białczyński

Świątynie Światła Świata – Łąki Bratiańskie – Lipy Lubawskie – Kurzętnik


Tereny ziemi lubawskiej poza piękną fauną i florą mogą poszczycić się wieloma walorami historycznymi takimi jak np.: pozostałości po licznych wczesnośredniowiecznych grodziskach i ruiny kilku zamków, z których do najbardziej znanych zalicza się zamek biskupi w Lubawie, zamek Rodu Działyńskich (starostów Bratiańskach) w Bratianie oraz zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku zamek kapituły chełmińskiej w Kurzętniku. Poza tym według legendy to właśnie na tych terenach w pierwszej połowie XIII wieku w miejscowości zwanej Łąki Bratiańskie doszło do objawień Matki BoskiejŁąki Bratiańskie

Wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie, znana głównie z istniejącego tu od XVII do XIX wieku klasztoru franciszkanów reformatów i sanktuarium maryjnego. Obecnie osada składa się z terenów poklasztornych, administracyjnie podległych miastu Nowe Miasto Lubawskie, pozostała część osady podlega administracyjnie gminie Nowe Miasto Lubawskie.

Dziś znajduje się tu kilka domków i tajemnicze ruiny. Krążą też  stare podania, które wiążą to miejsce z pogańskimi bogami. Co ciekawe niewielu mieszkańców ziemi lubawskiej wie, że  przez 200 lat Łąki były jedną ze słynniejszych wsi w Polsce, a znajdujący się tam klasztor odwiedzały dziesiątki tysięcy pielgrzymów.

Skarlin Wieczorki – łąki w okolicy  Łąk   [foto by krzysiek_kl z Panoramio]

(kliknij)

Historia

Zdaniem abp Edmunda Piszcza (zajmującego się historią Łąk), we wczesnym średniowieczu istniał tu święty gaj pogańskiej bogini wiosny Majumy. Jeszcze na początku XIII w. poganie na Ziemi Lubawskiej składali w dwóch miejscach swoje ofiary: w Lobnic (dzisiejsze Łąki) oraz w Lipach Lubawskich. Ofiary składano dwa razy w roku: wiosną i w czasie żniwnym.

Około 1257 r. wzniósł tu drewniany kościółek Gerhard von Hirzberg. Około 1400 r. w Łąkach powstała kaplica murowana, którą polecił zbudować wójt bratiański Filip von Cleeberg. Po zniszczeniu klasztoru franciszkanów reformatów w Nowym Mieście Lubawskim (istniejącego tam od 1624 r.) Paweł Działyński z żoną funduje najpierw drewniany (1631), a później murowany klasztor (1639), do którego zostali przeniesieni franciszkanie-reformaci z miasta.

Szybko rozwijający się kult tego miejsca sprawił, że nazwano je „pruską Częstochową”.

Na przełomie XVIII i XIX wieku, z uwagi na sławę i oddziaływanie patriotyczne, Łąki Bratiańskie zwano „pruską Częstochową” lub „Częstochową Północy”. Pielgrzymki z odległych miejscowości przybywały w sposób zorganizowany – kompaniami. Odnotowano ruch z trzech kierunków:

1) z Kaszub – spod Bytowa, Lęborka, po drodze łączyli się z wiernymi z Borów Tucholskich i przez Pelplin dochodzili do Gniewu – punktu zbornego, dalej podążając przez Prabuty;

2) z Prus Książęcych (Warmia) – łączyła się z kaszubską w Prabutach;

3) z Królestwa Kongresowego.

foto by Tomek (kliknij)

Legendy

Początki W pobliżu Nowego Miasta we wsi Łąki stoją resztki murów z ogrodzenia nie istniejącego już starego klasztoru. Obok dziś jeszcze sterczy usypany ludzką ręką pagórek w kształcie stożka. W jego wierzchołku widać spore zagłębienie. Tam składano ofiary pogańskim bóstwom. Wzgórze to znane jest miejscowej ludności pod nazwą Lelum-Polelum. Prawdopodobnie wokoło niego zbierali się niegdyś okoliczni poganie i odprawiali swoje obrzędy. Wieść głosi, że po zburzeniu pogańskiego bóstwa na owym pagórku zagościły złe duchy, które pod osłoną nocy wyprawiały piekielne harce. Złe duchy stały się postrachem okolicznych mieszkańców. Aby się ich pozbyć, na szczycie pagórka wybudowano kapliczkę. Od tego czasu złe duchy opuściły wzgórze.

Widzenie dzieci Wieki trwająca legenda głosi, że dzieci, pasące bydło na łąkach bratjańskich, nagle bardzo się przelękły, bo piękny jakiś obraz ukazał się im na Drwęcy. Cały opływał w aureoli niebiańskiej jasności i poruszał się jak żywy. Dzieci wnet opuściło przerażenie, a ogarnęło je zdziwienie,bo wydawało się im, jakoby obraz płynął pod wodę. Nagle stanął na środku rzeki, to znów płynął, stawał drugi raz i trzeci i znowu płynął, aż wreszcie stanął naprzeciwko tego miejsca, gdzie dziś są ruiny klasztoru łąkowskiego i tam już pozostał. W Łąkach prawdopodobnie nie było wówczas żadnej osady, dopiero o jakie ćwierć mili drogi stało świeżo zbudowane Nowemiasto. Tam najwcześniej dobiegła wieść o cudownem objawieniu się Matki Boskiej.

  [foto Stanisław Ulatowski]

Franciszkański Rejestr Cudów z XVII wieku

Zakon Franciszkanów, których sprowadził do Łąk w pierwszej połowie XVII wieku Paweł Działyński (starosta Bratiański rezydujący na zamku w Bratianie) zanotował liczne cudowne uzdrowienia. Oto niektóre z opisów zachowanych w kościelnej kronice:

– w 1631 roku cudowna figura uzdrowiła Pawła Działyńskiego, fundatora klasztoru, który został dotknięty „hirargą podagrą”. Według opisów przewieziono go do Łąk, gdzie ofiarował się Matce bożej. W rezultacie powrócił pieszo do zamku bratiańskiego.

– w 1644 roku dwaj ślepi odzyskali w Łąkach wzrok, a dwaj chromi sprawność chodzenia.

– w 1644 roku notuje kronika Dorotę Wołowską, która zachorowała śmiertelnie, Syn jej – kanonik kapituły chełmińskiej przyjechał do Łąk, by prosić gwardiana o ofiarowanie matko Madonnie Łąkowskiej. Uzdrowiona matka przyjechała później na to miejsce zostawiając w podzięce srebrną tabliczkę.

– w 1666 roku został cudownie uzdrowiony Mikołaj Narzymski z choroby nogi i serca, ofiarował potem wota w kształcie nogi i serca.

– 25 czerwca 1669 roku przywieziono do Łąk Mariannę Ziółkowską z Prus Książęcych po całorocznej chorobie. Po spowiedzi i Komunii św. przed wizerunkiem Maryi „zdrowo wyszłą z kościoła bez niczyjej pomocy”.

– We wsi Jafty, milę przed Prabutami uzdrowiony został od ciężkiej choroby pewien heretyk o nazwisku Gościnny, którego matka – katoliczka pielgrzymowała w tej intencji do Łąk.

– W 1675 roku odnotowano uzdrowienie z ciężkiej ślepoty Katarzyny z Dobrzejewic z ziemi dobrzyńskiej.

– Paweł Dreszler chorował przez prawie cały rok. Uczyniwszy ślub, że nawiedzi to cudowne miejsce, wyzdrowiał.

– W 1685 roku doznał cudownego uzdrowienia z choroby (puchlina) Jan Kazimierz, a Urszula z Dłotowa (koło Mławy) chodząca o kulach została uzdrowiona – kule zostawiła jako wotum w kościele.

To tylko kilka z wybranych przeze mnie cudów dokonanych przez Madonnę z Łąk. Więcej w książce Andrzeja Koreckiego, Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich.

Procesja wodna z figurą Matki Boskiej Łąkowskiej pod prąd rzeki Drwęcy jest najbardziej oryginalnym elementem uroczystości odpustowych w Nowym Mieście Lubawskim. Na pokładzie strażackiej łodzi, w towarzystwie kajakarzy, kopia figury od prawie 10 lat płynie na miejsce, gdzie przed wiekami istniał klasztor braci Reformatów.

Pożary

Z dawnego klasztoru w Łąkach Bratiańskich prawie nic już nie pozostało, lecz stąd wywodzi się kult maryjny, znany nie tylko w Nowym Mieście Lubawskim, ale również na całym Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.


Pochodzenia cudownej figurki Matki Boskiej Łąkowskiej nie sposób ustalić, gdyż pierwotna historia obrazunie została nigdy spisana. Pozostały jednak podania ludowe i legendy oraz opisy cudownych uzdrowień, które działy się za przyczyną Łąkowskiej Pani.Według legendy, płynącą pod prąd rzeki Drwęcy figurkę, miały zauważyć dzieci pasące bydło na pobliskiej łące. Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się wśród wiernego ludu i obraz znalazł swoje miejsce w wybudowanym nieopodal kościele. Odtąd figura Matki Boskiej Łąkowskiej stała się przedmiotem kultu, który rozpowszechnił się po całym Pomorzu, Warmii i Mazurach.
Ojcowie franciszkanie – reformaci zostali sprowadzeni przez Pawła Działyńskiego do Łąk Bratiańskich ok. 1631 roku, gdzie dotychczas znajdowała się kapliczka z cudowną figurą Matki Boski Łąkowskiej. Starosta zbudował tu m.in. pierwotnie drewniany kościół i klasztor, który spłonął, a w 1638 r. zbudował zakonnikom klasztor łąkowski, w którym umieszczono cudowną figurę Matki Boskiej Łąkowskiej.
Wieść o cudownym obrazie dotarła też do Watykanu i prawdziwość cudów potwierdzona została w 1750 roku przez papieża Benedykta XIV, który wydał dekret o ukoronowaniu obrazu. Uroczystość według historyków była wspaniała, gdyż klasztor zdobiło 2 tysiące lamp olejnych, a z Elbląga sprowadzono Gwardię Koronną liczącą 80 żołnierzy oraz oddziały konnicy z Malborka i Chełmna. Wśród pątników rozdzielano wówczas nawet 18 tysięcy sztuk komunii świętej.
Klasztor reformatorów w Łąkach Bratiańskich przestał praktycznie istnieć w 1882 roku. Dzięki przytomności prowincjała Ojca Binkowskiego figurę zdołano uratować z pożaru kościoła. Wówczas wizerunek przeniesiono do kościoła parafialnego w Nowym Mieście, gdzie znajduje się w głównym ołtarzu do dziś.

Święte gaje były i są materialnym wyrazem kultu Wiary Przyrodzonej Słowian. Gaje były ogradzane płotem z ozdobnymi bramami i wejściem, a słowo gaić pierwotnie  oznaczało – zamykać ogrodzeniem.
Na ziemi lubawskiej znajdowały się prawdopodobnie trzy tzw. święte gaje: w Łąkach, Lipach i Kurzętniku, gdzie w XIII wieku poganie składali ofiary bożkom i drzewom.

Po pożarze 5/6 maja 1882 r. spłonął klasztor i kościół, figura Matki Boskiej Łąkowskiej została przeniesiona do kościoła parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim.
Ruiny klasztoru łąkowskiego leżą przy trasie Toruń – Olsztyn.

To miejsce ma tendencje do powrotu ku starym bogom [foto Stanisław Ulatowski]

Chrześcijanie objęli to miejsce zaledwie 300 lat temu, a jeszcze w XIII wieku składano pogańskie ofiary w trzech miejscach kultu – masowo. Kult domowy starych bogów trwał tutaj w wielu miejscowościach po II Wojnie, a dzisiaj trwa nadal dzięki wyznawcom zrzeszonym w pogańskich kościołach, a także tym którzy z dziada pradziada wyznają Wiarę Przyrody i nigdzie i nigdy nie byli zrzeszeni. Czy zatem została przerwana ciągłość Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej, jak nam się to wmawia?  Panował tutraj kult lelija i Polela-Sowiego (Lelum i Polelum), a także Kurke-Żywii zapisanej przez kronikarzy na Połabiu, jako Siwa-Żywia. Ale przede wszystkim miał tutaj miejsce kult Pani Nieba – Władczyni Niebieskiej, matki Boża-Bożyca (Bodnyjaka). Boginię tę nazywano Dawczynią Wszystkiego Dobrego – a więc także Daweną, Dawaną, Daną, Dobrą, Dabą, Dabogą i wreszcie Dażbogą albo Dagobą (to ostatnie od płonięcia – światła dnia, bo to Pani Nieba Jasnego). Jej mąż-brat Dażbóg, Daćbóg, Dadźbog – to Pan Światła, Władca Jasności, Pan Niebiosów, także Bóg Dawca.  To jej i jemu poświęcone są w Słowiańszczyźnie lipy.

Ten kult Bogini Dawczyni – dawczyni nie czegoś konkretnego lecz „wszystkiego dobrego”, albo „wszystkiego”, matki Boża-Bożyca-Bodnyjaka,  jak to zwykle, chrześcijaństwo przerobiło na kult swojej Pani Niebieskiej – Matki Bożej (oni nigdy nie mówią Matki Chrystusa czy Matki Jezusa – zwracam uwagę – zawsze mówią Matka Boża).

Łąki – resztka muru klasztornego (foto by Tomek)

Łąki Bratiańskie – Świątynia Światła Świata poświęcona nie Lelowi i Polelowi, ale Majumie czyli Maji – bóstwu Kiru Świata zwanego Latem. Owo dwugłowe bóstwo, które czczono pochodami  złożonymi z króla lata i królewny lata (zawsze dwie płci) nazywano też  podwójnymi nazwami męsko-żeńskimi: Gają-Gaikiem, Mają-Maikiem (Majuną-Majem) czy Rują-Rujewitem (Roją-Rugiewitem). Podanie o Lelu i Polelu, jest raczej echem podwójności tego wysokiego dwupostaciowego bóstwa, które należało do rodu Stronporów albo inaczej Kirów Świata i władało porą lata oraz kierunkiem południowym i dojrzewaniem. Łąki – to rzeczywiście odpowiednie miejsce dla tego rodzaju kultu boga kwiecistego i rozródczego, boga owocowania.

W stroju figur Matki Boskiej, do dzisiaj obowiązuje znany słowiański kanon kolorystyczny: biały, czerwony, niebieski i złoty. To wszystko kolory związane z władcami Niebios: tynem Swaroga i Swary, czyli Ognia – czerwony, tynem Perunów (Peruna-Perkuna i Perperuny-Peruniki oraz ich synów, w tym Perkunasa-Perunica), czyli tynem Błysku-Runu – niebieski, tynem Dawców (Dażbogi i Daćboga), czyli Światła – złoty oraz tynem Strzybożym (Strzbóg i Stryja), czyli tynem Wiatru – biały.   [foto Stanisław Ulatowski]

Lipy Lubawskie – Świątynia Pani Niebieskiej, Matki Boża-Bożyca-Bodnyjaka

Kurzętnik – Świątynia Kurche-Kurki-Siwej, znanej Długoszowi jako Żywye, czyli Żywii.

C.B.

Ta ziemia ma wiele tajemnic – to tzw wczesnośredniowieczne grodzisko  w Nielbarku (kliknij)

Kult pogański i maryjny w Lipach za Lubawą

Marcin Michalski

[całość artykułu na HistoriaMi.pl]

Lipy to mała wieś sąsiadująca z Lubawą, natrafimy na nią jadąc z miasta w stronę Złotowa. W miejscowości znajduje się filialny kościół (podlegający lubawskiej farze) pw Nawiedzenia NMP. Zbudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim. Świątynię wzniesiono na miejscu dawnego Świętego Gaju Prusów, w którym rosło bardzo dużo lip. Większość historyków zgadza się, że etymologia (pochodzenie) nazwy miejscowości jest związana z tym pogańskim miejscem kultu. Historia wsi oraz kościółka, zbudowanego na miejscu stojącego tu od XIII wieku kościółka drewnianego jest niezwykle ciekawa.

Lipy Lubawskie (foto by Tomek)

W starym, spisanym w latach 1880 – 1902 „Słowniku Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” czytamy: „O najdawniejszych czasach, jako i o zjawieniu Matki Najświętszej w Lipach  taką mamy wiadomość. Miejsce gdzie są teraz nasze polskie Lipy już za pogańskich czasów słynęło jako święte. Stare akta kościelne zapisują, że tu istniał gaj święty i że starzy Prusacy, wracając po ofiarowaniu w Lobnic (t. j. z Łąk naszych sławnych) w tym tu gaju koło miasta Lubawy przystawali, nowe ofiary na cześć bogini Majumy składając i biesiady swoje religijne wyprawiając (…)”[1]. Zastanawiający jest fakt, że w miejscu tym podobnie jak w Łąkach Bratiańskich w XIII wieku rozwinął się silny kult maryjny, który swoim zasięgiem objął tereny położone setki km od Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego[2].

Aby zrozumieć proces przejścia okolicznej ludności z kultu pogańskiej bogini Majumy, czczonej w Świętych Gajach od setek lat na chrześcijański kult maryjny trzeba przytoczyć fakty oraz legendy, które rzucają nieco światła na to fascynujące zagadnienie. Wiemy, że w pierwszej połowie XIII wieku pojawił się na tych terenach biskup Chrystian (cysters), który od 1209 roku prowadził misję chrystianizacyjną w Prusach. Dnia 18 lutego 1216 roku udało mu się nawrócić Wielkiego Wodza Sasinów mieszkającego w grodzie Lubawa. Ten pruski władca nazywał się Surwabuno i był panem ziemi lubawskiej, która w tamtych czasach obejmowała zaledwie kilkanaście km dookoła Lubawy, rzeka Drwęca stanowiła naturalną zachodnią granicę jego księstwa. Surwabuno przyjął chrzest z rąk biskupa Chrystiana i za jego namową w 1216 roku udał się do Rzymu, gdzie oddał swoje włości pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Ówczesny papież Innocenty III nadał mu chrześcijańskie imię Paweł. Tyle jeśli chodzi o fakty historyczne[3].

Nawrócenie władcy i jego otoczenia miało niewątpliwie kluczowe znaczenie ale co ze zwykłą ludnością, która od pokoleń wyznawała bardzo barwną rodzimą, pruską religię, czciła wielu bożków i była przywiązana do kultu natury. W Lipach koło Lubawy podobnie jak w przypadku Łąk Bratiańskich nieco światła na nawrócenie zwykłej pogańskiej ludności rzucają legendy, w których znajdują się przysłowiowe (mniejsze lub większe) ziarenka prawdy. W każdym Świętym Gaju znajdowało się święte drzewo, najważniejsze ze wszystkich rosnących na terenie gaju. Zgodnie za starymi podaniami: „Matka Boska cudownie się objawiła w Lipach, tuż przy owem pogańskim drzewie świętem. Wierni przejęci do głębi tem zjawiskiem postanowili dla cudownego obrazu tu kościół pobudować. Ale biskup Chrystjan rzekł do nich: „Nie godzi się, aby obok przybytku Matki Najśw. Owe pogańskie drzewo zostawało. Pójdźmy i powalmy je.” A było jeszcze takie zabobonne przekonanie u ludu, że drzewo to jest nietykalne i że żadna ręka ludzka nie może mu zaszkodzić. Poszła tedy z Lubawy uroczysta procesja na to miejsce. Biskup Chrystjan pierwsze zrobił cięcie w drzewie, potem rzucił się lud i porąbał je w kawały i spalił je”[4].

Próba rekonstrukcji gaju Majuny wokół kościoła w Lipach – lipowa alejka (foto by Tomek)

Przytoczona legenda częściowo tłumaczy jak doszło do wyparcia kultu pogańskiego przez kult chrześcijański. Kolejne podanie z kolei przybliża nam wydarzenia związane z samym objawieniem cudownej figury Matki Boskiej Lipskiej, a oto jego treść: „(…) w prześlicznym gaju lipowym nad lipą, rosnącą niegdyś opodal strumyka Sandeli, ukazała się pewnego dnia wielka jasność. Lotem błyskawice rozeszła się wieść o tem zjawisku w pobliskiej Lubawie. Za kilka chwil niemal wszyscy ludzie z miasta przybyli na to miejsce. Niestety, jasności już nie było. Natomiast znaleziono cudowną figurkę N. M. P. z Boskiem Dzieciątkiem na ręku, całą rzeźbioną z drzewa. Niebawem zeszli się chrześcijanie i naradziwszy się między sobą, zabrali ją stamtąd i z uszanowaniem zanieśli do kościoła w Lubawie. Lecz niedługo cieszyli się widokiem i obecnością cudownej figury, bo wnet takowa niewidomą siłą na swoje pierwotne miejsce przeniesioną została. To samo trzykrotnie się powtórzyło. Trzy razy przynosili mieszczanie figurę św. do Lubawy i tyleż razy ona znikała. Dopiero za czwartym razem figura nie ruszyła się z miejsca i po dziś dzień za czcią przechowywaną bywa w kaplicy Mortęskich, skąd tylko raz w roku, mianowicie w czasie w czasie słynnego odpustu lipskiego (2 lipca), w uroczystej procesji przenoszoną bywa do Lip”[5]. Kościółek w Lipach wkrótce zyskał miano sanktuarium maryjnego. Niestety poza legendą nie dysponujemy żadnymi informacjami o pochodzeniu drewnianej figurki oraz o budowie drewnianej świątyni[6].

Jak dla mnie przytoczona legenda raczej niczego nie tłumaczy – zwłaszcza trudno uwierzyć w ten niesłychany przełom psychologiczny, który pozwolił się ludności rzucić za księdzem i obalić to drzewo. Raczej, jak to zwykle,  majestat pana i jego wojów strzegących mieczem terenu w trakcie wyrębu drzewa, dokonanego na żądanie mnicha przez „nawróconego” księcia, powstrzymał lud przed kolejnym mordem na „świętym” chrześcijańskim.

C.B.

Kurzętnik

O Kurzętniku już pisaliśmy przy okazji innych świątyń światła świata, więc tam też czytajcie.

Kurzętnik

Leonardo Di Caprio upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego


Przedruk z Tygodnika Solidarność  artykułu Grzegorza Eberhardta(grudzień 2010)

Coraz więcej i to pozytywnie można przeczytać o Stanisławie Szukalskim i jego sztuce. tutaj przedruk – szkoda, że późno ale lepiej niż wcale. No i jeszcze trochę trzeba będzie popracować nad akceptacją JEGO POSTACI. Zwracam uwagę, że tzw „udany epizod polski ” wiąże się w wypadku Stanisława Szukalskiego ze Szczepem Rogate Serce w Krakowie oraz z Wiciarzami w Katowicach i na Górnym Śląsku. O Związku Wici pisałem już  na tym blogu. Artykuł ten znajduje się w dziale Strażnicy Wiary Słowian. Ktoś napisał gdzieś na jakimś forum, że Krak syn Ludoli to kicz a Szukalski był takim pisarzem jak większość rzeźbiarzy. To kompletne nieporozumienie i nie zrozumienie. Szukalski był wielkim erudytą i niezłym pisarzem, a jego teoria zermatyzmu zyskuje dzisiaj wsparcie ze strony genetyki – bo Wyspę Wielkanocną zasiedliła ludność o Haplogrupie Q – przodkowie nie tylko Indian Ameryki Południowej , ale i Ariów z R1a1 – Słowian i R1b1b2 – Celtów. Polecam tekst pana Słowińskiego na naszym blogu na temat wykładni Wiary Rodzimej zawartej przez Szukalskiego właśnie w Kraku synu Ludoli.

CB

Medal Katyński – Zermatystyczna postać Goryla Antyhumana i zamordowana Polska

Jeden z najpopularniejszych aktorów hollywoodzkich upomina się o polskiego artystę

Stanisław Szukalski – dziadek DiCaprio

 

Grzegorz Eberhardt

Kilka tygodni temu, w magazynie „Kawa”, ukazał się wywiad z Leonardem DiCaprio, w którym aktor informuje o swym polskim „dziadku”, Stanisławie Szukalskim. Zapomnianym rzeźbiarzu – jak twierdzi gwiazdor – ale także malarzu i teoretyku, autorze oryginalnej teorii językowej o nazwie zarmatyzm. Niestety, aktor ma rację; nazwisko Szukalskiego jest obce większości Polaków.

Szukalski pochodził z rodziny nomadów. Pierwsze dziecko małżeństwa Szukalskich przychodzi na świat w Rio de Janeiro, w roku 1891. Drugie, Stanisław, rodzi się w roku 1893, w Warcie, w czasie krótkiej próby znalezienia przez rodzinę miejsca w kraju. Próba nie udaje się, po roku ojciec wyrusza do Afryki Południowej. Dionizy Szukalski ma bardzo dobry fach w ręku, jest kowalem. Ale też i tzw. złotą rączką. Praktycznie wykonuje pracę mechanika. W Afryce pracuje na kolei, dużo zarabia. Sielankę afrykańską zakłóca wojna burska. W roku 1902 musi wracać do kraju. Kupuje w Gidlach (k. Radomska) kilka mórg ziemi, dom, zakłada stawy rybne. Stanisław kończy szkołę powszechną, chodzi do szkoły Fabjaniego w Radomsku. Uczniem nie jest rewelacyjnym, natomiast od dziecka wyraźny jest jego talent plastyczny – rzeźbi w drewnie, kamieniu.

Chicago, Kraków, Chicago

Ojciec nie wytrzymał długo na jednym miejscu. W 1903 wyrusza do Chicago, wkrótce ściąga tam rodzinę. Dionizy nie był tuzinkową postacią, w Chicago projektuje (i wykonuje) urządzenia przydatne w nurkowaniu, łowieniu ryb. Siostrzeniec Szukalskiego, Roman Romanowicz, wypytywany dziś o rodzinę, wspomina gruby notes zapisany przez ojca przyszłego rzeźbiarza. Było w nim wiele instrukcji, przepisów, tzw. praktycznych porad. Np. jak obliczyć wagę świni bez użycia wagi; zmierzyć długość, obwód, pomnożyć, podzielić… Romanowicz sprawdził tę metodę w czasie wojny, zgodziła się, z dokładnością do 2 kg.
Stanisław, mając zaledwie 13 lat zostaje przyjęty do Chicago Art. Institute. Po trzech latach, po bardzo wysoko ocenionej pracy egzaminacyjnej, staje się studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I to studentem od razu zauważonym. Po roku otrzymuje pierwszą nagrodę za rzeźbę. Równie znany staje się także z powodu swej buntowniczej postawy, przesadnie otwartego – jak ocenia otoczenie, zwłaszcza kadra akademicka – wypowiadania swych myśli. W efekcie zostaje zawieszony w prawach studenta. Ratuje go Jacek Malczewski, przyjmując do swej pracowni.
Jesienią 1912 roku w krakowskim Pałacu Sztuki ma miejsce pierwsza indywidualna wystawa Stanisława Szukalskiego. W następnym roku jego prace wystawiane są wraz z dziełami Witkiewicza, Malczewskiego. W tym samym roku powraca do Chicago, do rodziny ale i na studia w Chicago Art. Institute. Nawiązuje bliskie kontakty z miejscową, ważną w życiu kulturalnym Stanów Zjednoczonych, bohemą artystyczną. I tutaj szybko staje się znany ze swego – delikatnie mówiąc – niewyparzonego języka. Ale też i oryginalnych, z miejsca docenionych rzeźb.
Śmierć ojca w roku 1914 diametralnie zmienia kondycję materialną rzeźbiarza. Musi wspomagać się m.in. pracą w rzeźniach miejskich. Nie traci jednak kontaktu z poznanym wcześniej środowiskiem. Jego pracom towarzyszą wielce pochlebne recenzje prasowe. Nie daje mu to pieniędzy, daje uznanie. I to chyba dobra atmosfera dla artysty – pomimo częstego towarzystwa głodu czas ten należy w jego życiu do bardzo płodnego. Rodzą się bodaj najważniejsze w jego dorobku rzeźby. Choć jednocześnie potrafią to być dni, w których, jak wspominał po latach: „cztery razy mdlałem z głodu. Jadłem papier, surowe ziemniaki”.
W tym czasie – w roku 1917 – otrzymuje od Rabindranatha Tagorego propozycję założenia w Indiach akademii sztuk pięknych. Do wyjazdu jednak nie dochodzi. Trwa wojna, Wielka Brytania nie daje artyście wizy. Poznaje wtedy głośnego architekta Franka L. Wrighte’a, który proponuje mu wykonanie dekoracji rzeźbiarskich do jego projektu. Nie dogadują się artystycznie. Wszak takie kontakty, zamówienia nobilitują go. Magazyn „Vanity Fair” w roku 1921, twierdzi, iż Szukalski jest w rzeźbiarstwie tym, kim Dante i Edgar Allan Poe w literaturze. To nie daje mu jednak godnego życia materialnego.
Sytuacja poprawia się z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z młodą malarką, córką bogatych mieszczan chicagowskich. W tym roku też wychodzi jego pierwsza monografia. Lata tego związku to kontynuacja dobrej passy twórczej artysty. Szukalski, wbrew opinii wielu przesadnie życzliwych rzeźbiarzowi komentatorów, nie separuje się od pieniędzy teściów. To za te pieniądze młodzi są w stanie pojechać do Europy, mieszkać w Paryżu, Warszawie, Krakowie. A nawet kupić atrakcyjny dom w Kazimierzu Dolnym, na tzw. Albrechtówce. Szukalski, będąc z gruntu niechętny sprzedawaniu swych dzieł, sam z siebie nie mógł zdobyć apanaży niezbędnych na takie życie, oczywista jest tu więc rola pieniędzy żony. I, doprawdy, nie ma w tym nic złego. W roku 1923, roku zawarcia związku, wyjeżdżają do Polski, już niepodległej.

Szczep Szukalszczyków

Niepodległej nie do końca – jak szybko oceni artysta. Póki co Szukalski otwiera swą wystawę w warszawskiej Zachęcie. Rzeźby, szczególnie one, wywołują zachwyty, ale i potępienie. Obydwa te stany, jak zawsze w przypadku jego twórczości, są bardzo gorące, emocjonalne. W tym samym, 1925 roku Szukalski wygrywa wileński konkurs na projekt rzeźby Adama Mickiewicza. Ta wygrana staje się pretekstem do bodaj największego skandalu artystycznego w międzywojennej Polsce, a także gorącej, ważnej dysputy dotyczącej sztuki, przez kilka lat krążącej po naszej prasie. W efekcie nacisków tzw. opinii publicznej jego projekt nie zostaje zrealizowany. Po kilku kolejnych podejściach konkursowych ostatecznie wygrywa projekt Henryka Kuny. I ten projekt, zresztą, nie został zrealizowany.
Szukalski bierze udział w kilku konkursach, często wyróżniany nie potrafi dogadać się z wykonawcami, jak było np. w konkursie na monetę polską. Artysta nie dopuszcza najmniejszych odstępstw od swego projektu.
W 1928 roku, w krakowskim Pałacu Sztuki Szukalski ma kolejną wystawę. Przy okazji wygłasza przemówienie krytyczne wobec polskiego środowiska artystycznego. Oczywiście, powoduje to reakcję atakowanych. Wkrótce artysta realizuje jedną ze swych ważniejszych koncepcji – założenie niezależnej szkoły artystycznej. Nazywa się Szczepem Szukalszczyków Herbu Rogate Serce, a także „Twórcownią”. Szczep wydaje czasopismo „Krak”. Tezą przewodnią działań, wystąpień publicystycznych grupy jest przywrócenie polskości sztuki. Póki co, kraj widziany jest jako państwo pozbawione niepodległości artystycznej, okupowane – głównie – przez Francję, jej sztukę. I jej „agentów”; począwszy od Boya, skończywszy na poszczególnych marszandach sztuki, krytykach itd., itp.
Za szczególnie niebezpieczne, dla sztuki polskiej, Szukalski uważa istnienie Akademii Sztuk Pięknych. Za osobę, na którą można liczyć w walce z tą sytuacją, uważa Józefa Piłsudskiego. Artysta twierdzi, iż najwyższa już pora na uprawianie polskiej sztuki, a nie sztuki w Polsce. Szukalski nie jest osamotniony w swej ocenie stanu rzeczy. Do „Twórcowni” przystępują młodzi ludzie, rezygnując z nauki, tytułów uzyskiwanych w Akademii. Także wielu artystów przyłącza się do jego opinii. Gdy krakowskie Towarzystwo Sztuk Pięknych odmawia im sali wystawowej znajdują ją w Towarzystwie Rolniczym. Przez sale wystawowe przechodzą niespotykane tam wcześniej tłumy.
Artystą zainteresował się także urzędnik wyższego niewątpliwie stopnia, bo wojewoda. Dokładnie – śląski, Michał Grażyński. Wojewoda jest jednym z gorętszych polskich patriotów. Zdecydowany przeciwnik Niemiec, w roku 1926 obsadzony przez Piłsudskiego na stolcu katowickim, powoli, ale skutecznie ruguje Niemców z poważniejszych stanowisk. Będzie konsekwentny w swych działaniach aż do września ’39 roku. Przez jednych ceniony, przez innych krytykowany. W każdym przypadku, równie gorąco jak Szukalski.


Wystawa, czyli skandal

Epizod śląski w życiu Szukalskiego należy uznać za szczególnie istotny. Ciekawy, bo konkretny. Także w możliwości zaistnienia artystycznego jaką postawiono – wreszcie – przed rzeźbiarzem. Po raz pierwszy dostał tę możliwość od Grażyńskiego w roku 1929.
Jak pisze Barbara Szczypka-Gwiazda („O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich”, Katowice, 1993): „władze wojewódzkie zamierzały wznieść w Katowicach pomnik symbolizujący powstańcze walki o wolność Śląska i jego prawa należenia do Polski”.
Propozycję zaprojektowania i wykonania takiej rzeźby złożono Szukalskiemu. Proponowano też artyście założenie szkoły rzeźbiarskiej. Propozycje te zostają przyjęte entuzjastycznie. Niestety, artysta, niespodziewanie… wyjeżdża do USA.
Za Oceanem nie wiedzie mu się dobrze. Rozwodzi się, po jakimś czasie poślubia b. guwernantkę swojego dziecka. Znowu powraca bieda, głód… Nie zapominają o nim jego Szczepowcy prowadzący swą działalność w kraju. Chcą go ściągnąć. W tych dążeniach wspomaga ich popularny wówczas publicysta Aleksander Janta Połczyński. Działania te finalizują się w roku 1936 oficjalnym zaproszeniem artysty do kraju. Minister skarbu, Ignacy Matuszewski opłaca koszty podróży oraz przewozu jego dzieł do kraju. A Szczepowcy organizują w warszawskim IPS-ie wielką wystawę dzieł Mistrza, także i swoich.
Wystawa ta otwarta z głośnym szumem szybko przeradza się w gigantyczny skandal. Już sama treść katalogu towarzyszącego wystawie wywołuje oburzenie. Osoby wymieniane są tam z nazwiska a tytułowane np. „biologicznymi wypłucznikami”. Dostaje się i wyższym, urzędniczym sferom. Od Zamku po Departament Kultury. A recenzentów Szukalski nazywa po prostu kastą pasożytniczą. Artysta głosi potrzebę zaistnienia ojczyzny ludzi inicjatywy twórczej. W przeciwieństwie do kraju „obojętnych instytucji i ruchliwych kanalii”. Itd., itp.
Jednocześnie, zostaje rzucony projekt budowy – w Smoczej Jamie na Wawelu – panteonu dla Marszałka (tzw. duchtyni). Rysunki tego projektu wystawione są na wystawie. Oryginalnym apelem, jak na rok 1936, jest wezwanie zawarte w tymże katalogu do: „oddania wszystkich innych funduszów pomnikowo-architektonicznych na dozbrojenie armii”. Jak oceni po latach Janta Połczyński, to ten apel wywołał szczególną wściekłość środowiska. O, tak! Nie ma nic gorszego jak odebranie kasy! Szczególnie tej państwowej, najbardziej otwartej (przy odpowiednim osobistym zaistnieniu w układzie). Wystawę zamknięto, podobno z polecenia „wyższych czynników”. Szukalski instaluje się na dłużej w Krakowie, składa prośbę o zgodę na otwarcie szkoły. Otrzymuje ją po dwóch latach. Odmowną.

Zbawcze orły

Ratuje go Śląsk, tamtejszy wojewoda nie zapomniał o tym dziwnym, pyskatym choć genialnym rzeźbiarzu. Grażyński składa u niego konkretne zamówienia. Np. na wykucie orła na nowym budynku Urzędu w Katowicach. Wkrótce dochodzą dwa następne orły na frontonie Muzeum Etnograficznego. I co najważniejsze, zostaje zamówiony u niego pomnik Chrobrego. Jak widać, Grażyński ostro, zdecydowanie polonizował swe „księstwo”. Szukalski ze swymi koncepcjami był mu autentycznie przydatny. Chrobrego – wysokiego na trzy piętra – rzeźbił w jednej z sal politechniki warszawskiej. Nie skończył, Hitler był szybszy. Rzeźbiarz o mało nie zginął w trakcie wrześniowych nalotów. Bomba zmiażdżyła pomnik, przywalając swym gruzem artystę.
Niemcy już w pierwszych tygodniach swej okupacji dobrali się do jego rzeźb przechowywanych w gmachu śląskiego urzędu wojewódzkiego; większość porozbijali, przetopili. Wiele rzeźb wyrzucono na złom, wiele też zostało rozkradzionych przez Polaków, o czym świadczy m.in. coraz to pojawiające się na rynku sztuki – do dnia dzisiejszego! – podobno ostatecznie już zagubione dzieło. Jemu samemu udało się wydostać w roku 1939 do USA – bądź co bądź był obywatelem także i amerykańskim. Wracał do tej swej drugiej ojczyzny z pustymi rękami. Nigdy też już nie wrócił w pełni do swej weny twórczej rzeźbiarskiej, plastycznej.

Językoznawca

Od roku 1940 jego umysł, talent ogarnęła nowa idea. Jej poświęci większość swego czasu. W największym skrócie mówiąc – Szukalski stał się językoznawcą. Po latach badanie swe nazwie zermatyzmem. Google podają: „Szukalski był przekonany, że dawniej wszyscy ludzie mówili wspólnym językiem zbliżonym do polskiego (…) Opracował też słownik «Macimowy» – prajęzyka, od którego miałyby wywodzić się wszystkie języki świata”.
Studia te prowadził aż do śmierci. Dziś zawierają się w ponad 40 tęgich tomach. Wiele z zawartych w nich kart to precyzyjne, piórkiem robione szkice artefaktów, plus tysiące gęsto zapisanych stron. Prace te – póki co – nie doczekały się rzetelnego, starannego potraktowania przez świat nauki.
Artysta na bieżące życie dorabia portretami, zresztą doskonałymi, oryginalnymi. Niepowtarzalnymi. Sporadycznie zatrudnia się w hollywoodzkich studiach filmowych, projektuje dekoracje. Ma do nich niedaleko, mieszkając w Los Angeles. Daleko jednak, zważywszy jego charakter i ambicje.
Poecie wystarczy kawałek papieru, ołówek. Kompozytorowi papier nutowy. Więcej kosztuje warsztat malarza. Natomiast rzeźba wymaga już ogromnych środków pieniężnych. Od 1939 roku Szukalski był w stanie pracować już głównie tylko w gipsie. Sytuacji nie ratowało i to, że gips ten był efektem jego osobistej, b. trwałej receptury; gips dalej pozostawał gipsem. Szukalskiego nie było stać na dokonywanie pełnowymiarowych odlewów. Powstawały więc jedynie gipsowe projekty rzeźb. Poświęca je m.in. Katyniowi, Jałcie, ale i Kopernikowi, Mickiewiczowi. Znane ze zdjęć zaskakują przy bezpośrednim kontakcie skromnością swych rozmiarów. Na fotografiach sprawiają wrażenie monumentów… Bo i faktycznie są monumentalne – w sensie swej istoty, swego ducha. Niestety ostatnią możliwość wykonania pełnej rzeźby los dał artyście w 1939 roku.
Strata poniesiona w 1939 roku nigdy nie zostanie przez niego zaakceptowana. Coraz częściej zaczyna obwiniać za nią Polaków. A trzeba przyznać, iż i w USA ma z nimi nie najmilsze przygody. Np. jedna z pozornie miłych mu osób wypożycza na wystawę przeznaczoną stuleciu śmierci Mickiewicza, rzeźbę poświęconą zdradzie jałtańskiej („Jaltantal”). Po piętnastu latach upominania się o nią i dowiaduje się, jakoby rzeźba spłonęła w pożarze. Rzeźbiarz nie wierzy w to, ponieważ, jak zapewnia, gips, z którego była wykonana rzeźba, nasycony m.in. płynnym szkłem, po prostu, nie pali się… Nie wróciły także liczne rysunki przesłane na tę samą wystawę.
W listach pisanych do przyjaciół (np. z kręgu szczepowców, jak M. Konarski, S. Gliwa), o swej niechęci wobec Polaków, pisze wręcz obsesyjnie, namolnie. Intensywność, z jaką uprawia krytykę Polaków przypomina atmosferę, ba, wściekłość niewątpliwego mistrza literatury jakim jest Ferdynand Celine. Szczególnie podobnie to brzmi w powieści tak rozliczeniowej jak „Z zamku do zamku”. Szukalski w swej goryczy dopuszcza się wobec krajan najcięższych podejrzeń, oskarżeń.

Czarna owca sztuki

A jak go widzą Amerykanie…? Znany dziennikarz, scenarzysta filmowy, Ben Hecht, pisze o nim: „Szukalski w duszy własnej był krajem, który zwie się Polską (…) takim on był – patriotą, szowinistą i kochankiem Polski, oślepłym z tęsknoty za nią jak ryba za wodą. Żadne inne dzieje, zagadnienia albo ludzie nie istniały dla niego prócz tych, które dotyczyły Polski”. Pisze tak w autobiografii w rozdziale zatytułowanym „Największy żyjący artysta”. Mówi on o Szukalskim. W tymże rozdziale, dodaje o Stachu z Warty, iż jest „najsławniejszym nie znanym geniuszem w Stanach Zjednoczonych, najbardziej wychwalanym, i osławionym artystą z gatunku «czarnych owiec sztuki», jaki kiedykolwiek przymierał głodem na strychu”. I w każdym z powyżej zacytowanych stwierdzeń ma rację. Niestety!
Przyjaciel Ben Hechta, Burton Rascoe – dziennikarz, krytyk – porównywał Szukalskiego z Leonardem da Vinci. Mało jako rysownika, także i jako teoretyka, badacza naukowego.

DiCaprio, czyli opiekunowie

Bliskość Szukalskiego z rodziną DiCaprio nie jest wymysłem dziennikarskim. Siostrzeniec rzeźbiarza, Roman Romanowicz, przebywając u wuja w roku 1980, często spotykał u niego Georga i jego sześcioletniego synka. Mieszkali zresztą niedaleko siebie. Ojciec przyszłego gwiazdora – sam grafik, autor komiksów, scenograf – od lat przyjaźnił się z polskim artystą, pomagał mu, a czasami wręcz się nim opiekował. Wraz z innym Amerykaninem bliskim rzeźbiarzowi, Glennem Breyem, oraz jego żoną Leną Zwalve. Przyjaciele amerykańscy już w roku 1980 doprowadzili do edycji albumu „A Troughful of Pearls. Behold!!! The Protong”. Zawierał on przegląd prac Szukalskiego od roku 1912, ale prezentował także jego teorię lingwistyczną. W 1982 wydany zostaje album „Inner Portraits”. W 1989 roku, a więc już po śmierci artysty, wznawiają „Behold!!! The Protong”. Album wydany w 2000 roku, „Struggle the Art of Szukalski”, opatrzony jest wstępem autorstwa Leonarda i George’a DiCapriów. Ojciec i syn byli też sponsorami potężnej wystawy jego prac mającej miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku w Laguna Museum w Kalifornii.
Rola rodziny DiCapriów w przypominaniu postaci Szukalskiego, jego talentu, jest nie do przecenienia. Leonardo wielekroć publicznie przywoływał nazwisko swego polskiego „dziadka”, jako postaci inspirującej go w roli Dowsena w „Titanicu”. Aktualnie, jak wynika z przywołanego na wstępie wywiadu, przygotowuje się do realizacji biograficznego filmu poświęconego Szukalskiemu. Byłby to najskuteczniejszy z możliwych sposobów upowszechnienia dzieła polskiego artysty.
Ambasadorem Szukalskiego w kraju jest, nieraz tu przywoływany, Roman Romanowicz. Nad dziełem stryja pracuje od ponad trzydziestu lat. Niby detektyw poszukuje jego prac, z licznymi zresztą sukcesami. Jednocześnie kataloguje, dokumentuje. Kilka lat temu nagrał na płyty CD fotografie rzeźb, rysunków i rozesłał do stu polskich instytucji; muzeów, instytutów sztuki. Przypomniał osobom odpowiedzialnym za propagowanie sztuki istnienie tego artysty. Wiedzą swoją wspiera naukowców. Tak więc, w miarę swoich sił i środków materialnych, pilnuje interesów artysty w kraju. Bo i na tym polega rola ambasadora!
Szukalski zmarł 19 maja 1987 roku, w miejscowości Burbank, w stanie Kalifornia. Cztery dni wcześniej odwiedził go w domu Leonidas Dudarew-Ossetyński: „Pokazywał mi obrazy, które właśnie oprawia, bo szykuje się wielka wystawa. Liczył nawet, że po wystawie znajdzie się ktoś, kto mu zafunduje pracownię, «bo rzeźbiarz musi mieć światło z góry»”.

Świątynie Światła Świata – Wilcze Uroczysko w Kryłowie


Wilcze Uroczysko

„Kto ustawił te figurkę i skąd wziął się trwający do dziś dzień już nie tak silny jak niegdyś kult tego miejsca? Według miejscowej tradycji figurę św Mikołaja patrona trzody postawił przy źródełku rządca majątku z Kryłowa, któremu przyśniło się, że nadejdzie pomór na bydło. Inna wersja mówi, że rządca został wyleczony z paraliżu przez cudowną wodę ze źródełka i postawił tu figurę z wdzięczności. Opowiada się też, że „za cara” prawosławni i katolicy sądzili się kto ma korzystać z cudownej wody. Ciekawe przekazy starszych mieszkańców tych okolic relacjonuje w swej książce profesor Zin. Oto niektóre z nich. W drugiej połowie minionego stulecia miejsce to zaliczane było do najsławniejszych sanktuariów Chełmszczyzny, Zamojszczyzny i Wołynia. Każdej niedzieli i w każde święto gromadziły się tu dziesiątki ludzi. Na Wilcze Uroczysko ściągały tłumy. W świetle zebranych relacji trudno mówić jedynie o kulcie Św. Mikołaja, to był zapewne dodatek do osobliwych wierzeń i uzdrowicielskiej cudownej mocy świętego wilka. Te wierzenia o cudownej mocy wilka sprawiły, iż kobiety, które nie mogły zajść w ciążę siadały na tym wilku głaskały go po brzuchu a następnie wskakiwały do wody na chwilkę do źródełka i to wystarczyło, aby oczekiwać swoich marzeń tych czy innych…”

(Opis z kaplicy Św. Mikołaja na Wilczym Uroczysku)

Opowieść Profesora Wiktora Zina

„…A oto jeszcze inna opowieść. Jadąc traktem z Zamościa w kierunku Kryłowa, mija się pocięte miedzami pola, samotne grusze i kępy wierzbowe na rozległych łąkach. Ktoś, kto nie zna tej okolicy, pomyśli o monotonnej, chociaż malowniczej równinie.
Tymczasem tuż pod Kryłowem, nie więcej niż sto metrów od traktu, zetknąć się można ze swego rodzaju fenomenem – zapomnianym sanktuarium. Miejsce, o którym opowiem, stanowiło niegdyś cel wielu pielgrzymek ludzi zamieszkałych z tej i z tamtej strony Bugu. Zjawiali się tu pątnicy z Łucka i Białej Podlaskiej,z Krzemieńca i Kamieńca.
O bogactwie pejzażu – o czym wspomniano – świadczy jego tworzywo: teren płaski lub sfalowany, drzewa, woda, niekiedy kamienie. Z tych elementów Matka Przyroda buduje kulisy naszego życia. W miejscu, które odwiedzimy, tych elementów nagromadziło się sporo i to na niewielkiej przestrzeni.Jest więc obłe zbocze wzgórza przylegające do rozległych łąk. Wzniesienie kończy się dość stromym cyplem, u którego podnóża bije źródło. Kiedyś, trzydzieści lat temu, gdy rysowałem to miejsce, zafascynowała mnie obłożona kamieniami szczelina w stromym zboczu. Płynęła stamtąd zimna krystaliczna woda. Zadziwiał jej dostatek. Płynęła w dzień i w nocy, nieprzerwanym strumieniem pokonując pierwszą przeszkodę, jaką był długi granitowy kamień, przypominający wydeptany próg. Na nim zostały wyryte niegdyś zlizane przez wodę , tajemnicze znaki. Czytelny był jedynie ostatni – przedstawiał ludzkie oko. Po pokonaniu tego głazu woda formowała strumyczek, ponad którym biegła droga ułożona była z dyli.
W niewielkiej odległości za mostkiem i drogą, strumyczek rozlewał się w dwie sadzawki. Pierwszą z nich, kwadratową, nazywano „świętą wodą”, druga była zwyczajnym stawem rybnym. Brzegi pierwszej obudowane były omszałymi bierwionami, tworzącymi coś na podobieństwo zrębu izby. Piaszczyste dno sadzawki oglądane z góry wydawało się jakby położone tuż nad powierzchnią wody.Było to jednak złudzenie, w istocie zagłębione było ono prawie na dwa metry. Ciekawe że w „świętej wodzie” nie widziało się żadnego wodorostu, najdrobniejszej roślinki. Bujne trawy ramowały konstrukcję od zewnątrz.W ścianie sąsiadującej ze stawem urządzono zmyślne stawidło, tędy z sykiem i pluskiem nadmiar wody przelewał się do sąsiedniego rozlewiska, obrośniętego oczeretami i tatarakiem. Toń tego stawu zakrywała częściowo rzęsa wodna , którą rozsuwały karpie pływające tuż pod powierzchnią wody.Od strony wschodniej, kryłowskiej, do stawu przylegały trudne do przebrnięcia zarośla. Tu, w kępach ciemnozielonego sitowia, miały swe mateczniki kurki wodne i derkacze. Kępy skarlałych wierzb tworzyły zielony kołtun rozsiadły na moczarach i soczewkach bagien. Całe to mokre królestwo otaczały topole olbrzymy, takie piętrowe gmachy zieleni- gdzieś tam na poddaszu bratały się już z obłokami.
Topole są gadatliwe, szemrzą i szeleszczą nawet w dzień bezwietrzny. Na nich przesiadywały stada żółtych wilg, ptaków również gadatliwych, które odlatują od nas najwcześniej, bojąc się chłodów jesieni. Wokół topolowej kępy i stawów rozciągały się łąki i mokradła, po których kroczyły dziesiątki bocianów. Był to wszakże ledwie opis tego, co znajdowało się tuż ponad źródłem. Tu wiekowy płot otaczał niewielki skrawek pochyłej ziemi.
Gęstość i wiek rosnących olbrzymów świadczyły, że jest to miejsce szczególne. Tuż za bramą ogrodzenia wchodziło się jakby do wnętrza budowli. Zielona kopuła drzew sprawiała, że panował tu półmrok. Uwagę zwracał dąb starzec, o pomarszczonej i omszałej korze. Jeden z jego konarów, nakrywał półkolistym łukiem wyodrębnioną przestrzeń, sprawiając, że inne gałęzie musiały podporządkować się tej podporze. Porównanie do kopuły wcale nie było literackim skojarzeniem. Konary klonów, jaworów i jesionów, oparłszy się o mocarny dębowy konar, tworzyły przestrzeń niemal geometrycznie doskonałą.
W środku tej osobliwej kaplicy, na splantowanej platformie stał pomnik, a właściwie cała konfesja. Na kamiennym cokole, do którego prowadziły ceglane schody, królował posąg świętego Mikołaja, patrona podróżnych. Obok niego klęczały dwa aniołki. Na specjalnym wyniesieniu ustawiono realistycznie wyrzeźbiony kosz. W jego wnętrzu ktoś nieświadomy mógłby dopatrzyć się ułożonych owoców. Kiedyś jednak wyraźnie widać było, że są to dziecinne główki. Wszystko to nie stanowi na razie żadnej rewelacji : kamienne ucieleśnienie słynnej legendy o świętym biskupie i niewiniątkach. Taki kosz jest atrybutem wyobrażenia tego świętego. Rewelacja zaczyna się po prawej stronie figury. Tu ustawiono rzeźbę, która pochodzi z innego czasu i innej parafii. Wyobraża ona siedzącego na tylnych łapach wilka. Nie lwa, nie niedźwiedzia lecz wilka. Kto i kiedy dostawił go do św. Mikołaja ? A może inaczej… Kto umieścił świętego przy niewątpliwie starszym kamiennym zwierzęciu, tego nie dowiemy się zapewne nigdy. Tuż naprzeciw wilka stała wkopana w ziemię potężna dębowa kłoda, do której przymocowano zamczystą, ręcznie kutą skarbonkę, zamykaną na wielką, również ręcznie wykutą kłódkę.
Wszystko było tu tajemnicze i tchnęło zagadkowym pięknem. Święty spoglądał na świat spojrzeniem obojętnym a właściwie nacechowanym nadzwyczajną ciekawością. Takie spojrzenia zapamiętałem rysując w Kairze staroegipskie sarkofagi. Wilk z kolei patrzył na świat zuchwale. Jego rozwarty pysk pomimo zatarcia szczegółów przez czas, miał w sobie tyle realizmu i grozy, że oglądający go nie zdziwiłby się, gdyby z tej paszczy i jęzora ściekać zaczęły pasemka wilczej śliny. Ktoś zapalił woskową świecę we wgłębieniu głowy zwierzęcia. Płomyk pełgał i chwiał się. W tym czasie wiatr zaskowyczał w dębowych konarach i jakiś wielki ptak sfrunął bezszelestnie ku tarninowym chaszczom.Tak zapamiętałem i opisałem to miejsce w roku 1950. Wtedy nazywano je jeszcze Wilczym Uroczyskiem. Po trzydziestu paru latach znalazłem się tu powtórnie i po to, by pokłonić się świętemu, i po to, by ocenić, co zmieniło się prze ostatnie lata. A więc : wymieniono płot – to mała strata. Burze połamały niektóre drzewa, inne wycięto. Źródło ujęte zostało betonową cembrowiną, przekształcono stawy. Prastary pomnik i dąb pozostały. Jedynie jakiś złodziej lub kolekcjoner ukradł ów pień z kutą skarbonką i kłódką. Wszystko wokół przeobraża się, aż dziw, że wilcze uroczysko uległo tylko tak niewinnym zmianom. W tym konkretnym przypadku nastąpiło inne i to niecodzienne zjawisko – to miejsce pozbawił czas świętości.

Czy świętość miejsca potrafi ulec aż takiej degradacji, a jeśli już, to dlaczego?

Cytat z książki „Opowieści o polskich kapliczkach” – Wiktor Zin
Kraków-2004

Kryłów

Kryłów – miejscowość położona nad Bugiem, w gminie Mircze, powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskim.
W latach 1523 – 1869 roku posiadał prawa miejskie. Od 1867 do 1954 był siedzibą gminy, następnie do roku 1973 gromady.
Był też centrum, składającej się z miasta i okolicznych wsi, Włości Kryłowskiej, którą rozparcelowano w latach
1929 – 1931.
W latach 1593 – 1612 działało tu słynne Gimnazjum Kalwińskie, uczelnia wyższa o wysokiej renomie.

Początki osadnictwa sięgają X wieku, na wyspie istniał gród, który był zapewne jednym z Grodów Czerwieńskich. Prawa miejskie Kryłów otrzymał około 1523 roku (w tym roku wymienia się Kryłów jako miasto). Na przełomie XVI i XVII wieku działa tutaj uczelnia wyższa.
Najludniejszy był na początku XX wieku mieszkało w nim około 3000 ludzi (Polaków, Żydów i Ukraińców. I wojna światowa zatrzymała szybki rozwój miasta. Przed II wojną światową liczył 2500 mieszkańców, w roku 1943, 1500 ludzi, a po wojnie jedynie 300 osób, w drugiej połowie XX wieku Kryłów liczył najwięcej 600 mieszkańców dzisiaj liczy około 400 osób (wliczając do liczby ludności wieś Prehoryłe, która była zaliczana jako przedmieście Kryłowa – tak zdaniem wyliczano ludność Kryłowa przed 1943 rokiem, daje liczbę ludności odpowiednio: 1100 i obecnie 800 mieszkańców).

