2010 Festiwal Ognia w Wilnie ku czci obrońców pogańskiej wiary i inne wrześniowe obchody ogniowe


A fire festival in memory of a pagan fighter ignites the Lithuanian city of Vilnius this autumn.

Where there’s smoke there’s mythological creatures of all shapes and sizes ablaze around the river Neris (Vilnius’s natural fire extinguisher).

Flames reach higher than 12 metres as the tall straw structures burn and fireworks explode from their bellies.

The Festival of Fire marks the autumn equinox – when the centre of the Sun can be directly observed above the Earth’s equator.

In ancient mythology it is a time when miracles can happen and people make sacrifices to honour the dead.

The Festival is a tribute to deceased pagan Lithuanian leader, Duke Gediminas, who fiercely resisted all attempts to Christianise his country.

 

This was rumoured to be to maintain citizens’ rights and hold onto his lineage.

The equinox and festival is on September 22nd this year following on from the success of the Vilnius International Festival – entertainment in the Vilnius Old Town.

A large wood-and-straw artwork burns on the Northern Hemisphere’s autumnal equinox during the 2006 International Festival of Fire Sculptures in the Lithuanian capital of Vilnius—one of countless cultural events marking the first day of fall each year.


Photograph by Petras Malukas, AFP/Getty Images

Featuring roughly four-story-tall representations of beasts from local legends and mythology, the roaring celebration, which began in 1991, commemorates Grand Duke Gediminas, who ruled Lithuania in the 14th century and is traditionally seen as a defender of the country’s pagan heritage.

Published September 22, 2010

Pagan Procession on Autumnal Equinox

Photograph by Peter Macdiarmid, Getty Images

Modern-day Druids—who, like their ancient forebears put great store in solar milestones—mark autumnal equinox 2009 on Primrose Hill in London. For the vernal equinox, the pagan parade reconvenes on Tower Hill, site of the Tower of London. At summer solstice Druids decamp to Stonehenge.

Strona SŚŚŚ w Statystyce 2009 – 2011 – ponad 550 000 wejść w 2010 roku


 

[Kliknij powiększ]

Prezentujemy statystykę po to by uzmysłowić wszystkim, którzy tutaj wchodzą, iż stanowią spora gromadę zainteresowanych prezentowanymi tutaj tematami.

Rok 2009 to rozruch blogu,  więc nie przywiązujemy do tamtej statystyki szczególnej wagi.

Pełny rozwój blog osiągnął dopiero w roku bieżącym . Rok poprzedni zamknęliśmy ponad 550 000 wejść.

W roku 2011 przekroczymy 1 milion odwiedzin rocznie.

W przyszłości pokażemy także statystykę popularności  poszczególnych tematów. Bylibyście zaszokowani jak wiele osób jest zainteresowanych Białą Chorwacją, miejscami kultu Wiary Przyrody, czy Tajami Księgi Ruty i Księgi Tura. Także kuchnia z polskich łąk cieszy się wielkim zainteresowaniem i w ogóle kuchnia Sistanu. Wielką popularność mają artykuły o swadźbie i dzieciach, o wzorach na pisankach i o znakach słowiańskich oraz o runach. Olbrzymią popularnością cieszy się również Przyroda i Sztuka Sistanu.

Pozdrawiam wszystkich odwiedzających ten BLOG i mam nadzieję, że w 2012 przekroczymy 1,5 miliona odwiedzin czyli ponad 120.000 osób odwiedzających stronę Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w miesiącu.

CB

 

 

 

29 10 2011 – Święto Dziadów na Górze Chełmskiej – zapraszamy


Wiele nas, lecz więcej się zdaje w półmroku
Przy każdym z nas stoi jakiś cień daleki,
Tylko w tą noc może u naszego boku –
– stanąć, bo pisany jest mu sen na wieki.

Żywia – Dziadów dziwowisko (fragment)

Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara zaprasza na Święto Przodków 2011; Dziady. Już od lat spotykamy się wspólnie na skalnym amfiteatrze na szczycie Góry Chełmskiej koło Opola, aby odprawiać  prastary obrzęd. Tak będzie i tym razem. 29 października, członkowie i sympatycy ZZW Słowiańska Wiara przybędą do Opola aby następnie w godzinach popołudniowych udać się do amfiteatru. Po obrzędzie planowana jest biesiada.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w święcie prosimy o kontakt: zzwsw@strona.pl lub pod numerem telefonu
602 794 255

Zapraszamy  i my w imieniu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

Kazimierz Moszyński „Duchowość Słowian dawniej i dziś” – komentarz Mezamir Snowid


 

Symboliczne wyobrażenie Smoka-Draka i Żmija-Żnuja oraz różnica między nimi – w zasadzie żadna poza tym któremu działowi z dwóch podstawowych działów służą. Ani dobre ani złe – odmienne, dopełniające się. [C.B.]


SMOKI

„W baśniach pln.-słowiańskich spotyka się postać mitycznego zwierzęcia

o kształtach potwornych,o wielu głowach dyszących ogniem czy uzbrojonych w żądła.

W baśniach na Białorusi słyszy się o dziewczynach porywanych przez huragan

i niesionych”przez chmurę w której mieszka ów potwór”.

Nazwa tego potwora u Białorusinów brzmi Zmej.

(Bułgaria-Zmej,Serbia,Chorwacja i Słowenia-Zmaj,Polska-Żmij,Źmij).

Na Bałkanach obok podobnych baśni(mających rozległy zasięg także poza Słowiańszczyzną)

istnieją żywe do dziś dnia wierzenia.

Owi mityczni Żmijowie mieszają się tam z jednej strony (tak jak u Słowian północnych)

z meteorytami,z drugiej(zwłaszcza na Małorusi) z wielkimi,również mitycznemi wężami

z trzeciej wreszcie – z istotami odpowiadającemi poniekąd naszym Płanetnikom

oraz ze Żmijami-Junakami,nie mającymi cech Płanetników;

tak że właściwie należałoby na terenie bałkańskim rozróżnić:

 A. Klimenko – Kij zwycięża żmija

żmijów-meteoryty,

żmijów-węży,

żmijów-płanetników,

Jak głosi lud,nader często wstępują w powietrzne walki z potworami

a te znów ze swej strony w niektórych okolicach dzięki motywowi

odbierania urodzaju,jaki je częstokroć cechuje,mieszają się z demonicznymi czarownicami

odbierającymi mleko etc.”

Maska szamana – Rosja (lata dwudzieste)

(jest to kolejny przykład mieszania się tradycji Słowiańskiej z semicką (na niekorzyść naszej)gdzie wąż-Szatan jest zły,groźny i nienawidzi ludzkości.

Dlaczego uważam że poganin(a Rodzimowierca Słowiański przede wszystkim) powinien mieć do węża/smoka,stosunek pozytywny(bo i sam Żmij wrogi nie jest w stosunku do ludzi)?

Taki jak chociażby hindusi do Kundalini energii wężowej,energii życia.

To bardzo proste.Oto powód.

W Polsce duchy domowe to duszyczki, bożęta domowi, domownicy, gospodarze, sąsiedzi, dobrochoty, żyrownicy.

Wśród Słowian południowych pojęcie ducha domowego łączy się z czcią węża domowego,

co bywa też i na Białorusi, gdzie trzymano po chałupach zaskrońce (Natrix natrix).

Obawiam się że to jest zbyt pogańskie argumenty aby „dogmatoluby katol-Icki lepszowierca” mógł zaakceptować takie tłumaczenie.

Mam więc dla niego lepsze,dużo lepsze :)

 W. Korolkov – Pojedynek Peruna ze żmijem

Niedaleko granicy Edomu wędrujący Izraelici z Egiptu do Ziemi Obiecanej zaczęli się buntować. Narzekali na dostarczaną mannę oraz brak wody. Jahwe ukarał Izraelitów, posyłając między nich jadowite węże.

(oczywiście nikt nie neguje jadowitości węża i szkodliwości jego jadu,ja mówiąc o pozytywnym stosunku do węży mam na myśli duchy,bóstwa i energie które uosabiają/symbolizują)

W rezultacie wiele osób zmarło od ich ukąszeń. Gdy lud okazał skruchę, a Mojżesz wstawił się za nimi, Jahwe kazał sporządzić wizerunek miedzianego węża i umieścić go na słupie sygnałowym, a każdy ukąszony, który na niego spojrzał, zdrowiał i pozostawał przy życiu.

Nechusztan − bóstwo plemion semickich przedstawiane pod postacią miedzianego węża.

Słowo bowiem „nachasz” tłumaczy się z języka hebrajskiego na „wąż” , a „tan” na „szakal” . Hebrajskie słowo „tan” jest rdzeniem słowa „płakać”, „lamentować” i może być kojarzone z głosem szakali oznaczającym „lament”. Księga Sędziów 11:40 podaje słowo „le tan’ut , które oznacza „lament”, „płacz”, a to samo słowo w Księdze Malachiasza 1:3, czyli ponownie „le tan’ut” oznacza „szakale”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nechusztan

Jak widać wąż to życie,Kundalini-energia życia,energia wężowa,natrix natrix.Idźmy dalej-przyp Mezamir)

żmijów-ludzi nie będących płanetnikami

żmijów właściwych czyli Smoków.

(bułg.Chala,Lama,Lamija,serb-chorw.-Hala,Ala,Aźdaha,Aźdaja,Aźdava).

 Jerzy Przybył – żmij

Stara ogólnosłowiańska nazwa smoka przeważnie zmieniła na Bałkanach swe pierwotne znaczenie

określając dziś najczęściej istotę w rodzaju Płanetnika,walczącą ze smokami

lub istotę w rodzaju naszego baśniowego smoka-człowieka,

porywającego dziewczęta czy też wdającego się z niemi w miłosne przygody(jak Żmijowie-Płanetnicy)

Natomiast właściwego smoka-potwora,Słowianie południowi znają na ogół

pod nazwami obcego pochodzenia,przytoczonymi wyżej.

Ażdach’y mają ponoć napadać na Słońce powodując jego zaćmienie.

Jedno z bułgarskich świadectw podaje że

Chala/Ażdach jest to”chmura opuszczająca swój ogon i potem znów go kurcząca

gdy ogon opuszcza deszcz wali wtedy strumieniem i wszystko zalewa”.

Ałtajska szamanka 1928

Zupełnie podobnie dla Serbów z Kosowego Pola

Ala/Ażdach jest to”chmura co opuszcza się w zawierusze do ziemi

ale tylko ogon opuszcza zaś łeb w chmurze kryje.

Chwała bogu że tak czyni,straszne to bowiem i wielkie zwierzę

Gdyby człowiek mógł jeszcze jej głowę ujrzeć toby ze strachu rozum stracił”.

Potwory o jakich tu mowa wywodzą się od trąb powietrznych

które lud rozumie również jako każdą chmurę niosącą ulewny deszcz i grad.

Inne szczegóły charakterystyki Ażdach’ów podawane przez lud:

„Gdy latają w powietrzu wywołują silną wichurę,potworne te zwierzęta

nie tylko przytem utożsamiają się z chmurami czy też „noszą” chmury.

Pomieszkują również w rzekach,głębokich jeziorach,wielkich wodach

w bezdennych moczarach,morzach etc”.

(Przypomniał mi się Aztecki Quetzalcoatl-przyp Mezamir)

 Petar Meseldżija – Drak (Smok)

Wyjątkowo tylko słyszymy o ich(smoków)jakoby ludzkim pochodzeniu;

częściej wyprowadza się je z wężów czy żmij co przeżywszy określoną ilość lat

(np 100)dosięgły olbrzymich rozmiarów,wypuściły z siebie nogi uzbrojone w ostre pazury i ogromne skrzydła.

Głowa tych smoków ma być podobna do końskiej lub psiej zaopatrzona w ostre zęby ciało pokryte łuską.

Niekiedy cały potwór ukazuje się w postaci gęstej mgły.

Dla niektórych zaś okolic Bułgarii ciągnie on wodę do chmur jak gdzie indziej tęcza.

Pod Brzeżanami mówi się że Żmija przeżywszy dwakroć 7 lat

„dostaje”drugi łeb i robi się z niej smok(Jaźe)napadający ludzi.

W Polsce powiada się że jeśli wąż przez 7 lat nie widzi człowieka

ani nie słyszy jego głosu,to wyrasta z niego siedmiogłowy smok.

Sporo jest świadectw wedle których chłopi mieli możność widywać smoki.

W Tyńcu pod Krakowem odnośnie do jamy w kamieniołomach

nad Wisłą pod wzgórzem zwanem Grodzisko.

 Klasyczna ilustracja rosyjska – Ilia Popowicz i Żmij Koczergin

Wierzenia o smokach podobnych do Ażdach,posiadają również górale Polscy i Słowaccy.

Smoki takie mają przebywać wyrastać w jaskiniach,w bagnach,we wnętrzach pagórków

skąd -na skutek zaklęć(mantr/modlitw-przyp Mezamir) -”wypruwają się” na zewnątrz.

Kiedy”robią skrzydłami”,wtedy powstają wielkie wichury.

Czasem za sprawą szamanów,pojawiają się mgły

i niosą owe stwory w dalekie kraje.

Także i Płanetnicy „wiodą”je niekiedy.

Znalazłem niedawno stronę na której można poczytać o smokach ale zapaliła mi się czerwona lampka w trakcie czytania już na samym początku i dlatego mam mieszane uczucia co do wiarygodności tej strony.

Oto fragment który mnie zastanowił:

„…Smok obrońca ziemi choć straszliwy, uwielbienia dla Żmija Gory Nicza(ognia) mieszkającego na Świętej Górze – Świętej Pełce zwanej też (mo)Ruską Skałą – Ana’fiel [Ana, Anna, Annia, Anu, Anan, Aine, Ankou permutacje naszego imienia Enya-Anya-Ania-Anka co zawsze znaczy śmierć.”

:/ głupoty…albo ja czegoś nie wiem?

W każdym razie z tego co wiem,słowo anna oznacza w sanskrycie — pokarm, pożywienie.

http://kazik1.republika.pl/SSB/Inne/SlowniczekSanskrytu.htm

Może chodzi o to że kiedy brakuje jedzenia to mamy śmierć? :D

Najlepiej samemu poczytać tylko ostrożnie i nie łykać wszystkiego jakby było prawdą objawioną.

http://historiakurgany.republika.pl/apo_plik/zMaj.htm

artykuł Daniela Kosmalskiego

  http://spoti.pl/dokument/8471/symbol-miedzianego-weza

 Dragan Bibin – Węże -Strażnicy Dziecięcego snu

„Usiłując zrekonstruować na podstawie dzisiejszych opisów etnograficznych dawny kult pogańskich Słowian

powinniśmy wykorzystać dane z terytoriów sąsiadujących od wieków ze słowiańskimi

a których mieszkańcy są do dziś dnia poganami.

by ~jlof
acrylic and pencils on paper
This is not a real vision, but more like a notebook drawing of my own cultural heritage. Kalevala, Finnish/nordic mythology, Lappish and Sami mythology and shamanic religion. Thor hammering on the top right. Bottom the three women are three daughters of the underworld. The ugly troll like faces are „dog noselings” or people of the underworld. Few other things there too, but later when I’m equipped enough to make a journey to the mythological landscape of my ancestors I can hopefully show you much more interesting things.

Na podstawie całego szeregu wskazówek,mamy pełne prawo zakładać że

niejedno z dawnej pogańskiej kultury Słowian oraz Bałtów

powędrowało do sąsiadujących z nimi od wschodu,kulturalnie zaś niżej od nich stojących

nadwołżańskich Finów i że wygasłszy następnie z biegiem czasu na ziemiach słowiańskich

przetrwało na wschodniofińskich a także na terytoriach czeremiskich,Wotiackich i innych.

 Mezamir Snowid – Żmij

Ludowych modlitw słowiańskich zwróconych do żywiołów,zjawisk przyrody,dusz zmarłych,demonów etc zapisano sporo.

(słowo demon u pogan ma zupełnie inne znaczenie niż u”lepszowierców”;)

Poganie posługują się terminem demon w tradycyjnym tego słowa znaczeniu

a więc daimon/duch.

Duchy/Demony/Daimony nie są dobre ani złe,duchy/demony/daimony po prostu

są.Dla dobrych ludzi są dobre a dla złych ludzi stają się złe.

Ludziom wychowywanym w dotychczasowej obcej nam kulturze zachodniej,trudno jest

zrozumieć że tam gdzie dotychczas uczeni byli widzieć przeciwności i

dualizm dobro-zło,tak naprawdę żadnych przeciwności nie ma,są tylko

uzupełnienia.-przyp Mezamir)

Szaman Ałtaj 1928

Niektóre tzw zamawiania są zarówno pod względem formy jak i treści identyczne z modlitwami.

Poleskie zamawianie:

Zołotniku-zołotniczku siądź sobie na krzesełeczku gdzie cie matka urodziła

Jakiż ty jesteś?

Czy ty powstał z mowy?

Czy ze spojrzenia?

Czy ze śmiechu?

Czy ze spotkania?

Czyś ty kostny?

Czy żylny,czy z wiatru?-dość już tobie chodzić

kości łamać,krew rozpalać,w żywocie zalegać w boki kłóć pod serce się obracać.

Siądź że sobie,uspokój się,roztocz się jak ziarnko maku.

Ja ciebie o to proszę,ja cie błagam,ja cie przekonywam,ja cie namawiam i do nóżek twoich upadam.

Siądźżesz ty na złotym krześle na swojem miejscu

gdzie cie matka porodziła gdzie ci bóg kazał przebywać”

Ahata Suhrejewa(znachorka z Dereszewicz pod Prypecią)

 Jerzy Przybył – ażdahy – żnuje

Modlitwy bywają z reguły improwizowane choć improwizacja opiera się u Słowian o pewien schemat

ustalony przez tradycje i stanowiący szkielet tekstu.

Także niektóre zwroty,epitety,formułki rozpoczynające a zwłaszcza zamykające modlitwę są mniej lub więcej ustalone.

Szamańska kukła (Rosja)

Przykład z materiału czeremiskiego:

„Oto wielkiemu bogu ofiarujemy chleb,nalewamy pełen czerpak piwa,

zapalamy srebrna wielka świece wielkiemu bogu.

Dając pełne ofiary prosimy wielkiego dobrego boga o zdrowie

rozmnożenie rodziny,rozmnożenie bydła przybytek chleba.

Prosimy o zgodę w rodzinie i zdrowie.

Aby wysłuchał nasze modlitwy i przybytek,o który prosimy dał nam bóg.

Dając te oto pełne ofiary,puszczamy bydło na wolność w pole.

Dobry wielki boże daj bydłu zdrowie i pokój.

Boże wielki i dobry uczyń pokarm i napój pożywnemi dla bydła.

Szamanka czyli lekarka albo czarownica

Młodzi jesteśmy,być może to co należało powiedzieć naprzód powiedzieliśmy później,

a to co trzeba było powiedzieć później powiedzieliśmy naprzód.

Daj rozum,grzeczność,zdrowie,pokój.

Pozwól żyć dobrze,utrzymuj nas w szczęściu

życie nam uczyń długowiecznem,boże zlituj się daj nam żyć

dobrze.-(Ten fragment modlitwy,był stałym elementem każdej

improwizacji.Nie ważne ile lat miała osoba wygłaszająca modlitwę,czy była

faktycznie młoda czy stara.-przyp Mezamir)

Niedźwiedzi szaman Indian Czarna Stopa

Cała modlitwa była wygłaszana podczas uroczystości dorocznych.

Ponieważ modlitwy wygłaszane w czasie pospólnych nabożeństw

w świętych gajach(nieraz wobec wielotysięcznego tłumu)

winny być wyczerpujące,a odmawiając je nie wolno jest się mylić i zapominać napomknień o rozlicznych potrzebach

przeto za najważniejszy obowiązek kapłana-ofiarnika uważa się

umiejętność udatnego improwizowania przemówień do bóstw.

Pierwszą role odgrywają:łatwość wysłowienia się,krasomówstwo,dobra pamięć.

Eskimoski szaman-lekar (medicine man) czyli żerca, który jako żywo przypomina kukawców, kukierów czy innych wywodzących się z Wiary Przyrody czarowników-kapłanów

Ofiarnik zwał się Żerca.

Nazwa „bogb” jest u Słowian odwieczna;

znali ją oni na długo przed narzuceniem im chrześcijaństwa stosując do bogów własnych.

Najdawniejsze znaczenie wyrazu”bogb”było bardzo odmienne od dzisiejszego.

Słowo bogb znaczyło tyle co:udział,dola,dawca doli,dobrej doli,szczęścia.

Bóg jako istota mityczna,był niegdyś właściwie uosobioną przyczyną doli czy szczęścia.

Bhajati-wydziela komu co.

Bhagah-dobro,szczęscie,ten kto daje

wydziela,pan,przydomek wielu bóstw.

Baya-udział,dola.

Zlega boga vźiva -złej doli zażywa/źle mu się wiedzie.

Nemam si bela boga ot toja ćlovek-nie daje mi spokoju ten człowiek.

Da vidb i az bela boga(vel bel deń)-niech i ja zaznam spokoju czy

radości.

U Słowian pólnocnych mamy charakterystyczne nazwy ważnej rośliny wróżebnej

evigeron acer,które to nazwy brzmią: śćaśće, dóla, bogatka.”

evigeron acer – przymiotno ostre

Magia

Główny zrąb magii ludowej Słowian jak i wszystkich innych ludów

rozłożyć można na dwa wielkie działy:

Praktyki Magiczne(inaczej magię czynną lub aktywną)

Oraz Magiczne Zakazy(magię bierną).

Cechy światopoglądowe:

1 niezmierne rozszerzenie zakresu działania przedmiotów

2 spotęgowanie doniosłości czynów,słów i myśli.

3 rozszerzenie właściwości przedmiotu na wszystko co się z nim kojarzy

4 postrzeganie wszelkich właściwości przedmiotu w ten sposób

w jaki my dziś pojmujemy substancję i energię fizyczną

mogąca być przenoszoną z przedmiotu na przedmiot.

Szamańska wizja z Boliwii – Pablo Amargo

(„W 1982 roku miało miejsce znaczące wydarzenie. Na Uniwersytecie w Paryżu zespół, którym kierował fizyk Alain Aspekt dokonał istotnego eksperymentu. Może on okazać się jednym z najważniejszych eksperymentów XX wieku. Nie usłyszymy o tym zdarzeniu przy okazji wieczornych wiadomości dziennika TV.

W rzeczywistości, jeżeli nie zaglądasz do naukowych czasopism, nazwisko Aspekt może być ci zupełnie nieznane. Niektórzy jednak są przekonani, iż jego odkrycie może zmienić oblicze nauki.

Aspekt oraz jego zespół odkryli, iż w pewnych warunkach cząstki subatomowe, takie jak elektrony, są w stanie komunikować się ze sobą w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielącej je odległości. Nie ma to znaczenia, czy znajdują się one od siebie o 10 metrów czy też dzieli je dystans bilionów kilometrów. W jakiś sposób każda cząstka wydaję się zawsze wiedzieć, co robią inne cząstki.

To odkrycie obala długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z prędkością większą niż szybkość światła. Poruszanie się obiektów z prędkością większą niż szybkość światła jest równoznaczne ze zniesieniem bariery czasu. Ta zagrażająca perspektywa spowodowała, iż pewni fizycy w wyrafinowany sposób próbowali odrzucić odkrycia Aspecta. Inni natomiast badacze zostali zainspirowani do tworzenia nawet bardziej radykalnych wyjaśnień.”-przyp Mezamir)

http://zenforest.wordpress.com/2010/01/07/holograficzny-wszechswiat/

 Jerzy Przybył głowa Żmija

5 wiara że przenoszenie tych właściwości może się dokonywać nie tylko dzięki zetknięciu

czy zwykłemu zbliżeniu przedmiotów lecz również dzięki przekroczeniu jednego przez drugi.

Dzięki przerzutowi,okrążeniu itp.

6 przekonanie że w świecie otaczającym człowieka działają-obok istot widzialnych-mniej lub więcej liczne istoty niewidzialne.

Przyczem poza swą niewidzialnością,nie różnią się one niczem od tworów żyjących,w rodzaju ludzi i zwierząt

Szamańskie wizje Teofila Ociepki, idola Witkacego, który to Witkacy był znany ze stosowania różnych ciekawych kombinacji środków wywołujących wizje.

(szamańskie Zwierzęta Mocy i Totemy,dużo później-bo na bazie animizmu>szamanizmu>pogaństwa-

powstała judeo chrześcijańskia nazwa anioły,odnosząca się do tych właśnie bytów znanych wśród szamanów

od 40 tyś lat conajmniej,bytów które mimo że rozpoznane w danej tradycji jako anioły tejże tradycji

są na szczęście poza wszelkimi szufladkami i tradycjami.

Ciekawym przykładem mógłby być anioł Dżibril czyli „Gabriel”.

 Mezamir Snowid – płonący krzew-zjawa

„Archanioł Dżibril dziś znany jest głównie ze zwiastowania Maryi Pannie,

a w ikonografii przedstawiany bywa, jako zniewieściała postać.

Tymczasem jego imię (a może to funkcja) znaczy tyle, co „Mąż Boży”, „Wojownik Boży”.

To właśnie on wraz z zastępem swoich żołnierzy, aniołów zagłady, zniszczył Sodomę i Gomorę.

To on właśnie zamienił w słup soli żonę Lota i to w końcu on, odebrał

życie pierworodnym Egiptu.

Jakby nie patrzeć jest też aniołem śmierci, więc kto inny miałby tego dokonać?”

http://ezodar.blogspot.com/2011/08/oblicza-anioow.html#more

 Gabriel archanioł

Na czym polega ciekawość tego przykładu?Ano na tym że „aniołem”śmierci u Słowian jest Weles :)

Cały kościelny kult „świętych i aniołów” jest niczym innym jak tylko próbą zastąpienia bóstw panteonu politeistycznego

swoimi,ale nie bóstwami tylko nazwami tych bóstw.

To co napisałem nie musi oznaczać że Dżibril i Weles to ta sama energia ale z racji patronatu nad śmiercią,

nawet jesli te dwa byty są oddzielne to i tak pochodne )

Teofil Ociepka – żywy ogień

Należy zdać sobie sprawę z głęboko wrośniętego w zbiorową duszę ludu poczucia  że

przy wszelkich magicznych praktykach decyduje nie to co się wykonywa,względnie to co się ma przed oczami

lecz to co się ma na myśli,stąd absolutnie identyczne praktyki mogą osiągnąć całkiem różne skutki.

(tego należy się nauczyć na pamięć-przyp Mezamir).

Z dziedziny ogólnej psychologii człowieka:

1 afekt rozbudzony przez dany obiekt,łatwo rozlewa się na inne przedmioty które się z tamtym kojarzą.

2 popędy do danych czynności,o ile normalny przebieg ostatnich

jest zahamowany,mogą wywołać czynności mniej lub więcej wykolejone,irracjonalne.

Popędy o których mowa aż nadto cechują nurtują dusze ludzi słabych

pod względem fizycznym i w ogóle pod względem zakresu ich możliwości.

Gdy tym czasem obiektami ich gniewu,nienawiści,zawiści,czy fizycznej miłości

mogą być i bywają ludzie silni,władczy,niecący trwogę,innemi słowy

ludzie w ogóle trudno dla tamtych dostępni lub zgoła niedosiężni.

 Święty Gaj współcześnie opodal drogi Irkuck – Listwianka – Święte Drzewo z bajorkami proszalnymi i węsiorkami (powiększ)

Wszystkie praktyki zaliczane do magicznych dają się podzielić na dwie

grupy:

A )

Praktyki Submagiczne

Akcja sama w sobie jest racjonalna;magiczną staje sie przez to że

obiekty(lub ich właściwości)których dotyczy,w rzeczywistości nie

istnieją lub istnieją całkiem inaczej niż założono.

B)

Praktyki Magiczne

Akcja sama w sobie jest irracjonalna.

1 polega ona na fikcyjnem przenoszeniu właściwości(przedmiotu,stanu,funkcji)

jednego obiektu na inny za pomocą przekroczenia,przerzutu,okrążenia etc Przekroczenie translacyjne.

2 akcja polega na fikcyjnym oddziaływaniu na oddalony przedmiot eN

za pomocą przedmiotów wysyłanych na krótką odległość w przestrzeń,w jego kierunku.

Przekroczenie transmisyjne.

3 akcja polega na fikcyjnym oddziaływaniu na obiekt eN

przez faktyczne oddziaływanie na inny przedmiot:

a)Oddziaływuje się na jakikolwiek bądź przedmiot,rozstrzyga sama tylko akcja

jakość przedmiotu.Przekroczenie sympatyczne podrzędne

b)Oddziaływuje się na obiekt eN przez faktyczne oddziaływanie na przedmiot  wyobrażający go

lub w inny sposób z nim się kojarzący.Przekroczenie sympatyczne właściwe

4 akcja polega na fikcyjnem kreowaniu obiektu eN

przez upodobnienie się do niego lub przez faktyczne kreowanie przedmiotów

wyobrażających go,czy też doń podobnych.Przekroczenie kreacyjne.

5 akcja polega na fikcyjnem oddziaływaniu na jakąś przyszłą czynność lub stan

przez ich zapoczątkowanie.Przekroczenie incepcyjne.

Wiele z powyższych praktyk możne zdaniem Słowian osiągnąć zamierzony skutek nawet wtedy,

kiedy się je tylko opisze słowami(wyjątkowo kiedy się je pomyśli).

Skuteczność danej akcji magicznej zostaje wzmocniona przez to że

przy jej wykonywaniu,jednocześnie opisuje się ją albo wyraża w słowach.

Niezachwiana wiara Słowian w moc słowa prowadzi do bujnego rozwoju zamawiań

które bywają również włączane do magicznych praktyk w szerszym znaczeniu ostatniego wyrazu.

Do kategorii podrzędnych praktyk magicznych sensu stricto

należy m in wysysanie magiczne,a dalej ogromnie rozpowszechnione wśród Serbów,Bułgarów,Rusinów,Polaków

zlizywanie.

Obie te praktyki wymierzone są głównie przeciw urokom,chorobom przez nie powstałym,

a także przeciw przestrachowi;obie stosuje się przeważnie do urzeczonych albo przestraszonych dzieci;

przyczem są one związane z wypluwaniem wyssanego,czy zlizanego uroku lub przestrachu.

Także rozpowszechnione u wszystkich Słowian zmywanie złego(przez mycie lub kąpiel)tu należy.

(pogański rytuał zmywania stosował np Yarden/”Jan Chrzciciel”

,hebrajskie imię które wywodzi się od nazwy rzeki Jordan,w której

chrzcił -przyp Mezamir)

Cokolwiek mniej jasne jest przewlekanie przedsiębrane w celu uwolnienia

danej osoby czy zwierzęcia od zła(przeważnie choroby) albo też w celu zabezpieczenia ich na od niego.

Nadzwyczaj pospolite u Słowian zachodnich,wschodnich i południowych ludów romańskich

łącznie z mieszkańcami półwyspu Pirenejskiego,

U germańskich łącznie ze Skandynawami,u niektórych ugrofińskich np Mordwinów

i kaukazkich np Ormian w Transkaukazji jest przewlekanie przez słabowitych lub chorych osób-niemal wyłącznie dzieci-

przez szeroką szparę w umyślnie rozszczepanem żywem i zdrowem drzewie

(zwykle-ale nie wyłącznie-w dębie).

W pewnych znów okolicach u Słowian bałkańskich chory aby uwolnić się od febry,

udaje się pod krzak bzu zielnego czyli hebdu (Sambucuc Embulus)

przyciąga jego wierzchołek do ziemi,obciąża kamieniem i pod utworzonym łukiem pełza trzykrotnie.

Poszukuje się zwykle do tego celu hebdu o trzech łodygach wyrastających z jednego pnia aby łuk był potrójny.

Po trzykrotnym przepełznięciu,wycina się lub wykopuje drzewo ze słowami:

„Utri struka posekoh tri groznice;kat se ova tri struka pomladila,onda se i groznica povratila”

„W trzech łodygach zasiekłem trzy febry;kiedy się te trzy łodygi odmłodziły,wtedy febra powróciła”.

Niektórzy badacze tłumaczą magiczne przewlekanie i jego odmiany jako zabiegi

mające na celu czysto mechaniczne ocieranie(niewidzialnego) zła z ciał osób czy zwierząt.

Gdy jednak chodzi o przewlekanie człowieka zwłaszcza dziecko,przez żywe drzewo

decydować tu mogą inne względy.

Chodzi o to aby pacjent przez nawiązanie magicznego kontaktu ze zdrowym drzewem

nabrał od niego dobroczynnych i pożądanych cech,a więc jest to typowa praktyka translacyjna.

Zaklęcie Mordwinów w trakcie przewlekania:

„Święte drzewo zielony dębie

weź od niego płaszcz,

zrzuć strąć z niego

daj zdrowie”

W Małopolsce i na sąsiedniej Rusi a zapewne także gdzie indziej istnieje szczególna praktyka.

Wieśniacy posiadający pszczoły,starają się-o ile usłyszą że gdzieś w okolicy ubito wilka-dostać jego krtań,

by osadzić ją wysuszoną,w oku ula.

Wierzą bowiem że iż pszczoły cokilkakroć przelezą przez nią

staną się mocne,i napadając na inne ule,znosić będą pożytek do swego.

Wilczość wilczej krtani udziela się tu owadom.

Do najstarszych praktyk submagicznych należy odstraszanie wszelkiego zła za pomocą hałasu”.

Fragmenty z książki Kazimierza Moszyńskiego „Kultura ludowa Słowian” .

Richard Hook – seria Indiańskie mity – ptasi szaman

Słowo o Jessie-Jesieni-Yaszy (Owsieniu Ozimym)


Ponieważ jakby na czasie otrzymaliśmy od Kazimierza Perkowskiego kolejny link, tym razem do oczekiwanego artykułu o Jessie-Yaszy, który został świeżo zamieszczony na stronie bogowiepolscy.net dajemy tutaj ten link:

http://www.bogowiepolscy.net/jassa-jessa.html

 Słowo o Jessie-Jesieni.

Ślęgia-Polęgia jesienią

Jessa, Jasień, Owsień – Bóg Jesieni, Jasny. Jest to bóg niebiański, bóg bardzo wysoki, bo Kiru Jesiennego i Zachodniej Strony. Bóstwo dwugłowe, dwupłciowe. Obrzędy bogów Kiru zachowały się w tradycji ludowej w całej Słowiańszcyzźnie, ale w związku Gajem-Mają (Rują-Rujewitem) – jako Latko, Pan i Pani Lata, w związku z Jaryłą-Jarowitem (król i królowa Wiosny), oraz w związku z Kostromą-Kostrubonkiem (dwugłowa, dwupłciowa postać-kukła inna z przodu – żeńska, inna z tyłu – męska). Jaszę-Jesienia-Jastrę chrześcijaństwo skutecznie przykryło dożynkami. Uważny obserwator połączy jednak jego postać z postacią Pana Owsianego, dożynkowego Snopa i Oziminy, Pani zbóż, które siane są jesienią i wschodzą z ziemi w jesieni. Przetrwał jako bóg koni i innej trzody wśród Istów- jak każdy Kir, jest bowiem odpowiedzialny za urodzaj w społeczności rolniczej. Jego święto to 23 września. Nie przypisujemy go do wiosny bo przecież jako polski Jesień i jako rosyjski Osjeń pozostał w nazwie pory roku. Każde przesilenie jest świętem Kirów, więc z biegiem czasu po stuleciach zapomnienia w niektórych regionach obchodzono na wiosnę święto tego boga Kiru, którego tam gdzieś zapamiętano. Ważne jednak, że został zapamiętany, że dzięki między innymi Kaszubom i innym Koszanom oraz Litwinom i Łotyszom i oczywiście Rusinom przetrwał. Jesień powoduje nastanie Jasności przez to, że spadają liście, lasy stają się przejrzyste.

Z pozostałościami po Jeszy-Jesieni jest tak samo jak z pozostałością po Jutrzy-Jutrybodze-Zorzy. Zapamiętano dwie Jutrzenki, ale chrześcijaństwo wzięło jedną z nich i zrobiło poranną modlitwę zwaną Jutrznią. Pamięć o drugiej przetrwała tylko w związku z pierwszą gwiazdą wieczorną. Ale jeszcze dwie są gwiazdy tak ważne jak Gwiazda Wschodu i Gwiazda Zachodu – Gwiazda Północy i Gwiazda Południa (Polarna i Krzyż). Bo Zorze są cztery, jako że zmiany pór są cztery. Dla Rosjan Utro – to poranek, dla Polaków  to jest czas jaki następuje po nocy, następny dzień a nie poranek. Jessa jest jednym z czterech Kirów. W każde święto Kirów obchodzono też Dziady i Baby, a przetrwały tylko Dziady Jesienne. Ludzie pamiętają Dziady Wiosenne i chodzą na Wielkanoc na cmentarze. A kto pamięta i wie – o czym pisał jeszcze Moszyński – że cztery razy w roku oddawano cześć Dziadom.

Polecam ten ważny, bardzo dobry artykuł, zawierający cenną wiedzę i wnoszący wiele świeżości do tematu. Zwłaszcza cenne są nawiązania kaszubskie i powiązanie z Jastrybogiem, Jastrzem, Jastrzębiem, drzewiańskim Wostrem-Wostrogotem. Nie zgadzam się z wiosenną interpretacją tego boga, słusznie wreszcie przywracanego w naukowych opracowaniach. Cóż, lepiej późno niż wcale i bardzo to cieszy. Myślę, że nie znajdziemy innego boga pory jesiennej niż Yasza-Jesień-Owsień-Jessa. Bo przecież nie wyobrażam sobie by ta jedna pora roku nie miała swojego opiekuna, w strefie umiarkowanej, w której żyjemy od lekko licząc 20 tysięcy lat. Jesion – drzewo Yessy to drzewo ZACHODNIE – występuje w północnej Europie  a na wschodzie jego zasięg kończy się na linii Petersburg – Kazań – Kaukaz – Krym. Drzewo związane z zachodem.

Cieszy przywracanie Długoszowi czci i poważne podejście do zapisów i kronik – bez typowego dotychczas lekceważenia.

Pozdrawiam autorów tekstu i strony

CB

Ruto święta Ruto: poganek rutowaty, ruta zwyczajna, soma, haoma, jurema. Wianki.Ruta stepowa (poganek)

Peganum harmala (Esphand; Haoma; Ruta stepowa)
ver.1.0.0

Roślina trwała z rodziny Zygophyllaceae, sukulent. Rośnie do pół metra wysokości. Liście jasno zielone, sukulentyczne, osiągają 2,5-5cm długości. Łodyga wygina się zygzakowato, drewnieje, rozszczepia się na wiele gałęzi. Kwiaty białe, 5-płatkowe, zazwyczaj 2.5-3cm średnicy.
Owoc to 3-komórkowa mała kapsułka, na początku zielona, kiedy dojrzeje zmienia kolor na brązowy. Nasion w owocu jest wiele, są ciemnobrązowe o wymiarach 3-4x2mm. Roślina występuje w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie aż po Indie oraz na terenach śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpania, Grecja). Naturalizowana także w południowo-zachodnich Stanach oraz w Australii.

Historia
W krajach gdzie rośnie naturalnie, nasiona były używane jako przyprawa, kadzidło, abortyfikant, afrodyzjak, stymulant, emetyk lub jako środek nasenny. W Afryce i Indiach roślina jest wykorzystywana jako lek przeciw gorączce, histerii, malarii, parkinsonizmowi, reumatyźmie czy astmie.
Niektórzy uważają, że nasiona Ruty były używane w miksturze Haoma (odpowiednik indyjskiej Somy), opisanej w Aveście, świętej księdze Zoroastrian. [patrz] Na Bliskim Wschodzie z nasion wytwarza się farby „turkish red„, które są używane w produkcji perskich dywanów. Roślina ta jest legalna na całym świecie, jedynie wyizolowany alkaloid – harmalina jest nielegalny w Kanadzie.

Skład chemiczny
Nasiona oraz korzeń zawierają beta-karboliny: Harmalina, Harmina, Harmalol, Harman, a także Isopeganina, Dipegen, Vasicinon, Deoxyvasicinon (Duke, 1992) oraz śladowe ilości Tetra-hydro-harmaliny (Holmstedt, 1982). W przeciwieństwie do Banisteriopsis Caapi (liany używanej w Ayahuasca), której głównym psychoaktywnym składnikiem jest Tetrahydroharmina, za działanie Ruty odpowiada głównie Harmalina, której zawartość w nasionach wynosi 3-6%.

Duchowa Świadomość Ruty
Duch Ruty stepowej jest postacią męską, „nauczycielem”, bardzo przyjaznym, humorystycznym gawędziarzem.
Przybiera postać Mongolskiego wojownika w złotej zbroi.
Jego sojusznicy:
– Magiczne grzybki
– Rośliny zawierające LSA
– Rośliny zawierające DMT
– Konopie
Jego wrogowie:
– Rośliny atropinowe (bieluń, lulek, pokrzyk…)
Oryginał: http://herbarium.0-700.pl/

Poganek rutowaty (paganum harmala)

nazywany także rutą stepową lub rutą syryjską – gatunek sukulentu z rodziny parolistowatych (Zygophyllaceae). Roślina występuje w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, aż po Indie oraz na terenach śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpania, Grecja)[2]. Naturalizowana także w południowo-zachodnich Stanach oraz w Australii.

Od 8 maja 2009 roku zaliczona do środków odurzających[3].

Morfologia

Łodyga

Dorasta do 0,5 metra wysokości. Wygina się zygzakowato, drewnieje, rozszczepia się na wiele gałęzi[4].

Liście

Jasnozielone, sukulentyczne, osiągają 2,5-5 cm długości.

Kwiaty

Białe, 5-płatkowe, zazwyczaj 2,5-3 cm średnicy.

Owoce

3-komórkowa mała torebka, na początku zielona, kiedy dojrzeje, zmienia kolor na brązowy. Nasion w owocu jest wiele, są ciemnobrązowe o wymiarach 3-4 × 2 mm[4].

Duch RUTY STEPOWEJ jest wielkim guru (nauczycielem) – gawędziarzem, bardzo  ciepłym, przyjaznym, kochającym i obdarzonym niezwykłym, surrealistycznym poczuciem  humoru.
Czasem przybiera postać mongolskiego wojownika w złotej zbroi.
On też prawdopodobnie postrzegany był jako Asklepios – nauczyciel i wielki lekarz, który  ostatecznie przeistoczył  się w węża Eskulapa.
Moje pierwsze, osobiste spotkanie z Eskulapem było jednym z najcudowniejszych doświadczeń, jakie przytrafiły mi się pod wpływem  ayahuaski.
Sojusznicy ruty to grzyby halucynogenne, rośliny zawierające LSA i DMT oraz marihuana. Do wrogów zalicza bieluń, lulek, pokrzyk…

RUTA STEPOWA rzeczywiście rosła na pustyniach i zboczach góry Synaj.  Występuje po dziś dzień w płn. Afryce, w Azji oraz na terenach sródziemnomorskich aż po Węgry.
Od niepamiętnych czasów stosowano ją we wschodniej medycynie, w ayurwedzie oraz w rytualnych obrzędach magicznych.
Obrzędy te nieprzerwanie po dziś dzień praktykuje owiany tajemnicą lud Berberów.
Berberowie – podobnie jak Indianie w Amazonii – skazani są wyłącznie na umiejętność dostosowywania się do trudnych warunków w górach Maroka czy na Saharze. Nigdy nie zostali całkowicie podbici i określają siebie mianem LUDZI WOLNYCH. Nie płacą podatków i nie oczekują żadnych dotacji ze strony państw, w których żyją.

Cały świat Orientu używał nasion ruty do barwienia dywanów (czerwień turecka).
Nic więc dziwnego, że na perskich dywanach odnajdujemy harmonię, bogactwo wzorów i barwy, jakie ukazuje nam ayahuaska. Stąd na pewno pochodzi też mit o „latającym dywanie” oraz baśnie z tysiąca i jednej nocy.

JUREMA
Drugą z roślin, którą według Shanona mogli stosować Izraelici, jest często wspominana w Biblii AKACJA  – budulec Arki Przymierza.
Przypuszczalnie dziś już nie istnieje, jednak podobne drzewo do „akacji” występuje obecnie w Brazylii pod nazwą Jurema (Mimosa hostilis). Jej kora zawiera niezbędny w napoju bogów składnik – DMT.

NAPÓJ BOGÓW Z RUTY I JUREMY
stanowi dziś najpopularniejszą AYAHUASCĘ na Zachodzie i nawet ayahuaskowe kościoły, które przywędrowały z Ameryki Płd., zaczęły używać naszej ruty w miejsce rodzimego pnącza duchów.
Również współczesna WIKIPEDIA pod hasłem AYAHUASCA opisuje napój na pierwszym miejscu z ruty stepowej i juremy, dopiero na drugim wspomina o amazońskim pnączu.

Prof. Benny Shanon na podstawie własnych doświadczeń z rutą jak również z  amazońskim pnączem doszedł do wniosku, że wszystkie bliskowschodnie religie mają korzenie w doświadczeniach pod wpływem środków psychoaktywnych.
Prof. nauk przyrodniczych i kierownik Muzeum Botanicznego na Harvardzie, Dr R. E. Schultes, zasugerował nawet wniosek, że rośliny psychoaktywne mogą być współodpowiedzialne za powstanie pojęcia „BÓG”.

SOMA
(imię wedyjskiego króla roślin)

Opisywana w irańskim piśmie świętym (Aveście) HAOMA, sprowadzona do Indi jako SOMA to roślina, która wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się hinduizmu. Sporządzano z niej święty napój bogów i braminów. Jego celem było pojednanie z bóstwami niebios.

W Wedach można przeczytać:
Wypiliśmy somę, staliśmy się nieśmiertelni, weszliśmy w światło, poznaliśmy bogów. 

Rygweda wychwala, że dzięki SOMIE wyznawcy
w połowie znajdowali się na ziemi, a w połowie w niebiosach, poddani ekstatycznym uniesieniom.
Ciała ich były wzmocnione, serca przepełnione męstwem, radością i entuzjazmem, umysły były jasne, a oni pewni swojej nieśmiertelności
.”

Naukowcy długo spierali się, czym naprawdę była haoma lub soma, gdyż oba pisma wspominają o niej dość enigmatycznie.  W trakcie poszukiwań kolejno wykluczano grzyby, napoje alkoholowe…, wreszcie D. Stophlet Flattery i M. Schwartz odkryli, że chodzi o tę samą RUTĘ STEPOWĄ (Peganum harmala), jakiej używać mieli Izraelici. Ruta bowiem pospolicie występowała na terenach pierwotnie zamieszkałych przez Indoirańczyków.
Teksty z czasów islamskich opisują bardzo podobne właściwości haomy do ruty, jak
– nadanie jej działania duchowego przez Najwyższą Istotę,
– odstraszanie złych duchów,
– wzbudzanie męstwa i odwagi.
– Identycznie też dawała uczucie oddzielenia duszy od ciała, pozwalając wkroczyć w światy duchów.

Nieznanym przypadkiem (jeśli coś takiego istnieje) Indianie Guarani określają peruwiańskie pnącze duchów    mianem „jauma” (czyt. haoma).

– źródło: Maciej Lorenz, Ayahuasca-pnącze duszy. Taraka

I tak powoli jasne się staje, jakiego TO kwiatu paproci szukali, błądzący po lasach i mokradłach druidzi oraz jaką to ambrozję spożywali bogowie Olimpu…

W Grecji i w Rzymie, praktycznie w całym świecie antycznym, w kultowych miejscach mocy budowano świątynne DOMY SNU, gdzie poddawano chorych najróżniejszym zabiegom jak kąpiele, posty, medytacje… a na koniec SEN, podczas którego przeprowadzano rozmowę z bóstwem.
Chory, będący w transie, sam wystawiał sobie receptę na swoje bolączki i odchodził albo kompletnie uzdrowiony albo z konkretnym sposobem na uleczenie.

Syberyjscy szamani oraz Indianie północnoamerykańscy z terenów Wielkich Jezior, a także Skandynawowie pozyskiwali „ayahuascę” z MUCHOMORA CZERWONEGO (Amanita muscaria).

Haitańczycy zażywali DMT zawarte w nasionach rośliny Piptadenia Peregrina (yopo), aby się oczyszczać, uzdrawiać i komunikować się z bogami.

W południowym Pacyfiku z kolei pływa „ryba snów” (Kyphosus fuscus), zsyłająca tubylcom na wyspie Norfolk potężne wizje. Potwierdził to Joe Roberts, fotograf „National Geographic Magazine”, który w 1960 roku zjadł ją w formie upieczonej i doświadczył silnych wizji.

Tajemniczy napój w każdym przypadku zapewniał zdrowie i…. nieśmiertelność, która  niekoniecznie oznacza niezniszczalność biologicznej powłoki. Chodzi  raczej o ŚWIADOMOŚĆ własnej duchowości, obecnej w wielu czasach i ciałach.

Aby dodatkowo wzmocnić kontakt ze światem duchowym  Egipcjanie, Majowie, Inkowie… i wiele innych ludów specjalnie formowali dzieciom jeszcze plastycznie miękkie główki  – w kształt przypominający stożek.
Wieszając przy nosie zabawkę, a w Egipcie wiążąc mocno włosy z tyłu głowy, wywoływali u nich zeza.
Badacze sądzili, że przepadali za zezem, tymczasem chodziło o fiksację na trzecie oko w celu jeszcze silniejszego rozwinięcia  zdolności pozazmysłowych.
WIEDZĘ tę jednak trzymano w ścisłej tajemnicy i wydłużona czaszka była symbolem przynależności do wyższych klas społecznych, do rodziny faraonów, szamanów i kapłanów.

Wydłużone ludzkie czaszki znaleziono także na Syberii. Takie samo zniekształcenia odnajduje się już w szczątkach Hunów (rasy tureckiej z domieszką mongolskiej), tam poddawano takiemu zabiegowi zwłaszcza dziewczęta. Potem przejęli to Goci np. Ostrogoci… i wiele innych nacji. („Przypadkowo” z taką właśnie zdeformowaną czaszką urodził się Albert Einstein.)

O Wiankach z ruty i nie tylko Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej

Wieniec, wianki.Kolisto upleciona wiązanka z kwiatów lub ziół zowie się wieńcem, wiankiem. Wieniec w pojęciach narodu polskiego był zawsze godłem niepokalanego dziewictwa. Stąd dziewczęta ubierają głowy swoje w wianki, których mężatki nigdy nie nosiły, bo zabraniał im tego obyczaj narodu, będący prawem zwyczajowem. To też gdy Dąbrówka, żona Mieczysława I, wychowana pod wpływem oświaty niemieckiej, lekceważyła sobie ten zwyczaj i w wieku podeszłym nie kwefiła głowy, ale, (jak powtarza za współczesnymi Długosz), na wzór dziewic przystrajała się w czółko i wieniec, tak to się dziwnem wydawało Polakom, że aż przeszło do podań i na karty ich dziejów. Dziewica, która postradała swój wianek, już go nigdy potem na głowę włożyć nie mogła. Obcinano jej warkocz (jak mężatce przy oczepinach) i zawiązywano głowę w biały rąbek. Stąd we wszystkich pieśniach ludu polskiego utrata wianka znaczy utracone dziewictwo, stąd pochodzą wyrażenia staropolskie: „panna bez wianka”, „w wieńcu umarła”, „rutkę sieje”, to znaczy, że do wianka jej potrzebuje, który nosi, nie wychodząc za mąż. Długosz w dziejach polskich pod r. 1271 opowiada, jak „żona Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego, Gryfina (córka Rościsława księcia Rusi), choć już z Leszkiem szósty rok mieszkała, zostając w panieństwie, zarzucała mężowi niemoc i oziębłość i na zwołanem zgromadzeniu panów i poważniejszych niewiast ziemi Sieradzkiej oświadczyła, że czepiec, który na głowie jako mężatka nosiła w Krakowie, zdjęła już dawno w klasztorze braci mniejszych, wobec wielu osób, i jak panna poczęła chodzić z odkrytą głową”. Statuta djecezyi włocławskiej z czasów Jagiełły zakazały duchowieństwu kujawskiemu noszenia wieńców na głowie podczas wesel i tańców. Był to widocznie stary zwyczaj miejscowy, o którym mówi około r. 1419 w swoim edykcie archidjakon włocławski Stanisław z Komorznik, a i prymas Łaski w djecezyi gnieźnieńskiej za Zygmunta I, który także, jak powiada w swojej kronice Marcin Bielski, „lecie w wieńcu różanym rad chodził bez czapki”. W czasie obchodów weselnych wianek odgrywa ważną rolę. Ślubny wieniec jest ostatnim, który zdobi czoło dziewicy. Wicie wieńców dla panny młodej i pana młodego podczas „dziewiczego wieczoru”, z towarzyszeniem rzewnych pieśni, jest obrzędem wzruszającym i bardzo pięknym. Gdy panną młoda wnosi do świetlicy rutę na wianki, druchny jej zawodzą śpiew starożytny:

Rozsypała Kasieńka
Drobną rutkę po stole.
Któż tę rutkę pozbiera,
Kasi wianek uwije?

„Ojczeńko rutki nie zbiera, bo w niej nadzieję małą ma”. Więc z takiemże zapytaniem pieśń zwraca się do matki, potem do brata i siostry, ale i oni rutki zbierać nie chcą, aż dopiero „Jasieńko rutkę pozbierał, bo w niej nadzieję wszystką miał”. Po uwiciu wieńców słyszymy, jak dziewczyna, potoczywszy wianek po stole, woła: „Trzymaj, ojczeńku sokole”. Ale ani ojciec, ani matka, ani brat, ani siostra, wianka nie zatrzymali, dopiero:

Jasieńko wianek zatrzymał,
Bo w nim nadzieję wszystką miał.

