKI NIŻ W KRAJU, W KTÓRYM ZGINĄŁ I ZOSTAŁ POCHOWANY.

Święty Wojciech poza Polską i Czechami znany jest pod nadanym mu na bierzmowaniu imieniem Adalbert. Dzięki pochodzeniu z ksiąężcej rodziny Sławnikowiców z Libic i starannemu wykształceniu w magdeburskiej szkole prowadzonej przez mistrza Oktryka zaliczał się do grona ścisłej elity środkowoeuropejskiej drugiej połowy X wieku. Nic więc dziwnego, że już w wieku 28 lat został biskupem w Pradze. Szybko okazało się, że kanony wiary traktował bardzo poważnie, nie wykazując skłonności do kompromisów z brutalną rzeczywistością wczesnośredniowiecznego świata. Broniąc sprzedawanych w niewolę chrześcijan, wszedł w konflikt z władcą Czech. Kolejne interwencje nieprzejednanego biskupa spowodowały wypędzenie go z kraju. Po krótkim pobycie w Italii został namówiony do powrotu. Sytuacja powtórzyła się jednak i Wojciech wraz z jednym z braci osiadł w italskim klasztorze, znajdując ukojenie w mniszej wspólnocie.

I tam dosięgnęła go jednak wielka polityka. Nie chcąc wrócić do Czech, gdzie tymczasem ksiąęż Bolesław II wymordował prawie całą jego rodzinę, Wojciech poprosił papieża Grzegorza V o zezwolenie na pracę misyjną wśród pogan. Ten skierował go do niemieckiego cesarza Ottona III, który z kolei wysłał zdeterminowanego Wojciecha do księcia Bolesława Chrobrego.

Drewniane konstrukcje grobli północnej

W Gnieźnie określono wreszcie cel misji: Prusowie zagrażający północno-wschodnim rubieżom Polski. W kwietniu 997 roku dostarczona przez Bolesława Chrobrego łódź ze zbrojną załogą zawiozła trzech misjonarzy na tereny zamieszkane przez Prusów. Tam ich wiara w przemożną moc słów Pisma Świętego została brutalnie skonfrontowana z wrogością tubylców, którzy łodzią odesłali mnichów z powrotem na polski brzeg. 23 kwietnia misjonarze powrócili pieszo na stronę pruską, gdzie zaskoczony we śnie Wojciech został zabity przez rozsierdzonych mieszkańców, dowodzonych przez pogańskiego kapłana. Wydarzenia te odbiły się szerokim echem w całej Europie. W 999 roku papież kanonizował Wojciecha. W roku 1000 cesarz Otton III przybył z pielgrzymką do grobu męczennika w katedrze gnieźnieńskiej; wracając z Polski zakładał po drodze kościoły pod wezwaniem nowego świętego [więcej na ten temat w artykule Teresy Dunin-Wąsowicz, Święty Wojciech – patron nowej Europy].

Zmienne były losy pamięci o biskupie Wojciechu w ciągu następnych stuleci. Stosunkowo niewielkie było też zainteresowanie jego osobą ze strony historyków. Sytuacja zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich kilku lat, gdy uświadomiono sobie zbliżanie się tysięcznej rocznicy jego śmierci i kiedy rozeszły się pogłoski o możliwości uznania Wojciecha-Adalberta za patrona jednoczącej się Europy oraz włączenia go w poczet świętych cerkwi prawosławnej.

Przypomniano sobie, że nie wiemy nic pewnego o trasie tragicznej dla niego samego, lecz niezwykle ważnej dla Polski misji do Prusów z wiosny 997 roku. Sformułowano zatem w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk program krótkich, lecz bardzo intensywnych badań interdyscyplinarnych. Program poparła Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, wspierając finansowo wybrane projekty badawcze, określone adekwatną nazwą „Adalbertus”. Pozwoliło to przeprowadzić kilka bardzo interesujących i ważnych dla wczesnej historii Polski terenowych badań archeologicznych i geologicznych. Ich wyniki wzbogaciły wiedzę o północno-wschodnich rubieżach wczesnopiastowskiej Polski o zupełnie nowe elementy, które staną się podstawą dalszych rozważań o tym obszarze i o tych czasach.

Badania dotyczyły przede wszystkim rekonstrukcji drogi, którą przebyli przed tysiącem lat misjonarze z Gdańska do miejsca tragicznej śmierci świętego Wojciecha. Historycy, analizując zachowane do naszych czasów źródła pisane, tj. przede wszystkim różne wersje żywotów biskupa praskiego, sformułowali dwie konkurencyjne hipotezy – sambijską i pomezańską. Pierwsza, starsza, lokalizowała miejsca opisane przez wczesnośredniowiecznych autorów ma Półwyspie Sambijskim, w okolicach dzisiejszego Kaliningradu (dawniej Królewiec). Zwolennicy drugiej hipotezy wskazywali raczej na położone na południe od Elbląga tereny dawnej Pomezanii jako arenę zdarzeń sprzed tysiąca lat.

Z upływem czasu koncepcja pomezańska zyskiwała coraz więcej zwolenników, głównie dzięki gdańskiemu historykowi Stanisławowi Mielczarskiemu, który w 1967 roku wskazał okolice dzisiejszej wsi Święty Gaj w gminie Rychliki, gdzie topografia, toponomastyka i lokalna tradycja uzasadniały proponowaną rekonstrukcję przebiegu misji z 997 roku. W ciągu ponad ćwierćwiecza od opublikowania jego książki nie podjęto jednak żadnych prób weryfikacji przedstawionych w niej tez. Stało się to możliwe dopiero „za pięć dwunasta”, kiedy okazało się, że zainteresowanie rocznicą śmierci Wojciecha-Adalberta jest większe poza granicami Polski niż w kraju, w którym zginął i został pochowany.

Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w Świętym Gaju

Wspomniany program „Adalbertus” podzielono na kilka zadań badawczych realizowanych równolegle i wzajemnie się uzupełniających. Zostaną one zakończone w połowie bieżącego roku konferencją naukową i sześcioma tomami opracowań uzyskanych wyników. Część z nich ma walor poznawczy tylko dla zainteresowanych specjalistów z danej branży. Są jednak i takie, które mają posmak pewnej sensacji.

Sprawdzając na przykład panujące wśród archeologów przekonanie, że święty Wojciech przekroczył bagnistą dolinę rzeki Dzierzgoń po drewniano-ziemnej grobli, łączącej ziemie słowiańskie z pruskimi, odsłoniliśmy ponownie po 100 latach od czasu badań Hugona Conwentza fragment starożytnego szlaku komunikacyjnego, którym najprawdopodobniej wozy kupców rzymskich przyjeżdżały nad Bałtyk po bursztyn. Konstrukcję tę, nazwaną groblą północną, długości około 1300 m, wykonaną z 3-9 poziomów obrobionych bali dębowych, datuje się na okres od końca I wieku p.n.e. do początku III wieku n.e. Droga szerokości do 4.5 m zachowała do dzisiaj ślady kół wozów, a znajdowane w jej szparach bryłki i wyroby z bursztynu wymownie potwierdzają jej funkcję. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie inżynieryjne znane dotąd z „barbarzyńskiej” Europy początków naszej ery. Będzie ono z pewnością jeszcze wielokrotnie omawiane.

Drugą groblę odsłoniliśmy 3 km dalej na południe. Była ona krótsza (liczyła ok. 650 m) i miała całkowicie inną konstrukcję. Według pobieżnych badań przeprowadzonych sto lat temu w trakcie robót melioracyjnych miała być jeszcze starsza od pierwszej. Wstępne wyniki datowania próbek drewna, analizowanych obecnie przez Tomasza Ważnego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wskazują jednak, że była młodsza od grobli „rzymskiej”.

Podjęliśmy też próbę określenia, kiedy powstały dwie stare drogi zbudowane dużym nakładem pracy w trudnym polodowcowym terenie na wschód od doliny Dzierzgoni. Obie wydają się łączyć funkcjonalnie ze wspomnianymi groblami. Droga północna stanowiąca przedłużenie grobli sprzed około 2000-1800 lat na pewno była użytkowana już we wczesnym średniowieczu. Dokładniejsza data zostanie ustalona dopiero po analizie drobin organicznych, wysłanych do USA w celu ustalenia precyzyjnej chronologii.

Niemniej z datowania obu tych urządzeń drogowych wynika jednoznacznie, że był to starożytny szlak komunikacyjny, którego fragmenty używane są do dzisiaj. Przy jego odcinku skrytym w lesie koło wspomnianej już wsi Święty Gaj widoczne są pozostałości niewielkiego gródka. Badania archeologiczne wykazały, że został on zbudowany przez Prusów i był zamieszkany w czasach świętego Wojciecha. Co więcej, jego charakterystyczna topografia odpowiada opisowi przekazanemu nam przez anonimowego autora Passio sancti Adalberti (Pasja świętego Wojciecha) z XI wieku. Czy jest to Cholin wspomniany w tym żywocie świętego Wojciecha, nie można jednoznacznie powiedzieć. Tym bardziej, że przy drugiej drodze stanowiącej przedłużenie młodszej grobli też widać grodzisko, schowane w lasach koło wsi Kwietniewo. Nie udało się określić czasu powstania tej drogi, ale gród na pewno był zamieszkany przez Prusów około 997 roku. Jego okolica również odpowiada opisowi z Passio sancti Adalberti, co stawia archeologów w sytuacji nadmiaru możliwych do przyjęcia wersji drogi, którą przebyli misjonarze przed tysiącem lat.

Świadczy to chyba o tym, że pracujemy niewątpliwie tam, gdzie rozegrała się ówczesna tragedia. Potwierdzają to wyniki badań geologicznych na terenie wschodnich Żuław, kierowanych przez Marię Kasprzycką z Elbląga, które pozwoliły zrekonstruować zasięg tzw. Zatoki Żuławskiej z przełomu X i XI wieku. Sporządzona przez geologów mapa pokazuje zarówno istniejący wówczas kanał wodny przecinający Mierzeję Wiślaną, jak też zasięg linii brzegowej płytkiego zalewu, sięgającego niemal do Świętego Gaju. Mapa ta nie tylko stanowi kolejny argument na rzecz hipotezy „pomezańskiej”, ale też będzie niezbędnym elementem rozważań nad wczesnopiastowską historią tego obszaru.

Droga koło grodziska przy grobli północnej

Jeszcze inny zespół badaczy, pod kierunkiem Wojciecha Chudziaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, miał za zadanie zrekonstruować szlak lądowy, którym sprowadzono do Gniezna ciało świętego Wojciecha, wykupione przez Bolesława Chrobrego od Prusów. Wyniki badań archeologicznych pokazują wyraźnie przebieg drogi, która wiodła z Wielkopolski i Kujaw międzyrzeczem Wisły i Drwęcy właśnie w okolice rzeki Dzierzgoń i wsi Święty Gaj. Wyznacza je kilkanaście obronnych osad i grodów zbudowanych w regularnych odstępach dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym.

Kolejnym zadaniem badawczym programu „Adalbertus” było ustalenie przebiegu granicy pomiędzy zasięgiem osadnictwa pruskiego i słowiańskiego na południe od Żuław. Autorzy, którzy wcześniej wypowiadali się na ten temat, przesuwali tę granicę na obszarze kilkudziesięciu kilometrów – od Wisły do rzeki Dzierzgoń. Dzięki badaniom Marka Jagodzińskiego z Muzeum w Elblągu wiemy, że pomiędzy tymi rzekami istniał pas pustki osadniczej czy też raczej osadnictwa bardzo rozproszonego o trudnej do określenia przynależności etnicznej. Mapa, która powstanie dzięki tej analizie, pozwoli przekonywająco ustalić przebieg mało znanego fragmentu granicy państwa pierwszych Piastów.

Ten skrócony przegląd najciekawszych, choć oczywiście nie wszystkich, wyników osiągniętych dzięki programowi badań sprowokowanych tysięczną rocznicą wyprawy misyjnej świętego Wojciecha pokazuje, jak skuteczne mogą być akcje rocznicowe. Zawsze bowiem przy takiej okazji dokonuje się ważnych dla nauki odkryć, sprawdza wiele wątpliwych hipotez i tworzy solidne zręby wiedzy o przeszłości. W naszym wypadku okazję do przeprowadzenia takich badań „zawdzięczamy” świętemu Wojciechowi, jednej z najważniejszych postaci Europy końca X wieku.


Dr hab. PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK jest profesorem Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i docentem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

Arnold Bocklin – W Świętym Gaju – 1882

Tajemnik Skołocki (Baja po Kaukazku): Dzielny Wojnach i Orstochojewcy-Nartowie


podanie czeczeńsko-inguskie

Diszak Murat – Opowieści o Wojownikach-Nartach

Miał pewien ojciec jedynego syna. Gdy syn dorósł zapytał ojca:
– Co to za wieże widać w oddali?
– W tych wieżach mieszka siedmiu nartów-Orstchojców [2] – odpowiedział ojciec.
– Pójdę do nich, żeby wypróbować swoją siłę – powiedział syn, wziął szablę i poszedł
Szedł, szedł, minęło trochę czasu, aż doszedł do wież. Matka nartów- Orstchojców zauważyła młodzieńca z oddali i powiedziała synom:
– Zbliża się do nas jakiś człowiek.
– Musi być widocznie bardzo silny. Co zrobimy? – zaczęli rozmyślać bracia.
– Napuśćmy na niego nasze psy, jeśli jest tchórzem, przegonią go. Jeśli to dzielny człowiek, poradzi sobie z nimi – powiedziała matka.
I nartowie-Orstochojcy wypuścili psy. Uderzeniami szabli kant przegonił wszystkie psy. Wówczas nartowie-Orstochojcy zdecydowali:
– To bardzo silny człowiek, niech zostanie naszym bratem i zamieszka z nami. Gdy kant [1] wszedł do wieży nartowie-Orstochojcy powitali go serdecznie:
– Kto nie miał brata, teraz go zyskał – powiedzieli i uściskali się z młodzieńcem.
Żeby umocnić sojusz wydali za niego za mąż swoją piękną i dobrą siostrę. Żyli zgodnie, a po upływie pewnego czasu młodzieniec zaczął się smucić. Powiedział kant:
– Dawno nie widziałem swojego ojca i matki. Stęskniłem się za domem i chciałbym ich odwiedzić.
– Jedź zatem – powiedzieli nartowie. Dali mu podarki dla rodziców i razem ze swoją siostrą usadzili na arbę [3], a potem odprowadzili zięcia w drogę.
– W drodze spotkacie wąską przeprawę, na które leży lustro. Lustro będzie was oślepiać, ale nie bójcie się i śmiało pogońcie dalej swoje konie. Jeśli zwolnicie, wpadniecie w otwór pod lustrem, który prowadzi do dolnego świata – przestrzegli ich nartowie-Orstochojcy.
Wyprawili się kant z żoną w drogę. Jechali, jechali aż dojechali do wąskiej przeprawy, na której leżało lustro. Blask lustra oślepił ich, ale kant śmiało pognał konie. Mimo to, konie oślepione blaskiem lustra, potknęły się o otwór w ziemi i razem z wozem, na którym siedziała żona Kanta wpadły w dolny świat. Kant zdążył chwycić za brzeg otworu i z trudem się utrzymał.
Gdy wyszedł na wierzch zaczął się rozglądać wokół. Dojrzał w oddali szałas i wszedł do niego. Po jakimś czasie do szałasu przybyło jego troje mieszkańców.
– Niech twoje przybycie okaże się dobrym! Bądź bratem dla tego, kto brata nie ma! – powitali przybyli kanta.
– I was niech dobro nie ominie! – odpowiedział kant i uściskali się.
Trzej mężczyźni i kant zamieszkali razem, polubili się i zostali przyjaciółmi. Pewnego dnia kant wybrał się na polowanie. W lesie zobaczył dziewczynę, która była bardo podobna do jego żony. Dziewczyna zniknęła pod otworem w ziemi. Gdy wrócił do szałasu opowiedział wszystko swoim przyjaciołom.
– Już dawno zauważyliśmy w lesie tę dziewczynę. Mieszka w dolnym świecie – odpowiedzieli mu bracia.

Sosłan – jeden z bohaterów Nartiady – Kaukaskiej wersji Baji Sistanu

– Nie zaznam spokoju póki nie dostanę się do niej – powiedział knat.
– Dostać się do dolnego świat przez ten otwór w ziemi nie jest łatwo. Kto próbuje się tam przedostać, płonie w ogniu – powiedzieli mu przyjaciele.
– Co by się nie działo, nie spocznę, jeśli tam nie pójdę – uparł się kant.
– Jeśli mimo wszystko chcesz tam pójść, pójdziemy w takim razie wszyscy razem – powiedzieli przyjaciele. – Jesteś naszym gościem, samego cię nie puścimy. Jako pierwsi wejdziemy w otwór pod ziemią.
Ruszyli przyjaciele do otworu, aby zejść do niższego świat. Pierwszy z nich obwiązał się sznurkiem i spuszczając się w dół powiedział:
– Jeśli zacznę krzyczeć: „Płonę!” – wyciągnijcie mnie.
Zaczął się spuszczać po sznurku, a po pewnym czasie poczuł ogień i krzyknął: „Płonę!”, a pozostali go wyciągnęli.
Spuścił się w dół drugi z przyjaciół i też po pewnym czasie krzyknął: „Płonę!” Pozostali wyciągnęli i jego na powierzchnię. To samo stało się z trzecim z przyjaciół. Wreszcie w dół zaczął spuszczać się dzielny kant. Poprosił pozostałych, żeby gdy krzyknie: „Płonę!”, przyjaciele nie wyciągali go, ale opuścili jeszcze niżej. Po jakimś czasie, gdy zaczął spuszczać się w dół krzyknął: „Płonę!, Płonę!”, a przyjaciele opuścili go jeszcze niżej.

W ten sposób dzielny kant znalazł się w dolnym świecie. Gdy dotarł na miejsce rozejrzał się wokół siebie i zobaczył złotą wieżę. W wieży stały stoły nakryte jedzeniem i piciem, przy których siedziały trzy piękne dziewczęta. Młodzieniec je powitał, a dwie z nich rzuciły się mu na szyję i powiedziały:
– Bądź bratem dla tych, które braci nie mają! Niech twoje przyjście okaże się dobrym!
Trzecia dziewczyna na widok kanta zasmuciła się i odwróciła do stołu plecami. Poznał w niej kant swoją żonę. Po powitaniu z mieszkankami złotej wieży kant powiedział:
– Jeśli chcecie poproszę moich przyjaciół i wyciągną was razem ze mną po linie do górnego świata.
– Podnieś się na linie najpierw ty. Potem wyciągniesz nas. Twoi przyjaciele mogą cię oszukać i nie wyciągnąć ciebie – zaczęły prosić go dziewczęta.
– Nie, nie, dobrze znam swoich przyjaciół. Nie zostawię was, żeby wyjść pierwszym – powiedział kant. I zaczął jedną po drugiej przywiązywać do liny dziewczęta i dawać znak przyjaciołom by ciągnęli linę do góry.
Gdy dziewczęta znalazły się na górze zadziwieni ich urodą przyjaciele rzucili sznur w dół, nie wyciągając druha. W ten sposób kant spadł jeszcze niżej i upadł w trzeci świat.
Gdy znalazł się na dole skoczył na równe nogi, obejrzał się wokół i zobaczył, że gdzieś w oddali pali się światło. Poszedł w jego stronę. Szedł, szedł, aż przyszedł do osady. Zobaczył w niej staruszkę i zaczął ją zagadywać. Ta mu powiedziała, że w osadzie wszyscy chodzą zamartwieni, bo u źródła położył się sarmak [4] , który nie pozwala nabierać wody ze strumienia.
– Nie martw się o to babciu, idź spokojnie do domu. Ukarzę ja tego smoka! – powiedział jej kant i poszedł w stronę źródła.
Sarmak leżał u źródła i zgrzytał zębami tak mocno, że wydawało się że gwiazdy spadają. Jak tylko zobaczył dzielnego kanta, wysunął swój długi na dwie arszyny [5] język i zaświszczał tak mocno, że zadrżała ziemia i rzucił się na dzielnego kanta. Dzielny kant uderzeniem szabli rozsiekł język sarmaka na dwie połowy. Od silnego bólu smok stanął na tylnych łapach i jeszcze zacieklej rzucił się na kanta.
– Umrę ja czy zostanę żywym, ale nie odpuszczę! – krzyknął kant i zaczął wymachiwać szablą tak mocno, że rozrąbał smoka na dziewięć części.
Pokonawszy smoka wrócił do domu i powiedział staruszce:
– Pozbawiłem smoka jego siedmiu dusz. Możecie teraz żyć swobodnie!
Uradowała się staruszka, a ponieważ nie miała dzieci usynowiła kanta. Zaczęli żyć razem w zgodzie, aż minął znowu jakiś czas i młodzieniec zaczął tęsknić za swoim ojcem i matką. Poprosił staruszkę:
– Stęskniłem się mocno za ojcem i matką, chciałbym do nich pojechać. Pokaż mnie drogę do górnego świata.
– Komuż poza tobą mogłabym tę drogę pokazać, nie wiedziałam do tej pory jak ci się odwdzięczyć, teraz ci pomogę. Za wsią wiedzie droga na górę. Stoją na niej trzy barany, jeden jest czarny, drugi biały, a trzeci szary. Jeśli dotniesz białego barana, poniesie cię on do górnego świata, jeśli dotkniesz któregoś z dwóch pozostałych, znajdziesz się jeszcze niżej – powiedziała staruszka.
Pożegnał się z nią młodzieniec i udał w drogę. Szedł, szedł, aż doszedł do drogi, która prowadziła do górnego świata. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się przed nim trzy barany – jeden czarny, drugi biały, trzeci szary. Skoczył on zwinnie między baranami i dotknął ręką białego barana. Ten szybko przeniósł go w górny świat.

Znalazłszy się na górze wędrował kant dalej. Szedł, szedł, aż spotkał pewnego człowieka, który gonił za białym zającem. Jednym uderzeniem swojej szabli dzielny kant zabił zająca.
– Oj-oj-oj, dlaczego zabiłeś zająca! – zaczął lamentować napotkany człowiek.
– Chciałem ci pomóc go złapać. Mi zając nie jest potrzebny. Dlaczego tak się zmartwiłeś? – zapytał dzielny kant.
– Mi też zając nie jest potrzebny. Dawno temu straciłem swojego syna i teraz szukam go. Ktoś mi powiedział, że jeśli złapię białego zająca, znajdę swojego syna. Myślałem, że już-już go chwycę, gdy ty go zabiłeś. Nie masz litości! Teraz nie uda mi się znaleźć swojego syna! –zasmucił się człowiek.
Kant poznał w nim swojego ojca.
– Nie smuć się, znalazłeś swojego syna! To ja! – krzyknął i rzucił się w objęcia ojca.
Wspólnie wrócili do domu. Kiedy dotarli do swojej wsi, zdradliwi przyjaciele kanta właśnie urządzali swoje wesele z trzema dziewczętami, które kant odnalazł w dolnym świecie, a oni je wyciągnęli do góry, porzucając towarzysza w dole. Dziewczęta poznały młodzieńca i opowiedziały o wszystkim starszyźnie i zdradliwi przyjaciele kanta zostali wygnani z wioski. Wtedy jedna z trzech dziewcząt podeszła do młodzieńca.
– Czy pamiętasz jak wóz z końmi przewrócił się i wpadł w otwór prowadzący do dolnego świata? To ja, siostra nartów-Orstchojców. Jeśli mnie jeszcze kochasz, pójdę za tobą – powiedziała zasmucona.
Młodzieniec się nie zdziwił. W dolnym świecie wśród trzech dziewcząt w złotej wieży od razu poznał swoją żonę. Ale mężczyzna przy ludziach nie odkrywa swojego serca, dlatego nie zaczął z nią tam rozmawiać.
Odprawił kant swoją żonę wraz z resztą rodziny do domu, a dwie pozostałe dziewczęta wydał za znamienitych młodzieńców ze wsi. W ten sposób we wsi odbyły się tego dnia trzy wesela, które trwały trzy dni i trzy noce. Żyli potem szczęśliwie i zapomnieli o wszystkich trudnych doświadczeniach jakie ich spotkały. Dzielny kant nigdy bowiem nie traci, gdy przeżywa trudności. Gdy następuje porażka, mężnieje.

D.Sierko – Drzewo

[1] kant: Czeczeńskie i inguskie: młodzieniec, Wojnachowie – Czeczeńcy

[2] Nart: wojownik. Orstochojewcy: dawne plemię północnokaukaskie, znane ze swojej wojowniczości. Obecnie znany i liczny tejp w Inguszetii i Czeczenii.

[3] Zaprzęgany wóz dwukołowy.

[4] Sarmak (czeczeński, inguski)- smok.

[5] Arszyna – miara staroruska oznaczająca 0,7112 m.

Miał pewien ojciec jedynego syna. Gdy syn dorósł zapytał ojca:
– Co to za wieże widać w oddali?
– W tych wieżach mieszka siedmiu nartów-Orstchojców [2] – odpowiedział ojciec.
– Pójdę do nich, żeby wypróbować swoją siłę – powiedział syn, wziął szablę i poszedł
Szedł, szedł, minęło trochę czasu, aż doszedł do wież. Matka nartów- Orstchojców zauważyła młodzieńca z oddali i powiedziała synom:
– Zbliża się do nas jakiś człowiek.
– Musi być widocznie bardzo silny. Co zrobimy? – zaczęli rozmyślać bracia.
– Napuśćmy na niego nasze psy, jeśli jest tchórzem, przegonią go. Jeśli to dzielny człowiek, poradzi sobie z nimi – powiedziała matka.
I nartowie-Orstochojcy wypuścili psy. Uderzeniami szabli kant przegonił wszystkie psy. Wówczas nartowie-Orstochojcy zdecydowali:
– To bardzo silny człowiek, niech zostanie naszym bratem i zamieszka z nami. Gdy młody Wojnach, kant [1] wszedł do wieży nartowie-Orstochojcy powitali go serdecznie:
– Kto nie miał brata, teraz go zyskał – powiedzieli i uściskali się z młodzieńcem.
Żeby umocnić sojusz wydali za niego za mąż swoją piękną i dobrą siostrę. Żyli zgodnie, a po upływie pewnego czasu młodzieniec zaczął się smucić. Powiedział młody Wojnach:
– Dawno nie widziałem swojego ojca i matki. Stęskniłem się za domem i chciałbym ich odwiedzić.
– Jedź zatem – powiedzieli nartowie. Dali mu podarki dla rodziców i razem ze swoją siostrą usadzili na arbę [3], a potem odprowadzili zięcia w drogę.
– W drodze spotkacie wąską przeprawę, na które leży lustro. Lustro będzie was oślepiać, ale nie bójcie się i śmiało pogońcie dalej swoje konie. Jeśli zwolnicie, wpadniecie w otwór pod lustrem, który prowadzi do dolnego świata – przestrzegli ich nartowie-Orstochojcy.
Wyprawili się młody Wojnach z żoną w drogę. Jechali, jechali aż dojechali do wąskiej przeprawy, na której leżało lustro. Blask lustra oślepił ich, ale młody Wojnach śmiało pognał konie. Mimo to, konie oślepione blaskiem lustra, potknęły się o otwór w ziemi i razem z wozem, na którym siedziała żona Młodego Wojnacha wpadły w dolny świat. Młody Wojnach zdążył chwycić za brzeg otworu i z trudem się utrzymał.
Gdy wyszedł na wierzch zaczął się rozglądać wokół. Dojrzał w oddali szałas i wszedł do niego. Po jakimś czasie do szałasu przybyło jego troje mieszkańców.
– Niech twoje przybycie okaże się dobrym! Bądź bratem dla tego, kto brata nie ma! – powitali przybyli Wojnacha.
– I was niech dobro nie ominie! – odpowiedział młody Wojnach i uściskali się.
Trzej mężczyźni i kant zamieszkali razem, polubili się i zostali przyjaciółmi. Pewnego dnia młody Wojnach wybrał się na polowanie. W lesie zobaczył dziewczynę, która była bardo podobna do jego żony. Dziewczyna zniknęła pod otworem w ziemi. Gdy wrócił do szałasu opowiedział wszystko swoim przyjaciołom.
– Już dawno zauważyliśmy w lesie tę dziewczynę. Mieszka w dolnym świecie – odpowiedzieli mu bracia.
– Nie zaznam spokoju póki nie dostanę się do niej – powiedział knat.
– Dostać się do dolnego świat przez ten otwór w ziemi nie jest łatwo. Kto próbuje się tam przedostać, płonie w ogniu – powiedzieli mu przyjaciele.
– Co by się nie działo, nie spocznę, jeśli tam nie pójdę – uparł się młody Wojnach.
– Jeśli mimo wszystko chcesz tam pójść, pójdziemy w takim razie wszyscy razem – powiedzieli przyjaciele. – Jesteś naszym gościem, samego cię nie puścimy. Jako pierwsi wejdziemy w otwór pod ziemią.
Ruszyli przyjaciele do otworu, aby zejść do niższego świat. Pierwszy z nich obwiązał się sznurkiem i spuszczając się w dół powiedział:
– Jeśli zacznę krzyczeć: „Płonę!” – wyciągnijcie mnie.
Zaczął się spuszczać po sznurku, a po pewnym czasie poczuł ogień i krzyknął: „Płonę!”, a pozostali go wyciągnęli.
Spuścił się w dół drugi z przyjaciół i też po pewnym czasie krzyknął: „Płonę!” Pozostali wyciągnęli i jego na powierzchnię. To samo stało się z trzecim z przyjaciół. Wreszcie w dół zaczął spuszczać się dzielny młody Wojnach. Poprosił pozostałych, żeby gdy krzyknie: „Płonę!”, przyjaciele nie wyciągali go, ale opuścili jeszcze niżej. Po jakimś czasie, gdy zaczął spuszczać się w dół krzyknął: „Płonę!, Płonę!”, a przyjaciele opuścili go jeszcze niżej.
W ten sposób dzielny młody Wojnach znalazł się w dolnym świecie. Gdy dotarł na miejsce rozejrzał się wokół siebie i zobaczył złotą wieżę. W wieży stały stoły nakryte jedzeniem i piciem, przy których siedziały trzy piękne dziewczęta. Młodzieniec je powitał, a dwie z nich rzuciły się mu na szyję i powiedziały:
– Bądź bratem dla tych, które braci nie mają! Niech twoje przyjście okaże się dobrym!
Trzecia dziewczyna na widok kanta zasmuciła się i odwróciła do stołu plecami. Poznał w niej młody Wojnach swoją żonę. Po powitaniu z mieszkankami złotej wieży młody Wojnach powiedział:
– Jeśli chcecie poproszę moich przyjaciół i wyciągną was razem ze mną po linie do górnego świata.
– Podnieś się na linie najpierw ty. Potem wyciągniesz nas. Twoi przyjaciele mogą cię oszukać i nie wyciągnąć ciebie – zaczęły prosić go dziewczęta.
– Nie, nie, dobrze znam swoich przyjaciół. Nie zostawię was, żeby wyjść pierwszym – powiedział młody Wojnach. I zaczął jedną po drugiej przywiązywać do liny dziewczęta i dawać znak przyjaciołom by ciągnęli linę do góry.
Gdy dziewczęta znalazły się na górze zadziwieni ich urodą przyjaciele rzucili sznur w dół, nie wyciągając druha. W ten sposób młody Wojnach spadł jeszcze niżej i upadł w trzeci świat.
Gdy znalazł się na dole skoczył na równe nogi, obejrzał się wokół i zobaczył, że gdzieś w oddali pali się światło. Poszedł w jego stronę. Szedł, szedł, aż przyszedł do osady. Zobaczył w niej staruszkę i zaczął ją zagadywać. Ta mu powiedziała, że w osadzie wszyscy chodzą zamartwieni, bo u źródła położył się sarmak [4] , który nie pozwala nabierać wody ze strumienia.
– Nie martw się o to babciu, idź spokojnie do domu. Ukarzę ja tego smoka! – powiedział jej młody Wojnach i poszedł w stronę źródła.
Sarmak leżał u źródła i zgrzytał zębami tak mocno, że wydawało się że gwiazdy spadają. Jak tylko zobaczył dzielnego kanta, wysunął swój długi na dwie arszyny [5] język i zaświszczał tak mocno, że zadrżała ziemia i rzucił się na dzielnego kanta. Dzielny młody Wojnach uderzeniem szabli rozsiekł język sarmaka na dwie połowy. Od silnego bólu smok stanął na tylnych łapach i jeszcze zacieklej rzucił się na kanta.
– Umrę ja czy zostanę żywym, ale nie odpuszczę! – krzyknął młody Wojnach i zaczął wymachiwać szablą tak mocno, że rozrąbał smoka na dziewięć części.
Pokonawszy smoka wrócił do domu i powiedział staruszce:
– Pozbawiłem smoka jego siedmiu dusz. Możecie teraz żyć swobodnie!
Uradowała się staruszka, a ponieważ nie miała dzieci usynowiła kanta. Zaczęli żyć razem w zgodzie, aż minął znowu jakiś czas i młodzieniec zaczął tęsknić za swoim ojcem i matką. Poprosił staruszkę:
– Stęskniłem się mocno za ojcem i matką, chciałbym do nich pojechać. Pokaż mnie drogę do górnego świata.
– Komuż poza tobą mogłabym tę drogę pokazać, nie wiedziałam do tej pory jak ci się odwdzięczyć, teraz ci pomogę. Za wsią wiedzie droga na górę. Stoją na niej trzy barany, jeden jest czarny, drugi biały, a trzeci szary. Jeśli dotniesz białego barana, poniesie cię on do górnego świata, jeśli dotkniesz któregoś z dwóch pozostałych, znajdziesz się jeszcze niżej – powiedziała staruszka.
Pożegnał się z nią młodzieniec i udał w drogę. Szedł, szedł, aż doszedł do drogi, która prowadziła do górnego świata. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się przed nim trzy barany – jeden czarny, drugi biały, trzeci szary. Skoczył on zwinnie między baranami i dotknął ręką białego barana. Ten szybko przeniósł go w górny świat.
Znalazłszy się na górze wędrował młody Wojnach dalej. Szedł, szedł, aż spotkał pewnego człowieka, który gonił za białym zającem. Jednym uderzeniem swojej szabli dzielny młody Wojnach zabił zająca.
– Oj-oj-oj, dlaczego zabiłeś zająca! – zaczął lamentować napotkany człowiek.
– Chciałem ci pomóc go złapać. Mi zając nie jest potrzebny. Dlaczego tak się zmartwiłeś? – zapytał dzielny młody Wojnach.
– Mi też zając nie jest potrzebny. Dawno temu straciłem swojego syna i teraz szukam go. Ktoś mi powiedział, że jeśli złapię białego zająca, znajdę swojego syna. Myślałem, że już-już go chwycę, gdy ty go zabiłeś. Nie masz litości! Teraz nie uda mi się znaleźć swojego syna! –zasmucił się człowiek.
Młody Wojnach poznał w nim swojego ojca.
– Nie smuć się, znalazłeś swojego syna! To ja! – krzyknął i rzucił się w objęcia ojca.
Wspólnie wrócili do domu. Kiedy dotarli do swojej wsi, zdradliwi przyjaciele kanta właśnie urządzali swoje wesele z trzema dziewczętami, które młody Wojnach odnalazł w dolnym świecie, a oni je wyciągnęli do góry, porzucając towarzysza w dole. Dziewczęta poznały młodzieńca i opowiedziały o wszystkim starszyźnie i zdradliwi przyjaciele kanta zostali wygnani z wioski. Wtedy jedna z trzech dziewcząt podeszła do młodzieńca.
– Czy pamiętasz jak wóz z końmi przewrócił się i wpadł w otwór prowadzący do dolnego świata? To ja, siostra nartów-Orstchojców. Jeśli mnie jeszcze kochasz, pójdę za tobą – powiedziała zasmucona.
Młodzieniec się nie zdziwił. W dolnym świecie wśród trzech dziewcząt w złotej wieży od razu poznał swoją żonę. Ale mężczyzna przy ludziach nie odkrywa swojego serca, dlatego nie zaczął z nią tam rozmawiać.
Odprawił młody Wojnach swoją żonę wraz z resztą rodziny do domu, a dwie pozostałe dziewczęta wydał za znamienitych młodzieńców ze wsi. W ten sposób we wsi odbyły się tego dnia trzy wesela, które trwały trzy dni i trzy noce. Żyli potem szczęśliwie i zapomnieli o wszystkich trudnych doświadczeniach jakie ich spotkały. Dzielny kant nigdy bowiem nie traci, gdy przeżywa trudności. Gdy następuje porażka, mężnieje.

[1] Czeczeńskie i inguskie: młodzieniec.

[2] Nart: wojownik. Orstochojewcy: dawne plemię północnokaukaskie, znane ze swojej wojowniczości. Obecnie znany i liczny tejp w Inguszetii i Czeczenii.

[3] Zaprzęgany wóz dwukołowy.

[4] Sarmak (czeczeński, inguski)- smok.

[5] Arszyna – miara staroruska oznaczająca 0,7112 m.

Świątynie Światła Świata : Tyniec (Polska) – Wały, Grodzisko, Źródło Świętorujańskie (Świętego Jana)


Tyniec

Brama Tyniecka od strony Piekar

Osiedle w Krakowie leżące na zachodnim krańcu miasta nad Wisłą, w przełomowej, skalistej Bramie Tynieckiej, wśród malowniczych Wzgórz Tynieckich zbudowanych z wapienia jurajskiego. Wg niektórych naukowców Wzgórza Tynieckie należy zaliczać do Wyżyny Krakowskiej, gdyż jest to część skał przeciętych przez Wisłę i przez to podzielonych na dwie części. Obecnie Tyniec należy administracyjnie do dzielnicy Krakowa Dębniki. Słynny z jednego z najcenniejszych w Polsce zabytków sakralnych – klasztoru Benedyktynów. Ze względu na duże walory przyrodnicze okolicy cały Tyniec wszedł w obręb Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Opactwo – Góra Mały Tyn (Tyniec)

800-650 lat p.n.e. (V okres epoki brązu) – istniało tu grodzisko zaliczane obecnie do bardzo małych (4-19 tys. m2)

500 p.n.e. – grodzisko z kultury łużyckiej na wzgórzu Grodzisko nad Wisłą

II w. p.n.e. – istniało tu w ostatnim podokresie lateńskim osiedle celtyckie, w którym odkryto kości kota – jedne z pierwszych znanych na terenie Polski

połowa I w. p.n.e. – znaleziska jednych z pierwszych malowanych naczyń znanych na terenie Polski

X w. – Bolesław Chrobry ufundował dwa pierwsze w Polsce klasztory Benedyktynów w Tyńcu i na Św. Krzyżu. Klasztor tyniecki, którego opat nazywany był abbas centrum villarum (od stu wsi posiadanych przez klasztor) nosił tytuł arcy-opata i uważał się za przełożonego wszystkich klasztorów benedyktyńskich w prowincji gnieźnieńskiej. Każde z tych opactw starało się o zakładanie nowych klasztorów, tudzież kościołów filialnych, z których z kolei powstawały zwykłe parafie. Tak też opactwo tynieckie założyło zależne od siebie opactwo Orłowskie na Śląsku posiadające 12 własnych miast.

Ujęcie z dołu Małego Tynu

ok. 1070 – osadzenie zakonników w Tyńcu prawdopodobnie przez króla Bolesława Śmiałego. ?

2 połowa XI w. – budowa romańskiej świątyni i klasztoru na wapiennej skale nad Wisłą

XII w. – powstaje tu kościół opacki, a na Wiśle zaczyna funkcjonować prom

XIII – XV w. – w pn. części wzgórza klasztornego mieścił się zameczek

1259 – Tatarzy mimo umocnienia klasztoru murami i basztami niszczą klasztor

1333-70 – za czasów Kazimierza Wielkiego Tyniec uzyskuje ogólnopolskie znaczenie

Przełom XIV i XV w. – budowa gotyckiego kościoła na miejscu romańskiej świątyni oraz gotycka rozbudowa klasztoru

XV – XVIII w. – budowa i rozbudowa obwarowań klasztoru

XV w. – przebudowa zameczku w Tyńcu na opatówkę

1405 – na prośbę Witolda księcia litewskiego Benedyktyni z Tyńca założyli opactwo w Starych Trokach

1578 – opatówka powstała z przebudowy zamku w wyniku kolejnej przebudowy otrzymuje wystrój renesansowy

pocz. XVII w. – kompleks klasztorny zostaje umocniony fortyfikacjami ziemnymi

Skały po piekarskiej stronie Wisły

1618-22 – przebudowa gotyckiego kościoła w stylu wczesnobarokowym

1662 – przebudowa budynku klasztornego

XVIII w. – budowa bramy ogrodowej i wykopanie studni

połowa XVIII w. – druga przebudowa budynku klasztornego

19 kwiecień 1771-12 czerwiec 1772 – podczas konfederacji barskiej klasztor stanowił silną ostoję dla konfederatów

po 1772 – trzecia przebudowa budynku klasztornego

Dziedziniec

koniec XVIII w. – przebudowa fasady kościoła

przełom XVIII i XIX w. – budowa drewnianego spichlerza folwarcznego

15 marzec 1815 (lub 1816) – zniesieniu uległo opactwo Benedyktynów w Tyńcu, które dostało się pod panowanie Austrii i zostało przekazane jezuitom

1834 – w klasztorze wybucha pożar spowodowany uderzeniem pioruna. Od tego czasu klasztor w ruinie

1939 – Benedyktyni powracają do Tyńca po niemal 100 latach nieobecności

1943 – w północnym skrzydle klasztoru odkryto romańskie wnętrze

po 1946 – odbudowa budynku klasztornego

1947 – utworzenie rezerwatu „Podgórki”

1957 – utworzenie rezerwatu „Skołczanka”

1961 – na terenie klasztoru podczas prowadzonych tu prac archeologicznych znaleziono złoty kielich i patenę romańską

1973 – przyłączenie osiedla Tyniec do Krakowa

1989 – likwidacja promu na Wiśle w Tyńcu, który funkcjonował tu nieprzerwanie od XII w.

Księżyc nad Tyńcem

Warto zobaczyć:

Na stromej skale wapiennej, około 40 m ponad lustrem Wisły wznosi się zespół opactwa Benedyktynów – jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce sięgający początków państwa polskiego, w którego skład wchodzi również relikt zamku z XIII-XV w.

Koło Tyńca w Podgórkach (Wzgórza Tynieckie) na obszarze chronionym jako Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy znajduje się rezerwat stepowy “Skołczanka” w południowej jego części zbiorowe mogiły) oraz rezerwat florystyczny „Podgórki”. Wzgórza Tynieckie posiadają wiele punktów widokowych, m. in. widok z opactwa, Góra Wielkanoc, wzniesienia przy ul. Juranda ze Spychowa.

Święte Źródło – studnia Małego Tynu

Na wschód od Tyńca w miejscu przeprawy przez Wisłę autostrady A4 znajduje się duże zakole starorzecza Wisły – ślad po dawnym przebiegu tej rzeki. U północnego podnóża wzgórza Duża Biedzinka (229 m n.p.m.) położonego w sąsiedztwie autostrady A4 – południowej obwodnicy Krakowa oraz ulic Nad Czerną i Bolesława Śmiałego znajduje się „Źródło Świętojańskie” – pomnik przyrody (jeden z dwóch pomników przyrody w Krakowie nie będący drzewem lub zespołem drzew i jedyne źródło-pomnik na terenie Krakowa). Niestety po ok. 5 metrach potok wpływa na prywatna ogrodzoną siatką posesję, aby ostatecznie poniżej zasilić starorzecze-zakole Wisły.

W Podgórkach w sąsiedztwie rozległych Lasów Tynieckich znajduje się klasztor ss. Służebniczek Staromiejskich.

Oczywiście na wyniosłej skale wapiennej  – postawiono naprzeciw starego grodziska kultury łużyckiej na Górze Tyn (nazywanej dzisiaj Grodzisko)- klasztor Benedyktynów – ze świętą Studnią i źrółem leczniczych wód obramowanych od dawien dawna wspaniałą studnią.

Wały Wiślane – Zakola Starorzecza


Zakole

Klasztor na Żmijowej Górze – Mały Tyn (Tyniec) – i widoczna Żmijowa  Jama

Mały Tyn – Żmijowa Jama

Ślepa Wisła – Starorzecze

Góra Tyn Wielki (Grodzisko) i grodzisko Tyn

Niecały 1 km na południe od opactwa benedyktynów w obrębie Góry Grodzisko (280 m n.p.m.) rozpościera się rozległy teren ze śladami prehistorycznego grodziska. Najlepiej przejść tę drogę wałami od opactwa spod jego Smoczej-Żmijowej Jamy.

Widok na Górę Tyn (Grodzisko), stare słowiano-skołockie (czyli scytyjsko-sarmackie) grodzisko kultury łużyckiej a potem słowiano-celtycki (harsko-mogilański) gród lateński poprzez Wisłę z Góry Grodziska Piekary po drugiej stronie rzeki

Droga na Górę Tyn przez osiedle – równoległa do drogi wałem – widać Klasztor w tle

Zakole poniżej Wału widok od strony Tynu-Grodziska

Tyniec – czyli Mały Tyn – góra i na niej Klasztor Benedyktynów na Górze Żmija-Smoka a w tle starożytny Tyn – Wielki Tyn – grodzisko na górze zwanej dzisiaj Grodziskiem

Źródło Świętorujańskie

Źródło znajduje się w pobliżu opisywanego przez nas Rezerwatu Skołczanka i Sanktuarium w Skołczance

U północnego podnóża wzgórza Duża Biedzinka (229 m n.p.m.) położonego w sąsiedztwie autostrady A4 – południowej obwodnicy Krakowa oraz ulic Nad Czerną i Bolesława Śmiałego znajduje się „Źródło Świętojańskie”

„Źródło Świętojańskie” – pomnik przyrody (jeden z dwóch pomników przyrody w Krakowie nie będący drzewem lub zespołem drzew i jedyne źródło-pomnik na terenie Krakowa).

Strumień Świętorujański wpływa na prywatną posesję

Jedna z ważniejszych Świątyń Światła Świata

Tyniec jest jedną z ważniejszych świątyń Światła Świata. Często się tutaj modlę na Wałach, w Skołczance, na Tynie Wielkim czyli Grodzisku i przy Żmijowej Jamie.

Miejsce to szczególnie wycisza, a klasztor powstał tutaj ze względu na starożytny kultowy charakter całego kompleksu – nie jestem pewien czy Stary Tyn i grodzisko Piekary nie były grodami-obwarami Świętej Wiary Przyrodzonej Słowian już około 1000 lat p.n.e.

Wały – droga od grodziska Tyn Wielki (Grodzisko) wałem do Małego Tynu (Żmijowej Góry) z klasztorem i jamą


Wałem do Grodziska

Drzewa – miejsce modlitewne i medytacyjne

Żabia Łąka


Łęgi Zalewowe i Wisła

Żabia Łąka – Stawki – Znajdź na tym zdjęciu dwie dzikie kaczki


Zioła


Droga do Grodziska – koniczyny na wale

Droga do Grodziska czyli Wielkiego Tynu – widok na Mały Tyn i Jaskinię Żmija


Droga do Grodziska

Wielki Tyn


Droga do osiedla od Grodziska

Miejsce modlitwy

W trakcie modlitwy zza chmur wychodzi słońce

Studnia – Święte pogańskie Źródło Małego Tynu czyli Góry Tyniec

Klasztorna studnia
Nieopodal Wawelu, jak on górujący nad zakolem Wisły i zbudowany na wapiennej skale, wznosi się klasztor Benedyktynów w Tyńcu. Obecny na tym miejscu od tysiąca lat, przetrwał dziejowe nawałnice i kataklizmy.

Przyjmował w swych murach królów i wielkich tego świata, był warowną twierdzą oraz miejscem naukowych badań. Tak jak inne sędziwe budowle, obrósł w opowieści i legendy, które wraz z faktami historycznymi tworzą barwną mozaikę fantazji i rzeczywistości.
Jeśli dopisze nam szczęście, to może przemówią do nas obronne mury, bruk klasztornego dziedzińca, ułamki kolumn i rzeźb. Na pewno opowiedzą nam niejedną ciekawą historię. Może usłyszymy opowieść o dumnym księciu Walgierzu, może opowieść o konfederatach barskich, którzy bronili i fortyfikowali klasztor. A może jeszcze inne? Wszak każdy z nas inaczej widzi, słyszy i reaguje…
Mnie udało się usłyszeć opowieść o klasztornej studni, którą po powrocie do domu spisałem i przekazuję czytającym. Oto studzienna historia.

W czasach opata Iwo
Było to dawno, w czasie, gdy na wawelskim tronie zasiadał król Kazimierz zwany Wielkim, a opactwem tynieckim władał świątobliwy opat Iwo. Wśród królewskich rycerzy byli dwaj przyjaciele Jaśko Topór i Staszko Nałęcz. Razem na łowy i na wojny się gotowali, a na turniejach nigdy przeciwko sobie nie występowali. Nierozłączni i serdeczni jak bracia, lecz różni byli jak ogień i woda. Jaśko – porywczy i gwałtowny, gotów o każde słowo czy gest chwytać za miecz, Staszko – wesoły, ludziom życzliwy i skory do pomocy.
Pewnego dnia rozeszła się między królewskimi rycerzami wieść: Staszko zginął z ręki Jaśka! Rozgniewany o jakiś żart przyjaciela Jaśko jednym ciosem miecza zabrał mu życie. Jedni wierzyć nie chcieli, za niewczesną krotochwilę tę nowinę uważali. Drudzy „Hańba mu!” wołali. „Miast jak prawy rycerz pozwać przeciwnika na udeptaną ziemię, na walkę pieszą lub konną, zabił znienacka jak zbój, godzien więc jak zbój zawisnąć na szubienicy”.
Gdy król dowiedział się o tym zdarzeniu, wezwał Jaśka przed swe oblicze i zapytał: – Zali prawdą jest, żeś zabił Staszka Nałęcza, czy też potwarz to, niesława rozpowiadana przez złe języki? Jaśko, hardo w oczy królowi patrząc i niedawny gniew ledwo przed majestatem hamując, odrzekł: – Prawdą jest miłościwy królu, iż zabiłem Staszka Nałęcza. Uczyniłem to, gdyż uchybił mej czci rycerskiej i dobremu imieniu!
– Skoro tak, to srogo zawinił przeciwko tobie – zmarszczył się król. – Ale i ty zawiniłeś, boś sprawiedliwość w swoją wziął rękę, zamiast sprawę przed królewski majestat przywieźć. Opowiedz swą krzywdę, a ja jego przewinę i twoją winę rozważę.
Skłonił się Jaśko, tchu nabrał i powiada: – Na łowach byliśmy, miłościwy panie. Moja strzała jeno raniła jelenia, bo nagły zwrot zrobił, w gąszcze umykał. Zanim drugą posłałem, Staszko swoją wypuścił i rogacza dobił. Zrazu dworować ze mnie począł, że kuszy bez naciągania nie napnę to i moje strzały słabe, a celu mniejszego niż Floriańska Brama nie trafię.

.
Rozgniewał się na te słowa król i rzekł: – Nie na tom cię pasował na rycerza, byś próżny był i zabijał jak zbój, lecz byś strzegł prawa, bronił słabych i służył orężem swemu krajowi! Nie godzien jesteś nosić rycerski pas i ostrogi. Skoro postąpiłeś jak łotr bez czci i sumienia, tedy jak łotr zawiśniesz na szubienicy
Struchleli wszyscy, nawet ci, którzy w pierwszym gniewie szubienicy Jaśkowi życzyli. A był przy tym obecny opat tyniecki, znany ze swej mądrości, który gościł na królewskim dworze. Słysząc królewski wyrok rzekł: – Miłościwy panie! Daruj życie temu młodzieńcowi. Zdumiał się król słowom opata.
– Nie lękajcie się, miłościwy królu – odparł opat – darujcie mu życie i darujcie mi tego człowieka. Kara surowa go nie minie. Sam ją obmyślę i dopilnuję jej wykonania.
Król zamyślił się dłuższą chwilę, po czym odrzekł: – Niech się stanie podług waszej woli, czcigodny opacie.

Będziesz drążył studnię…
Opat podziękował królowi i zwrócił się do Jaśka: – Słuchaj, nieszczęśniku. Nie jesteś już rycerzem ni wolnym człowiekiem. Miłościwy król darował mi ciebie, byś za swoją winę odpokutował… Za karę będziesz drążył w tynieckiej skale studnię. Ma ona być tak głęboka, by wody z niej starczyło dla całego klasztoru i załogi w naszej fortecy stacjonującej. Gdy tego dokonasz, skończy się twoja kara. Taka jest moja wola i decyzja.
Jaśko pobladł. Na kolana przed królem padł. – Panie miłościwy, zlituj się. Poćwiartować mnie każ, niech raz zginę marnie, ale nie czyń mnie niewolnikiem. Lecz stało się jak chciał opat. Dniem i nocą rąbał Jaśko tyniecką skałę. Nie oglądał bożego świata, gdyż ze studni nie wychodził. Chleb i wodę spuszczano mu na linie, a urobek wywożono w koszu uwiązanym na sznurach.
Pogłębiała się studnia, lecz końca pracy nie było widać. Jaśko walcząc z nieubłaganą skałą to złorzeczył, to modlił się na przemian, aż już i na złe słowa sił mu brakować zaczęło. Pewnej nocy, gdy Jaśko odpoczywał chwilę na stercie świeżo odłupanej skały, ujrzał postać zabitego przyjaciela.
Widziadło przemówiło do niego w te słowa: – Wysłano mnie, bym ci oznajmił, że dopełniła się już twoja kara i pokuta. Przebaczam ci mą śmierć. A teraz słuchaj uważnie. Gdy jutro rano spuszczą kosz, by zabrać twój urobek, ty uderz jeszcze raz kilofem w skałę, po czym wsiądź do kosza i co prędzej każ wieźć się na górę, gdyż studnia napełni się wodą.
Po wypowiedzeniu tych słów postać Staszka znikła. Na drugi dzień Jaśko uczynił wszystko tak, jak mu nakazywał duch przyjaciela. Ledwo zdążył wsiąść do kosza i wyjechać na górę, gdy studnia napełniła się wodą. Wciąż jej przybywało. Już sięgała brzegów cembrowiny, już przelewała się przez nią, już wypływała na dziedziniec! Gwar się zrobił i radość. Kto żyw wybiegł z klasztoru, sam opat przybył popatrzeć, i tylko Jaśko w cień się usunął, na kolana padł, by Bogu i zmarłemu przyjacielowi podziękować.

ANDRZEJ NAZAR


Tynieckie tajemnice

Artykuł z gazety: “Dziennik Polski”

Klasztorna studnia
Nieopodal Wawelu, jak on górujący nad zakolem Wisły i zbudowany na wapiennej skale, wznosi się klasztor Benedyktynów w Tyńcu. Obecny na tym miejscu od tysiąca lat, przetrwał dziejowe nawałnice i kataklizmy.

Przyjmował w swych murach królów i wielkich tego świata, był warowną twierdzą oraz miejscem naukowych badań. Tak jak inne sędziwe budowle, obrósł w opowieści i legendy, które wraz z faktami historycznymi tworzą barwną mozaikę fantazji i rzeczywistości.
Jeśli dopisze nam szczęście, to może przemówią do nas obronne mury, bruk klasztornego dziedzińca, ułamki kolumn i rzeźb. Na pewno opowiedzą nam niejedną ciekawą historię. Może usłyszymy opowieść o dumnym księciu Walgierzu, może opowieść o konfederatach barskich, którzy bronili i fortyfikowali klasztor. A może jeszcze inne? Wszak każdy z nas inaczej widzi, słyszy i reaguje…
Mnie udało się usłyszeć opowieść o klasztornej studni, którą po powrocie do domu spisałem i przekazuję czytającym. Oto studzienna historia.

W czasach opata Iwo
Było to dawno, w czasie, gdy na wawelskim tronie zasiadał król Kazimierz zwany Wielkim, a opactwem tynieckim władał świątobliwy opat Iwo. Wśród królewskich rycerzy byli dwaj przyjaciele Jaśko Topór i Staszko Nałęcz. Razem na łowy i na wojny się gotowali, a na turniejach nigdy przeciwko sobie nie występowali. Nierozłączni i serdeczni jak bracia, lecz różni byli jak ogień i woda. Jaśko – porywczy i gwałtowny, gotów o każde słowo czy gest chwytać za miecz, Staszko – wesoły, ludziom życzliwy i skory do pomocy.
Pewnego dnia rozeszła się między królewskimi rycerzami wieść: Staszko zginął z ręki Jaśka! Rozgniewany o jakiś żart przyjaciela Jaśko jednym ciosem miecza zabrał mu życie. Jedni wierzyć nie chcieli, za niewczesną krotochwilę tę nowinę uważali. Drudzy „Hańba mu!” wołali. „Miast jak prawy rycerz pozwać przeciwnika na udeptaną ziemię, na walkę pieszą lub konną, zabił znienacka jak zbój, godzien więc jak zbój zawisnąć na szubienicy”.
Gdy król dowiedział się o tym zdarzeniu, wezwał Jaśka przed swe oblicze i zapytał: – Zali prawdą jest, żeś zabił Staszka Nałęcza, czy też potwarz to, niesława rozpowiadana przez złe języki? Jaśko, hardo w oczy królowi patrząc i niedawny gniew ledwo przed majestatem hamując, odrzekł: – Prawdą jest miłościwy królu, iż zabiłem Staszka Nałęcza. Uczyniłem to, gdyż uchybił mej czci rycerskiej i dobremu imieniu!
– Skoro tak, to srogo zawinił przeciwko tobie – zmarszczył się król. – Ale i ty zawiniłeś, boś sprawiedliwość w swoją wziął rękę, zamiast sprawę przed królewski majestat przywieźć. Opowiedz swą krzywdę, a ja jego przewinę i twoją winę rozważę.
Skłonił się Jaśko, tchu nabrał i powiada: – Na łowach byliśmy, miłościwy panie. Moja strzała jeno raniła jelenia, bo nagły zwrot zrobił, w gąszcze umykał. Zanim drugą posłałem, Staszko swoją wypuścił i rogacza dobił. Zrazu dworować ze mnie począł, że kuszy bez naciągania nie napnę to i moje strzały słabe, a celu mniejszego niż Floriańska Brama nie trafię.

Świątynie Światła Świata – Rospuda: Jaćwińskie Uroczysko Święte Miejsce


Temat nieco zużyty przez wojnę ekologiczną jaka się rozpętała wokół tego miejsca. Wojnę w oczywisty sposób słuszną, wojnę jak się zdaje wygraną.

Wygląda na to, że jest to jeden z nielicznych sukcesów i może jakiś pozytywny sygnał dla innych ludzi,  zaangażowanych w zmagania o faktyczną a nie deklaratywną ochronę przyrody na Świecie.

Rospuda [foto: Włodzimierz Łapiński]

Święte Miejsce  – z Wikipedii

Święte Miejsce – uroczysko, polana nad rzeką Rospudą, na skraju Puszczy Augustowskiej, na północny zachód od Augustowa. Obok ujście rzeczki Jałówki, odprowadzającej wody z pobliskiego jeziora Jałowo. Starodawne miejsce kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich.

Wewnątrz drewnianego ogrodzenia stoją: kaplica z 1990 roku, kilka drewnianych i kamiennych krzyży, kapliczki szafkowe oraz duży drewniany świątek. Do jednego z drewnianych krzyży, wyraźnie bardzo starego, przybita jest miedziana tabliczka z informacją, że krzyż został wystawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów z drużyny Skomęta w 1283 roku, przed wyruszeniem do Sambii.

Krzyż, mimo że przez pogan palony i wrzucany do rzeki, cudownie ocalał i stoi do dziś. Pod tekstem na tabliczce podpisał się ksiądz Antoni Kochański, proboszcz parafii Janówka (już nieżyjący). Interesujący wygląd krzyż zawdzięcza również licznym drobnym pieniążkom wciskanym przez pielgrzymów w rozeschnięte drewno.

W miejscu tym znajdował się kiedyś prawdopodobnie cmentarz cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela, postawionej przez Bohdana Hrynkiewicza Wołłowicza, koniuszego grodzieńskiego, ok. 1514 roku, wkrótce po otrzymaniu nadania tej części puszczy od Zygmunta Starego.

Od wieków rokrocznie, w dniu św. Jana – 24 czerwca, odbywała się tu uroczystość, podczas której miejscowa ludność modliła się, zjadała rytualny posiłek, obmywała w rzeczce Jałówce (uważanej za cudownie leczniczą) i składała pod krzyżami ofiary w postaci pieniędzy i żywności oraz zawiązywała na nich ozdobne ręczniki. Obrzędy te miały najprawdopodobniej źródło w prawosławnym święcie Jordanu i były przywiezione przez ludność osadniczą w XVI w. Tradycja przetrwała do dnia dzisiejszego – co roku na św. Jana w kaplicy odprawiana jest msza św.

UROCZYSKO ŚWIETE MIEJSCE

Święte Miejsce znajduje się nad brzegiem rzeki Rospudy obok rzeczki Jałówki i Jeziora Jałowego. Znajduje się tu postawiona w ogrodzeniu kapliczka z 1990 r. i kilka drewnianych i kamiennych krzyży, a także duży drewniany świątek.

Na jednym z drewnianych krzyży – zwracającym uwagę swym wyglądem – przybita jest miedziana tabliczka z tekstem księdza Antoniego Kochańskiego, nieżyjącego proboszcza parafii Janówka. Informuje ona o tym, iż krzyż ten został wystawiony przez Jaćwingów z drużyny Skomęta po przyjęciu przez nich chrztu w 1283 roku, przed udaniem się do Samlandii. Krzyż, podobno palony i niszczony przez pogan, cudownie ocalał i przez nawróconych wrogów został ponownie postawiony.


Miejsce to otacza nimb tajemniczości i niezwykłości. Opowiada się od dawna o cudach, które objawiły się tutaj za sprawą Najświętszej Marii Panny. Pierwszy cud miał zdarzyć się za czasów Jaćwingów, kiedy to krzyż wrzucony do wody, zamiast spłynąć w dół – powrócił do tego samego miejsca. Drugi cud nastąpił gdy otoczonych przez Tatarów ludzi uratowała Matka Boża, okrywając ich niewidzialnym płaszczem. Niekiedy to niezwykłe wydarzenie przenosi się na czasy powstania styczniowego.

W rzeczy samej uroczysko jest najprawdopodobniej usytowane na miejscu dawnego cmentarza cerkiewki wystawionej przez Bohdana Hrynkowicza Wołłowicza, po przyjęciu nadania puszczy – około 1514 roku. Patronował jej św. Jan Chrziciel – stąd w okolicy tak wiele nazw związanych z imieniem Jana.
Miejscowa ludność od dawien dawna zbierała się w tym miejscu w dniu 24 czerwca. Modliła się, zjadała rytualny posiłek, obmywała w pobliskiej rzeczce Jałówce, składała pod krzyżami ofiary – pieniądze i żywność oraz zawiązywała na nich ozdobne ręczniki. Jak wyjaśniają etnografowie, obrzedy te charakterystyczne są dla prawosławnego święta Jordana. Podobne zachowania są spotykane na Mińszczyźnie, skąd prawdopodobnie wywodziła się część ludności.  Dziś święto jest oficjalnie usankcjonowane przez miejscowego proboszcza.

A co do niezwykłych zdarzeń – rzeczka Jałówka – uchodząca za cudowną, okresowo zmienia swój bieg i odprowadza wody do niedalekiego (300 m na północ) Jeziora Jałowego. Zjawisko to powstaje pod wpływem silnej rzeki Rospudy.