Geneza nazwy miejscowości, jak by się mogło zdawać nie ma nic wspólnego z rosyjskim bajkopisarzem Kryłowem, lecz nawiązuje do nazwy „Kryjów”. W dawnych wiekach tereny te najeżdżane były przez Tatarów, którzy rabowali i mordowali żyjących tu ludzi. Aby uniknąć śmierci i uchronić mienie przed zrabowaniem ludzie skrywali się w małym drewnianym zameczku na wyspie, która w połączeniu z rozległymi bagnami stanowiła bezpieczną fortecę.      W wieku XV istniał już w miejscu drewnianej warowni murowany zamek wzniesiony przez Tęczyńskich herbu Topór, drewniany kościół i miasteczko, które zostało zniszczone przez Szwedów w 1655 roku. W tym czasie od XVI wieku Kryłów stanowił własność kolejno znacznych wówczas rodów: Ostrorogów, Radziejowskich, Prażmowskich, Jeżewskich, Chrząnowskich i Horodyskich.

    Do dnia dzisiejszego przetrwało wiele zabytków : kościół, ruiny zamku, cmentarz katolicki,unicki, prawosławny i kirkut żydowski, ogrodzenie klasztorne wraz z figurą świętego Jana Nepoucena i studnią, brama pałacowa w parku a także cudowne źródełko przy figurze świętego Mikołaja na „Wilczym Uroczysku”, gdzie dawniej poganie prawdopodobnie czcili boga Welesa.

Komentarz

Fajna opowieść ale poganie nie czcili tutaj Welesa. Weles nie ma nic wspólnego ze świętym Mikołajem Wilczym.  Zwierzęciem Welesa jest Czarny Kozioł – stąd stał się on diabelskim bogiem, jest Panem Zaświatów. Weles – Pan Weli (Zaświatów).

Wilk – wołk, także woł(kający) czyli wołający i łkający – wyjący, ale i wielki, boski. Wół – wołk, samiec krowy – także wielki, boski zwierz. Pierwszy związany z Bogami Przeznaczenia, drugi z mylonym z Welesem – Bogiem Dostatku, Opiekunem Zwierząt Wołosem. Cechy Wołosa i Bogów przeznaczenia troiście splatają się w świętym Mikołaju chrześcijan. Pana Weli – Welesa powszechnie na skutek ruskich notatek chrześcijańskich mnichów myli się z Welesem i utożsamia te dwie postaci. Wołos – Bóg Wołowy – syn Spora – Boga Bogactwa (Sporzenia się, Przysparzający), i syn Śreczy – Pani Spotkań i Szczęścia, Bogini Środy i Środka, żony-siostry Spora. Spor – jest Żywiołem, w systemie taoistycznym chińskim symbolizuje ten żywioł Bagno – miejsce rozmnażania, ten tyn (dom) to domena siły kosmicznej która jest mnożnością, rozrodem i rozwojem – nie ma nic wspólnego ze śmiercią, która dotyczy tylko istot „śmiertelnych”. Weles Pan Zaświatów i całej Weli to bóg Mocy, który razem z Nyją zarządza „śmiercią” i bytowaniem po śmierci.  

Wilk jest zwierzęciem Mokoszów – Bogów Przeznaczenia. Mo-kosz – Pani Wyroków Nieba (Wiergu) – bogini związana też z wyplotem i tkactwem, z uprawą i przerobem lnu i konopi oraz Ma-kosz – także bóg przeznaczenia i wróżby tzw. Źrzebu-Zrębu – to jest prawdziwe Przeznaczenie – to którego nic nie zmieni przeznaczenie wynikające z Wzoru na Baji – Materii Świata i Splotu Wszego Świata. To także bóg maku i makowych wizji.

Przeznaczeniem Kosym – czyli niespodziewanym trafem władają jednak Plątowie (Przepląt-Perepułt, Plątwa- Przepigoła, Licho i Mąd-Mętlik). To Mąd –Metlik jest prawzorem ruskiego Mikołaja Wilczego. Polecam niesłychanie wnikliwą rozprawę na ponad 370 stronach  na temat dwoistości postaci Świętego Mikołaja i drugiego źródła kultu tej postaci – ruskiego Mikuły-Mikołaja. Książka autorstwa Borysa Uspieńskiego „Kult świętego Mikołaja na Rusi” wydana przez KUL – jest, o czym już kiedyś pisałem, wzorcem naukowej analizy – mimo, że autor nie wyciąga do końca wszystkich nasuwających się nieodparcie wniosków na temat tejże dwoistości postaci i połączenia w jednym świętym Mikołaju ich obu. To ruski Święty Mikołaj, a nie ten z Bliskiego Wschodu był tym, który przychodzi Zimą z podarkami dobrymi albo złymi w towarzystwie Marzanny – Śnieguroczki, w najdłuższą noc. To on jest właśnie echem pogańskiego boga Mąda-Mętlika, mącącego w umysłach, wspomaganego przez boginki Męcice-Męcichy, obdarzającego ludzi przypadkowymi podarkami raz dobrymi, raz kiepskimi, raz drobnymi, a czasami olbrzymimi darami, które wyglądają na pozór dobrze a są czymś paskudnymi i fatalnym – jak na przykład wypadki losowe. Kosze Przeznaczenie to właśnie wypadek losowy, traf, zbieg okoliczności, impuls. Impuls może przywieść człowieka do zguby, fajne auto i duża kasa, czyli fura i sałata – mogą go wysłać prosto na Tamten Brzeg. Koszy – znaczy krzywy, kosa – splot okoliczności, kosa – warkocz np. dziewczęcy, kosa – symbol śmierci nagłej, kos – ptak wróżebny, kose wejrzenie (krzywe, niebezpieczne, uroczne), ale i koszać – kochać, roz-kosz (bogami tego rodzaju Kosza – trzeciego rodzaju kosza  są Dziwieniowie: Kupała i Dziewanna, Krasa i Zielija-Dzidzilela). Kosze tknięcie to zakochanie, coś na co człowiek nie ma wpływu, co jest poza jego wolną wolą, to także ślepa żądza, pożądanie, furia, ekstaza. Te trzy Tyny (domy) Bogów Mocy zdaja się szczególnie groźne, budzą w ludziach lęk – wnoszą w ludzki porządek nieład (Plątwa jest poza wszystkim wiecznie knującą zdradę Boginią Kłótnicą, Przepląt jest Bogiem Niezgody i Panem Przypadku, Licho jest Boginią Porywającą, Wielką Złodziejką – tą która sypie kłody pod nogi. Mąd  zaś – mąci, kręci, ukrywa prawdę, zaciemnia obraz – to on sprowadza furię i daje impulsy, głupie pomysły, dyktuje pochopne kroki – daje dobry albo zły kosz (traf i prezent). Sam kosz – jest właśnie takim narzędziem, jest przetakiem – niby służy do przenoszenia lub składowania przedmiotów, ale woda przez niego przeleci, mąka się przesypie, ryba z niego wypełznie, zamyka on i przepuszcza. Perepłuć – po ukraińsku, po rusku – zatracić, zgubić, przepić, przehulać, a także perepłuć – przepłynąć, coś co było i przepadło, minęło – nie ma tego  

Dlatego nazwa Kryjowa nie pochodzi wcale od kryjówki ludzkiej lecz od miejsca świętego, dawnego Wilczego Uroczyska – Świętego Gaju Bogów Przeznaczenia: Mokoszów i Plątów, a szczególnie – jak widać Mąda-Mikuły czyli tego z którego chrześcijaństwo prawosławne zrobiło ruskiego Mikołaja – Pana Wilków, który nad Wilkami panuje (zarządza), który od wilków ochrania. Mąd Kryjący, skrywający prawdę, obdarzający tym co chce dać, czyli darem-podarkiem- paskudnym losem-koszem albo szczęśliwym-trafem. Mąd-Mętlik – Pan Ukrywający, Kryj.

 CB

Poganie, Arianie, Kalwini mieli tutaj długo swoją siedzibę i zbór

„…Dawny Gród Czerwieński z X wieku na wyspie w zakolu Bugu, zniszczony przez

Tatarów w połowie XIII w. Dwa wieki później odebrany ruskim feudałom przez króla

Kazimierza Jagiellończyka (za odmowę udziału w wojnie z Krzyżakami) i nadany

wojewodzie krakowskiemu Janowi Tęczyńskiemu. Spadkobiercy wojewody postawili

tu już w końcu XVI w. warownię i wystarali się dla Kryłowa o prawa miejskie.

W 1546 roku nadbużański majątek przejął możny ród Ostrorogów. Stanisław

Ostroróg, wielmoża wielkopolski poślubił Zofię Tęczyńską, co początkowo spotkało

się z dezaprobatą familii – on był kalwinem, ona – katoliczką. Jednak w 1546 r.

małżonkowie zamieszkali w Kryłowie, a Stanisław – zagorzały reformator otworzył tu

nawet zbór kalwiński. Jego syn Mikołaj rozbudował zamek w potężną fortecę oraz

ufundował gimnazjum kalwińskie, konkurujące poziomem z Akademią Zamojską.

W połowie XVII w…”

 Kryłów

O świętym Mikołaju i jego dwoistości

 fragmenty artykułu Moniki Koziołek

ze strony: gadki.lublin.pl

Patron, czyli czym zajmuje się święty Mikołaj?

Zakres funkcji świętego Mikołaja i związanych z nimi obrzędów w folklorze europejskim jest różnorodny. Obfituje w bogactwo treści symbolicznych oraz tych wyrażanych gestycznie w wielu obrzędowych sytuacjach. Połączone zostają tu elementy chrześcijańskie z pogańskimi, co z kolei odsyła do sfery symboliki mitologiczno – religijnej. Na przestrzeni wieków nagromadziło się sporo tekstów, które potwierdzają, iż Mikołaj patronował nie tylko temu, co wynika z jego kanonicznej biografii, ale też przejmuje wiele cech od innych postaci. Ludzie postrzegając go jako postać pomocną im w potrzebie często bowiem kojarzyli go też z innymi świętymi.

Mikołaj staje się opiekunem wilków (częściej w tradycji wschodniej), opiekunem dobytku, obrońcą zwierząt domowych przed wilkami – dobrym pasterzem (koni i bydła), chroni od szczurów i myszy (legenda rosyjska o karczmarzu). Staje sie patronem lecznictwa (obecny w zmawianiach znachorskich), orędownikiem uwięzionych i uciśnionych, pretenduje do roli klucznika raju i przewodnika po niebie i piekle (utożsamiany często lub stawiany obok świętego Piotra i Pawła – „Pietrzepawlemikołaju” – modlitewka zapisana w okolicach Kolbuszowej1). Opiekuje się pannami na wydaniu, dziewicami, dziećmi. Jednocześnie jest opiekunem żeglarzy – ratuje tonących i rozbitków, modlą się do niego flisacy. Legendy czynią go też niekiedy patronem piwowarów, młynarzy i literatów. Omówienie tych wszystkich funkcji i ich genezy wymaga wnikliwego przyjrzenia się, w jakiś sposób tradycje wschodnie przenikają się z tradycjami zachodnimi. Pozwolę więc sobie przytoczyć te najbardziej znamienite funkcje patronalne świętego.

„Na świętego Mikołaja ciekawość się podwaja, panny patrzą pod poduszki, czy tam nie ma jakiej duszki”2
Na plan pierwszy wysuwa się opieka Mikołaja nad pannami na wydaniu oraz nad dziećmi. Znana jest historia z jego życia, kiedy to ratuje trzy córki ubogiego szlachcica darując im posag, dzięki któremu ratuje je od hańby. Jest to często wykorzystywany w malarstwie i tekstach motyw. Z tego też faktu wywodzi się przypisywana Mikołajowi hojność. Oprócz panien z prośbą do Mikołaja zwracają się też kobiety i pary małżeńskie starające się o potomka. Praktyka ta zarejestrowana podczas badań w Kryłowie (woj. Lubelskie, gmina Mircze) i okolicach powiązana jest nie tylko z samą postacią świętego, ale też z towarzyszącym mu kamiennym wilkiem. To na wilku miały siadać kobiety, które chcąc mieć dziecko przybywały w miejsce kultu świętego i tu modliły się wykonując przy tym magiczne w swym pierwotnym wydźwięku czynności i zanurzając się w wodzie, której przypisywana jest uzdrawiająca moc (w Kryłowie przy figurze Mikołaja i wilka wytryska źródło)3. Obecnie znany jest zwyczaj przyjeżdżania małżeństw w to miejsce, chociaż informatorzy nie podają informacji o podobnych zdarzeniach, to pamięć o nich nadal trwa.

„Święty Mikołaju, co tam robisz w raju?/ Robię piękne lale, piłki i korale./ Święty Mikołaju masz jeszcze dość czasu, uszyj dla mej lali sukienkę z atłasu”4
W powszechnym pojmowaniu zwłaszcza dzieci otoczone są szczególną opieką świętego. Niezwykle żywotna jest tradycja obdarowywania przez Mikołaja, szczególnie w świecie zachodu. Tu wątki mitologiczne i biograficzne scalają się w rozrywkowy i zabawowy rytuał. Święty Mikołaj nie tylko nagradzał dzieci, ale też rozdawał rózgi mające być symbolem nagany (dawniej był to symbol zdrowia i siły).

W jaki sposób odbywała się „wizyta” świętego? Najłatwiejszą formą jest wkładanie „pod poduszkę” podarków – oczywiście niewidzialną ręką dorosłych. Jest to odniesienie do legendy – święty wsparł panny także po kryjomu. Zgoła odmienną, ale znacznie bardziej widowiskową formą, okazuje się „chodzenie” świętego Mikołaja od domu do domu, gdzie przepytuje dzieci i wręcza im podarunki – w zależności od tego, czy były grzeczne, czy rozrabiały.

„Święty Mikołaju!/ Weź kluczyki z raju./ Zamknij psa wściekłego/ I wilka dzikiego./ Niech nie ziapie na tę rosę,/ Na której ja bydło pasę”5.

Istnieje wiele teorii dotyczących powiązania Mikołaja z postacią wilka. Znamienne jest jednak to, że widzimy go nieomal w każdym miejscu, gdzie pojawia się też sama postać świętego. Ten związek funkcjonuje dwojako. Mikołaj jest zarówno opiekunem wilków, jak i strzeże przed nimi ludzi, zachowując równowagę. Związana jest z tym funkcja Mikołaja jako troskliwego pasterza lub opiekuna pasterzy. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład kryłowskiej figury świętego. Obok niej bowiem znajduje się wilk. Żaden z mieszkańców nie jest w stanie określić, która z postaci znalazła się tu jako pierwsza. Do zespołu figur dołączona jest misa, w której, według informatorów, umieszczone były postaci trójki dzieci. Geneza powstania takiego zespołu jest tak zawiła, iż należałoby mieć na uwadze zarówno legendy o świętym i jego życiorys, jak i barwne opowieści informatorów. Według niektórych miejsce to zwane było „wilczym uroczyskiem”, a figura powstała dzięki inicjatywie bogatego człowieka, którego przed wilkami uratował objawiony Mikołaj. Istnieją także tezy wskazujące jakoby to figura wilka była pierwsza a świętego pojawiła się znacznie później. Miejsce to miałoby być wilczym sanktuarium. Istnieją również przekazy o tym, jak miejscowi pasterze przychodzili do figury, aby złożyć dar Mikołajowi i prosić o pomoc przy pilnowaniu dobytku.

Świętowanie, czyli kiedy Mikołaj dostaje prezenty, a kiedy je rozdaje?

„(…) Świenty Mikołaju sławny cudami na ziemi i na morzu, któryś dostąpił przez pokorę rzeczy wysokich, a przez ubóstwo rzeczy bogatych (…) Świenty mikołaju świątobliwy z dzieciństwa swego…módl się za nami”(…)

„Mikołaj zimowy”8 – obchodzony 6 grudnia połączony jest z początkiem zimy (znajduje to odniesienie w wielu przysłowiach, np.: Na Mikołaja porzuć wóz a zaprząż sanie9). Z tym dniem i częstokroć z wigilią tego dnia wiąże się wiele zabiegów magicznych. Ludzie składają różne podarunki, ofiary, aby w ten sposób zdobyć przychylność świętego i zapewnić sobie spokojną zimę. Proszą o łaski uznając Mikołaja za swego patrona od spraw wszelakich. W ziemi Nadrabskiej ludzie zostawiali dary w postaci kogutów, kur i lnu, aby zapewnić sobie u Mikołaja ochronę przed wilkami10. Współcześnie można zanotować jeszcze ten zwyczaj na pograniczu w miejscowości Kryłów. Ludzie opowiadają tam o darach, jakie składano i nadal niektórzy składają w dniach 5 – 6 grudnia. Nie są one jednak już tak ściśle połączone z ochroną przed wilkami, a mają być wyrazem szacunku dla świętego i darem dla zapewnienia sobie opieki z jego strony : (…)Koguta łapali i nieśli koguta. No akurat, bo to patron jest Świenty Mikołaj patron zwierząt. Żeby sie drób chował koguty nieśli(…). Społeczność wsi spotyka się w tych dniach nie tylko w kościele – gdzie ma miejsce wręczenie podarków dzieciom (mieszkaniec wsi przebiera się za biskupa Mikołaja), ale też przy figurze świętego Mikołaja. Tam – obok figury, której towarzyszy figura wilka11 – zapalają świece i kładą kartki z życzeniami i podziękowaniami do świętego. Ciekawy był też zwyczaj powstrzymania się od motania przędzy – co miało zapobiec szkodom wyrządzanym przez wilki12.

Należy też bowiem zwrócić uwagę na drugie święto – Mikołaja wiosennego, tzw „ciepłego Mikołaja”. Przypisywano temu okresowi znaczenie w uprawie ziemi, hodowli zwierząt. Według niektórych informatorów do 9 maja nie można było wyprowadzać bydła na wypas. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tradycjach rosyjskich, gdzie wespół z Mikołajem występuje święty Jerzy. Funkcjonuje takie oto porzekadło: Jerzy z ciepłem (latem, rosą), a Mikołaj – z trawą (pokarmem)13. W świadomości katolików ten dzień utrwalił się jako „urodziny” świętego. W Kryłowie odbywa się wtedy procesja do figury świętego, ustawiany jest ołtarz i odprawiana zostaje msza. Co charakterystyczne – to szczególny ekumenizm tego miejsca w czasie święta, ale też ekumenizm codzienności, objawiający się w swoistym „dzieleniu się” tą postacią i łaskami, jakie niesie ona dla społeczności.

Wilcze uroczysko i sanktuarium Mikołaja – słów kilka o kryłowskim domu świętego16

„Sanktuarium Mikołaja” znajduje się właściwie w miejscowości Kolonia Kryłów – tuż przy drodze z Mircza do Kryłowa (jadąc od strony Hrubieszowa można trafić na słupy graniczne. Wspaniali, otwarci ludzie i miejsce, do którego chce się wracać. Sam Kryłów słynie z ruin granicznej twierdzy i dzikiej nadbużańskiej przyrody. Ale do tego miejsca przyciąga coś jeszcze… Drogowskaz zaprasza, aby odwiedzić Mikołaja – nieformalnego patrona tej i okolicznych miejscowości. Po przejściu kilkuset metrów, skręcając od drogi głównej natrafiamy na zaciszne miejsce – kilka ławek, źródło i górujący nad wszystkim święty Mikołaj w towarzystwie wilka, schroniony pod opiekuńczym dębem.

Mieszkańcy Kryłowa i okolic opowiadają o straszliwej burzy, jaka nawiedziła te strony i o tym, jak dąb uchronił „ich” Mikołaja. Przez lata mojego wędrowania w to miejsce zaledwie kilka razy mogłam pobyć sam na sam z moim patronem. Trwa tam ciągły ruch, przyjeżdżają ludzie, chcący zaczerpnąć krystalicznie czystej wody słynącej cudami. Ale to głównie dzięki Mikołajowi przyjezdni otrzymują łaski. 6 grudnia, wieczorem zapalone w tym miejscu świece i kartki ułożone pod brzuchem wilka, czy wetknięte w figurę świętego potwierdzają, że o Mikołaju się pamięta. I nie tylko prosi, ale też dziękuje się za jego obecność.

Mieszkańcy kontynuują pewien zwyczaj rozpoczęty wiele lat temu – przy okazji świąt przy figurze pozostawiona zostaje księga, w której każdy może wpisać swoje intencje lub podziękowania.17

Do Mikołaja chodzi się przy okazji świąt, nie może też zabraknąć w tym czasie wody ze źródła. W wielki piątek ludzie udają się w to miejsce przed wschodem słońca, aby zaczerpnąć wody posiadającej w tym czasie szczególne właściwości. To kryłowskie sanktuarium stało się przedmiotem zainteresowania profesora Wiktora Zina, który pochodził z Hrubieszowa i miejsce to – znane jeszcze z opowieści dziadków – było bliskie jego sercu. Mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości chętnie przyjmują przybysza, który chce dowiedzieć się czegoś o tym, jak teraz czci się Mikołaja. Dbają o figurę, odbudowali niedawno drogę prowadzącą do niej. Choć są to może gesty powierzchowne, świadczą jednak o głębokim przywiązaniu do świętego.

Legenda postaci Mikołaja czerpie z tak wielu wątków i powiązań, że nie sposób przedstawić ją bez wnikliwych analiz, zarówno mitologii wierzeń pogańskich, jak i bez analizy wpływu katolicyzmu i prawosławia. Wątki wschodnie i zachodnie przenikają się tworząc nową jakość – Mikołaj pozostaje ponad tym. Pozostaje wspaniałomyślnym patronem, do którego każdy zwraca się w potrzebie.

Mikołaj łączy ludzi ponad wyznaniami – co w piękny sposób wyraził w rozmowie ze mną informator; zapytany, jak wygląda sytuacja pomiędzy Polakami i Ukraińcami w jego miejscowości (Szychowice, wieś sąsiednia do Kryłowa) spotykającymi się na pograniczu, aby czcić świętego: (…) Ten Mikołaj pu prostu dużo ludzi połączył teraz i kiedyś łączył. (…) Ta świentość jest dla jednych i dla drugich taka sama (…).
Przypisy:
1 Zob. Kotula F., Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zachować w pamięci, Warszawa 1976, s. 76. Motyw łączenia tych trzech postaci jest charakterystyczny dla osoby Mikołaja tak samo jak łączenie go z innymi świętymi, ale też postaciami z mitologii słowiańskiej. Następuje przekazywanie funkcji innych świętych. Istnieje dużo przekazów dotyczących tego zjawiska. Święty Mikołaj kojarzony jest ze św. Michałem, św. Jerzym, stawiany obok św. Barbary. B. Uspienski w ciekawy sposób pokazuje tę kwestię na przykładzie analizy postaci mitologicznych – Wołosa i Peruna, ale też uświadamia, jak wielkie znaczenie na wschodzie miał Mikołaj, który utożsamiany był wręcz z Bogiem – następuje tu znaczne pomieszanie wątków.
Por.: B.Uspienski, Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985.
2 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, Przysłowia, t. 60.
3 Warto też zajrzeć do prac i artykułów dotyczących kryłowskiego „ Wilczego uroczyska” – szeroko na temat dawnych praktyk tego typu pisze np. Zin W., Opowieści o polskich kapliczkach, Warszawa 1995., informacje przytaczam na podstawie wywiadów, które przeprowadziłam w roku 2007.
4 Cytat za: Święty Mikołaj w folklorze rosyjskim i polskim, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej, (red.) R. Łużny, Lublin 1988, s.145.
5 Modlitewka zapisana przez Franciszka Kotulę w Handzlówce (ówczesny powiat Łańcucki), zob.: Kotula F., Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zachować w pamięci, Warszawa 1976, s.50.
6 Litania do św. Mikołaja, Fragment wywiadu przeprowadzonego przez autorkę w miejscowości Kryłów (woj. Lubelskie)w 2007 r.
7 Zalewski Wincenty, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998.
8 „Nikoła zimnij” określenie pochodzące z tradycji rosyjskiej, więcej : Anna Woźniak, jw.
9 Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 60 Przysłowia, s.239.
10 Klinger W., Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie, (red.) J. Bystroń, Kraków 1931.
11 Dane te są wynikiem badań, jakie przeprowadziłam w latach 2005 – 2007 we wsi Kryłów i okolicznych miejscowościach.
12 Zob.: Kolberg O., Dzieła wszystkie. Mazowsze I.T. 24 s.198.
13 Sokołowa W.K., Wiesiennie – letnije kalendarnyje obriady russkich, ukraińcew i biełorussow, Moskwa 1979, s.155, też : Woźniak A., jw.
14 Szeroko na ten temat traktuje B. Uspienski w swej książce pt. Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 34.
15 Warto przeczytać pewną historię opisaną przez J. de Voragine w „Złotej legendzie”.
16 Wszystkie informacje zawarte w tej części to fragmenty badań przeprowadzonych przeze mnie w latach 2005 – 2008.
17 Idąc z duchem czasu umożliwiono składanie próśb i podziękowań za pośrednictwem portalu internetowego http://www.krylow.info. Umieszczono tam „Internetową księgę próśb i podziękowań” w której można takowe założyć. Jest to pomysł tak kontrowersyjny jak i zasługujący na uwagę z punktu widzenia przemian jakie zachodzą we współczesnych formach kultu świętych.

 Kryłów

Świątynia Światła Świata w Nielepicach

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 9 Lipiec 2011

Nielepickie Wzgórze Chełm ze Świętej Skały Dębniak

Nielepickie Wzgórze Chełm a także Skała Dębniak, którą ostatnimi czasy chcą przechrzcić niektórzy obrońcy KK na Dymniok to część sytemu Świątyń Światła Świata rozłożonych regularnie po Kopcach i Wzgórzach Świętych wokół centralnego punktu Czterech Pradawnych Świątyń Wiary Przyrody w Carodunie – Grodzie Kraka (starożytna nazwa zanotowana na mapach rzymskich: Caroduna, Carodunon – Czarowna Dolina, Czaro-Dana, Czarny Dunaj czyli Wisła). To centrum stanowią dwa tandemy miejsc świętych, w których niegdyś stały kopce. Część z tych kopców w ramach walki z pogaństwem zniszczono i postawiono na ich miejscu kościoły.

Widok ze Skały Piorunowej na Święte Wzgórze w Kleszczowie – nad Skałą Kmity oraz na Czerną – Sanktuarium Bogiń Wód

Jakimś cudem – a najprawdopodobniej niekonsekwencją Polaków (co jest ich narodową przywarą) –  jeden z tych kopców ocalał, a istnienia drugiego nie dało się zatrzeć do końca,  ponieważ stał na wyniosłej skale. Na tej skale posadowiono pierwszą osadę w dolinie Wisły, a potem zamek królewski – Wawel.

Trzy główne kopce stały w jednej linii i wyznaczały też główną oś systemu, w stosunku do której jest zlokalizowana cała reszta linii systemu. Te linie przecinają się pod kątem 90 i 45 stopni.

Nie miejsce tutaj żeby się rozpisywać nad moim odkryciem tego faktu. Zresztą nie wiem czy powinienem sobie przypisywać to odkrycie. Na przywrócenie do zbiorowej pamięci Polaków faktu istnienia tego Sanktuarium Wiary Przyrodzonej Słowian, które rozciąga się na obszarze kilkudziesięciu kilometrów pracowały pokolenia Strażników Wiary Przyrody.

Jądro systemu stanowią Kopiec Kraka i Wawel oraz Lasota (tzw. Kopiec Babki Kraka – faktycznie Bogini Księżyca – Czarnej Królowej – Łuny-Chorsiny). Dzisiaj na Lasocie zamiast kopca stoi rzadko używany kościółek – miejsce znanego w całej Polsce odpustu, a wcześniej pogańskiego obrzędu wielkanocnego – Rękawki). Czwartym elementem jądra systemu jest Skałka. I tutaj mamy dzisiaj bardzo ważny, znany powszechnie kościół, gdzie w czasach „pogańskich władców potężnych wielce na Wiślech” odbywały się sądy i kaźnie z wyroków starych bogów.

Tam jest zlokalizowana słynna święta sadzawka (stare Święte Źródło pogańskie) , w której ponoć miały się zrosnąć poćwiartowane zwłoki jednego ze świętych kościoła katolickiego – a właściwie zdrajcy i spiskowca, Stanisława ze Szczepanowa. Ku pustemu śmiechowi obwołano go patronem Polski, jakby w nagrodę, że knuł z Niemcami przeciw prawowitemu władcy, królowi Bolesławowi Szczodremu.

Nielepice Widok na Brzoskwinię – Wzgórze Brzasku (Dażbogów)

Jeśli wykażemy się odrobiną tolerancji dla naszych przodków i wybaczymy im, że mierzyli odległości bez nowoczesnego sprzętu geodezyjnego to stwierdzimy, że zrealizowali z zadziwiającą precyzją olbrzymi plan utworzenia sanktuarium z zachowaniem w miarę ścisłych interwałów jeśli idzie o odległości od siebie poszczególnych świątyń. Zapewne były to także punkty obserwacyjne nie tylko dla obserwacji astronomicznych i kalendarzowych, ale także w systemie obronnym Kultury Łużyckiej (ok. 1300 roku p. n.e. – którą mamy pełne prawo uznawać za kulturę polską – patrz artykuły o Odkryciach Genetycznych 2010/2011) – albo i wcześniejszej (bo mówi się ostatnio poważnie w kręgach naukowych , że Polacy mieszkają nad Wisłą, Odrą i Łabą od 5000 lat (czyli mniej więcej od 3000 roku p.n.e., a już na pewno od czasów przedtrojańskich – czyli ok. 2.000 – 1800 p.n.e.).

Nielepice Dolina

Wzgórza i Kopce rozmieszczone są (mniej więcej) w odległościach stanowiących wielokrotność  1050 metrów. Nie wiem dlaczego tak. Najczęstsze interwały jakie się tu spotyka to 2100, 3150, 4200 i 6300 metrów. Najmniejsze interwały mamy między Wawelem i Skałką oraz Kopcem Kraka-Swaroga (Ognia) i Babki Kraka, czyli Czarnej-Czarownej Królowej-Kniagini Czarodany – ale tak naprawdę Kopcem Chorsiny-Luny, czyli Księżyca-Łuny – wynoszą one po 525 metrów (jeśli się mierzy krokami a nie teodolitem i systemem satelitarnym). W skład tego systemu wchodzi też co ciekawe południk 50 N, 20 E , skrzyżowanie ważnych geoid Ziemi, które  znajduje się w Krakowie w Kosocicach (może to miejsce czci Przepląta – boga Koszu- Przypadku) .

W ten system wchodzą również Nielepice ze swoim Wzgórzem Chełm i Skała Dębniak.

Tu napiszemy tylko o Nielepicach – wchodzących też w skład Północnej Korony Krakowa.

Nielepice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Nielepice położone są na obniżeniu w Garbie Tenczyńskim, stanowiącym przedłużoną martwą dolinę z bocznymi parowami i skalistym wąwozem leśnym, łączącą Dolinę Nielepicką z Doliną Brzoskwinki. Nad wsią góruje duży drewniany krzyż na skale – Dymniok (Dębniak) (337 m n.p.m.) i wzgórze Chełm (372 m n.p.m.). W południowo-zachodniej części znajduje się Pierunkowy Dół.

Wieś posiada szkołę podstawową i budynek komunalny wraz ze świetlicą.

Historia

Osada była lokowana na skraju pradawnej puszczy, na prawym brzegu rzeki Rudawy. Akcję lokacyjną przeprowadził prawdopodobnie na początku XIV w. wojewoda sandomierski (późniejszy kasztelan krakowski) Nawój z Morawicy herbu Topór wspólnie z innymi przedstawicielami rodu Toporów. Toporowie z Morawicy i Brzoskwini założyli kolejno wsie: Nielepice, Nawojową Górę, a następnie w 1319 Tenczynek. Wsie Nielepice i Nawojowa Góra weszły w skład starej, XII-wiecznej parafii w Rudawie. W 1402 kasztelan krakowski Jan Tęczyński – wnuk Nawoja – w rozporządzeniu majątkowym zapisał m.in. część Nielepic swoim synom. Ta część Nielepic pozostawała w rękach rodziny Tęczyńskich aż do śmierci ostatniego z rodu – wojewody krakowskiego Jana w 1637. Następnie z całością dóbr tęczyńskich była dziedziczona przez rodziny Opalińskich h. Łodzia od 1639, Sieniawskich h. Leliwa od 1705, Czartoryskich h. Pogoń od 1729, Lubomirskich h. Drużyna od 1778 oraz Potockich h. Pilawa od 1816.

W 1394 w Księgach Ziemskich Krakowskich występuje Mikołaj z Radwanowic i Nielepic, jest to pierwszy zapis o osadzie. W 1576 właścicielem części wsi był szlachcic Nielepiecz de Nielepice. Rejestry poborowe z XVI i XVII w. potwierdzają, że większa część Nielepic pozostawała w składzie dóbr zamku tęczyńskiego, a pozostała była we władaniu szlachty zagrodowej nazywanej Nielepcami. Rodzina ta posiadała łan ziemiański roli i zagrodę, a w II połowie XVI w. była reprezentowana przez Andrzeja i Piotra Nielepców. Na podstawie faktu posiadania przez drobną szlachtę gruntów we wsi lokowanej przez sławny ród Toporczyków oraz tego, że należy do parafii w Rudawie a nie w Morawicy, można przypuszczać, że Nielepcowie mieszkali tu jeszcze przed jej lokacją, a nazwa Nielepice pochodzi od rodziny „Nielepców”. W 1766 występują w rejestrach szlachcice Wojciech Kuszowski, Konstancja Jaworska i Jan Nielepiec. W 1770 roku właścicielem w Nielepicach był szlachcic Kazimierz Dylewski, a w 1797 rodzina Czerkawskich. W połowie XIX wieku przeprowadzono uwłaszczenie chłopów, po którym wg miary chełmińskiej do wsi Nielepice należało 488 morgów roli i 55 morgów łąk i ogrodów. W latach 1861 i 1867 odbyły się wybory do Sejmu Krajowego, z Nielepic uprawnionych do głosowania było 58 gospodarzy z 342 mieszkańców wsi. Pierwszy raz krzyż stanął na skale w Nielepicach dzięki staraniu księdza Franciszka Namysłowskiego, który był wikarym w Rudawie w latach 1874-1875. Po jego zniszczeniu przez piorun, na polecenie hr. Potockich z Krzeszowic ustawiono nowy krzyż. Trzeci około 1913 wystawiła własnym kosztem hrabina Krystyna Potocka. Obecny krzyż stoi od 21 kwietnia 1971. Od 1903 w wynajętych pomieszczeniach zaczęła funkcjonować szkoła wiejska. Nowy budynek dla szkoły oddano we wrześniu 1916. W XVI w. zanotowano we wsi Karczmę Górską – własność Gwizdałów, a na początku XIX w. wyszynk prowadzony przez Tomasza Korbiela. W 1916 Nielepice liczyły 587 mieszkańców. Na terenie wsi w roku 1936 oraz 1960 dokonano odkrycia kości mamuta.

Turystyka

W Nielepicach w Stadninie Koni Huculskich rozpoczyna się Transjurajski Szlak Konny.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

Tyle Wikipedia

 

Nielepice ze strony Felietony Republiki.pl:

 http://felietony.republika.pl/nielepice.html

Po prostu NIELEPICE

Ktoś może powiedzieć, że jest to wioska taka jaka wiele w okolicy i w całej Polsce. Ktoś może powiedzieć, że jest to nawet dziura zabita dechami. Może tak jest, ale dla większości z nas jest to miejsce niezwykłe. Jest to miejsce, które każdemu z nas zapada w pamięć. Po prostu NIELEPICE. Ktoś może zapytać, ale cóż jest takiego niezwykłego w tych Nielepicach? Sami siebie pytamy, co nas pociąga w czereśniowym Dymnioku? Co jest takiego niezwykłego w trochę zapomnianych Dołach? Czym się wyróżniają Kmieci? A Dulany? A Kongo? A odległe Połkowe? Czy to tylko trochę prawie dzikiej przyrody, gdzie bażant spotyka sarnę idąc do zająca? Czy to te najlepsze na świecie czereśnie, zwane tutaj bardzo często jagodami? A może orzechy laskowe na Skale? Niech przemówią same NIELEPICE.

„Zielona” część Nielepic – ©fot. Radzik

Nielepice, to wieś oddalona od Rudawy o ok. 3 km i ok. 20 km od Krakowa. Liczy ok. 600 osób i co ciekawe liczba ta praktycznie nie zmieniła się od początku wieku. Nielepice są położone wokół lasów i skał wapiennych i są rozłożone na skraju Płaskowyżu Ojcowskiego, rozciągającego się na północ od Rowu Krzeszowickiego. Dokładnie jest to tzw. Garb Tęczyński. Osiąga on najwyższą wysokość (ok. 374 m n. p. m) na Wzgórzu Chełm, na wschód od Nielepic.

Trudno powiedzieć kiedy powstały Nielepice. Najwcześniejsza wzmianka o nich pochodzi z 1185 roku kiedy to rycerz Gniewomir podarował Kapitule Krakowskiej wieś o nazwie Rudawa, która graniczyła m.in. z Nielepicami, pisanymi wówczas Nyelepycze. Wierzyć się nie chce, ale biorąc pod uwagę fakt, że wtedy już ta wieś musiała być dość znaczna, skoro wymienia się ją obok posiadającej kościół Rudawy, to można przyjąć iż Nielepice powstały około 1000 roku. Inaczej mówiąc 1000 lat temu!!! Wieś prawdopodobnie została nadana jakiemuś rycerzowi za jego zasługi. Ale komu? Ale kiedy? Przez kogo? Wszystko to niknie w pomroce dziejów.

Kolejna znacząca wzmianka o Nielepicach ma miejsce w roku 1400, kiedy to jest mowa o Małgorzacie Nawojowskiej z Nielepic. Jan Długosz przypisuje Nielepice Andrzejowi Tęczyńskiemu, jednak nie całe Nielepice należały do tego magnata. Z kolei następne dokumenty przynoszą postaci szlachciców Piotra i Mikołaja, którzy w 1495 roku zrzekli się na rzecz kapituły krakowskiej praw do pewnych pól w Nielepicach za 12 grzywien i kopę groszy. Zachował się również dokument z 1496 roku stwierdzający sprzedaż przez Andrzeja z Tęczyna, kasztelana wojnickiego, wsi Nawojowej Góry i Nielepic, za sumę 1000 florenów węgierskich Mikołajowi z Kończyc. Wiadomo również, że w roku 1576 właścicielem w Nielepicach był szlachcic Nielepiecz de Nielepice. Jego córka Stanisława, razem ze Stanisławem Przepiórką z Radwanowic, w dniu 8.I.1576 r. trzymała do chrztu św. syna szlachcica z Żar. Związek z Radwanowicami był dość ścisły, skoro potomkowie wzmiankowanego już w 1397 roku Mikołaja Nielepca z Radwanowic osiedli w Nielepicach na stałe. Rejestry poborowe z XVI i XVII wieku stwierdzają, że część Nielepic pozostawała w składzie dóbr zamku tęczyńskiego, a pozostała była we władaniu szlachty zagrodowej nazywanej Nielepcami. Rodzina ta posiadała w Nielepicach łan ziemiański roli i zagrodę a w drugiej połowie XVI w. była reprezentowana przez Andrzeja i Piotra Nielepców. Sto lat później ten łan ziemski posiadali po połowie Adam i Piotr Nielepcowie, tak samo jak w 1712 roku Andrzej i Piotr Nielepcowie. W 1766 roku występują zaś w rejestrach szlachcice Wojciech Kuszowski, Konstancja Jaworska i Jan Nielepiec. W 1770 roku właścicielem Nielepic był szlachcic Kazimierz Dylewski.

Obecnie nie ma już nikogo w Nielepicach, który nosi nazwisko Nielepiec. Wiele innych rodów miejscowych i przyjezdnych wpisało się na stałe w historię naszej wsi. Szkoda ich wszystkich wymieniać, bo było ich tak wielu, że można niektórych pominąć. Wydaje się, że ludzie są tutaj inni niż w okolicznych wioskach. Jak pisze ks. Łobczowski w swojej książce: „Ludność Gminy Nielepic jest więc zupełnie katolicką, są dość religijni, ale w czasie powszechnych wyborów, bardzo wielu socyaliści głowę zbałamucili (…) Moralność mieszkańców Nielepic jest dobrą, dziewczęta się prowadzą w większej części wzorowo. Chłopi zwłaszcza z niektórych rodzin lubią kubek czyli kieliszek wódki.” Inaczej mówiąc jesteśmy w Nielepicach i do tańca i do różańca. Nic się nie zmienia na przestrzeni lat…

[Ksiądz Łobczowski oczywiście bardzo się pomylił, ponieważ zawsze w Nielepicach mieszkali poganie, chociaż się z tym nie mogli afiszować, żeby na stos inkwizycji polskiej nie trafić jako czarownicy i czarownice, albo jako socjaliści. W najlepszym razie, gdyby ich nie spalono, albo im domów nie spalono, albo ich nie obwieszono na Dębniaku, gdyby się do tego przyznali publicznie, że są wyznawcami Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej, to jeszcze z końcem XVIII wieku można ich było w majestacie polskiego prawa wysłać do diabła – czyli wyrugować z majątku i skazać na wygnanie z kraju. A owi co na socjalistów głosowali, jako żywo byli właśnie poganami, i nie tylko na nich głosowali, ale byli socjalistami z krwi i kości, których mój stryj Henryk Białczyński dobrze osobiście znał. C.B.]

Bardzo charakterystycznym elementem Nielepic, na stałe wpisanym w ich krajobraz jest stojący na skale krzyż. Istnieje przeświadczenie, iż stoi on na miejscu w pewien sposób uświęconym, ale brak udokumentowanych faktów na ten temat. Obecny krzyż jest już czwartym z kolei. Pierwszy został postawiony staraniem ks. Fr. Namysłowskiego, który był wikarym w Rudawie w latach 1874-1875. Drugi postawiło hrabstwo Krzeszowickie. Trzeci około 1913 roku wystawiła własnym kosztem Hrabina Krystyna Potocka. Czwarty krzyż stoi od 21.IV.1971 roku. I wszyscy w Nielepicach mają nadzieję, że będzie stał długo, pozwalając nam wypełnić treścią słowa wieszcza:

Nielepicki krzyż – ©fot. Radzik

” (…) Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem (…).”

Tak zgadzam się z tym zdaniem, ale się z nim nie zgadzam – jak mawia pewien prezydent-konfident. Już sam nie wiem czy to nie dość tak się nad nim 20 lat pastwić, bo przecież człowiek jest człowiekiem i może zbłądzić, ale to chyba dlatego, że nie miał odwagi się przyznać. Bardzo niehonorowo i nie po męsku, nie po rycersku, i nie po chłopsku wcale – tak iść w zaparte. I wciąż człowieka korci przez to żeby mu tego nie zapominać. Dlaczego się zgadzam i nie zgadzam?

Bo: – Nie tylko pod tym krzyżem i nie tylko pod tym znakiem, chociaż to znak stary pogański i nas Rodzimowierców nie razi ani nie dziwi, ani nie mamy przeciw niemu nic, jako znakowi Boga Bogów – Świętowita, ale znamy też kilka innych znaków równie dobrych i starych, pod którymi Polak jest Polakiem. Oto choćby dwa:

Swarzyca

czy Swadziebnica, która także tworzy biały krzyż tutaj widoczny poprzez 4 otwarte Bramy Bram – Światła Świata (krzyż nie do wieszania ludzi, lecz wyznaczający kierunki świata), ale tworzą ją również dwie swastyki – żeńska i męska (symbole Ognia i Wody) oraz kwiat Pąp Rudzi w centrum (Paproci) – Kwiat Narodzin, Rodzicielstwa, Rodu i Narodu.

– Symbol Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

CB

 Nielepice – Oko Boga Bogów nad Doliną

I jeszcze:

Ciekawostką wsi są zupełnie niedostrzegalne pozostałości niemieckich umocnień polowych. W 1944 r., w obliczu zbliżającej się sowieckiej ofensywy Niemcy podjęli budowę wzdłuż Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, tzw. linii B-1. Tworzyły ją zarówno obiekty ziemne (rowy, szańce), a przede wszystkim betonowe schrony bierne, bojowe, pojedyncze stanowiska ogniowe, schrony – remizy grupowane w węzły oporu, które lokalizowano w ważnych strategicznie miejscach. Tu w Nielepicach węzeł oporu ryglował szosę Kraków – Katowice. Podobny węzeł, na który składały się 3 schrony zabezpieczał drogę z Rudawy do Brzezinki.

oraz Obserwacje nieba w piątek 13 maja 2011 – ze strony Nasze Nielepice

MAJÓWKA ASTRONOMICZNA

Pogodną nocą 13 maja (w piątek!) zebraliśmy się przy „Skałce z Krzyżem” w Nielepicach by spojrzeć w niebo. Obserwację prowadziliśmy dzięki uprzejmości i zaangażowaniu p. Edwarda Kaczmarza z Nielepic, członka naszego Stowarzyszenia oraz kol. Benedykta Kurdziela z Krzeszowic.

O godzinie 20.30 na wyznaczonym miejscu pojawiło się ponad 20 osób, które za pomocą dwóch teleskopów mogły dokładnie przyglądnąć się powierzchni naszego Księżyca oraz innym obiektom na wiosennym niebie. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się Saturn z uwagi na swoje charakterystyczne pierścienie, doskonale widoczne przez lunety.

Na następne spotkanie „pod gwiazdami” zapraszamy w jesieni, będziemy wtedy mogli podziwiać planetę Jowisz w pełnej krasie!

Dziękujemy również uczestnikom spotkania i zapraszamy na następne!

[Mamy nadzieję, że również w piątek, 13-tego!!! CB.]

schron

O Wzgórzu 280 – ze schronem

Bitwa partyzantów z Armii Krajowej z Wetrmachtem w Nielepicach

W czerwcu odbyła się tutaj inscenizacja historyczna pt.: „Walczyli o wolność 1939-45” przedstawiająca potyczkę oddziału partyzanckiego z żołnierzami na posterunku niemieckim.

Scenerią inscenizacji było wzgórze „280” w Nielepicach, na którym w 1944 roku okupant niemiecki zbudował grupę schronów żelbetowych. Po bitwie można było oglądnąć przygotowane przez członków sekcji niemieckiej SRH „Wrzesień 39” polowe stanowiska obronne przy schronach. Szczególnie dużym uznaniem cieszyło się stanowisko armaty przeciwpancernej 3,7cm Pak 36 oraz karabinu maszynowego MG42. Po inscenizacji wszyscy rekonstruktorzy oraz widzowie szczęśliwie i bezpiecznie wrócili do centrum Nielepic na główne miejsce imprezy gdzie czekały już wcześniej przygotowane atrakcje.

Miejsce modłów pogańskich –  skrzyżowanie końskich ścieżek i dąb (poniżej)

Inscenizacja na filmie:

http://www.youtube.com/watch?v=HGrrQY6vubc

 

 

Nielepice pogańskie wiechy zatknięte na święta wielkanocne przez tutejszych rolników (katolików?)

Jeszcze o krzyżu nielepickim.

Wszędzie się podaje że ostatni krzyż pochodzi z 1971 roku.

Faktycznie świętym Wzgórzem w Nielepicach – jest Chełm, ale Dębniak – to Święta Skała Piorunowa – jak widać ślad ten jest cierpliwie przekazany w nazwie skały, przez pokolenia nielepickich pogan. Dąb jak wiadomo jest drzewem Peruna i Perkunasa-Perunica (Parkonsa-Perkuniosa).

Historia krzyża (kliknij powiększ)

Z jakiego powodu pioruny biją w ten krzyż? No chyba mamy jakieś wyjaśnienie. Nie bez powodu miejscowi w Nielepicach posadzili tam niegdyś dąb i składali ofiary Perunowi – w tę skałę po prostu pioruny biją z wielkim zapamiętaniem i umiłowaniem, by tak rzec. Stawianie tam krzyża to tylko „wabienie” kolejnych piorunów. Z naszej wiedzy krzyż z 1971 roku po prostu rozleciał się z zaniedbania i przez ostatnich 10 lat groził zawaleniem od podmuchu wiatru, albo od kolejnego uderzenia pioruna, mimo że miał już instalację odgromową po ostatnim obaleniu. No cóż w ten krzyż zawsze będą biły pioruny – więc  zalecam największą ostrożność na Skale Dębniak w Nielepicach – bo tam może kogoś razić nawet „Grom z Jasnego Nieba”.  

Jest to więc już 5 krzyż  na tej skale – z roku 2010 – jak na trochę ponad  100 lat to bardzo duża częstotliwość wymian.  W 1970 roku (12 listopada) padł ten trzeci, symboliczny w 96 rocznicę postawienia. A teraz włączmy  numerologię: 96 = 15 = 6 – czyli Odrodzenie, Życie. 12.11.1970 = 4. Cztery to nie tylko czerta Świętowita i najwyższa pogańska czerta w ogóle, ale także przede wszystkim czerta Peruna – czwartek – Donnerstag – Dzień Piorunowy. Niemiecka nazwa dnia wyraźnie wzięta od słowiańskiego: dunąć.  No i czy to dziwi, że w krzyż walnęło dokładnie 12.11. 1970 roku – we czwartek?!

Święta płaskorzeźba bo ksiądz kazał tu urządzić ołtarz drogi krzyżowej – ze względu na pogańską cześć wciąż oddawaną Skale Piorunowej – pękła natychmiast gdy ją zamontowano. Teraz jest kolejna – kiedy pęknie?! (kliknij – powiększ)

Czyżby tego dnia w Nielepicach narodził się jakiś ważny poganin?! Musiał być wart takiego uczczenia przez naszych Starych Bogów, zwłaszcza, że znak pochodził od samego Peruna, czyli że tak powiem ze strony męskiej to raz i to głównej (tzn. większej Ojca a nie Synów) –  Żywiołu Runu (Piorunu, Błysku, Błyskawicy), albo inaczej Runy (Oruniającej, Tworzącej Runienie – ruch w przyrodzie) . Perun-Perkun jak wiadomo jest także Wielkim Prawodawcą – tzn. Dawcą Praw Welańskich i ich Stróżem – w przeciwieństwie do Prowego, który jest dawcą Praw Ziemskich – i Stróżem Prawa ludzkiego, a Przepląt – Dawca Kosego Przeznaczenia (Przypadku) jest Panem Przysięgi – na niego się przysięgało, bo on w razie czego z nienacka mógł odstępcę od przysięgi ukarać. Także on jest symbolem przysięgi z tego powodu, że nie zdradził nigdy miejsca zakopania Taj Bogów. Został wyśledzony i zdradzony przez Plątwę-Przepigołę, ale sam dotrzymał Tajemnicy .

 A może tego dnia odrodziła się w Nielepicach Wiara Przyrody?! Całkiem możliwe, że przyszłość da nam odpowiedź na tę zagadkę.

CB.

Stadnina koni huculskich w Nielepicach

Winicjusz Kossakowski – Polskie runy przemówiły (nowe wydanie 2011) – część 4 (ostatnia): Wawrzyniec Surowiecki – „O charakterach pisma runicznego…”


Wydawnictwo Kraina Księżyca – Wydanie Internetowe 2011

© copyright by Winicjusz Kossakowski

® all right reserved by Winicjusz Kossakowski

Winicjusz Kossakowski – Polskie runy przemówiły – część 3

część 4 – str 201 i dalsze

To już niestety koniec książki Winicjusza Kossakowskiego Polskie runy przemówiły. Przypomina to zmagania Mariana Rejewskiego i jego grupy  nad złamaniem Enigmy, czy wcześniejszą mrówczą pracę polskich kryptologów nad sowieckim szyfrem z okresu Wojny 1920  – zwanym Rewolucją. Złamanie tego drugiego szyfru pozwoliło Polakom obronić Warszawę i zapobiec wielkiej europejskiej katastrofie w postaci bolszewickiego terroru na całym kontynencie. Złamanie tego pierwszego szyfru zapobiegło nie tylko – jak to się powszechnie przyznaje i pisze drugiemu rozlewowi czerwonego terroru z Moskwy na całą Europę, aż za Pireneje – ale być może zapobiegło rzezi Słowian przez Hitlera. Takie były przecież jego plany, a nie zrealizował ich bo polscy kryptolodzy odebrali mu 2 – 3 lat czasu (o tyle skrócili wojnę według obliczeń Anglików i Amerykanów). Ale jeśli tak, butni panowie Anglicy i Amerykanie, którzy mieliście nie tylko czelność wydać Polskę Stalinowi na następnych 50 lat rzezi, ale mieliście też czelność sobie przypisać tę zasługę a Polaków pominąć w Defiladach Zwycięzców – to przyjmijcie do wiadomości ten prosty fakt, że gdyby Hitler miał te dwa lata – to pierwszy miałby bombę atomową i pierwszy miałby rakiety z głowicami atomowymi – i w ogóle panowie Alianci – łącznie z Sowietami pofrunęlibyście milionami do anglosasko-sowieckiego Nieba.

Powyższe historie świadczą, że przedwojenne władze wojskowe w II RP nie były w ciemię bite – do łamania kodów zatrudniały matematyków i inżynierów – czyli osoby takie jak pan Kossakowski, a nie humanistów i polonistów. Ich praca dwukrotnie zmieniła Dzieje Świata.

Czy praca Winicjusza Kossakowskiego, znajdzie sojuszników w świecie nauki, solidnych analityków, kogoś kto ją wesprze, uzupełni, rozwinie?! I czy zmieni ona również wizję dziejów i przeszłości Tego Świata?! Czy też ta kryptologiczna praca Winicjusza Kossakowskiego doczeka się porządnej i dogłębnej analizy po takim samym czasie, po jakim świat się dowiedział o Rejewskim i Enigmie?! Jeśli zdarzy się to drugie, to nowe pokolenie badaczy doczeka być może w błogim samozadowoleniu emerytury w swojej Świątyni Cudów Nauki Polskiej, ale my wszyscy doczekamy,  zdaje się dużo wcześniej, kompletnego blamażu tejże „Świątyni”.  

O Marianie Rejewskim napiszemy kiedyś indziej w dziale Wielcy Polacy. Ostatnimi czasy nasz dział zerżnęła zdaje się Gazeta Wyborcza, łącznie z tytułem (a tytuł jest chroniony prawnie) i uprzedziła naszą publikację o Rejewskim.  Ale cóż nie mamy pretensji o zżynanie, ani wyprzedzanie – raczej dziwi nas, że Gazeta Wyborcza nie zdążyła się zająć Marianem Rejewskim jako Wielkim Polakiem przez poprzednie 20 lat. Choć tak na boku – zgodnie ze zwyczajami Internetowymi, jak jakiś pomysł się skądś podbiera to wypadałoby podać źródło, jeśli się za prawa nie płaci, albo się na nie powołać. Już raz jakaś „redaktorka” zerżnęła tam w 1994 całą serię artykułów ze „Stworzy i zduszy, czyli starosłowiańskich boginek i demonów”. Oczywiście wtedy też się na moją książkę nie powołali. Zrobiła niezłą kasę – 20 odcinków x 1.000 PLN. Taka uroda tej gazety, takie jej metody, taki „urok” – można by rzec, nieco „psi”.

Czesław Białczyński

Winicjusz Kossakowski – Aby język giętki


Jutro – 6 lipca opublikujemy ostatnią część  książki „Polskie runy przemówiły”!

CB

Winicjusz Kossakowski

Aby język giętki

 

Okazuje się, że idea J. Słowackiego: „Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa…” , w życiu codziennym jest niewystarczająca. Czasami trzeba ją czytać na wspak: „Aby głowa pomyślała (zrozumiała) to, co wypowie język giętki”.

Po opublikowaniu w internecie, przez Czesława Białczyńskiego, pracy „Polskie Runy Przemówiły”, zjawił się w mym domu dawno niewidziany kolega. Rozmowa potoczyła się w kierunku RUN.

-Czy zrozumiałeś jak działają runy?

– Ależ oczywiście. To proste.

– Ale czy jesteś przekonany?

– No – nie za bardzo.

– Jeżeli nie jesteś przekonany, to znaczy, że nie zrozumiałeś.

Krąg się zamyka.

Trzeba szukać innej drogi by dotrzeć do „przekonania”.

Jaka jest różnica pomiędzy  LITERĄ, RUNĄ GERMAŃSKĄ, a RUNĄ POLSKĄ?