Gdzie drużbowie przybywają na „dziewiczy wieczór” po wieńce, tam bywa piękny, uroczysty taniec polski z wieńcami. Nazajutrz przed wyjazdem do ślubu następuje ofiarowanie wieńca pannie młodej z przemową „marszałka weselnego”. Lud dotąd zachowuje zwyczaj tych oracyi, na które wysilał się przed wiekami dowcip staropolski, jak to widzimy ze słów Miaskowskiego: „Miewał wieniec swój dowcip przed laty”. Symboliczne kupno wieńca u braci panny młodej przez drużbów pana młodego, a później uroczyste zdejmowanie go z głowy przy oczepinach stanowią dalszy ciąg obrazów tego poetycznego i czysto słowiańskiego obyczaju w życiu domowem rodziny polskiej. Przy obchodach rolniczych, jak dożynkach i okrężnem, wieniec główną gra rolę. Wielkopolanie nazywają nawet dożynki „wieńcem”. „Wieniec kłosiany żyzność znaczy, tego więc używają żeńcy, zebrawszy z pola”, powiada Petrycy w książce swojej z r. 1609. Wieniec dożynkowy, który gospodarzowi po zakończeniu żniwa przynosi z pola na czele gromady najdzielniejsza żniwiarka, bywa wspaniały, kształtu piramidalnego, uwity z kłosów żyta, pszenicy, kwiatów, a nieraz jabłek i orzechów, jako symbol plonu pól, sadów i lasów. Podczas sobótek dziewczęta wiły wieńce z bylicy. W ową noc świętojańską z 23 na 24 czerwca, gwoli wróżbom zamążpójścia, płynęły wianki dziewcząt po nurtach Wisły, Warty i innych „dunajów” naszych. Świętojańskie „Wianki” są jednym z najstarszych i najpiękniejszych prastarych polskich zwyczajów. Dziewczęta, zebrane o zmroku, rzucają swe wianki na prąd rzeki, a młodzieńcy na łódkach idą w zawody za wieńcami. Dola wianka, komu się dostanie, czy zatonie lub popłynie w kraj świata, stanowi wróżbę dla dziewczęcia, powód do niepokoju, radości, nadziei… Na Mazowszu nad Narwią, przy puszczaniu wianków dziewczęta śpiewały pieśń:

W polu lipeńka, w polu zielona,
Listeczki opuściła,
Pod nią dziewczyna, pod nią jedyna,
Parę wianuszków wiła.
Oj czego płaczesz, moja dziewczyno,
Ach, cóż ci za niedola?
Oj nie płacz, Kasiu, smutnaś po Jasiu,
Ach będziesz ci go miała.
O mój Jasieńku, o mój jedyny,
Da stałać mi się szkoda.
Uwiłam ci ja parę wianuszków,
Zabrała mi je woda.
Moja dziewczyno, moja jedyna,
Nie frasuj ty się o nie,
Oj mam ja parę białych łabędzi,
Popłynąć one po nie.
Już jeden płynie, po rokicinie,
Goni za wiankiem strzałą,

Już drugi płynie, aż się odhynie,
Ale z pociechą małą.
Łabędzie płyną, wianeczki toną,
Bystra je woda garnie,
Moje wianeczki, z drobnej ruteczki,
Mamli was stracić marnie?
Łabędzie płyną, wianeczki giną,
Bystra je woda niesie,
Nie masz wianeczka, moja dzieweczko,
Już ja cię nie pocieszę.
Łabędzie, wróćcie, serca nie smućcie,
Wianeczka nie przyniosły,
Ino rąbeczek, to na czepeczek,
Na twoje złote włosy.

Powszechny jest w Koronie i Litwie zwyczaj poświęcania wianków w oktawę Bożego Ciała, podczas ostatniego nieszporu. Woń ziół uważana jest jako symbol cnoty, a Kościół w modlitwie, którą odmawia kapłan przy ceremonii poświęcania, prosi Boga, aby przyjął wonne cnoty tych, którzy składają Mu na ołtarzu wieńce i zioła. Wieńcami zdobi się monstrancja podczas tego nabożeństwa. Tym sposobem znaczenie dawne wieńców i ziół sobótkowych w pojęciach ludu polskiego uświęcone zostało przez kościół. Wianki te i zioła poświęcone zawieszają na ścianach, u obrazów lub nad drzwiami, i przechowują przez rok cały, przypisując im cudowne własności. Kładą je pod podwalinę zakładanych domów, pod pierwszy snop, zwieziony do stodoły we żniwa, okadzają jak sobótkowemi dom i gumna w przekonaniu ochrony od pioruna, także dobytek w wilię św. Jana i dzieżę chlebną. W wielu domach wito zawsze 9 tych wianków, każdy z innego ziółka, a mianowicie: z macierzanki, rozchodniku, nawrotka, kopytniku, rosiczki, mięty, ruty, stokroci i barwinku. Używany jest także lubczyk, kopelnik, targownik i dzwonki, w Krakowskiem bobownik i niezapominajki, w Wielkopolsce gałązki lipy i jabłecznik. Wiankiem z rozchodniku okadzają dom przed burzą, wierząc, iż od tego rozchodzą się chmury gradowe i pioruny. W języku staropolskim było wyrażenie „wiankami nakadzić”, a gdy komu przychodziło coś bardzo łatwo i szczęśliwie, mówiono: „jakby wianki wił”. Szymonowicz w sielankach powiada: „I wieniec piękniejszy jest, kiedy przeplatany”, to znaczyło: kwiatami różnych barw, Falibogowski bowiem (za Zygmunta III) pisze: „Panienka kiedy wije, część go jasnymi, część ciemnymi kwiatkami przeplatać zwykła”. Odwiecznym typem wianka dziewiczego u ludu w Polsce był wianek, jak dłoń maleńki, ruciany. Ruta dlatego została uprzywilejowaną, że jej listki zachowują pod śniegiem przez całą zimę piękną zieloność. Jan Kochanowski mówi o „wieńcu rucianym”. U szlachty, mieszczan, a potem i u ludu wszedł w użycie i zaczął rugować rutę rozmaryn, wreszcie mirt. Lud pod Krakowem kupuje gotowe wianki ślubne, ze świecideł papierowych i blaszek robione. O ile wieniec z kłosów zboża był symbolem plonu, o tyle ze słomy wymłóconej był obelżywy, jako symbol utraconego panieństwa. Wieniec grochowy, czyli z pustych uwity grochowin, oznaczał odprawę, dla zalotnika, płonność jego zamiarów. Młodzianowi, za którego wydać panny nie chciano, dawano to do zrozumienia grzecznym sposobem przez podanie na obiad czarnej polewki (na Żmudzi potrawy grochowej „szupienie”), postawienie na stół arbuza lub ukazanie wieńca z grochowin. O wieńcach znajdujemy wiadomości w dziele Ł. Gołębiowskiego „Lud polski” str. 48, 72, 91, 98, 198, 258, w dziełku tegoż „Ubiory w Polszcze” str. 17, 24, 252 — 257, 260; w dziele tegoż „Gry i zabawy” str. 102, 215, 219, 220, 265, 269, 276 i 297 oraz „Domy i dwory” str. 109, 113.

Ruta zwyczajna

 

Pielęgnowano ją w domach, gdzie były panny na wydaniu.
Ponieważ nie traciła zielonych listków, nadawała się świetnie na bukieciki
do dziewczęcych włosów i na wianki ślubne panien młodych.
Miała także inne zastosowanie, mianowicie jako… środek antykoncepcyjny.
„Rutę jeść lub trunkiem ją przyjmować, nasienie męskie tłumi i wysusza”

„Chociaż ruta jest silnie aromatyczna, smak ma przeważnie gorzki i cierpki, co zmniejsza jej popularność
w kulinarnym wykorzystaniu, poza jednym lub dwoma wyjątkami.
Nigdy nie była szeroko wykorzystywana do przyprawiania potraw,
nawet w średniowieczu, ale miała i nadal ma znaczenie lecznicze.
Jakkolwiek powinna być stosowana z dużą ostrożnością, najlepiej przez doświadczonych lekarzy.

Liść świeży lub suszony stosuje się przy zaburzeniach skóry, jako płyn do zmywania oczu,
do płukania gardła, na reumatyzm, tradycyjnie przy epilepsji, środek wywołujący poronienie,
toksyczny w dużych ilościach”.

Za czasów biblijnych ruta była cenioną rośliną leczniczą, od której musiano płacić dziesięcinę.
W Ewangelii Św. Łukasza (11.42) znajdziemy taki oto fragment:
Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z każdego ziela,
a pomijacie prawo i miłość Boga; a wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać.

Obecnie ziele ruty w lecznictwie ma zastosowanie przede wszystkim jako środek rozkurczający mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych o moczowych oraz naczyń krwionośnych, pobudza miesiączkowanie. Obniża w niewielkim stopniu ciśnienie krwi. Dzięki zmniejszeniu oporów w drobnych naczyniach usprawnia nieco krążenie obwodowe. Hamuje też wydalanie jodu, podwyższa poziom wapnia we krwi i ma także właściwości odtruwające. Ruta stanowi jeden z ważniejszych składników w zestawie ziół stosowanych przez Ojców Bonifratrów, stosowana jest w mieszankach przeciwmiażdżycowych, nasercowo-krążeniowych i uspokajających. W lecznictwie ludowym ruta zalecana była jako środek żółciopędny, pobudzający krwawienie miesiączkowe oraz jako afrodyzjak.

W kuchni jako przyprawa używane są liście ruty. Dziś jednak mają one o wiele mniejsze znaczenie niż dawniej. Drobno posiekane listki ruty można stosować do potraw z twarogu, szpinaku, kapusty włoskiej, jako dodatek do masła ziołowego. Można je również podawać do jajecznicy – posiekane podobnie jak szczypiorek. Na południu Europy przyprawia się rutą sałatki i zupy. Ze względu na gorzkawo-korzenny i ostry smak oraz balsamiczny zapach, dodaje się ją do mięs (np. dziczyzny), marynat, sałatek i niektórych sosów. Służy również do aromatyzowania wódek, likierów i win.

Ruta zwyczajna (Ruta graveolens L.) – gatunek rośliny z rodziny rutowatych (Rutaceae). Pochodzi z południowo-wschodniej i wschodniej Europy, rozprzestrzeniła się na afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, obecnie uprawiana jest w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce[2].

Łodyga

Wzniesiona, o wysokości do 1 m, zwykle pojedyncza, nie owłosiona, sinozielona, dołem drewniejąca.

Liście

Podwójnie lub potrójnie pierzastosieczne, o podługowatych odcinkach, przy czym odcinek szczytowy jest odwrotnie jajowaty..

Kwiaty

Obupłciowe, promieniste, zebrane w wiechowate kwiatostany, wyrastające w kątach górnych liści. Kwiaty boczne są czterokrotne, a szczytowe pięciokrotne. Płatki korony żółte, na szczycie wgłębione.

Owoc

Wielonasienna torebka z trójkanciastymi, ciemnobrązowymi nasionami[3].

Roślina wieloletnia. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Cała roślina ma silny, swoisty, mało przyjemny zapach i gorzki smak[4].

Roślina lecznicza

  • Działanie: rozkurczowe na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowego (działanie wiatropędne, żółciopędne, nieznacznie moczopędne), obniża w niewielkim stopniu ciśnienie krwi. Dzięki zmniejszeniu oporów w drobnych naczyniach usprawnia się nieco krążenie obwodowe. Hamuje też wydalanie jodu, podwyższa poziom wapnia we krwi i ma także własności odtruwające.
  • Surowiec zielarski: liść (Folium Rutae), ziele (Herba Rutae). Zawiera: olejek eteryczny do 0,36% (metylo-n-nonyloketon do 90% i metylo-n-heptyloketon do 10%, nieznaczne ilości pinen, limonenu i cymenu), furanokumaryny do 0,1% (m.in. psoralen, bergapten, ksantotoksyna, izoimperatoryna i rutamaryna), flawonoidy do 2,2% (m.in. rutyna i kwercetyna), alkaloidy (skimianina, graweolina, arboryna i rutamina), kumaryna, umbeliferon, kwasy organiczne, witamina C, sole mineralne
  • Zbiór i suszenie: przed kwitnieniem ścina się szczyty pędów i suszy w warunkach naturalnych w miejscach zacienionych i przewiewnych, a następnie osmykuje liście, odrzucając łodygi. Przy zbiorze i pracach pielęgnacyjnych używa się rękawiczek, gdyż roślina może spowodować poparzenia skóry[3].

Roślina ozdobna.

Uprawiana czasami na rabatach, nadaje się też na niskie żywopłoty; jej szarozielone liście dobrze komponują się z z kwiatami[4].

 • W kuchni jej świeże, młode liście używane są do konserwowania dziczyzny, aromatyzowania sałatek, surówek, mięs, duszonych potraw, kapusty, grzybów i do gotowania ryb, zaś suszone ziele wykorzystywane jest do nacierania mięs, przyprawiania bigosu, gulaszu[3].

Uprawa

Jest mrozoodporna. Najlepiej rośnie na lekko zasadowej i przepuszczalnej glebie oraz na słonecznym stanowisku. Powinna być zasłonięta od silnych wiatrów. Aby zapewnić roślinie zwarty pokrój należy ją przyciąć po przekwitnieniu. Rozmnaża się ją wiosną przez podział lub późnym latem przez sadzonki pędowe[4]. można też przez nasiona, które wysiewa się w kwietniu do rozsadnika, lub bezpośrednio do gruntu. Bezpośrednio po zbiorze kiełkują słabo, wiosną mają już większą zdolność kiełkowania[3]. W pierwszym roku wytwarza tylko rozetę liściową, w następnym roku łodygę z kwiatami.

Jej własności lecznicze znane były już w starożytności, używano jej wówczas jako środka rozkurczowego i moczopędnego.

W Polsce istniało dawniej przekonanie o niezwykłych własnościach tej rośliny. Wierzono, że ma moc odwracania czarów i odpędzania zła.

W przydomowych ogródkach hodowano  dynie, piołun, lubczyk, mak, seler, krwawnik, rozmaryn – rośliny, które mnisi opisywali jako mające służyć małżeństwu. Od wieków w rytuałach wese1nych istotą rolę odgrywały nie tylko ruta, rozmaryn, mirt, lubczyk czy barwinek, które poręczały płodność, rozweselały, usuwały strachy, i powracające do łask czarnuszka, kolendra, koper czy majeranek. Ruta to roślinka panieńskiego wieczoru.
Ruta, dziś prawie zapomniana, od wieków powszechnie używana była jako roślina lecznicza, przyprawowa, obrzędowa i magiczna (amulet przeciw czarom). Gloger pisał: Pierwej niż rozmaryn do wianków ślubnych w Polsce używana i często przez wierszopisów polskich XVI i XVI wieku wspominana . Zwyczaj ozdabiania włosów panny młodej rucianym wiankiem ma znany rodowód. Rzymianie np. wierzyli, ze ruta jest silnym afrodyzjakiem, środkiem pobudzającym sferę seksualną kobiet, a według starych wierzeń ludowych Wzmaga potencję i płodność.
Dlatego dawniej wszystkie polskie dziewczęta hodowały rutę, aby moc kiedyś wić ślubne wianki i ozdabiać ślubne suknie. Podczas uroczystości weselnych śpiewano: Idzie wianek, idzie w tanek ruciany wianek; Po ślubie młoda żona zaprzestawała hodowania ruty, stąd powiedzenie o starych pannach siejących rutę, co miało symbolizować nadzieję na zamążpójście. Polskie dziewczęta nie tylko wplatały rutę w ślubny welon, ale także nosiły bransolety z ruty, aby je strzegła “od uroku”.

SurowiecNiezdrewniałe części pędów i liście zebrane w czasie kwitnienia. Cała roślina ma zapach balsamiczny i przenikliwy, a smak ostry, korzenny i gorzki. Surowiec zbiera się w czasie kwitnienia przy pogodzie słonecznej i w rękawicach, ponieważ zetknięcie się ze świeżym zielem powoduje silne podrażnienie skóry, jej zaczerwienienie, a nawet powstawanie wodnych pęcherzy.W przypadku poparzenia rutą stosujemy okłady ze świeżych, roztartych kwiatków nagietka lub smarowanie maścią tranową albo też mazidłem wapiennym. Dzieci i osoby cierpiące na alergię muszą unikać zetknięcia się z tą rośliną.Główne związki, ich właściwości i zastosowanie

Liść i ziele ruty zawiera furokumaryny, alkaloidy, olejek lotny, flawonoidy (m.in. rutynę do 2,2%) i inne związki.

Furokumaryny, a także alkaloidy i olejek lotny w postaci wyciągu alkoholowego, powodują silne działanie przeciwskurczowe i uspokajające, a rozszerzając obwodowe naczynia krwionośne, przewody żółciowe a zwłaszcza woreczek żółciowy, powodują łatwy przepływ żółci i spadek ciśnienia krwi, a w konsekwencji zmniejszają opory i poprawiają akcję serca oraz nerek.

Gorycz furokumaryn i innych związków powoduje także wydzielanie soku żołądkowego i poprawia trawienie.

Furokumaryny zwiększają też wrażliwość skóry na promienie nadfioletowe, powodując tym samym silną pigmentację skóry. Zbyt duże dawki wyciągu tego surowca działają ubocznie wywołując np. nadmierne krwawienie menstruacyjne, a u kobiet ciężarnych nawet poronienie.

Flawonoidy, a pośród nich rutyna, zmniejszają nadmierną łamliwość naczyń krwionośnych. Przetwory z liści ruty stosuje się przede wszystkim w skurczach dróg żółciowych i moczowych, w zaburzeniach krążenia obwodowego, przy zmianach miażdżycowych i kruchości drobnych na· czyń krwionośnych (zwłaszcza u osób starszych) a także w zaburzeniach menstruacyjnych i jako środek obniżający ciśnienie.

Składniki ruty słabo rozpuszczają się w wodzie i dlatego stosuje się przeważnie wyciągi alkoholowe ze świeżych liści biorąc 20-30 kropli z wodą 2-4 razy dziennie.

Przetwory tego surowca mogą być stosowane tylko pod kontrolą lekarza.


W Polsce występuje dziko tylko jeden przedstawiciel tej rodziny: dyptam  jesionolistny (Dictamnus albus)  często zresztą mylony z rutą zwyczajną. Obecnie ruta uprawiana jest w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

 
Ruta nie należy do ziół bezpiecznych, powinna być też stosowana z rozwagą i pod  kierunkiem doświadczonego zielarza. Roślina może powodować uczulenia a nawet poparzenia w postaci silnej wysypki na skórze oraz jej zaczerwienienia – z tego względu najlepiej ją pielęgnować w rękawiczkach. Na wysypkę dobrze działają okłady ze świeżych, zmiażdżonych kwiatów nagietka, albo też smarowanie maścią tranową lub mazidłem wapiennym.

Osoby uczulone na rutę powinny unikać kontaktu z tą rośliną !!!

Ziele ruty zawiera m.in. olejki eteryczne (limonen, pinen i in.), alkaloidy (skimianinę, graweolinę, arborynę i  rutaminę), falwonoidy, furokumaryny, kumarynę, kwasy organiczne, gorycze, garbniki, żywice, witaminę C oraz sole mineralne.  Składniki ruty słabo rozpuszczają się w wodzie i dlatego stosuje się przeważnie wyciągi alkoholowe ze świeżych liści biorąc do celów leczniczych 20-30 kropli z wodą 2-4 razy dziennie.
Wyciągi alkoholowe z ruty mogą wywoływać nadwrażliwość na promienie słoneczne, a większe dawki doprowadzić do krwawienia macicznego a nawet poronień. Z ziela ruty destyluje się niekiedy olejek eteryczny, używany do aromatyzowania wyrobów perfumeryjnych oraz mydlarskich. W kosmetologii natomiast wyciągi z ruty mogą być używane w leczeniu plamic naczyniowych, trądziku różowatego (głównie skóry twarzy), łojotoku oraz teleangiektacji (tzw. pajączki naczyniowe – grupa trwale rozszerzonych włoskowatych naczyń krwionośnych, przeświecających przez naskórek).

W starożytnych czasach ruta była uznawana za antidotum na wszelkiego rodzaju zatrucia i stosowano ją w ok. 80 różnych problemach zdrowotnych. Rzymianie uznawali ją m.in. jako środek poprawiający ostrość wzroku – była więc stosowana przez malarzy, rzeźbiarzy i rytowników (spożywano ją razem z rzeżuchą i chlebem). Tradycja ta przetrwała do czasów Leonardo da Vinci oraz Michała Anioła, którzy zgodnie twierdzili, że ruta pomagała im w poprawie ostrości widzenia. Starożytni Egipcjanie i Grecy używali ruty natomiast do stymulowania krwawienia miesiączkowego, jak również jako środka poronnego.
Za czasów biblijnych ruta była cenioną rośliną leczniczą, od której musiano płacić dziesięcinę. W Średniowieczu uważano ją za skuteczny środek pobudzający popęd płciowy (zwłaszcza u kobiet), ale również jako skuteczną ochronę przed dżumą. Herbatki z ruty stosowano przeciw napływom krwi do głowy, zawrotom, słabemu trawieniu, brakowi apetytu, biciu serca, stanom skurczowym, padaczce, histerii, zastojowi miesiączki. W pewnym okresie w kościele katolickim używano wiązek ruty do skrapiania wiernych wodą święconą. Od tego też czasu ruta zwana jest też czasami jako zioło łaski (Hebr of Grace).
Ruta cieszy się szczególnym znaczeniem u Litwinów. Jest ich narodowym kwiatem i uznawana jest za symbol cierpliwości i wytrzymałości, gdyż „raz posadzony krzew ruty może przetrwać setki lat”. Stary litewski zwyczaj nakazywał zabieranie z sobą nasion ruty w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Litwini wierzyli również, że liście ruty odświeżały oddech, leczyły histerię, podagrę, przynosiły ulgę w bólach oraz łagodziły skutki ukąszeń owadów.

Z rutą łączono liczne zwyczaje obrzędowe. Wplatano ją na przykład w wianek panny młodej, a następnie przechowywano w małżeńskiej sypialni – co miało gwarantować szczęście i spokojne małżeństwo. W pieśniach ludowych ruta jest wspominana jako godło dziewictwa. Ale wiankami z ruty i barwinka strojono również w trumnach zmarłych młodo chłopców i dziewczęta. Gdy ślub brała wdowa, lub dziewczyna która miała już dziecko, wianek ruciany przypinano jej na ramię, a nie na głowę. Dziewczyny nigdy nie siały, ani nie sadziły ruty – inaczej nie wyszłyby za mąż.

W starym, łacińskim dziele „O zachowaniu zdrowia” możemy przeczytać o rucie;

„Szlachetna ruta światło oczom słabym wraca,

surowo żuta, goi powiek zapalenie,

wstrzemięźliwością mężczyznom wypłaca,

w damach roznieca miłosne płomienie,

z mężczyzn czyni aniołów, weseli, oświeca,

a nadto tą usługą jeszcze się zaleca,

że uwarzona we studziennej wodzie,

zabija pchły i niszczy plemię ich w zarodzie”

Inne nazwy ruty: ruta ogrodowa, ruta zielona, ostrowonka, rutka.

Zastosowanie: Ruta zwyczajna ma smak korzenny, gorzki i pikantny oraz silny korzenny zapach. Olejek lotny z ruty ma zastosowanie w przemyśle spożywczym w produkcji koniaków i likierów oraz w przemyśle kosmetycznym do produkcji perfum. W farmacji wykorzystuje się go do produkcji wody aromatycznej (Aqua rutae), różnych nalewek, herbatek leczniczych i innych leków oraz pozyskiwania rutyny. Rutę jako przyprawę należy stosować w bardzo małych ilościach, ponieważ ma bardzo silny smak i zapach. Całe liście dodaje się do ogórków kwaszonych, pomidorów lub innych warzyw konserwowanych. Można nią także przyprawiać różne farsze, sałatki mieszane i warzywa. Specjalnego smaku nadaje baraninie i potrawom z sera. Można ją też dodawać do sosów ziołowych i zup. do potraw z jaj i grzybów. W większych ilościach ruta jest trująca.


W kuchni jej świeże, młode liście używane są do konserwowania dziczyzny,
aromatyzowania sałatek, surówek, mięs, duszonych potraw, kapusty, grzybów
i do gotowania ryb, zaś suszone ziele wykorzystywane jest do nacierania mięs,
przyprawiania bigosu, gulaszu.

Marek Hapon – motywy słowiańskie i nie tylko, prosto z Korei


Bogowie Ranów

© copyright by Marek Hapon

 

Marek Hapon mieszka na stałe w Chicago, ale przysłał nam tuż przed wakacjami kilka rysunków, które ma ze sobą w Korei. Nie chcieliśmy ich publikować w czasie wakacji żeby wam nie umknęły. Przedstawiamy je tutaj jako wstęp do bardzo obszernej galerii, do której rysunki obiecał nam przesłać po powrocie do USA.Obiecał też napisać o swojej twórczości i o sobie parę słów.

CB

Słowiańska chimera

Popołudnie Neptuna

My Deva

Dwuwierze

Drzewo Świata

Ajummas Mission

New World Disorder

Panna z porożem

Monument to Korean Students

Jerzy Przybył – kilka nowych obrazów do Księgi Ruty


Na początek nieco starsza (powstała chyba zeszłej zimy o ile pamiętam), znana wam już Czarna Królowa- Czarodana i Biały Kruk Lasota.

Wszystkim z niecierpliwością czekającym na publikację drukiem Księgi Ruty chcę powiedzieć, że pojawiło się światełko w tunelu i rośnie nadzieja na pierwsze wydanie tej księgi. Jerzy nadesłał ze Szwecji, fotografie cyfrowe swoich nowych obrazów. W drugim tomie Wielkiego Tajemnika Słowiańskiego znajdą się brakujące do tej pory wizerunki bogów według jego koncepcji. 

Przedstawiamy tutaj kilka obrazów w niskiej rozdzielczości. Są naprawdę wspaniałe, imponujące, pełne wielowarstwowej symboliki. To przedsmak tego co nas czeka w Księdze Ruty. Oto one:

© copyright by Jerzy Przybył

Boda – Wielka Pasterka, Pani Komór i Spichrzów

Lel- Lelij, Pan Pośmiertnych Żalów

Inna niż znana nam do tej pory Gogołada Jerzego Przybyła – Gogołada-Hihołda (znana z zapisów jako Holda), Pani Głagołu czyli Mowy Uroczystej i Zapisu – czyli run słowiańskich, z których jakąś tam wersją późno powstałą jest głagolica.

Mor – Moroz

Bogowie i ludzie: Siarczyście mroźna zima

Spor, Pan Powodzenia, Przysparzający Pożytków, Pan Dostatku i Bogactwa

Niech nam wszystkim ten Spor przysporzy na tyle pożytków i bogactw byśmy mogli w końcu wydać Księgę Ruty, a wam wszystkim niech przysporzy wszystkiego najlepszego. Zwłaszcza tym, co zaczynają nowe zmagania ze szkołami: niższymi, średnimi i wyższymi, niech przyniesie pełne POWODZENIE, czyli sukces.

CB

Księga Tura do posłuchania – odcinek 5


Prezentujmy kolejny odcinek radiowego nagrania Księgi Tura w wykonaniu Ewy Kolasińskiej  i reżyserii Romany Bobrowskiej. To dzień moich urodzin, ale i czas wielkiego Święta Matki Ziemi (od 20 do 26 sierpnia – w związku z pełnią księżyca, tym razem pełnia we wrześniu dopiero, na Święto Plonów, będące otwarciem Jessy-Jesieni, inaczej Owsienia-Tausienia oraz świętem bogów gospodarstwa Rgłów). Pozdrawiam wszystkich miłośników Mitologii Słowian i czytelników Księgi Tura

odcinek 5

CB

Księga Tura: Taja 10 – O Narodzinach Małych Bogów


© Copyright by Czesław Białczyński

Z okazji Święta Matki Ziemi – 20 sierpnia

Taja 10

O NARODZINACH MAŁYCH BOGÓW

według wszych kącin Słowiańszczyzny

Rgiełc Jerzego Przybyła

Słowo o narodzinach Małych Bogów

Bogowie nie są jak ludzie i nie postępują odpowiednio do ludzkich praw. Ludzie po wielokroć próbowali w swej pysze dorównać bogom i żyć, jak oni. Zapominali, że są co prawda ukształceni na boskie podobieństwo i pochodzą wprost od Swąta Światła Świata, ale nie są ani wieczni, ani nieśmiertelni. Śmiertelność ludzka jest powodem, dla którego człowiek podlega prawom prze- znaczonym dla rzeczy skończonych. Rzeczy skończone to te mające początek, a w związku z początkiem też i koniec. Dlatego pewnych działań ludziom wprost zakazano, innych zaś, które w żywocie boskim zdają się pociągać do naśladownictwa, człowiek dla własnego dobra nie powinien sobie przywłaszczać. Jeszcze inne rzeczy w postępowaniu bogów względem siebie wzajem i względem wszego świata, w tym i człowieka, które zdają się ludziom niesprawiedliwe, budzą zdziwienie albo oburzenie, czy nawet odrazę, nie powinny rodzić owych uczuć, bo ich rozważenie nie leży w możliwościach prostego, ludzkiego rozumu. Tak jest na przykład z tym, że między bogami brat z siostrą stają się małżonkami, a także z tym, że jedno dziecko ma czasem wielu ojców lub wiele matek. Pośród bogów takie sprawy są zwykłe i niosą za sobą konieczne pożytki. Wynikają wprost z boskich cech, z boskiego przyrodzenia i ukształtowania siły, którą sami bogowie wszak stanowią. Między ludźmi podobne czyny przynoszą szkody, o których dowodnie przekonali się w przeszłości nasi przodkowie, zwłaszcza Zerywanie, ale i liczni inni, w nieprzebranej liczbie pokoleń, jakie upłynęły od opuszczenia przez ludzi welańskiej Równi. Naśladownictwo bogów jest w tym wypadku zakazane.

Oto jak prawi o boskich związkach, małżeństwach i rodzących się z nich bytach Wielki Bojan, wnuk welesowy, wieszcz Wszechrusi i Wszechsłowiańszczyzny, który wywiódł się z rodu Polan, a osiadł w Grodzie Kija.

Wszyscy Małobogowie narodzili się w okresie, gdy Żywiołowie i Mocarze walczyli o panowanie nad Ziemią, Welą i Niebem. Działo się to, zanim bogowie zdecydowali, że nie rozstrzygną własnymi siłami owej wojny, a więc zanim ukształcono Potwory. Co do powicia niektórych z nich jest pełna zgoda między gromadami i kapisztami, co do innych podaje się do wierzenia różne szczegóły albo wręcz zupełnie odmienne powieści.

Wielu Małobogów zrodziło się poza parami małżeńskimi, a kilku z nich miało pogmatwany byt i trudne dzieje narodzin ci mieli też często więcej niż jednego ojca albo matkę. Kilku z nich znalazło też swoje miejsce w rodzie i tynie, z którego krwi nie pochodziło. Są oni jednak związani z dworami, w których znaleźli przytulisko i z niwami, na których czynią swoje roboty, a przez to wchodzą do owych rodów jakby się z nich wywiedli.

To, co na ludziach robi wrażenie bałaganu, ma zawsze swój wyższy trudno dostrzegalny porządek, bowiem jest tak, że nad małżeństwami, także pośród bogów, czuwa Łado i Mokosz, a praw boskich strzeże zawsze Perun, nad wszystkim zaś stoi Swąt i nic nie dzieje się poza Prawem Wszego Świata. Oto mimo licznych odstępstw i zdrad, a nawet posiadania pozamałżeńskiego potomstwa, nigdy się nie zdarzyło, żeby zmieniła się jakaś para między bogami. Małżeństwa boskie są stałe, są wieczne i nienaruszalne takie jest najwyższe prawidło.

Oto zdaje się, że Bogowie Mocy bezładnie parzą się z Żywiołami, ale gdy przyjrzeć się temu wnikliwie, łatwo zobaczyć, że tylko dziewięć razy doszło do zmieszania między nimi i tylko dziewięciokrotnie owo zmieszanie dało owoce. Kto zgłębił znaczenie czerty ,,9″, ten pojmuje i dotyka owego wyższego porządku, choć go nie potrafi do końca w rozumie rozważyć.

O synach Perperuny

Ponoć wszystko, co się dzieje w ziemskim świecie dobrego, a może i to, co złe, bierze początek od Perunów i na nich się kończy. Takoż i Krąg Małobogów od nich się zaczął, bo pierwsi zrodzili się Młodzi Perunowie, w tynie Jaruny na welańskich Wozhorzach. Tak to Perun wbiwszy srebrzyste ostrze błyskawicy w miękki brzuch Perperuny ustanowił pierwsze ogniwo Kręgu Małobogów. Od razu bowiem, od tego jednego pchnięcia, trzech krzepkich synów wyskoczyło z trzewi jego siostry i żony.

Pierwszy dobył się na świat Perunic, a zaraz za nim Turupit-Ciosno, a trzeci z synów trochę się ociągał. Tym trzecim był Łysk, nieco mniejszy i słabszy od dwóch pozostałych. Łysk, zwany też Porenutem, od samego początku był inny i od tamtych dwóch odstawał, a że Perperuna nie mogła trzech synów na raz karmić oddano najmłodszego do wykarmienia Pogodzie.

Niektórzy mówią, że Łysk najpierw był, jak inni Perunowie, mocarny i z gruba ciosany. Dopiero odkąd go Pogoda przystawiła do swojej piersi, stał się delikatny i mniej wojowniczy. Z powodu, że mleko Pogody nie było dla niego całkiem odpowiednie, podobno nie okrył się w ogóle włosami i na zawsze został „łysym bogiem”.

Perun, gdy tylko zobaczył synów, od razu rozdzielił między nich oręże. A uczynił to w ten sposób, że wyznaczył trasę biegu na Pirańskiej Wysoczyźnie i ułożył na niej w kolejności Miecz-Samosiecz, Samowrotną Siekierkę i Złotowłócznię-Małankę. Do Samosiecza, pokonawszy cztery kolejne pagóry, pierwszy dobiegł Perunic i jako najszybszy wziął go dla siebie. Do Samowracającej Siekierki, położonej o cztery wzgórki dalej, z dwóch pozostałych biegaczy dotarł wcześniej Ciosno i on ją sobie zabrał. Łyskowi, który okazał się najpowolniejszy, pozostała, wbita w wierzchołek dwunastego pagóra, Złotowłócznia-Małanka. Od tej chwili żaden z braci nigdy się ze swoim orężem nie rozstawał. Perperuna narzekała często na to, że ją synowie przy karmieniu owymi narzędziami w piersi kolą.

Perperuna Jerzego Przybyła

Zaraz też na początku, kiedy tylko młodzi Perunowie dostali broń do ręki, Ciosno, który był większy i mniemał, że jest silniejszy, przez co mu się należy pierwsze miejsce w rodzie, wyzwał na pojedynek Perunica. Nie mógł się pogodzić z przegraną w biegu. Na tej samej Pirańskiej Wysoczyźnie bracia stanęli do boju. Pierwszy uderzył Ciosno, gdy Perunic był jeszcze daleko. Perunic jednak odbijał wszystkie ciosy latającej Siekierki i posuwał się naprzód. Kiedy podszedł na wyciągnięcie ręki do przeciwnika, okazało się, że Miecz Samosiecz jest wiele bardziej przydatny w walce z bliska i Ciosno musi ustąpić mu pola. Odgłosy tej walki było ponoć słychać we wszy m świecie, a odbłyski boskiego oręża widziano nawet na niebieskim Sklepieniu nad Ziemią.

Mimo przegranej Ciosno jeszcze raz wyzwał Perunica, do trzeciego boju. Tym razem miała to być walka bez oręża. Stanęli w oddaleniu od siebie i wpierw zaczęli rzucać kamieniami. Kamienie wyrwane z welańskiego gruntu świstały w powietrzu i raziły po równo obu przeciwników. Obaj jednak byli odporni na te uderzenia. Podsunęli się więc do siebie i razili się ułomkami skalnymi z całkiem bliska. Tylko iskry leciały od piersi i głów potężnych bogów. Jakby mieli żelazne pancerze na sobie, a nie gołe ciało, kamienie nie wyrządzały im żadnej szkody. Odłożyli zatem kamienie i rozgorzała walka na gołe pięści. Perun baczył przez cały czas, gotów ich rozdzielić, gdyby się zbytnio w sobie zapiekli albo któryś złamał zasady. Cały dzień i noc tak się bili, a nocą tylko błyskawice rozświetlały niwy. Na chwilę, o świtaniu, przerwali i Perperuna karmiła ich wtedy własną piersią. A nie mogąc patrzeć, jak okrutnie przeciw sobie stają, żeby przerwać ów bój, dała Perunicowi trzy łyki pokarmu więcej. Gdy stanęli ponownie i jęli się okładać pięściami tak, że aż grunt welański się trząsł pod nimi, i znów się wydawało, że noc nie przyniesie rozstrzygnięcia, Ciosno zasłabł nagle i upadł pod uderzeniami Perunica. Perunic rzucił się na leżącego i chciał mu kamieniem roztrzaskać głowę. Ojciec powstrzymał jednak jego rękę i nie pozwolił zabić brata.

Złośliwi prawią, że Perperuna nakarmiła pełniej Perunica nie z żalu nad nimi oboma, bo to uczucie jest jej zupełnie obce, lecz dlatego, że chciała, żeby wygrał pierworodny. Perunic jest wielkim ulubieńcem swojej matki i często jej towarzyszy w niebieskich wędrówkach.

Ciosno już nigdy więcej nie stawał przeciw starszemu bratu, a wiele rzeczy, od tamtego czasu, zrobili razem. Ułożył się więc powszechny obyczaj, który poszedł od Perunów, że szanuje się starszego brata, a pierworodny wszystko bierze najpierw. Po nim dopiero, w kolejności, biorą następni. Także brat na brata nie podnosi ręki, bo to niezawodnie ściąga na napastnika gniew Peru na. Taki człek może zostać uderzony Srebrzysto-Kamienną Błyskawicą Pana Piorunów szybciej, niż pomyśli. Brata, co zabił brata, karze się zaś ukamienowaniem.

Wśród Zerywanów przejęto też zwyczaj, w którym synowie zmarłego wodza, księcia lub króla, na wzór potomków Perunowych, stawali do biegu i ten otrzymywał po ojcu schedę, który ów bieg wygrał. Szanowali ów obrządek szczególnie Lęgowie, a po nich wszystkie kraje lechickie.

Perunic nosi tytuły Pana Burzowego Nieba, Władcy Nawałnic i Pana Ziemskich Piorunów. Złotoognisty Miecz-Samosiecz jest jego narzędziem. Znany też jest i czczony pod mianami Grozy, Kuksa-Łama i Derża1. Jest krewkim i porywczym bogiem. Nie bardzo ma szczęście w miłości, tak jak i pozostali młodzi Runowie. Najpierw związał się z Zorzą, lecz ta zdradziła go z Chorsińcem- Księżycem, potem z Dengą, ale w dzień ślubu zbiegła ona z Welesem. Na koniec został z niebezpieczną Watrą, z którą ciągle do dziś się zmaga. Księżyca przeciął w złości na pół swoim samosieczem, wybił całe potomstwo swoje i Zorzy, ranił także poważnie boginię-matkę Mokosz podczas bijatyki Runów ze Źrzebami o maki. Jego pomocnicami w boskich robotach są bogunki-stworzyce zwane Ognicami.

Turupit czczony jest pod mianami Ciosny, Udara i Tura-Kołoty2, a jego narzędziem jest Latająca Samowrotna Siekierka, nazywana także Kołującą Siekierą. Jego pomocnikami są boguny Grzmotniki. Porenut nosi miana Łyska, Włuka i Łaska3, a posługuje się Złotowłócznią-Małanką. Pomocnikami Łyska (Yska) są Mruki-Myrgi, zwane także Stralaczkami. Ciosnę tytułują Panem Grzmotów oraz Władcą Wstrząsu i Głosu, zaś Porenuta Panem Błyskawicy.

Na pamiątkę tego, co się wydarzyło na Pirańskiej Wysoczyźnie Weli, z początkiem każdego nowego roku, czyli z początkiem wiosny otwieranej przez Peruna uroczyście Pierwszą Błyskawicą, w grodzie Gleń odbywał się bój. Na placu przed gleńską kapisztą Turupita, dwie drużyny młodzieńców przybranych w barwy Perunica i Ciosny walczyły ciskając w siebie kamieniami. Uderzony do krwi wycofywał się z walki. Na placu pozostawał na koniec jeden młodzieniec, który przybierał tytuł młodego króla i stawał się bohaterem obdarzanym szczególnymi względami przez cały rok. Z tego, która drużyna zwyciężyła w boju oraz jak przebiegała walka, wróżono o przebiegu rozpoczynającego się roku, a także poszczególnych nadchodzących miesięcy.

W Grodzie Kija, gdzie Perun cieszył się największą czcią pośród wszych ziemic Sławian, w ten sam dzień co w Gleniu, urządzano między dwiema grupami młodych wielką walkę na pięści, a zwycięzca królował młodym aż do następnej wiosny.

Tak samo w Karodunie Grodzie Kraka u stóp Kopca Swaroga, odbywały się wiosenne boje. Jedna gromada zdobywała Kopiec, a druga go broniła. Obie obrzucały się kamieniami. Z czasem w tym perunowym obrzędzie kamienie zastąpiono jajkami, atrybutem Swąta i Rodżany. Bohaterem roku zostawał w Karodunie, gdzie bardziej czczono Swaroga i Chorsa, ten z młodzieńców, który najszybciej wszedł po gołym słupie na jego wierzchołek, czyli na „niebo”.

Łysk-Porenut chętniej bywa we dworze Podagów, choć nie należy do ich tynu, i często jest widziany w orszaku Pogody Weni, Pani Dobrego Powietrza, podczas jej niebiańskich i ziemskich wędrówek. Rosza, która także na dworze Weniów chętnie się pokazuje, unika Łyska od czasu, gdy ją porwał i próbował uwięzić w swoim dworze. Oboje spotykają się z Pogodą, ale każde przychodzi do niej osobno. Jego główna świątynia znajdowała się w Gardźcu na Rugii, a stojący w niej posąg o pięciu twarzach przedstawiał cały pięcioosobowy ród Peruna.

 

Czisłobog-Podag W. Korolkowa

O Młodych Weniach

Starzy Weniowie są złym małżeństwem, podobnie jak Rodowie. Dzieje się tak dlatego, że oboje oni są bardzo zmienni i w niczym nie mogą się ze sobą zestroić ani zgodzić. Mimo że bardzo do siebie podobni, żyją więc właściwie osobno, tylko z rzadka czyniąc cokolwiek we dwoje. Pogoda łatwo zmienia nastroje i lubi towarzystwo Chorsa. Niektórzy prawią, że jest w nim potajemnie zakochana, stroi się dla niego w przeróżne suknie, a z każdą zmianą sukni zmienia się jej wygląd i nastrój. Humor Pogody zależy od tego, jak jest między nią a Chorsem. Gdy ten odwraca się do niej i do Ziemi plecami, zaraz się jej zmienia na gorsze, gdy zaś uśmiecha się do niej w pełni, odmieniona pięknieje, oduśmiecha się, przystraja w ponętne barwy.  

Jest też między Weniami-Rodzicielami przepaść polegająca na tym, że każde lubi zupełnie inne zajęcia i nie ciekawi go, co robi drugie. Podag bez przerwy się kręci po różnych bezdrożach, wiekami przemierza szlaki i ścieżki, i nawet na chwilę nie spocznie w swej nieskończonej wędrówce. Stąd nigdy nie były im potrzebne wspólne dzieci, bo każde chciało mieć dla siebie wyrękę.

Pogoda któregoś welańskiego ranka poprosiła Łada, który był jej bliski, przez swe przyrodzone uładzenie, by jej dał syna. Ale on nie chciał nic robić bez zgody żony. Bogini postanowiła przekonać do swojego pomysłu oboje małżonków. Najpierw poszła do Leszy-Borany po świeże, zielone sosnowe szyszki. Po długich namowach i wychwalaniu zalet Pani Kniei, dostała worek tych specjałów z pierwszej owocującej u stóp Trzygławia ziemskiej sosny. Potem Pogoda zawitała do Reży i poprosiła o kwiaty z jej Zielonej Łąki. W zamian ofiarowała wszystkim kwiatom łąkowym znajdującym się we władaniu Reży przepiękny zapach woń, bo do tej pory były bezwonne. Zebrała trzy wielkie bukiety jeden z maków, jeden z chabrów i jeden z rumianków. Reża była zachwycona, bo każdy kwiat pachniał teraz inaczej, a jeden piękniej od drugiego. Następnie Pogoda udała się do Kupały-Dziwienia. Przystrzygła mu brodę i ułożyła włosy w piękne wełny. Poprosiła w zamian o to tylko, co ścięła. Dziwień zgodził się, bo był prawdziwie zadowolony z nowego uczesania, które podziwiały potem wszystkie boginie. Na koniec pobieżała Pogoda do Śreczy po Zaczyn. Tu poszło jej najgorzej, jako że Śrecza bardzo zazdrośnie strzeże kłąbków sporzynu. Pogoda musiała ukraść jeden kłąbek, ale więcej nie było jej trzeba. Śrecza zresztą także wspominała dobrze ową wizytę Pogody, bo nikt z nią jeszcze tak miło nie rozmawiał. Ze wszystkim, co zebrała, udała się bogini w cichy welański zakątek. Szyszki sosnowe wrzuciła do kadzi i zalała wodą z Pełnicy, a do tego dorzuciła połowę sporzynu. Tak samo postąpiła ze ściętymi włosami Dziwienia, które zalała w drugiej kadzi. Tak powstało sosnowe piwo i kupalne pachnidło. Tym pachnidłem nasmarowała się Pogoda dokładnie, po czym z kwiatów Reży uplotła trzy wieńce weselne i okryła je własną wonią. Tak przygotowana, udała się do Ładów. Łada-Łagoda zachwyciła się wzbudzającym mocną żądzę, nawet w niej samej, pachnidłem Pogody, a Łado wspaniałym piwem. Jedno i drugie dała im Pogoda w darze. W dobrym nastroju Ładowie zawarli z Pogodą małżeński związek, który przypieczętowano założeniem na głowy kwietnych wieńców i sporym łykiem piwa. Łagoda zaspokojona garńcem pachnidła nie miała nic przeciw wspólnemu łożu. Tej nocy upojony piwem sosnowym i podniecony kupalnym pachnidłem Łado spłodził Ośladę, zwaną także Usładą-Stłudą, Osidłą i Osadzą-Siudą4. Osidła stała się Panią Spokoju, Panią Spoczynku i Osiadłości, Władczynią Celu, także Panią Siodła i Pasterką Koni. Jej narzędziem jest Siodło-Posiadło, które dostała od swego sturękiego ojca, przy urodzeniu. Jej pomocnikami są stworze zwane Świczkami. Ona jedyna osiodłała i osadziła boskiego wierzchowca Świchrza wyruszając do boju przeciw swoim ojcom w Wojnie o Krąg. Siodło Osidły jest takie, że kto na nim siądzie, ten już nie chce wstawać i nigdzie dalej iść. Jednak założone na wierzchowca Siodło-Posiadło sprawia, że koń niesie człeka prosto do celu, a jeździec nigdy nie jest drogą zmęczony. Osidła posiada też drugi atrybut Sadzę-Mazidło. Mazidłem Osidły znaczy się w obrzędzie Siuda-Baby te dziewczyny, które dojrzały do osiadłości, czyli są zdolne rodzić potomstwo, a potem założyć nowe ognisko rodzinne.

Sadza osiadająca w kominach domostw jest symbolem trwałości domowego ogniska. Sadza pochodząca z ognisk świątynnych, którą na pośladkach dziewcząt odciska się znak tajemny bóstwa, ma nie tylko moc dawania płodności, ale i siłę przywiązywania młodej kobiety do osoby jej kochanka czy małżonka albo do dziecka. Posiadło ma moc przywiązywania do stałego miejsca.

Swoim postępowaniem, które zadowoliło wszystkich bogów, Pogoda zdobyła sobie przydomek Zgody-Ugody i stała się wzorem przywoływanym nawet przez Boga Bogów, gdy wyszedłszy z Kłódzi łajał innych za swary.

Siodła wzorowane na Siodle-Posiadle, z pojedynczym lub podwójnym rogiem, znajdują się we wszystkich kątynach Osidły i służą w Święcie Siuda-Baby, które jest Obrzędem Przejścia dla kobiet. Dziewczęta-dzieci stają się dzięki tym wyzwolinom dziewkami5, czyli młodymi, wolnymi kobietami, które cieszą się zupełną swobodą aż do zamążpójścia. Najważniejsza i największa kątyna Osidły nachodzi się razem z przybytkiem Łady-Łagody na Ledniej Górze w ziemicy Wiślan6 opodal Karodunonu (Krakowa). Osidła-Usłada nie lubi zmieniać miejsca ani się włóczyć, czyni jednak od swoich zasad jeden wyjątek. Jest zakochana bez pamięci w Swarożycu, a ten jak wiadomo spędza każdą noc samotnie w swoim pałacu. Pałac Swarożyca nie znajduje się jednak wysoko, w czarnym Niebie, lecz leży pod wodami. Tam go przeniósł Chors dawno temu, z uwięzionym w złotych izbicach Swarożycem. Swarożyc z pomocą innych bogów dobył się z głębi wód, ale jego niebieski pałac na zawsze pozostał na dnie Ciemnego Jeziora. Syn Swarogowy każdego wieczoru tam zachodzi, a Usłada osładza mu samotność i przygotowuje łoże, ścieląc posłanie ze złotej materii.

Rodzeństwo młodych Weniów jest bardzo od siebie różne. Zmieszanie Osidły z innymi Mocami, a Podażgwika z Żywiołami spowodowało, że są oni sobie odleglejsi jeszcze bardziej niż rodzice.

Posłaniec (Pąt-Dag-Żwik) według W. Korolkowa

Tak się złożyło, że Podag podpatrzył Pogodę, gdy się gotowała na wizytę u Ładów, i pozbierał skrzętnie wszystkie resztki po jej robocie. Nie było tego wiele, ale starczyło na jedną ucztę. Zaprosił na nią Podag Swarę i Perperunę. Boginie upiły się piwem i zbliżyły do Podaga, a znalazłszy się blisko poczuły nieprzepartą żądzę. Nie wiedziały, że tak działa pachnidło Pogody. Podag, rzecz jasna, skorzystał z ich przychylności. Po upojnej nocy boginie z przerażeniem stwierdziły, że w ich brzuchach pulsuje ognisty żywot. Bały się wrócić do swoich mężów. Podag dobył z nich oba zarodki, za co boginie zostały mu na zawsze wdzięczne. Włożył je sobie pod język i tak nosił, aż mu się nie zdało, że nadszedł czas. Kiedy wypluł to, co tam miał, okazało się, że zarodki zrosły się w jedność zlepione jego śliną. Na kamienie welańskiej niwy wypadł z ust Podaga jego jedyny syn Podażgwik.

Imię swoje zawdzięcza Podażgwik nie tylko temu, że jest z krwi Podaga i dwóch żgwiących bogiń Swary i Perperuny, lecz i temu, że był tym, który dał ludziom ogień podawcą żgwi. Podażgwik nosi wtóre miana Podagżyka-Podagrzyca, Pąćdażgwika i Posłańca7. Nosi również tytuły Pana Ścieżek i Bezdroży, Władcy Mgieł, Boskiego Posłańca. Podażgwik nie rozstaje się z Samonapełniającą Łagwią-Bukłakiem oraz Wielomastnymi Wiciami. Wici różnej maści znaczą różne noszone przez niego wiadomości. Jego pomocnikami są bogunowie Chmurniki. Podagżyk ani chwili nie siedzi w jednym miejscu, wciąż się przemieszcza i wędruje zupełnie jak Łysk, który jest znanym włóczęgą. Podagżyk często towarzyszy swej przybranej matce Pogodzie, ale także Dabodze, Zorzy, Roszy i Śląkwie, i Perperunie. Najczęściej widzi się go blisko Śląkwy-Słoty. Od Dengi dostał, w nagrodę za pomoc w odebraniu maści Krasatinie, wspaniałego Siedmiobarwnego Konika-Sekiela, który stał się jego wierzchowcem. Podażgwik został boskim posłańcem z powodu ruchliwości. Za to Osidła nie rusza się prawie nigdy i nigdzie ze Zdrożnej Ostoi, jej ulubionego miejsca na Niwie Weniów.

Pogoda oddała Dziwieniom swoje czarowne wyroby. Zarówno Łado jak i jego żona stwierdzili, że zbyt im piwo sośninowe i pachnidło kupalne mąci ładność wszech rzeczy i nie mogą zatrzymać dla siebie owych wytworów. Również wieńcami podzielili się Ładowie z Dziwieniami stając się wspólnie Opiekunami obrzędu weselnego. Ładowie opiekują się w tym obrzędzie zaślubinami (wianowaniem), Dziwieniowie weselem (zwieńczeniem), a z nimi Gospódzowie (Radogostowie) sprawujący pieczę nad zakładzinami nowego gospodarstwa. Na boskich opiekunów całości owego ważnego obrzędu przejścia bierze się zawsze Źrzebów (Makosza i Mokosz), by zapewnić nowemu stadłu jak najlepszą dolę.