Informacje zaczerpnięto z :

 • S.Maciejewski „Po ziemi Suwalskiej”
 • S.Maciejewski „Szlakami Północnej Suwalszczyzny”
 • I.W. Baturowie „Po ziemi Augustowskiej”
 • W.Batura „Szlakami Południowej Suwalszczyzny”
 • J.Bacewicz „Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska”

Wyprawa (z prywatnego blogu):

Uroczysko Święte Miejsce nad rzeką Rospudą to starodawne miejsce kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich.

Jest tu kapliczka z 1900 roku…

…i drewniany krzyż, bardzo stary, do którego przybita jest tabliczka z informacją, że został postawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów z drużyny Skomęta w 1283 roku. Krzyż przetrwał do dziś, choć był przez pogan palony i wrzucany do rzeki. Pielgrzymi wciskają w jego rozeschnięte drewno drobne pieniążki (my oczywiście też to uczyniliśmy).

I nareszcie Rospuda w pełnej krasie!

I tak szczęśliwie udało nam się w naszym otwartym na turystów kraju zobaczyć słynną dolinę. A może to ekolodzy i leśnicy specjalnie wyrywają tabliczki informujące, gdzie ten cud natury? Bo inaczej zostałby zadeptany…

Wreszcie Rospuda ze strony Greenpeace

About the Rospuda Valley:

The Rospuda Valley is one of the most unique peatlands in Europe with totally undisturbed water relations. It is under protection as it is the habitat of many rare species of animal and plant life.

The peatlands surrounding the Rospuda River are home to 45 plants native to the area, which are under strict protection, 14 species entered into The Polish Red Data Book of Plants and 3 species from Natura 2000 list.

According to the Birds Directive, the Rospuda Valley is a part of the European Natura 2000 ecological network designated as a Special Protection Area, a part of the Puszcza Augustowska Wildlife Refuge.

It tops Natura 2000 Shadow List in Poland – a list of areas, which according to scientists and ecological organisations should be included in the Natura 2000 Network under the Habitats Directive.

Tajemnik Burowijski: Stworzenie Weli, Raju, Rajca, Swargi oraz Potworów


Stworzenie Weli, Raju, Rajca, Swargi oraz Potworów – według podań z Itilu

Andriej Klimenko – Swarog Prarodziciel (Swarog-Czarnogłów)

Z Wyżyn Niebieskich Wielki Kowal Niebiański (Swaróg-Czarnogłów), ze Swarożycem i Czarnym Żmijem zaprzężonym w pług, zstąpili w Dół – na Ziemię. I zobaczyli wszędzie ziemię zmieszaną z krwią, krew na każdym kamyczku, a góry rozrzucone w nieładzie. Tam gdzie w bitwie rozsypały się wronie, czarne pióra, wyrosły Góry Rwejskie (Rzwańskie, Ripejskie, Kamienne), a tam gdzie spadły pióra sokole, zaległy w górach kłady złotonośne i powstały Tajne Złote Góry (Załatoje, Załtaje, Ałtaj). Czarnogłów-Swarog i Swarożyc musieli więc owym pługiem rozorać Ziemię, żeby wchłonęła w siebie krew pozostałą po bitwie z Czarnym Żmijem. Czarny Żmij ciągnął pług a Swaróg i Swarożyc go poganiali. Gdzie odłożyła się bruzda tam natychmiast z Ziemi wyciekały Wody (Wąda i Wodyca) i tworzyły się rzeki – tak powstały wielkie rzeki Dunaj, Don i Dniepr (i Wisła, i Łaba, i Odra i Wołga-Rzwa), a z nich zrodziły się Morza (Wodo-Wełm). Tam gdzie spod Kamienia Ałatyrskiego (Skały Wierchu Świata) wyciekły, łzy i krew (i mleko i miód) rozpoczęła swój bieg Rzeka Ałatyrska (Rzeka Światyrska, Rzeka Świata, Rzeka Rzek).

Z Jądra wywił się wtedy i wzrósł spod owego Kamienia Kamieni także potężny Pień-Pleń, który strzelił w Niebo. W Niebo poszły jego wspaniałe konary, w Niebie skryła się jego Korona, a korzenie wrosły głęboko w Ziemię. Nie był to ani dąb, ani wiśnia, ani złotojabłczysta jabłoń. To było Drzewo Świata, Drzewo Wysznia, Drzewo Najwyższego Boga, Drzewo Roda-Swąta, Drzewo Drzew.

Mikołaj Rerich –  Drzewo Najwyższej Piękności i Błogości – Drzewo Świata

Drzewo Świata zapuściło korzenie zarówno w Ałatyr (u innych kącin Wierch Weli – Skała Skał) jak i w Matkę Ziemię i w ten sposób związało Ziemię Mateńkę z Ałatyrem (Welą, Skałą Skał), z Tronem Boga Bogów (Kłodzią) i z Boską Swargą (Istem).

Na wschodnim konarze Drzewa w jego witkach uwił gniazdo wieszczy ptak (światłogoniec) Alkonost Słońcolicy. Księżycolicy ptak wieszczy Sirin uwił sobie gniazdo na Zachodzie Drzewa Świata. Na wierzchołku Drzewa Świata usiadł wieszczy ptak Najwyższego – Gamajun (według innych kącin ptakiem Boga Bogów Swąta jest Biały Orzeł – Wostrogot, a Gamajun jest jednym z rujgońców Ruji-Gaja). Według kącin Południa Alkonost-Kołonios Słońcolicy na Wschodzie to jeden z jargońców Jaryły, a Sirin Księżycolicy na Zachodzie to jeszgoniec Yessy-Jeszy.

W korzeniach Drzewa Świata Żnuj się osiedlił, a u pnia, przeciw sobie, chodzą dookoła sam Swarog-Czarnogłów i Łada-Białoboga (Matka Boża Miłość). Wtedy też podniosły się w Niebo wierzchołki innych Drzew w Rajskich Górach. Na Górze Hwan wyrosło Drzewo Cyprysowe (Kiparys, Kiprianyj) – Drzewo Śmierci, Drzewo Nyjne (Nyji). A na Białej Górze wzrosła Wielka Biała Brzoza (Drzewo Czystości i Cnoty) – w górę korzeniami a w dół wierzchołkiem.

Na Górze Świata w jednej czarownej chwili wywił się Rajski (Irijski) Sad. Wyrosło tam Drzewo Świata, a z nim słoneczny Dąb (w górę korzeniami a w dół wierzchołkiem) i Złota Jabłoń z wieszczymi złotymi jabłkami – kto zerwie złote jabko ten zachowa wieczną młodość. Tak zrodził się Rajec w Rajskich Górach (Irij w Irijskich Górach). Brodzą w Rajcu dziwe zwierza, kołyszą się cudne trawy (czarowne), głagolą wieszcze ptaki. Srebrzą się kryształowe rzeczki, usłane drogocennymi kamieniami, w których pluszczą się złotopióre (skrzyste) ryby. W tym Sadzie były też zielone łąki okryte miękką, szeleszczącą trawą, usłaną krasnym kwieciem.

W te góry nie ma wejścia dla pieszego człeka ni dla konnych. Wszyskie drogi kluczą, wszystkie zakładzione kłodami (zakłodzone), wszystkie szlaki zaparte, wszędzie przegrody i przeszkody, wsze pącie splątane, każda ścieżka w rękach Mora. Góry pąć zastawiają, rzeki pąć przegradzają, strugi cieknące, cieki chluszczące pąć przecinają. Wszystkie drogi  do Rajca pilnowane są przez Miodoskrzydłe Wasiliszki (skrzyste bazyliszki, czyli Liszki Welesa – inaczej Weleso-Żary) i Miodorodne Gryfony.

Tak więc Swaróg-Czarnogłów razem ze Swarożycem pługiem poranili Matkę Ziemię, po to żeby z jej naskórka zeszła krew i żeby się jej powierzchnia oczyściła ze śladów wielkiej wojny Najwyższego z Czarnym Żmijem.

Potem w przepaście, w Podziemny Świat z woli Swaroga-Czarnogłowa  zstąpił przez pieczary i jaskinie na samo dno Żmij-Żnuj Powieliciel-Tworzyciel Ćmy – Jusz. W ślad za Żmijem w Żmijne-Ziemne Królestwo (Carstwo) zstąpiły wszystkie czarne siły – Czarnobóg (Badnyjak) i Czernawa – córka Czarnego Kamienia i Pramaci Syrej Ziemi (Glibieli-Ćmicy). I Gryfon i Wij – Podziemny Kniaź, syn Seduny i Czarnego Żmija. W trudnych wiekach pojawia się pomiędzy plemionami i ludami okrutne wojsko Wija, a jego straszny Zew obiega Ziemię.

Onże w nieprzeniknionej Ćmie wstąpił w sojusz z Macierzą, Pramacią Syrą-Glibką Ziemią (Wspórą, Strąprzą, Ćmicą). I zrodziły się w Pramaci-Ćmicy, wstrząsając powierzchnią Matki Ziemi, Potwory-Olbrzymy: Gorynicz Wijowy, Żnuj Gorynia i Dubynia (Wyrwidąb) z Usynią (Jasieniem Waligórą).

Wtedy to, po rozdzieleniu Roda-Swąta od Ciemnicy (Macierzy Ćmicy, Pramaci Syrej-Glibkiej Ziemi), wzniósł się wielki Słup – Drzewo Świata, po to aby podtrzymać Kamienne Niebo  i Niebo Wysokie i Niebo Dalekie i wtedy zrodził się też poprzez Roda (Roda-Rodzica) Światogor, dziw najdziwszy, cudo cudaczne i przecudowne – potwór niespotykany. Światogor był tak olbrzymi, że ledwo go jako dziecko Matka Ziemia nosiła. Nie mógł chodzić po miękkiej Ziemi a tylko po twardej skale, więc poszedł Światogor w Święte Góry bo tylko one mogły go utrzymać.

Temu to potworowi Światogorowi Rodowiczowi, sam Swaróg dał konia i zaprzągł go, żeby wokół Stołpa bieżał i dozorował go, i przez wieki wieków ochraniał.

Kiedy na Wierchu Weli, w Rajcu, u złotej Skały Skał (Ałatyra) wyrósł kwiat Ostry (Aster) zrodziła się też Złota Maja. Rod złotymi łukami gwiazd (swiest-zwiezd) złączył i ozorzył (rozjarzył) Rajskie Góry, w które się kwiat Ostry zapuścił. Bo to nie tylko kwiat Ostry (Aster) się rodził, lecz zaprawdę rodziła się Złota Maja (u kapiszt Zachodu Gaj-Ruja), z miłości Boga Bogów – Swąta i z Łuków-(k)Łączy Gwiezdnych.

W wysokich Rajskich Górach rozrósł się niespotykanie Cudowny Sad, a pośród niego rozpostarły się barwne połacie. Te złote połacie poczęła wyszywać swoją złotą niecią Złota Maja tworząc na nich wzory Baji. Wpierw wyszywała Pierwszy Godny Wzór – Słoneczny,  potem wyszyła Drugi Miesięczny Wzór – Księżycowy, a na koniec wyszywała Trzeci Godzinny Wzór  – Stutysiącogwiezdny.

Czarnogłów i Białoboga

Swaróg-Czarnogłów razem z Białobogą-Ładą, za pozwoleniem Roda-Świtoka obrócił się wtedy w ptaka Sławę (Sawę-Sułowę), a potem w drzewo Jesionu, a wreszcie w Biały Kamień. Aż na koniec spod Białego Kamienia oni oboje pociekli Białą Rzeczką – Rzeką Sławy (Suawy, Soławy) i Swaroga. Oni to w mlecznych wodach Dewy urodzili Gwiaździstą Azowkę (Mazowkę-Mazę).  A Azowka jako ta Biała Łabędzica popłynęła po mlecznych wodach Dewy – Mlecznej Rzeki, a z tych mlecznych wód w Sine Morze (Ciemne), a z tego morza prosto do Oceanu, gdzie się nachodzi Ostrów Bujan. Na tym ostrowiu zrzuciła ona skrzydła i pióra, zanurzyła się w czystych wodach i stała się Księżniczką Wód. Jasny Wielki Świat ona mgłą okrywa, ciemność nocy zaś rozświetla. Świetlisty Księżyc błyszczy pod jej kosą, a gwiazda rozjaśnia czoło.

Deszcz nadszedł i przelał Rajski Sad wodnymi śnitkami z Nieba. W strugach Niebiańskiego Deszczu zrodziła się Mokosz. Mokosz przędzie mokre śnitki, zwija je w motki. To nie są zwykłe nitki to nitki wieszcze, śnieci wołszebne. Z tych śnieci splecione jest nasze życie, żywot każdej istoty, dzieje każdego bytu – od zawiązku- urodzenia aż do ostatniego rozwicia – śmierci. A jej pomocnice Dola, Dodola i Niedola wiążą, w sobie tylko znanych miejscach, na tych śnitkach węzełki (uzełeczki) – na szczęście, na gorycz, na zwycięstwo, na przegraną – tylko Mokosz wie, gdzie i na co. Także bogowie skłaniają nisko głowy przed Mokoszą, bo nie tylko przyczyniają się oni do niewiadomego przebiegu wydarzeń, lecz sami podlegają mocy owych śnitek.

Co to za chmura wyszła na Niebo – to nie Chmura to Niebiańska Krowa zbliża się do Wierchu Weli i Rajca. Rod zrodził Krowę Zemunę po to by ona nasyciła bogów mlekiem, po to żeby jej mleko pociekło w Rajec i zebrało się w Śmietanowe Jezioro. Rozpostarło się owo Śmietanowe Jezioro na Wierchu Weli (u Słowian Zachodu, Wschodu i Południa – Jezioro Jezior – Modry Banior), aby chronić Świat przed żarem, skwarem i nieczystościami, aby napełnić Świat i Wsze Żywoty Czystymi Sokami.

To nie Chmura dźwiga się na Niebo, to nie Burza przybliża się ku Górze Świata, ku Wierchowi Weli, ku Drzewu Drzew – Wierszbie, to Zemuna – Krowa Niebiańska szybuje nad górami i dolinami welańskimi. Idzie Zemuna po niebiańskich polach, po niebiańskich łąkach, je niebiańską trawę i daje Mleko – I cieknie Mleko po Niebiańskich Włościach, po Niwach, po Wzgórzach i Jarach i skrzy się Mleko światłem czystych gwiazd.

To nie tak, że Krowa Niebiańska toczy się niebieskimi polami i równinami, to nadciąga Matka Gwiazdy Jesiennej, to Suri-Ra, to sama Bogorodzica Matka Ziemia, gwiezdne wcielenie bogini Pramaci Syrej Ziemi.

I zstąpiła Zemuna na Mateczkę Ziemię. Matka Ziemia zakołysała się od jej tupotu, wody mórz się rozpluskały, a gruda niebiańska w środku Ziemi zadrżała.

A chodzia też po Raju w tym to czasie i po rajskim sadzie Rajcu Łada, kołysała się i wysiewała Chmiel, a przy tym tak pięknie rzykała:

– Wznoś się Chmielu po tyczuszce na Wierch, rośnij zdrowo Chmieliczku – Głowo Wesoła. Z czegoś ty się Chmielu zrodził, od czegoś się ty do żywota wzbudził? Tyś  zrodzony z Pramaci Syrej Ziemi, wznosisz się ku Słońcu-Surji, po to żeby jak Słońce lśnił chmielny napitek – surja. Żeby suricę pito ku chwale bogów. Napełnijże Chmielu cały Świat swoją pienistą siłą. Bez ciebie Chmielu nie uwarzy się piwa, bez ciebie Chmielu nie bywa surji, bez ciebie Chmielu niewesoły jest pir.

Na koniec pozwolił Rod-Świtok Swarogowi-Czarnogłowowi zasiedlić podniebne królestwo: stworzyć ludzi, ryby, zwierzeta i ptaki, nasadzić lasy, trawy i kwiaty. Po to aby ptaki latały pod Obłucznią Nieba, żeby zwierz przedzierał się przez lasy, żeby ryby pławiły się w wodach.

Więc stworzył Swarog-Czarnogłów zwierzęta, ptaki i ryby. Nasadził lasy i zasiedlił morza. W niebo wypuścił sotnie śpiewających ptaków, a zwierzęta upchnął w ciemnych lasach, a w morza wpuścił mnóstwo małych skorupiastych istot, zaś węże i jaszczurki wrzucił w błoto.

Kiedy wszystko już było gotowe zaczął Swarog-Czarnogłów kształcić ludzi razem z Matką Miłością Bożą – Ładą (Białobogą). Podnosili oni kamyczki niebiańskie (zaródzie) i rzucali je za siebie. A gdzie spadł kamyczek Białobogi, tam stawała i mówiła do niego takie zaklęcie: – Rośnij, rośnijże biały gorzejący kamyczku i niech z ciebie będzie krasna dziewica. A kiedy spadł gorejący kamyczek rzucony ręką Czarnogłowa mówił on: – Rośnijże zdrów i niech z ciebie będzie dzielny woj, prawy czek, chłop na schwał.

Ale niektórzy wołchwowie kapiszt burowijskich z Siewierzy i z Bajanii i z Bujanii i znad Orzego Jeziora powiadają, że nie rzucali oni kamyków a poobłamywane gałązki z Drzewa Drzew, i że nie zostawiali ich tak sobie, ale sadzili je, troszczyli się o nie i podlewali wodami Rzeki Rzek. Lecz nie za bardzo spodobali się bogom ci Ludzie O Kamiennych Sercach i dlatego strącono ich z Raju na Ziemię.

Świątynie Wiary Przyrodzonej – Litwa: Rumszyszki, Kernave i Świntorog

Posted in Przyroda, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 8 Sierpień 2010


Rumšiškės (Rumszyszki)

Rumszyszki to mała wioska na trasie Wilno-Kowno, w której nie byłoby niczego ciekawego, gdyby nie to, że znajduje się tam największy skansen na Litwie. Jest on malowniczo położony na brzegu Zalewu Kowieńskiego (zwanego terz Kowieńskim Morzem), utworzonego na rzece Niemen.

W skansenie znajdują się tradycyjne domy i inne budynki przeniesione z róznych regionów etngraficznych Litwy – Żmudzi, Auksztoty, Dzukiji i Suwalszczyzny. Wprawdzie we wszystkich regionach tradycyjne budownictwo było podobne, ale i tak muzeum było bardzo interesujące.

Dużym plusem było także piękne położenie w lesie z licznymi jeziorkami. Eksponatów jest w Rumszyszkach tak dużo, że mimo sprzyjającej pogody i długiego czasu spędzonego w skansenie, nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć…


Kernave

::::::::::: Legendary place :::::::::::

The seventh MJR Festival has chosen for its location the legendary Kernavė, which from times immemorial has been known as the centre of both history and the ancient religion, as well as the first capital of the Grand Duchy of Lithuania. Viewing the sublimely beautiful Pajauta Valley from the impressively huge hillforts of Kernavė it is hard to remain indifferent to the grand spirit of the Past and the magic energy forcing its way from the Nature’s abysses.

Kernavė is easily accessible from both country’s motorways (A1 and A2), as it is located 40 km to the northeast of Vilnius. The events of Juodaragis will take place in a remarkable, originally equipped location in Valiūkiškiai, about 3 km from Kernavė, in a forest on a riverside of Neris. You may freely reach this place by the road through Kernavė woods by car or on foot. A vast fenced territory with magnificent wooden structures of various sizes on the picturesque Neris River bank makes an ideal site for the Juodaragis activities and pleasant time spending. You will be taken by surprise by the spirit of the place.

Three buses go from Vilnius to Kernavė per day. Besides, special extra buses are expected to go on Friday. A minibus will go from Kernavė to the festival location (the schedule will be announced right before the festival). It is convenient to come by car, as there will be a supervised and guarded parking lot available in the festival area.

maps:
Kernavė-Valiukiškiai schema [88Kb]
Apylinkių žemėlapis [169Kb]
Renginio teritorija [netrukus]
Transporto schema [netrukus]

::::::::::: History and magic :::::::::::

Kernavė is one of the grandest and most interesting places in Lithuania. Over 50 archaeological, historical and cultural monuments are located in the legendary town and surrounding areas. Among those there is the largest Lithuanian complex of five defensive forthills. There used to be a wooden medieval city in the neighbourhood of the forthills, in the Pajauta Valley on the riverside of Neris. For the first time Kernavė was recorded in historical chronicles in 1279 as the domain of Traidenis (1269-1282), the Grand Duke of Lithuania. During the 13th century, Kernavė stronghold and city were among the most important Lithuanian economic and political centres. Sometimes Kernavė is referred to as Lithuanian Troy, which has not yet received the attention of its Homer.

People inhabited these areas more than 10,000 years ago. During the first millennium, when the first enemies’ attacks began, the inhabitants of Kernavė moved from Pajauta Valley to the fortified forthills. The latter served for military purposes up to the 14th century. Once the capital was moved to Trakai, Kernavė became the seat of the Grand Duchy of Lithuania, and eventually lost its political significance. It was rediscovered by Romantic poets only in the 19th c. Due to various reasons, Kernavė could not easily develop and remained a small yet indeed cosy and mysterious town where each visit leaves its unique trace… The town’s coat of arms pictures a rider standing with his sword and shield at the gates of the city ruins. The inscription below saying „I’d rather lose my life than freedom” remarkably corresponds to the spirit of Kernavė.


In ancient times, Kernavė also used to be the centre of Lithuanian pagan cult. The names of the ancient forthills, that is, Aukuras (Altar in English) and Lizdeika Hills, and the Kriveikiškiai steading, which used to be nearby, remind the times of the mysterious Lithuanian priests Kriviai. According to legends, after the introduction of Christianity, when Jogaila ordered the central Perkūnas Temple to be demolished in Vilnius, Krivių Krivaitis Lizdeika retreated to Kernavė and nursed the holy fire here until he passed away. The pagan temple used to be located on Aukuras Hill. The researchers maintain that there were ancient sites of cult on the banks of Pragarinė and Spėra Lakes as well as in the groves of Pajauta Valley. The sacral significance of Kernavė is confirmed by the fact that, right after the introduction of christianity, the christians built here a wooden Catholic Church. The christians consistently adhered to their aggressive tactics and used to build their temples in the most important sites of the ancient religion.

The sacral aura of Kernavė is very distinct, therefore, it is very much understandable why this place is famous for its abundant legends closely entwined with history. The sagas narrate about the legendary Duke Kernius, who defeated the crusaders a few times, and his beautiful daughter Pajauta. Other stories tell about abounding catacombs that used to lead from Kernavė to Trakai and Vilnius. The doors to the catacombs were made of iron in Kernavė, silver in Trakai and golden in Vilnius. Legends about the monster of Pragarinė Lake and Spėra Duke also wander upon the surrounding valleys.


::::::::::: The Locality Recalls the Golden Age of the Balts :::::::::::

There are numerous impressive forthills, altarhills, barrows and mythological stones located in the surrounding areas of Kernavė. These especially abound along Neris River going down towards Vilnius. On your way to the Festival you may visit the forthills of Velniakampis, Bradeliškės, Buivydai, and Karmazinai. The biggest oak-forest of Lithuania soughs nearby Dūkštos. Probably the best-known Lithuanian stone with four runes is located in this forest. Some researchers hold that it was not in Kernavė, but in Dūkštos where the ancient centre of religion was situated. There are more important stones in the surroundings: Three Brothers in Gabijolai, a stone with a human foot in Mitkiškės, the Rooster’s Stone in the river in Valiūkiškės, etc.

They say that the famous Karmazinai forthill at the tributary of Dūkšta into Neris River, is in fact an altar-hill called Viršupis (Above River in English). The stories of old people mention a pagan temple located here, which was surrounded by eighteen oak-trees in two circles. They also recall various haunting incidents. A nearby Karmazinai barrow is one of the largest in Lithuania. In the area of 12 ha there are over 130 mounds, the diameter of which is from 6 to 24 metres while the height reaches about one metre. It is said that there had been an old oak-tree among the mounds and a stone Perkūnas cult-figure beside before the World War Two. Now the fires are lit here each year on All Soul’s Day. Further, in the neighbourhood of Rastinėnai, in the depth of the woods, there stands Velniakampis (Devil’s Corner in English) Forthill which is an enigmatic and charming place just like its name tells us…

Po polsku

Kernave (Kiernów) – litewska Troja – reprezentuje jedyny na Litwie zespół archeologiczny, składajacy się z pięciu grodzisk oraz osad otwartych, cmentarzysk i innych stanowisk archeologicznych, datowanych na okres od schyłkowego paleolitu po późne średniowiecze.
Około 40 km na północny zachód od Wilna, na wysokim, prawym brzegu Wilii wznosi się pieć grodzisk -po litewsku „piłkalni”, czyli gór sypanych. Cztery grodziska położone są obok siebie – „Góra Zamkowa” (Pilies kalnas), „Tron Mendoga” (Mindaugo sostas), „Góra Lizdejki” (Lizdeikos kalnas) i „Góra Ofiarna” (Aukuro kalnas). Piąte grodzisko „Góra Krywejkiszki” (Kriveikiškiai kalnas), leżące kilkaset metrów na wschód pełniło funkcje bastionu, chroniącego bezpieczeństwo pozostałych.
Pierwsze wzmianki o Kernave w źródłach pisanych pochodzą z „Liwońskiej Kroniki Rymowanej” z 1279 r. Potężny władca Wielkiego Księstwa Litewskiego książę Trojden (1269-1282), dziadek Trojdena Mazowieckiego, zdołał w tym roku odeprzeć najazd krzyżackiego landmistrza Ernesta na Kernave, w tym okresie stolicę Litwy. Kilkanaście lat później litewską wyprawę odwetową na ziemię chełmińską czynnie wspierał zięć Wielkiego Księcia Trojdena, Bolesław II Mazowiecki.
Piękne grodziska oraz malownicza dolina Pojaty już w połowie XIX w. stały się obiektem badań pierwszych archeologów polskich – miłośników litewskich starożytności, hrabiów Eustachego i Konstantego Tyszkiewiczów, Adolfa Platera oraz poety Ludwika Kondratowicza-Syrokomli. Wyniki tych romantycznych badań zostały niestety prawie całkiem zapomniane, jedyny zachowany zabytek łączący nas z archeologią dziewiętnastowieczną to tak zwany posążek „Perkuna Kiernowskiego”.

Kiernów jest nazywany Litewską Troją , obejmuje 4 dobrze zachowane grodziska o stromych zboczach. Litwa – to kraj grodzisk, mamy ich około 1000. To są naturalne, przystosowane do obrony wzgórza – podstawowy typ osad litewskich od końca epoki brązu do końca 14 w.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy

Pierwsza historyczna wzmianka o Kiernowie pochodzi z 1279 r., kiedy gród bezskutecznie atakowali Krzyżacy. W 14 w. pierwsza stolica Litwy broniła dostępu dla wojsk zakonu do Wilna. Na przepływającej koło Kiernowa Wilii były trzy brody, przez które przechodziły wojska krzyżackie idąc w stronę grodu Giedymina.

Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Wg dawnych legend gród w Kiernowie założył już w 1040 r. książę Kiernus.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Góra Ofiarna – najniższe grodzisko, stała tu niegdyś świątynia pogańska, a Litwini składali w tym miejscu ofiary swym bogom.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Góra Lizdejki – wg tradycji znajdowała się tu siedziba najważniejszego kapłana litewskiego Lizdejki.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
W Kiernowie mieściła się niegdyś najstarsza stolica Litwy z siedzibą wielkich książąt. Tak było do 1321 r., kiedy to Giedymin przeniósł stolicę do Trok, a później do Wilna.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Góra Zamkowa – w XII-XIV w. ludzie mieszkali przede wszystkim na tym grodzisku.
Tron Mendoga – tu się znajdował zamek wielkich książąt, na tym grodzisku znaleziono resztki murów obronnych.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Neogotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, zbudowany z czerwonej cegły w l. 1914-1924. Ma pojedynczą wielokondygnacyjną wieżę z przodu.
Pomnik księcia Witolda
Nieopodal kościoła pomnik wielkiego księcia litewskiego Witolda – rycerza doskonałego, niezłomnego i idealnego dla Litwinów. Na początku 15 w. często przebywał w Kiernowie, pisał stąd listy do mistrzów krzyżackich. Pomnik stanął w tym miejscu w 2003 r., rzeźbiarzem jest A. Kmieliauskas.
Kiernów - pierwsza stolica Litwy
Książę Witold zbudował pierwszy kościół w Kiernowie w 1420 r. W tym miejscu się znajdowała ta świątynia pw. św. Mikołaja.Z lewa późnoklasycystyczna kaplica grobowa Romerów, którą ufundował Stanisław Romer. Członkowie rodziny są pochowani w podziemnej krypcie.
pomnik Mojżesza
Przed kościołem pomnik Mojżesza trzymającego 10 przykazań wyrytych na kamiennych tablicach, które na górze Synaj przekazał mu sam Bóg.
wilk w żelaznej zbroi
Kolejny pomnik w Kiernowie przedstawia wyjącego wilka w żelaznej zbroi z legendy o założeniu Wilna. Pierwszy pomnik stanął tu w 1934 r., to był okres, gdy Wilno należało do Polski, i stąd napis interesujący na pomniku: „Hej, świecie, bez Wilna nie uspokoimy się, nie.”.

Świntorog

O Żelaznym wilku
Na miejscu dzisiejszego Wilna, u stóp wzgórz, gdzie Wilenka wlewa swe wody do Wilii, w XIII wieku znajdowały się nieprzebyte lasy. Wśród tej puszczy dębowej wielki książę Świntorog wzniósł świątynię Perkunasa, rozniecił ogień święty, ustanowił tu arcykapłana Kriwe-Kriwejte, kapłanów Kriwe i wajdelotów, czyli ofiarników niższego rzędu. Odtąd miejscowość ta otrzymała nazwę doliny Świntoroga. Dokoła szumiał bór odwieczny, pełny różnego rodzaju zwierza. Potężny tur – król puszczy litewskiej, budził rykiem stuletnie olbrzymy, nocami szczekały i wyły wilki, drapieżny ryś ukryty w gęstwinie drzew czatował na zdobycz, a liczne różnorodne ptactwo napełniało powietrze pieniem i świegotem. Nie dziw, że puszcza ta często ściągała myśliwych, a echo roznosiło dźwięki rogów. Do zapalonych łowców należał wielki książę Giedymin, przebywający w swej nowej stolicy Trokach, gdzie na wyspie pośrodku jeziora Gałwe wzniósł zamek warowny. Giedymin z orszakiem towarzyszów swych wypraw wojennych i dworzan często oddawał się ulubionej rozrywce.Pewnego razu, a było to około roku 1322, książę goniąc olbrzymiego tura, zapuścił się aż na wzgórza, otaczające ujście Wilenki do Wilii i tu na jednej z gór dopadł zwierza i zabił go z kuszy. Ogromny tur, ugodzony w serce, padł nieżywy, a książę, oparłszy stopę na jego potężnej głowie, zadął w róg w złoto oprawny. Słońce już dawno zaszło i księżyc srebrnolicy wypłynął na niebo, srebrząc wierzchołki lip i dębów i migocąc w nurtach Wilii. Tylko ze świątyni, znajdującej się u stóp wzgórza bił blask czerwony ognia świętego, a smętny śpiew wajdelotów rozlegał się w ciszy nocnej. Znużeni całodziennym uganianiem się za zwierzem uczestnicy łowów, pokrzepiwszy siły skromną wieczerzą i miodem, układali się na spoczynek, wybrawszy na nocleg zgliszcze Świntoroga, pomiędzy świątynią a Wilią. Giedymin długo nie mógł zasnąć, wreszcie znużenie przemogło i sen skleił mu powieki. I oto przyśniło mu się, iż na szczycie góry, na której zabił tura, ukazał się wilk ogromny, cały żelazną zbroją okryty. Wilk podniósłszy głowę na księżyc, zawył, a wycie jego było tak donośne, iż zdawało się, że to nie on wyje, lecz sto innych wilków w nim zawartych. Gdy wschodzące słońce jasnymi promieniami zalało góry, rzekę i przedarło się przez listowie drzew, obudził się Giedymin i przypomniawszy sobie dziwny sen, opowiedział go swym towarzyszom. Jak wszyscy poganie, książę był zabobonny i przypisywał snom znaczenie wieszcze, wierząc, że zsyłają je bogowie, jako radę lub ostrzeżenie. Nikt jednak z dworzan nie mógł odgadnąć, co by takowy sen oznaczał. Wtedy ktoś poradził, by wezwać arcykapłana, słynącego z mądrości Lizdejkę. Kriwe-Kriwejte stanąwszy przed wielkim księciem i wysłuchawszy jego opowiadania, zamyślił się. Otaczający go kołem rycerze, wpatrzeni w oblicze kapłana, z niecierpliwością oczekiwali wytłumaczenia snu. Wreszcie Lizdejko wsparłszy jedną rękę na lasce, która była oznaką jego godności, a drugą podniósłszy do góry rzekł: – Miłościwy książę! Bogowie to zesłali ci ten sen i przez niego wyrażają swą wolę, której gdy będziesz posłuszny, czeka cię potęga i sława. Wilk żelazny znaczy, że na miejscu tym stanie zamek mocny i miasto – stolica państwa, a stu wilków w nim wyjących oznacza mieszkańców, którzy sławę twoją i tego grodu szeroko po świecie rozgłoszą. Masz więc być posłusznym woli bogów, wznieść tu zamek warowny i założyć miasto. Giedymin przyjął z radością to tłumaczenie i niezwłocznie na górze, którą nazwał „turzą”, zaczął budować zamek, opasany murem z dwiema wieżami sześciobocznymi. U stóp zaś góry, pomiędzy nią a świątynią stanął drugi zamek drewniany, czyli krzywy, z basztami, palisadami i blankami. Dokoła zaczęto wznosić domostwa. W ten sposób powstał gród, który od rzeki Wilii nazwę Wilna otrzymał, a do którego Giedymin przeniósł swoją stolicę z Trok. Lizdejce za wytłumaczenie snu wieszczego wielki książę rozkazał zwać się Radziwiłłem.
Żródło:Podania i legendy Wileńskie Zahorski Władysław
O Świątyni Perkunosa
Gdy Krzyżacy, korzystając z zamieszania, jakie na Litwie po śmierci Mendoga zapanował o, po dwakroć zniszczyli święte Romowe [1] nad Dubisą i Niewiażą, wtedy wielki książę Świntorog przeniósł Romowe do puszczy nad ujściem Wilenki do Wilii. Miejsce to księciu było znane jeszcze z czasów młodości, gdy się bawił łowami. Jakoż stanęła tu skromna i uboga gontyna bez dachu, a w niej przed posągiem groźnego Perkunasa, który z Połągi przywieziony został, rozniecono wiecznie gorejący ogień święty, strzeżony od zagaśnięcia przez ofiarników – wajdelotów i dziewice święte, wajdelotki. Za świątynią książę wyznaczył zgliszcze, czyli miejsce na całopalenie zwłok książęcych i sam tu po śmierci był przez syna Germonda spalony. Przed wejściem do świątyni Świntorog wybudował niewysoką basztę okrągłą, z której kapłani Kriwe ogłaszali ludowi wolę bogów oraz śledzili bieg słońca i gwiazd. Litwini pogańscy byli przesądni, wierzyli we wróżby i nie rozpoczynali żadnego dzieła bez naradzenia się z wróżbitami, wróżkami, czarnoksiężnikami i wyroczniami, których mnogość była na Litwie i Żmudzi. Jedni, zwani Puttones wróżyli z piany wodnej; inni z dymu, z soli, z wosku, z lotu ptaków, ze zjawisk powietrznych. Świntorog, starzec dziewięćdziesięciosześcioletni, nabożny i wierzący w gusła i wieszczby, pragnął przed rozpoczęciem budowy świątyni zasięgnąć rady wieszczki. Wiedział książę o Burinime, znakomitej wyroczni, mieszkającej na Żmudzi nad dolnym Niemnem. Do tej to Sybilli żmudzkiej Świntorog wysłał sześciu poważnych starców z darami bogatymi, prosząc, by zechciała odkryć, jakie będą losy przyszłej świątyni. Mądra wieszczka, po wykonaniu rozmaitych guseł, obiecała świątyni trwanie tak długie, jak długo pogaństwo samo trwać będzie. Wyrocznia kazała sporządzić i odwieźć księciu Świntorogowi 122 sztuki cegły okrągłej, z wyrytymi na nich znakami hieroglificznymi, które miały oznaczać dobre i nieszczęśliwe lata. Na ostatniej cegle był znak krzyża podwójnego . Miało to być przepowiednią, że gdy nadejdzie kolej tego znaku, chrześcijanie obrządków zachodniego i wschodniego zburzą pogaństwo i świątynię. Książę kazał wmurować te cegły w ścianę baszty od strony południa. Proroctwo wieszczki spełniło się, albowiem po 122 latach Jagiełło ochrzcił Litwę, zburzył świątynię Perkunasa, a na jej fundamentach wzniósł kościół katedralny. Znak podwójnego krzyża wyryty na ostatniej cegle król kazał umieścić na tarczy jeźdźca Pogoni, jako świadectwo zwycięstwa, odniesionego przez chrześcijaństwo nad pogaństwem.
[ 1] Romowe lub Romnowa to tradycyjne miejsce kultu starożytnych Bałtów, gdzie przebywał kapłan kapłanów (Kriwe Kri-wejte).Lelewel, na którym opierał się Zahorski, uważał istnienie Romnowy, równoważnej Rzymowi (Romahora), za pewnik historyczny. We współczesnej nauce historycznej uznane za legendę, w krórej tkwi jednak źdźbło prawdy (przypis wydawcy).
Żródło:Podania i legendy Wileńskie Zahorski Władysław
Romowe
na tym grodzisku znaleziono resztki murów obronnych.

Świątynie Wiary Przyrod(zone)y – Pruskie Święte Gaje Kurcho, Daby-Dobrej i Majumy

Posted in Przyroda, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 3 Sierpień 2010


Radomno

Ponieważ mamy lato i wakacje więc jest okazja żeby trochę się pokręcić po Polsce i po okolicach – Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Białoruś, Bułgaria i inne takie wakacyjne wspaniałe miejsca, więc siła rzeczy piszę o więcej o świątyniach Światła Świata które można podziwiać. Jest ich niezliczona liczba – sa to setki tysięcy niesamowitych miejsc które urządziła Przyroda. Wybieram te a nie inne dosyć przypadkowo. Nie chce mi się pisać o tych miejscach które wszyscy dobrze znają i sto razy już widzieli oraz o nich czytali w książkach i w Internecie.

Ziemia Lubawska jest piękna

Dlatego wciąż nie ma tu Ślęży, Góry Świętej Anny, Świątyni dziewięciu Kręgów w Świętogórach (Małych Górach Świata – Swąta-Świętowita, dzisiaj nazywanych przez atlasy geograficzne Śwętokrzyskimi – niech będzie bo Święty Krzyż to symbol centralny pogaństwa od najgłębszej solarnej starożytności w całej Europie i Azji).


Podwodne ogrody

O innych ważnych miejscach kultu pogańskiego Wiary przyrodzonej – takich jak na przykład Bogit, czy Wawel i krakowskie Kopce, wspominam w specjalnych artykułach poświęconych innym tematom. Tutaj skupiam się na miejscach mniej znanych choć to nie znaczy że zapomnianych całkowicie, a równie pięknych i ważnych jak te największe sanktuaria.

dzisiaj Ziemia Lubawska – Prusowie – Kurzętnik

Kurzętnik – Niedoszły Grunwald

Dzieje ziemi lubawskiej są nie tylko ciekawe, ale również bardzo tajemnicze i rozbudzające wyobraźnię, a jako dobry przykład można tu przytoczyć fragment historii Kurzętnika – wsi sąsiadującej z Nowym Miastem Lubawskim. Otóż w Kurzętniku znajduje się góra zwana Kurnik, na szczycie, której znajdują się ruiny XIII wiecznego zamku kapituły chełmińskiej. Wiemy, że prędzej w czasach pogańskich na szczycie wzgórza stał gródek pruski plemienia Sasinów (Zajęcy). W jego pobliżu, a dokładnie na sąsiedniej górze w miejscu zwanym Ciemnikiem, znajdował się święty gaj, w którym poganie odbywali obrzędy ku czci bóstwa o imieniu Kurcho. Jedna z hipotez wskazuje, że to właśnie od tego bożka wywodzi się nazwa miejscowości.

・Wie Heiligenbeil zu seinem Name kam/Gott Curche
2005 Öl auf Malkarton 40.8×31.7cm(F6) Künstlerbesitz
How Heiligenbeil came to his name/God Curche
2005 oil on panel 18x15inch(F6) artist keep in stock

[Upadek Kurcho – w wizji wspólczesnego malarza niemieckiego Heinricha Gustava. Jego wizje są podszyte lekkim germańskim szowinizmem, dotyczą Prus wschodnich, Pomorza i Śląska i są straszno-śmieszne, choć nie których mogą wcale nie śmieszyć, a jedynie zniesmaczać (to takie 100% niemieckie, przaśne poczucie humoru, ale ponieważ 30% Niemców to Słowianie którzy zapomnieli swojego języka spróbujmy im tę przaśność wybaczyć). C. B.]


Stanisław Grabowski powołując się na kroniki Piotra z Dusburga napisał, że „Prusowie nie znali Boga, lecz czcili słońce, księżyc i gwiazdy, gromy, ptactwo i zwierzęta. Powszechną czcią u Prusów cieszył się ogień. Natomiast tak liczne u nich święte gaje nie były przedmiotem kultu, lecz miejscem obrzędów i siedliskiem demonów”. Historycy i pasjonaci historii ziemi lubawskiej od dawna zastanawiają się nad etymologią nazwy „Kurzętnik” jedni przychylają się do wersji o bożku Kurcho, a inni uważają, że nazwa ta „(…) pochodzi od kurzu, a to dlatego, że na górze kurzętnickiej za czasów pogańskich płonął wieczny ogień święty, z którego się po prostu kurzyło, co widoczne było z daleka, a również wskazywało dogodne przejście przez Drwęcę”. Poza świętym gajem w Kurzętniku na ziemi lubawskiej znajdowały się jeszcze dwa takie miejsca. Jedno pogańskie miejsce kultu znajdowało się w Łąkach Bratiańskich (tam Prusowie czcili Majumę, pogańską boginię wiosny) – gdzie według legendy w XIII wieku doszło do objawień NMP, a drugie w Lipach pod Lubawą. [Gdzie musieli czcić najprawdopodobniej Boginię Lubą Sercu czyli Dobę-Dobrą żonę Dadźboga, Panią Dnia, Panią Światła Dnia, Władczynię Dobu-Dabu czyli Dębu – którego to drzewa się wyrzekła na korzyść rodu i tynu Runów, szczególnie Peruna i Perperuny – mówi o tym jedna z taj Księgi Tura – której to bogini poświęcano Lipę jako Drzewo Tynu Sołów – Słońca. C. B.]


Święte Gaje – to odpowiedniki chrześcijańskich świątyń. Były to miejsca pełne pięknych drzew, które czczono i wśród, których składano ofiary licznym bogom. Taki rodzaj kultu jest charakterystyczny dla europejskich wierzeń przedchrześcijańskich, które były politeistyczne. Kult drzew i natury był rozpowszechniony u większości ludów tamtej epoki i epok poprzednich – szczególnie jest to widoczne wśród plemion celtyckich, słowiańskich i pruskich.

Liczne Święte miejsca w Okolicy – Jezioro Kocioł

Święte Gaje na terenie ziemi lubawskiej były ogrodzone płotem z ozdobnymi bramami i wejściem, a słowo gaić pierwotnie oznaczało – zamykać ogrodzeniem. [To tylko jedno z licznych znaczeń i nie najważniejsze. C. B.] . Poganie składali w nich ofiary swoim licznym bogom. W zamierzchłych czasach na w granicach ziemi lubawskiej istniały trzy święte gaje: w Kurzętniku, Lipach i w Łąkach Bratiańskich gdzie Prusowie czcili boginię wiosny – Majumyę. Dzięki źródłom wiemy, że jeszcze na początku XIII wieku poganie z ziemi lubawskiej składali w gajach ofiary tej bogini. Ofiary składano dwa razy w roku: wiosną i w czasie żniw. Schodzili się wówczas wszyscy do świętego gaju pod święte drzewo (w Łąkach takim drzewem była Lipa) by biesiadować, modlić się i odprawiać różne obrzędy religijne.

Drewniany dwugłowy posąg z Fischerinsel (Wyspy Rybackiej) – osady słowiańskiej na jeziorze Tollensee koło Neubrandenburga, pochodzący z XI-XII wieku.
Wyobrażeniem pogańskich bogów były antropomorficzne posągi drewniane i kamienne, u Słowian zachodnich – często wielogłowe lub wielotwarzowe.
„Bliźnięta z Fischerinsel” to jeden z najbardziej znanych tego przykładów.

Według: Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 203.

Święty Gaj

[Mamy tutaj jeszcze jedno z bardzo wielu licznych potwierdzeń słuszności czczenia par bóstw takich jak Gaja-Gaik, Maja-Maik, Rujewit-Ruja, Jarowit- Jaryło – jako bogów Kiru związanych z porami i kierunkami nie tylko dnia, roku, ale kierunkami rozwoju, wzrostu bądź zamierania. Pruska bogini Majumya – jest niczym innym jak ową Mają-Maikiem, Gają-Gaikiem, Rują-Rujewitem rodem z tej ziemi – czyli Bogiem Lata – jako pory roku, ale przede wszystkim bogiem lata – jako fazy rozwoju i kiru-kierunku rozwoju Świata, symbolem etapu w kształtowaniu się i rozkładaniu ożywionego bytu, Przyrody, każdej rzeczy istnej – czyli zaistniałej w Świecie Widzialnym (Widnym). Czczono ją na wiosnę – a raczej urządzano obchód kiedy kończyła się wiosna a zacząć miało lato bo wtedy ona pod postacią Młodej Panny lub Młodego Chłopca, a najczęściej pod postacią dwugłowej żeńsko-męskiej kukły obejmowała rządy nad Czasem i Kirem. Niekiedy obrzęd odbywał się jednocześnie z paleniem i topieniem Marzanny-Kostromy (Zimy), a niekiedy w osobnym święcie miesiąc później, albo 6 dni później kiedy ustanawiano młodą parę królewską po zawodach plemiennych. Czczono te parę obrzędem po raz drugi na jesień wtedy kiedy odchodziła przekazując swoją władzę  Jeszy-Jesieni, wtedy palono jej figurę, a osadzano królującą Jesień w czasie obrzędów które dzisiaj znamy jako Święto Plonów lub Dożynki. C. B.]

Ruiny zamku w Kurzętniku:
W XIII wieku Chrześcijanie schrystianizowali pogan mieszkających na ziemi lubawskiej oraz zniszczyli wszystkie „Święte Gaje”, które dla rodzimych mieszkańców tych terenów były świętością, miejscem w którym się podlili!
Na wzgórzu zwanym Kurnik biskupi chełmińscy przełomu XIII i XIV wieku wznieśli zamek – z którego do naszych czasów zachowały się dość duże ruiny.

Od 1291 roku okoliczne ziemie wraz z warownią w Kurzętniku należały do kapituły chełmińskiej.

Miejscowość o genezie średniowiecznej. Dawne nazwy to: Chornichium (1291), Kiwernick, Kurnyk, Kurnik, Cuvwernick (1407), Kuyrnigk, Kuernick, Kawernick (1457), Kurzantnik (1466), a od 1641 roku – Kurzętnik. Początkowo osadnictwo ludności słowiańskiej. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1291. Wówczas biskup chełmiński Werner nadał kapitule chelmińskiej ziemie w okolicy góry Chornichium. Na początku XIV wieku powstaje paafia. Około 1330 roku osada, która powstała przy zamku kapitulnym, uzyskała prawa miejskie. W dokumencie uposażenia parafii z 1361 roku wymieniono „miasto Kurzętnik”. Herb i pierwsza znana pieczęć Kurzętnika pochodzą z XIV wieku i zawierają wizerunek koguta. Miasteczko otoczone było murami. Spory kwadratowy rynek, od którego narożników rozchodziły się regularnie ulice, świadczy o typowo handlowym rozplanowaniu miasta.

Spod Kurzętnika 11 lipca 1410 zawróciły wojska Jagiełły, by uniknąć bitwy podczas przeprawy przez Drwęcę podczas marszu na Malbork. Po bitwie grunwaldzkiej Kurzętnik znalazł się pod zarządem rycerza Jana Kretkowskiego, ale na mocy postanowień I pokoju toruńskiego znalazł się nadal w granicach państwa zakonu krzyżackiego. Straty podczas wojny głodowej w 1414 roku wyliczono na 8000 guldenów. Do Polski przyłączony dopiero po II pokoju toruńskim. Pozostając w latach 1466-1772 w granicach Polski, Kurzętnik stał się ważnym ośrodkiem targowym (handel końmi).

W roku 1659, w czasie potopu szwedzkiego, miasteczko zostało spalone przez Szwedów, a ludność opuściła miasto. Po pięciu latach (po roku 1664) miasto zaczęło się powoli odbudowywać (nie sprzyjały temu wojny) i ponownie zaludniać. Po I rozbiorze Polski we wrześniu 1772 roku miasto zostało wcielone do Prus. Rozpoczął się okres powolnej germanizacji. Ważnym wydarzeniem dla Kurzętnika było utworzenie z dniem 1 października 1858 roku prywatnego Instytutu Przygotowawczego Chłopców do Gimnazjum i Szkół Realnych. W 1868 przeniesiono je do pobliskiego Nowego Miasta.

W 1905 roku Kurzętnik utracił prawa miejskie. Po I wojnie światowej traktatem wersalskim z dnia 28 czerwca 1919 roku powiat lubawski wraz z Kurzętnikiem został przyznany Polsce. Tuż po wybuchu II wojny światowej aresztowano miejscowego proboszcza,a plebanię zamieniono na tymczasowe koszary. Na terenie parafii (Krzemieniewo) mieścił się podobóz Stutthofu. Odwagą wykazali się mieszkający nieopodal mieszkańcy, którzy uratowali kilku Żydów.

Dwugłowa Majuma z Łąk Bratiańskich

Bratian – Łąki Bratiańskie

Łąki Bratiańskie to niegdyś samodzielna wieś położona nad Drwęcą, pomiędzy Nowym Miastem Lubawskim a Brataniem. Wzmiankowana po raz pierwszy ok. roku 1400, kiedy to wójt Bratiański Filip von Kleeberg zbudował tu kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Obecnie Łąki stanowią część wsi Bratian.

Łąki były prawdopodobnie miejscem kultu pogańskiego, gdzie czczono boginię Majumę. Miejscowa tradycja wskazuje, że już w wieku XIII, chociaż źródła pisane o tym nie informują, istniała tu kaplica, w której czczono wizerunek Matki Boskiej. Około 1624r. starosta Bratiański Paweł działyński, sprowadza do Nowego Miasta Lubawskiego Ojców Reformatów. Rok później lisowczycy, a w roku 1628 Szwedzi, niszczą miasto i palą miejscowy kościół. W roku 1631 Paweł Działyński przenosi nowomiejskich Reformatów do pobliskich Łąk, w których istnieje kaplica z cieszącą się rosnącym kultem cudowną figurą Matki Boskiej. Wybudowana staraniem Pawła Działyńskiego drewniana kaplica niebawem spłonęła, a w roku 1638 rozpoczęto budowę klasztoru i kościoła murowanego pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej. W latach 1682-1690 biskup chełmiński Zbigniew Opaliński wznosi przy kościele kaplicę, w której prawdopodobnie po swej śmierci został pochowany. Na początku XVIII wieku Tomasz i Teresa Działyńscy fundują przy łukowskim kościele kaplicę rodzinną.

Heinrich Gustav・Der Mittelsee bei Schwina
1999 Öl auf Malkarton 45.5×37.9cm(F8) Privatbesitz
・The Mittel-lake at Schwina
1999 Oil on cartonboad 18x15inch(F8) Privatcollection

Na średnim jeziorze nad Świną [Lato i miłosne obrzędy? Majuma pomorska pod Świnoujściem?]


Nie tylko o Zofii Stryjeńskiej – Bogi słowiańskie, Poranek i Łowy Bogów


To będzie nie tylko o Zofii Stryjeńskiej ale też trochę o innych Strażnikach Wiary Przyrodzonej Słowian, Zaczniemy od jednego z ważniejszych – od Stanisława Wyspiańskiego który powiedział:

„Będzie las litewski szumiał a Bogi stare wskrzesną, wstaną żywe !”

I oto wstały:

Zofia Stryjeńska -Bogi słowiańskie to cykl 16 obrazów.

Z 16 obrazów udało mi się odszukać tylko 12 i to nie jestem pewien czy one wszystkie tworzyły ten cykl. Wydaje się że niekoniecznie.

[Dzisiaj – 3 sierpnia dzięki uprzejmości Dobrosława Wierzbowskiego udało się uzupełnić artykuł o kolejne postacie bogów z cyklu. C.B.]

Boh – Bożebóg (a więc Radegast-Radogost albo Bodnyjak)

Pogoda-Podag

Stryjeńska w trochę odmiennym, bo poznańskim oświetleniu

Cztery pory roku

Ekspozycja Zofia Stryjeńska 1891-1976, którą będzie można zobaczyć od 25 stycznia do 8 marca w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu, jest drugą edycją monograficznej wystawy przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Cyca [czyli Żywia-Cica]

Wystawa ta – pierwsza po wojnie monograficzna prezentacja twórczości Stryjeńskiej – przypomni publiczności sylwetkę jednej z najbardziej znanych, oryginalnych i popularnych artystek dwudziestolecia międzywojennego. Artystkę, która miała okazję spełniać się w wielu dziedzinach sztuki: od malarstwa po sztukę użytkową.
W początkach kariery powodzenie przyniósł jej cykl Bożków słowiańskich podejmujący temat mitologii słowiańskiej, wyrosły jeszcze na młodopolskim gruncie. Później, jak wielu artystów związanych z grupą Rytm, inspiracje ludowe przełożyła na język nowoczesnej stylizacji, zachowując niektóre pierwotne elementy tej sztuki, jak zdobnictwo i barwność.

Miesiące Styczeń i Luty

Niekwestionowany międzynarodowy sukces odniosła artystka w 1925 roku, gdy wraz z rytmistami reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Zachwyt zwiedzających wystawę wzbudził ośmioboczny, przykryty kryształową kopułą pawilon honorowy z 6 malowidłami Stryjeńskiej, przedstawiającymi Rok obrzędowy w Polsce (każdy obraz przedstawiał dwa miesiące). Pawilon polski, jego architekturę i wystrój uznano za dzieło nowoczesne, odwołujące się do narodowej specyfiki, a przez to wyróżniające się na tle współczesnej sztuki, co w sposób dobitny określało charakter nowo powstałego państwa. Artystka zdobyła tam 4 Grand Prix: za dekorację architektoniczną, tkaniny, ilustrację książkową i afisze, została także odznaczona Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.

Zbieranie jabłek. Dożynki

Odtąd Stryjeńska, którą okrzyknięto „księżniczką malarstwa polskiego”, stała się „eksportową” polską malarką – w okresie międzywojennym brała udział w ok. 30 prestiżowych wystawach zagranicznych zorganizowanych przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych.

Dydek

Kolejne sukcesy wystawowe i wydawnicze to m.in. Wielki Złoty Medal w Dziale Pięknej Książki na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r., srebrny medal na Wystawie Sztuki Religijnej w Padwie w 1931 r., złoty medal na VIII Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji w 1932 r., a także zamówienia państwowe.

Bracia Miesiące – Lipiec i Sierpień

Cechą charakterystyczną malarstwa Stryjeńskiej jest specyficzne ujmowanie świata: poprzez pryzmat „ludowości” rozumianej nie tylko tematycznie i etnograficznie, lecz czytelnej także w typie dekoracyjności i sposobie malowania – np. nawiązaniu do zestawień kolorystycznych preferowanych przez sztukę ludową: kolorów czystych, nasyconych, zestawianych kontrastowo. Geometryzacja formy, spłaszczenie przestrzeni, a także sposób przedstawiania ruchu – rozpoznawalna cecha jej sztuki – wywodzi się z inspiracji ekspresjonistycznych, kubistycznych i futurystycznych. Zarazem w kompozycji i pozach postaci artystka czerpie z europejskiej i polskiej klasyki.

Jeszcze jeden Radegast

Aktywność Stryjeńskiej w wielu dziedzinach, a także trudna sytuacja materialna spowodowały, że zaczęła na masową skalę powielać samą siebie, co doprowadziło do spadku zainteresowania jej twórczością pod koniec lat trzydziestych XX w. Po wojnie, gdy tryumfy święciło pokolenie kapistów, przestała być modna.

Dzidzilela

W czasie pobytu na emigracji we Francji, później w Szwajcarii, podejmowała próby zmiany formuły swego malarstwa. Przeszkodził jej w tym doskwierający bardzo brak kontaktu z polskim środowiskiem artystycznym.

Kupała – Lubin

W powojennej Polsce oficjalnie Stryjeńska właściwie nie istniała, choć dało się zauważyć „oddolne” zapotrzebowanie na jej twórczość, stąd wykorzystywanie jej dzieł w seriach pocztówek i reklamach. Nie zapomniano o niej za granicą – wciąż była popularna wśród powojennej polskiej emigracji we Francji, Kanadzie i USA.

Jeszcze Kupała

Prócz mieniących się tęczowymi barwami obrazów (ok. 100), na wystawie będzie można zobaczyć projekty fresków, lalek i scenografii teatralnych, grafiki, książki i plakaty, papiery wartościowe i reklamy, zabawki, rękawiczki, szachy, tkaniny, a nawet projekty architektoniczne Stryjeńskiej. Na wystawie będą również mało znane
obrazy z sali bankietowej transatlantyku Stefan Batory.

Dorota Suchocka

Mały grajek

O teatrze Zofii Stryjeńskiej w okupowanej Rabce

Piotr Kolecki
Nie twórzcie nam „nowej, właściwej” historii Rabcia.

Czytam tekst profesora Henryka Izydora Rogackiego i nadziwić się nie mogę, jak taki tekst ukazać się mógł w jubileuszowym wydawnictwie  Teatru „Rabcio”. Po 60 latach od powstania tego pierwszego na południe od Krakowa TEATRU, wmawia nam się, że to nie „Rabcio” jest pierwszym teatrem w Rabce, że powstał na tradycji teatralnej, stworzonej w Rabce przez Zofię Stryjeńską.

Warwas

Stawia się pod znakiem zapytania kreatywność twórców „Rabcia”, sugerując, że w swych poczynaniach inspirowali się czeskim teatrem Josefa Skupy. Z dumą podaje się teatralne wojaże do Lublina, Chorzowa czy Warszawy, lecz ani słowa nie znajdziemy o wyprawach do Meksyku, Hiszpanii, Skandynawii, Niemiec.

Żywioły – Ogień i Woda (Swarogowie i Wodowie)

Na koniec, jako podstawę do istnienia „Rabcia” Autor wskazuje góralską zaciętość i fakt, że Rabka leży w połowie drogi między Krakowem i Zakopanem. Dlaczego na swoje 60-te urodziny sam „Rabcio” odbiera sobie zasłużone pierwszeństwo, dlaczego dodaje sobie splendoru „ginioletem” Zofii Stryjeńskiej i odcina się od własnych, wspaniałych korzeni swojego powstania?

To pierszeństwo jest znaczącą wtarością, z której ani Rabka ani Rabcio nie powinny rezygnować.  „Rabcia” do Rabki  w ciężarówce nie przywieziono   – założyli Go ludzie tutaj mieszkający i pracujący.

Marzanna

Nikt do tej pory nie podnosił problemu pierwszeństwa, dopiero po 60-ciu latach od powstania profesor Rogacki ujawnia nam prawdę: „Otóż latem 1947 roku prywatny teatr lalek założyła i zainstalowała w Rabce sama Zofia Stryjeńska”. W żadnych dokumentach, w niczyich wspomnieniach ani w żadnych opracowaniach czy to o „Rabciu”, czy o Zofii Stryjeńskiej nie znajdziemy ani słowa o tym, że to Jej teatr był pierwszym teatrem powstałym w Rabce, że Zofia Stryjeńska tworzyła „tradycję teatralną” w Rabce.

Dziedzilia

W swoich wspomnieniach ta wielka, polska artystka, wspomina o swoim teatrze, ale raczej w kontekście porażki. Pomysł, aby uruchomić stworzony jeszcze w 1942r. w Krakowie teatr bajek rzuciła siostra artyski – Stefania. Ona też wyłożyła pieniądze na całą realizację pomysłu, gdyż w Rabce jest sezon i  zapotrzebowanie na rozrywkę. Jak wspomina Zofia Stryjeńska  „Z trudem wielkim ( w Krakowie, a nie w Rabce – dop. autora) wyszukałam trzech artystów, tzw. magików (wszyscy trochę od siedmiu boleści), którzy podjęli próby i zgodzili się kontraktowo pojechać do Rabki za siedem tysięcy na osobę i utrzymanie tamże.”

Scena z Krową

I dalej: „… w pokoju Maryli rozstawiło się fronton i przeprowadzało te próby kalwaryjskie, w tempie błyskawicznym i po łebkach oczywiście. Żadnego poziomu z danymi artystami nie osiągnęłam, a resztę posiadanych pieniędzy z Warszawy rozeszło mi się na opłacenie jeszcze brakujących niezliczonych szczegółów do teatrzyku oraz na introligatora i stolarza.

Obrzędy wiosenne

Tydzień trwała ta udręka i gorączka. W środę, 16 lipca, w obecności Stefy, która przyjechała specjalnie na nowo z Rabki i za pokryciem przez nią kosztów transportu załadowano nowo narodzony „giniolet”, łącznie z artystami na ciężarówkę i transport ruszył – po laury.”

Kupalia

Dzisiaj nie  wiemy, ani gdzie, ani ile przedstawień zaprezentował ten teatr w Rabce. Lecz z pewnością teatr ten nie powstał w Rabce, z pewnością nie stworzył tradycji teatralnej  i raczej, zważywszy na ocenę tego przedsięwzięcia przez samą Stryjeńską   nie powinno się go stawiać jako „godnego poprzednika”, dodającego splendoru własciwej historii „Rabcia”.

Sobótki

Tym bardziej, że zdecydowanie przeciwstawne były motywy jego powstania: nie dla pieniędzy, lecz z potrzeby serca, nie dla znudzonych kuracjuszy, lecz  dla chorych dzieci, nie z zatrudnionymi aktorami, lecz z wychowawcami.

Radogost (strasznie kiepska reprodukcja)

W jubileszowym wydawnictwie samemu jubilatowi prof. Rogacki poświęcił około 1/3 całego tekstu. Dwie trzecie to próba osadzenia teatru w kulturowo-geograficzne ramy. Podejście bardzo ciekawe, lecz niestety – obraz nie za bardzo do tych ram pasuje. Góry, ich młodopolskie ubóstwienie nie miały żadnego wpływu na powstanie ” Rabcia”. Gdyby twórcy „Rabcia” – Olgierd Sawicki, Stanisław Tarnowski i Stanisława Rączko pracowali w sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę np. w Połczynie-Zdroju, to z pewnością powstałby teatr „Połczynek”.

Żniwiarze

Istotą powstania „Rabcia” nie było stworzenie placówki kulturalnej czy „kolonii artystycznej”, lecz danie chorym dzieciom tego, czego im najbardziej brakowało – dzieciństwa, bajek opowiadanych przez rodziców dzieciom przed zaśnięciem, przekazywanie największych ludzkich wartości, takich jak  miłość, poświęcenie, odwaga poprzez pigułki zwane bajkami.

Swarog z Radgoszczy

Najwięcej miejsca – około 1/4 całości – poświęcono postaci Zofii Stryjeńskiej, co sugeruje Jej ścisły związek z powstaniem „Rabcia”. Jednak, nic nie  ujmując tej wielkiej artystce, która ma ugruntowaną pozycję wśród najwybitniejszych Polskich artystów, żadnego związu „Rabcia” ze Stryjeńską nie było.