1) Litera jest znakiem graficznym głoski. Jest wiele alfabetów literowych, a w każdym alfabecie, tym samym głoskom odpowiadają inne znaki. Każdy alfabet wymaga opanowania wszystkich znaków. Można stworzyć nowy alfabet przestawiając jedynie znaki i wszystko będzie w porządku.

2) Runy germańskie działają tak samo jak alfabet, są jedynie „znakiem graficznym głoski”. Germańskie słowo Runa jest makaronizmem słowiańskim o zmienionym znaczeniu – na  tajemnica.

3) Runy polskie ………..

Zdanie dokończymy później. Proponuję teraz nauczyć się wymawiania głoski zapisanej literką [Ł] w brzmieniu  zbliżonym do głoski [ L].

Bierzemy do ręki ołówek i kartkę.

1) Krótką kreseczką, rysujemy dolny ząb.

2) Do podstawy dolnych zębów dotykamy czubkiem języka i rysujemy go, proporcjonalnie dłuższą kreską skierowaną ukosem w górę.

3) Na środek języka kładziemy górne zęby, które również rysujemy krótką kreseczką, i wymawiamy [L].

Mam nadzieję, że wszyscy korzystający z narysowanej ściągawki potrafią wymówić prawidłowo runę [Ł].

Proszę zauważyć, że przy takim ustawieniu języka i zębów innej głoski nie da się wypowiedzieć.

Dla treningu zróbmy to samo z głoską L.

 

 

Krótką kreseczką rysujemy ząb górny. Do podstawy górnych zębów dotykamy końcówką języka, który rysujemy dłuższą kreską skierowaną ukosem w dół. Korzystając z tej ściągawki wypowiadamy głoskę [L].

A. Bruckner w pracy „Słownik etymologiczny języka polskiego” napisał, że „ Głoska Ł w wymowie ludowej- poprawił na – w wymowie chłopskiej, brzmi jak [U]”.

A. Bruckner nie znał run polskich i nie miał pojęcia, że denar Mieszka I zapisuje runami słowo ŁD, czyli Łada, że na „grocie z Rozwadowa” występuje runa Ł – i,  że te runy wypowiada się „po chłopsku”,  zbliżone brzmieniem do głoski [U], czyli obecnie aktualnym.

Skąd my to wiemy?

Spróbujmy narysować ściągawkę dla dla głoski [Ł] w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Zaczniemy od narysowania ściągawki pomocnej w wypowiadaniu głoski [U].

Przy wypowiadaniu głoski [U] układamy wargi w rodzaj trąbki i taką trąbką rysujemy.

Przy wypowiadaniu Ł usta układamy podobnie jak do wypowiedzenia głoski [U] i ściągamy je do środka. Aby to narysować wystarczy końcówkę [U] , czyli wargi, ścisnąć do środka. Powstanie znak podobny do greckiej wazy. Z takim pisaniem [Ł] spotkałem się jedynie w dwu wypadkach. W Polsce [Ł] pisano runą [U] z doczepionym wyróżnikiem – ogonkiem, który wskazywał, że głoskę wymawia się jak U, tylko  inaczej.

Pierwszy sposób jest dokładniejszy.

Wypada teraz dokończyć rozpoczęte wcześniej zdanie.

 Runy polskie nie są literami a systemem służącym do   zapisania głosek wypowiadanych przez człowieka . Korzystając z tego systemu, można zapisać każdą głoskę i w każdym języku.

Runa jest to rysunek układu narządów mowy przy wypowiadaniu głoski, działa podobnie do zapisu nutowego.  Jeżeli ułożymy narządy mowy tak jak wskazuje runa, innej głoski nie jesteśmy w stanie wymówić.

Podobnie jak, uderzając w jeden klawisz fortepianu, innej nuty nie wydobędziemy.

Jestem przekonany, że system runowy był pierwszym systemem zapisu mowy w kulturze europejskiej, który poprzez Etrusków trafił do alfabetu łacińskiego.

Alfabet grecki skorzystał z zapisu Etrusków, bez znajomości systemu, stąd runa [B], w „grece”, pracuje za głoskę [W] – itp.

W języku staropolskim słowo RUNA znaczyło – „stworzycielka”, w tym wypadku – „stworzycielka głoski”, z taką nazwą musimy się zgodzić, jest dokładną.

Ciekawy jestem, czy teraz trafiłem do „przekonań”?

Winicjusz Kossakowski

Białystok dn.  2. VII.2011r

Związek Wici – Strażnicy Wiary Przyrody: Józef Niećko, Ignacy Solarz, Stanisław Miłkowski

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 3 Lipiec 2011

Że rodzimowierstwo jako religia i nacjonalizm jako postawa życiowa i polityczna oraz koncept oparcia odrodzenia Polski na korzeniach rodzimych i ludowych wcale nie wiedzie zawsze do prawicy, lecz równie dobrze może się wiązać z lewicowością pokazuje poniższy opis trzech ważnych dla rodzimowierstwa postaci wywodzących się z przedwojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej ‘Wici”.  Są to Ignacy Solarz twórca Ulów – czyli uniwersytetów Ludowych, które nieustannie zwalczała i zamykała Sanacja, Józef Niećko i Stanisław Miłkowski – działacze i teoretycy, twórcy ludowej spółdzielczości i kierunku myśli społecznej nie mniej oryginalnego niż myśl zadrużna Jana Stachniuka – agraryzmu. Agraryzm co prawda zainicjowano w Niemczech i Danii, lecz powstał właściwie jako wytwór środkowo-europejskiej myśli filozoficznej a dzięki polskim teoretykom, tylko w Polsce Międzywojennej zyskał swoje pełne rozwinięcie i doprowadził do popularności oraz ugruntował – na dobrą sprawę po dzień dzisiejszy – pozycję partii chłopskiej w systemie politycznym. Agraryzm w takiej postaci był oryginalnym polskim wynalazkiem, który miał służyć odrodzeniu ducha narodowego i siły państwa. Miał więc wymiar nacjonalistyczny, ale agraryści głosili hasła lewicowe i byli zaliczani do lewicy – niekiedy skrajnej.

Kopiec w Niepołomicach – Tablica – Widok na Mogiłę i Kopiec Wandy [kliknij – powiększ]

To Józef Niećko i Ignacy Solarz i w ogóle cały Związek Wici, jako organizacja –  byli jednymi z czynnych inicjatorów usypania Kopca w Niepołomicach i Kopca w Bytomiu – Piekarach Śląskich.

Niepołomice – Kopiec grunwaldzki [foto: Rafał Ociepka]
Te kopce – podobnie jak Kopiec Kościuszki i Kopiec Piłsudskiego w Krakowie – to część wielkiego planu odtworzenia przez Strażników Wiary Przyrody systemu świętych monumentów na południu Polski.

Niepołomice – Kopiec grunwaldzki [foto: Rafał Ociepka – powiększ]

Strażnicy Wiary stanowili w związku Wici twarde jądro grupy pogańskiej głoszącej konieczność powrotu do korzeni i czerpania świeżych wartości z kultury ludowej.

Niepołomice – Kopiec grunwaldzki [foto: Robert Wilk – powiększ]

Ignacy Solarz był do tego wychowawcą młodzieży, twórcą uniwersytetów ludowych (Ulów) z których podobnie jak niegdyś z ariańskich uczelni promieniowała na kraj nowoczesna myśl filozoficzna, polityczna, idee tolerancji i równości ludzi, gdzie kształtowały się dziesiątki późniejszych patriotów i żołnierzy polskiego podziemia.

 


Zwany też Kopcem Powstańców Śląskich, ale miał być Kopcem Jana III Sobieskiego. Pierwotny pomysł rzucił Śląski Wernyhora Wawrzyniec Hajda. Kopiec usypany został z dużym nakładem pomocy Związku Wici.


„Śląski Wernyhora” – Wawrzyniec Hajda urodził się w 1844 roku w Bobrownikach (dziś dzielnicy Tarnowskich Gór. Do historii Śląska przeszedł jako ludowy poeta, autor wielu patriotycznych i religijnych strof. Był także inicjatorem akcji społecznych oraz – jak byśmy dziś powiedzieli – wielkim autorytetem moralnym. To właśnie Wawrzyniec Hajda, ociemniały po wypadku w kopalni starzec, 26 czerwca 1922 roku witał wkraczające do Piekar polskie oddziały i rozmawiał ze wzruszonym generałem Stanisławem Szeptyckim.
. Wśród wielu jego pomysłów mających na celu obronę języka polskiego i tożsamości narodowej był i ten dotyczący kopca.
Co ciekawe, kopiec miał powstać z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej i przejścia przez Piekary Jana III Sobieskiego z husarią. Hajda wydał odezwę do mieszkańców rodzinnej miejscowości i okolic tudzież do wszystkich Ślązaków. Na miejsce Kopca upatrzył sobie teren przyległy do piekarskiej Kalwarii – dziś stoi na nim Szkoła Podstawowa numer 4.

Kiedy władze pruskie inicjatywy Hajdy nie zaakceptowały, wraz z grupą podobnych mu zapaleńców zaczął sypać kopiec bez zezwolenia. Osadzono go za to w areszcie, ale – ze względu na inwalidztwo – dość szybko zwolniono. Śląski upór urzeczywistnił jego marzenia wiele, wiele lat później, już w odrodzonej Ojczyźnie, ale tej chwili Hajda nie doczekał.

[ Fragment z opracowania Grzegorza Gerlicha na temat działalności Wawrzyńca Hajdy „…Działania Hajdy związane z tworzeniem tzw. godek zmierzały – przy odwołaniu się do lokalnej tradycji, lokalnej wizji świata i człowieka, systemu aksjo-normatywnego – do swoistej reorientacji właśnie w zakresie „myśli ludu”, tego z czym się identyfikuje, i w zakresie tego, co nie tyle robi, ale winien robić. Hajda wielokroć głosił, że Ślązacy muszą zachować swoje tradycje, ale zarazem muszą uświadomić sobie, iż są Polakami, bo Ślązak z polskiego rodu, bo taka wola Boga”. Chodziło mu więc o obudzenie Górnoślązaków z – jak to określił Gerard Hajda – „narodowego letargu”. Szczególnie istotna jest  opinia przywołanego potomka Hajdy sformułowana w 2004 roku w czasie zwiedzania Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich:

           „Opowieści o dziejach Polski i zapowiadanie jej odrodzenia były dla tej ziemi bardzo ważne. Na pewno jest to ewenement w skali naszego kraju, że ktoś wykorzystywał gwarę, lokalną tradycję i przy wykorzystaniu znajomości własnej wiedzy o swoich potrafił tak skutecznie działać na rzecz polskości. O nas wtedy inni też pamiętali, działacze z Krakowa czy Wielkopolski. Ale Hajda to był prosty człowiek, i przez to, że był prosty umiał do prostych ludzi przemawiać, uczyć, że są Polakami.”

G. Hajda, dr, działacz polityczny i gospodarczy, m.in. były prezydent Zabrza (20.02.1987 – 21.01.1991). Następnie do śmierci prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego. Po mieczu krewny W. Hajdy. Był silnie zaangażowany w wydanie godek W. Hajdy…”

Kopiec Wyzwolenia – Piekary Śląskie. Z naszego punktu widzenia najciekawszą częścią historii Kopca Wyzwolenia jest ten fragment, który mówi o zmianie lokalizacji z tej ulubionej przez Wawrzyńca  Hajdę na tę wyznaczoną na Kocich Górkach – w miejscu gdzie jest naturalne wzgórze o wyniosłości 333 m. n. p.m. To wzgórze jest świętym Wzgórzem Wiary Przyrodzonej – ma swoją tradycję od niepamiętnych czasów. Tu właśnie przysięgali Powstańcy Śląscy i tutaj odbywały się różne ważne wydarzenia.

Oto fragment z historii powstania kopca:

„…Wreszcie nadarzyła się okazja w 1932 roku, kiedy zbliżała się 250. rocznica wiktorii wiedeńskiej. Zawiązano w Piekarach kolejny komitet budowy Kopca. Miejsce jego usytuowania zaproponował zastępca starosty świętochłowickiego, Wiktor Polok, wskazując na tak zwane Kocie Górki. Właśnie w tym miejscu, na zachodnim krańcu Piekar Śląskich składali przysięgę żołnierską powstańcy śląscy przed wyruszeniem do walki.
Rozciągał się stamtąd widok na Piekary, Bytom i całą czarną śląską okolicę ze wzgórka o wysokości 333 metrów nad poziomem morza. Było to miejsce uświęcone tradycją. Tu musztrowali się młodzieńcy z piekarskiego „Sokoła”. Pomysł zaaprobowano i powołano kolejny komitet budowy Kopca. …”.

Jak widać o położeniu kopca w tym właśnie miejscu zadecydował Wiktor Polok.  Kim był Wiktor Polok? To Towarzystwo Sokół – to samo które sypie Kopiec w Niepołomicach, to samo które wiąże się z Wiciowcami, w którym uczestniczy Stanisław Pagaczewski, które jest splecione z postaciami takimi jak Augustyn Świder (uczestnik trzech Powstań Śląskich), Wojciech Korfanty a wreszcie Wincenty Witos, w którego rządzie Korfanty był  wicepremierem i doradcą Witosa. W uroczystych otwarciach kopców w Bytomiu – Piekarach Śląskich i w Niepołomicach uczestniczyli przedstawiciele Sokoła ze Śląska i Małopolski, a także Wiciowcy – między innymi: Solarz, Miłkowski i Niećko. Tacy ludzie jak Wojciech Korfanty, Wiktor Polok, Augustyn Świder (bliski przyjaciel Wiktora Poloka), Wawrzyniec Hajda – to wielcy Ślązacy  i wielcy Polacy, o których jakoś dzisiaj milczy Ruch Autonomii Śląska, czy Związek Górnośląski.

„…O Hajdzie wszak mówiono podówczas, że Polskę kochał nade wszystko, mimo własnej biedy, wielu tragedii życiowych, śmierci kolejnych dzieci, także pierwszej żony, a wreszcie niechęci, a nawet prześladowań ze strony władz pruskich. Sam zresztą pisał i  twierdził, co utrwalił Jasionowski: „Być narodowcem, czyli miłośnikiem swojego narodu, to znaczy więcej miłować powszechne dobro niż swoją wygodę, więcej miłować niż siebie samego, a to mogą tylko wspaniałomyślne serca, zwyczajny zaś ludzie uważają chleb i miły spokój za najwyższe dobro i cel życia…”

Hajda zmarł kilka miesięcy po owych szczęśliwych pierwszych miesiącach Niepodległej  to jest 27 marca 1923 roku.”


 Tak się składa, że to oni i tacy jak oni podejmowali zawsze i w czasie Odrodzenia Polski i potem gdy była w potrzebnie , w czasie II Wojny, najbardziej radykalne działania tworząc oddziały powstańcze i partyzantkę – i niestety, jak Augustyn Świder (na ulicach Katowic), Ignacy Solarz czy Stanisław Miłkowski (w obozach koncentracyjnych III Rzeszy)– oddając życie dla ojczyzny.

Mój stryj Henryk Białczyński (deklaratywnie ateista) i ojciec Zygmunt Białczyński (deklaratywnie katolik) wychowani przez swojego ojca właśnie w takim klimacie i duchu oraz w takich wartościach, jakie niesie ze sobą rodzimowierstwo, bliscy byli tego samego ideowego skrzydła co opisani tutaj bohaterowie ze Związku Wici. Nie stronili oni od otwartej działalności politycznej ani od aktywności społecznej. Oni obydwaj byli członkami PPS w Krakowie (związani z przedwojenną spółdzielnią wydawniczą Czytelnik) i kontynuowali tradycje spółdzielcze wyrastające i  hołubione na krakowskim Łobzowie oraz w Bronowicach od czasów Kazimierza Tetmajera i Stanisława Wyspiańskiego. Tutaj działał też przed wojną Franciszek Sas-Zubrzycki (Święte Koło Czcicieli Światowida) i jego siostra Jadwiga Strokowa – działająca również w ludowym szkolnictwie i spółdzielczości, pisarka, nazywana Jadwigą z Łobzowa. Wszyscy oni są przykładem osób związanych ze Starosłowiańską Świątynią Światła Świata i byli czynnymi Strażnikami Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej a jednocześnie byli ludźmi zaangażowanymi w bardzo różne lewicowe organizacje społeczne i partie polityczne.

Klub sportowy Wici Białystok, drużyna piłkarzy  – 1946

Drogi tych ludzi rozeszły się po II Wojnie bardzo poważnie – dla autentycznych ruchów odtwarzających silną pozycję Polski i stanowiących autentyczne obywatelskie społeczeństwo nie było w PRL miejsca. Co za ironia ta nazwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa, zresztą ukradziona PSL-owcom tak samo jak Uniwersytety Ludowe z których komuna zrobiła kuźnie internacjonalistycznych działaczy pro-moskiewskich, manipulatorów propagandy,de facto bezideowców ślepo posłusznych jedynej słusznej sile, Wielkiemu Bratu i aparatowi terroru.     

Wielu z tych mocno zaangażowanych działaczy społecznych i politycznych próbowało do końca trwać i walczyć o demokratyczny kształt Polski, choćby we współpracy z komunistami.

Poznań 13 czerwca 1946 roku – Pierwszy powojenny protest społeczny – członkowie Związku Wici

Jak bardzo to było nierealne pokazał los Stanisława Mikołajczyka, który usiłował trwać w Polsce na prawym skrzydle PSL, a potem po jego klęsce Józefa Niećki, który co prawda doprowadził do tego że lewe skrzydło PSL przetrwało, ale przekształcone w kadłubowy twór zwany ZSL-em. Podobnie niedobitki PPS przetrwały po fuzji z PPR w łonie PZPR (między innymi mój stryj Henryk) – ale zostali oni skutecznie i całkowicie zmarginalizowani, albo posłani do piachu.

Im wszystkim zawdzięczamy TAKŻE przetrwanie idei pogańskich i Wiary Przyrody.

Im zawdzięczamy intensywne krzewienie idei sypania kopców bohaterom narodowym – sypania ich, jako spontanicznych pomników przez społeczności lokalne – a więc oddolne inicjatywy obywatelskie, sypanie ich w takich miejscach, gdzie kiedyś czczono pogańskich bogów.

Wiciarz skazany w Procesie Szesnastu, przeżył 99 lat.

(W marcu 1945 roku Adam Bień, wraz z innymi czołowymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, został podstępnie aresztowany przez NKWD i wywieziony do Moskwy, gdzie został skazany w tzw. „procesie Szesnastu” na pięć lat więzienia. Został osadzony na Łubiance. Wrócił z moskiewskiego więzienia w sierpniu 1949 roku[1] dzięki staraniom żony Zofii, sandomierzanki, absolwentki sandomierskiego Seminarium Nauczycielskiego; w sprawie męża Adama zwróciła się o pomoc do „wiciarza” Józefa Niećki, w owym czasie prezesa „odrodzonego” PSL, następnie członka Rady Państwa.)

Nie dziwi mnie wcale, że agraryzmu się dzisiaj nie przypomina, a jego twórców przysypuje popiołami zapomnienia – Nie dziwi mnie to dlatego, że jest to nadal  – podobnie jak idee Zadrugi – możliwa do zrealizowania TRZECIA DROGA – poza kapitalizmem drapieżnym, droga, która wiedzie wyłącznie przez prawdziwie obywatelskie społeczeństwo, droga która zaczyna się od odrodzenia duchowego i oparcia tego odrodzenia na słowiańskich korzeniach i kulturze ludowej.

CB

WICI  – Wielka pochwała chłopstwa jako siły współdziałającej z Przyrodą

Wici – starodawny sposób zwoływania wojowników i rycerzy na wyprawę wojenną.

Początkowo były to pęki sznurów z pismem węzełkowym – runami słowiańskimi, które rozsyłali kagani do terytorium Kaganatu SIS. Potem, w Średniowieczu  pęki z  łoziny lub powrozów rozsyłane przez króla do najważniejszych urzędników w regionie (wojewodów, starostów, kasztelanów), którzy dalej przekazywali je swoim podwładnym za pomocą posłańców używając systemu sztafetowego. W późniejszym okresie wici zostały zastąpione pisemnym listem zwołującym pospolite ruszenie.

Słanie wici wpisywane było do Libri Inscriptiopum Metryki Koronnej.

Obecnie, używane jako przenośnia, oznacza komunikat o ważnych sprawach.

Fragment artykułu Remigiusza Okraski na temat polskich agrarystów i działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej WICI – Ignacego Solarza, Stanisława Miłkowskiego i Józefa Niećki

Przedruk z Eko.org.pl: http://www.eko.org.pl/kropla/23/okraska.html

POD ZIELONYM

SZTANDAREM

W ostatnich latach kształtuje się zainteresowanie „wiejską ekologią”. Popularnością cieszy się rolnictwo przyjazne środowisku i konsumentowi („zdrowa żywność”) i ekoturystyka na obszarach wiejskich, docenia się wartości życia na prowincji i pracy na roli. W powszechnej świadomości zaczyna funkcjonować rozumienie zależności między ekspansją rolnictwa „przemysłowego” (wielkoareałowe, silnie nawożone monokulturowe uprawy) a niszczeniem ekosystemu, między wielkomiejską egzystencją a zanikiem wrażliwości na piękno przyrody, między coraz większym stechnicyzowaniem i zurbanizowaniem życia a chorobami cywilizacyjnymi i patologiami.

Dlatego też w ruchu ekologicznym rośnie popularność problematyki wiejskiej, a w ruchu ludowym – ekologicznej. Wbrew pozorom nie jest to jednak zjawisko nowe. Związki między ruchem ludowym a postawą ochroniarską mają długą historię, sięgającą pierwszych dekad naszego stulecia. Ruchem społecznym łączącym uznanie wartości wsi z problematyką ekologiczną był środkowoeuropejski agraryzm.

Agraryzm to doktryna powstała na przełomie XIX i XX w. w Europie Środkowej: w Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii oraz – w drugiej i trzeciej dekadzie – w Polsce. To właśnie w naszym kraju agraryzm przybrał najpełniejszą i najbardziej oryginalną postać. Jego najbardziej wyrazistą formą był tzw. agraryzm wiciowy, czyli powstały w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Zręby polskiego agraryzmu ukształtowali przede wszystkim Józef Niećko, Stanisław Miłkowski i Ignacy Solarz; głównymi ośrodkami organizacyjnymi tego środowiska były Warszawa i Kraków, a pismami w których propagowano ideały agraryzmu m.in. „Młoda Myśl Ludowa”, „Znicz”, „Wici”, „Zielony Sztandar”.

Agraryzm zasadzał się na przekonaniu o ogromnej wartości kultury ludowej, uprawy roli i życia wiejskiego. Osobowość mieszkańca wsi kształtowały trzy czynniki: praca na roli w ciągłej styczności z siłami przyrody, samodzielne prowadzenie gospodarstwa oraz egzystencja wśród ludzi o podobnym stylu życia. W efekcie chłopi stanowili warstwę cechującą się szczególnie cennymi przymiotami: zrozumieniem istoty przyrody i szacunkiem wobec jej praw, indywidualnością i samodzielnością, solidarnością grupową i poczuciem współodpowiedzialności za los innych, pracowitością, niechęcią wobec pochopnych i nieprzemyślanych posunięć. Także wieś jako układ społeczny charakteryzowała się wartościowymi cechami. Zdobywanie środków do życia opierało się wyłącznie o własną pracę – wg agrarystów to najbardziej uczciwa forma własności i dochodu, gdyż nie odbywa się kosztem innych. Silnie rozwinięta była u chłopów odpowiedzialność za dobro wspólne, a kondycję całej zbiorowości stawiano wyżej niż interes jednostek. Od tych postaw zdarzały się odstępstwa, głównie na skutek ekspansji etosu wielkomiejskiego. Miejskie ideały, zwłaszcza związane z gospodarką kapitalistyczną i uznaniem zysku jako wartości najważniejszej, oddziaływały negatywnie na kondycję wiejskich wspólnot. W ich następstwie lekceważy się przyrodę, powstają formy własności oparte na wyzysku, egoizm zwycięża poczucie wspólnoty. Na mentalność mieszkańców wsi negatywny wpływ miał także wielowiekowy ucisk pańszczyźniany. W efekcie kondycja wsi odbiegała od ideału – konieczne były zatem daleko posunięte zmiany.

Agraryści uważali, że kultura ludowa winna stać się podstawą etosu narodowego, a nawet ogólnoludzkiego. Pozwoliłoby to zażegnać kryzys kulturowy i społeczny epoki industrialnej. Szacunek dla przyrody, utrzymywanie się z pracy własnych rąk, solidarność międzyludzka – to cechy mające stać się podstawą nowego społeczeństwa. W sferze gospodarki postulowano zastąpienie kapitalizmu systemem ekonomicznym opartym na rodzinnych gospodarstwach rolnych, dobrowolnej spółdzielczości i własności samorządowej. Poprzez edukację zamierzano upowszechnić wartości kultury ludowej i myśli humanistycznej. W ich wizji Polska miała być krajem z systemem własności pozbawionym znamion wyzysku, opartym o samorządność obywatelską, z etosem kulturowym bazującym na wartościach kultury ludowej.

Wspomniane przekonanie o szczególnej osobowości chłopa, ukształtowanej m.in. przez pracę na roli i bytowanie w ciągłej styczności z siłami przyrody, stało się fundamentem ekologicznej postawy agrarystów. Ich zdaniem życie w otoczeniu fauny i flory wpływa nader dodatnio na człowieka, pozwala zrozumieć rytm natury – i dostosować się do niego. Oczywiście, człowiek przyrodę przekształca, jednak w przypadku chłopa mamy do czynienia nie z próbą podporządkowania sobie natury, lecz z harmonijną współpracą z nią. Podczas pracy na roli rodzi się szczególny stosunek do przyrody, traktowanej jako żywicielka, dawczyni środków niezbędnych do życia. Rolnik potrafi uszanować przyrodzone właściwości natury, zrozumieć zależności między własnym działaniem a zmianami w łonie ekosystemu. W efekcie mamy szczególne i niespotykane u innych warstw poczucie głębokiego związku z przyrodą. Nie jest to sztuczne i obłudne zachwycanie się nieskażoną przyrodą, typowe dla ludzi z miasta. Chłop ingeruje w przyrodę, całe jego życie jest jej przekształcaniem – jednakowoż zna granice, jakich nie można przekroczyć. Tadeusz Chrobak w pracy „Filozoficzne przesłanki agraryzmu” omawiając koncepcję Ignacego Solarza stwierdza: „Ludzie żyjący na wsi dążą do wytworzenia harmonii między światem przyrodniczym, ziemią-matką a sobą”. Zaś działacz agrarystyczny Jerzy Kuncewicz pisał w artykule „Ideologia ludowa a rzeczywistość”: „Rolnik nie tyle włada nad przyrodą, ile współdziała z nią”.

Związek chłopa z przyrodą ma charakter nieomal mistyczny. Spędzając życie pośród pól, łąk i lasów, odczuwa głęboki i nierozerwalny związek z przyrodą. Solarz w artykule „Wzajemne wpływy cywilizacyjne miasta i wsi” pisał: „Ziemia, będąc wsi matką karmiącą, przywiązała ją mocno do siebie, a potężna, mądra przyroda przypominała ludziom wsi wielką ich zależność od siebie, od Boga”. Na łamach „Wici” pisano: „Musimy czuć tajemnego ducha ziemi, wody i słońca – z duchem onym w jedności żyć, z nim się zespolić”. Ten związek z przyrodą jest dla człowieka niezwykle korzystny, można rzec nawet, iż bytowanie takie jest optymalne dla rodzaju ludzkiego, zapewnia równowagę psychiczną i dobrą kondycję fizyczną. Stanisław Miłkowski w artykule „Agraryzm jako ideologia wsi i Polski” pisał: „Tylko osobista praca na ziemi, na wolnym powietrzu i słońcu stwarza warunki do normalnego i harmonijnego rozwoju indywidualnych wartości fizycznych i moralnych człowieka. Okazuje się, że ziemia nie tylko dostarcza ludzkości środków żywnościowych, ale jedynie ona stwarza normalne i przyrodzone warunki do bytowania gromad ludzkich”. Takie przekonanie o dobroczynnym wpływie obcowania z przyrodą determinowało krytykę postaw, które zasadzały się na porzuceniu pracy na roli, odseparowaniu od sił natury. Najbardziej zaś sprzyjały temu procesy industrializacyjne i urbanizacyjne. Ekspansja przemysłu i związany z nią rozwój miast, były traktowane przez agrarystów jako tendencje ze wszech miar negatywne.

Miasta traktowali jako przeciwieństwo wsi. Wynikało to z odseparowania w nich człowieka od sił przyrody. Miłkowski w rozprawie „Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego” pisał o mieście: „To sztuczne skupisko ludzi, oderwanych od natury /…/ staje się źródłem wynaturzania się człowieka”. W innym miejscu dodawał: „Miasto jako sztuczne siedlisko /…/ degeneruje człowieka fizycznie i moralnie, zabija w nim siły twórcze, mechanizuje go. /…/ Oderwanie człowieka od łona natury i przerzucenie go na bruk miejski jest równoznaczne z pozbawieniem go dopływu żywotnych soków, które człowiek czerpie w bezpośrednim współżyciu z przyrodą. Tak, jak roślina wyrwana z ziemi ginie szybko – to samo dzieje się i z człowiekiem/…/”. Solarz na opisanie różnicy między życiem na wsi i w skupiskach miejskich ukuł dwa terminy: „cywilizacja Słońca” (wieś) i „cywilizacja zegarka” (miasto). Tadeusz Chrobak omawiając koncepcje Kuncewicza stwierdza: „/…/uważa, że przyczyna niezadowolenia jednostki związana jest z zerwaniem bezpośrednich związków społeczeństwa zurbanizowanego z przyrodą. Pozbawiona ona została/…/ możliwości odkrycia sensu życia, który zawarty jest w nieskończoności świata. /…/Współczesny świat społeczności globalnej zorganizowanej na zasadach mechanistycznych redukuje, rozbija i deprecjonuje człowieka”. Miłkowski w „Walce o nową Polskę” pisał: „Urbanizacja /…/ dała człowiekowi komfort życiowy, zewnętrzny blichtr, dała mu formę, ale nie dała mu głębszej treści. W kalejdoskopie zmiennych wrażeń, szybko przemijających sensacji, wtłoczony między martwe mury, ogłuszony hałasem huczącego miasta – człowiek coraz trudniej odnajduje cel i sens swojego życia”.

Szczególnie niekorzystny wpływ na człowieka mają miasta epoki industrialnej, których rozwój poddany jest logice przemysłowej ekspansji. Współczesne ośrodki miejskie separują człowieka od przyrody, a egzystencja w nich jest niezgodna z naturalnym porządkiem. W wyniku ekspansji technicznych wynalazków człowiek staje się jedynie dodatkiem do maszyny, także czas wolny spędza w przestrzeni stechnicyzowanej do granic możliwości. W otoczeniu niemal pozbawionym przyrody zatraca wrażliwość na istotę natury, jawi mu się ona jako wroga, pozbawiona znaczenia i będąca obiektem podboju.

Agraryści nie negowali konieczności rozwoju technologicznego. Wiele wynalazków ma charakter pozytywny i umożliwia eliminację dotychczasowych bolączek. W „Agraryzmie jako formie przebudowy ustroju społecznego” Miłkowski pisał: „Nie chodzi tutaj o głoszenie hasła powrotu do natury i wyrzeczenia się najnowszych zdobyczy kultury. To byłoby i nierealne i niecelowe”. Zwracali jednak uwagę na szkodliwość bezgranicznej wiary w postęp technologiczny jako lekarstwo na wszelkie bolączki. Anna Golec w pracy „Agrarystyczne koncepcje gospodarcze” stwierdza: „Agraryzm głosił potrzebę zachowania równowagi duchowej, którą zapewnia człowiekowi współpraca z przyrodą. Nie oznaczało to negacji postępu technicznego, ale było wyrazem troski o stan psychiczny jednostek i całego społeczeństwa”.

Stanisław Miłkowski

(1905-1945) był działaczem ruchu ludowego, czołowym teoretykiem polskiego agraryzmu, publicystą, propagatorem spółdzielczości, członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego. Zmarł w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen.

Między liberalizmem a komunizmem [Stanisław Miłkowski]

Fragment z : http://lewicowo.pl/varia/viewpub/tid/2/pid/56

Remigiusz Okraska

07 lis 2009

Ruch ludowy bez naukowego opracowania swych podstaw nie osiągnie tego, do czego dąży. Czas więc najwyższy podjąć pracę w tym kierunku – pisał w 1932 r. zaledwie 27-letni Stanisław Miłkowski. W ciągu kilku następnych lat stworzył jedną z najciekawszych doktryn ideowych w historii Polski.

Cóż my możemy przeciwstawić /…/ komunizmowi czy nacjonalizmowi? Tamte kierunki wychowują swoich ludzi na bogatej literaturze, a my /…/ w kółko powtarzamy, że chłop powinien rządzić państwem, bo stanowi większość, chłop potęgą jest i basta… siła leży w ludzie… i na tym koniec. /…/ Ruch ludowy bez naukowego opracowania swych podstaw nie osiągnie tego, do czego dąży. Czas więc najwyższy podjąć pracę w tym kierunku – pisał w 1932 r. zaledwie 27-letni Stanisław Miłkowski. W ciągu kilku następnych lat stworzył jedną z najciekawszych doktryn ideowych w historii Polski.

***

Urodził się 6 czerwca 1905 r. we wsi Sikorzyce nieopodal Dąbrowy Tarnowskiej. Jego rodzice byli niezamożnymi właścicielami 3-hektarowego gospodarstwa. Mimo to zdecydowali się na wyrzeczenie, jakim było finansowanie nauki syna. W 1926 r. ukończył gimnazjum w Tarnowie i zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po trzech latach zrezygnował z niej na rzecz prawa, którego absolwentem został w 1934 r.

Tuż po rozpoczęciu studiów został członkiem Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej – organizacji studentów sympatyzujących z ruchem ludowym, pochodzących z rodzin wiejskich. W oddziale krakowskim był jednym z liderów sekcji pracy społecznej, przewodniczącym komitetu prasowego, a w roku akademickim 1929/30 wybrano go prezesem. Współpracował także z Ludowym Związkiem Artystyczno-Literackim „Promieniści”. Grupa stawiała sobie za cel „oświecanie” środowisk wiejskich przez pochodzących z nich inteligentów, którzy po studiach mieli wracać na wieś i propagować wzorce ogólnonarodowe. Dość anachroniczny, bo odtwarzający wzorce z początków wieku, program szybko przestał wystarczać Miłkowskiemu. W 1929 r. na łamach „Promienia”, organu grupy, odwracał tę optykę: Lud nasz ma swoją bardzo wartościową kulturę, której twórcą był on sam, bo nie przejął jej znikąd. /…/ kultura ludowa niezawodnie stanie się tworzywem przyszłej kultury polskiej. Ta dość naiwna wizja, była zapowiedzią bardziej dojrzałych rozważań.

W 1929 r. Miłkowski należał do osób, które poparły secesję młodych ludowców z Małopolskiego Związku Młodzieży, opanowanego wówczas przez sanację. Utworzyli oni wojewódzką strukturę Związku Młodzieży Wiejskiej RP, zwanego „Wiciami”. W latach 1930-31 był wiceprezesem krakowskiego ZMW, po przekształceniu go w spółdzielnię pełnił w l. 1931-32 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej, a kolejne dwa lata – prezesa zarządu. Wchodził także w skład redakcji organu prasowego, pisma „Znicz”. W roku akademickim 1930/31 był prezesem Ogólnopolskiego Związku Akademickiego Młodzieży Ludowej. Wreszcie, w latach 1932-34 ukończył Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy na Wydziale Rolnym UJ.

Był to okres fermentu ideowego wśród młodych ludowców. „Dorosły” ruch ludowy nie miał im nic do zaoferowania – najpierw podzielony na trzy skłócone ugrupowania, a po zjednoczeniu w Stronnictwie Ludowym nie potrafiący wyjść poza zaklęty krąg doraźnego politykierstwa, które po maju 1926 r. pozbawione było nawet roli, jaką posiadało w zwykłej demokracji. Miłkowski negatywnie ocenił brak wizji ideowej. „Dorosły” ruch ludowy koncentrował się na wyborach, obsadzeniu posad, na hasłach i obietnicach, natomiast nie formułował koncepcji i szczegółowych propozycji rozwiązań konkretnych problemów.

Druga przyczyna fermentu wśród młodej inteligencji ludowej była ważniejsza niż spór ze „starymi”. Wielki kryzys gospodarczy przełomu lat 20. i 30. postawił pod znakiem zapytania sens liberalnego kapitalizmu. W Polsce kryzys nie tylko skutkował znacznym spadkiem poziomu życia, a w przypadku wsi dotkliwą nędzą, ale także obnażył skutki ślimaczego tempa przeobrażeń prospołecznych. Kapitalizm okazał się niewydolny, a polski w dodatku archaiczny.

***

W takich realiach Miłkowski został czołowym ideologiem niezależnej młodzieży wiejskiej. Różnym kierunkom polityczno-społecznym, jak liberalizm, socjalizm, komunizm itp. przeciwstawiamy kierunek nowy, rodzący się obecnie z żywiołową siłą /…/; kierunkiem tym jest agraryzm – pisał w 1930 r. w pierwszym numerze „Znicza”. Wkrótce miał stać się najbardziej oryginalnym ideologiem tego nurtu.

Agraryzm był popularny m.in. w Szwajcarii, Niemczech, do pewnego stopnia w krajach skandynawskich. Najsilniej rozwinął się jednak w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie warstwa chłopska była liczniejsza, kultura ludowa wciąż żywa, w kształtowaniu tożsamości młodych narodów ważną rolę pełniły rozmaite „chłopomańskie” wizje, istniało także poczucie odrębności od „starych”, przemysłowych narodów Europy Zachodniej. Agraryzm bułgarski, jugosłowiański i czechosłowacki eksploatował właśnie takie wątki, wzbogacone o przekonanie o szczególnej roli i wartości warstwy chłopskiej jako tej, która stanowi większość obywateli, zapewnia narodowi pożywienie oraz żyje z „uświęconej” pracy na roli, w harmonii z przyrodą, kultywuje „odwieczne” obyczaje itp.

[…]

***

Stanisława Miłkowskiego aresztowało Gestapo 26 sierpnia 1944 r. Najpierw przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a w marcu 1945 r. trafił do obozu w Bergen-Belsen. Zmarł tam z wycieńczenia tuż przed końcem wojny.

Zygmunt Zaremba w swych wspomnieniach „Wojna i konspiracja” pisał: Idea stworzenia podstaw programowych współpracy robotniczo-chłopskiej znalazła w Miłkowskim entuzjastę. Czy można właśnie do niego zastosować takie określenie? Zawsze pozostawał chłodnym /…/ – nie pamiętam jednego uniesienia czy poddania się rojeniu o przyszłości – zawsze realistyczny, przy tym uparty i konsekwentnie zdążający do swego. A jednak, czy upór w przeprowadzaniu swej idei nie jest swoistym wyrazem wewnętrznego entuzjazmu? /…/ kiedy później opracowany przez nas obu „Program Polski ludowej” nie stał się dla ludowców tym, czym był dla nas, Miłkowski cierpiał i nie krył tego przede mną. Ale nie tracił swego uporu: Mimo wszystko zrobiliśmy rzecz trwałą. Nie dziś, to jutro muszą nasze ruchy znaleźć wspólny język.

Miłkowski propagował ideał Polski Ludowej – sprawiedliwej, egalitarnej i nowoczesnej – i do niego dążył. Po roku 1945 zwycięscy komuniści przejęli ten termin przedwojennych ludowców i socjalistów. Wymownym, ni to gorzkim, ni to ironicznym faktem jest to, że po kilku dekadach szkalowania agraryzmu jako ideologii bądź to burżuazyjnej, bądź to zbyt mało postępowej, w roku 1988, czyli tuż przed końcem PRL-u, wznowiono oficjalnie przedwojenne prace Miłkowskiego. Pięć lat wcześniej „Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego” i „Walka o nową Polskę” zostały wydane przez podziemne wydawnictwo związane z „Solidarnością”. Tyle właśnie miał PRL wspólnego z Polską Ludową Miłkowskiego i socjalistów.

Pisze w zakończeniu artykułu Remigiusz Okraska

Do przeczytania całości zapraszamy na http://lewicowo.pl/varia/viewpub/tid/2/pid/56

 

Polecamy także gorąco inną pracę Remigiusza Okraski Społeczeństwo obywatelskie w programie ZMW RP „WICI”

http://realia.com.pl/pdf/5_2008/10_05_2008.pdf

 

Ignacy Solarz

Ignacy Solarz (ur. 28 grudnia 1891 w Ołpinach, zm. 1940) – polski pedagog, działacz ruchu ludowego i spółdzielczego, założyciel Uniwersytetów Ludowych.

Był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz Stronnictwa Ludowego.

Został zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.

Ignacy Solarz i jego uniwersytet ludowy, 1924-1939
materiały z seminarium naukowego, odbytego w Warszawie 5. i 6. X. 1962 r. Wybór i opracowanie: Feliks Popławski i Stanisław Dyksiński.
[Wyd. 1.]

Published 1965 by Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza in [Warszawa] .
Written in Polish.

Wolnościowy agraryzm Ignacego Solarza

Tytuł oryginału: „Wiejski Abramowski. Wolnościowy agraryzm Ignacego Solarza”
Autor: Remigiusz Okraska
Źródło drukowane: „Inny Świat”, nr 15 (styczeń 2002)
Źródłointernetowe: „Obywatel”

Ze strony: http://wolnemedia.net/historia/wolnosciowy-agraryzm-ignacego-solarza/

Opublikowano: 14.07.2007

„Trza stawiać dom nowy, na własnym gruncie, na górze, trwały, niezależny, własnymi rękami”
Ignacy Solarz

Postać Ignacego Solarza jest dzisiaj niemal zupełnie zapomniana. Choć jego dorobek, koncepcje i działalność porównywalne są do dokonań Edwarda Abramowskiego nie sposób mówić o zbliżonej popularności i recepcji poglądów w przypadku Solarza i autora „Zmowy powszechnej przeciw rządowi”. Gdy piewca „Rzeczypospolitej przyjaciół” zajmuje znaczące miejsce nie tylko w łonie kultury narodowej, ale i w kręgu zainteresowań środowisk krytycznie nastawionych wobec państwowo-kapitalistycznego status quo, to Ignacy Solarz nie inspiruje dzisiaj niemal nikogo.

Dziwi taka sytuacja, gdy uświadomimy sobie, jak wiele podobieństw łączyło Abramowskiego i Solarza. Obaj klucza do zmian społeczno-systemowych poszukiwali w przewartościowaniach o charakterze moralnym i etycznym („rewolucja” w sferze świadomości), obaj kładli nacisk na rozwój demokracji rozumianej nie jako władza większości nad mniejszością, lecz jako aktywny udział wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich własnej egzystencji (samoorganizacja społeczna), obaj uznawali wartość różnorodności i pluralizmu postaw, zachowań i wyborów światopoglądowych oraz ich rolę w tworzeniu autentycznie wolnego społeczeństwa, obaj podkreślali istotną rolę kooperatyzmu i spółdzielczości w poszerzaniu zakresu wolności, godności i sprawiedliwości.

Oczywiście widocznych jest również sporo różnic między obiema postaciami. Abramowski przede wszystkim był ideologiem, Solarz zaś znacznie mniej uwagi poświęcał tworzeniu spójnego systemu światopoglądowego, skupiając się na praktycznej działalności. Być może takie właśnie rozłożenie akcentów zadecydowało o zróżnicowanej popularności: po Abramowskim zostały liczne pisma i rozprawy, dzieło życia Solarza zniszczyli hitlerowscy i komunistyczni włodarze. Ważną rolę odegrał też zapewne fakt pierwszeństwa Abramowskiego – zmarły w 1918 r. myśliciel i działacz społeczny mógł zostać uznany za prekursora pewnych idei i rozwiązań, niemniej jednak wkład Solarza w ich rozwój i realizację zasługuje na podobne uznanie i pamięć.

Ignacy Solarz urodził się 28 grudnia 1891 r. we wsi Ołpiny nieopodal Jasła. Działalność społeczną na większą skalę rozpoczął na początku trzeciej dekady XX stulecia. Związał się z ruchem ludowym, został członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, która to organizacja była środowiskiem kształtowania i popularyzacji idei agrarystycznych. Solarz prezentował w łonie ruchu agrarystycznego bardzo konsekwentne stanowisko jeśli chodzi o dowartościowanie roli wsi i rozwoju spółdzielczości. Pracował przez pewien okres jako instruktor-doradca kółek rolniczych, z biegiem lat coraz większą uwagę poświęcał procesowi tworzenia ruchu spółdzielczego: inspirował zakładanie spółdzielni w różnych działach gospodarki, uczestniczył w tworzeniu spółdzielni i ich związków, propagował idee spółdzielczości w prasie rolniczej i ludowej, uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach spółdzielców. W 1931 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego (ugrupowania powstałego z połączenia wszystkich znaczących partii chłopskich), pozostając na jego radykalnym skrzydle.

W 1924 r. został współzałożycielem uniwersytetu ludowego w Szycach, gdzie kształcił młodzież w duchu ideałów humanistycznych. Po likwidacji placówki z nakazu władz sanacyjnych w roku 1932 Solarz, wraz z żoną Zofią i przy pomocy swoich wychowanków, rozpoczął podobną działalność w Gaci Przeworskiej. Wykłady prowadzone przez Solarza w miejscowej siedzibie „Wici” zostały zakazane przez władze, a sam budynek zamknęła policja („wiciarze” na pokrytych policyjnymi pieczęciami drzwiach umieścili napis „Zbudzonego ducha nie zapieczętujesz”). Dążąc do niezależności, ze składkowych pieniędzy zakupili w tej miejscowości parcelę, na której przy pomocy okolicznych młodych ludowców postawili budynek Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego na Gackiej Górce, gdzie pracę z młodzieżą prowadzono do wybuchu II wojny światowej. W międzyczasie Solarz rozwijał działalność spółdzielczą, publikował artykuły i rozprawy, jeździł po kraju z odczytami propagującymi nie tylko rozwiązania gospodarcze, ale i założenia jego koncepcji społecznych i filozoficznych. Opublikował m. in. „Wiejski Uniwersytet Orkanowy”, „Spółdzielnie Zdrowia”, „Główne czynniki kształtujące duchowość człowieka wsi” oraz „Wzajemne wpływy cywilizacyjne i kulturalne wsi i miasta”. Od swoich wychowanków otrzymał przydomek „Chrzestnego”, mający symbolizować troskę i zaangażowanie Solarza w dzieło kształtowania charakterów młodzieży. Po wybuchu wojny w 1939 r. kontynuował działalność spółdzielczą (uniwersytet ludowy został zamknięty), jednak już w początkach 1940 r. został w niewyjaśnionych do końca okolicznościach aresztowany przez Gestapo i wkrótce stracony. W czasie wojny i po jej zakończeniu wychowankowie „Chrzestnego” oraz żona Solarza próbowali kontynuować jego dzieło, jednak warunki polityczne nie sprzyjały rozwojowi autentycznej spółdzielczości, zaś dyskusje dotyczące światopoglądu i ideałów wychowawczych były utrudnione. Odwołania do dziedzictwa Solarza pojawiały się sporadycznie w łonie środowisk ludowych (koncesjonowanych i niezależnych), jednak nawet po roku 1989 trudno mówić o znaczącej recepcji i próbach praktycznej realizacji jego idei.

Światopogląd Ignacego Solarza możemy określić jako humanistyczny. W centrum zainteresowania leżało dobro człowieka, troska o jego wszechstronny rozwój i godziwe życie. Jednak chcąc zrozumieć istotę jego poglądów należy odróżnić je od szerokiej gamy odmiennych stanowisk określanych podobnym mianem. Solarz wpisywał się ze swoimi koncepcjami i ideami w szerszy nurt zwany agraryzmem. Nie sposób zatem abstrahować od jego głównych założeń chcąc zrozumieć postawę „Chrzestnego”. Podobnie jak inni agraryści, Solarz szczególny nacisk kładł na obserwację i próbę zrozumienia charakteru człowieka, który został ukształtowany w środowisku wiejskim, w styczności z przyrodą i pracą na roli, w atmosferze ożywionych więzi międzyludzkich i wspólnotowości. Wieś i związane z nią formy organizacji życia zbiorowego oraz towarzyszące im stosunki społeczne traktuje Solarz jako naturalne, tj. mające niezwykle długie tradycje oraz odpowiadające predyspozycjom natury ludzkiej.

Cd na stronie: http://wolnemedia.net/historia/wolnosciowy-agraryzm-ignacego-solarza/

 

Spojrzenie w głąb UL-a

Piotr Bielski

Ze strony: : http://zielona.org/UL

Na rubieżach współczesnej techno – cywilizacji, w dawnych dworkach zbierają się ludzie, młodzi wiekiem lub duchem, miejscowi i przyjezdni, zasiadają w kręgu, spożywają posiłek, uczą się haftu, animacji kulturalnej, tworzenia koszy z wikliny, dzieląc się radością i problemami… Utopia? Tak, ale bardzo pożyteczna i mająca ponad 150-letnią tradycję.

Romantyzm i wieś

Ruch uniwersytetów ludowych (UL) zapoczątkował duński teolog, filozof, poeta i kaznodzieja Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Był on twórcą koncepcji zespolenia szkoły z życiem, celem ożywienia kultury ludowej i rozwoju duchowego społeczeństwa. Był zwolennikiem idei „szkoły dla życia” – od przekazu książkowego cenił wyżej „żywe słowo”, dochodzenie do prawdy w dialogu z wymianą doświadczeń życiowych obywateli wszelkich warstw społecznych. Bezpośrednie doświadczenie znaczyło dla niego więcej niż teoria. Sprzeciwiał się również: stosowaniu kar cielesnych, instytucji egzaminu i bezrefleksyjnemu uczeniu „na pamięć”, uważając, że jednostka musi odnaleźć radość w procesie kształcenia, by zdobyć trwałą wiedzę. Pragnął, aby szkoły ludowe były otwarte dla wszystkich obywateli, dążących do doskonalenia się, niezależnie od ich wieku. Wskazywał również na potrzebę dostosowania społeczeństwa, szkoły i jednostki do rytmu i porządku przyrody.

W 1844 r. w duńskim Rødding jego zwolennicy założyli pierwszy na świecie UL, wkrótce znajdując naśladowców na obszarze Szwecji i Prus.

Z ziemi duńskiej do Polski

Jako pierwszy polski UL zazwyczaj wymienia się inicjatywę dziesięciodniowych kursów pszczelarstwa i ogrodnictwa dla młodzieży, uzupełnionych o nielegalne pogawędki polityczne, prowadzonych od 1891 r. przez Towarzystwo Pszczelarsko-Ogrodnicze Maksymiliana Malinowskiego i Jadwigi Dziubińskiej.

W niepodległej Polsce pionierem był ks. Antoni Ludwiczak, pedagog wielokrotnie odwiedzający Danię i zainspirowany tamtejszymi wzorcami. Założył on, pozostający pod opieką Towarzystwa Czytelni Ludowych, Uniwersytet Dalkach (poznańskie, 1921 r.).

Ruch uniwersytetów ludowych rozwijał się bujnie w międzywojennej Polsce, mając oparcie w ruchu ludowym (Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”), dążącym do afirmacji i rozwoju kultury wiejskiej poprzez budowę czytelni i domów ludowych, zakładanie szkółek drzew owocowych, kursy przysposobienia rolniczego, występy zespołów teatralnych.

W ruchu tym pojawiła się charyzmatyczna postać Ignacego Solarza, który dokonał wyjątkowej adaptacji idei Grundtviga do polskich realiów, tworząc wraz z małżonką Zofią i rzeszami chłopskiej młodzieży uniwersytety ludowe w podkrakowskich Szycach i Gaci Przeworskiej (okolice Jarosława).

Cywilizacja Słońca vs. cywilizacja zegarka

Ignacy Solarz uważał się za kontynuatora myśli wielkiego Duńczyka. Był propagatorem agraryzmu, uznając, iż warunki przyrodnicze kształtują mentalność człowieka. Przeciwstawiał kulturę wiejską kulturze miejskiej. Chociaż dostrzegał zalety obu kultur, opowiadał się za obroną wiejskiej, a nawet za „schłopieniem miast”, czyli przyjęciem przez mieszkańców miast pozytywnych cech wsi, takich jak „hart, wytrwałość, zaradność, cierpliwość, zrównoważenie oraz optymizm”.

Piętnował zjawisko „pańszczyzny psychicznej wsi wobec miasta” – brak wiary chłopstwa we własne siły oraz jego poczucie niższości. Propagował literaturę i pieśń ludową – wyjątkowo egalitarną formę sztuki, wolną od podziałów na twórców i wykonawców. Najbardziej obawiał się wykorzenienia – żyjącej wedle rytmu natury – wiejskiej „cywilizacji Słońca” przez miejską „cywilizację zegarka” i wyparcia norm moralnych przez „prawa rynku”.
Poszukiwał ogólnoludzkiego sensu rytuałów religijnych, takich jak np. dzielenie chleba. Chciał, aby jego wychowankowie stosowali te same zasady etyczne w życiu prywatnym i publicznym.

Zdaniem znawcy historii uniwersytetów ludowych, Tomasza Maliszewskiego, najcenniejsze elementy dziedzictwa Solarza to „samorządność, idea spółdzielczości, człowiek w centrum wszelkiej działalności edukacyjnej, emancypacja mieszkańców wsi”.

Ciężki kawałek chleba

Uniwersytety ludowe były projektami politycznie „wrażliwymi”. Znamienny jest przykład represji, jakim poddała Solarza sanacyjna władza, zamykając w 1931 r. Uniwersytet w Szycach.

W epoce międzywojennej powstało ponad 30 „uli”. Ich misją było włączanie do społeczeństwa rzesz młodych ludzi. Warto wspomnieć o pracy licznych „uli”, które dążyły do integracji mniejszości narodowych ze społeczeństwem, np. placówek Liceum Krzeminieckiego na Wołyniu, Uniwersytetu Chłopskiego w Grzędzie (lwowskie), Białostockiego Uniwersytetu Wiejskiego w Żernej. Spośród nich najdłużej istniał powstały w 1932 r. Uniwersytet Ludowy w Michałówce na Wołyniu.

Powstanie zależnej od ZSRR Polski, z nazwy „ludowej”, oznaczało pogwałcenie autonomii i wypaczenie charakteru tych placówek poprzez włączenie „uli” w dziejową misję socjalistycznej przebudowy wsi i ideologiczny trening nauczycieli celem „wykształcenia naukowego poglądu na świat”. Jednocześnie komunistyczna władza oferowała znacznie większe wsparcie dla podporządkowanych ZMP/ZSMP wiejskich uniwersytetów niż czyniła to II RP, a obecnie III RP.

Upadek PRL-u pociągnął za sobą rozwiązanie większości uniwersytetów ludowych, gdyż nowa władza wolała widzieć w tych instytucjach „czerwone kuźnie”, nie dostrzegając w nich wielkiego potencjału oddolnej budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Cd na stronie: http://zielona.org/UL

 

Nadwiślański Ghandi – Ignacy Solarz

 

„Wychowanie jest sztuką nad sztukami.”

Zalecał wychowawcom, by powierzone im dzieci wychowywali w takich warunkach, w jakich przyjdzie im żyć w przyszłości, by uczestniczyli w wyborze najodpowiedniejszej drogi życiowej ucznia a droga ta winna być spójna ze zdolnościami i możliwościami dziecka.

Wychowawcy mieli obowiązek być – i byli – w bezpośrednim kontakcie z wychowankami. Służyły temu wspólne rozmowy, wspólne prace gospodarcze, wspólna lektura, wycieczki, muzykowanie, udział w przedstawieniach.

Szczęsne to miejsce – Gać koło Przeworska. To tutaj zostawił swój ślad „Nadwiślański Gandhi” – „Chrzestny” Ignacy Solarz.

W SOLARZOWYCH UNIWERSYTETACH o wyniku wychowawczym decydowała jakość i suma przeżyć oraz przemyśleń. Wychowawcy i wychowankowie tworzyli kilkudziesięcioosobową rodzinę mieszkającą razem, uczącą się razem, pracującą razem i przeżywającą wspólnie to wszystko, o czym się mówi, co się w szkole i w internacie dzieje.