Osidła jest pulchną, grubą boginią o młodej twarzy, słodkim uśmiechu i oszadziałych siwizną włosach. Jest matką rodu olbrzymów zwanych Osiłkami, którzy byli przeciwnikami Obrów. Mimo łagodnego usposobienia bogini ta potrafi być wojownicza, czego dowiodła odgrywając pierwszorzędną rolę w bitwie z Borowiłami, którzy uwięzili całą zwierzynę w borach.

Podaga Zofii Stryjeńskiej

O Podagżyku według kąciny w Płoni

Milingowie świątyni Podaga w Płoni w ziemicy Wagrów8 podają zupełnie inną wersję narodzin Podażgwika-Podagżyka. Prawią oni, że Podag nigdy nie miał czasu zajmować się płodzeniem potomstwa, bo wiecznie wędrował po niwach i niebiosach, wyznaczając coraz to nowe szlaki i drogi. Pogoda strasznie się nudziła przez jego ciągłe nieobecności, a kiedy zaczęła nalegać, by osiadł i spłodził wreszcie potomstwo, przymknął oko na jej dawną skłonność do Chorsa i sam go jej podesłał. Chors jest według nich ojcem Podagżyka, choć się potem zawsze tego wypierał. Stąd ciągłe wielkie uczucie Pogody do Chorsa i jej pociąg do innego jego syna Księżyca, podobnego ponoć do ojca jak dwie krople wody. Stąd także, narodzony z lędźwi Pogody i Chorsa Podagżyk, częstym bywa u Chorsów gościem i jest najlepszym przyjacielem Księżyca-Chorsińca. Odkąd Chors przestał w ogóle bywać na Ziemi, piękna bogini, gdy tu jest, rozgląda się za Księżycem i dla niego zmienia strojne suknie. Podagżyk jest, według nich, podobny z przyrodzenia do Podaga, ponieważ płynie w nim żwawa krew Weniów. To jedyny powód, dla którego, zdaniem milingów płońskich, powstały opowieści, jakoby Podag był ojcem Podagżyka. Według ich słów bóg ten jako jedyny spośród władców welańskich nie ma żadnych dzieci i dlatego jest Panem Swobody, Panem Wolności, nie służącym ani nie podlegającym nikomu ni niczemu.

Nie może to być do końca prawda z ową niepodległością, bowiem żadna inna kątyna, kościół ni kapiszta nie potwierdzają, aby jakikolwiek bóg istniał nie uznając zwierzchnictwa Pramaci i Praoćca, a zwłaszcza samego Swąta-Światowita.

Łado tybetański według Mikołaja Raricha

Pozostałe dzieci Łada oraz Łady-Łagody

Oboje Ładowie są dosyć płodni. Z ich lędźwi przyszło na świat sześcioro dzieci. Jednakże nie mieli ani jednego wspólnego dziecka. A stało się to przez zachłanność Łada.

Niektórzy mówią, że kiedy Pogoda jako pierwsza przyszła do nich prosić o syna, Łado nie odpowiedział jej od razu nie dlatego, że się chciał poradzić żony, ale po to, by wzmóc w Pogodzie żądzę. Tych dwoje, Łado i Łagoda, wcześniej już zawarło przymierze. Postanowili mieć jak najwięcej dzieci z różnymi boginiami i bogami spoza swojego tynu, po to by jak najszerszym władztwem własnej krwi objąć w posiadanie świat. Łado zawsze chciał trzymać w swoich rękach wszystko, a że miał ich tylko sto, więc mógł trzymać ledwie sto z najważniejszych rzeczy wtórych. Najbardziej martwiły go tyny ciemnych mocy, gdzie żaden bóg poza gospodarzami nie mógł nawet sięgnąć okiem, a co dopiero rozciągnąć swą władzę. Były to przede wszystkim dwory Morów, Nawiów (Welesów), Plątów i Ksnów (Chorsów). Także tyn Źrzebów (Makoszy) i Dziwieniów (Kupałów) był dla Łada zamknięty. Makosz nigdy nie chciał mu mówić, co będzie i gdzie, ani kiedy, a Kupała często działał tak, że się od tego burzył ład wszego świata. Dzięki zapłodnieniu Pogody Łado obiecywał sobie wpływ na Niwę Nieba. Miała mu go zapewnić ich wspólna córka Osidła. Wiele z planów Łada się nie spełniło. Osidła na przykład osiadła na Weli i tak ją sobie upodobała, że często nie bywa nawet na welańskich zborach, a po niebiesiech w ogóle nie chadza.

Kiedy Łado spłodził już Osidłę, postanowił, że teraz przyszedł czas na Makoszów i Plątów za nich sam się chciał zabrać. Do Nawiów (Welesów) wysłał swoją żonę. W dalszym planie, Łado wziął na siebie tyn Dziwieniów, a Łagoda miała wziąć Chorsów. Na koniec zostawili sobie Morów, których nieufność postanowili pokonać oboje pospołu.

O Makoszu, Plątwie, Przeplącie, i Ładzie oraz ich synu Mądzie

Mąd, zwany też Mikołą, jest mądry, ale jego działania są bardzo mętne. Pochodzenie Mąda, jak i wszystko w jego postaci, nie jest do końca jasne. Z przyrodzenia najbardziej podobny do obojga Plątów, wszedł do ich tynu, choć nie jest właściwie ich synem. Oboje Plątowie maczali jednak palce w jego poczęciu i wychowaniu, a według niektórych kątyn to Plątwa była jego matką. Powszechnie, mimo wszystko, to macierzyństwo przyznaje się Mokoszy.

Było to tak. Mokosz bardzo chciała mieć Przetak, czyli sito, które jej było potrzebne do kropienia i cedzenia śnitek mokrzaków, mokosznych pajączków z Bańskiej Łąki. Łado od jakiegoś już czasu potajemnie się do niej zalecał i usiłował ją bezskutecznie w różne miejsca zwabić. Nie było to proste, bowiem bogini, sama bardzo zazdrosna o swego męża, dawała Ładowi mocny odpór. Zazdrość Mokoszy, nie mająca żadnych powodów, była powszechnie znana, a tak wielka, że bogini nie zostawiła nigdy sam na sam z Makoszem nawet swojej córki Dodoli. Makosz bardzo bolał nad tym i cały świat cierpiał, bo wiele było prac przy wyplataniu Bai (Materii Świata), które powinien był Pan Źrzebu robić z Dodolą, żeby źrzeb i dola wszych bytów splotły się ze sobą należycie9. Na dobry pomysł wpadła Plątwa, której się Łado zwierzył ze swego kłopotu. Podstępna Plątwa wyznaczyła cenę za swoją radę. Umówiła się z Ładem, że ten da jej na własność najcenniejszą rzecz, jaką posiądzie, w pierwszym dziewiątym dniu od spełnienia swej żądzy. Poleciła bogu, by powiedział Mokoszy, że Przepląt wyplecie dla niej Sito tak mocne i piękne, jak jego Sieć, którą uczynił z wikła. Jednakże musi ona osobiście odebrać podarunek w Czarownej Jaskini w Górach Stołpowych. Tam zwabią Mokosz i Łado będzie mógł zaspokoić swoje żądze.

Plątwa bez trudu przekonała męża, by wywiązał się z zamówienia. Obojgu im zależało, żeby Mokosz miała przetak wikłający nieci, plączący wierg rzeczy. Nikt nie potrafił tak pleść jak Przepląt, więc Mokosz usłyszawszy wspaniałą nowinę udała się do jaskini. Milkliwy zwykle Przepląt przywitał ją bardzo ciepło, ale mina mu zrzedła, kiedy zobaczył, że bogini przyniosła ze sobą łozinę do wyplotu i nie chciała się ruszyć znad jego głowy w trakcie roboty. Wtedy właśnie wkroczyła Plątwa, która sprowadziła do jaskini Łada. Łado rzucił się na Mokosz, obejmował ją stu rękami i całował, gadał miłe głupstwa, aż zawrócił jej w głowie. Mokosz uległa wtedy Ładowi w jednym z najciemniejszych zakątków Czarownej Jaskini. Przepląt skorzystał z nieuwagi bogini i udało mu się wpleść w Przetak sporo wikła zamiast łoziny.

Mokosz, nic nie podejrzewając, zabrała podarunek i wróciła do swego domu. Tutaj się okazało, gdy zaczęła Przetaka używać, że śnitki-wołocie, które przezeń się przesnują, dziwnie zmienny dają wierg i dolę. Wikło było grube i twarde, a wychodzące jego okami wołocie stawały się bardzo cienkie i kruche, wrażliwe na zerwanie. Tylko woda deszczowa, spadająca z nieba na sito, zmiękczała wikło i wtedy przepuszczało ono grubsze nieci. Mokosz nie mogła jednak zaprzestać używania Sita, bo Makosz natychmiast by coś zaczął podejrzewać. Na dobitkę stwierdziła, że jest ciężarna. Zwierzyła się w rozpaczy Plątwie. Ta lotem ptaka zaniosła nowinę Ładowi. Nie był zaskoczony, o to mu właśnie chodziło.

Oboje Plątowie ofiarowali się dać Mokoszy, na czas porodu, schronienie w swojej Jaskini. Makosz-Dodol cały czas coś podejrzewał, bo jego żona zachowywała się dziwnie i stroniła od niego.

Na pierwszy dziewiąty dzień po tajemnym spotkaniu Mokosz poczuła, że zbliża się rozwiązanie. Pobieżała w Góry Stołpowe. Tu, w tym samym zakątku Jaskini Czarownej, gdzie dziecko poczęto, u Czarnego Źródła, powiła Mąda.

Jaskinia Czarowna jest jednym z Miejsc Osobliwych Weli. Tutaj zbiega się w podziemiach Rzeka Rzek i jedna z dróg Sowiego-Polela wiodąca od Komory Welesów do Nawi. Tędy są prowadzone przez Polela dusze zmarłych. Rzeka Rzek zwie się w owym miejscu Mętnicą, jako że jest zupełnie nieprzejrzysta, a na jej brzegu tryska czarne źródło dające wodę śmierci. Jednocześnie nad jaskinią piętrzy się Góra Stołpowa, a obok niej wyrasta jasnożyw Bożeboga. Wszystko, co tutaj ma swój początek, musi mieć powikłany wierg i byt. Dlatego, a również z lęku przed mężem, Mokosz nie zamierzała brać syna ze sobą.

Mokosz Stanisława Jakubowskiego

Plątwa zdecydowała się ochoczo wykarmić dziecko własną piersią. Była wtedy ładna, mocna i pełna, nie tak jak później, kiedy za karę wyschła na wiór, zbrzydła i stała się złośliwa10. Kiedy przyszedł Łado, Mokosz ofiarowała mu syna. Wtedy Plątwa przypomniała Ładowi o umowie i ten musiał jej oddać dziecko. Plątwa zabroniła mu zachodzić do syna kiedykolwiek, bo bała się, że będzie miał na dziecko „zły” wpływ. Tak przyszedł na świat Mąd i został przy Plątach.

Makosz-Dodol odkrył, że w Sicie-Przetaku wplecione są wikła Przepląta. Kilkakrotnie śledził swoją żonę, gdy ta szła w odwiedziny do swego syna, wciąż ukrywanego przez Plątwę w Czarownej Jaskini. Zawsze jednak gubił trop. Któregoś razu posłał więc za nią Podaga, znającego wszystkie tajemne ścieżki na świecie, i ten trafił do jaskini. Doniósł Dodolowi o wszystkim, co tam widział. Dodol popędził do Przepląta. Zamierzał pomścić hańbę i zabić jego oraz dziecko. Myślał, że to Pan Niezgody jest ojcem potomka Mokoszy. Przepląt został znienacka zaskoczony atakiem i choć bronił się dzielnie przed nacierającym Dodolem, wydawało się, że za chwilę zostanie sromotnie pobity. Lamentująca Mokosz zupełnie odchodziła od zmysłów. Tylko Plątwa zachowała zimną krew. Ukryła Mąda w dziupli welańskiego wiązu i popędziła po Łada. Tym razem on postawił warunki: po pierwsze Makosz nigdy nie dowie się, że on jest ojcem Mąda, po drugie, będzie się widywał bez przeszkód ze swoim synem, po trzecie, przez cały miesiąc każdego welańskiego roku będzie gościł go w swoim tynie i uczył właściwego Ładom rzemiosła. Plątwa musiała się zgodzić. Łado przybył i powstrzymał Makosza-Dodola szykującego się do śmiertelnego ciosu. Przepląt wziął ojcostwo Mąda na siebie, a żeby zadośćuczynić krzywdzie, jaka spotkała Pana Źrzebu, postanowił osłaniać jego potajemne schadzki z córką, Dodolą. Makosz-Dodol przystał na taką zapłatę.

Od tego czasu, ilekroć Dodol chce się spotkać ze swoją córką, prosi o pomoc Przepląta. Ten swoim podstępnym zwyczajem, nucąc tęskne pieśni, ściąga do siebie Śląkwę i Perperunę, które bardzo lubią go słuchać. Boginie wzruszają się łatwo i płaczą nad dolą bohaterów Przeplątowych śpiewów. Kiedy deszcz leje, Mokosz jest bardzo zajęta swoim Sitem. Łapie pojedyncze krople i skrapia nimi nieci-wołoci. Wtedy Dodola i Makosz-Dodol mogą się wymknąć niezauważeni. Dodol przebiera się w kobiece suknie, Dodola kryje się w chmurach Perperuny, a potem spotykają się w Czarownej Jaskini. Oboje są ostrożni, bo gdyby Mokosz odkryła ich schadzki, gotowa przeciąć nieci ich żywota albo tak wołocie-śnieci przeznaczone na ich wierg, byt i dolę osłabić, że już nigdy nic dobrego by ich oboje nie spotkało. Mąd przez długie przebywanie w dziupli nabawił się garbu, który mu już na zawsze pozostał. Chętnie też w czasie swych wędrówek przemieszkuje w dziuplach wiekowych drzew, zwłaszcza wiązów.

Mąd-Mikoła – Wilczy Pasterz z Wilczego Uroczyska

Mąd jest nazywany Panem Zmącenia, Władcą Zemsty, Panem Ćmicy, Opiekunem Wilków lub Wilczym Pasterzem. Posługuje się otrzymanym od Łada i Przepląta Kijem-Wijem, nazywanym też nieraz Sochą-Mądką. Kiedy był jeszcze dzieckiem, wystrugał sobie Rogalkę-Kołotuchę, którą mącił wody, ale tę zabrała mu Plątwa. Posiada także Miech-Wór, w którym ukrył Kamień Kamieni, gdy toczyła się walka z Podbójem-Światogorem. Z tym Miechem i Kijem wędruje po Ziemi w towarzystwie wilków i często pomaga ludziom, a nawet obdarowuje ich trzymanymi w miechu przedmiotami. Mąd dopomógł uwięzionemu Sadce przerwać grę na gęślach, powstrzymać tany Władcy Wód i wydobyć się z podmorskiego dworu Wodo-Wełma. Sadko postawił mu za to świątynię w Nowogrodzie. Mąd był również ojcem witiazia Dołmonta. Jest bardzo czczony przez Kaszubów, których czarownicy twierdzą, że najczęściej gości w ich ziemicy, wyprowadza błądzących z boru i zadaje zagadki. Jak to z Mądem-Mikułą bywa, kto mu odpowie, może odejść i otrzyma jeszcze podarek, a kto nie odpowie, musi oddać duszę i staje się zduszem, mieszkańcem Piekła. Mąd nosi miana Mętlika-Nikuły (Mikuły), Mądraka-Zwóda i Mąda-Kóła11. Jego pomocnicami są stworzyce Mątwy. Biorąc podarek od niego zawsze należy pamiętać, że może się on okazać czymś takim, jak dla Światogora był Kamień Kamieni.

Wilczy Pasterz według W. Korolkowa

Niektórzy, zwłaszcza kołoduni nowogrodzcy, z burskiego plemienia Słowenów Nailmeńskich twierdzą, że był on synem Sima, a nie Łada, i że wszystko powyższe jest prawdą z tą jedną właśnie różnicą. Jest to możliwe, ponieważ Mąd to jeden z dziewięciu bogów Podziemia. Jako Pan Ćmicy-Ciemności, Władca Zmącenia, Pan Zaślepiający, często przewodzi Ciemnym Siłom. Ćmica nie jest ciemnością widzialną, lecz mocą zła. Mimo że Mąd niejeden raz stawał po stronie ludzi, jest równocześnie głównym sprawcą wyciągnięcia z Założy i Piekła złych dusz, ożywienia ich pod postacią Zduszów i utworzenia z nich sotni Wojska Ciemności. Zmagania między Wojskami Ciemności a Drużynami Niebieskimi odbywają się od czasu Wojny o Krąg cztery razy w roku, a ród Zduszów nęka ludzi przez cały okrągły god. Mąd ma swój niechlubny udział w kształtowaniu nieci bytu i wiergu, które skrapia razem z Plątwą wodą śmierci z czarnych źródeł. Jego stałymi towarzyszami są inni „ciemni małobogowie”: Bodnyjak-Bezdnik, Licho, Dzieldzielija, Zmora, Skalnik, Dyj-Bełt, Lelij i Polel-Sowica. Boginki zwane Mątwami, służące Mądowi, są nosicielkami zemsty. Mikuła, zgodnie ze swym mętnym przyrodzeniem, z jednej strony przewodzi Wilkołakom, a z drugiej kuma się z wilkami przynależnymi Mokoszom, które są wrogami Wilkołaków. Przez wielu ludzi i całe plemiona, zwłaszcza z północnych ziemic Sławian, czczony jest jednak jako bóg litościwy dla myśliwych i ludzi.
O Ładziwie

Sturęki Łado zalecał się także do Dziewanny. Bogini ta słynęła z wielkiej żywotności, a Dziwień-Kupała, jej mąż, uganiał się za innymi pozostawiając ją często samą. Dziewanna była najpiękniejszą z Bogiń-Matek i uwielbiała, gdy jej schlebiano. Pan Porządku Rzeczy budził jednak w bogini przerażenie swoim dziwacznym wyglądem. Łado próbował różnych środków, by ją do siebie przekonać i ośmielić bezskutecznie.

Na welańskim Rozdmuszysku jest wiecznie spienione Jezioro Wichrów, opodal ciągnie się wydłużoną rynną Jezioro Weniów, a zaraz za nim, odcięte od Pełnicy pasmem Krasnych Pagórków, Jezioro Kraswara. Któregoś razu udało się Ładowi przydybać Dziewannę właśnie w tamtym miejscu. Chadzała tam bowiem zażywać kąpieli. Kiedy ją tylko spostrzegł, natychmiast rzucił się w wody jeziora Kras z przybierając postać wielkiego suma. Bogini zamieniła się jednak w gibką wężycę, dopłynęła do brzegu i szybko wyskoczyła na łąkę. Tutaj przeistoczyła się we wspaniałego, barwnego motyla i wzbiła w powietrze. Łado przedzierzgnął się w jemiołuszkę i ruszył w dalszą pogoń. Gdy już, zdawało się, miał motyla w dziobie, ten usiadł na trawie zamieniając się w sarnę. Łado natychmiast przerodził się w złotorogiego jelenia. Rącza sarna uciekała przed nim w najgłębszą knieję. Niebacznie wpadła między gęste drzewa, które zagrodziły jej dalszą drogę.

Nie mogła się już cofnąć ani wznieść w powietrze. Zamieniła się więc w krzew kaliny. Łado nie dał jednak za wygraną i jako wijący się mocarny, wieloręki Pęd chmielu oplótł kochankę swymi zwojami. Tak został poczęty ich syn Ładziw. Ośmioręki młody bóg o pięknym obliczu urodził się od razu w zbroi. Napierśniki i nagolenniki zbroi złączone w jedność z ciałem rosły razem z nim. Ładziw-Diw od początku był nieokiełznany, wyjątkowo dziki z przyrodzenia, a waleczny jak żaden z bogów. Dziewanna wykarmiła dziecko, ale potem oddała je ojcu na wychowanie, pojmując wielkie podobieństwo Łada i mężnego Ładziwa. Ładziw, noszący miana Diwa, Ładziwca lub Włodzica12, widział się od początku stworzony do wielkich czynów. Rzeczywiście, nim dorósł, władał biegle ośmioma cudownymi orężami, z którymi się nigdy nie rozstawał. Były to Proca, Sztylet-Rozryw, Złota Dzida, Buzdygan, Rosoch, Paści, Graba i Bosak-Kwacz. Wkrótce stał się w boju i łowach niedościgły, przerastając Chorsa, Łada i Łagodę. Chors wciąż pozostawał niezwyciężony w nocnych łowach, Łado w celnym strzelaniu z łuku, a Przepląt w zastawianiu paści, ale w bezpośrednim starciu najtężsi musieli przed nim uchodzić. Odznaczał się taką zajadłością i dzikim zapamiętaniem, że wkrótce omijali go nawet Perunowie. Dziw w każdej z rąk dzierżył mordercze narzędzie, a każdym władał biegle. Posługując się swoim orężem i podstępem, jako jedyny pokonał Świć-gałęzę i zdobył gałąź z Drzewa Drzew, która okazała się Jimielą13. Świć nie widziała swojego przeciwnika, jako że wysmarował się cały sadzą i zaatakował nocą. Z Drzewa Drzew raził skutecznie Wielkobogów w czasie Wojny o Krąg i niewiele brakowało, by przechylił szalę na korzyść Młodych Jednogłowych. Dopiero Swąt go stamtąd przepędził. Ładowie, wraz ze swymi bitnymi dziećmi, byli też bliscy zawładnięcia całą Welą, ale im się to nie udało. Dziw-Ładziw spędza wiele czasu na łowach w towarzystwie Łady-Łagody i swojej matki Dziewanny. Namówiony przez Obiłę, zdradził ludziom kilka tajemnic, dzięki którym nauczyli się polować na grubego zwierza. W następstwie swoich wielkich czynów został okrzyknięty Wielkim Wodzem, Stróżem Ładu, Panem Walki i Wojny, Władcą Wojów. Jego pomocnikami są bogunowie zwani Dzikimi Mężami.

Lel i Polel według Z. Beksińskiego

Lel i Polel, bliźniaczy synowie Łagody i Welesa

Jest oczywiste, że Nyja-Śmierć nie może być niczyją matką. Nie przyłożyła ręki nawet do ożywienia Zduszów, bo czego się tknie, to natychmiast obumiera. Weles potrzebował jednak pomocników, więc matką jego potomstwa musiała zostać inna bogini. Tylko Łagodzie, spośród wszystkich bogiń, zachciało się mieć dzieci z Welesem. Żonie Łady zależało na utrzymaniu więzi między Zaświatami a pozostałym światem, na wprowadzeniu ładu w obszar zmarłych i Królestwo Ciemności. Ładność-układ (układność), ładność-porządek i ładność-piękno to główne obszary starań bogini. Swoim czynem Łada-Łagoda zamierzyła złagodzić okrutny obrząd ostatniego przejścia i złączyć świat zmarłych ze światem żywych. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Łado uganiał się za Dziewanną, Łada-Łagoda uwiodła Welesa zamieniwszy się w białą łabędzicę. Działo się to w Nawi Raju na płaskowyżu Stu Pór. Nie zamierzała zostawiać potomstwa Welesowi, więc kiedy przyszła właściwa pora, złożyła jajo w Jaskini Kłów na Ziemi. Weles jest jednak największym złodziejem między bogami, a najzuchwalszą z jego kradzieży było uprowadzenie bydła niebiańskiego, znajdującego się wówczas pod opieką Peruna. Potem ukradł także kozy i barany z zagrody Bożeboga, tuż przed wypędzeniem trzody na ziemskie łąki. Weles podpatrzył Łagodę i wyczekawszy chwili, kiedy bogini oddaliła się na pewien czas, ukradł jajo. Nyja nie chciała się nim zająć, tak samo jak nie przejawiała później żadnej ochoty do dawania życia Jaju Dziewanny (także wykradzionemu przez Welesa). Bóg Zaświatów sam wysiedział jajo w Jaskini Skłonu. Wkrótce narodzili się z niego dwaj bliźniacy. Pierwszy przyszedł na świat Lel, zwany też Lelijem, Smętem albo Mogiłcem14. Drugi z bliźniaków nie mógł się przebić przez skorupę i Weles musiał mu pomóc. Tego drugiego nazwał bóg Polelem, jako że przyszedł na świat po Lelu, a także Sowicą, Posępem i Popiołem15.

Lel jest Panem Pośmiertnych Żalów i Obrzędów, Zwiastunem Śmierci, Pasterzem Dusz, Opiekunem i Władcą Żglisk, Zniczy, Żalników oraz Smętarzy. Jego narzędzia to Łuczywo-Znicz rozpalający nieci żywota, a także Ożóg-Pogrzebacz stanowiący jednocześnie Pasterską Laskę. Owym Ożogiem-Pogrzebaczem Lelij wygrzebuje trzecią duszyczkę ze żgliska. Nim też gasi płonący koniec nieci żywota każdej osoby powołanej do Zaświatów. Nim również pogania ociągające się dusze w drodze na Welę, a potem wiedzie przy jego pomocy zmarłych poprzez Nawie. Pomocnikami Lela są bogunowie nazywani Lelkami, pokazujący się często pod postacią czarnych ptaków i określani przez to mianem Zwiastunów Śmierci.

Polel jest Panem Ostatniej Drogi, Przewodnikiem po Zaświatach, Władcą Pamięci Pokoleń. Jego narzędzia to Popielnica (Urna), Ptasiopióra Kapa oraz Nawska Kość. Tej ostatniej Polel używa jak berła, wskazując jej końcem na właściwe drzwi Nawi. Jego pomocnicami są Popielnice. Do czasu Wojny o Krąg posiadał także Sowi Srebrną Tarczę-Zwierciadło, która wszystko odbijała na opak.

Chociaż Lel i Polel są bliźniakami, bardzo różnią się wyglądem. Lelij ma postawę bladego młodzieńca o kredowej twarzy, kędzierzawych, czarnych włosach, czarnej długiej brodzie i czarnych jak węgle, zapadłych oczach. Jego usta są sine, a paznokcie czarne i długie, skręcone niczym szpony.

Niektórzy, zwłaszcza wołchwowie kijowskiego swiatliszcza Dażboga, uważają, że Lelij nie ma płci męskiej, że to jest córka Łady, choć bliźniaczka Polela-Sowicy. Ci stwierdzają, że Prawota-Prawic zwany Karną jest z kolei synem Dziewanny. Tym sposobem liczba żeńskich i męskich bytów między Małobogami znajduje się w równowadze i nie ma żadnego odstępstwa od Praw Świata.

Sowi ma twarz okrytą gęstym puchem, zamiast nosa dziób, uszy sowy lub puchacza i takież sowie, cytrynowe oczy, widzące w ciemnościach. Górna część jego ciała jest, według niektórych, okryta piórami barwy popielatej. Według innych, zwłaszcza kątyny Polela w Grodzie Kraka na Górze Sowiniec i gromady przewodników z uroczyska na śląskiej Sępiej Górze16, Polel okrywa się kapotą z ptasich piór, którą otrzymał od ojca jako dar narodzinowy. Ptasiopióra Kapa założona na odwyrtkę czyni Sowicę niewidzialnym, pozwalając mu baczyć, czy żywi czczą należycie pamięć zmarłych przodków podczas dni zadusznych Dziadów i Bab. Dni te są wielkimi świętami Nawiów, obchodzonymi przez wsze słowiańskie ludy cztery razy do roku. Ponadto Polel ma posiadać skrzydłodłonie zamiast rąk. W onych szponiastych skrzydłoniach dzierży swoje narzędzia: Popielnicę-Dzban (Urnę) z wizerunkiem twarzy Pani Śmierci Nyi, i Kościane Berło17. Cała postać Polela jest szara, jakby obsypana popiołami ze wszystkich żglisk i żarników świata. Drugie miano tego boga, Sowi-Sowica, bierze się nie tylko z jego wyglądu, ale i z przyrodzenia, jako że jest on smutny, milczący, osowiały, ponury, poruszający się wolno, majestatycznie, posuwiście. Także dlatego tak go zwą, że posiada podwójne sute (sowite) okrycie, że sowicie płaci za uczynki żywota i sowicie trzeba mu się opłacić, nim wskaże właściwą Bramę w swojej Komorze w Jaskini Skłonu. Sowisty znaczy również podwójny i imię tego boga dokładnie w owej postaci oddaje to, że był jednym z dwóch bliźniaków, że był drugim z dwóch. Sowi również tylko dwukrotnie używa Nawnej Kości. Raz, gdy zezwala przybyłej duszy zmarłego zacząć przemowę, drugi, gdy wskazuje Bramę. Także po dwakroć bił się ze swym bratem i po dwakroć zmieniał swoje Miejsce w Kręgu. Mówi się o nim, że jest Posępem dlatego, iż Lela zwą nieraz Sępem-Smętem, więc Sowi przyszedł na świat po Sępie, a nadto jest posępny, milczący, zasępiony – zamyślony, sępi – smętny.

Gdy chodzi o walki Polela z Lelem, toczyły się one w Wojnę o Krąg, podczas Bitwy o Miejsce. Polel, podobnie jak Turupit, narodził się drugi, ale od początku zdawało mu się, że jest bardziej odpowiednim do robienia tego, co Weles przeznaczył Lelowi. Dlatego, gdy w czasie Wojny o Krąg nadarzyła się okazja, Sowica wystąpił przeciw bratu. Nie była to wielka bitwa, lecz pojedynek zapaśniczy. Lel uległ łatwo nie chcąc podejmować bratobójczej walki mimo, że był silniejszy. Sowica zabrał mu wtedy Ożóg i nakazał zejście do Jaskini Skłonu, gdzie wręczył bratu Nawską Kość. Tam miał Lelij sądzić i wskazywać właściwą bramę duszom zmarłych. Lelij-Smęt uważał taką zamianę za korzystną. Jako Ten Który Łagodzi Śmierć i Przejście miał przyrodzenie miękkie i był wyrozumiały. Rychło się okazało, że przez jego rządy zapełniły się Raj i Założa, a Otchłań i Piekło pozostawały cały czas puste. Rozzłościł się na te nieporządki w Nawiach Sowica i zażądał, by Lelij wrócił do poprzedniej pracy. Ten jednak nie chciał kolejnej zamiany. Znów doszło między braćmi do starcia, tym razem na pięści. Ponownie pokonany Smęt wrócił do swoich pierwotnych zajęć, odzyskawszy Ożóg. Od tego czasu wszystkim jest wiadomo, że nie wystarczy być silniejszym i zwyciężyć w boju, by sprawować dobre rządy. Tylko ten działa właściwie, kto się znajduje na właściwym sobie z przyrodzenia miejscu.

Wrogowie sowińskiej kątyny Polela z chromu Lelija na tej samej górze, a także przewodnicy kątyny z Kruszwicy twierdzą, że Sowica zwrócił Lelowi narzędzie i właściwe miejsce ze strachu przed Bogiem Bogów, który na koniec Wojny o Krąg wyszedł z Kłódzi i ukarał sprawców największego zamętu.

Polel-Sowica miał dziewięciu synów z zerywanką Brusą. Bruten i Wajdewut byli jego prawnukami. Oszukany przez Sowicźrzała, który mu pokazał swoje odbicie w zwierciadle, zamiast stanąć osobiście w Komorze Sowiego, zabronił mu raz na zawsze wejścia w Zaświaty, skazując śmiałka na wieczną tułaczkę. Sowicźrzał mógł odkupić swoją winę tylko czyniąc z siebie pośmiewisko przed ludźmi. Tak się stało i Polel-Sowica przebaczył wesołkowi, którego dusza znalazła spoczynek w Otchłani. Księżniczka Rodjana, córka króla Boja, porwana przez Sowicę, stała się jego służebnicą. Wyzwolona przez wytędza Gąta, objęła królestwo Siedmiu Rodów. Sam król Boj, przez chciwość i nienawiść do Gąta, został wiecznym strażnikiem wejścia do Jaskini Skłonu.

Lel i Polel cieszyli się wielką czcią wśród Lęgów: Ślęgów, Lędziców, Lądów, Listkowiców; wśród Nurów: Mogilanów, Białocharwatów, Nadnarwów (Nahanarwalów); Budynów: Biesów, Kościoboków, Pałkinów, Siedmiorodów, Sękołów (Sklawenów) oraz u Burów-Siewierów. Sowica odbierał wielką cześć wśród wszystkich ludów Istów, począwszy od Brusów, poprzez Osjów, Jaćwięgów, Żmudzinów, Litwinów po Łotygołów i Liwów. W Grodzie Kraka jest Góra Sowicy zwana dziś Sowińcem, gdzie znajdowały się świątynie obu bogów. Do dzisiaj przetrwał tu doroczny obrządek zwany niegdyś Lel-Konikiem. W trakcie święta odbywały się zapasy między dwiema drużynami – Lela i Polela. Potem obchodzono z chorągwiami bogów, darami i wózkami kultowymi, dookoła góry. Przy dźwiękach piszczałek, bębnów, trąbit, gęśli, kołatek i dzwonków palono ognie i składano ofiary w świątyni Lela i Polela. Na koniec, tak jak i dziś, miała miejsce uczta, a z kąciny Lelija-Smęta wyłaniał się sam bóg Lel, wcielony w wielkiego kapłana. Przybywał między ludzi, czarnobrody, na czarnym koniu, w sutej kapie Sowicy i z jego berłem kościanym, którym uderzał każdego, komu się udało do niego zbliżyć. Uderzenie Nawską Kością dawało długowieczność i zdrowie oraz bezpieczeństwo od wszelkiej zarazy.

Istnieje również wśród plemion nadilmeńskich, pochodzących z zachodnich odłamów ludu Burów, podanie mówiące, że to Swara była matką Sowicy. Ród, z którego się on wywodził, zwano tam bowiem Sowarogami, a głową tego rodu był Swaróg – Ogień Niebieski. Swarożyc-Słońce (Sownec-Sołnec) był zatem bratem Sowicy. Sołnec, Sowica i Smuts (Lelij) byli według nich trzema z dziesięciu ocalałych synów Swaroga i Daby.

Gogołada-Hołda Jerzego Przybyła

Gogołada

Chors jest najpłodniejszym spośród wszystkich bogów. Z jego lędźwi narodziło się najwięcej boskich potomków. Na nieszczęście wielu z nich, zwłaszcza tych zrodzonych z jego żony-siostry Chorsiny, zostało pożartych przez potwory lub zaginęło. Dlatego Chors, wielce bolejący nad olbrzymią stratą, jakiej doznał, zapragnął ponownie się pomnożyć. Wielkie były nadzieje tego boga związane z córkami i synami. Niektóre z nich się spełniły. Za najbardziej spełnioną ze wszystkich uznać należy jego córę Gogoładę, spłodzoną z Ładą-Łagodą. Chors, mimo śmierci prawie setki Chorsińców i Chorsaw, i tak ma najliczniejsze potomstwo ze wszystkich Welów – siedmioro dzieci, jeśli wliczyć Podażgwika, którego ojcostwo wielu kapłanów mu przypisuje. Tajemnica i Wiara, którymi włada, zapuszcza (jak widać) korzenie we wszych rzeczach. Pozostałe dzieci Chorsa też są bardzo udane, a cały liczny ród spotyka się często na osobnych zborach księżycowych na Niwie Ksnów.

Gogołada zwana bywa Gogolą-Gogółą, Chichołdą-Chichołą-Chochołdą lub Władycą-Chołdą18 i jest czczona jako Pani Miana (Nazwania), Pani Mowy, Władczyni Wiedzy, Władczyni Władców i Pani Rzemiosła – zwłaszcza Opiekunka Kowali i Górników. Jej pomocnikami są bogunowie Chochołyki z rodu Stworzy. Bogini posługuje się czterema narzędziami, które dzierży w swoich czterech rękach. Są to Grzebień, Cęgi, Młotek (Oskardzik) i Hak. Młotek i Cęgi służą jej do uprawiania tajemnego rzemiosła i sprawowania władzy. Hak jest używany przez Gogoładę do wyciągania z Ciemnej Czeluści imion, nazwań i mian rzeczy. Ciekawa jest opowieść o Grzebieniu, którego początkowo bogini nie miała.

Wąda była bardzo zła na Sporów, ponieważ, po pierwsze, Wodo-Wełm zdradził ją ze Śreczą i ta powiła w następstwie zdrady Roszę, po drugie zaś Spor razem z Wełmem spłodzili Obiłę, córkę Siemi. Kiedy któregoś dnia Spor łowił ryby na welańskich Płytkowodziach, podrzuciła mu do sieci wyjątkowo okazałego okonia. Spor chciał spożyć rybę na wieczerzę. Bóg ten jest znany z zachłanności. Połykał okonia łapczywie, wielkimi kęsami. Bardzo oścista ryba utkwiła mu w przełyku. Po trzech dniach męczarni, gdy rybi szkielet nie chciał się ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę, Śrecza posłała po Gogoładę. Ta usunęła ości z przełyku Spora swoimi cęgami, wyjmując pracowicie po jednej kosteczce przez cały dzień. Uwolniony Spor z wdzięczności zrobił dla niej dwustronny grzebień, jako żywo przypominający szkielet ryby. Grzebień ten został wykonany z będącego w posiadaniu Makoszy czarnego kamienia, tego samego, z którego wykute są ich Kamienne Księgi. Dlatego kiedy Gogołada czesze czyjeś włosy swoim Grzebieniem, odkrywa myśli owej osoby albo sprawia, że wiedza o sprawach świata sama spływa do jej głowy.

Gogołada jest boginią wesołą i trzpiotowatą. Jest kochanką Dziwienia, który często chadza po polach w jej towarzystwie. Lubi łowić ryby, co daje jej wytchnienie w licznych pracach. Słynie z tego, że wielu bogom zrobiła głupie kawały. Niektórzy z nich uważająją za równie lekkomyślną jak Krasatina. Gogołada pod postacią białej łabędzicy pozwoliła się posiąść zwykłym śmiertelnikom. Dwukrotnie wydała na świat córki. Pierwsza z nich, Gółka Zazula, uwiodła swoją pięknością wielu bogów i została zamieniona w Kukułkę. Druga, Łybiedź, była siostrą wytędzów Szczeka i Choriwa. Wszyscy oni byli przyrodnim rodzeństwem jednego z Siedmiu Kruków19 – Kija, założyciela wielu grodów, w tym Kijowa nad Danaprem-Dnieprzem i naddunajskiego Kijowca. Olbrzymi Golemowie byli jej dziećmi zrodzonymi z orgii bogini z Chochołdami-Kowalisami. Od jednego z Golemów wywiedli się Goliadziowie, lud istyjski, wymarły na skutek stosowania niewłaściwych praktyk i ofiar.

Gogołada jest także opiekunką młodych dziewcząt w czasie całego roku po przejściu przez nie obrzędu Siuda Baby. W tajemnym święcie, do którego nie dopuszcza się mężczyzn ani nawet starszych kobiet, dziewczęta świeżo pasowane na kobiety zakopują lalkę-kukłę, zwaną Kukułką i wiążą się na okres roku więzami kumostwa20.

Na Gogoładzie wyczerpał się plan Ładów, bowiem ani Ładowi nie udało się uwieść nieprzystępnej Marzanny, ani Ładzie-Łagodzie nie udało się przypodobać zimnemu Morowi. Oboje ich ubiegł Chors, który przedsiębiorąc tajemne środki, zdobył serce Marzanny i tym samym wkradł się do tynu Morowego.

 

Chorsina-Łuna według Alfonsa Muchy

O dzieciach Chorsiny i mnogim potomstwie płodnego Chorsa

Chorsina miała bardzo wiele dzieci ze swym mężem. Oboje małżonkowie darzyli się tak wielkim uczuciem, że po zalotach na welańskiej niwie Ksnów (nazwanej później Krainą Księżyca), bogini powiła ogromny bezlik potomstwa. Różne są zdania pomiędzy kościołami i kątynami na temat liczby owych dzieci. Według mików z kątyny w Kopanicy narodziło się ich aż sto, a w połowie byli oni synami, w połowie zasię córami. Według kątyny karoduńskiej narodziło się czterdzieścioro dziedziców Chorsa. Perun dobył ich na świat swoją błyskawicą, a wysypali się z brzucha Chorsiny drobni niczym ziarnka maku.

Według kopańczyków, zaraz po narodzinach młodzi Ksnowie otrzymali srebrne łodzie wykute przez Swaroga oraz Łada i na niebiosach zapałało sto księżyców. Synowie Chorsa pobieżali na Niebieską Drogę, a kłócili się przy tym zawzięcie. W kłótni ciskali w siebie gwiazdami wyrwanymi z owego gościńca, czyniąc spustoszenia, jakby byli potworami. Chors miał nadzieję, że przez liczebność flota księżycowa zwycięży wszystkich i Ksnowie zapanują nad całym Niebem. Tak też na początku było, ale rychło zoczyli niebezpieczeństwo Ładowie. Łado z resztą swego rodu przybył na Ptasi Gościniec, a z nim nadciągnęli także Rodowie. Przybywali we dwa wozy, a oba pełne i zasobne w broń wszelaką. Łado zażądał zwrotu srebrzystych łodzi. Nie zgodzili się Chorsińce, odmówiły też Chorsawy, jako że Swarog wykuł owe okręty. Ruszyli więc na nich zbrojnie Ładowie z Rodami. Sam Łado swymi stu zbrojnymi ramionami wywijał przeciw pięćdziesięciu młodym Ksińcom. Ośmioręki Diw-Ładziw bił się przeciw zastępowi cór Chorsowych liczącemu dwa razy po osiem bogiń. Gogołada o czterech rękach zmagała się z czterema Chorsawami. Resztą zajęli się Rodowie, uzbrojeni przez Ładziwa w bojowe proce. Dzieci Chorsa musiały im ulec. Uciekły z Niebieskiego Gościńca i rozpierzchły się po rozległej okolicy korzystając ze swych łodzi.

Młodzi Ksińce nie zdążyli się już razem zebrać, bo oto nadciągnął potwór Poczar. Jak na gorzki śmiech Czara-Chorsawa była jedną z bogiń, które go przy welańskim ognisku ukształciły i Chorsom miał on najlepiej posłużyć. Tymczasem rzucił się na dzieci Wielkiego Książa i pożerał je po kolei. Ocalała tylko Chorsawa-Czara i Chorsiniec-Księżyc.

Zarówno według charwackiej kątyny w Karodunie, jak i podań wschodnich kapiszt Chorsa z kijowskiej góry Choriwicy, rzecz miała się nieco inaczej. Oto Czara i Księżyc byli starszymi dziećmi Ksnów – dlatego też przy Ogniskach na Równi było ich tylko dwoje, a nie storo czy czterdzieścioro. Kolejnych czterdziestu urodziło się później, a wszyscy oni padli w samotnym boju przeciw Poczarze, broniąc Niebieskiego Gościńca, jedynej drogi między Ziemią, Welą i Niebem. Gdyby nie zaciekłość, męstwo i ofiara z własnej krwi owych czterdziestu Ksińców, pożarci byliby i inni bogowie. Kto wie czy wtedy świata nie opanowałyby Potwory, stając się jego niepodzielnymi panami. W tym miejscu rozchodzą się zgodne podania obydwu kątyn, bowiem kudiesnicy z Góry Choriwa dobitnie stwierdzają, że wszyscy z owej mężnej czterdziestki oddali w walce życie. Kapłani z kąciny lasockiej w Grodzie Kraka prawią, że ocalało trzydziestu dwóch z nich, i że rozpierzchli się po całych Niebiosach. Tak byli przestraszeni i tak dobrze się ukryli na Sklepieniu Niebieskim oraz na Kopule Nieba, że do dzisiaj ich nikt nie potrafi wy patrzeć. Możliwe, że ocaleli wszyscy i ukryli się pomiędzy gwiazdami, gdzie Pędzą do dziś dostatni żywot, zasłużywszy na wieczysty odpoczynek.

Jeszcze inni mówią, że czterdzieścioro dzieci Chorsa, które wszak były nieśmiertelne, zamieniło się w gwiazdy i jako gwiazdy do dzisiaj krąży pomiędzy Welą a Ziemią.

Gdy zaś chodzi o pozostałych przy życiu Chorsawę i Chorsińca-Księżyca, będących w ogólnym mniemaniu Gromady Gromad (najwyższej rady kapłanów wszej Słowiańszczyzny) jedynymi ocalałymi dziećmi Chorsa i Chorsiny, to spędzają oni czas wędrując w swoich srebrnych łodziach nad Ziemią i Welą. Tyle że nad Welą świecą troje z rodu: Chors, Chorsina i Chorsawa, a nad Ziemią tylko sam Księżyc, który na trzy dni każdego miesiąca odwiedza swój ród na welańskiej niwie. Wtedy go też na Ziemi nie widać.

Jest prawdą, że nad Welą świecą trzy tarcze księżycowe, jednak różne są twierdzenia na ten temat. Kapłani ze Szczecina uważają, że to nie Ksnowie, lecz we dnie trzy oblicza Białobogi, nocą zaś trzy twarze Czarnogłowa wieczyście strażują nad spokojem Zaświatów.

Także nie ma zgody co do tego, co widać z Ziemi na Sklepieniu Niebieskim. Jedni mówią, że to Chorsiniec-Księżyc w trzech postaciach: Nowego, Pełnego i Wycharsłego. Drudzy wyrażają sąd płynący ze świętych opowieści; twierdzą oni, że tylko Chors ma pełne oblicze, Chorsiniec był cięty przez pół mieczem Perunica, Chorsawa miała wyżarty przez potwora bok i jawi się jako sierp krzywa, zaś Chorsina ma skórę siną i gdy nadchodzi, jest dla oczu ludzkich niewidzialna.

Od tamtej chwili, raz na jakiś czas, za sprawą Swąta, odradza się niebiański Potwór (niektórzy prawią, że to jest Postrach puszczany przez Boga Bogów z uwięzi) i próbuje pożreć srebrzystą łódź Księżyca albo Złotą Tarczę Swarożycową. Na szczęście nigdy mu się to do końca nie udaje.

Chorsiniec nosi miana Księżyca, Ksińca-Ksiemżyca albo Wychorsła21. Jest tytułowany Panem Zmiany, Władcą Natchnienia oraz Snu, Panem Marzenia i Władcą Obrazu. Jego narzędzia to Żółwia Grzechotka i Srebrzysta Tarcza-Zwierciadło, którą zdobył na Sowim, i która nieco krzywo odbija obraz świata, a zwłaszcza obraz płonących w podziemiu nieci żywota. Służą mu boginki Dziwożony.

Chorsawa ma wtórne miana Chorsowicy, Czary-Szatri i Szałny-Łuny22. Nosi tytuły Pani Czarów i Uroków, Władczyni Czert oraz Pani Tanów. Jej narzędzia stanowią Zaczarowana Piszczałka, Czarowna Czarka oraz Srebrny Sierp-Sierprzyc. Jej służkami są stworzyce, boginki Łojmy.


Rada-Raduga to raczej Denga niż Rodzica

Rada-Rodzica

Rada Rodzica zwana też Radoradą, Radą-Drasznicą albo Rodicą-Czelą23, przyszła na świat za sprawą Roda, Chorsa, Rodżany i Chorsiny. Powszechnie twierdzi się, że jest to jedna z Chorsaw uratowana przez Rodżanę z pogromu, przez to, że ją bogini schowała pod spódnicę. Dopiero na Weli, gdy przepędzono już potwory, dziecko wypadło spod sukien Rodżany i wszyscy uznali, że żona Roda je urodziła. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że rzekomo brzemienna matka, wcale nie miała pokarmu. Rod musiał wziąć dziecię w swoje ręce i wykarmił je podając codziennie kubek własnej krwi.

Bogini nosi tytuły Pani Rodziny, Pani Nowych Pokoleń, Władczyni Młodych i Pasterki Dziatek. Jest związana z opieką nad dziećmi i z obrzędami przejścia dzieci od niemowlęctwa (kiedy są karmione piersią) do drugiego okresu dzieciństwa. Wspomagają ją w działaniach bogunki zwane Babajagami. Dla chłopców obrzęd przejścia to Postrzyżyny i oddanie ich we władzę ojca. Także córki, w tym samym wieku – siedmiu lat, przechodzą podobne obrzędy, w których Pasterka Dziatek, Rada-Drasznica, pełni podobną rolę. Jej narzędzia to Rylec-Szpikulec, Latająca Łopata Chlebowa oraz Kamienna Tablica albo Beriost – zwój brzozowy, zwany także Knigą. Łopata jest narzędziem używanym przez Radę-Drasznicę w obrzędzie przejścia. Na nią bierze dzieci i wrzuca je do gorącego chlebowego pieca lub łaźni. Szpikulcem nakłuwa ich ciało w próbie dzielności. Obydwa zabiegi służą uczeniu odporności na strach i ból. Radorada przekazuje dzieciom niezbędną wiedzę potrzebną, by żyć w plemieniu. Chyża kapłanki-staruchy lub czarownika-starucha znajduje się zawsze w oddaleniu od sioła, na skraju boru albo dzikiej śródleśnej polanie. Miejsce to zawsze oddziela od sioła płynąca woda. W pobliżu znajduje się żglisko i żalnik-smętarz. Siedziba czarownika otoczona jest ostrym zakazem24, jest to miejsce święte. Tam odbywają się wszelkie obrzędy przejścia.

Radorada jest matką Czetlic, inogów zbudowanych z dziewczęcego ciała i rybiego ogona, które czatują na żeglarzy po morzach, jeziorach i rzekach, a nawet przy górskich baniach. Są one wspólnymi dziećmi tej bogini i Władcy Rzek – Wodnika.

Zofia Stryjeńska – Żywioły: Woda i Ogień

Warza-Cica

Warza jest kolejną córą płodnego Chorsa. Narodziła się z jego przelotnego związku z Ubożą-Domachą, zwaną też Radogostą. Kapłani kościoła Swary w Swarożynie upierają się jednak, że Warza jest córką Swary i Bożeboga. Wszystko wskazuje, że rację mają pozostałe kąciny. Swara wydała na świat wyłącznie wiotkie i słabowite, aczkolwiek wyjątkowej piękności, córki. Bożebóg także nie jest bogiem wielce mocarnej budowy. Warza ma zaś krasne lica, okrągłą twarz i pulchne ciało. Jest w tym bardzo podobna do Chorsa i do wielkiej, tłustej Domachy. Nikt nie wie, kiedy i jak się to stało, ale tego ognistego dziecka Chors się nie wypiera (tak jak gorliwie zaprzecza ojcostwu Podażgwika). Uznał Warzę za swoją córę i przyjmuje ją w swoim dworze-tynie w Krainie Księżyca podczas wszystkich zborów rodowych. Bogini została powita w Jaskini Waru będącej w posiadaniu Sporów. Warzę czczą wszy Sławianie, także pod mianami Cicy, Wary-Wrzy i Josty25. Szczególnie wśród Mazów-Mazowszan i Kujawów ma ona wielki chyr. Tam właśnie, przy kamiennych ołtarzach miseczkowych, jeszcze i dzisiaj odbywa się obrządek zwany Jościem, czyli karmieniem bogów chlebem, miodem, mlekiem oraz krwią ofiarną. Warza nosi tytuły Pani Paleniska, Władczyni Jadła, Wielkiej Piekarnicy, Pani Chlebowego Pieca. Jej narzędziami są Wielka Kopyść, Wieczny Kołacz Samonapełniający się Kocioł oraz Wiecznie Pełny Wór Jadła. Jej pomocnikami są bogunowie Owinniki.

Zdzisław Beksiński – Chors

Groźnica-Chorzyca

Chors niechętnie opowiada o swoim uczuciu do Marzanny, ponieważ jego namiętność do Pani Starości i Zapomnienia, która przez pewien czas była również Władczynią Śmierci, budzi nieodmiennie zdziwienie wszystkich słuchaczy. Lodowata, wyniosła, niedostępna i milcząca Marzanna odpycha wszelkich zalotników nie tylko swoimi cechami, ale także wyglądem. Ma skórę woskową i cienką jak naskórek brzozy, twarz pomarszczoną, ciało kościste i suche. Siwe włosy ciągną się za boginią po ziemi, wąskie usta nie znają co to śmiech. A jednak Chors zapałał do niej taką żądzą, że by przełamać jej obojętność, oddał jej całe srebro z łodzi swoich zabitych przez Poczarę dzieci. W Otchłani Welańskiej rozpalił wielkie ognisko i znosił tam po jednej łodzi, i rzucał w ogień. Topiły się płonąc, a kochanka Chorsa rozgrzewała się z wolna, przy gorejącym płomieniu. Z pierwszego przetopionego okrętu Chors ukręcił dla niej słynny Srebrny Bicz-Siecz26, który stał się narzędziem bogini. Złośliwi mówią, że Chors jej wcale nie rozgrzał swoim uczuciem, lecz blaskiem kruszcu i że jej nie zdobył, lecz po prostu Marzannę kupił. Jakkolwiek było, narodziła się Groźnica, zwana też Chorzycą-Gorzycą, Jadzicą lub Jagodziną27 – Pani Gorączki i Bólu, Królowa Ziół, Pani Zdrowia i Choroby, Władczyni Trucizn i Leków, Pani Miłosierna. Prosty lud zwie ją również Jagodową Babą. Jedynym jej narzędziem jest naręczny Kosz, w którym znajdują się wszystkie zioła i jagody świata. Na wizerunkach jest także przedstawiana z Gałązką Nasięźrzału w prawej dłoni.