Świętowit I

Skutki takiego przedstawienia historii ujawniły się już w w dwa dni po uroczystościach 60-cio lecia „Rabcia” – na oficjalnej stronie Rabki pojawił się artykuł, w którym jako sensację podano wiadomość, że to nie „Rabci” był pierwszym teatrem w Rabce. Na skutek mojej interwencji, zniknęło słowo „sensacja”, ale informacja o tym, „że pierwszy teatr lalek dla dzieci w Rabce stworzyła w 1947 roku, korzystając z aktorów krakowskich, sama Zofia Stryjeńska.” na stronie Rabki widnieje do dzisiaj >> http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=1051.

Piast Kołodziej (1932)

Nieporozumieniem jest także fragment tekstu, mówiący o inspiracji czeskim teatrem Josefa Skupy: „Jeśli ci niezwykli ludzie byli w swoim działaniu inspirowani przez czeski teatr Josefa Skupy prezentujący przygody Špejbla i Hurvinka, to ich lekcja teatru była także diagnozą kultury.

Świętowit II

Przecież papa Špejbl, dialogując pociesznie ze swoim synkiem, permanentnie uciekał w niedojrzałość, a głodny świata Hurvinek wdzierał się w rejony dorosłości.”. Rozmawiałem z Władysławem Biedroniem, który budował pierwsze marionetki dla „Rabcia” i z Jego wypowiedzi wynika, że gdy pojechali do Krakowa na spektakl tego czeskiego teatru, mieli już gotową całą scenografię i i wszystkie lalki.

Marzanna

Spektakl owszem, podobał się, ale o żadnej inspiracji nie ma mowy. Nie zapominajmy, że wtedy nie było jeszcze telewizji, ani środków masowego przekazu. Dla twórców lalek do pierwszych spektaki „Rabcia”  spotkanie z teatrem Skupy w Krakowie było pierwszym i jedynym.

Trygław

Komplenie niezrozumiałe jest zdanie o diagnozie kultury. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, aby  dzieci Rabczańskich sanatorii „wdzierały się w rejony dorosłości”. Tym dzieciom 5 lat dzieciństwa odebrała wojna, a kolejne lata odbierała choroba i zamknięcie na długie miesiące  w sanatoryjnych salach, bez możliwości opuszczenia budynku, z dala od rodzin i przyjaciół.

Swarog

I właśnie dlatego, widząc jak tym dziciom brakuje dziciństwa, pracownicy rabczańskich sanatorii założyli pierwszy w Rabce teatr i, jak się okazało, jeden z najlepszych teatrów lalkowych w Polsce.

Kujawiak

Jakoś nie znalazłem nigdzie obrazów z cyklu Łowy Bogów. C.B.


Anegdota adwokacka

Jak można uniknąć posądzenia o korupcje czyli ciąg dalszy ze Wspomnień z Sali sądowej Olgierda Missuny.

Do prokuratora O. Missuny, w czasie dyżuru, zgłosiła się znana artystka Zofia Stryjeńska. Niejaki Bayer zmówił u niej do swojego teatrzyku scenografię i kostiumy. Za wykonane projekty odmówił zapłaty, bo jakoby nie miały być jednak w rewii wykorzystane. Ale były.
Missuna oczywiście interweniował, wynikiem czego właściciel teatru zapłacił. Zofia Stryjeńska w dowód wdzięczności obdarowała go pięknym albumem swoich prac. I cóż było robić – oddać album i obrazić artystkę, czy też narazić się na oskarżenie o przekupstwo? Poradziwszy się innego prokuratora, Missuna w sklepie Mortkowicz wycenił album, a następnie za jego równowartość, niebagatelną wówczas sumę 45 zł zakupił ogromną azalię i posłał Stryjeńskiej z bilecikiem.

Projekt kąciny Witazjon – autorstwa Zofii Stryjeńskiej – może ona jednak kiedyś powstanie według jej zamysłu albo tak jak to sobie wyobrażał na Wawelu Stanisław Wyspiański

Co z Łowami Bogów?

Czy to przez zabójcze wiatry, a może – jak twierdził Witkacy – za sprawą czysto polskiego narkotyku „zakopianiny” w Zakopanem w latach 20. XX wieku samobójstwa, bójki, rozwody, szaleństwa, intrygi, rozpusta czy bankructwa były na porządku dziennym. A jednak, to, co wydarzyło się w 1927 roku
zbulwersowało wszystkich. Wiadomość o zamknięciu Stryjeńskiej w prywatnej lecznicy psychiatrycznej pod Krakowem obiegła lotem błyskawicy całą Polskę. Dlaczego? Bo ofiara przemocy w tamtych latach zajmowała pierwsze miejsce w rankingach na najpopularniejszego artystę II RP, zyskała miano „twórcy narodowego”, najpotężniejszej reprezentantki sztuki polskiej, księżniczki polskiego malarstwa. Leon Chwistek uważał Stryjeńską, poza nieliczną grupą artystów awangardowych, za najciekawszy talent malarski w Polsce. Antoni Słonimski stawiał ją ponad Angelikę Kaufmann i Olgę Boznańską. O jej tryptyku Łowy bogów (niezachowanym) wyraził opinię, że to już nie malarstwo utalentowanej kobiety, ale jeden z największych ewenementów współczesnej plastyki.

Perun

I tym sposobem zmierzamy do puenty – Łowy Bogów namalowane przez Zofię Stryjeńską grubo przed II Wojną Światową nie zachowały się – nawet w szkicach (choć tego akurat nie jestem pewien), ale sęk w tym, że ta informacja ludziom naprawdę wnikliwym powinna służyć za bardzo, bardzo ważną wskazówkę co do ciągłości Wiary Przyrodzoney Słowian (Wiary Rodzimej Słowiańskiej). Dlaczego?

Ponieważ do wydania w 1993 roku mojej książki Stworze i Zdusze, czyli Starosłowiańskie boginki i demony nikomu w oficjalnym obiegu polskiej kultury – podkreślam NIKOMU i NIGDY – nie przyszła nawet do głowy koncepcja Wielkiej Bitwy Bogów o Świętlnicę-Światło (Wielką-Białą Skrzystą Krowę – Nieistniejącą 89 Boginię) w doroczne Dni Zrównania, ani koncepcja Dzikich Łowów o rodzące się Światło (Bedrika-Wedrika) w Dni Przesilenia Letniego i Zimowego. 

Ale Zofii Stryjeńskiej ta koncepcja była  znana już niemalże sto lat temu – tak bo to już cholera sto lat prawie mija od namalowania tamtego tryptyku, a jeszcze więcej od Wesela i innych dziwów (110), które znajdziecie u Stanisława Wyspiańskiego, dwieście zaś od upowszechnienia wizji Adama Mickiewicza!!!

Ja nie wymyślam i nie zmyślam Wiary Przyrod(zone)y Słowian – tylko ją wam w ciągłości od wieków p r z e – KAZUJĘ.

Szkoda, że nie możemy zobaczyć tego obrazu!

„Będzie las litewski szumiał a Bogi stare wskrzesną, wstaną żywe !”

I oto wstały:

Czesław BiałczyńskiWielki Tajemnik Słowiański (Księga Tura, Księga Ruty, Księga Tanów, Księga Wiedy), Stworze i Zdusze….

… I będą wstawać po wsze czasy – zgodnie ze starożytną formułą i wyznaczonym dla wszystkich przyszłych pokoleń jeszcze w czasach Glenia-Gołunia, Karoduny, Arkony i Arkajamy celem Królestwa Sis: „Co kiedykolwiek było nasze na zawsze takie pozostanie”.

A teraz na koniec, skoro nie mamy obrazu Boskie Łowy Zofii Stryjeńskiej, posłuchajcie  za to jeszcze tego, a raczej poczytajcie co powiedział i napisał jeden z najważniejszych naszych wieszczych Strażników Wiary:

Polak Mały

Kto ty jesteś?

Polak mały,

Polak – znaczy człowiek śmiały,

Śmiały myślą, mową , czynem,

Polak – prawym Słowianinem,

A Słowianin – to poganin!

Tako uczą mię rodzice,

Tako wierzę. Tym się szczycę.

Potrzeba Ci wiary

Że życie to droga donikąd,

Że błoga nirwany ponęta –

Pociecha w sam raz niewolnikom,

Pasuje w sam raz dekadentom.

Z takimi to nam nie po drodze,

Nas inna przygoda urzeka,

Co płaczą, co duchem ubodzy,

Nie pójdą śladami człowieka!

Bo człowiek to moc i potęga,

I wola, i duma junacka,

Wciąż wyżej i dalej on sięga

I z bogiem się żadnym nie cacka!

Potrzeba ci wiary, Polaku,

Byś panem się czuł a nie sługą,

Litanie pozostaw żebrakom,

Posłuchaj! To woła Zadruga!

Do braci upadłych

Jak do was wołać – o skatoliczeni!

Co was obudzi, poruszy?

Jakie zaklęcie odmieni

Chore, spaczone dusze?

Z klęczeństwa kto was uleczy

I piękno życia ukaże,

Tęsknot nauczy człowieczych,

Lęk zdejmie z waszych twarzy?

Człowiek zdobywca zuchwały

Wszechświat wypisał na tarczy,

A wam, niewdałym,

Wisinakrzyżu wystarczy.

Prawdy z niemocy zrodzone

Bojaźń wam szepce niemęska,

Jedno wam zawsze sądzone –

Klęska, klęska, klęska

Har-naś, czyli człowiek Z Harpąci (Karpat) – z plemienia Harów-Charwatów z Ziemi Haratu (Wharatuu-Bharatu – kto wtajemniczony wie o czym mówię – Bharat to niekoniecznie Ludy Morza, to mogą być ludy Harpatów – Gór po prostu gór

Pogany My

Pogany my, dziarskie pogany,

I wiara w nas żywa, gorąca,

Swarogu , my rade Słowiany,

A one co krzczone, pies trącał.

I jeszcze przykład harskiej czapki tak podobnej do nakryć głowy znajdowanych w grobach starożytnych Scytów-Skołotów. To nie tylko Harnasie nosili takie czapki również Mazowszanie, Wielkopolanie i inni

Poganie my

Poganie my, bracia, poganie,

Nam cudzych świętości nie trzeba,

Tuziemskie są nasze kochania,

Obmierzłe nam uroki nieba.

Bo w raju co popy bajają

Tam nudy na pudy, martwota,

Anieli po kątach ziewają,

I święta się pęta hołota.

Świat ludzi się trudzi, wre praca,

Buduje się, walczy, zwycięża,

Nieróbstwo nijak nie popłaca

I czynem się znaczy dłoń męża.

Dla ciebie, młodzieży, przestroga –

Nie słuchaj, co truje ci klecha

Koszałki opałki o bogach,

Opałki koszałki o grzechach

I jeszcze harsko-scytyjskie królewskie czapki i bojowe tańce


Świątynie Światła Świata – Góra Bogit: Kult Świętowita na Ukrainie dawniej i dziś


БОГИТ

СВЯЩЕННАЯ ГОРА СЛАВЯН

Góra Bogit obecnie

Богит – гора на границе Тернопольской и Хмельницкой областей Украины, 417м . над уровнем моря, с ІХ по ХVII в.. была центром Славянского культового комплекса в Медоборах.

Впервые Богит исследовал археолог А. Киркор в конце 19 столетия. А вот то, что Богит в самом деле был одним из центров, при чем мощных, Славянской Веры после внедрения христианства в Киеве, было доказано экспедицией 1984 года под руководством И. Русановой и Б. Тимощука (сотрудники Института археологии АН СССР) и М. Ягодинськой (сотрудницы Тернопольского краеведческого музея).

Недалеко от Богита в реке Збруч в 1848 году нашли так называемого Збручянского Свентовита. В первых заложенных здесь шурфах была выявлена керамика скифов – святилище на горе Богит существовало со скифских времен (6-7 в. до н.э.).

На Богите зафиксировано восьмилепестковое капище, ритуальные наземные дома и временные углублены жилье для паломников. Погребение волхвов, которое учеными по ошибке трактовано, как жертвоприношение. Богит был окружен системой валов и рвов. В комплекс городища входили курганные и грунтовые могильники с телосожжением, поселения-спутники. Во время раскопок в жертвенной яме был найден перстень галичского князя Юрия I.

Położenie Góry Bogit nad Dnieprem – Centralne miejsce Światowita (Najwyższego – Swąta)w Kręgu

На самом высоком месте городища-святилища было сооружено капище-площадка значительных размеров (70х50 м). Центральным сооружением здесь был алтарь – возвышение поперечником 9 м, выложенное из камня. В центре его расчищена квадратная яма, окруженная плоскими камнями. Было установлено, что величина и конфигурация этого углубления в центре пьедестала полностью отвечает размерам нижней части Збручанского кумира (образ Свентовита).

Krąg stołpów na Górze Bogit

Вероятно, этот бог и дал название горе – «Боги», а конечная «т» появилась как результат развития местного диалекта, которому характерное придание конечной «т» в названиях населенных пунктов, которые заканчиваются гласной (например, село неподалеку от горы Богит – Скалат и прочие).
На городище также выявлен целый ряд небольших полуземлянок, длинное наземное жилище.

Вокруг пьедестала с четырехгранным образом Бога на горе Богит раскопано, как и на святилище Перын, под Новогородом, восемь жертвенных ям. А немного дальше выявлено еще одно культовое сооружение немного меньших размеров, чем пьедестал для идола Бога. Обложено это возвышение тоже камнем, а в середине большая яма, заполненная жертвоприношениями.

На горе Богит раскопано также две больших ямы площадью до 10 кв. м. Обе они высечены в скале, одна на глубине почти 5, а вторая больше 6 м. Здесь, как и в других культовых ямах-святилищах, выявлены остатки жертвоприношений – кости животных, фрагменты славянской керамики X-XII ст., а также украшения в виде обломков стеклянных браслетов и т.п..

Активное развитие святилища началась приблизительно в ІХ столетие на территории с целебными источниками, где сохранялись еще более древние культовые памятки: городища-хранилища Трипольской и других культур.

У подножие городища-святилища на горе Богит находился курганный могильник, а вокруг – несколько раннеславянских поселков.

Збручанские святилища взяли на себя функции главного центра Славянской Руси вместо ликвидированных Владимиром столичных храмов. Такой религиозно-культурный центр нормально функционировал только потому, что жизнь общины поддерживалась профессиональными волхвами и жрецами.


Дольмен на горе Богит

Согласно данным раскопок, на самому Богите в святыне Свентовита активная религиозная жизнь пришла в упадок приблизительно в ХІІІ столетии. Но ряд фактов, установленных при раскопках других святынь Медоборов (горы Рожаница, Баба, Тренога, Старый Кут, Баба, Высокий Камень) дают возможность датировать последние Славянские богослужение в Медоборах в 17 столетии, которое целиком вероятны, учитывая отдаленность храма Свентовита да и целого комплекса других галицко-подольских капищ от основных центров христианизации Славянских земель.

Именно на Богите состоялось просветление Духовных проводников Родового Огнища Родной Православной Веры. На зачине сурового солнцекресного очищение души и тела, года 7511, месяца июня, 15-го дня, на Священной для православных родноверов горе Богит, Коло Волхвов-Радетелей утвердило решение, что настало время возвратить Славянам Старую Веру Предков и те знания, которые принадлежат им по праву рождения.
С того времени и по сегодняшний день православные родноверы проводят праздники и обряды на горе Богит. А весной прошлого года в 7 км. от горы, Родовое Огнище Родной Православной Веры создало Духовный центр «Родосвет», где постоянно проживают волхвы и жрецы со своими семьями, проводятся многолюдные праздники Перуна, Водосвятья, Купала и другие.

Naszym zdaniem była to Światynia Światła Świata – poświęcona Najwyższemu (Swątowi – Świętowitowi), czyli Wszystkim Bogom Wiary Przyrodzonej Słowian

По новому Уставу Родового Огнища РПВ Богит объявлено Духовной столицей (главным местом паломничества) православных родноверов. Такой ход даст возможность родноверам, на законных основаниях, возродить святилище, слдеить за ним, ведь в последние годы священную гору начинают посещать экстрасенсы, эзотерики, разного рода биоэнергетики с подозрительными обрядами и намерениями. Их деятельность привела к тому, что в июле 2007 года государственные органы охраны памятников культуры пытались запретить родноверам проводить обряды на Богите.

Ныне с дирекцией заповедника «Медоборы» налаженные дружеские, приязненные отношения. Всякий раз когда православные родноверы поднимаются на гору, мы предупреждаем смотрителей святыни, ведь понимаем, что защита горы это общее дело родноверов и государства Украина.

Materiał ze strony Taraki (wyjątkowo ciekawy – fragment)

Grzegorz Niedzielski

Ogień i woda
Klucz do indoeuropejskiej mitologii Słowian

III. Koło czasu

Skoro udało się odtworzyć dramatis personae mitu, przyszła pora, by ukazać je w spójnej całości. Pierwszym narzędziem, jakim się w tym celu posłużę, będzie tzw. słup ze Zbrucza. Obiekt ten nie stał sam, ale był częścią większego zespołu sakralnego-kultowego kręgu na górze Bogit[1], składającego się również z wału ziemnego, dającego formę przerwanego w jednym miejscu koła. Wyłom w obwałowaniu skierowany jest na północ, gdzie znajduje się wejście. Na ziemnym wale rozmieszczonych było osiem palenisk, tak, jak to widać na rysunku. Słupów zresztą było więcej niż jeden, bo obok centralnego, wykonanego z kamienia, po bokach, stały dwa drewniane.


Razem, konstrukcja przybiera w rzucie bocznym
następującą postać:


W rzucie z góry zaś:

Liczba palenisk położonych na kręgu wału związane jest symbolicznie z Wenus, która przez osiem miesięcy pojawia się jako gwiazda poranna i przez następnych osiem jako gwiazda wieczorna. Dlatego ósemka związana była zawsze z Wielką Boginią. Sam wał, przerwany w jednym miejscu, odpowiada symbolicznie kształtowi joni, czyli używanemu w hinduizmie wyobrażeniu Bogini jako matki, macicy wszechświata, rodzącej wszelkie zjawiska i bogów. Ten sam kształt powtarzany jest przez tzw. kabłączki skroniowe, noszone przez słowiańskie kobiety, a u Celtów przez tzw. torques, również symbol bogini. Zauważmy jednak jeszcze jedną, istotną rzecz. Otóż, układ trzech pali kręgu odpowiada dokładnie Trzem Jutrzenkom, jak je nazywają Słowianie, czyli trzem gwiazdom Pasa Oriona. [2]

Gwiazdy te to, idąc od prawej: Mintaka, Alnilam i Alnitak. W magii ludowej Trzy Jutrzenki wzywane są zawsze przed wykonaniem czaru – „zamówienia”. Najjaśniejszą gwiazdą jest środkowa Alnilam, otoczona obłokiem mgławicy NGC 1990. Jej nazwa oznacza po arabsku „Sznur Pereł”, a u German są kądzielą bogini Freji. Perła w symbolice gnostyckiej to symbol jednoznacznie związany z boginią mądrości – Sophią, jak chociażby w słynnym „Hymnie o Perle”. Odnajdziemy w jej postaci nikogo innego, jak dobrze nam znaną, solarną Południową Jutrzenką, czyli mądrą boginię-wiedźmę. Po prawej (solarnej) stronie Alnilam, odnajdziemy położoną na wschodzie gwiazdę Mintaka, czyli w naszej terminologii, Poranną Jutrzenkę, a po lewej (lunarnej) Alnitak, Wieczorną Jutrzenkę. Razem, tworzą ciało potrójnej bogini, źródła życia, miłości i mądrości. Zanim Arabowie przeszli na islam, czcili ją w Mekce jako Al-lat, Al-Uzza i Manat, pod postacią trzech świętych drzew lub kamieni. Grecy wyobrażali Wielką Boginię przez trzy kamienne kolumny. Podobna, żeńska potrójność, powiązana z ogniem i blaskiem, pojawia się jako celtycka Brygit, późniejsza święta Brygida, patronka kowali, uzdrowicieli i poetów-wieszczów. Biorąc pod uwagę bogatą symbolikę drzewa, dwa boczne słupy kręgu na górze Bogit, to drzewo wiecznego życia (poranna Wenus) i drzewo poznania (wieczorna Wenus). Centralna, kamienna kolumna jest świętym kamieniem-betylem Bogini Matki.

Skoro dwa boczne słupy, umieszczone w obrębie wału i w ten sposób wplecione w symbolikę wenusjańskiej ósemki, przedstawiają Gwiazdę Poranną i Gwiazdę Wieczorną, to gdzie znajdziemy na centralnym obelisku Gwiazdę Południową? Sam słup ze Zbrucza to przecież skomplikowany zespół symboli, na którym odnajdziemy, w górnej części cztery boskie wyobrażenia, a w dolnej trzy, lub jedno potrójne. Przyjrzyjmy się dokładnie osobom na słupie.[3] Łatwo zauważyć, że pod trzema z nich, znajduje się na dole wyobrażenie wąsatej, męskiej postaci, pod jedną zaś – nie. Ta jedna, na rysunku – ostatnia, ma w dodatku wyraźnie szczuplejszą twarz i sylwetkę z zarysowanym wcięciem nad biodrami. Wiemy, po wcześniejszych rozważaniach, że każda z osób męskiej trójcy musiała umrzeć i po raz wtóry się narodzić, są oni, jak w hinduizmie, po dwakroć urodzeni. Przeszli rytualną inicjację, w której umarli jako istoty świata natury i narodzili się do kondycji boskiej. Troista postać na dole będzie wiec nikim innym jak potrójnym ogniem, żmijem o trzech głowach, Swarożycem. Centralnie należałoby umieścić „postać z rogiem”, czyli Boga Ojca, dysponującego cudownym naczyniem z napojem mądrości i nieśmiertelności, podobnego do wedyjskiego Twasztara, a później Brahmy. Co ciekawe, nad ramieniem kobiecej postaci, stojącej u stop boga w środkowej części słupa, widać dziecko. Jest więc on Rodem, dawcą dzieci, wespół z trzema Rodzanicami, czyli boginiami-rodzicielkami (nota bene, to one odradzają trójkę męskich bogów, są więc matkami w podwójnym, bo biologicznym i rytualnym sensie), podobnie jak czeski Krok i jego trzy córki – Kazi, Tetka i Libusza/Lubosza. W ten sposób, wzywano ich na Rusi jeszcze długo po wprowadzeniu chrześcijaństwa. Z centralną, męską postacią wiąże się jeszcze jedna ciekawa sprawa. Otóż, widać na słupie, że ma ona zarysowane… kobiece piersi! Czyżby więc nastąpiła pomyłka w identyfikacji? Twierdzić będę uparcie że nie, a to dlatego, że postać ta wyobraża kapłana, pierwotnie szamana, związanego z mocą ognia, a w standardowy zestaw męskiego, szamańskiego stroju wchodziły u ludów środkowoazjatyckich dwie wykute z metalu czasze – wyobrażenia kobiecych piersi, zakładane na czas obrzędu. Szaman-mężczyzna przejmował w ten sposób i wcielał w siebie żeńską moc solarno-ogniowej bogini. Można powiedzieć, że był androgynem, istotą męską i żeńską zarazem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po odwrotnej stronie słupa, widnieje postać Wielkiej Bogini Matki, to wtedy ujrzymy, że para ta wyraża zasadę obupłciowości bóstwa. Bóg jako jedność jest zarazem ojcem i matką.

Zidentyfikowaliśmy do tej pory dwie górne postacie i potrójną – dolną, co zatem z bocznymi? Przyjrzyjmy się podobnemu, troistemu układowi głównych bóstw buddyzmu mahajany. Centralna postać, Budda Amitabha,[4] związany jest z żywiołem ognia, co wyrażone zostało przez czerwień jego ciała. W dłoniach trzyma miseczkę, a gdy zwany jest Amitajusem – naczynie z nektarem nieśmiertelności. Nie muszę chyba tłumaczyć, z kim możemy go porównać, to odpowiednik Saturna-Swaroga.[5] Po prawej stronie Amitabhy znajduje się jego duchowy syn – bodhisattwa współczucia Awalokiteśwara, o białej barwie ciała. Symbolicznie powiązany jest z blaskiem Księżyca, co odzwierciedla się w pewnych, związanych z nim, rytuałach. Dla nas będzie to wieczorny Merkury – młody bóg, który umiera ofiarowując się dla wiosennego rozkwitu świata i obfitości pożywienia – zboża. Zabity zostaje przez ścięcie głowy lub uderzenie w nią maczugą – gromem. Co ciekawe, według pewnych opowieści i Awalokiteśwarze miała rozpaść się, na skutek niedotrzymania ślubowań, głowa. W tym samym miejscu, co Awalokiteśwara, czyli po prawicy centralnej postaci, umieszczany jest jednak czasami bodhisattwa mądrości Mańdziuśri, o złotym kolorze ciała. Złoto to barwa Słońca, a ze Słońcem związana jest postać porannego Merkurego, w kategoriach mitycznych boga-króla, znawcy kosmicznego prawa-dharmy, maat. W Egipcie umierający bóg był lunarnym Ozyrysem, łączonym z konstelacja Oriona, który ginął, by odrodzić się pod postacią solarnego Horusa. W Iranie znano identyczny mit, tam, księżycowego charakteru heros Sijawusz, ginie przez ścięcie głowy, po czym odradza się w postaci zwycięskiego, solarnego Keja Chosrowa.

Na słupie ze Zbrucza bóstwo po prawej, wschodniej (kierunek słoneczny) stronie trzyma pierścień, atrybut, który ma kilka znaczeń. Po pierwsze, krąg to symbol żeńskiej mocy. Oddanie go mężczyźnie oznacza poślubienie. Taka jest symbolika ślubnych obrączek, zawsze złotych, bo złoto oznacza prawo i poddanie się regułom, zrezygnowanie z całkowitej wolności na rzecz wybranej osoby. To samo znaczenie miała nawojka-chusta od wybranki, zawiązywana przez rycerza na głowie lub ramieniu. Złoty krąg to również symbol Słońca, a więc mądrości Południowej Jutrzenki. Jeżeli trzymasz go w dłoni, to znaczy, że znasz kosmiczne prawo bogini i dzięki temu możesz być dobrym królem i mężem. Jest to koło kosmicznego prawa, koło dharmy idealnego króla-czakrawartina, czyli „obracającego kołem”, kapitana okrętu (króla jak Lestek II) dzierżącego w dłoni ster (zespół praw) i prowadzącego okręt (kraj) według wskazówek Gwiazdy, czyli porannej Jutrzenki (intuicyjnej, gnostycznej mądrości). Buddyjskim uosobieniem idealnego władcy jest budda Maitreja, który widnieje na rysunku obok.[6] Na lotosach trzyma koło dharmy i naczynie z nektarem nieśmiertelności, barwionym zawsze w obrzędach na złoty kolor miodu. Jego wedyjskim odpowiednikiem pozostaje Mitra. Jeżeli umieścimy słup ze Zbrucza w kręgu, z „postacią z rogiem” frontem do wejścia, to „postać z kołem” znajdzie się po wschodniej, słonecznej stronie, mając u boku drewniany słup wyobrażający boginię porannej Wenus, jego jasnowidzącą żonę-wieszczkę, u Kosmasa córkę Kroka – Libuszę, do której należy, co ustaliliśmy, naczynie z miodem, napojem wiecznego życia.


Po lewej stronie „postaci z rogiem” widnieje sylwetka bóstwa z koniem i mieczem. Tutaj nie ma co spekulować, wiadomo że to symbole związane z męską mocą pokonywania wrogów i przeszkód. Analogicznie do układu słupa, u lewego boku buddy Amithaby widać bodhisattwę mocy Wadźrapaniego – „[Trzymającego] wadżrę w dłoni”, częściej ukazywanego jako otoczony płomieniami groźny wojownik z wadżrą, czyli diamentem-piorunem w uniesionej prawej dłoni i magicznymi, uczynionymi z węża, więzami do krępowania demonów w lewej (na rysunku obok).[7] Mamy tutaj archetypowy odpowiednik Lestka III, wielkiego władcę-wojownika ducha, o niezwyciężonej mocy, przede wszystkim magicznej, bo jak wedyjski Waruna, zajmuje się on przede wszystkim walką z demonami. Jest szamanem-zaklinaczem, zstępującym do zaświatów dla pokonania negatywnych mocy zagrażających ludziom i światu. Identyczne postacie odnajdziemy również w chrześcijaństwie, jako dwóch archaniołów – Michaela (patrona władzy królewskiej) i Gabriela (dowódcy hufców anielskich) stojących u tronu Boga Ojca. Wespół z nimi pojawiają się trzy Marie, a w buddyzmie trzy Tary (Gwiazdy/Wyzwolicielki). Spójrzmy na nie, na wizerunku poniżej.[8]

W środkowej części mamy centralną Tarę, białą (ale bywa i zielona), ponad którą widać buddę Amitabhę. Odpowiada ona centralnej, białej od blasku stojącego w zenicie Słońca, Południowej Jutrzence. Posiada siedem oczu (do dwojga zwykłych dodane są, po jednym, na każdej stopie i dłoni, oraz na czole), co wiąże się z symboliką bogini – siedmiu gwiazd Plejad, „Siedmiu Sióstr” jak je nazywano w starożytności. U jej stóp, po prawej stronie, stoi złota Marici – bogini związana z poranną zorzą i światłem wschodzącego Słońca. W dłoni trzyma naczynie z napojem nieśmiertelności, czyli dysponuje, jak Poranna Zorza słonecznym miodem. W rzeczywistości, nie jest ona ściśle żółta, gdyż łączy w sobie złoty kolor słońca i różowy blask zorzy. Dlatego w innych przedstawieniach pokazuje się ją również jako czerwoną. Po lewej stronie widać ciemnoniebieską, jak wieczorne niebo, Ekadżatę, panią mądrości, strażniczką mantr, zaklęć, mistycznej wiedzy. W dłoni trzyma kapalę – naczynie z czaszki z cudownym napojem mądrości. Odpowiada Wieczornej Zorzy, która jako pani wód, dysponuje naczyniem, z którego wylewa na ziemię wody natchnienia. W prawej dłoni trzyma nóż bogini – drigu, służący do cięcia zwłok, a opasana jest tygrysią skórą. Oto archetyp mądrej szamanki, bogini-wojowniczki, buddyjskiej postaci Ateny.

W ten oto sposób otrzymaliśmy grupę trzech bogiń i trzech bogów. Trzy boginie są postaciami jednej, żeńskiej mocy Bogini Matki, a trzej bogowie – Boga Ojca. Jak w hinduistycznej trójcy Brahma – Wisznu – Śiwa, tak i tutaj odnajdziemy stwórcę („bóg z rogiem”, Lestek I – mądry rzemieślnik), zachowawcę („bóg z kołem”, Lestek II – sprawiedliwy król) i niszczyciela („bóg z koniem i mieczem”, Lestek III – niezwyciężony wojownik). Łącznie, wyobrażeni są pod postacią centralnego słupa, stojącego w centrum kręgu, identycznie jak w przypadku hinduskiego symbolu lingamu (męskiego fallusa) i joni (żeńskiej pochwy). I podobnie jak w przypadku Indii, męski słup ma swoją żeńską stronę, ukazując nierozdzielność męskiego i żeńskiego aspektu bóstwa, z których miłosnego związku (jak Uranosa i Gai lub Samantabhadry i Samantabhadri) zrodzone zostają wszystkie żywe istoty i wszelkie zjawiska wszechświata. Słup ze Zbrucza zawiera znak, ukazujący symboliczną całość i jedność bóstw. Chociaż zatarty, odkryty został w podczerwieni na tylnej części słupa. Pierwszy rysunek poniżej pokazuje, jak wygląda w oryginale:[9]

Ów dziwny znak zajmował uwagę wielu badaczom, którzy odtwarzali jego kształt, jako sześcioszprychowe koło lub rozetę. Symbolika słupa, co ustaliliśmy, jest związana z Orionem, a przynajmniej jego trzema gwiazdami Pasa. Inna gwiazda Oriona, najjaśniejsza Betelgeza jest częścią tzw. Trójkąta Zimowego, złożonego prócz niej z Procjona i Syriusza w konstelacjach Mniejszego i Większego Psa. To jednak nie koniec, bo Zimowy Trójkąt stanowi część większego heksagonu sześciu najjaśniejszych gwiazd zimowego nieba. Składają się nań: Syriusz, Procjon, Rigel, Aldebaran, Capella i Pollux.[10] Porównamy układ owych sześciu gwiazd do znaku na słupie ze Zbrucza:

Łatwo zauważyć uderzające podobieństwo. Nic dziwnego, sześć konstelacji składających się na heksagon odzwierciedla mit zapisany w kronice Kadłubka. Zacznijmy od Capelli, czyli Kozy, w gwiazdozbiorze Woźnicy. Jest on wysunięty najdalej na północ, czyli związany z zimą i zimowym przesileniem. Obrazuje przez to mit związany z porą, gdy chodzi się z „kozą” lub „turoniem”, czyli młodym, narodzonym w zimowe przesilenie, wieczornym Merkurym, Hermesem, dającym płodność stad zwierząt. Będzie tak wędrował, aż do nadejścia wiosny, gdy zabity zostanie przez własnego, marsowego brata. O tym mówi następna konstelacja – Bliźnięta. Kastor i Polluks są braćmi, ale jeden pozostaje śmiertelny a drugi nie. W najstarszych mitach o takiej parze, podobnie jak w zachowanym przekazie Kadłubka, jeden z nich zabija drugiego, dokładnie biorąc: młodszy starszego. Dlaczego tak, a nie na odwrót? Bo wieczorny Merkury wychodzi na świat już w zimowe przesilenie, a jego marsowy, piorunowy brat pojawi się dopiero wraz z pierwszą, zapowiadającą wiosnę, burzą. Polluks nosił w astrologii arabskiej nazwę Rasalgeuse, czyli „Głowa Bliźniaka”, co dobrze oddaje fragment starego mitu, mówiący o ścięciu głowy umierającego wiosną boga. Wyjaśnia się przy okazji, z czyją głową jeździł po polach słowiański Jaryło. Idąc dalej, odnajdziemy Procjona i Syriusza, czyli Mniejszego i Większego Psa ścigających się na gwiezdnym polu. Procjon wznosi się znad horyzontu prosto, wiec jest szybszy, Syriusz biegnie w poprzek, jest wolniejszy, ale ostatecznie detronizuje swego brata. Oto, dlaczego Lestek II w wyścigach po koronę biegł w poprzek pola wyścigów, a jego rywal prosto i dlaczego zdyskwalifikowano zwycięzcę, a królem obrano jaśniejszego od Procjona Syriusza. Idąc dalej, napotkamy Rigel, gwiazdę konstelacji Oriona, której nazwa znaczy „Noga Olbrzyma”. To fatalna stopa, w którą ugryzł greckiego, mitycznego łowcę skorpion. Rigel łączy się bezpośrednio z konstelacją Eridan, wyobrażającą rzekę łez wylanych po śmierci Faetona, syna Heliosa. Zabity został przez Jowisza, który ratował tym sposobem przed spaleniem Gaję – Ziemię. Obrazuje to mit z przełomu lata i jesieni, kiedy ogniowy, młody bóg, suszący ziarno po zbiorach („Juliusz Cezar”) musi zostać pokonany przez jesiennego boga burzy (Lestka III), aby uwolnić wody, czyli rzekę Eridan, której gwiazdy układają się w kształt meandrującej rzeki.[11] Dochodzimy w końcu do Aldebarana w konstelacji Byka, „Postępującego za”. Za kim? Zapewne za Plejadami i Hiadami, przynoszącymi deszcz, gwiezdnymi boginkami. Skoro tak, to Aldebaran odpowiada Lestkowi III, pokonującemu poprzedzającego go, ogniowego boga, którego mit wiąże się z Eridanem i poprzedzanego przez boginię wód, wieczorną Wenus. Konstelacja ta u Greków przedstawia wyłaniającego się z wód byka, ale u Słowian z wód wychodził dzik. Zresztą nie tylko, bo i u Irańczyków moc boskiego wojownika łączono z dzikiem i nazywano Xoz – „Dzik”, chociaż łączono później z inną konstelacją – Heraklesa. Na dobrą sprawę, gwiazdy tej konstelacji równie dobrze można ułożyć w kształt rogatego byka, jak uzbrojonego w kły-szable dzika. W Indiach bóg burzy Indra znalazł sobie jeszcze potężniejszego, zdobnego w kły wierzchowca – słonia. Ponieważ byków, a dokładnie – wykastrowanych wołów, używano do orki, zachowują one te same, symboliczne konotacje, co ryjące ziemię dziki. Konstelacja Byka „atakuje” Oriona. Faktycznie, w micie, Lestek III zabija „Krassusa”, czyli starego, saturnicznego boga, stając się władcą jesiennej pory roku. Podobnie uczynił Zeus, zrzucając z niebios ojca – Kronosa. Następnie wracamy do Capelli, i opowieści, w której Popiel powstaje odmłodzony ze śmiertelnego łoża i jako młody koziołek/byczek wędruje po zimowym świecie.

Historia o odrodzeniu się w grudniowe przesilenie ogniowego boga obrazowana jest do dziś, na południu słowiańszczyzny, w obrzędzie palenia Badnjaka. Badnjak jest kłodą ściętego, starego drzewa, z której wyrośnie młode, wznoszące się ku niebiosom – przywracające łączność z zaświatami. Młode drzewko to Bożicz, „Młody Bóg”, któremu towarzyszą złotorogi jeleń i świnia. Ponieważ świnia, a dokładnie dzik, jest formą jowiszowego boga gromu, a jeleń o złotych rogach – porannego Merkurego, Bożicz uosabia młody ogień, przeciwstawiony staremu – Badnjakowi. Badnjak reprezentowany jest przez biały popiół, Bożicz – czerwony żar. Dlatego w dawnej terminologii „biały” znaczy również „stary”, a „czerwony” – „młody”, jak w przypadku Białej (starej) i Czerwonej (nowej) Chorwacji. Połączenie bieli i czerwieni będzie się potem przewijało przez tarcze herbowe i barwy państwowe, jak w przypadku flagi Polski. Alternatywną, równie często spotykaną, parę herbowych kolorów, daje zestawienie żółci i błękitu, jak we fladze Ukrainy.[12] Tym razem, związana jest ona ze słoneczną barwą porannego Merkurego i błękitem panującego nad wodami boga gromu. W godle Ukrainy, tryzubie, odnajdziemy również pozostałość znaku trzech kolumn kultowego kręgu.


Co ciekawe, jeśli przyjrzymy się dokładnie Orionowi,[13] to odnajdziemy w nim samym układ wszystkich postaci z kręgu i słupów na Górze Bogit.

Trzy gwiazdy pasa Oriona odpowiadają Trzem Jutrzenkom, czyli potrójnej Bogini. Powyżej, widać dwie bardzo jasne gwiazdy: Betelgezę i Bellatrix. Betelgeza, czyli „Pacha Kogoś Najważniejszego”, to najjaśniejsza gwiazda konstelacji, czerwony olbrzym. Biorąc pod uwagę, że po prawej stronie głównej postaci na słupie ze Zbrucza, widnieje trzymający w dłoni koło prawa bóg – król, to on jest owym „Kimś Najważniejszym”, obracającym kołem czakrawartinem, panem kosmicznych przemian. W rzeczy samej, koło zimowego heksagonu posiada swoją oś właśnie w Betelgezie. Po drugiej stronie, lewe ramię olbrzyma, tworzy gwiazda Bellatrix, czyli „Kobieta Wojownik”. Czyżby coś nie pasowało? Nie, gdyż nazwa ta powstała z błędnego, średniowiecznego tłumaczenia jej pierwotnej nazwy, Al-Najid, czyli „Zdobywcy”. Chyba nie ma lepszego miana dla gwiazdy mającej uosabiać wojowniczego Lestka III i patronującego mu boga. Głowę olbrzyma tworzą trzy gwiazdy, wyglądające jak troje oczu, zapewne nie bez znaczenia, bo w Indiach przedstawia się mądrość boga, jego oświeconą naturę, przez dodatkowe, trzecie oko na czole. Trzy gwiazdy nie są wprawdzie silne, ale za to otoczone pięknym obłokiem gwiezdnej materii, która tworzy świetlistą aureolę wokół głowy gwiezdnego olbrzyma. Co jednak z centralną postacią, wyobrażającą młodego boga ognia? Uosabiać ją będzie mgławica M42 w której widać obiekt zwany NGC2024, mgławicę gazowo-pyłową, odkrytą dopiero w XIX wieku na drodze fotograficznej. Kształtem przedstawia czarny, koński łeb. To bardzo ciekawe, bo w buddyzmie ogniowy Amitabha posiada groźną postać Hajagriwy – „Końskiej Szyi”, dokładnie Końskiej Głowy, w której ma schodzić do świata, broniąc go przed demonami. Również irański Tistrja, walczy z ogniowym demonem suszy, uosabianym przez czarnego konia, schodząc w głębię jasnych wód jeziora Wourukasza. Czyżby mgławicy M42? Ogniowy Swarożyc również miał poświęconego mu konia. Czyżby starożytni wiedzieli o wiele więcej niż nam się wydaje? Mgławica M 42, razem z Riglem i Saiph tworzą wyobrażenie trójgłowego boga z dolnej części zbruczańskiego słupa.

Rozpatrzmy teraz całość kręgu, biorąc pod uwagę jego umiejscowienie na Górze Bogit, koło rzeki Zbrucz. Oto jak wygląda:[14]

Wzgórze, na którym znajduje się kultowy krąg, wznosi się obok rzeki, której bieg wyznacza oś północ-południe. Zaznaczone zostało czerwonym krzyżykiem. Całość przypomina układ Oriona, położonego obok Drogi Mlecznej. Identycznie położona była słowiańska świątynia w Szczecinie, analogicznie zresztą do piramid w Gizie. Nie sądzę, by to był przypadek ,ale dokładne, ziemskie przeniesienie niebiańskiej symboliki. Wybierając w ten sposób święte miejsce, sakralizowano ziemię, czyniono ją tożsamą z niebiańską kraina bogów. Góra Bogit wznosi się jednak po prawej stronie rzeki, a nie lewej. Dlaczego? Bo Zbrucz płynie z północy na południe, ku Morzu Czarnemu, a nie jak Odra – do Bałtyku, w przeciwnym kierunku. Musimy to uwzględniać. Święte miejsce powinno się wznosić po lewej stronie nurtu rzeki, patrząc w kierunku jej ujścia.

W skład konstelacji Oriona wchodziły kiedyś gwiazdy, które dzisiaj łączy się z gwiazdozbiorem Królika (Lepus). Królik to „księżycowe” zwierzę,[15] którego wizerunek ma znajdować się na ziemskim satelicie. Poszczególne gwiazdy zimowego heksagonu, jeśli połączyć je liniami, dają sześcioramienną gwiazdę. Taką, jaką odnajdziemy w herbie Leliwa.[16] Pod sześcioramienną gwiazdą znajduje się w nim półksiężyc. Chodzi jednak w tym przypadku nie o Księżyc, jako ziemskiego satelitę, ale o kosmiczną łódź, którą podróżuje Orion. Jej kadłub utworzony jest z konstelacji Królika, zaś dziób i kil tworzą Syriusz i Aldebaran, na które wskazują trzy gwiazdy Pasa Oriona.[17] Stąd wzięła się łódź pojawiająca się w herbach i wierzenia ludowe, że jeżdżący na kogucie Twardowski, wraz z synami, znajduje się na Księżycu. Twardowski to tabuizowany Swarog, a święty znak religii naszych praprzodków jest Księżycem i sześcioramienną Gwiazdą, umieszczonymi na błękitnym polu niebiańskiego oceanu. Nawiasem mówiąc, antyczny symbol Saturna to właśnie heksagram. Gwiezdna łódź u stóp Oriona obrazuje Graala, kielicha lub kocioł, w którym następuje odrodzenie ze śmierci. W Egipcie, konstelacja Królika była tronem, na którym zasiadał Ozyrys.[18] Tron ów nosi na głowie bogini Izyda, odradzająca zabitego boga, dysponująca więc mocami magicznego kotła – kielicha. W podobny sposób zostaje odrodzony mistrz Twardowski, pocięty na kawałki i gotowany w kotle przez swego ucznia, Maćka. Mamy tutaj do czynienia z bardzo starym motywem szamańskiej inicjacji. Heksagram ma jednak o wiele bogatszą symbolikę, gdyż ukazuje jedność trzech postaci Boga i troistej Bogini, tworząc podstawową jantrę (na rysunku niżej),[19] magiczny diagram służący medytacji. W buddyjskiej wersji zwie się on dhamodaja, czyli „źródło dharm”, wszystkich zjawisk, całości świata. Heksagram otacza ośmiopłatkowy lotos, dając podobną symbolikę, co osiem palenisk kultowego kręgu Góry Bogit. Nie ma się co dziwić, gdyż symbolika lotosu wiąże się z kobiecym łonem, identycznie jak koła, joni i wenusjańskiej liczby osiem. Łącznie, dają one bardzo duże możliwości mistycznych spekulacji, dotyczących natury bóstw.

Mniej symboliczne, za to bardzo dokładne, odwzorowanie gwiazd zimowego heksagonu odnaleźć można w herbie Majdel. Zamieszczam go poniżej, dla porównania, wraz z mapą nieba ukazującą heksagon.[20]

Sześć gwiazd zimowego heksagonu rozmieszczonych jest w ten sposób, że trzy znajdują się po jednej, a trzy po drugiej stronie Drogi Mlecznej, przecinającej na pół całą, „niebiańską konstrukcję”. W taki sam sposób ukazuje to herb, w którym rzeka z trzema rybami przecina na ukos tarczę, odwzorowując bieg Drogi Mlecznej. Widać jednak i pewną niezgodność, bo gwiazd jest na tarczy nie sześć, ale siedem. Siódma jest dodana tam, gdzie w heksagonie znajduje się układ Kastor-Polluks w konstelacji Bliźniąt, ostatecznie więc wszystko się zgadza!

[Zainteresowanych głębiej zaprezentowanym tutaj odczytaniem znaczenia kręgu Słowiańskiej Wiary Przyrodzonej na górze Bogit odsyłam do całości materiału na stronę Taraki (rzadko kogokolwiek tam odsyłam, ze względu na skrajny allochton izm – którego i ta praca nie uniknęła dając Słowianom poczatki w Vwieku n.e. – co mną zawsze wstrząsa – ale tym razem serdecznie polecam, ponieważ jest to wyjątkowo wszechstronne i spójne ujęcie antropologiczne tematu. C. B.]:

http://www.taraka.pl/?id=oiw3

Przypisy

[1] Źródło ilustracji, schemat kręgu z Góry Bogit: „Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu” – praca zbiorowa, Wrocław 2000, str. 174

[2] Źródło ilustracji, Pas Oriona: www.daviddarling.info/…

[3] Źródło ilustracji, słup ze Zbrucza: www.taraka.pl/reiki_swiatowida.htm (z Taraki).

[4] Źródło ilustracji, budda Amitabha: www.hsuyun.org/…

[5] Być może kogoś zdziwi odwoływanie się przeze mnie do symboliki buddyzmu mahajany. Należy jednak pamiętać, że mahajana i wadżrajana powstały i rozwinęły się nie we właściwych Indiach, ale w królestwie Gandhary. Kraju rządzonym najpierw przez królów greckich (potomków zarządców Aleksandra Wielkiego), a potem z dynastii Kuszan, czyli Białych Hunów, związku plemion pochodzenia scytyjsko-turecko-mongolskiego. Sutry Buddy Amitabhy i jego kult powstały, według niektórych religioznawców, prawdopodobnie w irańsko-mongolsko-tureckiej Azji Środkowej, a nie w Indiach. Mahajana wchłaniała postacie plemiennych bóstw, nadającym im nową, mistyczna interpretację. Odłamem Hunów byli również, nasi „bratankowie” Węgrzy. Słowianie przywędrowali do dzisiejszych siedzib wraz z grupami ludności irańskiej (Sarmaci-Alanowie) i huńskiej. W sakralnej terminologii Słowian pozostały ślady silnych, religijnych wpływów azjatyckiego, irańsko-tureckiego Wschodu.

[6] Źródło ilustracji, budda Maitreja: skan pocztówki ze zbiorów autora, wydanej w Kathmandu

[7] Źródło ilustracji, bodhisattwa Wadżrapani: www.buddhanet.net/…

[8] Źródło ilustracji, Biała Tara – bp2.blogger.com/…

[9] Źródła rycin: rozeta trzecia: commons.wikimedia.org/…; rozeta druga: pl.wikipedia.org/…; znak ze słupa ze Zbrucza: upload.wikimedia.org/…

[10] Źródło ilustracji, zimowy heksagon: pl.wikipedia.org/…

[11] Kształt „W”, „M” lub „S” licznie występujący w herbach, np. Abdank, Darewski, Miłowicz

[12] Źródła ilustracji, flaga Polski: pl.wikipedia.org/…; flaga Ukrainy: pl.wikipedia.org/…

[13] Źródło ilustracji, Orion: upload.wikimedia.org/…

[14] Źródła ilustracji, mapa Zbrucza i okolic Góry Bogit – z XIX-to wiecznej gazety, której zdjęcie było zamieszczone w prezentacji multimedialnej kraowskiego Muzeum Archeologicznego. Schemat rzek i Drogi Mlecznej: www.fotosik.pl/…

[15] Patrz w Tarace: Olga Drenda Uszaty trickster; Wojciech Jóźwiak Imię Luny

[16] Źródło ilustracji, herb Leliwa: pl.wikipedia.org/…

[17] Jak np. w herbach Bieliński, Hobgarski czy Gileczyńki, gdzie ponadto centralną wieżę – Oriona zastępuje strzała. Lepiej jeszcze symbolikę całości powiela herb Korab, tyle, że tam gwiazdy zostały zastąpione głowami lwów.

[18] Nasuwa się tu pytanie, na ile konstelacja Królika mogła się wiązać również z symboliką kamiennego tronu (uosobienia bogini) władców Słowian. Może to właśnie jest ów słynny Biały Kamień – Alatyr, na którym zasiadają boskie postaci. Morze zaś, w którym ma być pogrążony, to ocean kosmicznych wód.

[19] Źródło ilustracji, jantra: www.religiousworlds.com/…

[20] Źródło ilustracji, herb Majdel: A. W. Drągowski – „Herby szlachty polskiej i litewskiej”, De Facto, Warszawa 2005, str.100. Fragment mapy nieba z „Obrotowa mapa nieba Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii EMAPOL, Łódź 2007

Świątynie Światła Świata – Grabowiec w Karkonoszach, Pogańska Dolina i Dobre Źródło


Świątynia Dziew(Anny) i Rodż(Any)-Przyrody pod Grabowcem w Karkonoszach

Sosnówka Pogańska Dolina

SOSNÓWKA

Sosnówka,  malownicza wioska turystyczno-wypoczynkowa, powstała w końcu XII wieku przy Starej Babiej Ścieżce u wylotu Pogańskiej Doliny, przy jednym z najstarszych przejść do Czech wiodących koło Dobrego Źródła pod Grabowcem – prasłowiańskiego miejsca kultu.  W początku XVIII wieku Sosnówka stała się osadą tkaczy i zasłynęła z wyrobu woali, bielizny stołowej i adamaszku. W początku XIX wieku zaczęła rozwijać się jako modne letnisko. W początkach XX wieku założono kąpielisko, powstała szlifiernia kryształów. W górnej części Sosnówki zrealizowano projekt architektoniczny budowy 80 willi na zboczach górskich, wkomponowanych w istniejący krajobraz.

Miejscowość położona częściowo w Kotlinie Jeleniogórskiej i częściowo na obszarze Pogórza Karkonoszy na wysokości 370-720 m. W Sosnówce Dolnej znajdują się kościoły: poewangelicki NMP z lat 1816-20 oraz barokowy kościół Serca Jezusa z lat 1796-97, wzniesiony na miejscu starego, gotyckiego.
W okolicy omawianej miejscowości znajduje się wybudowany w ostatnich latach dużym nakładem środków zbiornik wodny „Sosnówka”, który zmienił w znaczący sposób krajobraz w tym miejscu. Ma on pełnić funkcję awaryjnego źródła wody dla miasta Jeleniej Góry.
Sosnówka Górna jak sama nazwa wskazuje jest położona wyżej i dzięki temu wspaniale spełnia rolę wczasowiska, na terenie którego znajdują się domy wypoczynkowe.

Od Grabowca?

Zachodnia część góry Grabowiec leżącej między Sosnówką Górną a Milkowem i Karpaczem to słynna Patelnia – karkonoski czakram, przy którym ludzie od pradziejów czcili siły natury.

Skąd ta dziwna, raczej kuchenna nazwa miejsca mocy? Otóż pionową, pięknie rzeźbioną skałę zwieńcza płaski, przypominający patelnię wierzchołek. Aby można było łatwiej dostać się na ową skałę, wykuto nawet kilka stopni usprawniających wspinaczkę. I tak dziś – zapewne jak i w czasach pogańskich – ludzie przesiadują na szczycie Patelni, by nasycić oczy roztaczającym się wokół widokiem. To miejsce jest otoczone górami – niczym skalnym pierścieniem – ze wszystkich stron, drugiej takiej panoramy w Polsce nie znajdziesz!

Okolice Pogańskiej Doliny i Świątyni Rodżany-Przyrody – Skała Piec

Pradawna moc

Dawno już udowodniono, że Patelnia jest miejscem wielkiej mocy. Obszar, gdzie występuje najbardziej intensywne energetyczne oddziaływanie, zaznaczono wbitym w skałę metalowym prętem. Specjaliści od ezoteryki twierdzą, że skała ta ma właściwości kumulowania energii z wielu ziemskich kanałów energetycznych. Być może w dawnych czasach znajdował się tu nawet pogański stół ofiarny. Inni opowiadają, że na Patelnię wiedźmy zlatywały na miotłach. I pewnie dlatego wiedzie ku niej dróżka zwana Ścieżką Czarownic…

Okolice Pogańskiej Doliny i Świątyni Rodżany-Przyrody – Rudawy Janowickie – Sokoliki


Legenda o rycerzu

Podążając tą dróżką, kilkadziesiąt metrów niżej – w Pogańskiej Dolinie – natrafimy na źródło niezwykłej wody, o której dziś wiemy, że jest nasycona szlachetnym gazem – radonem. Kiedyś czarownice zabierały tę wodę na sabaty na Patelnię, była bowiem uważana za cudowną, a źródło zwano Dobrym.

Okolice Pogańskiej Doliny i Świątyni Rodżany-Przyrody

Według legendy jeden z rycerzy tropił w okolicznych lasach rannego jelenia. Gdy dotarł za nim na Grabowiec, zobaczył zwierzę kąpiące się w strumieniu. Po chwili rogacz wyskoczył na brzeg i… ozdrowiał. Wyleczyła go magiczna woda ze źródła. Korzystali z niej także zwykli ludzie, ale ukradkiem, bojąc się posądzenia o wiarę w czary.

Grabowiec i Pogańska Dolina

Kapliczka ze źródłem

Dopiero w XIII, XIV wieku dawne miejsce pogańskiego kultu wzięła pod swoją opiekę Święta Anna Samotrzecia, matka Maryi. Dzięki funduszom Bolka II, księcia świdnicko-jaworskiego, postawiono tu pierwszą kapliczkę, którą początkowo opiekowali się joannici, rycerze zakonnicy, nie mniej potężni i tajemniczy od słynnych templariuszy. Wierni mogli odtąd pielgrzymować do świętego źródła bez ryzyka spłonięcia na stosie. Kapliczka, która stoi tu do dziś, została zbudowana znacznie później – pochodzi z początków XVIII wieku. Ołtarz ustawiono na bijącym źródle, ale jego ujście znajduje się na tyłach kapliczki, więc nadal można czerpać z niego cudowną wodę. A woda z Dobrego Źródła wciąż uchodzi za leczniczą. W XIX wieku posłaniec codziennie dowoził ją do Bad Warmbrunn, czyli do dzisiejszych Cieplic Śląskich-Zdroju, wprost do pałacu hrabiów Schaffgotsch.

Widok na Karkonosze od źródła i kaplicy

Miejsce to otaczane było kultem już w czasach neolitu. Mogą świadczyć o tym nieliczne znaleziska archeologiczne, dokonane przed 1945 rokiem. Na zboczu Grabowca na wysokości od 680 do 700 m n.p.m. znaleziono m.in. kamienne i krzemienne siekierki, które przechowywano w cieplickich zbiorach Schaffgotschów. Okoliczna ludność, uznająca wodę z Dobrego Źródła za cudowną, uważała ją za pomocną w wielu chorobach. Nic więc dziwnego, że miejsce to obrosło licznymi podaniami ludowymi.

Według jednego z nich, Dobre Źródło odkrył pewien książę tropiący rannego jelenia. Gdy dotarł za nim na Grabowiec, zobaczył zwierzę kąpiące się w strumieniu. Po chwili rogacz wyskoczył na brzeg i tyle go widziano. Ozdrowiał. Okazało się, że jelenia wyleczyła woda ze źródła. Tyle legenda.

Prawdą jest jednak, że wszystko zaczęło się od wspomnianego źródła (668 m n.p.m.), nazywanego Dobrym Źródłem, Źródłem Miłości lub Świętym Źródłem, a miejsce to Babią Ścieżką, Ścieżką Czarownic czy Pogańską Doliną, co może świadczyć o tym, że oddawano się tutaj praktykom magicznym. Badacze niemieccy, wiążący to miejsce z pogańskimi wierzeniami, uważali, że miejscowa ludność czciła tutaj siły przyrody i bóstwa związane ze źródłami i wodą.

Uważa się wręcz, że Dobre Źródło to najstarsze miejsce kultowe po polskiej stronie Karkonoszy. Nie dziwi więc zbudowanie na zboczu Grabowca kaplicy. Chrześcijaństwo walczyło z kultem pogańskim Słowian anektując ich miejsce święte. O to, by na Grabowcu powstałą kaplica, postarali się najprawdopodobniej strzegomscy joannici (zakon rycerski powstały w 1137 roku w Jerozolimie), którzy otrzymali od księcia Bernarda Lwóweckiego w 1281 roku Cieplice Śląskie wraz z 250 łanami „roli, łąki i lasu”. Przekazanie im cieplickiego „Ciepłego Źródła” („Calidus Fons”) stanowiło naturalną konsekwencję faktu, iż był to wówczas jedyny zakon opiekujący się chorymi – jako pierwszy prowadzi w Europie szpitale.

Dobre Źródło i Kaplica św. Anny

Na zboczu Grabowca, nad Pogańską Doliną znajduje się niezwykłe miejsce, otoczone kultem już w czasach neolitu, kiedy to odprawiano tu pogańskie obrzędy. To Dobre Źródło leżące przy Śląskiej Drodze – najstarszej ścieżce prowadzącej przez Karkonosze na czeską stronę.

W XVII wieku stanęła obok źródełka kaplica poświęcona św. Annie.Stała się ona miejscem pielgrzymek i atrakcją turystyczną. Do dzisiejszego dnia trwa wiara w niezwykłą moc tryskającej ze źródełka wody. Według legendy, kto siedem razy obejdzie kaplicę św. Anny z „cudowną” wodą w ustach, spotka go szczęście w miłości.

Dobre Źródło „…Ołtarz w kaplicy leży bezpośrednio nad źródłem, jednak woda wypływa na zewnątrz i można ją zaczerpnąć, po czym zrobić dookoła kaplicy siedem kółek, biegnąc z wodą w ustach, co według legendy ma zapewnić szczęście w miłości :).”

Klątwa dawnych bogów – jak skończą się ludzkie zmagania z siłami Przyrody pod Grabowcem?

Ołtarz na źródle

Najstarsze dokumenty mówią o świątyni św. Anny na Grabowcu jako o „kaplicy przy świętym źródle”. Została zbudowana ona bowiem tak, żeby źródło znalazło się wprost pod ołtarzem. Tryska ze skały. Niestety, wyposażenie kaplicy systematycznie niszczało. Po wielu latach dociekań okazało się, że przyczyną jest woda.

Nie pomogło jednak nawet namalowanie obrazów na blasze miedzianej, bo i one ulegały zniszczeniu. Uznano w końcu, że nie ma innej rady, jak wyprowadzić wodę specjalnym kanałem na zewnątrz kaplicy. Stało się to na początku XX wieku. Dzisiaj już wiemy, że zniszczeń dokonywała nie tyle sama woda, co zawarty w niej rad – jest ona słabo radoczynna (9 nCi/dm3) i słabo zmineralizowana.

Nie pomaga malowanie na miedzianej blasze

Wypływające poniżej kaplicy źródełko otrzymało bardzo ciekawą kamienną obudowę. Pośrodku umieszczono niemiecką nazwę „Dobrego Źródła” („Der Gute Born”). Napis z lewej strony głosił, że w „1212 Wurde diese heilkratfige Quelle erwahnt” („W 1212 roku było święte i lecznicze źródło wspominane”), a z prawej strony, iż „1920 neu Gefasst durch Reichsgrafen Schaffgotsch” („W 1920 roku odnowił je hrabia Rzeszy Schaffgotsch”). Ostatnia renowacja ujęcia źródełka przeprowadzona została mimo toczącej się wojny w latach 1942-43. Dokonał jej ostatni cieplicki Schaffgotsch „ku pamięci” dwóch swoich poległych synów. Jeden z nich – Fryderyk Scgaffgotsch – zaginął 22 września 1939 roku podczas Kampanii Wrześniowej w Polsce.

Kamienna obudowa przykryta była drewnianym dwuspadowym daszkiem, który zniknął po II wojnie światowej. Na szczęście, został on niedawno odrestaurowany. Napisy na kamiennej obudowie są już mało, czytelne, za to tuż obok pojawiło się więcej kraników z ujęciem wody z „Dobrego Źródła”. Opada ona w piaskowcowe poidła.

Dobre Źródło – dwa krany
Ilość niekoniecznie może oznaczać jakość. Chyba kolejny etap renowacji kaplicy św. Anny powinien objąć również tą część Dobrego Źródła?

Zniszczenia w kaplicy po II wojnie światowej nie były dziełem promieniotwórczego pierwiastka , lecz niefrasobliwych ludzi. Wielokrotnie kaplicę dewastowano, a zawilgocenie to wynik sztucznego spiętrzenia wody w zbiorniku obok świątyni. Na szczęście to się zmieniło. Powstał komitet ratowania kaplicy, dzięki któremu zaczyna nabierać ono ponownie dawnego blasku. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale to co już wykonano, może budzić podziw. Odrestaurowano m.in. posadzkę, osuszono i zaizolowano mury (wykonano drenaż), zrekonstruowano witraże, zakonserwowano wstępnie ołtarz główny i boczne. Dzięki temu miejsce to przywrócono do kultu. Z okazji uroczystości patronalnych św. Anny odbywa się tutaj co roku w lipcu odpust, podczas którego zbierane są fundusze na dalszy remont kaplicy. Miejsce to znów żyje. Pierwszy chrzest po II wojnie światowej odbył się tutaj 6 kwietnia 2002 roku, a pierwszy od kilkudziesięciu lat ślub miał miejsce 22 czerwca 2002 roku. Młodzi do kaplicy dotarli – dawnym zwyczajem – w lektykach.

Być może odzyska kiedyś świetność także górska gospoda koło kaplicy (obecnie jest w rękach prywatnych). Kiedyś mieszkał w niej strażnik kaplicy, można było w niej zjeść (słynęła z pstrągów) i kupić pamiątki, m.in. kartki pocztowe, które opatrywano specjalną pieczątką na dowód, że pocztówkę naprawdę kupiono na wzgórzu. Zwyczaj ten praktykowano w większości sudeckich schronisk. Widać niedowiarków nigdy nie brakowało. Do kaplicy przy „Dobrym Źródle” przybywali nie tylko turyści, ale i pielgrzymi. Świadczyłyby o tym krzyże w miejscowościach na północny – wschód od kaplicy (Głębock, Miłków), wyznaczające trasę pątnikom. Św. Anna jest patronką górników, niewykluczone więc, że wezwanie kaplicy na Grabowcu wiązało się z działalnością w tych rejonach poszukiwaczy złota i innych rud, Walończyków. Być może kaplica służyła początkowo miejscowej ludności, zaś od XIV wieku stała się miejscem świętym, w którym – z powodu trudności z dotarciem – odprawiano msze święte sporadycznie, głównie z okazji odpustów.