Nauczyciel – wychowawca był animatorem, organizatorem i kierownikiem wszelkich procesów wychowawczych.

Symbolem uniwersytetów ludowych Ignacego Solarza jest przypominająca swoim kształtem krzyż – krzywula. Przekazując ją swoim słuchaczom „Chrzestny” Solarz mówił: „Z tym znakiem chodzi godność i rzetelność. Weźcie go jako swój znak i strzeżcie go.”

Inna analogia dotyczy dębu: Symbolika dębu pojawia się w księgach prorockich i sięga się do niej, aby dać wyraz potężnej sile ludów pogańskich. Widzi się w dębie święty znak pełni życia ludu Bożego. W Piśmie Świętym dąb otrzymał nazwę terebint. Prorok Izajasz mówi: „Nazwę ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.”

„Chrzestny” Ignacy Solarz – on nazywał dęby trebitami – drzewami ofiarnymi (treba, trzeba – ofiara pogańska). Krzywula była laską żerców i ofiarników pogańskich. Potem była to laska, przy pomocy której zwoływano zebrania gminne, rodowe i t. p.; podawało się ją z chaty do chaty. Krzywula — rodzaj laski magicznej, używanej przez pruskich szamanów podczas staropruskich obrzędów religijnych.

Ignacy Solarz uznał dąb za symbol siły i tężyzny chłopskiej. Posadził więc ze swoimi uczniami cztery dęby na czterech rogach Gackiej Górki. Dwa z nich przetrwały do dziś. Wspomniana wyżej krzywula to także zawiązany, wymoczony i utwardzony pęd młodego dębu.

Zasługą twórcy Gackiej Górki jest to, że stworzył on taki system wychowania dzieci i młodzieży, który we wszystkich swoich treściach, formach i metodach przesiąknięty jest wiarą w człowieka, miłością do niego, patriotyzmem, etosem pracy i powściągliwością.

System ten sprawdził się w uniwersytetach ludowych Ignacego Solarza w Szycach i w Gaci. Ma on bowiem uniwersalny charakter, można go dostosować do każdej kategorii wiekowej, w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną.

Swoimi koncepcjami rodzinnego modelu wychowania wyprzedził Ignacy Solarz odkrycie współczesnej psychologii społecznej ukazując drogę od mikrośrodowiskowej do ogólnospołecznej aktywności człowieka.

Był pedagogiem świadomym swych możliwości. Działał z prostotą, umiarem, okazaniem szacunku młodemu człowiekowi. Mówił, że dobroć to codzienna postawa, która nie jest ani zwykłą miłością ludzką ani też nadprzyrodzoną. Jest to rzeczywistość, która zakłada dyspozycyjność, zdrowe zasady, odpowiedni sposób postępowania. Uważał, że największą energią jest cierpliwość. Znany był z wyjątkowej pracowitości. Posiadał także takt i optymizm pedagogiczny. Miał świadomość ciągłości procesu wychowania.

Wychowanek i współpracownik Ignacego Solarza – profesor Paulin Wojtyna w wierszu „Ślady” pisze:

„Jeśli po nas zostanie

dobra myśl jedna

jedno prawdziwe zdanie

czy pomoc innym dana

to już inaczej pobiegną

dalsze życia przemiany.”

 

Zespół Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy (Smolnica)

Patron: Ignacy Solarz

Józef Niećko

 Józef Niećko (1881-1953) – działacz ruchu ludowego, publicysta, pisarz. Urodził się w bardzo ubogiej rodzinie chłopskiej na Lubelszczyźnie, ukończył tylko 3 klasy szkoły podstawowej, jako dziecko rozpoczął pracę zarobkową. Od roku 1909 współpracował z postępową prasą chłopską. W 1913 r. zaproponowano mu posadę w redakcji pisma „Drużyna”, w związku z czym przeniósł się do Warszawy, następnie trafił do redakcji „Ludu Polskiego”. Wskutek zamknięcia pisma przez władze carskie, powrócił do rodzinnej miejscowości. Od młodości autor opowiadań, zyskał uznanie badaczy samorodnej literatury chłopskiej. Po wybuchu wojny działał w POW, za co został aresztowany w 1915 r., a następnie osadzony w więzieniach w Mińsku i Moskwie. Uwolniony w 1916 r., przebywał dwa lata w Rosji. Po odzyskaniu niepodległości wrócił do kraju, działał w centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej, którego był instruktorem terenowym (pomagał młodzieży wiejskiej tworzyć świetlice, teatry amatorskie, spółdzielnie), a następnie jednym z czołowych działaczy i współredaktorem organu prasowego „Siew”. Po przewrocie majowym władze sanacyjne próbowały podporządkować sobie CZMW, co zaowocowało rozłamem – Niećko był jednym z liderów grupy, która wybrała niezależność i utworzyła Związek Młodzieży Wiejskiej RP. Od roku 1929 do 1938 był redaktorem naczelnym jego pisma – tygodnika „Wici”, zaś od 1930 r. do wybuchu wojny kierownikiem ZMW RP. Radykalny obrońca demokracji, nie zgadzał się na żadne kompromisy z sanacją. Zwolennik i współtwórca polskiej wersji agraryzmu – doktryny, która zakładała polityczny prymat chłopów, daleko posunięte przeobrażenia socjalne i gospodarcze, m.in. rozwój spółdzielczości i upaństwowienie wielkiego przemysłu, przy zachowaniu i wspieraniu prywatnej drobnej własności ziemskiej w rolnictwie. Jego koncepcje, „chłopomańskie”, zaczęły jednak w II połowie lat 30. tracić popularność w łonie organizacji, ustępując miejsca nurtowi radykalniejszemu ekonomicznie i głoszącego potrzebę współpracy z miejskim światem pracy. W efekcie Niećko zrezygnował z redagowania „Wici” i od początku roku 1939 wydawał pismo „Chłopski świat”. Od roku 1938 był członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowany w działalność konspiracyjną ruchu ludowego. Wszedł w skład Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, jeden z liderów oraz szef działalności wydawniczej podziemnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Pomysłodawca utworzenia oddziałów bojowych – Straży Chłopskiej, przekształconej następnie w Bataliony Chłopskie, których zwierzchnikiem politycznym był z ramienia CKRL. Po części ze względów ideowych (niechęć wobec wpływów dawnej sanacji w AK i obozie londyńskim), po części wskutek realiów militarnych (sukcesy wojskowe Armii Czerwonej), Niećko, który przed wojną był bardzo krytyczny wobec komunistów, wybrał współpracę z nimi. Jesienią 1944 r. wszedł z ramienia CKRL do Rady Jedności Narodowej, prezentując w niej stanowisko konieczności współpracy z orientacją prosowiecką. Po zakończeniu wojny został z ramienia PSL posłem do Krajowej Rady Narodowej, przekonywał do współpracy z PPR, a latem 1946 r. stworzył w partii grupę opozycyjną wobec S. Mikołajczyka. Po wykluczeniu z partii powołał Centralny Komitet Lewicy PSL, z niewielkim skutkiem prowadził działalność organizacyjną w całej Polsce, głosząc hasła sojuszu z PPR i współpracy z ZSRR. Dopiero po wyjeździe Mikołajczyka zagranicę, Niećko wszedł do władz PSL, gdzie jego stronnicy zyskali przeważające wpływy. Był jednym z architektów i ideologów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W lipcu 1948 r. został członkiem Rady Państwa. Jesienią 1949 r. wybrano go Prezesem Rady Naczelnej ZSL. W 1952 r. wybrany posłem na Sejm PRL.

http://lewicowo.pl/varia/viewpub/tid/2/pid/129

Józef Niećko, pseudonim Zgrzebniak

(1891-1953), działacz ruchu ludowego, publicysta, do 1945 zwolennik i propagator agraryzmu.

W latach 1914-1915 w Polskiej Organizacji Wojskowej, za co został wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie do Polski był jednym z głównych działaczy ruchu młodowiejskiego: od 1919 r. – jako członek władz centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, a w 1928 r. – współzałożyciel ZMW RP „Wici”, którym kierował w latach 1930-1939. Był redaktorem Wici (1929-1938) i Chłopski Świat (1939). W latach 1931-1939 członek Stronnictwa Ludowego, 1938-1939 w Radzie Naczelnej. Od 1940 do 1945 członek Rady Jedności Narodowej.

W okresie okupacji Zgrzebniak był zwierzchnikiem Batalionów Chłopskich z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Wraz z Franciszkiem Kamińskim przygotował obronę pacyfikowanej ludności Zamojszczyzny.

Po II wojnie światowej działał w różnych strukturach organizacyjnych ruchu ludowego: w latach 1945-1947 w PSL, w 1947 – przewodniczący Centralnego Komitetu Lewicy PSL, w okresie 1947-1949 – prezes NKW PSL.

W latach 1945-1946 Niećko był posłem do Krajowej Rady Narodowej, później posłem na Sejm (1952-1953), zaś w 1948-1953 członkiem Rady Państwa. Od 1949 w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym był przewodniczącym Rady Naczelnej.

Józef Niećko zmarł 20 XI 1953 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w Alei Zasłużonych.

Co myślał Józef Niećko o bolszewii i rosyjskich przemianach?!

Józef Niećko: „Wściekłe psy” [1936]

Józef Niećko

Bolszewizm i demokracja – to dwie sprzeczności. Demokracja pojmuje państwo jako organizację w rękach społeczeństwa – zaś bolszewizm pojmuje społeczeństwo jako narzędzie w rękach państwa.

Rzecz dzieje się w Moskwie na sali sądowej.

Na podium stół – a za nim kolegium sędziowskie.

Jest to czerwone sumienie Sowieckiej Rosji.

Na oczach czerwonego sumienia zasiada szesnastu ludzi. Sowiecki oskarżyciel, prof. Wyszyński, wskazuje na nich palcem – i grzmi i huczy – i piorunami ciska. Wreszcie – atak histerii go porywa i wówczas poczyna grubiańsko lżyć podsądnych. Mianem bandytów i najpodlejszym ścierwem faszystowskim ich częstuje. Maluczko, a ciśnie się ku oskarżonym z zaciśniętymi pazurami i pocznie ich szarpać i na strzępy rwać…

Ale nie! Jest to robota dla innych oprawców.

A tymczasem on, sowiecki prokurator, ostatnim piorunem w stronę oskarżonych wybucha, wołając:

– Rozstrzelać, jak wściekłe psy!

I stało się zadość życzeniu prokuratora.

Czerwone sumienie sowieckiej Rosji wydało wyrok, skazując na rozstrzał wszystkich szesnastu.

Skazańcy prosili o litość – ale bezskutecznie.

Działo się to dnia 23 sierpnia. A na drugi dzień w nocy, wszystkich szesnastu wyprowadzono na podwórze więzienne.

Potężne motory samochodów zagrały.

Przeraźliwy trzask, huczenie i dudnienie – zatrzęsły powietrzem i fundamentami kazamat.

Oślepiające snopy światła reflektorów buchnęły na ścianę muru otaczającego miejsce kaźni.

Pierwszą czwórkę skazańców podprowadzono pod mur.

Na tyłach reflektorów błysk szabli – trzask karabinów i pierwsza czwórka padła.

Oprawcy hakami żelaznymi krwawiące ciała chwytają i ciągną na ubocze. Staje czwórka następna, a potem trzecia i czwarta.

Stało się zadość sprawiedliwości sowieckiej.

Gasną reflektory – milkną motory – cisza śmierci króluje.

A tam, w kremlowskich komnatach Iwana Groźnego, krwawy Stalin, jak widmo nad Rosją zawisa.

W mauzoleum zabalsamowany Lenin spoczywa – a w krematorium spalają ciała „wściekłych psów”.

Kto zacz – te „wściekłe psy”?

Opozycja trockistowska z Zinowiewem i Kamieniewem na czele. Wszyscy „starzy bolszewicy”. Wespół z Leninem rewolucję rozpalali i parli do przebudowy Rosji i świata całego według recept marksistowsko-leninowskich.

Trocki był prawą ręką Lenina – był niemal na równi z Leninem bożyszczem proletariatu rosyjskiego. I – o dziwo – wkrótce po śmierci [Lenina] najpierw z życia sowieckiego został wycofany i wysłany poza granice Rosji – Lew Trocki, Żydem wiecznym tłumaczem dzisiaj zwany. A inni? To także „starzy bolszewicy” – ale to zarazem „wściekłe psy”!

Tak jest! Prokurator Wyszyński głosił prawdę, względnie był bliski prawdy. Jeszcze jednego człowieka gdyby zaliczył do „wściekłych psów”, byłoby wszystko w porządku. Bo rzeczywiście! Głowa rosyjskiego bolszewizmu dotknięta została wścieklizną. Nas to nie dziwi. Myśmy zawsze głosili, że faszyzm biały czy czerwony, prowadzi do jednowładczego wodza. Jeśli jest za wielu kandydatów do wodzostwa – ktoś kogoś musi do krematorium odesłać. Hitler miał mniej niebezpiecznych współzawodników – załatwił się z nimi bez sądu i w biały dzień. „Starzy bolszewicy” byli groźniejsi dla Stalina – w oczach rosyjskiego proletariatu byli tak samo dobrymi „bolszewikami” jak i Stalin.

Musiał więc likwidować ich długo i mozolnie. Po mistrzowsku wyreżyserował sąd zakończony rozstrzelaniem „wściekłych psów”. Gdyby Trocki, Zinowiew czy Kamieniew przerośli sprytem Stalina – wówczas każdy z nich odesłałby swoich starych towarzyszy wespół ze Stalinem – na rozstrzał. I ten sam prokurator Wyszyński głosiłby rację Trockiego lub też Zinowiewa czy Kamieniewa. W krematorium znalazłby się razem z innymi i Stalin. Ale Stalin okazał się sprytniejszym – i prokurator Wyszyński głosił stalinowską rację „stanu”.

A cóż na to „dyktatorski” proletariat?

Proletariat drży, słucha i milczy.

Rządzi dyktator z władzą niepodzielną i bezwzględną.

Wyłania się odrodzony Iwan Groźny – czerwony Bonaparte rewolucji bolszewickiej.

***

Międzynarodówka komunistyczna – urzędująca na stałe w Moskwie – rzuciła w roku ubiegłym hasło „wspólnych frontów” partii komunistycznych z organizacjami i partiami demokratycznymi. Bardzo piękna idea. Ciekawiśmy tylko jednego – dlaczegóż ta sama międzynarodówka nie rzuciła hasła „wspólnego frontu” trockistów ze stalinowcami w Rosji Sowieckiej? Na oczach międzynarodówki, stalinowska policja polityczna (dawna „czeka” – późniejsza GPU) robi wprawdzie wspólny front sposobem uproszczonym: węszy i szuka trockistowskiej i wszelakiej opozycji i przeprowadza co raz to nowe „czystki”, których rezultatem są liczne wyroki śmierci, a jeszcze liczniejsze zesłania do obozów koncentracyjnych. Z kogóż to się rekrutuje ta opozycja? Czy to burżuazja, białogwardziści, kułacy czy też inni kontrrewolucjoniści?

Ech, tam! Dzierżyński za swego życia dokładnie oczyścił Rosję z „burżuazyjnej zakwaski”. Przypominamy: Dzierżyński zlikwidował nie tylko burżuazję, ale i partie robotniczo-demokratyczne, a nawet socjalistyczne. Pozostali prawowierni i starzy bolszewicy – i nowe pokolenie przez nich wychowane.

Czemuż więc autorka „wspólnych frontów” – gdzie indziej zalecanych – nie wezwie rosyjskiego proletariatu do wspólnego frontu u siebie?

Rozumiemy: to by zaczęło pachnąć demokracją, którą Lenin zalecił tępić „bez poszczady” (bez litości) w imię pełnej przewagi państwa nad społeczeństwem.

Dobrze! Ale dlaczegóż wobec tego sławetna międzynarodówka wzywa demokracje innych narodów do wspólnych frontów z partiami komunistycznymi – które wszak przecież wierne są nauce Lenina i pogardzają demokracją?

I to rozumiemy: stalinowska policja polityczna nie ma mocy robienia „czystek” poza granicami swego państwa. A przeto trzeba przesiąknąć szeregi demokracji i podpychać je ku hasłom minimalnym, rezygnując na razie z maksymalnych. Trzeba zarazem organizować „czystkę” sposobami możliwymi w granicach poszczególnych państw. Najważniejsza rzecz – chwytać w swoje ręce kierownictwa organizacji demokratycznych, by przy pomocy demokracji likwidować demokrację.

Przypominamy sobie: bolszewicy nie pogardzali rewolucyjnym akcesem „socjalistów-rewolucjonistów” – ani też socjalistów „mienszewików” – gdy sprawa szła o wyniszczenie caryzmu z Wranglowskimi odruchami. W tym czasie nie pogardzali także chłopami-kułakami.

Piszący te słowa bywał w Moskwie na zgromadzeniach „Polskiego Komitetu Rewolucyjnego” i wysłuchiwał „wspólnofrontowych” referatów Feliksa Dzierżyńskiego – późniejszego prezesa „czeki”. I – do komitetu tego wchodzili nie tylko polscy bolszewicy, ale i socjaliści i demokraci – radykalni. No i wszystko pod hasłem demokracji, aż do konstytuanty włącznie. Ale to wszystko nie przeszkadzało temu samemu Dzierżyńskiemu likwidować później i socjalistów i demokratów radykalnych.

Kto choćby z grubsza zna taktykę bolszewicką – ten nie pójdzie na lep słodkich słówek demokratycznych, płynących z ust bolszewickich.

Bolszewizm i demokracja – to dwie sprzeczności. Demokracja pojmuje państwo jako organizację w rękach społeczeństwa – zaś bolszewizm pojmuje społeczeństwo jako narzędzie w rękach państwa.

***

Mnóstwo cech pokrewnych w pojmowaniu państwa i społeczeństwa istnieje pomiędzy bolszewizmem, włoskim faszyzmem, niemieckim hitleryzmem oraz polskim elitaryzmem – z „kadzichłopskim” karzełkiem włącznie. Wszyscy jednako głoszą niewiarę w społeczeństwo – natomiast wierzą w autorytet wodza i pragną upaństwowienia wszystkich sił społecznych.

Pomiędzy wschodnim bolszewizmem, a zachodnimi faszyzmami jest tylko ta różnica, że bolszewizm wschodni upaństwowił nie tylko społeczeństwo, ale i wszystkie dobra gospodarcze. Faszyzm zachodni upaństwowił społeczeństwo – zaś co do gospodarki, zastrzegł sobie prawo daleko idącej ingerencji.

Jeśli jednak zważymy, że bolszewizm rosyjski porobił szereg kroków wstecznych w upaństwowionej gospodarce (np. częściowy nawrót do prywatnego władania ziemią), to wówczas i w tej dziedzinie zauważymy wyrównywanie się frontu ustrojowego w faszyzmach białych i czerwonych.

Imperializm jest twórcą faszyzmów. Dla wojen zaborczych potrzebne są społeczeństwa skoszarowane. Nawet sposób myślenia społeczeństw musi się toczyć drogami wytkniętymi przez dyktatorskich wodzów. Rozumiemy więc, dlaczego Stalin odebrał sowieckiej młodzieży prawo zastanawiania się nad sprawami społeczno-politycznymi i gospodarczymi. Młodzieży sowieckiej wolno wychowywać się fizycznie, przysposabiać wojskowo, no i śpiewać, na harmoszkach i bałałajkach grać, i teatry wystawiać. Wszystko inne, co na swobodę myślenia zakrawa – to opozycja. A opozycja – to „wściekłe psy”.

Józef Niećko

Powyższy tekst pierwotnie ukazał się w piśmie „Wici” – organie prasowym Związku Młodzieży Wiejskiej RP, nr 37/1936. Następnie został zamieszczony w książce „W chłopski świat”, wydanej nakładem przyjaciół autora z okazji 25-lecia jego działalności społecznej, Warszawa 1937, z przedmową Stanisława Młodożeńca. Od tamtej pory nie był wznawiany, przedrukowujemy go za „W chłopski świat”, ze zbiorów Remigiusza Okraski, uwspółcześniono pisownię.

 Zespół taneczny Wici – współcześnie

Mezamir Snowid: Ochrona psychiczna – Klątwy

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 24 Czerwiec 2011

Tym razem postanowiłem podzielić się treścią ciekawej książki

nie należy tego wszystkiego traktować jak prawdy objawionej,każdy niech wyciągnie wnioski sam.

Zdanie autora warto poznać choćby dlatego że jest po prostu ciekawe.

Oczywiście jest to tylko fragment książki ale w razie potrzeby można po książkę sięgnąć w wersji cyfrowej.

Nie wiem czy papierowa jest jeszcze gdziekolwiek dostępna.

Ludzi wystarczająco silnych by być zdolnym do szkodzenia innym ludziom na odległość jest niewielu.

Na szczęście ludzi wystarczająco silnych i jednocześnie głupich na tyle by to robić jest jeszcze mniej :)

Wcale nie chodzi tutaj o kwestie moralne czy etyczne lub jakieś wiccańskie trójpowroty.

Chodzi tylko i wyłącznie o konsekwencje „wiązania”się na poziomie duchowym z własnymi ofiarami

poprzez szkodzenie im w jakikolwiek sposób.

Szkodzenie innym to tworzenie własnej bolesnej karmy na przyszłość.

Można w to wierzyć lub nie,wolny wybór.Można to olać i szkodzić komu dusza zapragnie.

Należy tylko pamietać że nasza ofiara może poprosić o pomoc silniejszych niż my :D

Tytuł oryginału:

Principy sovremiennoj psichiczeskoj samozaszczity.

Spis treści

1 Patogenne systemy wierzeń

2 Obrona absolutna i jej względność

3 Mechanizmy ataku psychicznego

4 O naturze negatywnej dominanty

5 Ogólne zasady obrony przez koncentrację

6 Metodyka budowania „osłon ochronnych”

7 Inne formy obrony poprzez koncentrację

8 Ogólne zasady obrony poprzez medytację

9 O kontruderzeniach

10 Obrona centrów

11 Obrona rytualna

12 Zasady obrony ze zmianą podmiotu percepcji

13 Egregory fikcja czy rzeczywistość

14 Obrona egregorialna

15 Nadegregorialność

16 Witalne ataki i witalna obrona

17 Astralne ataki i astralna obrona

18 Obrona przed atakami we śnie

19 Antyobrona

20 Obrona w sytuacji przedhalucynacyjnej

21 Ogólna obrona w sytuacjach halucynacji

1 Patogenne systemy wierzeń

Obrona psychiczna to obrona przed tak zwanymi „atakami psychicznymi”. Ataki psychiczne są to rozmaite negatywne stany psychofizjologiczne rozpatrywane przez „poszkodowanych” jako atak z zewnątrz, jako coś wychodzącego od innego człowieka,

z którym „poszkodowany” w momencie ataku znajdował się w kontakcie bezpośrednim.

Temat jest nadzwyczaj śliski, ponieważ w psychiatrii „ataki psychiczne” są określane jako „omam obcego wpływu psychicznego”.

Atak psychiczny okazuje się możliwy jedynie w tym przypadku, gdy potencjalna ofiara również podziela ten sam system wierzeń co agresor, zakładający ewentualną możliwość ataku psychicznego, mogącego wpłynąć na zdrowie człowieka. A więc obrona psychiczna prezentuje sobą w istocie obronę przed patogennymi systemami wierzeń.

Od razu należy uściślić, że nie ma systemów całkowicie patogennych. Systemy wierzeń mogą być patogenne jedynie w swych szczególnych aspektach, zakładających zasadniczą możliwość „ataku”.

Współcześnie można wskazać trzy główne patogenne systemy wierzeń:

– ludowy (używane są tu takie patogenne pojęcia jak „złe oko”, „rzucanie uroku” itp.),

– okultystyczny („sznury astralne”, „larwy”, „inwoltacja”),

– psychotroniczny („wpływy telepatyczne”, „promieniowanie”, „strumienie energii”, „ładunki negatywnej informacji” itp., itd.).

Ludowy system wierzeń patogennych cechuje brak własnej bazy konceptualnej: jest to system wierzeń w znaczeniu dosłownym, aczkolwiek do tłumaczenia pojęć takich jak np. „złe oczy” mogą być używane pojęcia okultystyczne i psychotroniczne.

Okultystyczny system wierzeń – przeciwnie, opiera się na solidnym fundamencie teorii okultystycznych i jest ich wynikiem logicznym: aby odczuć na sobie patogenny wpływ okultystycznego systemu wierzeń, człowiek najpierw musi przyswoić sobie te teorie.

Głównym przedmiotem naszych dociekań będą ataki psychiczne i obrona przed nimi w ramach współczesnego psychotronicznego systemu wierzeń . Współcześni okultyści twierdzą, że psychotroniczny system wierzeń nie posiada specyfiki wewnętrznej, będąc po prostu „przełożeniem” idei okultystycznych na nowy paranaukowy język, że jakoby zmienił się jedynie kształt idei, nie zaś ich treść.

Jednak przy baczniejszym zgłębieniu zagadnienia ujawnia się coś przeciwnego: mimo oczywistych wspólnych niektórych cech formalnych poglądów okultystycznych i psychotronicznych, te ostatnie niosą w sobie jakościowo nową treść. Wszechstronna analiza tych różnic jakościowych nie jest celem niniejszej pracy. Wykażemy jedynie, jak te różnice wpływają na patogenne aspekty teorii psychotronicznych. Specyfika psychotronicznego systemu wierzeń patogennych polega przede wszystkim na tym, że rzeczywisty materiał, którym się ten system zajmuje, dotyczy głównie odczuć ciała (natury somatycznej i emocjonalnej) i wahań ogólnego psychofizycznego tonusu organizmu, nie zaś wizualizacji, jak w tradycyjnym systemie wierzeń.

Specyfika tego systemu polega również na tym, że odwołuje się on nie do animistycznych sił i istot z zaświatów, lecz do obiektywnych procesów biofizycznych. I wreszcie na tym, że psychotroniczny system wierzeń, w odróżnieniu od tradycyjnego, okultystycznego, nie jest ezoteryczny, lecz egzoteryczny. Nie przeciwstawia się on popularno-naukowemu obrazowi świata, do którego przyzwyczailiśmy się i nie „nadbudowuje się” nad nim, lecz wyrasta z niego organicznie. I dlatego ten system w odróżnieniu od systemu wierzeń tradycyjnego okultyzmu o wiele trudniej jest rozpatrywać jako system wierzeń.

2 Obrona absolutna i jej względność

Zdefiniujmy zatem potencjalnego napastnika jako „induktora”, a potencjalną ofiarę jako „percepienta”. Główne zadanie induktora („ekstrasensa”) w pracy ze zwykłym człowiekiem („nieeks-trasensem”) polega na tym, by zawładnąć jego wyobraźnią, być w stanie zasugerować mu myśl o możliwości oddziaływania pozazmysłowego. Osiągane jest to dzięki „podłączeniu” danej osoby do specjalnego systemu wierzeń. „Nowowłączona” osoba odczuwa przewagę „ekstrasensa” jako profesjonalisty, wtajemniczonego w jakiś system wierzeń i otwierając swą psychikę na manipulację ze strony induktora, przekształca się w percepienta (odbiorcę). W zależności od postawionego zadania oddziaływanie induktora może w sposób dodatni lub ujemny odbić się na zdrowiu i samopoczuciu percepienta, może też nie wpłynąć na niego wcale.

„Obroną absolutną” przeciwko czynnikom patogennym dowolnego systemu wierzeń jest zasadnicza niewiara, a zwłaszcza kpina.

Trzeba jednak zaznaczyć, że pasywnie wykonywana absolutna obrona, polegająca na braku wiary, nie zawsze jest efektywna i może powodować przebicia. Znana jest na przykład historia pewnego dziennikarza, który zbierał materiały o szamanach. Będąc kiedyś obecnym na pewnej ceremonii poczuł nagle, że wchodzi w stan odmiennej świadomości, że szaman posiadający bezgraniczną władzę nad umysłami swych współplemieńców, w jakiś niezrozumiały sposób dotknął i jego ucywilizowanego umysłu. Nie wiadomo czym by to się skończyło, gdyby w rękach dziennikarza nie znajdował się przenośny magnetofon, na którego tranzystorach, kondensatorach i innych częściach skoncentrował on całą swą uwagę. Te części w tym momencie stały się ucieleśnieniem wielkości i mocy naszej cywilizacji technologicznej i zrodzonego z niej systemu wierzeń, wobec której mamroczący bezsensowne zaklęcia szaman był jedynie ciemnym dzikusem.

W tym przypadku magnetofon posłużył jako narzędzie wzbudzenia niewiary, zapewniając w ten sposób potrzebną obronę. Prawdopodobnie, gdyby dziennikarz ów wiedział coś o biopolu, magnetofon nic by tu nie poradził. Przecież skoro magnetofon działa, że tak powiem za pośrednictwem pola elektromagnetycznego, tak samo i szaman działa za pośrednictwem pól – również elektromagnetycznych.

Jako szczególny system wierzeń koncepcja biopola łączy się organicznie z całościowym obrazem świata, który buduje współczesna nauka, – obrazem świata, który dziś dla przeważającej większości ludzi tworzy ostateczny, absolutny system wierzeń, tożsamy z „rzeczywistością”. Pełniąc w stosunku do obiektów biologicznych faktycznie tę samą funkcję, którą w stosunku do obiektów fizycznych pełni hipotetyczne pole grawitacyjne, pole biologiczne jest czymś nie mniej „realnym”.

Jednak wraz z koncepcją biopola prawo do „realnego” istnienia otrzymuje logiczny skutek tej koncepcji – zasadnicza możliwość oddziaływania pozazmysłowego pomiędzy obiektami biologicznymi i wskutek tego możliwość operowania biopolami.

Gdy zaś człowiekowi wydaje się, że ktoś operuje jego biopolem, wówczas czepianie się magnetofonu w poszukiwaniu obrony przed „mrokami średniowiecza” nie ma już sensu.

Zatem istnieje szereg tradycyjnych patogennych wierzeń, śmiać się z których (czyli stosować absolutną obronę psychologiczną) nie jest specjalnie trudno, w skrajnym przypadku wystarczy trzy razy splunąć przez lewe ramię lub odwrócić czapkę daszkiem do tyłu.

Jednakże w przypadku współczesnego psycho-tronicznego systemu wierzeń sprawa jest trudniejsza, plucie tu nie wystarczy.

W związku z wejściem danego systemu wierzeń w przestrzeń popularnej prasy, obrona absolutna przed nim stała się bardzo trudna.

„Nie wierzyć w ogóle” staje się coraz trudniej.

Nie łatwiej jest też utrzymywać się w ramach „małej wiary”, że niby co ma wspólnego moje pole z waszym. A ma, i to wiele!

Dlatego obecnie wzrasta znaczenie takich form obrony, które nie tylko nie odżegnywałyby się od owego systemu wierzeń,

lecz byłyby opracowane na jego własnej bazie.

Istnieją dwie formy „obrony przed biopolem”:

– ze zmianą obiektu percepcji i

– ze zmianą subiektu percepcji.

Jednakże zanim przejdziemy do opisu zasadniczych mechanizmów obrony psychicznej, niezbędnym jest powiedzenie kilku słów na temat mechanizmów ataku psychicznego, o tym CO podlega atakowi i JAK odbywa się ten atak.

Narzędzie ataku psychicznego będziemy dalej nazywali umownie „ładunkiem negatywnym” , natomiast dla opisania mechanizmu ataku skorzystamy z umownego modelu „przestrzennego” świata wewnętrznego.

3 Mechanizmy ataku psychicznego

Im bardziej świadomy jest człowiek, im klarowniej odbiera sytuację, tym mniej potrzebuje obrony psychicznej.

Chodzi tu o konieczność rozróżniania procesów, które zachodzą w trzech otaczających nas „powłokach”. Rozpatrzmy pokrótce ten tradycyjny „przestrzenny” model świata wewnętrznego.

Jak wiadomo człowiek może percepować przedmioty nie tylko świata zewnętrznego, lecz też i wewnętrznego.

W świecie wewnętrznym istnieją co najmniej trzy jakościowo różne typy obiektów percepcji: intelektualne, emocjonalne i tzw. „energetyczne” tj. specjalny typ odczuć związanych z tonusem psychofizjologicznym.

Te trzy jakościowo różne strefy wewnętrznej percepcji są zewnętrznymi dla tego, kto je obserwuje; one go „otaczają”, otrzymując w związku z tym nazwę „powłok” lub „ciał subtelnych” – mentalnego, witalnego i eterycznego.

Najściślej do nas przylega powłoka intelektualna, dalej idzie powłoka emocjonalna, a po niej „energetyczna”.

W tym modelu hierarchiczna kolejność powłok określana jest stopniem naszego naturalnego z nimi utożsamiania się.

Najłatwiej człowiek oddziela tę część „siebie”, która tworzy część świata zewnętrznego – swe ciało fizyczne, „powłokę fizyczną”.

W razie konieczności człowiek potrafi zwykle bez specjalnych trudności obserwować swe ciało jako „nie ja”, lecz wspomniane wyżej trzy powłoki wewnętrzne są przez niego doświadczane jako pewne, całe niepodzielne „ja”.

Jednakże ważną sprawą jest nauczenie się rozróżniania tych powłok, ponieważ atak psychiczny odbywa się właśnie na planie psychicznym.

Gdy induktor (napastnik) posyła do percepienta (potencjalnej ofiary) ładunek negatywny, proces ten zachodzi na najbardziej zewnętrznym z wewnętrznych poziomów, czyli na poziomie energetycznym. „Ładunek negatywny” przenika do tej powłoki i wywołuje, jak się teraz mówi, ostre zaburzenie jej równowagi energetycznej, rozsynchronizowanie się jej „dynamicznej struktury przestrzenno-falowej”, zniekształcenie jej „struktury siłowej” itd. Percepient doświadcza tego subiektywnie jako spadek ogólnego tonusu psychofizjologicznego, uczucie ogólnej słabości, spadku sił lub jeżeli wrażliwość jego jest wystarczająco rozwinięta – jak specyficzne odczucia w różnych obszarach doświadczanego przez niego „schematu ciała” (czyli w tzw. „centrach” lub czakrach).

Należy podkreślić, że w absolutnej większości przypadków ostry spadek tonusu zachodzi wskutek naturalnej niezgodności indywidualnych charakterystyk pól, nie zaś wskutek zamierzonego ataku psychicznego. W przypadku takiej niezgodności pole silniejsze na jakiś czas rozsynchronizowuje pole słabsze.

A więc obiektywnym przejawem pierwszej fazy ataku psychicznego, tj. przeniknięcia ładunku negatywnego do naszej powłoki energetycznej, jest spadek ogólnego tonusu psychofizjologicznego lub wystąpienie jakichś negatywnych odczuć w „schemacie ciała”.

Trzeba powiedzieć, że ta wyrazista w swej oczywistości faza ataku psychicznego jest dla percepienta całkowicie nieszkodliwa.

Powłoka energetyczna jest bardzo ruchliwa, stale rejestruje zmiany otoczenia energetycznego, przy czym jest to funkcja informacyjna i jest spełniana tym bardziej skutecznie, im czulej i pełniej reaguje na dowolne formy oddziaływań zewnętrznych, niezależnie od ich charakteru.*1

———

1* – P.K.Anochin wskazywał, że w razie konieczności układy funkcjonalne organizują swą działalność, przedsięwziętą w celu osiągnięcia korzystnego efektu, nie licząc się ze stratami energii. W przypadku powłoki energetycznej takim korzystnym celowym biologicznie skutkiem jest dokładna i bezstronna informacja o charakterze oddziaływania zewnętrznego; oczywistym jest, że wynik korzystny dla układu funkcjonalnego może nie zbiegać się z pożytecznym skutkiem, którego spodziewa się człowiek, może on być dla niego niemiły. Patrz: J. P. Iljin „Teoria systemu funkcjonalnego a stany psychofizjologiczne” – w „Teoria systemów funkcjonalnych w fizjologii i psychologii” Moskwa, 1978.

———

I jeżeli nie dochodzi to do powłok wewnętrznych – emocjonalnej i intelektualnej, to żadne oddziaływanie zewnętrzne nie jest w stanie na czas dłuższy zmienić patologicznie ich struktur, zakłócić ich stabilności, spowodować „zniszczenia” itd. Jeżeli nie są dotknięte głębsze warstwy, nawet w przypadku braku jakiejkolwiek specjalnej obrony, skutek ataku psychicznego sprowadza się wyłącznie do spadku tonusu fizycznego i słabości ogólnej, która może trwać od dwóch godzin do dwóch dni.

Jednak całe nieszczęście polega na tym, że ludzie w większości przypadków nie są w stanie rozróżniać swych powłok, nie są w stanie z dystansu obserwować życia swych bardziej powierzchniowych powłok.

Dlatego ładunek negatywny przenika bez przeszkód powłokę energetyczną, dostając się do powłoki emocjonalnej.

Przejawia się to w ten sposób, że człowiekowi pogarsza się nastrój, staje się on drażliwy, zgaszony i rzutuje swe emocje do wewnątrz, bądź na zewnątrz. Mówiąc krótko przeniknięcie ładunku negatywnego do powłoki emocjonalnej subiektywnie jest doświadczane w całym zakresie negatywnych stanów emocjonalnych, specyfika których jest determinowana poprzez temperament percepienta i przez inne czynniki indywidualne, przy czym wszystko to łączy się z negatywnym stanem fizycznym (wskutek zaistnienia przebicia powłoki energetycznej).

W końcu nasz percepient zaczyna się niepokoić: niepokoi go jego stan. Usiłuje więc wyjaśnić, z czym jest to związane.

Świadczy to o tym, że z powłoki emocjonalnej (witalnej) ładunek negatywny przeniknął do powłoki intelektualnej (mentalnej).

Percepient zaczyna się zastanawiać nad swym stanem, zaczyna szukać jego przyczyny. Tu właśnie do niego dochodzi: „Przecież dokonano na mnie ataku psychicznego!” (Aczkolwiek nie jest wykluczone, że po prostu się przejadł w czasie obiadu).

Zaczyna on ze wszystkich stron badać ten temat – to włączyła się wyobraźnia . Gdy zaś przy tym jeszcze się przestraszy…

Koniec. Można powiedzieć, że atak się powiódł – cel został trafiony. Trzeba zaznaczyć, że „ładunek negatywny” sam w sobie jeszcze nie niesie choroby, czy czegoś podobnego, aczkolwiek może być jakościowo ukierunkowny na wykonanie tego lub innego konkretnego zadania dywersyjnego. Sam przez się stwarza jedynie odpowiednią patogenną „dominantę negatywną„, ognisko dominującego pobudzenia w świadomości percepienta na wszystkich jego poziomach – mentalnym, emocjonalnym i energetycznym. Ta negatywna dominanta niszczy równowagę i prowadzi do ogólnego rozsynchronizowania na wszystkich trzech wskazanych poziomach, co stwarza idealne warunki do zachorowania.

4 O naturze negatywnej dominanty

Powstaje pytanie: co zasila tę dominantę? Dlaczego trwa przez tak znaczny okres? Dla tych, którzy są do pewnego stopnia obeznani z zagadnieniem, będzie tu wyjawiona pewna wielka i bardzo ważna, z punktu widzenia obrony, tajemnica.

Autor może sobie na to pozwolić, nie będąc „osobą zainteresowaną” i bez zaangażowania obserwując „pozazmysłową” sferę ludzkiej aktywności. Autor nie znajduje żadnych powodów, by pielęgnować różne, do dzisiaj pokutujące w tej dziedzinie tradycyjne mity, umożliwiające jednym ludziom utrzymywanie w strachu innych, umożliwiające bawienie się innymi ludźmi.

Tak więc, co zasila negatywną dominantę? Zwykle sprawa przedstawia się następująco. Induktor ustala pewien związek z percepientem tzw. „raport”. Pod koniec XIX stulecia pod pojęciem „raportu” rozumiano coś na kształt „kabla psychicznego”, rury, przez którą induktor może wtłaczać w nieszczęsnego percepienta (lub też z niego wysysać) wszystko co mu się zechce w ilościach nieograniczonych. Wówczas to cała nadzieja pozostaje jedynie w „doświadczonym okultyście”, który potrafi kabel „przegryźć”.

Dzisiaj mówimy o oddziaływaniu pól: induktor jakby dopisuje do struktury pola percepienta jakąś „destruktywną informację negatywną”, tzw. „wampira” i biedny percepient nosi w sobie ten „dodatek”, aż nie zostanie przez niego zniszczony bez reszty.

Oczywiście dobry radiesteta może zdestrukturyzować ten „dodatek”, odciąć „wampira”.

Tajemnica polega na ciągłym oszukiwaniu. Zmusza się ludzi do utworzenia „kabla”, by mieć możność go potem przegryźć.

Zmusza się ludzi do tworzenia „wampirów”, by mieć możność później ich odciąć. Manipulowano ludźmi i manipuluje się nadal.

Pomiędzy induktorem a percepientem rzeczywiście ustala się raport, w jakichkolwiek terminach by się go nie opisywało.

Nie jest ważne jaki jest model konceptualny – raport istnieje, jest czynnikiem psychicznym.

Tak, raport jest rzeczywiście obcym ciałem w ciele subtelnym percepienta, strukturą „narzuconą” w jego strukturze energetycznej.

Lecz system energetyczny tej narzuconej struktury jest nieporównywalnie słabszy od całościowego systemu energetycznego ustroju percepienta.

Tak, raport jest swego rodzaju pasożytem, który otrzymuje zasilanie od percepienta, żyje dzięki jego fluidom, lecz jego wielkość w stosunku do percepienta przypomina pluskwę. Ale czy dużo krwi może wyssać pluskwa ?

Tak, raport rzeczywiście tworzy „negatywną dominantę”, lecz jej nie zasila, bowiem zasilana jest ona przez percepienta.

Zasila ją nasza wyobraźnia. Zadaniem raportu jest skierowanie przeciwko nam samym naszej własnej mocy, włączenie lawinopodobnej kaskady naszej wyobraźni. Właśnie rozpalona wyobraźnia zmusza nas do dostrzeżenia w pluskwie wampira i właśnie w wyobraźni znajduje się jądro „dominanty negatywnej” . Mechanizm dominanty natomiast (wg Uchtomskiego) na tym akurat polega,

że zasila ona siebie sama. Dominanta zarazem zasila też mimo woli stymulujący ją raport i gdyby nie to sprzężenie zwrotne, gdyby raport nie otrzymywał minimalnego zasilania (potrzeby zaś jego są minimalne) – to w krótkim czasie „usechłby” i „odpadł”.

„Osoby zainteresowane” mogą uważać, że autor nazbyt wielkie znaczenie przypisuje uświadomieniu sobie tych faktów.

Przecież cała istota ataku psychicznego polega właśnie na tym, że jest dokonywany bez wiedzy ofiary.

Nieszczęśnik nie wie, co się dzieje, poznając tylko skutek.

Istota tego „sprzeciwu” polega właśnie na tym, żeby głębiej poruszyć wyobraźnię potencjalnych ofiar, aby pracowała ona w sugerowanym kierunku i wówczas, gdy wszystko w człowieku jest w porządku, by drżała przez cały czas w trwożliwych przeczuciach, i by w przypadku pierwszych oznak słabości lub niedomagań (a czy mało jest ku temu powodów ?) westchnęła z pokorną ulgą: „O właśnie…” i zwiększyła objawy stokrotnie. Mówienie o ataku poza świadomością nie ma sensu: jeśli człowiek nie uświadamia go sobie oznacza to, że atak się nie powiódł. Naprowadzenie i wszczepienie ładunku negatywnego ustanawiającego raport jest jedynie pierwszym etapem w mechanizmie ataku psychicznego. Percepient „przetrawia” ten ładunek bardzo szybko, potem zaś za pośrednictwem negatywnej dominanty zaczyna trawić sam siebie, mogąc zresztą doprowadzić ten proces do zejścia śmiertelnego.

W tym przypadku, gdy powstaje możliwość niekontrolowanej reakcji psychicznego samozniszczenia pojawia się naturalnie potrzeba samoobrony, czyli obrony przed samym sobą.

Przypomnijmy jednak jeszcze raz, że jeśli ładunek negatywny nie przeniknie dalej niż powłoka energetyczna, naturalnym zadaniem której jest współdziałanie z każdym oddziaływaniem tak pozytywnym jak i negatywnym, tak silnym jak i słabym – nie zachodzi konieczność obrony. Jogini rozwijający swą świadomość i nie utożsamiający się ze swymi powłokami w ogóle, nie korzystają z żadnej obrony, ponieważ każda obrona ukrywająca nas przed światem, czyni nas mniej świadomymi.

Lecz gdy człowiek nie panuje nad swym światem wewnętrznym w pewnych sytuacjach, powstaje potrzeba obrony przed tą częścią „siebie”.

5 Ogólne zasady obrony przez koncentrację

A więc wskutek ataku psychicznego w świadomości percepienta powstaje patogenna, negatywna dominanta. Zadanie obrony ze zmianą obiektu percepcji sprowadza się do tego, by „wypchnąć” tę dominantę za pomocą innej. Istnieją dwa główne rodzaje obrony „ze zmianą obiektu” przeznaczone dla ludzi mających predyspozycje do koncentracji ł medytacji, czyli dla typów koncentracyjnego i medytacyjnego.

Zasada obrony poprzez koncentrację jest bardzo prosta. W razie wystąpienia objawów „ataku” należy ściśle skoncentrować uwagę na zadanym „obiekcie opiekuńczym”, który w swej istocie jest aktywatorem dodatkowego systemu wierzeń obronnych .

Rzeczywiście, w przypadku niemożności zrezygnowania z przyjętego systemu wierzeń, walka z jego negatywnymi skutkami może być prowadzona jedynie poprzez utworzenie w ramach danego systemu jakiegoś dodatkowego, neutralizującego go systemu wierzeń obronnych.

Niekiedy w poszukiwaniu „obrony przed biopolem” korzysta się z tradycyjnych okultystycznych form obrony „ze zmianą obiektu”.

Jednak tradycyjne sposoby mogą skutecznie pełnić swą funkcję jedynie w tym przypadku, gdy człowiek przynależy do złożonego systemu specjalnych wierzeń okultystycznych i dlatego nie mogą być zbytnio polecane dla „profanów”.

Ponieważ aby mieć możność ich wykorzystywania, człowiek musiałby uprzednio przyswoić sobie ten legion fobii okultystycznych, strachów, przed którymi później można by się było bronić. Gra tu wyraźnie nie jest warta świeczki.

Współczesne psychotroniczne postacie obrony poprzez koncentrację cechuje prostota zarówno metodyki jak i uzupełniającego systemu wierzeń. Chodzi przede wszystkim o tworzenie wszelkiego rodzaju „osłon ochronnych”, o „zagęszczenie indywidualnego pola” itd., a w istocie – o ekstrawertyzację (uzewnętrznianie) wrażliwości dotykowej . W odróżnieniu od okultystycznego, psychotroniczny uzupełniający system wierzeń jest zorientowany nie na animistyczne związki z zaświatami, nie na anioła stróża czy Policję Okultystyczną, lecz na naturalne procesy bioenergetyczne.

Innymi słowy, podłoże tego systemu wierzeń obronnych nie jest mistyczne, lecz naukowe.

Ponieważ „naukowymi” są również bioenergetyczne strachy, będące wytworem naszych czasów.

6 Metodyka budowania „osłon ochronnych

[foto: Henryk Jankowski]

Proszę „dotknąć” wzrokiem strony, którą czytacie, by sprawdzić jaka jest w dotyku, „pogłaszczcie” ją. Potem swą rękę.

Zaobserwujcie różnicę doznań. Potem dokładnie tak samo „dotknijcie” wzrokiem jakiegoś przedmiotu z otoczenia, „pogłaszczcie” go i znów odnotujcie różnicę odczuć. Jeżeli nie czujecie, o co tu chodzi, proszę dotknąć przedmiot ręką, a potem spróbować odtworzyć to odczucie w umyśle, nie dotykając przedmiotu. „Dotykanie” rzecz jasna przeprowadza się nie wzrokiem, lecz umysłem, jednakże na początku jest to łatwiejsze z zastosowaniem wzroku lub rąk „ciała subtelnego”, czyli poprzez myślowe dotykanie przedmiotu ręką.

Po opanowaniu „dotykania wzrokowego”, należy się odwrócić lub po prostu nie patrzeć na przedmiot i „dotknąć” go znów.

Nie trzeba przy tym zamykać oczu. Opisywaną zdolność, jeśli się chce, można rozwijać, lecz w tym przypadku trzeba po prostu odczuć o co chodzi, kiedy mówi się o eksterioryzacji (uzewnętrznianiu) wrażliwości dotykowej.

Teraz, proszę poczuć w środku mózgu, na poziomie odstępu pomiędzy brwiami złotą kulkę, odczuć jej ciepłe, dobre światło. Właśnie należy nie wyobrazić, lecz odczuć, ponieważ ekran wyobraźni jest zlokalizowany przestrzennie przed oczami, nie zaś w środku mózgu. Potem należy poczuć, że kulka podzieliła się na dwie i. jedna z nich powoli wyszła z nas przez miejsce pomiędzy brwiami na odległość wyciągniętej ręki. Pomiędzy kulkami istnieje pewien związek, coś w rodzaju przyciągania. Zbadajcie zewnętrzną kulkę „dotykiem”. Jeżeli jest to trudne można wykorzystać „ręce subtelne”, rzeczowo zbadajcie też przestrzeń oddzielającą kulki. Potem wyprowadźcie jeszcze dwie takie kulki na odległość wyciągniętej ręki w przestrzeń po bokach głowy, z lewej i prawej strony. Jednocześnie dotknijcie wszystkich czterech kulek i odczujcie przestrzeń dzielącą je.

Zadanie właściwie polega na osiągnięciu objętościowego wymiaru wrażliwości dotykowej. W tym celu trzeba odczuć złotą kulkę na tym samym co poprzednio poziomie, w odległości wyciągniętej ręki poza głową. (To jest najtrudniejsze: na początek wystarczy tylko odczuwanie potylicy). W ten sposób utworzony jest krzyż leżący w płaszczyźnie poziomej. Potem można ten krzyż obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Powstaje złota obręcz, środkiem której pozostaje pierwsza kulka. Ważne jest przy tym, by przez cały czas odczuwać dotykowo przestrzenność tego, co się dzieje i nie ześlizgiwać się na ekran wyobraźni. Należy kategorycznie przestrzec przed zbytnią gorliwością w ćwiczeniach tego typu. Nie licząc kilku pierwszych prób praktyka powinna być bardzo krótka (nie dłuższa niż minuta), lecz dość częsta. Ćwiczyć można w dowolnym miejscu i czasie (nie bezpośrednio przed snem), nawet i co 15 minut. Jako element tej samej praktyki można uznać „dotykanie” przedmiotów z naszego otoczenia lub krajobrazu – przed sobą, po bokach lub z tyłu, bez odwracania głowy. Pożądane jest przy tym, by z wolna zmieniać odległość, obmacując to bliższe to dalsze przedmioty.

Dalej już całkiem bez problemu można przekształcić złotą obręcz w złote jajo otaczające nasze ciało i nie pozwalające na przeniknięcie do wewnątrz żadnym „wpływom negatywnym”. Należy dodać, że osłony mogą być najrozmaitszego typu: dwu-kolorowe (np. u góry niebieska na dole pomarańczowa), ze środkiem w splocie słonecznym, ogniste z centrum w sercu, kryształowe ze środkiem w gardle lub „utkane ze światła”, z centrum nad głową. Uważa się, że każdy człowiek powinien wypracować swój własny typ osłony ochronnej.

Jednakże nie należy zapominać, że niezawodność osłony jest uwarunkowana przede wszystkim wyraźną przestrzennością i namacalnością percepcji . Wizualizacja jest jedynie środkiem wspomagającym, który wzmacnia działanie podstawowe.

(Dodam tylko że wszelkie osłony psychiczne,wizualizacyjne tarcze itp nie są „niezniszczalne”.Najskuteczniejszą obroną przed jakimkolwiek obcym wpływem jest pożądne uziemienie się o którym psałem w pierwszej części Rytuału Pogańskiego-przyp Mezamir)

7 Inne formy obrony poprzez koncentrację

Obok „osłon ochronnych” wielkim powodzeniem cieszy się tzw. „wirowanie biopola”. Metodyka tej postaci obrony jest analogiczna do opisanej wyżej, jednak brakuje przy tym trwałej osłony, cała przestrzeń natomiast pomiędzy ciałem a umownym brzegiem osłony jest wypełniona pewną gęstą substancją. Substancja ta wiruje wokół osi ciała w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Niektórzy twierdzą, że wirowanie lewostronne zamyka nas przed wpływami środowiska i odpycha wpływy zewnętrzne, natomiast prawostronne – przeciwnie. Zresztą zagadnienie to jest niejasne. Tradycyjne „koło magiczne” na przykład można wizualizować jedynie z lewa na prawo, zgodnie z ruchem Słońca.

(Kierunek wirowania czegokolwiek w prawo lub lewo daje dwa rezultaty: albo wir zasysa coś do siebie albo wyrzuca od siebie-przyp Mezamir)

Gdy wirowanie wykonywane jest prawidłowo, znika odczucie ciała, pozostaje poczucie jednolitej masy, wirującej w postaci kokona. Wytworzenie świecenia kokona da jeszcze lepsze skutki.

Za jeszcze jeden sposób obrony poprzez koncentrację może posłużyć jednoczesne skupienie się na końcach palców rąk i stóp oraz na końcu nosa i języka.

Wszystkie postacie obrony poprzez koncentrację wymagają pewnego wysiłku w celu skupienia uwagi,

ale ludziom skupionym nie sprawia to z reguły trudności. Uważa się, że powinno się utrzymywać w tajemnicy nie tylko rodzaj wykorzystywanej obrony przez koncentrację, lecz również sam fakt jej stosowania w ogóle.

Ponieważ induktor zachęcony pogłoskami o skuteczności swych działań, staje się o wiele bardziej skuteczny.

Za obronę poprzez koncentrację można też uznać każdą działalność wymagającą skupienia lub która nas wciąga np. kibicowanie na zawodach sportowych (nie mówiąc już o braniu w nich udziału) itp. Czyli wszystko, co odciąga uwagę i wyobraźnię „ofiary” od faktu ataku. D. Fortune pisze, że: „jeśli ofiara ataku psychicznego skupi się na sprawach doczesnych(uziemienie,zakorzenienie o którym wspominałem-przyp Mezamir), staje się twardym orzechem do zgryzienia dla każdego czarownika.

Cóż może zrobić czarownik, skoro gdy on nasyła czary, jego ofiara zaśmiewa się do łez w miejscowym kinie?”

Dodaje też, że atak psychiczny nie może trwać w nieskończoność, ponieważ zabiera induktorowi bardzo dużo energii.

8 Ogólne zasady obrony poprzez medytację

Dla ludzi o typie medytatywnym poddanych „atakowi psychicznemu” (jedynym obiektywnym objawem którego jest, przypomnijmy, spadek tonusu) poleca się obronę, która prowadzi do radykalnej zmiany ogólnego stanu psychofizycznego, np. zimny lub przemienny prysznic, zakończony fazą zimną, szybki taniec na wzór szamańskiego lub rock-and-roll itd.

Świetne wyniki daje ostra papryka. Im ostrzejsza, tym lepiej działa. Kawałek papryki można po prostu ssać jak cukierek, można też zażywać ją w połączeniu z kawą: do zwykłej 100 gramowej filiżanki kawy trzeba dodać jedną łyżeczkę cukru i kawałek papryki wielkości małej monety lub małą szczyptę suszonej ostrej papryki. W przypadkach szczególnie ciężkich można zjeść, dokładnie przeżuwając, połówkę strączka. Gdy zaś zażycie papryki łączy się z tańcem, wtedy taka obrona niszczy w zarodku każdą „informację negatywną”.

Istnieje też nieco bardziej skomplikowana technika uchylania się od ciosu. Ponieważ atak jest dokonywany na jakiejś „standardowej częstotliwości nośnej” znanej induktorowi, więc w razie stwierdzenia początkowych objawów ataku można zdecydowanie zmienić „częstotliwość”, wchodząc w takie stany psychiczne, w których kontakt z induktorem nie występuje.

Trudność tej techniki polega na tym, że przejście na inną „częstotliwość” odbywa się bez wspomagających środków w rodzaju tańca z papryką, samym tylko wysiłkiem woli. Oprócz tego, koniecznym warunkiem jest to, by percepient znał induktora.