Chorzyca wychowała się na dworze ojca i nigdy nie darzyła mocnym uczuciem matki ani jej męża-brata, Mora. Tym właśnie tłumaczy się dwuznaczne zachowania tej bogini, jej kapryśność i czarodziejskie praktyki, jakim się z lubością oddaje. W wyglądzie Groźnicy wyraźnie widać krew Marzanny, bowiem jest szczupła, wiotka i śmiertelnie blada. Ma haczykowaty nos i krogulcze palce. Łatwo wpada też w złość i potrafi bardzo szkodzić wszystkiemu, co żywe. Synem Chorzycy i Sowiego-Polela jest Kościej Bezśmiertny, zły czarownik mieszkający na krańcu Świata, który zamknął w skrzyni najpierw własnego Zwiastuna Śmierci, a potem Nawkę, która przyszła po niego. Chorzyca przyczyniła się do niepowodzenia uprawy Dziwienia na Pstrym Bagrze, uśpiła Radę-Zbożę i podlała drzazgi Drzewa Drzew czarną wodą, przez co narodzeni olbrzymowie Stwolinowie stali się zwykłymi śmiertelnikami. Pomogła też jednak Dziwieniowi, gdy uciekał poraniony z Nawi, porwawszy Dzieldzieliję. Ona też na prośbę Roki- ty sprawiła, że pszczoły stały się jadowite.

Kołoduni z kącin Przepląta-Perepłuta jemu przypisują ojcostwo Groźnicy i dodają jej przydomek Kosa-Kaźń, czyli kosząca (ścinająca bez wyboru -przypadkowo) i kaźniąca (sprowadzająca ból). Pomocnicami Chorzycy są boginki zwane Jędzami, Jagami lub Jędzonami.

 

Jerzy Przybył – Zmora

Zmora Marzanny i Mora

W Otchłani, za Jeziorem Niemym i Jeziorem Bezpostaci rozciąga się Jezioro Nieruchome. Cała ta okolica zwana jest Grużą. Rzeka Rzek płynie tu leniwie samym dnem swego koryta, bo przy powierzchni skuta jest grubym lodem. Na widok owego ponurego miejsca składają się rozwichrzonymi gruzowiskami skał Śnieżyste Pagórzysko i Wzgóry Lodowe. W tym właśnie martwym przytułku Nawi została poczęta przez Mora i zrodzona przez Marzannę Zmora. Jest ona boginią pochodzącą w całej pełni od Morów, czyli wyłącznie od jednego rodu. Znaczy to, że ma w sobie pełną krew rodziców. Wychowywała się w Gruży aż do dorosłości. Z powyższych powodów wynika wyjątkowa nieprzychylność bogini ludziom i każdemu żywemu stworzeniu. Zmora jest zapatrzona w ojca i matkę, nie odstępuje ich prawie na krok, ochoczo wspomaga w dziele zniszczenia, rozkładu, zapomnienia oraz zagłady. Moc niszczycielska Zmory jest jednak mniejsza niż rodziców. Dlatego jej działania nieco rzadziej prowadzą do śmierci ofiary.

Zmora jest Pasterką Chorób, Panią Kirsnu-Majaku, Panią Męki, Władczynią Cierpienia i Królową Zduszów. Lubuje się w zadawaniu bólu. Nawiedza swoje ofiary we śnie, przynosząc duszności, omamienia, złudy, męczące koszmary, niedobrą gorączkę oraz ciężkie choroby. Jej mocy i zwierzchnictwu podlegają wszyscy Zdusze – czyli demony wylęgłe w Nawiach, którymi bogini kieruje, gdy harcują po Ziemi. Zmora posługuje się kolczastą laską-buławą, Cierniolaską, wykonaną z gałęzi cierniny welańskiej. Dotknięcie ową Cierniolaską sprowadza cierpienie i ból, który już nigdy tkniętego nie opuszcza. Odłamki tej samej cierniny, ale w postaci samych kolców, zwanych Jigłami lub Cierniami, służą córze Dziewanny i Welesa-Dzieldzielii.

Zmora ciągle się kłóci z Chorzycą, nawiedza jej uprawy i uśmierca zioła, ścinając je mrozem. Kradnie też rośliny jadowite i wyrabia z nich trucizny. Z paru bijatyk między boginiami przyszło do podziału gorączki i chorób. Początkowo choroby i gorączka należały wyłącznie do Zmory, ale Groźnica wydarła jej co tylko mogła. Przy Zmorze zostały gorączki śmiertelne i najcięższe choroby – te które były za ciężkie do udźwignięcia dla Chorzycy. Zmora za to wykradła Chorzycy trucicielskie zioła i wywarami z nich natarła ciała Zduszów oraz nasączyła ich broń. Dlatego każde zbliżenie ze Zduszem może nieść śmierć, nawet jeżeli nie zada on człowiekowi ran, lecz tylko owionie go swym oddechem.

Zmorę czczą wszy Sławianie pod mianami Mary, Marchy i Kirsny-Śnieci28. To jedna z królowych Ciemnych Sił. Jej ulubionym towarzyszem jest Kościej Bezśmiertny. Wspólnymi siłami sprowadzają na żyjących rozkład, gnicie, butwienie i stan śmierci za życia. Jej służkami są boginki Morawki-Morowice o ognistych oczach, widywane w białych całunach, z których rozsiewają zarazę.

Krasatina według Alfonsa Muchy

O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa

Tymi dziećmi są dwie bliźniacze boginie, Krasa i Dzieldzielija, pochodzące z jednego jaja, złożonego w Jaskini Lęgu przez Dziewannę. Krasa nosi miana Krasatiny, Stodarnicy i Żarłuny29 oraz tytuły Pani Piękna, Pani Słodyczy, Dawczyni Rozkoszy. Jej atrybuty to Krasny Kielich i Złote Serce. Jej służkami są boginki Krasawki. Dzieldzielija nosi miana Dzidzileli, Dzileli albo Żeli-Zieli (Zelu-Żla)30. Jest tytułowana Panią Zdrady i Żalu, Władczynią Złych Uczuć, Panią Goryczy i Panią Poronną. Posługuje się Czarnym Kielichem i Cierniem-Jigłą. Pomagają jej Stworze zwane Dziedziłami. Obie boginie, choć pochodzą z jaja Dziewanny, mają różnych ojców i matki.

Było to tak. Kiedy Dziewanna dowiedziała się, że jest wciąż zdradzana przez Dziwienia-Kupałę, postawiła mu warunek, że albo nie będzie opuszczał ich wspólnej niwy, albo ona zwiąże się z innym bogiem, tworząc z nim nowy ród, dwór i tyn. Kupała przestraszył się początkowo jej groźby, ponieważ nigdy nie zdarzyło się nic podobnego. Byłaby to istotnie rzecz niesłychana, gdyby któreś z wieczystych małżeństw welańskich się rozpadło. Nawet boską wyobraźnią trudno było objąć skutki owej sytuacji dla poszczególnych niw i krain oraz całego świata. Przez jakiś czas Kupała dotrzymywał słowa i powściągał swoje żądze. Jednak jego przyrodzenie domagało się zmiany stanu rzeczy, albowiem strasznie cierpiał. Gdy więc tylko zapłodnił Dziewannę, pewien, że nikt jej ciężarnej nie zechce i że będzie teraz cierpliwie czekała na rozwiązanie, ruszył potajemnie na swoje zwykłe łowy miłosne. Tymczasem Dziewanna mimo, że miała w swoich trzewiach podwójnie rozpaloną żagiew nowego żywota, nie zamierzała puścić mu tego płazem. Złożyła żywe jajo w Jaskini Kłów, oddając je pod opiekę Watry i Wodycy. Obie boginie zajęły się zarodkiem bardzo troskliwie. Watra ogrzewała go własnym oddechem, a Wodyca omywała żywą wodą z tryskającego na dnie jaskini źródła. Obie boginie urodziły się zresztą właśnie tutaj, w Jaskini Kłów, pierwsza powita przez Swarę, a druga przez Wądę. Uwolniona od jaja Dziewanna ruszyła na łowy, by spełnić swoje postanowienie. Wtedy właśnie spotkała się z Ładem i pozwoliła się posiąść przyjmując dla zachowania pozoru wierności postacie motyla (Pazia Królowej), łani i krzewu kaliny. Dokonało się to w tym miejscu Rajca, gdzie pośród niezliczonej gęstwy drzew wiecznoigłowia, rośnie trójca drzew najniezwyklejszych: drzewo nieustającej radości, drzewo nieskończonej miłości i drzewo wiecznej młodości. Te drzewa są zawsze pilnowane przez parę smoków Głaźlę i Welłonę, dlatego smoki widziały, co miało miejsce. Natychmiast zerwały się spomiędzy konarów czyniąc wielką wrzawę i poleciały ponad Welą, roznosząc wieść o wydarzeniu. Tak więc Kupała od razu dowiedział się o wszystkim. Rozwścieczony Pan Żądzy, znany ze swojej gwałtowności, odnalazł Dziewannę i zmusił do wyznania, co zrobiła z ich wspólnym potomstwem. Przerażona gniewem męża bogini powiedziała mu, gdzie ukryła jajo. Nie wiedziała, co on zamierza. Tymczasem gnany niepohamowaną żądzą zemsty Dziwień-Kupała dosiadł strasza-umora i pognał do Jaskini Kłów. Wpadł tam rozwścieczony do białości i pobiwszy strzegące zarodka boginie, jednym potężnym uderzeniem pałki rozłupał jajo na pół. Przestraszona Watra lamentując uciekła razem z płaczącą Wodycą na Welę. Dziwień pognał za nimi. Miał zamiar zabić je obie za współudział w spisku. Nie dogonił ich jednak. Przybył do swojego dworu chcąc ukarać żonę. Dziewanny tutaj nie było. Schroniła się w tynie Ładów. Dziwień natychmiast tam poszedł. Nie wpuszczono go do środka. Przed bramą dworzyszcza przywitał go sam Łado. Doszło do bójki, w której sturęki Łado pokonał Dziwienia i zapowiedział mu, że Dziewanna pozostanie w jego tynie jak długo zechce, być może na zawsze.

Krasa – Jerzego Przybyła

W tym samym czasie Weles i Chors dowiedzieli się o pozostającym w Jaskini Kłów na Ziemi rozpołowionym jaju. Chors przybył tam pierwszy. Zobaczył, że jedna połówka jaja zupełnie sczerniała. W drugiej wciąż tliła się skra żywota. Połknął ową żywą połówkę, bo jajo było bardzo wystygłe. Przeniósłszy je tym sposobem do własnego tynu, zwymiotował, jako że w jego trzewiach nie mogło się zaląc. Chorsina zajęła się jajem bardzo pieczołowicie i po jakimś czasie urodziła się z niego Krasatina. Weles, który przybył do Jaskini Kłów później, zastał tam tylko, jak się zdawało martwą, czarną połowę zarodka. Mimo to wziął jajo ze sobą do Świata Zmarłych, mając nadzieję, że Nyja zechce je wysiedzieć i wreszcie doczekają się wspólnego potomstwa. Nyja nie chciała o tym jednak słyszeć. Weles sam wysiadywał więc jajo, a kiedy nie przynosiło to skutku, poprosił o pomoc Plątwę i wysiadywali je na przemian. Jajo ożyło i wyskoczyła z niego w pełni ukształcona bogini – Dzieldzielija. Weles postanowił wychować ją po swojemu, czuł się jej ojcem i matką. Chorsowie oddali Krasatinę Dziewannie i ta zamieszkała razem z matką na dworze Ładów. Łada-Łagoda traktowała obie bardzo ciepło, zwłaszcza że sama była wtedy ciężarna. Zaraz też urodził się Ładziw, który stał się szczególnie bliski jej sercu.

Kiedy Kupała przyszedł do przytomności, zapragnął odzyskać swoje dzieci. Ponownie wrócił pod tyn Ładów i błagał Dziewannę, by razem z córką wróciła do domu. Łado i Ładziw chcieli go przepędzić, jednak serce bogini zmiękło na widok upokorzonego męża. Powiedziała mu, że wróci, jeśli Kupała sprowadzi do domu drugą ich córkę, żywą. Pan Żądzy myślał, że dziecko nie żyje, odszedł więc pokonany po raz drugi. W rozpaczy usiadł pod drzewem miłości i płakał. Smoczyca Welłona zlitowała się nad nim. Wielu Bogów uważało, że spotkała go krzywda. Mokosz ustami Welłony powiedziała mu o ożywionej czarnej połówce jaja i o tym, że w ciemnościach i chłodzie Nawi urodziła się bliźniaczka Krasatiny. Kupała zszedł w Zaświaty po swoją córkę. Weles udawał jednak, że o niczym nie wie. Pozwolił nawet Kupale przeszukać całą Naw. Wiele czasu strawił Kupała krążąc po ciemnym świecie i nie znalazł nic. Dzieldzielija z własnej woli ukrywała się wtedy w Pieczarze Plątów. Bogini przesiąkła śmiercią i ciemnością, stała się zupełnie inna niż jej siostra. Polubiła sprawianie bólu, polubiła czynienie zła i kłamstwo. Patrzyła zatem z lubością na ból ojca.

Dzidzilela (Dzielija, Zielija, Ziewuna) według Jerzego Przybyła

Sprawa stanęła w końcu na równiańskim zborze. Perun nakazał Plątom i Welesom, by zwolnili boginię i by Dzieldzielija wróciła do dworu Kupały. Weles nie zamierzał się godzić z wyrokiem. Uszedł z Dzieldzieliją w Otchłań i tam się obwarował. Kupała z kolei nie czekał bezczynnie. Ponownie zszedł w Zaświaty i zmierzył się z Welesem. Swoją pałą rozłupał jego nasiek, obezwładnił Dzieldzieliję i przerzuciwszy ją sobie przez bark ruszył w drogę powrotną. Weles wysłał za nim swoich pomocników – Krwiożercze Czaszki. Krwiożercy ścigali Kupałę przez Otchłań, Piekło i Założę, a potem przez Niwę Welesów i Chorsów. Przez cały czas kąsali go, wyżerając z łydek i pleców kawały boskiego ciała. Niwa Chorsa pokryła się krwią Dziwienia. W Chorsowym dworze była w tym czasie Chorsina, Chorzyca i Dziewanna z Krasatiną. Widząc co się dzieje, że Kupała zaraz padnie śmiertelnie poraniony, otworzyły mu wrota i wpuściły go. Chorzyca opatrzyła rany Kupały, a Dziewanna doceniwszy jego wielkie poświęcenie, przebaczyła mu i zgodziła się dalej z nim pozostawać. Dziwień-Kupała przyrzekł jej, że postara się być wierny. Choć także teraz często ulega pokusom i Żądzy, nie zaniedbuje bogini i nie zostawia jej we dworze samej na dłużej niż jeden welański dzień. Dwie bliźniacze siostry, Krasatina i Dzieldzielija, stały się zupełnie inne. Jasne i krasne oblicze pierwszej, jej przyrodzenie czyniące z bogini Dawczynię Rozkoszy i Słodyczy, jest przeciwstawieniem ciemnego, omszałego, zielonego oblicza drugiej. Tyczy się to również przyrodzonych cech Dzieldzielii: złej, zazdrosnej, niosącej łzy i zgryzotę, Pani Rozstań i Poronień.

Urodzenie przez Dziewannę Ładziwa-Diwa związało tyny Ładów i Dziwieniów węzłami pobratymstwa31. Dziewanna często przebywa z Ładą-Łagodą, z Ładem oraz ze swoim synem. Zwłaszcza chętnie odbywa z nimi wspólne łowy i polowania. Także w Wielkiej Bitwie te dwa rody stają ramię w ramię. Z kolei Ładziw lubi się przechadzać z Dziwieniem pośród pól i łanów pszenicznych, kiedy zboża dojrzewają – obaj wspomagają wtedy Rgłów w ich robocie strzeżenia pól uprawnych. Towarzyszą im często Rgieł i Reża, boginki i bogunowie polni oraz sfora czarnych psów darowanych niegdyś Rgłom przez Chorsa. Mimo przyjaźni z wojowniczym Ładziwem, Kupała nie lubi samego Łady, pamiętając mu zarówno, że miał dziecko z piękną Dziewanną, jak i to, że przegrał z nim w walce. Z tego powodu, jak prawią kudiesnicy chorywiccy z Kijowa, miłość i żądza nie idą w parze z rozumem ani porządkiem. Miłość i żądza tworzą za to doskonałą parę z czarem, tajemnicą, otumanieniem, zaklęciami, miłośniczymi ziołami, blaskiem Księżyca i zwodniczymi obietnicami. Księżyc (Chorsiniec) towarzyszy zawsze westchnieniom zakochanych, wyznaniom miłosnym, nocnym igraszkom przepojonym żądzą, jak również rządzi okresami płodności kobiet oraz przypływami uczuć i wód. Chorsiniec, Chorsawa i Chorzyca-Groźnica są bliscy Dziwieniom, ale sam Wielki Chors śmiertelnie pogniewał się na Kupałę w związku z jego późniejszym udziałem w obłupieniu go ze skóry.

Innymi parami bóstw narodzonych ze wspólnego jaja są Rod i Rodżana-Przyroda, a także bliźniaki Łagody, Lel i Polel. Na pamiątkę tych wszystkich wydarzeń, każdej wiosny, kiedy na Ziemi zaczyna się czas królowania Dziwieniów i Rodów, okres żądzy, miłości oraz rozrodu, Sławianie wszych kościołów wiary przyrodzonej czczą przyjście na świat Krasatiny i Dzieldzielii, Roda i Rodżana, Lelija i Polela – bliźniaczych bogów z jednego jaja. Święto Wiosny jest jednocześnie czasem Wielkiej Bitwy Niebiańskiej i rozpoczęciem Nowego Godu, otwieranym błyskawicą Peruna, który przecina Ziemię uwalniając z niej płody. Jest to także święto Dziadów wiosennych, czas uroczystego karmienia dusz i zwoływania ich do domostw ludzi żywych, czas pamięci o bogach Zaświatów. Wtedy właśnie wybiera się najdorodniejsze jaja i maluje je, krasi w barwne przedstawienia scen z życia bogów i ludzi, w święte wzory i tajemne znaki będące tajami i czertami Przyrody, bogów i wszego Świata (Swąta).

W tym czasie w Krakowie (Karodunie), na Wzgórzu Rękawym (zwanym też Rękawką), w pobliżu kopca Swaroga i Chorsa32, odbywają się igrzyska, w których ważnym dorocznym wydarzeniem jest wyścig młodzieńców, toczących ze szczytu kopca jajka. Zwycięzcy zarówno tego wyścigu, jak i innego turnieju – wspinania się po gołym słupie „na niebo”, na sąsiednim Wzgórzu Lasoty, są bohaterami plemienia, młodymi królami krakowian przez cały kolejny rok.

Uroczysko Krasatiny – Czerwonej Pani, znajduje się nad górną Wartą. Podobno dawniej przybywała tu osobiście czarując tych, którzy ją widzieli, przepysznym strojem. Wielką czcią cieszy się ona wśród Czechów i słowaków. W Nitrze, sześciogrodzie, który był prastarą stolicą Słowaków (czyli Słowian Nadbołotońskich), miała potężną świątynię i czczono ją tam nawet w czasach, znanego z kronik, króla Pribiny33.

Do Krasatiny zalecał się Płon-Płanetnik, który by ją posiąść, przybrał postać złotorogiego tura. Bogini zabiła jednak tura i zdjęła zeń poroże. Na złotych rogach Płona wieszała potem swoje futra i suknie. Czescy czudesnicy z chrom iny Krasnej Pani w Libuszynie34 nazywają ją Morską Carewną, ponieważ w podmorskiej Jaskini Kłów spoczęło jajo, z którego się narodziła. Mówią też o niej, że jest Matką Jasności, jako że świat stracił cały blask, gdy Denga wykradła jej barwy-maści. Krasatina władała wcześniej wszystkimi barwami świata. Denga wyzwała ją na pojedynek i przekupiła Podagżyka, który miał przechować pudło z maściami do końca zawodów. Denga schowała wykradzione maście na dworze Swarożyca-Słońca, a Krasatina z zemsty powlekła całą Ziemię i Niebo krwistą czerwienią, jedyną barwą, jaka jej pozostała. Swarożyc ubłagał ją, by nie karała wszego stworzenia za czyny niedobrej Dengi. Krasatina zrezygnowała z maści, zebrała całą czerwień i tym sposobem zwróciła światu światło czyniąc go na powrót jasnym.

Jedynym, co kocha Dzidzilela, są trawy. Im Zielona Pani daje soczystość i piękną barwę. Tę samą barwę sprowadza na ludzi, których dręczy zazdrością i innymi nieszczęściami płynącymi z miłości. Ona też odpowiada za miesięczne krwawienia i związane z nimi bóle u kobiet. Dzidzilela jest jedną z dziewięciu bogiń Ciemności.

 

Jerzy Przybył – Rudź

Trzecia córka Dziwienia

Róda-Rudź jest córką Dziwienia i Rodżany, chociaż niektórzy mówią, że i ona pochodzi od Ksnów i jest jedną z zagubionych Chorsaw. Dziwień uwiódł Rodżanę jak wiele innych bogiń, ale kiedy to uczynił, pojął, że to ona uwiodła jego. Rodżana nigdy nie była tak piękna jak Czstnota, Plątwa czy choćby Dziewanna, ale zauroczyła go jak żadna inna. Podobno to o nią Dziewanna była tak zazdrosna, że postanowiła opuścić tyn Dziwieniów i Niwę Serca. Kiedy to się działo, Rodżana nosiła już w łonie swoją córkę. Rudź urodziła się na Czerwonym Bagrze welańskim. Miejsce to zwie się tak dlatego, że powierzchnię płytkiego banioru zarastają lilie wodne czerwonej maści. Tam młoda bogini przyszła na świat, prosto z głębi jeziora, gdzie ją powiła Rodżana w obecności wielkiej swojej przyjaciółki bogini Wądy. Wąda była pierwszą, która ujrzała dziecię i zachwyciła się owym dziewczęciem o rudych włosach. Oddała jej Czerwony Bagr w urodzinowym podarku. Inni prawią znów, że Rudź urodziła się między paprociami zarastającymi brzeg Bagru, Wąda pomagała Rodżanie w porodzie i zachwycona maleństwem oddała mu w darze to miejsce. Jeszcze inni twierdzą, że Rudź wyskoczyła z łona Rodżany bez niczyjej pomocy, w pełni dorosła i piękna, a kiedy zaczęła tańczyć, rozkwitły nagle pozbawione zwykle kwiatów paprocie, zaś lilie wodne wydały w jednej chwili owoce. Dlatego Wąda, pojmując to, co się stało, jako cudowny znak, oddała jej Bagr, chcąc zachować to miejsce na zawsze czarownym. Jakkolwiek było, Rudź włada Czerwonym Bagrem do dziś i uczyniła zeń wiecznie kwitnącą, nieustannie owocującą kotlinę – najpiękniejszy zakątek Weli. Atrybutami Rudzi są: Powrósło-Pępowina, przy pomocy której pomaga noworodkom dobywać się na świat oraz Kwiat Paproci. Rudź jest uważana za Panią Nowego, Władczynię Porodów i Opiekunkę Pomysłów. Czczona jest pod mianami Zaródzi-Rucki, Rudy i Kwiści-Zalęży35. Jej pomocnicami są Narecznice. Rudź jest jedną z najprzychylniejszych ludziom bogiń. Szczególnie opiekuje się położnicami oraz noworodkami. Z ciskanych przez nią na Ziemię grud rodzą się, według niektórych podań, dzieci i nowe myśli.

Rudź ma pod swoją opieką siedem źródeł żywej wody na Weli. Jest także jedną z czterech Matek Zbóż, które boginie darowały ludziom, ukrywszy je w łupinach Żołędzi. Razem z Lelijem-Smętem zanieca nieci żywota na Bai – Materii Świata. Wreszcie to Róda-Rudź uratowała od zagłady garstkę zamienionych w suki i odyńce Zerywanów, którym wskazała wejście do Jamy Lęgu i Waru podczas Wojny o Taje.

Komora Sowiego-Polela – Most Czynwąt – Prawąt, czyli Most Osądu Czynów i Prawości – według Zdzisława Beksińskiego

Drugi syn Dziewanny i jej ostatnia córka: Prawdziwc-Prawota oraz Sądza-Osuda

Prawdziwc jest synem Prowego i Dziewanny. Prowe bardzo chciał mieć potomstwo, nie tyle z próżności, co dla pomocy w rozsądzaniu i dzieleniu praw. Trudność polegała na tym, że jego żona Czstnota, zwana też Cną, unikała najdrobniejszego nawet zbliżenia. Prowe, jako Dawca Praw Świata, szanował jej prawo odmowy i czystości. Przy tym oboje dobrze się ze sobą zgadzali i dzielili wiele innych spraw. Mimo że nie do końca stanowili małżeństwo, to jednak byli z urodzenia bratem i siostrą. Nie zamierzał jej więc odsyłać do matki, Białobogi. Prowe z Czstnotą zbudowali wspólny dom na welańskiej niwie. Potrzeba posiadania potomstwa, w obliczu przewidywanych wojen o miejsce w kręgu, stawała się jednak dla Prowego paląca. Pan Zasad podobał się Dziewannie i często myślała o nim, kiedy Kupała zostawiał ją samą na długie chwile. Bywał też częstym gościem na dworze Dziwieniów. W końcu przyszło między obojgiem do zbliżenia. Działo się to, jeszcze zanim Dziewanna rozzłościła się na męża z powodu jego związku z Rodżaną. Wszystko, co robiła z Prowem, miało służyć wyłącznie wzbudzeniu zazdrości u Kupały. On jednak, zajęty swoimi miłostkami i coraz bardziej zauroczony Rodżaną, nie zwracał na nią uwagi. Dziewanna jest boginią niezwykle płodną. Czstnota zgodziła się, by Prowe miał z nią dziecko, ale tylko pod dwoma warunkami. Ona sama miała uchodzić za matkę, a gdyby się urodziła dziewczynka, miała zostać uśmiercona albo zesłana w Zaświaty. Wkrótce, od miłosnych igraszek, Dziewanna rzeczywiście zaszła w ciążę. Dziecko na szczęście okazało się chłopcem. Tak urodził się Prawdziwc zwany Prawicem, Karną-Ukorem lub Prawdą-Prawotą36.

Dziewanna oddała syna Prowemu, a ten powierzył go swojej żonie, Czstnocie. Bogini przez cały czas nosiła podobno, pod sukniami na brzuchu, poduszkę wypchaną ptasimi piórami. Czstnota była dla pasierba tak chłodna, nieprzystępna i surowa, że zupełnie stłumiła tę część jego przyrodzenia, która się wywodzi od matki, Dziewanny. Prowe nie był z tego zadowolony.

Potem zdarzył się wypadek Czstnoty: Potwór Pogrom goniąc Chorsów ku Weli zaatakował Chorsinę i zaczął ją dusić. Na pomoc bogini ruszył Prawic. Prawic wbił lewe ramię w gardziel potwora, a ten rażony nagłym bólem wypuścił z uchwytu całkiem już siną Chorsinę. Odgryzł jednak rękę Prawica. Pogrom byłby go pożarł w całości, gdyby Czstnota nie rzuciła się na pomoc. Uderzona przez Pogroma, upadła na skały welańskie i popękała w tylu miejscach, że od tego przypadku nie mogła już rodzić dzieci.

Prowe postarał się o względy Dabogi i choć zdawało się, że te jego działania są skazane na porażkę, Daboga niemal od razu nagrodziła jego umizgi – okazała się brzemienną. W jakiś czas potem powiła Sądzę, ale nie chciała jej wykarmić. Prowe oddał dziecko Dziewannie, która przyjęła je u siebie, wykarmiła i wychowała. Dopiero dorosłą córkę wziął Prowe do swego tynu. Czstnota przyjęła ją niechętnie, ale nie sprzeciwiła się woli męża. Trudno powiedzieć, czy to, co się działo, nie robiło rzeczywiście na Kupale wrażenia. Znosił wszystko spokojnie i nie zmieniał nic w swoim żywocie, ciągle biegając za innymi boginiami i boginkami. Jednak kiedy Dziewanna zagroziła mu w końcu, że odejdzie i zostawi go samego, próbował do tego nie dopuścić i zapłodnił żonę, z czego wynikły opisane już wyżej przypadki.

Prawic nosi tytuły Pana Prawdy i Prawości, Pana Pokory, Władcy Niewinnych. Jest bogiem jednorękim, a w prawicy dzierży Wagę Uczynków. Jego sługami są bogunowie zwani Samoludami-Prawdkami. Sądza posługuje się Kijem-Samobijem i Osękiem. Nosi tytuły Pani Osądu i Sierdzy, Władczyni Przywar, Pani Waśni i Kaźni. Sądza jest czczona przez wszych Sławian jako Osuda, Kriwda-Tresta i Sędziwa37. Służą jej boginki Sądzenice.

Kapłani chromu Sądzy z Sądecza nad Dunajcem opowiadają zupełnie inną wersję wydarzeń związanych z narodzeniem Prawdziwca. Według nich Czstnota była jedną z trzech największych piękności pośród Bogiń-Matek. Drugą była Plątwa, a trzecią Dziewanna. Z tych trzech, dwie popadły w pychę i obie zostały ukarane. Czstnota chełpiła się swoją cielesną wstrzemięźliwością i drażniła tym bogów. Twierdziła też, że nigdy przez nikogo nie zostanie zdobyta i nigdy nie będzie rodzić, bo po wsze czasy chce zostać młodzieńczo śliczna. Rozpowiadała, że nie uległa żadnemu bogu, bogunowi ani nawet potworowi, a i sam Swąt nie zmusiłby jej do pomnożenia. Jako żywo przypominała w tym swoją matkę Białobogę.

Prowe, który szanował zdanie siostry, stał się obiektem prześmiewek i docinków. W końcu miał tego dosyć i za poradą Plątwy udał się do Marzanny po odpowiednie zioła. Uśpił następnie Czstnotę kubkiem krowiego mleka zmieszanego z liściem nococienia, otrzymanym od Władczyni Zapomnienia. Pani Cnót popadła w kir-sen. Wtedy Prowe wszedł w nią nie pozbawiając jej dziewictwa. Czstnota myślała, że to tylko lubieżny sen. Potem kiedy okazało się, że jest brzemienna, wmawiała wszystkim, że jest gruba, bo dużo je. Kiedy pojęła, że nosi w brzuchu płód, ukryła się na dnie najgłębszej jaskini welańskiej, w Nawi Otchłani – Grocie Zimnej. Tam, nie chcąc rodzić zwyczajnie, wydała dziecko na świat tą samą drogą, jaką zostało poczęte. Tak to Pani Cnót, stroniąca od powinności żoninych, została podstępnie zapłodniona przez Prowego i urodziła mu syna-niesyna, dziecko o niewyraźnej płci i dziewczęcym głosie. Nazwano owo dziecię Prawdą-Prawotą. Dla młodego potomka Czstnota była jednak zimna i niedobra. Nie chciała go pokazać światu, bo straciłaby hyr niezdobytej. Trzymała syna-córkę w ciemnościach i zimnie, i nie karmiła, żeby nie stracić kształtów. Prowe oddał więc Prawotę do wykarmienia i na wychowanie Dziewannie, w której beznadziejnie się kochał. Ta uczyniła co mogła, ale syn Prowego był już zbyt ukształcony przez matkę, jej przyrodzenie i miejsce powicia. W każdym razie, od tej chwili dopiero zaczęto nazywać go Prawdziwcem lub też Prawdzią, jako że zawdy odziewał się w żeńskie stroje, a też w żadnym razie nie dał znać o swojej męskości przez spłodzenie z boginkami lub kobietami ziemskimi potomstwa. Insza rzecz, że również z łona swego nie wydał na świat nigdy dziecięcia.

Zdzisław Beksiński – Ślepa Sądza

Czstnota zatęskniła za Prawotą, kiedy go brakło. Wrócił do matki i stał się jej później tak bliski, jak nigdy nie był nawet sam Prowe. Toteż kiedy przyszło do walki z potworem nad Welą, bez wahania rzuciła się na chcącego połknąć jej syna Pogroma. Uderzona przez potwora, upadła na Welę, rozbijając się o kamienie Grotoskał. Po tym wydarzeniu nie mogła już nosić żadnych ciężarów, nawet nasienia w sobie, a tym bardziej wydać płodu na świat, bo rozpękłaby się przy tym, jak niegdyś Strąprza. Zbrzydła także i zgorzkniała. Od tamtego czasu stale odczuwała różnorakie bóle. Zaczęła też przebywać długimi tygodniami w Zaświatach z nowymi towarzyszkami, Marzanną i Chorzycą-Groźnicą.

Z tych powodów potem narodziła się z Dabogi i Dziewanny Sądza-Osuda, zwana też Kriwdą-Nieprawotą38. Wielu prowydników wschodnich świątyń Sądzy-Kriwdy, a także czarodziejowie kąciny Sądzy z Sądomirza twierdzą, że jej matką była Plątwa, która porzuciła dziecko. Zostało ono, tak samo jak Prawota, wykarmione przez Dziewannę.

Zaraz po tym jak Prowe przywiódł odnalezioną córkę do swego tynu, ta starła się z Prawicem-Prawotą, chcąc zająć jego miejsce. Prawic strącił ją z niebios na Ziemię i od tego czasu Kriwda przebywa prawie przez cały czas między ludźmi uprzykrzając im życie. Opuszcza ziemski padół wyłącznie na czas welańskich zborów.

Istnieją także zdania mówiące, że prawdziwym ojcem Sądzy Jest Makosz-Usud (Zreb-Sud) -Władca Przeznaczenia, który bojąc się zazdrosnej żony oddał dziecko zrodzone z Plątwy na wychowanie Prowemu i Dziewannie. Prowe uznać miał dziecko za swoje i przyjąć w swój dom. Jest prawdą, że Sądzenice, boginki służki Sądzy, biorą udział w nadawaniu nowonarodzonym wiergu, przynosząc przeważnie złą dolę. Według najdawniejszych podań, kiedy Usud-Makosz wysypuje swoją niebiańską chyżę złotem, rodzą się ludzie szczęśliwi i bogaci, a wierg przynosi im pod poduszkę Dodola albo Rodzanice. Gdy zaś Usud jest zły i tłucze skopki, sypiąc po swym tynie glinianymi skorupami, rodzą się ludzie o złym wiergu, nieszczęśliwi i biedni. Tym wierg ma przynosić sama Sądza-Kriwda lub Sądzenice.

We wschodnich kapisztach wywodzących się od pradawnej świątyni Mokoszy w Gleniu twierdzi się, że Prawota ma żeńskie przyrodzenie, jest drugą córką Prowego, pochodzącą od Dziewanny. Sądza ma pochodzić z Plątwy i była jego pierwszą córką. Według nich, gdyby było inaczej, nie miałaby miejsca równowaga między synami i córkami Wielkich Jednogłowych, a rzeczą powszechnie znaną i uznawaną przez wszystkie kapiszty, chromy i świątynie jest istnienie owej równowagi nie tylko w tym, ale we wszym świecie.

Zdzisław Beksiński – Sądza-Nieprawota

——————–

Przypisy

1 Perunic to miano, do którego odnoszą się wszystkie znaczenia omówione przy osobach Peruna, Prowego i Przepląta, wywodzące się z rdzenia per – prać, bić, uderzać oraz run – runąć, spadać gwałtownie, uderzać nagle, ranić i runića. Końcówka -nic, -ic, jest typowym słowiańskim zdrobnieniem oznaczającym syna, a jednocześnie czynność niecenia lub powodowania spustoszeń – nicości. Pamięć Perunica zachowała się dzięki czci, jaką otaczano go jeszcze w XII wieku w rugijskiej Korzenicy (lub Gardźcu)b. W kącinie gardyjskiej postawiono posąg-kap przedstawiający cały ród Peruna. Rugię nazywano także Raną. Druga nazwa wyspy i całego plemienia nawiązuje bezpośrednio do pojęć runienia, ronienia i ranienia, a więc związanych z rodem Perunowym. Ranowie byli uprzywilejowanym plemieniem, z którego wywodzili się wojownicy drużyny królewskiej. Tylko spośród nich wybierano kapłanów do świątyń bogów Żywiołu Błyskawicy – Runów. Była tu także drużyna wojów-kapłanów, gardziców, którzy podobnie jak witungowie, wojowie-kapłani w świątyniach Swąta, stanowili zamknięte zgromadzenie rządzące się własnymi prawami. Podlegali oni, jak wszyscy na Rugii, władzy bezpośredniej króla-arcykapłana świątyni Swantewita-Świętowita, czyli naczelnemu witungowi świątyni Światła-Świata. Znaki zwane runami są rodzajem tajemnego pisma. Runa nie jest tym samym co taja. Taja zawiera w sobie pełne znaczenie, a jej znak jest dostępny tylko najgłębiej wtajemniczonym i nigdy nie używany w piśmie. Czerta zawiera w sobie magię i czar związany z pełną miarą i otacza ją ta sama zasada tajemnicy oraz świętości, co taję. Gramota jest znakiem rzeczy – tajemnicą związaną z materią świata. Znak rzeczy może zostać zapisany, a jego zapisem jest runa. Runa to ryta w kamieniu lub glinie gramota. Liczba to odpowiadająca rzeczom materialnym miara. Liczbę zapisuje się jako narzaz. Narzaz jest zatem rytym, pisanym odpowiednikiem liczby. Gramota i runa służą kapłanom tak samo, jak liczba i narzaz. Bukwa jest gramotą pozbawioną tajemnego znaczenia, służącą tylko zwykłym ludziom. Karba jest miarą rzeczy pozbawioną tajemnego znaczenia i służy wyłącznie zwykłemu człowiekowi. Dzisiaj bukwy nazywają ludzie literami, a karby liczbami.

Perperuna według Jerzego Przybyła

Są jeszcze inne znamiona i ryty, bardziej i mniej tajemne lub też zwykłe, które służą zwykłym ludziom. Wszystkie te rzeczy pozostają jednak zawsze znakami Boga, łącznikiem przekazującym cząstkę wiedzy o nim i część jego samego.

Kronikarze wspominają o tym, że wódz słowiański Chatzon (Chącin-Chęcim) dowiedział się o wyniku bitwy z Bizantyńczykami z wieszczby perunowejc. Wieszczowie Perunów w świątyni gardyjskiej czcili cały ród Runów pod pięciotwarzowym wizerunkiem Porewita i uprawiali perunowe wieszczby.

Imię i niektóre mity związane z postacią samego Perunica przechowała mitologia Istów, gdzie odpowiednikiem słowiańskiego boga jest Perkunas. Jego miano potwierdzają także liczne nazwy miejscowe, poczynając od obszaru Wagriid, poprzez całe Pomorze i Ruś, aż do Bałkanów. Bóg ten występuje także w licznych ludowych pieśniach, zwłaszcza czeskich i słowackiche.

Przydomek Groza obejmuje u Słowian wiele znaczeń, a więc: groźny – ogromny, okropny, grozy (słoweńskie) – piękny, groza (ros.) – burza, grjoza (ros.) – mara, grasus (lit.) – groźny, wstrętny, grażus (lit.) – piękny, grezus (lot.) – hardy, gardy (pol.) – hardy, gorz – gorejący, gorący, gorzki – nieprzyjemny, gorzący – gorszący, got – górny, wysoki, niebiańskif. Te znaczenia opisują Perunica jako boga Niebios, pięknego, lecz przykrego, przerażającego, wstrętnego, wyniosłego, ogromnego i dumnego. Pojęcia określające go jako gorszącego gwałtownego i wstrętnego dają się wytłumaczyć czynami Perunica, takimi jak: zranienie Mokoszy, strącenie w Podziemia Zorzy czy przecięcie na pół Chorsińca-Księżyca. Przydomek Dzierż odnosi się do funkcji dzierżenia – sprawowania władzy, a także derzenia – uderzania, wywoływania drżenia, czyli wstrząsu i lęku. Trzecie przymiano Kuks-Lam odnosi się również do uderzania, pojęcia wielkości, rozłamywania nieba (błyskawicą i piorunem), rozcinania uderzonych drzew czy ziemi, rozdzierania i wywoływania wrzawy, hałasug.

a Patrz Taja Szósta, przypis 7.

b Dzięki wzmiance Saxo Gramatyka w Gesta Danorum [str. 577 (ed. Holder)], który wymienia Perunica, pod mianem Poreuithus, jako jedno z bóstw czczonych w Gardźcu. Potwierdzony przez Knytlingsagę [str. 122, skandynawskie dzieło kronikarskie powstałe około 1260 roku] jako Rinvit – Runący.] Posąg posiadający pięć głów, naszym zdaniem, reprezentował cały ród Perunów w jednej postaci. Patrz także SSS t. IV, str, 231.

c Wiadomość zawiera jeden z rękopisów greckich przytaczanych przez Lubomira Niederlego.

d Okolice dzisiejszego niemieckiego Stralsundu.

e Patrz J. Kollar Narodnie zpewanky.

f SES t. I, str. 353-354.

g SES lIV, str. 449.

2 Turupit – Ciosno, Udar, Tur-Kołota, Bóg ten nie jest z pewnością identyczny z Perunicem, jak chcą niektórzya. Turupit to syn Peruna, brat Porenuta-Łyska i Perunica. Jego imię odczytuje się jako Toropiec, Trzepiec, Trupiec, Turpiec, również Terpiec, Tyrpiec. Wywodzi się ono znaczeniowo od trepati – trząść, trzepać, bułgarskie trepam – zabijam, polskie trupić, utrupiać zabijać, rosyjskie trepat‚ – uderzać. Jednocześnie z tego samego rdzenia wyrasta ciąg znaczeń związanych z trpnąt’ – cierpnąć (drętwieć), cierpieć. Także słowo tur pochodzi z owego wspólnego indoeuropejskiego rdzenia. Określa ono wymarły dziś rodzaj dzikiego, leśnego bydła olbrzymich rozmiarów, dawniej zaś także żubra, zwierzę symbolizujące bóstwa perunowe. Łacińskie taurus – byk, Turzyca – ostra, koląca trawa jadana przez tury, Bardzo bliskie są takie wyrazy, jak: tarnina, dereń, cierń. Także terać (tyrać) – niszczyć, uśmiercać, zabijać, Turupit znaczy więc także „kolący, zadający śmiertelne, odrętwiające uderzenie”. Bliskie znaczeniowo są również przydomki tego boga: Ciosno – zadający ciosy, obciosujący, uderzający, tnący, ciskający oraz Udar – uderzenie, wstrząs (oślepiające, gwałtowne wyładowanie, zniszczenie, nagły cios). Przydomek Tur-Kołota nawiązuje do męskości, koł – członek, do Kłody – Kłódzi, kołowania, trupienia, trzepania, a także turkoczącego dźwięku wydawanego przez Samowracającą Siekierkę Ciosnyb. Istyjskim odpowiednikiem tego boga jest bóg Drebkulis.

a Jest wymieniany przez Knytlingsagę [str. 122]. b SES l I. str. 101; SEB str. 568,579-581,584.

3 Porenut – trzeci syn Peruna, zwany jest też Łyskiem, Laskiem lub Włukiema. Według kronikb na Rugii czczono w tym czasie jedenastu bogów. Jest to część całego słowiańskiego zboru – kręgu wcieleń Swąta (Światowita). Drugi człon miana tego boga wywodzi się z prasłowiańskiego nyt‚ – znikać, uśmiercać i odnosi się do nosiciela błyskawic bez pioruna – Pana Łyskającego, a więc i łaskawego, którego uderzenie obumiera i zanikac. Łysk naznacza swoimi błyskawicami miejsca święte, uderzając w drzewa i wzgórza oraz ścigając przy ich pomocy Czarty. Pojawia się na jasnym niebie i zwiastuje nadejście Perperuny-Burzy, ale również i przybycie Pogody. Nazwa jego Złotowłóczni-Małanki jest mianem bezgłośnych błyskawic, tak zwanych łysków zapowiadających pogodęd. Przydomek Włuk odnosi się do tego, że bóg ów włóczy się razem z Pogodą i jej orszakiem, a także do widocznego na niebie łuku błyskawicy. Łysk łączy (łuczw) łukiem Niebo i Ziemięe.

Czerta 5 – to symbol przejścia, granicy dwu światów: świata żywych i zmarłych. Pięciotwarzowość posągu Porewita w Gardźcu ma związek z tą czertą, choćby przez fakt, że uderzenia pioruna z jasnego nieba mają moc uświęcającą. Powołują one osobę trafioną do grona największych wojowników i wybrańców bogów, siedzących w Raju pod drzewem Wyrajf, zaś zwykły przedmiot przenoszą w krąg przedmiotów świętych. Piorun swoim świętym uderzeniem powoduje zatem przekroczenie granicy dwóch światów nie tylko w sensie przejścia ze świata żywych do świata zmarłych, przebycia przestrzeni między Ziemią a Welą, ale także w sensie przebycia granicy między tym co zwykłe i tym co święte (profanum – sacrum). Istyjski odpowiednik Łyska to Kalwis-Kalejs.

a Zanotowany przez Saxo Gramatyka (zm. 1204) podczas podboju Pomorza Połabskiego przez Duńczyków, jako Porenutius. Saxo opisal świątynię Porenuta w Gesta Danorurn, str. 577 (ed. Holder) [patrz SSS t. IV, str.231].

b H. Łowmiański Religia Słowian i jej upadek, str. 198.

c Etymologia nyć patrz: Taja Szósta, przypis 26.

d Nazwa ta zachowała się w folklorze i języku wschodniej Polski (rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie) oraz na calej Białorusi i Ukrainie.

e Etymologia „łuk”, „łuczyć”, „łączyć” – SES t. V, str. 77-87, 279, 296-308.

f Patrz KLS oraz MNM t. I, Wyraj.

4 Usłada-Oślada jest bóstwem, którego dawną cześć odnotowali kronikarze, pod rokiem 980, w Kijowie księcia Włodzimierza. Jej posąg stał na wzgórzu w poczecie bogów „rządowych”a. Znajduje się w latopisarskim spisie pod mianem Usłady lub Uszłady. Jako Usień jest znana na całej Rusi, a pod mianem Siudy w Małopolsce, gdzie czczono ją w Lednicy razem z Ładą-Łagodą. Miana: Osidła-Oślada, Osidła-Usłada-Stłuda, Osidła-Osadza-Siudab, wiążą się z takimi znaczeniami jak: osada, osadzać, osad, sadza, sadzać, siedzieć, prysiud – przysiad (w tańcu kultowym), wysiudać – wyrzucić, usunąć, siodło, siedzisko, posada – miejsce osadzenia, osiadłość, – ogród, palisada – ogrodzenie obronne, siła, osiłek, sieć, sidła, osieć – urządzenie do suszenia zboża, setin (cerksłow.) – ostatni, posetiti (cerksłow.) – odwiedzić, oś, sioło, stadło, stado, sadło, pasieka, osieka, osęk, osłoda, słota, złoto, osądzać, sitać – wiązać, sito, sitowie, sitwa – związek, posiadać, po sadzać, posiadłość, pośledni – idący po śladach, śledzący. Również zesłać, po-słać, pościelić, co wywodzi się wprost z mitu o Usładzie i Swarożycuc. Pod imieniem Stłudy jest znana innym starym kronikom Rusid. Stłat (ukr.) – słać, rozpościerać, ścielić, kłaść. Drugi człon miana oznacza też córkę Łada. Odpowiada jej istyjski bóg Usinsz.

a Powieść lat minionych (Powieść doroczna) wymienia ją między Perunem a Chorsem. Znalazła się wśród bogów podawanych przez Herbersteina i przez Gwagnina. Istnienie tego bóstwa bylo przez naukę mocno kwestionowane, a nawet wyśmiewane [A. Bruckner i inni]. W świetle różnych powiązań religii przyrody Slowian z religiami Persów, Irańczyków i Hindusów należy dopuścić związek miana Usład-Usłada z indyjską boginią Uszas. Folklor wschodniosłowiański zna postać Usienia, który występuje nie tylko w podaniach, ale i obrzędach żywych do dzisiaj. Bóg ten jest bardzo dobrze znany Istom pod mianem Usinsz. W relacjach kronikarzy zachowało się wiele wiadomości na temat samego boga – Opiekuna Koni, jak i obrzędów związanych ze składaniem mu ofiar. Trzeba zwrócić uwagę, że Usień nie jest tym samym co Owsień-Tausień – odpowiednik lechickiego Jaszy-Jessy, bóg dwupłciowy, związany z zakończeniem wegetacji i obrzędami agrarnymi jesieni oraz wiosny. Imię z panteonu włodzimierzowego nawiązuje również do Łady, znanego z pocztów kronikarzy polskich, czeskich i pieśni obrzędowych Polski oraz Rusi. Mocno zastanawiający jest związek między tą nazwą a podkrakowską Siudą, której obrzędy obchodzi się do dzisiaj w okolicach Wieliczki. Jest znana także innym źródłom ruskim (Księga Welesowa). Warto zwrócić uwagę, że bałtyjski Usinsz-Usinis-Jusens – tak jak i Usłada jest bogiem opiekującym się końmi. Z punktu widzenia etymologicznego i związku miana z mitem zachowanym przerz folklor rzecz wygląda równie interesująco.

b SEB str. 383 i inne.

c Miano bogini zastanawiająco wiąże się tu z podaniem: Us(z)lada – Śląca (ścieląca) Złote Łoże (posIanie) Swarożyca, osładzająca jego noce w podwodnym zamknięciu Chorsa.

d Jako Stłudid (Stłuda) jest znana średniowiecznemu źródłu ruskiemu Księdze Welesowej. Stłuda, czyli Ścieląca Córa Łada.

5 Obrzędy przejścia – wiązały się z poszczególnymi etapami dojrzewania osoby do spełniania różnych ról społecznych w plemieniu. Obyczaje związane z religią naturalną nakazywały Postrzyżyny chłopców w 7 roku życia był to moment przejścia spod opieki matki pod opiekę ojca (ale nie dorosłość). Dla dziewczynek odpowiednikiem owego obrzędu było wiązanie warkocza, zaplatanie wstążek – Zapleciny, połączone z uroczystym odzianiem w strój żeński lub przywdzianiem pierwszych ozdób żeńskich. Dalsze dojrzewanie prowadziło do kolejnego obrzędu przejścia w 14 roku życia. Tak jak obrzęd Postrzyżyn-Zaplecin wiązał się z Babajagami i boginią Drasznicą wyznaczającą różnorakie próby dziecięcej inicjacji, kolejny obrządek, oznaczający dla chłopców przyjęcie w szeregi wojowników-Wilków, był związany z rytuałem ku czci Peruna i Diwa (Ładziwa). Pasowanie na wojownika powtarzało obrzędowo mit o przeistoczeniu Przedstworzy w Stworze. Młodzieńcy, w szeregu takich aktów, jak: izolacja w lesie, zmiana skóry na wilczą, rabunek, walka, krwawa uczta, nawet ludożerstwo dokonane na wrogu, stawali się dzikimi zwierzętami. Przeistoczenie dokonane w pełni było równoznaczne z przyjęciem w poczet bractwa młodych wojowników (wojów boga) – Wilków, Rysiów, Dzików, Niedźwiedzi, Jeleni, Żbików, Żubrów, Turów, Łosi, Lisów albo Kun. Cały obrzęd obwarowany był restrykcjami w rodzaju konieczności chodzenia w zwierzęcym przebraniu, wyprawiania się na nocne łowy, opuszczenia rodzinnej okolicy itp. Z biegiem czasu obrządek został uproszczony i przyjął bardziej symboliczny charakter (zamiast uprawiać prawdziwy rozbój na sąsiednich plemionach, straszono mieszkańców okolicznych siół). Resztki uproszczonego obrzędu możemy (z naleciałościami chrześcijańskimi) obserwować i dzisiaj jako tzw. chodzenie z turoniem. Zarówno obrzęd przejścia małych dzieci (osesków), ich oderwania od piersi matki (co następowało w siódmym roku życia), jak i inicjacja młodzieńców i dziewczyn, miały miejsce na wiosnę, w okresie, który dzisiaj nazywamy Zielonymi Świętami. Dziewczęce przejście od dziecięctwa do dorosłości wiązało się z Siuda Babą (Usładą) i Ładą-Łagodą. Młodzi po tej inicjacji cieszyli się dużą swobodą, której przykładem są obchody Kupały-Stada, zwane także Wiankami.

Wyzwoliny dziewcząt na młode kobiety odbywały się w świątyniach. Siodła Osidły służyły do pozbawiania dziewcząt dziewictwa. Obyczaj ten i obrządek jest znany z wielu innych kultur starożytnych. Gdzie indziej posługiwano się w tym celu obrzędowymi kamiennymi fallusami. Dziewicę sadzano na siodle lub fallicznym kamieniu, przez co łączyła się ona z bóstwem ofiarą z własnej krwi. Wielką wagę do dziewictwa panny młodej zaczęło przywiązywać dopiero chrześcijaństwo, a i tak często zdarzały się przeżytki dawnego rytuału polegające na prawie władcy danego obszaru do pierwszej nocy z nowo poślubioną. Jest to akt znany wszystkim Ariom, będący reliktem funkcji władcy plemiennego złączonej z funkcją głównego kapłana. Tak samo związane z ofiarą z własnej krwi były obrzędy inicjujące chłopców w społeczność dorosłych. Młodym chłopcom nacinano kamiennymi nożami lub siekierkami (bojowymi narzędziami Ładów i Perunów) skórę na przedramionach bądź piersiach, przyjmując ich do bractwa wojowników. Na obrzęd składało się wiele innych prób – jedną z nich była dla chłopców budowa jak najwyższej wiechy (dziś zwanej palmą) z własnoręcznie ściętego o północy drzewa leśnego. Dla dziewcząt rolę tę spełniała próba wypieczenia chleba obrzędowego zwanego kładziwem czy próba okraszenia dużej liczby jajek – kraszanek. Te obrzędy stanowiły przejście do drugiej grupy społecznej –dorosłych.