[Nasuwa się porównanie z Grabarką i znoszonymi tam krzyżami przez Prawosławnych – tu Grabowiec i krzyże tam Grabarka i krzyże – a grab i buk to Święte Drzewo Rodów. Konkretnie buk – Roda a Grab – Rodżany-Przyrody. Czyżbyśmy zatem i tu i tam mieli dwa święte miejsca Kultu Bogini Przyrody – Stojącej Przy Rodzie jego Świętej Siostry.


Skłaniam się ku temu że to miejsce jest bardziej poświęcone jej właśnie Przyrodzie – Rodżanie o której wielu wątpliwej maści Rodzimowierców twierdzi, iż tej bogini nie ma bo jej nigdy nie było – a mniej jest poświęcone Dziewannie. W więc macie tutaj zapewne w pięknych Karkonoszach – Górach Karopanów – Kaplicę nie Dziew-Anny lecz Rodż-Any. C. B.]

Gospoda i kaplica

Karkonoski czakram – Patelnia

Patelnia jest jednym z najbardziej malowniczych skalnych tworów, jakie znajdują się w Karkonoszach. Jej strome ściany, poorane przez tysiąclecia wichrami i deszczem wznoszą się ku górze pionowo. Na szczycie znajduje się prawie płaska powierzchnia, gdzie można odpocząć i podziwiać panoramę zachodniego pasma Karkonoszy oraz Kotlinę Jeleniogórską.

O tym, że Patelnia jest miejscem mocy wiedziano już od dawna i nikt nie próbuje temu zaprzeczać. Aby łatwiej było się tam dostać wykuto nawet kilka stopni, dzięki którym można wspiąć się na szczyt skały. Miejsce, gdzie występuje najbardziej intensywne, energetyczne oddziaływanie Ziemi, zaznaczono wbitym w skałę metalowym prętem zakończonym główką.

Patelnia

Patelnia znajduje się na zachodnim stoku Grabowca – góry czarownic i wiedźm, a prowadząca tutaj droga zwana jest Ścieżką czarownic. Wędrówka tym szlakiem rzeczywiście może nasuwać takie skojarzenia, nie należy on bowiem do najłatwiejszych i najbardziej dostępnych w Karkonoszach.

Nieopodal Patelni, kilkadziesiąt metrów niżej, znajduje się święte źródło położone obok kaplicy św. Anny. Źródło zostało nazwane tak przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II, który tępił w stuleciu XII wszelkie przejawy pogańskich kultów w  tej okolicy. Pierwotnie źródło było oczywiście magicznym zdrojem czarownic, które odbywały swoje sabaty na szczycie Grabowca, nosząc nań świętą i dającą siłę wodę.

Niesamowite wrażenie jakie robi otoczona gęstym lasem Patelnia i towarzyszące jej grupy skał nie pozostawia wątpliwości co do kultowego i magicznego charakteru tego miejsca. Turyści, którzy tu przychodzą, są najczęściej wtajemniczeni w niesamowitą aurę tej góry i tworów skalnych na niej się znajdujących. Odwiedzają to miejsce właśnie dla jego niesamowitości i siły, jaką daje wyczerpanym wędrowcom.

Księga Tura Taja 5 – O narodzeniu Potworów i ich Bitwie o Niebo, Welę i Ziemię


O narodzeniu potworów, ich bitwie o Niebo, Welę i Ziemię, o zabiciu potworów i powołaniu do bytu Przedstworzów oraz nadaniu bogom taj


według wołchwów kapiszty w Rosi pod Biełogorodem nad Dnieprzem w ziemicy Rosomonów1, słów kołoduna Jura z uroczyska Biełyje Bogi w ziemicy plemiennej Wiatyczów ludu Burów2 oraz zinisów plemienia Kurów z ludu Istów chromu w Apuolu3.


Narodziny Potworów

Działo się to w czasie, gdy Światowit osadził już na Wierchu Weli Kłódź i obwarował ją nieopodal Źródła Źródeł. Stały też w Górach Czernobielskich wykute w drogich kamieniach trzykątne trzemy o strzelistych ścianach pnących się ku Kopule Nieba. Jeden, z kryształu, wznosił się między Górami Białymi – zwanymi też Gołogórami albo Górami Białogromnymi. Drugi, z czarnego granitu, wyrastał na stokach Czarnogór nazywanych Górami Łysymi albo Czarnogromnymi. Na wzgórzach kirowej Wozhorii, nazywanej inaczej Wozgrzą, wyrosły również strzeliste tumy: Jaspisowy Tum (Jaruny) na Wzgórku Wschodnim, Rubinowy Tum (Rui) na Pagórze Południowym, Złoty Tum (Jeszy) na Lachawie Zachodniej i wieżyca Srebrnego Tumu (Kostromy) na Gołoborzu Północnym.

Kaukowie i ich pomocnicy Ażdahy oraz Kirowie wraz ze swoimi Światłogońcami odpoczywali właśnie w nowych dworach po straszliwym trudzie walki i kształtowania Nieba, kiedy na Przełęczy Równi, tam gdzie zbiegają się czarne i białe pasma czarnobielskie, zebrali się bogowie Żywiołów i bogowie Mocy. Tu opodal Skały Grum rozpalili ognie, jako że nadciągała noc, i utworzyli wokół ognisk kręgi. Wkrótce w zapadającej czerni świeciło się na samotnej wyniosłości dziewięć ognisk. Przy każdym z nich zasiadło dziewięciu bogów4. O samym zmierzchu przybył posłaniec od Czarnogłowa, Żnuja Młona, zwana też Żmijułanem. Czarnogłów pragnąc, by bogowie nie posnęli, a prace posuwały się wartko, przysyłał im czarny napój – polewkę wzmagającą siły. Rzeczywiście, już łyk napoju pobudził stwórcze moce i boską myśl. Bogowie radzili nad ukształceniem Potworów oraz nad tym, jak i gdzie, w tajemnicy przed innymi, zabrać się do owej roboty. Myślano także o tym, w jakich miejscach zrodzone ich rękami Potwory powinny zaatakować.

Bogowie Dziewięciu Ognisk, Dażbog – Maksymilian Prjesniakow

Przy Dziewięciu Ogniskach

Przy Pierwszym Ognisku zasiedli Zorza-Jutryboga, Bożdnic-Bodnyjak, Płon-Płonetnik – wszystko dzieci Dażboowe, Rod i Rodżana-Przyroda z rodu Rodów, Strzybóg- Swist, Mokosz, Mąd-Kół oraz Chorsawa-Czara (Czur-Czuriłła).

Tu uradzono, by ukształtować okrutnego Poczara (Połoka, Obżercę, Poczariła) z tej samej materii, z której są zrobione dusza-duch i trzy duszyczki ożywiające każde ciało, jak i sama myśl. Postanowiono także cichym szeptem, że należy go skierować na Niebo.

Przy Drugim Ognisku siedzieli Rokita-Bugaj i Boruta z Wiłów-Knów, Wąda z Wodycą, Siem i Obiła z rodu Simów, Dziwień-Kupała i Dziewanna z Dziewów oraz Reża-Ragana.

Tu postanowiono porodzić straszliwą Poskrudę (Skrudź, Paskudę) z tej samej materii, z jakiej jest woda (czyli z płynnej płoni). Uradzono posłać ją, by się biła o Ziemię.

Przy Trzecim Ognisku skupili się: Perunic i Porenut- Ysk z rodu Peru na, Swarożyc, Denga i Watra-Wierta z rodu Swarogowego, Łada-Łagoda i Gogółada-Chichoła (Władyca) z rodu Łada oraz Daboga-Daba i Stryja.

Umyślono tutaj Poczwarę (Sołowieja, Oczara) z materii ognistej, takiej samej, jak tarcza Swarożycowa. Poczwarę-Sołowieja postanowiono posłać do bitwy o Ziemię.

Przy Czwartym Ognisku przykucnęli Dażbóg, Swara-Żara (Żarłuna), Perepułt-Przepląt i Licho z rodu Plątów, Łado i Ładziwc-Dziw z rodu Ładów oraz trójca Knyszów (Chorsów) – Chors-Książ, Chorsina-Księża i Chorsiniec-Książyc.

Tutaj uszeptano zdziełanie z materii świetlistnej Pożary (Smolichy) i wysłanie jej na Niebo, by tam zwyciężała.

Przy Piątym Ognisku rozłożyli się obozem Bożebogowie – Bożebóg-Bożę-Radogost i Radogódza-Uboża-Domacha, Wołos-Rogal ze Sporów, Dzieldzielija z Dziwieniów, Skalnik i Ziemiennik z Simów, Mor-Moroz i Zmora z rodu Morów oraz Lesza-Borana.

Ci zdecydowali wydać na świat olbrzymiego Porusza (zwanego też Pobójem, Podbójem bądź Światogorem). Postanowili tego potwora, zrobionego z takiej samej materii, jak skała i gruda, wysłać na Ziemię.

Przy Szóstym Ognisku zasiedli Sim, Wodo i Wodnik, Rgieł z Rgiełcem-Rogalcem, Borowił z synem Wilcem oraz Nyja i Sowic-Polel z rodu Welesa.

Tu pomyślano szóstego okrutnego potwora Połoza (zwanego też Wyrwijedlicą, Wyrwisosną lub Czerwionem). Umyślono ukręcić go z liści, ziemi i piasku, a potem wysłać w bój o Welę i jej zasoby.

Przy Siódmym Ognisku zdecydowano o powstaniu przerażającego Ponicza (Chryi, Chrapii, Chripouszy), którego mieli powołać do życia z materii poświetlnej Perperuna-Perperuda i Ciosno- Turupid z rodu Peruna, Podaga, Podagżyk-Posłaniec i Osidła-Siuda z rodu Weniów, Marzanna-Morena i Groźnica-Chorzyca z Morów, Śrecza-Pergrubia oraz Plątwa-Przepigoła (Pripegala).

Przy Ósmym Ognisku znaleźli miejsce Sląkwa-Dżdża z Wodów, Spor i Sporzyca-Rosza ze Sporów, Dyj-Poświściel, Poświst i Pogwizd z rodu Strzybogów (Swistów), Prawdziw i Czstnota z rodu Prowów oraz Pogoda.

Tu w boskich umach zrodził się Pokłon (Kręciciel, Jarzec), ukręcony z wichru i powietrza. Ten miał iść na Welę i tam walczyć w imieniu swych panów.

Nareszcie przy Dziewiątym Ognisku spotkali się Perun i Swarog oraz Makosz, Wid-Wij i Dodola z rodu Mokoszów-Źrzebów, a także Weles z Lelijem-Smętem z rodu Welesów i Prowe z Sądzą-Usudą-Karną z rodu Prowów.

Ci zamierzali stworzyć Pogrom a (Rozpuka, Pęka-Pukisa5), który miał być z materii niebieskiej i iść na Niebo, by nim zawładnąć dla nich.

Bogowie Dziewięciu Ognisk – Łada – Maksymilian Prjesniakow

Słowo o Pożarze

Zinisi apuolscy twierdzą, że ognisk było tylko osiem, a skład bogów przy nich nieco inny. Według nich Swara- Żara z zazdrości o synów Swarogowych, których miał z Dabą, namówiła ośmiu innych bogów, by razem z nią uczynili potwora. Potwór miał pożreć dzieci Swaroga. Działo się to wcześniej niż zbór na Równi przy Ośmiu Ogniskach. Wśród ojców Pożary byli ich zdaniem Chors i Chorsawa, Stryja (niezadowolona z tego, że rozporządzono bez jej zgody Wiatrem Południowym i Gorącym Powietrzem), i wszyscy pięcioro Wodowie, obawiający się gorejących synów Swaroga. Wpierw Pożarę puszczono na Welę, by wytropiła kryjówkę Daby. Ta zeszła do Nawi i w Piekle starła się z samym Welesem. Weles pokonał potwora i obciął mu ogon, który posiekał na siedem kawałków. Tym sposobem mieli się zrodzić najstarsi, najpierwsi Przedstworzowie, prabogunowie Welesożary, którzy poszli służyć nowemu ojcu i pilnowali komnat, gdzie przebywała brzemienna Daboga-Daba. Pokonana Pożara, rozwścieczona z bólu, ruszyła na Niebo i poczęła je w zatrważającym przyspieszeniu niszczyć.

Kiedy Swarog prowadził Drogą Ptasią swoich dziesięciu synów ku Ziemi, Pożara zapałała zemstą do zabójcy trzech Welesożarów, strażników w Nawi Wielodroży. Pożara pożarła dziewięciu z dziesięciu synów Swaroga i wtedy dopiero, odpędzona przez niego, uciekła. Ruszyła w Głąb i pustoszyła dalej Niebo. Inni bogowie, widząc siłę potwora urodzonego rękami Swary i jej sojuszników, zasiedli szybko na Równi, przy osobnych ogniskach, i uczynili to samo, po czym puścili potwory do boju.

Jednakże większość sławskich kątyn i kościołów potwierdza za Jurem, starszym kołodunów-samotników, co mieszkają wkoło bagnistego uroczyska Biełyje Bogi, że Pożara urodziła się razem ze wszystkimi innymi potworami, a synów Swaroga pożarła Nica lub Pomian, który jest widmem Potwora Potworów – Postracha6 i błąka się wiecznie po różnych kątach niebiańskich, roznosząc bojaźń, zmartwienia i lęki we wszy m świecie.

Kudiesnicy z kątyny Peruna w Grodzie Kija, tak samo jak mikowie Dażboga z Milska7 – w ziemicy połabskiej należącej do plemienia Łużyczan z ludu Lęgów – uważają podobnie jak kołoduni z Białych Bogów. Ich zdaniem jednak Daba została wyzwolona przez Dażboga, a nie Swaroga i prawią, że to on pożarł dzieci tego drugiego z wściekłości o gwałt zadany Dabie.

Bogowie Dziewięciu Ognisk – Daba-Dobra-Dobramyśl-Dobrośląca – Pani Światła, Pani Dnia

Z czego powstały Potwory

Tak więc według podania z Uroczysk Białobogi, nim rozstąpiły się ciemności, bogowie opuścili Welę i skierowali się każdy w swoją stronę. Wykonywali swoje zamierzenia w największej tajemnicy, a gdy wydobyli już z wnętrza Rzeczy składniki potrzebne do ukształcenia rodu Potworów, spotkali się w zawczasu umówionych tajnych miejscach, gdzie przystąpili do zmieszania owych składników i wydali potwory na światło świata.

Pierwsza urodziła się Pożara. Ładziw-Diw (Ładziwc-Dziw) podkradł się pod Kłódź Swąta i uszczknął odrobinę świetlistnego istu, Perepułt zabrał z gniazda Kostromy parę ździebek, Chors z Chorsiną dali srebro z dwóch przekutych łodzi swoich synów, a Licho z Dażbogiem przywlekli olbrzymi wór gwiezdnego pyłu – mąki niebieskiej z niebiańskiego Młyna i Żaren. Łado ugniótł to wszystko swymi stu rękami w jednolitą postać, a Swara-Żarłuna tchnęła ogień do wnętrza, który rozniecił Chorsiniec. Potwór ożył i zaraz począł wierzgać.

Następny zrodził się Poczar powstały z trzech kawałków Nieba – strzępu Powłoki wydartej pazurani Bożdnica-Bodnyjaka, calizny wydobytej z Głębi przez Płona oraz kawałka Sklepienia urwanego rękami Zorzy-Jutrybogi nad Ziemią, a także z poświatła zaczerpniętego przez Rodów z gwiezdnego Morza i nieci przywleczonych przez Mokoszę z jej welańskiej łąki – Moszelskiego Lauku Mąd splątał nieci Mokoszy, Chorsawa-Czara tchnęła ciepło w potwora, a Strzybóg przy pomocy wichrów puścił gc w ruch. Poczar od razu popędził jak szalony, tratując niebiański Bór.

Poskruda powstała w całości z ziemskich zaczynów – wód Przedmorza dobytych z samego dna Rowu przez Wądę i Wodycę, czarnej bryi z bagien Obiły i czerwonej gliny z Kotła Siemi, a także czarnej gleby Reży-Ragany i dwóch tajemnych rodzajów mchu zniesionych przez Borutę i Rokitę-Bugaja. Ożywili ją swoją gorącą żądzą Dziewowie (Kupała i Dziewanna).

Poczwara narodziła się z trzech rodzajów ognia: Ognia Ogni wykradzionego sprzed Kłódzi Swątowej przez Perunica z Porenutem, ognia niebieskiego danego przez Swarożyca i Dengę i ognia ziemskiego przyniesionego przez Dabogę i Watrę. Wszystkie te ognie zmieszały razem Łada-Łagoda ze swoją córką Gogóładą, a w ruch pchnęła Poczwarę Stryja mocnym podmuchem. Poczwara od razu poszybowała na Ziemię i tu ukryła się w gęstej koronie Ósicy na Trzygławiu.

Porusz-Światogor urodził się z litych skał zaczerpniętych z samego dna Ziemi przez Skalnika i Ziemiennika i z grudy welańskiej przywleczonej z trudem przez Mora i Zmorę, a także z bocznego korzenia Ósicy wyrwanego rękami Leszy-Borany. Pracowita Domacha-Radogódza układała kawałeczki skalne obok siebie, Bożebóg-Radogost łączył je własną śliną, po czym Wołos i Dzieldzielija tchnęli w Światogora spory żywotne. Potwór uchylił powieki, a potem dźwignął się powoli w górę, a wielki był jak sto gór złączonych razem.

Z kolei narodził się Połoz utkany z igieł i liści złotych krzewów Wiecznolasu welańskiego. Pączków drzewa Wyraju z Rajca i kory drzew Jasnożywiu z Jasnej Polany, zmieszanych z glebą Niw Weli oraz płonnym piachem Nawi, z Wrzących Gór Piekła.

Po nim ujrzał światło Ponicz, o ciele z nadwelańskich chmur wypełnionym wodami Pełnicy i złotem oraz kryształem z Wierchu, jak również pyłem-piachem z Otchłani Nyi i Pustek Polela-Sowińca.

Jako ósmy narodził się Pokłon ze złączonych w jedność oddechów Mocarzy i Żywiołów Ósmego Ogniska.

A na koniec rozpoczął swój krótki żywot Pogrom. Urobiony został z małego ułomka Byty (który jako nie rozdzielona na glinę i grudę całość przeleżał na dnie Głębi), wyciągniętego pospołu przez Źrzebów (Makosza, Wida-Wija i Dodolę), a także z ziaren żaru oraz czarnej wody zmieszanej z sadzą z włosów Nicy. Oną sadzą dawno temu Smoki i Żmijowie uczernili Powłokę po to, by nikt nigdy nie mu- siał już oglądać Nicy, a starł ją z Powłoki w jednym tajemnym zakątku i przyniósł do ognia Weles – Pan Zaświatów.

Wiele kątyn i kapiszt przychyla się do poglądu, że w każdym z Potworów znalazła się także Czarna Mąka, czyli Złyródzie Czarnogłowa, które przeniknęły do ichoru bogów z Czarnej Polewki przyniesionej przez Żnuję Młonę, Czarnogłów bowiem zamierzył zniszczenie bytów powstałych z Buły, skoro nie mógł nad nimi samodzielnie panować, i przyrządził podniecający czarny napój złyródny. Stąd ma się brać według nich znaczenie czarnej polewki podawanej wśród Sławian wyłącznie osobom niemile widzianym lub wrogom.

Potwory, w które prawie jednocześnie tchnięto żywot w różnych zakamarkach świata, natychmiast ruszyły do walki. Nie były nieśmiertelne, jak to zamierzyli bogowie, lecz były wieczne i wcale nie zamierzały słuchać swoich panów.

Bogowie Dziewięciu Ognisk – Śrecza – Pośrednicząca-Dawczyni Bogactwa

Kłótnia Porusza z Połozem

Simowie, Sporowie i Wiłowie-Knowie z całym hałasem osadzili Porusza-Światogora na Ziemi, stawiając go na Lachawie Biesogór. Stał tam, olbrzymi, i unosił ku niebu zaciśnięte pięści, a chełpił się swoją siłą. I stało się tak, że przez pomyłkę ciż sami Simowie z Wiłami i Wodami postawili obok niego Połoza-Wyrwijedlicę, bo długo nie mogli się zdecydować, którego dokąd posłać. Nim się bogowie obejrzeli, ci dwaj już się ze sobą starli. Gdy Porusz stąpał, góry zapadały się pod jego stopami, a gdy Połoz się posuwał, za jednym zamachem wyrywał z korzeniami setki drzew i ciskał nimi, wzbijając bryzgi ziemi. W jednej chwili zrobiło się naokoło nich szaro, choć Swarożyc świecił swą Tarczą-Słońcem na niebie.

Połoz rozgłaszał, że lekkim ruchem ogona znosi całe bory, rozpędza chmury z niebiosów, zasypuje koryta starych rzek i otwiera wądoły nowych. Porusz chełpił się, że jedną ręką przenosi całe góry i gdyby zechciał, mógłby Ziemię rzucić na Słońce niczym marny kamyczek. usłyszał to Połoz i przystanął przy Światogorze-Poruszu. Zaproponował, by połączyli siły. Ale Światogor nie chciał o niczym słyszeć, miał się za najsilniejszego na świecie. Tak to rozzłościło Połoza, że postanowił pokazać, kto tu jest silniejszy. Zaczął się pojedynek. Obaj szli obok siebie, a co jeden rzucił górę, rozłupując ją w kawałki, to drugi wyrwał pół lasu albo przeorał łąkę mocnym trzepnięciem pięści. Za nimi ciągnął się pas zniszczonej ziemi, a kiedy doszli już do końca, to skręcili w inną stronę i szli dalej. Było widać, że żaden nie jest silniejszy i że mogą przejść całą Ziemię wzdłuż i wszerz, niszcząc wszystko, co poczęli z trudem bogowie.

Ponieważ w owym przypadkowym zaniedbaniu największa była wina Knów, im przypadło odciągnięcie Połoza-Wyrwijedlicy z Ziemi. Zebrał się cały ród i poderwali potwora na Niebo, ale ten w pewnej chwili się wyswobodził, wyrwał wiekową jodłę i uderzył nią Borutę tak strasznie, że wybił mu oko i strącił go na skały. Boruta spadając z wysokości uderzył w głazy prawym bokiem i przetrącił sobie nogę.

Gadacze wędzcy z plemienia Kaszebów twierdzą, że od tamtego czasu zawsze już na nią utyka, po czym łatwo go poznać. Stąd ich zdaniem miało się wziąć miano tego boga: Boruta, czyli utykający.

Pozostali Knowie pojmali jednak Wyrwijedlicę i unieśli ku Weli, gdzie był przeznaczony.

Tymczasem Światogor nie ustawał, parł naprzód niszcząc wszystko, co miał na drodze. Rozglądał się buńczucznie za następnym chętnym do pojedynku i chełpił się jak na początku.

Pod osłoną nocy i deszczu, sprowadzonego przez Śląkwę, Wodowie z Simami osadzili w Krainie Jezior, na dnie jeziora Czarna Hańcza, Poskrudę. Wołchwowie z Rosi prawią, że chodziło tu o Morze Czarne, a nie o Czarne Jezioro, bo morze to leży blisko Czarnych Gór Kauków i tam znajdował się Trzygław oraz Ósica wyrastająca z wierzchołka tej góry.

Tej samej nocy Perunowie ze Swarogami w gęstej koronie Drzewa Ziemi – Ósicy, ukryli Poczwarę-Sołowieja. Blasku ognistej Poczwary nie było widać dzięki gęstym liściom Ósicy.

Bogowie Dziewięciu Ognisk – Borowił – Święty Dzik Korzeni

Bitwa Poskrudy, Porusza i Poczwary, czyli Paskudy, Światogora i Sołowieja, o Ziemię

Nad ranem Poskruda ocknęła się w głębinach wodnych i wystawiła swój złoto łuskowany pysk nad wełny. Między szczeciniastymi wargami błyszczały jej dwa wielkie kły podkręcone w górę i ostre jak szable. Od razu zobaczyła, że w konarach Ósicy coś się w słońcu błyszczy. Wzrok jej zapałał gniewem, jako że złość była Poskrudzie przyrodzona. Wysnuła się cicho na brzeg i otrzepała Żelazną szczeć, po czym ruszyła ku drzewu. Tylko na to czekał Poczwara-Sołowiej. Zaryczał ze swoich trzech paszcz i odsłonił się w całej swej potędze. Wszystkie liście z Ósicy opadły na ziemię. Z białych ócz sypnęła błyskawicami, które zabębniły na złotym karku Poskrudy. Rzuciły się na siebie potwory i sczepiły zębiskami, a potem przetoczyły przez równinę, rwąc ją kłami i rogami i drąc pazurami na strzępy. Zadudniła cała Ziemia, lądy zatrzęsły się i okryły kurzawą. Kawał jednej z południowych ziemic oderwał się i popłynął z potężną falą. Inna ziemica zatonęła nagle, przykryta rozkołysanymi wodami po tym, jak Poskruda wciągnęła Sołowieja do morza. Bryzgi wzniosły się pod samo Sklepienie. Już się zdawało, że ognisty potwór utonie, ale on wzniósł się na błoniastych skrzydłach, rozświetlił niebiosy błyskawicami, po czym spadł jak strzała na swego wroga. Skłębiły się i potoczyły dalej po kolejnym brzegu i następnym lądzie, a gdzie się przetoczyły, tam nic nie zostawało z tego, co było dawniej.

Tymczasem Światogor, który znudził się przechwałkami, przystąpił do czynu i zamierzał podnieść Ziemię. Za pierwszym razem udało mu się ją dźwignąć do kolan, ale ją puścił. Odgrażał się jednak, że następnym razem rzuci ją prosto w Słońce. Między bogami wybuchła panika, bo potwory, owszem, walczyły, jak je do tego stworzono, ale ich żądza kierowała się ku zniszczeniu zamiast ku zdobyczy. Bogowie bali się Światogora, taki był straszny, zagorzały i rozzłoszczony.

Bogowie Dziewięciu Ognisk – Plątwa – Pani Zamętu i Kłótni, Pani Kołowania

Podstęp Białobogi wobec Porusza-Światogora

Wodo-Wełm udał się na Welę, gdzie czym prędzej wdrapał się na Wierch. W owych czasach nikt jeszcze Wierchu Weli nie pilnował, bo Głęzowie jeszcze się nie narodzili. Stąd Wełm rozejrzał się uważnie i dostrzegł Czarnogłowa w żlebach rozłożystej góry Sierstnicy. Poszedł do niego i prosił o pomoc. Nie otrzymał jej jednak, bo to, co się działo, było po myśli Czarnogłowa. Czarny Bóg przegonił Wełma, ciskając weń skałami.

Udał się więc do Białobogi. Tu miał więcej szczęścia – został przynajmniej wysłuchany. Gdy skończył, wszystkie trzy oblicza Pramaci zapadły w głęboką zadumę. Kiedy już się zdawało, że i tutaj nic Wełm nie usłyszy, odezwało się pierwsze jej oblicze mówiąc, że istnieje pewna nadzieja. Drugie jej oblicze wyraziło powątpiewanie w powodzenie jakiegokolwiek działania. Trzecie oblicze Pramaci wyszeptało jednak na ucho Wełma plan, po czym ogłosiło, że Biały Bóg zajmie się rzeczą osobiście.

Białoboga poszła z Wełmem ponownie na Wierch. Leżały tam trzy głazy: Głaz Głazów, Skała Skał i Kamień Kamieni. Ten trzeci był najmniejszy, więc Białoboga i Wełm razem go dźwignęli. Przenieśli go w Białogóry welańskie, ale dalej już nie dali rady. Wełm musiał wezwać na pomoc wszystkich bogów białobożego trzemu i razem przedźwigali Kamień Kamieni na Ziemię.

Kiedy przybyli na Ziemię, od razu cisnęli Kamień w pierwszym lepszym miejscu, a było to nad brzegiem Bołotyku. Cała Ziemia się trzęsła, była spalona ogniem w wielu miejscach, a także zalana wodą. Poskruda i Poczwara sczepione ze sobą przetaczały się właśnie w pobliżu Trzygławia i lada chwila gotowe były zmieść górę z powierzchni lądu, wtedy zaś Ósica musiałaby się połamać, Sklepienie Niebieskie zawalić i cała Ziemia uległaby zniszczeniu.

Bogowie postanowili pokawałkować potwory i rzucili się je ciąć. Cięcia jednak zrastały się szybko, a skutek był tylko taki, że Poskruda z Poczarem przetoczyli się obok góry, nie naruszając jej podstawy. Światogor-Porusz w swoim marszu dotarł właśnie nad Bołotyk, więc Wełm razem z Mądem-Kółem (zwanym też Mikułą) pospieszył w tamtą okolicę. Stanąwszy naprzeciw olbrzyma, Wełm zaczął zeń szydzić. Rozeźlony Światogor po raz drugi złapał za Ziemię i tym razem uniósł ją do pasa. Mąd-Kół oblekł tymczasem workiem Kamień Kamieni. Wełm zażartował, żeby Światogor spróbował podnieść wpierw ten mały miech, który leży u jego stóp, nim przystąpi do trzeciej próby rzucania Ziemią. Chełpliwy Światogor nabrał się na ten podstęp i chwycił za worek. Nie mógł jednak nawet poruszyć Kamienia Kamieni. Tak był zawzięty, że nie chciał go puścić i coraz głębiej zapadał się w ziemię. Najpierw rozeszła się pod nim gleba i zapadł się po kostki, potem glina i zapadł się po kolana, wreszcie skały Pękły i Światogor zanurzył się po pas. Wtedy Ziemia zatrzęsła się bardzo mocno i poczęła Pękać w wielu miejscach.

Szalejąca Poskruda oraz Pożara uderzyły w Trzygław i złamały Osicę. Trzy wierzchołki trzymające Niebo upadły na Ziemię, a zaraz za nimi poczęły się osypywać odłamki ze Sklepienia. Wielka calizna niebieska pochyliła się i dotknęła gruntu. Przerażeni bogowie, mając w pamięci to, co się wydarzyło z Bułą, odskoczyli od Ziemi na Wysokie Niebo i stamtąd oglądali nieuchronną, jak się zdawało, zagładę.

Zapadły ciemności. I kiedy już się zdawało, że to koniec, a z Ziemi pozostanie tylko pył, ukazał się w całej potędze sam Bóg Bogów, Swąt-Światowid.

Bogowie dziewięciu Ognisk – który to z nich z Krukiem?

Bitwa Połoza, Ponicza i Pokłona, czyli Wyrwijedlicy, Chryi i Jarzca, o Welę

Odegnany od Ziemi Połoz przybrał wygląd wężyska o pierzasto-szczeciniastej skórze, rozciągniętego na pół Kopuły Niebieskiej. Z pyska wychodziły mu kły, zawijane, ostre niczym miecze, a naokoło głowy wiły się macki jadowite jak żmije. Ogonisko miał okryte kolcami jak nasiek i wywijał nim, tłukąc po gwiazdach. Połoz cichaczem sfrunął z Kopuły na Welę i zapadł w Nawie. A Ponicz-Chryja już tam był, w Otchłani i czaił się na każdego, kto by się ważył wejść. Miał potężne brzuszysko i łeb plugawy z długim ryjem-ssawą. Kiedy nabierał powietrza, wiatr się czynił nawet w górach Czarnobilskich, a wszystkie drzewa welańskie kłoniły się w jego stronę, sypiąc listowiem po niwach. Wreszcie zjawił się także Pokłon-Kręciciel, zwany Jarzcem, który miał tułów wpółprzejrzysty, a w wielu głowach kłapiących srogo pyskami jarzące oczyska. Jarzec spoczął na Równi i stamtąd bacznie oglądał każdy ruch podejrzany. Prowowie dźgali go po odgłówiach, chcąc pobudzić do walki. Podagowie i Morowie z niepokojem śledzili kroki Ponicza, który kręcił się przy Bramie Bram w Otchłani i wsadzał w nią swój długi ryj, badając chciwie, co też jest po drugiej stronie. Dokładnie w tym czasie, gdy na Weli potwory czaiły się przeciw sobie, na Ziemi trwał już bój.

Pierwszy ruszył do ataku Połoz, wydawszy ochrypły ryk. Ruszył z Piekła przez Założę, gdzie popłynął pod prąd jedną z odnóg Pętlicy i w górę przez błotospad Tapluszcze dobył się na Brzeg Niw. Tam przystanął i począł walić ogonem po równinnej Płaninie, która się od tego powyginała w pagóry. Dostrzegł go z Równi Pokłon-Jarzec i zaduł potężnie. Dym poszedł z jego wszystkich paszcz, grunt się poderwał do lotu niosąc okruchy skalne, kamienie uderzyły w drzewa welańskie i wszystko to razem spadło na Połoza. W tej chwili dołączył się Ponicz – sapnął i wciągnął w siebie powietrze. Skalny brzeg Niwy Niw i wody Pętlicy wzruszone w posadach runęły prosto ku jego paszczy. Gdy masy wodno-skalne sunące na niego były już blisko, odwrócił dech i zdmuchnął je prosto w Bramę Bram wiodącą do Pierwnicy, z której, jak wiadomo, nie ma już powrotu. Połoz skrył się między pagóry, które stworzył waląc własnym ogonem, ale wzgórza przy drugim wdechu Ponicza sfrunęły w Nawie niczym zabawki. Wessało i Połoza w otchłań, ale miał szczęście, bo wtedy uderzył stu wichrami Pokłon-Kręciciel. Uderzenie odepchnęło Ponicza od Bramy Bram, lecz byłby spadł całkiem z Weli, gdyby się nie uchwycił w porę jej Skraju. Cała Wela w tym jednym mgnieniu, pchnięta dwoma ciosami w tę samą stronę, obróciła się względem Nieba, co się wspierało na dachu Kłódzi. Tam gdzie dotąd była strona kostromna, naszła się strona jarunna, gdzie była rujna, znalazła się jeszowa, gdzie zaś była dotąd strona Jesza, przekręciła się strona Kostrom y z jej tumem. Połoz – Wyrwijedlica rwał bory jak trawę i sypał drzewami w pysk Ponicza. Ten obrócił ryj w górę i począł ściągać na siebie Góry Kauków. Zatrzęsły się szczyty białe i czarne i obaliły na bok. Jarzec zsuwał się z Równi w dół ku Nawiom, Otchłani i Bramie Bram, a przeorywał przy tym pazurzyskami grunty Weli do samego dna – tak się głęboko wczepił w ląd Niwy.

Wela wyglądała jak ostatnia ruina i do złudzenia przypominała Ziemię. Tam na Ziemi właśnie w tym samym czasie Światogor dźwigał w górę Swatyr-Kamień Kamieni.

Wyrwijedlica i Jarzec spadli w pewnej chwili w Otchłań na Chryję-Ponicza i skłębili się w zażartym boju. Tak skłębieni, przeciągali się wzajem to ku Bramie Bram, to w stronę Piekła, to znów w górę na Niwy, aż dotoczyli się do samego Wierchu, który jako jedyny z całych Gór Gór przetrwał do tej pory nienaruszony. W tym momencie bogowie rzucili się rozdzielać potwory, bo przerazili się, że zaraz runie Wierch, a z nim Kłódź Swąta i na to wszystko zwali się Kopuła Wysokiego Nieba. Rozdzielali je, zaklinali, a nawet zabijali, ale potwory nieczułe na zaklęcia i ciosy odradzały się i sczepiały ponownie w boju, jeszcze bardziej zapiekle zajadłe.

W tej potyczce bogów z potworami na czoło wysunął się Prowic-Prawdziw, syn Prowego i Dziewanny podszedł jednak za blisko paszczy Ponicza i byłby został przez niego połknięty, gdyby go w ostatniej chwili nie wyratowała Czstnota. Wyciągnięty przez nią z paszczy potwora, stracił jednak lewą rękę, którą gad odgryzł potężnym kłapnięciem. Czstnota, rzucona o żelazną niwę, popękała w sobie w tylu miejscach, że nie udało się jej nigdy przywrócić poprzedniej piękności i krzepy. Od tego czasu pozostała na zawsze krucha niczym bicz z piasku i nie mogła już rodzić dzieci.

Przerażeni bogowie odskoczyli od potworów, a te z łoskotem wyrżnęły w Wierch. Wierzchołek Weli zatrząsł się a w posadach, a Niebo nad nim spękało niczym sucha ziemia. Bogowie rzucili się do ucieczki. Zdawało się, że następny cios dokończy dzieła zniszczenia, lecz wtedy w całej okazałości wyłonił się ze swej Kłódzi Światowid, by położyć kres bitwie.

Bitwa Pogroma, Pożary i Poczara o Niebo

Pożarę zrzucili Chorsowie z Plątami nad brzegiem Głębi, a w miejscu tak ciemnym, że ani jeden promyk jej strasznego blasku nie mógł się stamtąd dobyć. Siedziała tam i gapiła się swoimi stu oczami po całym Niebie, łypiąc między gwiazdami za wrogiem. Poczar przybrał postać gwiezdnego wilka. Pozostawał w bezruchu poszukując dwóch pozostałych, ale ich nie widział. Pogrom spoczywał niedaleko, ale ukształcono go jako zupełnie niewidzialnego. Co chwilę potrącał coś i pożerał albo ciskał w niespodzianym kierunku z wielką siłą. Czynił to od niechcenia, dla żartu, a był chyba najniebezpieczniejszym ze wszystkich potworów. Ta zabawa go właśnie zdradziła, Pożara bowiem spostrzegła dziwne ruchy gwiazd naokoło niego i uderzyła prosto w jądro owego zamętu. Z kolei Pożarę zoczył Poczar i rzucił się za nią. Trzy potwory zderzyły się z wielkim hałasem. Tylko błyskawice rozeszły się od onego miejsca. Były sczepione tak mocno i tak splątane, że nie mogły się z owego uchwytu wypleść. Podobne do ognistej kuli toczyły się przez Niebo, łamiąc tęczowe mosty, burząc porządek między gwiazdami i dziurawiąc kolejne sklepienia. W jednej chwili rozburzyły kawał Ptasiej Drogi i powaliły Niebieski Las – wszystkie drzewa Lasu legły pokotem. Tocząc się, potwory uderzyły w Stóżar, który stanął w ogniu i rozpadł się spadając na nie żarzystymi odłomami. Głąb od razu nadpękła w tym miejscu. Zrobiła się w niej szczelina, taka sama, jak tam, gdzie ją poprzednio przebił połamany Wspór Swąta. Nica wetknęła w to miejsce swoje oko i chciwie patrzyła na dzieło zniszczenia. Rozczepione uderzeniem o Stóżar potwory odskoczyły w trzy różne strony. Poczuły wzajemną bojaźń, a lękając się siebie, rozpoczęły bój polegający na tym, który więcej Nieba pochłonie, więcej gwiazd pożre. Tym niszczycielskim sposobem chciały zawładnąć Niebieską Krainą. Upodobniony do wilka Poczar wpierw pożarł prawdziwego gwiezdnego Wilka. Pogrom rzucił się na Ciemne Niebiosa i zjadł je w dwu kawałkach. Pożara wchłonęła Niebiosa Żółte, Różowe i Szkarłatne8, a zaraz potem zabrała się za Welesowe Kłosy, z których wytrzęsła całe Ziarno. Poczar zjadł Ogniste Kręgi i Obręcz Koła Swarogowego, po czym zeżarł Niebiosa Bławatne i Zielone. Pogrom rzucił się na Niebiosa Srebrzyste i Szczerozłote, a na koniec zgryzł w kawałki Niebieskie Mury i Wieżyce. Pożara napychała sobie prosto do brzucha Ziarno aż do ostatniej plewy, a później pożarła też Kłosy do ostatniego włoska. Rozbiła Dzierzę i połamała Tłuczek, a cały zmielony w Niebieskim Młynie zapas Niebieskiej Mąki rozsypała po wszy m świecie. Poczar w odwecie połamał cały Boski Bór, po czym wessał go w swoją przepaścistą gardziel. Pożara na to zjadła Babki. Na chwilę potwory przerwały pojedynek. Bardzo się do siebie zbliżyły, wędrując przez Niebo i niszcząc, co się dało. Jeszcze tylko gwiezdna Łania, co chyłkiem chciała przemknąć ku Dziupli, padła ofiarą Pogroma, który ją wchłonął razem z Dziuplą, tak samo, jak wcześniej Niedźwiedzia, Dzika, Tura i Żubra z ich gniazdami. Zrujnowane Niebo było jednym wielkim pobojowiskiem.

Poczar uśmierca dzieci Chorsa, a Pożara dzieci Swaroga – według podania mików z Lipska i Kopanicy9

Wtedy oko Poczary spoczęło na pojedynczych gwiazdach, co się rozpierzchły z Ptasiej Drogi. Między tymi gwiazdami ukrył się cały ród Chorsów przerażonych rozpętaną bitwą. Kiedy Chors zobaczył, że Poczar w nich właśnie mierzy, nakazał wszystkim swoim dzieciom, by się rozpierzchły na różne strony. Poczar działał jednak błyskawicznie. Już pierwsze jego kłapnięcie pozbawiło żywota siedmiu synów Chorsa. Wyrywał gwiazdę po gwieździe, a z każdą pożerał jednego młodego Księżyca albo jedną Chorsawę. Na niedobitki rzuciła się Pożara, a Pogrom pognał za parą rodziców, Chorsem i Chorsiną umykającymi ku Weli. Tych dwoje wraz z dwójką dzieci (Księżycem i Czarą-Chorsawą) dopadło Wysokiego Nieba nad Zaświatami i chciało przemknąć przez dziurę wybitą w Kopule. Pogrom był jednak tak blisko, że prawie miał już w szczękach ostatnie dziatki Chorsowe. Na szczęście na Wierchu Weli przycupnęli Strzybogowie całym rodem i zobaczyli w porę, co się dzieje. Posłali naprzeciw potwora wszystkie wiatry, skupiając całą swoją moc. Uderzenie to powstrzymało Pogroma, ale otrząsnął się i kłapnąwszy potężnie złapał Czarę w pysk i wyżarł jej potężny kawał ciała. Wtedy Chorsina rzuciła się na niego. Czara czmychnęła na Welę, podczas gdy Pogrom walczył z jej matką. Widać złość musiała dodać jej sił, bo dobrą chwilę trwało one zmaganie, aż przyduszona pod łapskiem potwora Chorsina zrobiła się blada, a potem całkiem zsiniała. Chors zawrócił, chcąc ratować żonę. Byliby polegli oboje i zostali pożarci, ale zupełnym przypadkiem Prowowie – Prawic i Czstnota, znaleźli się w pobliżu. Prawic ruszył na potwora, który wypuścił zupełnie już siną Chorsinę, ale odgryzł rękę Prawicowi. Czstnota broniła syna, a Chorsawa także przyszła mu z pomocą. Czstnota została uderzona przez potwora i popękała na całym ciele, upadłszy na kamienie Weli10. Na szczęście z pomocą przybyli wtedy Simowie i Wodowie, i Mokosze. Wszyscy razem poszli za Chorsem. Pogrom musiał ustąpić -uciekł w pobliże gwiezdnego Młyna.

Od tego czasu, jak mówią mikowie z kątyny Chorsiny w Lipsku, Chorsina ma skórę błękitnoniebieską – siną, a Chorsawa-Czara ma wyżarty bok i nigdy nie może już być pełna11.

W tym samym czasie, według serbskich mików z Lipska, Swarog z Dabogą i dziesięcioma synami wracali z Zaświatów, gdzie ich Daboga ukryła przed gniewem swego męża. Według ich podania, które potwierdzają mikowie kątyny Swarożycowej w Kopanicy, Swarożyce przez cały czas aż do tej chwili przebywali razem z matką w Zaświatach, a główną rolę w przywróceniu równowagi na Ziemi odegrali Perunowie, którzy z tego powodu uzyskali później zwierzchność nad Żywiołami. To Perun ze swoimi synami Ciosną, Perunicem i Łyskiem-Porenutem odkowali z zamknięcia Siemię, tnąc mieczami, toporami i sztyletami wody zestalone w lód. Od ich roboty rozgrzane wody poczęły się unosić w górę, a tam Perperuna odciągała obłoki i zamykała je w swojej skrzyni. Tak więc dopiero kiedy narodziły się Potwory, w których ukształceniu ani Daboga, ani Swarożyce nie brali udziału, Swarog przybył na Welę, rozbił młotem dwór Welesowy w Założy i pokonawszy trzech Welesożarów, porwał Dabę z synami. Widząc, co się dzieje, jak rozszalałe są potwory, Swarog gnał co prędzej ku Ziemi, gdzie wszyscy zamierzali się ukryć. Pożara zoczyła ich ucieczkę i popędziła za nimi. Dopadła ich blisko Sklepienia i nim zdążyli się skryć, pożarła kolejno dziewięciu z synów Swaroga i Daby. Ocalał tylko jeden, najmocniejszy, najszybszy. Przy wrotach Sklepienia czekali już Perun i Perperuna. Zaraz wezwali też na pomoc Rodów i Ładów. Wspólnymi siłami odegnano Pożarę.

Trzy potwory rozsiadły się na krańcach gwiazd i rozglądały się pożądliwie za nowym łupem. Prawie już nic nie zostało z niebieskich budowli: ani jeden most, mur czy wieża. Stał ciągle Młyn i Gwózd opodal Młyna. Ich oczy jednocześnie spoczęły na tym łupie i w jednej chwili rzucili się ku zdobyczy. Gorejący Gwózd wyzywał ich swoim blaskiem. W Pędzie wyglądali jak trzy błyskawice: biała, czerwona i niebieska. Uderzyli w Gwózd z trzech stron. Drzewo Nieba zachwiało się i pękło. I kiedy już miało runąć i zdawało się, że cały świat za chwilę ulegnie zagładzie, zjawił się we własnej osobie Światowid. Potwory odsunęły się, by nabrać rozpędu, a kiedy ruszyły ponownie, Bóg Bogów na własnych barkach uniósł w górę Pęknięte drzewo, zaś Pożara, Poczar i Pogrom zderzyły się z olbrzymią siłą. U stóp Swąta potwory rozpukły się na tysiąc kawałków. Bóg Bogów wezwał wtedy na pomoc wszystkich Żywiołów i Mogtów.

O zabiciu Potworów i gdzie zostały ukryte ich głowy

Łeb Pogrom a potoczył się po zrujnowanej Ptasiej Drodze ku stojącym na jej krańcu Ślepcowi i Kostusze. Nim wpadł w niebiańską Bramę Bram, pożarł tych dwoje. Tam złączył się z Pierwnicą i nie ma go już na świecie. Światowid nakazał Żywiołom i Mocarzom rozkawałkować natychmiast ciała zabitych potworów, sam zaś popędził ułowić ich łby. Niedaleko Kosiarzy dopadł ognistego łba Pożary. Sam go połknął. Niektórzy mówią, że go zjadł, bo nie wiedział, co począć, ale gdyby tak było, zjadłby również pozostałe głowy potworów, a tak nie uczynił. Głowa Poczara szybowała ku Weli. Uderzywszy ją z całych sił, Swąt sprawił, że wbiła się w Otchłań. Po jej upadku powstał lej, który zarósł żelazną trawą. Miejsce to nazywa się Oczarowym Polem albo Łąką Oczaru. Tym sposobem Niebo zostało uratowane, a Gwózd pozostał jedyną osią, wokół której kręci się ono do dzisiaj. Następnie Bóg Bogów podążył na Ziemię i przybył w chwili, gdy Sklepienie Niebieskie już poczęło się na nią walić. Wtedy natychmiast podparł je na Górze Trzygław, na której się ono do dzisiaj opiera. Potem porwał pień złamanej Ósicy, wyostrzył go i w szarży oderwał głowę Poczwary-Sołowieja od tułowia, nabiwszy ją na tę pikę. Wolną dłonią zaciśniętą w pięść uderzył Swąt Poskrudę tak, że jej łeb pękł na sto kawałków. Głowę Poskrudy wrzucił do Morza Głoznowego (Bursztynowego), czyli Morza Wędów, a wody jego zakotłowały się, spieniły i zabełtały, na zawsze pozostając mętne. Od tamtego czasu nazywano owo morze Bołotykiem-Bełtykiem. Z łba Poskrudy zrodziło się sto potworów morskich, które rozpełzły się po wszych morzach Ziemi. Zęby Poskrudy rzucił Swąt w jezioro Czarne, a z nich narodziło się sto potworów zamieszkujących jeziora Ziemi i stamtąd przepełzły do innych jezior. Jezioro to od owego czasu zwie się Czarna Hańcza. Na szczęście te małe poczwary i paskudy w niczym nie równają się ze swoimi pierwowzorami. Teraz Swąt przystąpił do zanurzonego po szyję w rozpękającej Ziemi Porusza-Światogora, ucapił olbrzyma za włosy i wyciągnął z ziemi u brzegu Bołotyku. Kamień Kamieni -Swatyr spadł wtedy wypuszczony przez Porusza na samo dno morskie. Morze wlało się od razu w otwory po Poruszu i tam gdzie stały jego nogi, powstały dwie wielkie zatoki: Zatoka Wędów i Zatoka Istów. Bóg Bogów poniósł tymczasem Porusza na Welę. Przez całą drogę po Niebiosach bogowie rwali ciało Porusza na strzępy. Gdy przybyli na Welę, wyrwali też zębiska z łba Poczwary. Ten łeb Swąt cisnął w Naw Piekła. Wbił się on w bagno, które od razu zapłonęło ogniem. Owo miejsce nazywa się Bagnem Wrzawy i do dziś płonie niedaleko Gór Ruchomych ziejących wiecznie płomieniami. Ogień z onych gór spływa do Pętlicy, czyniąc na tym obszarze Rzekę Rzek Czerwienicą.

Bóg Bogów pociągnął Światogora-Porusza, a raczej szkielet, jaki z niego pozostał, na Wierch i tam potężnym uderzeniem wbił go w Górę Gór – tak powstała Wierżba, zwana tak dlatego, że szkielet Porusza werżnął się w górę. Wierżba pokryła się listowiem od istu Swąta i porosła złotą korą. Tym sposobem zrodziło się nowe Drzewo Świata. Wurszajci Swąta-Swaistixa z jego kościoła w Truso w ziemicy pochodzącego z Istów ludu Brusów (Prusów) mówią, że Wierżbą jest ono zwane przede wszystkim z tego powodu, iż wieńczy wierzchołek świata. Stąd pochodzi ich zdaniem powszechny wśród Sławian i Istów obrządek wieńczenia zakończonej budowli Wiechą.

Na Wierżbie wsparło się Niebo Wysokie – Kopuła Weli. Swąt przebił ciało Światogora kołkiem-piką z Osicy, żeby się potwór już nigdy nie odrodził12.

Wołchwowie z Rosi prawią, że stąd się bierze miano Światogor jako przydomek Porusza, że właśnie w Świętą Górę został wbity albo w Górę Swąta. Także Kamień Kamieni Swatyr stąd ma miano, że ze Swątej Góry, z Wierchu Weli pochodzi.

Wierżba wyrasta tuż opodal zamyku-tweru Kłódź, przy Źródle Źródeł, kilka kroków od Modrego Banioru (Jeziora Jezior). Nogi, ręce i członek Światogora-Porusza zamieniły się w pięć korzeni, szyja i głowa w pień owej Wierżby, z włosów zaś powstały konary skierowane ku czterem stronom świata.

Gdy już Swąt znalazł się na Weli, zrobił też porządek z trzema walczącymi tutaj potworami. Ucapił ich wszystkich pod Wierchem i cisnął w Otchłań. Tam roztrzaskał łeb Ponicza o skałę nad Jeziorem Martwym, po czym zanurzył go w mętnych wodach. Łeb odpadł od cielska, a jezioro pokryło się od razu czarnym lodem i takie pozostaje do dziś. Żywiołowie rzucili się na ciało potwora i zaczęli je rozszarpywać. Bóg Bogów ukręcił łeb Pokłona-Jarzca, a Połoz, widząc to, rzucił się do panicznej ucieczki. Swąt pobieżał za nim i dognał go na Ziemi, w czarnogłowskich stepach13. Tu posługując się łbem Pokłona niczym maczugą, zatłukł Połoza na śmierć. Łeb mu odciął toporem, ale jadowite kolce otaczające głowę Połoza poodłamywały się same.

Z tych kolców według wołchwów burskich mają pochodzić widywane przez ludzi do dziś pośród bezkresnych stepów małoruskich straszliwe węże-połozy, pokazujące się w Auksztocie czarne czworonożne ginwojty czy wielkopolskie trusie. Kudiesnicy Antów, czyli Wędów Nadciemnomorskich mówią jednak, że postać połoza-węża-olbrzyma przybierają na jakiś czas młode Ażdahory, to znaczy dzieci Smoków i Żmijów (Ażdahów-Spętów).

Łeb Pokłona-Jarzca zwanego też Kręcicielem rzucił Bóg Bogów w Morze Białe, które pokryło się białym lodem i od tego czasu bez przerwy jest lodem w owym miejscu skute14.

Wędowie, którzy są znanymi żeglarzami i obsiedli brzegi zarówno Bołotyku i Morza Białego, jak Czarnego, a także w najdawniejszych czasach przepłynęli wiele innych mórz15, prawią, że dawniej morze było łagodne jak baranek, a stało się złośliwe i niebezpieczne przez Potwory, a także z tego powodu, że ludzie obrazili niegdyś rabunkiem jątarowych skarbów Pana Mórz – Wodo-Wełma i bezczeszczą nieustannie morze nadmiernymi odłowami ryb.

Słowo o śmierci Światogora-Porusza  według wołchwów z kapiszty Rodżany w Rodni16

Wołchwowie z Rodni, gdzie na Górze Rodu Rodów wznoszą się cztery boskie kumiry, a spod ofiarnego głazu tryska święte źródło zwane Rodiszczem i cieknie święty strumień Rodnik, w którym kąpiel po spełnieniu ofiary daje płodność każdej kobiecie i każdemu mężowi oraz zwierzy- nie, przekazują inną opowieść o śmierci Światogora.

Według nich to Mor, bóg Zarazy i Zagłady, odwiedził swego ojca Czarnogłowa, jako że był zwyczajnie zazdrosny o to, że jest ktoś, kto potrafi bardziej spustoszyć Ziemię niż on sam. Czarnogłów nie chciał mu pomóc i wręcz zakazał jakiegokolwiek działania przeciw Poruszowi. Mor jednak nie mógł ustąpić i poprosił swoją matkę Białobogę o pomoc. Białoboga, widząc możliwość wystąpienia przeciw mężowi, poradziła Morowi, by z pomocą innych bogów przeniósł Głaz Głazów z Weli i położył go na drodze Porusza-Światogora, obok zaś wykopał wielki dół, który by potwora pomieścił. Mor wspólnie z całym rodem Wiłów przeniósł głaz. Sam własnoręcznie wykopał wielki dół, a Lesza-Borana wyścieliła go miękkimi liśćmi. Kiedy nadszedł Światogor roztrącając góry i łamiąc skały, Mor wyruszył naprzeciw potwora. Zaprosił go w gości. Światogor zgodził się dopiero wtedy, kiedy usłyszał, że tajemniczy gospodarz ma łoże, z którego po przespanej nocy wstaje się stokrotnie silniejszym. Po posiłku złożonym z całego stada krów i stada owiec Światogor chciał udać na spoczynek w owym łożu. Wtedy Mor pokazał mu dół wyścielony liśćmi. Światogor wszedł do dołu i zasnął. Wtedy Mor i Wiłowie nakryli go Głazem Głazów. Ponieważ sen miał czujny, obudził się od razu i usiłował odwalić kamienną płytę, żeby się wydobyć, ale im bardziej się wysilał, tym bardziej zapadał się w głąb ziemi pod niespotykanym ciężarem głazu. Światogor wierzgał i rozbijał się pod ziemią tak strasznie, że zaczęła ona Pękać i rozchodzić się na boki. W tym czasie Sołowiej i Poskruda starli się pod Osicą i złamali ją, a Sklepienie Niebios zaczęło się osuwać na Trzygław. Wtedy zjawił się Bóg Bogów we własnej osobie i przystąpił do robienia porządków. Kazał Morowi odsunąć głaz. Kiedy powstała szczelina, Światogor po trzykroć uderzył w Mora swym oddechem, usiłując go zabić. Trujący oddech Światogora, który dla wszystkiego, co żywe, byłby zabójczy, wzmocnił tylko Mora swoją morderczą mocą. Tym sposobem Mor stał się jeszcze silniejszy, bowiem od tej chwili posiadł również zabójczy oddech i każde jego tchnienie sieje śmiertelną zarazę. Swąt złapał Światogora-Porusza za głowę i wyciągnął go z ziemi, po czym przeniósł na Welę i wbił go w Górę Gór, czyniąc zeń Drzewo Drzew – Wierszbę, zwaną też Wierchą.

Skąd się wzięli Przedstworze

Kiedy już Niebo Głębokie zostało ponownie wsparte na Gwóździe, a Niebo Wysokie, czyli Kopuła, oparło się na Drzewie Drzew – Wierżbie, Sklepienie Niebieskie umocowano zaś na wierzchołku Trzygławia, Żywiołowie i Mocarze rozerwali na strzępy cielska Potworów. Chociaż Potwory nie były nieśmiertelne, to jednak zostały ukształcone z materii wieczystej i stały się wieczne. Nie można ich było zabić. Swąt widząc rozległość swoich włości, mnogość rzeczy wtórych i trzecich, które powstały przez ciągłe mieszanie się ze sobą Rzeczy Pierwszych, przyzwolił Żywiołom i Mocarzom, by posiedli pomocników tak samo, jak Kaukowie-Dzięgle i Kirowie. W tym celu nakazał im Bóg Bogów złączyć się w pary i podrzeć ciała Potworów, przez co ulegną one przepotworzeniu. Następnie zaś każda para powinna stworzyć po cztery lub trzy jednakowe postacie z przepotworzonej materii. Kiedy to już będzie gotowe, obiecał tchnąć w nowe boskie stwory skrę swojego istu, by stały się uleglejsze, a ich przyrodzenie współgrało ze światem. Bogowie rwali parami ciała potworów i potem parami w różnych zakątkach przestworzy niebieskich kształcili z owych strzępów nowe postacie. Tak narodzili się Przedstworze, zwani tak z powodu swego narodzenia w przestworzach, stworzenia boskimi rękami, przepotworzenia i krwi potworów, jaką w sobie noszą. Przedstworze stali się pomocnikami Żywiołów i Mocarzy – prabogunami i praboginkami – najniższymi bytami boskimi, bogami poronnymi. Poronnymi, to jest nie poczętymi z ciała swych rodziców, ale ukształconymi ich rękami, z materii martwej, choć wieczystej. Stąd bogunowie i boginki nie są nieśmiertelni, ale są wieczni. Kiedy przydarzy im się śmierć, odradzają się w tej samej postaci, ale nie tej samej osobie i po pewnym, niezbędnym do samoodtworzenia czasie.

Najwięcej najbardziej tajemnych wiadomości o Przedstworzach i powstałych z nich później Stworzach-Stwórokach posiadają gromady kapłańskie Guślarzy, Koźlarzy, Kudiesników, Czarowników, Toblacek, Czarownic, istyjskich Cereuninek i Żegnotów oraz Zaklinaczy, Wraczy, Znachorów i Czarodziejów.

Światowit tak to urządził, że każdy z 88 żyjących już wtedy bogów Żywiołów i bogów Mocy posiadł trzech lub czterech pomocników. Przy czym cały ród jako jedność miał do pomocy 15 lub 16 bogunów. Jako że rody Żywiołów składały się z ojca, matki i trojga Żywiołów Mniejszych, otrzymali oni możliwość stworzenia 5×3 Przedstworzów. Rody Mocarzy-Mogtów, gdzie prócz ojca i matki jest zawsze tylko dwoje Mniejszych Mocarzy, miały możliwość stworzenia 4×4 Przedstworzów, Tym sposobem Swąt zrównał siły mocniejszych dotychczas Żywiołów z młodszymi i słabszymi Mocarzami,

Z ciała Pokłona powstało siedem rodzin Przedstworzów: trzy Chały ze skrzydeł wyrwanych rękami Dyja i Chorsiny, trzej Stuhacze z trzech szyj obciętych rękami Strzyboga i Stryi, trzej Latawce z trzech ogonów Kręciciela obciętych również przez Stryję i Strzyboga, trzy Wichory z korpusu rozdartego przez Pośwista i Bożeboga, trzy Bełty z wnętrzności poszarpanych przez Dyja i Pogwizda, cztery Mątwy z potężnych łap obciętych przez Mąda i Mokosz oraz cztery Liszki z serca, wątroby, Żołądka i śledziony, wyciętych rękami Licha i Dodoli17,

Z poszczegółnych kawałków pociętego długaśnego cielska Połoza powstały trzy Kraśniaki, cztery Ubożęta, cztery Żyry, cztery Dobrochoty, trzy Spory, trzy Radunice, trzy Kłobuki, trzy Skotniki i trzy Mruki-Mrugi18. Było to więc dziewięć rodzin prabogunów i praboginek.

Z rozerwanego ciała Porusza-Światogora, którego szkielet, członek i głowa z szyją zostały przez Swąta zamienione w Wierżbę, powstało jedenaście rodzin Przedstworzów złożonych w sumie z 36 prabogunów i praboginek. Były to: Brzeginie, Niziołki, Polewiki, Piędzimężyki, Przypołudnice (Oprzypołudnie), Obiłuchy, Wilce-Sjeny, Wiły, Bugaje, Leśnice i Laskowce19.

Z ciała Poczwary-Sołowieja stworzono siedem rodzin liczących 28 Przedstworzów -Łojmy, Czarcichy, Czarty, Krasawki, Porońce, Zwodnice i Cmunki20.

Z Pożary zrodziło się 46 prabogunów i praboginek należących do trzynastu rodzin. Były to: Płanetniki, Zmierzchnice, Switezie, Welesożary, Swiczki, Jaskry, Skierki, Świetliki, Swarki, Żary, Ognie, Ognice i Owinniki21. Z Pogroma-Rozpuka stworzono rękami boskimi 34 prabogunów i praboginek należących do dziesięciu rodzin – Dziennice, Nocnice, Obłoczyce, Chmurniki, Gradki, Grzmotniki, Plonki-Puki, Wieszczyce, Odmienice i Południce22.

Z lochy Poskrudy Żywiołowie i Mocarze ukształcili dwadzieścioro siedmioro prabogunów i praboginek w ośmiu rodzinach: Kąpielniki, Rusałki, Męcice, Utopce, Brodzice. Tooielice. Wodniki i Bagienniki23.

Z ciała Ponicza powstało dziewięć rodzin Przedstworzów zamienionych w późniejszym czasie w Stworze, jak i wszyscy inni Przedstworze. Razem było ich na początku 36 prabogunów i praboginek. Były to Mary, Dusioły, Jagi Jędze, Upierzyce, Podrożniki (Poputniki), Mamuny, Lel- ki, Nawki i Popielnice24.

Z ciała dziewiątego Potwora Poczara powstało aż czternaście rodzin Przedstworzów, czyli 56 prabogunów i praboginek – Rodzanice, Rożańce (Rodki), Narecznice, Babajagi (Bobaki, Boby), Dziwożony, Bylice, Sądzenice, Prawki, Skarbki, Skrzęty, Skrybki, Chochołdy, Wojki (Dzicy Męże) i Szczekotuny25.