9 O kontruderzeniach

Niektórzy uważają, że skoro wróg jest znany, trzeba odpowiedzieć na atak walką, nie pozostawiając zła nie ukaranego. Autor uważa jednak, że zachowywanie się w ten sposób jest równoznaczne ze sprowadzeniem siebie do poziomu tego ignoranta, który usiłuje tłuc orzechy przy pomocy mikroskopu i walczyć przy pomocy biopola, wykorzystując je wyraźnie niezgodnie z przeznaczeniem.

W ten sposób człowiek zniża się do poziomu tego napastnika, jakby nie był zdolny do niczego więcej.

Zresztą w stosunku do zdrowych czarowników rzeczywiście można zastosować technikę zdławiania, lecz zdławiania nie na płaszczyźnie „kontrataku astralnego”, tylko na płaszczyźnie systemu wierzeń. Należy zdać sobie sprawę z tego, co przedstawiają sobą tacy ludzie z pasją wyliczający na palcach po każdym spotkaniu „kto i co komu wyssał”, wzdrygający i rozglądający się na boki w poszukiwaniu „czarnych magów”, gdy tylko zaburczy im w brzuchu lub zadzwoni w uchu.

Ludzi, których zasadniczy temat rozmów sprowadza się do tego, że „…on mnie ciach, a ja go łup” i sprzeczania się o to „kto ma dłuższe biopole”.

Oczywiście nie należy brać tego rodzaju ludzi na poważnie, a wiązać się z nimi po prostu nie wypada.

Zresztą popatrzmy, czy nie mignęły w tym opisie nasze własne cechy.

10 Obrona centrów

Ludzie o podwyższonej wrażliwości uważają, że atak psychiczny nie odbywa się jako tło ogólne, lecz wybiórczo: z zasady ładunek ujemny wbija się w powłokę energetyczną w okolicach szóstego i trzeciego centrum – Ajna lub Manipura – czyli w okolicach „trzeciego oka” lub „splotu słonecznego”.

Zasada obrony przed zlokalizowanym atakiem na ten czy inny centr jest prosta: trzeba w atakowanym centrum podnieść próg reakcji na oddziaływania zewnętrzne. Można to osiągnąć na dwa sposoby.

1. Aktywnie oddziaływając na atakowane centrum – np. przez wcieranie maści wietnamskiej w okolicę pomiędzy brwiami lub naciskając skrzyżowanymi ramionami na splot słoneczny w połączeniu z napinaniem mięśni brzucha.

2. Podnosząc wewnętrzną aktywność innych centrów. Tak w przypadku, gdy zaatakowany jest brzuch, trzeba „obciążyć” głowę (książką, filmem itp.), jeśli zaś zaatakowana jest głowa, trzeba „naładować” brzuch. D.Fortune zaznacza, że żołądek nie powinien pozostawać pusty. Człowiek, którego zaatakowano powinien jeść co dwie godziny. Przy tym krew przypływa ku żołądkowi i próg reakcji centrów znacznie się podnosi.

11 Obrona rytualna

W obu wariantach obrony – medytacyjnej i koncentracyjnej, mechanizm operacji obronnej „ze zmianą obiektu percepcji” powinien być wyraźnie wprowadzony do odpowiedniego systemu wierzeń. Należy wyraźnie uświadomić sobie, dlaczego dana czynność przeszkadza przenikaniu negatywnej informacji. Na przykład, „osłona” tworzy się poprzez sztuczne utwardzanie powierzchniowej strefy napięcia indywidualnego biopola. Mając bardziej ścisłą strukturę i większy potencjał energetyczny niż ów „ładunek”, osłona nie pozwala mu przeniknąć poza swą granicę.

I przeciwnie, na skutek braku konkretnej struktury wirujące biopole nie pozwala wspomnianemu „ładunkowi” zaczepić się, a rozbija go i pochłania.

Zimny prysznic i taniec są głębokim wstrząsem i odnowieniem całej struktury energetycznej, dogłębną dezintegracją wszelkich struktur obcych itd.

W odróżnieniu od obrony medytacyjnej i poprzez koncentrację, rytualna forma obrony nie wymaga podobnej argumentacji.

Chodzi tu o obronę, opartą na czynnościach zewnętrznych. Ta cecha formalna łączy ją z pewnymi rodzajami obrony medytacyjnej, również wymagającymi działań zewnętrznych (nie tylko wewnętrznych, jak miało to miejsce w obronie przez koncentrację).

Jednak w odróżnieniu od czynności obrony medytacyjnej, zmieniającymi bezpośrednio ogólny stan psychofizjologiczny człowieka,

czynności rytualistyczne takich zmian nie powodują.

Czynności typowo rytualistyczne to plucie przez lewe ramię i „odpukiwanie” w drewno. Obroną tutaj jest czynność sama w sobie.

Właśnie sama czynność rytualistyczna wykonana z należytym nastawieniem i nastrojem, w jakiś niewyjaśniony sposób zapobiega ujemnym skutkom „ataku psychicznego”.

Zresztą mechanizm tej obrony wydaje się irracjonalnym i niewytłumaczalnym jedynie na pierwszy rzut oka.

Odciskając się w naszej pamięci czynność rytualistyczna wzmacnia „obronną dominantę” w wyobraźni i pomaga jej wchłonąć patogenną dominantę wywołaną przez atak, która z kolei będąc jedynie zjawiskiem psychicznym nie ma żadnego wsparcia fizycznego.

Innymi słowy wskutek czynności rytualistycznej włączamy w sprawę obrony wyobraźnię, sprawiającą nam w rezultacie ataku psychicznego tyle kłopotów. Ściślej mówiąc, przełączamy wyobraźnię podobnie, jak przełączamy ją w przypadku obrony przez koncentrację.

Czynności rytualistyczne, niestety, przekształcają się często w tzw. „czynności natrętne”, opanowując człowieka i stając się czymś w rodzaju narkotyku – bez nich człowiek zaczyna się czuć całkiem bezbronnym.

Stopniowo czynności rytualistyczne wypychają wszystkie pozostałe i w końcu dana osoba trafia do szpitala.

Z tego samego powodu trzeba bardzo uważać również na obronę poprzez koncentrację, ponieważ również może się ona przekształcić w natrętne czynności wewnętrzne. Autor uważa, że spośród innych typów obrony ze zmianą obiektu percepcji, najbardziej skuteczną a pozbawioną skutków ubocznych jest obrona medytatywna.

12 Zasady obrony ze zmianą podmiotu percepcji

Podczas gdy obrona „ze zmianą obiektu” jest stosowana tylko w odpowiednich okolicznościach, to obrona, która zakłada ten czy inny stopień zmiany podmiotu percepcji może być nazywana „ponadsytuacyjną”, ponieważ człowiek, który opanował tę formę obrony

jest chroniony stale.

Zadanie obrony ponadsytuacyjnej polega na tym, żeby „wybić” ze świadomości negatywną dominantę

a nawet by w ogóle nie dopuścić do jej powstania.

Osiąga się to za pośrednictwem podniesienia przez percepienta swego potencjału energetycznego do takiego poziomu

aby różni czarownicy, radiesteci i przypadkowi złośliwcy po prostu nie byli w stanie wykonać uderzenia energetycznego

– by byli na to za słabi.

Jednakże chodzi tu nie o „swą własną” energetykę bezpośrednio doświadczaną, nie o jej aktualny poziom „kinetyczny”, który jak to czujemy posiadamy w każdym dowolnym momencie.

Metodyki podnoszenia poziomu osobistej energetyki kinetycznej należą do form obrony „ze zmianą obiektu”.

Wiążą się one z szeregiem niedogodności, z których główną jest obiektywny i dość ograniczony zakres indywidualnej pojemności energetycznej.

W przypadku jakiegokolwiek znaczniejszego przekroczenia określonego poziomu energetycznego

cały osobowościowy układ energetyczny staje się niestabilny i łatwo wychodzi spod kontroli.

Natomiast w przypadku obrony ” ze zmianą podmiotu” chodzi o podłączenie się do nadosobowych źródeł mocy

o podniesienie potencjalnie dostępnej energii – zawsze niewidzialnie obecnej w pobliżu, podobnej do niewzruszonej góry

energii dostępnej nawet w momentach wyraźnych kryzysów energetycznych.

Takimi nadosobowymi źródłami mocy są tzw. „egregory” lub inaczej „grupowe pola psychoenergetyczne”.

Najbardziej konkretnie zagadnienie egregora przedstawione jest w pracach Awerianowa.*4

———

4* – Awerianow W. S. pod pseudonimem Guru War Awera „Księga Początków” 1974

———

„Procesy myślowe przebiegają na poziomie pól energetycznych… Każda myśl, która rodzi się w ludzkim mózgu odchodzi potem do wspólnego pola psychicznego i przebywa tam w postaci fal energetycznych.

Myśli identyczne wibrują rezonansowe, jakby zlewając się w jedno ciało – egregor.

Ludzie myślący w obszarze jednego egregora, ładują go swą bioenergią.

Istnieje przy tym łączność tak w jedną jak i w drugą stronę, czyli że egregor ze swej strony może również doenergetyzowywać człowieka „lojalnego” wobec niego.

Istnieją ogromne egregory wypracowane przez wiele pokoleń ludzi.

Największe z nich zostały stworzone przez różne religie i wielkie ruchy społeczne.

O egregorach można powiedzieć, że są to żywe myślące byty (rodzaj ich aktywności rzeczywiście bardzo odpowiada temu określeniu) w rodzaju aniołów, demonów itp.,(podział na anioły i demony jest stosunkowo nowy i niesprawiedliwy,dawniej demon oznaczał po prostu ducha ludzkiego lub natury,obojętnie.W momencie gdy wymyślono diabły,część duchów stała się „lepsza”-anielska i „gorsza”-demoniczna-przyp Mezamir), które żyją swym indywidualnym życiem, „walczą” ze sobą, przeszkadzają lub pomagają ludziom.

Lecz szersza i bardziej swobodna analiza egregorów, którą można przeprowadzić dzisiaj, pozwala nam zrezygnować ze skrajnych poglądów i terminologii. Jeśli poszukać analogii, to egregor bardziej przypomina gigantyczną energetyczną amebę, która pływa „z zamkniętymi oczami” w swym stawie (psychosferze), i gdy napotyka inną wrogą jej amebę to albo ją pożera, albo jest przez nią pożerana. Gdy zaś spotyka osobnika przyjaznego, swojego gatunku – łączy się z nim, przy czym w nowym ciele połączone egregory zachowują swe charakterystyki pierwotne (powstanie nowych jakości „nie niszczy starych” – Awerianow).

(Trehlebow ciekawie opisał to pożeranie się „demonów i bogów”,czyli dwóch różnych sił,tak samo „dobrych”(pojęcie względne)jak i „złych”.

Demon chce aby wszystko czym nie jest, stało się nim. Bóg chce stać się wszystkim co nim nie jest.

To nawet łączy się z opisem wirów lewo i prawoskrętnych czyli zasysających do siebie lub wyrzucających na zewnątrz.

Czyli bez względu na to czy demon pochłonie boga czy bóg wniknie w demona dobrowolnie z chęci stania się wszystkim

efekt będzie ten sam.

Demon i bóg nie jest kwestią zła i dobra,to kwestia światła i ciemności stojących na równi-Mezamir)

Poważne traktowanie kontrowersyjnych pism Awerianowa -„astralnego bałamuty” uważa się za postępowanie w złym tonie, nawet w kręgach okultystycznych. Tym nie mniej koncepcja, że stając się nośnikiem idei jakiegoś egregora, człowiek staje się również dysponentem jego mocy wspierającej go w realizowaniu tych idei, nie powstała jedynie skutkiem chorej wyobraźni poniektórych bohaterskich osobników – „wojowników Niewidzialnego Frontu”. Lśniące konstrukcje „wiedzy ezoterycznej” podobne przytoczonej wyżej, stoją na lotnych piaskach faktów naszego bieżącego doświadczenia psychicznego. Oczywiście zawartość konceptualna tego rodzaju tekstów jest przede wszystkim wytworem twórczej woli i wyobraźni ich autorów, u podstaw której leżą jednak pewne rzeczywiste zjawiska, z którymi spotyka się każdy wchodzący w obszar psychologii introspektywnej. Każdy kto dostatecznie uważnie obserwuje reakcje swego świata wewnętrznego na rozmaite kombinacje wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych, usiłuje poznać zasady, które nimi rządzą.

Ludzie doszli do idei egregorów, usiłując wytłumaczyć swą „egregorialność”.

To co później zostało nazwane „egregorialnością” lub „łącznością z egregorem” odbiera się subiektywnie jako uczucie przynależności. Chodzi nie o przynależność formalną lub deklarowaną, lecz o przynależność istotną, faktyczną, której człowiek doświadcza nie tylko umysłem, lecz sercem, całą swą istotą.

Można wyodrębnić szereg „poziomów przynależności” do egregora:

1. rodzinny,

2. żywiołowo-grupowy,

3. zawodowy,

4. kulturalno-grupowy,

5. organizacyjny,

6. państwowy,

7. narodowościowy,

8. klasowy,

9. ideologiczny,

10. antropologiczny,

11. kosmologiczny,

12. ontologiczny.

Na każdym z tych poziomów człowiek wyraźnie czuje się wyodrębnionym i ograniczonym indywiduum, lecz również elementem wchodzącym organicznie w skład pewnej mocy wyższego rzędu, realizującej zadania

które wykraczają poza ramy jego chwilowych indywidualnych potrzeb.

Mężczyzna i kobieta, którzy doświadczają siebie jako „jedną z połówek”, sportowiec

który oddaje wszystkie siły walcząc dla swej drużyny, człowiek ostro uświadamiający sobie swą przynależność narodową

i święty męczennik za wiarę – wszystko to są różne przykłady „zjawiska przynależności”.

Poczucie przynależności w jakimś stopniu rozmywa granice osobniczego „ja”, otwierając je na nadosobowe „my” i wprowadza do specyficznej „osobowości zbiorowej”.

Powoduje to częściową przemianę podmiotu percepcji: to co się dzieje zaczyna być odbierane nie przez pryzmat „ja”, lecz „my”.

Takie przekształcające indywidualną percepcję naturalne, nieformalne stowarzyszenia, połączone więzami namacalnej a bezinteresownej solidarności, otrzymały w tradycji okultystycznej miano „egregorów”.

W bardziej wąskim, szczególnym sensie termin „egregor” odnosi się jedynie do ideologicznego poziomu przynależności (dalsze trzy poziomy określa się tu jako nadegregorialne), czyli do nieformalnych wspólnot, powstających dookoła jakiegoś systemu idei.

Członkowie takich wspólnot, nieobeznani z teoriami okultystycznymi, zwykle mówią o sobie, że „czerpią siłę ze swych przekonań”.


Autor anonimowy

Rok wydania 1983

przekład: Antonina Mioduchowska

Projekt okładki: L. Gościniak, M. Kocurek, M. Górny

wydawnictwo Verbum

Katowice 1994

POLAND

Ilustracje znalazłem na tej stronie

http://prapoganstwo.jun.pl/printview.php?t=8&start=0

Chwała!

O ważnym artykule Grzegorza Niedzielskiego poświęconym Panteonowi DługoszowemuOtrzymaliśmy wiadomość o pojawieniu się w Internecie ważnej analizy panteonu Słowian w kontekście notatki Jana Długosza. Artykuł opublikowano na stronie BogowiePolscy.net i jest to głos bardzo ważny, więc zachęcam do jego przeczytania. 

 [kliknij aby odczytać] [źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Świętowit złączony z Jessą – dla nas pozostają to oddzielne postacie bowiem po Jessie, Yaszy (Owsieniu-Owczeniu, Owseniu-Wąsieniu, Tausieniu-Awsieniu, Usieniu-Usyni) pozostał nam obrzęd jesienny (święto Plonów, powrotu Owiec z gór,  przyśpiewy jesienno-noworoczne na Rusi, bóg koni u Litwinów, ale przede wszystkim na Rusi pamięć że to był opiekun także owiec i świń i innych zwierząt hodowlanych). Zostało nam po nim miano  Jesieni, postać Jasienia – Boga Owsianego związana również z siewem zbóż przed zimą, wężami oraz „Us-Ładem – Złoto-Wąsem” – „złotym wąsem dojrzałego, żółtego kłosa zboża zbieranego przecież jesienią. Zostało nam wiele innych rzeczy – jak choćby germańska symbolika Jesionu – drzewa łącznika z Niebem i Zaświatami – wskazujących na Boga Kiru – a więc tylko cząstkową (dwugłową) emanację Boga BOGÓW – KTÓRY ZAWIERA W SOBIE WSZYSTKO (nie tylko symbolikę Trzeciej Jesiennej Głowy). Bardzo długo wyłącznie z  jesionu wytwarzano brzechwy strzał – narzędzia śmiercionośnego. „Je-seń” – Bóstwo Przynoszące Żywotom Sen – zasypiające roślinność i wszelkie życie przed Zimą – Kostromą.

Artykuł Grzegorza Niedzielskiego „Struktura panteonu Polan w kronice Długosza”:

http://www.bogowiepolscy.net/panteon-polan.html

Autor odnosi się tu do wydanych w tym roku „Wierzeń Prasłowian” Jakuba Zieliny oraz swojej „Mitologii plemion prapolskich”.

Obserwuję z radością i dużym zaciekawieniem próby ujęcia przy pomocy narzędzi nauki tego co pozostało z Wiary Przyrody  po nieudolnym usiłowaniu jej totalnego zniszczenia przez chrześcijaństwo. Cieszy, że podejmuje się tematy już dawno wskazywane przez Strażników Wiary Słowian jako godne analizy, godne uznania naukowego, godne rozważenia i ujęcia przy próbie odtworzenia narzędziami „nauki” słowiańskiego systemu wierzeń Wiary Przyrodzonej.

Takie działania są bardzo ważne dla samej nauki, mniej jednak ważne dla Wiary Przyrodzonej Słowian, która żyje własnym życiem niezależnym od ustaleń naukowych.

Na Rusi…

…To wypis z Aleksandra Brucknera – Starożytna Litwa – ludy i bogi. Chociaż nie zawsze się z nim zgadzamy co do interpretacji – tak i tu na przykład nie bardzo – to materiał zebrany został solidnie.

Wiara Przyrody, Wiara Przyrodzona, Wiara Rodzima, Wiara Słowian, Rodzimowierstwo Słowiańskie, Polskie Pogaństwo – tyle jest nazw na tę samą sprawę  – tę samą religię. W odróżnieniu od chrześcijaństwa Wiara Przyrody nie stoi w sprzeczności ze światopoglądem naukowym i z życzliwością oraz pełnym pozytywnym nastawieniem śledzi postępy nauki w dziele odtwarzania wierzeń słowiańskich (polskich – czy to tożsame?!), panteonu Słowian (Polaków?! – znów pytanie o tożsamość w świetle ustaleń Genetyki na temat R1a1a?!!!) i rytuałów, jakie towarzyszyły w przeszłości  religijnemu i w ogóle duchowemu życiu naszych przodków, Naszych Dziadów.

[źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Łado identyfikowany tutaj z Jarowitem – dla nas bezsprzecznie dwie różne postacie zachowane w obrzędach – pierwszy w weselnym (jako dawca nowego Ładu), ale drugi w wiosennym (Jaryła) – jak i nazwa zbóż które są podstawą bytu kultur rolniczych. Być może jako uosobienie sił witalnych stał się na Połabiu w okresie walk z chrześcijaństwem także Wodzem Wojennym, tym który mógłby pokonać wrogów. Bogiem Wojny był jednak Łado – bo wojna burzy i stwarza nowy Ład (tak nam to przekazuje język).


Rzecz w tym, że dla nauki jest to materia niesłychanie skomplikowana zarówno  ze względu na zakres tematyczny jak i z powodu możliwości metodologicznych jakimi nauka współcześnie dysponuje. Nie dziwię się, że wielu naukowców w przeszłości było do tego tematu zniechęconych i woleli gdzie indziej skierować swoją aktywność – gdyż po prostu nie chcieli ryzykować, że strawią całe swoje naukowe życie na niepewnych dywagacjach, które za chwilę ktoś z innej strony skutecznie podważy, obali, a na koniec wyśmieje, używając innej metody i biorąc pod uwagę inny zakres tematyczny (np. inny okres dziejów, inne obszary geograficzne, inne ustalenia nauk towarzyszących – archeologii czy antropologii, albo lingwistyki).

[źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Nyja tu jako identyczna z Trzygłowem – ale Trzygłowy obejmują cały Dział – Trójpodział swoją władzą (tak mówią Wedy i cała wiedza filozoficzna ludzkości), więc Nyja jest dla nas tylko Zaświatową emanacją Trzygłowych – ich cząstką – Mocą Nawi – Władczynią Zaświatów – Panią Śmierci i Krainy Zmarłych (to wynika z wiedzy języka)

Na szczęście dzisiaj nie brakuje na tyle otwartych osób w środowisku nauki i na tyle odważnych, żeby poświęcić się badaniom tej tematyki. To bardzo cenne i prawdę mówiąc miałem nadzieję, publikując prawie 20 lat temu „Stworze i zdusze”, że uda mi się zasiać ziarno, które kiedyś po latach, gdy pojawi się nowe pokolenie, „głodne własnych odkryć”,  wyda taki właśnie plon.

Trochę żałuję, że nie mogę wciąż opublikować na tych stronach mojego artykułu „Rzecz o granicach” – ponieważ przyrzekłem go wpierw opublikować w drukowanym czasopiśmie przygotowywanym właśnie do rychłego debiutu na naszym rynku wydawniczym. Uczynię to niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe.  „Rzecz o granicach” – jest tak naprawdę Lekcją Piątą Wiary Przyrodzonej Słowian, która mówi o granicach między Nauką, Wiarą i Magią (nie mylić z „nauką”, „wiarą” i „magią”). Taja 5 – to znak – czerta „granicy”.

Wiara Przyrody – jest religią – jest religią żywą  i praktykowaną. Jako taka nie może czekać na ustalenia nauki ani poddawać się chwilowym interpretacjom, czy też bieżącym odkryciom – nie może też się na nich opierać. Po pierwsze wymaga codziennego praktykowania – czyli duchowego przeżywania Świata Przyrodzonego – jest to proces spójny z tożsamością każdego jej wyznawcy – każdej osoby. Nie może też niestety oprzeć się na nowych ustaleniach dotąd dokąd nauka nie dotrze do ustaleń absolutnie pewnych.

[źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Łada – nareszcie uznana za istniejącą po stuleciach odsądzania jej od bytu. Tu jako Lelija – Opiekunka Rodziny, Nowego Stadła – dawczyni nowego ładu rodzinnego. Jednak według nas jest to inna postać niż Bracia: Lel i Polel. Lel i Lelek jako wróżący śmierć nijak (nyjak) się mają – według nas –  do Łady-Łagody – Pani Ładności Świata (to również wynika z logiki zapisów kronikarskich i przekazu polskiego języka). Jak słusznie się zauważa rdzeń „lel” ma bardzo szerokie znaczenie, nie tylko duszy (lelek) ale także  przelewać, chwiać się, zataczać kręgi (leleń – jeleń), radosny staropolski toast leli poleli, lulać,  lele – niewieściuch, lelawy- powolny, niechlujny, ociężały itd. (Słownik Etym. Fr. Sławskiego) . Istnieje określenie lelek – silny, młody – ale jest to określenie odosobnione w językach słowiańskich. Istnieje też lelać – jako „pieścić”, które pochodzi od lelać – kołysać, chwiać się, falować. Istnieje przekaz Miechowity, że Łada to matka Lela i Polela, których „potłuczone posągi” widział w Krakowie. Jednak słowo lulać – ma sprowadzić sen i oznacza sen, a radosny toast „leli-poleli” oznacza „lejmy aż nie uśniemy”, bo upijanie się prowadzi do tego samego – upojnego snu. Także według naszego odtworzenia (Taja 10 – Księga Tura) to Łada jest matką tych dwóch braci bliźniaków Lela i Polela-Sowicy (tak jak donosił Miechowita) – jednak ich ojcem jest Weles i to przesądza o ich funkcji. Postaci Lela nadawano żeńskie cechy, jest ona co do płci „rozchwiana”, ale naszym zdaniem nakłada się tutaj na jej obraz postać Łady-Leliji – łączącej pary małżeńskie i będącej tą silną, młodzieńczą – Opiekunką obrzędu weselnego i uczty we-se-l(n)ej. Jeleń-Leleń jest totemowym zwierzęciem Ładów.

Czekam, kiedy wreszcie zostanie zaakceptowany naukowo fakt, że to Rygweda, Atharwaweda, Gatha i Zoroastryzm (z tą uwagą iż Gatha i zoroastryzm były „odchyleniem” od wiary przyrody – schizmą wprowadzającą błędne pojęcie Dobra  – zidentyfikowanego z Jasnymi Mocami i Zła  – zidentyfikowanego z Ciemnymi Siłami), że to one  zawierają zapis najstarszy wspólnych wierzeń Słowian, Istów i Skołotów (Słowiano-Wenedów,  Indów-Windów, Scyto-Sarmatów), czyli po prostu Ariów, albo Indo-Europejczyków.

Nie uwzględnienie wiedzy (Wiedy) wynikającej z tych zapisów musi prowadzić na manowce interpretacyjne, jeśli idzie o próby naukowego odtwarzania  systemu wierzeń Słowian. Chyba, że ktoś przyjmuje, iż Słowianie przed VI wiekiem naszej ery nie posiadali wierzeń, albo nie istnieli.

Nie możemy się zgodzić z takim podejściem z prostej logicznej przyczyny – czy ich będziemy zwali Słowianami (przed tym VI wiekiem) czy jakkolwiek inaczej, to byli oni naszymi przodkami (Dziadami, Prapradziadami – itd) i przekazywali nam nasze pogańskie wierzenia od początku, z całą ciągłością ich ukształtowania w ludzkim świecie wartości, z ciągłością nazw dla Rzeczy Tego Świata oraz imion dla Zjawisk Tego Świata.

Klucz do odtworzenia, czyli do prawdy o przeszłości i przeszłym kształcie Wiary Przyrody,  na pewno tkwi w języku i pojęciach nim przekazywanych (określanych), a nie gdzie indziej. Reszta to narzędzia uzupełniające.

Mamy pewność, że Weda i Gatha są naszą wspólną własnością Słowiano-Indo-Scytów.

Pogaństwo – jest Wiarą Przyrody, a wiara przyrody tkwi w każdej biologicznej istocie organicznie, immanentnie i odtwarza się samoistnie w każdym kolejnym pokoleniu ludzkim  – tak jak wielokrotnie pisali to Chodakowski czy Szukalski, tak jak twierdził Mickiewicz czy Słowacki – samoczynnie i automatycznie w każdym nowo narodzonym człowieku jest ona zakorzeniona od jego urodzenia.

Dlatego chrześcijańskie zabiegi wykorzenienia Wiary Przyrody spośród Słowian i skądkolwiek były i są nieskuteczne. Wręcz odwrotnie, widać gołym okiem jak chrześcijaństwo wciąż nieustannie się wypacza, kierując się w obrzędach i interpretacjach Pisma nieuchronnie ku pogaństwu.

[źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Marzanna i Dziewanna – pozostaną dla nas według wskazań polskiego języka osobne w swych funkcjach

Tak więc starożytne wierzenia Hindusów i Irańczyków, Sarmatów i Scytów, Asyrii, Medii i Persji wreszcie wyrastające z nich wierzenia pogańskie Egiptu, Celtów, Greków , Rzymian i Germanów to jest substrat, punkt wyjścia do współczesnej Wiary Przyrody, Wiary Przyrodzonej Słowian. Od tego się jej sensowne odtwarzanie powinno zacząć.

Sama współczesna Wiara Przyrody Słowian ten fakt posadowienia własnych korzeni w Wedzie i Gathcie już dawno zaakceptowała, wręcz nigdy tego faktu nie podważała. Jest to fakt fundamentalny dla filozofii tej religii i dla jej całej duchowości. Nasze pogaństwo jest tym samym pogaństwem sprzed 10 tysięcy lat – to sposób myślenia o Ziemi, o jej Przyrodzie, o powiązaniach we Wszechświecie, o nadrzędności Kosmosu nad Człowiekiem (Osobą, jednostką, społecznością ludzi).

To pogaństwo jest dzisiaj bogatsze o akceptację odkryć współczesnej nauki, ale jest nadal magią, bo jest Wiarą. Nauka, wciąż nie potrafi zinterpretować świata pewniej i pełniej niż to czyni WIARA PRZYRODY. Mam poważne wątpliwości czy kiedykolwiek nauka będzie potrafiła to uczynić.

Zatem polecam wszystkim wyznawcom Wiary Przyrody, do przeczytania ów artykuł i przywołane powyżej książki.  Są to materiały niezwykle ważne i cenne. Tak samo cenne i ważne są wynikające z nich próby interpretacyjne, które tchną świeżością spojrzenia. Czytając jednak miejmy świadomość, że jest to ważny krok dla otwarcia się nauki na interesujące nas tematy, jest to ważne – być może – odkrycie dla samej nauki – jeśli się ostoi krytyce narzędziami naukowymi, ale z punktu widzenia Wiary Przyrodzonej i wierzeń  osobistych każdego z nas, a także praktyki magicznej  (bo rytuał to nic innego jak magia – Magija) każdego z nas , nie ma ono większego znaczenia.

Analiza panteonu Długoszowego jest ważna i przyjęcie wreszcie do wiadomości przez świat nauki, iż Długosz nie zmyślał, a jego panteon jest zapisem „szczątków prawdziwych” pomieszanym z być może błędną interpretacją dokonaną przez tego kronikarza-chrześcijanina, będzie mieć duże – jak sądzę – znaczenie w ogóle dla naszej kultury i wiedzy masowej o przeszłości Słowian.

Napisałem powyżej, że te nowe odkrycia, próby interpretacji, nowe oświetlenia przeszłości dla Wiary Przyrody nie mają znaczenia. Nie znaczy to że nie mają one wartości i wielkiego znaczenia dla każdego Polaka, każdego Słowianina, każdej osoby interesującej się przeszłością. Mają one – a przynajmniej powinny mieć – wielkie znaczenie dla naszej świadomości przeszłości, odkrywania prawdy o naszych korzeniach. Powinny też mieć wielki wpływ i mają nieocenioną wartość dla  kształtowania poczucia jedności i zakorzenienia w określonej kulturze i systemie wartości, kształtowania poczucia naszej łączności ze słowiańską starożytnością i wkładem Słowian w różnorodne, uważane za wysokie, kultury archeologiczne Euroazji. 

 

[źródło: http://www.bogowiepolscy.net/]

Swarog-Kowal. Dla nas nigdy nie będzie Ojcem Nieba – bo Ogień (Swar-róg) i Niebo (Daw-bóg, Dag-bog) to dwa oddzielne żywioły w odwiecznej naturalnej wierze przyrody. Swaróg to ojciec Swarożyca – Ogień Niebieski jest ojcem Ognia Ziemi – Słońca. Tezy nauki o tożsamości Swarożyca z Dażbogiem (Panem Światła Niebieskiego) nie przemawiają do nas ze względów logicznych i filozoficznych. Niebo jest jednym z Ośmiu Żywiołów – a żywioły nie są sobie podporządkowane w żaden sposób i pochodzą z Jednego Łona a nie od siebie nawzajem. Każdy Żywioł ma też dwoistą – męską i żeńską formę – stąd bogini Swara – Pani Żaru i Daboga-Dana-Dawana, Pani Niebieska zwana Królową Niebios, a w chrześcijaństwie Matką Boską. Niezależnie od tego co mówią interpretatorzy Kronik nadrzędna jest tutaj Zasada Filozoficzna – 8 Żywiołów, a wśród nich tak Niebo jak i Ogień. Bogowie są tylko upostaciowieniem kosmicznych sił.

Zachęcam do regularnego odwiedzania ambitnej strony http://www.bogowiepolscy.net/

Ta strona bardzo interesująco się rozwija – Pozdrowienia dla jej Autorów.

Polemika zamieszczona w tym artykule w podpisach do bardzo ciekawych obrazów z owej strony internetowej, w żadnym wypadku nie ma na celu krytyki głoszonych tam interpretacji. Jest wskazaniem różnicy interpretacyjnej pomiędzy SSŚŚŚ a przedstawianym tam poglądem naukowym (czy popularno-naukowym).

Odtwarzające się samoczynnie w naszej człowieczej naturze bóstwa Wszechświata mogą nosić imiona jakie sami im nadamy, lub te które przyjmujemy z przeszłości, mogą nosić imiona nasze lub obce (nasze łatwiej do nas przemówią) – to nie zmieni istoty, ani zakresu ich oddziaływania – pozostaną i tak kosmicznymi siłami górującymi nad Człowiekiem, który zawsze będzie im podległy.

Czesław Białczyński

O Kwiecie Paproci i innych zielach miłośniczych na Noc Świętorujańską – Święto Kresu czyli Kupalia


Maurycy Gomulicki – Kwiat Paproci (2011)


Na początek z Wikipedii – bardzo skąpej w tym temacie

Kwiat paproci – mityczny, legendarny kwiat, mający zakwitać raz w roku, w czasie Nocy Świętojańskiej (najkrótszej nocy z 21 na 22 czerwca). Znalazcy zapewniać miał bogactwo i dostatek, przez co jego poszukiwania stały się stałym elementem obchodów słowiańskiego święta Kupały.

Robert John Tornthon – Kwiat Paproci

Według botaników i etnografów (Zygmunt Gloger, Henryk Łowmiański) podanie o kwiecie paproci wywodzi się ze zwyczaju smarowania się przez kobiety liśćmi nasięźrzału w trakcie obchodów święta, co miało w magiczny sposób podnieść ich atrakcyjność[1]. A takim wierszowanym zaklęciem należało wzmocnić magiczne działanie[2]:

Nasięźrzał

Nasięźrzał pospolity

Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale,
Pięcią palcy, szóstą, dłonią,
Niech się chłopcy za mną gonią;
Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Boże.

Motyw kwiatu paproci wystąpił także w kulturze masowej, np. na początku XIX w. w baśniach Braci Grimm[3]. Piosenkę o nim śpiewał polski zespół Alibabki.

Przypisy

 1. ↑ Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek w.VI-XII ISBN 83-01-00033-3
 2. ↑ Zygmunt Gloger – Encyklopedia staropolska; hasło: Rośliny miłośnicze
 3. ↑ Joanna Gacka „Noc Kupały” – Raport Polska.pl

Starosłowiański znak Kwiatu Paproci (Pąp Rodzący- Pąp Bogini Rudzi-Zarudzi), często utożsamiany z Pąpem Otwieracjącym – Pąpotworem – Makiem (łac. Papaver)

Ze strony polskiej Polonii – dużo lepiej i pełniej

SWIETOJANSKIE WIANKI
I KWIAT PAPROCI

J. P. HORZELSKI

 

Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.

Jan Kochanowski

Zanotowana przez Kochanowskiego nazwa „Sobotka” nie jest pierwotna, autentyczna nazwa tej, jednej z najdawniejszych uroczystości, obchodzonych, jeżeli nie na całym terenie zasięgu kultur indo-europejskich, to w każdym razie na obszarach zajmowanych przez ludy celtyckie, germańskie i słowiańskie. Jeżeli dawna, powszechna nazwa był termin „Kupała” (czy kupalnocka, co wcale nie jest pewne), to, wbrew dość rozpowszechnionym tłumaczeniom, wyraz ten tylko pozornie miałby coś wspólnego z ruska forma wyrazu „kąpiel.” Takie tłumaczenie zostało wymyślone nie wcześniej niż w X-XI stuleciu, aby powiązać sobótkęz nadanym jej patronem w postaci sw. Jana Chrzciciela, którego też nazwano Kupałą, jako że stosował chrzest (w obrzadku wschodnim) w formie rytualnej kapieli. Wyraz „kupala” pochodzi w istocie z indo-europejskiego pierwiastka „k-um-p,” ktory znaczy grupe, zbiorowosc (z niego wywodza sie takie wyrazy jak kupa, kupić (tj. gromadzić) kapa albo kępa, kablac itd.)

Wyraz „sobótka” był pierwotnie terminem, w intencji pejoratywnym, oznaczającym jakby „mały sabat czarownic.”

Na temat tego obrzędu (jak i innych obchodów indo-europejskiego cyklu rocznego) w ogole mamy tylko bardzo skape, a niekiedy balamutne informacje. Pare oderwanych wzmianek u rzymskich historykow i hellenskich kronikarzy, pare, raczej aluzji niz informacji, u arabskich geografow, troche tendencyjnych wiadomosci w kronikach bizantyjskich mnichow, z zasady wrogo nastawionych do takich „diabelskich,” poganskich tradycji – oto wszystko. Ale, podobnie jak zrodlo jezykow indo-europejskich mozna bylo zrekonstruowac na podstawie systematycznych porownan dzwiekow, form i postaci gramatycznych w jezykach pochodnych, tak tez zrodlowe formy i znaczenie obchodow swietojanskich dadza sie zapewne wyprowadzic z systematycznych porownan ceremonialow, mitow i podan ludow z grupy kultur indo-europejskich.

Obchody swietojanskie byly od samego zarania chrzescijanstwa zaciekle zwalczane przez Kosciol. (Podobnie jak pokrewne obchody celtyckie byly szkalowane i brutalnie zwalczane jeszcze przez poganskich Rzymian). Zarowno wlasnymi srodkami kazan, pokut, wyklinan, jak i za posrednictwem „ramienia swieckiego” – zakazow i kar oglaszanych przez krolow i ksiazeta – Kosciol staral sie tepic obchody poganskie. Kiedy zrozumiano, ze walka nie moze byc latwa i szybko skuteczna, Kosciol zwrocil wysilki w kierunku „oswojenia” obchodow przez tlumienie najjaskrawszych „wybrykow” przy milczacym zezwoleniu na czesc programu, narzucanie nowego wykladu symboliki, spychanie obchodu do pozycji wiejskich, gminnych obyczajow, nadanie mu chrzescijanskiego patrona. (Naturalnie, odnosi sie to nie tylko do Sobotki.)

W wyniku tych akcji, ktore w Europie zachodniej rozwijaly sie i przynosily skutki duzo wczesniej, niz u nas, obchody sobotkowe juz w okresie XII-XV stulecia zaczely zanikac, ulegaly zapomnieniu i znieksztalceniu do kilku oderwanych symboli, mimo, ze jak swiadczy James George Frazer (The Golden Bough, „Zlota Galaz”), sobotka byla od wiekow swietowana na calym terenie Europy, od Irlandii po stepy Czarnomorskie i od Skandynawii po Apeniny.

Podobny przebieg zatracania sie tych tradycji, choc z opoznieniem, istnial i u nas. Jeszcze Mikolay Rey wyraza sie o obchodach sobotkowych z niechecia i odraza. Ale w drugiej polowie XVI wieku powialy juz inne wiatry intelektualne. Ideal czlowieka szczesliwego w powrocie do natury i obyczajow wiejskich, gloszony ongis przez Horacego i drzemiacy w zapomnieniu, zaczal teraz odzywac w humanizmie. Ostateczna zaglada sobotek na naszym terenie spoznila sie. Nowe prady filozofii spolecznej zaczely je idealizowac. Kochanowski podjal watek sobotki w nastawieniu zasadniczo odmiennym od Reyowskiego.

* * *

Domyslamy sie, ze obchody sobotkowe byly zwiazane z kultem slonca, ognia i wody oraz urodzaju. Wiemy, ze naczelne bostwo, ktorego symbolem bylo slonce, nosilo slowianskie imie Swarog. Mial on dwoch synow, z ktorych jeden, Dadzbog (bodaj odpowiednik celtyckiego Dadga) mial w swej pieczy mgly, chmury i zrodla wody, a drugi, wlasciwie bezimienny, bo nazywany Swarozyc (tj. po prostu syn Swaroga), byl bostwem ognia. Swarog mial tez dwie corki-blizniaczki o wspolnym imieniu Zarza (tj. Afrodyta, gwiazda wieczorna i zaranna).

Obchody rozpoczynaly sie od rytualnego skrzesania ognia z drzewa. Frazer opowiada, ze gdy pierwotna tradycja jeszcze sie zachowywala, to na obranym terenie wbijano w ziemie kol z brzozowego drewna (brzoza byla swietym drzewem boga-slonca) i wkladano nan piaste, kolo ze sprychami (symbol slonca, a technicznie wynalazek Celtow) wykonane z drzewa jesionu. Zapewne nie tylko dlatego, ze drewno jesionu latwo plonie, nawet gdy jest swieze, ale rowniez, ze jest to jedno z najbardziej czczonych drzew poswiecone bostwu, ktore jak i w innych tradycjach indo-europejskich (np. celtyckiej) jest bezimiennym (a raczej o imieniu tajemnym, ktorego symbolem i atrybutem byl Wron, czyli Krak; a zatem w mitologii hellenskiej odpowiada mu Chronos).

Kolo na kolku bylo szybko obracane poki od tarcia piasta nie zaczela sie palic. Wtedy kolo, ktorego szprychy byly uprzednio owiniete splecionymi warkoczami nasmolonej slomy, zdejmowano i plonace toczono kolejno do przygotowanych stosow, ktore w ten sposob podpalano. Szeregi stosow ulozonych na wybranych wzgorzach plonely tej nocy na terenie calej Europy, w grupach bedacych niemal w zasiegu wzroku, a przynajmniej luny. Tance dokola ognisk i skakanie przez stosy nalezaly do obrzadku i mialy zabezpieczac przed zlymi mocami i choroba, zas palenie na stosach ofiar w postaci drobnej zwierzyny i ptactwa, chwytanych w sidla na uprawnych polach, wraz z „magicznymi ziolami” (bylica, dziurawiec, dzwoniec, dziewanna, szalwia, nawrotek, rucina, matka zielna) w cylindrycznego ksztaltu koszach, plecionych z witek wierzbowych (znow swiete drzewo, „ksiezycowe,” bogini Bran-Wen czyli Wandy) mialo zapewnic urodzaje pol oraz plodnosc zwierzat i ludzi. (Juliusz Cezar oskarza Druidow, ze w podobnych koszach palili ofiary ludzkie z wrogow wzietych do niewoli w bitwach.)

* * *

Noc sobótkowa była także jako święto urodzaju i płodności, jedynym dniem zawieszenia mocy tabu, związanego z kojarzeniem małżeństw. W owych społecznościach, gdzie z zasady własność (np. uprawnej roli, mlyna, rybnego stawu, itp) byla nie wlasnoscia indywidualna, lecz calego rodu – kojarzenie malzenstw, wraz z rozstrzyganiem wszystkich zwiazanych z tym zagadnien finansowo-gospodarczych, niekiedy wcale skomplikowanych, bylo wylacznym przywilejem glowy rodu, podejmowanym przy pomocy oficjalnych zawodowych swatow i z udzialem wazniejszej starszyzny rodu (do ktorych rodzice zainteresowanych mlodych mogli wcale nie nalezec). Ale dziewczyna, o ktora czy to z powodu braku odpowiedniego wiana, czy z innych przyczyn, jeszcze swatow nie przyslano, albo dziewczyna, ktora chciala uniknac swatanych konkurentow, jezeli nie byla jeszcze nikomu narzeczona (tj. obiecana oficjalnie) mogla skorzystac z jedynej w roku okazji. Plotla wianek, nie tyle z kwiatow, ile magicznych ziol – bylicy, ruty, dziewianny itd, tak, aby plywal po wodzie, wpinala wen zapalone luczywo i puszczala na biezaca wode w zbiorowej ceremonii ze spiewami i plasami przy ognisku sobotkowym.

W dalszej czesci strumienia, czy jeziora, gdzie jak bylo wiadomo woda wynosila plynace liscie, zebrani juz byli chlopcy, niektorzy w tajnym porozumieniu z dziewczyna, inni liczacy na los szczescia, i kazdy, ktoremu udalo sie wylowic wianek, wracal do gromady aby zidentyfikowac jego wlascicielke. Teraz tak dobrani mlodzi mogli kojarzyc sie w pary bez niczyjej aprobaty i bez obrazy obyczaju.

Wianek, jak wiadomo, byl zawsze symbolem seksualnym. Reprezentowal on, z jednej strony, dojrzalosc fizyczna dziewczyny do roli matki i zony, a z drugiej – stan dziewictwa. Oddanie wianka bylo potwierdzeniem zgody na malzenstwo.

Ty jednemu dajesz wieniec
Z roz, lilii i tymianka,
(choc) Kocha cie inny mlodzieniec…

Natomiast „zgubienie” wianka oznaczalo utrate dziewictwa, co, jezeli nie bylo po prostu antycypacja malzenstwa, stanowilo oczywista obraze spolecznego ustroju patriachalnego. Byl to bowiem jak gdyby bunt i powrot do obyczajow zwalczonego i obalonego ustroju matriarchalnego. Dlatego tez utrata wianka stanowila wiecej niz kalectwo, byla dobrowolnym, czy chocby niedobrowolnym wykroczeniem.

Dziewczyno, dziewczyno, gdziez twoj wianek upadl?
Lezy na leszczynie, pies sie na nim ukladl.

(W tej wersji tradycyjnej przyspiewki „leszczyna” jest zdrobniala postacia rzeczownika „leszcza,” ktory znaczyl to, co dzisiaj „bruzda,” tj zaglebienie w ziemi rozdzielajace zagony, czy lany – typowe miejsce lekkomyslnego, czy tez – w obyczajach kultury matriarchalnej – rytualnego „gubienia wianka.” A pies – i to w obu rodzajach, wiec zarowno psek, jak psuka – ktory skadinad stanowi wzor przyjazni i wiernosci, jest rownoczesnie symbolem rozwiazlosci seksualnej. Stad tak wyraznie ambiwalentny stosunek do psa.)

Pary skojarzone przy ognisku sobotkowym mogly teraz oddalic sie od gromady i udac sie samowtor na wedrowke po lesie. Nie po to zreszta aby „skonsumowac” przyrzeczony zwiazek. W owym wieku (uczestnikow) i w owczesnym klimacie spolecznym nie bylo to psychologicznie ani potrzebne, ani mozliwe. Ale w ogromnej wiekszosci wypadkow byla to pierwsza okazja aby mloda para mogla byc jawnie i otwarcie, a bez ograniczania czasu, sam na sam ze soba – bez swiadkow. Mowic tylko do siebie, przekomarzac sie, sprzeczac, godzic, czulic. Tak, wlasnie jak to opowiada Szekspir w Midsummer Night’s Dream, „Snie nocy letniej.” (Tradycyjne tlumaczenie tego tytulu nie jest dokladne: „midsummer night” to jest noc „porownania slonecznego,” najkrotsza noc roku, „kupalnocka.”)

A rownoczesnie starali sie znalezc „kwiat paproci.” ktory stanowil wrozbe pomyslnego losu. (Tak jak np. w Irlandii czterolistna koniczyna, albo w Szkocji – bialy wrzos.) Tylko w niewielu chyba wypadkach tego kwiatu nie znajdowano. Tak czy inaczej, mlodzi wracali o swicie do gromady i tam, przepasani bylica, trzymajac sie za rece, przeskakiwali przez plomienie ognisk. Ten akt skakania konczyl obrzed „przechodzenia przez ogien i wode” (brniecie przez wode mokradel bylo przy poszukiwaniu paproci), ktory stanowil – w tym jednym jedynym dniu roku rytual zawarcia malzenstwa. (Naturalnie w czasach przedchrzescijanskich. Pozniej musial byc uzupelniony obrzedem koscielnym.)

* * *

Ale coz z tym kwiatem paproci? Opowiadanie o kwiecie paproci jest czesto traktowane jako odmiana wschodnich legend o magicznym zielu czy magicznym kamieniu krola Salomona „szamir.” (Magiczne ziele „saxifraga,” o ktorym rozwodzil sie juz Pliniusz, Falimirz w XVI wieku nazywa po polsku „rozryw-ziele,” albo „rozryw-trawa.”) Domysly takie, ktore w naszej folklorystyce rozwijal np. Klinger, wydaja sie o wiele mniej przekonywujace, jezeli uwzgledni sie czynnik chronologii. Motywy, watki, czy obyczaje, rozwijajace sie na terenie kultur hamito-semickich nie promieniowaly na tereny kultur indo-europejskich (poza czesciowym wyjatkiem kultury hellenskiej) dopoki Imperium Rzymskie, po zagarnieciu Hellady, Egiptu i Libii, nie stworzylo pomostu dla przedostawania sie tych pierwiastkow do Europy. Zatem wplywy takie zaczynaja sie pojawiac tutaj najwczesniej pod koniec ostatniego stulecia przed nasza era. Legendy i obrzedy zwiazane z motywem kwiatu paproci, ktorych pochodzenia i slady sa znacznie dawniejsze, nie moga byc zwiazane z motywami „czarodziejskich” legend semickich.

Czy mozna jednak watpic, ze legenda kwiatu paproci musi byc oparta na bujnej fantazji, skoro przyrodnicze doswiadczenie botanikow mowi nam w sposob zdecydowany, ze paproc nie kwitnie, nalezy do rzedu roslin bezkwiatowych? Wydawaloby sie, ze odpowiedz na tak postawione pytanie musi byc bezsporna, a jednak tak nie jest. Klucz do tego paradoksu znajduje sie w zagadnieniu terminologii.

Nazwy roslin stanowia, az po XVIII-XIX wiek, prawdziwy chaos, nie tylko w naszym jezyku. Ta sama roslina w roznych okregach – nawet sasiednich osiedlach – moze nosic inne nazwy. Ta sama nazwa moze na roznych terenach, albo w roznych okresach, oznaczac odmienne rosliny.

Bylica ( Artemisia abrotanum, campestris, albo vulgaris

Wedlug drzeworytu z Herbarza PolskiegoMarcina z Urzedowa (Krakow 1595). Tekst pod rysunkiem opiewa: „Dwudziestego dnia y czwartego Ksiezyca Czerwca u nas dzien S. Jana: tam tez w nocy ognie palily, tancowaly, spiewaly, diablu czesc a modle czyniac. Tego obyczaju poganskiego do tych czasow w Polscze nie chca opusczac niewiasty, bo takiez to ofiarowanie tego ziela czynia, wieszajac, opasujac sie niem.”

Wyraz paproc (albo paprotka) stanowil oryginalnie nazwe nie jakiejs okreslonej rosliny, ale byl terminem ogolnym, oznaczajacym zbiorowo wiele rodzajow roslin znajdowanych na gruntach podmoklych. Sam wyraz wywodzi sie z pierwiastka indo-europejskiego „pap-r,” oznaczajacego sitowie (a z niego wywodza sie takie wyrazy jak: papka, papie, paproch, paprac itd., a takze grecki papyros, skad papier.) Naturalnie, rosliny nazywane „paproc,” podobnie jak rosliny nazywane „trawa,” lub „ziele” mialy takze swoje szczegolowe, rodzajowe nazwy. Paprociami byly zatem np.: dlugosz, gnieznik, karlik, mokrzyca, nasiezral, parlist, podejzron, rososzka, zanognica, zapartnica, zylwa itd. (ta lista nawet nie obejmuje polowy nazw). W wiekszosci sa to istotnie rozne odmiany roslin z rodziny paprociowatych (w terminologii botanicznej Filicalae) ale sa tu tez rosliny innych rodzajow. Tak wiec do rodziny storczykowatych ( Orchidacae) naleza: podkolan, parlist, gnieznik i karlik, ktorych kwiaty otwieraja sie albo pachna tylko w nocy. Jest tu tez roslina z rodziny owelkowatych ( Proteaceae), nalezacej do najstarszych na swiecie roslin kwitnacych, mianowicie rososzka, nazywana takze rososna, lub rososzla. Z drugiej jednak strony nazwa rososzla, lub rososz oznacza takze gatunek paproci Martensia dichotoma. Roslina zwana zapartnica, albo zanokcica nalezy do rosliny poloniczkowatych (Caryophyllaceae) albo gozdziankowatych ( Ilicineae) (nie jest dobrze zidentyfikowana); w obu wypadkach wypadkach jest to roslina lub krzew kwitnacy. Ale nazwa zanogcica (przez g) oznacza takze paproc Asplenum ruta-muraria, ktorej inne nazwy sa slodziszka, albo mokrzyca. Ta sama jednak nazwa – mokrzyca – oznacza tez rosline kwiatowa (z rodziny Alsineae), ktorej inne nazwy sa: muszec, ptasie ziele, lub… zanokcica (przez k). Tak wiec „kwiat paproci” to mogla byc ktorakolwiek z tych roslin. Wiele z nich zakwita wlasnie w czerwcu.

Paproc kwitnaca, fijolki ( Osmunda regalis)
Pelen lisc, od korzenia do „kwitnacego” wierzcholka mierzy okolo 100 cm.
Caly krzak ma zazwyczaj 2-3 lodygi „kwitnace,” otoczone bukietem zwyklych lisci.

Nalezy tez dodac, ze sa gatunki paproci, mniej pospolite, jak np. gatunek zwany dlugosz, albo fijolki (nie fiolek!, fijolki jest mianownikiem liczby pojedynczej przymiotnika oznaczajacego kolor, analogicznie, jak np. „niebieski”), nazwa botaniczna Osmunda regalis. Albo gatunek zwany podejzron, obejmujacy kilka odmian Botrychium (virginianum, lunaria, multifidum), wreszcie gatunek zwany nasiezrzal, masierzon albo jezycznik (Ophiglossum vulgatum). Ich sporonosne liscie sa drobne, zebrane w obfite grona na wydluzonych lodygach i sprawiaja wrazenie gron kwiatowych, tym bardziej, ze rosliny te maja inne liscie bez sporow. Wszystkie one nosza tez nazwe… „paproc kwitnaca” (rowniez i w innych jezykach europejskich: flowering fern, fougère fleuri, Rispenfarn, etc.)

Zatem szukanie i znajdowanie „kwiatu paproci” – niekoniecznie w kazdym przypadku takiej samej rosliny – choc utrudnione podmoklym gruntem lesnym i noca – wcale nie bylo niemozliwe. Kazda z par sobotkowych miala wcale niezla szanse znalezienia takiego czy innego „kwiatu paproci” a z nim i widokow pomyslnego losu.

Wiadomosci 21/1521, Londyn 25 maja 1975

http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje17/text18.htm

Inne ziela miłośnicze

Rośliny miłośnicze. „Oj! dolaż moja, dola!” Tak biada dziś, w ludowej pieśni, opuszczona przez kochanka dziewczyna. Tak biada dziś i biadała podobnie przed wiekami, bo rzecz jest ogólnie ludzka. Jak odzyskać wzajemność ukochanej osoby? Czyż na miłość niema lekarstwa? Rozsądek i psychologja mówią, że niema. Ale od czegóż magja? Magja rozporządzała zawsze czarnoksięskimi środkami. Przecież już w literaturze sanskrytu znajdujemy wiele roślin, którym przypisywano takie magiczne własności. Znajdujemy je u greckich autorów i w literaturze łacińskiej; najobficiej w tej kopalni przesądów klasycznego świata, która się nazywa historją naturalną Plinjusza. Wprawdzie autor ten zastrzega się, że nie obznajmia czytelników z napojami miłosnymi, ale przecież mówi o niejednej miłośniczej roślinie i wierzy w jej skuteczność. Ten bajarz był jednym z najpopularniejszych autorów, znanych średnim wiekom; czytano go, komentowano i wierzono weń święcie.