Kładki i mosty pieczono nie tylko dla zmarłych, były one, jak sama nazwa wskazuje, związane z pokładzinami, a także z porodem. Pokładziny u Słowian nie łączyły się z obrzędem weselnym i założeniem rodziny. Dziewczyny przyjęte do gromady kobiet cieszyły się swobodą, a zachodząc w ciążę podczas Kupaliów – Święta Stada (Stodarnicy) udowadniały swoją płodność i przydatność dla przyszłych starających się. Poród zawsze stanowił zagrożenie dla życia kobiety. Odbywał się w łaźniach-baniach, pirciach. Pieczono wtedy kładziwo, a położnicę prowadzono specjalnie przez kładkę lub most nad strumieniem, co symbolizowało przejście przez Kładę w Komorze Sowiego. To bezpieczne przejście nad oczyszczającą wodą, po kładce, miało dawać bezpieczeństwo w czasie porodu.

Wesele stanowiło kolejny szczebel wtajemniczenia. Odbywało się w następnych latach, po Stadzie-Kresie, kiedy starający się wykupywali pannę i zakładali z nią nowe gospodarstwo, nową rodzinę – był to obrzęd przejścia do trzeciej grupy społecznej – dojrzałych, zdolnych do zakładzin nowego gospodarstwa i rządzenia nim według poznanych praw plemienia. Taki sposób postępowania był jeszcze znany średniowiecznym kronikarzom i podróżnikom opisującym życie Słowian.

Wyzwoleni, którzy przebyli wszystkie próby w obrzędzie przejścia, zmieniali jakby stan, stawali się członkami innej grupy, pełnoprawnymi ludźmi plemienia. Ci, którzy z jakichś powodów (fizycznych czy psychicznych) nie przeszli obrzędu pomyślnie, pozostawali do kolejnego roku w poprzedniej grupie. Trzykrotne niespełnienie przejścia odbierało prawo do uczestnictwa w obrzędzie. Ci, którzy nigdy nie przeszli obrzędów, pozostawali w czwartym stanie – niewolnych (nieodpowiedzialnych, wiecznych osesków, zgrzybiałych starców, niedorozwiniętych), jako niezdolni do pełnienia funkcji w strukturze plemienia.

6 Lednia Góra i Lednica to święte miejsca Wiślanii (Małopolski)a. Znajdowały się tutaj świątynie Łady-Łagody i Osidły. W Lednicy pod Lednią Górą i w Wieliczce do dzisiaj zachowały się obrzędy zwane Siuda Babąb.

Ziemica Wiślan – Wiślania – rozciągała się na północny wschód od Karodunonu-Krakowa. Sam Kraków, po okresie panowania Mogilanów, którzy mieli w sobie krew Kiełtówc i kiełtyjskich wodzów, stał się Grodem Kraka i stolicą Białej Charwacji (Chrobacji). Po odejŚciu Chorwatów na południe przywództwo nad niedobitkami objęli Krakowianie, a po nich Wiślanie.

a Kronika króla Afreda (IX w.), Geograf Bawarski (IX w.) i inne źródła (np. kroniki czeskie z IX w.) podają, że obszar, który dziś nazywamy Małopolską, zajmowany był przez jeden olbrzymi organizm. Był to kraj Wiślan (Wiślechia, Wiślania. Wisle Lond). Według kronikarza podającego Legendę panońską, czyli „Żywot św. Metodego”, panował nad nim jeden Wielki Książę „który urągał bogu i wyrządzał krzywdy chrześcijanom”. Jest oczywiste, że cały ten obszar nie należał do jednego plemienia, lecz składał się z ziemic wielu plemion. Nad Sanem wciąż mieszkały jeszcze resztki Chorwatów, w okolicy Grodów Czerwieńskich – Czerwowie (Czerwiszcze), dalej Lęchowie-Stradowianie (Stradów), Lędzice (Sędomierz), Świnowie (nad Świną), Wiślanie właściwi (Wiślica), Bytowie (okolica Bytomia i Oświęcimia), Biesowie (górale – Pogórze Beskidzkie) i wreszcie Krakowianie (szeroko rozumiana okolica Krakowa). Władca, który nimi wszystkimi rządził, był dla nich królem, a owo terytorium państwem. Wiślania została podbita z początkiem X wieku przez Wielkomorawian (tak samo jak Śląsk i Bołotonia-Panonia) i została związana z królami Czech do końca tego wieku. Dopiero Bolesław Chrobry przyłączył do Polski dawną Białą Chrobację (stąd między innymi jego przydomek). Stare państwo Lęgów-Polan nazwano Wielką Polską, a drugą jego składową, Wiślechię, Małą Polską. O Śląsk ciągle toczyły się boje z królami czeskimi.

b Patrz: SFP; O. Kolberg Lud; KLS.

c Kiełtowie, Kelci, Kłtowie – Celtowie, Celci.

7 Podagżyk-Podagrzyc, Podagżyk-Pąćdażgwik-Podażgwik i Podagżyk-Posłaniec to miana Pana Ścieżek, Dawcy Drogi i Podawcy Ognia, zwanego Boskim Posłańcem. Poza głównym znaczeniem określającym Tego Który Urodził Się Po Dagach (Dażbogach) oraz Syna Podaga, w imionach tego boga znajdują odbicie wszystkie wymienione powyżej tytuły. Są tu zawarte takie znaczenia, jak: podawać, dawać, Pąć – droga, ścieżka, grzać, żagiew, zażgnąć – rozświetlić, słać – ścielić, słońce, posłanie – przekaz, słać –podawać, przekazywać. Podażgwik to zatem: Podawca Żagwi (on dał ludziom ogień), Idący Po Żgwiach (Swarze i Perperunie), Idący po Słocie (Śląkwie), Rzygający Ogniem, a także bóg pędzący, pękający, pączysty, pękaty i żgwisty. Wyraz pąć jest słowem zapomnianym przez prawie wszystkich Słowian, ocalałym w nielicznych określeniach, a wywodzącym się z pradziejowego języka okresu Wspólnoty Ariów. W języku polskim rdzeń ten ocalał tylko w słowie pątnik, pięta, piąć się. Także u górali w pyrć –stroma droga górska, ścieżyna. Jest to greckie patos – ścieżka, pantha – droga, pontos – morze i przeprawa, łacińskie: pons, pontis – most, pomost, indyjskie: patha – droga. Pąciec to także przedziałek we włosach, pęk – kita włosów. Pąk – zwinięty, kiełkujący kwiat, pęd – kiełkująca gałąź lub korzeń. Istnieje również możliwość odczytania tego imienia jako Podożgwik, czyli Pod-gorzalec – Spaleniec, bóg ogorzały, ciemnoskóry. Spaleniec jest postacią demona znanego z podań ludowych Wielkopolski.

Podażgwik miałby więc na wizerunkach długie włosy, powiązane pękami (warkoczami), rozdzielone od 10 środka na dwie strony głowy oraz ciemną, brązową skórę. Byłby też bogiem ognistym, jaśniejącym, gorącym. Jego odpowiednikiem u Istów jest Auseklis.

SEB str. 401.

8 Wagria leży na Pomorzu Połabskim i obejmuje obszar wzdłuż wybrzeża Bołotyku na północ od rzeki Trawny, po nasadę półwyspu Jutlandii. Stolicą Wagrów, małego plemienia należącego do wielkiego plemienia Obodrzyców (Zachodnich Pomorzan) był Starogard Wagryjskia, a głównym ośrodkiem kultowym gród Płonia. W Płoni znajdowała się świątynia Podagab (lub Podagi jak twierdzą niektórzy), w której posadowiony był, według relacji niemieckich kronikarzy, posąg bóstwa o niesamowitych i fantastycznych kształtach. W XI wieku Wagria weszła w skład Księstwa Obodrzyckiego.

Milingowie to gromada kapłanów wywodząca się z królewskiego rodu Milicza i łącząca w swych rękach władzę religijną oraz świecką w plemieniu. Milingowie Wagryjscy byli nieliczną grupą wojowników-kapłanów, którzy przybyli do Wagrów po tym jak główna część plemion znad rzeki Body i z Gór Boczeńskich, pod wodzą dwóch królewskich braci Miliczów, wyruszyła na południe. Opustoszałe ziemice Obodrytów i Milingów (dzisiejsze Góry Harz i dorzecze Body) zajęli Germanie, Sasowie. Działo się to w VI wieku. Milingowie zostali też obrani na władców przez plemię Budów. Królowali w grodzie Budziszyn wśród osiadłych tutaj Budynów-Bytów, zwanych odtąd Milczanami oraz Lęgów-Łużyczan. Budziszyn stał się później stolicą Łużyc. Drugi odłam plemienia, wędrując dalej na południe, zbierał ze sobą liczne grupy Sławian różnego pochodzenia. Ci znani są z historii pod mianem Milingówc i osiedli w końcu na zboczach góry Tajget na Peloponezie. Przez 360-400 lat królowali nad Peloponezem i morską okolicą, dzieląc się władzą z Jeziercami, Majnotami i Cakonami. W roku 941 zostali zmuszeni do płacenia trybutu Bizancjum. Zachowali swoją odrębność i mowę aż do XV wieku, kiedy to ulegli podbojowi tureckiemu. Tworzyli wspólnotę z Wajunitami i Welegezytami, potężnymi plemionami słowiańskimi, które zalały tereny dzisiejszej Macedonii, Albanii i Grecji po cieśninę Bosfor, i po Carogród (Konstantynopol)d.

a Wagrowie, Stargard Wagryjski. Płonia i Obodrzyce – patrz SSS (pod odpowiednimi hasłami).

b Według relacji Helmolda w Kronice Słowian [patrz: SSS. Podaga].

c O Milingach, Jeziercach. Wajunitach, Welegezytach, Słowianach na Peloponezie i Milczanach – patrz MSKDS oraz SSS (pod odpowiednimi hasłami).

d Stąd między innymi dzisiejsze pretensje słowiańskiej Macedonii do Grecji i greckie obawy o rewizje terytorialne.

9 Cały proces powstawania nieci tworzących następnie Baję, a dzianych (dziełanych) z wołoci-włoci, splatanych z kolei ze śnitek mokrzaków bańskich, jest opisany dokładnie w Tai Szesnastej, w części O pracach Zrzebów.

10 Plątwa została ukarana szpetotą za swój haniebny czyn po Wojnie o Taje.

11 Mętlik-Nikuła (Mikuła) – imię dwuczłonowe. Człon pierwszy, męt, nawiązuje do pojęć mętności, matactwa, pokrętnności, drugi, tlik (tłuk), oznacza boga prującego nieci bytu, tlącego je (tlący – naruszający), nadpalającego. Człon ten podkreśla też męskość boga (tłuk – trzonek, pałka). Mętlić – plątać, a więc Mętlik to Plączący Nić Bytu i Źrzebu lub Plotący Nieć (przeplatający). Przydomek Nikuła-Mikuła wywodzi znaczenie od nyt – nic, nyt’ – niknąć, zanikać, nić, nieć. Końcówka kuła wiąże się z pojęciami kołować – kręcić, kłócić – bełtać, kować – kuć.

Przydomek Mądrak-Zwód zawiera takie grupy znaczeń, jak: drak – krzyczący, drący – rozrywający, droczyć się – wszczynać waśnie, mądry, modry, zwodzący – oszukujący, zawodzący – rozczarowujący, zawodzący – płaczący, zawadzający – przeszkadzający, wodzący – prowadzący, unikający, uciekający, zwodny – wyłaniający się „z wód”, zwód – ustanawiający zasady, zwący – wzywający (zwnieć, wznieć – staropolskie wzywać, ogłaszać, brzmieć, wznąk, zwonk – dzwon), zwący – nazywający, łączący i dzielący.

Przydomek Mąd-Kół oznacza boga wykuwającego, kującego, ale także kołującego, kolącego, zakałę wszelkich poczynań. Określenie kół w znaczeniu kołek, kij, jest wskazaniem na męskie atrybuty postaci.

Miano podstawowe Mąd zawiera znaczenia odnoszące się do dwoistości owego boga, do jego mądrości z jednej strony i do mącenia, mędzenia – przeszkadzania, zaciemniania, zawadzania, z drugieja. Jednocześnie miano to nawiązuje do rdzenia, który odnajdujemy w imieniu Mokoszy: mąk. A więc: mąka – ziarno (pył), męka, mokrośćb itp. Z treści mitu wynika, że Mąd okrywa drobnym pyłem złyrudzi nieci bytu wyplatane przez Dodolę albo polewa je martwą wodą z czarnego źródła, w którym sam się także lubi moczyćc. Mąd to rdzeń, z którego wywodzą się takie znaczenia, jak: smucić się, smędzić, smuga, smuta – żal, odmęt, zamęt, kołamęcić – bałamucić, męsti – mieszać, męczyć.

Mąd jest znany z zapisów od najdawniejszych czasów jako Mikoła-Mikuła. Jego imię można znaleźć już w Latopisach ruskich, jest także postacią znaną z Bylin. To postać mityczna, boska, wspólna Słowianom i Finom. Oba te ludy długi czas współżyły ze sobą i mieszały się na obszarze północno-wschodniej Europy, w okolicy Jeziora Białego, Merii, Wesi i Mordwy. U ludów fińskich bóg ten występuje pod mianem Nikolatord. Od Słowian północnych i wschodnich (Burów) rozeszły się zapewne podania i kult Mąda-Nikuły. Oddawano mu cześć w całej Słowiańszczyźnie. Postać przetrwała w licznych obrzędach, obyczajach i podaniach. Na Połabiu kapłanów nazywano mikami. Mike to również rodzaj obrzędowego placka, świętego pieczywa, pierwotnie przeznaczanego konkretnemu pogańskiemu bogu, najpewniej Mikule. Jeszcze w wieku XVIII pieczono miki, jako święte ciasta. Z Rusi znamy wiele opowieści np. o Mikole Dupljaninie (Dziuplanym), Mikole Sielaninie (Silnym, Ziemnym), Mikole i wilkach czy Mikole i Władcy Mórz, a także innych, nawiązujących wyraźnie do zamierzchłej postaci dawnego pogańskiego bóstwa. Postać Mikoły była tak żywa i mocno zakorzeniona w tradycji oraz wierzeniach ludu, że konieczne się stało wcielenie w dawny obiekt wiary osoby Świętego. Dla Słowian i Finów przysposobiono w prawosławiu postać świętego Mikołaja (Kościół katolicki do dziś nie uznaje go za świętego), który przejął większość atrybutów Mąda: jest dawcą podarunków, opiekunem wilczych stad i myśliwych, postacią poczciwą, rubaszną, a jednocześnie groźną, poruszającą się w asyście istot reprezentujących naraz dobro i zło (anioły i diabły). Tak samo pogańskie, Mikołowe służki-boginki Mątwy-Mądwye są postaciami dwoistymi, dobrymi i złymi naraz.

Od Mąda-Mikuły bierze początek imię Mikołaj. U Istów nosi on miano Puszkaitsa, boga mieszkającego w pniu i korzeniach czarnego bzu.

a SEB str. 237-238 (kłóć, kluć, kłócić. kłonić), str. 279-281 (kuć, kować, kuc, kucia, Kutja), str, 658 (zwnąk. zwon).

b Patrz Taja Szósta, przypis 22 Mokosze i przypis 21 Plątowie.

c Patrz Taja Szesnasta O Pracach bogów – roboty Rokoszy.

d RSU str. 110.

e Patrz Cz. Białczyński Stworze i Zdusze, str. 235.

12 Ładziw nosi miana Diwa (cudownego), Ładziwca (zadziwiającego, dziwacznego i dzikiego) oraz Włodzica (władającego, włodarza). Wszystkie powiązania i odniesienia miana Ładziwa do indoeuropejskiego określenia boga – deus, są dokładnie takie same przy imieniu Dziwienia czy Dziewannya. W kształcie słowa Ładziwc końcówka pokazuje, że mamy do czynienia ze zdrobnieniem oznaczającym syna Dziewanny. Przydomek Włodzic wskazuje nie tylko władającego, ale i odpływającego łodzią, i przebywającego w Kłódzi. Obydwa te wydarzenia zostały przepowiedziane przez Mokoszę. Pierwsze spełniło się, gdy Dziw przedostał się do Kłódzi podczas Wojny o Krąg i zasiadł w koronie Drzewa Drzew. Drugie ma się spełnić na końcu Świata, a Włodzic będzie jednym z trzech bogów, którzy odpłyną w niebyt Łodzią Osta, po czwartym wyjściu z Kłódzi Swąta i całkowitym zniszczeniu Świata. Oni odrodzą życie w zupełnie innej postaci. Diw jest postacią boską dobrze znaną kronikarzom Rusi. Tam też przetrwał do XIX wieku, w znaczących podaniachb. Dla Istów bogiem o zbliżonych cechach był Ratajnicza.

a Patrz Taja Szósta, przypis 23 oraz SEB str. 113-114.

b Diw – bóstwo znane ze Słowa o wyprawie Igora (XI w.) – patrz: SMLIE str. 112; S. W. Szerwinskij Diw – w Słowie o połku Igoriewiel MSiP str. 45, 168, 306.

13 Jimiela (Imiela, Jumala, Jemioła, Starzęśla, Strzęśla, Szczęśla, Swątlnica), zamieniona w gałąź Drzewa Drzew i wyklęta boginia. Jej dzieje są wyjątkowe w całej mitologii Słowian. Bogini ta zajmuje niezwykłą pozycję z wielu powodów. Istyjskim nazewniczym jej odpowiednikiem jest może Jumaleńsz (jeśli idzie o rolę tego bóstwa w istyjskim systemie wierzeń, trudno się wypowiadać nie przeprowadziwszy pełnej rekonstrukcji mitologii Bałtów). Patrząc na miejsce Swątlnicy z punktu widzenia Tajemnicy Czert, należy stwierdzić, że jest ona brakującym ogniwem, koniecznym dopełnieniem systemu, zamknięciem Kręgu, bez którego wiara przyrodzona nie może się obejść. Jimiela-Swątlnica jest w Zborze Bogów klamrą czyniącą ideał nieuchwytnym, nieskończonym i zarazem wymiernym. Zgodnie z Magią Czertb Krąg składa się z 88 Bogów ( = 16 = 7 -Czerta Szczęścia, ale dopiero 89 = 17 = 8 to Pełnia). Ponieważ Bogini ta została wyklęta, ale przecież istnieje i ciągle co roku rodzi się na nowo, i przybywa na Ziemię: 88 = 8 – i to jest Pełnia Pełni. Od tej bogini pochodzą zmienione kobiece imiona: Jelena, Jelona, Ilona.

a Patrz następna Taja Jedenasta.

b Należy pamiętać przy tym, że 8=00. Ósemka jest podwojonym zerem, zaś zero zamyka cały układ stanowiąc zawsze jednocześnie początek i koniec, maksimum i minimum Kręgu, czarne i białe naraz.

14 Lel – Lelij – miano boga potwierdzone przez kronikarzy i zapisy historycznea. Przetrwało także do współczesności w żywych obrzędach zachodniobułgarskich w brzmieniu Ojlule. Zawiera ono znaczenia związane z usypianianiem, kołysaniem, pieszczotą, odurzeniem, wlewaniem się w serce, wnikaniem w istotę. Lelij wnika w człowieka i wyjmuje zeń duszę, która jest w sercu, usypia człowieka raz na zawsze. Lelek to po rosyjsku także „silny młodzieniec”, co odnosi się do męskości tego boga i jego siły. Lelij znaczy także deszcz, lijanie – ulewa, lanie (Lel powoduje swym działaniem wylewanie potoków łez przez najbliższych zmarłemu).

Przydomek Smęt (Smuts-Sępy) – jest poświadczony w północnych obszarach dzisiejszej Polski, na Pomorzu i w krajach Istówb. Przez Istów nazywany był Smykiem-Smutsem. Oznacza boga smutku, zamyślenia, wspominek i modlitwy, boga zasępionego, zadumanego, ciemnego, gładkiego (smug). Smuta (ukr.) – pieśń żałobna oraz czas poświęcony na wspominki, zwłaszcza w okresach zadusznychc. Słowo smutek wywodzi się z rdzenia indoeuropejskiego ment, męt, mąt, czyli tego samego, co miano boga Mąda. Smuts jest bogiem mącącym spokój i przyjemność, mącącym swoim istnieniem radość życia – zmusza on, by pamiętać o śmierci i zmarłych.

Mogiłec-Modlibóg (Gomilec, Gomil)d ma także odniesienia do modlitwy, pamięci, opieki nad mogiłami, gomila (serb.) – mogiła. Gomoł – bezrogi, zaokrąglony, tępo zakończony. Bezrogość podkreśla zawarty w przydomku człon gilec nawiązujący do określenia golec – nagi, a także golem – wielki. Wszystkie człony przydomków opisują owego boga jako władcę modlitwy, pamięci o zmarłych, opiekuna mogił i opiekuna świątyń (modła – świątynia, posąg boga). Lelij jest bogiem próśb, uporczywej mogły – modlitwy, mogły – możliwości (mogliwości), mogty – mocy (prośby dającej moc, wypraszającej łaski i dary). Modlitwa kruszy nieprzystępność bogów Nawi i ściera winy (indyjskie mardati – kruszyć, ścierać). Warto zauważyć, że bogowie Mocy są zwani Mogtami.

Lel jest bogiem roztaczającym zasłonę mgły (magły) przed oczami żywych i oddzielającym ową mgłą-magłą żywych od martwych.

Od niego bierze początek żeńskie imię Lena oraz Lilja. Wołchwowie Dażboga z Kijowa uważają, że był on córką Łady – Lelijąe.

a Postać poświadczona przez kronikarzy polskich (Jan Długosz, Maciej Miechowita w 1519 r.) i ruskich, a także w Sejmie piekielnym (1622 r.) – patrz SMLIE str. 252; H. Łowmiański Religia Słowian i jej upadek, str. 216, 231; A. Gieysztor Mitologia Słowian, str. 150152; MSiP str. 38, 74,226.231.

b Kaszuby, Litwa, Łotwa.

c Jeszcze w 1610 roku.

d MSiP str. 243 ,SES t. I, str 315; SEB str. 329, 343.

e Patrz: Galina Łozko Święto ukraińskich Rodianic; („Swarog” 2/1995, Kijów). Zawiera artykuł będący stanowiskiem wspólczesnych wolchwów Dażboga z kościoła ukraińskiego RUNWIRA.

15 Bliźniaczy brat Lela-Lelija, Polel, ma trzy przydomki: Sowicaa (Sowij), Posęp i Popioł, Jego główne miano, tak jak i przydomek Posęp, odnosi się do faktu, że był drugim z bliźniaków, narodzonym po Lelu, posępie. W słowie posęp zawiera się także odniesienie do zwyczaju rozsypywania części prochów zmarłego – popiołów, po spaleniu ciała na żglisku. Popioły dzielone były na trzy części: jedna wędrowała do grobu-mogiły, jedna pod próg domostwa zmarłego, jedna zaś była rozsypywana na żglisku. Miano Popioł dla określenia boga, który nie ma już do czynienia z ciałem żywego człowieka, lecz z jego popiołem-pąpiołem – nowym zarodkiem, zawiązkiem, pępowiną, duszą. Wyraz popioł w sposób oczywisty wiąże się ze słowem pąpioł (pąpil) – pęp (pępek, pępowina). Obydwa słowa pochodzą z jednego rdzenia, mimo że znajdują się na różnych biegunach pojęciowych. Związek ten tłumaczy w pełni tylko rytuał i obrzęd pośmiertny. Śmierć i życie to popiół i pęp. Odbija się to w baju (micie) o przetrwaniu Zerywanów po wielkim pożarze, w postaci zarodków-pępów, ukrytych przed okiem Boga Bogów w popiołach (działo się to w czasie Wojny o Taje w Jaskini Waru). Pępowina jest połączeniem między światem żywych i martwych (od strony życia), a popioły (roznoszone wiatrem, wznoszące się do Nieba ze żglisk) są połączeniem odwrotnym (od strony śmierci). Człon pioł pochodzi od pel (palić) –gorzyć, gorący,  palący – gorzki,  palc – pioły, piołyń, piorunb. Po-pioł – czyli Ten Który Bierze Duszę Po Spaleniu. Trzeci przydomek Polela jest poświadczony w kronikach, mitach, podaniach i baśniachc. Występuje on jako Sowi, Sowica, Sowij, Sotij oraz być może Sowa-rog. Miano to nawiązuje do wyglądu Polela, jego ptasio-sowiego wyglądu, sowitości stroju, milczącej osowiałości, posuwistości, posępności, nieruchomości oblicza i oszczędności gestów. S-owityj to bóg uwijający, moszczący, układający pośmiertny byt zmarłego, przydzielający „mieszkanie” (oswit) w Nawiach, „rodzący” (powijający) powtórnie zmarłego dla Nawi. Sowity znaczy również podwójny, ten, który daje drugie życie.

Król Popiel z Kruszwicy, władca Goplan, był synem Polela-Sowicy, jego namiestnikiem na Ziemi. Lęgowie-Goplanie to plemię czcicieli bogów Nawi. Po upadku dynasti Popielidów, ich następcy Piastowie, pochodzący z plemienia Lęgów-Polan, przenieśli stolicę do Gniezna, gdzie czcili nadal Boginię Śmierci -Nyję i cały jej ród: Welesa, Polela oraz Lelija. Od Sowicy pochodzą kobiece i męskie imiona Sawa, Soła oraz Soława.

a A. Gieysztor Mitologia Słowian, str. 150-152; MSiP str. 38. 74, 226. 231; RSU str. 93-94, 143-144; A. Mierzyński Źródła do mitologii litewskiej…, str. 127-131; W. Mannhardt Lettifch-preussische Gotterslehre, str. 57-60 i inni.

b SEB str. 414.

c Kronika Jana Malali – wołyński odpis Opowieści lat minioych („Powieści dorocznej”) z XI wieku i bałtyjski odpis z XIII-wieku. Zapisany jako Sowij, Sowi. W bajach i podaniach wołoskich i siedmiogrodzkich jako Sotij – władca królestwa podziemnego.

d SEB str. 508.

16 Góra Sowiniec jest miejscem odwiecznych uroczysk i siedzibą wielu kątyn religii naturalnej w pobliżu Krakowa. Wiążą się z nią liczne legendy i podania. Do tej odwiecznej tradycji świętości góry i Świętego Boru porastającego jej stoki, nawiązują współczesne obyczaje Krakowian i Polaków sypiących tutaj kopce swoim bohaterom narodowyma. To samo dotyczy otaczanej po dziś czcią Góry Sępiej, jednej z trójcy świętych gór śląska. Trójcę tę tworzą Ślęża, Radunia i właśnie Góra Sępiab. Czwórcę współtworzy z nimi Wieżyca.

a Tutaj znajduje się Kopiec Kościuszki i Kopiec Marszałka Piłsudskiego, a planowane jest usypanie Kopca Jana Pawła II.

b Góra Kościana, którą dzisiaj zwie się Górą Kościuszki.

17 Kościane Berło Polela-Sowiego, zwane Nawską Kością, jest znane nie tylko z ruskich mitów i podań o Kościeju, lecz także z Latopisów. Sama postać Sowiego została zapisana w ruskim przekładzie Kroniki Jana Malali.

18 Gogołada zwana bywa Gogolą-Gogółąa, Chichołdą-Chichołąb lub Władycą-Chołdąc. Jej główne miano składa się z dwu członów z których pierwszy odnosi się do ojca Chorsa, a drugi do matki. Łady-Łagody. Człon gogo jest zdwojeniem podkreślającym boskość, podobnie jak to ma miejsce w imieniu Dodoli. Radorady czy Perperuny. W przydomkach widać wymianę zgłosek (częstą w językach słowiańskich) ch=g=ż i ch=h=k. W imieniu tym brzmi słowo gola, które oznacza nagą przestrzeń, okolicę pustynną, gol (rus.) – puste pole, hala (pol.) – łąka, góleli – nagi pień drzewa, goleń – twarde, nieosłonięte miejsce, kolano. Jednocześnie zdwojony rdzeń goł oznacza mowę (galić – mówić), a głogoł –pismo, skąd starosłowiańskie głagolica – alfabet. Tym samym miano owo nawiązuje również do roli Gogołady jako dawczyni mądrości, bogini bezlitosnej dla głupców, zabijającej ich swoimi zagadkami. W języku bułgarskim zachowało się do dziś określenie głupca – gógo. Do tego samego rdzenia nawiązują polskie wyrazy: głupiec, ogłupiać. Inne odniesienia znaczeniowe to: ogolić, ogołocić (ochołdzić), bo wszystko można stracić nie odpowiadając na pytanie Gogóły. Rdzeń gół (guł, goł) nawiązuje również do głębi (gołubia), ukrytej mądrości, istoty rzeczy (głąb – rdzeń, jądro ), tajemnicy wiedzy (której Gogóła strzeże i którą włada).

Jej przydomek Władyca odpowiada owemu władaniu wiedzą głęboką i zawiera jednocześnie pojęcie władzy i dawstwa (-dyca), udzielania wiedzy. Przydomek ten wiąże się równocześnie z całym kręgiem pojęć wypływających z rdzenia wel-wielki, włochaty, wołk, welański, biały itd.

Niektórzy prawią, że Gogołada tak się zwie, bo jest boginią gołą, to znaczy bezwłosą, zamiast włosów noszącą na głowie chochół ze słomy i uplecione słomiane warkocze. Inni jednak uważają, że jej miano podkreśla gładkość, piękność lica i ciała. Jeszcze znów inni, że śliskość, wykrętność, z którą potrafi człeka podejść i ze wszystkiego (łącznie z życiem) ogolić, a prawdy nie powiedzieć. Stąd w przydomku Chołda (Chołoda, Chołota, Chichołda) końcówka -łda, oznaczająca złudzenie, zwodzenie, oszukiwanie. Stąd ma także pochodzić serbochorwackie znaczenie słowa guliti – obdzierać ze skóry lub kory, ogołacać (pol. gołota. hołota). Przydomki Chichoła i Chichołda potwierdzają zarówno jej chochole słomiane, płowe włosy, jak i żartobliwość, śmiechliwość (chichotliwość), którą zwodzi swoje ofiary. W istocie nie jest wcale wesoła, lecz groźna, gwałtowna (słoweńskie: hohotaty – gotować się, burzyć) i mściwa. Stąd takie znaczenia z nią związane jak małoruskie hułyty, ohułyty – okpić kogoś, staropolskie oguły –dwuznaczny, zdradliwy, fałszywy, ogólny – okrągły, gładki, niejasny (nieprecyzyjny – ogólnikowy). Jest Gogóła boginią, z którą musi mieć do czynienia każdy, kto wstępuje do gromady kowali, górników lub innego rzemiosła, a chce być w nim mistrzem, zgłębić największe tajniki. Tylko ona udziela najwyższych tajemnic i ona, najczęściej kpinami i śmiechem, zbywa tych, którzy są za głupi, by być mistrzami. By ją przebłagać, należało złożyć obiatę – chołd (hołd) i żertwę-ofiarę – chołodziec (kołodziec). Gogołada często łudzi człeka i zwodzi, udziela mylnej wiedzy, stąd człon -łda w jej mianie. Często też usypia czuwających chocholim tanem. Tan chocholi jest obrzędowym tańcem w kole, odbywającym się w bardzo powolnym rytmie, chodzonym (ros. gulat’ – chodzić, krążyć), i wprowadzającym w stan półśpiączki-półjawy. Na Ziemicach Załabskich, które Słowianie utracili w VI-XI wieku na rzecz germańskich Sasów i Turyngów, a także Bawarów, bogini ta była czczona jako Hołda-Holda albo Pani Holle. Germanie oddawali jej cześć przejąwszy od Słowian mity związane z jej postaciąd. Od tej bogini bierze początek imię żeńskie Hala, Halina (Galina, Kalina). U Istów odpowiada jej bóg Pagirnejs.

a SES t. I, str. 314, SEB str. 376.

b SES t. I, str. 65.

c Chołda – jako Hołda (co jest zniekształceniem imienia Hołda) występuje w XIII wiecznym Katalogu Magii Rudołta z Rud [VIII, 42], gdzie nazywana jest boginią niebios Holdą. Odpowiada to jej rołi obrończyni nowo narodzonego światła – Swątlnicy (załabska Swetice). Chochołda broni w Wielkich Łowach związanych z przesileniem zimowym i obrzędami 20-26 grudnia, wraz ze wszystkimi Ładami i Rodami, świeżo narodzonego bodrego, młodego Światła.

d Patrz: Stanisław Piekarczyk Mitologia germańska, Rudolf Gross Farbsymbolik im Wandel der Jahrtaucsende.

20 W niektórych okolicach i krajach słowiańskich mit o Siedmiu Krukach jest przedstawiany w wersji o Sześciu Łabędziach. Taka wersja eliminuje z opowieści symbolicznego przedstawiciela oddzielonych od Słowian Istów.

21 Ślady obrzędu Kukułki można było spotkać jeszcze w XIX wieku na ziemicach należących niegdyś do Wiatyczów, nad Desną i Oką. Także w Polsce sam ptak cieszył się pewną czcią. Według podania, uwodząca bogów córka Gogołady zamieniona została w Kukułkę, stąd zapewne jej związek z tajemnymi bractwami młodych kobiet tworzonymi podobnie, jak zgromadzenia młodych mężczyzn wojowników, w rodzaju Bractwa Wilków, Turów itp. Lednia Góra w Wiślanii (Małopolsce), gdzie zachował się do dziś obrządek Siuda Baby, była siedzibą kapłanek Osidły (Siudy-Oślady), a także miejscem posadowienia kątyny Ładów. Oślada-Osidła jest córką Łada i Pogody, cały kobiecy obrzęd pasowania-wyzwolin jest więc związany z rodem Ładów. Urządzano go na wiosnę, jako że wtedy odbywały się wszelkie inicjacje młodych. Dziewczęta, które przeszły inicjację, w odludnym leśnym miejscu wymieniały się między sobą nawęzami i kaptorgami, osobistymi przedmiotami, w obecności wizerunku Gogołady-Kukułki. Związek pieczętowały rozbiciem jajek kukułczych. Druga część obrzędu odbywała się jesienią i była pogrzebem wizerunku Gogołady. Zachowane strzępy pieśni obrzędowych związanych z Kukułką wyrażają lęk przed utratą swobody w małżeństwie, małżeńskimi obowiązkami, porodem itp.a.

a O obrzędzie tym pisał już J. Długosz. Wiatycze uchodzili za płemię lachskie, które przyszło na Ruś pod wodzą Wiatki. Niektórzy cały obrzęd wiążą z postacią bogini Żywii. Patrz: S. Jedynak Niewygodne tematy, str. 63-64.

22 Chorsiniec nosi miana Księżyca, Ksińca-Ksiemżyca albo Wychorsła. Imię tego boga oddaje jego pochodzenie, ale także w drugim członie nawiązuje do pewnej jego nabytej cechy, siności, którą bóg się okrył po uderzeniu i cięciu go mieczem przez Perunical. Od tamtego czasu mimo, że Chorzyca złączyła obie rozcięte połowy jego ciała i obłożyła ziołami czarownymi miejsce cięcia, a potem ciało Chorsińca się zrosło, jego połówka pozostała ciemna, sina – utraciła na zawsze boski blask. Nigdy też nie przestało go boleć miejsce owego cięcia i nigdy nie odzyskał władzy nad ową ciemną swoją połową. Do tego także odnosi się jego przydomek Wycharsły – czyli pozbawiony sił i blasku, niechorzejący – nie świecący ową połówką ciała, nie grzejący, nie gorejący. Wiąże się to ze znaczeniem wyrazów chory – niezdrowy, chorowity – osłabły, choroba – ból, słabość ciała, wyblakłość, osłabienie, niewładność. Do tej samej cechy nawiązuje miano Ksiniec i Ksiemżyc, czyli siny i mżący słabym zimnym światłem, albo zamierający i odradzający się. Wszystkie miana Księżyca są zdrobnieniami. Końcówka –yc (-ec) oznacza syna: Księżyc, Ksiniec, Ksiemżyc, Chorsiniec, czyli Mały Książ (Ksin, Ksiądz, Chors)a. W przydomku Ksiniec zawiera się również inne znaczenie: ksiniec – wnętrzności, ksieniec – kiszka, wnętrze oraz kuzinti (lit.) – poruszać się, kuszeti – roić się, kiszet’ (ros.), ksenec (czes.) – młode węża, żaby, kisić (pol.) – kwasićb. Wszystkie te znaczenia biorą się stąd, że Chorsiniec po cięciu miał wnętrzności na wierzchu (niektórzy mówią, że tak pozostało w owej niewładnej połówce) oraz że rządzi kobiecym wnętrzem, płodnością, rojeniem się, rozmnażaniem, kobiecym nastrojem i przypływami żądzy, a także ruchem wód (zarówno zewnętrznych – morza, jak i wewnętrznych – soków, wód płodowych, ruchem krwi). Według podania-bai, dzieci Chorsa wyroiły się w liczbie stu synów z brzucha Chorsiny.

Chorsiniec dał ludziom umiejętność kiszenia (kwaszenia) potraw, jest Dawcą Kwasu. Odpowiada mu w dużym przybliżeniu istyjski bóg Dimstip.

a Postać Księżyca jako bóstwa nie wymaga specjalnych poświadczeń kronikarskich, jest obecna do dzisiaj w wielu podaniach z obszaru całej Słowiańszczyzny. Odniesienia do miana Chors podano w Tai Szóstej, przypis 20.

b SEB str. 278.

23 Chorsawa ma wtórne miana Chorsowicy, Czary-Szatrii i Szałny-Łuny. Do imienia tej bogini odnoszą się wszystkie odniesienia związane z rdzeniem chorsa. Drugi człon jej imienia głównego, sawa, wiąże się z kolei z dwojakim znaczeniem płynącym od przydomka Swarożyca-Sołb. Przydomek sol (sou, sow) znaczy: świecić, błyszczeć jak słońce, słoneczny blask, słać, wysyłać, posyłać blask, czyli dawać żar (chor-gor). Rdzeń ten ma jednak także znaczenie mokry, wilgotny, wodny, bagienny, co nawiązuje do żeńskości bogini, jej płci, rządzenia pływami wód i płodnością kobiet. Z drugiej strony to dwójznaczenie bierze się również z mitu o Swarożycu-Słońcu, którego pałac został przez Chorsa ukryty na dnie morza. Swarożyc każdego wieczora wracając do swego zamyku obmywa się w morzu i wstając czyni to samo, jest więc gorący i mokry jednocześnie, sypia też na dnie morza, pod wodą. W przydomku Chorsowica drugi człon miana nawiązuje do sowitości bogini, czyli obfitości, krągłości jej kształtów, obfitości darów, jakie zsyła na wybranych, oraz do mitu, który każe jej być kochanką Sowicy-Polela, jedną z bogiń Ciemności (Podziemia, Zaświatów, Nawi).

Przydomek Czarac podkreśla żeńskość bogini, albowiem czara to naczynie obrzędowe, napełniane w specjalnym rytuale spermą, mlekiem i miodem oraz wywarami odurzającymi. To także nawiązanie do czar – oczarowywać, czarować – kreślić czerty (czarati -znaki magiczne), czarziti (starosł.) – kreślić, czara (czes.) – linia, kurti (litew .) – działać, czara (awest.) – środek, krnoti (ind.) – działa, krtja – czary, czarny – barwy ciemnej, czerwony – krwawy, czar – rzucanie zaklęć i stosowanie magii, czart – ciemny demon, czarownica, czarodziej – kapłani rodu Chorsów. Czarownice i czarownicy oraz czarodzieje i czarodziejki to dwie gromady kapłańskie świątyń Chorsów-Ksnów. Postać bóstwa była znana Rusi jako Czur (rodzaj męski pochodzi z okresu zdominowania pocztów bogów przez pierwiastek męski), a jej imię w późniejszych wiekach określało znaczenia: zamawiać, czarować, wara, a kysz, bronić się zaklęciem itp.

Dokładnie niemal to samo znaczenie ma przydomek Szatrja. W języku słoweńskim przechowało się znaczenie szatrija – czary, oszatrati – oczarować. W czeskim setfiti – baczyć, w staropolskim szatrzyć się – uważać. Także szawiać – poruszać się, pomykać, chwiać, tańczyć (taniec obrzędowy w kole ku czci Szatrii -szał), szawina – jałowiec, szata, szatka, szatno – suknia (dawniej strój obrzędowy kapłanki-czarownicy Szatrii-Czary, na który składała się również chusta okrywająca głowę), czeska i łużycka nazwa chusty (chusteczki) – szatek, zachowane również obocznie w skrzatek – bogun w czapce na głowie, szatar-czatar (czadra) – namiot, szaławiła – nawiedzony, opętanyd. Wielka świątynia Czary-Szatrii znajdowała się na Litwie, na Górze Szatja. Ważny i zastanawiający jest kolejny irański odnoślk i związek imienia bogini Chorsawy (w ogóle całego rodu) poprzez Szatrję z indo-irańską mitologią i boginią zataną (Sataną, hinduską Sati) znaną Scytom, a także zisiejszym Osetyńcom, Bałkarcom i Nartom. Zacholały się jej scytyjskie wizerunki na złotych pasach i rytache. Jej uroczysko znajdowało się w pobliżu Światliszza Roda i Rodżany nad Rosią. Szatana była związana Amazonkami oraz kultem księżycowym f.

Ostatni przydomek, Łuna, nawiązuje do szału wywoywanego czarownym tanem i napojami oraz sprowadzanego czarami, a także do blasku – łunyg. Łuna (łac. luna księżyc, grec. lychnos – światło), miano przypisane księżycowi przez Wschodnich Słowian, jest w istocie mianem siostry Chorsińca Chorsawy. Według wschodnich kapiszt i świątyń Chorsa to Czara-Łuna płynie w swej srebrnej łodzi nad Ziemią, a nie Chorsiniec. Jej istyjską odpowiedniczką jest bóstwo Krukis.

a Patrz Taja Szósta. przypis 20.

b Patrz Taja Jedenasta.

c Patrz Taja Szósta. przypis 20 oraz SEB str. 72.

d Patrz SEB str. 534.

e Chodzi o znalezisko z pobliża siola Sachniwka na Ukrainie.

f Obszernie o bogini Satanie i jej związkach z religiami irańskimi oraz innymi – patrz np. w ukraińskim piśmie jazyczników – „Swarog”, Kijów 1995.

g SEB 314

24 Rada Rodzica zwana też Radoradą, Radą-Drasznicą albo Rodicą-Czelą. Znaczenia członu rod (rad), zostały omówione w Tai Szóstej – przypis 18. W głównym imieniu bogini, w drugim członie, występuje końcówka -dzica, która nawiązuje do deus – bóg, daws – dawać, diw – dziki oraz stanowi zdrobnienie oznaczające córkę.

Zarówno miano Rada Rodzica, jak i Radorada, zawiera zdwojenie rdzenia rod (rad), wzmacniające magiczne wierzeniowe działanie imienia i nadające mu boskość. Zwykłe imiona (ludzi, zwierząt, roślin oraz rzeczy) składają się zawsze z dwóch różnych członów albo stanowią jedno słowo, nigdy nie są zdwojone. W przydomku Rodzica i Rodica zawiera się znaczenie rodziciel – ten, który wydaje na świat i opiekuje się potomstwem. Bogini odpowiada za wychowanie potomstwa. Jest tą, która odrywa oseski od piersi matki. To jej obrzędy odbywają się w siódmym roku życia i łączą się z próbą ognia, strojeniem, zaplecinami i postrzyżynami. Z rąk matki dzieci dostają się pod opiekę Rady, a z jej rąk przechodzą pod opiekę Siudy-Osidły i Ładziwa. Przydomek Drasznica odnosi się właśnie do owego wywołującego strach i drżenie (strasznego, zdrasznego) rytuału. Obrzęd składa się z prób: drogi – samodzielnej wyprawy do lasu, drąga – pojmania i uwięzienia przez kapłanki Drasznicy, dręki – głodu, udręczenia, drażnienia –wytrzymałości na ból i drżenia – odwagi. Ostatnia z prób polegała na przetrzymaniu w gorącym piecu chlebowym. Przeszedłszy pomyślnie próby, dziecko wynosiło z lasu zdobycz (gałąź z owocami, grzyby, kwiaty, miód, inne leśne skarby), a więc wychodziło z symbolicznych zaświatów dzierżąc drogocenny znak nowego stanu, nowej przynależności, nowego bractwaa.

Dlatego właśnie Radzie nadano przydomek Drasznica, a jej kapłanki jagi, ziemskie ucieleśnienia boginek Babojag, żyły zawsze w oddaleniu od wioski (sioła), w lesie, w miejscu zakazanymb. Ostatni przydomek, Czelac, nawiązuje do opieki nad człowiekiem (czeławiekiem), jako że bogini ta sprawuje ową opiekę od samego jego narodzenia. Jest czuła, karmiąca, ucząca stawiać czoło, ucząca czuć i czuwać, a także czyniąca człeka członkiem (częścią) plemienia oraz wynosząca go na czoło, czyniąca naczelnikiem, gdy jej we wszystkim sprosta. Od jej miana pochodzą imiona Rada, Dragomira i Droga. Istyjskim odpowiednikiem bogini jest być może bóstwo Pizio.

a Patrz SEB str. 97.

b Patrz przypis 25 do tej tai.

c Patrz SEB str. 75.79-81.

25 ZakaZ – to symetryczne słowo o ostrych „końcach”. Dawniej miało sens wyłącznie magiczny i oznaczało coś, co dzisiaj zwykło się określać obcym słowem „tabu”. Obiekty i miejsca zakazane (czyli tabuizowane) miały charakter święty. Obowiązywało wiele zakazów związanych z obrzędami i sprawowaniem kultu. Dotyczyły one zarówno zwykłych ludzi, jak kapłanów i królów. Najbardziej znany zakaz kapłański zabraniał oddychania we wnętrzu świątyni, inny zabraniał patrzenia wprost na twarz posągu lub obrazu – wizerunku Boga. Wiele zakazów obowiązywało wszystkich ludzi – na przykład zakaz zbierania pożytków w świętych gajach czy polowania w nich na zwierzynę albo zakaz ścigania i zabijania tych, którzy się schronili w obszarze Świątynia.

Postać Rady-Drasznicy przetrwała w krajach słowiańskich, mieszając się z postacią Baby Jagi – bogini Chorzycy-Groźnicy, oraz, postaciami jej pomocnic boginek Jędz-Jędzon. Dzieci do siódmego roku życia obowiązywał zakaz samodzielnego oddalania się od terenu zabudowanego – wsi, sioła. Zakazany był dla nich samodzielny wstęp do lasu, zwłaszcza na obszar związany z inicjacjami – obrzędami przejścia, czyli obszar siedziby miejscowego czarownika-znachora. Miejsce to wyróżniano w inny sposób niż świątynie, święte gaje albo bugryszcza poświęcone innym bogom; zakazywano poruszania się w ich pobliżu, zwłaszcza że znajdowały się tam przeważnie także smętarz-żalnik i żglisko, miejsca związane z obrzędem ostatniej inicjacji, przejścia w zaświaty.

Jak wiadomo, dzieci były dawniej często karmione piersią do siódmego roku życia. Moment oderwania od piersi matki wyznaczał w sposób naturalny chwilę pierwszej inicjacji. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przechodzili wtedy przez obrzęd jednakowy dla obu płci. Polegał on na samodzielnej wyprawie do lasu, na teren zakazany (zamieszkany przez czarownicę-kapłankę Drasznicy, jagę, lub czarownika-znachora), gdzie dochodziło do pojmania i uwięzienie przez czarownicęstaruchę oraz dalszych prób, które były próbami dojrzałości, odwagi, wytrzymałości i elementami wyzwolin uwalniających od lęku (od owego zakazu samodzielności obowiązującego dzieci przywiązane do matki). Obrzęd kończyły postrzyżyny chłopców oraz zapleciny warkocza u dziewcząt, przez co nadawano dzieciom wygląd dorosłych i symbolicznie przypisywano je do odpowiedniej płci.

a Fakty znane z zapisów Helmolda, Saxo Gramatyka i innych.

26 Warzę czczą wszy Sławianie także pod mianami Cicy, Wary-Wrzy i Josty. Jej główne miano Warza i przydomek Wara-Wrza nawiązuje do kompleksu takich znaczeń, jak: war – warzyć (wrzeć), gor – gorzeć, żar – żarzyć i chwar (chor) – chorzel. Wywodzą się z tego kompleksu także takie wyrazy, jak: warzyć – gotować, przygotowywać jadło (Warza jest boginią Jadła), wrzask – krzyk, wrzawa – zgiełk, wrot – wrócić (wrotny – powracający), wrota bramy, wierzeje – wejście, przejście (pojęcie nawiązujące wyraźnie do wiary i inicjacji obrzędowej – wrota wiary), wiercić – wgłębiać się, zgłębiać, zagłębiać, zawierać – zamykać, otwierać – odmykać, otwór – przejście (co uwypukla także żeńskie cechy bogini), weriga – łańcuch, swór – atrybut bogini (zawsze pełen jościa), wrzos (ruskie worsa) – roślina wrąca, dająca wrot (co nawiązuje do chors i określa działanie całego rodu Chorsa – Pana Ciemności), wora -długi szereg, płot, wirtine – wiązka, wirować – obracać się, okręcać się, wir – miejsce kręcące się, wciągające w głąb, wir – tan polegający na okręcaniu się wokół osi i jednoczesnym podążaniu po okręgu wspólnego wszystkim tancerzom koła (taniec obrzędowy ku czci Warzy i Chorsów, znany jako Wrzino, Koło), izwor, wrzidlo – źródło, wirti – kipieć, wars – zupa. Jednocześnie jednak Warza może doprowadzić człowieka do nędzy i upadku. Wiążą się z nią takie pojęcia, jak: wargs – zły, wrag – diabeł (co może stanowić pogłos dawnej boskości), wierg – los, wyrok, wrog – los, wróg – nieprzyjaciel,  wróżba – przepowiednia, wróżda – zabójstwo, zemsta, wran – czarny, wróża – rzucanie losów, wróżenie z rzutu patyków wróżebnych, wargas – nędza, wergas – niewolnik, warge – żal, wrona – czarny, złowróżbny ptak, warnas, kołwarnis – kruk, kuowarna – kawka, wrań – szpunt (korek, zamknięcie)a. Jest to cała wielka grupa znaczeń wywodząca się od Warzy, Swaroga, Watry, Chorzycy i Chorsa. Część wyrazów z tej grupy wypływa wprost z mitu o powracającej Warzy, otwierającej i zawierającej Wór. Jej miano Cicajest znane z kronik i oznacza karmiącą, mleczną (cyckać – ssać), ale jednocześnie plączącą (czes. Cickati – wikłać). Josta to przydomek nawiązujący wprost do jadła, jedzenia i jościa – rodzaju ofiary z pokarmów składanej bogini Cicy.

Od miana tej bogini mogą pochodzić męskie imię Wars i kobiece Warja, Josta, Justa, Jowita. U Istów odpowiada Warze Baubis lub Priparszis.

a Patrz SEB str. 632-634.

27 Srebrny Bicz-Siecz, którym Marzanna uśmiercała rośliny i wyorywała bruzdy-zmarszczki na ciele swych ofiar, przerodził się z biegiem czasu w wyobrażeniach i folklorze ludowym w srebrny sierp i kosę, które pierwotnie były atrybutami Nyi. Obie postacie, Marzanny i Nyi, zlały się w opowieściach i podaniach ludowych w jedność zwaną często Kostuchą lub po prostu Śmiercią.

28 Groźnica jest nazywana Chorzycą-Gorzycą, Jadzicą lub Jagodziną-Jagodą (Jagodową Babą)a. Do przydomka Gorzyca-Chorzyca odnoszą się te same ciągi znaczeniowe, które odpowiadają Chorsom. Bogini pochodzi zresztą z krwi Chorsa. Jej miano Groźnica bierze swój początek nie tylko od znaczenia groza (jak u Peruna), lecz również od gorzeć, gore, gorzej-grożejb.

Inaczej się ma rzecz z przydomkami pochodzącymi od jadu – trucizny: Jadzica, Jagoda i Jagodzina. Jagoda to nie tylko określenie leśnego owocu mogącego być jednocześnie lekiem i trucizną, ale i nawiązanie do znaczenia godzić, to znaczy ugadzająca – uderzająca, koląca jadem, rozjątrzająca, jadząca rany oraz godząca – dająca ukojenie, uspokojenie (zgodę, pogodzenie), łagodząca cierpienie. Dwuznaczność słowa bierze się właśnie z mitycznego rozszczepienia znaczeń, związanego z funkcją bogini i podaniami na jej temat. W imieniu Jadzica zawierają się również znaczenia związane z dziw –dzikością, dziews – boskością i cudownością, kobiecością, daws – dawczynią, dag – jasnością i płomiennością. Końcówka -ica jak zwykle wskazuje, że chodzi o córkę (być może Dziewów). Od miana tej bogini pochodzi żeńskie imię Jadwiga (Jadwika, Jadzia), Jagoda, Jaga, Grażyna (Graża), Chorza (Hoża). Funkcje Groźnicy w mitach istyjskich wypełnia bóg Auszauts.

a Jako Jagodowa Baba jest znana zwłaszcza z folkloru wielkopolskiego – patrz np. L. J. Pełka Polska demonologia ludowa i inne.

b Znaczenia te omówiliśmy zarówno powyżej, w przypisach 21 i 22 do tej tai, jak i w przypisach do Tai Szóstej – Chors i Chorsina.