Wiadomości o ich wyglądzie znajdują się w kolejnych tajach. Tu należy jeszcze tylko zaznaczyć, że prabogunowie i praboginki rodzili się przez trzy dni i trzy noce welańskie w różnych okolicach Głębi, Ziemi, Weli, Nieba Dalekiego, Wysokiego i Niskiego.

W trakcie Wojny o Krąg Przedstworze zostali ustokrotnieni i pomniejszeni do rozmiarów porównywalnych z ludzkimi, dopiero te postacie zwane są Stworzami albo Stwórokami. Starsi Stworze, czyli 312 prabogunów i praboginek, którzy zrodzili się z Potworów na samym początku, prawie nigdy nie pokazują się ludziom i są zajęci bardzo mocno opieką nad poszczególnymi dniami roku.

Zakończenie Wojny o Bułę – nadanie bogom Taj przez Swąta

Kiedy już poćwiartowano Potwory, a z ich ciał narodzili się Przedstworze, Bóg Bogów nakazał Żywiołom, Mocarzom i wszystkim ich dzieciom przywrócenie we wszy m świecie takiego ładu, jaki był przed bitwami. Nie dało się tego uczynić do końca, ponieważ wiele rzeczy, które były na początku, zniknęło ze świata. Bogowie rzucili się do pracy pamiętając, jaki los spotkał nieposłusznych pierworodnych synów Swąta. Bóg Bogów nakazał im ze wszystkiego niepotrzebnego zrobić wielkie ognisko na Równi pod Skałą Gromu, a po wykonaniu zadania zebrać się przy tym ogniu. Mogtowie i Żywiołowie ułożyli na nowo Niebiosa złączywszy je nową Drogą Straszów na podobieństwo pierwotnej Ptasiej Drogi.

Tym sposobem przywrócono nowy ład niebiański z Gwózdem jako głównym miejscem Nieba, wokół którego do dziś kręcą się Woły niebieskie, Koń niebieski i niebieski Niedźwiedź, Kwoka z Pisklętami i ocaleli z pogromu Kosiarze. Niebo zostało bez Ślepca i Kostuchy, z jedyną Gwiazdą Welesową, bez Welesowych Kłosów i Łąki. Złożono je na powrót z czterech Niebiosów: Niskiego, Wysokiego, Głębokiego i Dalekiego. Powstało teraz jednak już tylko w siedmiu barwach ułożonych przez Zorzę – Jutrę. Niektórzy prawią więc o Siedmiu Niebach z powodu owych siedmiu maści niebiańskich.

Urządzono także nowy ład na Ziemi, którego kształt możemy do dzisiaj podziwiać. Na całej Ziemi było teraz siedem pasm gór. Na wschodzie uchowały się Góry Kauków poświęcone Czarnogłowowi, a w nich Trzygław, na którym spoczywa Sklepienie. Na zachodzie druga część owych gór zwanych Białymi, jako że poświęcone są Białobodze. Ze środka, onych dawniejszych rozległych Gór Kauków zrujnowanych przez Światogora-Porusza, zachowały się Góry Chorsa, nazywane potem Charwatami, Górami Krakowskimi lub Karpatami i Góry Sądzy-Osudy, zwane później Górami Sarmackimi albo Sudetami. Poza tym zostały Góry Łyska (Łysogóry), Góry Rod a (Rodopy) i Góry Sima (Siemana Ryle). Niektóre kątyny dodają Ósmą górę – Rawską, czyli Zerywańską, zwaną nieraz Ryfejską, gdzie miała się mieścić Koliba Zerywanów.

W nowym porządku płynęło przez Ziemię siedem wielkich rzek: Wołga-Rwa, Dunaj-Isty, Dunaper-Dnieprz, Dunaster-Dniestrz, Dziwna-Dźwina, Wiskła-Wądal i Odra- Gdera. I tu chrominy zachodnie dodają rzekę Łabę, czyli Białoboską.

Było też na niej siedem znacznych jezior, które niekoniecznie były wielkie, lecz bardzo ważne. Te jeziora to Jezioro Białe, Jezioro Czarne, Jezioro Ładów, Jezioro Cudów, Bołotoń, Jezioro Body i Jezioro Mokoszy.

Oblewało zaś Ziemię ze wszech stron siedem mórz: Morze Białe, Morze Wądy (Bołotyckie zwane też Bałatyrem lub Morzem Głoznowym), Morze Czarne, Morze Mora, Morze Mąda, zwane też Morzem Mazów oraz Wielkie Morze Południowe i Morze Północne.

Z tej pracy bogów powstała też Wela w dzisiejszym kształcie z jej siedmioma górami, siedmioma rzekami rozlanymi z jednej Rzeki Rzek – Pełnicy, z Wierchem i wieńczącą go Wierżbą, z siedmioma łąkami, siedmioma jeziorami, siedmioma czarnymi źródłami i siedmioma białymi studniami żywej wody27.

Kiedy już bogowie skończyli przywracanie ładu, zapalili ogień na Równi Welańskiej pod Skałą Gromu, skąd rozchodzą się Góry Ogromne i dzielą na Pasmo Białoboskie i Czarnogłowskie. Tu zasiedli w kręgu przy ognisku. wtedy przybył Swąt z Dzięglami-Kaukami oraz z Kirami-Godami w otoczeniu ich pomocników Ażdahów i Światłogońców.

Bóg Bogów dokonał podziału Niw między Żywiołów i Mocarzy zarówno na Weli i Ziemi, jak i na Niebie, i każdemu przydzielił pracę niezbędną, którą od tej pory miał wykonywać, aby nowy ład utrwalił się na wieczność. Tchnął też swój ist we wszystkich zgromadzonych przy ogniu bogunów i boginki. Każdej rzeczy dał znak tajemny – Taję, i każdemu z bogów taką samą Taję kutą w złocie, by nigdy nie pomylili, co do kogo należy. Dał im też piękne tyny – dwory na ich Niwach. Ostrzegł ich, że jeśli zmuszą go, by po raz kolejny opuścił Kłódź odrywając się od stwarzania, żeby ratować świat i ich samych od zagłady, nie będzie już tak wyrozumiały jak tym razem i surowo ukarze winnych. Nakazał im za każdym razem w sprawach grożących ładowi świata zbierać się przy tym ogniu i rozważać pospołu sposoby zaradzenia trudnościom. Zakazał toczenia walk, dopóki nie podejmie się w gromadnej radzie próby zażegnania sporu. Sędziami ustanowił Peruna z Żywiołów i Prowego z Mocarzy-Mogtów. Nakazał również, by każda rzecz stworzona ich rękami na Weli lub Niebie kropiona była Wodą Mora, czyli śmiertelną wodą, która zapewni, że nie powtórzy się im taka przygoda, jaka miała miejsce z Potworami. Kto by tego nakazu nie przestrzegał, ten narazi się na jego, Swątowy gniew.

Tak to po wielkiej wojnie i licznych bitwach dokonał się Trzeci Dział i Trzecie Dzieło Boga Bogów zostało ukończone. Wszech Świat, podzielony uprzednio między Dzięgli i Kirów, został teraz podzielony także między Żywiołów i Mocarzy.

Bóg Bogów otoczył Kłódź na Górze Gór – Wierchu warownymi murami. W ich obrębie znalazło się Drzewo Drzew – Wierżba, Źródło Źródeł, Jezioro Jezior – Modry Banior, Skała Skał, Głaz Głazów i Kamień Kamieni – Swatyr28. Tam się udał i po ciężkiej pracy usiadł na Głazie Głazów. Tak Kłódź stała się jego warownią i twierdzą.

Zakopanie Taj

Kaukowie-Dzięgle z Ażdahami i Kirowie-Godowie z Kuniczami udali się do swoich trzemów i tumów. Żywiołowie i Mocarze zostali przy Ognisku Ognisk, oglądając swoje nowe nabytki. Zapoznawszy się z Tajami, postanowiono złożyć je wszystkie w jednym miejscu i zakopać, by nikt nigdy nie mógł zawładnąć tajemnicą rządzenia niwami bogów i naznaczonymi im rzeczami. Sim ze Skalnikiem ukopali wielki kawał górskiego kryształu, który kryje i zamyka w swym wnętrzu każdą rzecz nie tylko przed wzrokiem. Swarog wykuł z niego kolejną skrzynię i piękne okucia do niej, Perun kłódę z żelaza, Perunic zaś z Makoszem klucz. Mokosza dała srebrne śnitki-nieci ze swej łąki uplecione przez pająki Złebytki. Wpleciono je w pokrywę skrzyni. Były to nieci złego bytu, które każdemu, kto tknąłby skrytkę, przyniosłyby samo zło. Zadanie zakopania skrzącej się blaskiem skrzyni w niedostępnym, nieznanym miejscu postanowiono powierzyć Przeplątowi i uczynić go Strażnikiem Tajemnicy. Nikt bowiem jak on nie potrafił splątywać śladów i zwodzić ciekawych.

Tak też się stało. Klucz zawiesił sobie Przepląt na szyi; miał się on stać jego czertą – zastępczym, wtórym znakiem.

Ogień wygasł i bogowie, zakopawszy wieczny żar w miejscu pierwszego zboru, rozeszli się do swoich tynów. Trzeci Dział się dopełnił.

Wołchwowie z Rodni utrzymują, że od tamtej pory na każdy boski zbór, który sobie Żywiołowie z Mocami wyznaczają w jakim bądź miejscu na Ziemi, Weli lub Niebie, bierze się żar z owego Ogniska Ognisk, miejsca pierwszego zboru, który się odbył na Równi Welańskiej u stóp Skały Gromu.

Postępują tak, by wypełniać wolę Swąta. Stąd też ludzie za przykładem kapłanów na pamiątkę owego wydarzenia w wielkie święta palą ognie zwane gromadnymi albo grumatkami, urządzając swoje ludzkie sobary29 i zbory. Zbory takie zwą też zgromadzeniami. Także kapłani różnych kościołów, kątyn, kapiszt i chromów tworzą zamknięte zbory zwane gromadami, które strzegą pilnie swoich tajemnic.

—-

Przypisy

1 Kapiszta w Rosi pod Biełogorodem w ziemicy Rosów była jedną z czterech wielkich świątyń bogini Roszy.

Ziemica Rosów, rozłożona w dorzeczu dunaju Roś, stała się zalążkiem historycznego państwa Rusów. Około I wieku n.e. dostała się pod panowanie Sarmatów. Swoje siedziby miało tutaj wtedy plemię Roksolanówa. Grupy bojowe tego plemienia składały się także ze słowiańskich, ruskich wojowników. Słowianie wchodzili od zarania swych dziejów w liczne związki z ludami tursko-irańskimi. Posiadają wiele wspólnych z Irańczykami nazw w obszarze słownictwa religijnego i nie tylko, jak również wiele pokrewnych mitówb. Udokumentowane są sojusze Słowian ze Scytami w VI wieku p.n.e.c, jak i z Sarmatami około I-II w n.e.d, czy w III-IV wieku z Hunamie. Wspólnie z Awarami opanowali w VI wieku południową i środkowo-zachodnią Europę, a wreszcie z turskimi Bułgarami, którzy zostali zasymilowani przez Słowian Naddunajskichf. współżyli przez 200 lat we wspólnym państwie historycznym. W IV-V wieku nad Rosią miało swe siedziby plemię zarówno słowiańskich Rosów, jak i alańskich Rosomonów. Niektórzy badacze twierdzą, że zarówno Roksolanie, jak i Rosomoni byli czysto słowiańskiego pochodzenia. Od tych plemion pochodzi miano rozciągnięte na całą późniejszą Ruś. W tym czasie w widłach Rosi, Dniepru i Teterewu istniało królestwo Rosów związane z władztwem Attyli. Późniejszemu rozszerzeniu tej nazwy sprzyjało kilka okoliczności. Po pierwsze fakt przejęcia jej i rozpowszechnienia na północy i zachodzie Europy przez drużyny wojenno-kupieckiego bractwa normańskich Waregów, którzy zajmowali się handlem na Wołdze w IX wieku (zaczęto ich wtedy nazywać pośród Germanów Rossmenami albo Rossokarlami – członkami Bractwa Żeglarzy)g. Drugim czynnikiem sprzyjającym było ulokowanie centrum państwa Rurykowiczów w Kijowie, czyli ziemicy Rosów, Rosomonów, a wcześniej Roksolanów. Po trzecie w okresie późniejszym, gdy Słowenowie znad Ilmenia ustanowili swoim władcą Ruryka z Rossokarlów, książęce drużyny zbrojne, stanowiące władzę Rurykowiczów wśród plemion północno-wschodnich Słowian, nazywano Rusami.

Rusowie nigdy nie nazywali Normanów inaczej niż Warjagami. Z kolei Nordowie nazywali Ruś zawsze Ostrogardemh.

Rosowie wywodzili się z ludu Budynów, a ich pierwszym władcą był Rus. Według podania wszyscy oni zrodzili się z krwi bogini Rossy, której synem był także Rusłan (Urusłan)i.

Druga ważna kapiszta Roszy-Sporzycy znajdowała się w ziemicy Istów, nad rzeką Wilją na wzgórzu Rossaj. Trzecie sanktuarium z Kopcem Roszy mieściło się w Charwacji Nadwiślańskiej – to dzisiejszy Rosiejów. Czwarta kapiszta leżała najpewniej w Roztoku w ziemicy Obodrzyców, nad rzeką Warnową (dzisiaj niemiecki Rostock).

a Według zapisów Ptolemeusza.

b Patrz: M. Składankowa Mitologia Iranu.

c Potwierdza to Herodot pisząc o wspólnej ich walce przeciw perskiemu królowi Dariuszowi [SSS – Scytia t. V, str. 101-122].

d Jedna z hipotez naukowych zakłada nawet istnienie wielkiego słowiańsko-alańskiego państwa plemiennego [SSS t. V. str. 5672].

e Znane są huńskie groby książęce zachowane na terenie Polski i szereg znalezisk archeologicznych, które wskazują na pokojowe współżycie Hunów ze Słowianami. Słowianie jednakże podlegali Hunom, którzy zdobyli przemocą ziemice Lęgów (Śląsk, zachodnią Małopolskę, Wielkopolskę aż po Kujawy), a inne stały się krajami wasalnymi Attyli. Słowianie występowali później zbrojnie u boku Hunów [patrz też W. Hensel Polska starożytna, str. 574-581].

f Współdziałanie części plemion wschodnich z Awarami, liczne sojusze np. Bułgarów, ale i zdrady (także np. Bułgarów), również opór morawsko-łużyckiego kraju Samona, rozbicie Awarów w Panonii przez Słowian – to epizody składające się na skomplikowane stosunki między Słowianami i Awarami. Nie ulega jednak wątpliwości, że fala słowiańska zalewająca południową Europę posuwała się najpierw wspólnie z Hunami, a potem z Awarami. Potwierdzają to liczne źródła kronikarskie z obszaru zwłaszcza Bizancjum, ale także np. bawarskie czy gockie. Jordanes na przykład pisze, że po zabiciu króla Antów (Wątów Nadczarnomorskich) Bozy przez króla gockiego Winitara (syna Hermanryka) Hunowie ruszyli na nich całą potęgą i pokonali ich, przepędzając z kraju nad Dunajem. Podobnych wzmianek jest wiele, np. w Powieści dorocznej, u Konstantyna Porfirogenety, Prokopa z Cezarei i innych [patrz SSS t. VII. str. 386-390].

g Kupcy i żeglarze normańscy (Waregowie) wchodzili w liczne kontakty ze Słowianami, przeważnie pokojowe. Stykali się z plemionami wywodzącymi się z bałtyjskiego ludu Istów oraz z potomkami Burów i Budynów – głównie Krywiczami, Wiatyczami, Rosami i Rosomonami – o pochodzeniu mieszanym alańsko-słowiańskim. W tym czasie w ich ojczyźnie skandynawskiej zaczęto ich nazywać Rosokarlami, podczas gdy Rusowie zawsze zwali ich Warjagami. Wniosek o wareskim pochodzeniu nazwy Ruś nie ma większego uprawnienia niż wniosek o rodzimym pochodzeniu tej nazwy od plemienia Rosów. Przypisywanie takiego rodowodu nazwie Rusi jest wyrazem megalomanii Zachodu. Trwa w nauce spór, który nie będzie miał chyba końca. Kompromisowe propozycje tłumaczą pochodzenie nazwy zbiegiem okoliczności, na który i my w przypisie do tej tai wskazujemy [patrz także PP].

h Patrz SSS np. t. V, str. 226 – Sklaweni (0strogard), hasła Ruś Rurykowicze, Waregowie – w innych tomach lub MSKDS.

i Rusłan jest wspólnym słowiańsko-irańskim bohaterem licznych podań o wątkach wyraźnie mitologicznych. [patrz: Taja Jedenasta przypis: Rosza, M. Składankowa Mitologia Iranu, str. 170-203].

j Dzisiaj znajduje się na tym wzgórzu wileński cmentarz.

2 Lud Burów jest jednym z siedmiu wielkich ludów Sławian lub, jak kto woli, ośmiu ludów sławsko-istyjskich, wywodzącym się podobnie jak pozostałe wprost od Zerywanów. Był to odłam Sławian najbardziej wysunięty na północny wschód. Od wschodu otaczały Burów ludy turańskie i irańskie. Obcy kronikarze starożytni nazywali ich Czarnosiermiężnymia. Wędrowali oni z Koliby tak jak wszyscy potomkowie Zerywanów. Osiedli nad Wołgą i Oką, Później przesunęli się także nad Berezynę. Od południowego zachodu sąsiadowali z Budynami, od zachodu z Istami, od północy z Fennami (Finami), Około I wieku n.e. duży odłam Burów przemieścił się w okolicę źródeł Wisły i Odry, na Śląskb. Tu zostali włączeni do wielkoplemiennego królestwa Lęgów, Utrzymywali żywe stosunki gospodarcze z naddunajskimi prowincjami Rzymu, dla których podobnie jak Charwacja Nadwiślańska stanowili zaplecze gospodarcze – hutnicze, górnicze, produkcji ceramicznej. Później zostali pobici przez wędrujących od północy Germanów i zmieszali się z nimi. W zbrojnych mieszanych słowiańsko-germańskich grupach wyruszyli na południe, atakując cesarstwo rzymskie w czasie wojen markomańskich. Marek Aureliusz zawarł z nimi przymierze. Wymienia ich w swoich relacjach Ptolemeusz. Główna część owego plemienia – poza wojownikami – pozostała na Śląsku. W VI wieku pod wodzą króla Wiatka powrócili do rodzinnych ziemic nad Oką i Donem. Wiatka pochodził z królewskiego rodu wędzkiego Wędtyczówc. Burowie śląscy uczynili go swoim władcą. Koronowanie władcy obcego pochodzenia było często praktykowane wśród Sławian. Jest wiele przykładów takiego postępowania, poczynając od Białochorwacji, gdzie królową uczyniono Wandę z rodu wędzkiego, przez Czechów, którzy w VI wieku wybrali na władcę Samona z plemienia Frankówd, Rusów, którym królował wareski Ruryk, aż po elekcyjnych królów historycznej Polski. Od imienia Wiatki okoliczni nadwołżańscy Burowie nazwali powracające plemię Wiatyczami.

Kołodun Jure z Uroczyska Biełyje Bogi był zwierzchnikiem wielkiej kapłańskiej gromady kołodunów. Kołoduni posiadali całą tajemną wiedzę na temat wody – jej pochodzenia, związków z Podziemiem i Niebem, źródeł świętych, boskich korzeni rzek, jezior i mórz. Potrafili wróżyć przyszłość z toni wodnej lub pojedynczych kropel, leczyć wyłącznie przy pomocy różnych rodzajów wód ze świętych źródeł wody wrzącej lub zamarzniętej. Znali w szczegółach cały rytuał związany z oczyszczającym działaniem wody i obmywaniem, które to czynności powiązane były z porami roku, przesileniami itp. Ślady tych obrzędów zachowały się w licznych opisach kronikarzy i praktykach świątecznych aż do XX wieku. Kołoduni umieli sprowadzać deszcz i powstrzymywać wylewy rzek. Znając odpowiednie miana, czerty, gramoty i taje, potrafili zakląć morze, by się wzburzyło, albo w środku lata zestalić jego powierzchnię w lód. Litwini przy pomocy kołoduna z Białoziera przeprawili się latem z całą armią przez Zatokę Ryską na Ozylię. Stare kroniki mówią wiele o tajemnej umiejętności przechowywania pokarmów w stanie świeżości przez Sławów białozierskich i Istów-Litwinów znad Dźwiny. Potrafili też oni przez kilka miesięcy przechowywać zwłoki zmarłego do czasu nadejścia właściwej daty ich pochówku. Zaklęcia kołoduńskie wypowiadano poruszając się ruchem kolistym w stronę przeciwną kierunkowi słońca. Przy pomocy kolistych tanów, czyli rytualnego tańca w zaklętym kole-kręgu (praktyki magicznej imitującej boski Krąg i Zbór, znanej i stosowanej powszechnie wśród wszystkich Sławian), kołoduni wprawiali się w wieszcze uniesienie. Surowe samotnicze zasady przestrzegane w Uroczysku Biełyje Bogi, będącym zborem gromady kołodunów całej Słowiańszczyzny, zabraniały im rozmów przez większą część roku, i korzystania z czyjejkolwiek pomocy. Nakazywały natomiast dokonywanie licznych oczyszczających kąpieli i obmywań. Zabraniały im również strzyżenia włosów, zwłaszcza w miejscu ich kolistego rozchodzenia się na czubku głowy, gdzie rodziła się osobista moc czarowna i zarazem wnikała w osobę cała magiczna moc wszego świata. Stąd wzięły się właśnie późniejsze wierzenia w zaklętą siłę i szaleństwo związane z powstałym z włosów na głowie kołtunem oraz posądzenia o zadawanie kołtuna czaramif. Ścięte włosy były traktowane jak część duszy i pilnie strzeżone przed obcymi, zbierane w woreczki albo zakopywane pod kamieniami z zachowaniem obrzędug.

Jur z Białoziera, usłyszawszy głos Białobogi, wyruszył na południowy zachód, by zbudować gród, który jej będzie poświęcony. Zbudował go własnymi rękami. Zwano go Grodem Jura albo Białym Grodemh. Blisko tego miejsca wybudowano potem późniejszą stolicę ziemicy Słowaków – Bratysławę.

a Hekataios i Herodot wymieniają ich nazywając Melanchlajnami – Czarnosiermiężnymi [patrz PP t. l, str. I 14].

b Być może znaleźli się oni nad Wisłą i Odrą dowodzeni przez Sarmatów, którym wcześniej podlegali. Nie wiadomo, czy nie był to jednak element wspólnej akcji zaprowadzania sarmackiego (słowiańsko-alańskiego) zwierzchnictwa nad ziemicami Sarmacji Europejskiej aż po linię Odry.

c O Wiatce pisze Powieść doroczna, widząc w nim założyciela plemienia Wiatyczów wywodzącego się z Lachów (Lęgów).

d Wielu uczonych uważa, że Samon był Chorwatem, a nie Frankiem. Byłby to więc władca słowiański pierwszego wielkiego państwa Morawy. Być może to jest właśnie okres świetności dynastii Swewładyczów, gdyż Morawa Samona objęła także Serbię Nadłabską (Łużycką), Karantanię i Słowian Panońskich oraz Chorwatów. Możliwe, że dalej na południowym wschodzie weszli w jej skład także Serbowie z Belgradu i Raszki [patrz SSS t. V, str. 39].

e Jur z Biełych Bogów jest postacią mityczną [patrz SSS t. V, str. 492].

f Patrz: MSiP; SLLB; M. Cetwiński i M. Derwich Herby, legendy, dawne mity; KLS i inne].

g O rozpowszechnionym wśród Słowian z Pomorza, Gór Karpackich i Rusi zwyczaju obrzędowego zakopywania włosów i innych magicznych praktykach dotyczących włosów pisze J. G. Frazer, Złota gałąź, str. 213-214. Zwyczaj ten był według niego także rozpowszechniony wśród germańskich Sasów, którzy, jak wiadomo, zajęli ziemie Drzewian-Durzywian (Durzyńców) na Załabiu.

h Chodzi o gród Svaty Jur w pobliżu Bratysławy [patrz SSS t. V, str. 492].

3 Kurowie są uważani za rdzennych mieszkańców ziemicy Kurzeme. Jednak ziemie te zajmowali także Wędowie, którzy zostali wchłonięci przez osiadłych tu i wciąż wypierających ich Istów, Także Wędowie-Sysłowie (Węsowie) podbijali ziemice północno-wschodnie aż po Jezioro Białe. Obok nich osiedlali się tutaj zdobywczy Wądletowie, których miano przejęli w końcu Oksztowie-Auksztotowie, nazywając swój kraj Litwą (Letuva), a także Łotygołowie – Letgale. Bez wątpienia na tym terenie przewagę ludnościową mieli jednak Istowie, którzy w końcu wchłonęli wszystkie inne ludy i plemiona. Ślady sławskich z pochodzenia Wędywarów przetrwały do dzisiaj w ziemicy Kurzeme w nazwach miejscowych i rzecznych.

Chrom w Apuolu był świątynią Gabii i Gabisa – istyjskich (później litewskich) odpowiedników Swary i Swaroga lub Paniksa (późniejszy pruski odpowiednik Swaroga). Apuole (Opole), znane w średniowieczu jako Apulia, było grodem o rodowodzie sięgającym I wieku, co potwierdzają badania archeologiczne. W roku 854 zostało zdobyte i zniszczone przez szwedzkich Wikingów króla Olafa (czyli Waregów). Odbudowane ponownie, jest dzisiaj niewielką osadą w Kuroniia.

a Patrz np.. SLLB str. 199 albo SSS – Apuole i inne hasła związane z Kurzeme, Łotwą i Prusami.

4 Dziewięć Ognisk, przy których rozsiadło się po Dziewięciu Bogów to nieprzypadkowa liczba, bowiem czerta ,,9″ jest w Tajemnym Trebniku związana z Zaświatami i we wszystkich tekstach występuje jako symbol śmierci (9 śledzion Sowiego, 9 drzwi z komory Polela, dziewięciu Ciemnych Bogów Podziemnych itp.). W tym przypadku mamy do czynienia ze zdwojeniem tego symbolu, co przepowiada wielkie zniszczenie, nagromadzenie śmierci i olbrzymi zamęt, jaki wyniknie z działań podjętych przez bogów Żywiołów i Mocy. 9×9 daje 81 bogów siedzących przy Ogniskach. 8+ 1 to trzecia dziewiątka – trzeci okres Stwarzania Świata przez Swąta, który zakończył się Trzecim Działem, ale także potrójne ostrzeżenie przed nieuchronną zagładą. Jak wiadomo, wszystkich Żywiołów i Mocy jest 88 – jeśli nie liczyć Swątlnicy-Strzęśli (Jemioły-Imieli), przepadłej w Kłódzi według jednych podań, a zaklętej w płonną gałąź Wierżby lub w Bodre Światło – Bożą Krówkę (Biedronkę), a potem strąconej z Niebios i wykreślonej z poczetu bogów, według innych wersji mitu. O losach Swątlnicy mówi zarówno mit (baj) związany z zerwaniem płonnej gałęzi przez Diwa-Ładziwa, jak i mit o Dzikich Łowach oraz walce Łada-Kolady z Welesem czy mit o oślepieniu Bożdnica-Bodnyjaka. Ani cyfra 88, będąca wszak czertą zastępującą taję „S” (88 składa się z czterech zwróconych do siebie i przeplecionych liter „S”), ani liczba pozostałych poza Ogniskami siedmiu bogów również nie są przypadkowe i obojętne. Szczęśliwa według wszelkich trebników siódemka składa się bowiem ze wszystkich uznawanych za wyjątkowo przychylnych ludziom bogów, a właściwie z samych bóstw żeńskich. Są to boginie: Krasatina, Boda, Warza-Cica, Żywia-Siwa, Radorada, Ruda-Ródź i Rada-Zboża. Wszystkie one są boginiami-Dziećmi Wielkich Żywiołów i Mocy. Sześć z nich (z wyjątkiem Rady-Zboży) to córki Mocy. Ta czerta, ,,6″, jest z kolei odwrotnością ,,9″, symbolem życia. Zwraca również uwagę występowanie w owym zestawie siedmiu szczęśliwych Trójcy Radzic (Radorada, Ruda-Ródź i RadaZboża) związanych z obrzędem narodzin ludzkich.

W tajach tłumaczy się ową nieobecność Siedmiu Bogiń na dwa sposoby. Według pierwszego tłumaczenia, tych siedmiu jeszcze nie było wtedy na świecie, co stoi w pewnej sprzeczności z poprzednimi tajami. Drugie mówi, że nie chciały one po prostu brać udziału w przygotowaniach do uśmiercenia Świata.

Wiedza na temat czert zawarta jest w Wielkim Trebniku Tajemnyma, a także częściowo w Tai Siódmej.

a Tajemny Trebnik lub inaczej Wielki Trebnik (zwany także Wielkim Trebnikiem Tajemnym) jest księgą obrzędową dostępną wtajemniczonym członkom Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata oraz wyznawcom wiary przyrody. Rodowód tego trebnika sięga czasów Powieści dorocznej (X w.) i sekt bogomilców oraz chłystów, uznanych za heretyków przez Kościół chrześcijański z powodu ich praktyk magicznych i nawiązywania do wiary przyrodzonej, czyli pogaństwa. Księga gołubia jest przechowanym w odpisach fragmentem tekstów trebnika. Trebnik miał zaginąć w XV wieku, ale wtajemniczeni twierdzą, że został współcześnie odtworzony i daje wykładnię wszystkich tajemnych sensów zawartych w symbolach i mitach Słowian oraz w całym systemie religii przyrody. Główny ośrodek kultu Światowita (Boga Bogów – Tao) ma się znajdować w Krakowie. Przedstawiony powyżej wywód został zaczerpnięty z Tajemnego Trebnika wiary przyrodzonej.

5 Pogroma nazywano różnymi zastępczymi mianami, podobnie jak wszystkie byty niebiańskie, po to, by nie wymawiać jego imienia właściwego. Tak jak inne Potwory był znany pod tymi mianami w różnych stronach ziemicy Słowian oraz Istów. Stąd pochodzą jego nazwania, takie jak Rozpuk, Pęk oraz przechowane przez Istów-Łotygołów – Pukis.

Zachowane zapisy świętych ksiąg wiary przyrody Łotygoły pozwalają dokładnie prześledzić, w jaki sposób przebiegał proces przepotworzenia Potworów i stworzenia Stworzów (Przedstworzów) z ich ciał, bowiem kapłańska gromada Wejunasów przechowała wśród Letgalów dokładny obraz Pukisa (znanego i dziś łotewskiemu folklorowi) jako wrogiego ludziom ognistego, latającego smoka-olbrzyma, zamieszkującego jednocześnie wody. Pukis przebywał zarówno w powietrzu, jak i w głębinach mórz i jezior. Z łotewskiej mitologii, Dzismy, znane są jednocześnie późniejsze duchy pomocnicze – bogunowie, powstali z ciała Pukisa Pukowie oraz żeńskie Pukieny. Ci Stworze (boginki i bogunowie) występujący pod postacią latającego ognia dostarczali gospodarzom bogactw, znosząc pożytki z całej okolicy. Pod wpływem chrześcijaństwa dołączono tu wątek o zaprzedaniu duszy diabłu w zamian za ich usługi oraz o tym, że sporzenie pożytku przez owe duchy odbywa się na zasadzie kradzieży. Na przykładzie wspólnego Słowianom i Istom Pukisa-Rozpuka-Pogroma, mitycznej postaci z rodu Potworów, można zaobserwować, jak przebiegała chrystianizacja, proces odrywania ludu od dawnej wiary i proces degradacji dawnych bóstw. Na tej podstawie w połączeniu z podobnymi sytuacjami dotyczącymi innych pokrewnych postaci (np. Puruszy) daje się odtworzyć w pewnym istotnym fragmencie ów mit o przemianie Potworów dokonanej rękami bogów w Stworze. Puki i Pukieny powstałe z Pukisa odpowiadają dokładnie słowiańskim Plunkom-Plonkom (Płonkom) powstałym z tegoż samego Pękaa.

a Patrz MSiP, SLLB.

6 Słowo pomian jest starym słowiańskim wyrazem oznaczającym echo, widmo-poświatę i pogłos. Było ono używane na określenie zjawiska echa, zanim erudyci odkryli pochodzącą od Hellenów boginię Echo. Pomian Postracha, Potwora Potworów jest widmem-poświatą i pogłosem-echem potwora Postracha, w jakiego zmienił się Swąt, gdy go napadli zbuntowani Zniczowie. Wtedy to okropny strach powalił buntowników i sprawił, że przegrali. Swąt wrócił do swojej postaci, ale widmo-poświata-pogłos (pomian) Postracha pozostało i rozpostarło się po wszym świecie.

Patrz: Taja Trzecia.

7 Gród Kija – Chodzi tu o Kijów naddnieprzański, a nie o Kijowiec naddunajski.

Twierdzenia mików połabskich – patrz Taja Czwarta.

8 Niebo składało się jako całość z Czterech Nieb sklepionych, każde zaś Niebo Sklepione zostało sklepane, tj. złączone, z Niebiosów różnej barwy. Potwory w pojedynku pożerały kawałki Nieba Dalekiego, Głębokiego, Wysokiego i Niskiego (Powłoki, Głębi, Kopuły i Sklepienia). W rezultacie w owych czterech Niebach zachowały się calizny niebieskie w siedmiu barwach. Niektórzy twierdzą w związku z tym, że istnieje siedem Nieb, a właściwie Niebios. Jest to pogląd równoprawny.

9 Chodzi tu o podania Łużyczan i Serbów Łużyckich z Lipska nad Sporawą-Sprewą i z Kopanicy, która była grodem położonym w miejscu, gdzie dzisiaj leży Berlin. Lipsk nazywa się obecnie Leipzig, zaś Kopanica jest dzielnicą Berlina i nosi nazwę Koepenick. Są to stosunkowo późne podania pochodzące z kątyn Chorsiny (Krosiny) w Lipsku i Dabogi w Kopanicy. Jedno z nich ma korzenie serbskie, drugie przechowano wśród Łużyczan.

10 Jak widać, istnieją dwie wersje wydarzeń związanych z odgryzieniem lewego ramienia Prawicowi oraz uderzeniem i spękaniem Czstnoty. Według mików Łużyczan Prawic i Czstnota ruszyli na ratunek Chorsinie i Pogrom był sprawcą ich okaleczenia. Według innych kącin to Ponicz w trakcie Bitwy o Welę zaatakował i uszkodził zbyt odważnego Prawica i stającą w jego obronie matkęa.

a Patrz wyżej w tej Tai.

11 Znajdują tutaj odbicie cztery okresy Księżyca: Chors – pełny, Chorsawa – sierp, Chorsina – nów oraz Księżyc, który później został przepołowiony przez Perunica -półksiężyc. Inne wersje mówią, że Chorsowie pozostali na Weli, poza jedynym Księżycem, który w swojej srebrnej łodzi jest widziany nocą na Ziemi jako łowca.

12 Do dzisiaj praktykuje się obrządek przebijania osinowym kołkiem tych ciał zmarłych, które nawiedzone przez Zdusza wychodzą z grobu, by nękać żyjących lub wcielić się w któregoś z nich. Kołek z Ósicy użyty po raz pierwszy przez Swąta okazał się najskuteczniejszym narzędziem unieruchamiającym potwory. Sztukę posługiwania się owym kołkiem w celach czarownych, a także różnymi innymi rodzajami kołków i narzędzi, gdy chce się unieruchomić w grobie potwora albo zapobiec uporczywym powrotom w to samo miejsce Upiorów, Poterczuków i innych Zduszów, poznali do najgłębszych tajemnic (???)ligasze, żegnoci i kołbiowie. Kołek osinowy (osika jest pozostałością dawnej Ósicy) jest szczególnie skuteczny przeciw Wampirom i Strzygoma.

a Garść szczegółów na ten temat można znaleźć np. w KLS i w popularnych opracowaniach o wampirach czy upiorach.

13 Stepy Czarnogłowa to stepy nadczarnomorskie. Z tamtego terenu podróżnicy donoszą najczęściej o pojawianiu się połozów i tam przechowano o nich najwięcej podań. Tam też w dwóch liniach znajdują się olbrzymie, ciągnące się setki kilometrów Żmijowe Wały, których powstanie jest różnie tłumaczone przez różne podania. Wołchwowie z Rosi uważają, że wały te powstały w wyniku walki Połoza ze Swątem albo w wyniku walki Połoza i Porusza-Światogora. Inne podania na temat Żmijowych Wałów łączą je jednak z zagładą życia po Wojnie o Taje i z ocaleniem ostatnich wygnanych z Koliby Zerywanów, którzy osiedli nad Dunajem za chroniącymi ich Żmijowymi Wałami. Według tej wersji Żmijowe Wały zostały ukształcone przez sprzyjającą zerywańskim uciekinierom Białobogę rękami jej Żmijów i powstrzymały ścigający wygnańców ogień oraz wodę na tyle, że udało im się ocaleć.

14 Morzem Białym określa się tu wielkie morze położone na północny wschód od Bołotyku. Chodzi więc o cały Ocean Arktyczny, który rzeczywiście jest skuty lodem w pobliżu bieguna przez okrągły rok, a nie o będące tylko jego zatoką morze, nazywane dzisiaj Białym.

15 Wielkiej wędrówce Wędów poświęcona jest osobna taja, która wiąże się również z zatopieniem Winety i podaniem mówiącym, iż Wędowie popadną w niepamięć i niewolę, w której będą pozostawać dopóty, dopóki nie uszanują ponownie i nie obdarzą należytą czcią swoich zapomnianych bogów. Podanie to zostało przechowane przez potomków Wędów – dzisiejszych Pomorzan zarówno Zachodnich, jak i Wschodnich. Mówiąc w tym miejscu o pamięci Pomorzan Zachodnich, mamy na myśli zarówno czysto słowiańskie, jak przechowane i wchłonięte przez Germanów podania Słowian Nadłabskich i Załabskich, pochodzących z ludu Wędów, w tym na przykład Rujan. Na Rugii do dziś opowiada się, że Arkona powróci do świetności wtedy, kiedy wmurowany w upokarzającej pozycji w ścianę kościoła Witowskiego posąg Światowita podźwignie się, rozsadzając wraże mury. Podanie to dotyczy całego owego wielkiego ludu (podobne pochodzą z okolic Szczecina czy Kołobrzegu, jak i od Kaszubów). Lud Wędów w swej wędrówce zakładał niewielkie kolonie na Półwyspie Jutlandzkim, u ujścia Renu, w Bretonii, na brytyjskim półwyspie Gwyned, u ujścia Loary, nad Adriatykiem – w miejscu gdzie leży dzisiaj Wenecja (która od nich właśnie wzięła swe miano) i dalej na wybrzeżu dalmatyńskim oraz nad Morzem Czarnym i Morzem Mora (Marmara), także w części półwyspu Azji Mniejszej. Tobalarowie Wodo-Wełma znad rzeki Piany opowiadają nawet, że słowa wędrówka, wędrować, wędka, wędzić, woda i kilka innych pochodzą nie tylko od bogów Wody i Drogi, ale również od ludu Wędów.

16 Kapiszta Roda i Rodżany znajdowała się na świętej Górze Rodu Rodów, z której wypływało źródło zwane Rodiszczem. Miejsce to nazwano Rodnią i później powstał tu gród. Wołchwowie kapiszty Roda twierdzą, że to tutaj w rozlewisku rzeki znajdował się Raby Bagr bogini Rudzi, córki Roda, opiekunki wszelakich zarodków, zwanych zaródziamia.

a Dokonane na górze Rodnia odkrycia archeologiczne potwierdzają istnienie ośrodka obrzędowego, a później zamku książęcego.

17 Miana tych Stworzów brzmią nieco inaczej w różnych krajach Słowiańszczyzny i u Istów, jako że bogunowie i boginki aż do naszych czasów przetrwali w ustnych przekazach ludu. Ich wizerunki i miana są mocno zakorzenione w tradycji i ciągle żywe. Stąd na stare nazwy i cechy osobowe Stworzów nałożyły się nowsze. Pamięć o bogunach i boginkach w różnych regionach przechowała różne szczegóły, dlatego po oczyszczeniu obrazu z naleciałości chrześcijańskich i innych odtworzono owe postacie, korzystając z bogatego materiału folkloru, w kształcie zbliżonym do pierwotnego. Ponieważ jednak miana owych najniższych bytów boskich pod różnymi nazwami (zależnie od regionu) kryją często tę samą treść, podajemy te wciąż żywe nazwy, by ułatwić orientację w systematyce Stworzów.

Chały (Ały, Hały), Stuhacze (Zduchacze, Zduchy, Zaduchy, Stuhy, Stjihy, Zdychy, Vjetrogonja, Jednogonja, Cugi), Latawce (Latańce, Letuny, Litony, Lituny, Lituonisy, Zmaje), Wichory (Wiry, Wichry, Wije, Wyje, Wiertki, Trąby, Kręćce, Wejumaty [gdzie maty – matki, macierze, od istyjskiego mate – matka]), Bełty (Błęty, Błudiczki, Błudy, Błędy, Dyjabłęty, Dyjaboły, Dyabołty, Dyjawołchy, Diawoły, Diaboły, Wiłowie, Wołchy), Mątwy (Pletuny) i Liszki (Chowańce, Odnogłazki, Triechgłazki, Jednoocze, Trójocze)a.

a Dużo wiadomości scalających wiedzę na temat Stworzów (a także zrodzonych dużo później Zduszów) zawierają prace: Oskara Kolberga Lud, KLS, B. Baranowskiego W kręgu upiorów i wilkołaków oraz liczne szczegółowe opracowania etnograficzne. Dokładne opisy poszczególnych postaci Stworzów występujących w Mitologii Starosłowian można także znaleźć w książce Cz. Białczyńskiego Stworze i zdusze.

18 Kraśniaki (Kraśnięta, Krośnięta, Krośniaki, Kroszęta, Krasnoludy, Krasnoludki, Krasołudki), Ubożęta (Domowiki, Domowe Dziadki, Detki, Didki, Bożęta, Ubożuchy, Chatniki), Żyry (Żyrowiki, Kikimory, Złydnie), Dobrochoty (Dobrochty, Dobroszęta, Dobrożiły, Dobrodzieje, Księżoludki, Pełniczki), Spory (Sporysze, Sparysze, Sporzce, Korgorusze, Kolowiersze, Rungitisy), Radunice (Radice, Jumisy, Jumaleńsze), Kłobuki (Hobołdy, Choboldy, Chobołdy, Chobardy, Koboldy, Kobołdki, Kubołcziki, Kubołtki, Stopany, Kauki), Skotniki (Chlewniki, Lopematy), Mruki (Mrugi, Łyski, Yskoty, Stralaczki).

19 Laskowce (Gajowce, Laskowiki, Leszy, Borowce, Puszczewiki, Lisowiki), Brzeginie (Beregyni, Berehynie, Panny Łąkowe, Przegińki, Prehynie, Meżamaty), Niziołki (Niziołkowie, Maliki, Ludki, Łutki, Darzamaty), Polewiki (Pokucie, Gospodarzyki, Susedki, Susediki), Piędzimężyki (Mężyki, Pikuliki, Pi kuły, Gorcóniky), Przypołudnice (Przipoldnice, Pśespolnice, Oprzypołudnie, Panny Polne, Panny Zbożowe, Baby Polne, Baby Zbożowe, Karakondżuły, Karakondżule, Laukamaty), Obiłuchy (Pilewice, Plewice, Piłowitze, Kłoczany, Kłokisy), Wilce (Wiłowie, Sjeny), Wiły (Samowiły, Samojudy, Samodiwy), Leśnice (Lisyvki, Gaiły), Bugaje (Szyszymory, Hihimory, Kikimory, Szyszaki, Szaszory, Bubacze).

20 Łojmy (Łamje, Ławmy, Laumy, Łamie, Łajmy, Łoskotnyce, Łoskotnichy, Kazytki, Lamie, Łaumy), Czarcichy (Czertowki, Judy, Samojudy, Czartodziwy), Czarty (Czorty, Anczutki – Czarty Wodne i Bagienne, Czartorogi), Krasawki (Krasawice, Peje, Pieje, Dejwy), Porońce (Dziedziły, Dzilele, Bezduki), Zwodnice (Uwodnice, Zwiedlice, Viedmy, Wiedźmy), Ćmunki (Ćmy, Ćmoki, Cienie, Cinie, Pościenie).

21 Płanetniki (Planitnyki), Zmierzchnice (Wieczernice, Wieczorki, Smrekawy, Szmerkawy, Smirkavy, Zarzycki, Brzazgi), Switezie (Zarzycki, Switezianki, Brzazgi, Diwswitsy), Welesożary (Włosożary, Wołosożary, Vlasożelisti, Vele, Stożary, Velinasy, Velnsy), Świczki (Światła), Jaskry-Bogacze (Bagatce, Bogacze, Jaskry, Bahacze, Bohacze), Skierki (Deszcz Słoneczny, Suonki, Słonki), Świetliki (Kwiat Paproci), Swarki (Swarzki), Żary (Żarki, Żarowniki, Żgielniki), Ognie (Ogonie, Aganioki, Ognieni, Vuki, Ognie Wije, Ogneniwije), Ognice (Ognichy, Ogniewichy, Ogniwiły) i Owinniki (Ogniki-Skierki).

22 Dziennice (Zagorkinje, Swietlice, Panny Niebieskie, Dejwe), Nocnice (Panny Niebieskie, Świetlice, Nócnice, Nóclicki, Noclice), Obłoczyce (Boginki Niebieskie, Oblakinie, Oblaknije), Chmurniki (Chmarniki, Obłoczniki, Poszmurniki, Smurniki), Gradki (Gradowniki, Grądki, Grudki, Lodowe Dziadki, Lódki, Lutki, Zimni Ludzie, Zimnoludy, Morozki, Mrózki, Mrózgi, Dziadki Mrozy), Grzmotniki (Gromowniki, Gromowiki, Grumadniki, Wołoty, Welety, Olbrzymy, Wielkoludy), Plonki (Plunki, Plujki, Aitwory, Atwory, Otwóry, Oćwiary, Otwiry, Puki, Pukieny, Aitwarasy), Wieszczyce (Wedi, Viedi, Wiedice, Wieszczychy, Wiedelnice), Odmienice (Dole, Dólki, Białoludy, Białoludki, Białogłówki) i Południce (Polednice, Połdnice, Poldnice, Miawki, Żytnie Baby, Żytnice, Rżane Baby, Rżanice, Reżnice, Żytnie Panny).

23 Kąpielniki (Kupałki, Wodni Męże, Balije, Banniki, Łaźniki), Rusałki (Rusauki, Rusawki, Rusłanki, Rusełki), Męcice (Pleciugi), Utopce (Topce, Utopki), Brodzice (Brodarice, Panny Wodne), Topielice (Wodnice, Panny Wodne, Undyny, Jurasmaty, Łobasty), Wodniki (Wodianniki, Wodjany, Wodjanoje, Wodelniki, Potopielniki, Topielce, Potopniki, Wirniki, Pływniki, Nyksy, Wódnykusy) i Bagienniki (Topieluchy, Trzęsawice).

24 Morawki (Mury, Mory, Morawy, Mary, Marki, Zmórki, Zmory), Dusioły (Dusze, Dusiołki, Gniotki, Gnieciuchy), Jagi-Jędze (Jędzony, Jagi, Jędze, Jendżibaby, Jeżibaby, Jendzibaby, Baby Jędze), Upierzyce (Upiriczi), Podrożniki (Błędne Ognie, Drożniki, Krzyżowniki, Kriksztosy, Putniki, Poputniki), Mamuny (Mamony, Mamicze, Mamaki, Płaczki, Szutowki, Sutnice, Suścice, Sytnice, Szuścice, Szustnice), Lelki (Lele, Zwiastuny Śmierci), Nawki (Mawki, Mauki, Stracze, Stradcze, Navje, Navaczi, Nauki, Zjemlanoczki, Ziemlanocki) i Popielnice (Żalne Żony, Żaligżeny, Żgielne Żony, Żglistnice, Żalnice, Płaczki, Dziady).

25 Rodzanice (Rożanice, Rożennice, Rodżanice, Rojennice), Rodżańce (Rodki, Rodjiczki, Lichoradki, Rodniki), Narecznice (Udełnice, Udawnice, Udzielnice, Urisnice, Orisznice, Źrzebnice, Zrębice), Babajagi (Baby Jagi, Baubisy, Bauby, Bobska, Bobaki, Boba, Bobo-Jagi, Bubaki, Buby, Jauczybaubisy, Baby Jagodowe, Drasznice, Drsznice, Drzaźnice, Drżnice), Dziwożony (Dziwy, Dziwe Baby, Dziwożonki, Dziwice, Divy, Samodivy, Żworunki), Bylice (Ziemuny, Zemuny, Kamienne Baby, Skalne Baby, Skałoludy, Wrosty), Sądzenice (Sojenice, Sjudenice, Siuda Baby, Sudenice, Sudennice), Prawki (Prawdki, Prowdki, Samoludy, Samoludki, Prat woruki, Prawiczki, Prawce, Prowydnyki), Skarbki (Skarbnicy, Skarboniki, Skarbolicy, Karliki, Karły, i Podziomki, Kładowniki, Krllżce), Skrzęty (Krzaty, Skrzaty, Skrzęta, Skrjenia, Skrytki, Skrzatki, Skrzaki, Szkraty, Szetki, Szpirki, Barstllki), Skrybki (Karzełki, Małoludy, Małoludki), Chochołdy (Chochoły, Chichoły, Chichółyki, Chichóły, Chocholiki, Chochołyki, Chochóły, Gogółki, Gogoładki, Gogołdy, Gżegżołdy, Gżegżllłki, Kuźniki, Kowalisy), Wojki (Dzicy Męże) i Szczekotuny (Dziwy, Dziwce, Dziwowie, Divllny, Diwy).

26 Chodzi o Alpy, zwane przez starożytnych Albis – Białe.

27 Według niektórych kątyn na Weli znajduje się trzydziewięć ważnych gór, odnóg Rzeki Rzek, jezior, borów, mostów i wszelkich innych ważnych obiektów.

28 Według niektórych kątyn Swatyr został na dnie Bołotyku. Według innych Światogor został nakryty płytą kamienną – Głazem Głazów, który potem Mor przeniósł z powrotem na Wierch Weli.

29 Sobary – ofiary składkowe odprawiane zbiorowo w wielkie święta. Cała gromada, wioska, plemię składało z poszczególnych domostw i rodów jedną wielką ofiarę, zbierając woły, kury, barany, owoce, sery, kołacze i inne pożytki, które po poświęceniu części bogom spożywano w czasie zgromadzenia na świętej liczcie.

Taję odtworzono na podstawie Bylin ruskich cyklu kijowskiego, latopisów, Zbornika południowosłowiańskiego i podań zebranych z całej Słowiańszczyzny oraz krajów bałtyckich. W szczególności skorzystano z podań Małorusów, Białorusów, Wielkorusów, Serbów, Połabian, Łotygołów i Litwinów.

Tagged with: ,

Gonur – Stara Koliba Zerywanów (haplogrupy R1a1a) sprzed ponad 6500 lat.


Mówimy o kulturach zaznaczonych na mapach archeologicznych jako Andronovo i BMAC

O Gonurze i innych ośrodkach aryjskiej cywilizacji, które odkryto na terytorium dzisiejszego Turkiestanu niewiele sobie poczytacie w języku polskim w internecie, więc niestety siłą rzeczy większość materiału będzie po angielsku. Z Gonurem, Merv i innymi starożytnymi grodami  związany jest ośrodek cywilizacyjny, w którym upatruje się nową kolebkę cywilizacji, starszą i potężniejszą być może niż cywilizacja Międzyrzecza – czyli tak osławiona i rozreklamowana jako kolebka wszystkiego Mezopotamia. Olbrzymie terytorium, rozprzestrzeniające się od  Morza Koszów (Koszpijskiego) i rosyjskich stepów Azji Centralnej po rzekę Okosz (Oxus) i Jezioro Orol (Aral) było najprawdopodobniej usiane kwitnącymi ośrodkami, które mogły bez problemu konkurować z wielkimi metropoliami Międzyrzecza. Wiele wskazuje na to, że dotychczasowy pogląd, który tradycyjnie wskazywał na Mezopotamię, dolinę Nilu i dolinę Indusu, jako kolejne miejsca powstania pierwszych cywilizacji, musi ulec zmianie.

Jeden z bezcennych skarbów kultury Słowiano-Indo-Irańczyków – Głowa z Kupruk, kamień,  około 20.000 roku p.n.e. (Krąg kultur Arkajamy i Gonuru – Andronovo BMAC ale o wiele starszy zabytek)

W Polsce poświęcono tematowi nieco uwagi w roku 2007, kiedy te rewelacje wstrząsnęły środowiskiem archeologów. Dzisiaj, gdy wiemy, że tamten region jest i był obszarem, który uważa się za  Kolebkę Prasłowian, ludu który możemy określić jako nierozdzielone jeszcze grupy Ariów-  Słowian, Ariów Indyjskich i Ariów Irańskich, nie pisze się w ogóle na temat tamtego regionu, odkryć archeologicznych, skarbów kultury i wytworów materialnych jakie tam odkryto. Podobnie nikt prawie nie pisze o Arkaimie – innym ośrodku związanym z kulturą archeologiczną Andronovo  – uważaną dzisiaj za prasłowiańską.

Wzór z Gonuru przenoszony przez wieki na dywanach tkanych od Ałtaju po Zakopane, a nawet po Budziszyn,  do czasów współczesnych

Obydwa regiony (Arkaim i Gonur) są związane z tak zwaną grupą Indo-Irano-Słowiańska Ariów, uważaną przez genetyków za najstarszą, z której następnie wydzieliły się te trzy grupy: indyjska, irańska i słowiańska, już jako osobne – najprawdopodobniej w wyniku rozejścia się się w różnych kierunkach, lub zatrzymania i osiadania na określonych terytoriach, podczas gdy inna grupa wędrowała dalej. Są to wielkie ludy dzielące się następnie na liczne plemiona – ludzie pochodzący od wspólnego przodka o haplogrupie R1a – grupy powstałej jako mutacja genetyczna około 20.000 lat p.n.e – ludzie reprezentujący dzisiaj w potężnym odsetku haplotyp R1a1a (Polacy ponad 60%).

Jeden z licznych zabytków z Gonuru – i mówi się ze to była jakaś horda nomadów. W życiu nie słyszałem większej bzdury.

Human Origins / Prehistoric Culture

Central Asia’s Lost Civilization

The unveiling of a 4,000-year-old civilization calls into question conventional ideas about ancient culture, trade, and religion.

Viktor Sarianidi, barefoot at dawn, surveys the treeless landscape from a battered lawn chair in the Kara-Kum desert of Turkmenistan. „The mornings here are beautiful,” he says, gesturing regally with his cane, his white hair wild from sleep. „No wife, no children, just the silence, God, and the ruins.”

Viktor Sarianidi spends nearly half of
every year digging in Turkmenistan’s
Kara-Kum desert.

Courtesy of Kenneth Garrett

Where others see only sand and scrub, Sarianidi has turned up the remnants of a wealthy town protected by high walls and battlements. This barren place, a site called Gonur, was once the heart of a vast archipelago of settlements that stretched across 1,000 square miles of Central Asian plains. Although unknown to most Western scholars, this ancient civilization dates back 4,000 years—to the time when the first great societies along the Nile, Tigris-Euphrates, Indus, and Yellow rivers were flourishing.


Thousands of people lived in towns like Gonur with carefully designed streets, drains, temples, and homes. To water their orchards and fields, they dug lengthy canals to channel glacier-fed rivers that were impervious to drought. They traded with distant cities for ivory, gold, and silver, creating what may have been the first commercial link between the East and the West. They buried their dead in elaborate graves filled with fine jewelry, wheeled carts, and animal sacrifices. Then, within a few centuries, they vanished.

Grób i szkielet z Tillya Tepe (Afganistan), sensacji archeologicznej, miejsca gdzie znaleziono wiele fantastycznych  skarbów które zaprezentujemy poniżej w tym artykule  – Na zdjęciu powyżej odkrywca Tillya Tepe – Wiktor Sarianidi

News of this lost civilization began leaking out in the 1970s, when archaeologists came to dig in the southern reaches of the Soviet Union and in Afghanistan. Their findings, which were published only in obscure Russian-language journals, described a culture with the tongue-twisting name Bactria-Margiana Archaeological Complex. Bactria is the old Greek name for northern Afghanistan and the northeast corner of Iran, while Margiana is further north, in what is today Turkmenistan and Uzbekistan. Through the region runs the Amu Dar’ya River, which was known in Greek history as the Oxus River. Western scholars subsequently used that landmark to dub the newly found culture the Oxus civilization.

The initial trickle of information dried up in 1979 when the revolution in Iran and war in Afghanistan locked away the southern half of the Oxus. Later, with the 1990 fall of the Soviet Union, many Russian archaeologists withdrew from Central Asia. Undeterred, Sarianidi and a handful of other archaeologists soldiered on, unearthing additional elaborate structures and artifacts. Because of what they have found, scholars can no longer regard ancient Central Asia as a wasteland notable primarily as the origin of nomads like Genghis Khan. In Sarianidi’s view, this harsh land of desert, marsh, and steppe may instead have served as a center in a broad, early trading network, the hub of a wheel connecting goods, ideas, and technologies among the earliest of urban peoples.

Courtesy of Kenneth Garrett

Harvard University archaeologist Carl Lamberg-Karlovsky believes the excavation at Gonur is „a major event of the late 20th century,” adding that Sarianidi deserves credit for discovering the lost Oxus culture and for his „30 consecutive years of indefatigable excavations.” To some other researchers, however, Sarianidi seems more desert eccentric than dispassionate scholar. For starters, his techniques strike many colleagues as brutish and old-fashioned. These days Western archaeologists typically unearth sites with dental instruments and mesh screens, meticulously sifting soil for traces of pollen, seeds, and ceramics. Sarianidi uses bulldozers to expose old foundations, largely ignores botanical finds, and publishes few details on layers, ceramics, and other mainstays of modern archaeology.

Dywan z roku 2300 p.n.e.

His abrasive personality hasn’t helped his cause, either. „Everyone opposes me because I alone have found these artifacts,” he thunders during a midday break. „No one believed anyone lived here until I came!” He bangs the table with his cane for emphasis.

Sarianidi is accustomed to the role of outsider. As a Greek growing up in Tashkent, Uzbekistan, under Stalinist rule, he was denied training in law and turned to history instead. Ultimately, it proved too full of groupthink for his taste, so he opted for archaeology. „It was more free because it was more ancient,” he says. During the 1950s he drifted, spending seasons between digs unemployed. He refused to join the Communist Party, despite the ways it might have helped his career. Eventually, in 1959, his skill and tenacity earned him a coveted position at the Institute of Archaeology in Moscow, but it was years before he was allowed to direct a dig.

Beneath the Sands
The ancient Oxus culture may have arisen at sites like Anau, a settlement at the base of the Kopet-Dag mountains, which dates back to 6500 B.C. Later settlements like Gonur, roughly 4,000 years old, may have been founded by people from the Kopet-Dag cultures.
An apparent royal burial site at Gonur contains luxury goods, a cart with bronze-sheathed wheels, and the remains of a camel.
An American team works at Anau, in the foothills of the Kopet-Dag mountains.
Map courtesy of NASA; photos courtesy of Kenneth Garrett

Kolebka cywilizacji w Azji Środkowej

poniedziałek, 13 sierpnia 2007

Mohenjo Daro. Źr. Wikipedia, fot. na lic. cc-by-sa 1.0.

Wykopaliska ze stanowisk w Azji Środkowej wywołały poruszenie w archeologicznym światku. Wiele wskazuje na to, że dotychczasowy pogląd, który tradycyjnie wskazywał na Mezopotamię, dolinę Nilu i dolinę Indusu, jako kolejne miejsca powstania pierwszych cywilizacji, musi ulec zmianie.

Olbrzymie terytorium, rozprzestrzeniające się od rosyjskich stepów Azji Centralnej po Zatokę Perską, do niedawna postrzegane jako „zaścianek” i peryferia cywilizacji, było najprawdopodobniej usiane kwitnącymi ośrodkami, które mogły bez problemu konkurować z wielkimi metropoliami Międzyrzecza. Takie wnioski zostały wyciągnięte przez badaczy uczestniczących w konferencji International Association for the Study of Early Civilizations in the Middle Asian Intercultural Space (Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Studiów Wczesnych Cywilizacji Międzykulturalnej Przestrzeni Środkowoazjatyckiej), która odbyła się w Rawennie we Włoszech w lipcu tego roku.

Przykładem takiego ośrodka jest na pewno starożytne miasto znalezione przez zespół archeologów, pracujący pod kierownictwem Yousefa Madjidzadeha w pobliżu dzisiejszego Jiroft we wschodnim Iranie, przebadane w ciągu kilku ostatnich lat. Ta metropolia, funkcjonująca między połową do późnego 3-ciego tysiąclecia p.n.e., zajmowała obszar większy niż 2 kilometry kwadratowe i mogła konkurować pod względem rozległości i bogactwa ze współczesnym jej Ur, ważnym ośrodkiem Mezopotamii.

Dywan turkiestański współczesny, wzorowany na dywanie z XVIII wieku. Identyczny lecz góralski-harski z Wisły wisiał u mnie w domu jeszcze 30 lat temu.

Zespół badaczy odkrył tam ciekawe dzieła sztuki, jak ok. 400 odcisków pieczęci, wykonanych między 2480 a 2280 r. p.n.e. Zdaniem Holly Pittman, profesor University of Pennsylvania i specjalistki od bliskowschodniej gliptyki, tylko jedna na dziesięć pieczęci mogła pochodzić z Mezopotamii i dwie z doliny Indusu. Reszta to najprawdopodobniej wyrób lokalny. Wykopaliska na pobliskim cmentarzysku dostarczyły interesujących rzeźbionych naczyń z ciemnego kamienia, które były wyrabiane w tym rejonie. Naczynia te docierały drogą handlową do odległej Mezopotamii. Także na tym cmentarzu dokonano wykopu, który dowodzi, że na w tym rejonie już około 4000 r. p.n.e. znajdowało się osiedle, co świadczy o tym, że miasto opodal Jiroft nie było jedynie krótkotrwałą efemerydą, ale efektem długiej tradycji osadniczej. Inne podobne ośrodki znaleziono na całym wspomnianym terytorium. Na przykład w Szahr-i Sochta, na północ od Jiroft, istniało wielkie miasto między 2550 a 2400 r. p.n.e.

Mohenjo-Daro. Źr. Wikipedia.

W III tysiącleciu p.n.e. funkcjonowała również rozległa sieć handlowa, rozprzestrzeniająca się od Półwyspu Arabskiego po Azję Centralną, czego dowodzą znaleziska miedzianych naczyń z Omanu na całym tym obszarze, najprawdopodobniej aż po Indie. W dzisiejszym Turkmenistanie rosyjscy archeolodzy odkryli dwa ważne ośrodki, Gonur i Ałtyn Tepe, które działały pod koniec III tysiąclecia p.n.e. Zdaniem Wiktora Sarianidiego, który kieruje wykopaliskami w Gonur, znajdujący się tam ośrodek aktywnie handlował z Mezopotamią i Indiami.

Plan Tillya Tepe – gdzie ekspedycja afgańsko-rosyjska prowadzona przez Wiktora Sarianidi dokonała odkrycia bezliku skarbów archeologicznych

Elementem wspólnej kultury na tym obszarze mogą być spotykane prawie na każdym stanowisku masywne, ceremonialne platformy, które występowały od Mezopotamii po Afganistan. Nawet w indyjskim Mohenjo-Daro można się doszukać takiej platformy. Niektórzy badacze sugerują, że ten obszar kulturalny dysponował także własnym pismem, do niedawna uważanym za pismo proto-elamickie. Jednak ta kwestia wciąż wymaga dalszych badań.

dywan z Pazyryku 3 wiek p.n.e.