Jednakże o miłośniczych roślinach nie wiele można się doczytać w literaturze średniowiecznej, dlaczego, wyjaśnia nam to Szymon Syreński w swoim „Zielniku”, z r. 1613, w ten sposób: „Mądrzy a rozumem się sprawujący, chocia Poganie czary i gusła zawsze ganili i w nienawiści mieli, jednak nabardziej czary miłości, bo te same rozum i zdrowie psują i odejmują. Przeto zawierali wrota wiadomości ziół i skutków ich, do takowych nieprzystojnych spraw używania i zatem są tak od nich pokryte, że zaledwie jeden z kilkudziesięciu ziołopisów może się znaleźć, któryby takowych kształt i wyobrażenie, nietylko ich moc i skutki poznać mógł”. Trzeba dodać, że średniowieczni autorowie mieli niezmierny respekt wobec klasycznych autorów i powszechnie nie śmieli niczego dodawać, czego w ich pismach nie znajdowali a o czem wiedzieli. Ale przesądne wierzenia o roślinach miłośniczych, jak wogóle wszystkie przesądy, rozchodziły się po Europie wraz z cywilizacją nietylko drogą literacką, ale także za pośrednictwem ustnego podania, przez zetknięcie się Rzymian z podbitymi barbarzyńcami, którzy je od panów swoich przejmowali. Przesądy te szły do nas od Zachodu a od nas dalej na Wschód. Dostawały się najprzód do klas wykształconych a od nich schodziły do ludu. My dziś nie mamy wyobrażenia, bez oczytania się, jak najrożnorodniejsze przesądy o roślinach były rozpowszechnione wśród wykształconych nawet warstw społeczeństwa, przez całe wieki, aż po koniec XVIII stulecia. Od zarania cywilizacyi wyobrażano sobie, że rośliny – pod pewnymi warunkami – mają władzę wkraczać nietylko w sprawy miłosne, ale we wszystkie wogóle sfery fizycznych i psychicznych działań. Przecież z kilku tylko popularnych książek zebrałem w moim „Zielniku czarnoksięskim” przeszło 1300 takich przesądów ze świata roślinnego a bez wielkiego trudu możnaby tę liczbę zapewne podwoić. Początków szerzenia się u nas przesądów o roślinach miłośniczych nie możemy śledzić, bo nie mamy odpowiednich źródeł. Dopiero w XV w. znajdujemy liczne rękopisy z nazwami roślin, które zebrałem w mojej Średniowiecznej historyi naturalnej (1900). Tam odrazu znajdujemy cały szereg roślin miłośniczych. Jest więc tam mowa o pewnym poroście, który w kształcie brody zwiesza się w lasach z gałęzi drzew obumierających i nazwany jest „Całuj mnie”. Najczęściej wspominany jest „nasięźrzał”, najgłówniejsze magiczne ziele miłości, maleńka i szczególna paproć, o której będziemy mówić niebawem szczegółowo.

Dziewięciornik

Obok niego występuje i lubczyk i wielce czarodziejski dziewięciornik. W ogródkach średniowiecznych – jak się z tych rękopisów dowiadujemy – hodowano różę miłości, którą z łacińskiego philirosa nazywano fioletką. Jest to kwiat pochodzący z południowej Europy, który się utrzymywał w naszych ogrodach od początku zeszłego wieku. Jest powszechna tradycja, że go Krzyżowcy sprowadzili do Europy. Skoro to jest południowo-europejska roślina, tylko tyle może być w tem prawdy, że podczas wypraw krzyżowych dostała się stamtąd i na północ Europy. Nie brakło wówczas w szlacheckich dworkach i kwiatu miłości (flos amoris), zwanego wówczas brunatem lub szarłatem. Jest to gatunek amarantu, którego widokiem cieszyły się jeszcze nasze prababki, a który dziś daje się ledwo odszukać gdzieś przy wiejskiej chacie. W XVI w. mamy już nietylko zapisane nazwy roślin ale i wiadomości o nich szczegółowe, literatura botaniczna tego wieku nie jest skąpa.

Odnajdujemy też w niej te średniowieczne rośliny, o których powyżej była mowa. Przybywa nam obok nasięźrzału inna paproć ze szczególnymi liśćmi podobnymi do widoku księżyca na nowiu, który z tego powodu (księżyc = miesiąc) nazywano miesięcznikiem a także nasięźrzałem, co wskazuje, że i ją podobnie jak prawdziwy nasięźrzał miano za roślinę miłośniczą. W XVI też wieku, pewien chwast ogrodowy, którego parami siedzące owocki łatwo czepiają się sukien, nazwany jest po raz pierwszy przychodzą. Ta parzystość owoców oraz ich przyleganie pasowały tę roślinę na rycerza miłości. Marcin z Urzędowa, który pisał swój „Herbarz” w pierwszej połowie XVI wieku, rozpisuje się o tem, czem jest prawy kwiat miłości i sądzi, że nie amarant ale pewien gatunek polnych szarotek należy zań uważać. Zyskujemy w ten sposób jedną więcej roślinę miłośniczą a zarazem przykład, jak pewien autor dowolnie przenosi nazwę z jednej rośliny na drugą, wskutek czego z biegiem czasu i przesądne wierzenia, odnoszące się do jednej, przechodzą na całkiem inną, której poprzednio takich własności nie przypisywano.

Witold Pruszkowski – Strażnik Wiary Słowian – Kwiat Paproci

Podobnie było z dziewięciornikiem w średnich wiekach, którą-to nazwę odnoszono wówczas do trzech różnych roślin W XVI w. ustala się to miano i bywa używane na oznaczenie jednej tylko rośliny. Marcin z Urzędowa opowiada nam o dziewięciorniku następującą legendę: „O tym zielu powiadają, iż gdy jeden mąż wziął złą wolę przeciw żenie, aby ją zabił, i wywiódł żonę do lasu, aby tam uczynił swej wolej dosyć, ona idąc urwała tego ziółka i trzymała, a mąż stracił swą myśl złą, także drugi i trzeci raz. A przeto mniemają być to ziółko anacampserum Plinii” – i tą legendą tłómaczy, dlaczego dziewięciornik na Rusi nazywają „przywrotem”, że przywraca do miłości.

W XVI też wieku dowiadujemy się jakie znaczenie miał wyraz nasięźrzał i że owe napoje miłosne, o których Plinjusz nie chciał pisać, były powszechnie znane. W pierwszym bowiem obszerniejszym słowniku łacińsko-polskim J. Mączyńskiego, wydanym w Królewcu 1564 r., znajdujemy pod wyrazem philtrum (latine amatorium) przekład taki: „trunek, konfekt, potrawa albo wab niejaki, który w gamractwie dla miłości bywa zadawan, nasięźrza, szalona miłość, pódź za mną, niektórzy zową”. Z początkiem XVII w. dowiadujemy się kto zajmował się praktyką przyrządzania nasięźrzałów. W r. 1614 wydał jakiś anonim pod nazwiskiem Januarius Sowizdralius książeczkę pod tytułem: „Peregrynacja dziadowska”. W tem pisemku dwu dziadów Marek z Bałabanem wybierają się do Częstochowy i chcą wziąć z sobą dwie baby Fruchnę z Krawczonka jako bardzo uzdolnione do wyłudzania od ludzi pieniędzy, bo:

„Rozmaitych ziół dosyć przy sobie miewają,
Któremi ludzi kadząc wiele pomagają.
Do tego u szlachcianek mają zachowanie,
…………………………………………………………..
Nuż która chce, by się jej wszyscy zalecali,
Da i czerwony złoty, by jej udziałali.
To już Babki najmują niemałymi dary,
Żeby jako zmamiła pachołki bez czary”.

W dalszym ciągu tego opowiadania chwali się: „Zwoninka stara” co umie. Między innemi mówi:

„Dziewki umiem porządnie do młodzieńców zwodzić,
Uczynię co nie będzie nigdy dzieci rodzić.
Zamąż nigdy nie pójdzie, której ja chcę zgoła,
Uczynię to a prędko, bo mam takie zioła.

Szymon Syreński uzupełnia w swoim Zielniku ten obraz, gdy mówi: „…głupstwo i szaleństwo zielu temu, albo owemu, to przypisować, albo od bab obrzydliwych, czarownic i czarowników, od szalbierzów i oszustów, od miasta do miasta biegających i tułających się tego szukać i sobie obiecować, co rychlej i pewniej samo przyrodzenie, uroda, gładkość, obyczaje cudne sprawować mają”. Syreński rzuca gromy – jak już widzieliśmy powyżej – na takie praktyki. Przestrzega, żeby nie szukać „po lesiech, górach, po skałach ziela miłości, rzeczy wietrznej albo nocnego cienia”. Ale swoją drogą opisuje te zioła i o niejednem jeszcze innym nasięźrzale czyni wzmiankę, wprawdzie zwykle krótko i węzłowato w ten sposób np. jak o miłości: „Fraucymer używa tego ziela do zjednania miłości”.

Szafirowy Kwiat Paproci – Secesja

To stanowisko Syreńskiego i innych naszych zielnikarzy, że nie wypada uczonemu człowiekowi wdawać się w takie rzeczy, sprawia, że mamy podane przez nich ledwo jakieś wzmianki o magicznych roślinach a brak nam szczegółów w jaki sposób ich używano. Jednakże to, co od średnich wieków do XVIII w. żyło wśród całego społeczeństwa a zaczęło wśród wykształconych jego warstw znikać pod wpływem oświaty Stanisławowskiej epoki, żyje w wielu razach do dziś dnia wśród naszego ludu. Z jego to dotychczasowych praktyk możemy sobie uzupełnić obraz używania środków miłośniczych w dawniejszych czasach. Wiemy więc z literatury ludoznawczej, że kości z nietoperza, szczątki trumien, święcona kreda i t. p. przedmioty bywają używane przez lud w celu osiągnięcia wzajemnej miłości.

Do bardzo pospolitych środków należy jabłko, które dziewczęta rozkrawają na dwie połówki, nosząc je albo na szczytach piersi albo pod pachami; skoro połówkę tak magicznie uzdolnioną zje chłopiec, musi zapałać gorącą miłością do kobiety, która je nosiła. Ale na czele środków miłośniczych naszego ludu stoi ów nasięźrzał, który, jak widzieliśmy, oznaczał w XVI w. wogóle philtrum. Rzecz jest znana a nazwa zupełnie zrozumiała. Zamiast „zobaczyłem” mówimy niekiedy „uźrzałem”; nasięźrzał znaczy więc na-się-źrzał czyli na-się-patrzał. W samem tem nazwaniu jest więc powiedziane, że ma zdolność zwracania ludzi ku sobie. Nasięźrzał jest maleńką paprocią, bardzo szczególną, bo mającą jeden tylko listeczek, z którego pochwiastej nasady wychodzi cienki kłosek z owocowaniem.

Kwiat Paproci by Red Iza K

Wygląda to jakby język węża wychodzący z liścia – przez analogję wąż wysuwający się z zieleni, żeby kusić Ewę. Wiemy, że została skuszona. Nic więc dziwnego, że roślina, będąca w wyobraźni uosobieniem sceny kuszenia niewiasty w raju, została przedewszystkiem magiczną rośliną, mającą mieć zdolność jednania miłości. Czarodziejska roślina staje się w ręku człowieka magiczną czyli z nadprzyrodzonemi własnościami często dopiero wówczas, jeżeli będzie bądź zebraną w szczególniejszy sposób, bądź jeżeli nad nią wymówi się magiczną formułę. Tak się ma rzecz z nasięźrzałem. Lud opowiada, że dziewczyna, chcąc zjednać sobie miłość chłopca, musi zdobyć tę paproć w szczególniejszy sposób. A więc upatrzywszy sobie za dnia miejsce, gdzie rośnie nasięźrzał, musi iść tam o północy nago i obróciwszy się tyłem – żeby jej djabeł nie porwał – rwać go, wymawiając pewną formułę, której liczne warjanty posiadamy – a więc np. taką:

Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale,
Pięcią palcy, szóstą, dłonią,
Niech się chłopcy za mną gonią;
Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Boże.

Firletka

Nasięźrzał w pewnych tylko okolicach kraju się zdarza; tam, gdzie go niema, przenosi lud te praktyki na inne rośliny. Zmienia też nazwę pierwotną bądź na samostrzał, samojzdrzał lub nawet masieźrał i maszerdon. I flrletka nie zeszła z pola, tylko zmieniła jego barwę. Nazwa firletki przechodziła, w kolei czasów, na różne pokrewne rośliny, a dziś jeszcze przypisuje lud własność jednania miłości pewnemu gatunkowi tej rośliny, która z powodu jaskrawo czerwonych kwiatów najczęściej bywa nazywana ceglewką, czasem gwoździkiem a na Litwie gasztwą. Dziewięciornik albo przywrot Marcina z Urzędowa cieszy się do dziś dnia wielkiem uznaniem i powodzeniem u ludu. Na całem Podhalu nazywa się wyrwitańcem, a dziewczyna, która chce, żeby jakiś chłopiec do niej się zalecał, musi go zaszyć temu parobczakowi w kołnierz. Wyrwitaniec jest śliczną polną roślinką z białymi kwiatami i listkami sercowatego kształtu. Zapewne też ten kształt liści był powodem, że przypisano jej wpływ na sercowe sprawy. Jest trawa w książkach drżączką zwana, której kłoski mają też postać serduszek. Przynoszą ją na targ do Krakowa dla dziewcząt, które chcą posiąść ten porwitaniec i przekonać się o jego wpływie. W ostatnim przykładzie postać serca pewnej części rośliny sprawiła, że stała się miłośniczą, czasem sama nazwa dawała do tego powód. Rzymianie nazywali pewną lekarską roślinę levisticum, z tego miana zrobili Niemcy liebstoeckel a my z „lieb” urobiliśmy „lubczyk”, o którym już Syreński pisał, że pod jawnymi aspektami kopany „w małżeństwie rozterki i niezgody równa”. Na Rusi lubczyk wielkiego doznawał uznania i przeszedł jako miłośnicza roślina do pieśni ludowych. W ludowych też pieśniach, zwłaszcza na Ukrainie, jest mowa o trójzielu; nikt nie wie czem ono jest i gdzie rośnie, bo już nikt nie wie, że Syreński opisywał ten trzylistnik.

Mandragora

Lud zna i nocny cień i zaczarowane ziele i adamowy korzeń i może wiele innych miłośniczych roślin. Wszystko, co żyje dziś wśród ludu z pojęć o roślinach miłośniczych, da się odnieść do literatury XVI w. Możemy się cofnąć i w głąb średnich wieków, ale i tam nie możemy się doczytać niczego, coby było rodzime.

Lilia wodna czyli lotos

Wszystko, co wiemy o nasięźrzałach, ma źródło w literaturze starożytnej. Czyżby Słowianie, wyniósłszy ze wspólnego pnia indoeuropejskiego różne pojęcia i wyobrażenia, nie umieli ich tak urobić na własną modłę, jak Grecy i Rzymianie? Może być, że tak było; jeżeli jednak tak było, to ślady tego zostały zatarte przez późniejsze cywilizacyjne wpływy.

Żeń-szeń – odolan?

Jest tylko jedna nazwa, tkwiąca w pniu ogólnie słowiańskim, „odolan”, którą możnaby tak wykładać, i dziewczyna, która za czasów „Starej Baśni” śpiewała: „O dolaż moja, dola!” mogła wiedzieć, że jest odolan, który może jej dolę zmienić. Nazwa zaś odolanu bywa wśród Słowian odnoszona do różnych roślin. Jedną z nich jest owa lilja wodna z sercowatymi liśćmi, którą powszechnie grzybieniem nazywamy. Ona mogła być prasłowiańską miłośniczą rośliną. Dr. J. Rostafiński.

Widziałem kwiat paproci

Autor: Bartłomiej Pucko

– Kwiat paproci to niezwykły kielich jaśniejący srebrzystym blaskiem – opowiada Stanisław Urbanik, emerytowany leśnik z Rudnika nad Sanem. (fot. Bartłomiej Pucko)

– Dawniej sądziłem, że to legenda. Teraz wiem, że to prawda – mówi o kwitnącej paproci Stanisław Urbanik.

Emerytowany leśnik baśniowe zjawisko zaobserwował przed trzydziestu pięciu laty. Do dziś pamięta każdy szczegół.

Noc z 23 na 24 czerwca. Wigilia św. Jana. Najkrótsza noc w roku. Jak chcą pradawne słowiańskie legendy: pełna magii, czarów, tajemnicza i niezwykła. Czczona jako święto ognia i wody, miłości i płodności, pomyślności i obfitości. Od wieków tej nocy Słowianie odprawiali obrzędy palenia ognia i zanurzania w wodzie. Panny puszczały wianki na wodzie, a kawalerowi je odławiali.

Kwiat dla odważnych

W Noc Świętojańską szukano też kwiatu paproci. Miał on przynieść znalazcy wielkie szczęście, mądrość, bogactwo, zdolność widzenia ukrytych w ziemi skarbów, możliwość wpływania na uczucia innych. Ale znaleźć kwiat może podobno tylko człowiek odważny i prawy.

Rzecz jednak nie jest łatwa. Według legendy, paproć zakwita w niewielu miejscach i to tylko na jedną, krótką chwilę. W dodatku tylko i wyłącznie w Noc Świętojańską, około północy. W dodatku droga do niego jest zawsze bardzo trudna i niebezpieczna. Często broniona przez leśne strachy i demony. Trzeba mieć więc wyjątkowe szczęście, by na kwiat paproci natrafić.

Było gorące lato…

Czy właśnie tak wyjątkowe szczęście miał emerytowany pracownik leśny z Rudnika nad Sanem? – 29 lat przepracowałem w lasach i tylko raz widziałem coś takiego – mówi Stanisław Urbanik.

– Wcześniej byłem przekonany, że to tylko legenda. Od tamtego lata wiem jednak, że to prawda. Kwiat paproci rzeczywiście istnieje.

Urbanik ujrzał baśniowe zjawisko trzydzieści pięć lat temu. Był młodym pracownikiem rudnickiego leśnictwa. Przełożeni posłali go do lasu na nocny patrol przeciwpożarowy. Przy okazji miał otworzyć Domek Myśliwski, bo jacyś ważni goście przyjeżdżali z Warszawy. Tak się złożyło, że była to akurat Noc Świętojańska.

– Lato wtedy było bardzo suche – wspomina leśnik. – W lesie ogłoszony był najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ciągle patrolowaliśmy nasze tereny. W nocy z 23 na 24 czerwca sprawdzałem lasy za Domem Myśliwskim. Było już dobrze po godz. 23, gdy przechodziłem obok zabagnionej łąki. Zobaczyłem, że nagle rozbłysło światełko. Stawało się coraz jaśniejsze, dookoła zrobiło się widno jak w dzień.

Kira Białczyńska – Kwiat Paproci

To był kwiat paproci

Nieznane zjawisko zaskoczyło młodego strażnika. Stał jak wryty i patrzył na tajemniczy blask. Nie mógł uwierzyć własnym oczom.

– Byłem oddalony zaledwie o trzy metry od tego jaśniejącego punktu – opowiada. – Wyglądało to jakby słupki kielicha kwiatu otoczył welon srebrnej, świetlistej pajęczyny. Poświata rozrastała się na kształt tulipana. Wszystko mieniło się w niesamowity sposób, pulsowało jakimś tajemniczym życiem. Nie da się tego opisać słowami.

Jaśniejąca kula rozrosła się do rozmiarów pięści dorosłego mężczyzny. Była bardzo delikatna, krucha i nieziemska. Ale biła bardzo mocnym, srebrzystym światłem. I po kilku minutach zaczęła nagle przygasać. Stawała się coraz mniejsza i mniejsza, aż zupełnie znikła.

Została garstka popiołu

Młody leśnik nie zerwał kwitnącej paproci. Był zbyt zaskoczony tym, co zobaczył. Nie zdążył nawet dotknąć tajemniczego kwiatu. Nie spełnił więc bajkowego warunku zdobycia szczęścia.

– Po wszystkim podszedłem do tego miejsca, gdzie jaśniała kula – mówi Urbanik. – Pod rozłożystą paprocią pozostała garstka jasnoszarego popiołu. Na szczycie rośliny wyrastała taka dziwna miotełka. To właśnie ona przed minutą błyszczała kwiatem paproci.

Zdaniem naszego rozmówcy, o podobnych zjawiskach opowiadali niektórzy leśnicy. Mówili o jaśniejących czasem w lesie łunach, od których robi się widno jak w dzień. Natrafiali na nie w czasie upalnego lata w miejscach wilgotnych. Jednak żaden z nich nie był nigdy tak blisko tego tajemniczego zjawiska jak Stanisław Urbanik. Choć wielu próbowało.

– Opowiedziałem ludziom, co widziałem – mówi leśnik. – Jedni wierzyli, inni nie. Ale paru poszło do lasu szukać kwiatu paproci. Nawet w takie stroje pszczelarzy się poubierali, bo komary strasznie nocą w lesie tną. Ale nikt nie przyniósł kwitnącej paproci. Nie słyszałem, żeby nawet ktoś ją zobaczył.

To tylko piękna bajka

Naukowcy są sceptyczni.

– W świecie roślin rożne niezwykłe rzeczy się zdarzają – przyznaje Krystyna Dąbrowska, botanik z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Cure-Skołodowskiej w Lublinie.

– Jednak opowieści o kwiecie paproci można między bajki włożyć. Paprocie pojawiły się na Ziemi w okresie geologicznym zwanym dewonem, a dokładniej w środkowym dewonie, około 390-360 milionów lat temu. Wytwarzają tylko zarodniki. Umieszczone są na spodniej stronie liści. Niektóre gatunki wytwarzają wiechę, tzw. kłos zarodnionośny w szczytowej części. Ale żadnych kwiatów nie mają. Przynajmniej z punktu widzenia botaniki.

Dla dzieci

KWIAT PAPROCI

Dawno, bardzo dawno rósł ogromny las, otoczony ze wszystkich stron bagnistymi łąkami. U stóp prastarych sosen, dębów i jodeł tłoczyły się krzewy i zioła tak gęsto, że trudno było przecisnąć się między nimi. Z moczarów dookoła unosiły się mgły i otulały drzewa, a wśród ponurych mroków leśnych rozlegał się ryk dzikich zwierząt.

Ludzie mówili, że ten las jest zaklęty.

Zdarzyło się kiedyś, że pewien chłopak, który wracał z jarmarku wieczorem, zabłądził w owym lesie. Ten chłopak nazywał się Dzięcioł. Był to leń i próżniak. Zamiast wziąć się do roboty, marzył tylko o tym, żeby zdobyć bogactwo jakimś czarodziejskim sposobem.

Kiedy spostrzegł, że jest w zaklętym lesie i nie wie, którędy z niego się wydostać, ogarnęło go przerażenie i pot wystąpił mu na czoło. Dookoła ciemność, posępny szum — czasem przedrze się między gałęziami słaby promień księżyca i zaraz gaśnie. Ani drogi, ani żywego ducha — brrr…

 

Kwiat paproci z Irlandii (nadesłała Marta Czasnojc, a właściwie przesłał go do niej brat)

Dzięcioł przedzierał się przez zarośla, żeby wydostać się z lasu jak najprędzej i drżał ze strachu jak w gorączce.

Wtem dostrzegł w ciemnościach światełko. ,,Ktoś tu widać mieszka”, pomyślał, ,,albo chłopaki, co pasą konie, rozpaliły sobie ognisko na polanie. Nareszcie nie będę sam”.

Spieszył w kierunku światełka. Ale kiedy zobaczył je z bliska, przestraszył się jeszcze bardziej. Bo to był dziwny, blada wy płomień, dołem niebieski i górą czerwony. Palił się w kotlince, biegł chwilami po ziemi i chwiał się przy tym. Nie zapalały się od niego suche gałęzie ani mech, ani nic; płomyk palił się cicho, jakby wychodził spod ziemi i świecił jakoś złowrogo.

Dzięcioł zaczął uciekać. Raz po raz oglądał się trwożnie i przekonał się, że nie jeden, ale kilka takich płomyków biegnie za nim i ściga go jakby widma jakie.

Przedarł się przez krzaki na skraj lasu i gnał skacząc nad bagnem z kępy na kępę, o mało się nie utopił. Wreszcie udało mu się wydostać na czyste pole, skąd widział już światła swojej wioski.

Nazajutrz opowiedział sąsiadom, co mu się przydarzyło.

— E, przywidziało ci się ze strachu — powiedział jeden. — Skąd by się jawiły takie ognie? Uderzyłeś pewno głową o pień po ciemku i skry sypnęły ci się przed oczami, jak to bywa, kiedy człowiek dostanie w łeb.

— Nie mówcie tak, sąsiedzie, żeby jakiego licha nie obrazić — przerwał inny. — Albo to nie wiecie, że po cmentarzach i pustkowiach palą się takie zaklęte światła? To upiory daremnie szukają spokoju, a czasami zwodzą ludzi umyślnie.

Kwiat paproci z Irlandii

— A ja wam mówię, że tam był skarb zakopany! — zawołała starucha, o której szeptano, że jest czarownicą. — Jakby Dzięcioł nie uciekł, tylko oznaczył to miejsce jakim kołkiem czy kamieniem, mógłby tam wrócić i znalazłby takie bogactwo, że wystarczyłoby mu go do końca życia.

Odtąd chłopak nie miał spokoju. Wciąż przemyśliwał o zaklętym lesie, o dziwnym płomyku i o skarbie. Jak się do niego dobrać? Bał się tam wrócić, a coś go ciągnęło.

Chodził tak któregoś dnia po swoim dziedzińcu i dumał, wtem coś w studni zaszumiało i wyskoczył z niej cień nie cień — sam diabeł.

Na peruce z warkoczykiem miał nasadzony trójgraniasty kapelusz, a spod kusego fraczka wystawał mu ogon.

— Ojej — wrzasnął Dzięcioł — a to co za jeden?

— Nie bój się, chłopcze — przemówił diabeł spokojnie. — Ja sobie chodzę po okolicy, bo mój pan kazał mi nakupić jak najwięcej dusz.

— Jakich dusz?

— Takich, jakie się trafią: dusze pijaków, nierobów, złodziejów, jak się zdarzy.

— Czemuż to od samych nicponiów waść dusze kupujesz?

— Bo porządni ludzie nie chcą mi swoich dusz sprzedać.

— Dużo za nie waść płacisz? — dopytywał się Dzięcioł dalej.

Kwiat paproci z Irlandii, ale to polski kwiat

— Ho, ho, pieniędzy nie żałuję! Dla mojego pana pieniądze to jak trociny, tyle ich ma. Zapisz się do nas na wieczną służbę, to i tobie nie zabraknie złota.

— A ile byście mi dali za moją duszę? — zapytał Dzięcioł rozłakomiony.

— Dam ci skarb zaklęty w lesie — obiecał diabeł.

Dzięcioł zawołał:

— Zgoda! Przynieś mi ten skarb.

— Nie, to ty sam musisz go wykopać — powiedział diabeł. — Ale ja ci doradzę, jak masz się do tego wziąć. Tylko wpierw przysięgnij, że twoja dusza będzie moja.

— Przysięgam! — zawołał Dzięcioł nie myśląc o tym, co mówi i że sam siebie gubi na wieki, tak go chciwość zaślepiła.

— No to idź do czarownicy, która mieszka za wsią w chatce na uroczysku. Powiedz jej, że ja cię przysyłam, a ona ci wytłumaczy, co masz zrobić.

To powiedziawszy diabeł podskoczył, wywinął koziołka w powietrzu, grzmotnął się o ziemię, aż płomień buchnął. I znikł.

Nazajutrz skoro świt poszedł Dzięcioł do czarownicy. Mieszkała ona w chatce na pustkowiu. Dookoła piasek i kamienie, tylko z rzadka to oset rośnie, to piołun. Na dachu kraczą wrony i kruki.

Dzięcioł cisnął w nie kamieniem, ale kamień odbił się od dachu i uderzył go w czoło, a inne kamienie, te, które leżały przy drodze — wyśmiewały się z chłopaka, że nie trafił.

Rozkwitły w pełni

Dzięcioł wpadł w złość i zaczął te kamienie kopać nogami i deptać. Wtem ktoś zaskrzśczał z góry:

— Nie krzywdź moich dzieci!

Dzięcioł podniósł głowę zdziwiony i zobaczył czarownicę, która krzyczała na niego wyglądając z komina:

— Jeżeli masz do mnie sprawę, to rozbierz się, włóż ubranie na wywrót i wleź do chaty na czworakach tyłem!

Dzięcioł tak zrobił. W chatce czarownicy fruwały same skrzydełka, a główki z dziobkami siedziały na żerdkach. Wszystko to szczebiotało i piszczało aż strach.

— Cicho mi tam! — wrzasnęła czarownica na ptaki i zapytała Dzięcioła: — Czego chcesz?

Chłopak powiedział, z czym przyszedł. Czarownica nie chciała o niczym słyszeć, póki Dzięcioł nie odbędzie trzech prób.

— Najpierw masz mi nanosić tyle wody na paznokciu serdecznego palca, żeby to wiadro było pełne — rozkazała.

Dzięcioł poskrobał się po głowie i zaczął nosić wodę na paznokciu. Nosił trzy dni, upadał ze zmęczenia, ale napełnił wiadro.

— Teraz zbieraj piasek przed moją chatą, ziarnko po ziarnku, i ustaw mi z niego słup wysoki aż pod sam komin. Ale uważaj, żeby wiatr nie zwiał ani jednego ziarnka!

Dzięcioł taki był chciwy skarbu, że i to potrafił zrobić.

— Teraz idź do lasu i policz, ile w nim jest liści — kazała czarownica.

„Jakże to zrobię, żeby się nie pomylić i nie opuścić ani jednego listeczka?”, myślał Dzięcioł zafrasowany. Usiadł pod drzewem i dumał, a im dłużej myślał, tym bardziej rozumiał, że temu zadaniu nie podoła.

Wtem usłyszał nad sobą pisk i zobaczył gniazdo sikory. To jej pisklęta dopominały się o jedzenie. Dzięcioł był rozdrażniony i z tej złości chciał zrzucić na ziemię gniazdo z pisklętami. Ale sikorka zawołała:

— Nie rób tego, zmiłuj się, bo mi dzieci pozabijasz! Oszczędź je i odejdź spokojnie, a ja ci się odwdzięczę.

— Dobrze — powiedział Dzięcioł. — Policz, ile jest liści w lesie, to nie zrobię wam nic złego i odejdę.

Sikorka zwołała wszystkie ptaki leśne. Jak zaczęły razem z nią liczyć, to już po godzinie skończyły.

Sikorka przyfrunęła do swego gniazdka i zaszczebiotała:

— Liści w lesie jest milion milionów i jeszcze połowa tego i jeszcze ćwierć tej połowy. Kto nie wierzy, niech sam policzy i sprawdzi.

Dzięcioł wrócił do czarownicy, a ta go pochwaliła:

— Zuch z ciebie. Ja wiem, że liści jest właśnie tyle, ile mówisz. Teraz powiem ci, w jaki sposób możesz znaleźć skarb. Weź łopatę, siekierę i worek, a także białą chusteczkę. Idź w wigilię świętego Jana do lasu, rozłóż chusteczkę pod paprocią i czekaj. Nie zaśnij aby i nie bój się, kiedy będą ci się ukazywać przeróżne strachy. Patrz uważnie na paproć, bo ona tej nocy zakwitnie, otworzy się na niej jakby gwiazdka świecąca. Nie dotykaj tej gwiazdki, tylko strząśnij ją ostrożnie na chusteczkę i zawiń starannie. Będziesz wtedy panem skarbu. Jak się to stanie, tego ci nie powiem, przekonasz się sam. Ale pamiętaj, żebyś się za siebie nie oglądał, kiedy będziesz niósł skarb do domu, bo pieniądze zamieniłyby się w trociny.

Dzięcioł z wielką niecierpliwością doczekał się wigilii świętego Jana, kiedy to obchodzą sobótki. Wtedy poszedł do lasu, chociaż bał się okropnie. Noc była ciemna. To sowa huczała mu nad głową, to skrzeczały żaby na bagnach, to wilki wyły w głębi lasu, to wąż zasyczał w krzakach… A wicher szamotał gałęziami drzew, które szumiały złowrogo.

Przerażony Dzięcioł rozłożył chusteczkę pod paprocią, zaczaił się i czekał.

Nagle wszystko ucichło. Cały las jakby zamarł, a na jednej z łodyg paproci zapłonęła prześliczna gwiazdka.

Dzięcioł ukląkł i ostrożnie potrząsnął paprocią. Gwiazdka zamigotała, ale nie spadła. Potrząsnął drugi raz — spadła na listek, stoczyła się po nim jak iskra i zawisła na krawędzi. Potrząsnął trzeci raz — gwiazdka spadła na jego chustkę.

Chłopak chwycił chustkę za wszystkie cztery rogi, zawinął ją prędko i schował w zanadrze.

Wtedy coś dziwnego zaczęło z nim się dziać, jakby mu spadła z oczu zasłona, jakby mu się one otworzyły na wszystkie tajemnice przyrody.

Rozumiał już teraz, co wyje wilk i co skrzeczą żaby, rozumiał nawet szum wichru i migotanie gwiazd na dalekim niebie. Czuł w sobie jakąś moc niezwykłą. Wiedział, że odtąd może przemienić się, w co zechce: w skałę, w roślinę czy w zwierzę, a nawet w innego człowieka. Czuł, że będzie mógł rzucać czary także na innych ludzi.

Potrafił teraz wypatrzyć wszystko, co zaryglowano w skrzyniach czy zamurowano, czy zakopano w ziemi. Nie przeszkadzały mu w tym nawet ciemności nocne.

Poszedł natychmiast w głąb lasu. Bez trudu odnalazł to miejsce, gdzie był zakopany skarb. Nie bał się już teraz płomyka, który nad nim tańczył, tylko śmiało uderzył rydlem w ziemię.

Wtem ziemia zadrżała jak żywa, a w jej głębi coś jęknęło głucho, jakby chciało ostrzec Dzięcioła: „Nie rób tego, chłopcze!”

On nie zważał na nic. Odrzucił ziemię i drugi raz uderzył łopatą. Wtedy cały las zagrzmiał straszliwym rykiem, piskiem i wyciem, jakby odezwały się naraz wszystkie zwierzęta leśne.

Dzięcioł zadrżał i włosy zjeżyły mu się na głowie. Ale uderzył łopatą po raz trzeci.

Wtedy usłyszał tętent tysięcy kopyt, rżenie i kwik koni, dudnienie wozów, trzaskanie biczów i okrzyki:

— Z drogi, bo cię przejedziemy!

Ale Dzięcioł nie zapomniał, co mu powiedziała czarownica, i kopał dalej, choć serce zamierało w nim ze strachu.

Syczały na niego węże i oplatały mu się dookoła ramion. Smoki szczerzyły zęby i ziały ogniem z paszcz. Olbrzymy jak dęby groziły mu maczugami. Ale Dzięcioł, oblewając się potem, kopał poty, aż łopata szczęknęła o coś twardego.

Buchnął płomień i zgasł. Księżyc wyjrzał zza chmur. W lesie zrobiła się taka cisza, jakby nie było przed chwilą tych wszystkich strachów i hałasów.

W promieniach księżyca błysnęła w dole pokrywa ogromnego kotła. Dzięcioł zeskoczył w głąb dołu. Kocioł był szczelnie zalutowany. Dzięcioł musiał rozbić go toporem.

A wtedy błysnęły mu złote dukaty.

Czerpał pełnymi garściami i nasypał do worka tych pieniędzy, ile tylko mógł udźwignąć. Potem zasypał dół ziemią dla niepoznaki, bo chciał wrócić kiedyś po resztę skarbu.

Zarzucił z trudem ciężki swój worek na plecy i ruszył ku domowi nie oglądając się za siebie.

Ledwo wyszedł z lasu, usłyszał za sobą tętent koni i okrzyki:

— Łapać złodzieja! Chwytać go!

Przerażony Dzięcioł co prędzej zamienił worek ze złotem w pieniek, a siebie samego w muchomora. Pokrzykując przebiegli obok niego dzicy jeźdźcy na koniach czarnych jak sadze i pognali dalej, błyskając szablami.

Wtedy pieniek stał się znowu workiem, a muchomor człowiekiem. Dzięcioł chwycił worek i powlókł się dalej co sił.

Już doszedł do połowy drogi, kiedy usłyszał za sobą tętent i wrzask nowej pogoni, a strzały z łuków zaczęły ze świstem szyć krzaki.

— Mamy go! — krzyczeli goniący. — Mierz dobrze, nie żałuj! Zabijemy go i stratujemy!

W jednej chwili Dzięcioł przemienił się w dąb, worek zamienił w barć, a pieniądze w pszczoły. Goniąca go chmara łuczników pognała dalej, a Dzięcioł wrócił z workiem i pieniędzmi do zwykłej postaci i powlókł się dalej.

Już był blisko swojej wioski, kiedy ze wszystkich stron huknęły strzały z muszkietów. Chociaż nieprzyjaciół zasłaniały krzaki, Dzięcioł poznał, że jest otoczony. Rzucił przed siebie kamień i rozlało się jezioro. On sam przemienił się w łódź rybacką, worek zamienił w ceber z wodą, a dukaty w pływające w cebrze karasie.

Zbiegli się nieprzyjaciele z dymiącymi jeszcze strzelbami, popatrzyli na jezioro, poszwargotali w niezrozumiałym języku i zawrócili, skąd* przyszli.

Dzięcioł znowu dźwignął worek. Świtało już, więc westchnął z ulgą, bo wiedział, że razem z nocą i strachy też przeminą.

Już Dzięcioł staje we wrotach swojej chaty, już jest we drzwiach i za klamkę chwyta… Wtem słyszy za sobą głos Macieja, swego sąsiada:

— Hej, Dzięcioł! A pokaż no, co tam dźwigasz nocą po kryjomu !

Rzucił się Dzięcioł naprzód i zawadził workiem o hak. Usłyszał, jak worek się rozerwał, a dukaty z brzękiem posypały się na ziemię.

Wtedy nie wytrzymał, zapomniał o przestrodze czarownicy i odwrócił się. Ukląkł i chce zbierać rozsypane dukaty — a tu zamiast złota pełno trocin dookoła.

Przed nim stoi znajomy diabeł w kusym fraczku i śmieje się szkaradnie…

Przerażony Dzięcioł upadł zemdlony.

Leżał tak do białego dnia. Kiedy otrzeźwiał i zajrzał do worka, zobaczył w nim też trociny. Po dukatach nie zostało ani śladu. Wziął głowę w ręce i gorzko zapłakał.

Odtąd Dzięcioł unikał ludzi i mówiono o nim, że jest ,,pomylony”, bo wciąż tylko mamrotał:

— Sprzedałem duszę, a gdzie moje złoto?

 

Stara legenda

To jedna z najstarszych legend, która jednocześnie wzbudza wiele emocji po dziś dzień. Opowiada o niezwykłym kwiecie kwitnącym raz do roku, na zaledwie jedną krótką chwilę. Posiada wielką moc, jednak znaleźć go jest bardzo trudno, nie wiadomo wszak, gdzie się pojawi i jak szybko zniknie. Niektórzy twierdzą, że o północy, inni uważają, że pojawia się w czasie czerwcowych burz. Ponoć widzieli go niektórzy leśnicy, wśród których przez wieki krążyły opowieści o niesamowitym kwiecie spełniającym marzenia.

Według legendy ,opisanej przez m.in. Jana Ignacego Kraszewskiego w baśni „Kwiat paproci”, bardzo dawno temu, za starych czasów, gdy istniały jeszcze potwory i magia, mały wiejski chłopiec Jacuś dowiedział się od starej czarownicy o kwiecie paproci. Dwa lata z rzędu próbował znaleźć go, ale za każdym razem, gdy już miał przed sobą ten niesamowity cud, mdlał porażony tym, co widział i co działo się gdy kwiat zakwitał. W końcu, za trzecim razem zerwał kwiat i mimo iż parzył go w ręce, nie puścił. Dowiedział się od mocy pilnujących paproć, że z nikim szczęściem swoim nie będzie mógł się dzielić, jednak nie przejął się tym zupełnie. Zapragnął mieć wielki pałac, służbę, bogactwo. Pragnienie to spełniło się, jednak chłopak został całkowicie sam. Rodzina go nie poznawała i pozostała w biedzie. W końcu zmarli i ojciec i matka i wszyscy najbliżsi chłopca. Wtedy zrozumiał, że to jego wina i zapragnął umrzeć. Tak też się stało i wiejski chłopak zapadł się pod ziemię razem z magicznym kwiatem.

Być może pod nazwą paproć kryły się również inne rośliny, podobne do niej, które zakwitały właśnie w czerwcu. A może naprawdę jest niezwykłym cudem przyrody i magiczną rośliną dającą cudowną moc?

Sama paproć również jest uznana za wyjątkową roślinę. Przypisuje się jej wiele magicznych właściwości, ma chronić i strzec domy i ludzi przed złymi siłami. Jak można przeczytać w „Encyklopedii Magicznych Roślin” Wydawnictwa Studio Astropsychologii, „Dym ze spalonej paproci odstrasza węże oraz szkodliwe duchy. Nałożenie na siebie paproci lub noszenie jej przy sobie ułatwia dotarcie do skarbów. Osoba, która jako pierwsza zerwie wiosenny liść paproci będzie miała niechybne szczęście. Powiada się, że sok paproci (jeśli uda ci się go uzyskać), po wypiciu nadaje ci wieczną młodość. Nasiona paproci nosi się przy sobie, aby stać się niewidzialnym”.

Kwiat paproci – Józef Ignacy Kraszewski


Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie starym babciom, które otym szeroko a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się na nim drewka jasno palą i wesoło potrzaskują, że nocą Świętego Jana, która najkrótsza jest w całym roku, kwitnie paproć, a kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie.

Bieda zaś cała z tego, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka, i paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita, a to w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić.

Ci, co się na tych cudowiskach znają, mówią jeszcze i to, że droga do kwiatu bardzo jest trudna i niebezpieczna, że tam różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. Dalej jeszcze powiadają, że samego kwiatka w początku rozeznać trudno, bo się wydaje maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności kielich.

Że to tak bardzo trudno dojść do tego kwiatuszka i ułapić go, że mało kto go oglądał, a starzy ludzie wiedzą o nim tylko z posłuchów, więc każdy rozpowiada inaczej i swojego coś dorzuca.

Ale to przecież pewne, że nocą świętojańską on kwitnie, krótko, póki kury nie zapieją, a kto go zerwie, ten już będzie miał, co zechce. Pomyśl tedy sobie, choćby najcudowniejszą rzecz, ziści mu się wnet. Wiadomo także, iż tylko młody może tego kwiatu dostać, i to rękami czystymi.

Stary człowiek, choćby nań trafił, to mu się w palcach w próchno rozsypie. Tak ludzie bają, a w każdej baśni jest ziarenko prawdy, choć obwijają ludzie w różne szmatki tojąderko, że często go dopatrzeć trudno, ale tak i ono jest. I z tym kwiatkiem to jedno pewna, że on nocą Świętego Jana zakwita.

Pewnego czasu był sobie chłopak, któremu na imię było Jacuś, a we wsi przezywali go ciekawym, że zawsze szperał, szukał, słuchał, a co było najtrudniej dostać, on się najgoręcej do tego garnął… taką miał już naturę. Co pod nogami znalazł, po co tylko ręką było sięgnąć, to sobie lekceważył, a o co się musiał dobijać, karku nadłamać, najwięcej mu smakowało. Trafiło się tedy raz, że gdy wieczorem przy ogniu siedzieli, a on sobie kij kozikiem wyrzynał, chcąc koniecznie psią głowę na nim posadzić stara Niemczycha, baba okrutnie rozumna, która po świecie bywała i znała wszystko, poczęła powiadać o tym kwiecie paproci…

Ciekawy Jacuś słuchał i tak się zasłuchał, że mu aż kij z rąk wypadł, a kozikiem sobie omal palców nie pozarzynał.

Niemczycha o kwiecie paproci rozpowiadała tak, jakby go sama w żywe oczy widziała, choć po jej łachmanach szczęścia nie było znać. Gdy skończyła. Jacuś powiedział sobie:

– Niech się dzieje, co chce, a ja kwiatu tego muszę dostać. Dostanę go, bo człowiek, kiedy chce mocno, a powie sobie, że musi to być, zawsze w końcu na swoim postawi.

Jacuś to często powtarzał i takie miał głupie przekonanie.

Tuż pod wioską, w której stała chata rodzicieli Jacusia, z ogrodem i polem – był niedaleko las, i pod nim właśnie obchodzono Sobótki, a ognie palono w noc świętojańską.

Powiedział sobie Jacuś:

– Gdy drudzy będą przez ogień skakali i łydki sobie parzyli, pójdę w las, znajdę ten kwiat paproci. Nie uda mi się jednego roku, pójdę na drugi, na trzeci i będę chodził poty, aż go wyszukam i zdobędę.

Przez kilka miesięcy potem czekał, czekał na tę noc, o niczym nie myślał, tylko o tym. Czas mu się strasznie długim wydawał. Na ostatek nadszedł dzień, zbliżyła się noc, której on tak wyglądał; ze wsi wszystka młodzież się wysypała ognie palić, skakać, śpiewać i zabawiać się. Jacuś się umył czysto, wdział koszulinę białą, pasik czerwony, łapcie lipowe nie noszone, czapkę z pawim piórkiem i jak tylko pora nadeszła, a mrok zapadł, szmyrgnął do lasu.

Las stał czarny, głuchy, nad nim noc ciemna z mrugającymi gwiazdami, które świeciły, ale tylko sobie, bo z nich ziemi nie było użytku. Znał Jacuś dobrze drogę w głąb lasu po dniu i jaka ona bywała w powszedni czas. Teraz gdy się zapuścił w głąb – osobliwsza rzecz, nie mógł ani wiadomej drożyny znaleźć, ani drzew rozpoznać. Wszystko było jakieś inne.

Pnie drzew zrobiły się ogromnie duże, powalone na ziemi. Kłody powyrastały tak, że ani ich obejść, ani przez nie przeleźć; krzaki się znalazły gęste a kolące, jakich tu nigdy nie bywało; pokrzywy piekły, osty kąsały. Ciemno, choć oczy wykol, a wśród tych zmroków gęstychcoraz to zaświeci para oczu jakichś i patrzą na niego, jakby go zjeść chciały, a mienią się żółto, zielono, czerwono, biało i – nagle migną i gasną. Oczu tych, na prawo – na lewo, w dole, na górze, pokazywało się mnóstwo, ale Jacuś się ich nie uląkł. Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały, i pomrukiwał, że to strachy na Lachy!

Szedł dalej, ale co to była za ciężka sprawa z tym chodem! To mu kłoda drogę zawaliła, to on przez nią się przewalił. Drapie się, a gdy wierzch wdazł i ma się spuścić, patrzy, a ona się zrobiła taka mała, że ją mógł nogą przestąpić.

Dalej stoi na drodze sosna, w górze jej końca nie ma, dołem pień jak wieża gruby. Idzie wkoło niego, idzie, aż gdy obszedł, patrzy, a to patyk taki cienki, że go na kij wyłamać by można… Zrozumiał tedy, że to wszystko było zwodnictwo nieczystej siły. Potem stanęły na drodze gąszcze takie, że ani palca przez nie przecisnąć, ale Jacuś jak się rzucił, pchnął, machnął: zdusił je, zmiętosił, połamał i przedarł się szczęśliwie.

Idzie, aż moczar i błota. Obejść ani sposób. Spróbował nogą, grzęźnie, że ani dna dostać. Gdzieniegdzie kępiny wyrastają, więc on z kępy na kępę. Co stąpi na którą, to mu się ona spod stóp wysuwa, ale jak począł biec, dostał się na drugą stronę błota. Patrzy za siebie, aż kępiny wyglądają gdyby ludzkie głowy z błota i śmieją się…Dalej już, choć kreto i bez drogi, szło mu łatwiej, tylko się tak błąkał, że gdyby mu przyszło powiedzieć, którędy nazad do wsi, już by nie umiał rozpoznać, w której stronie leżała.

Wtem patrzy, przed nim ogromny krzak paproci, ale taki jak dąb najstarszy, a na jednym liściu jego, u spodu, świeci się, gdyby brylant, kwiatuszek jak przylepiony… pięć w nim listków złotych, w środku zaś oko śmiejące się, a tak obracające ciągle jak młyńskie koło… Jacusiowi serce uderzyło, rękę wyciągnął i już miał schwycić kwiat, gdy nie wiedzieć skąd, jak… – kogut zapiał. Kwiatek otworzył wielkie oko, błysnął nim i – zgasnął. Śmiechy tylko dały się słyszeć dokoła, ale czy to liście szemrały tak, czy się co śmiało, czy żaby skrzeczały, tego Jacuś rozpoznać nie mógł, bo mu się w głowie zawieruszyło, zaszumiało, nogi jakby kto podciął, i zwalił się na ziemię.


Potem już nie wiedzieć, co się z nim stało, aż się znalazł w chacie na pościeli, a matka płacząc mówiła mu, że szukając go po lesie, nad ranem półżywego znalazła.

Jacuś sobie teraz wszystko dobrze przypomniał, ale do niczego się nie przyznał. Wstyd mu było. Powiedział sobie tylko, że na tym nie koniec, przyjdzie drugi Święty Jan, zobaczymy…

Przez cały rok tylko o tym dumał, ale żeby się z niego ludzie nie śmieli, nikomu nic nie mówił. Znowu tedy umył się czysto, koszulę włożył białą, pasik czerwony, łapcie lipowe nie noszone – i gdy drudzy do ogni szli, on w las.

Myślał, że znowu mu się przyjdzie przedzierać jak za pierwszym razem, aż ten sam las i ta sama droga zrobiła się zupełnie inna. Wysmukłe sosny i dęby stały porozstawiane szeroko na gołym polu kamieniami posiałym… Od jednego drzewa do drugiego iść było potrzeba, iść, i choć zdawało się tuż blisko, nie mógł dojść, jakby uciekały od niego, a kamienie ogromne, mchem całe porosłe, śliskie, choć leżały nieruchome, jakby z ziemi wyrastały. Pomiędzy nimi paproci stało różnej: małej, dużej, jak zasiał, ale kwiatu na żadnej. Z początku paproci było po kostki, potem po kolana, aż w pas, dalej po szyję – i utonął w niej nareszcie, bo go przerosła… Szumiało w niej jak na morzu, a w szumie niby śmiech słychać było, niby jęk i płacz. na którą nogą postąpił, syczała, którą ręką pochwycił, jakby z niej krew ciekła…

Zdawało mu się, że szedł rok cały, tak długą wydawała mu się ta droga… Kwiatu nigdzie… nie zawrócił się jednak i nie stracił serca, a szedł dalej. na ostatek… patrzy, świeci z dala ten sam kwiatek, pięć listków złotych dokoła, a w środku oko obraca się jak młyn…

Jacuś podbiegł, rękę wyciągnął, znowu kury zapiały na i znikło widzenie.

Ale już teraz nie padł ani omdlał, tylko siadł na kamieniu. Z początku na łzy mu się zbierało, potem gniew w sercu poczuł i wzburzyło się w nim wszystko.

– Do trzech razy sztuka! – zawołał z gniewem. A że zmęczony się czuł, położył się między kamienie na mchu i zasnął.

Ledwie oczy zmrużył, gdy mu się marzyć poczęło. Patrzy, stoi przed nim kwiatek o listkach pięciu, z oczkiem pośrodku i śmieje się… – A co? Masz już dosyć – mówi do niego – będziesz ty mnie prześladował?

– Com raz powiedział, to się musi stać – mruknął Jacuś – na tym nie koniec, będę cię miał!

Jeden listek kwiatka przedłużył się jak języczek i Jacusiowi się wydawało, jakby mu na przekorę się pokazał, potem znikło wszystko i spał snem twardym do rana. Gdy się obudził, znalazł się w znajomym miejscu na skraju lasu, niedaleko od wioski, i sam nie wiedział już, czy to, co wczoraj było, snem miał zwać czy jawą. Powróciwszy do chaty zmęczony się tylko czuł tak, że położyć się musiał, i matuś mówiła mu, że wygląda jak z krzyża zdjęty. Przez cały rok, nic nie mówiąc nikomu, myślał ciągle, by tego dokonać, żeby kwiatu dostać. Nie mógł jednak nic wydumać, trzeba było spuścić się na szczęście swoje, na dolę lub niedolę.

Wieczorem znowu koszulę wdział białą, pasik czerwony, łapcie nie noszone, i choć go matka nie puszczała, jak tylko ściemniało, pobiegł do lasu. Stała się znowu inna rzecz, las był taki jak zawsze pospolitych dni, nic się już w nim nie zmieniło. Ścieżki i drzewa były znajome, żadnego cudowiska nie spotykał, a paproci nigdzie ani na lekarstwo. Ale lżej mu było wiadomymi ścieżkami dostać się daleko, daleko w gąszcze, gdzie pamiętał, że paprocie rosły… znalazł je na miejscu i nuż w nich grzebać, ale kwiatu nigdzie ani śladu.

Po jednym łaziły robaki, na drugim spały gąsienice, inne liście były poschłe. Już miał Jacuś z rozpaczy porzucić daremne szukanie, gdy tuż pod nogami zobaczył kwiatek, pięć listków miał złotych, a w środku oko świecące. Wyciągnął rękę i pochwycił go. Zapiekło go jak ogniem, ale nie rzucił, trzymał mocno.

Kwiat w oczach rosnąć mu poczynał, a taką jasność miał, że Jacuś musiał powieki przymykać, bo go oślepiała. Wciągnął go zaraz za pazuchę pod lewą rękę, na serce… Wtem głos się odezwał do niego:

– Wziąłeś mnie na szczęście to twoje, ale pamiętaj o tym, że kto mnie ma, ten wszystko może, co chce, tylko z nikim i nigdy swoim szczęściem dzielić mu się nie wolno…

Jacusiowi tak się w głowie z wielkiej radości zaćmiło, że niewiele na ten głos zważał.

„A! Co mi tam! – rzekł w duchu – byle mnie na świecie dobrze było…” Poczuł zaraz, że mu ów kwiat do ciała przylgnął, przyrósł i w serce zapuścił korzonki… Ucieszył się z tego bardzo, bo się nie obawiał, aby uciekł albo by mu go odebrano.

Z czapką na bakier, podśpiewując, powracał nazad. Droga przed nim świeciła jak pas srebrny, drzewa ustępowały, krzaki się odchylały, kwiaty, które mijał, kłaniały mu się do ziemi, z głową podniesioną stąpał i tylko roił, czego ma żądać. Zachciało mu się naprzód pałacu, wioski ogromnej, służby licznej i strasznego państwa; no i ledwie o tym pomyślał, gdy znalazł się u skraju lasu, ale w okolicy zupełnie mu nie znanej…

Kwiat paproci – Biżuteria Sawa

Spojrzawszy sam na siebie poznać się nie mógł. Ubrany był w suknie z najprzedniejszej sajety, buty miał na nogach ze złotymi podkówkami, pas sadzony, koszulę z najcieńszego śląskiego płótna.

Tuż stał powóz, koni białych sześć w chomątach pozłocistych, służba w galonach – kamerdyner rękę mu podał kłaniając się, wysadził do karety i – wio!

Jacuś nie wątpił, że do pałacu go wiozą; jakoż tak się stało, w mgnieniu oka powóz był u ganku, na którym służba liczna czekała. Tylko ani znajomego nikogo, ani przyjaciela, twarze wszystkie nieznane, osobliwe, jakby poprzestraszane i pełne trwogi.

Miał za to na co patrzeć, wyszedłszy do środka… Strach, co to był za przepych i jaki dostatek na tylko ptasiego mleka brakło.

– No! Będę teraz używał! – mówił Jacuś i opatrzywszy kąty wszystkie naprzód poszedł do łóżka, bo go sen brał po tej nocy pracowitej. W puchu jak legł na bieliźnie cieniutkiej przykrywszy się kołdrą jedwabną; i gdy usnął – sam nie wiedział, ile godzin tam przeleżał. Obudził się, gdy mu się strasznie jeść zachciało.

Stół był zastawiony, gotowy i taki osobliwy, że co Jacuś pomyślał, to mu się na półmisku sunęło samo. I jak spał bardzo długo, tak teraz, począwszy jeść a popijać, nie przestał, aż dalej już nie było co wymyślić i smak stracił dojadła.

Szedł potem do ogrodu.

Cały on był sadzony takimi drzewami, na których kwiatów było pełno razem i owoców; a coraz to nowe odkrywały się widoki. Z jednej strony ogród przypierał do morza, a z drugiej do lasu wspaniałego; środkiem płynęła rzeka. Jacuś chodził, usta otwierał, dziwił się, a najbardziej to mu się wydawało niezrozumiałym, że nigdzie swojej znajomej okolicy ani tego lasu, z którego wyszedł, ani wioski – dopatrzyć się nie mógł. Nie zatęsknił jeszcze za nimi, ale – ot, tak jakoś chciało mu się wiedzieć, gdzie się one podziały. Wokoło otaczał go świat zupełnie mu obcy, inny, piękny, wspaniały, ale nie swój. Jakoś mu zaczynało być markotno. Na zawołanie jednak, gdy się ludzie zbiegać zaczęli a kłaniać mu nisko, a co tylko zażądał, spełniać i prawić mu takie słodycze, że po nich tylko się było oblizywać – Jacuś o wsi rodzinnej, o chacie i rodzicach zapomniał.

Nazajutrz zaprowadzono go na żądanie do skarbca, gdzie stosami leżało złoto, srebro, diamenty i takie różne malowane papiery szczególne, za które można było dostać, co dusza zapragnie, choć były robione z prostych gałganków, jak każdy papier inny. Pomyślał sobie Jacuś: „Miły Boże, gdybym to ja mógł garść jedną albo drugą posłać ojcu i matusi, braciom i siostrom, żeby sobie pola przykupili albo chudoby” – ale wiedział o tym, że jego szczęście takie było, iż mu się z nikim dzielić nim nie godziło, bo zaraz by wszystko przepadło.