29 Zmorę czczą wszy Sławianie pod mianami Mary, Marchy-Maruchy (Marszy-Morsaweni) i Kirsny-Śnieci. Jej postać jest znana z licznych podań i obrządków odczyniających z obszaru całej Słowiańszczyzny, a szczególnie Polski, Rosji oraz Białej i Małej Rusi. Postać bogini znają także do dzisiaj Łotysze. Z biegiem wieków zapomniano o wielości funkcji różnych bogiń i pomieszano je, przypisując jedną boginię, dwóm-trzem postaciom. Tym sposobem funkcję opiekunki krów, według tradycji ludowej, przypisano w Rosji i na Łotwie Marszy-Morsawienie (Marszy-Marusze). Tymczasem w bajach (mitach) słowiańskich występowały boginie-opiekunki przychówku (Żywia-Siwa), opiekunka łąk i pastwisk (Reża), a także postać bogini-krowy Swątlnicy – Bożej Krówki (Krowy). Swątlnica pojawiała się w trzech wcieleniach: Białej, Czerwonej i Czarnej Krowy. Pasterką Czarnej Bożej Krowy jest, między innymi, Zmora. W toku dziejów, z postępami chrystianizacji wszystkie powyżej opisane funkcje przypisano Marszy – świętej Marii chrześcijańskiej, która skupiła w sobie także liczne cechy innych bogiń wiary przyrody. W Polsce zachowała się najbardziej archaiczna postać Zmory – złej staruchy, która dręczy śpiących i sprowadza na nich choroby, razi ich gorączką i mami urojeniami, mylnymi, chorymi obrazamia. Jej główne imię Zmora nawiązuje po prostu do tego, że narodziła się ona z Mora. Wszystkie znaczenia wywodzące się od rdzenia mor (mór, mur) zawarte są w Tai Szóstejb i sprowadzają się do kręgu takich pojęć, jak: mroczyć, morzyć, murować, mrozić, mamić. Do pojęcia marnieć nawiązują również obydwa przydomki bogini, Mara i Marcha. Marować znaczy także otumaniać (marzenie, marazm, markotnośc). Marcha, marszyna to po prostu padlina, ścierwo, marchać – trwonić, mrska –pręga, zmarsk – zmarszczka, mrskat’ – biczować. Także: marcha – babsko. Babskiem zamieniającym wszystko czego się tknie, w Ścierwo jest Zmora-Marchac.

W przydomku ruskim Morsawenia zachowały się zarówno odniesienia do ulotności Zmory i jej powietrznych nocnych wędrówek (wenia, weń – powietrze), jak i jej podziemnego, nawiańskiego charakteru i przyjaźni z Sowijem-Polelem (saweń). Przydomek Kirsna nawiązuje do zsyłanego przez tę boginię ciężkiego snu pełnego majaków, rodzaju śpiączki, której końcem może być śmierćd. Określenie śnieć nawiązuje nie tylko do wyrazów śnić i sen (Zmora atakuje we śnie i sprowadza ciężki sen na ofiarę), ale i do słowa śnić (śnitka Pająka Mokrzaka) i nić (nitka) – Nić Żywota, którą Zmora odmienia, nadwątla lub zrywa. Jest to również nawiązanie do Nicy i kręgu pojęć wywodzonych od nic, nyć – czyli od zagłady i śmierci. Śniatek to także potrawa obrzędowa, którą składano Zmorze po każdej darowanej człowiekowi przez nią spokojnej nocy. Nazwa ta w Polsce przeniesiona została na wszelkie poranne posiłki – śniadaniae. Podobną do Zmory rolę spełniał u Istów Lietuonis.

Od miana tej bogini, jak i od Marzanny, powstały imiona żeńskie w rodzaju Marzeny, Maruchy, Marszy, Morsawieny (Morsawy).

a MNM t. II, str. 110. 122.

b Slowa z tym rdzeniem mogą mieć pochodzenie praindoeuropejskie, a nie odgennańskie, jak pisywał A. Brtickner [patrz Taja Szósta, przypis 25].

c SEB str. 322-323.

d Mianem tym nazwano wolno płynącą rzekę na północy Polski – była ona wlaśnie rzeką Bogini Zmory. Również na północy, wśród Goplan i Kujawian, Polan i Mazów, czczono szczególnie bogów Śmierci i Choroby.

e Patrz SEB str. 532-533.

30 Krasa nosi miana Krasatiny, Stodarnicy-Witoluby i Żarłuny-Krasopani. Wszelkie związki jej głównego miana: Krasa, Krasatina, Krasopani, omówiono przy opisie postaci Chorsa i Chorsiny-Krosinya. Krasny to nie tylko czerwony, piękny i zdrowy, ale także s-krasany, czyli skrzesany, żywy jak is-kra. Z-krzay (kry) – zgrubiały, stwardniały, obrzmiały (co się odnosi do grubego, twardego brzucha kobiet noszących płód w łonie). Kraśny to, z jednej strony, okraszony – ozdobiony (kraszanki – obrzędowe potrawy ofiarne, święte dania posiłków świątecznych, początkowo najpewniej poświęcone tylko Krasie), z drugiej zaś okraszony – polany obficie tłuszczem (stąd inne potrawy świąteczne, związane z zimowym przesileniem, np. ruskie maslanice). Wyraz kras oznaczał dawniej kolor, bo Krasatina władała kolorami (maściami – maslami), nim je wykradła Denga. Dlatego określano ją jako świetlistą, czyli świetną (krasny – świetny, krasny – jasny, świetlisty, litew. krosnis – piec, żar, gorąco)b. Krasatina jest pasterką Krasnej Bożej Krowy.

Postać Bogini jest znana z licznych dawnych dokumentów, zwłaszcza czeskich. Tutaj, za Karpatami, przechowała się najpełniej postać owej bogini w licznych podaniach, w których występuje jako Krasna Pani, Czerwona Bogini, Krosina, Krasa, Krasopani – Siostra Słońca.

Jej miano Stodarnica bierze się z tego, że obdarowuje stokrotnie każdego, kto się jej przysłuży, czyli sto darzy swym wyznawcom. Osoba, na którą spłynie łaska Krasatiny, żyje w poczuciu stokrotnego szczęścia i we wszystkim ma powodzenie.

Przydomek Żarłuna odzwierciedla jej czerwoną barwę (jedyną, jaka pozostała we władaniu bogini) i odbija treść mitu o porwaniu maści przez Dengę oraz o zalaniu Świata purpurowym światłem Krasatiny. Bogini ta została opisana przez niemieckich kronikarzy średniowiecznych jako Witoluba, co znaczy dokładnie Wijąca (Dająca) Miłość (Lubow‚)c. Stąd przypisać należy jej mianu również wszystkie znaczenia wynikające z rdzenia wit. Bogini słowiańskiej odpowiada u Istów, spełniająca podobną rolę, bogini Milda.

a Patrz Taja Szósta, przypis 20.

b SEB str. 263-264.

c Legenda ebsdorfska (XIV wiek).

31 Dzieldzielija nosi miana Dzidzileli, Dzileli albo Żeli-Zieli (Zelu-Żla). Jej główne imię nosi takie znaczenia, jak: dzieląca, działająca, dzieci leląca (bogini ta odpowiada za poronienia i wywołuje comiesięczne krwawienie u kobiet). Wszelkie znaczenia związane z jej zdwojonym imieniem omówiono w poprzednich tajacha. Tu warto jeszcze dodać odniesienia miana Dzilela i Dzidzilela do imienia Lelijab poprzez człon lelia. Bogini ta jest poświadczona u kronikarzy od niepamiętnych czasówb w całej północnej Słowiańszczyżnie. Jej związek z Lelijem, odzwierciedlony w mianie, jest nastęPstwem tego, że oboje oni są bogami Podziemia, Sił Ciemności i Nawi, a także stanowią parę nierozstających się kochanków. Jedno i drugie sprowadza na żywe istoty smutek, płacz, rozpacz i żal – oboje przyczyniają się do śmierci. Stąd przydomek bogini Zelu-Żela-Ziela-Żla. Ma on różne brzmienia w różnych stronach Słowiańszczyzny i miał różne odmiany w dawnych czasach. Działanie Dzieldzielii przeciw miłości powoduje również żal, żal innego rodzaju, związany z utratą uczucia i bliskiego człowieka. Ów żal, chociaż inny, jest bardzo pokrewny żalowi wynikłemu z utraty kogoś, kto umarł. Stąd bierze się również związek Dzidzileli-Żali z bogunkami płaczów i żalów smętarnych – Żaligżenami (Popielnicami). Niektórzy uważają, że Dziedzielija jest kochanką obydwu nawskich bliźniaków, czyli także Sowija-Polela. Gdyby tak było, Polel, który jest sowicie zaopatrzony w siły witalne, miałby dwie boskie kochanki, Chorsowicę i Dzieldzieliję (także o Zmorze mówi się, że jest kochanką Sowiego). Nie jest to jednak pewne, bo Dzieldzielija-Ziela jest straszliwie zazdrosna. Jej ciągła słabość i złość, zapiekła nienawiść do miłości i ludzi kochających się, a także do każdego zdążającego ku uczuciom stworzeniu, powoduje, że bogini ta jest ciągle zielona, ma zieloną twarz i dłonie, ciemnozielone usta oraz paznokcie. Dlatego właśnie nazywa się ją Zielą, a wszyscy Słowianie od dawien dawna znają powiedzenie: „pozieleniał ze złości albo z zazdrości”. Istyjskim odpowiednikiem bogini jest Żelusc.

a Taja Pierwsza, przypis II.

b Patrz przypis 14 do tej tai.

c U Jana Długosza -Dzydzyleya, Żala u Bielskiego, Zely u Hajeka (Kronika Neplacha), staroruskie Słowo o wyprawie Igora wymienia ją jako Źlę razem z Karną.

32 Pobratymstwowięzy krwi. Powszechnie praktykowany przez Słowian obyczaj tworzenia rodziny –rodu, zadrugi z ludźmi obcymi (pochodzącymi z obcej krwi), poprzez obrzęd nacięcia rąk (palców serdecznych) i wypicia krwi drugiej osoby, zmieszanej z własną krwią. Przyjaźń między dwiema, a czasami kilkoma osobami, zamieniona obrzędem na pobratymstwo, powodowała wejście w stosunek pokrewieństwa również całych rodów związanych z owymi osobami. Rzecz jasna pobratymstwo między rodzinami mogła zawierać tylko głowa rodziny – ojciec lub matka. Między zadrugami mogli je zawierać tylko starsi zadrug, wybierani spośród głów rodzin wchodzących w skład zadrugi. Starszym zadrugi był zawsze mężczyzna. Między rodami pobratymstwo zawierać mogły tylko głowy rodów – najstarsi, przewodnicy rady zadrug tworzących ród. Najprostszym rodzajem pobratymstwa były obrzędy osobiste między dwiema osobami np. dwoma wojownikami związanymi przyjaźnią lub dwiema kobietami związanymi dobrosąsiedztwema.

a Patrz KLS, ESP, L. Niederle Slovanske starożitnosti, SSS. t. 1 – braterstwo krwi.

33 Kopiec Swaroga-Chorsa został nazwany przez wczesnośredniowiecznych kronikarzy kopcem Kraka. W istocie był to kopiec poświęcony bogu Ognia Niebieskiego – Swarogowi. Możliwe, że w dobie późniejszej, po pokonaniu przez Charwatów-Krakowian osiadłego tu plemienia słowiańskich Mogilanów, uczyniono z kopca miejsce kultu pierwszego króla, Kraka – jednego z wytędzów Chorwatów –Krakowian. Król Krak, jako wytędz, posiadał boskie pochodzenie. Jego ojcem był sam Chors. Krak ocalał z pogromu stając się jednym z Siedmiu Świętych Kruków, założycieli Siedmiu Ziemic Siedmiu Ludów Sławian. Wraz z nimi założycielką ziemicy Istów była ich jedyna siostra, Biała Łabędzica –Łybied. Baj o Siedmiu Krukach i ich siostrze dotyczy okresu odejścia Słowian z Dunajskiej Koliby –Soławii.

Kopce sypane ku czci bogów Żywiołów, były zapewne jednocześnie obiektami poświęconymi czci bogów Mocy, odpowiadających owym Żywiołom.

Jak jasno widać z Kręgu Bogówa, odpowiednikiem bogów Wody są wśród Mocy bóstwa Miłości Dziwieniowie, Ziemi odpowiadają Rgłowie – Opiekunowie Roli i Łąk oraz Uprawy, odpowiednikami Żywiołu Nieba są bogowie Zaświatów – Welesowie, odpowiednikiem zaś Swarogów (Ognia Niebiańskiego) są Chorsowie (Światło Nocy). Zatem, jakkolwiek patrzyć na rolę obrzędową Kopca Kraka, był on poświęcony jednocześnie Swarogom i Chorsomb.

a Patrz wyklejka pierwsza.

b Szczegóły dotyczące Kopca Kraka i innych kopców krakowskich można znaleźć w przypisach do wcześniejszych taj – np. Taja Czwarta przypis 1.

34 Nitra nad rzeką Nitrą – gród w środkowej Słowacji, złożony z sześciu zespolonych grodzisk. Były tu liczne cmentarzyska i osady. Do czasów Świętopełka i potęgi państwa wielkomorawskiego Nitra była głównym ośrodkiem plemiennym Słowian Nadbołotońskich (Nadbalatońskich), którzy z Panonii zostali wyparci w 906 roku przez najeżdżających na nią Węgrów. Już wcześniej jednak, w roku 833, przez władcę wielkomorawskiego Mojmira I wygnany został król Słowaków Pribinaa. Od tego czasu Bołotończycy popadli w zależność od Wielkiej Morawy. Krasatina cieszyła się na tych terenach tak wielką czcią, że przetrwała do dzisiaj w licznych podaniach jako Krasopani.

a MSKDS str. 261-262, SSS: Nitra. Pribina.

35 Libuszyn – gród założony przez Libuszęa, jedną z trzech córek Kroka, kapłankę-czudesnicę Krasatiny, żonę księcia Przemysła, założyciela dynastii Przemyślidów czeskich. Gród znajdował się na pograniczu plemienia Łuczan i Czechów, był otoczony trzema wałami i zasiedlony do końca IX wieku. Przez pewien czas Libusz a rządziła stąd krajem. Gródek był potem wymieniany w dokumentach jako wieś.

a Patrz SSS t. VIII, str 392 Libuszyn: MSKDS str. 209 i inne.

36 Rudź czczona jest pod mianami Zaródzi-Pępródzi (Rucki), Ródzi-Rudy i Kwiści-Zalęży. Jej imię wiąże się ze wszystkimi znaczeniami wynikającymi z pojęcia rodu, rodziny, rodzenia, rady, radowania się i radzenia sobie – pojęcia te zostały omówione w Tai Szósteja. Rod, Rodżana i Rodzanice są postaciami znanymi z kronik średniowiecznychb, a ich żywą pamięć w opowieściach, obrzędach oraz tradycji ludowej przechowała zarówno Białoruś, Małoruś jak i południe Słowiańszczyzny (Bułgaria, Macedonia, Czarnogóra, Serbia, Bośnia), a także Słowianie Połabscy (Drzewianie z Wendlandu, Połabianie, Łużyczanie, Bodzowie znad Jeziora Bodeńskiego w Alpach)c. Miano tej bogini ma związek z barwą jej włosów. Oznacza także Tę Która Idzie Za Rodem, pochodzi z krwi Rodów. Zaródź – znaczy Zaczyniająca Rodzenie, Opiekunka Zarodków, co odnosi się do wszelakich zarodków, rozumianych nie tylko jako płód ludzki czy zwierzęcy, ale także jako myśl, pomysł, jakiekolwiek działanie, początek rzeczy, pąk. Końcówka -nica w przydomku Zarodnica to zdrobnienie oznaczające córkę, ale i Tę Która Rodzi Coś Z Niczego (z nicy) i może coś w nic obrócić. Przydomek pomocniczy Pęporódź (Popródź, Papródza, Pepruda) nawiązuje do pojęcia pąku – zalążka, pępu – pępka, pępowiny, pągtwi – kulki, pagu –okręgu rodowego, pęku – dużej liczby np. patyczków związanych razem, jak również do czynności parcia, parzenia się, tarła (bułg. prpor tarło ryb) oraz do grupy takich pojęć, jak prącie, prąd (prądzenie, przędzenie, przędza żywota, rodzenie, pchanie, tarcie, działanie), puprzica (pupa, wagina i inne żeńskie narządy płciowe – cały obszar płciowo-rodny, miejsce przyjmujące zarodki, a jednocześnie to, z którego rodzi się nowe życie) czy paprzyca (otwór w żarnach, gdzie sypie się ziarno, z którego narodzi się potem chleb). We wspólnym kręgu pozostaje też pojęcie pary (zarówno unoszącego się ciepłego powietrza-oddechu-duszy, jak i dwójki osób powodujących narodziny nowego życia, dzieła itd.). Przydomek Papródza nawiązuje bezpośrednio do wielkiej roli paproci (paproty, papródzi)d w obrzędach kupalnych będących wszak świętami Płodności i wielkim świętem letniego przesilenia. Rodzący się tej nocy wszechmocny, powstały z niczego, tajemniczy Kwiat Paproci to dar bogini Rudzi, dar płodności i mocy dla ciała oraz umysłu. Zdobycie tego kwiatu dawało życiowe powodzenie. Poszukiwanie Kwiatu Paproci było główną częścią środkowego dnia (właściwie nocy) święta. Poszukiwanie odbywało się w parach, a zwane było Stadem, lub Stodarnicą. O świętości rośliny paproci, której nazwa przechowała imię bogini Ródzi-Paprudy, świadczy jej związek nazewniczy z boskim rdzeniem per (Perun, Perperuna, Perepłut, Pripegala, Prowe, Porenut, Puruvit, Porewit, Spor). Przechowane przez Bułgarów i Macedończyków miano Perperuda nie jest powtórzeniem serbskiego i chorwackiego imienia żony PerunaPerperuna, lecz imieniem bogini Ródzi, córki Roda, kochanki Perunica. Związek Perperudy z Perunicem znajduje także odbicie w nazwie świętego zioła peruniki. Inna nazwa paproci, „narecznica”, wiąże się z boginkami Narecznicami, które doręczają nowo narodzonym dzieciom wierg-los, kładąc go pod poduszkę noworodka. Warto zauważyć, że wierg miał często postać pęku patyczków (lub deszczułek), a patyczki wróżebne (wiergowe) wykonywano między innymi z łodyg paproci. Na uwagę zasługuje związek pojęć Pępowiny i popiołu, który się bierze z podania o miłostce Rudzi i Sowicy-Popioła.

Kwiat jako obraz przyszłego zarodka owocu, z którego powstanie nasiono, jest związany z innym przydomkiem Bogini – Kwiść. Słowo to oznacza również pączkowanie, wzrastanie, mnożenie (pęczek –kiśc’), wielość czegoś. Również miano Zalęża odnosi się do czynności pomnażania i rozradzania, a wynika bezpośrednio z mitu o Jaskini Lęgu – Jaskini Kłów. Bogiem istyjskim skupiającym zakres działania podobny do Rudzi, ale i Rady-Rodzicy, jest Semidewos.

Przez zachodnich Słowian – Załabskich i Alpejskich Rudź zwana była Rucką. Miano to ma związek z takimi pojęciami, jak: ręka, rączka, rączy, rzecz, rzeka, rzeczka i rzekać – mówić. Ów zbiór pojęć wiąże się z odniesieniami do jej funkcji, jako dawczyni losu (często rzeka jest przedstawieniem losu, symbolicznym wcieleniem Bai), przynoszącej wierg pod postacią deszczułki-łapki (ruczki), mówiącej (rzekającej ruczką) o dalszym losie i bycie, oraz tej która, jest Panią Narodzin Wszystkiego Nowego (każdej rzeczy).

a Taja Szósta, przypis 17 i 18.

b Roda i Rodzanice wymienia Słowo Chrystolubca (XI w. – ok. 1090 roku) – patrz MSiP str. 88, 169-175,332-350.

c KLS, D. Kolberg Lud, R. Gross Farbsymbolik im Wandel der Jahretausende.

d Ruskie – paporot, słoweńskie – paprat, czeskie – paprad, słowackie – paport, draweńskie – paprod, litewskie – papartis, polskie – paprota.

37 Prawdziwc jest Zwany (lub Zwana jest – jeśli przyjąć punkt widzenia Wschodnich Kapiszt Mokoszy o Żeńskiej płci bóstwa) Prawicem, Karną-Ukorem lub Prawdą-Prawotą. Przydomki Prawic, Prawdziwc, Prawda i Prawota zawierają kręgi znaczeniowe wywodzące się z rdzenia per (pir), które omówiono przy postaci Peruna, Spora i Prowego w Tai Szósteja. Wszystkie one sprowadzają się do prać – uderzać, prać – myć, czyścić (pyrti, pirć – łaźnia), ofiarowywać (pir – ofiara), przeć, prąd, prąt, pierw itp. Postać Prawica występuje, pod mianem Karny, w najstarszych zapisach słowiańskich kronikb. W Knidze Gołubiej, w mitach i podaniach Rusi, jest przedstawiany jako Prawota. Wiele opowieści mitologicznych zachowało się do dzisiaj.

Główne miano, Prawdziwc, zawiera w końcówce zdrobnienie -ic oznaczające syna, a poprzez całość drugiego członu dziwc, nawiązuje do postaci matki Prawdziwca, Dziewanny oraz do jego dzikiego przyrodzenia (zbioru cech). Przydomek Prawic określa owego Boga jako prawiącego – mówiącego, karzącego (karzyć – mówić), wydającego sąd, sądzącego. To drugie znaczenie podkreśla także przydomek Karna – karzący, prawiący wyroki, także „mówiący”. Przydomek Ukor nawiązuje z kolei do kary i ukorzenia się, poddania wyrokowi, wyrażenia żalu za popełnione winy. Przydomek Prawda oznacza Dawcę Praw (praw dawca) i Mówiącego (prawiącego) Prawdę, Prawego (praw-wda). Przydomek Prawota znaczy dosłownie – Sprawiedliwość, czyli że Prawic jest bogiem Sprawiedliwym –Dawcą Sprawiedliwości. Jednocześnie przydomki z członem praw podkreślają niewinność (prawiczość) boga (który nie ma żadnych ciągot do bogiń, boginek ani do kobiet ziemskich)c oraz jego prawość. Przydomek Prawota mówi również o pewnej cielesnej cesze boga, jego ułomności, która się wzięła ze stoczonej przezeń walki z Potworemd Pogromem w czasie Wojny o Bytę. Pogrom odgryzł mu lewą rękę i Prawdziw jest od tamtego czasu bogiem jednorękim – wyłącznie prawym (praworęcznym, prawostronnym). Podobną rolę spełnia u Istów Kellukis – Pan dróg.

a Taja Szósta, przypis 7, przypis 11 oraz przypis 15.

b Słowo o wyprawie Igora wymienia go razem z Żelą (Żlą). Jest to więc wzmianka pochodząca z XI wieku.

c SEB str. 435.

d Patrz Taja Piąta.

38 Sądza jest czczona przez wszych Sławian jako Osuda, KriwdaTresta i Sędziwa. Jej postać pod mianem Usuda została przechowana przez Słowian Południowych (Serbów) w wielu podaniach i baśniach. Jako Kriwda przetrwała w Setniku Południowosłowiańskim, Knidze Gołubiej, folklorze Rusi (Białorusi, Małorusi) oraz w Rosji. Miana Sądza, Sędziwa, Osuda, wiążą się z kręgiem znaczeń takich jak: sąd, sądzenie – wydawanie sądu, wyroku, sąd – pogląd, wypowiedż, sąd – kara, sędzia – wódz, członek rady Starszych, sędziwy – stary, siwy, sędło – sieć, sęk (suk) – kołek, gałąź, sęt – mówić, rzec, presenetiti –zamawiać, urzekać. Cała grupa tych nazwań wiąże się z pierwotną rolą Starszego Rodu, który był jednocześnie sędzią rozstrzygającym spory, wróżem, wraczem-znachorem odczyniającym i zaklinającym uroki, starcem radzącym i mówiącym plemieniu, jak postąpić, wyrażającym osąda. Z tym znaczeniem wiążą się również postacie Sądzenic – boginek przynoszących przy urodzeniu wierg-los w imieniu Prowów, działających zwłaszcza w zastępstwie Sądzy-Osudy. Przydomek Tresta wiąże się z pojęciem: trestkać – karać, umorzyć, troska – zgryzota, trzask – uderzenie, trzeszczeć, troszczyć się, trociny – opiłki, treść – zawartość, trzon – rdzeń, trzcina, tręść – trząść, trętwieć – drętwieć, trącić, trzeć i trzepaćb.

Ostatni przydomek, Kriwda, wiąże się z kręgiem znaczeń odpowiadających przydomkowi Sądza, ale poszerzających ten krąg w stronę nieprawości. Kriwda w Gołubiej Knidze i baśniach ruskich występuje jako Nieprawota – przeciwniczka Prawoty (Prawdy-Prawica). Kriw – znaczy krzywy, krzywda – skarga, wina, być komuś krzywym – być winnym, krzywaźń – nieprzyjaźń, wrogość, waśń, krzywo patrzyć –patrzeć wrogo, krzywdzić kogoś -wyrządzać mu szkodę, krzywdować sobie – żałować czegoś, wyrzekać się, krzywula (kriwula) – laska obrzędowa obwieszczająca święto i zawiadamiająca o wiecu oraz obrzędach świątynnych, kriwe – kapłan (pierwotnie tylko kapłan Sądzy-Osudy, później także innych bogów – zwłaszcza u Istów). Słowo kriwda wiąże się z innymi kręgami znaczeń wywodzonymi od krew i krowa. Jest to krąg wypływający z rdzenia chors’ (gor, kor). Także wiąże się z kręgiem krzydło-skrzydło (skrzysty, skrzydlaty, iskra) i kręgiem krzynica-krynica (źródło święte, skrzynia – pojemnik, skrętny –kręty, skrat – skrzat, skrzętny, skryty)c.

Miejscami szczególnej czci Sądzy były w Białochorwacji Sądz-Sądecz (dzisiejszy Stary Sącz) i Sądzymirz (dzisiejszy Sandomierz). Z Sądzą można porównywać istyjską Gabyauję, a może tajemniczą Prokorimos.

a SEB str. 483, 486.

b SEB str, 576-577.

c SEB str. 276.

Mit odtworzono na podstawie podań pochodzących ze wszech stron Słowiańszczyzny.

Kazimierz Władysław Wóycicki (1807 – 1879) – Strażnik Wiary Słowian


Kazimierz Władysław Wóycicki (ur. 3 marca 1807 w Warszawie, zm. 2 sierpnia 1879), polski literat i wydawca, historyk Warszawy. Główny sprawca publikacji w Encyklopedii Orgelbranda haseł mitologii słowiańskiej Bronisława Trentowskiego, w wersji skopiowanej przez Joachima Szyca. Także zbieracz starożytnych podań słowiańskich, autor zapisu wielu opowieści zebranych pośród ludu. Założyciel pisma Kłos.

Kazimierz Władysław Wójcicki
WALIGÓRA I WYRWIDĄB

(fragment „Polskich baśni i legend”, wydawnictwo Nowa Era)

Żona jednego myśliwca, zbierając w lesie jagody, porodziła tam bliźnięta; a obadwa byli chłopcy, sama zaraz wnet umarła.
Niemowląt nie karmiła żadna z niewiast: jednego karmiła wilczyca, a drugiego niedźwiedzica. Którego wykarmiła wilczyca, ten się nazwał Waligóra; drugi Wyrwidąb się nazwał. Pierwszy siłą walił góry, drugi jakby kłosy zboża najtęższe wyrywał dęby.
Że się kochali wzajemnie, wyszli na wędrówkę, by obejść świat szeroki. Idą przez puszczę ciemną dzień jeden i drugi, w dniu się trzecim zatrzymali, bo drogę zaparła góra i skalista, i wysoka.
– Co my zrobim teraz, bracie? – Wyrwidąb smutnie zawoła.
– Nie troskaj się, bracie miły, ja tę górę precz odrzucę, by nam droga wolną była.
I podpiera ją plecami, i przewraca górę z trzaskiem; odsunął ją na pół mili. Poszli sobie zatem dalej.
Idą prosto, aż dąb wielki stoi na środku drogi; zatrzymuje ich w pochodzie. Wyrwidąb więc naprzód idzie, obejmuje go rękoma, wyrywa z całym korzeniem i rzuca na bliską rzekę.
Ale chociaż tacy mocni, nogi przecież utrudzili, więc pod lasem odpoczęli. Jeszcze sen nie skleił powiek, patrzą, aż mały człowieczek leci ku nim, lecz tak prędko, że ptak żaden ni zwierz żaden nie potrafiłby go zgonić.
Zdziwieni wstają na nogi, gdy on człeczek w ptasim locie zatrzymuje się przed nimi.
– Jak się macie, parobczaki?! – rzekł wesoło i radośnie – widzę, żeście utrudzeni, jeśli wola wasza będzie, w jednej chwili was zaniosę tam, gdzie jeno zażądacie.
Rozwinął piękny kobierzec.
– No, siadajcie społy ze mną!
Wyrwidąb więc z Waligórą usiedli wygodnie na dywanie. Człeczek klasnął, a kobierzec niesie ich, by ptak na skrzydłach.
– Zapewne was to dziwiło? – człeczek mały znowu rzeknie – żem tak prędko biegł po ziemi: widzicie, oto trzewiki, com dostał od czarownika; kiedy wdzieję, wtedy biegnę: co krok – to mila, co skoczę – to dwie.
Waligóra prosi tedy, Wyrwidąb łączy swe prośby, by dał po jednym trzewiku, bo chociaż są tacy mocni, jednak droga nogi trudzi. Poruszony prośbami podarował im trzewiki!
Gdy niemało ulecieli, zsadził ich pod wielkim miastem, a w tym mieście był smok wielki, który co dzień wiele ludzi zjadał. Król ogłosił: „Kto się znajdzie, że tego smoka zabije! – dwie mam córy, do wyboru; jednę oddam mu za żonę i po śmierci tron swój oddam”.
Stają więc bracia przed królem, oświadczają swą gotowość, że zabiją tego smoka. Pokazano im jaskinię, gdzie ten potwór zamieszkiwał. Idą śmiało; na pół drogi aż się mały człeczek zjawia.
– Jak się macie, przyjaciele! wiem, gdzie kres jest waszej drogi, lecz posłuchajcie mej rady: włóż każdy na nogę trzewik, bo smok jak wyskoczy nagle, nie da nawet machnąć ręką.
Posłuchali mądrej rady. Wyrwidąb stanął przed jamą, wzniósł z zamachem dąb ogromny, by jak tylko łeb ukaże, jednym ciosem smoka zgładził. Waligóra zaszedł z tylu i jaskinią z szczerej skały trzęsie jakby snopem żyta.
Smok wypada z jamy nagle, a Wyrwidąb przestraszony, zapomniawszy i o kłodzie, co ją trzymał w obu rękach, szczęściem, że wdział dany trzewik, bo uskoczył na dwie mile. Smok go nie mogąc dogonić, obrócił się na Waligórę; ten w przestrachu skałę podniósł i z zamachem silnie rzucił, a głaz, świszcząc, padł na ziemię i przycisnął ogon smoka. Waligóra, choć tak mocny, w tył uskoczył na dwie mile i zobaczył brata swego.
– Idźmy teraz, bracie, razem, smok się z miejsca nie poruszy, ty go uderz kłodą dębu, a ja go przywalę górą.
Idą wprzód więcej śmiało, jeden w ręku niesie górę, a drugi dębem wywija. Zawył smok jak stado wilków, widząc obu przeciwników: chciał się rzucić, lecz daremnie, ogon ciężki głaz przyciska. Wyrwidąb uderza silnie i rozgniata łeb na miazgę, a brat jego rzuca górą i zakrywa całe ścierwo.
Król już czekał; przyjął obu i dał im po jednej córze; a kiedy niedługo umarł, królestwem się podzielili i szczęśliwie sobie żyli.

Z Wiki

Biografia

Był synem Jana (1764-1840), przybocznego lekarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (król zmarł na jego rękach) i Zofii z Zienkiewiczów. Pierwsze nauki pobierał u pijarów, w latach 1826-1827 studiował na wydziale chemicznym Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie; uczęszczał także na kursy prawa i literatury w Uniwersytecie Warszawskim, poświęcając czas wolny od nauki na podróże po kraju, zbieranie i zgłębianie literatury ludowej. Nie ukończył formalnych studiów wyższych, już w 1827 rozpoczynając pracę dziennikarską (w „Dzienniku Warszawskim”).

Wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na „rozprawę o zwyczajach, obyczajach, podaniach i pieśniach i przysłowiach ludowych” (1828); zgromadził bogaty materiał, ale ostatecznie konkurs anulowano – praca Wójcickiego była jedyną zgłoszoną. W 1830, wykorzystując swoje badania, ogłosił 3-tomowe Przysłowia narodowe.

Uczestniczył jako żołnierz w powstaniu listopadowym; wydał w tym czasie Pamiętnik Kilińskiego a także śpiewniki patriotyczne. Po upadku powstania schronił się w Prusach Wschodnich, potem osiadł w Galicji. W 1834 powrócił do Królestwa Polskiego, był krótko więziony, następnie pracował jako dzierżawca dóbr ziemskich. Po poniesieniu dużych strat w efekcie wylewu Wisły osiadł na stałe w Warszawie w 1845. Utrzymanie zapewniał sobie dochodami z posad rządowych – głównego archiwisty i bibliotekarza Senatu, następnie dyrektora Drukarni Komisji Rządowej Sprawiedliwości i redaktora „Dziennika Praw”. Zajęcia te pozostawiały mu sporo czasu, który pożytkował na pracę wydawniczą i literacką.

Twórczość literacka

Był członkiem redakcji (potem redaktorem naczelnym) „Biblioteki Warszawskiej”, inicjatorem wydawania czasopisma „Kłosy”, redaktorem i autorem wielu haseł w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda. Wydawał znane pisma zbiorowe – Album warszawskie i Album literackie. Najbardziej znanymi dziełami Wójcickiego były:

 • Kurpie, powieść historyczna
 • Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi
 • Pamiętnik dziecka Warszawy
 • Warszawa i jej społeczność w początku naszego stulecia
 • Cmentarz Powązkowski pod Warszawą

Był – wraz z żoną Anną z Magnuszewskich – aktywnym uczestnikiem życia towarzyskiego Warszawy. Spotkał się z życzliwością warszawskiego środowiska literackiego, kiedy w 1861 po konflikcie z margrabią Wielopolskim utracił posady rządowe i źródła dochodu. Literaci ofiarowali Wójcickiemu Księgę zbiorową, wydaną bezpłatnie przez drukarzy i sprzedawaną przez księgarzy bez marży w kilku tysiącach egzemplarzy. Wydarzenie to było rzadkim przykładem solidarności środowiska literackiego w Królestwie Kongresowym. Wkrótce pisarz odzyskał równowagę finansową dzięki stanowisku prezesa Komitetu Właścicieli Listów Zastawnych przy Towarzystwie Kredytowym Ziemskim.

W jego salonie spotykali się przedstawiciele środowisk kulturalnych, literackich i naukowych. Spotkania te Paulina Wilkońska, autorka pamiętników obejmujących lata 40. XIX wieku, wspomina następująco:

Quote-alpha.png

Wszyscy literaci, ktokolwiek by co napisał, znakomici, znani i nieznani – wszyscy najpierwej w progi pana Kazimierza przychodzą.

15 maja 1876 obchodził jubileusz 50-lecia działalności literackiej.

Zmarł w 1879. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Prace

Oprócz licznych prac rozproszonych po rozmaitych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych warszawskich, krakowskich, lwowskich, wileńskich i poznańskich, wydał oddzielnie:

 • Gawędy i obrazy
 • Zarysy domowe
 • Przysłowia Narodowe (3 t., Warszawa, 1830)
 • Pamiętniki Jana Kilińskiego (Warszawa, 1830)
 • Pieśni ojczyste (1830)
 • Guślarz Gwardii Honorowej (1830)
 • Kurpie, powieść historyczna (2 t. Lwów, 1834)
 • Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu (2 t., Warszawa, 1836)
 • Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi (2 t., Warszawa, 1837, 2 wyd. z ilustracjami, 1876);
 • Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wieku (1836)
 • Stare gawędy i obrazy (4 t. 1840)
 • Teatr starożytny w Polsce (2 t., 1840)
 • Zarysy domowe (4 t., 1842)
 • Bibljoteka starożytnych pisarzów polskich (6 t., 1843-1844)
 • Obrazy starodawne (2 tomy, 1843)
 • Historja literatury polskiej w zarysach (4 t., 1845, 2 wyd., 1860)
 • Domowe powiastki i wizerunki (2 t., 1846)
 • Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza (2 t., 1846)
 • Statuta polskie króla Kazimierza, w Wiślicy ułożone (1847)
 • Jan Stefan Wydżga i jego pamiętnik (1852)
 • Życiorysy znakomitych ludzi (2 t., 1850)
 • Latopisiec, albo kronika Joachima Jerlicza (3 t., Petersburg, 1853)
 • Domowe powieści (2 t., Mohylew, 1853)
 • Cmentarz Powązkowski pod Warszawą (3 t., Warszawa, 1855-1857, reprint 1970)
 • Archiwum domowe (1856)
 • Mazowieckie powiastki (1858)
 • Silva Rerum, Staropolskie powieści (2 t., Wilno, 1862)
 • Amerykanin (Poznań, 1839)
 • Szkice historyczne (Kraków, 1869)
 • Niewiasta polska w początkach bieżącego stulecia (Warszawa, 1875)
 • prace zbiorowe Album Warszawskie (1845) i Album literackie (2 t., 1848-1849)
 • szereg obrazów pamiętnikowej formy z życia towarzystwa warszawskiego przed 1820 r., jak:
  • Ostatni klasyk (Warszawa, 1872)
  • Kawa literacka w Warszawie (1873)
  • Fryderyk hrabia Skarbek (1873)
  • Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie
  • Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia (1875)
  • Z rodzinnej zagrody (1877)
  • Pokój dziadunia (1878)
  • Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia, 1800 do 1830 (1878)
  • Literatura polska w zarysach dla młodzieży (1879) i in.


  Cmentarz powązkowski autorstwa Kazimierza Władysława Wóycickiego z roku 1855

Bibliografia

 • Stanisław Szenic, Cmentarz Powązkowski 1851-1890, Warszawa 1981


Kazimierz Władysław Wójcicki – Twardowski

Twardowski był szlachcicem po mieczu i kądzieli. Chciał wynaleźć środek na nieśmiertelność. Wyjechał więc z Krakowa, gdzie leczył ludzi, na Pogórze. Tutaj przywołał diabła i własną krwią podpisał cyrograf podsunięty przez biesa. Wśród wielu warunków wypisanych w umowie jeden był najważniejszy: dopóki Twardowski nie znajdzie się w Rzymie, diabeł nie ma prawa do jego ciała i duszy.

Na mocy tej umowy szlachcic rozkazał diabłu jako swemu słudze, aby całe srebro z Polski zgromadził e jednym miejscu – w Olkuszu. Tak powstało sławna kopalnia srebra w Olkuszu. Następnie bies miał do Pieskowej Skały przynieść wysoką skałę i postawić ją na dół najcieńszym końcem. Skała stoi do tej pory i zwie się Skałą Sokolą.

Diabeł spełniał wszystkie zachcianki Twardowskiego: szlachcic jeździł na malowanym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł, podróżował na kogucie, który był szybszy niż rumak, pływał pod prąd po Wiśle bez żagla i wioseł, szkłem zapalał wioski odległe o sto mil.

Zdarzyło się, że Twardowskiemu spodobała się panna chowająca robaka w butelce. Ten mógł zostać jej mężem, kto odgadnie, jaki to owad. Twardowski przebrał się w łachmany i odwiedziwszy pannę, odgadł, iż uwięzionym owadem jest pszczoła. Wkrótce też ożenił się. Jego żona w glinianym domku na rynku sprzedawała garnki i misy. Twardowski często przebierał się za bogatego pana z licznym dworem i kazał czeladzi tłuc towary żony dla zabawy.

Pewnego razu szlachcic znalazł się bez narzędzi czarnoksięskich w lesie. Tu dopadł go diabeł i zażądał od niego, aby natychmiast udał się do Rzymu. Czarnoksiężnik rozgniewał się i mocą swego zaklęcia zmusił biesa do ucieczki. Ten ze złości rzucił sosnę w stronę Twardowskiego i pogruchotał mu nogę. Od tego czasu szlachcic był kulawy.

W końcu diabeł zdenerwował się, że tak długo musi czekać na duszę Twardowskiego i obmyślił podstęp. Przybrał postać dworzanina i udał się do czarnoksiężnika z prośbą, by pośpieszył do jego chorego pana. Podstęp polegał na tym, że rzekomo chory człowiek znajdował się w sąsiedniej wiosce w karczmie „Rzym”, o czym oczywiście Twardowski nie wiedział. Kiedy znaleźli się na miejscu przeznaczenia, w pomieszczeniu, do którego zaprowadził go niby-dworzanin znajdowało się wiele ptactwa, głownie kruki i sowy. Twardowski zorientował się, że to pułapka. Porwał więc na ręce niewinne dziecko, próbował w ten sposób ocalić własną skórę. Diabeł wtedy przypomniał mu, że przecież ręczył słowem szlacheckim w umowie między nimi.

Czarnoksiężnik zawstydził się i odłożył niemowlę do kołyski. W jednej chwili bies porwał go i wylecieli przez komin. Podczas lotu Twardowski obserwował ziemię i smutno mu było, że musi opuścić wszystko, co pokochał. W tym momencie przypomniała mu się kantyczka, jeszcze z lat dziecinnych. Zaczął śpiewać pieśń nabożną. W pewnym momencie zauważył, że już się nie wznosi i gdzieś zniknął diabeł i jego świta. Sam wisiał w powietrzu i za karę miał tam pozostać do końca świata. Podobno do dziś widać go w świetle księżyca.

Chrobacja – kraina zapomniana przez „historyków”


Przypominamy wakacyjnie fragment dużego artykułu poświęconego Białej Chrobacji z VIII wieku n.e. i lat późniejszych, będącej kontynuatorką starożytnej Wielkiej Harii – Harpątji – czyli Kharpatii, a potem Har-Wenedii czyli Harwądji-Harwatji, inaczej nazywanej także Wenedo-Haratem albo Wharatem (np. przez hinduskich Braminów). Przypominamy tylko ten fragment bo zbiera on w sposób skondensowany najważniejsze tezy dotyczące historycznej Harii i Harwątji-Chorwacji-Chrobacji, a także wspólnego religijnego źródła Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej zapisanego następnie w Wedach (Ryg-Wedzie: rygu – czyli ziarna, oraz Atharwa-Wedzie, czyli Wedzie Od Harwatów – Wedzie gór-har i ognia-ogaru-ogharu)

C.B.

Chrobacja – kraina zapomniana przez „historyków”

źródło: http://chrobacja.svasti.org/

Chrobacja – starożytna kraina słowiańska z pierwotną stolicą na Łysej Górze (Łysiec) (przez chrześcijan nazywana kłamliwie Świętym Krzyżem), rządzona przez Kagana(Cesarza Słowian), której istnienie negują współcześni historycy. Nie umiescza się jej na obecnie drukowanych mapach średniowiecza, jednak jeszcze 100 lat temu Chrobacja istniała w historycznej samoświadomości Polaków. Te mapy nie kłamią – kłamią za to historycy, którzy nie mogą uwierzyć, że do 999r Chrobacja istniała i była pogańska, a Mieczysław I (Mieszko) ochrzcił tylko Polan/Kujawian.

Więcej o Łysej Górze tutaj

Mapy [ta i jeszcze wyżej – zamieszczona przeze mnie już w artykule tarnowskiego muzeum] pochodza z książki „Zarys Dziejów Polski od najdawniejszych do ostatnich czasów” autorstwa Stanisławy Pisarzewskiej. Data wydania nieznana jednak wnioskując ze starodawności języka i dopuszczenia cenzury książa musiała być wydrukowana jeszcze pod zaborami.Jeżeli dalej nie wierzysz w istnienie Chrobacji przeczytaj fragmenty z książki „Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu” Kazimierza Władysława Wójcickiego z 1836 r.

00 lysa_gora00 lysa_gora_2

Bolesław Chrobry (Chrobacki ?) zobaczył ruiny pałacu-świątyni intronizacyjnej Kagana Słowian, która została zniszczona przez Franków ok. 790r. Ślady obrzędu intronizacji Kagana można znaleźć w starych słoweńskich zwyczajach plemiennych, które nakazywały aby nowego księcia intronizować na kamiennym tronie. Ceremonia ta była kultywowana do XV wieku. Taki tron i pozostałości pałacu-świątyni na pewno znajdują się na Łysej Górze. Aby odkłamać historię Polski należałoby odebrać christolubskim czarownikom siedzibę Kagana i dokładnie ją przebadać archeologicznie.

00 Słovenja gosposvetsko polje kagana_kamienny_tron
Gosposvetsko polje – Słowenia

Innym legendarnym śladem istnienia świątyń na Łysej Górze jest ta oto christolubska legenda:

„Bardzo dawno temu, na Łysicy i Łysej Górze stały dwie świątynie pogańskie. Dookoła rozciągały się ogromne bory jodłowo-bukowe. Oddziały wojowników stały na straży świątyń i kleryków, ponieważ już kilka razy zostały one rabowane przez Jaćwinów. Gdy w gontynach odbywały się uroczystości podbierania miodu, z południa podążał orszak książęcy. Mieszko I wiózł do kraju Dąbrówkę, młodą córkę króla czeskiego. Książę jechał na pięknie przybranym koniu, zaś córka króla czeskiego spoczywała w wygodnej karecie, którą ciągnęły białe rumaki. Rycerze, duchowni i służba towarzyszyli parze książęcej. Gdy zapadł wieczór, wyczerpani podróżni chcieli zanocować w jednej z okazałych świątyń, ale – jako obcych – nie wpuszczono ich do środka. Kiedy orszak odchodził, napadły na nich oddziały strzegące świątyń, Wywiązała się walka. Po obu stronach było wielu rannych. Jedna strzała raniła Dąbrówkę, inna zaś utkwiła w krzyżu niesionym przez zakonnika. W tym momencie nastąpił straszliwy huk i potężny wstrząs zniszczył obydwie świątynie, gruzy pochowały znajdujących się w nich pogańskich kapłanów. Na miejscu gdzie one stały, utworzyło się kamienne gołoborze. Przerażeni ludzie zaprzestali walki. Poganie wycofali się w głąb puszczy, a poturbowany orszak książęcy zatrzymał się pod szczytem Łysej Góry, gdzie rozbito namioty. W nocy rozpętała się straszliwa burza, zbudziła śpiących; słychać w niej było jakieś jęki, krzyki i przeraźliwy płacz. Obfite opady deszczu i huragan, trwały parę dni, uniemożliwiły dalszą podróż orszaku królewskiego. Dąbrówka, która bardzo przeżyła zdarzenie w puszczy poprosiła męża, aby w tym miejscu została wybudowana kapliczka, w której chciała podziękować bogu za ocalenia oraz prosić go o syna – przyszłego władcę narodu.

Rok później w Gnieźnie na świat przyszedł syn królewskiej pary Bolesław, zwany Chrobrym. Kapliczka zaś przetrwała całe wieki, aż wreszcie ze starości w proch się rozsypała. Na jej miejscu została postawiona nowa skromniejsza, która jest tam do dziś. „

Mamy zatem dwie legendy o chrystianizacji Chrobacji i obydwie mówią o istnieniu świątyń słowiańskich na Łysej Górze. Elementy chrześcijańskie tych legend są skrajnie naiwne i widać, że dodane na siłę. Zastanawiające jest po co orszak Mieszka I jechał przez Góry Świętokrzyskie z Czech do Wielkopolski, skoro to okrężna droga. Czyżby Mieszko postępował według zasady: Jehovie świeczkę, a starym Bogom ogarek i chciał zostać intronizowany na Kagana na Łysej Górze ?

Polakotolicy twierdzą, że prawie nic nie wiadomo o naszych dziejach sprzed 966 roku, a to co wiadomo to nic nie warte bajki, których nie należy traktować poważnie. Skoro nasze bajki wartości historycznej nie mają, to dlaczego katolicy mówiący po polsku wierzą w semickie podania o mesjaszu i jego koczowniczym narodzie ? Bliskowschodnie legendy znać musi każdy ! Nasze narodowe niekoniecznie – bo po co wiedzieć w co wierzyli przodkowie, jakie diabły wyznawali i jacy królowie im panowali ? – tak myślą czciciele syna boga Jehovy. Im zależy aby nasze starożytne dzieje całkowicie zginęły w pomroce krzyża. Na ich nieszczęście, nasz język i kultura przechowały fragmenty dawnej historii narodu Słowian.

Stanisław Samuel Szemiot (ok. 1657-1684) napisał wierszowaną historię władców Polski od 550 roku. Powiecie, że zmyślał. A ja wam mówie: przeczytajcie !

Książeta

fragment KOMPEDIUM KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKICH POCZĄWSZY OD ROKU 550
„Kiedy rok pięćdziesiąty pięćsetny bieg toczył
Swój, i Febus tylekroć w morzu koła zmoczył,
Pierwszym Orła polskiego książeciem nazwany
Lech, który żył fortunny i nieprzekonany,
W Gnieźnie sławną stolicę wprzódy ufundował
Gdzie długo z potomkami swymi rozkazował.
Wiszymir po nim księży majestat otrzymał,
A ten najpierw morzem wojować zaczynał.
Pierwszy zdrowia powierzać śmiał drzewu lichemu,
W czym dał met Sywardowi, monarsze Duńskiemu.
Sprzykrzyli się Polakom lub dobrzy panowie,
Po czym jęli rządzić źli wojewodowie,
Których dwanaście było, a ci lud gubili
I prawie do ostatniej toni dopędzili.
Obaczywszy się potem, Krakusa obrali,
Króla czeskiego temu miry powierzali,
Który Kraków założył i z Gniezna stolicę
Przeniósł do niego mocno obwiodszy granicę.
Smoka przy tym z porady szewca struł pod górą,
Która po dziś dzień widać w skale z dawną dziurą.
Lech wtóry, syn Krakusów, po ojcu panował,
Który tak się na państwie osiedzieć gotował,
Że nawet braterską krew tyrańsko wysączył.
Za co dosyć mizernie żyjąc, wiek swój skończył.
Siostra po nim fortunniej na tronie siedziała
Wanda, trzykroć niemieckie książę porażała.
Nawet czystości broniąc, pogańską manierą,
W Wisłę sama skoczyła z niestroskaną cerą.
Dwanaście wojewodów ponownie rządziło,
Co Polakom z nieznośnym utęsknieniem było,
Nie barzo jednak długo, bo Lestka obrali
Pierwszego i onego poddaństwo oddali,
Który nieprzyjaciela bił u Łysej Góry
I częstokroć kusił o warowne mury.
Trzydzieści lat fortunnie Polakom panował,
Morawiany pod swą wszystkie zawojował.
Leszko wtóry królestwa prędkim biegiem dostał,
Ale dla chytrej zdrady obnażony został.
Trzeci tego imienia książę pokój mając
Węgrom pomagał, a sam wieku dopędzając.
Dwudziestu synów swoich zostawił na potem,
Jako Kromer w swej księdze rządnie pisze o tem.
Za nim Popiel nastąpił, syn Leszka Trzeciego.
Ten Kruszwicę założył, dalej nic dobrego
Nie sprawiwszy odumarł. Żył rozkosznie prawie,
Delicyi szukając w każdej niemal sprawie.
Popiel wtóry w książecym honorze panował.
Ten dwudziestu trucizną stryjów pomordował,
Ale jawnie pokaran, bo go myszy zjadły.
W Kruszwicy, które z Wisły na zamek wypadły.
Po nim Piast, człek z Kruszwice narodu prostego
Rządził fortunnie państwo do czasu długiego.
Tego potomstwo, aż do Kazimierza trwało
Wtórego i szczęśliwie dosyć panowało.
Semowit w tym, syn Piasta, księstwo osiągł prawie,
Który Węgry potłumił wojennej rozprawie,
Nie odrodził się Leszko od ojca swojego
Semowita, choć obran był wieku młodego.
Bo cnotliwie panując, pokoju zażywał
I czujnie strzegł granic, lubo odpoczywał.
Zemomysła obrano, co syna ślepego
Miał, lecz w rok przejrzał, co Bóg dekretu swojego
Oznajmił, że te państwo miało przejrzeć potem
I wiarę świętą przyjąć. Jakoż zaraz o tem.
Polacy nic nie wiedząc wzięli Mieczysława,
Którego niechaj będzie wiekopomna sława,
Bo ten państwo do wiary prawdziwej nawrócił,
A pogańskie bałwany z odwagą ukrócił.”

Utwór wygląda jakby był wzorowany na „Kronice Wielkopolskiej” z ok. 1377-1384r. W tekście przewija się motyw walk pod Łysą Górą z Niemcami. Dlaczego autor wspomina o walkach tam, a nie pod Krakowem czy pod Gnieznem ? Bo tam było serce Słowiańszczyzny ! To wtedy chrześcijańscy Frankowie i ich sojusznicy jednoczący Europę, zniszczyli świątynię, której kapłanką była Wanda. To te ruiny widział Bolesław Chrobry.