Bujnie rozwijające się ośrodki spotkał jednak niespodziewany koniec. Miasta zostały opuszczone, handel przestał funkcjonować, a rozwój cywilizacji zatrzymał się na wiele stuleci. Kryzys szczególnie dotkliwie dotknął wyżynę Irańską, gdzie zasadniczo nie znaleziono ośrodków datowanych na II tysiąclecie p.n.e. Podobnie do 1800 r. p.n.e. także ośrodki w dolinie Indusu zostały opuszczone. Nie są znane przyczyny tych wydarzeń. Przypuszcza się, że mógł być to wynik gwałtownych zmian klimatycznych. Niektóre badania wskazują na wielkie susze, panujące w tym czasie. Wynikiem tego mógł być upadek handlu, który pozbawił ludzi środków utrzymania, a także niestabilność polityczna. Niektóre ówczesne miasta, jak Jiroft, Szahdad, Gonur i Szahr-i Sochta nigdy już się nie odrodziły.

Skarb z Tillya Tepe – plakietka heraklidańska

Niezależnie od zagadkowego końca, ośrodki Azji Środkowej poważnie zmieniają punkt widzenia badaczy na najwcześniejsze losy cywilizacji. Nie ma już wątpliwości, że ludzkość na całym obszarze Azji Zachodniej tworzyła rozwinięte i kwitnące ośrodki miejskie, które niejednokrotnie były silnymi centrami kulturalnymi. Każdy z nich miał swoją specyfikę i niepowtarzalne cechy, które powodują, że obiekty wytworzone w tych centrach można łatwo rozpoznać na innych obszarach kulturowych. Niemniej jednak wielu badaczy wciąż widzi w Mezopotamii główne centrum cywilizacji, które w III tysiącleciu p.n.e. nadawało ton i inspirowało inne kultury. Niektórzy zdają się także podważać część wyników badań archeologów, którzy spotkali się w Rawennie. Następne lata prawdopodobnie odpowiedzą na pytanie, jaki faktyczny wpływ i znaczenie miały kultury Azji Środkowej.
Tytus Mikołajczak

Merv


Rosyjska ekspedycja archeologiczna odnalazła świątynię sprzed 5 tys. lat, w której przedmiotem kultu prawdopodobnie była woda. Stało się to w Turkmenii, w starożytnej osadzie Gonur, około 300 kilometrów od stolicy kraju Aszchabadu. Niedaleko odkrytego wcześniej pałacu królewskiego znaleziono szeroki na 50 metrów i głęboki na około 3 metry basen. Kierujący wykopaliskami Wiktor Sarianidi mówi, że miejsce to wykorzystywano w celach religijnych…


Merv

Histmag – Gonur kolebką Haplogrupy R, R1 i R1a1

Gonur, ros. ГОНУР, nad rzeką Murgab (Мургаб)

W indoeuropeistyce od dawna wskazuje się na Turkmenistan oraz rejon jeziora Aralskiego (Uzbekistan/Kazachstan), skąd mieliby indoeuropejscy Ariowie wyemigrować do Indii i Iranu. Na to też miałyby wskazywać pewne wypowiedzi w księgach Wedy i Awesty.
Teraz, po odkryciu na pustynui Kara-kum w Turkmenistanie starożytnej cywilizacji Gonur, ros. ГОНУР, nad rzeką Murgab (Мургаб) datowanej na przełom III i II tysiąclecia p.n.e, a upadłej około połowy II tysiąclecia i równoległej do równie niedawno odkrytej cywilizacji Arkaim (АРКAИМ) na poludniowym Uralu
mówi się i pisze, że jest to jedna z pięciu największych cywilizacji starozytności (obok egipskiej, mezopotamskiej, Indus i chińskiej) i że należy ją wiązać z Indoeuropejczykami.

Skarb z Tillya Tepe – plakietka

Dlatego np. na portalu Eurasianet tytuł:
„Turkmenistan pretenduje do roli kolebki cywilizacji”:
http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav052107ru.shtml
Odkrycie tej wspaniałem cywilizacji (niestety niepiśmiennej) zawdzięcza się archeologowi Wiktorowi Sarianidiowi (Виктор Сарианиди), pracującemu tam od 1972 do dziś w ramach Ekspedycji Margianskiej („Археологический комплекс Бактриа-Маргиана” BMAC).
http://www.planetguide.ru/krugosvetka/ekspeditsii/margianskayaekspedit/gonurdepe/
Poszukajmy bliższych informacji w necie.
Tu warto wiedzieć, że w genetyce wskazuje sie na Azję Centralną (właśnie w omawianym  rejonie, między południowym Uralem a Turkmenistanem) jako miejsce powstania haplogrupy R, R1 i jej podgrup.
Mapa Firmy FTDNA od roku 2009 tam wskazuje kolebkę już haplogrupy P, podczas gdy kolebkę haplogrupy R nieco bardziej na północ – w rejonie Uralu, a R2 bardziej na wschód.
Warto też przeczytać w j. polskim temat pokrewny.
http://www.polskieradio.pl/nauka/artykul.aspx?id=13274
Prawdę jednak mówiąc, to stwierdzony upadek kultury kompleksu BMAC, do którego należy Gonur i kompleksu Andronovo około połowy II tysiąclecia kojarzy się z migracjami na południe:
wcześniej Protodrawidowie, haplogrupa R2 (z Kompleksu BMAC)
i nieco później Ariowie, haplogrupa R1a1a (z kręgu kultury Andronovo).

« Ostatnia zmiana: 18 Czerwiec 2010, 09:27:20

Skarby z Gonur – pierwowzór Orła Białego Polaków

Turkmenistan Landmarks – Gonur-Depe

Among the sand s of east ern part of the Kara-Kum Desert archeologists found the ruins of monumental fortresses and cathedrals capable of compet ing with the similar structures of Assyria and Babylon . In 1992 the archaeologists open ed a huge Gonur-Depe necropolis.

The entombments contained numerous utensils, mirrors, cosmetic vessels, silver decorations, alabaster and ceramic vases and a great variety of other artifacts dated 3,000 B.C.

Murgab delta and oasis (circled) in the south of Turkmenistan
The Murgab river spreads out and disappears into the Kara Kum desert to the north

Mouru & Murgab River Delta

Distribution of archaeological sites (in red)
in the Murgab Delta
Photo credit: University of Bologna

Mouru or Mourum, the third Vendidad nation, is generally thought to have included the Murgab river delta and the region around Merv, now a part of southern Turkmenistan. Ruins of over 150 ancient settlements dating back to the early Bronze Age (2500-1700 BCE) have been found in the the delta region covering an area of more than 3000 sq. km. and which consisted of 78 oasis. There are reports that the earliest agricultural settlements may date as far date as the 7th millennium BCE.

Monety z Tillya Tepe

The earlier 3rd millennium BCE settlements (Kelleli, Adji Kui, Taip, Gonur, and Togolok / Togoluk) are found to the north of the oasis, where in ancient times, the Murghab river came to the surface (see image to the right). It appears that the development of more advanced irrigation techniques in the early Iron Age, enabled the start of settlements south towards the ancient city of Merv which appears to have been an Achaemenian era (519-331 BCE) administrative centre or capital of the country which the Achaemenians called Margush.

Dywan z Gonur – nieśmiertelny słowiański motyw jelenia

The Region & Zoroastrianism

In trying to understand if the region was home to Zoroastrians, it is important to bear in mind that Zoroastrians have seldom lived in exclusively Zoroastrian communities. In listing the nations after Airyana Vaeja, the Vendidad cites non-Zoroastrian traits in many of the nations, indicating that that the Aryan Zoroastrians lived in multi-cultural communities – communities that were not exclusively Zoroastrian or Aryan. In addition, because ancient Zoroastrians did not worship in temples, because they did not bury their dead, and because they were careful about defiling the environment with garbage, they left scant evidence of their presence.

What we learn from the archaeological findings under the tepe or depes in the Murgab region supports the history contained in the Avesta, a history we have outlined in our pages on the Aryans.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – pierwowzór Zaratusztriańskiego symbolu Ognia i Koła Życia (6.000 p.n.e.)

Tepe or Depe

Tepe or depe is a Turkoman word for a mound and is synonymous with the word tell used in the Middle East to denote mounds or hills. In treeless areas, such geographic features often indicate ancient settlements formed from mud-brick structures that later human occupation have compressed over time into artificial hills sometime consisting of the different layers of later construction, each with different a dating. The lower layers are therefore normally the older layers.

The largest of the settlements uncovered is Gonur-Tepe.

Gonur-Tepe & surrounding tepe settlements

Gonur

The Archaeological Site

Aerial view of Gonur-Tepe’s southern section (?)
Photo credit: Various. Country Turkmenistan & Stantours

The largest of all the ancient settlements uncovered in the Murgab delta is Gonur-Depe or Gonur-Tepe. Gonur is located seventy kilometres north of the ruins of Merv and a three-hour drive from Mary in an area that is now sparsely populated.

The Gonur site occupies an area of about 55 hectares and consists of the main settlement in the northern section of the site and a smaller (130 x 120 m) area south of the main settlement.

Skarb z Tillya Tepe  – medalion

In the centre of the northern section is a fortified area containing a palace-like complex.

The smaller three hectare southern section consists of a wide 8-10m high walled ‚fortress’ with round towers at its corners similar to the structure in the aerial photograph to the left. The walls enclosed residences and possibly a temple.

Reference:
Excavations at Southern Gonur, by V. Sarianidi, 1993, British Institute of Persian Studies.
» Brief History of Researches in Margiana at Museo-on.com
» Temples of Bronze Age Margiana: traditions of ritual architecture by Viktor Sarianidi

Figurki bogiń – 2300 pne (Mother goddess figurines, right, from Mundigak, left, from Deh Morasi Ghundai, 3rd Millennium B.C. (h. 5cm))

Description of Ancient Gonur

Gonur was a large town for the times and home to thousands of residents. The town had carefully designed streets, drains, temples and homes. The surrounding fields and orchards were watered using lengthy canals that the residents had dug from glacier-fed rivers. Since the rivers were fed by glaciers and since the framers did not have to rely on rain for irrigation, their crops were not threatened by drought. the people grew a wide variety of crops, including wheat, barley, lentils, grapes, and fleshy fruits.

The people of Gonur were also traders and developed the first trade links between the East and the West along what came to be known as the silk roads and traded with distant cities for ivory, gold, and silver. They buried their dead in elaborate graves filled with fine jewellery, wheeled carts, and animal sacrifices. The site provided archaeological evidence from only a few centuries, leaving historians to wonder if the society flourished for just a few hundred years, after which the residents abandoned the town.

Gonur had a central citadel surrounded by a high wall and towers 100m by 180m (nearly 350 by 600 feet) in size, set within another vast wall with square bastions, which in turn is surrounded by an oval wall enclosing large water basins and many buildings.

Viktor Sarianidi (see below) began a trend to call Gonur, Margush or the capital of Margush, a name used by the Achaemenians for Mouru or Merv.

Exposed underground water pipes
Photo credits: various
samoistina, CAIS, & Eurasianet.org

Water Management

In addition to the water canals the residents of Gonur had dug from the river to water their fields, the city also had a sophisticated water supply and sewage system.

Water was brought in to the city using underground ceramic pipes with socket (male/female) joints that would have required sophisticated manufacturing and fitting techniques. In the photograph to the right, we see an uncovered pipe for bringing water into a palace-like building.

The city also appears that two separate sewage systems, one for ordinary waste water and the other – it is suggested – for water that had been used for the ritual washing of bodies during funerals.

Święty Jeleń – zwierzę Dziewów (Dewów) zwłaszcza Dziewanny – Skarb z Tillya Tepe, Krąg Bogtoharski –   Gonur

Temple

A web article posted by State News Agency of Turkmenistan and quoting Viktor Sarianidi (see below) leader of the excavations, states that in the spring of 2006, his team uncovered a large temple building near the central palace, dated from the late 3rd to the early 2nd millennium BCE.

Other web articles include Discover Magazine, Anahita Gallery, Kar Po’s Travel Blog, Dan & Mary’s Monastery, Archaeology Online, Turkmenistan June 2006 and Stantours. Generally, we find the quality of research and reports available of the web to be less than adequate – poorly researched, highly speculative and sensationalistic.

In reading the articles, we should keep in mind that the early Bronze Age Zoroastrians did not construct temples. This does not mean that the residents of the town did not include Zoroastrians, for it is quite conceivable that Zoroastrians and non-Zoroastrians lived side-by-side.

Temple(?) building walls uncovered in Gonur-Depe
with three narrow rooms to the left
Photo credit: Country Turkmenistan

State News Agency of Turkmenistan article describes the building uncovered in 2006 as „a monumental building remarkable for the strict geometrical forms and brilliant architectural design. The central part of the shrine which has the walls sometimes 1.5 meters thick and strictly oriented to the sides of horizon is of particular interest. The rooms have the complementary angles. The principles of planning some architectural blocks indicate the specific purposes of using the temple complex. E.g., three single-type corridor-like rooms directly correspond to the architectural design of monumental constructions in the ancient Orient.”

The larger room has a circular foundation (see photograph above) which the article describes as a furnace with an inner and outer chamber. The inner chamber contained burnt material presumably residue of the fuel used but which the article does not identify.

Pots found in the vicinity had an internal lining that made them waterproof, thereby capable of holding liquids.

Przepiękna figurka zwirzęca- arcydzieło z Gonur – Motywy zwierzęce i roślinne były jednymi z najważniejszych przedstawień w sztuce Skołotów-Scytów, czyli Słowiano-Indo-Irańczyków

Speculation About the Use of Haoma

The report further states that the archaeologists found evidence that the haoma-like ritual was performed in the building. However, this report is disputed by scientists (Hiebert 1994: 123-129; Parpola 1998: 127;) using more credible analysis techniques (at laboratory of the Helsinki University). Sensationalistic claims by Viktor Sarianidi (see below) of the discover of narcotic material and completely unsubstantiated links with the haoma ritual were found after a more careful study to be implausible.

According to James P. Mallory 1989 & 1997 „… remains of ephedras have also been reported from the temple-fortress complex of Togolok 21 in the Merv oasis (ancient Margiana – Parpola 1988; Meier-Melikyan 1990) along with the remains of poppies. … In 1990 I received some samples from the site [forwarded by Dr. Fred Hiebert of Harvard University], which were subjected to pollen analysis at the Department of Botany, University of Helsinki. …. The largest amount of pollen was found in the bone tube (used for imbibing liquid?) from Gonur 1, but even in this sample, which had been preserved in a comparatively sheltered position when compared with the other investigated samples, only pollen of the family Caryophyllaceae was present. No pollen from ephedras or poppies was found and even the pollen left in the samples showed clear traces of deterioration (typical in ancient pollen having been preserved in a dry environment in contact with oxygen). Our pollen analysis was carefully checked for any methodological errors, but no inaccuracies were found.”

Skarb z Tillya Tepe – kolczyk

When the careful analysis of the residues in pots did not support Sarianidi claims of the discovery of narcotic substances, the excuse offered is that the vessels are now exposed to the sun and the evidence has been destroyed. Unfortunately, this excuse uncovers yet another problem with Sarianidi excavations – careless exposure of the artefacts and the ruins. Based on this unverifiable claim and quotes from Turkmenistan’s late President-for-life’s personality cult writings, Sarianidi also makes the unsubstantiated claim at Gonur is the birth place of Zoroastrianism. While Zoroastrians could have lived in Gonur – if not elsewhere in the vicinity – there is no basis for this claim.

In any case, it is very doubtful if any temple complex can be associated with Zoroastrians as they did not worship in temples in those days. In addition, if the users of the temple engaged in a haoma-like ritual, the ritual was not the ritual practiced by Zoroastrians.

Necropolis & Burial Customs

Pit grave in the necropolis
Ceramic vessels & a bronze mirror
lie next to the skull

In one section of Gonur North, is a burial site, the necropolis, west of the palace site, containing mostly small children buried in pots. An article by Kate Fitz Gibbon of Anahita Gallery states:

„Their tiny, newborn bones are so fragile that they crumble at a touch. The beautiful Bronze Age beads from plundered sites in Afghanistan have long fascinated me. Most often, buried bead materials are found in vessels placed close to the body, and as any stringing material has long since disintegrated with age, it is not even possible to guess how they were worn. In the Gonur Tepe palace, an unexpected find of a youth buried inside a large ceramic vessel included not only rich grave goods, but also clues as to how some beads were worn. Skull and neck vertebrae were held together with hardened mud, and as the dirt was removed, lapis, talc and a single, inch and a half long carnelian bead carved in chevron patterns were found encircling the neck. A single gold earring was embedded near the ear, and a half-dozen large, finely polished banded agate beads lay in the bottom of the vessel in which the youth was buried.

An apparent royal burial site at Gonur contains luxury goods,
a cart with bronze-sheathed wheels, and the remains of a camel.
Photo Credit: various. tzaralunga at Flickr &
Kenneth Garrett at Discover Magazine

„My mother and I spent most of our days at Gonur in the large necropolis to the west of the palace site. We used fine brushes to remove the last of the dirt from the whitened bones and grave goods uncovered by the diggers. Each day, three or four grave pits were uncovered and cleared of dirt to the undisturbed earth – about four feet below the present surface. After each day’s excavations at the necropolis, the pits were photographed and partially filled in again. Most skeletons appeared still to lie as they were buried; knees and elbows flexed, the head often resting on or near a small pile of ceramic and stone vessels. It was clear, however, that the necropolis had been robbed in antiquity. Very few items of jewellery were found, and in one grave, a fine, carved alabaster cylinder seal was unearthed under just a few inches of surface soil. A too hasty grave plunderer had apparently dropped it, several thousand years before.”

Pierwowzór Matki Pticy – Mati Sławy, czyli Bogini Ptaków, Weny, Słowa i Pogody???

Gonur Artefacts

The quality, artistry and workmanship of the artefacts unearthed at Gonur has surprised observers. They include intricate jewellery incorporating gold, silver, lapis lazuli, and carnelian. The prowess of the Gonur metalworkers – who used tin alloys and delicate combinations of gold and silver – were on par with the skills of their more famous contemporaries in Egypt, Mesopotamia, and the Indus Valley. Their creations display a rich repertoire of geometric designs, mythic monsters, and other creatures. Among them are striking humanoid statues with small heads and wide skirts, as well as horses, lions, snakes, and scorpions.

Wares in this distinctive style had long been found in regions far and near. As close as Gonur’s southern neighbour Balkh in today’s Afghanistan, and as far as Mesopotamia to the west, the shores of the Persian Gulf to the south, the Russian steppes to the north, and to the southeast across the Hindu Kush – the great cities of Harappa and Mohenjo Daro, which once flourished on the banks of the Indus River in today’s Pakistan. Archaeologists had puzzled over their origin. The Gonur excavations seem to solve the puzzle. These items in the distant lands originated in the region around Gonur and were actively traded by the merchants of Gonur and Central Asia, possible originators of the Silk Roads.

Gonur – znaki pisma na kamieniach

The Abandonment of Gonur

The archaeological record found in Gonur’s ruins lasts for a few hundred years. Archaeologists have not found later artefacts or later layers covering the Bronze Age layer. This has led researchers to surmise that Gonur was abandoned either for reasons of warfare or because of the receding waters of the Murgab, compelling resident to move towards Merv and the surrounding foothills.

In the Avesta’s Vendidad, the virtues associated with the people of Mouru are that they were brave and holy. The evils associated with Mouru are plunder and bloodshed. We do not know if the Mouru engaged in bloodshed and plunder or if they were the victims of plundering aggressors.

The people and nations of the Avesta, the Aryans, were a settled, organized people who farmed and lived in towns. Zoroastrian texts tell us that it is from the north that an ill wind blew and that brought with it a violent and destructive people who raided and plundered the towns of the Aryans.

To the north of the central Asian Aryan kingdoms lay deserts and grazing land inhabited by nomads, a pastoral people who relied on herds that were constantly on the move seeking new pastures. The nomads also hunted for their food and raided the settlements of their neighbours.

There is evidence that extensive fires destroyed some of Gonur’s central buildings – building that they were never rebuilt.

Boski Strasz-Orzeł Dwugłowy Upadający Bóg – pierwowzór rosyjskiego dwugłowego orła herbowego oraz boska Krowa Zemuna i Skrzysty-Skrzydlaty Niebiański  Tygrys

Kelleli

As with Gonur, Kelleli is a Bronze Age (2500-1200 BCE) settlement located some 40 km northwest of Gonur. The settlement has two major sites: Kelleli 3 and 4. Kelleli 3 is four hectares in size and had double external wall with towers flanking four symmetrical entrances. In the south-western sector, is an area of houses. Kelleli 4 is three hectares in size and also has a double outer wall with towers. According to a UNESCO document, both sites are poorly preserved.

Toguluk / Togulok

Plan of Togolok 21. Photo credit: various. Kispesti Kozert
Reconstructed model of Togolok 21
Photo credit:Aula Didactica

Togolok consists of two sites, Togolok 1 and Togoluk 21. Togoluk 21 is the larger of the two sites. According to Viktor Sarianidi:

„The next and last shrine excavated is located in the settlement of Togolok 21, which dates to the late 2nd millennium. Taking into account its large overall size (larger than the fortress of South Gonur), it is possible that the shrine of Togolok 21 served the inhabitants of the whole country of Margiana in the late Bronze Age. Similar to the above-described shrines, there is a domestic area near Togolok 21 associated with the shrine. At Gonur depe and Togolok 1 the settlements are many times larger than the shrines, while in Togolok 21 the settlement is a great deal smaller than the shrine itself.

„The shrine of Togolok 21 was built at the top of a small natural hill. Along the outer face of the exterior wall are circular and semicircular hollow towers. In the northern part of the wall are two pylons between which a central gateway, supposed to be the entrance to the shrine, is located. The second entrance was built in the middle of the southern wall. The whole inner area was not built up except at the western side where some extremely narrow rooms are located which appear to have had arched ceilings. Their purpose is unclear. Two altar sites located opposite each other in the northern part of the shrine were perhaps used for carrying out ritual ceremonies associated with libations and fire rituals.”

Scytyjski tygrys i łoś

Adji Kui

Another Bronze Age (2500-1200 BCE) settlement Adji Kui is located about 13 km northwest of Gonur. The present site, Adji Kui 8, is about 8.5 hectares in size.

Motyw Drzewa Świata – Karabach – Hotan

Taip

The ruins of Taip indicate that the settlement typifies the transition from a Middle Bronze Age form of settlement pattern to a Late Bronze Age settlement. Two close but distinct mounds consist of a 3.5 hectare walled square area with a large courtyard building in the south.

Very Poor Archaeological Practices

Thousands of pottery shards are scattered across the Gonur-depe excavation site.
Visitors steps over these priceless artefacts further destroying a priceless treasure.
Photo credit: Eurasianet.org

The discovery of the ruins in the Merv region may be a mixed blessing. One the one hand the world has become aware of another centre of civilization. On the other hand, the very poor archaeological practices may be the cause of the speedy destruction of the evidence. The following is a quote from Eurasianet.org’s article Turkmenistan: Making a Bid for Cradle-Of-Civilization Status

„In a painful irony, some of the dust that swirls around Gonur-depe comes from the crumbling walls themselves. To study the city, Sarianidi’s team had to remove the protective earthen shield laid down over millennia, thereby exposing the structures beneath to the desert sun and wind. Indeed, today’s photographs of Gonur-depe show a significant deterioration when compared to those of the 1970s and 1980s.”

„Without a greater commitment from the Turkmen state, funding will dry up, the guide said, and Gonur-depe will slowly blow away.”

Research Sites:
» Brief History of Researches in Margiana by Museo-on

Viktor Sarianidi

Viktor Sarianidi

For over 30 years, Turkmenistan’s Professor Viktor Sarianidi, Laureate of the Magtymguly International Prize and Doctor of History, has headed the Margiana Archaeological Expedition that has conducted excavations in Turkmenistan and other Central Asian states.

The sites include Namazga-Depe, Altyn-Depe, Delbarjin, the Dashly Oasis, Toholok 21, Gonur, Kelleli, Sapelli, and Djarkutan. In Gonur-Depe for instance, where others saw only sand and scrub, Sarianidi saw the remnants of a wealthy town protected by high walls and battlements. (Indeed all the sites have high protective walls.)

Ancient pottery carelessly strewn all over Sarianidi supervised sites

While some researchers have applauded Sarianidi for his dedication, others view him as an eccentric, employing brutish and old-fashioned techniques. These days Western archaeologists typically unearth sites with dental instruments and mesh screens, meticulously sifting soil for traces of pollen, seeds, and ceramics. Sarianidi uses bulldozers to expose old foundations, largely ignores botanical finds, and publishes few details on layers, ceramics, and other mainstays of modern archaeology. Ceramics that he has unearthed and which for millennia have remained protected deep in the sand now lie strewn about his sites with visitors stepping over them as they walk around. Local residents and animals also climb all over the fragile earthen structures. His reports are also sensationalistic, conjectural and poorly researched. Sarianidi’s conclusions are routinely contradicted by a more sober analysis. Nevertheless, his findings have provided rich fodder for those captivated by the fantasy generated by his claims. It is unfortunate that his lack of credibility by serious scholars may obscure his other accomplishments. A further tragedy that may overshadow his work is that paradoxically he may have a disservice in unearthing the ruins. The exposed ruins have been left with no protection and are being rapidly eroded.

Karabach – motywy słowiańsko-skołockie na dywanie

As a Greek growing up in Tashkent, Uzbekistan, under Stalinist rule, Sarianidi was denied training in law and turned to history instead. Ultimately, it proved too full of groupthink for his taste, so he opted for archaeology. „It was more free because it was more ancient,” he says. During the 1950s he drifted, spending seasons between digs unemployed. He refused to join the Communist Party, despite the ways it might have helped his career. Eventually, in 1959, his skill and tenacity earned him a coveted position at the Institute of Archaeology in Moscow, but it was years before he was allowed to direct a dig. In 1996, Sarianidi moved to Greece where he currently lives.

BMAC & Andronovo Archaeological Complexes

Bronze Age Indo-Iranian Archaeological Complexes
Image credit: Wikipedia

In 1976, Viktor Sarianidi proposed that the Bronze Age archaeological sites dating from c. 2200 to 1700 BCE and located in present day Turkmenistan, northern Afghanistan, southern Uzbekistan and western Tajikistan, were the remains of a connected Bronze Age civilization centered on the upper Amu Darya (Oxus). He named the complex the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) and the inhabitants of that period and region, the Oxus civilization.

The name Andronovo complex comes from the village of Andronovo in Siberia where in 1914, several graves were discovered, with skeletons in crouched positions, buried with richly decorated pottery. The name has been used to refer to a set of similar Bronze Age cultures that flourished c. 2300–1000 BCE in western Siberia and the west Asiatic steppes of Kazakhstan. This culture is thought to have been a pastoral people who reared horses, cattle, sheep and goats.

The names of these groupings are those given by archaeologists and have no relation to historical names or one to another. They are better termed as archaeological complexes or archaeological horizons.

There are problems and inconsistencies using these archaeological complexes or archaeological horizons to construct history and anthropological (incorrectly called racial) or cultural connections. The archaeological horizons are the time period in which the groups are believed to have existed are based mainly on pottery and artefact similarities and datings. If no corresponding pottery or artefacts are found after a particular dating, the group is assumed to have disappeared or to have been displaced due to war, famine or disease.

Sarianidi is quoted (as cited in Bryant 2001:207) as saying that „direct archaeological data from Bactria and Margiana show without any shade of doubt that Andronovo tribes penetrated to a minimum extent into Bactria and Margianian oases”.

The following are quotes from the University of Chicago’s page on Archaeology and Language, The Indo-Iranians by C. C. Lamberg-Karlovsky:

„This review of recent archaeological work in Central Asia and Eurasia attempts to trace and date the movements of the Indo-Iranians—speakers of languages of the eastern branch of Proto-Indo-European that later split into the Iranian and Vedic families. Russian and Central Asian scholars working on the contemporary but very different Andronovo and Bactrian Margiana archaeological complexes of the 2d millennium BCE have identified both as Indo-Iranian, and particular sites so identified are being used for nationalist purposes. There is, however, no compelling archaeological evidence that they had a common ancestor or that either is Indo-Iranian. Ethnicity and language are not easily linked with an archaeological signature, and the identity of the Indo-Iranians remains elusive.”

[„C. C. Lamberg-Karlovsky is Stephen Philips Professor of Archaeology in the Department of Anthropology at Harvard University and Curator of Near Eastern Archaeology at Harvard’s Peabody Museum (Cambridge, Mass. 02138, U.S.A.). Born in 1937, he was educated at Dartmouth College (B.A., 1959) and the University of Pennsylvania (M.A., 1964; Ph.D., 1965). His research interests concern the nature of the interaction between the Bronze Age civilizations of the Near East and their contemporary neighbors of the Iranian Plateau, the Indus Valley, the Arabian Peninsula, and Central Asia. His recent publications include Beyond the Tigris and Euphrates Bronze Age Civilizations (Tel Aviv: Ben Gurion University of the Negev Press, 1996) and (with Daniel Potts et al.) Excavations at Tepe Yahya, Iran: Third Millennium (American School of Prehistoric Research Bulletin 42).”]

It is regrettable that through conjecture alone, the Andronovo complex has been connected racially and culturally to the people of the BMAC complex. This error is compounded with the conjecture that the Andronovo complex is connected to the Aryans, misleading some to further believe that the Aryans originated in the Siberian steppes. Because some parts of the Andronovo complex are part of Russian Siberia, in an additional leap of faith, some people have translated the Andronovo region to mean the Russian steppes, leading some to state that the Aryans originated in the Russian steppes, a name that is usually associated with the western Russian steppes – west of the Caspian sea. One error leads to another. There is no credibility to the assertion that the Aryans originated in the Russian steppes.

Tkanina z Gonur – motywy dobrze mi znane spod Krakowa . Czy Wendidad znaczy Wenedowie? Zdecydowanie tak – pięć Wędodawijskich Plemion

Nisaya, Nisa – Fifth Vendidad Nation

Nisaim, the fifth nation mentioned in the Vendidad, is identified with the later nations of Nisaya & Nisa. The capital of Nisa was Nisa city. Ancient Nisa was destroyed by an earthquake, which occurred during the first decade BC.

Ruins located near modern-day Bagir village, 18 km southwest of Ashgabat, the capital of Turkmenistan, and alongside the foothills of the Kopet Dag mountains, have been identified as Nisa. The ruins include impressive buildings and fortifications, mausoleums and shrines, inscribed documents, and a treasury robbed of its contents. The artefacts found include art and ivory drinking cups with their outer rims decorated with ancient Iranian classical mythological scenes and themes. The ruins were declared a World Heritage Site by UNESCO in 2007.

Some have identified Nisa with Parthaunisa, the first capital city of the Parthians, prior to its destruction.

The ancient nation of Nisa would have extended along the Kopet Dag mountains in both directions. Its eastern neighbour would have been Mouru. The foothills of the Kopet Dag are scattered with the ruins of an ancient civilization, a fact that did not go unnoticed by Raphael Pumpelly, geologist from New York, in the early 1900s.

Raphael Pumpelly (1837-1923)
Champion of a Central Asian Cradle of Civilization

Raphael Pumpelly

More than a century ago an unlikely geologist from New York put forth a proposition that „the fundamentals of civilization – organized village life, agriculture, the domestication of animals, weaving,” (including mining and metal work) „originated in the oases of Central Asia long before the time of Babylon.”

Raphael Pumpelly arrived at this conclusion after visiting Central Asia as a geologist and observing the ruins of cities on the ancient shorelines of huge, dried inland seas. By studying the geology of the area, he became one of the first individuals to investigate how environmental conditions could influence human settlement and culture. Pumpelly speculated that a large inland sea in central Asia might have once supported a sizeable population. He knew from his travels and study that the climate in Central Asia had become drier and drier since the time of the last ice age. As the sea began to shrink, it could have forced these people to move west, bringing civilization to westward and to the rest of the world. He hypothesized that the ruins of cities he saw were evidence of a great ancient civilization that existed when Central Asia was more wet and fertile than it is now.

Such assertions that civilization as we know it originated in Central Asia sounded radical at a time when the names of Egypt and Babylon, regions connected to the Bible, were considered to be the cradle of civilization. But Raphael Pumpelly was persistent. Forty years after his first trip to Central Asia, he convinced the newly established Andrew Carnegie Foundation to fund an expedition. Since the Russians controlled Central Asia, he charmed the authorities in Saint Petersburg into granting him permission for an archaeological excavation. The latter even provided Pumpelly with a private railcar. At the age of 65, Pumpelly was given the opportunity to prove his theory and he wasted no time in starting his work.

Anau

Map showing location of Anau & Kopet Dag Mountains
Image credit: Discover Magazine

On a previous trip, while travelling on Trans-Caspian railway along the foothills of rugged Kopet-Dag mountains which rise up to form the vast Iranian plateau, the three mounds or kurgans at Anau had caught Raphael Pumpelly’s eye.

Anau is a site eight kilometres southeast of Turkmenistan’s Ashgabat modern-day capital, Ashgabat, and its name is derived from Abi-Nau, meaning new water. In earlier times, its name was Gathar.

In the delta around Anau, there are three mounds or kurgans (also called tepe or depe), each containing ruins from a different period. The north mound has layers from the 5th millennium BCE to the 3rd millennium BCE, at which time in history the river Keltechinar appears to have changed course causing a population shift to the south mound that has layers from the mid-3rd millennium BCE to the 1st millennium BCE (the Bronze Age). The east mound has the most recent (medieval to classical period) ruins.

In 1886, a Russian general A. V. Komarov who mistakenly thought the mound was an ancient burial site with treasure worth plundering, had his army brigade cut through the north mound, bisecting the mound. When Pumpelly visited the site in 1903, his training as a geologist enabled him to see twenty stratified occupational layers in this trench. Pumpelly returned to the site in 1904 to start excavations along the Russian trench using sophisticated methods – methods in stark contrast with the plundering dig of the Russians.

Anau tepe in the distance

Pumpelly carefully excavated the north mound by digging a series of eight terraces and shafts. He carefully labelled the position of each item he uncovered. He employed fine-scale archaeology methods (methods that are now utilized by modern archaeologists) by using sieves to capture seeds and tiny bones. Then he had specialists, such as botanists and anatomists, analyze his finds. These pioneering methods would only gradually be used by archaeologists over the next century. In the absence of modern methods like radiocarbon dating, Pumpelly used his training as a geologist, keeping careful stratigraphic records to date sites. His findings would come close to matching data collected years later using modern technology and at considerably greater cost.

Pumpelly’s early interest in how humans respond to environmental change is still a keynote feature of archaeology. The kurgan digs unearthed pottery, objects of stone and metal, hearths and cooking utensils – even the remains of skeletons of children found near hearths. He discovered evidence of domesticated animals and cultivated wheat – evidence of the civilization the sought.

Watch towers along Anau city walls

Later Pumpelly was to write in his memoirs, „A close watch was kept to save every object, large and small,… and to note its relation to its surroundings. I insisted that every shovelful contained a story if it could be interpreted.” Indeed, every shovelful, even grain, and every shard had a story to tell.

The story of Anau that emerged was one of a planned walled city that was home to a community that farmed wheat, manufactured artefacts and traded with its neighbours.

His work had barely begun, when in 1904 a plague of locusts „filled the trenches faster than they could be shovelled,” and plunged the area into famine, forcing him to abandon the dig, never to return. This phenomenon should not go unnoticed since it might provide clues on the reasons why some settlements appear to have been abandoned in ancient times.

Traveling eastward, he noted the mounds dotting the foothills of the Kopet-Dag, indicating that Anau was not an isolated town, but part of a community of settlements that stretched for a few hundred kilometres, settlements that based themselves on the waters and fertile soil brought down from the mountains. Leaving the mountains, Pumpelly followed the river Murgab north towards the Kara Kum desert. Extreme heat stopped him from exploring the upper reaches of the Murgab delta. Had he done so, he could surely have arrived on the unmistakeable depe mounds of Gonur. That discovery would have to wait for another seventy years and the efforts of a Russian archaeologist of Greek descent, Viktor Sarianidi.

Fredrik Hiebert

Why Pumpelly Remains Unknown

Given Raphael Pumpelly’s extraordinary work and his use of methods that future archaeologists would emulate in years to come, why is it that very few people have ever heard of Pumpelly?

Fredrik Hiebert, an archaeologist with the National Geographic Society and formerly a professor of anthropology at the University of Pennsylvania, who conducted a 1988 dig in the Kara Kum Desert, says that one of the reasons why Pumpelly has been ignored by other archaeologists was their need to defend established theories and resulting bias. In 1904, Mesopotamia, Egypt, and the Mediterranean were the accepted great centres of civilization. „So why in the world would Pumpelly have gone to Turkmenistan to look for civilization? To his peers, it made no sense; people couldn’t comprehend it.”

American team works at Anau
with the the Kopet-Dag mountains in the background
Photo credit: Kenneth Garrett at Discover Magazine

Resumption of Anau Excavations

Hiebert returned to Turkmenistan in 1993 following Turkmenistan’s independence from Russia, this time choosing to work at Anau in collaboration with a Turkmen colleague, Dr. Murad Kurbansakhatov. In 1996, digging in the same kurgan (or tepe / depe meaning mound) Pumpelly had dug in 1904, Hiebert notes: „We dug further down than Pumpelly had been able to do, and what we found was a confirmation of everything he believed.” There was early evidence of civilization in the form of farming – specifically, tiny grains of white wheat, proof, says Hiebert, that the Turkmen people were engaged in agricultural production as early as 6,500 years ago. Hiebert’s wife, a zoo-archaeologist (who joined the dig just as Pumpelly’s wife Eliza had 95 years earlier), discovered bones of domesticated animals. „So here we were, almost 100 years after Raphael Pumpelly had been here, confirming that he was right.”

According to Dr. Hiebert, while Anau is a small site compared to nearby Silk Road sites like Namazga depe and Altyn depe, it none-the-less shows evidence of involvement in a wide-reaching, managed system of distribution and trade occurring at perhaps hundreds of sites throughout the Central Asian Bronze Age period. „This pattern of small and large settlements having elite and bureaucratic functions is unique to the area,” notes Dr. Hiebert.

In his report, Dr. Hiebert stated, „We like Anau because it was occupied for almost every period. Deposits stretch from the earliest village way of life (4500 BCE) to a Bronze Age town (2300 BCE) to a walled classical city (2nd c. BCE) which was eventually topped by a medieval mosque (1500th c CE) with glistening blue-green glazed tiles.”

Seal from Anau with unknown markings

During his excavations, Dr. Hiebert uncovered a unique engraved stamp seal made from a shiny jet-black stone. The seal bore an inscription that was emphasized with a reddish brown pigment. The design of the inscription does not match any known writing or symbol system. Researchers are careful not to claim this is a form of writing, for if it were, it would represent one of the earliest writing systems known. Writes Dr. Hiebert: „Seals are used in the administrative system of an economy that needs to keep track of goods such as supplies for temples, barracks, or palaces.”

Hiebert excavation unit where seal was discovered

Dr. Hiebert’s team discovered the stamp seal while excavating at the base of the Bronze Age mound at Anau. There they uncovered the eroded top of a very large, surprisingly well-built building with walls, that even 4300 years later, stand nearly two meters tall. Inside the rooms, archaeologists found the remains of finely made ceramics, some clearly from other regions, as well as and numerous pieces of clay used to seal vessels or parcels.

In 2004, on the occasion of the 100th anniversary conference of Pumpelly’s 1904 Anau dig, Raphael’s great-granddaughter Lisa Pompelli (who uses the original spelling of her family’s Italian surname), accompanied Hiebert and his archaeological team to Turkmenistan to attend the conference and celebrate the opening of that country’s museum devoted entirely to wheat and its early cultivation.

Ancient Kopet Dag Foothill Townships

Archaeological sites along the northern foothills of the Kopet Dag Mountains
Image credit: A Central Asian village at the dawn of civilization, excavations at Anau, Turkmenistan
by Fredrik Talmage Hiebert, Kakamurad Kurbansakhatov, Hubert Schmidt

Following the ground breaking excavations and observations of Raphael Pumpelly, discoveries of the settlement of early prehistoric civilizations along the northern foothills of the Kopet Dag mountains are rewriting the history books. This vast archipelago of settlements stretches across 6,000 square kilometres. Modern dating methods date a settlement at Djeitun (not very far from Anau – see site #13 in the map above, #18 being Anau North) at c. 6500 BCE (Ceramic Neolithic period). Two other nearby sites #11. Togolok and #12 Chopan also date back to the early Djeitun period.

A number of the sites, for instance Altyn depe (#32 above and meaning golden hill), contain artefacts from Harappa in the Indus valley and Sumer / Mesopotamia in the Tigris-Euphrates valley indicating extensive and far-reaching trading along the Silk Roads during the Eneolithic Age (between the late 4th and the late 3rd millennia BCE). (cf. Altyn-Depe by Vadim Mikhailovich Masson and Henry N. Michael, Published by Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeology.)

If because of climate change, the fertile areas had been receding south towards the mountains, it is reasonable to expect that earlier settlements might have existed in areas that are now part of the dessert. The earliest settlements discovered to this point show well established farming and building techniques. These would not have suddenly manifested themselves but would have taken generations to develop.

In many ways the work of discovering the secrets of the past has only just started. Impeded that war and a changing political environment, the world is only just waking up to the possibility that the Aryan heartland of Central Asia may have an equal claim to being the cradle of civilization.

References:
» Altyn-Depe by Vadim Mikhailovich Masson and Henry N. Michael
» A Central Asian village at the dawn of civilization, excavations at Anau, Turkmenistan by Fredrik Talmage Hiebert, Kakamurad Kurbansakhatov, Hubert Schmidt

Murgab delta and oasis (circled) in the south of Turkmenistan
The Murgab river spreads out and disappears into the Kara Kum desert to the north

Location

As with Gonur, Merv lies in the Murgab river delta, the area generally considered to be the ancient land of Mouru, the third Vendidad nation.

The ancient city of Merv (Persian Marv), lies 30 km east of the city of Mary (a corrupted form of Merv) capital of the province, or vilayet / welayatlar, of the same name located in south-eastern Turkmenistan bordering Afghanistan. The province has an area of 87,000 square kilometres and a population of 1,146,800 (1995 figures). It is claimed that in medieval times, Merv was the largest city in the world.

Merv landscape. The site extends past the faint building in the background

Merv lies on one of the main arms of the ancient Silk Roads that carried trade between Europe and Africa and the Far East. Historically, Merv was also an important departure point for the 180 km journey across desert northwest to ancient Amul (today Turkmenabad) located on the banks of the Amu Darya river. The ruins of ancient Merv are located near the small town of Bairam Ali, a Russian garrison town established in the early twentieth century.

The broad delta of rich alluvial land created by the Murgab river, which flows northwards from Afghanistan, forms an oasis at the southern edge of the Kara Kum Desert.

Endangered Site

In 1987 the Government of Turkmenistan established an archaeological park to protect the sites of the old walled cities, some extra-mural areas, and outlying buildings, thereby protecting the site from agricultural encroachment and improving access to the monuments. In 1999, the United Nations declared Merv a World Heritage Site. Despite these actions, in 2000 the World Monuments Watch placed Merv on its list of the world’s 100 most endangered sites.

History & Cities of Merv

The ruins of Merv contain a succession of ancient cities developed over a period of 2500 years at the heart of the oasis formed by Murgab river delta, and close to the course of where the main river channel flowed in ancient times. Together, the cities of Merv once encompassed over 1200 hectares.

Predating the earliest ruins uncovered so far, Merv was part of the third Avestan nation of Mouru. Unless earlier ruins are discovered, it would appear that Mouru was centered at Gonur, an older city and one that appears to have been abandoned as the residents moved south to the sites of Merv.

Layout of the Ancient Cities of Merv
From: UCL Institute of Archaeology (Home1) (Home2)

Erk Kala

The oldest of Merv’s ruins, Erk Kala (a modern name meaning citadel castle), date from the 5th century BCE. Constructed by the Persian Achaemenians, Erk Kala appears to have been the central city of Margush as it was known to the Achaemenians serving as an important administrative and trading centre. It lay at the hub of the spectacular Silk Roads along which trade between the furthest reaches of the Persian empire flourished.

The site is some 12 hectares in size and lies 17 metres below today’s surface. Buried under more than 1,500 years of buildings old and new, it is virtually inaccessible to archaeological exploration. Little is therefore known about this enclosure. It is possible that the ruins of an earlier city lie beneath Erk Kala’s ruins.

Erk Kala
Gyaur Kala with Erk Kala (circular walled structure). Image credit: Wikimedia

Gyaur Kala

With the defeat of the Achaemenians by Alexander in the 4th century BCE, Merv came under Macedonian rule. After Alexander’s death, the lands he had conquered became the Seleucid Empire ruled, one of his generals Seleucus I (312-280 BCE). Selecus’ successor, Antiochus I (280-261 BCE), began a massive expansion of the city at Merv, constructing a walled city nearly two kilometres across called Antiochia Margiana (today called Gyaur Kala) and covering some 340 hectares. He converted the earlier city of Erk Kala into a citadel that lay within the new walled city. Gyaur Kala was to remain occupied for a thousand years.

The Seleucid dynasty succumbed to the Parthians in c 250 BCE, and the Parthian rule gave way to Sassanian rule in 226 CE. The Parthians and Sassanian continued to maintain Merv’s Gyaur Kala as a major administrative, military and trading centre. The defences were repeatedly rebuilt and strengthened. The vitality of the city during these times is reflected in the wealth of archaeological objects recovered from the excavations within Gyaur Kala. The city did suffer harsh times and destruction during destabilizing migrations and invasions from nomadic tribes. During the 5th century CE, Merv was probably the base for a disastrous Sassanian campaign against the Hephthalite Huns, when many of the Sassanian elite were killed.

Gyaur Kala in the Sassanian period. Reconstruction drawing by Claire Venables
From: UCL Institute of Archaeology

The Persian Sassanians were defeated by the Arabs in 649 CE. During the rule of the second Arab caliphate, the Umayyads (660 – 750 CE), Merv became the capital of Khorasan (the ‚eastern land’) and a centre of further Arab expansion. By the seventh century CE, koshks such as the Kiz Kala or Kyz Kala (see photograph on the page banner at the top of this page), stand alone buildings defended by striking, massive, corrugated walls had been constructed west the city walls.

Persian geographer, traveller and writer, Al-Istakhri (c 951 CE), a wrote that, „For its cleanliness, its good streets, the divisions of its buildings and quarters among the rivers and gardens…, their city (Merv) is superior to the rest of the cities of Khorasan.”

Like Erk Kala, Gyaur Kala also lies buried under a millennium and a half of construction on top of its ruins.

[To the east of Gyaur Kala, the Arabs built a separate walled town, Shaim Kala, to house colonists from over-crowed Basra. Sadly, Shaim Kala has been largely destroyed by a Soviet-planned village. Shaim Kala is not outlined in the satellite image plan above.]

Sultan Kala

By the beginning of the eighth century CE, suburbs had risen near the Majan canal which flowed a kilometre west of Gyaur Kala city wall. When Abbasid Abu Muslim established dynastic power in February 748 CE, he relocated the government buildings and major bazaars from the ancient city to a location near the suburb. Merv prospered at this site under the Abbasids and Tahirids, but went through a period of decline when political power moved to Nishapur and Bukhara.

The Seljuks arrived in the eleventh century CE and revived the city, establishing Merv as their eastern capital and calling it Marv al-Shahijan (today called Sultan Kala). In the process, they built fortification walls around the suburbs, a task that was completed at the end of the eleventh century during the reign of Sultan Malikshah (1072-92 CE).

Sultan Sanjar (1118-57 CE) is credited with construction of a fortified citadel, the Shahriyar Ark, in the northeast corner, and two additional walled suburbs that extended the city to the north and south. The Shahriyar Ark citadel enclosed a palace complex, administrative buildings and residences for the elite.

In 1221 CE, a Mongol army advanced on Merv and its cavalry rode around the walls for spent six days looking for the weak points. The terrified residents negotiated a surrender which only served to open the gates and allow the Mongols to enter, after which they proceeded to massacre the townspeople and burn the town.

The city remained occupied, an impoverished shadow of its former self, until the Timurids integrated the area into their empire in the late 14th century CE.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – Koziorożec

Abdullah Khan Kala

In the 15th century CE, in preparation for establishing Merv as his capital, Timurid king Shahrukh (1405-47 CE) founded a new planned settlement, now known as the Abdullah Khan Kala, a kilometre south of Sultan Kala. The new town covered some 46 hectares. Shahrukh instituted a major building program, rebuilt the irrigation system, and is credited with construction of the dam at Merv. Construction came to a halt when Shahrukh decided to establish his capital in Samarkand instead. Resumption of development of Merv had to wait until Shaybanis’ reign (1500-98 CE) who built the fortification walls.

In the post-medieval period Merv remained a provincial center, a small town of less than a square kilometre that notwithstanding its diminutive size, boasted, one of the strongest fortification of its time. A mosque, madrasa and reservoir were situated in the center of the northern section, with a citadel in the north corner.

Bairam Ali Khan Kala

A rectangular extension known as Bairam Ali Khan Kala was constructed to the west of Abdullah Khan Kala in the eighteenth century. These two sites were probably in use until the early nineteenth century. By the time the Russians arrived in 1885 CE, the site had been abandoned and many of its buildings had been dismantled to provide bricks for new construction.

Additional reading: UNESCO document no. 886

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – korona księżniczki- kniagini

GONUR DEPE

This is was truly fascinating place but quite difficult to photograph.  Said to be the birthplace of Zoroastrianism, Gonur Depe dates from the 3rd millenium BC and was discovered about 20 years ago and is still being excavated.  The Bronze Age ‚country’ was also known as Margush and Margiana which was also were referred to by Darius I in the 5th century BC. The Margush are considered the „lost fifth civilization”.  Personally, I thought it was truly stupendous but I guess you have to be there to really appreciate it.

Bactria–Margiana Archaeological Complex

From Wikipedia, the free encyclopedia

Archaeological cultures associated with Indo-Iranian migrations (after EIEC). The Andronovo, BMAC and Yaz cultures have often been associated with Indo-Iranian migrations. The GGC, Cemetery H, Copper Hoard and PGW cultures are candidates for cultures associated with Indo-Aryan migrations.

The extent of the BMAC (after EIEC).

The Bactria–Margiana Archaeological Complex (or BMAC, also known as the Oxus civilization) is the modern archaeological designation for a Bronze Age culture of Central Asia, dated to ca. 2200–1700 BC, located in present day Turkmenistan, northern Afghanistan and Iran, southern Uzbekistan and western Tajikistan, centered on the upper Amu Darya (Oxus). Its sites were discovered and named by the Soviet archaeologist Viktor Sarianidi (1976). Bactria was the Greek name for the area of Bactra (modern Balkh), in what is now northern Afghanistan, and Margiana was the Greek name for the Persian satrapy of Margu, the capital of which was Merv, in today’s Turkmenistan.

Pan Żmijów – czyli Czarnogłów – Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów)

Overview

Sarianidi’s excavations from the late 1970s onward revealed numerous monumental structures in many different sites, including Namazga-Depe („governmental centre”), Altyn-Depe („secondary capital”), Delbarjin, the Dashly Oasis, Toholok 21, Gonur, Kelleli, Sapelli, and Djarkutan. The sites were fortified by impressive walls and gates. Reports on the BMAC were mostly confined to Soviet journals until the last years of the Soviet Union, so the findings were largely unknown to the West until Sarianidi’s work began to be translated in the 1990s.

Scholars do not agree on either the origins of the Bactria-Margiana complex, or the reasons for its decline. Its distinctive material culture disappears from the archaeological record a few centuries after it appears.[1] Radiocarbon dating suggests dating the complex to the last century of the 3rd millennium and the first quarter of the 2nd millennium BC.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – ozdoba pasa

Geographically, the Bactria-Margiana complex spans a wide area from southeastern Iran to Balochistan and Afghanistan. Possibly the archaeologically unexplored terrain of Baluchistan and Afghanistan holds the heartland of the complex (see Lamberg-Karlovsky 2002).

BMAC materials such as seals have been found in the Indus civilisation, on the Iranian plateau, and in the Persian Gulf. BMAC finds are coming onto the international trade in illicit antiquities and are finding their way into Western collections and museums.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów) – Dziewanna z Tillya Tepe (właściwie Atena – z Grecji, ale w tymże skarbie z tillia Tepe)

A previously unknown civilization?

The inhabitants of the BMAC were sedentary people who practised irrigation farming of wheat and barley. There has been interaction with the nomadic people of the contemporary Andronovo culture of the steppe to the north, as the findings of steppe pottery in the BMAC indicate. With their impressive material culture including monumental architecture, bronze tools, ceramics, and jewellery of semiprecious stones, the complex exhibits many of the hallmarks of civilization.

Skarb z Tillia Tepe – Atena (wyrób grecki-romajski)

The discovery of a single tiny stone seal with geometric markings from a BMAC site in Turkmenistan in 2001 led some to claim that the Bactria-Margiana complex had also developed writing, and thus may indeed be considered a literate civilization. It is not clear however if the markings represent a true writing system as opposed to isolated pictographs.V. Mair (2001) has shown that the Chinese-like signs are indeed parallel to Chinese inscriptions used some 2500 [when?] [vague] [dubious – discuss] years later in Xinjiang. The tiny seal has been dislocated down from its original, much later layer. Nevertheless, the BMAC seals contain motifs and even material that are distinctive from seals of Syro-Anatolia, Mesopotamia, the Persian Gulf, showing they form a type not derived from any other region.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe -naszyjnik

The Indo-Iranian hypothesis

Golden bull’s head from Altyn-Depe.

The Bactria-Margiana complex has also attracted attention as a candidate for those looking for the material counterparts to the Indo-Iranians, a major branch that split off from the Proto-Indo-Europeans. Sarianidi himself advocates identifying the complex as Indo-Iranian, going as far as to identify evidence of proto-Zoroastrian objects and rituals. James P. Mallory argues

„The geographic location of the BMAC … conforms, it is argued, with the historical situation of the Da(h)a and Parnoi mentioned in Greek and Latin sources, which have, in turn, been identified with the Dasas, Dasyus, and Panis of the Rig Veda who were defeated by the Vedic Arya.” –EIEC, p. 73.

Similarly, he argues that the design of the BMAC forts „matches the description of the fortified sites depicted in the Vedas”[2] and mentions evidence for the presence of the soma-cult. The alleged findings of ephedra stems in BMAC context have however been disproved (Bakels 2003).

Skarb z Tillia Tepe – znalezisko ekspedycji Wiktora Sarianidiego – chińskie lustro

Others maintain there is insufficient evidence for any ethnic or linguistic identification of the BMAC solely based on material remains, in the absence of written records. The archaeological record is inconclusive with regard to a migration of Indo-Aryans or Indo-Iranians to the BMAC[3], or with a migration of Indo-Aryans from the BMAC to the Indus Valley.[4] There is no archaeological evidence for an invasion into Bactria and Margiana.[5] Furthermore, there is no evidence that the complex even represented an ethnic/linguistic unity. Moreover, cultural links between the BMAC and the Indus Valley can also be explained by reciprocal cultural influences uniting the two cultures, or by the transfer of luxury or commercial goods.[6]

The BMAC complex is also very poor in horse remains or representations, which are often seen as a sign for Indo-Aryan presence.[7]

The Indo-Iranian substratum

Altyn-Depe location on the modern Middle East map as well as location of other Eneolithic cultures (Harappa and Mohenjo-daro).

As argued by Michael Witzel (1999) [1], (2003) [2] and Alexander Lubotsky[8], there is a pre-Indo-European substratum in proto-Indo-Iranian which can be more plausibly identified with the original language (or languages) of the BMAC, which was, then, eventually given up by the locals in favour of proto-Indo-Iranian.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów)

Moreover, he points out a number of words apparently borrowed from the same language, which, however, are only attested in Indic. Provided this is not an accident of attestation, it may mean that the area where the language (or language family) in question was spoken included at least Gandhara as well, if not the Indus Valley also. This would fit the archaeological evidence mentioned above, pointing to a connection of the BMAC to these areas. Considering that the BMAC is suspected to extend into Afghanistan and Baluchistan (see above), these areas may be included as well. The assumed Indo-Iranian substratum, then, is potentially relevant to the question about the language of the Indus Valley Civilization, as well. However, some BMAC words have now also been found in Tocharian (G. Pinault 2003), which renders a widespread BMAC language, from Xinjiang to the Panjab, unlikely and points to cultural influence. This, however, suggests the possibility that the language in question was spoken natively in a more limited area (such as the BMAC), but used in a larger area as a lingua franca, considering the fact that the evidence is exclusively in the form of loanwords rather than grammatical or phonetic structures. Hence, it would originally have functioned as a superstrate language.[9]

As to known languages which might be related to the Indo-Iranian substratum, the most obvious candidate, geography considered, is the Burushaski language[10].

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów)

Sites

 • Altyndepe
 • Namazga-Tepe
 • Jeitun
 • Gunar Tepe
 • Togolok 21
 • Koi Krylgan Kala
 • Toprak Kala
 • Ayaz Kala

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów) – Człowiek jadący rydwanem

Notes

 1. ^ „the settlements of this culture are characterized by a very feeble accumulation: they were constructed in haste, apparently on the basis of a pre-established plan, and have not been occupied for very long” Bernard Sergent. Genèse de l’Inde. 1997, quoted from Elst 1999
 2. ^ Lyonnet (1993) and Sethna (1992) have noted that only one circular fort with three walls has been discovered (Dashly-3), or that the circular walls had no value of defence (Jettmar 1981). See Bryant 2001:220
 3. ^ Francfort H.-P. in Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X. 2005
 4. ^ Bryant 2001; Francfort H.-P. in Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X. 2005
 5. ^ Bryant 2001:220 (quotes Lyonnet 1993 and Parpola 1993); Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X. 2005
 6. ^ e.g. Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X. 2005; Bryant 2001:215-16
 7. ^ Bryant 2001
 8. ^ The Indo-Iranian Substratum
 9. ^ Sarah Thomason and Terence Kaufman, Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics (University of California Press 1988)
 10. ^ compare an essay by Michael Witzel, page 6, note 11.

Odwzorowanie układu Gonur na tkaninach tradycyjnych z Turkmenii – Skarby Gonuru

References

 • Sarianidi, V. I. 1976. „Issledovanija pamjatnikov Dashlyiskogo Oazisa,” in Drevnii Baktria, vol. 1. Moscow: Akademia Nauk.
 • Lamberg-Karlovsky, C. C. 2002. „Archaeology and Language: The Indo-Iranians,” in Current Anthropology, vol. 43, no. 1, Feb. year University of Chicago

Gonur oryginalny układ grodu i swiątyni

Further reading

 • Edwin Bryant (2001). The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Migration Debate. Oxford University Press. ISBN 0195169476.
 • CNRS, L’archéologie de la Bactriane ancienne. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1985
 • Fussman, G.; et al. (2005). Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. Paris: de Boccard. ISBN 2868030726.
 • Mallory, J. P. (1997). „BMAC”. Encyclopedia of Indo-European Culture. London: Fitzroy Dearborn. ISBN 1884964982.
 • Lubotsky, A. (2001). „Indo-Iranian substratum”. in Carpelan, Christian. Early Contacts between Uralic and Indo-European. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. ISBN 9525150593. http://www.ieed.nl/lubotsky/pdf/Indo-Iranian%20substratum.pdf.
 • Sarianidi, V. I. (1994). „Preface”. in Hiebert, F. T.. Origins of the Bronze Age Oasis Civilization of Central Asia. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0873655451.
 • Sarianidi, V. I. (1995). „Soviet Excavations in Bactria: The Bronze Age”. in Ligabue, G.; Salvatori, S.. Bactria: An ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan. Venice: Erizzo. ISBN 8870770257.
 • Forizs, L. Apâm. Napât, Dîrghatamas and the Construction of the Brick Altar. Analysis of RV 1.143 (pdf, 386 kB), paper read at the Vedic Panel of the 12th World Sanskrit Conference, Motilal Banarsidass, 2007 (in preparation)

Bogtoharskie skarby z Kręgu Gonuru  – Skarb z Tillya Tepe, Afgańskie odkrycie Wiktora Sarianidiego (niektórzy głupcy wciąż mówią o baktryjskiej Hordzie Nomadów) – Kabłączek skroniowy, ozdoba rozpowszechniona także wśród Słowian wszystkich możliwych kultur archeologicznych

Tillya Tepe

Tillya tepe, Tillia tepe or Tillā tapa ( Pashto and Persian: طلا تپه) or (literally „Golden Hill” or „Golden Mound”) is an archaeological site in northern Afghanistan near Sheberghan, surveyed in 1979 by a Soviet-Afghan mission of archaeologists led by Victor Sarianidi, a year before the Soviet invasion of Afghanistan.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – Sztylet zdobiony w swastyki i żmije-smoki. Takie same sztylety znajdowano w grobach Sarmatów europejskich.

The heavily fortified town of Yemshi-tepe, just five kilometres to the northeast of modern Sheberghan on the road to Akcha, is only half a kilometre from the now-famous necropolis of Tillia-tepe.

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe – Sarmacki sztylet i pochwa

The hoard is a collection of about 20,000 gold ornaments that were found in six graves (five women and one man) with extremely rich jewelry, dated to around the 1st century BCE. Altogether several thousand pieces of fine jewelry were recovered, usually made of gold, turquoise and/or lapis-lazuli. The ornaments include coins, necklaces set with gems, belts, medallions and crowns. A new museum in Kabul is being planned where the Bactrian gold will eventually be kept.

Some of the most spectacular finds were on display until Sept. 7th, 2008 at the National Gallery of Art, Washington, D.C. From Oct. 24th, 2008 to Jan. 25th, 2009 the collection was at the Asian Art Museum of San Francisco. From there they were to be displayed from February 22 to May 17, 2009 at The Museum of Fine Arts, Houston and then the Metropolitan Museum of Art, New York from June 23 to Sept. 20th, 2009.

Inny sarmacki sztylet z Rosji europejskiej

Dates and context

Several coins dated up to the early 1st century CE, with none dated later, suggest a 1st century CE date for the burial. The burial could correspond to Scythian or Parthian tribes dwelling in the area, or may correspond to the extinction of the local Yuezhi royal dynasty after the conquests of all the other xihou or ‚princes’ in Daxia by Kujula Kadphises. (See Pre-Islamic period of Afghanistan.)

A silver coin was found from the reigns of the Parthian king Mithridates II, who ruled c. 123–88 BCE. The coin was found in tomb III, and was apparently held in the hand of the defunct woman.

An imitation gold coin of Parthian King Gotarzes I (95-90 BCE) was found in the left hand of the defunct woman in tomb 6. The fact that this coin is in gold, and not silver or bronze as is usually the case for Parthian coinage, suggest that this imitation was made for prestige purposes. The coin is counterstamped with the frontal depiction of what might have been a local chieftain. The counterstamp was added so as to not damage the portrait of the Parthian king, perhaps indicating some degree of dependency on the Parthians.

A gold coin was also found in tomb III showing the bust in profile of the wreath-crowned Roman Emperor Tiberius. On the reverse is an enthroned, sumptuously draped female figure holding a spray and scepter. Coins of this type were minted in the city of Lugdunum in Gaul, between 16 and 21 CE.[1]

Skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe

A Buddhist gold coin from India was also found in tomb IV (the male warrior). On the reverse, it depicts a lion with a nandipada, with the Kharoshthi legend „Sih[o] vigatabhay[o]” („The lion who dispelled fear”). On the obverse, an almost naked man only wearing an Hellenistic chlamys and a petasus hat (an iconography similar to that of Hermes/ Mercury) rolls a wheel. The legend in Kharoshthi reads „Dharmacakrapravata[ko]” („The one who turned the Wheel of the Law”). It has been suggested that this may be an early representation of the Zoroaster.[5]

Finally, a very worn coin has been identified as belonging to the Yuezhi chieftain Heraios.