„Mój miły Boże! – rzekł sobie w duchu – co ja mam się o kogo troszczyć albo koniecznie pomagać; czy to oni rozumu i rąk nie mają? Niechaj każdy sobie idzie i szuka kwiatu, a daje radę jak może, aby mnie dobrze było”.

I tak żył sobie Jacuś dalej, wymyślając coraz to co nowego na zabawę. Więc budował coraz nowe pałace, ogród przerabiał, konie siwe mienia! na kasztanowate, a karę na bułane, posprowadzał dziwów z końca świata, stroił się w złoto i drogie kamienie, do stołu mu przywozili przysmaki zza morza, aż w końcu sprzykrzyło się wszystko. Więc po pulpetach jadł surową rzepę, a po jarząbkach schab wieprzowy i kartofle, a i to się przejadło, bo głodu nigdy nie znał.

Najgorzej z tym było, że nie miał co robić, bo mu nie wypadało ani siekiery wziąć, ani grabi i rydla. Nudzić się poczynał wściekle, a na to innej rady nie znał, tylko ludzi męczyć, to mu robiło jaką taką rozrywkę, a i ta w końcu się uprzykrzyła…

Upłynął tak rok jeden i drugi – wszystko miał, czego dusza zapragnęła, a szczęście to mu się wydawało czasem jak głupie, że mu życie brzydło. Najwięcej go teraz gnębiła tęsknica do wioski swojej, do chaty i rodziców, żeby ich choć zobaczyć, choć dowiedzieć się, co się z nimi tam dzieje… Matkę kochał bardzo, a jak ją wspominał, serce mu się ściskało.

Jednego dnia zebrało mu się na odwagę wielką i siadłszy do powozu pomyślał, aby się znalazł we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast konie ruszyły, leciały jak wicher i nie opatrzył się, gdy zatrzymał się przed znanym mu dobrze podwórkiem. Jacusiowi łzy się z oczu puściły.

Wszystko to było takie, jak porzucił przed kilku latami, ale postarzałe, a po tych wspaniałościach, do których nawykł, jeszcze mu się nędzniej szym wydawało.

Żłób stary przy studni, pieniek, na którym drewka rąbał, wrotka od dziedzińca, dach porosły mchem, drabina przy nim… stały jak wczoraj. A ludzie?

Z chaty wychyliła się stara, przygarbiona niewiasta, w zasmolonej koszuli, z obawą spoglądając na powóz, który się przed chatą zatrzymał.

Jacuś wysiadł; pierwszy spotykający go w podwórku był… stary Burek, jeszcze chudszy, niż był niegdyś, z sierścią najeżoną. Szczekał na niego zajadle, przysiadając na tyle, i ani myślał poznać.

Jacuś postąpił ku chacie, w progu jej wsparta o uszak drzwi stała matka wlepiając w niego oczy, ale i ta nie zdawała się w nim swojego rodzonego domyślać.

Jacusiowi serce biło wzruszeniem wielkim.

– Matuś – zawołał – ta toć ja, wasz Jacek!

Na głos ten drgnęła staruszka, oczy zaczerwienione od dymu i płaczu skierowała ku niemu i stała oniemiała. Potrząsnęła potem głową.

– Jacuś? Wolne żarty, jaśnie panie! Tamtego już na świecie nie ma. Gdyby żył, toćby przecie przez lat tyle do biednych rodziców się zgłosił, a gdyby jak wy we wszystko opływał, z głodu nie dałby im umrzeć.

Pokiwała głową i uśmiechnęła się szydersko.

– Gdzie tam! Gdzie tam! – rzekła. – Jacuś mój miał serce poczciwe i nie chciałby nawet szczęścia, którym by się nie mógł podzielić ze swoimi.

Zasromał sią mocno Jacuś, oczy spuścił… Kieszenie miał pełniusieńkie złota – ale co ręką sięgnął, żeby garść jego rzucić w fartuch matce, to strach go brał wszystko razem utracić…

I stał tak, stał upokorzony, zawstydzony, a starucha na niego spoglądała… Poza nią zbierało się rodzeństwo, pokazała się głowa ojca… Jacusiowi serce miękło, ale jak spojrzał na swój powóz, konie, ludzi, a pomyślał o pałacu, znowu twardniało – i czuł, że kwiat paproci leżał na nim jak pancerz żelazny…

Odwrócił się od starej matki nie mówiąc słowa, nie patrząc i wolnym krokiem poszedł, słysząc tylko za sobą wściekle ujadającego Burka… Siadł do powozu i kazał jechać na powrót do raju.

Ale co się w nim i z nim działo, tego język nie wypowie, żadne pióro nie opisze. Słowa starej matki, że nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim dzielić nie może, brzmiały mu w uszach jak przekleństwo.

Powróciwszy do pałacu kazał kapeli grać, panom swoim tańcować, zastawiać stoły – upił się nawet trochę, kilku ludzi kazał oćwiczyć, ale to wszystko nie pomogło, pozostał bardzo markotny…

Przez cały rok, choć jak zwykle we wszystko opływał, w gębie mu czegoś było gorzko, a w sercu jakby kamień dźwigał… Nie mógł w końcu wytrzymać, po roku znowu pojechał do wsi swojej i chaty… Spojrzał, wszystko, jak było: żłób, pieniek, dach, drabina, wrota i Burek z sierścią najeżoną- ale stara nie wyszła. W progu pokazał się w koszulinie najmłodszy brat jego, Maciek.

– A matuś gdzie? – zapytał przybyły.

– Chorzy leżą – rzekł malec wydychając.

– A tatuś?

– Na mogiłkach…

Choć Burek mało go za pięty nie chwytał, wszedł Jacuś do chaty. Stara matka stękając leżała w kątku na łóżeczku. Podszedł do niej Jacuś… popatrzyła nań, nie poznała… Mówić jej trudno było, a on o nic pytać się nie śmiał.

Serce mu się krajało. Już sięgał do kieszeni, aby złotem sypnąć na ławę – ale dłoń mu się ścisnęła, strach go paskudny ogarnął, że własne szczęście utraci. Niegodziwy Jacuś począł mędrkować.

– Starej już się niewiele na świecie należy, a jam młody. Ona się długo męczyć nie będzie… a przede mną… życie, świat, panowanie. I wyrwał się z chaty do powozu, a z nim do pałacu – ale przybywszy tu zamknął się i płakał.

Pod żelaznym pancerzem na piersi, który włożył na niego kwiat paproci, związane i skrępowane budziło się sumienie… i gryzło mu wewnątrz serce. Więc kazał kapeli grać, a dworni skakać, i pić zaczął, aby je zagłuszyć. Chwilami zdawało się, że go już nie słychać, a potem – jak wrzasło, Jacuś o mało nie oszalał. Ale nazajutrz i dni następnych ani na moment nie spoczywając nużył się ciągle czymś, latał, jeździł, strzelał, słuchał wrzasków różnych, jadł, pił… hulał… Nic nie pomagało…

W uszach ponad wszystkie wrzaski brzmiało: „Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim z drugim podzielić nie może!”

Rok nie upłynął, aż Jacuś wysechł jak szczapa, wyżółkłjak wosk i w tym swoim dostatku i szczęściu męczył się nie do zniesienia. W końcu po jednej nocy bezsennej nakładłszy złota w kieszenie kazał się wieźć do chaty.

Miał to postanowienie, choćby wszystko stracił, a matkę i rodzeństwa poratować.

– Niech się już dzieje, co chce! – mówi. – Niech ginę, dłużej z tym robakiem w piersi żyć nie mogę.

Stały konie przed chatą.

Wszystko tu było jak przedtem: żłób stary u studni, pieniek, dach, drabina – ale w progu chaty żywej duszy nie było.

Jacuś pobiegł do drzwi – stały kołkiem podparte; zajrzał przez okno – chata była pusta…

Wtem żebrak, stojący u płota, wołać nań zaczął:

– A czego tam szukacie, jasny panie… Chata pusta, wszystko w niej wymarło z biedy, z głodu i choroby…

Jakby skamieniały stał ów szczęśliwiec u progu – stał i stał… „Z mojej winy zginęli oni – rzekł w duchu – niechże i ja ginę!”. Ledwie to rzekł, gdy ziemia się otworzyła, i zniknął- a z nim nieszczęsny ów kwiat paproci, którego dziś już próżno szukać po świecie.

 

Kwiat jednej nocy

Jest taka królowa, którą można zobaczyć bardzo rzadko, do tego tylko raz i to w nocy…, a czekając na nią trzeba pobić swoisty rekord cierpliwości.

Zakwitła Królowa Jednej Nocy – uważana za najpiękniejszy kwiat na Ziemi.

W naturalnych warunkach Królowa rośnie i kwitnie w gorących krajach.

Tym razem królowa była niezwykle hojna, – wypuściła aż 3 kwiatki. Jednak nad ranem z ich urody i zapachu nie było już nic.

Po niemiecku

Farnblüte

Die magische Farnblüte ist ein Motiv der baltischen und slawischen Mythologie, das eine wichtige Rolle bei der Sommersonnwendfeier spielt. Gemäß der volkstümlichen Überlieferung wird bestimmten Pflanzen in der Mittsommernacht zauberkräftige Wirkung zugeschrieben. Vom Farn nahm man seit altersher an, dass sich seine Blüte nur zu Mitternacht am längsten Tag des Jahres öffnen würde.

Litauische Tradition

Adlerfarn-Bestand (Pteridium aquilinum) in Litauen

In Litauen ist das Mittsommerfest (das Fest von Rasa und Joninės) traditionell der Tag des Jahres, an dem sich Gegensätze vereinigen und die Menschen nach innerer Läuterung streben. Magische Bedeutung kommt der Mittsommernacht zu – genau zu diesem Zeitpunkt haben Pflanzen und das Wasser heilende Wirkung und Zauberkräfte. Werden sie in dieser Nacht gesammelt, können sie später als Naturheilmittel, aber auch zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit verwendet werden.[1]

Genau um Mitternacht öffnet sich nach alter Vorstellung die zauberkräftige Farnblüte, die jeden glücklichen Finder allwissend machen soll[2], den Weg zu verborgenen Schätzen weist, Zugang zu den Gedanken anderer Menschen und zur Sprache der Tiere gewährt, aber auch die Fähigkeit verleiht, den Tod eines Menschen vorherzusagen. Eine alte litauische Redewendung verbindet Schlauheit mit dem Auffinden der Farnblüte: gudri kaip paparčio žiedą suradusi / turinti – „so schlau wie jemand, der eine Farnblüte gefunden hat“.

Um die Blüte aufzuspüren, suchen die Litauer in der Mittsommernacht die Wälder auf. Sobald man einen passenden Farn entdeckt hat, gilt es, böse Geister und Hexen, die ebenfalls alles daran setzen, Farnblüten zu erspähen, fernzuhalten – mit Bergeschenzweigen zieht der Finder einen magischen Kreis um sich, um dann in Ruhe vor dem Farnkraut niederzuknien und im Gebet zu versinken. Gemäß dem Volksglauben werden finstere Mächte versuchen, den Betenden mit allerlei Geräuschen abzulenken, so dass er den kurzen Augenblick, für den sich die magische Farnblüte öffnet, vielleicht doch noch verpasst. Die schrecklichen Dinge, die der Betende möglicherweise sieht oder hört, stehen für seine Sünden, und erst wenn er durch innere Läuterung einen reinen Seelenzustand erreicht hat, vermag er das Öffnen der Farnblüte überhaupt erst wahrzunehmen. Ihre glänzendes Rot oder ihre Regenbogenfarben stehen nach traditioneller Deutung für die Vereinigung von Feuer und Wasser.

Lettische und estnische Tradition

In der lettischen und estnischen Mythologie öffnet sich die Farnblüte nur in der Jāņi- bzw. Jaaniõhtu- oder Jaaniöö-Nacht, der lettischen bzw. estnischen Sommersonnwendfeier. In den beiden nördlichen baltischen Staaten ist sie vor allem ein Symbol für Fruchtbarkeit. Wenn junge Paare in dieser Nacht die Wälder aufsuchen, um die „Farnblüte zu suchen“, umschreibt dies nicht zuletzt erotische Zweisamkeit. So wird eine Schwangerschaft euphemistisch auch „Farnblüte“ genannt. Nicht umsonst trägt eine lettische Nichtregierungsorganisation, die Jugendliche über verschiedene Aspekte ihrer Sexualität aufklären soll, den Namen Papardes zieds – Farnblüte.[3]

Slawische Tradition

Gemäß der Überlieferung in der slawischen Mythologie öffnet sich die Farnblüte ebenfalls nur einen kurzen Augenblick lang in der Nacht vor der Sommersonnenwende. Sie gilt analog der baltischen Tradition als Glücksbringer – in verschiedenen Märchen hat sie heilende Kräfte oder eröffnet dem Finder die Sprache der Tiere.

Blühende Farne

Wenngleich Farne keine Blüten tragen, gehen Forscher von einem realen Kern der mythischen Farnblüte aus. So war die Klassifizierung der Pflanzen in früheren Zeiten weit von der heutigen wissenschaftlichen Genauigkeit entfernt und Verwechslungen mit bestimmten Blühpflanzen aufgrund ihrer äußeren Ähnlichkeit mit Farnen denkbar. Tatsächlich öffnen sich die Blüten einiger dieser Pflanzen nachts.[4]

Bei bestimmten Farnen wie dem Königsfarn (Osmunda regalis) treten Sporangien in Haufen auf, die Blüten sehr ähnlich sehen, so dass diese Pflanzen als „blühende Farne“ bezeichnet werden.

Einzelnachweise

 1. ↑ Günther Schäfer: Litauen. Bielefeld: Peter Rump 2009, S. 334-335. ISBN 978-3-8317-1782-8
 2. ↑ Virginija Masiulionytė und Diana Šileikaitė: Ausdrucksmöglichkeiten der Schlauheit in der deutschen und litauischen Phraseologie. In: Kalbotyra, Nr. 59 (3), 2008, S. 207. Online: Kalbotyra
 3. Papardes zieds
 4. ↑ „Swietojanskie wianki i kwiat paproci“

 

 

Die längste Nacht des Sommers ist zum Tanzen und Singen da

Im Sommer, in der längsten Nacht des Jahres am 23. Juni, feiern sie den Namenstag des Janis (Johannis). Sie tanzen und singen, springen über das Feuer, um Liebe und Freundschaft zu erhalten, und wenn es dunkel wird gehen die Pärchen in den Wald, um im Moos die magische Farnblüte zu finden. Am darauffolgenden Tag, Ligo, endete mein Jahr. Das für viele unbeschriebene Lettland ist für mich eine zweite Heimat geworden. Der Abschied war zum Heulen und auch jetzt, fast ein Jahr später, vermisse ich es immer noch.

 

 

The fern flower

Chervona Ruta is a magic flower in Slavic mythology (Belarusian: Папараць-кветка, Polish: Kwiat paproci, Russian: Цветок папоротника, Ukrainian: Цвіт-папороть) and in Baltic mythology (Estonian: Sõnajalaõis, Lithuanian: Paparčio žiedas), Latvian: Papardes zieds).

Lithuanian, Latvian and Estonian tradition

In the Estonian and Latvian tradition, the fern flower is supposed to appear only on the night of Jāņi (Jaaniõhtu or Jaaniöö in Estonia), the celebration of the summer solstice with pre-Christian origins. Here, it is a symbol of fertility. During this supposedly magical night, young couples go into the woods „seeking the fern flower”, which is most commonly read as a euphemism for sex[citation needed]. Sex can lead to pregnancy; the child could be thought of as the fern flower.

Referring to this tradition, Papardes zieds („fern flower” in Latvian) is the name of an NGO in Latvia that promotes education about matters pertaining to sexuality, fertility, and relationships.

Slavic tradition

According to the myth, this flower blooms for very short time on the eve of the Ivan Kupala Day. The flower would bring fortune to the person who finds it. In various versions of the tale the fern flower brings luck, wealth, or the ability to understand animal speech.

Blooming ferns

In fact, ferns are not flowering plants. However some experts think that the flowering fern myth has roots in reality. In the past, the grouping of plants was not as exact as modern taxonomic ones. Numerous flowering plants resemble ferns, or have fern-like foliage, and some of them indeed open flowers during night time.[1] Also, certain true ferns, e.g., Osmunda regalis have sporangia in tight clusters (termed „fertile fronds”), which may appear in flower-like clusters, and as a result, they are commonly known as „flowering ferns”.

References

 1. ^ „Saint John’s Wreaths and Fern Flower” (Polish)

Оберег Цветок Папоротника

Иван Купала.
Главным героем растительного мира становился в Иванов день папоротник, с которым повсеместно связывались предания о кладах. С цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились. В дореволюционной России Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых и важных праздников в году, в нём принимало участие всё население, причём традиция требовала активного включения каждого участника торжества во все обряды и обязательного выполнения ряда правил, запретов и обычаев.

 

С цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они не находились. Правда, достать такой цветок едва ли не труднее, чем сам клад. По рассказам, около полуночи из широких листьев папоротника „внезапно появляется почка которая, поднимаясь всё выше и выше, то заколышется, то остановится- и вдруг зашается, перевернётся и запрыгает. Ровно в 12 часов ночи созревшая почка разрывается с треском, и взорам представляется ярко-огненный цветок, столь яркий, что на него невозможно смотреть; невидимая рука срывает его, а человеку никогда почти не удаётся сделать это. Во время цветения папоротника слышно будто бы голос и щебетание нечистой силы, не желающей допустить человека до чудного, редкого цветка, имеющего драгоценные свойства”.Кто отыщет расцветший папоротник и сумеет овладеть им, тот „приобретает власть повелевать всем. Пред ним бессильны будут мощные правители, и нечистые духи будут в его полном распоряжении; он может знать где скрыты клады; во всякую сокровищницу, какими бы замками она ни была заперта, он войдёт как хозяин, ибо двери сами растворяются перед ним- стоит только приложить к замку чудесный цветок. Невидимкою обладатель его пробирается к любой красавице- и нет ничего, что было бы невозможно для него. Такова сила и власть этого цветка”.

Особые чудодейственные свойства в это время имела „плакун-трава”. Её сила, отгоняющая злых духов, по мнению крестьян, заключена в корне. Однако главным героем растительного мира, в Иванов день, становился папоротник.

 

Перунов цвет

(громовой знак) – легендарный цветок папоротника, распускающийся на Ивана Купалу. Цветок Перуна обладает могучей силой. Человек, владеющий им, не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня, он не подвержен влияниюзлых чар„, все его желания немедленно исполняются. Тому, кто владеет чудесным цветком, открываются все тайные клады. Символ удачи, счастья и исполнения желаний.

Перунов Крест

Известна древность рун, возраст которых, по мнению профессора Германа Вирта, насчитывал более 16000 лет. Руны есть нечто большее, чем просто алфавит, письмо. Они относятся к временам Гипербореи и Золотого Века. Сегодня мы еще можем найти осколки былого арийского величия в культурах белых народов, застывшие внешние формы, ничего не говорящие обывателям, но нам они являются кристаллами чистейшего нордического льда, хранящие искру божественного огня, оружие и знание, данные нам Богами Севера; ключи, которые открывают двери.

Нам очевидна единая природа германской руны Hagal и славянского, русского символа, известного как Перунов Крест в его многочисленных вариацияхПерунов Цвет, Перунов Коловрат, Перунов Щит. Нахождение подобных параллелей и неслучайных связей в традициях и культурах внутри белой расы, поистине открывает двери к доселе молчащим архетипам.

Несмотря на христианское засилье, у славянских народов (также и балтских!) Бог Перун все еще пребывает в многочисленных выражениях, особенно касаемо исполнения клятв, жизни по праву, правде (Rota, Rita). Людей нарушавших угодное Богам высшее право, настигало проклятье следующей сути: “Чтобы тебя Перун ударил”, “Чтобы стрела Перуна тебя убила”. В народе также говорят: “Перун градом хлеб вышибает у тех, кто хлебом обмеривает”. Отсюда становится ясным, что Перун являлся нашим предкам не только общеизвестным Богом Грозы и Грома, Войны и т.д. Но и Охранителем Права, Закона, а именно Прави как третьего мира, ВсеМира (Welt-All) над Явью (миром людей) и Навью (иными мирами); из Прави происходит все, она основа всего (All). Так и Hagal-руна символизирует собой сохранение и защиту Вселенной от Хаоса, являясь Krist-All, создающим и упорядочивающим, охраняющим, Космосом. Здесь мы видим, как Перун подобно Тору ведет борьбу на иных бытийных планах за сохранение существования белой расы против враждебных нам сил.

Руна Hagal учит о Боге в себе, уверенности в силе арийского духа и верности (!) ему, таковы и германский Тор и балтославянский Перунпрямы, честны, верны и стремительны своим огненным блицкригом в покарании врагов. Молнии Перуна неслучайно напоминают германские Sieg-руны, ибо это они и есть, отсюда они и явились сознанию наших предков, поразив их сердца своей мощью света, огня и электричества. Самые древние руны были впервые пришли нашим предкам в виде явлений природы, над которой очевидна власть арийских Богов, через которую они себя и проявляют в этом мире.

Перунов Крест и Hagal суть святой символ, связывающий человека и Бога, в микрокосме означая человека, а в макрокосме Вселенную. Здесь скрыты глубокие расовые мистерии как Священного Года и Мистической Свадьбы, так и арийской жизниборьбы. Русские вышивки ясно отображают Hagal, шестичастную основу Священного Года. Горизонтальная линия, проведенная через центр, добавляет в эту систему весеннее и осеннее равноденствие, внешне являя восемь фаз в году, а внутренне, в самом центре сохраняя и девятую. Отсюда мы знаем, что не только число 6, но 9 посвящено Перуну. Исторические свидетельства говорят, что в Перуново Древо (Дуб) вбивали по 9 кабаньих челюстей, в русских заговорах Дерево Перуна имеет 9 вершин, балты знали о 9 сыновьях Перкона, 9 шагов делает Тор перед своей смертью в Битве Рагнарека.

Русская культура была прежде богата мастерами резьбы по дереву, которые украшали причудливыми узорами не только фасады, но и внутреннее убранство домов, домашние предметы. Повсеместен Перунов Крест на несущих балках домов, что по всей видимости было оберегом от пожаров, ибо кому как не Перуну было защитить от своей же стихии.

Вне сомнений это охранный, покровительствующий символ. И Hagal-руна и Перунов Крест говорят о том, что чтущие наследие люди в силах объединиться с миром высшего права и божественной мудрости, чтобы подчинить все своему контролю. Все болезни белой расы и угрозы нашему миру могут быть преодолены и повержены карающим оружием арийских богов, ибо белый человек, осознавший свою духовную и физическую природу воедино, способен на многое! Русские народные изделия пестрят символом Древнего Бога. Прялки, колыбелиПродолжение рода, белые дети, грядущие поколения под возрожденным охранным символомвот поворот белой судьбы, вращение прялкиплетение собственной нити судьбы, чего и ожидают от нас Боги.

Hagal – руноматрица, матерь всех рун, она мать еще многих знаний, устремляться познавать которые должны сыны и дочери расы, чтобы утверждать союз священный меж собой, меж Богами, Вселенной. Знания скрыты до поры до времени, как Перунов Цвет (Огнецвет, Перуника) – голубой ирис о шести лепестках. Также Перуновым Цветом назывался Папоротник, который по повериям цветет в ночь на Летнее Солнцестояние и в грозовые ночи. Кто отыщет его и не убоится испытаний, тот удостоится особым видением сокрытого, пониманием тайного, проникнется сутью вещей. Под метафорой поиска Перунова Цвета скрывается обретение Самости, Инициация, становление Sonnenmensch, это Несуществующий Цветок, о котором вещает Мигель Серрано.

WTS – Frater S.I.

НЕВИДИМКА

Один крестьянин искал накануне Ивана Купалы потерянную корову; в самую полночь он зацепил нечаянно за куст цветущего папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас стал он невидимкою, прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее; он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм.

Когда крестьянин воротился в семью, домашние, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветоки в ту же минуту все его увидали. Мужик был простоват и сам понять не мог, откуда далась ему мудрость. Однажды к нему явился под видом купца черт, купил у него лапоть и вместе с лаптем унес и папоротников цвет. Мужик порадовался, что нажил денег на старом лапте, да вот бедас потерею цветка окончилось и его всевидение, даже позабыл про те места, где еще недавно любовался зарытыми сокровищами.

В. БРЮСОВ. ПАПОРОТНИК

Предвечерний час объемлет
Окружающий орешник.
Чутко папоротник дремлет,
Гдето крикнул пересмешник.
В этих листьях слишком внешних,
В их точеном очертанье,
Чтото есть миров нездешних
Стал я в странном содроганье.
И на миг в глубинах духа
(
Там, где ужас многоликий)
Проскользнул безвольно, глухо
Трепет жизни жалкой, дикой.
Словно вдруг стволами к тучам
Вырос папоротник мощный.
Я бегу по мшистым кучам
Бор не тронут, час полнощный,
Страшны люди, страшны звери,
Скалят пасти, копья точат,
Все виденья, всех поверий
По кустам кругом хохочут.
В сердце ужас многоликий
Как он жил в глубинах духа?
Облик жизни жалкой, дикой
Закивал мне, как старуха.
Предвечерний час объемлет
Окружающий орешник.
Небо древним тайнам внемлет,
Гдето крикнул пересмешник.

Когда цветет этот фантастический цветок, ночь бывает яснее дня и море колышется. Рассказывают, что бутон его разрывается с треском и распускается золотым или красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаз не в состоянии выносить чудного блеска; показывается этот цветок в то же самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками

Ночь, в которую цветет папоротник, бывает среди летана Ивана Купалу, когда Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демономиссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, открывал спрятанные в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. Кроме того, папоротников цвет распускается и в грозовые летние и осенние ночи, известные под именем воробьиных, или рябиновых, когда часть воробьев черт отпускает на волю, а другую предает смерти, что указывает на враждебное отношение его к этим птицам. Но, вероятно, еще в эпоху язычества с воробьем стали соединять то же демоническое значение, какое присваивалось ворону, сове и другим хищным птицам, в которых обыкновенно олицетворялись грозовые буриВ темную, непроглядную полночь, под грозой и бурею, расцветает огненный цветок Перуна, разливая кругом такой же яркий свет, как самое солнце; но цветок этот красуется одно краткое мгновение: не успеешь глазом мигнуть, как он блеснет и исчезнет! Нечистые духи срывают его и уносят в свои вертепы. Кто желает добыть цвет папоротника, тот должен накануне светлого праздника Купалы отправиться в лес, взявши с собою скатерть и нож, потом найти куст папоротника, очертить около него ножом круг, разостлать скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения; как только загорится цветок, тотчас же должно сорвать его и разрезать палец или ладонь руки и в рану вложить цветок. Тогда все тайное и скрытое будет ведомо и доступно

Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный Жарцвет; около папоротника в заветную ночь лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим чудом, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом: едва сорвет он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле. Человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца.

Пока не добудешь цвета папоротника, боже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернешь голову, так она и останется навеки! — а выступишь из круга, черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепконакрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешьсявесь труд пропал: Жарцвет исчезнет! По мнению других, не должно выходить из круга до самого утра, так как нечистые удаляются только с появлением солнца, а кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Те же условия: очертить себя кругом и не оглядыватьсянеобходимо соблюдать и при добывании клада.

Та же могучая сила, которая присваивалась Перуновой палице, грому, принадлежит и цвету папоротника: обладая им, человек не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня, делается недоступным влиянию злого чародейства и может повелевать нечистыми духами. Для этих последних цвет папоротника так же страшен, как и громовые стрелы: завидев пламенный цветок, они, по одному представлению, стараются овладеть им и запрятать в облачные пещеры, а по другомув ужасе разбегаются от него по своим трущобам и болотам. Цветок этот отмыкает все замки и двери (только приложи егои железные запоры, цепи и связи вмиг распадаются!), открывает погреба, кладовые, казнохранилища и обнаруживает подземные клады.

Кто владеет чудесным цветком, тот видит все, что кроется в недрах: темная земная кора кажется ему прозрачною, словно стекло. Так как молния есть проводник живой воды и так как вода эта называлась небесным вином, то отсюда возникли поверья, наделяющие папоротник целебными свойствами, и мнение, будто с помощью его цвета можно черпать из рек и колодцев вместо воды сладкое вино.

Всякий, кто достанет Жарцвет, становится вещим человеком, знает прошедшее, настоящее и будущее, угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей. Сверх того, он может по собственному произволу насылать в сердце девицы горячее чувство любви, для чего заговоры постоянно обращаются к богугромовнику и его молниеносным стрелам.

Jore Svente 2011 – zdjęcia z Litwy z tegorocznych obchodów święta

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 19 Czerwiec 2011

Korzystam z okazji, że Marta Czasnojc przesłała nam zdjęcia z Jore Svente z Litwy, z obchodów tegorocznych oraz nadesłała link do strony rodzimej wiary litewskiej Kościoła Świętej Ziemi, który to święto zorganizował:

Jore Svenete 2011

http://www.thechurchofthedivineearth.org/about.html

Korzystam żeby przypomnieć, że w październiku 2010 zamieściliśmy materiał o Jore Svente i o Romuvie oraz o przepięknej ziemi Neregeta.

Jore Svenete 2011

Teraz ten materiał znalazł się w dziale STRONY: pod szyldem Wiara Przyrody gdzie indziej na Świecie – jest tam ponieważ tuż pod nim znajdują się inne opisy Świątyń Światła Świata, a też i dlatego, że mimo iż Istowie – Bałtowie byli od tysięcy lat rdzennymi mieszkańcami prastarego Królestwa SIS (Słowian, Istów i Skołotów-Scytów) to chcemy ich specjalnie w uznaniu zasług dla przechowania wiary przyrodzonej wyróżnić i wyrazić tym szacunek dla ich etnicznej odrębności.

Jore Svenete 2011

Pamiętajmy, że ponieśli ciężkie straty walcząc o zachowanie wiary : Wymordowano zupełnie Prusów (Brusów) i Jaćwież (Jąćwięgów-Jąt-Wenedów) – tak samo jak uczyniono to z Wieletami, Drzewianami Połabskimi, Obodrzycami i prawie że skutecznie do końca z Serbami połabskimi (Łużyczanami), czy z Dorzyńcami na południu i zachodzie Europy (Szwajcaria, Grecja) oraz Rakoszanami (Austria).


Jore Svenete 2011

Ze strony Kościoła Świętej Ziemi – wypis obchodzonych przez nich litewskich świąt

This page is a summary of four main festivities of the year
in addition to four intermediate cross-quarter assemblies

Festivals of the year

To celebrate seasonal cycles whereby the processes of Nature –birth, life, decline and death– can be solemnly cherished and remembered and to relate to Nature within the perimeters of personification of Her powers; to celebrate the four primary points of the year that identify the four seasons of Nature: Spring, Summer, Autumn and Winter.


Spring Equinox (c. March 21st)

The Spring Equinox is an enchanted borderland of time outside of time where light and dark are joined. The light and warmth of the sun begins to overtake the darkness of winter until the sun will peak at Summer Solstice in June. This is a time of new fire. The light and dark are in harmony but the light is growing with new energy. It is a season of fertility and growth. Spring has arrived and the day and night are balanced. In Wicca, Ostara is the vernal equinox, when the God and Goddess walk the fields, causing the animals to reproduce. Some traditions view this as a time of courtship between the God and Goddess. Ostara is the Goddess of fertility and rebirth, but also of enchantment, innocence and dawn. The Earth continues on its path, and our north pole starts moving towards the Sun again. The Sun moves upwards in our skies and the days continue getting longer. Again, we reach a midpoint when day and night are of equal length. This is called the ‚vernal (or Spring) Equinox. This festival is often characterized by the rejoining of the Mother Goddess and her lover-consort who spent the winter months in death. Other variations include the young God regaining strength in his youth after being born at Yule, and the Goddess returning to her Maiden aspect.

Velykos (Easter) Christianity incorporated Lithuanian Equinox traditions into Easter and replaced the ancient Lithuanian name for the Equinox with the Slavic word ‚Velykos’, i.e. Easter. ‚Pavasario lyge’, meaning Spring Equinox, remains the only non-Christian name for the holiday. The week before Equinox, called the Velykos of Veles (souls), concludes the annual cycle of commemorations of the dead. As during Kucios (Winter Solstice Eve), families remember their dead and leave their dinners on the tables overnight for the veles to eat.

Summer Solstice (c. June 22nd)

Summer Solstice is the year’s longest day and the zenith of the Sun’s power. It is a sign of fertility and increasing life. At Midsummer, the Mother Goddess is heavily pregnant and the God is at the peak of his manhood. The day the north pole is nearest the Sun is called the ‚summer solstice’. Looking from Earth, the Sun reaches its highest point in the sky all year and this day is the longest day of the year. It is the start of summer and after this date the days start getting shorter.

Rasa A representation, astronomically, of the circling of the planets around the sun. In Rasa it is seen the connection of celestial bodies following their given path often with the accompaniment of natural sounds or music. Rasa signifies stately, quiet and continuous movement of the bodies of those participating around another in the center, the sun, while those moving about the center, in various orbits or circles, represent the planets. Such dances are representative of life in nature moving in circular or spiral ways. Not unusual is the greeting of the setting sun, lighting fires and the making of offerings, visiting and blessing fields and trees, casting of wreaths, greeting the moon and the stars and paying homage to the rising sun.

Autumn Equinox (c. September 21st)

Autumn Equinox is a celebration of day and night being of equal length, looking forward to the shortening of days, thanksgiving and the second harvest. Day and night are of equal length, looking forward to the shortening of days. In Wicca, Autumn Equinox is the time of the descent of the Goddess into the Underworld and a farewell bid to the Harvest Lord. As we continue our journey around the Sun, the north pole moves away from the Sun and the Sun rises lower in the sky so the days continue getting shorter. When the Sun is at its mid-point in the sky, we reach the Autumn Equinox: day and night are of equal length and it’s the beginning of autumn. The holiday of Autumn Equinox is a ritual of thanksgiving for the fruits of the Earth and a recognition of the need to share them to secure the blessings of the Goddess and God during the winter months.

Velines The day for celebrating the dead. During the month of October, it is a time for remembrance of the dead. When work was done and harvesting was complete, special rituals honoring the souls of ancestors took place. Ritual traditions of the dead were directly related to peoples’ belief that on that day, the souls of the dead return to earth and to their homes for the rest of the winter. These were graciously received and treated according to rituals of the ancestors in a most hospitable manner. It is not uncommon for people to gather in cemeteries to remember their dead and pay homage to them. They would be remembered for their valor, for their honesty and for their good habits. Afterwards, suppers of plenty were prepared and consumed. Actions relating to going out into the fields to encourage fertility of the land are not uncommon.

Winter Solstice (c. December 22nd)

Winter Solstice celebrates the increasing light after the longest night, the major festival of the year. Celebrated with feasting and fires, it is the longest night of the year when the Sun is farthest from the Earth. This is a time of rebirth, when candles are lit to welcome the Creator who is the returning Sun of the Winter Solstice. In Wicca, Yule is the time when the Goddess gives birth to the God. At this time, the Holly King (God of the waning year) is vanquished by the Oak King (God of the waxing year). At Yule, the two god-themes of death and rebirth coincide. This day is when the north pole is furthest from the Sun and is called the Winter Solstice. The Sun crosses the sky at its lowest point all year, crossing the sky in the quickest time and is therefore the shortest day of the year. Winter Solstice marks the start of winter, and from then on the days start getting longer. Yule is celebrated as the rebirth of the Great God who is viewed as the newborn Solstice Sun.

Kučios/Kaledos Winter Solstice Eve – Beginning of the year marks the end of the year when the world returns to darkness and non-existence. However, as death begets birth, the two year-end holidays also herald the rebirth of Nature and the return of the Sun. Renewal of time and the beginning of the new year is linked with the return of the sun. In years past, the Moon calendar was used for time; with the development of agriculture, the Sun calendar took root.


Additionally, there are four intermediate festivals which fall in between, sometimes called „cross-quarters,” on or near the first days of February, May, August, and November. These cross-quarter points mark key moments in the planting, growing and harvesting or crops.Na Litwie lada dzień będzie obchodzone Święto Kupały , kto ma blisko może pojechać.


Jore Svenete 2011

Jore Svenete 2011

Jore Svenete 2011

Jore Svenete 2011

Jore Svenete 2011

Jore Svenete 2011

The Ch

Tagged with: , ,

Kupalia 2011

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrody by bialczynski on 19 Czerwiec 2011

Tomasz Strejczyk nadesłał link do Wiadomości24.pl gdzie informacja o Święcie Kupały organizowanym oficjalnie w Poznaniu. Tak się zastanawiam, czy powinniśmy pozwalać używać imienia naszego Boga Wiary Przyrody – dla komercyjnej imprezy?!!! Do tej pory takie imprezy nazywano Wiankami w Polsce – Czy Święto poznańskie ma charakter rodzimowierczy?! – Jakieś akcenty? – To trochę tak jakby pod HASŁEM ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA – KATOLICY URZĄDZILI PIKNIK NAD WARTĄ Z OGNIAMI SZTUCZNYMI I ROCKOWYMI PIOSENKAMI  TYPU „CAŁUJ MNIE KOCHANIE” – Może to i właściwe podejście do Kupały i samego naszego starego święta – zupełnie inne niż to katolickie – wesoło, radośnie, hucznie, kupalnie – czyli bachanalicznie – tylko niepokoi mnie że komercyjnie – bez refleksji religijnej. Może niesłusznie? W końcu Wiara Przyrody – mówi wyraźnie, że każdy czci święta i bogów w taki sposób jaki mu odpowiada, a czyni to także na takim poziomie własnej świadomości osobistej  na jakim się znajduje. Więc czczą te milionowe tłumy – podobno katolików – naszego Kupałę, który wszak jest cząstką Boga Bogów – Świętowita – czczą jak potrafią mając świadomość jaką mają. Kto chce, może przeżywać to święto inaczej nawet w tym tłumie – z refleksją religijną i świadomością głębszego wtajemniczenia – a także może to uczynić na przykład w zupełnie innym gronie i w innym miejscu.

Wiadomości 24:

Noc Kupały w Poznaniu. Posłuchajcie tradycyjnych pieśni słowiańskich! – Wiadomości24

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/noc_kupaly_w_poznaniu_posluchajcie_tradycyjnych_piesni_199216.html

W centrum Wola. Innowacje i Kreacje będziecie mogli posłuchać tradycyjnych pieśni słowiańskich w wykonaniu kobiecego zespołu śpiewu białego KOQRKI.

Bardzo polecam ten zespół białe pieśni.

Litha czyli nasza slowianska …

ze strony: Marii Bucardi poświęconej wróżbom i Tarotowi

http://mariabucardi.pl.tl/Litha-_-Noc-Kupaly.htm
Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką lub Nocą Świętojańską czy też potocznie Sobótką lub Sobótkami – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku, czyli najczęściej (nie uwzględniając roku przestępnego) z 21 na 22 czerwca (późniejsza wigilia św. Jana obchodzona jest z 23 na 24 czerwca)[1].

Ta najkrótsza w roku noc, to noc ognia i wody, noc zespolenia sił męskich i żeńskich.

Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości – obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, bałtyjskie, germańskie i celtyckie a także przez część narodów wywodzących się z ludów ugrofinskich np. Finów (w Finlandii noc świętojańska jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu) i Estończyków.

Noc świętojańska – Līgo na Łotwie jest świętem państwowym, a po odzyskaniu niepodległości 23 i 24 czerwca stały się dniami wolnymi od pracy. Również w Republice Litewskiej dzień 24 czerwca jest od 2005 roku wolny od pracy.


Wianek z mchu

Imprezy komercyjne podobne do poznańskiej:

IX Noc Kupały na Zamku w Szczecinie

Noc Kupały na Zamku Książąt Pomorskich 17-19 czerwca to już IX edycja Nocy Kupały na Zamku z Szczecinie: tradycje świętojańskie, osada historyczna, muzyka, rzemiosło, obyczaje, pokazy walk.

Wianki 2011 w Krakowie

Wianki w Krakowie 2011 zapowiadają się ciekawie. Gwiazdą imprezy będzie Wyclef Jean – były lider grupy The Fugees, obecnie występujący solo. Kto jeszcze 25 czerwca wystąpi pod Wawelem? Muzycznych atrakcji nie zabraknie – sprawdź program już teraz!

Z niecierpliwością czekamy na Wianki w Krakowie 2011 – impreza plenerowa nawiązująca do tradycji obchodów nocy świętojańskiej odbędzie się w sobotę, 25 czerwca. Artyści wystąpią na scenie w zakolu Wisły pod Wawelem. W poprzednich latach publiczność rozgrzewali, m.in. Jamiroquai i Lenny Kravitz. Kto zagra w tym roku?

Gościem Krakowa będzie Wyclef Jean – amerykański wokalista i gitarzysta pochodzący z Haiti, założyciel zespołu The Fugees, z którym nagrał m.in. rewelacyjny album The Score. W 1997 roku artysta rozpoczął karierę solową – z powodzeniem. Często współpracuje z innymi cenionymi muzykami, jak Bono czy Carlos Santana. Angażuje się w działalność charytatywną na rzecz Haiti, próbował nawet kandydować na prezydenta tego kraju.

Gwiazdę wieczoru poprzedzą polscy wykonawcy – organizatorzy stawiają na cenionych muzyków tworzących w różnych stylach. Publiczność będzie mogła posłuchać interesujących brzmień z pogranicza reggae, funky, R&B, gitarowego rocka.
4 splecione Wianki – woda i ogień, męskie i żeńskie – symbol swadziebny i symbol Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata  – 4 splecione litery S, a także  dwie 8 – Pełnia i Nieskończoność, 8 Żywiołów – ramiona swastyk , 12 Mocy (4 białe koła + 4 otwarte białe bramy+ 4 białe strzałki) , 4 – Płatki (białe w centrum) – symbole Kirów, 2 – Swastyki – Działy i 1 – Bóg Bogów – centrum, Kwiat Paproci.

historia

Wianki – inspirowana jedną z rodzimych słowiańskich tradycji kupalnych cykliczna impreza kulturalna, odbywająca się co roku na bulwarach w zakolu Wisły, pod wzgórzem wawelskim w Dębnikach. Wbrew pozorom, nie jest to krakowska tradycja, lecz warszawski zwyczaj, który przywędrował do Krakowa w połowie wieku XIX, jak podaje Ambroży Grabowski w książce „Dawne zwyczaje krakowskie”.

We współczesnej formie, jako cykliczna impreza masowa, krakowskie Wianki istnieją od 1992, gdy patronat nad tym wydarzeniem objął Urząd Miasta Kraków. Jednakże tradycja organizowania w tym miejscu świąt w dniu letniego przesilenia sięga czasów najdawniejszych. Pierwotnie obchodzono je jako pogańskie święto o charakterze religijnym – Noc Kupały. Po tzw. Chrzcie Polski tradycja ta nie zamarła, lecz stopniowo ulegała przeobrażeniom: noc ową zwano także wówczas Sobótką lub nocą świętojańską – pozostały jednak ogniska i wróżby, puszczanie wianków, skoki przez ogień czy palenie ziół. W okresie zaborów, a zwłaszcza po wcieleniu Krakowa do Austro-Węgier, Wianki nabrały charakteru manifestacji patriotycznej. Wspominano przy tej okazji postać Wandy z legendy o królu Kraku. Przed I wojną światową organizacją Wianków zajmowało się między innymi Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

W okresie II Rzeczypospolitej Wianki włączono w cykl imprez organizowanych w ramach Dni Krakowa, podtrzymując i rozwijając patriotyczne elementy widowiska.

Po II wojnie światowej Wianki stały się wydarzeniem typu światło i dźwięk – spektaklem organizowanym z rozmachem na wolnym powietrzu. Impreza składała się z części dramatycznej, w której przedstawiano dzieła teatralne oraz końcowego pokazu sztucznych ogni. W latach 70. XX wieku nie było w Polsce znane pojęcie patronatu medialnego, jednakże tego typu opiekę nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Krakowska.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Wianki nie odbywały się oficjalnie, aż po rok 1992. Począwszy od 1992, jest to doroczne wydarzenie kulturalne, obejmujące występy muzyczne, spektakle, konkurs na najpiękniejszy wianek, pokazy ogni sztucznych oraz inne atrakcje.

 

Wykonawcy muzyczni na współczesnych Wiankach (od 2000 r.)

 • 2000 – Brathanki, Maanam
 • 2001 – Wianki odwołano z powodu rzęsistej ulewy
 • 2002 (22 czerwca) – Myslovitz, Renata Przemyk
 • 2003 (21-22 czerwca) – Kayah, Maryla Rodowicz
 • 2004 (26 czerwca) – De Mono, Reni Jusis
 • 2005 (25 czerwca) – Budka Suflera, Krystyna Prońko, Izabela Trojanowska, Patrycja Gola, Felicjan Andrzejczak, Sebastian Riedel, zespół Bracia
 • 2006 (24 czerwca) – Lech Janerka, Marillion
 • 2007(23 czerwca)
  • wykonawcy polscy: Daab, Lombard, Mr. Zoob, Róże Europy, Banda i Wanda
  • wykonawcy zagraniczni: Alphaville, Bananarama, Desireless, Gazebo, Ali Campbell z zespołu UB40
 • 2008 (21 czerwca) – Jamiroquai, Smolik, Novika, Mosqitoo, June, Loco Star
 • 2009 (20 czerwca) – Lenny Kravitz, The Poise Rite, Wilki, Vavamuffin, Patrycja Markowska
 • 2010 – koncert zespołu Kosheen, Brainstorm oraz innych polskich wykonawców nie odbył się z powodu powodzi.

Cudawianki w Gdyni

Gdynia to bez wątpienia miasto bardzo wakacyjne. Morze, plaża, Bulwar Nadmorski, Skwer Kościuszki, Kamienna Góra, liczne atrakcje, koncerty, plenerowe imprezy – wszystko to każdego roku przyciąga do Gdyni setki turystów z całej Polski. Nic więc dziwnego, że każdemu rozpoczęciu letniego okresu towarzyszy hasło „Lato zaczyna się w Gdyni”. A to rozpoczęcie lata w Gdyni to z pewnością impreza godna uwagi. CudaWianki, bo taką nazwę noszą obchody Nocy Świętojańskiej, każdego roku na Miejskiej Plaży w centrum miasta gromadzą tysiące ludzi. Przekonana jestem, że i w tym roku amatorów dobrej zabawy nie zabraknie.

Na imprezie CudaWianki 2011, które odbędą się 25 czerwca, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i będą to między innymi:

Aleja Cudów – to nietuzinkowe plastyczne warsztaty i różnorodne zajęcia integracyjne przeznaczone dla całych rodzin, a przede wszystkim dla najmłodszych, których zamysłem jest budowanie w społeczeństwie kreatywnego spojrzenia na sprawy związane z ekologią;

Alternatywne Zwiedzanie Miasta – to pięć różnych spacerów, które wszystkim zainteresowanym pozwolą poznać Gdynię na nowo, nawet jeśli niektórym mieszkańcom wydaje się, że miasto to znają niczym przysłowiową własną kieszeń. Wykwalifikowani przewodnicy i eksperci zabiorą spacerowiczów w nietypowe i na co dzień trudno dostępne gdyńskie zakamarki, a wszystko po to, by turystom i tubylcom zaprezentować miasto w pięciu ciekawych kategoriach: Gdynia portowa, Gdynia urbanistyczna, Gdynia morsko-ekologiczna, Gdynia emigracyjna i Gdynia muzyczna. Dla najbardziej niestrudzonych spacerowiczów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody;

Akcja Wianki – jak sama nazwa wskazuje celem tej akcji jest plecenie wianków, zarówno tych tradycyjnych z kwiatów jak i takich nietypowych… ze wszystkiego. W roku ubiegłym eko-wianki wyplatane były z butelek, pudełek, kabli, gazet, kapsli i innych, a jak będzie w tym roku – zobaczymy. Wszystko zależy od twórczej fantazji uczestników;

Secret Game – debiutancka miejska gra, której sensu jak na razie organizatorzy zdradzać nie chcą, więc jej reguły to póki co wielki znak zapytania;

Wianki w Warszawie

Wianki Warszawa 2011 – jakie atrakcje nas czekają?

Wianki nad Wisłą to jak zwykle połączenie tradycji i dobrej zabawy. Imprezowanie zacznie się na Podzamczu już za dnia. Można będzie wziąć udział w pikniku rodzinnym i grze miejskiej.  O godzinie 18:00 odbędzie się tradycyjne puszczanie wianków do Wisły. Uczestnicy zabawy będą mieli doborowe towarzystwo – słowiańskie bóstwa i inne fantastyczne postaci. W końcu bez nich ta wyjątkowa noc nie byłaby taka sama… Imprezę tradycyjnie zakończy pokaz sztucznych ogni.

Warszawskie Wianki nad Wisłą to także ważne wydarzenie dla fanów muzyki – kto wystąpi?

Wianki Warszawa 2011 – artyści polscy

Melomani zgromadzenia na Wiankach będą mieli okazję posłuchać na żywo Wilków i Moniki Brodki, wykonawców bardzo dobrze znanych i lubianych.

Monika Brodka zasłynęła dzięki zwycięstwie w programie Idol. Jej pierwszą płytą był ‘Album’, który przyniósł nastolatce popularność i uznanie krytyki. Drugi krążek Brodki nosi tytuł ‘Moje piosenki’. W 2010 roku piosenkarka wróciła po przerwie z płytą  ‘Granda’, która okazała się wielkim wydarzeniem na polskiej scenie muzycznej. Niedawno piosenkarka triumfowała na gali Fryderyki 2011 – jej płyta zdobyła 3 statuetki.

Tagged with: , ,

Franciszek Sędzicki (1882 – 1957) – Strażnik Wiary Słowian, Kaszuby


Z Wiki

Praca badawcza bedaca biografia dzialacza narodowego i regionalisty pomorsko-kaszubskiego Franciszka Sedzickiego. Obejmuje ona opis zycia i dzialalnosc Sedzickiego oraz analize jego twórczosci publicystycznej i literackiej na tle przemian politycznych, spolecznych, ekonomicznych i kulturowych Pomorza od schylku wieku XIX po lata 50. wieku XX. Praca uwzglednia szczególnie wklad Sedzickiego w rozwój ruchu regionalnego na Kaszubach oraz pielegnacje i popularyzacje wartosci kultury kaszubskiej. W pracy zbudowano w miare pelny obraz rozwoju ruchu regionalnego na Kaszubach w pierwszej polowie XX wieku oraz wklad w jego ksztaltowanie rodzimej inteligencji kaszubskiej. Biografia Sedzickiego wzbogaca ponadto charakterystyke srodowiska dzialaczy narodowych na Pomorzu w tymze okresie.

Franciszek Sedzicki, kaszb. Frãc Sãdzicczi (ur. 11 marca 1882 w Rotembarku w pow. koscierskim, zm. 19 kwietnia 1957 w Gdansku) – poeta i pisarz kaszubski, dziennikarz, bibliotekarz.

Zyciorys

Byl synem sredniozamoznego rolnika. W wieku 17 lat, zmuszony brakiem srodków finansowych, opuscil progimnazjum, a dalsza wiedze poszerzal jedynie w domu za posrednictwem listów w ramach niemieckiego Towarzystwa Oswiatowego. W 1902 otrzymal powolanie do pruskiego wojska. Po powrocie z koszar pisal drobne korespondencje do „Gazety Gdanskiej”. Staral sie tam równiez o stala prace, jednak bez skutku. W tym okresie Sedzicki aktywnie wspóltworzyl proces rozwoju czytelni ludowych, duzo czytal, pisal, uczestniczyl w spotkaniach polskich organizacji.

W 1912 podjal prace w „Gazecie Grudziadzkiej” i przeprowadzil sie do Grudziadza. Wybuch pierwszej wojny swiatowej spowodowal duze zawirowania i w konsekwencji redukcje etatu, przez co Sedzicki zostal zmuszony do powrotu w rodzinne strony. Swoja ciezka w tym czasie sytuacje materialna staral sie poprawic pisaniem, m.in. wysylajac bajki kaszubskie w niemieckim tlumaczeniu do wydawnictwa Bartelsa w Berlinie, gdzie na wiosne 1915 zostal zatrudniony. Lecz nie pracowal tam dlugo. Juz w grudniu tego roku zostaje zwolniony. Wtedy zostal ponownie powolany do wojska, a konkretnie do urzedu cenzorskiego w zajetej przez Niemców Warszawie.

Po zakonczeniu wojny zamieszkal w Gdansku, gdzie utrzymywal sie z prowadzenia lekcji jezyka polskiego. Na przelomie 1919 i 1920 przeniósl sie do Starogardu. Tam zostal redaktorem „Dziennika Starogardzkiego”. Tam równiez zaczal czynnie uczestniczyc w miejscowym zyciu politycznym, dzialal w Zwiazku Ludowo-Narodowym. Posade stracil w marcu 1923, kolejna znalazl w torunskim „Slowie Pomorskim”, które opuscil w 1926, zeby objac redakcje chojnickiego „Dziennika Pomorskiego”. Jednak w 1927 powrócil do Gdanska. Przez te wszystkie lata jest malo widoczny w ruchu kaszubskim, ogranicza sie do twórczosci literackiej. W Gdansku stal sie jednym z liderów Gminy Polskiej. Wówczas utrzymywal sie z korespondencji do „Slowa Pomorskiego” i wspólpracy z gdanskimi pismami polonijnymi. Gdansk opuscil na tydzien przed wybuchem wojny, dzieki czemu ocalil swoje zycie. Sedzicki ukrywal sie przez cala wojne w róznych miejscach w okolicach Koscierzyny. Sedzicki byl bardzo podobny do brata, co pozwolilo mu uniknac smierci, gdy podczas aresztowania w Foshucie sasiedzi stwierdzili, ze schwytano nie Franciszka Sedzickiego, lecz jego brata Jana.

Po powrocie do zniszczonego Gdanska zatrudnienie znalazl w Bibliotece Miejskiej. Nadal duzo pisal o Kaszubach, ich kulturze i jezyku.

Otrzymal wiele wyróznien i nagród, m.in.: Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1955 i nagrode literacka miasta Gdanska z 1951.

Umarl w wieku 75 lat w 1957. Zostal pochowany na gdanskim Srebrzysku.

Wybrane prace

 • Basnie Kaszubskie, Gdansk: Oddzial Miejski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1979

Basnie Kaszubskie

Okladka

Spis

Jaromar powiesc wierszem

Przedstawiamy tylko fragment – calosc mozna przeczytac w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

Okladka

Welimar Lubicz Sedzicki – wiersz

Wstep

(kliknij)

Trójka wkracza do Garczyna – ilustracje i okladka – autora

Daty napisania i miejsca

Przypiski

Objasnienia

O Francisszku Sedzickim – Lukasz Szulist – Lipusz

Franciszek Sedzicki

Z zycia i twórczosci Franciszka Sedzickiego.