Śmierć Wandy – Aleksander Lesser (1814-1884)

Ciekawy jest motyw przyjaźni z Węgrami. Czyżby Kaganat Słowian sprowadził Madziarów (będących wtedy pod panowaniem Chazarów) do walki z Frankami, tak jak Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do walki z Prusami, a oni poźniej obrócili się przeciwko nam? Być może. Jeszcze ciekawszy jest motyw zwycięskich walk ze Duńczykami.

O sławie starożytnej Chrobacji świadczy hinduskie podanie o powstaniu Wed – świętych ksiąg Indii. Według hinduskich wierzeń, przed wiekami przywędrował z Indii na Wawel jeden ze świętych „riszi” – wielkich nauczycieli. To właśnie riszi spisać mieli święte księgi Wedy. Słowo „weda” (porównaj weda-wiedza) oznacza w sanskrycie wiedzę lub objawienie. Hinduscy nauczyciele szukali w swoich wędrówkach wzgórz ponad wodami. A taka jest właśnie etymologia nazwy Wawel. Jeżeli legenda jest prawdziwa to znaczy, że w Chrobacji istniało centrum religijne promieniujące na cały ówczesny świat Ariów. Ariowie wywodzący się z Europy Centralnej podbili Indie ok. 1700 lat przed narodzeniem syna boga Jehovy, a Wedy powstały ok. 1000-700 lat p.n.s.J. Czyżby święci nauczyciele z Indii wiedzieli gdzie jest religijna stolica świata białych ludzi i pielgrzymowali do Chrobacji po oświecenie ? O związkach hinduskiego mitu z Wawelem wiedzieć miał ponoć premier Indii, Jawaharlal Nehru, który odwiedził to miejsce w latach 50. Wprawił on w konsternację oprowadzających go po zamku oficjeli, kiedy poprosił o pozostawienie go na kilka minut w samotności w jednej z komnat, aby mógł w tym świętym miejscu zagłębić się na chwilę w medytacji. Podobno potem stwierdził, że potęgi duchowe Wawelu były mu bardzo pomocne w rozwiązaniu pewnego problemu.

Potwierdzeniem obecności ludów bardzo blisko spokrewnionych ze Słowianami, na terenach północnych Indii są nazwy w królestwie Ladakh (Lada – Diabeł?): góry Stok i miasto Leh.

Góry Stok – Ladakh – północne Indie

Mały słownik polsko – hinduski

brama – dvara [dwór, drzwi]
bóg – devata, bhaga
wiedza – vidya
ciemny – bura [bury]
brat – bhrata
biały – śveta [świetlisty stąd świat]
stać – sthana
hala – kamara [komora]
ziarno – makka [mąka ?]
bohater – bahadura
wąż – sarpa [sierp-serb]
grób – guru [góra – kurhan]
leżeć – lagana
przebudzony – budda
ogień – Agni

1 – eka
2 – do
3 – tina
4 – chara
5 – pancha
6 – chhah
7 – sata
8 – ashta
9 – nau [devata – boska cyfra dziewięć]
10 – dasa

Mimo 4000 lat rozdzielenia obu języków niektóre słowa zachowały swoje znaczenie. Słowianie to naród odwieczny.

Ciekawostki:

Po pasztuńsku (Pakistan/Afganistan) słowo oznaczające cyfrę pięć(5) jest wymawiane jako…..”pięć”.
W tych samych okolicach grób to „mazar”. Mazur (Mazowsze) – strażnik grobów.

Czy Chrobacja została wymyślona ?

Niektórzy historycy twierdzą, że Chrobacja to wymysł Habsburgów, którzy chcieli odciągnąć mieszkańców Małopolski od sprawy polskiej i stworzyć z nich nowy etnos w wielonarodowym cesarstwie austro-węgierskim. Można się z tym częściowo zgodzić – Chrobacja, dzięki propagandzie i polityce austriackiej wyszła wtedy z zapomnienia, ale nie było to tworzenie czegoś nowego ex nihilo. Podobnie w czasie II wojny światowej postąpili Niemcy tworząć administracyjnie z górali podhalańskich tzw. „Goralenvolk”, akcentując różnice między folklorem polskim a góralskim. Nie da się zaprzeczyć, że górale różnią się od mieszkańców nizinnej Polski nie tylko strojem, ale także mową i kultura. Patrząc obiektywnie, górale polscy bardziej podobni są do górali słowackich, niż do Polaków czy Niemców, jednak mimo to zalicza się ich do narodu polskiego. Dlaczego ? Tylko dlatego, że długo byli pod władzą królów Polski i przez swoistą kulturową dyfuzje nasiąkneli polskością. Ogólnie rzecz biorąc, współczesne nacjonalizmy są całkowicie nieodpowiednie do opisu ludów, które kiedyś istniały. Chrobatowie byli jednym z plemion słowiańskich rywalizujących w ramach kaganatu z Polanami i tylko przez przypadek Polska nazywa się Polska, a nie Wielka Chrobacja, Kaganat Słowiański, Ruś, Serbia czy Rzeczpospolita Weletabska (Wilków). Ten sam lud i teren nazywa się różnymi słowami w różnym czasie. Na dowód tej tezy warto rozważyć problem nazwy „Ukraina”. Ukraina to nazwa młoda – oznacza coś co leży „u kraju”, na końcu, na granicy – z perspektywy Polaków to tereny gdzieś na skraju Rzeczpospolitej. Przez większość znanej historii nie było ani Ukrainy ani narodu ukraińskiego – była Ruś i Rusini czyli Słowianie ochrzczeni po bizantyjsku. Stopniowo Rusini z dawnej Chrobacji Czerwonej zaczynają nazywać siebie Ukraińcami, a swoją ziemię Ukrainą, przy czym nazwa ta przechodzi potem także na tereny tzw. Małorosji, czyli terenów zdobyty przez Rosję na Chanacie Krymskim. Podobnie mogło być z Chrobatami małopolskimi. Jeżeli carowie Rosji mogli nazwać Małorosją tereny zdobyte na Tatarach, tak samo Polanie mogli nazwać Małopolską tereny Wielkiej Chrobacji przyłączone do swego państwa. Austriacy w imię swoich interesów przywrócili tylko dawną nazwę tego terenu.

Historycznym źródłem wyminiającym nazwę „Biała Chrobacja” jest przekaz cesarza Bizancjum Konstantyna Porfirogeneta (913-959) w którym czytamy: „(…) Wiedzieć należy, że Serbowie pochodzą od nie ochrzczonych Serbów, którzy też nazywają się Białymi i mieszkają z tamtej strony Turkii [Węgier]w okolicy nazwanej u nich Boiki [Czechy ]. Z nimi graniczy kraj Franków [Niemcy], równie jak i Wielka Chrobacja nie chrzczona, czyli tak zwana Biała.” I dalej: „(…) Chorwaci zaś mieszkali wtedy [w czasach Awarów] z tamtej strony Bagibarei [Bawarii], gdzie teraz są Białochrobaci.” Chrobacja istniała na prawdę, jednak prawda o niej jest skrzętnie ukrywana !

Kto jest kim ?

Smutne jest to, że wszystko co odkrywa się w naszej świętej ziemi przypisuje się dorobkowi Germanów lub Celtów, a nikt przekonująco nie odpowiedział na pytanie: gdzie byli Słowianie gdy ich jeszcze na terenie Polski niby nie było?! Nasi wrogowie twierdzą, że Słowianie to urodzeni niewolnicy bez państwa ale mam dla nich małą zagadkę: skąd wzięły się słowa King i König na zachodzie i Khan-Chan na wschodzie ? – słowa oznaczające władcę – Kagana! Ignorantom wytresowanym w jednej słusznej wizji świata nawet przez myśl nie przejdzie, że język polski jest równie stary jak łacina i sanskryt, a wszystkie nowożytne, indo-europejskie języki Europy oprócz słowiańskich i bałtyjskich to języki kreolskie, w porównaniu z naszym starożytnym, bardzo młode. Aby tego dowieść wystarczy porównać ilość przypadków w językach germańskich (2-4) i słowiańskich. Język polski historycznie ma 8 przypadków (ten zapomniany przypadek to ablatyw, łac. ablativus comparationis; przykład: „gość nie w pore gorszy Tatarzyna”) – tyle samo co sanskryt i więcej niż łacina. Musiał kształtować się długo i trwać wsród ludzi prowadzących osiadły tryb życia. To pasuje do Słowian – rolników. Inaczej jest z Germanami, posługującymi się językami prostymi – kształtującymi się podczas mieszania różnych kultur. W tym prymitywiźmie wyróżnia się na plus język niemiecki. Jeżeli wierzyć „historykom” i uznać, że wszyscy przodkowie Niemców na prawdę przywędrowali ze Skandynawii to ich mowa powinna mieć tylko 2 (i to zredukowane) przypadki, tak jak języki: norweski, duński i szwedzki. W języku niemieckim zaskakuje ogromna ilość wyrazów oznaczających to samo – wygląda to jak zbieranina słów różnych ludów zmiksowana przez chrześcijaństwo w wydaniu Karła Wielkiego (takim mianem nazywa Karola Wielkiego Marcin Bielski w „Kronice Polskiej” z 1597r.). Dlaczego zatem niemiecki ma 4 przypadki ? Czyżby mroźny klimat Skandynawii sprzyjał prymitywizacji języka ? A może po prostu germańska prymitywna mowa została przez kogoś ucywilizowana ? Postawmy teze, że tym cywilizującym eliksirem była średniowieczna łacina. Ale tutaj pojawia się pytanie: dlaczego język francuski (romański przecież) jest równie prymitywny jak oryginalne języki germańskie, a niemiecki ze wschodnich rubieży państwa Karła Wielkiego ma tych przypadków więcej ? Historia milczy na ten temat, ale po to człowiek ma rozum by dociekać prawdy. 25 listopada 2007 niemiecka państwowa rozgłosnia radiowa Deutsche Welle podała wyniki badań nad genotypem Niemców, prowadzonych przez firmę Igenea. Okazało się, że statystycznie germańskich przodków ma tylko ok. 6%(!) Niemców. Przodków semickich ma ok. 10% mieszkańców Niemiec , słowiańskich ok. 30% (!!!) – reszta w większości celtyckich. [Naciśnij na obrazek w celu powiększenia]

niemcy_nie_sa_germanami

Podobne badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że wbrew pozorom naród Polski jest bardzo homogeniczny i podobny genetycznie do ludów Iranu, Afganistanu, Pakistanu i północnych Indii, a więc terenów, które zostały zasiedlone przez Ariów ok. 1700 p.n.s.J. Zatem, kto jest w Europie centralnej gościem, a kto gospodarzem od tysiącleci ?! Potwierdzeniem dawnego zasiedzenia Słowian w Europie i najazdów ich przodków na Indie jest rozpowszechnienie w świecie haplogrupy R1a1. l
00 partyjski_ksiaze_wyglada_jak_slowianin
Czy to Piast Kołodziej ? Nie, to oblicze partyjskiego księcia. Iran – II wiek n.e.
Między bajki należy włożyć twierdzenie, o pierwotnym germańskim pochodzeniu takich ludów jak Wandale wywodzący się z Chrobacji i Słewowie (czy to jest germańska nazwa ?). Longobardowie (długobrodzi), Allemanowie (wszyscy ludzie – potomkowie Swewów), Sasi (Sax;sacks-worki? pierwotne siedziby Sasów umiejscawia się na półwyspie Jutlandzkim, który można uznać za pewnego rodzaju worek – czyli mieszkańcy worka. W staropolszczyźnie słowo „sak” = sieć, worek, klatka;), Goci (Guteje; Ostrogoci-Goci z wyspy, a nie jak kłamią Niemcy: wschodni Goci; słow. ostrów = wyspa), Burgundowie, Bawarowie (Bajuwarowie, Bayern, Bojavariorum; bojowi ? bojarzynowie ?; o dziwo w Pakistanie istnieje kraina Bajawar [Badżauar].) to ludy o mieszanym pochodzeniu.

Orzeł biały na biało-czerwonej fladze ? Czy to Polska ? Nie !
To gmina Markt Schwaben w ziemi Swewów zwanej obecnie Szwabią (Górna Bawaria)

Zachowane zabytki języka gockiego, z późnej historii tego ludu, wskazują, że miał 4 przypadki i zbliżone do słowiańskich końcówki co tylko potwierdza, że był językiem kreolskim – słowiańsko-germańskim. Jeszcze jednym potwierdzeniem związków gocko-słowiańskich jest to, że Kazimierz Wielki, wznosząc na miejscu zrujnowanej za jego czasów bazyliki romańskiej w Poznaniu – katedrę gotycką, wystawił nowy okazały grobowiec dla swego wielkiego poprzednika – pogrzebanego w tej świątyni Bolesława Chrobrego. Na jego płycie kazał umieścić wierszowany napis głoszący sławę zmarłego oraz informujący że Bolesław Chrobry był królem „Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polanorum” czyli „królem Słowian, Gotów czyli Polan” – władcą ponownie zjednoczonego państwa słowiańskiego. Pytanie: kim byli Frankowie, którzy zbudowali podwaliny pod Niemcy ? Karol Wielki wygląda mało europejsko. Ma bardzo długą, pociągłą, wąską twarz i haczykowaty nos spotykany raczej u ludów bliskiego wschodu. Niemiecka wikipedia twierdzi, że germańskie słowa związane z życiem społecznym i żeglarstwem mają pochodzenie nieindoeuropejskie. T. Marski w „Księdze popiołów” twierdzi, że jednym z substratów ludu określanego współcześnie jako „germanie” (to słowo pochodzenia celtyckiego !) mogli być uciekinierzy z Kartaginy podbitej przez Rzym, którzy osiedlili się na północy. Kartagińczycy opłyneli podobno Afrykę, więc żadnym problemem dla nich nie powinna była być wycieczka na wybrzeża obecnej Norwegii. Zadziwiające jest to, że w Skandynawii odsetek ludzi o cechach semickich jest wyższy niż w Polsce, co zdaje się potwierdzać tą teorię. Obrońcy germańskości twierdzą, że te fizyczne podobieństwo Skandynawów do mieszkańców Bliskiego Wschodu to przypadek, jednak ja nie wierze w takie przypadki.
Potwierdzeniem bliskich związków ludów Skandynawii z semitami jest także fakt, że uchodząca za normańską haplogrupa typu I jest bardzo blisko spokrewniona z haplogrupą J, charakterystyczną dla bliskiego wschodu.

Świątynie Światła Świata – Łąki Bratiańskie – Lipy Lubawskie – Kurzętnik


Tereny ziemi lubawskiej poza piękną fauną i florą mogą poszczycić się wieloma walorami historycznymi takimi jak np.: pozostałości po licznych wczesnośredniowiecznych grodziskach i ruiny kilku zamków, z których do najbardziej znanych zalicza się zamek biskupi w Lubawie, zamek Rodu Działyńskich (starostów Bratiańskach) w Bratianie oraz zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku zamek kapituły chełmińskiej w Kurzętniku. Poza tym według legendy to właśnie na tych terenach w pierwszej połowie XIII wieku w miejscowości zwanej Łąki Bratiańskie doszło do objawień Matki BoskiejŁąki Bratiańskie

Wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie, znana głównie z istniejącego tu od XVII do XIX wieku klasztoru franciszkanów reformatów i sanktuarium maryjnego. Obecnie osada składa się z terenów poklasztornych, administracyjnie podległych miastu Nowe Miasto Lubawskie, pozostała część osady podlega administracyjnie gminie Nowe Miasto Lubawskie.

Dziś znajduje się tu kilka domków i tajemnicze ruiny. Krążą też  stare podania, które wiążą to miejsce z pogańskimi bogami. Co ciekawe niewielu mieszkańców ziemi lubawskiej wie, że  przez 200 lat Łąki były jedną ze słynniejszych wsi w Polsce, a znajdujący się tam klasztor odwiedzały dziesiątki tysięcy pielgrzymów.

Skarlin Wieczorki – łąki w okolicy  Łąk   [foto by krzysiek_kl z Panoramio]

(kliknij)

Historia

Zdaniem abp Edmunda Piszcza (zajmującego się historią Łąk), we wczesnym średniowieczu istniał tu święty gaj pogańskiej bogini wiosny Majumy. Jeszcze na początku XIII w. poganie na Ziemi Lubawskiej składali w dwóch miejscach swoje ofiary: w Lobnic (dzisiejsze Łąki) oraz w Lipach Lubawskich. Ofiary składano dwa razy w roku: wiosną i w czasie żniwnym.

Około 1257 r. wzniósł tu drewniany kościółek Gerhard von Hirzberg. Około 1400 r. w Łąkach powstała kaplica murowana, którą polecił zbudować wójt bratiański Filip von Cleeberg. Po zniszczeniu klasztoru franciszkanów reformatów w Nowym Mieście Lubawskim (istniejącego tam od 1624 r.) Paweł Działyński z żoną funduje najpierw drewniany (1631), a później murowany klasztor (1639), do którego zostali przeniesieni franciszkanie-reformaci z miasta.

Szybko rozwijający się kult tego miejsca sprawił, że nazwano je „pruską Częstochową”.

Na przełomie XVIII i XIX wieku, z uwagi na sławę i oddziaływanie patriotyczne, Łąki Bratiańskie zwano „pruską Częstochową” lub „Częstochową Północy”. Pielgrzymki z odległych miejscowości przybywały w sposób zorganizowany – kompaniami. Odnotowano ruch z trzech kierunków:

1) z Kaszub – spod Bytowa, Lęborka, po drodze łączyli się z wiernymi z Borów Tucholskich i przez Pelplin dochodzili do Gniewu – punktu zbornego, dalej podążając przez Prabuty;

2) z Prus Książęcych (Warmia) – łączyła się z kaszubską w Prabutach;

3) z Królestwa Kongresowego.

foto by Tomek (kliknij)

Legendy

Początki W pobliżu Nowego Miasta we wsi Łąki stoją resztki murów z ogrodzenia nie istniejącego już starego klasztoru. Obok dziś jeszcze sterczy usypany ludzką ręką pagórek w kształcie stożka. W jego wierzchołku widać spore zagłębienie. Tam składano ofiary pogańskim bóstwom. Wzgórze to znane jest miejscowej ludności pod nazwą Lelum-Polelum. Prawdopodobnie wokoło niego zbierali się niegdyś okoliczni poganie i odprawiali swoje obrzędy. Wieść głosi, że po zburzeniu pogańskiego bóstwa na owym pagórku zagościły złe duchy, które pod osłoną nocy wyprawiały piekielne harce. Złe duchy stały się postrachem okolicznych mieszkańców. Aby się ich pozbyć, na szczycie pagórka wybudowano kapliczkę. Od tego czasu złe duchy opuściły wzgórze.

Widzenie dzieci Wieki trwająca legenda głosi, że dzieci, pasące bydło na łąkach bratjańskich, nagle bardzo się przelękły, bo piękny jakiś obraz ukazał się im na Drwęcy. Cały opływał w aureoli niebiańskiej jasności i poruszał się jak żywy. Dzieci wnet opuściło przerażenie, a ogarnęło je zdziwienie,bo wydawało się im, jakoby obraz płynął pod wodę. Nagle stanął na środku rzeki, to znów płynął, stawał drugi raz i trzeci i znowu płynął, aż wreszcie stanął naprzeciwko tego miejsca, gdzie dziś są ruiny klasztoru łąkowskiego i tam już pozostał. W Łąkach prawdopodobnie nie było wówczas żadnej osady, dopiero o jakie ćwierć mili drogi stało świeżo zbudowane Nowemiasto. Tam najwcześniej dobiegła wieść o cudownem objawieniu się Matki Boskiej.

  [foto Stanisław Ulatowski]

Franciszkański Rejestr Cudów z XVII wieku

Zakon Franciszkanów, których sprowadził do Łąk w pierwszej połowie XVII wieku Paweł Działyński (starosta Bratiański rezydujący na zamku w Bratianie) zanotował liczne cudowne uzdrowienia. Oto niektóre z opisów zachowanych w kościelnej kronice:

– w 1631 roku cudowna figura uzdrowiła Pawła Działyńskiego, fundatora klasztoru, który został dotknięty „hirargą podagrą”. Według opisów przewieziono go do Łąk, gdzie ofiarował się Matce bożej. W rezultacie powrócił pieszo do zamku bratiańskiego.

– w 1644 roku dwaj ślepi odzyskali w Łąkach wzrok, a dwaj chromi sprawność chodzenia.

– w 1644 roku notuje kronika Dorotę Wołowską, która zachorowała śmiertelnie, Syn jej – kanonik kapituły chełmińskiej przyjechał do Łąk, by prosić gwardiana o ofiarowanie matko Madonnie Łąkowskiej. Uzdrowiona matka przyjechała później na to miejsce zostawiając w podzięce srebrną tabliczkę.

– w 1666 roku został cudownie uzdrowiony Mikołaj Narzymski z choroby nogi i serca, ofiarował potem wota w kształcie nogi i serca.

– 25 czerwca 1669 roku przywieziono do Łąk Mariannę Ziółkowską z Prus Książęcych po całorocznej chorobie. Po spowiedzi i Komunii św. przed wizerunkiem Maryi „zdrowo wyszłą z kościoła bez niczyjej pomocy”.

– We wsi Jafty, milę przed Prabutami uzdrowiony został od ciężkiej choroby pewien heretyk o nazwisku Gościnny, którego matka – katoliczka pielgrzymowała w tej intencji do Łąk.

– W 1675 roku odnotowano uzdrowienie z ciężkiej ślepoty Katarzyny z Dobrzejewic z ziemi dobrzyńskiej.

– Paweł Dreszler chorował przez prawie cały rok. Uczyniwszy ślub, że nawiedzi to cudowne miejsce, wyzdrowiał.

– W 1685 roku doznał cudownego uzdrowienia z choroby (puchlina) Jan Kazimierz, a Urszula z Dłotowa (koło Mławy) chodząca o kulach została uzdrowiona – kule zostawiła jako wotum w kościele.

To tylko kilka z wybranych przeze mnie cudów dokonanych przez Madonnę z Łąk. Więcej w książce Andrzeja Koreckiego, Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich.

Procesja wodna z figurą Matki Boskiej Łąkowskiej pod prąd rzeki Drwęcy jest najbardziej oryginalnym elementem uroczystości odpustowych w Nowym Mieście Lubawskim. Na pokładzie strażackiej łodzi, w towarzystwie kajakarzy, kopia figury od prawie 10 lat płynie na miejsce, gdzie przed wiekami istniał klasztor braci Reformatów.

Pożary

Z dawnego klasztoru w Łąkach Bratiańskich prawie nic już nie pozostało, lecz stąd wywodzi się kult maryjny, znany nie tylko w Nowym Mieście Lubawskim, ale również na całym Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Pochodzenia cudownej figurki Matki Boskiej Łąkowskiej nie sposób ustalić, gdyż pierwotna historia obrazunie została nigdy spisana. Pozostały jednak podania ludowe i legendy oraz opisy cudownych uzdrowień, które działy się za przyczyną Łąkowskiej Pani.Według legendy, płynącą pod prąd rzeki Drwęcy figurkę, miały zauważyć dzieci pasące bydło na pobliskiej łące. Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się wśród wiernego ludu i obraz znalazł swoje miejsce w wybudowanym nieopodal kościele. Odtąd figura Matki Boskiej Łąkowskiej stała się przedmiotem kultu, który rozpowszechnił się po całym Pomorzu, Warmii i Mazurach.
Ojcowie franciszkanie – reformaci zostali sprowadzeni przez Pawła Działyńskiego do Łąk Bratiańskich ok. 1631 roku, gdzie dotychczas znajdowała się kapliczka z cudowną figurą Matki Boski Łąkowskiej. Starosta zbudował tu m.in. pierwotnie drewniany kościół i klasztor, który spłonął, a w 1638 r. zbudował zakonnikom klasztor łąkowski, w którym umieszczono cudowną figurę Matki Boskiej Łąkowskiej.
Wieść o cudownym obrazie dotarła też do Watykanu i prawdziwość cudów potwierdzona została w 1750 roku przez papieża Benedykta XIV, który wydał dekret o ukoronowaniu obrazu. Uroczystość według historyków była wspaniała, gdyż klasztor zdobiło 2 tysiące lamp olejnych, a z Elbląga sprowadzono Gwardię Koronną liczącą 80 żołnierzy oraz oddziały konnicy z Malborka i Chełmna. Wśród pątników rozdzielano wówczas nawet 18 tysięcy sztuk komunii świętej.
Klasztor reformatorów w Łąkach Bratiańskich przestał praktycznie istnieć w 1882 roku. Dzięki przytomności prowincjała Ojca Binkowskiego figurę zdołano uratować z pożaru kościoła. Wówczas wizerunek przeniesiono do kościoła parafialnego w Nowym Mieście, gdzie znajduje się w głównym ołtarzu do dziś.

Święte gaje były i są materialnym wyrazem kultu Wiary Przyrodzonej Słowian. Gaje były ogradzane płotem z ozdobnymi bramami i wejściem, a słowo gaić pierwotnie  oznaczało – zamykać ogrodzeniem.
Na ziemi lubawskiej znajdowały się prawdopodobnie trzy tzw. święte gaje: w Łąkach, Lipach i Kurzętniku, gdzie w XIII wieku poganie składali ofiary bożkom i drzewom.

Po pożarze 5/6 maja 1882 r. spłonął klasztor i kościół, figura Matki Boskiej Łąkowskiej została przeniesiona do kościoła parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim.
Ruiny klasztoru łąkowskiego leżą przy trasie Toruń – Olsztyn.

To miejsce ma tendencje do powrotu ku starym bogom [foto Stanisław Ulatowski]

Chrześcijanie objęli to miejsce zaledwie 300 lat temu, a jeszcze w XIII wieku składano pogańskie ofiary w trzech miejscach kultu – masowo. Kult domowy starych bogów trwał tutaj w wielu miejscowościach po II Wojnie, a dzisiaj trwa nadal dzięki wyznawcom zrzeszonym w pogańskich kościołach, a także tym którzy z dziada pradziada wyznają Wiarę Przyrody i nigdzie i nigdy nie byli zrzeszeni. Czy zatem została przerwana ciągłość Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej, jak nam się to wmawia?  Panował tutraj kult lelija i Polela-Sowiego (Lelum i Polelum), a także Kurke-Żywii zapisanej przez kronikarzy na Połabiu, jako Siwa-Żywia. Ale przede wszystkim miał tutaj miejsce kult Pani Nieba – Władczyni Niebieskiej, matki Boża-Bożyca (Bodnyjaka). Boginię tę nazywano Dawczynią Wszystkiego Dobrego – a więc także Daweną, Dawaną, Daną, Dobrą, Dabą, Dabogą i wreszcie Dażbogą albo Dagobą (to ostatnie od płonięcia – światła dnia, bo to Pani Nieba Jasnego). Jej mąż-brat Dażbóg, Daćbóg, Dadźbog – to Pan Światła, Władca Jasności, Pan Niebiosów, także Bóg Dawca.  To jej i jemu poświęcone są w Słowiańszczyźnie lipy.

Ten kult Bogini Dawczyni – dawczyni nie czegoś konkretnego lecz „wszystkiego dobrego”, albo „wszystkiego”, matki Boża-Bożyca-Bodnyjaka,  jak to zwykle, chrześcijaństwo przerobiło na kult swojej Pani Niebieskiej – Matki Bożej (oni nigdy nie mówią Matki Chrystusa czy Matki Jezusa – zwracam uwagę – zawsze mówią Matka Boża).

Łąki – resztka muru klasztornego (foto by Tomek)

Łąki Bratiańskie – Świątynia Światła Świata poświęcona nie Lelowi i Polelowi, ale Majumie czyli Maji – bóstwu Kiru Świata zwanego Latem. Owo dwugłowe bóstwo, które czczono pochodami  złożonymi z króla lata i królewny lata (zawsze dwie płci) nazywano też  podwójnymi nazwami męsko-żeńskimi: Gają-Gaikiem, Mają-Maikiem (Majuną-Majem) czy Rują-Rujewitem (Roją-Rugiewitem). Podanie o Lelu i Polelu, jest raczej echem podwójności tego wysokiego dwupostaciowego bóstwa, które należało do rodu Stronporów albo inaczej Kirów Świata i władało porą lata oraz kierunkiem południowym i dojrzewaniem. Łąki – to rzeczywiście odpowiednie miejsce dla tego rodzaju kultu boga kwiecistego i rozródczego, boga owocowania.

W stroju figur Matki Boskiej, do dzisiaj obowiązuje znany słowiański kanon kolorystyczny: biały, czerwony, niebieski i złoty. To wszystko kolory związane z władcami Niebios: tynem Swaroga i Swary, czyli Ognia – czerwony, tynem Perunów (Peruna-Perkuna i Perperuny-Peruniki oraz ich synów, w tym Perkunasa-Perunica), czyli tynem Błysku-Runu – niebieski, tynem Dawców (Dażbogi i Daćboga), czyli Światła – złoty oraz tynem Strzybożym (Strzbóg i Stryja), czyli tynem Wiatru – biały.   [foto Stanisław Ulatowski]

Lipy Lubawskie – Świątynia Pani Niebieskiej, Matki Boża-Bożyca-Bodnyjaka

Kurzętnik – Świątynia Kurche-Kurki-Siwej, znanej Długoszowi jako Żywye, czyli Żywii.

C.B.

Ta ziemia ma wiele tajemnic – to tzw wczesnośredniowieczne grodzisko  w Nielbarku (kliknij)

Kult pogański i maryjny w Lipach za Lubawą

Marcin Michalski

[całość artykułu na HistoriaMi.pl]

Lipy to mała wieś sąsiadująca z Lubawą, natrafimy na nią jadąc z miasta w stronę Złotowa. W miejscowości znajduje się filialny kościół (podlegający lubawskiej farze) pw Nawiedzenia NMP. Zbudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim. Świątynię wzniesiono na miejscu dawnego Świętego Gaju Prusów, w którym rosło bardzo dużo lip. Większość historyków zgadza się, że etymologia (pochodzenie) nazwy miejscowości jest związana z tym pogańskim miejscem kultu. Historia wsi oraz kościółka, zbudowanego na miejscu stojącego tu od XIII wieku kościółka drewnianego jest niezwykle ciekawa.

Lipy Lubawskie (foto by Tomek)

W starym, spisanym w latach 1880 – 1902 „Słowniku Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” czytamy: „O najdawniejszych czasach, jako i o zjawieniu Matki Najświętszej w Lipach  taką mamy wiadomość. Miejsce gdzie są teraz nasze polskie Lipy już za pogańskich czasów słynęło jako święte. Stare akta kościelne zapisują, że tu istniał gaj święty i że starzy Prusacy, wracając po ofiarowaniu w Lobnic (t. j. z Łąk naszych sławnych) w tym tu gaju koło miasta Lubawy przystawali, nowe ofiary na cześć bogini Majumy składając i biesiady swoje religijne wyprawiając (…)”[1]. Zastanawiający jest fakt, że w miejscu tym podobnie jak w Łąkach Bratiańskich w XIII wieku rozwinął się silny kult maryjny, który swoim zasięgiem objął tereny położone setki km od Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego[2].

Aby zrozumieć proces przejścia okolicznej ludności z kultu pogańskiej bogini Majumy, czczonej w Świętych Gajach od setek lat na chrześcijański kult maryjny trzeba przytoczyć fakty oraz legendy, które rzucają nieco światła na to fascynujące zagadnienie. Wiemy, że w pierwszej połowie XIII wieku pojawił się na tych terenach biskup Chrystian (cysters), który od 1209 roku prowadził misję chrystianizacyjną w Prusach. Dnia 18 lutego 1216 roku udało mu się nawrócić Wielkiego Wodza Sasinów mieszkającego w grodzie Lubawa. Ten pruski władca nazywał się Surwabuno i był panem ziemi lubawskiej, która w tamtych czasach obejmowała zaledwie kilkanaście km dookoła Lubawy, rzeka Drwęca stanowiła naturalną zachodnią granicę jego księstwa. Surwabuno przyjął chrzest z rąk biskupa Chrystiana i za jego namową w 1216 roku udał się do Rzymu, gdzie oddał swoje włości pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Ówczesny papież Innocenty III nadał mu chrześcijańskie imię Paweł. Tyle jeśli chodzi o fakty historyczne[3].

Nawrócenie władcy i jego otoczenia miało niewątpliwie kluczowe znaczenie ale co ze zwykłą ludnością, która od pokoleń wyznawała bardzo barwną rodzimą, pruską religię, czciła wielu bożków i była przywiązana do kultu natury. W Lipach koło Lubawy podobnie jak w przypadku Łąk Bratiańskich nieco światła na nawrócenie zwykłej pogańskiej ludności rzucają legendy, w których znajdują się przysłowiowe (mniejsze lub większe) ziarenka prawdy. W każdym Świętym Gaju znajdowało się święte drzewo, najważniejsze ze wszystkich rosnących na terenie gaju. Zgodnie za starymi podaniami: „Matka Boska cudownie się objawiła w Lipach, tuż przy owem pogańskim drzewie świętem. Wierni przejęci do głębi tem zjawiskiem postanowili dla cudownego obrazu tu kościół pobudować. Ale biskup Chrystjan rzekł do nich: „Nie godzi się, aby obok przybytku Matki Najśw. Owe pogańskie drzewo zostawało. Pójdźmy i powalmy je.” A było jeszcze takie zabobonne przekonanie u ludu, że drzewo to jest nietykalne i że żadna ręka ludzka nie może mu zaszkodzić. Poszła tedy z Lubawy uroczysta procesja na to miejsce. Biskup Chrystjan pierwsze zrobił cięcie w drzewie, potem rzucił się lud i porąbał je w kawały i spalił je”[4].

Próba rekonstrukcji gaju Majuny wokół kościoła w Lipach – lipowa alejka (foto by Tomek)

Przytoczona legenda częściowo tłumaczy jak doszło do wyparcia kultu pogańskiego przez kult chrześcijański. Kolejne podanie z kolei przybliża nam wydarzenia związane z samym objawieniem cudownej figury Matki Boskiej Lipskiej, a oto jego treść: „(…) w prześlicznym gaju lipowym nad lipą, rosnącą niegdyś opodal strumyka Sandeli, ukazała się pewnego dnia wielka jasność. Lotem błyskawice rozeszła się wieść o tem zjawisku w pobliskiej Lubawie. Za kilka chwil niemal wszyscy ludzie z miasta przybyli na to miejsce. Niestety, jasności już nie było. Natomiast znaleziono cudowną figurkę N. M. P. z Boskiem Dzieciątkiem na ręku, całą rzeźbioną z drzewa. Niebawem zeszli się chrześcijanie i naradziwszy się między sobą, zabrali ją stamtąd i z uszanowaniem zanieśli do kościoła w Lubawie. Lecz niedługo cieszyli się widokiem i obecnością cudownej figury, bo wnet takowa niewidomą siłą na swoje pierwotne miejsce przeniesioną została. To samo trzykrotnie się powtórzyło. Trzy razy przynosili mieszczanie figurę św. do Lubawy i tyleż razy ona znikała. Dopiero za czwartym razem figura nie ruszyła się z miejsca i po dziś dzień za czcią przechowywaną bywa w kaplicy Mortęskich, skąd tylko raz w roku, mianowicie w czasie w czasie słynnego odpustu lipskiego (2 lipca), w uroczystej procesji przenoszoną bywa do Lip”[5]. Kościółek w Lipach wkrótce zyskał miano sanktuarium maryjnego. Niestety poza legendą nie dysponujemy żadnymi informacjami o pochodzeniu drewnianej figurki oraz o budowie drewnianej świątyni[6].

Jak dla mnie przytoczona legenda raczej niczego nie tłumaczy – zwłaszcza trudno uwierzyć w ten niesłychany przełom psychologiczny, który pozwolił się ludności rzucić za księdzem i obalić to drzewo. Raczej, jak to zwykle,  majestat pana i jego wojów strzegących mieczem terenu w trakcie wyrębu drzewa, dokonanego na żądanie mnicha przez „nawróconego” księcia, powstrzymał lud przed kolejnym mordem na „świętym” chrześcijańskim.

C.B.

Kurzętnik

O Kurzętniku już pisaliśmy przy okazji innych świątyń światła świata, więc tam też czytajcie.

Kurzętnik

Leonardo Di Caprio upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego


Przedruk z Tygodnika Solidarność  artykułu Grzegorza Eberhardta(grudzień 2010)

Coraz więcej i to pozytywnie można przeczytać o Stanisławie Szukalskim i jego sztuce. tutaj przedruk – szkoda, że późno ale lepiej niż wcale. No i jeszcze trochę trzeba będzie popracować nad akceptacją JEGO POSTACI. Zwracam uwagę, że tzw „udany epizod polski ” wiąże się w wypadku Stanisława Szukalskiego ze Szczepem Rogate Serce w Krakowie oraz z Wiciarzami w Katowicach i na Górnym Śląsku. O Związku Wici pisałem już  na tym blogu. Artykuł ten znajduje się w dziale Strażnicy Wiary Słowian. Ktoś napisał gdzieś na jakimś forum, że Krak syn Ludoli to kicz a Szukalski był takim pisarzem jak większość rzeźbiarzy. To kompletne nieporozumienie i nie zrozumienie. Szukalski był wielkim erudytą i niezłym pisarzem, a jego teoria zermatyzmu zyskuje dzisiaj wsparcie ze strony genetyki – bo Wyspę Wielkanocną zasiedliła ludność o Haplogrupie Q – przodkowie nie tylko Indian Ameryki Południowej , ale i Ariów z R1a1 – Słowian i R1b1b2 – Celtów. Polecam tekst pana Słowińskiego na naszym blogu na temat wykładni Wiary Rodzimej zawartej przez Szukalskiego właśnie w Kraku synu Ludoli.

CB

Medal Katyński – Zermatystyczna postać Goryla Antyhumana i zamordowana Polska

Jeden z najpopularniejszych aktorów hollywoodzkich upomina się o polskiego artystę

Stanisław Szukalski – dziadek DiCaprio

 

Grzegorz Eberhardt

Kilka tygodni temu, w magazynie „Kawa”, ukazał się wywiad z Leonardem DiCaprio, w którym aktor informuje o swym polskim „dziadku”, Stanisławie Szukalskim. Zapomnianym rzeźbiarzu – jak twierdzi gwiazdor – ale także malarzu i teoretyku, autorze oryginalnej teorii językowej o nazwie zarmatyzm. Niestety, aktor ma rację; nazwisko Szukalskiego jest obce większości Polaków.

Szukalski pochodził z rodziny nomadów. Pierwsze dziecko małżeństwa Szukalskich przychodzi na świat w Rio de Janeiro, w roku 1891. Drugie, Stanisław, rodzi się w roku 1893, w Warcie, w czasie krótkiej próby znalezienia przez rodzinę miejsca w kraju. Próba nie udaje się, po roku ojciec wyrusza do Afryki Południowej. Dionizy Szukalski ma bardzo dobry fach w ręku, jest kowalem. Ale też i tzw. złotą rączką. Praktycznie wykonuje pracę mechanika. W Afryce pracuje na kolei, dużo zarabia. Sielankę afrykańską zakłóca wojna burska. W roku 1902 musi wracać do kraju. Kupuje w Gidlach (k. Radomska) kilka mórg ziemi, dom, zakłada stawy rybne. Stanisław kończy szkołę powszechną, chodzi do szkoły Fabjaniego w Radomsku. Uczniem nie jest rewelacyjnym, natomiast od dziecka wyraźny jest jego talent plastyczny – rzeźbi w drewnie, kamieniu.

Chicago, Kraków, Chicago

Ojciec nie wytrzymał długo na jednym miejscu. W 1903 wyrusza do Chicago, wkrótce ściąga tam rodzinę. Dionizy nie był tuzinkową postacią, w Chicago projektuje (i wykonuje) urządzenia przydatne w nurkowaniu, łowieniu ryb. Siostrzeniec Szukalskiego, Roman Romanowicz, wypytywany dziś o rodzinę, wspomina gruby notes zapisany przez ojca przyszłego rzeźbiarza. Było w nim wiele instrukcji, przepisów, tzw. praktycznych porad. Np. jak obliczyć wagę świni bez użycia wagi; zmierzyć długość, obwód, pomnożyć, podzielić… Romanowicz sprawdził tę metodę w czasie wojny, zgodziła się, z dokładnością do 2 kg.
Stanisław, mając zaledwie 13 lat zostaje przyjęty do Chicago Art. Institute. Po trzech latach, po bardzo wysoko ocenionej pracy egzaminacyjnej, staje się studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I to studentem od razu zauważonym. Po roku otrzymuje pierwszą nagrodę za rzeźbę. Równie znany staje się także z powodu swej buntowniczej postawy, przesadnie otwartego – jak ocenia otoczenie, zwłaszcza kadra akademicka – wypowiadania swych myśli. W efekcie zostaje zawieszony w prawach studenta. Ratuje go Jacek Malczewski, przyjmując do swej pracowni.
Jesienią 1912 roku w krakowskim Pałacu Sztuki ma miejsce pierwsza indywidualna wystawa Stanisława Szukalskiego. W następnym roku jego prace wystawiane są wraz z dziełami Witkiewicza, Malczewskiego. W tym samym roku powraca do Chicago, do rodziny ale i na studia w Chicago Art. Institute. Nawiązuje bliskie kontakty z miejscową, ważną w życiu kulturalnym Stanów Zjednoczonych, bohemą artystyczną. I tutaj szybko staje się znany ze swego – delikatnie mówiąc – niewyparzonego języka. Ale też i oryginalnych, z miejsca docenionych rzeźb.
Śmierć ojca w roku 1914 diametralnie zmienia kondycję materialną rzeźbiarza. Musi wspomagać się m.in. pracą w rzeźniach miejskich. Nie traci jednak kontaktu z poznanym wcześniej środowiskiem. Jego pracom towarzyszą wielce pochlebne recenzje prasowe. Nie daje mu to pieniędzy, daje uznanie. I to chyba dobra atmosfera dla artysty – pomimo częstego towarzystwa głodu czas ten należy w jego życiu do bardzo płodnego. Rodzą się bodaj najważniejsze w jego dorobku rzeźby. Choć jednocześnie potrafią to być dni, w których, jak wspominał po latach: „cztery razy mdlałem z głodu. Jadłem papier, surowe ziemniaki”.
W tym czasie – w roku 1917 – otrzymuje od Rabindranatha Tagorego propozycję założenia w Indiach akademii sztuk pięknych. Do wyjazdu jednak nie dochodzi. Trwa wojna, Wielka Brytania nie daje artyście wizy. Poznaje wtedy głośnego architekta Franka L. Wrighte’a, który proponuje mu wykonanie dekoracji rzeźbiarskich do jego projektu. Nie dogadują się artystycznie. Wszak takie kontakty, zamówienia nobilitują go. Magazyn „Vanity Fair” w roku 1921, twierdzi, iż Szukalski jest w rzeźbiarstwie tym, kim Dante i Edgar Allan Poe w literaturze. To nie daje mu jednak godnego życia materialnego.
Sytuacja poprawia się z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z młodą malarką, córką bogatych mieszczan chicagowskich. W tym roku też wychodzi jego pierwsza monografia. Lata tego związku to kontynuacja dobrej passy twórczej artysty. Szukalski, wbrew opinii wielu przesadnie życzliwych rzeźbiarzowi komentatorów, nie separuje się od pieniędzy teściów. To za te pieniądze młodzi są w stanie pojechać do Europy, mieszkać w Paryżu, Warszawie, Krakowie. A nawet kupić atrakcyjny dom w Kazimierzu Dolnym, na tzw. Albrechtówce. Szukalski, będąc z gruntu niechętny sprzedawaniu swych dzieł, sam z siebie nie mógł zdobyć apanaży niezbędnych na takie życie, oczywista jest tu więc rola pieniędzy żony. I, doprawdy, nie ma w tym nic złego. W roku 1923, roku zawarcia związku, wyjeżdżają do Polski, już niepodległej.

Szczep Szukalszczyków

Niepodległej nie do końca – jak szybko oceni artysta. Póki co Szukalski otwiera swą wystawę w warszawskiej Zachęcie. Rzeźby, szczególnie one, wywołują zachwyty, ale i potępienie. Obydwa te stany, jak zawsze w przypadku jego twórczości, są bardzo gorące, emocjonalne. W tym samym, 1925 roku Szukalski wygrywa wileński konkurs na projekt rzeźby Adama Mickiewicza. Ta wygrana staje się pretekstem do bodaj największego skandalu artystycznego w międzywojennej Polsce, a także gorącej, ważnej dysputy dotyczącej sztuki, przez kilka lat krążącej po naszej prasie. W efekcie nacisków tzw. opinii publicznej jego projekt nie zostaje zrealizowany. Po kilku kolejnych podejściach konkursowych ostatecznie wygrywa projekt Henryka Kuny. I ten projekt, zresztą, nie został zrealizowany.
Szukalski bierze udział w kilku konkursach, często wyróżniany nie potrafi dogadać się z wykonawcami, jak było np. w konkursie na monetę polską. Artysta nie dopuszcza najmniejszych odstępstw od swego projektu.
W 1928 roku, w krakowskim Pałacu Sztuki Szukalski ma kolejną wystawę. Przy okazji wygłasza przemówienie krytyczne wobec polskiego środowiska artystycznego. Oczywiście, powoduje to reakcję atakowanych. Wkrótce artysta realizuje jedną ze swych ważniejszych koncepcji – założenie niezależnej szkoły artystycznej. Nazywa się Szczepem Szukalszczyków Herbu Rogate Serce, a także „Twórcownią”. Szczep wydaje czasopismo „Krak”. Tezą przewodnią działań, wystąpień publicystycznych grupy jest przywrócenie polskości sztuki. Póki co, kraj widziany jest jako państwo pozbawione niepodległości artystycznej, okupowane – głównie – przez Francję, jej sztukę. I jej „agentów”; począwszy od Boya, skończywszy na poszczególnych marszandach sztuki, krytykach itd., itp.
Za szczególnie niebezpieczne, dla sztuki polskiej, Szukalski uważa istnienie Akademii Sztuk Pięknych. Za osobę, na którą można liczyć w walce z tą sytuacją, uważa Józefa Piłsudskiego. Artysta twierdzi, iż najwyższa już pora na uprawianie polskiej sztuki, a nie sztuki w Polsce. Szukalski nie jest osamotniony w swej ocenie stanu rzeczy. Do „Twórcowni” przystępują młodzi ludzie, rezygnując z nauki, tytułów uzyskiwanych w Akademii. Także wielu artystów przyłącza się do jego opinii. Gdy krakowskie Towarzystwo Sztuk Pięknych odmawia im sali wystawowej znajdują ją w Towarzystwie Rolniczym. Przez sale wystawowe przechodzą niespotykane tam wcześniej tłumy.
Artystą zainteresował się także urzędnik wyższego niewątpliwie stopnia, bo wojewoda. Dokładnie – śląski, Michał Grażyński. Wojewoda jest jednym z gorętszych polskich patriotów. Zdecydowany przeciwnik Niemiec, w roku 1926 obsadzony przez Piłsudskiego na stolcu katowickim, powoli, ale skutecznie ruguje Niemców z poważniejszych stanowisk. Będzie konsekwentny w swych działaniach aż do września ’39 roku. Przez jednych ceniony, przez innych krytykowany. W każdym przypadku, równie gorąco jak Szukalski.


Wystawa, czyli skandal

Epizod śląski w życiu Szukalskiego należy uznać za szczególnie istotny. Ciekawy, bo konkretny. Także w możliwości zaistnienia artystycznego jaką postawiono – wreszcie – przed rzeźbiarzem. Po raz pierwszy dostał tę możliwość od Grażyńskiego w roku 1929.
Jak pisze Barbara Szczypka-Gwiazda („O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich”, Katowice, 1993): „władze wojewódzkie zamierzały wznieść w Katowicach pomnik symbolizujący powstańcze walki o wolność Śląska i jego prawa należenia do Polski”.
Propozycję zaprojektowania i wykonania takiej rzeźby złożono Szukalskiemu. Proponowano też artyście założenie szkoły rzeźbiarskiej. Propozycje te zostają przyjęte entuzjastycznie. Niestety, artysta, niespodziewanie… wyjeżdża do USA.
Za Oceanem nie wiedzie mu się dobrze. Rozwodzi się, po jakimś czasie poślubia b. guwernantkę swojego dziecka. Znowu powraca bieda, głód… Nie zapominają o nim jego Szczepowcy prowadzący swą działalność w kraju. Chcą go ściągnąć. W tych dążeniach wspomaga ich popularny wówczas publicysta Aleksander Janta Połczyński. Działania te finalizują się w roku 1936 oficjalnym zaproszeniem artysty do kraju. Minister skarbu, Ignacy Matuszewski opłaca koszty podróży oraz przewozu jego dzieł do kraju. A Szczepowcy organizują w warszawskim IPS-ie wielką wystawę dzieł Mistrza, także i swoich.
Wystawa ta otwarta z głośnym szumem szybko przeradza się w gigantyczny skandal. Już sama treść katalogu towarzyszącego wystawie wywołuje oburzenie. Osoby wymieniane są tam z nazwiska a tytułowane np. „biologicznymi wypłucznikami”. Dostaje się i wyższym, urzędniczym sferom. Od Zamku po Departament Kultury. A recenzentów Szukalski nazywa po prostu kastą pasożytniczą. Artysta głosi potrzebę zaistnienia ojczyzny ludzi inicjatywy twórczej. W przeciwieństwie do kraju „obojętnych instytucji i ruchliwych kanalii”. Itd., itp.
Jednocześnie, zostaje rzucony projekt budowy – w Smoczej Jamie na Wawelu – panteonu dla Marszałka (tzw. duchtyni). Rysunki tego projektu wystawione są na wystawie. Oryginalnym apelem, jak na rok 1936, jest wezwanie zawarte w tymże katalogu do: „oddania wszystkich innych funduszów pomnikowo-architektonicznych na dozbrojenie armii”. Jak oceni po latach Janta Połczyński, to ten apel wywołał szczególną wściekłość środowiska. O, tak! Nie ma nic gorszego jak odebranie kasy! Szczególnie tej państwowej, najbardziej otwartej (przy odpowiednim osobistym zaistnieniu w układzie). Wystawę zamknięto, podobno z polecenia „wyższych czynników”. Szukalski instaluje się na dłużej w Krakowie, składa prośbę o zgodę na otwarcie szkoły. Otrzymuje ją po dwóch latach. Odmowną.

Zbawcze orły

Ratuje go Śląsk, tamtejszy wojewoda nie zapomniał o tym dziwnym, pyskatym choć genialnym rzeźbiarzu. Grażyński składa u niego konkretne zamówienia. Np. na wykucie orła na nowym budynku Urzędu w Katowicach. Wkrótce dochodzą dwa następne orły na frontonie Muzeum Etnograficznego. I co najważniejsze, zostaje zamówiony u niego pomnik Chrobrego. Jak widać, Grażyński ostro, zdecydowanie polonizował swe „księstwo”. Szukalski ze swymi koncepcjami był mu autentycznie przydatny. Chrobrego – wysokiego na trzy piętra – rzeźbił w jednej z sal politechniki warszawskiej. Nie skończył, Hitler był szybszy. Rzeźbiarz o mało nie zginął w trakcie wrześniowych nalotów. Bomba zmiażdżyła pomnik, przywalając swym gruzem artystę.
Niemcy już w pierwszych tygodniach swej okupacji dobrali się do jego rzeźb przechowywanych w gmachu śląskiego urzędu wojewódzkiego; większość porozbijali, przetopili. Wiele rzeźb wyrzucono na złom, wiele też zostało rozkradzionych przez Polaków, o czym świadczy m.in. coraz to pojawiające się na rynku sztuki – do dnia dzisiejszego! – podobno ostatecznie już zagubione dzieło. Jemu samemu udało się wydostać w roku 1939 do USA – bądź co bądź był obywatelem także i amerykańskim. Wracał do tej swej drugiej ojczyzny z pustymi rękami. Nigdy też już nie wrócił w pełni do swej weny twórczej rzeźbiarskiej, plastycznej.