Rekonstrukcja – skarb Kręgu Gonur – Bogtoharskie złoto z Tillya Tepe

It is thought that the site belonged to Sakas (Asian Scythians, who were later to migrate to India, where they are known as Indo-Scythians), although some suggest the Yuezhi (future Kushans) or eastern Parthians as an alternative. Several of the artifacts are highly consistent with a Scythian origin, such as the royal crown or the polylobed decorated daggers discovered in the tombs. Several of the defuncts exhibited ritual deformation of the skull, a practice which is well documented among Central Asian nomads of the period.

Mapa z okresu znacznie późniejszego – Władztwo Ujgurów znanych nam dzisiaj z rozruchów w Chinach, bo tam sięgała Haria Toki Maha (Maga) Wielkiego  (850 – 1250 n.e.)

Gonur Tepe: A Visit to Bronze Age Turkmenistan

Bronze belt stud, 2200-1800 BC, Northern Afghanistan Bronze Age, depicting a winged female figure poised between two griffins.A pit grave in the necropolis. Ceramic vessels and a bronze mirror lie next to the skull.  Afghanistan Bronze Age Talc head of a composite statue.Turkoman archeologist T. Khojanijazoff at work at Gonur North. Russian archeologist Victor Sarianidi plays at backgammon with a local Turkoman farmer under the meal tent.Jane and Kate Fitz Gibbon and Aq Kiz, displaying her embroidery work. Aq Kiz, a Tekke Turkoman wizard of a cook, made fine soups, complex stuffed breads and even crepes with camel’s cream – all on a single gas burner, working without refrigerator or ready access to supplies.  Aq Kiz’s brother Muhammad prepares the fire pit for roasting a lamb.Gonur Tepe – A Visit to Bronze Age Turkmenistan

Only in the last quarter century, has the culture of Bronze Age Central Asia become widely known in the West. Since 1972, the work of excavation and analysis of this contemporary of the Mesopotamian and Indus Valley civilizations has in large part been accomplished by the Margianan Archeological Expedition, directed today by the Russian archeologist Victor Sarianidi. Dr. Sarianidi’s recent work has focused on the Late Bronze Age sites, dating to the first half of the second millennium BC, located in the ancient delta of the Murgab River, in the southeastern part of present day Turkmenistan. Gonur Tepe was the largest of dozens of scattered Bronze Age sites established here in the early second millennium. Gonur appears to have served as an administrative and religious center for the region, and as a hub for long distance trade. Its sophisticated, monumental architecture, and elegant material remains in art and ornament indicate the high culture achieved before a variety of factors led to the movement of its peoples further south and east. A recent trip to the site brought Kate and Jane Fitz Gibbon first to Ashkabad, capital of Turkmenistan, then five hours northeast by paved road to Mary, and finally, across the open desert in an antique Russian military vehicle

It is evening, and a Greek popular song reeds from a cheap cassette. The mud-brick guest house, the shower hut and even the distant, low walls of the Gents and Ladies outhouses are framed and tipped with gold by the setting sun. Rough laughter sounds from the tents of the Turkoman diggers as they prepare their evening meal. The youngest haul water in buckets from an aging Russian tanker. The older men show off their cooking skills, and tease the young ones about the brides they hope to earn with their digger’s wages. We are deep in the Karakum Desert, 70 kilometers from ancient Merv, and even further from the boys’ homes in Mary and its surrounding villages. Russian archeologist Victor Sarianidi’s camp is so far from settled lands that we see no one but an occasional herdsman with his flock, or a roaming Bactrian camel, yet we are within fifteen minutes walk of three important sites of the ancient Bronze Age. To the east is the low hill that holds Gonur North, an enormous palace and administrative center. The bulldozer will work all night under generator lights to clear away the dirt hauled to the surface today. Gonur North grows every day under the digger’s shovels, and there are indications that still another set of buildings lies eastward of the main walls. Four thousand years ago, this was a rich trading center and the seat of kings. Though all that remains are its baked brick walls, it is easy to identify the large halls where rulers may have held audience; these are wide portaled, elegantly proportioned rooms. In one especially large one there are voids in the corners and along the walls where stood columns or statues of wood that have long since rotted away.

My mother and I are drawn here again and again, wandering through the rooms, trying to make sense of their arrangement, to piece together this ancient puzzle. Here our „job” – preparing the finds for photography, brushing the dirt gently from skeletons unearthed by the diggers – is difficult, for we find mostly small children buried in pots. Their tiny, newborn bones are so fragile that they crumble at a touch. The beautiful Bronze Age beads from plundered sites in Afghanistan have long fascinated me. Most often, buried bead materials are found in vessels placed close to the body, and as any stringing material has long since disintegrated with age, it is not even possible to guess how they were worn. In the Gonur Tepe palace, an unexpected find of a youth buried inside a large ceramic vessel included not only rich grave goods, but also clues as to how some beads were worn. Skull and neck vertebrae were held together with hardened mud, and as the dirt was removed, lapis, talc and a single, inch and a half long carnelian bead carved in chevron patterns were found encircling the neck. A single gold earring was embedded near the ear, and a half-dozen large, finely polished banded agate beads lay in the bottom of the vessel in which the youth was buried. My mother and I spent most of our days at Gonur in the large necropolis to the west of the palace site. We used fine brushes to remove the last of the dirt from the whitened bones and grave goods uncovered by the diggers. Each day, three or four grave pits were uncovered and cleared of dirt to the undisturbed earth – about four feet below the present surface. After each day’s excavations at the necropolis, the pits were photographed and partially filled in again. Most skeletons appeared still to lie as they were buried; knees and elbows flexed, the head often resting on or near a small pile of ceramic and stone vessels. It was clear, however, that the necropolis had been robbed in antiquity. Very few items of jewelry were found, and in one grave, a fine, carved alabaster cylinder seal was unearthed under just a few inches of surface soil. A too hasty grave plunderer had apparently dropped it, several thousand years before.

Sasha, the young archeologist who supervised the diggers (and who scandalized the conservative Turkomans with his scanty site-dress of swimming bikini and crucifix) called Sarianidi over to the necropolis to see the seal. Dr. Sarianidi examined it closely, said „Who found this?” and when the digger came forward, Sarianidi pulled off his own watch, handed it over to the boy, and slapped him on the back. The stone cylinder contained a rendering of a seated figure wearing a garment of the Sumerian „kaunakes” type The tongue shaped lappets of these garments may have been of cloth or felt, or they may. represent a long fleeced skin. In a very rich tomb at north Gonur which contained not human remains, but those of a lamb, Sarianidi found a huge scepter and a long pin of silver with an elegant seated female figure at its base, wearing this same type of garment. The same lappet-formed garment is found in the so-called „composite statues” that have been found in Margiana and in southern Bactria.
A small stone head of alabaster, presumably related to these objects, was found at Gonur. Typically the torso is made of dark steatite, carved into the tongue-like lappets, the head and hands carved from white stone, and at times the figures wear turban-like caps of dark stone. Most graves, however, contained only ceramic bowls and large, long-stemmed goblets, undecorated, but with the elegant, refined forms characteristic of the period. Long spouted vessels and ceramic strainers were also found. At times, a bronze mirror lay near the skull, a poignant reminder of fleeting beauty. Perhaps because of the extensive looting in antiquity, only a few examples of the so-called „compartmented seals” have been found in the necropolis. These stud-like ornaments were probably worn on belts. While most patterns are geometric designs set within roundels, some studs contain sophisticated renderings of animals and humans or god-like figures. A short walk over fine dry dirt – scattered with thousands of potsherds – took us to Gonur South, where excavations were completed a few years before. This was the temenos, as Sarianidi names it, a great religious complex that may have served the entire region in the later Bronze Age.

In it are spaces that housed the scared fires, storage areas for the pure white ash removed from the hearths, and several large rooms for sacred ritual, perhaps for the seating of the gods. Filling most of the area within the eight-foot thick walls of the complex are many small rooms for the servitors of the temple. These servitors’ rooms are like ordinary dwelling spaces except for an unusual architectural element; a large mud brick shelf, covered in white plaster and often holding a large clay vessel. The vessels appear to contain the remnants of an ancient narcotic drink. Chemical analysis has shown that they held a potent mix of hemp, poppy and ephedra, a heady cocktail that Sarianidi thinks may be the precursor to the soma of the Avesta (and of Aldous Huxley). It is the discovery of fire temples in close conjunction with the ritual use of a hallucinogenic drink, which Sarianidi finds so exciting. This joining prefigures elements of the texts of the Avesta, and according to Sarianidi, may be the first appearance of rites associated with later Zoroastrian tradition. In this religious edifice, and in what Sarianidi calls „ritual contexts” in other sites, he has found miniature columns made of various marble-like stones.

Their exact function is not yet clear, but Sarianidi believes that there is a connection between these objects and the cult libation of the hallucinogenic beverage produced in the temenos. Our own brief stay in Gonur Tepe ended with libations of a modern kind, and a ritual feast. Under the watchful eyes of Aq Kiz, the Tekke Turkoman camp cook, her two brothers built an enclosure of thorn and saksaul, laid carpets round the edges, and dug a pit for a fire. While we took our last walk through the sites with Sarianidi, the Turkomans spitted a whole sheep, doused it liberally with homemade Turkoman brandy, and placed in on the fire. As darkness closed in, Russians, Turkomans and Americans sat together eating the crackling meat, and toasted the land, the people and the ancient history of Margiana until we could toast no more.

Copyright © Kate Fitz Gibbon

NA KONIEC CZARNOGŁÓW POWIĘKSZONY

Komentarze:

bialczynski

31.07.2010 o 13:41

Tak, to było centrum zaratusztrianizmu. W grodzie Bałcha (Balch) Zar-zduszt albo inaczej Zaratusztra, schronił się wygnany z Bogtoharii (Baktrii) przez kagana Durasza II Rawę, za spisanie swojej Obwiesty (Awesty). Ówczesny władca całego krolestwa Sis – tyrs Widan (Widantyrs) zażądał wykonania kary śmierci na Zar-zduszcie, ale ten uleczył cudownie wieszczego, świątynnego konia należącego do Wisztaspęty i Wisztaspęta zaczął wierzyć w jego nauki. Grodem i plemieniem nad Orolem (Aralem) i Bałhaszem rządził wtedy Wisztaspęta (Wasztasp) – późniejszy wasal władcy Persji. Wyszła z tego wojna, którą Bogtoharczycy źle przygotowali i przegrali. Kiedy cała potęga Sistanu miała ruszyć nad Bałhasz Wisztaspęta oddał się pod opiekę Persów. Władcę, który go pod opiekę wziął rozgromiła i obcięła mu głowę królowa Saków Skołotów – znad Aralu – Tamara II Tomirysa. Za to syn Wasztaspa stał się następcą owego władcy Persji – nazywał się Darjusz (Dariusz) Wielki. Potem w odwecie najechał Scytię – Skołotię o czym pisze Herodot. To wszystko jest w Taji 23. Dziękuję za wpis i pozdrawiam.

1

PaniHida

29.07.2010 o 19:53 |

I ja – póki jestem przy komputerze moim – dziękuję za odpowiedź. Ponieważ na współczesnych mapach satelitarnych wyżej wym. okolic nie znajduję już tej „słowiańskiej” transkrypcji, w razie czego jestem gotowa porobić skany tych radzieckich map z atlasu. Postaram się zbadać temat Zerawszanu, na mapach „radzieckich” odnalazłam nazwy rzek wyglądające na starożytne, takie,jak: Oksu, Aktepa.

Z ciekawostek dodam jeszcze wynotowane przeze mnie:
Jangikszlak (SZ= s z daszkiem),
Gulistan (jak w oryginale),
Jazgulemskij chrebet (jak w oryginale – skojarzenie moje z Golemem) – jest też rzeka Jazgulem,
Jangikiszlak (SZ= s z daszkiem), to chyba było bardziej na pólnocny zachód – w kierunku Krymu.
Ciekawe są też: Majdan (jakkolwiek chyba w ukraińskiej sssr mogło się upowszechnić), Gulistan , czy też pereval (to jest chyba przełęcz) Szachristan (Sz = S z daszkiem).
Też pozdrawiam,
a jeszcze ps. do zaratusztrianizmu: ten rejon, o którym powyżej, był – zdaje mi się – centrum zoroastryzmu? ciekawi mnie to ze względu na ewentualne wpływy późniejsze (na chrześcijaństwo), oraz analogie z wiarą Słowian. Wszystko to pasjonujące. Pozdrawiam i idę już do domu. Małgorzata

bialczynski

29.07.2010 o 19:24

Dziękuję za bardzo interesujące uwagi i obszerne merytoryczne wpisy. O Zerawszanie i innych miejscach piszemy też przy okazji Zimy i w Królestwie Sis i wiosny… i jeszcze w jakichś innych miejscach, ale w tej chwili nie pomnę w jakich (chyba poświęconych Zoroastrowi-Zarzdusztowi, a może Sarmatyzmowi i Zaratusztrianizmowi, albo w Taji 23???) – W każdym razie dla nas jest to bez wątpienia jedna z rzek Starej Koliby Zerywanów tak jak Dra Okosz – Stara Daria znana w zapisach perskich jako Oxus wpadająca do Orolu (Aralu). Pozdrawiam serdecznie. C.B.

PaniHida

29.07.2010 o 18:56

i jeszcze dodaję taką ciekawostkę satelitarną z okolic miasta Zeravshan:

moje pytanie: co to jest ?!

A – jeszcze przypomniała mi się rzecz ciekawa: w apokryfie chrześcijańskim „Pasterz Hermasa” jest mowa o wierzbie, z której aniołowie Boga odcinają gałązki ( nie powodując dla owej wierzby szkody) aby wręczyć je wszystkim ludziom dla sprawdzenia ich „możliwości rozwoju”. Potem stopień „rozkwitu”, czy w ogóle rozwoju tych gałązek, lub ich obumierania, jest wskazówką (dla Aniołów) stopnia rozwoju duchowego danego człowieka. Jest tam mnóstwo wariantów i wariacji doskonale opisujących ludzkie drogi do- lub – od doskonałości. Najciekawsze, to, że gałązki wierzby, które obumarły (całkiem lub częściowo), są na powrót zasadzane do ziemi (zwracane do życia?), aby mogły się raz jeszcze sprawdzić…. (!) Reinkarnacja w chrześcijaństwie? Poza wszystkim, sporo tam wpływów zoroastryzmu, wg.mnie.

A te dołki w ziemi z okolic Zeravsanu kojarzą mi się z przygotowaniem do sadzenia gałązek boskiego drzewa….

Ależ się rozpisałam !%)

Pozdrawiam serdecznie!

PaniHida
29.07.2010 o 18:02

Dla uściślenia dodam, że część z powyższych nazw geograficznych może pochodzić z terenu obecnego Kirgistanu (który również ma w swoich granicach rzekę i pasmo górskie Zeravszan) lub północnego Iranu, czy Afganistanu, gdyż oglądałam sobie „spontanicznie” mapę fizyczną, nie zwracając zupełnie uwagi na granice, a kierując się raczej dolinami rzek i grzbietami górskimi oraz możliwymi trasami wędrówek ludów w kierunku północno-zachodnim oraz południowo-wschodnim. W razie potrzeby mogę uściślić.

PaniHida

29.07.2010 o 16:54

Rzeka i pasmo (jest też miasto) Zeravshan jest w moim atlasie zapisywana Zeravsan – przy czym s jest z „daszkiem” (jak w czeskim). Ta transkrypcja stosowana jest tam dla wielu nazw, ale nie potrafię daszka zrobić, więc popełnię nadużycie, polegające na zastąpieniu owego „s z daszkiem”, czyli współczesnego „sh” przez nasze SZ (zaś c z daszkiem – przez nasze CZ). Mamy więc sobie pasmo gór i rzekę Zerawszan, a w ich okolicach (od północnego wschodu po południowy zachód – nie notowałam dokładnie parametrów) spotykamy takie kwiatki:
miejscowości: Czubek, Luczak, Niszan, Babiczkan, Matcza
oraz P’andź (d+ z z daszkiem zapisałam jako DŹ, apostrof to zapis oryginalny), L’angar (zapis oryginalny), i jeszcze ciekawsze:
Sukajty, Kokajty, Guzar, Gaurdak, Tusyn.
Mamy też rzeki; Kaszkadaria, Jagnob, Sorba, Sorbog, Strabad, Sanzar, Wahsz, Wancz, Tarkapiczgaj(tu nie jestem pewna, czy to była rzeka).

Myślę, że arcyciekawy materiał do badań językoznawczych.

PaniHida

29.07.2010 o 16:25

Szalenie ciekawe!
Zwłaszcza, że lektura powyższego artykułu zbiegła się z moją wczorajszą lekturą map opisywanych wyżej i sąsiednich rejonów. Poszukiwałam otóż etymologii (nadal niejasnej) rzeki San, nad którą mieszkam a rozpoczęłam od Uzbekistanu i rzeki Zeravshan oraz pasma górskiego o tejże nazwie (rzeka i pasmo na wschód od źródeł Amurdarii, ciągnie się daleko na wschód).
Posługiwałam się atlasem świata z lat 70 ub. wieku, z czasów jeszcze radzieckich, kiedy nie stosowano jeszcze „zachodniej” transkrypcji fonetycznej. I OTO!!!!trafiłam na sporo ciekawostek wśród nazw geograficznych, o czym będzie poniżej, jak znajdę moje notatki.


– grupy powstałej jako mutacja genetyczna około 20.000 lat p.n.e

Dzieje „Bożycy” Bronisława Trentowskiego w relacji Tadeusza Linknera – Spis bogów według Trentowskiego


Bronisław Trentowski „Bożyca lub teozofia – Wiara Słowiańska lub etyka piastująca Wszechświat”

Dzieło do dzisiaj nie wydane a postać zepchnięta za burtę społecznej pamięci choć autor był i pozostaje jednym z największych polskich filozofów.


Oto relacja Tadeusza Linknera na temat największego plagiatu i największego zaniedbania wydawniczego WSZECHCZASÓW w dziejach polskiej kultury  – z książki Słowiańskie bogi demony

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kult skołocko-słowiańskich 7 Bogów Szczęścia na Świecie, czyli Szczęśliwa Siódemka


Chorzyca-Gorzyca-Jędzibaba-Jaga lub Mokosza – Pani Wyroków

Poprzednio w artykule Łódź Skarbów i Siedmiu Bogów Szczęścia poświęconym przenikaniu się Wiary Przyrody pomiędzy kulturami zdawałoby się odległymi od siebie i narodami bardzo różniącymi się kulturowo takimi jak z jednej strony Ariowie – Tokharowie (Harowie Toka Mogty [Takla Mahana – Toka Wielkiego Maga]), Sakowie  –  a więc Skołoci i Windowie (Hindusi Aryjscy) a Chińczykami oraz Japończykami przedstawiliśmy Siedmiu Bogów, którzy zdaniem autora artykułu weszli do kultury i wiary naturalnej Japonii z Chin i Indii.

Teraz pokażemy że ci bogowie dostali się do Chin i Indii, tak naprawdę z Wielkiej Scytii (Azjatycko-Europejskiej), czyli z Wielkiej Lądyjskiej i Mazjatyckiej Skołotii – Krainy naszych przodków, nazywanej w Słowiańskim Tajemniku Królestwem SIS, albo Sistanem – Królestwem Skołotów, Istów i Słowian.

Obecnie kult ten jest uprawiany nie tylko w Japonii, Indiach i Chinach, ale oczywiście wśród Zoroastran-Zaratusztrianów na całym świecie, zatem rozpowszechnił się dzięki Scytom-Skołotom czyli Prasłowianom wśród 2 i pół miliardów ludzi na Ziemi. Za to kult cyfry 7 jako cyfry Szczęśliwej – czyli Kult Szczęśliwej Siódemki obejmuje cały świat – 7 miliardów ludzi.

Czas do nich dołączyć i na nowo poznać to co kiedyś było nasze, a wyprano nam z mózgów przez 1000 lat uchrześcijaniania – To wszystko wyszło od naszych przodków z haplogrupą R1a1 – od nas wyszło – z Arkaimu, Arkony, Gołunia, Gonuru, Bałchu znad Orolu-Aralu i od Dachów i Saków znad Okoszy- Oxos i od Harów z Harpątii-Karpatii, a także Harów Toka – Tokharów. Oni rozpowszechnili wyrób chleba, pierogów (udoskonalonych bardzo przez Chińczyków) i makaronu, uprawiali zboża chlebowe pierwsi na świecie, wprowadzili hodowlę bydła, udomowili konia, zastosowali rydwany i wozy , i zastosowali żelazo w walce, ale także do wyrobu narzędzi – TO WASI PRZODKOWIE – jesteście krwią z ich krwi.

Prawość- Prawota-Prawda-Prawia, czyli Czstnota

Co reprezentowali sobą Nieśmiertelni Święci Zaratusztry zanim przekształcił ich w Śiedem Mocy Wiary Ognia – Żar Zdusz (Zaratusztra – Zorz Zduszt)?

Było to Siedem Sprzyjających Ludziom Mocy Wiary Przyrodzonej:

Święta Mania – Nawiedzenie, Boskie Opętanie – Chorsina albo Pogoda Pani Weni-Weny – jednocześnie nazywana Matką Sławą – czyli Sławiącą albo Błogo-Sławiącą i Błogo Ślącą a także Panią Ptaków,

Bogini Dobra (Daba- Dażboga)Dobromyśląca lub Dobro Śląca,

Bogini Prawa (Czstnota-Cnota) Będąca Prawą – Prawdą i Prawotą,

Oddanie

Bogini Czucia-Uczucia – Dziewanna (zoroastryjskie Oddanie),

Opanowana Pożądliwość – Bogini Śrecza – Średnicząca, Średnia ale Śrecząca – czyli przysparzająca bogactw w sposób opanowany

Zdrowie, czyli Groźnica – Chorzyca: Pani Chorób Gorączki ale i Ziół i Ziołolecznictwa – znana do dzisiaj wszystkim słowianom jako Baba Jaga, Jędzibaba, Jadzica

i Długie Życie – czyli  Mokosza: Pani Ludzkiego Losu, czyli Wyroków w tym także tego który ztanowi długim życiu

Śreczność – Opanowane Pożądanie – Złoty Wizerunek Bogów Sporu (u nas Bogini Śrecza jest tą przychylną ale równie dobrze może to być Spor)

Tych Siedem Przychylnych Bogiń występuje w Słowiańskiej Baji i zostały opisane w Księdze Tura – ponad 15 lat temu, nie jest to żaden przypadek.

Siedem Spętanych Mocy – czyli Omszali Swętowie albo Niemiesięczni Mogtowie (a także Niemieszalni) – albo inaczej Nieśmiertelni Święci

Świątynia Ognia w Jeździe (Jazd jak w słowie Ujazdów i Jazda), a awestyjska  (czyli obwiestyjska) nazwa zoroastryzmu to Daena Waniuhi – Dany Wieniec – inaczej Boskie Wiano (bo Dana- Dawa – to to samo co dewa – bóg)

Zaratusztrianizm (Zoroastryzm, awest. Daēnā Vañuhi; pers. آيين زرتشتی Âjin-e Zaratoszt-i) – jedna z najstarszych, wciąż istniejąca religia monoteistyczna założona przez Zaratusztrę (jego życie różni badacze umieszczają gdzieś pomiędzy XIII a połową VI w. p.n.e., przy czym większość przyjmuje że żył on ok. 1000 r. p.n.e.[1]), w północno-wschodnim Iranie. Religia ta wywodzi się z pierwotnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach obecnego północnego Iranu. Muzułmanie nazywają jej wyznawców czcicielami ognia.

Dobro Ślący lub Dobromyślący

Świętą księgą zaratusztrian jest Awesta, której najważniejszą część tworzą Gaty, zgodnie z wierzeniami napisane przez samego Zaratusztrę.

Amesza Spenty

Information icon.svg

Ahura Mazda, pozostając jednością, posiada sześć Amesza Spentów (aw. amešanieśmiertelny, spentaposiadający moc) – emanacji tworzących duchową osnowę świata, zwanych także świetlistymi Istotami. Wraz z nimi tworzy tzw. „Świętą Siódemkę”. Ich imiona można rozumieć jako nazwy podstawowych atrybutów Ahury Mazdy i jednocześnie podstawowych cnót, którymi powinien cechować się każdy wyznawca:

Mokosza – Pani Wyroków lub Chorzyca-Gorzyca-Jędzibaba-Jaga

 1. Spenta Mainju –- Duch Święty, będący „podstawową substancją” Ahury Mazdy (Święta Mania – Boskie Natchnienie;
 2. Wohu Manah – Dobra Myśl;
 3. Asza Wahiszta – Najlepsza Prawość;
 4. Armaiti – Święte Oddanie;
 5. Chszatra Wairja – Panowanie nad pożądaniem;
 6. Haurwatat – Zdrowie (Doskonałość);
 7. Ameretat – Długie Życie (Nieśmiertelność).

Słowiańskie tłumaczenia tych boskich mian zawarłem w dwóch artykułach poświęconych Zar-zduszowi czyli Zaratustrze i Taji 23, której fragment poświęcony tak jemu jak i Dziwnyjuszowi – Dionizesowi znajduje się na tym blogu.


Oto artykuł o skołockich Siedmiu Bogach ze strony czasopisma Karawan – z Ziemi Twerskiej

Культ «семи богов»

Наши сведения о религии скифов основываются главным образом на сообщении Геродота: «Из божеств чтят скифы только следующих: Гистию – выше всех прочих божеств, потом Зевса и Землю (причем Землю представляют себе супругою Зевса), далее – Аполлона, Афродиту Уранию, Геракла и Арея. Эти божества почитаются у всех скифов, а так называемые царственные скифы приносят жертвы еще и Посейдону. По-скифски Гистия называется Табити, Зевс – Папаем; Земля называется Апи, Аполлон – Гойтосиром. Афродита Урания – Артимпасою, Посейдон – Фагимасадою».
Далее мы будем пользоваться трудами исследователя В.И. Абаева. Он обращает внимание на число скифских божеств. Если не считать Посейдона, который почитался не всеми скифами, а только теми, что жили на побережье моря и, вероятно, предпринимали морские походы, то скифских божеств оказывается семь. Геродот подчеркивает, что скифы чтили только этих семерых. Случайна ли эта цифра?
По-видимому, не случайна. Культ семи богов засвидетельствован, скажем, у алан. Город Феодосия в Крыму «называется на аланском, или таврском, языке Ардавда, что значит Семибожий, то есть «город семи богов». В среднем течении Дона до сих пор существует город Семилуки, что можно перевести как «семь жизней».
Даже беглого взгляда на скифский пантеон достаточно, чтобы убедиться, что он хотя и похож, но отличается от «семи богов» зороастризма. Зороастризм – это первая мировая религия, возникшая, скорее всего, в среде киммерийцев. Ее первым пророком был великий гуманист мира Заратуштра.

Зороастрийские божества – это абстракции: «Добрая мысль» (Vohu Manah), «Власть» (Xsavra), «Бессмертие» (Amdrdtat), «Целостность» (Haurvatat) и т.п. Вся религиозная система – продукт отвлеченного мышления. Скифские боги – совсем другой мир. Это олицетворение сил природы (небо, земля) или социальных категорий (домашний очаг, война).
Если на зороастризме лежит отпечаток индивидуальной религиозно-философской мысли, то скифская религия – типичный образец древних культов Араты. Скифская религия – религия «естественная»; зороастризм – религия, построенная на «откровении» (основанная на «откровении» пророков). Данные Геродота подтверждают то, что скифы остались чужды зороастризму, сохраняя верность религии древних арийцев страны Араты.
Интерес представляет свидетельство Геродота, что во главе скифского пантеона стояло женское божество. Это сообщение Геродота находит подтверждение в данных скифо-сарматской археологии. По словам М. И. Ростовцева, «археологические данные говорят за то, что высшим божеством, которому поклонялись скифы, была державная богиня…» Это Макоша первобытного мира!
«Особенностью племен Тамани, связывающей их с населением остального побережья Черного моря… является крупная роль, которую играл в их религиозной жизни культ верховного женского божества…» Эта черта характерна и для верований Боспорского царства. Здесь также «господствует, почти подавляя остальные, один культ – старый местный культ великой верховной богини».
Верховная богиня скифов носила, по Геродоту, имя Tabiti. Это имя сопоставимо с древнеиранским tapayati – «согревательница». Если так, то Геродот был близок к истине, отождествляя Tabiti с греческой Гистией, богиней домашнего очага.
Если во главе пантеона стоит богиня – покровительница домашнего очага, это несомненная матриархальная черта. Если же мы вспомним, что, помимо Tabiti, в скифский семибожный пантеон входили еще две великие богини: Api (Земля) и Artimpasa (Афродита), – то должны будем признать, что женское начало занимало в скифской религии более значительное место.
Между тем мы знаем, что общество причерноморских скифов было отнюдь не матриархальным. Во главе скифских племен и родов уже стояли мужчины, имена которых известны нам по Геродоту и другим авторам. Родство велось по отцовской, а не по материнской линии.

Приходится, стало быть, думать, что савроматы, жившие по левому берегу Дона, во многом определяли духовную жизнь скифов. Об исключительной роли женщины у савроматов сообщают Геродот, псевдо-Гиппократ и псевдо-Скилак. Последний определяет общественный строй савроматов как «гинекократию» – власть женщин.
Там, где женщина занимает господствующее положение в обществе, она занимает такое же положение и в пантеоне. В скифском пантеоне с его верховной богиней Tabiti и двумя другими богинями, с одной стороны, и богом «Зевсом» и тремя другими богами – с другой стороны, старый матриархальный мир как бы вступил в компромисс с новой патриархальной идеологией.
Отождествление Геродотом бога Зевса с верховным греческим богом Зевсом говорит о том, что этот мужской бог в какой-то мере приближался по значению к великой Tabiti. Его имя следует толковать как ласково-почтительное наименование «отец».
Культ «семи богов» был прочной религиозной традицией скифо- сарматских племен, прослеживаемой от геродотовских скифов через алан до современных осетин, то есть на протяжении почти 2500 лет. Но, вероятнее, он существовал и еще за несколько тысяч лет до Геродота.
Скифский семибожный пантеон не имеет ничего общего с зороастрийским; он унаследован независимо от последнего из древних времен. Скорее всего, зороастризм тоже унаследован от религии древней Араты, откуда, собственно, выходят и верования скифов.
По своему характеру и составу (соотношение «женского» и «мужского» элементов) скифский пантеон представляет своего рода компромисс между матриархальной идеологией савроматов и идеологией патриархальных отношений скифов.

Семь божков счастья

Семь божков счастья: интересную с точки зрения изучения символики комбинацию из семи персонификаций земного счастья следует наблюдать в японской народной религии. На первом месте стоит Хотей (толстопузый Будда), инкарнация бодрой радости жизни. Остальные — это Фукурокую — бог долгой жизни; Юропин — бог учености; Даикоку — бог питания; Диамон — богатство и счастье; Эбису — бог рыболовства и Бенцайтен — богиня музыки. Они выставляются как «Жихи фукуйин», или как отдельные фигурки, или на корабле с драгоценностями, или же часто носятся в форме амулета, как фигурки нэцке из дерева или слоновой кости, которые в первую очередь служат пуговицами для застегивания поясов кимоно. Сегодня же им придается (т.е. колокольчикам счастья) чисто декоративное значение.

Пять божков счастья знает и китайская иконография; их представляют как стариков в красных чиновничьих одеждах. Один из этих «Ву-Фу» воплощает долгую жизнь и имеет атрибутами журавля и цветы. Другие символизируют богатство, хорошее самочувствие (атрибут — ваза), добродетель и здоровье. Каждый из них представляется иногда полевой мышью, причем также и сами «пять полевых мышей» служат символом счастья.

Sziwa w Indiach – czterogłowa postać nawiązująca do słowiano-skołockiej Żywii – Siwej

Inna hinduska bogini nazywana Mogącą (Mogtą-Mocą)

Bagała-Wałga Mocy (Gogołada)


Багала Мукхи.

Слово багала является измененным словом валга из тантрических текстов. Валга – это ведическое имя Богини, оно означает „Могущественная”.

В „Шатапатха-брахмане” есть песнь, объясняющая характер могущества этой богини: волга означает способность сдерживать, усмирять. Валга обладает властью остановки речи. Она являет собой крийя-шакти – динамичный, или подвижный, аспект Шакти.

Таким образом, Багала-Мукхи представляет собой могущественную богиню, превращающую говорящего в молчащего, яростного – в спокойного, царя – в нищего, сопротивление – в сотрудничество, образованность – в невежество. По ее благоволению садхак способен обездвижить своих врагов, лишить их дара речи, остановить движение природных явлений (ветра или облаков), устранить со своего пути помехи, добиться победы в состязаниях и стать знаменитым.

В медитациях ее мысленно представляют в облике желтой богини в желтых одеяниях и украшениях с гадой (булавой) в правой руке и языком злобной, демонической препятствующей силы – в левой. Ее призывают, чтобы добиться победы над противодействующими силами, избавиться от преград и на какое-то время обездвижить силы природы. Она притупляет ощущения противника и потому призывается в целях истамбхан-кармы и видвешан-кармы. При этом садхаку следует облачаться в желтое (этот цвет очень распространен в большинстве форм поклонения и обрядов) и использовать четки, сделанные из халди (желтых корней куркумы). Желтый цвет является цветом полного жизни света и знания; кроме того, он обладает бактерицидными свойствами. Этот цвет предписывается брахмачари (практикующему воздержание, искателю знаний, ученику). Желтый цвет очень ярок и при сочетании с другими цветами усиливает их интенсивность.

При медитации на Багала-Мукхи рекомендуется обращать лицо к востоку – в том направлении, откуда на нашу планету приходит свет. Практикующий усаживается лицом к востоку в удобной асане и занимается пранаямой. Во время кумбхаки (приостановки дыхания в пранаяне) садхаку следует медитировать с биджа-мантрой ХРИМ.

Милость Багала-Мукхи приносит садхаку разнообразные сиддхи, благодаря которым он способен творить чудеса: избавляться от тех, кто ему мешает, и создавать себе комфортные условия. Поклонение Багала-Мукхи обеспечивает полную безопасность и гармонию, а также делает садхака уверенным в себе, смелым, независимым и непобедимым

(tłumaczenie na polski wkrótce – CB].


O wzajemnym przenikaniu Wiary Przyrodzonej – Jak windyjscy (wędo-hinduscy)i kutajscy (chińscy) bogowie dostali się do Japonii

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 13 Lipiec 2010

Artykuł powstał w roku 2005, ale niczego mu to nie ujmuje – Pochodzi ze strony Koła Naukowego Orientu Uniwersytetu Toruńskiego – gdzie odsyłam chętnych do dalszego zgłębiania podobnych tematów.

Takarabune – Łódź Skarbów wiezie do Japonii Siedmiu Bogów Szczęścia z Indii i Chin

Wzajemne przenikanie się wątków i motywów, a także całych systemów ma ważne znaczenie dla rekonstrukcji Mitologii Słowian, ale nie powinniśmy niewolniczo trzymać się antropologicznych paradygmatów i „naukowych” panteonów – trójpodzielnych. Trójpodział był dobry „wczoraj” co nie oznacza, że oddaje świat jaki znamy dzięki między innymi rozwojowi nauki i postępowi wiedzy Dzisiaj.

Tutaj Takarabune przypomina boskiego ptaka Sirina znanego mitom Rosji, albo naszego Orła Strasza.

[Dlaczego ta nazwa kojarzy mi się ze znanym słowem  (łó)daka i słowem rabune(k)???]

Wiara Przyrody jest czymś żywym i modyfikowalnym, czymś co zmienia się na naszych oczach, do czego mamy pełne prawo dodać coś „swojego”, współczesnego.

Bente – Bogini Uczuć ( u nas Dziewanna – Dewa). Japońska bogini Uczuć jest ośmioręka jak słowiańscy Ładowie, ale pochodzi z Indii – z wierzeń Wedy , a więc ze wspólnego słowiano-indo-irańskiego kanonu wierzeniowego Wiary Przyrodzonej.

Dlatego my w Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata nie przykładamy wielkiej wagi do lokalnych (ukraińskich, litewskich, rosyjskich, polskich – tego kościoła, czy polskich- tamtej wiary panteonów). Ważniejsze jest dla nas by wyklarował się taki współczesny system Wiary Przyrod(zone)y Słowiańskiej, który ujmie pełnię wszechświata i będzie stanowił pełny, spójny system filozoficzny – pokaże w pełni Porządek Wszechświata – Jego Ład i Układ oraz Dzieje.

Bogini Uczuć – jest wspólna wszystkim Wiarom Przyrody na Świecie. Żadna z nich nie może jej pominąć, bo jest ona tylko uosobioną mocą – siłą działającą fizycznie w Przyrodzie.

Julian Czurko

„Japońska Łódź Skarbów i Siedem Bóstw Szczęścia – na skrzyżowaniu azjatyckich tradycji”

6 maja 2005


Świątynia Bogini Uczuć (Benten – czyli przekładając na polski Będącej, Czującej, Czuwającej) w Japonii, Kioto.

Wstęp

W XVI-wiecznej Japonii obok najstarszej religii shint? i przybyłego z Indii poprzez Koreę i Chiny buddyzmu wykrystalizowała się nowa gałąź wierzeń, wraz ze swoją obrzędowością i symboliką. Nowy panteon Shichifukujin, czyli Siedmiu Bóstw Szczęścia, był odpowiedzią na potrzeby ludzi, pragnących móc się zwrócić do wyższych bytów, które były zainteresowane doczesnym światem i zaspakajały podstawowe pragnienia ludzi – bogactwo, długowieczność, zachowanie linii rodowej1. Podczas najważniejszego święta, w którym waży się fortuna na długi czas, czyli Nowego Roku, Shichifukujin pojawiają się razem w Łodzi Skarbów, zwanej Takarabune i czczeni są jako ci, którzy mają zapewnić pomyślność. Jednakże sami bogowie (prócz jednego), jak i niosąca ich łódź, nie pochodzą z Japonii, a ich korzenie sięgają głęboko w tradycje kontynentu azjatyckiego, zwłaszcza Chin i Indii. Niniejsza praca jest próbą prześledzenia historii motywu ikonograficznego Takarabune i procesu krystalizowania się kultu Siedmiu Bóstw Szczęścia.
Smoki strzegące wejścia do Świątyni Bogini Uczuć
Smoki strzegące wejścia do Świątyni Bogini Uczuć na wyspie Enoshima
Tło historyczne
Popularna legenda głosi, że Siedem Bóstw Szczęścia przypłynęło do Japonii łodzią z Chin i dobiło do brzegu w Kyoto. Zgodnie z kanonem, na pokładzie znajdowali się Benten (bogini uczuć), Daikoku (bóstwo fortuny), Ebisu (bóstwo szczęścia), Bishamon (bóstwo zwycięstwa), Fukurokuju (bóstwo mądrości), Hotei (bóstwo przeznaczenia) i Jur?jin (bóstwo długowieczności). Czasami z szacunku do niektórych imion dodaje się sufiks „-ten”, oznaczający „niebiański”. Jednakże skład Shichifukujin zmienia się w zależności od regionu, jak i epoki, a prymat jednego ich zestawu został uwarunkowany historycznie. Pojedynczy bogowie zakorzenili się w kulturze japońskiej na długo wcześniej nim zostali skojarzeni z chińskimi taoistycznymi Ośmioma Nieśmiertelnymi i powiązani z ich łodzią.
Bóg Fortuny, czyli Sporu, Pomnażania – pączkujący i rozmnażający z jąder – Sporów – nasz słowiański Spor, a japoński Daikoku – także pochodzi z Wedy

Wiara w Siedem Bóstw Szczęścia pochodzi z czasu końca rozdartej wojnami epoki Muromachi (1392 – 1573). Wtedy to ludność, doświadczająca ulgi po latach walk, odczuła potrzebę rozpoznania wyższej siły, do której mogłaby się zwrócić ze swoimi potrzebami i troskami. Buddyzm i shintoizm były obrządkami zamkniętymi dla ludu, zarezerwowanymi dla wąskiej kasty kapłańskiej i wyższych urzędników dworskich, dla których religijnymi celami było zapewnienie dobrych zbiorów i pomyślności dla państwa. Z czasem, gdy sytuacja polityczna i ekonomiczna zaczęła się stabilizować, zwykli ludzie zaczęli mieć świadomość własnej wartości i swojego znaczenia w świecie. Chcieli zatem dbać także o swój prywatny kontakt ze światem religii, który w tym celu musiał się dostosować do ich potrzeb.
Daikoku to bóg dobrotliwy – nasz Spor się wiele od niego nie różni

Zwrócono się wówczas do pomniejszych bóstw, najczęściej obcego pochodzenia, którym oficjalne prądy religijne nie nadały jeszcze miejsca w kosmosie. Te dobrotliwe byty, przybyłe wraz buddystami i taoistami z głębi kontynentu azjatyckiego, opiekowały się prostym ludem, który wznosił do nich modlitwy o dobrobyt i długie życie.
Daikoku – czy to nie znaczy tyle samo co u nas Daj Szczęście (koku to po naszemu znaczy kogut, czyli kokosza, kura – kogut-kur skrzysty jako skrzęt znosił do domów fortunę – to Ptak Spora i całego Tynu Sporów)

Z czasem jednak zarówno buddyzm jak i shintoizm zaczęły adaptować te popularne wierzenia do swojej teologii, czy to z powodu buddyjskich korzeni, czy też na drodze przypadkowego czasami utożsamiania obcych postaci z rdzennie japońskimi bóstwami shintoistycznymi, kami.
Podczas epoki Edo (1600 – 1867), kiedy rozkwitła kultura mieszczańska, wiara w Siedem Bóstw Szczęścia cieszyła się niezwykłą popularnością, idąc w parze z modnymi wówczas pielgrzymkami, związanymi z tym kultem. Do dzisiaj istnieje kilka takich tras pielgrzymkowych, obejmujących zarówno chramy shint? jak i świątynie buddyjskie2. Uważa się, że panujący w tej epoce szogun Tokugawa Ieyasu (1543 – 1616), podążając za radami buddyjskiego mnicha Tenkai-Sojo, wypromował jeden stały zestaw Siedmiu Bóstw, który stawał się coraz popularniejszy i zaczął wypierać
regionalne odmiany kultu.
Bóg Zwycięstwa – Biszamon – czyli po polsku mówiąc Biczamąż – Mąż Bitwy, Pan Bitewny, albo Władca Bicza [harapu]

Przełomowym dla kultu Shichifukujin był wprowadzony na początku epoki Meiji projekt, zwany Shinbutsu Bunri lub Shinbutsu Hanzen, co oznacza „Oddzielenie kami od Budd”, który otrzymał sankcję rządową 28 marca 1868r. Zgodnie ze stanowiskiem Daj?kan, czyli Rady Stanu, zakładającym konieczność wprowadzenia „jedność obrzędów i rządów”, wszystkie chramy otrzymały instrukcje, by spisać swe historie wraz z buddyjskimi odniesieniami. Miały one także obowiązek pozbycia się buddyjskich statui używanych jako shintai (boskie ciało, obiekt zamieszkały przez bóstwa), a także buddyjskich wyobrażeń, gongów i dzwonów. Głoszono wtedy hasło „Zniszcz Buddę, zabij Śakjamuniego”, które nawoływało tłum do niszczenia buddyjskiej spuścizny w shintoistycznych chramach. Oddzielenie shint? od buddyzmu chciano uzyskać również zabraniając używania pojęć przynależących do przeciwnej opcji religijnej. Taka praktyka tworzyła zbyt bliską zależność między nimi i zwalczano ją np. zakazując buddystom głoszenia, że Buddowie są hontai (podstawową esencją), a kami – hotoke (awatarami). Aż do 1945 roku obowiązywał zakaz używania buddyjskich imion kami3. Ten proces przyczynił się do ujednolicenia wierzeń i pozwolił na klarowniejsze prześledzenie pochodzenia bóstw. Żeby zrozumieć znaczenie Shichifukujin i Takarabune w kulturze japońskiej, należy przyjrzeć się poszczególnym bogom oraz samemu motywowi łodzi i skarbów takara, oraz odtworzyć drogi ich ewolucji.
Biczamąż – Bishamon – w zbroi i z orężem jak któryś z Ładów, Dziw-Ładziw – Pan Wojny

Benzaiten
‚ ‚ ‚

Pani Benzaiten, zwana też Benten, jest jedyną kobietą pośród Siedmiu Bóstw Szczęścia. Pochodzi z Indii, gdzie czczona jest jako boginka rzeczna Sarasvati, nazwana tak samo jak rzeka, którą się opiekuje. W Japonii pojawiła się wraz z buddyzmem już w VI w., a jej kult oparty został o jej atrybuty opisane w Sutrze Złotego Światła. Od XII wieku zespoliła się z japońskimi boginkami morskimi, w zależności od podań traktowana była jako córka lub żona boga mórz. Jej wizerunek utrwalił się w tradycji jako postać niezwykłej urody, spełniająca zarówno dawne funkcje indyjskiej bogini, jak i nowe, wynikające z teologii japońskiej. Nie rozróżnia się jej jako shintoistyczne czy buddyjskie bóstwo. Jej shintoistyczne imię to Ichikishima-hime-no-mikoto.4
Jeden mit opowiada o Taira Kiyomori (1118-1181), gubernatorze prowincji Aki (obecnie prefektura Hiroshima), który pewnego dnia wypłynął na morze. Tam zobaczył maleńką łódeczkę z macicy perłowej, lśniąca w blasku słońca, o brokatowym żaglu, która zbliżała się do niego. Wewnątrz łódeczki siedziały trzy damy nieziemskiej urody. Gdy oczarowany Kiyomori okazał im najwyższy szacunek, jedna z nich przedstawiła się jako Benten z siostrami Tagitsu i Tagiri. Obiecała Kiyomoriemu fortunę w zamian za powiększenie ich chramu na wyspie Miyajima. Kiyomori zastosował się do prośby bóstwo i w krótkim czasie stał się najpotężniejszym człowiekiem w kraju.5 Chram Itsukushima-jinja na Miyajima otrzymał swój obecny kształt właśnie dzięki staraniom Kiyomoriego, słynąc z „pływających tori„.6
Benten od początku związana była ze sztuką i muzyką, w Japonii zaś łączono ją z długowiecznością, elokwencją, wiedzą i zwycięstwem w bitwie, a także z ochroną przed naturalnymi katastrofami. Jest patronką kobiecej urody, orędowniczką zakochanych (z pewnymi zastrzeżeniami), a nade wszystko opiekunką muzyki i artystów. W licznych legendach objawiała się artystom, pomagając w kształtowaniu talentów, a nawet akompaniowała im na lutni biwa. Choć jest wcieleniem urody i kobiecości, często doznaje uczucia zazdrości, które potrafi rozbudzać także w ludziach. Uważa się, że z tego powodu wielu artystów nie żeniło się, by nie urazić boskiej patronki. Podobnie młode małżeństwa unikały wspólnego odwiedzania jej chramów.7
Biszamon (Szaman Bitki, Bijatyki???) – W Japonii Bóg Zwycięstwa, dający sukces w walce i bitwie

Benzaiten przedstawiana jest z instrumentami muzycznymi, najczęściej z biwa, magicznym klejnotem, często siedząc na białym wężu lub smoku. W epoce Kamakura (1192 – 1333), czyli zanim stała się jedną z Shichifukujin, przedstawiana była nago. Biały wąż, którego kolor kojarzony jest z wodą i smokami jest symbolem charakterystycznym tylko dla Benten, nie towarzyszy żadnemu innemu japońskiemu bóstwu. Stąd też święto ku jej czci odbywa się w pierwszym dniu miesiąca Węża. Tego dnia w mieście Kamakura, gdzie czczona jest jako bogini bogactwa, tłumy ludzi przychodzą do jej chramu zwanego Zeni-arai Benten (Benten od Mycia Pieniędzy), by w strumieniu w podziemnej pieczarze umyć swoje pieniądze, wierząc, że Benten je podwoi.8

Daikokuten
‚ ‚ ‚

Daikokuten, zwany potocznie Daikoku, oryginalnie był hinduską inkarnacja boga Shiva, zwaną Mahâkâla. Pierwotnie był wojowniczym bóstwem, walczącym z siłami zła, dziś jednak ten aspekt nie jest już aktualny. Uważa się, że poświęcił się Trzem Skarbom, zwanym Samb?, czyli Buddzie, Prawu i Kapłaństwu.9

W Japonii pojawił się w IX wieku, gdzie stał się bóstwem synkretycznym, poprzez przypadkowe utożsamienie imienia Daikoku z kami ?-kuni-nushi, którego imię można również odczytać jako „Dai-koku”, co oznacza „Wielkiego Posiadacza Ziem” lub „Mistrza Wielkich Ziem”. Oryginalnie jego imię tłumaczono jako „Wielka Czarna Persona”.
Japońskie bóstwo ?-kuni-nushi-no-mikoto, z którym utożsamiany jest Daikoku, pojawia się w klasycznej teologii japońskiej, opisanej w Kojiki i Nihongi. Jest on po wielokroć żonatym synem boga Susano-o, posiada wiele innych imion, jak właśnie Daikoku, porównywany jest także z opiekuńczym bóstwem rybaków, Kompira. W Kojiki i Nihongi przechodzi przez serię prób, przezwyciężając siły natury takie jak ogień, śmierć, zazdrość i materię pozbawioną życia w celu „ożywienia” ziemi i sprawienia by mogła być zamieszkana.10
Fukurokuju – Bóg Mądrości

Daikoku jest bóstwem kuchni, zamożności, szczęścia, co ma swoje korzenie w jego hinduskim kulcie. Czczony jest zwłaszcza na wyspie Ky?sh? jako kami pól ryżowych i rolnictwa. Traktowany jest także jako Ta-no-kami, czyli bóstwo pól, we wschodniej Japonii jednakie z Ebisu, w zachodniej zaś z Daikoku.11 W popularnych wierzeniach był zresztą utożsamiany z Ebisu, w innych zaś występował jako jego ojciec. W okresie rządów Tokugawa był uważany za bóstwo ambicji i osiągnięć (Shusse Daikoku). Saich? czyli Deng? Daishi, który prawdopodobnie rozpoczął kult Daikoku w Japonii, założył jego chram na górze Hiei.12
Obecnie jako jedno z Siedmiu Bóstw Szczęścia, przedstawiany jest w czarnej czapce, siedząc lub stojąc na dwóch workach ryżu, trzeci mając zarzucony na plecy. W dłoni trzyma magiczny, drewniany lub złoty, młotek spełniający życzenia i sypiący monetami po potrząśnięciu.13 Jego moc jako bóstwa płodności wyraża się tym, że palce lewej dłoni miewa splecione w figę – symbol falliczny, jako że figa jest symbolem aktu płciowego. Czasami ma czarną skórę, co wynika ze znaczenia jego imienia „Wielka Czarna Persona”.
Zwierzęciem poświęconym Daikoku jest szczur. W Japonii jest on bardzo szczęśliwym znakiem dostatku. Zgodnie z legendą, kiedy dwanaście zodiakalnych zwierząt urządziło wyścigi przez rzekę, żeby ustalić w jakiej kolejności powinny opiekować się miesiącami i latami, Szczur dzięki swojemu sprytowi został pierwszym, przepływając rzekę na grzbiecie Woła i zeskakując zeń na brzeg. O szczurze gryzącym coś mówi się, że „liczy pieniądze”, a do domu, w którym są szczury bieda nie zagląda. Kupców często nazywa się „Pieniężnymi szczurami”. Zodiakalny dzień szczura jest dniem składania hołdu w świątyniach Daikoku, poświęconej mu wielkiej świątyni Izumo, oraz przybytkach w kupieckich dzielnicach miast.14
Podobno rdzennie japoński Ebisu, a jednak wyszedł z morza
Ebisu
‚ ‚ ‚

Ebisu jest niezwykle popularnym bóstwem dobrobytu, które zgodnie z legendami przyszło z morza, przynosząc błogosławieństwa z dalekiej krainy. Imię „Ebisu” oznacza „pochodzącego z zagranicy”, „barbarzyńcę”, czyli bóstwo obcego pochodzenia (marebito).15 Prawda jest jednak taka, że jest on jedynym rdzennie japońskim bóstwem spośród Shichifukujin, a jego podróż wiąże się z mitami a nie faktycznym przybyciem obcego bóstwa na wyspy japońskie. Ebisu jest blisko powiązany z Daikoku, często łączony także z buddyjskim Fud?, z Hiruko-no-kami i , zwłaszcza od rozdzielenia shintoistycznych i buddyjskich bóstw w epoce Meiji, z Koto-shiro-nushi-no-kami, który w przeciwieństwie do Ebisu pojawił się już w Kojiki.16
Bardzo ważne dla statusu Ebisu wśród Shichifukujin i jego stosunków z Daikoku było utożsamienie go z Koto-shiro-nushi-no-kami, „Bóstwem Ośmiokrotnym Mistrzem”, zwanym także Yae-koto-shiro-nushi, „Ośmiokrotnym Mistrzem Znaku”. Był on synem ?-kuni-nushi, czyli Daikoku, wspomnianym w Kojiki i Nihongi. Przyniósł on pokój lądom i po raz pierwszy był wspomniany jako łowiący ryby w Izumo. Te cechy tłumaczą jego kojarzenie z Ebisu, bóstwem szczęścia i pomyślności, a jednocześnie z rybołówstwem. W ten sposób poprzez shintoistyczne odniesienia Ebisu i Daikoku zostali rozpoznani jako ojciec i syn.17
Ebisu czczony jest w niektórych chramach również jako Hiru-ko-no-kami lub Hiru-ko-no-mikoto. Niejasne jest znaczenie imienia tego bóstwa, które w Nihongi w tłumaczeniu Astona jest niedorozwiniętym „dzieckiem pijawką” bogów stwórczych Iznanagi i Izanami, które zostało porzucone w koszyku na morzu.18
W społecznościach rybackich Ebisu był bóstwem dobrych połowów, wierzono że przychodzi z morza i nagania ryby do sieci.19 Na wsi został włączony do kultów chtonicznych i został opiekunem pól ryżowych, czyli Ta-no-kami, a w miastach od ok. XII wieku opiekunem targów i kupców20. Jest bogiem cenionym przez gejsze, i ludzi interesu, od jego imienia nazywane są sklepy, co ma zapewnić im pomyślność.21
Ebisu łowca Ryb

Ebisu jest bogiem rozmiłowanym w wędkarstwie. Zajmował się nawet tym ulubionym niebiańskim sportem gdy jego ojciec prowadził pertraktacje z niebiańskimi wysłannikami. W miejscu gdzie w tym niefortunnym momencie Koto-shiro-nushi łowił ryby stoi chram Miho-jinja, zwany Ebisu-sama. Najważniejszy z lokalnych festiwali odbywa się 3 grudnia na morzu. Ozdobne łodzie z kolorowym tłumem przebranych w legendarne stroje wioślarzy tworzą barwna i hałaśliwą procesję.
Ebisu jest przedstawiany jako gruby, uśmiechnięty, brodaty rybak, z kapeluszem kazaori-eboshi, wyglądającym jak beret, na głowie, trzymając składany wachlarz, wędkę i wielką rybę tai, czyli leszczaka, na żyłce lub pod pachą. Ryba tai symbolizuje świętowanie, gdyż jej nazwa kojarzona jest ze oznaczającym je zwrotem omede-tai. Jest głuchy, więc nie słyszy wezwania kami do świątyni Izumo na święto Kami-na-zuki, czyli księżycowy miesiąc październik, kiedy odbywa się festiwal ku jego czci22. Wtedy, gdy reszta bóstw przebywa w Izumo, Ebisu wędruje po Japonii, opiekując się ludźmi podczas tego feralnego miesiąca.
Fukurokuju – wielka głowa jest symbolem wielkiej wiedzy i mądrości

Bishamonten
‚ ‚ ‚ ‚

Bishamonten, czyli Bishamon lub Tamonten jest bóstwem, pochodzącym z Indii. Znany tam jako Vaiśrawana, jest jednym z Shi-tenn?, czyli Czterech Niebiańskich Królów Strażników lub Lokapula, Namiestnikiem Północy i Bóstwem Bogactwa. Bywa identyfikowany z dewą Kuberą. Zgodnie z buddyjską nauką, żyje na czwartym poziomie Góry Sumeru, góry w centrum świata, strzegąc północnej jego części i miejsca wygłaszania kazań przez Buddę. Pierwotnie był bóstwem strzegącym buddyzmu i walczącym z demonami w obronie wiary. Z czasem zmalała jego wojowniczość, a uwagę zwracano na złota pagodę h?t?. Jej obecność zaważyła na zmianie charakteru boga, który został uznany za posiadacza niewyczerpanych bogactw, które może wysypać z pagody jak z rogu obfitości.23
Ukazywany jest jako groźny wojownik w pełnej zbroi, w hełmie, z dzidą hoko w prawej ręce i złotą pagodą bądź „wieżą skarbów” h?t? w lewej.24

Fukurokuju
‚ ‚ ‚

Fukurokuju jest taoistycznym bóstwem popularności, jego imię oznacza „szczęście – zamożność – długowieczność”. Choć jest uważany za chińskiego pustelnika z epoki dynastii Sung, prawdopodobnie nigdy nie istniał jako prawdziwy człowiek czy indyjskie bóstwo, ale jest personifikacją trzech wysoko cenionych przez Chińczyków wartości, zestawionych w jego imieniu. W Chinach uważany jest też czasem za inkarnację Gwiazdy Polarnej.
Fukurokuju ukazywany jest jako niski, starszy mężczyzna z długa, łysą głową i białą brodą. Posiada bidon z tykwy, a także zwój z sutrami, przywiązany do laski, przez co bywa utożsamiany z bóstwem Jur?jin, z którym wg niektórych wierzeń dzieli także ciało25. Czasem towarzyszą mu żuraw lub żółw, symbole długowieczności. Uważa się, że żółw może dożyć pięciuset lat , wtedy wyrasta mu szeroki, futrzasty ogon, więc symbolizuje długie życie. Na Nowy Rok składa się zwyczajowe życzenie „obyś żył sto lat jak żuraw, tysiąc lat jak żółw”. Czasami żółwiowi i żurawiowi towarzyszy też jeleń, atrybut Jur?jin, który w tym wypadku wzmacnia symbolikę szczęścia.

Fukurokuju – Bóg Mądrości a także Długowieczności

Hotei
‚ ‚

Hotei to pochodzący z Chin wędrujący pustelnik o imieniu Pu Tai lub Bu Tai, żyjący prawdopodobnie za czasów dynastii T’ang (620 – 905r.). Zwany jest „śmiejącym się Buddą” i uważany jest za inkarnację bodhisattvy Maitreya26. W Japonii zwany jest Hotei, co oznacza „lniany worek” będący jego nieodłącznym atrybutem. Uważany jest tam za ekscentrycznego kapłana zen. Z powodu swojego ludzkiego pochodzenia, nigdy nie jest traktowany jako bóg. Nie jest czczony, nie posiada swoich modlitw, a ludzie nie spodziewają się z jego strony żadnych łask. Znalazł się pośród Shichifukujin prawdopodobnie dlatego, że jest uosobieniem pogody i zadowolenia z życia. Jego atrybutami są wachlarz ?gi, worek z jedzeniem i wszelkimi dobrami, o które ludzie mogą prosić, oraz dzieci, które czasami nosi w worku. Hotei jest wielkim miłośnikiem i przyjacielem dzieci, co wyraża się również w jego jowialnym, ciepłym usposobieniu.27

Jur?jin
‚ ‚ ‚

Jur?jin jest bóstwem chińskiego pochodzenia, którego imię oznacza „Stary człowiek”. Prawdopodobnie był taoistycznym pustelnikiem, a jego święta opieka ma zapewnić długowieczność. Uosabia się go czasami z wcieleniem gwiazdy Canopus, trzeciej pod względem jasności na niebie. Podobnie jak w przypadku Fukurokuju, czyli Gwiazdy Polarnej, długowieczność kojarzona jest ze światłem gwiazd, choć nie są znane korzenie tego wierzenia. Atrybutami Jur?jin są wachlarz i podróżny kostur, na którym czasami zawieszony jest zwój z sutrami lub zapisanymi okresami wszystkich ludzi na ziemi. Towarzyszy mu także jeleń, chiński symbol długiego życia. Wierzono, że jeleń w wieku 1000 lat robi się niebieski, w wieku 1500 biały a w wieku 2000 lat czarny.28

Ostatnia trójka bóstw, czyli Fukurokuju, Hotei i Jur?jin występują zawsze razem, nie są przedstawiani pojedynczo, w przeciwieństwie do pozostałych czterech, posiadających swoje odrębne kulty i traktowanych także zupełnie indywidualnie.29
Fukurokuju – Bóg Mądrości – z całym bagażem wiedzy

Takarabune
‚ ‚

Łódź Skarbów, którą podróżuje Siedem Bóstw Szczęścia jest motywem zaczerpniętym z chińskiej taoistycznej mitologii Ośmiu Nieśmiertelnych. Kiedy przybył on do Japonii, został dostosowany do regionalnych tradycji. Zachowano jego wymowę ideologiczna jako symbolu szczęścia i dostatku, ale zmieniono załogę, wymieniając ją na bóstwa zakorzenione w tradycji, oraz zmieniono liczbę załogi, co ma związek z japońską numerologią.
Łódź Skarbów jest japońskim typem morskiego statku zwanym kobune, niegdyś najpowszechniej używanym do przybrzeżnych podróży. Jego kształt przypomina chińską dżonkę. Jej znaczenie w kulturze Japonii jest ogromne, gdyż gospodarka tego kraju była i jest w dużej mierze uzależniona od morza. Dobry, zwrotny statek był gwarantem pomyślnych połowów i często jedynym środkiem komunikacji między wyspami czy kontynentem. Niezależnie od panującego nieurodzaju czy naturalnego kataklizmu, morze zawsze było niewyczerpanym źródłem pożywienia.
Łódź Shichifukujin jest wykonana z malowanego drewna albo ze złota. Jej dziób może być zakończony klasycznie, bez ozdób, albo nakładanym „kapturem” spinającym belki statku, jak w przypadku japońskiego parasola, albo też głową koguta bądź smoka. Oba stworzenia mają swoją tradycję zakorzenioną w kulturze chińskiej i reprezentują silne znaczenie ochronne.
W Chinach uważano, że czerwony kogut zabezpiecza przed pożarem, biały zaś, stojący na trumnie, odpędza demony.30 Natomiast smok , symbol cesarza oraz kosmicznego pierwiastka męskiego, związany był ściśle z żywiołem wody, podobnie jak smoki i węże pani Benzaiten. Smoki sprowadzały deszcz, były władcami źródeł rzek, oraz strażnikami skarbów. Istnieje też czterech smoczych władców, a każdy z nich ma pieczę nad czwarta częścią mórz okalających ziemię.