Językoznawca

Od roku 1940 jego umysł, talent ogarnęła nowa idea. Jej poświęci większość swego czasu. W największym skrócie mówiąc – Szukalski stał się językoznawcą. Po latach badanie swe nazwie zermatyzmem. Google podają: „Szukalski był przekonany, że dawniej wszyscy ludzie mówili wspólnym językiem zbliżonym do polskiego (…) Opracował też słownik «Macimowy» – prajęzyka, od którego miałyby wywodzić się wszystkie języki świata”.
Studia te prowadził aż do śmierci. Dziś zawierają się w ponad 40 tęgich tomach. Wiele z zawartych w nich kart to precyzyjne, piórkiem robione szkice artefaktów, plus tysiące gęsto zapisanych stron. Prace te – póki co – nie doczekały się rzetelnego, starannego potraktowania przez świat nauki.
Artysta na bieżące życie dorabia portretami, zresztą doskonałymi, oryginalnymi. Niepowtarzalnymi. Sporadycznie zatrudnia się w hollywoodzkich studiach filmowych, projektuje dekoracje. Ma do nich niedaleko, mieszkając w Los Angeles. Daleko jednak, zważywszy jego charakter i ambicje.
Poecie wystarczy kawałek papieru, ołówek. Kompozytorowi papier nutowy. Więcej kosztuje warsztat malarza. Natomiast rzeźba wymaga już ogromnych środków pieniężnych. Od 1939 roku Szukalski był w stanie pracować już głównie tylko w gipsie. Sytuacji nie ratowało i to, że gips ten był efektem jego osobistej, b. trwałej receptury; gips dalej pozostawał gipsem. Szukalskiego nie było stać na dokonywanie pełnowymiarowych odlewów. Powstawały więc jedynie gipsowe projekty rzeźb. Poświęca je m.in. Katyniowi, Jałcie, ale i Kopernikowi, Mickiewiczowi. Znane ze zdjęć zaskakują przy bezpośrednim kontakcie skromnością swych rozmiarów. Na fotografiach sprawiają wrażenie monumentów… Bo i faktycznie są monumentalne – w sensie swej istoty, swego ducha. Niestety ostatnią możliwość wykonania pełnej rzeźby los dał artyście w 1939 roku.
Strata poniesiona w 1939 roku nigdy nie zostanie przez niego zaakceptowana. Coraz częściej zaczyna obwiniać za nią Polaków. A trzeba przyznać, iż i w USA ma z nimi nie najmilsze przygody. Np. jedna z pozornie miłych mu osób wypożycza na wystawę przeznaczoną stuleciu śmierci Mickiewicza, rzeźbę poświęconą zdradzie jałtańskiej („Jaltantal”). Po piętnastu latach upominania się o nią i dowiaduje się, jakoby rzeźba spłonęła w pożarze. Rzeźbiarz nie wierzy w to, ponieważ, jak zapewnia, gips, z którego była wykonana rzeźba, nasycony m.in. płynnym szkłem, po prostu, nie pali się… Nie wróciły także liczne rysunki przesłane na tę samą wystawę.
W listach pisanych do przyjaciół (np. z kręgu szczepowców, jak M. Konarski, S. Gliwa), o swej niechęci wobec Polaków, pisze wręcz obsesyjnie, namolnie. Intensywność, z jaką uprawia krytykę Polaków przypomina atmosferę, ba, wściekłość niewątpliwego mistrza literatury jakim jest Ferdynand Celine. Szczególnie podobnie to brzmi w powieści tak rozliczeniowej jak „Z zamku do zamku”. Szukalski w swej goryczy dopuszcza się wobec krajan najcięższych podejrzeń, oskarżeń.

Czarna owca sztuki

A jak go widzą Amerykanie…? Znany dziennikarz, scenarzysta filmowy, Ben Hecht, pisze o nim: „Szukalski w duszy własnej był krajem, który zwie się Polską (…) takim on był – patriotą, szowinistą i kochankiem Polski, oślepłym z tęsknoty za nią jak ryba za wodą. Żadne inne dzieje, zagadnienia albo ludzie nie istniały dla niego prócz tych, które dotyczyły Polski”. Pisze tak w autobiografii w rozdziale zatytułowanym „Największy żyjący artysta”. Mówi on o Szukalskim. W tymże rozdziale, dodaje o Stachu z Warty, iż jest „najsławniejszym nie znanym geniuszem w Stanach Zjednoczonych, najbardziej wychwalanym, i osławionym artystą z gatunku «czarnych owiec sztuki», jaki kiedykolwiek przymierał głodem na strychu”. I w każdym z powyżej zacytowanych stwierdzeń ma rację. Niestety!
Przyjaciel Ben Hechta, Burton Rascoe – dziennikarz, krytyk – porównywał Szukalskiego z Leonardem da Vinci. Mało jako rysownika, także i jako teoretyka, badacza naukowego.

DiCaprio, czyli opiekunowie

Bliskość Szukalskiego z rodziną DiCaprio nie jest wymysłem dziennikarskim. Siostrzeniec rzeźbiarza, Roman Romanowicz, przebywając u wuja w roku 1980, często spotykał u niego Georga i jego sześcioletniego synka. Mieszkali zresztą niedaleko siebie. Ojciec przyszłego gwiazdora – sam grafik, autor komiksów, scenograf – od lat przyjaźnił się z polskim artystą, pomagał mu, a czasami wręcz się nim opiekował. Wraz z innym Amerykaninem bliskim rzeźbiarzowi, Glennem Breyem, oraz jego żoną Leną Zwalve. Przyjaciele amerykańscy już w roku 1980 doprowadzili do edycji albumu „A Troughful of Pearls. Behold!!! The Protong”. Zawierał on przegląd prac Szukalskiego od roku 1912, ale prezentował także jego teorię lingwistyczną. W 1982 wydany zostaje album „Inner Portraits”. W 1989 roku, a więc już po śmierci artysty, wznawiają „Behold!!! The Protong”. Album wydany w 2000 roku, „Struggle the Art of Szukalski”, opatrzony jest wstępem autorstwa Leonarda i George’a DiCapriów. Ojciec i syn byli też sponsorami potężnej wystawy jego prac mającej miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku w Laguna Museum w Kalifornii.
Rola rodziny DiCapriów w przypominaniu postaci Szukalskiego, jego talentu, jest nie do przecenienia. Leonardo wielekroć publicznie przywoływał nazwisko swego polskiego „dziadka”, jako postaci inspirującej go w roli Dowsena w „Titanicu”. Aktualnie, jak wynika z przywołanego na wstępie wywiadu, przygotowuje się do realizacji biograficznego filmu poświęconego Szukalskiemu. Byłby to najskuteczniejszy z możliwych sposobów upowszechnienia dzieła polskiego artysty.
Ambasadorem Szukalskiego w kraju jest, nieraz tu przywoływany, Roman Romanowicz. Nad dziełem stryja pracuje od ponad trzydziestu lat. Niby detektyw poszukuje jego prac, z licznymi zresztą sukcesami. Jednocześnie kataloguje, dokumentuje. Kilka lat temu nagrał na płyty CD fotografie rzeźb, rysunków i rozesłał do stu polskich instytucji; muzeów, instytutów sztuki. Przypomniał osobom odpowiedzialnym za propagowanie sztuki istnienie tego artysty. Wiedzą swoją wspiera naukowców. Tak więc, w miarę swoich sił i środków materialnych, pilnuje interesów artysty w kraju. Bo i na tym polega rola ambasadora!
Szukalski zmarł 19 maja 1987 roku, w miejscowości Burbank, w stanie Kalifornia. Cztery dni wcześniej odwiedził go w domu Leonidas Dudarew-Ossetyński: „Pokazywał mi obrazy, które właśnie oprawia, bo szykuje się wielka wystawa. Liczył nawet, że po wystawie znajdzie się ktoś, kto mu zafunduje pracownię, «bo rzeźbiarz musi mieć światło z góry»”.

Świątynie Światła Świata – Wilcze Uroczysko w Kryłowie


Wilcze Uroczysko

„Kto ustawił te figurkę i skąd wziął się trwający do dziś dzień już nie tak silny jak niegdyś kult tego miejsca? Według miejscowej tradycji figurę św Mikołaja patrona trzody postawił przy źródełku rządca majątku z Kryłowa, któremu przyśniło się, że nadejdzie pomór na bydło. Inna wersja mówi, że rządca został wyleczony z paraliżu przez cudowną wodę ze źródełka i postawił tu figurę z wdzięczności. Opowiada się też, że „za cara” prawosławni i katolicy sądzili się kto ma korzystać z cudownej wody. Ciekawe przekazy starszych mieszkańców tych okolic relacjonuje w swej książce profesor Zin. Oto niektóre z nich. W drugiej połowie minionego stulecia miejsce to zaliczane było do najsławniejszych sanktuariów Chełmszczyzny, Zamojszczyzny i Wołynia. Każdej niedzieli i w każde święto gromadziły się tu dziesiątki ludzi. Na Wilcze Uroczysko ściągały tłumy. W świetle zebranych relacji trudno mówić jedynie o kulcie Św. Mikołaja, to był zapewne dodatek do osobliwych wierzeń i uzdrowicielskiej cudownej mocy świętego wilka. Te wierzenia o cudownej mocy wilka sprawiły, iż kobiety, które nie mogły zajść w ciążę siadały na tym wilku głaskały go po brzuchu a następnie wskakiwały do wody na chwilkę do źródełka i to wystarczyło, aby oczekiwać swoich marzeń tych czy innych…”

(Opis z kaplicy Św. Mikołaja na Wilczym Uroczysku)

Opowieść Profesora Wiktora Zina

„…A oto jeszcze inna opowieść. Jadąc traktem z Zamościa w kierunku Kryłowa, mija się pocięte miedzami pola, samotne grusze i kępy wierzbowe na rozległych łąkach. Ktoś, kto nie zna tej okolicy, pomyśli o monotonnej, chociaż malowniczej równinie.
Tymczasem tuż pod Kryłowem, nie więcej niż sto metrów od traktu, zetknąć się można ze swego rodzaju fenomenem – zapomnianym sanktuarium. Miejsce, o którym opowiem, stanowiło niegdyś cel wielu pielgrzymek ludzi zamieszkałych z tej i z tamtej strony Bugu. Zjawiali się tu pątnicy z Łucka i Białej Podlaskiej,z Krzemieńca i Kamieńca.
O bogactwie pejzażu – o czym wspomniano – świadczy jego tworzywo: teren płaski lub sfalowany, drzewa, woda, niekiedy kamienie. Z tych elementów Matka Przyroda buduje kulisy naszego życia. W miejscu, które odwiedzimy, tych elementów nagromadziło się sporo i to na niewielkiej przestrzeni.Jest więc obłe zbocze wzgórza przylegające do rozległych łąk. Wzniesienie kończy się dość stromym cyplem, u którego podnóża bije źródło. Kiedyś, trzydzieści lat temu, gdy rysowałem to miejsce, zafascynowała mnie obłożona kamieniami szczelina w stromym zboczu. Płynęła stamtąd zimna krystaliczna woda. Zadziwiał jej dostatek. Płynęła w dzień i w nocy, nieprzerwanym strumieniem pokonując pierwszą przeszkodę, jaką był długi granitowy kamień, przypominający wydeptany próg. Na nim zostały wyryte niegdyś zlizane przez wodę , tajemnicze znaki. Czytelny był jedynie ostatni – przedstawiał ludzkie oko. Po pokonaniu tego głazu woda formowała strumyczek, ponad którym biegła droga ułożona była z dyli.
W niewielkiej odległości za mostkiem i drogą, strumyczek rozlewał się w dwie sadzawki. Pierwszą z nich, kwadratową, nazywano „świętą wodą”, druga była zwyczajnym stawem rybnym. Brzegi pierwszej obudowane były omszałymi bierwionami, tworzącymi coś na podobieństwo zrębu izby. Piaszczyste dno sadzawki oglądane z góry wydawało się jakby położone tuż nad powierzchnią wody.Było to jednak złudzenie, w istocie zagłębione było ono prawie na dwa metry. Ciekawe że w „świętej wodzie” nie widziało się żadnego wodorostu, najdrobniejszej roślinki. Bujne trawy ramowały konstrukcję od zewnątrz.W ścianie sąsiadującej ze stawem urządzono zmyślne stawidło, tędy z sykiem i pluskiem nadmiar wody przelewał się do sąsiedniego rozlewiska, obrośniętego oczeretami i tatarakiem. Toń tego stawu zakrywała częściowo rzęsa wodna , którą rozsuwały karpie pływające tuż pod powierzchnią wody.Od strony wschodniej, kryłowskiej, do stawu przylegały trudne do przebrnięcia zarośla. Tu, w kępach ciemnozielonego sitowia, miały swe mateczniki kurki wodne i derkacze. Kępy skarlałych wierzb tworzyły zielony kołtun rozsiadły na moczarach i soczewkach bagien. Całe to mokre królestwo otaczały topole olbrzymy, takie piętrowe gmachy zieleni- gdzieś tam na poddaszu bratały się już z obłokami.
Topole są gadatliwe, szemrzą i szeleszczą nawet w dzień bezwietrzny. Na nich przesiadywały stada żółtych wilg, ptaków również gadatliwych, które odlatują od nas najwcześniej, bojąc się chłodów jesieni. Wokół topolowej kępy i stawów rozciągały się łąki i mokradła, po których kroczyły dziesiątki bocianów. Był to wszakże ledwie opis tego, co znajdowało się tuż ponad źródłem. Tu wiekowy płot otaczał niewielki skrawek pochyłej ziemi.
Gęstość i wiek rosnących olbrzymów świadczyły, że jest to miejsce szczególne. Tuż za bramą ogrodzenia wchodziło się jakby do wnętrza budowli. Zielona kopuła drzew sprawiała, że panował tu półmrok. Uwagę zwracał dąb starzec, o pomarszczonej i omszałej korze. Jeden z jego konarów, nakrywał półkolistym łukiem wyodrębnioną przestrzeń, sprawiając, że inne gałęzie musiały podporządkować się tej podporze. Porównanie do kopuły wcale nie było literackim skojarzeniem. Konary klonów, jaworów i jesionów, oparłszy się o mocarny dębowy konar, tworzyły przestrzeń niemal geometrycznie doskonałą.
W środku tej osobliwej kaplicy, na splantowanej platformie stał pomnik, a właściwie cała konfesja. Na kamiennym cokole, do którego prowadziły ceglane schody, królował posąg świętego Mikołaja, patrona podróżnych. Obok niego klęczały dwa aniołki. Na specjalnym wyniesieniu ustawiono realistycznie wyrzeźbiony kosz. W jego wnętrzu ktoś nieświadomy mógłby dopatrzyć się ułożonych owoców. Kiedyś jednak wyraźnie widać było, że są to dziecinne główki. Wszystko to nie stanowi na razie żadnej rewelacji : kamienne ucieleśnienie słynnej legendy o świętym biskupie i niewiniątkach. Taki kosz jest atrybutem wyobrażenia tego świętego. Rewelacja zaczyna się po prawej stronie figury. Tu ustawiono rzeźbę, która pochodzi z innego czasu i innej parafii. Wyobraża ona siedzącego na tylnych łapach wilka. Nie lwa, nie niedźwiedzia lecz wilka. Kto i kiedy dostawił go do św. Mikołaja ? A może inaczej… Kto umieścił świętego przy niewątpliwie starszym kamiennym zwierzęciu, tego nie dowiemy się zapewne nigdy. Tuż naprzeciw wilka stała wkopana w ziemię potężna dębowa kłoda, do której przymocowano zamczystą, ręcznie kutą skarbonkę, zamykaną na wielką, również ręcznie wykutą kłódkę.
Wszystko było tu tajemnicze i tchnęło zagadkowym pięknem. Święty spoglądał na świat spojrzeniem obojętnym a właściwie nacechowanym nadzwyczajną ciekawością. Takie spojrzenia zapamiętałem rysując w Kairze staroegipskie sarkofagi. Wilk z kolei patrzył na świat zuchwale. Jego rozwarty pysk pomimo zatarcia szczegółów przez czas, miał w sobie tyle realizmu i grozy, że oglądający go nie zdziwiłby się, gdyby z tej paszczy i jęzora ściekać zaczęły pasemka wilczej śliny. Ktoś zapalił woskową świecę we wgłębieniu głowy zwierzęcia. Płomyk pełgał i chwiał się. W tym czasie wiatr zaskowyczał w dębowych konarach i jakiś wielki ptak sfrunął bezszelestnie ku tarninowym chaszczom.Tak zapamiętałem i opisałem to miejsce w roku 1950. Wtedy nazywano je jeszcze Wilczym Uroczyskiem. Po trzydziestu paru latach znalazłem się tu powtórnie i po to, by pokłonić się świętemu, i po to, by ocenić, co zmieniło się prze ostatnie lata. A więc : wymieniono płot – to mała strata. Burze połamały niektóre drzewa, inne wycięto. Źródło ujęte zostało betonową cembrowiną, przekształcono stawy. Prastary pomnik i dąb pozostały. Jedynie jakiś złodziej lub kolekcjoner ukradł ów pień z kutą skarbonką i kłódką. Wszystko wokół przeobraża się, aż dziw, że wilcze uroczysko uległo tylko tak niewinnym zmianom. W tym konkretnym przypadku nastąpiło inne i to niecodzienne zjawisko – to miejsce pozbawił czas świętości.

Czy świętość miejsca potrafi ulec aż takiej degradacji, a jeśli już, to dlaczego?

Cytat z książki „Opowieści o polskich kapliczkach” – Wiktor Zin
Kraków-2004

Kryłów

Kryłów – miejscowość położona nad Bugiem, w gminie Mircze, powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskim.
W latach 1523 – 1869 roku posiadał prawa miejskie. Od 1867 do 1954 był siedzibą gminy, następnie do roku 1973 gromady.
Był też centrum, składającej się z miasta i okolicznych wsi, Włości Kryłowskiej, którą rozparcelowano w latach
1929 – 1931.
W latach 1593 – 1612 działało tu słynne Gimnazjum Kalwińskie, uczelnia wyższa o wysokiej renomie.

Początki osadnictwa sięgają X wieku, na wyspie istniał gród, który był zapewne jednym z Grodów Czerwieńskich. Prawa miejskie Kryłów otrzymał około 1523 roku (w tym roku wymienia się Kryłów jako miasto). Na przełomie XVI i XVII wieku działa tutaj uczelnia wyższa.
Najludniejszy był na początku XX wieku mieszkało w nim około 3000 ludzi (Polaków, Żydów i Ukraińców. I wojna światowa zatrzymała szybki rozwój miasta. Przed II wojną światową liczył 2500 mieszkańców, w roku 1943, 1500 ludzi, a po wojnie jedynie 300 osób, w drugiej połowie XX wieku Kryłów liczył najwięcej 600 mieszkańców dzisiaj liczy około 400 osób (wliczając do liczby ludności wieś Prehoryłe, która była zaliczana jako przedmieście Kryłowa – tak zdaniem wyliczano ludność Kryłowa przed 1943 rokiem, daje liczbę ludności odpowiednio: 1100 i obecnie 800 mieszkańców).

Geneza nazwy miejscowości, jak by się mogło zdawać nie ma nic wspólnego z rosyjskim bajkopisarzem Kryłowem, lecz nawiązuje do nazwy „Kryjów”. W dawnych wiekach tereny te najeżdżane były przez Tatarów, którzy rabowali i mordowali żyjących tu ludzi. Aby uniknąć śmierci i uchronić mienie przed zrabowaniem ludzie skrywali się w małym drewnianym zameczku na wyspie, która w połączeniu z rozległymi bagnami stanowiła bezpieczną fortecę.      W wieku XV istniał już w miejscu drewnianej warowni murowany zamek wzniesiony przez Tęczyńskich herbu Topór, drewniany kościół i miasteczko, które zostało zniszczone przez Szwedów w 1655 roku. W tym czasie od XVI wieku Kryłów stanowił własność kolejno znacznych wówczas rodów: Ostrorogów, Radziejowskich, Prażmowskich, Jeżewskich, Chrząnowskich i Horodyskich.

    Do dnia dzisiejszego przetrwało wiele zabytków : kościół, ruiny zamku, cmentarz katolicki,unicki, prawosławny i kirkut żydowski, ogrodzenie klasztorne wraz z figurą świętego Jana Nepoucena i studnią, brama pałacowa w parku a także cudowne źródełko przy figurze świętego Mikołaja na „Wilczym Uroczysku”, gdzie dawniej poganie prawdopodobnie czcili boga Welesa.

Komentarz

Fajna opowieść ale poganie nie czcili tutaj Welesa. Weles nie ma nic wspólnego ze świętym Mikołajem Wilczym.  Zwierzęciem Welesa jest Czarny Kozioł – stąd stał się on diabelskim bogiem, jest Panem Zaświatów. Weles – Pan Weli (Zaświatów).

Wilk – wołk, także woł(kający) czyli wołający i łkający – wyjący, ale i wielki, boski. Wół – wołk, samiec krowy – także wielki, boski zwierz. Pierwszy związany z Bogami Przeznaczenia, drugi z mylonym z Welesem – Bogiem Dostatku, Opiekunem Zwierząt Wołosem. Cechy Wołosa i Bogów przeznaczenia troiście splatają się w świętym Mikołaju chrześcijan. Pana Weli – Welesa powszechnie na skutek ruskich notatek chrześcijańskich mnichów myli się z Welesem i utożsamia te dwie postaci. Wołos – Bóg Wołowy – syn Spora – Boga Bogactwa (Sporzenia się, Przysparzający), i syn Śreczy – Pani Spotkań i Szczęścia, Bogini Środy i Środka, żony-siostry Spora. Spor – jest Żywiołem, w systemie taoistycznym chińskim symbolizuje ten żywioł Bagno – miejsce rozmnażania, ten tyn (dom) to domena siły kosmicznej która jest mnożnością, rozrodem i rozwojem – nie ma nic wspólnego ze śmiercią, która dotyczy tylko istot „śmiertelnych”. Weles Pan Zaświatów i całej Weli to bóg Mocy, który razem z Nyją zarządza „śmiercią” i bytowaniem po śmierci.  

Wilk jest zwierzęciem Mokoszów – Bogów Przeznaczenia. Mo-kosz – Pani Wyroków Nieba (Wiergu) – bogini związana też z wyplotem i tkactwem, z uprawą i przerobem lnu i konopi oraz Ma-kosz – także bóg przeznaczenia i wróżby tzw. Źrzebu-Zrębu – to jest prawdziwe Przeznaczenie – to którego nic nie zmieni przeznaczenie wynikające z Wzoru na Baji – Materii Świata i Splotu Wszego Świata. To także bóg maku i makowych wizji.

Przeznaczeniem Kosym – czyli niespodziewanym trafem władają jednak Plątowie (Przepląt-Perepułt, Plątwa- Przepigoła, Licho i Mąd-Mętlik). To Mąd –Metlik jest prawzorem ruskiego Mikołaja Wilczego. Polecam niesłychanie wnikliwą rozprawę na ponad 370 stronach  na temat dwoistości postaci Świętego Mikołaja i drugiego źródła kultu tej postaci – ruskiego Mikuły-Mikołaja. Książka autorstwa Borysa Uspieńskiego „Kult świętego Mikołaja na Rusi” wydana przez KUL – jest, o czym już kiedyś pisałem, wzorcem naukowej analizy – mimo, że autor nie wyciąga do końca wszystkich nasuwających się nieodparcie wniosków na temat tejże dwoistości postaci i połączenia w jednym świętym Mikołaju ich obu. To ruski Święty Mikołaj, a nie ten z Bliskiego Wschodu był tym, który przychodzi Zimą z podarkami dobrymi albo złymi w towarzystwie Marzanny – Śnieguroczki, w najdłuższą noc. To on jest właśnie echem pogańskiego boga Mąda-Mętlika, mącącego w umysłach, wspomaganego przez boginki Męcice-Męcichy, obdarzającego ludzi przypadkowymi podarkami raz dobrymi, raz kiepskimi, raz drobnymi, a czasami olbrzymimi darami, które wyglądają na pozór dobrze a są czymś paskudnymi i fatalnym – jak na przykład wypadki losowe. Kosze Przeznaczenie to właśnie wypadek losowy, traf, zbieg okoliczności, impuls. Impuls może przywieść człowieka do zguby, fajne auto i duża kasa, czyli fura i sałata – mogą go wysłać prosto na Tamten Brzeg. Koszy – znaczy krzywy, kosa – splot okoliczności, kosa – warkocz np. dziewczęcy, kosa – symbol śmierci nagłej, kos – ptak wróżebny, kose wejrzenie (krzywe, niebezpieczne, uroczne), ale i koszać – kochać, roz-kosz (bogami tego rodzaju Kosza – trzeciego rodzaju kosza  są Dziwieniowie: Kupała i Dziewanna, Krasa i Zielija-Dzidzilela). Kosze tknięcie to zakochanie, coś na co człowiek nie ma wpływu, co jest poza jego wolną wolą, to także ślepa żądza, pożądanie, furia, ekstaza. Te trzy Tyny (domy) Bogów Mocy zdaja się szczególnie groźne, budzą w ludziach lęk – wnoszą w ludzki porządek nieład (Plątwa jest poza wszystkim wiecznie knującą zdradę Boginią Kłótnicą, Przepląt jest Bogiem Niezgody i Panem Przypadku, Licho jest Boginią Porywającą, Wielką Złodziejką – tą która sypie kłody pod nogi. Mąd  zaś – mąci, kręci, ukrywa prawdę, zaciemnia obraz – to on sprowadza furię i daje impulsy, głupie pomysły, dyktuje pochopne kroki – daje dobry albo zły kosz (traf i prezent). Sam kosz – jest właśnie takim narzędziem, jest przetakiem – niby służy do przenoszenia lub składowania przedmiotów, ale woda przez niego przeleci, mąka się przesypie, ryba z niego wypełznie, zamyka on i przepuszcza. Perepłuć – po ukraińsku, po rusku – zatracić, zgubić, przepić, przehulać, a także perepłuć – przepłynąć, coś co było i przepadło, minęło – nie ma tego  

Dlatego nazwa Kryjowa nie pochodzi wcale od kryjówki ludzkiej lecz od miejsca świętego, dawnego Wilczego Uroczyska – Świętego Gaju Bogów Przeznaczenia: Mokoszów i Plątów, a szczególnie – jak widać Mąda-Mikuły czyli tego z którego chrześcijaństwo prawosławne zrobiło ruskiego Mikołaja – Pana Wilków, który nad Wilkami panuje (zarządza), który od wilków ochrania. Mąd Kryjący, skrywający prawdę, obdarzający tym co chce dać, czyli darem-podarkiem- paskudnym losem-koszem albo szczęśliwym-trafem. Mąd-Mętlik – Pan Ukrywający, Kryj.

 CB

Poganie, Arianie, Kalwini mieli tutaj długo swoją siedzibę i zbór

„…Dawny Gród Czerwieński z X wieku na wyspie w zakolu Bugu, zniszczony przez

Tatarów w połowie XIII w. Dwa wieki później odebrany ruskim feudałom przez króla

Kazimierza Jagiellończyka (za odmowę udziału w wojnie z Krzyżakami) i nadany

wojewodzie krakowskiemu Janowi Tęczyńskiemu. Spadkobiercy wojewody postawili

tu już w końcu XVI w. warownię i wystarali się dla Kryłowa o prawa miejskie.

W 1546 roku nadbużański majątek przejął możny ród Ostrorogów. Stanisław

Ostroróg, wielmoża wielkopolski poślubił Zofię Tęczyńską, co początkowo spotkało

się z dezaprobatą familii – on był kalwinem, ona – katoliczką. Jednak w 1546 r.

małżonkowie zamieszkali w Kryłowie, a Stanisław – zagorzały reformator otworzył tu

nawet zbór kalwiński. Jego syn Mikołaj rozbudował zamek w potężną fortecę oraz

ufundował gimnazjum kalwińskie, konkurujące poziomem z Akademią Zamojską.

W połowie XVII w…”

 Kryłów

O świętym Mikołaju i jego dwoistości

 fragmenty artykułu Moniki Koziołek

ze strony: gadki.lublin.pl

Patron, czyli czym zajmuje się święty Mikołaj?

Zakres funkcji świętego Mikołaja i związanych z nimi obrzędów w folklorze europejskim jest różnorodny. Obfituje w bogactwo treści symbolicznych oraz tych wyrażanych gestycznie w wielu obrzędowych sytuacjach. Połączone zostają tu elementy chrześcijańskie z pogańskimi, co z kolei odsyła do sfery symboliki mitologiczno – religijnej. Na przestrzeni wieków nagromadziło się sporo tekstów, które potwierdzają, iż Mikołaj patronował nie tylko temu, co wynika z jego kanonicznej biografii, ale też przejmuje wiele cech od innych postaci. Ludzie postrzegając go jako postać pomocną im w potrzebie często bowiem kojarzyli go też z innymi świętymi.

Mikołaj staje się opiekunem wilków (częściej w tradycji wschodniej), opiekunem dobytku, obrońcą zwierząt domowych przed wilkami – dobrym pasterzem (koni i bydła), chroni od szczurów i myszy (legenda rosyjska o karczmarzu). Staje sie patronem lecznictwa (obecny w zmawianiach znachorskich), orędownikiem uwięzionych i uciśnionych, pretenduje do roli klucznika raju i przewodnika po niebie i piekle (utożsamiany często lub stawiany obok świętego Piotra i Pawła – „Pietrzepawlemikołaju” – modlitewka zapisana w okolicach Kolbuszowej1). Opiekuje się pannami na wydaniu, dziewicami, dziećmi. Jednocześnie jest opiekunem żeglarzy – ratuje tonących i rozbitków, modlą się do niego flisacy. Legendy czynią go też niekiedy patronem piwowarów, młynarzy i literatów. Omówienie tych wszystkich funkcji i ich genezy wymaga wnikliwego przyjrzenia się, w jakiś sposób tradycje wschodnie przenikają się z tradycjami zachodnimi. Pozwolę więc sobie przytoczyć te najbardziej znamienite funkcje patronalne świętego.

„Na świętego Mikołaja ciekawość się podwaja, panny patrzą pod poduszki, czy tam nie ma jakiej duszki”2
Na plan pierwszy wysuwa się opieka Mikołaja nad pannami na wydaniu oraz nad dziećmi. Znana jest historia z jego życia, kiedy to ratuje trzy córki ubogiego szlachcica darując im posag, dzięki któremu ratuje je od hańby. Jest to często wykorzystywany w malarstwie i tekstach motyw. Z tego też faktu wywodzi się przypisywana Mikołajowi hojność. Oprócz panien z prośbą do Mikołaja zwracają się też kobiety i pary małżeńskie starające się o potomka. Praktyka ta zarejestrowana podczas badań w Kryłowie (woj. Lubelskie, gmina Mircze) i okolicach powiązana jest nie tylko z samą postacią świętego, ale też z towarzyszącym mu kamiennym wilkiem. To na wilku miały siadać kobiety, które chcąc mieć dziecko przybywały w miejsce kultu świętego i tu modliły się wykonując przy tym magiczne w swym pierwotnym wydźwięku czynności i zanurzając się w wodzie, której przypisywana jest uzdrawiająca moc (w Kryłowie przy figurze Mikołaja i wilka wytryska źródło)3. Obecnie znany jest zwyczaj przyjeżdżania małżeństw w to miejsce, chociaż informatorzy nie podają informacji o podobnych zdarzeniach, to pamięć o nich nadal trwa.

„Święty Mikołaju, co tam robisz w raju?/ Robię piękne lale, piłki i korale./ Święty Mikołaju masz jeszcze dość czasu, uszyj dla mej lali sukienkę z atłasu”4
W powszechnym pojmowaniu zwłaszcza dzieci otoczone są szczególną opieką świętego. Niezwykle żywotna jest tradycja obdarowywania przez Mikołaja, szczególnie w świecie zachodu. Tu wątki mitologiczne i biograficzne scalają się w rozrywkowy i zabawowy rytuał. Święty Mikołaj nie tylko nagradzał dzieci, ale też rozdawał rózgi mające być symbolem nagany (dawniej był to symbol zdrowia i siły).

W jaki sposób odbywała się „wizyta” świętego? Najłatwiejszą formą jest wkładanie „pod poduszkę” podarków – oczywiście niewidzialną ręką dorosłych. Jest to odniesienie do legendy – święty wsparł panny także po kryjomu. Zgoła odmienną, ale znacznie bardziej widowiskową formą, okazuje się „chodzenie” świętego Mikołaja od domu do domu, gdzie przepytuje dzieci i wręcza im podarunki – w zależności od tego, czy były grzeczne, czy rozrabiały.

„Święty Mikołaju!/ Weź kluczyki z raju./ Zamknij psa wściekłego/ I wilka dzikiego./ Niech nie ziapie na tę rosę,/ Na której ja bydło pasę”5.

Istnieje wiele teorii dotyczących powiązania Mikołaja z postacią wilka. Znamienne jest jednak to, że widzimy go nieomal w każdym miejscu, gdzie pojawia się też sama postać świętego. Ten związek funkcjonuje dwojako. Mikołaj jest zarówno opiekunem wilków, jak i strzeże przed nimi ludzi, zachowując równowagę. Związana jest z tym funkcja Mikołaja jako troskliwego pasterza lub opiekuna pasterzy. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład kryłowskiej figury świętego. Obok niej bowiem znajduje się wilk. Żaden z mieszkańców nie jest w stanie określić, która z postaci znalazła się tu jako pierwsza. Do zespołu figur dołączona jest misa, w której, według informatorów, umieszczone były postaci trójki dzieci. Geneza powstania takiego zespołu jest tak zawiła, iż należałoby mieć na uwadze zarówno legendy o świętym i jego życiorys, jak i barwne opowieści informatorów. Według niektórych miejsce to zwane było „wilczym uroczyskiem”, a figura powstała dzięki inicjatywie bogatego człowieka, którego przed wilkami uratował objawiony Mikołaj. Istnieją także tezy wskazujące jakoby to figura wilka była pierwsza a świętego pojawiła się znacznie później. Miejsce to miałoby być wilczym sanktuarium. Istnieją również przekazy o tym, jak miejscowi pasterze przychodzili do figury, aby złożyć dar Mikołajowi i prosić o pomoc przy pilnowaniu dobytku.

Świętowanie, czyli kiedy Mikołaj dostaje prezenty, a kiedy je rozdaje?

„(…) Świenty Mikołaju sławny cudami na ziemi i na morzu, któryś dostąpił przez pokorę rzeczy wysokich, a przez ubóstwo rzeczy bogatych (…) Świenty mikołaju świątobliwy z dzieciństwa swego…módl się za nami”(…)

„Mikołaj zimowy”8 – obchodzony 6 grudnia połączony jest z początkiem zimy (znajduje to odniesienie w wielu przysłowiach, np.: Na Mikołaja porzuć wóz a zaprząż sanie9). Z tym dniem i częstokroć z wigilią tego dnia wiąże się wiele zabiegów magicznych. Ludzie składają różne podarunki, ofiary, aby w ten sposób zdobyć przychylność świętego i zapewnić sobie spokojną zimę. Proszą o łaski uznając Mikołaja za swego patrona od spraw wszelakich. W ziemi Nadrabskiej ludzie zostawiali dary w postaci kogutów, kur i lnu, aby zapewnić sobie u Mikołaja ochronę przed wilkami10. Współcześnie można zanotować jeszcze ten zwyczaj na pograniczu w miejscowości Kryłów. Ludzie opowiadają tam o darach, jakie składano i nadal niektórzy składają w dniach 5 – 6 grudnia. Nie są one jednak już tak ściśle połączone z ochroną przed wilkami, a mają być wyrazem szacunku dla świętego i darem dla zapewnienia sobie opieki z jego strony : (…)Koguta łapali i nieśli koguta. No akurat, bo to patron jest Świenty Mikołaj patron zwierząt. Żeby sie drób chował koguty nieśli(…). Społeczność wsi spotyka się w tych dniach nie tylko w kościele – gdzie ma miejsce wręczenie podarków dzieciom (mieszkaniec wsi przebiera się za biskupa Mikołaja), ale też przy figurze świętego Mikołaja. Tam – obok figury, której towarzyszy figura wilka11 – zapalają świece i kładą kartki z życzeniami i podziękowaniami do świętego. Ciekawy był też zwyczaj powstrzymania się od motania przędzy – co miało zapobiec szkodom wyrządzanym przez wilki12.

Należy też bowiem zwrócić uwagę na drugie święto – Mikołaja wiosennego, tzw „ciepłego Mikołaja”. Przypisywano temu okresowi znaczenie w uprawie ziemi, hodowli zwierząt. Według niektórych informatorów do 9 maja nie można było wyprowadzać bydła na wypas. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tradycjach rosyjskich, gdzie wespół z Mikołajem występuje święty Jerzy. Funkcjonuje takie oto porzekadło: Jerzy z ciepłem (latem, rosą), a Mikołaj – z trawą (pokarmem)13. W świadomości katolików ten dzień utrwalił się jako „urodziny” świętego. W Kryłowie odbywa się wtedy procesja do figury świętego, ustawiany jest ołtarz i odprawiana zostaje msza. Co charakterystyczne – to szczególny ekumenizm tego miejsca w czasie święta, ale też ekumenizm codzienności, objawiający się w swoistym „dzieleniu się” tą postacią i łaskami, jakie niesie ona dla społeczności.

Wilcze uroczysko i sanktuarium Mikołaja – słów kilka o kryłowskim domu świętego16

„Sanktuarium Mikołaja” znajduje się właściwie w miejscowości Kolonia Kryłów – tuż przy drodze z Mircza do Kryłowa (jadąc od strony Hrubieszowa można trafić na słupy graniczne. Wspaniali, otwarci ludzie i miejsce, do którego chce się wracać. Sam Kryłów słynie z ruin granicznej twierdzy i dzikiej nadbużańskiej przyrody. Ale do tego miejsca przyciąga coś jeszcze… Drogowskaz zaprasza, aby odwiedzić Mikołaja – nieformalnego patrona tej i okolicznych miejscowości. Po przejściu kilkuset metrów, skręcając od drogi głównej natrafiamy na zaciszne miejsce – kilka ławek, źródło i górujący nad wszystkim święty Mikołaj w towarzystwie wilka, schroniony pod opiekuńczym dębem.

Mieszkańcy Kryłowa i okolic opowiadają o straszliwej burzy, jaka nawiedziła te strony i o tym, jak dąb uchronił „ich” Mikołaja. Przez lata mojego wędrowania w to miejsce zaledwie kilka razy mogłam pobyć sam na sam z moim patronem. Trwa tam ciągły ruch, przyjeżdżają ludzie, chcący zaczerpnąć krystalicznie czystej wody słynącej cudami. Ale to głównie dzięki Mikołajowi przyjezdni otrzymują łaski. 6 grudnia, wieczorem zapalone w tym miejscu świece i kartki ułożone pod brzuchem wilka, czy wetknięte w figurę świętego potwierdzają, że o Mikołaju się pamięta. I nie tylko prosi, ale też dziękuje się za jego obecność.

Mieszkańcy kontynuują pewien zwyczaj rozpoczęty wiele lat temu – przy okazji świąt przy figurze pozostawiona zostaje księga, w której każdy może wpisać swoje intencje lub podziękowania.17

Do Mikołaja chodzi się przy okazji świąt, nie może też zabraknąć w tym czasie wody ze źródła. W wielki piątek ludzie udają się w to miejsce przed wschodem słońca, aby zaczerpnąć wody posiadającej w tym czasie szczególne właściwości. To kryłowskie sanktuarium stało się przedmiotem zainteresowania profesora Wiktora Zina, który pochodził z Hrubieszowa i miejsce to – znane jeszcze z opowieści dziadków – było bliskie jego sercu. Mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości chętnie przyjmują przybysza, który chce dowiedzieć się czegoś o tym, jak teraz czci się Mikołaja. Dbają o figurę, odbudowali niedawno drogę prowadzącą do niej. Choć są to może gesty powierzchowne, świadczą jednak o głębokim przywiązaniu do świętego.

Legenda postaci Mikołaja czerpie z tak wielu wątków i powiązań, że nie sposób przedstawić ją bez wnikliwych analiz, zarówno mitologii wierzeń pogańskich, jak i bez analizy wpływu katolicyzmu i prawosławia. Wątki wschodnie i zachodnie przenikają się tworząc nową jakość – Mikołaj pozostaje ponad tym. Pozostaje wspaniałomyślnym patronem, do którego każdy zwraca się w potrzebie.

Mikołaj łączy ludzi ponad wyznaniami – co w piękny sposób wyraził w rozmowie ze mną informator; zapytany, jak wygląda sytuacja pomiędzy Polakami i Ukraińcami w jego miejscowości (Szychowice, wieś sąsiednia do Kryłowa) spotykającymi się na pograniczu, aby czcić świętego: (…) Ten Mikołaj pu prostu dużo ludzi połączył teraz i kiedyś łączył. (…) Ta świentość jest dla jednych i dla drugich taka sama (…).
Przypisy:
1 Zob. Kotula F., Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zachować w pamięci, Warszawa 1976, s. 76. Motyw łączenia tych trzech postaci jest charakterystyczny dla osoby Mikołaja tak samo jak łączenie go z innymi świętymi, ale też postaciami z mitologii słowiańskiej. Następuje przekazywanie funkcji innych świętych. Istnieje dużo przekazów dotyczących tego zjawiska. Święty Mikołaj kojarzony jest ze św. Michałem, św. Jerzym, stawiany obok św. Barbary. B. Uspienski w ciekawy sposób pokazuje tę kwestię na przykładzie analizy postaci mitologicznych – Wołosa i Peruna, ale też uświadamia, jak wielkie znaczenie na wschodzie miał Mikołaj, który utożsamiany był wręcz z Bogiem – następuje tu znaczne pomieszanie wątków.
Por.: B.Uspienski, Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985.
2 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Przysłowia, t. 60.
3 Warto też zajrzeć do prac i artykułów dotyczących kryłowskiego „ Wilczego uroczyska” – szeroko na temat dawnych praktyk tego typu pisze np. Zin W., Opowieści o polskich kapliczkach, Warszawa 1995., informacje przytaczam na podstawie wywiadów, które przeprowadziłam w roku 2007.
4 Cytat za: Święty Mikołaj w folklorze rosyjskim i polskim, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej, (red.) R. Łużny, Lublin 1988, s.145.
5 Modlitewka zapisana przez Franciszka Kotulę w Handzlówce (ówczesny powiat Łańcucki), zob.: Kotula F., Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zachować w pamięci, Warszawa 1976, s.50.
6 Litania do św. Mikołaja, Fragment wywiadu przeprowadzonego przez autorkę w miejscowości Kryłów (woj. Lubelskie)w 2007 r.
7 Zalewski Wincenty, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998.
8 „Nikoła zimnij” określenie pochodzące z tradycji rosyjskiej, więcej : Anna Woźniak, jw.
9 Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 60 Przysłowia, s.239.
10 Klinger W., Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie, (red.) J. Bystroń, Kraków 1931.
11 Dane te są wynikiem badań, jakie przeprowadziłam w latach 2005 – 2007 we wsi Kryłów i okolicznych miejscowościach.
12 Zob.: Kolberg O., Dzieła wszystkie. Mazowsze I.T. 24 s.198.
13 Sokołowa W.K., Wiesiennie – letnije kalendarnyje obriady russkich, ukraińcew i biełorussow, Moskwa 1979, s.155, też : Woźniak A., jw.
14 Szeroko na ten temat traktuje B. Uspienski w swej książce pt. Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 34.
15 Warto przeczytać pewną historię opisaną przez J. de Voragine w „Złotej legendzie”.
16 Wszystkie informacje zawarte w tej części to fragmenty badań przeprowadzonych przeze mnie w latach 2005 – 2008.
17 Idąc z duchem czasu umożliwiono składanie próśb i podziękowań za pośrednictwem portalu internetowego http://www.krylow.info. Umieszczono tam „Internetową księgę próśb i podziękowań” w której można takowe założyć. Jest to pomysł tak kontrowersyjny jak i zasługujący na uwagę z punktu widzenia przemian jakie zachodzą we współczesnych formach kultu świętych.

 Kryłów

Świątynia Światła Świata w Nielepicach


Nielepickie Wzgórze Chełm ze Świętej Skały Dębniak

Nielepickie Wzgórze Chełm a także Skała Dębniak, którą ostatnimi czasy chcą przechrzcić niektórzy obrońcy KK na Dymniok to część sytemu Świątyń Światła Świata rozłożonych regularnie po Kopcach i Wzgórzach Świętych wokół centralnego punktu Czterech Pradawnych Świątyń Wiary Przyrody w Carodunie – Grodzie Kraka (starożytna nazwa zanotowana na mapach rzymskich: Caroduna, Carodunon – Czarowna Dolina, Czaro-Dana, Czarny Dunaj czyli Wisła). To centrum stanowią dwa tandemy miejsc świętych, w których niegdyś stały kopce. Część z tych kopców w ramach walki z pogaństwem zniszczono i postawiono na ich miejscu kościoły.

Widok ze Skały Piorunowej na Święte Wzgórze w Kleszczowie – nad Skałą Kmity oraz na Czerną – Sanktuarium Bogiń Wód

Jakimś cudem – a najprawdopodobniej niekonsekwencją Polaków (co jest ich narodową przywarą) –  jeden z tych kopców ocalał, a istnienia drugiego nie dało się zatrzeć do końca,  ponieważ stał na wyniosłej skale. Na tej skale posadowiono pierwszą osadę w dolinie Wisły, a potem zamek królewski – Wawel.

Trzy główne kopce stały w jednej linii i wyznaczały też główną oś systemu, w stosunku do której jest zlokalizowana cała reszta linii systemu. Te linie przecinają się pod kątem 90 i 45 stopni.

Nie miejsce tutaj żeby się rozpisywać nad moim odkryciem tego faktu. Zresztą nie wiem czy powinienem sobie przypisywać to odkrycie. Na przywrócenie do zbiorowej pamięci Polaków faktu istnienia tego Sanktuarium Wiary Przyrodzonej Słowian, które rozciąga się na obszarze kilkudziesięciu kilometrów pracowały pokolenia Strażników Wiary Przyrody.

Jądro systemu stanowią Kopiec Kraka i Wawel oraz Lasota (tzw. Kopiec Babki Kraka – faktycznie Bogini Księżyca – Czarnej Królowej – Łuny-Chorsiny). Dzisiaj na Lasocie zamiast kopca stoi rzadko używany kościółek – miejsce znanego w całej Polsce odpustu, a wcześniej pogańskiego obrzędu wielkanocnego – Rękawki). Czwartym elementem jądra systemu jest Skałka. I tutaj mamy dzisiaj bardzo ważny, znany powszechnie kościół, gdzie w czasach „pogańskich władców potężnych wielce na Wiślech” odbywały się sądy i kaźnie z wyroków starych bogów.

Tam jest zlokalizowana słynna święta sadzawka (stare Święte Źródło pogańskie) , w której ponoć miały się zrosnąć poćwiartowane zwłoki jednego ze świętych kościoła katolickiego – a właściwie zdrajcy i spiskowca, Stanisława ze Szczepanowa. Ku pustemu śmiechowi obwołano go patronem Polski, jakby w nagrodę, że knuł z Niemcami przeciw prawowitemu władcy, królowi Bolesławowi Szczodremu.

Nielepice Widok na Brzoskwinię – Wzgórze Brzasku (Dażbogów)

Jeśli wykażemy się odrobiną tolerancji dla naszych przodków i wybaczymy im, że mierzyli odległości bez nowoczesnego sprzętu geodezyjnego to stwierdzimy, że zrealizowali z zadziwiającą precyzją olbrzymi plan utworzenia sanktuarium z zachowaniem w miarę ścisłych interwałów jeśli idzie o odległości od siebie poszczególnych świątyń. Zapewne były to także punkty obserwacyjne nie tylko dla obserwacji astronomicznych i kalendarzowych, ale także w systemie obronnym Kultury Łużyckiej (ok. 1300 roku p. n.e. – którą mamy pełne prawo uznawać za kulturę polską – patrz artykuły o Odkryciach Genetycznych 2010/2011) – albo i wcześniejszej (bo mówi się ostatnio poważnie w kręgach naukowych , że Polacy mieszkają nad Wisłą, Odrą i Łabą od 5000 lat (czyli mniej więcej od 3000 roku p.n.e., a już na pewno od czasów przedtrojańskich – czyli ok. 2.000 – 1800 p.n.e.).

Nielepice Dolina

Wzgórza i Kopce rozmieszczone są (mniej więcej) w odległościach stanowiących wielokrotność  1050 metrów. Nie wiem dlaczego tak. Najczęstsze interwały jakie się tu spotyka to 2100, 3150, 4200 i 6300 metrów. Najmniejsze interwały mamy między Wawelem i Skałką oraz Kopcem Kraka-Swaroga (Ognia) i Babki Kraka, czyli Czarnej-Czarownej Królowej-Kniagini Czarodany – ale tak naprawdę Kopcem Chorsiny-Luny, czyli Księżyca-Łuny – wynoszą one po 525 metrów (jeśli się mierzy krokami a nie teodolitem i systemem satelitarnym). W skład tego systemu wchodzi też co ciekawe południk 50 N, 20 E , skrzyżowanie ważnych geoid Ziemi, które  znajduje się w Krakowie w Kosocicach (może to miejsce czci Przepląta – boga Koszu- Przypadku) .

W ten system wchodzą również Nielepice ze swoim Wzgórzem Chełm i Skała Dębniak.

Tu napiszemy tylko o Nielepicach – wchodzących też w skład Północnej Korony Krakowa.

Nielepice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Nielepice położone są na obniżeniu w Garbie Tenczyńskim, stanowiącym przedłużoną martwą dolinę z bocznymi parowami i skalistym wąwozem leśnym, łączącą Dolinę Nielepicką z Doliną Brzoskwinki. Nad wsią góruje duży drewniany krzyż na skale – Dymniok (Dębniak) (337 m n.p.m.) i wzgórze Chełm (372 m n.p.m.). W południowo-zachodniej części znajduje się Pierunkowy Dół.

Wieś posiada szkołę podstawową i budynek komunalny wraz ze świetlicą.

Historia

Osada była lokowana na skraju pradawnej puszczy, na prawym brzegu rzeki Rudawy. Akcję lokacyjną przeprowadził prawdopodobnie na początku XIV w. wojewoda sandomierski (późniejszy kasztelan krakowski) Nawój z Morawicy herbu Topór wspólnie z innymi przedstawicielami rodu Toporów. Toporowie z Morawicy i Brzoskwini założyli kolejno wsie: Nielepice, Nawojową Górę, a następnie w 1319 Tenczynek. Wsie Nielepice i Nawojowa Góra weszły w skład starej, XII-wiecznej parafii w Rudawie. W 1402 kasztelan krakowski Jan Tęczyński – wnuk Nawoja – w rozporządzeniu majątkowym zapisał m.in. część Nielepic swoim synom. Ta część Nielepic pozostawała w rękach rodziny Tęczyńskich aż do śmierci ostatniego z rodu – wojewody krakowskiego Jana w 1637. Następnie z całością dóbr tęczyńskich była dziedziczona przez rodziny Opalińskich h. Łodzia od 1639, Sieniawskich h. Leliwa od 1705, Czartoryskich h. Pogoń od 1729, Lubomirskich h. Drużyna od 1778 oraz Potockich h. Pilawa od 1816.

W 1394 w Księgach Ziemskich Krakowskich występuje Mikołaj z Radwanowic i Nielepic, jest to pierwszy zapis o osadzie. W 1576 właścicielem części wsi był szlachcic Nielepiecz de Nielepice. Rejestry poborowe z XVI i XVII w. potwierdzają, że większa część Nielepic pozostawała w składzie dóbr zamku tęczyńskiego, a pozostała była we władaniu szlachty zagrodowej nazywanej Nielepcami. Rodzina ta posiadała łan ziemiański roli i zagrodę, a w II połowie XVI w. była reprezentowana przez Andrzeja i Piotra Nielepców. Na podstawie faktu posiadania przez drobną szlachtę gruntów we wsi lokowanej przez sławny ród Toporczyków oraz tego, że należy do parafii w Rudawie a nie w Morawicy, można przypuszczać, że Nielepcowie mieszkali tu jeszcze przed jej lokacją, a nazwa Nielepice pochodzi od rodziny „Nielepców”. W 1766 występują w rejestrach szlachcice Wojciech Kuszowski, Konstancja Jaworska i Jan Nielepiec. W 1770 roku właścicielem w Nielepicach był szlachcic Kazimierz Dylewski, a w 1797 rodzina Czerkawskich. W połowie XIX wieku przeprowadzono uwłaszczenie chłopów, po którym wg miary chełmińskiej do wsi Nielepice należało 488 morgów roli i 55 morgów łąk i ogrodów. W latach 1861 i 1867 odbyły się wybory do Sejmu Krajowego, z Nielepic uprawnionych do głosowania było 58 gospodarzy z 342 mieszkańców wsi. Pierwszy raz krzyż stanął na skale w Nielepicach dzięki staraniu księdza Franciszka Namysłowskiego, który był wikarym w Rudawie w latach 1874-1875. Po jego zniszczeniu przez piorun, na polecenie hr. Potockich z Krzeszowic ustawiono nowy krzyż. Trzeci około 1913 wystawiła własnym kosztem hrabina Krystyna Potocka. Obecny krzyż stoi od 21 kwietnia 1971. Od 1903 w wynajętych pomieszczeniach zaczęła funkcjonować szkoła wiejska. Nowy budynek dla szkoły oddano we wrześniu 1916. W XVI w. zanotowano we wsi Karczmę Górską – własność Gwizdałów, a na początku XIX w. wyszynk prowadzony przez Tomasza Korbiela. W 1916 Nielepice liczyły 587 mieszkańców. Na terenie wsi w roku 1936 oraz 1960 dokonano odkrycia kości mamuta.

Turystyka

W Nielepicach w Stadninie Koni Huculskich rozpoczyna się Transjurajski Szlak Konny.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

Tyle Wikipedia

 

Nielepice ze strony Felietony Republiki.pl:

 http://felietony.republika.pl/nielepice.html

Po prostu NIELEPICE

Ktoś może powiedzieć, że jest to wioska taka jaka wiele w okolicy i w całej Polsce. Ktoś może powiedzieć, że jest to nawet dziura zabita dechami. Może tak jest, ale dla większości z nas jest to miejsce niezwykłe. Jest to miejsce, które każdemu z nas zapada w pamięć. Po prostu NIELEPICE. Ktoś może zapytać, ale cóż jest takiego niezwykłego w tych Nielepicach? Sami siebie pytamy, co nas pociąga w czereśniowym Dymnioku? Co jest takiego niezwykłego w trochę zapomnianych Dołach? Czym się wyróżniają Kmieci? A Dulany? A Kongo? A odległe Połkowe? Czy to tylko trochę prawie dzikiej przyrody, gdzie bażant spotyka sarnę idąc do zająca? Czy to te najlepsze na świecie czereśnie, zwane tutaj bardzo często jagodami? A może orzechy laskowe na Skale? Niech przemówią same NIELEPICE.

„Zi