Hotei – Bóg Przeznaczenia

[I znowu nazwa tas wiąze mi się ze słowem chcieć, chtota, ochota, htiet, hotiet’ – bo chciałoby się aby nasza dola była dobra czyli była Dobrodolą, Dodolą]

W Chinach istniała nawet tradycja budowania smoczych łodzi, których na południu kraju używa się do wyścigów organizowanych podczas święta piątego dnia piątego miesiąca. Czasem podczas takiego wyścigu któryś z mężczyzn wpadał do wody i topił się, gdyż dawniej niewielu Chińczyków umiało pływać. Wówczas uznawano to za pożądaną ofiarę dla rzecznego boga – smoka, który w zamian obdarzał płodnością.31
Na napiętym żaglu Łodzi Skarbów znajduje się wielki znak „kotobuki”, oznaczający długowieczność, albo „takara”, czyli „skarby”. W morzu koło łodzi często płynie żółw, a na niebie nad nią krąży żuraw. Pokład Takarabune wypełniają skarby, towarzysząc Siedmiu Bóstwom w podróży, a czasem nawet zastępując je. Takara odzwierciedlają to, co Japończycy uważali i uważają za cenne w życiu. Wśród nich znajdują się worki ryżu, niewyczerpująca się sakwa złota, bele brokatu, szaty z piór, magiczne młotki szczęścia, pisma buddyjskie, płaszcz lub kapelusz niewidzialności, klejnot spełniający życzenia, zamki i klucze do niebiańskiego domu skarbów, rytualne utensylia, a także odważniki, które są używane, gdy się waży skarby. Wśród nich znajdują się też lecznicze zioła „choji”, słomiany płaszcz „mino”, wyplatany kapelusz „kasa”, które symbolizują ochronę przez złymi duchami i nieszczęściem i jako takie zaliczają się do „skarbów”. Znaczenie takara zmienia się w zależności od epoki, a także miejsca.
Zmniejszenie liczby ośmiu Nieśmiertelnych do siedmiu Bóstw Szczęścia i podporządkowanie tej liczbie całego motywu Takarabune wynika ze specjalnego znaczenia liczby siedem w kulturze japońskiej. W starożytności japońskie miasta składały się z siedmiu dzielnic. Japońscy buddyści wierzą, że ludzie reinkarnują się tylko siedem razy, a po śmierci zalecają siedmiotygodniową żałobę. Liczba ta występuje również w typowych zestawieniach siedmiu jesiennych kwiatów, siedmiu wiosennych ziół, siedmiu rodzajów czerwonej papryki. Bardzo popularne jest również święto Shichi-go-san, czyli „Siedem-pięć-trzy”, w którym dziewczynki w wieku trzech, a chłopcy pięciu lat są formalnie włączeni do społeczeństwa, a dziewczęta w wieku siedmiu lat stają się kobietami i zyskują prawo do noszenia ozdobnego pasa obi. Liczba ta rządzi również grupą Bóstw Szczęścia, której skład czasami się z mienia w zależności od regionu, ale zawsze zachowana jest ich liczba. Stałym ich emblematem jest także zestaw siedmiu skarbów, jakie muszą posiadać, a są to niewyczerpująca się sakwa, kapelusz niewidzialności, płaszcz szczęścia, młotek bogactwa, szczur polujący na duchy, worek pełen ryżu oraz magiczny klucz.

Hotei często jest przedstawiany z rekami do góry, jakby podpierał niewidzialny nieboskłon, powstrzymywał bogów i duchy spływające w dół, utrzymywał w swoich dłoniach napór płynących z Nieba możliwości albo Wyroków

 

 


 

Obrzędowość
Kult Shichifukujin jest niezwykle popularny i wkracza bardzo głęboko w codzienność, przełamując często granicę między sacrum a profanum. Najważniejsze obrzędy związane są z Wielką Świątynia w Izumo oraz z okresem noworocznym, kiedy ludzie odwiedzają świątynie Bóstw Szczęścia, modląc się o pomyślność na nadchodzący rok.
W księżycowym październiku w Izumo odbywa się Kami-ari-zuki, czyli „Miesiąc gdy kami są obecne”, podczas gdy w reszcie Japonii odbywa się Kami-na-zuki, czyli „Miesiąc, gdy kami są nieobecne”. Wyjątkiem jest Ebisu, który jest głuchy na wezwania kapłanów. Wielki Chram Izumo (Izumo-taisha lub Izumo ?-yashiro) poświęcony jest kami zwanym Daikoku-sama, czyli np. ?-kuni-nushi32.
Podczas obrzędów na Nowy Rok na przyświątynnych targach i w sklepach z pamiątkami sprzedawane są talizmany w postaci obrazków z Takarabune oraz małych figurek, umieszczone w łupinie orzecha z maleńkim żagielkiem33. Obrazki, czyli odbitki podobizn Siedmiu Bóstw na łodzi z dodatkiem ziarenek ryżu lub kawałków korala również zwane są Takarabune. Należy zaopatrzyć się w taki talizman przed Nowym Rokiem i 1. stycznia włożyć go pod poduszkę. Sen, który się przyśni tej nocy będzie dobrym omenem na cały rok34. Jego znaczenie nie leży w interpretacji, ale w samym objawieniu się bóstw, więc najbardziej szczęśliwe jest śnienie o samej takarabune. W tym czasie panuje także obyczaj fukunasubi, czyli „wykradanie szczęścia”, polegający na wykradaniu figurek podczas festiwalowych przyświątynnych jarmarków. Zdobycie figurki Daikoku daje zysk na cały rok, zaś Daikoku z Ebisu jeszcze spotęguje szczęście. Popularny jest także komiczny noworoczny taniec Shichi-fuku-jin-mai, którego uczestnicy noszą maski Siedmiu Bóstw. Odbywa się on w kilku częściach Fukushima, w północno-wschodzniej Japonii w styczniu.35

Chińskie przedstawienie Hotei

Shichifukujin dzisiaj
Religijność japońska jest bardzo złożonym zjawiskiem, bardzo odmiennym od europejskiego wzorca. Z jednej strony strefy sacrum są wytyczone niezwykle dokładnie i bardzo często są nieprzekraczalne dla zwykłych ludzi. Dostęp do ścisłych sanktuariów, miejsc, drzew i źródeł często mają tylko sami kapłani oraz bóstwa. Z drugiej jednak strony codzienność japońska przepełniona jest obecnością kami oraz duchów, w domach ustawia się shintoistyczne kapliczki i buddyjskie ołtarzyki przodków. Kult Shichifukujin jest tym bardziej wyjątkowy, że u swoich początków spleciony był z kulturą mieszczańską. Małe sanktuaria bóstw pojawiają się w najróżniejszych punktach miast, zwłaszcza w dzielnicach kupieckich, gdzie największym powodzeniem cieszą się Daikoku i Ebisu. Bardzo popularne są wszelkiego rodzaju figurki z Shichifukijin i Takarabune, mające charakter pamiątek z Japonii. Sam kult ma także odzwierciedlenie w kulturze popularnej, na przykład Takarabune pojawia się na hazardowych automatach „jednorękiego bandyty”, czy we wzorach japońskich zabawek. Zdawać by się mogło, że jest to spauperyzowanie motywu religijnego, lecz po dokładniejszym przyjrzeniu się religii japońskiej widać, że jest to nowa forma dawnych tradycji. W podanych przykładach Siedem Bóstw pojawia się w aspekcie gry o pieniądze, czyli spełnia swoją funkcję zapewnienia pomyślności i bogactwa, zaś w przypadku zabawek wyprasza się łaskę długiego życia dla dzieci, o które proszą rodzice. Dzięki takiemu aktualizowaniu tradycyjnych wierzeń, japońska religia utrzymuje swoją wyjątkową pozycję w kulturze i nie straci znaczenia, mimo racjonalizującego się i laicyzującego świata.

Hotei – ołtarz

1 Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 203
2 Brian Bocking, A popular dictionary of shint?, Curzon Press, Richmond 1996, s. 162
3 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 164-165
4 Brian Bocking, tamże, s. 10
5 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 203
6 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 206
7 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 206
8 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 208
9 Japan: An Illustrated Encyclopedia, Kodansha, Tokyo 1993, s. 264
10 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 136-137
11 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 199
12 Brian Bocking, tamże, s. 19
13 Brian Bocking, tamże, s. 19
14 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 208
15 Japan…, tamże, s. 304
16 Brian Bocking, tamże, s. 24-25
17 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 108
18 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 53
19 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 210
20 Brian Bocking, tamże, s. 24-25
21 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 208
22 Brian Bocking, tamże, s. 24-25
23 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 210
24 Brian Bocking, tamże, s.10
25 Brian Bocking, tamże s. 30
26 Japan…, tamże s. 1354
27 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 215
28 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 215
29 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 215
30 Wolfram Eberhard, Symbole chińskie. Słownik, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2001, s.108
31 Wolfram Eberhard, tamże, s. 235 – 237
32 Brian Bocking, tamże s. 162
33 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 215
34 Jolanta Tubielewicz, tamże, s. 217
35 Brian Bocking, tamże, s. 162

Ukraińskie Lato i inne obrazy lata z Królestwa Sis – część 3 (Kaukaz, Mazja, Rosja)


Mała Mazja

Zaczniemy od Turcji i Troi

W Turcji wciąż żyje wiele osób o sistańskich korzeniach – Ormianie, Kurdowie, Ozerowie i inne społeczności pozostałe po Królestwie Sis. Należy pamiętać, że cała Mała Azja (Mazja) w starożytności należała do skołockiego Sistanu, a Troja-Widłuża, o którą toczyła się wojna z Romajami (Hattykami i Machajami), była broniona przez wszystkie ludy Sistanu sprzymierzone ze Skołotami. Wenedyjskie wojska przybyły znad Dunaju i do walki pod Troją poprowadził je Pylajmen – Pałomąż I. Wojska te były słynne ze wspaniałej jazdy i doskonałego uzbrojenia w krzywe miecze – harapy.

Wenedyjskie konie były tak cenione i budziły taką chęć posiadania u romajskich wojowników, że organizowano łupieżcze wyprawy nad Dniepr, a Herakles (Perprzechwała) zagroził królowi Troi krwawą zemstą na mieście, jeśli mu nie da dwóch przyrzeczonych wędyjskich rumaków, które obiecał za uratowanie córki z paszczy morskiego smoka.

Obecnie uważa się, że Troja była miastem usytuowanym na Wzgórzu Hisarlik w dzisiejszej Turcji. Pierwsze badania na tym terenie przeprowadził w latach 1871-1894 niemiecki archeolog-amator Heinrich Schliemann z asystującym mu od 1882 Wilhelmem Dörpfeldem. Odkryli oni na wzgórzu pozostałości 9 miast zakładanych w tym samym miejscu.  Opisana w Iliadzie Troja była najprawdopodobniej szóstym lub siódmym miastem zbudowanym na wzgórzu Hisarlik. Została zburzona w połowie XIII wieku p.n.e, albo na początku XII wieku p.n.e., a przyczyną zburzenia mogła być nie wojna lecz trzęsienie ziemi.  Niektórzy uczeni identyfikują Troję z miastem zwanym przez Hetytów Wilusa. Ostatnie miasto (Troja IX) zostało założone przez cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta w I wieku n.e. i upadło ostatecznie 300 lat później w czasach Bizancjum.


Nie jest prawdą, że Grecy zdobyli Troję. Dowody archeologiczne pokazują, że gród-obwar obronił się przed napaścią, ale uległ zniszczeniu niedługo potem, w trzęsieniu ziemi. Tak więc słynna opowieść starożytnych Romajów-Kłamców o ich wielkim tryumfie, jest kłamstwem nie mniejszym i nie większym, lecz dokładnie takim samym, jak ich wszystkie inne kłamstwa. Romaje na kartach swych plugawych ksiąg wciąż i wciąż wygrywali wojny i boje, a ich władcy popisywali się nieskończoną liczbą zwycięstw i dokonywali cudownych czynów. Jednakże to nie ich wrogowie przegrali i utracili cesarstwo, to Roma -Rzym i Roma-Carogród-Konstantynopol upadły, oddając wszystko co udało im się przez wieki zagrabić.

Pomidory królują w tureckiej, a przede wszystkim kurdyjskiej i ormiańskiej kuchni

Oto fragment artykułu Cała prawda o Troi ze strony Archeowieści (tam zapraszam wszystkich, tych którzy chcą się zapoznać z całością tego artykułu. Choć to może nie cała prawda, to z każdym rokiem wiemy coraz więcej o skołockim (scytyjskim) władztwie nad Mała Azją (Mazją) i scytyjskim udziale w tej wojnie po stronie Widłuży-Wilusy, a także o władaniu dwiema Trojami – Widłużą i Złotym Rogiem przez Dawanów (Draków-Traków) i Skołotów, współtworzących Królestwo Sis:

W tym filmie mamy oczywiście całą NIEPRAWDĘ o TROI spreparowaną przez Greków

Troja bez mitów

Opowieść o wojnie trojańskiej od blisko trzech tysięcy lat jest jednym z najważniejszych elementów zachodniej kultury. Ile w niej prawdy, a ile fantazji?

Wojna o piękną Helenę
Według greckiej mitologii wojna trojańska wybuchła, gdy Parys, syn króla Troi Priama, porwał z pomocą bogini Afrodyty przepiękna Helenę, żonę spartańskiego króla Menelaosa. By ją odbić liczni achajscy władcy wyprawili się pod wodzą króla Myken Agamemnona, brata Menelaosa, do Azji Mniejszej. Przez 10 lat atakowali leżącą tam Troję. W walkach obok ludzi uczestniczyli też wszyscy bogowie oprócz Zeusa. W końcu zmęczeni niekończącą się wojną Achajowie postanowili wziąć miasto podstępem. Zostawili pod jego murami drewnianego konia i odpłynęli. Rozradowani zwycięstwem Trojanie wciągnęli konia do miasta i świętowali cały dzień. Gdy w końcu zasnęli, z konia wyszli ukryci w nim wojownicy i otworzyli bramy miasta wojskom, które wróciły pod osłoną nocy.

Przypisywany Homerowi epos „Iliada” nie opisuje całej wojny, a jedynie ok. 50 dni w dziesiątym roku oblężenia Troi. Zawiera jednak dokładną charakterystykę miasta oraz wymienia w tzw. „Katalogu okrętów” miejsca, z których pochodzili wojownicy atakujący Troję. Tym samym w „Iliadzie” znalazł się całkiem dobry obraz Grecji z XIII-XII w. p.n.e.

Schliemann odkrywa Troję
Starożytni Grecy i Rzymianie uznawali wojnę trojańską za wydarzenie prawdziwe, choć np. historyk Tukidydes zarzucał Homerowi zbytnie fantazjowanie. XIX-wieczni Europejczycy też pasjonowali się dziejami Parysa, Ajaksa, czy Agamemnona, ale traktowali je już tylko jako mit.
Miał to zmienić Heinrich Schliemann (na zdjęciu) – niemiecki kupiec, który zbił ogromną fortunę handlując w Rosji. Zafascynowany „Iliadą” udał się na poszukiwanie Troi. Kierując się opisami Homera uznał, że ruiny miasta muszą się kryć we wzgórzu Hisarlik w północno-zachodnim skrawku Anatolii. Przed nim do podobnego wniosku doszedł Anglik Frank Calvert, ale dopiero pieniądze Schliemanna pozwoliły zacząć w 1870 r. wykopaliska na dużą skalę.

Wkrótce okazało się, że wzgórze kryje pozostałości aż dziewięciu miast zakładanych jedno na drugim (uproszczony plan ruin Troi, uproszczony przekrój przez wzgórze). Gdy w jednej z najniższych warstw (obecnie zwanej Troja II) Niemiec natrafił na pozostałości mocnych fortyfikacji, uznał je za mury homeryckiej Troi. Utwierdził się w tym poglądzie, gdy znalazł przy murach tzw. „skarb Priama” – kilka tysięcy różnych przedmiotów ze złota, srebra i miedzi. (zdjęcie części skarbu)

Idąc dalej śladami Homera Schliemann udał się do Grecji (po nielegalnym wywiezieniu znalezionych kosztowności nie mógł pozostać w Turcji) i odkopał achajskie zabytki w Mykenach, Orchomenos i Tyrynsie. (cytadela w Tyrynsie z lotu ptaka) Tym samym udowodnił, że świat opisany w „Iliadzie” nie był fikcją. O wiarygodności homeryckiego przekazu świadczyły nawet pojedyncze zabytki, jak np. pewien mykeński sztylet.

W późniejszych latach Schliemann ponownie kopał w Troi (uważnie obserwowany przez tureckie władze) razem z Wilhelmem Dörpfeldem. W latach 30. XX w. badania prowadził tam Amerykanin Carl Blegen, a od 1988 r. pracuje w Troi amerykańsko-niemiecki zespół, którym do śmierci w 2005 r. kierował prof. Manfred Korfmann z niemieckiego Uniwersytetu w Tybindze.

Równina trojańska

Dla Homera Ilios, dla Hetytów Wilusa
Schliemann i Blegen uważali, że Trojanie, podobnie jak Achajowie, byli Grekami. Obecnie dominuje pogląd, że byli oni częścią jednego z indoeuropejskich ludów, żyjących wówczas w Azji Mniejszej. Najsilniejszym z tych ludów byli Hetyci – twórcy potężnego imperium, którego stolica znajdowała się na północ od dzisiejszej Ankary, a granice obejmowały prawie całą Azję Mniejszą i znaczną część Syrii, o którą zażarcie walczyli z Egiptem. Ich inskrypcje wspominają o leżącym na zachodzie zamożnym królestwie Wilusa, które na początku XIII w. p.n.e. zawarło traktat z Hetytami, stając się ich wasalem. Zawarte w hetyckich tekstach informacje dość wyraźnie wskazują, że była to Troja.

Zdaniem Joachima Latacza, profesora filologii greckiej ze szwajcarskiego Uniwersytetu w Bazylei, w XIII w. p.n.e. mieszkańcy Grecji zwali najpewniej Troję Wilios, a zmiany w języku greckim doprowadziły do jej przekształcenia w używane przez żyjącego w VIII w. p.n.e. Homera Ilios i Ilion.

Grecy przegrali Wojnę Trojańską – taka jest prawda. Koń trojański to homeryckie baśnie.

Mykeńczycy – Wikingowie epoki brązu
Dużo więcej niż o Trojanach wiemy o Achajach, zwanych tez Mykeńczykami. Rozwinęli oni w Grecji bogatą kulturę. Dzielili się na wiele plemion, których królowie żyli w ufortyfikowanych pałacach. Największe znajdowały się na Peloponezie: w Mykenach, Pylos i Tyrynsie.

W XIII w. p.n.e. Achajowie byli znani innym ludom przede wszystkim jako morscy rabusie. Hetyckie kroniki wspominają o ludzie Ahhiyawa, który atakował wybrzeże Azji Mniejszej i Cypr. Ślad tych achajskich najazdów pojawia się również w „Iliadzie”, gdy Achilles chwali się Odyseuszowi, że złupił 23 miasta. Mykeńczycy najmowali się też do obcych armii i zajmowali handlem – ich kupcy pływali do Azji Mniejszej, Egiptu, Syrii, Italii i Sycylii. Podobne połączenie kupiectwa z piractwem i najemnictwem charakteryzowało średniowiecznych Wikingów.

Czarne Góry Kauków (Kaukaz)

Ozerowie, Gruzini (Horusini), Ormianie, Kurdowie i inne ludy żyją nie tylko w krajach kaukaskich ale także w Turcji, Iranie i Iraku.


Kaukaz – Góra Welburz  – Wielka Góra Burzańska – Wielki Kamień (brus – kamień po rosyjsku, ale kamień nie byle jaki, kamień z którego krzesze się iskry zapalające ogień – brus – to osełka)

Gruzja (Horuszja) latem

Gruzini, mieszkańcy Gruzji, nazywają samych siebie Kartvelebi (ქართველები), swój kraj Sakartvelo (საქართველო), a własny język Kartuli (ქართული). Zgodnie z legendą praojcem ludu Kartwelów (Gruzinów) był Kartlos, prawnuk biblijnego Jafeta.

Jaka jest etymologia nazwy kraju Sakartvelo (საქართველო)? Słowo to składa się z dwóch części. Rdzeń to kartvel-i (ქართველ-ი), który odnosi się do mieszkańca środkowo-wschodniego regionu Kartli, nazywanego w źródłach klasycznych i bizantyjskich Iberią. Do IX w. znaczenie nazwy Kartli objęło inne rejony średniowiecznej Gruzji, które jednoczyła religia, kultura i język. Gruziński cyrkumfiks sa-X-o to standardowa konstrukcja w nazwach geograficznych. Oznacza ‚obszar, gdzie mieszkają X’, przy czym ‚X’ to etnonim. Termin Sakartvelo zaczął oznaczać obszar ogólnogruzińskiej kultury i jedności politycznej już w XI w., a w XIII w. był już w regularnym użyciu.

Starożytni Grecy (Strabon, Herodot, Plutarch, Homer i in.) oraz Rzymianie (Tytus Liwiusz, Korneliusz Tacyt i in.) nazywali wschodnich Gruzinów Iberami (Iberoi w niektórych źródłach greckich), a zachodnich Gruzinów (zwłaszcza Mingrelian i Lazsów) Kolchianami.

Tblilisi

W języku angielskim Gruzję nazywa się Georgia. Nazwę tę – spokrewnioną z polską nazwą Gruzja/Gruzini – wyjaśnia się na kilka sposobów:

1. Być może pochodzi wprost od terminów greckich i łacińskich (czyli od γεωργος ‚rolnik’ i georgicus ‚rolniczy’);
2. Może pochodzi od imienia św. Jerzego (łac. Georgius). Kult tego świętego był tam zawsze bardzo popularny.
3. Za panowania perskiego (lata 536 przed Chr. – 638 po Chr.) Gruzinów nazywano Gurjhān (Gurzhan/Gurjan), czyli ‚lud Gurj/Gurzh’. We wczesnych źródłach muzułmańskich/arabskich spotykamy formy Kurz/Gurz, a cały kraj nazywa się Gurjistan. Być może te formy ewoluowały w kierunku nazwy Georigia.

Tblilisi

Tblilisi

Terminy Georgia i Georgiani pojawiają się w Europie Zachodniej w licznych średniowiecznych kronikach, w tym w pismach krzyżowców i w dokumentach oficjalnych florenckiego rodu Medyceuszy. Angielski podróżnik, Sir John Mandeville, twierdził, że Gruzinów nazywa się Georgianami z powodu ich czci dla św. Jerzego/Georgiusa. To dlatego kraj przyjął flagę z pięcioma czerwonymi krzyżami, czyli krzyżem św. Jerzego (znamy go też z flagi Anglii, której patronuje ten sam święty). Podobno flaga ta znana jest w Gruzji od V w.

Na drodze do Tuszeti

Gruzińskie brzoskwinie – tylko z drzewa smakują jak owoce bogów


Ozerowie – Azeria

Azerska kuchnia – sałatka z papryką ogórkiem i grzybami

Wybrzeże pod Baku

Planowane budowle nowego Baku

Kuchnia Azerska

Temat sam w sobie. Kuchnie kaukaskie są jednymi z ciekawszych w świecie. Sam opis tego, co się serwuje zająłby wiele stron. Sposób biesiadowania to kolejny temat sam w sobie. Obowiązkowo wznosi się toasty (to cała szkoła!) i nie do pomyślenia jest picie pod „no to cyk” czy „łykniem, bo odwykniem”.

Świątynia Ognia

Wznoszenie zaś toastu piwem jest traktowane gorzej niż herezja. Napój ten jest napojem dla pospólstwa. W sezonie bardzo tanie są warzywa i owoce. Wiele z owoców tu występujących jest w Polsce mało znanych jak: hurma, ezgil, fejhua. W kuchni używa się bardzo wielu ziół. Azerbejdżan posiada najtańszy i najlepszy czarny kawior w świecie. Bardzo duży jest wybór miejscowych alkoholi: wódki, wina, koniaku, szampana.

Wiele regionów słynie z wyrobu samogonu. Właściwie powinno się używać sformułowania – kuchnia Azerbejdżanu, gdyż oprócz kuchni azerbejdżańskiej istnieją też kuchnie narodów zamieszkujących Azerbejdżan – Udini, Lezgini czy Tałysze.

Wieża Zaratusztriańska w Baku

Potrawy miejscowej kuchni są pracochłonne w przygotowaniu i jest to przyczyna faktu, że na prowincji w wielu podrzędnych lokalach proponowane menu nie jest zbyt bogate i ogranicza się do tych potraw, które można szybko przygotować – np. szaszłyk. W takim wypadku wcale to nie oznacza, że do wyboru są tylko szaszłyki z baraniny. Pełną gamę miejscowej kuchni można poznać, na dzień dzisiejszy tylko z pomocą kuchni domowej – największe możliwości restauracyjne istnieją w Baku. W większości restauracji nie ma menu z cennikiem – cena podawana jest „na wygląd” klienta. Trzeba targować się w takich wypadkach i porównywać różne lokale.

Niestety trzeba również wiedzieć gdzie można dobrze i tanio zjeść. Są, bowiem lokale słynące w całym Azerbejdżanie mimo czasem niepozornego wyglądu i są takie, które nigdy nie grzeszą nadmiarem klientów. Jeśli nadarzy się okazja polecam spróbować np. takich potraw jak: Toyuq Levenqi – pieczona kura nadziewana farszem z orzechów, cebuli i rodzynek (bywa, że zamiast rodzynek używa się dereń lub stosuje się oba komponenty jednocześnie) czy Kutum Levenqi – pieczona ryba występująca tylko na płd-wsch Azerbejdżanu, bardzo ceniona ze względu na smak. Napełniana jest podobnym farszem jak wyżej opisana kura w Toyuq Levengi.

Janar Dag – słowo janar wiąże się dosyć blisko z pojęciem jar, jarzar – jarzyć i jarzęcy- dziewiczy, świerzy – orzy, dag – jak u Dażgogów – ogień, światło. Góra Ognia – Samopalące się ognie płoną w Baku nieprzrwanie od ponad 2000 lat. Być może z tego powodu stała się Ozeria ośrodkiem Zatusztrianizmu i Kultu Ognia

Obie potrawy są najsmaczniejsze jeśli są przygotowywane w specjalnym piecu tendyr opalanym węglem drzewnym. Plow to przygotowywany specjalną techniką długoziarnisty ryz zaprawiany szafranem z różnymi dodatkami. Najlepszą wersją plowu, którego są dziesiątki odmian, jest Nar Qovurma (specjalizują się mieszkańcy Baku) z mięsem kurzym lub baranim, kasztanami, cebulą, morelami, rodzynkami i śliwami. Jest to potrawa BARDZO pracochłonna i dostępna w nielicznych restauracjach. Na koniec o szaszłykach. Istnieją dwie podstawowe wersje szaszłyków z baraniny. Tike składa się z całych kawałków mięsa, które absolutnie nie muszą być twarde (wręcz przeciwnie), jeśli szaszłyk przygotowuje fachowiec. Smak zależy od wielu czynników.

Kaukaz – w dole widoczna słynna wioska o swojsko brzmiącej nazwie Lahicz

Z kolei Lule (Ljula) jest z mielonego mięsa (czasem jest zbyt solony). Na tym zestaw „barani” się nie kończy. Jest jeszcze wiele innych wariantów szaszłyków z baraniny. Szaszłyki przyrządza się także z kury, indyka, bakłażanów, ryb, ziemniaków czy świniny (tylko w niektórych regionach).

Szczególnie polecam szaszłyk z jesiotra (czy też w ogóle z ryb jesiotrowych) – miejscowa nazwa osietrina. Szaszłyk taki nazywa się Balyq Kababy i jest serwowany z sosem z granatów (Nar Szarab). Równie dobry jest szaszłyk z kaspijskiego łososia – Gyzyl Balyq Kababy.

Faszerowane warzywa – specjalność Azerska

Kultura

Azerbejdżan jest jedynym krajem na świecie gdzie zetknęły się trzy wielkie religie: zoroastryzm, chrześcijaństwo i islam wzajemnie się przenikając. Historia tego kraju jest niezwykle barwna i fascynująca.

Oprócz Azerbejdżan na terenie kraju żyją też m.in.: Lezgini, Udini, Cachurzy, Awarzy, Żydzi, Tałysze i każda z tych narodowości posiada bardzo ciekawą historię i kulturę. Azerbejdżanie są narodem wyjątkowo gościnnym (gość jest tu rzeczą świętą) i bardzo tolerancyjnym dla różnych kultur i religii. Najbardziej klasycznym tego przykładem jest istnienie tu bardzo prężnej koloni żydowskiej (Azerbejdżan ma doskonale stosunki z Izraelem) czy też szeroko rozpowszechnione kolonie rosyjskich molokanów.


Lahicz – powrót ze szkoły

Bardzo ciekawy jest miejscowy folklor i obyczaje. Na szczęście Azerbejdżan nie dołączył jeszcze do krajów obszaru kultury McDonalds’a. Zachował się barwny i żywy folklor. Oprócz obrzędów, tańców, obyczajów warte odnotowania są wyroby miejscowego rzemiosła:
• ręcznie tkane dywany – wielka specjalność Azerbejdżanu, przez wielu znawców uznawane za najlepsze w świecie (najlepsze perskie dywany powstają w Tebrizie, stolicy południowego Azerbejdżanu obecnie wchodzącego w skład Iranu),
• ręcznie kute naczynia miedzianie,
• hafty,
• ręcznie wykonywana złota srebrna biżuteria,
• witraże okienne,
• plecione kosze i maty i wiele innych.

Przy okazji zakupów – dla wielu przyjazd do Azerbejdżanu może się zwrócić. Niemcy, którzy tu przyjeżdżają kupują obowiązkowo kawior (najtańszy i najlepszy w świecie, kilogram kawioru z siewrugi – jest najtańszy – już od 110 USD za 1kg) i z rozmów z nimi wynika, że sprzedany kawior spokojnie zwraca większość kosztów imprezy.

KawiorArmenia – kilka słów o ormiańskiej kuchni

Charakterystyczne dla tradycyjnej kuchni ormiańskiej są różne potrawy przeznaczone do długiego przechowywania, stanowiące zapasy na zimę. Wynika to naturalnych uwarunkowań Armenii.

Zima na Wyżynie Armeńskiej jest bardzo surowa i trwa kilka miesięcy. W kuchni ormiańskiej dużo jest potraw z baraniny, jagnięciny oraz bakłażanów. Ormiańska dolma to nasze „gołąbki”, ale zawijane w specjalnie przygotowane liście winogron. Podawany do niej jest zwykle macun – napój podobny do polskiego kefiru.


Orzechy z miodem

Kolejne specjalności tej kuchni to ryż z rodzynkami (na specjalne święta uformowany na kształt góry Ararat), gata-rodzaj placka przygotowywanego wg. bardzo starej receptury, na słodko dla dzieci, po wiejsku (czyli bez cukru) dla prawdziwych smakoszy, basturma – surowe mięso (polędwica) preparowane w solance i przechowywane przez jakiś czas pod ciężarem, przyprawione ziołami suszy się tygodniami, pasztet z ziołami i czosnkiem, midżurum – zapiekanka wołowa z dużą ilością czosnku, frykadelki megrińskie – kuleczki wołowe, przyprawione orzechami, rodzynkami i miętą, ormiański chleb niekwaszony – lawasz, dość często wykorzystywany jako składnik różnych ormiańskich potraw.

Starożytności armeńskie

Dla Polaka jest on czymś pomiędzy naleśnikiem a macą. Charakteryzuje się tym, że prawie nie ma w nim miękiszu. Lawasz wypieka się w piecu o nazwie tonir, którego część przeznaczona do pieczenia ma kształt cylindryczno-stożkowy o średnicy 1-1.6 m w najszerszym miejscu. Piec jest zagłębiony w ziemi na 0.8-1.2 m, a do dna doprowadzony jest specjalny kanał, którym w czasie spalania drewna dochodzi powietrze.

Jezioro Sewan – lato

Po spaleniu drewna kanał jest zakrywany, a pozostawione na dnie pieca zwęglone, żarzące się węgle stanowią źródło ciepła w czasie pieczenia.

Dywany o bardzo podobnych wzorach jak słowiańskie

Ponadto kuchnia ormiańska słynie z zupy chorutowej zwanej gandżabur. Zupa gotowana na wywarze z kości i włoszczyzny, przypomina z wyglądu zupę szczawiową, przy czym kolor ten uzyskuje się zaprawiając ją kwaśną śmietaną z roztartym chorutem, czyli ormiańskiej przyprawy, której podstawowym składnikiem jest nać pietruszki.

W zupie tej gotuje się uszka faszerowane zmielonym lub posiekanym surowym mięsem baranim lub wieprzowym z dodatkiem soli, pieprzu i drobno posiekanej cebuli.

W tradycji ormiańskiej stosowano zasadę, że im większa uroczystość i im dostojniejszy gość, tym uszka poswinny być mniejsze. Lepiono także jedno uszko specjalnie duże – „dołwat”.

Dwa wykrojone krążki ciasta łączono z nadzieniem w środku, a następnie łączono dwa przeciwległe brzegi ze sobą. Nie sklejone, prostopadłe dwa brzegi wyciągano tak, by możliwe było ich sklejenie z przeciwnej strony uszka.

Znalezienie „dołwatu” w swoim talerzu wróżyło szczęście, a dla osób stanu wolnego rychły ożenek.

Matki umiejętnie tak manewrowały chochlą, żeby dołwat trafił do talerza niezamężnej jeszcze córki lub syna.

Armeńskie oliwki


Oroja – Kraj Wanów i Suwanów oraz innych plemion (Armenia, Irak)(Հայաստան – Hajastạn, Հայաստանի Հանրապետություն – Hajastani Hanrapetutjun) – państwo w Azji na Zakaukaziu. Armenia graniczy od północy z Gruzją, od południa z Iranem i z azerską eksklawą Nachiczewan, od wschodu z Azerbejdżanem, od zachodu z Turcją. Niepodległość uzyskała w 1991 r. w związku z rozpadem ZSRR.

Armenia nie ma dostępu do morza. Stolicą Armenii jest obecnie Erywań, który jest też największym miastem w kraju. Od 1991 roku Armenia należy do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Armeńskie figowce

Szorja

Budownictwo podobne do rosyjskiego


Khor Virab – co nie znaczy nic innego jak Hor Virab – Góra Wirch – Wierzchowina, czyli święte miejsce Wiary Przyrodzonej, ze świętym źródłem i  z widokiem na Górę Orzą (Ararat). Tutaj pogański władca Oroji, Trdat III miał więzić świętego Grzegorza Oświeciciela przez 13 lat w głebokim lochu.Został za to zamieniony w dzika i dopiero święty Grzegorz go uzdrowił, co spowodowało zmianę jego stosunku do chrzescijaństwa i wprowadzenie go jako wiary państwowej. działo się to w 301 roku n.e.

Starożytne kamienie Sisianu (pozostałość Wielkiego Sistanu – Królestwa Skołotów, Istów i Słowian)

Kwietna ofiara pogranicze Iraku

Pogranicze Iraku

Kamienny tron królewski w górach zupełnie taki sam jak ten z Serbii, czy Chorwacji

Pogranicze z Turcją

Sistan (Afganistan, Iran, Pakistan)

Sistan (paszto: Sistān, farsi: سیستان Sīstān [siːˈstɒːn]) – kraina geograficzno-historyczna w południowej Azji, we wschodniej części Wyżyny Irańskiej, na terytorium wschodniego Iranu (ostan Sistan i Beludżystan), południowo-zachodniego Afganistanu (prowincje: Farah, Nimruz) i północno-zachodniego Pakistanu (fragment prowincji Beludżystan). Sistan zajmuje obszar liczący w przybliżeniu 15,5 tys. km²,[1] z czego ok. 40% przypada na Iran,[2] tak samo jak i większość liczącej ok. 300 tys.[1] osób populacji.

Kwitnący bukszpan

Sistan jest rozległą, pustynną, bezodpływową kotliną o płaskim dnie, wznoszącą się na wysokość 450–520 m n.p.m. Zachodnią jego część zajmuje pustynia Daszt-e Margo, wschodnią pustynia Registan. Znaczną część regionu zajmują bagna, solniska i słone jeziora, jak Hamun-e Helmand, będące pozostałościami wielkiego zbiornika wodnego istniejącego tu w plejstocenie. Na terenie Sistanu kończą swój bieg rzeki spływające z gór Hindukusz, m.in. Helmand i Farah Rod.

Sistan

Sistan, znajdujący się w strefie klimatu podzwrotnikowego kontynentalnego, skrajnie suchego, posiada prawidziwie pustynny klimat, z bardzo nieregularną, mniejszą niż 100 mm rocznie, ilością opadów, bardzo wysokimi temperaturami w lecie i przymrozkami w zimie. Nieustannie wiejące podczas lata wiatry, powodują znaczące erozje.

Sałatka z kolorowych pomidorów, po afgańsku – super (bez makowych dodatków)

Ludność Sistanu, zamieszkująca doliny i śródlądowe delty rzek, to przede wszystkim plemiona Tadżyków i Beludżów, zajmujące się koczowniczą hodowlą wielbłądów, kóz i owiec, także uprawą bawełny, zboża, sezamu i krzewów owocowych. Największym i najważniejszym miastem Sistanu jest Zabol, położony w części irańskiej i liczący ok. 130 tys. mieszkańców.

Teheran – Iran

W czasach prehistorycznych, prawdopodobnie już w III tysiącleciu p.n.e., cywilizacja Dżiroft obejmowała swym zasięgiem Sistan oraz część Kermanu.

Pakistan – Góry Sulejmańskie

W czasach późniejszych obszary te zajęły plemiona Ariów, należące do ludów irańskich. Później na obszarze tym zostało uformowane królestwo znane jako Arachozja, którego niektóre obszary do roku 600 p.n.e. podlegały władzy Medów. Państwo Medów zostało podbite w 550 p.n.e. przez Achemenidów, a pozostałą część Archozji podporządkowali sobie wkrótce potem.

Pakistan – Góry Sulejmańskie – kolumna ciężarówek

W III wieku p.n.e., Aleksander Wielki opanował te tereny podczas wyprawy przeciwko Persom i założył tu miasto „Aleksandrię w Arachozji” (współczesny Kandahar).

Pakistan – Góry Sulejmańskie

Imperium Aleksandra rozpadło się tuż po jego śmierci, a Archozja przeszła we władanie państwa Seleucydów, którego władca, Seleukos I Nikator, w 305 p.n.e. odsprzedał m.in. te tereny Ćandragupcie z dynastii Maurjów.

Pakistan – Góry Sulejmańskie

Malinowe

Pakistan – Góry Sulejmańskie

Beludżystan Quetta

Granica z Afganistanem

Afgańskie wielbłądy


Sobatan


Windja (Indie)

Stupa Pradesz

Indus (dewanagari सिन्धु नदी , trl. sindhu nadī ) – rzeka w Chinach, Indiach i Pakistanie. Wypływa spod góry Kajlas w Transhimalajach, ma długość 3180 kilometrów i uchodzi do Morza Arabskiego.

Jedna z najstarszych cywilizacji związana była z Indusem (starożytna nazwa rzeki to Sindhu), stąd też cywilizacja indyjska (spadkobierczyni tej kultury) przejęła tę nazwę. Jest ona także świętą rzeką hinduizmu.

Agni

Herbata specjalność Indii

Oto definicja encyklopedyczna na podstawie Wikipedii

Herbata – napar przyrządzany z liści i pąków grupy roślin, nazywanych tą samą nazwą, należących do rodzaju kamelia (Camellia). Rośliny te są do siebie podobne, traktowane jako odrębne gatunki lub odmiany jednego gatunku – herbaty chińskiej (Camellia sinensis). Dawniej zaliczano je do rodzaju Thea, różnią się od innych kamelii zawartością substancji swoistych i kilkoma drobnymi cechami morfologicznymi[1].

Polska nazwa herbata pochodzi od łac. herba thea. Rośliny uprawiane są w wielu krajach strefy zwrotnikowej, także poza Azją, dla pączków i liści, z których po uprzednim przygotowaniu (suszenie, czasami fermentacja) przyrządza się napar. Nazwą „herbata” określa się również napary z innych ziół, np. herbata rumiankowa, herbata paragwajska, herbata Rooibos.

[C.B. – Słowianie od dawien dawna znali ten napój i nie przyszedł on do nas z Anglii lecz ze wschodu. Jego słowiańska nazwa to czaj, a naczynie do parzenia herbaty – czajnik. Nazwą herbata określa się różne napoje z różnych roślin natomiast czaj to tylko i wyłacznie napój z rośliny rodzaju Camellia . W podaniu o Zar-zduszcie czyli Zaratustrze w księdze Ruty możecie przeczytać również w jaki sposób trafił do Królestwa Sis – czaj.]


Indus w Laddahu – Krainie Lodu na Dachu Świata

Herbata czarna otrzymywana jest w wyniku czterech procesów – więdnięcia, skręcania, fermentacji i suszenia. Legenda głosi, iż czarna herbata powstała przypadkowo, w wyniku zmoknięcia (powodującego fermentację) ładunku zielonej herbaty, przewożonej kliprem do Anglii.

Czarną herbatę zwyczajowo dzieli się na następujące kategorie:

 • Pekoe, Orange Pekoe, Flowery Orange Pekoe – różne rodzaje małych liści z górnej części krzewu; według miłośników herbaty to one umożliwiają zaparzenie najlepszego napoju.
 • Broken Pekoe, Broken Orange Pekoe – jak wyżej; liście mechanicznie łamane podczas produkcji.
 • Souchong – duże liście herbaciane, zbierane z reguły z dolnej części krzewu.
 • Pył herbaciany – najgorszy rodzaj „surowca”. Używany do produkcji herbaty ekspresowej.

Najbardziej popularne gatunki czarnej herbaty: assam, yunnan, darjeeling, ceylon.

[Jak widać z 4 najpopularniejszych herbat 3 pochodzą z Indii – bo Ceylon także. C. B.]

Indus przez Karkorum (Kare Hory)

Herbata zielona (绿茶) powstaje z liści nie poddanych fermentacji – natychmiast po zerwaniu przeprowadzany jest proces suszenia. Dzięki temu przechowuje ona więcej cennych składników od czarnej herbaty lub ulunga. Jest też delikatniejsza w smaku od czarnych herbat.

Najbardziej popularne gatunki zielonej herbaty: genmaicha, gunpowder, longjing (lung ching), sencha.

Indus przedziera się przez Dach Świata

Herbata biała powstaje z młodych pączków, które jeszcze nie zdążyły się rozwinąć. Zebranie takich pączków możliwe jest jedynie na wiosnę. Krzewy, z których powstać ma biała herbata, są czasami dodatkowo chronione przed słońcem – ma to zapobiec wykształceniu się chlorofilu. Pączki następnie więdną i są suszone. Herbata ta produkowana jest głównie w Chinach. Herbata biała ma odcień lekko srebrnawy, a po zaparzeniu ma kolor jasnosłomkowy. Jest to jeden z najdroższych rodzajów herbaty – ceny zależą od gatunku, niemniej w Polsce przeciętnie kosztuje ona od 30 zł do ponad 100 zł za 100 g.

Karakorum

Herbata żółta proces produkcji zbliżony jest początkowo do herbaty białej, ale pozwala jej się na dłuższe schnięcie, co powoduje, że w smaku różni się w sposób istotny zarówno od białej jak i zielonej herbaty. Kolor naparu jest zielonkawo-żółty. Określeniem tym nazywano także herbaty serwowane na Dworze Cesarskim. Obecnie uznawane za najszlachetniejszy rodzaj herbat.


Indus (Widjusz)

Herbata pu-erh (普洱茶) jest herbatą czerwoną, która przechodzi dodatkowy proces fermentacji i leżakowania. Pochodzi z prowincji Yunnan w południowych Chinach. O ile herbatę pozostałych rodzajów przechowuje się nie dłużej niż rok, o tyle herbata pu-erh może leżeć nawet 50 lat. Jej charakterystyczną cechą jest bardzo silny zapach i smak. Uważana jest za herbatę mającą bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Z tego względu np. w czasach dynastii Tang picie herbaty pu-erh było przywilejem cesarza.

Delta – Pakistan

Herbata ulung (lub oolong, wersje fonetyczne od chińskiej nazwy Wulong, czyli „Czarny smok”[2] 烏龍茶, nazywana też niebieską) często jest nazywana „niedofermentowaną” lub „półfermentowaną”. Produkowana jest w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie. Zbiór liści odbywa się w ściśle określonym czasie. Zaraz po zebraniu, liście pozostawiane są na słońcu. Kiedy zwiędną, zbiera się je i wytrząsa w bambusowych koszach w celu obtarcia brzegów liści. Czynności te (więdnięcie i wytrząsanie) powtarza się kilkakrotnie na przemian, do momentu, kiedy liście zyskają kolor żółtawy. Wtedy poddaje się je lekkiej fermentacji, która stanowi 12-15% fermentacji zwykłej (lub też średniej fermentacji 40% w przypadku Tieguanyin) i procesowi palenia. Na Tajwanie proces fermentacji trwa dłużej: 50 do 60%[3]. Liście tej herbaty nigdy nie są połamane przez skręcanie, są zawsze całe.

Herbaty aromatyzowane powstają przez mieszanie dodatkowych aromatów z liśćmi herbat – zielonej, czarnej, pu-erh, lub ulung. Czynność tę wykonuje się tuż przed pakowaniem, czyli po dokonaniu się wszystkich procesów związanych z produkcją herbaty. Najczęściej do herbat dodaje się płatki kwiatów (róży, jaśminu) lub owocowych esencji zapachowych. Nie należy mylić herbat aromatyzowanych z naparami ziołowymi, zwanymi „herbatkami ziołowymi”, które nie powstają na bazie herbaty i nazwę herbata noszą niesłusznie.

Najbardziej popularne gatunki herbat aromatyzowanych: Earl Grey, lapsang souchong.

Herbaty prasowane znane są od czasów panowania w Chinach dynastii Tang. Wytwarzano wtedy herbatę w formie twardych kulek, wystawiając liście pod działanie pary, następnie prasując je i dopiero wtedy poddając suszeniu. W takiej właśnie formie herbata dotarła do Japonii. Obecnie herbata jest prasowana hydraulicznie na kształt płytek, niewielkich kostek, kulek, gniazd lub miseczek.


Czterogłowe Aszury

Historia herbaty

Według jednej z legend początki herbaty sięgają 2737 roku p.n.e., w którym chiński cesarz Shennong przypadkowo zaparzył pierwszy napar z liści herbaty. Prawda jest trudna do ustalenia; wiadomo, że herbatę od dawna znali Chińczycy, jednak pierwsze zapiski na jej temat pochodzą dopiero z VIII wieku p.n.e.

W VIII wieku chiński poeta Lu Yu napisał Świętą księgę herbaty, zawierającą opis krzewu herbacianego, narzędzi do zbioru i selekcji liści, przyborów do ceremonii przyrządzania i picia herbaty. Zawierała również spis plantacji i wielbicieli tego napoju[4].

Herbata poza Chinami
Dopiero ok. 803 roku n.e. mnich Dengyo Daishi przywiózł z Chin pierwsze nasiona krzewu herbacianego do Japonii, gdzie rozpoczęto jej uprawę. Kultura związana z piciem herbaty przyjęła w obu krajach zupełnie odmienne postaci. Różnice wynikają głównie z odmiennego podejścia filozoficznego. W Japonii narodziła się ceremonia parzenia herbaty związana z ascetyczną filozofią i estetyką buddyzmu zen, zwana Cha-no-yu, Droga Herbaty, która do dzisiaj kultywowana jest w tym kraju. Jest to sztuka, która odznacza się umiłowaniem piękna. Okakura Kakuzo, autor monografii Księga herbaty, określa tę ceremonię jako kult oparty na adoracji piękna istniejącego pośród przyziemnych realiów codziennej egzystencji. Obrzędy chińskie natomiast, dużo starsze od japońskich, związane z taoizmem i konfucjanizmem oraz wierzeniami i praktykami różnych ludów zamieszkujących kontynentalne Chiny ulegały na przestrzeni wieków silnej regionalizacji. Dziś w całych Chinach można napotkać rozliczne ceremonie picia herbaty charakterystyczne np. dla różnych mniejszości narodowych. Herbata w Chinach darzona jest tak dużą estymą że stanowi nawet kluczowy element tradycyjnych chińskich zaślubin.

Herbata pojawiła się w Mongolii pod koniec V wieku n.e., a w Tybecie w 620 n.e., w Tybecie bardzo szybko stała się podstawowym (obok kumysu) napojem, a w Mongolii upowszechniła się w XII wieku. Jednakże, w odróżnieniu od Chin i Japonii nie wykształcono tam tak rozbudowanych ceremonii picia herbaty, zaś sam proces przyrządzania i smak herbaty znacząco się różnił od chińskiego wzoru.

Podróż do Europy
Po raz pierwszy z herbatą zetknęli się, w pierwszej połowie XVI wieku, Rosjanie, w czasie podboju Syberii i kontaktów dyplomatycznych z Chinami. Pierwsze w Zachodniej Europie informacje o herbacie pochodzą z końca XVI wieku (Marco Polo o niej nie wspomina). Podał je jezuita J.P. Maffei (1589) w dziele Historia Indii. Po nim o herbacie pisali Mikołaj Trigault (1615) i Alvaro Samedo (1643).

Po nich, znacznie większy zakres informacji podał polski misjonarz, podróżnik i przyrodnik Michał Boym, zauważając dwa rodzaje herbaty: zieloną i żółtą (tzw. kwiatową), oraz że liście suszy się również na ogniu, nie tylko na słońcu. W rękopisie Rerum Sinensium Compendiosa Descriptio, napisanym przed rokiem 1656, opisał herbatę w sposób następujący:

Krzew, z którego liści przygotowany jest słynny w całych Chinach napój, nazywany jest Cia. Zbierają liście na wzgórzach, suszą je na małym ogniu na żelaznych siatkach i zalewają wrzącą wodą, przez co jest zielony lub żółty. Zwykle rozkoszują się pijąc go w stanie gorzkim. Dodając do niego słodyczy, często częstują nim gości. Japończycy mieszają proszek z liści z wodą i piją. Jednostka wagi najlepszej herbaty kosztuje często bardzo drogo. Orzeźwia przy upałach, zapobiega tworzeniu się kamieni i senności[5].

Do Europy herbatę przywieźli Holendrzy na początku XVII wieku. Do Anglii herbata trafiła w 1658 za sprawą kupca Thomasa Garrawaya. W 1618 herbata pojawiła się w Rosji jako dar cesarza Chin dla cara Michała I Romanowa.

[W tej całej sprawie importu herbaty do innych krajów jest wiele zagadek – Oficjalna wersja przypomina dziurawy ser który nazywa się Szwajcarskim, choć nim nie jest – zupełnie w dziejach herbaty pomija się Indie i Scytów. Obawiam się, że znali ją jedni i drudzy wbrew chińskim legendom – także od co najmniej 4000 lat. Herbata została zapomniana w kulturze Zachodniej wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, ale nigdy nie była zapomniana na Wschodzie i musiała być znana tamtejszym Ariom – zwłaszcza że jedwabny i makaronowy szlak przenosił kulturę kulinarną w obie strony. C. B.]

Mężogątia i Kraje dachu Świata

Kasztany jadalne

Kazahstan – Astana


Istnieje stara chińska legenda, mówiąca o pojawieniu się zielonej herbaty. Opowiada ona, że pewnego dnia cesarz odpoczywał pod drzewkiem herbacianym, którego właściwości jeszcze nie znał. Jak co dzień popijał dla zdrowia przegotowaną wodę. Niepostrzeżenie do filiżanki wpadł mu listek herbaty. Zorientował się dopiero gdy skosztował powstałego napoju. Tak zachwycił się jego smakiem i właściwościami, iż oznajmił o tym wszystkim rodakom.

Zielona herbata – właściwości:

Dziś nie wiadomo, czy legenda o odkryciu zielonej herbaty jest prawdziwa, istnieją jednak niezbite dowody, potwierdzające jej właściwości. Regularne picie naparu przynosi liczne korzyści dla naszego zdrowia:

 • Wszechstronnie chroni układ krążenia. Bezpośrednio zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów, skrzepów i choroby wieńcowej.

 • Zapewnia jasność i aktywność umysłu.
 • Ma działanie pobudzające i odprężające, nie wywołując przy tym efektów ubocznych, jak np. kofeina zawarta w kawie.

 • Przeciwdziała tworzeniu się złogów w naczyniach krwionośnych, w związku z czym zapobiega nadciśnieniu i miażdżycy.

Uzbekistan

Herbata:

 • Wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze.

Khiva

 • Przeciwdziała gniciu i psuciu się, dlatego stosowano ją w zapaleniu dziąseł.

 • W Chinach świąd i pieczenie po ukąszeniu owadów leczy się za pomocą okładów z… zielonej herbaty.

 • Wpływa na naszą koncentrację, pomaga przeciwdziałać zmęczeniu.

Sogda – tkaniny uzbeckie

 • Prawdziwym skarbem stała się, gdy przypisano jej właściwości antynowotworowe.

Samarkanda

 • Stanowi dużą dawkę przeciwutleniaczy, zapobiega starzeniu się organizmu.

Placki chlebowe identyczne jak te wprowadzone za pośrednictwem Skołotów i Harów Toka Wielkiego do Kitaju-Chin

Uzbeckie pyszne żarcie

 • Pomaga w walce z nadwagą, ponieważ podkręca metabolizm.

Jezioro Aralskie zwane też morzem – ale niestety zdewastowane – Dawny Orol

Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak… udanie się na popołudniową herbatkę.

Turkmenia – Mazogątia dzisiaj Turk-Mężja

Mapa z sąsiadami i Morzem Koszów (Koszanów ale i Bogów Kosych – Przepąlatów, Morze Koszpijskie)

Aszhabad

Darvaza Burning Gas Crater

Turkmenistan is very rich in natural resources. Currently a sovereign country, Turkmenistan was part of the Soviet Union until 1991. It was during rule of Soviet Russia, back in 1971 when geologists were conducting gas drilling in Kara-Kum desert and discovered an underground chamber close to the village of Darvaza (known in Turkmen as Derweze, but sometimes also referred to as Darvaz).

Darwaza – Brama Piekieł

The discovery of the chamber was accidental and resulted in drilling rig collapsing, leaving giant gas crater filled with poisonous gases exposed to the world outside. The concentration of gases within the crater was high so nobody dared to go down there. It was then when someone came with an idea to light the gas in the crater on fire so as to burn it before the poisonous fumes engulf the nearby town of Darvaza.

Brama Piekieł z bliska

The geologists thought the idea of burning the gas was smart and went ahead with lighting the crater on fire. As it turns out, the supply of quality natural gas below the crater is near infinite as the crater’s been burning since.

Starożytne ruiny w Merw

At the time of this post, on June of 2009 the gas crater in Darvaza is still burning and has been since 1971 without interruption. No one can even imagine how much quality natural gas was burnt throughout the 38 years of the crater being on fire. No one can estimate how much more gas there still is. When they first lit the gas crater on fire, they thought the fire would go out after a few days.

Gonur starożytności

It’s been more than a few day, it’s been more than a few weeks or months. It’s been decades and the gas crater is burning just as it did the day it was first lit. Putting all economical loses from wasted natural gas aside, imagine the ecological impact this burning gas has cause during decades of non stop burning!

Haria Toka i Orol

Okolice Jeziora Aralskiego

Bawełna

Tadżykistan


Czerwona herbata Pu-Erh znana jest w Chinach od czasów dynastii Tang (od 1700 r p.n.e). Pochodzi z prowincji Yunnan w południowych Chinach.

Tadżyckie placki chlebowe są takie same

Wytwarzanie

Specyficzną recepturę jej wytwarzania do dziś utrzymuje się w tajemnicy. Herbata czerwona znana jest ze swojego charakterystycznego i niepowtarzalnego smaku i aromatu, uzyskanego w wyniku procesu podwójnej fermentacji dzięki czemu brzegi i koniuszki jej liści zyskują czerwony kolor. Dojrzewa w ciemnych grotach i wraz z upływem czasu nabiera swoich właściwości.

Woda w tadżyckich rzekach ma wiele pięknych barw

Najlepsze i zarazem najdroższe czerwone herbaty dojrzewają w tajemniczych grotach przez około 60 lat!
Pu-Erh istnienie swoje zawdzięcza przypadkowi – powodzi w czasie której zbiory zamokły. Przeniesiono je do górskich jaskiń do wyschnięcia i zapomniano o nich. Znaleziona po latach nie zachęcała do konsumpcji ale szybko odkryto jej walory dietetyczne.

Herbata

Związki biologicznie czynne

Herbata czerwona zawiera wiele związków biologicznie czynnych:

 • alkaloidy,
 • flawonoidy,
 • aminokwasy,
 • wapń,
 • magnez,
 • żelazo,
 • selen
 • witaminę E.

Najlepsza odmiana

Najlepszą herbatą czerwoną jest Pu-Erh liściasta(z liści drzewa Oingmao, które jest królem drzew herbacianych), która ma delikatny aromat i dużą wydajność. Ma ona smak bardziej gorzki niż czarna, przez co w krajach europejskich często dodaje się do niej aromaty, aby go złagodzić – najczęściej cytrynowy. Związki czynne herbaty Pu-Erh w wyniku różnych mechanizmów działania pomagają w redukcji wagi ale nie tylko. Herbata czewona ma wiele właściwości zdrowotnych. Powinna być parzona w odpowiedni sposób.

Przygrywka przed niesamowitymi Górami Fan – Rzeka Makowa

Pogromca tłuszczu

Chińska medycyna po wielu badaniach udowodniła, że szczególnie u ludzi w wieku 35 do 55 lat, których nadwaga spowodowana jest sposobem odżywiania się dzięki piciu czerwonej herbaty można w jednym miesiącu stracić od 3 do 9 kg, a efekt jest trwały.

Oczywiście podczas kuracji czerwona herbata jest jedynym napojem z wyjątkiem wody mineralnej. Szczupli nie muszą się obawiać o utratę wagi, gdyż czerwona herbata likwiduje tylko nadmiar tłuszczu.


Morwa jedwabniki i Szlak Jedwabny zwany też Makaronowym – tyle że umiejętność przyrządzania makaronu szła od Skołotów i Słowian do Chińczyków-Kutajów poprzez Harów Toka Mahana


W górach Fan – wioska

Tadżyczka

Góry Fan

Góry Fan – prawie jak w baśni


Niesamowite drzewo w górach Fan

Góry Fan

Kirgizja – dzisiaj niespokojny kraj – bardzo nam bliskich plemion

Szaleńcy na punkcie koni, tak jak my

Góry Tien-szan

Górska roślinność

Jak w całym Królestwie Sis – królują maki oraz…


…pomidory

Po chińskiej stronie – okolice Pustyni Toka Hary Mahy (Takla Makan)

Po chińskiej stronie – rosyjski typ zabudowy

Po chińskiej stronie – napisy w języku i alfabecie rosyjskim

Mazhuoli – Okolice Pustyni Harów Toka

Bajania i Bujania (Rosja)

Chmiel

Bajkał

Zbiornik irkucki

Droga na Kamień Czerskiego

Sołzan Puszcza

Sołzan (czyli Rzeka Soła – Słońca [sołnca])

Nad Sołzanem

Kamień Czerskiego – Święte miejsce Buriatów (Burów), położone 3000 metrów nad poziomem morza.

Sogszin Dcan – jedyny oficjalny ośrodek buddyjski z czasów Stalina

Nad Bajkałem

Młynki modlitewne w Sogszin

Okolica Bajkału

Nad Bajkałem

Wieś – Bajkał

Bajkał

Bajkał


Siewierz – Burowia (Rosja)

Rzeka Tajna

Święto Iwana Kupały – Kupalnocka – Pierwszy Dzień Lata

Zioła syberyjskie – kotownik

Rzeka Tajna – lato (lód)

Kotownik kokański

Abakan

Nizina Zachodniosyberyjska

Sajany

Syberyjska scenka

Rosja Lądyjska (Europejska)

Święto Iwana Kupały – Kupalnocka – Pierwszy Dzień Lata

Święto Iwana Kupały – Kupalnocka – Pierwszy Dzień Lata

Święto Iwana Kupały – Kupalnocka – Pierwszy Dzień Lata

Święto Iwana Kupały – Kupalnocka – Pierwszy Dzień Lata

Brześć

Brześć – cerkiew Świętego Mikołaja

Czerwona porzeczka

Wieś Pantieliejewo

Moskwa budowa najwyższego budynku w Europie – Federation Tower

czarna

Moskwa w Moskwie


Środkowy Ural

W słowiańskich barwach narodowych biało-czerwona

30 kilometrów od Moskwy – Stepanowskoje

Agrest to też porzeczka

Szczyt Kalickiego Kabardyno-Bałkaria

Z Rosji widok na Welburz (Elbrus) i Gruzję

Otagowano z:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Święte Dęby Słowiańskie – Moje pogańskie credo


Święte Dęby Rogalińskie – Lech, Czech i Rus

Postanowiłem utrwalić Moje Pogańskie Credo, po to by sobie od czasu czasu przypominać własne słowa w chwili słabości bądź zwątpienia. Wygłosiłem je w 2009 roku z okazji nagrody Słowiańskich Dębów, którą cenię sobie niezwykle wysoko, a którą mnie uhonorował Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy „Słowiańska Wiara”.

Święte Dęby Rogalińskie

Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara ma zaszczyt ogłosić, że laureatem Dębów Słowiańskich 2008 został Pan Czesław Białczyński. Pisarz, scenarzysta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, któremu szczególny rozgłos przyniosła praca „Mitologia Słowiańska – Księga Tura” stanowiąca element niedokończonej jeszcze Wielkiej Trylogii.

Autor poświęca cały swój trud i czas na dokończenie swojego dzieła, kończąc obecnie pisanie Księgi Ruty, która mamy nadzieję, zostanie opublikowana niebawem.

Przedstawiamy fragment listu jaki laureat napisał do nas po otrzymaniu decyzji kapituły orderu Dęby Słowiańskie:

Święte Dęby Rogalińskie

” Przyjmuję Słowiańskie Dęby

jako wyznawca Wiary Przyrody czy też Wiary Przyrodzonej czy jeszcze inaczej Wiary Rodzimej i Wiary Rodu (więc Słowian) a także Wiary Odrodzonej

przyjmuję jako przedstawiciel Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

przyjmuję jako ideowy spadkobierca Szczepu Rogate Serce

jako wieszcz co tylko zapisy Wiary Przyrody ujawnia i obwieszcza, jako jej krzewiciel który ją uprawia i rozsadza po słowiańskiej ziemi, jako jej prawiciel który jej zasady prawi, jako jej kaziciel który jej obrazy ukazuje ludziom i światu wreszcie jako jej powiciel – to jest ten, który ją uwija (wydaje na świat, buduje) wije i wwija w sploty Baji -Materii Świata i w Wici (przekazy wiedzy), które śle ku innym

przyjmuję jako prosty człowiek, którego największą miłością są Prawda, Korzenie i Język.

przyjmuje ją też z radością jako zwykły pisarz dociekający uparcie prawdy i korzeni, wiążący to czego inni nie mają odwagi powiązać i głoszący te związki powiązane i odkryte, a nie pragnący sławy. Atlantyda jest pod naszymi stopami niezależnie od tego co mówi Świat (naukowy, zdroworozsądkowy, zachodni, wschodni, religijny) mam nadzieję że w końcu wszyscy to odkryją i poczują się dumni z własnej przeszłości i zakorzenienia – a wtedy odrodzimy się jako Olbrzymi którymi kiedyś byliśmy.”

Czesław Białczyński 14.01.2009

Autor podczas wręczenia orderu nie krył wyrazów wzruszenia.

Obszerna sala konferencyjna nie była w stanie pomieścić wszystkich chcących wysłuchać prelekcji autora na temat jego twórczości.


Fragmenty konferencji, wywiad a także aktualny stan prac na Słowiańską Trylogią będzie publikowany na tych stronach. Życzymy motywacji i wytrwałości laureatowi, który świętował z nami wspólnie, obrzęd odradzającego się życia.

Stelmuże – Święty Dąb Litwy

Dziękuję Wam za tamto spotkanie i życzę wytrwałości w krzewieniu naszej Rodzimej Wiary. Starosłowiańska Świątynia Światła Świata będzie zawsze pełnić swoją posługę – krzewicielską, kazicielską, jednoczycielską.

Nie przesadzam pisząc „zawsze” – Zawsze – to znaczy dokąd będzie choć jeden Polak na świecie.

Czesław Bi