Franciszek Sedzicki urodzil sie 11 marca 1882r. w Rotembarku kolo Koscierzyny, gdzie jego ojciec byl wlascicielem malego gospodarstwa. Wiedze zdobywal w rodzinnej wsi, w Sarnowach i w Koscierzynie.
Nauke gimnazjalna zakonczyl w piatej klasie. W rodzinie pielegnowano glebokie polskie i kaszubskie tradycje, miedzy innymi czytano Gazete Gdanska. Na terenie Koscierzyny w latach 1906-1912 wspólpracowal z Aleksandrem Majkowskim i nalezal prawie do wszystkich tamtejszych polskich organizacji. Swoimi artykulami zasilal m.in. Gazete Gdanska, Gazete Grudziadzka, Dziennik Starogardzki, Pielgrzym, Slowo Pomorskie, Gazete Narodowa i Niwe Pomorska.
Czesto zmienial miejsce pobytu. W 1912 r. przebywal w Grudziadzu, w 1915 r. w Berlinie, w 1918 r. w Warszawie i Gdansku. Po I wojnie swiatowej pracowal w Starogardzie i Toruniu. Do Gdanska wrócil w 1927 r. i pelnil tam funkcje sekretarza Gminy Polskiej.
Okres okupacji spedzil w okolicach Koscierzyny i Lipusza, miedzy innymi w Kornem, Gostomku (u Pawla Szulista), Kruglincu (u Zaborowskich), Lubiszewie czyli Szadym Krzu (u Wincentego Lipinskiego). U tego ostatniego posiadal nawet specjalny schowek w stodole, do którego wchodzilo sie z zewnatrz. W Foshucie rzeznik uratowal mu zycie, oswiadczajac Niemcom, ze to jest jego brat Jan Sedzicki, a nie Franciszek.
Po zakonczeniu II wojny swiatowej pracowal w bibliotece PAN w Gdansku. W 1951 r. otrzymal nagrode miasta Gdanska i pózniej odznaczono go Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarl w Gdansku 1957 r.
Franciszek Sedzicki zaczal publikowac w „Druzbie” i „Gryfie”, szczególnie w tym ostatnim oglosil kilkadziesiat frantówek i bajek kaszubskich. Dumki z kaszubskich pól wydrukowano w 1911 r. Poniewaz surowo ocenil je Aleksander Majkowski ich drogi rozeszly sie. Tomik poezji „Wiatr zawial od pomorskich stron” wydal w Warszawie.
Najbardziej samodzielnym, dojrzalym utworem Sedzickiego jest Gódka o Januszu Skwierku najslawniejszym grajku kaszubskim. Temat opowiesci zostal zaczerpniety z dawnych podan kaszubskich znanych autorowi z czasów jego mlodosci. Jest to opowiesc pelna motywów folklorystycznych i basniowych, które towarzysza czlowiekowi przez cale zycie. Kolejnym utworem epickim jest Jaromir, opowiesc romantyczno-rycerska z epoki Swietopelka Wielkiego – ksiecia wschodniopomorskiego, wydana w 1928 r.
Jôchim Czwaruch. Dziwaczno gódka dlo zabawieniô plochych a zgorszeniu szatecznych ludzi, Ubzdirzyl sobie, zniewichol i nachrybotôl Frant Goch jest opowiadaniem wierszowanym, w którym przedstawil losy pewnego malarza. Mial on za soba trudne dziecinstwo. U niego brzeczenie pszczól, szum lasu i swiergot ptaków przemienialy sie w muzyke. Z twórczosci dramatycznej „Szumialo nam polsci morze”. Przygrywka kaszubsko w trzech ukazach ze spiewami ubzdurôl sobie Wolimir Sedzicki pozostal tylko maszynopis i szpaltowa odbitka korektorska, której ukazaniu sie drukiem przeszkodzil wybuch II wojny swiatowej.
Kaszubska kolede „W cudowna noc” w osobnej odbitce wydal takze pelplinski Pielgrzym. Te sztuke wystawiano w Gdansku, Sopocie i Toruniu. Z kolei utwór „Jak Wojtek zemie wedyngowal” jest pozycja realno-basniowa i odnosi sie do pogranicza zimowo-wiosennego.
W 1956 r. Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza wydrukowala opasly tom jego prozy i poezji „Jestem Kaszuba”, którego wyboru i opracowania dokonal Leon Roppel. Ten tom stanowi zbiór jego dawniejszych prac, z których jednak czesc przedtem nie byla publikowana. Opracowanie melodii do piesni jest autorstwa Wladyslawa Kirsteina. Zbiór dzieli sie na rozdzialy: Ziemia i ludzie, Podania i Ballady, Satyry i frantówki, Rózne, Gódka o Januszu Skwierku i Jochim Gzwaruch.
Na rok 1957 przypadlo wydanie „Basni Kaszubskich” w sumie 50 wybranych i opracowanych przez Lecha Badkowskiego. Drugie wydanie mialo miejsce w 1979 r. Wykorzystal w nich duza znajomosc opowiesci, legend i anegdot ludowych. Nas w tej pozycji interesuja przede wszystkim basnie odnoszace sie do Tuszków: Jak sie Tuszkowianie w wodzie potopili, Wegorz ukarany, Byk na dachu, Poszukiwany czlowiek z kamieniem mlynskim, Na wszystko jest sposób, Ksiezyc w studni, Jak Neptun zniknal z Gdanska.
Zaslugi Franciszka Sedzickiego dla kaszubskiej literatury sa bardzo znaczace, docenili to takze mieszkancy Lipusza, gdy w 50-lecie istnienia biblioteki Gminnej w Lipuszu nadali tejze imie tegoz prozaika i poety. Cennym dokumentem przywiazania F. Sedzickiego do swego regionu moze byc wiersz: „Jestem Kaszuba:”

Tam, gdzie Baltyku szumia jasne wody,
Gdzie w skromnej chatce ma kolebka stala,
gdzie nad Wierzyca kaszubskie zagrody,
tam w ojców wierze matka mnie chowala,
I rzekla do mnie – o synu , kochanie,
kto Kaszuba rodem – Kaszuba zostanie!Muzeum – Sala Franciszka Sedzickiego

Muzeum Ziemi Koscierskiej

ul. Rynek 9

83-400 Koscierzyna

tel. 58 680 04 88

faks 58 680 04 89

muzeum@koscierzyna.gda.pl

www.muzeum.koscierzyna.gda.pl

W Muzeum Ziemi Koscierskiej przedstawione zostaly dzieje regionu. W mieszczacym sie w koscierskim rynku pieknie odrestaurowanym ratuszu, najstarszym budynku uzytecznosci publicznej w miescie, prezentowane sa zbiory gromadzone od lat 60. XX w. przez mieszkanców Koscierzyny i okolic.
Obecnie muzeum prezentuje zbiory z zakresu historii, kultury oraz etnografii. Zwiedzajacy znajdzie tu liczne informacje i obiekty obrazujace dzieje ziemi koscierskiej i wybitnych ludzi z nia zwiazanych, makiete XIX-wiecznej Koscierzyny, artystyczne rekodziela kaszubskich twórców ludowych oraz pieknie urzadzony pokój Franciszka Sedzickiego.
Ciekawym elementem ekspozycji sa znaleziska archeologiczne pochodzace z obszaru powiatu koscierskiego.
W Dziale Przyrodniczym swoje miejsce znalazly eksponaty obrazujace faune ziemi koscierskiej (obecnie dzial w depozycie w Lesnej Izbie Edukacyjnej w Nadlesnictwie Koscierzyna, ul. M. Sklodowskiej-Curie 6).
W muzeum znajduja sie m.in. takie perelki, jak ksiega z 1662 r. zawierajaca zbiór listów i komentarzy Marcina Lutra do Pisma Swietego, panorama koscierskiego browaru z XIX w., fotel slubny z 1769 r., iglowa maszyna do pisania Franciszka Sedzickiego – Mignon AEG.

Winicjusz Kossakowski – Polskie runy przemówiły (nowe wydanie 2011)

Posted in Kraina Księżyca, Nauka, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 10 Czerwiec 2011

Wydawnictwo Kraina Księżyca – Wydanie Internetowe 2011

Oddajemy do rąk Państwa nowe wydanie książki Winicjusza Kossakowskiego „Polskie runy przemówiły” w wersji internetowej. Jest to wydanie uzupełnione, poprawione i rozwinięte. Autor ukończył pracę w kwietniu 2011 roku. Mamy nadzieję, że książka ta zainteresuje nie tylko amatorów słowiańskich starożytności i pasjonatów tematyki kryptologicznej, archeologicznej, lingwistycznej oraz fanów słowiańskich run. Mamy nadzieję także na zainteresowanie fachowców, specjalistów: językoznawców, archeologów, historyków, kryptologów, i znawców starożytnych alfabetów. W przeszłości podejmowano wiele prób rozszyfrowania pisma etruskiego, pisma runicznego  i  tzw. słowiańskich run. Próby te są czynione ciągle współcześnie nie tylko w Polsce ale także w Rosji, Słowenii, Niemczech i w innych krajach. Wskazuje to, że temat jest daleki od zamknięcia. Poniższy tekst jest jedną z takich prób. Autor wykonał wielką pracę, która wydaje się być wyjątkowo dobrze udokumentowana i rzetelna. To, że jakaś praca prowadzi do wniosków, które „przewracają” ukształtowany przez naukę w przeszłości obraz świata, czy jakiejś dyscypliny nauki, bywa dla samej takiej pracy jak i jej autora czasami powodem  bardzo wielu problemów i ciężkiego stresu. Nikt nie podejmuje decyzji o takiej publikacji z błahych powodów, dla zabawy, czy próżnej sławy. Cóż to za sława i cóż za przyjemność uchodzić za osobę „niezrównoważoną intelektualnie” lub niezdolną do logicznego myślenia i wyciągania prawidłowych, logicznych  wniosków ze znanych powszechnie faktów? Mało kto chciałby stanąć w poprzek machinie tak potężnej jak doskonale zorganizowana, zhierarchizowana i rozbudowana Świątynia Światowej Nauki. Publikując tekst, który głosi rewelacje burzące dotychczasowe ustalenia światowej nauki każdy autor musi się wykazać niebywałą odpornością psychiczną, gdyż ma świadomość, że stawia na szali wszystko co jest związane z jego osobą – nie tylko własne nazwisko i autorytet osobisty, ale przede wszystkim swoją pasję,” miłość swojego życia”, ulubioną wypieszczoną dyscyplinę, której poświęcił niezliczoną ilość czasu i wysiłku twórczego. Już sam ten fakt powinien skłaniać do głębokiego szacunku i podziwu. Na pytanie czy przedstawiona tutaj próba wyjaśnienia zagadki, która była do tej pory przedmiotem pracy i wysiłku dziesiątków osób, jest pełniejsza, bardziej zasadna, być może prawdziwsza to jest bliższa prawdy, albo może nawet – jedyna logiczna i poprawna, powinni odpowiedzieć fachowcy. Ja sam, ani nikt z Nas nie czuje się kompetentny do polemiki i fachowej oceny tego materiału. Jedno jest dla nas jasne Autor wykonał niebywałą pracę, a jej efekty i wnioski końcowe są szokujące z punktu widzenia współczesnej wiedzy naukowej. Naszym zdaniem odkrywczy wysiłek Autora zasługuje na pełne  zainteresowanie opinii publicznej i rzetelną polemikę. Być może taka polemika obali prezentowane tutaj hipotezy i wnioski, być może obali część z nich, być może pozwoli komuś wyciągnąć inne wnioski niż te które wyciąga Autor. Przedstawiamy tutaj pełny tekst pracy za zgodą Autora. Wszelkie prawa autorskie i prawa do druku oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie są zastrzeżone. Autor zdecydował się na upublicznienie całości materiału w formie internetowej, aby każdy kto zechce miał możliwość zapoznania się z całością tej pracy i możliwość podjęcia pełnej, rzetelnej polemiki. Ta książka nie jest dziełem literackim, to pewne. Przedstawia koncepcję rozwiązania problemu, który Ludzkość próbuje rozwiązać od pokoleń. Najgorszym rodzajem reakcji środowiska naukowego jaki może się wydarzyć będzie brak merytorycznej reakcji i brak merytorycznej polemiki. Mamy jednak nadzieję, że czasy Kopernika i Galileusza to jednak odległa i niechlubna przeszłość a Świątynia, która zajęła miejsce tamtej  – ortodoksyjnej, pryncypialnej i pogrążonej w odmętach nienaruszalnej doktryny JEDYNEJ PRAWDY OBJAWIONEJ   – Świątyni, jest jednak zdolna do reakcji godnej przymiotnika „naukowy”, którym się współcześnie sama określa oraz którym się posługuje w dyskursie publicznym jako argumentem najwyższej wagi.

Czesław Białczyński

© copyright by Winicjusz Kossakowski

® all right reserved by Winicjusz Kossakowski

część 1

    ciąg dalszy wkrótce – Praca liczy ogółem 223 strony.

Winicjusz Kossakowski – Polskie runy przemówiły – część 2

Starosłowiańska Świątynia Światła Świata – znak

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata by bialczynski on 9 Czerwiec 2011

Znak Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

stanica, chorągiew, flaga

4 litery S

splecione w dwie „8”

8 – pełnia

∞ – nieskończoność

znak

8+8 = 16 = 7

4 x 4  = 16 = 7

Symbolizuje Kwiat Paproci (Pąp Rudzi) – Wiarę Przyrody

Centralny punkt – symbol Boga Bogów – Swąta – Światła Świata [Świętowita, Światłowiłta, Światowida, Światowita]

symbol Jedności i wszechwspólnoty

zawiera także prastary symbol słoneczny – swastykę (prawoskrętną – niebieska [Niebo, Wela] i lewoskrętną – czerwona [Ogień, Ziemia])

pełna symbolika 44

4 złączone koła – symbol wspólnoty

brak domknięcia = wolność, symbolizuje też osobę i osobowość, indywidualność

Barwy  słowiańskie – czerwona, niebieska i białe tło

Jest to stary słowiański znak Swadziebnik –  z jednej strony znak ślubów – swadźby, a z drugiej znak wierności wartościom i ślubom rozumianym jako przysięga – Znak Mocnej Więzi – Obwaru i Okołu (gromady) Sjemi – Rodziny i Rodu oraz Zadrugi i Narodu.

Znak Związku  Rodów w Zadrugę, znak świętego pojednania i narodzin Nowej Zjednoczonej Wiary Przyrodzonej – JEDNEJ WIARY PRZYRODZONEJ – WIARY PRZYRODY – Znak Związku Zadrug w Gromadę – Znak Związku Gromad – ZNAK NARODU. Znak złączenia węzłem wieczystym.  Znak związku Ciała, Duszy, Ducha i Światłości w nową Żywą Jedność – połączenie Ognia i Wody – męskiego z żeńskim. W tym znaku widać także:

1 – Centrum – Bóg Bogów,

2 Swastyki żeńska i męska – 2 Bogów Działu,

4 Płatki Kwiatu przy centrum – 4 Bogów Kiru,

8 Żywiołów – 8 Ramion swastyk,

12 Mocy – (4 Białe Koła + 4 Białe Bramy + 4 Białe Strzałki [ostrza])

Hunawarów-Hungarów czyli Ugorzan-Uhorów Baja Słowiano-Ugryjska – według Almosza Jaszczyka (1885 – 1950)


Almosz Jaszczyk – Narodziny Baju

Álmos Jaschik pursued his studies in the School of Design and the Art Teacher Training School. He obtained a teacher’s diploma in 1907.

Lilak-Lelij

He took a study tour through France, Belgium, Germany and Holland in 1908.

Czszongor i Tude

He became a teacher at the Budapest Industrial Drawing School in 1906, and head of the book-binding and decorative leather-work department but had to leave the institution in 1920.

Drzewo Rożane – Pamięć Miłości

His main field of activity was drawing illustrations for literary works, but he made stage designs also.

Bogunowie  – Duchy Wcielone Różnych Poziomów

From 1935 he worked as the stage designer of the National Theatre.

Łowca Żywota

His independent graphic artworks and his early illustrations reflect the decorative drawing style, the line-cult and ornamentalism of the Art Nouveau.

Bogowie

The world of fantasy, fiction or even ‚horror’ gained greater significance in his later works.

Świątynia

The interesting point in his works of art is the naturalistic drawing rich in detail, the fantastic ‚story’ and the wallowing in scrupulous, minute patterns.

Przyjęcie w Zaświaty

Thus his drawings are surrealistic and insinuative at the same time.
He played a leading role in developing ornament-based art teaching. Bóg Sporu – Jądra, Jadła, Dostatku i Powodzenia (Indra)

He worked out his theory about the spiritual origins of the ornament during his years of teaching, and also published his thoughts on the problems of pedagogy.


 

Anioł nad miastem (Skrzydlata Pani Nieba i  Ziemi z dzieciątkiem)

He introduced the use of projection in stage-sets in Hungary, which found emphatic presence in the schools of stage design and modelling as well. 

Maj – Tajemne spotkanie

As a graphic artist he was primarily an illustrator.

Plantacja Morów

He was a member of the Hungarian Society of Book and Advertisement Artists and also worked in animated film productions between 1942 and 1944.

Spadająca gwiazda

He ran his own private school of modern spirit after 1920.

Borszcz na kościach

Nocne Koło w blasku Księżyca

Bóg – Pan Niebieski

Almosz Jaszczyk (1885 – 1950)


Wieda Od Har-Wądów (Haro-Wenedów) – kilka pożytecznych modlitw ze starej księgi (Atharwaweda)

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 5 Czerwiec 2011

Przedstawiamy kilka pożytecznych modlitw, które są stare jak świat. Pochodzą one z Wiedy Har-Wenedów, którzy potem, o wiele wiele później, gdzieś około I – II wieku n.e., zostali zanotowani na greckich kamieniach i w rzymskich kronikach jako Harawati – Haro-Wątowie (Haro-Antowie) czyli Chorwaci. Wieda Har-Wenedów została zapisana wśród Wenedów w Windji, czyli w Wenedii znanej później jako Aryjskie Indie, w czasach dawniejszych niż Rygweda (Weda Rgłu-Rygu, Weda Jądra, Wieda Ziarna, Wiedza Zboża). Warto od razu na wstępie zaznaczyć iż indyjski Indra – to nasz słowiański Pan Jądra, Pan Zboża, czyli Spor – Spor-Sporysz a Jątra-Sparga,Jutra-Utryboga to Pani Śrecza-Sporza. A więc Rygwedę mozna też zwać Wiedą  Sporów, Wedą Sporzenia.

Ze wstępu – Biszagweda to Wieda Biesów, Wieda Biesia – czyli wiedza o odpędzaniu biesów, a więc uzdrawianiu,  ale także o  śmierci oraz o Zaświatach i Zdusznym Żywocie. Bhaisayani – Biesa-jąty – zaklęcia związane z chorobą „biesa ujęcie, biesie jestestwo”.

Wieda Od Harwenedów zawarta w modlitwach – bo są to modlitwy do bogów – pochodzi z czasów kiedy Harowie i Wenedowie około 2500-2.000 roku p.n.e. wyruszyli wielką grupą znad Łaby i Wisły, a także znad Dunaju i Dniepru, w drogę na Wschód i podbili oraz zagospodarowali obszary dzisiejszego Afganistanu, północnego Iranu i Pakistanu, poprzez Kazachstan, Turkiestan, Uzbekistan, Kirgizję aż nad Morze Aralskie, a poprzez pakistański i indyjski Kaszmir i północne Indie nad Indusem i Gangesem (Windawą i Gęgawą) aż po Himalaje, Karakorum, Tybet i Nepal.

Ze wstępu – Kapłani Brahma – czyli Bramy Bram (Czasu, a więc życia i śmierci) oraz  Brigwangiras (kapłani Brzegu Świata – Wód Ofiarnych-Żywych i Żywego Ognia Ofiarnego- giras – żar i żertwa, brig – brzeg). Korzenie ziół są w oceanie, bo woda ma jeden nieskończony obieg

Pochodzi ona jeszcze z czasów, kiedy Prasłowianie współtworzyli z Indo-Irańczykami wspólnotę -III Królestwo SIS nad Łabą, Odrą, Wisłą i Dnieprem – po północnej stronie Dunaju.

Atharwanowie – magowie pochodzący Od Har-Wanów (od Harów z Wharatu-Bharatu – Ludów Gór oraz Wanów- Wenedów- Wandalów-Wądalów – Ludów Wód [Morza]). Kszatraweda – Weda Koszatyrsów. Koszatyrsowie – plemię aryjskie, z którego wywiedli się kszatrijowie i bramini Indii. Tyrs, tyr, dziers – berło (dzierżyć – brać), kagantyrs – najwyższy władca duchowy – król i kapłan-mag zarazem – namiestnik bogów przez nich namaszczony, kaganbog – mag-kapłan wykonawca woli kagantyrsa. Stąd zwykle dwuwładza – kagantyrsa – nietykalnego i kaganboga – wykonawcy, wodza wojennego. Ta dwuwładza jest nam znana i dzisiaj w postaci prezydenta – reprezentanta narodu i zbiorowego wykonawcy woli narodu – Sejmu.

I Królestwo to czasy około 15.000 p.n.e. nad Aralem, w Górach Złotych Taj [Ałtaju] i  na Syberii – to czasy Starej [I] Koliby Zerywanów, II Królestwo SIS to czas około 7000 – 3.000 nad Adriatykiem i po południowej stronie Dunaju – to czasy Nowej [II] Koliby.

Ze wstępu – Czas o którym tutaj mowa to Brama Bram. Atman – to Odmęt-Duch – wieczna dusza. [Atman to dusza w swej czystej postaci ]. Pamiętajmy że Skamba to Oś – Filar Świata czyli jednocześnie Drzewo Drzew (Drzewo Świata) Zręb Świata- Kłoda-Płoda-Kłudź Swąta [Światła Świata].

Rygweda powstała częściowo w tym samym czasie, ale obie zostały zapisane już w Indiach i to dużo później, będąc wpierw przekazami ustnymi przez wiele stuleci.

Nieliczne z tych modlitw Wiedy Harwenedów (Od-Harwan-wedy, znanej z indyjskiej wymowy i zapisu jako Atharwaweda) zostały całkiem niedawno przetłumaczone na język polski i wydane dopiero dzięki Oficynie Literackiej.

Z tego wydania – dostępnego do tej pory bardzo wąskiej elicie dopiero od roku 1999, doprawdy tak wąskiej, że nie wiem czy tworzyło ją więcej niż 500 – 1000 osób – prezentujemy fragment wstępu i kilka ważnych wybranych modlitw.

Są to modlitwy Wiary Przyrody, modlitwy ocalone od zagłady dla naszej tradycji przez ludzi których wszystkich bez wyjątku, kórych wszystkich  powinniśmy nazywać Strażnikami Wiary Przyrodzonej Słowian; począwszy od pokoleń świętych mężów w Windjii – kórzy zachowali je w pamięci a potem w zapisie sanskryckim, poprzez naukowców – Słowian (Rosjan i Polaków)  – którzy odgrzebali te zabytki wspólnej Słowiano-Indo-Skołockiej duchowości, poprzez wykładowców w naszych uczelniach i tłumaczy, a skończywszy na wydawcach, drukarzach, kolporterach – ludziach którzy wszyscy przyczynili sie do przetrwania tego prastarego Ziarna Wiedy.

Dziękujemy im wszystkim – niniejszą publikacją – za przywrócenie nam Słowianom, czegoś prastarego co było niegdyś udziałem naszych praojców, a co wymazano z naszej świadomości przez 1000 lat utrzymywania nas w oderwaniu od pierwotnych Korzeni – od Wspólnoty SIS.

Dla wtajemniczonych nie będą trudne do rozszyfrowania przytoczone we fragmentach wstępu kolejne, różne nazwy Od-Harwów-Wedy, nie będą też trudne do rozszyfrowania miana prastarych kapłanów  – odharwanów – nam bardziej bliskich jako Ochranowie, którzy strzegli Wrót Weli, byli Strażnikami Tartaru, Ochrońcami Zwory Morza Mora i Zwory-Bramy Morza Czarnogłowskiego (Czarnego) a wreszcie byli Strażnikami-Ochranami Grobów Królewskich.

Niewtajemniczonym wyjaśniamy jednak, że Brahman Weda to wiedza absolutu, wiedza najgłębsza, wiedza jądra – lecz nie dlatego iż w Indiach, w sanskrycie takie znaczenie ma słowo brahma i brahman, ale przede wszystkim dlatego, że we wcześniejszej wspólnej tradycji była to Wiedza Bramy Bram lub inaczej WIEDA Bram.

Jak wiadomo skądinąd są tylko Trzy Bramy Bram we Wszym Świecie (we Wszechświecie), a wszystkie wiodą do pierwotnego, najstarszego miejsca – miejsca wylęgu Światła Świata, miejsca gdzie Światło owo było zmieszane z Nicą, miejsca gdzie z tego zmieszania narodzili się jego synowie pierwotni, Zniczowie – Z Nicy zrodzeni – Dziesięciu Zniczów, którzy chcieli go pokonać i rozdzielić świat pośród siebie, lecz przegrali i Dziewięciu stało się tylko Umorami – Welańskimi Orłami – wielkimi orłami, które noszą dusze zmarłych w Zaświaty oraz noszą bogów – lecz nigdy nie spoczywają i nigdy nie dotykają stopami ani Ziemi ani Weli. Spoczynek znajdują jedynie na Czterech Tronach – w Gniazdach-Gwiazdach, na Czterech Krańcach Świata, gdzie Nica sączy się w Wszy Świat.

Dlatego Wieda Bram jest wiedzą najgłębszą, najstarszą, najpierwotniejszą, dotykajacą ABSOLUTU.

Bardzo trudno jest umysłowi ludzkiemu oderwać się od współczesności i od współcześnie znanej nam zasady, iż rzeczy po prostu nazywamy, nazywamy nadając im miana jakie nam wpadną do głowy- tak jak się wymyśla tytuł dla filmu albo książki, albo wynalazku – np. komputer, dyskietka, matematyka, historia, itp.

Najpierwotniejsze i najważniejsze wyrazy w języku człowieka, istotne dla jego bytu i istotne dla jego wierzeń w Świat Wyższy (religii) powstały jednak zupełnie odwrotnie – one pochodzą od pierwotnych dźwięków, które człowiek wydawał pod wpływem emocji związanych z obserwowanym zjawiskiem – tak powstało słowo RUN – PERUN, AGIN – OGIEŃ, UATHRA – WODA, WIEDA – wiedza , HARA – góra, żar, oraz tak powstało też słowo Brahma, a potem święte opowieści o Bramie Bram z której wyszło Światło Świata.

Piękno tych pierwotnych modlitw czuje się każdym nerwem – są proste i głębokie. Modlitwa w Wierze Przyrody służy osiągnięciu odpowiedniego stanu skupienia, służy chwale Bogów, służy chwili spotkania i zjednoczenia się z Siłami Wszego Świata – z Siłami Przyrodzonymi, z Przyrodą.

Chwalimy Siły Przyrodzone i Przyrodę w uznaniu ich mocy i jasności – ta chwała- chwarena, to żadne próby wkupienia się w łaski – to proste oddanie sprawiedliwej czci temu co nieskończenie doskonałe i nieskończenie wielkie, i nieskończenie piękne – co jest Wielkim Darem dla Życia (Istnienia, Bytu). Jeśli pojawia się tam słowo „daj” to od razu powinniśmy podstawić sobie pod nie współcześnie inne – „dozwól” , czyli  – „obdarz nas zdolnością” – dokonania, zrozumienia, dostrzeżenia.

W „daj” Wiary Przyrodzonej nie ma żadnego żądania ani żądzy – jest tam wyłącznie prośba o oświecenie.

Oto i czyste modlitwy z księgi, którą zaczynamy od następującej prostej i przejmującej inwokacji – Prośby o przywrócenie wiedzy tajemnej:

„Choćby była w przestworzach samych bądź w wichrze,

pośród drzew zagubiona, albo w trawach miękkich

niech powróci do nas ta wieda taj

którą trzody posłyszały w mowie uroczystej”

Zainteresowanych całością polskiego tłumaczenia odsyłamy do polskiego wydania Atharwawedy, a zainteresowanych w ogóle całością tekstów modlitewnych Harwenedów, niestety do angielskiego tłumaczenia i do sanskryckiego oryginału.

Szczególne podziękowania składamy tłumaczom: Halinie Marlewicz i Cezaremu Galewiczowi – prawdziwym Strażnikom Wiary.


Српскa митологијa – czyli Baja po serbsku


Ponieważ mamy 1 czerwca – Dzień Dziecka, przedstawiam coś co ucieszy zarówno małe dzieci jak i te całkiem duże, które siedzą w nas wszystkich do późnej starości

C.B.

Wania Todoricz – Zmora

Po angielsku:

Milenko Bodirogić – Banished Creatures–The Serbian Mythology (Prognana bića – srpska mitologija)
Banished Creatures – The Serbian Mythology is a book about a demonologic world of the Serbian mythology – creatures like water spirits, Rusalke, forest mothers, Sudjenice, Psoglavs and many others, all rapidly fading from our collective memory.

Wania Todoricz  – Babice (boginka Baba)


Dragan Bibin – Wieszczyca (Czteroocza) – Wielka Czuma (Kuma)

Dragan Bibin – Oko w oko z Ałą (Chałą)

Under modified civilizational conditions, these creatures disappear, in the same way that areas, forests, waters and the beings who once protected them do.

Petar Meslendżija – Baba Dojda (Jaga – Drasznica)

Thus, the banished creatures are a paradigm of an endangered, violated world, the same way as rare animal species, plants or small-numbered human communities along with their languages, customs, beliefs and thought patterns are.

Petar Meslendzija – Zielnik Baby Dojdy

The book was written by Milenko Bodirogić and illustrated by a group of painters and illustrators including Ivica Stevanović, Miloš Vujanović, Petar Meseldžija, Dragan Bibin and Vanja Todorić.

Petar Meslendżija – Światogor

The same team, along with Duško Bjeljac, is currently working on the third tome named Rebels – The Serbian mythology, dedicated to vampires and witches.

Milosz Wujanowicz – Rusałek (Rusłan)

Po serbsku:

Prognana bića – srpska mitologija je knjiga o demonološkom svetu srpske mitologije – o vodenjacima, rusalkama, šumskim majkama, suđenicama, karakondžulama, psoglavima i mnogim drugim – koji ubrzano iščezava iz kolektivnog pamćenja.

Milosz Wujanowicz – Wodjeniak (Wodnik)

U izmenjenim civilizacijskim okolnostima ova bića nestaju, kao što nestaju predeli, šume, vode, koje su ova stvorenja nekada štitila.

Iwica Stewanowicz – Psiogłowcy

Tako su prognana bića paradigma ugroženog sveta, sveta kome je naneto zlo, kao što to mogu biti i retke životinjske vrste, biljke, malobrojne ljudske zajednice, njihovi jezici, običaji, verovanja i sistemi mišljenja.

Iwica Stewanowicz – Karakondżuła 1

Knjigu je napisao Milenko Bodirogić, a ilustrovali su je slikari i ilustratori: Ivica Stevanović, Miloš Vujanović, Petar Meseldžija, Dragan Bibin i Vanja Todorić.

Iwica Stewanowicz – Karakondżuła 2

Ista grupa, kojoj se priključio i Duško Bjeljac, trenutno radi na trećem tomu koji se zove Buntovnici – srpska mitologija, a posvećen je vampirima i vešticama.

Iwica Stewanowicz – Baba Roga (Jędzibaba – Jędza, Jędzona)

Po polsku:

Wypędzeni bogunowie i  demony – Serbska mitologia Milenko Bodirogicza – to książka o świecie demonologicznym serbskiej mitologii przedstawiająca takie istoty jak wodnice (duchy wodne), Rusałki, majki (mateczki) lasu, Sudjenice, Psiogłowce i wiele innych istot, które szybko znikają z naszej zbiorowej pamięci.  

Iwica Stewanowicz – Baba Roga 2

Istoty te odchodzą w niepamięć w związku ze zmianą warunków cywilizacyjnych – giną tak jak wody, lasy, zwierzęta i   krajobrazy, które niegdyś one chroniły przed zniszczeniem.

Iwica Stewanowicz – Dyjbołty

Owe przegnane z naszego świata Stworze i Zdusze są paradygmatem zagrożonego świata, znikających gatunków zwierząt, małych społeczności, ich  gwar i języków, ich obyczajów, przekonań i wzorców które nam przekazali i które ukształtowały nasze postrzeganie świata.

Iwica Stewanowicz – Psiogłowcy 2

Książka została napisana przez Milenko Bodirogicza i zilustrowana przez grupę malarzy, ilustratorów, w tym takich jak: Iwica Stewanowicz, Petar Meslandżija, Dragan Bibin,  Wania  Todoricz i Milosz Wujanowicz.

Iwica Stewanowicz – Wilkodlak

Ten sam zespół, wraz z Duško Bjeljacem, pracuje obecnie nad trzecią księgą o nazwie Buntovnici – serbskiej mitologii, poświęconą wampirom i czarownicom.

tłumaczenie: Czesław Białczyński

Wania Todoricz – Talaśm

Inne prace tych samych autorów

Petar Meslendżija „Legenda o Baszu Czeliku”

Petar Meslendżija – Bogowie

Petar Meslendżija – Wyniosły smok

Petar Meslendżija – wywoływanie smoka

Petar Meslendżija – Dzieci Zaczarowanej Lampy

Petar Meslendżija – Legenda dawnej Baszawy

Ivica Stewanowicz – Wampir

Iwica Stewanowicz – Lelek

Iwica Stewanowicz – Demony przeszłości

Iwica Stewanowicz – Drasznica i Jędzona

Iwica Stewanowicz – Baba Roga (Drasznica)

Iwica Stewanowicz – Zdusze

Iwica Stewanowicz – jednooki jednorożec i dziewica

Dragan Bibin – Utrapienia spadają z góry bez uprzedzenia

Dragan Bibin – Węże strażnicy domu i dziecięcego snu

Dragan Bibin – Zwodnica (Omaja)

Dragan Bibin – Stefan Nemanja – Ała jest żywym duchem

Dragan Bibin – Wampir

Inni artyści

Urosz Pedricz – Kosowska dziewczyna

Pola kosowskich bogów (Mokosze- Bogowie Przeznaczenia i Plątowie – Bogowie Przypadku-Splotu – C. B.)

Skrzydlaty Demon

Kosowscy uchodźcy – 1889

Dwugłowy serbski orzeł – jeden z Dziesięciu Upadłych Bogów – Zniczów, synów Nicy, zamienionych w Orły-Strasze. Wszystkie stały się herbowymi ptakami różnych narodów słowiańskich i z nimi spokrewnionych (Dawanów, Skołotów i Istów).

Strażnik Wiary Słowian – Andrzej Wylotek (Anidrżej z Parczewa: 1959 – 2001?) – Zadruga, Niklot, Rodzimy Kościół Polski, Szczep Rogate SerceFotografia z Trygława nr 1

Wszystko wskazuje na to, że był on także jednym z ostatnich „starych” członków II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie, w jakiś sposób wciągniętym w sprawy przez następcę Stanisława Wocjana, bo przez samego Wocjana chyba nie (był za młody kiedy Stanisław Wocjan umarł – 1974, chociaż niczego wykluczyć nie można). To wszystko tylko moje domniemania, bo chociaż kontaktowaliśmy się listownie to nigdy nie poznałem Andrzeja Wylotka osobiście – wydawało mi się że mam czas, bo przecież jest młody i zdążymy się spotkać. To pokazuje że takich spraw nie wolno odkładać. Teraz pozostają tylko domniemania.


Biogram i zdjęcie poniżej ze strony Biogramów Zadrużan, na portalu Towarzystwa Niklot, opracowany przez Tomasza Szczepańskiego.

http://www.niklot.org.pl/slownik-biograficzny-zadruzan.html


 Andrzej Wylotek

„Anidrżej z Parczewa”

Andrzej Wylotek s. Sylwestra i Wacławy. Ur. 1 stycznia 1959r. w Parczewie, gdzie spędził dzieciństwo.

Będąc uczniem L.O. w Milanowie usiłował 29 III 1977r. nielegalnie przekroczyć granicę z NRD. Zatrzymany przez WOP wyjaśniał, że chciał zwiedzić świat. Postępowanie w jego sprawie warunkowo umorzono 31 maja 1977r. (na okres próbny 1 roku), nakazując wpłacić grzywnę na rzecz PCK i opłatę na rzecz Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie.

Po ukończeniu liceum podejmuje pracę w Warszawie w 1978r. Pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwo Warszawa (PGMBW).W 1980r. był założycielem i pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” w swoim zakładzie pracy.

W październiku 1980r. został wiceprzewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Budownictwa NSZZ”S” Regionu Mazowsze.

Jesienią 1980r. nawiązuje kontakt z KPN, sympatyzuje wówczas z tą partią.

W lutym 1981r. wcielony do wojska, służbę odbywał w Lublinie, trzykrotnie przenoszony do różnych kompanii. Po 13 XII 1981r. krótkotrwale aresztowany i przesłuchiwany. Celem polepszenia swojego położenia wstępuje do ZSMP w swojej jednostce wojskowej. Informacje o tym dochodzą do jego dawnych kolegów z NSZZ”S” powodując u niektórych brak zaufania do W.

Po powrocie do cywila, wiosną 1983r. kontaktuje się z działaczem endeckim Marianem Barańskim, który kontaktuje go z Bolesławem Tejkowskim. Przez pewien czas uczestniczy w dyskusjach organizowanych przez środowisko Tejkowskiego, odchodząc z niego jesienią 1984r.

Zapoznaje się z dorobkiem ideowym „Zadrugi” i endecji. Samodzielnie studiuje dzieje i kulturę Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. W 1985r. nawiązuje listowy kontakt ze Stanisławem Szukalskim, dzięki niemu poznaje żyjących członków Szczepu Rogate Serce – Mariana Konarskiego i Franciszka Frączka. Szukalski zatwierdza przyjęte przez W. miano: „Anidrżej z Parczewa”.

W 1988r. ponownie podejmuje działalność w odnowionym PZWN B. Tejkowskiego, redagując wraz z C. Mazurem pismo „Narodowiec”.

W marcu 1989r. odchodzi z PZWN wskutek sporu z B. Tejkowskim.

W kwietniu 1989r.jest współzałożycielem Polskiego Frontu Narodowego. Redaguje organ PFN – „Świadomość”(1989-1990)pisząc tam jako „Rafał Krzeński”. Kierował też „Wydawnictwem im. Orląt Lwowskich”.

Od 1991r. wydaje nieregularny biuletyn „Żywioł” zarazem powołując Narodowy Zespół Koncepcyjno Studyjny – grupę metapolityczną o charakterze zadrużnym, podejmującą też pewne wątki charakterystyczne dla Nowej Prawicy zachodnioeuropejskiej. Nawiązuje też kontakt ze środowiskiem zadrużnym (wydawnictwo „Toporzeł”).

W 1992r. współzałożyciel (m.in. wraz ze Zbigniewem Bujalskim i Antonim Feldonem) Unii Społeczno Narodowej, partii inspirującej się dorobkiem Zadrugi, choć wolnorynkowej. W 1997r. był jednym z członków zarządu likwidujących tę partię wobec niemożności zaistnienia w życiu publicznym i nieporozumień z jej sponsorem, biznesmenem A. Feldonem.

Był członkiem Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” a także Rodzimego Kościoła Polskiego, z których wystąpił około 2001r.

Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach 2 kwietnia 2001r. w Warszawie.

Z żoną (z pierwszego małżeństwa) Renatą miał 2 córki: Jarosławę i Bogumiłę.

Drugie małżeństwo z Bożeną Szymańską, bezdzietne.

Tomasz Szczepański

Źródła: Archiwum IPN: IPN Lu 0377/1;

Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy1976-1989,Warszawa 1995;

R. Okraska W kręgu Odyna i Trygława, Biała Podlaska 2001

T. Szczepański, Rozmowa z Andrzejem Wylotkiem, koordynatorem Narodowego Zespołu Koncepcyjno-Studyjnego, wydawcą pisma neopogańskiego „Żywioł”, Trygław” 1997,1.

Informacje własne Autora.Świątynia Światła Świata na Górze Chełm pod Stępiną – Pogórze Strzyżowskie
Pogórze Strzyżowskie – widok na Górę Chełm [foto Piotr Mikuszewski – kliknij]

Pogórze Strzyżowskie w województwie Podkarpackim jest w całości niesamowicie pięknym obszarem, pełnym starożytnych tajemnic, a do tego bardzo słabo zbadanym.

Wspaniała panorama z blogu: http://a13.one.pl/2010/03/02/kotlina-strzyzowska

[kliknij-powiększ 5x]

Na najdalszym planie widać górę Liwocz z ledwo widocznym krzyżem widokowym. Widoczne są też: Bardo, Chełm, Pasmo Brzeżanki, część Pogórza Ciężkowickiego z Pasmem Brzanki. Na bliższych planach – oczywiście Strzyżów, Żarnowa, Dobrzechów, Wiśniowa i Brama Frysztacka. Dociekliwi powinni dostrzec wyciąg narciarski w Gogołowie.

Ta ziemia nie jest oblegana przez turystów –  a więc nie grozi nam tutaj tłok, mimo że jest dosyć zurbanizowana.

Pstrągówka – mroźna noc styczniowa – foto Koziołrogacz

Jak to zwykle, kiedy jakiś obszar ani nie jest reklamowany ani bardzo popularny nie ma też rozwiniętej za bardzo struktury cywilizacyjnej  – nieco mniej sklepów czyli punktów zaopatrzenia, mniej restauracji i barów, a więc punktów żywienia, mniej hoteli, pensjonatów czy gospodarstw agroturystycznych. 

Kapliczka na Chełmie Strzyżowskim [foto WWW.tyrpin.net]

Ale tych którzy by gdziekolwiek w Polsce narzekali na tego rodzaju braki odsyłam na Słowację, gdzie poza rzadko rozsianymi miasteczkami praktycznie możliwości zaopatrzenia, zjedzenia i noclegu albo tankowania są zerowe.Nie chciałbym żeby kiedykolwiek to miejsce przypominało znane europejskie miejscowości turystyczne. Jest takie jakie powinno być – dokładnie.

Przedstawiamy dzisiaj Świątynię Światła Świata na Górze Chełm pod Stępiną i Frysztakiem oraz najbliższą okolicę tego świętego miejsca.

Stara Lipa – bezimienna – Chełm Strzyżowski [foto WWW.tyrpin.net]

Jak wiemy z Górami Chełm nieodłącznie wiążą się święte miejsca – te najbardziej znane to okolica Koszalina i okolica Krakowa (Las Welski znany dzisiaj jako Wolski). Wszędzie na ich szczytach stawiano odczyniające „złe” pogańskie uroki kapliczki kk.

    Stępinka o poranku – foto Koziołrogacz

Nie przeszkadza nam to że one tam stoją, ponieważ po pierwsze uprawia się w nich pogański w istocie kult Starych Bogiń – Matek Ziemi (Siemi-Sjemiki), Pani Boru (Leszy-Borany), Matki Niebieskiej albo Dobrotliwej (Dabogi-Dany) czy Pani Przeznaczenia i Miłosierdzia (Mokoszy) lub Pani Cnoty  (Czsnoty), albo święci się na nich kult Starych Bogów – nie mniej pogański. Miejsca te oznaczają chrześcijanie krzyżem – który jest starym pogańskim znakiem Wiary Przyrodzonej Słowian i nie przeszkadza w skupieniu się czy własnej modlitwie pogańskiej.

Msza – jak zwykle w takich miejscach tylko raz, dwa razy do roku – tutaj w Wielką Niedzielę

Katolicy odprawiają modły w tych miejscach i gromadzą się tutaj tylko i wyłącznie w wielkie święta. Są to święta o pogańskich korzeniach – w przesilenia, górowania, święta przyrodzone (czyli cyklu rolniczego) lub święta dziadów. W pozostałe dni roku miejsca te świecą pustką, bo stare Świątynie Światła Świata pozostają w pewnej odległości od miejsc zamieszkanych, a ich położenie na szczytach gór zniechęca miejscowych ludzi do wędrówek w te miejsca i przebywania tam.

Chełm Strzyżowski

Zresztą w ich podświadomości wciąż działają stare zakazy i wciąż przewijają się stare – odpędzające ciekawskich od Świętych Gajów – opowieści. Tu także – na Chełmie w Pogórzu Strzyżowskim – działa opowieść o Królu Węży. Ta opowieść może świadczyć, że uprawiany tutaj pogański kult był poświęcony Bogini Koszu – czyli Kosego Przeznaczenia (Przypadku) – Plątwie-Przepigole.

Chełm z innej strony – foto Koziołrogacz

Zapraszam do odwiedzenia świętego przybytku na Chełmie w pobliżu Stępiny i Frysztaka, u podnóża oczywiście święte źródła z uzdrawiającą wodą oraz niewielka, wyjątkowo malownicza rzeczka – Stępinka. Przedstawiamy tę okolicę przy pomocy fotografii artysty podpisującego się na portalu Panoramio – Koziołrogacz. To wyjątkowe poetyckie i epickie zdjęcia.     Stępinka – foto Koziołrogacz

Święta Góra Chełm koło Stępiny w powiecie Strzyżowskim

Chełm – zalesiony szczyt o wysokości 528 m n.p.m., położony na Pogórzu Strzyżowskim.

Na szczycie znajduje się XIX wieczna drewniana kapliczka. Prawie cały masyw Chełmu podlega ochronie w ramach utworzonego rezerwatu przyrody „Góra Chełm”.

Na górze Chełm znajdował się kamieniołom.

Pasmo Góry Klonowej – foto Koziołrogacz

..

Rezerwat „Góra Chełm” usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka – dopływem Wisłoka, a górą Klonową. Leży na terenie gminy Frysztak i Wiśniowa w  Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Powstał w 1996 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynej w województwie rzeszowskim enklawy lasów bukowych porastających Górę Chełm oraz wspaniałych zespołów źródliskowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi ok. 155 ha.

chroni las bukowo-jodłowy oraz odkrywkę geologiczną – pozostałość po kamieniołomie.
Rezerwat został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 14 czerwca 1996 r. /Monitor Polski Nr 41 z 5 lipca 1996 r/.

W rezerwacie występują m.in. następujące rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny.

Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

Spotkanie z Bogami – Deszcz Tęcza i Błyskawica nad Jazówką – foto Koziołrogacz

LEGENDY I ZWYCZAJE
Góra Chełm dominuje swoją sylwetką w tej części Pogórza Strzyżowskiego. Nic dziwnego, że dla mieszkających w jej pobliżu ludzi była źródłem rozlicznych wierzeń i legend. A może nie tylko legend? Jedne opowiadają o cudownych źródełkach i istniejącym tu kościółku. Inne – najbardziej fantastyczne opowieści mówiły o mieszkającym tu królu węży, gwiżdżącym, noszącym koronę, którego bały się dzieci i starsi.

W Wielką Niedzielę przybywali tu liczni pielgrzymi, którzy trzykrotnie obchodzili kapliczkę jak kościół w czasie rezurekcji. Następnie śpiewali pieśni, a po ich zakończeniu podążali do granic poszczególnych wsi. Na polach zakopywali „wanielijki” – papierki, po to aby grad i robactwo plonów nie zniszczyło, żeby ich pola wszelkie zło omijało. W tym samym celu wtykano w młode zboże gałązki z palm święconych w Niedzielę Palmową.

Późnojesienny widok na Brado i Chełm – foto Koziołrogacz

PUNKT WIDOKOWY
Z punktu widokowego zlokalizowanego na wierzchowinie Pogórza Strzyżowskiego, w najbliższym sąsiedztwie góry Chełm, rozpościera się piękna panorama. Widoki obejmują częściowo:

– Pogórze Dynowskie z najwyższą Suchą Górą /585 m n.p.m./ (na szczycie przekaźnik telewizyjny)

– Doły Jasielsko – Sanockie

– Beskid Niski z charakterystyczną sylwetką Cergowej /716 m n.p.m./.

Stary dąb – Januszkowice [foto Koziołrogacz]

W utworzonym na tym terenie rezerwacie ochroną objęto skupisko buczyny górskiej i unikalnej buczyny storczykowej, tereny źródliskowe, a także nieczynny kamieniołom. Z jego szczytu można podziwiać widoki Pogórza Strzyżowskiego.

W runie występuje wiele roślin chronionych m.in.: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, czosnek niedźwiedzi, sałatnica leśna, a także pokrzyk wilcza jagoda. Wiosną w buczynie kwitną łany żywca gruczołowatego. Występuje tu także pięć gatunków storczyków. Na tym terenie dogodne warunki do życia znalazło wiele gatunków ssaków, m.in.: jelenie, sarny, dziki i borsuki. Spotkać można także muflony, które przed kilku laty zostały wypuszczone do lasów Nadleśnictwa Strzyżów. Z ptaków drapieżnych w rezerwacie żyją jastrzębie, myszołowy, krogulce i sowy uszate.

Las bukowy na Chełmie – foto Koziołrogacz

Z Górą Chełm i kapliczką która stoi na szczycie wiąże się wiele legend oraz podań. Niektóre podania były przekazywane z pokolenia na pokolenie od bardzo wielu lat, a mimo to pozostają w niezmienionej formie. Góra Chełm była zapewne w dawnych czasach miejscem kultu pogańskiego. Wniosek taki można wysnuć nie tylko z racji jej położenia, ale również późniejszych wydarzeń. Po przyjęciu chrześcijaństwa, w ramach zwalczania starych kultów, cystersi z Koprzywnicy zbudowali na Chełmie kaplicę, w której w Wielką Niedzielę odprawiana była msza. Tradycja odprawiania tej mszy przetrwała do okresu powojennego. Obecnie tradycja ta zanikła. Obraz w kapliczce jest wierną kopią zaginionego później w niewyjaśnionych okolicznościach oryginału. Kopię wykonał w 1965 roku p. Franciszek Papuga z Frysztaka, ponieważ oryginalny obraz był w złym stanie. Wykonał ją bezpłatnie i umieścił oryginalny obraz pod kopią, między dwoma szybami, po poświęceniu obrazu przez proboszcza z Pstrągówki – ks. Krauza. /Wg p. Józefy Pietruszki/. Po jakimś czasie stwierdzono, że oryginalne dzieło oraz bardzo stary krucyfiks zniknęły. Pozostał zwyczaj odwiedzania Chełmu w Wielką Niedzielę. Przybywający, często nie wiedzą, dlaczego przyjechali z dalekich nawet stron.

Orion nad Pogórzem Strzyżowskim – foto Koziołrogacz

Król Węży

Najstarsza z legend mówi o tym, że na górze Chełm znajdowało się w przeszłości miejsce pradawnego kultu, tak starego, że legendy o nim krążyły już wśród Słowian. Kiedy na tych ziemiach pojawiło się chrześcijaństwo, w ramach zwalczania pogaństwa, bracia z Zakonu Cystersów w Koprzywnicy wznieśli na Chełmie kaplicę i poświęcili ziemię. W ten sposób udało im się rzekomo przepędzić z tego miejsca tzw. Króla Węży. Rzekomo, bo jeszcze przed II wojną światową najstarsi mieszkańcy okolicy przestrzegali aby w dniach przesilenia wiosennego i jesiennego nie zapuszczać się na górę. Szczególnie gdy dni te były chmurne i deszczowe. Podobno wśród koron starych drzew można było natchnąć się wtedy na przerażającą istotę będącą w połowie wężem a w połowie człowiekiem. Nieliczni byli w stanie uwolnić się spod hipnotycznego wzroku bestii i uciec.

Msza Święta na Górze Chełm

W niedzielę, 8 maja 2011 r. o godzinie 14.00 na Górze Chełm po raz kolejny zorganizowano uroczystą Mszę Św. pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Parafii w Stępinie – Ks. Kan. Stanisława Łukasza. To wyjątkowe spotkanie modlitewne przy kapliczce Matki Bożej Nieustającej Pomocy zgromadziło w tym roku w sumie kilkuset turystów, pielgrzymów i mieszkańców. Ilość wiernych, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu świadczy o wielkim przywiązaniu do tradycji i uszanowaniu symboliki tego miejsca. Spotkanie organizowane było przez Koło PTTK z Ropczyc.

Wielką osobliwością jest rosnąca obok kapliczki zagadkowa lipa (niegdyś były dwie), o obwodzie pni ponad 300 cm. Jedna z legend głosi, że wyrosła ona przed laty obok kościoła, który na tej górze się znajdował. W okresie reformacji kościół zniszczono, a dwa pnie lipowe rozdzieliły się, symbolizując podział chrześcijaństwa. Ponoć kiedyś resztki krzyża z nieistniejącego kościoła wrosły w ich pnie i z tego powodu lipy te uważane są za święte drzewa. Miejscowi opowiadają, jak przed wojną proboszcz z Frysztaka, do którego las należał, kazał usunąć te „drzewne ruiny”, ale ledwo chłopi nacięli siekierą pień, pokazała się krew.

Frysztak o zmierzchu – w tle Góra Chełm [ foto Koziołrogacz]

Góra Chełm wznosząca się na 534 m. n.p.m., to jedno z najbardziej interesujących miejsc Pogórza Strzyżowskiego. Porośnięta lasem, owiana wieloma legendami, od lat budzi ciekawość i porusza ludzką wyobraźnię. Na podstawie jej wyglądu przepowiadano nawet pogodę;”Gdy od Chełma idą chmury, to dzień dżdżysty i ponury” – głosi miejscowe przysłowie.
Największa tajemnica tej góry związana jest z istnieniem na jej szczycie klasztoru lub kościoła. W XIX wieku Józef Piętniewicz, nauczycie Szkoły Ludowej we Frysztaku tak pisał o Chełmie: …Benedyktyni, wyrzekłszy się swej stałej siedziby w Tyńcu, na skale nad Wisłą leżącej, obrali sobie za punkt środkowy swej misji najwyższą okoliczną górę zwaną Chełm, przy wsi Stępinie i tam wśród lasu, w miejscu bezpiecznym, założyli podwalinę do przyszłej świątyni chrześcijańskiej tej okolicy. Zdanie to potwierdza niejako lud okoliczny, uważając, że był tam kościół z zakonnikami, powstały przed kościołem frysztackim i innymi sąsiednimi (…), lecz to wszystko runęło, tylko lipa pozostała w miejscu wyniosłym, a niedaleko jako pamiątka, wystawiona i restaurowana w r. 1837 kapliczka…


Buki na Chełmie Strzyżowskim  – foto vitoos.blox.plNieco inną wersję podaje Franciszek Kotula: …Chrześcijanie ukrywali się z modlitwami po lasach, bo byli ścigani.(…) Była tam na Chełmie taka dziczyzna, że ludzie mieszkali po lasach, mieli chałupy w gęstwinach, a żyli dziką zwierzyną.(…) Ta garstka chrześcijan zbudowała kościółek w lesie i w nim odprawiała swoje modły. Gdy ich znaleźli, wszystkich wybili, a kościółek spalili. Odnośnie kapliczki napisał on: Najstarsi ludzie, którzy poza najbliższą okolicą niewiele świata widzieli, zgodnie opowiadają, powołując się na dziadów i pradziadów, że kapliczka stoi na cmentarzu. Ale kogo by tu grzebano nikt już odpowiedzieć nie potrafi.

[Muszę powiedzieć, że ukrywający się po lasach z modłami chrześcijanie to brzmi co najmniej dziwacznie, bo kogo jak kogo ale ich tutaj nie prześladowano – To poganie ukrywali się po lasach. Strona internetowa, która podaje tę historię ewidentnie przekręca relację Franciszka Kotuli, który bardzo skrupulatnie spisywał to co mówili ludzie, a jeśli już mówili coś takiego to zaopatrywał to w odpowiedni komentarz – Ta historia nie trzyma się ona kupy. Na szczycie stała świątynia pogańska – to lud pamięta, a nie klasztor Benedyktynów, który przepadł bez śladu. Świątynię oczywiście zburzyli chrześcijanie i ścigali po lasach pogan, którzy się tam modlili. Ostatnie zdanie się zgadza. Być może postawili sobie tam owi poganie nawet jakąś drewnianą świątynię na miejsce tej zniszczonej, ale… i tu cytat: ” Gdy ich znaleźli, wszystkich wybili, a kościółek spalili.” – To jest możliwe, a może nawet i pewne.

Oto komentarz jaki na temat tego podania otrzymaliśmy od Livii Ether z cytatem co sądził na ten temat Franciszek  Kotula podając tę opowieść w tym kształcie w swojej książce: Oto co na ten temat pisał Franciszek Kotula:

„…Słuchając tego rodzaju przekazów tradycji, przeradzających się często w legendy, zwróćmy uwagę na zasadniczy aspekt: niemal każda staje po stronie prześladowanych, krzywdzonych, mordowanych. Ale czy tymi prześladowanymi byli rzeczywiście chrześcijanie? A jeśli tak, to jakiego rodzaju? Czyżby jakaś sekta czy samodzielna grupa, odbiegająca czy skłócona z oficjalnym wyznaniem? Można wreszcie postawić sprawę jeszcze inaczej: że to może chrześcijanie byli prześladowcami kogoś, kto z takich czy innych względów musiał się przed nimi ukrywać. Jak już wiemy tego typu miejsca były ośrodkami kultu przedchrześcijańskiego. Czy przed dziewięciuset laty – dokładność miary czasu musimy przyjmować z wielkimi zastrzeżeniami – właśnie na Chełmie nie zbierali się potajemnie wyznawcy „starej wiary”, by chwalić swoje „stare bóstwo”?

fragment książki Franciszka Kotuli „Po rzeszowskim podgórzu błądząc”, Wydawnictwo Literackie Kraków 1974. C.B.]

Święta Lipa i Kapliczka – foto vitoos.blox.pl

 Inna opowieść ludowego kronikarza mówi o kościele, który się w tym miejscu znajdował przed laty i karczmie, do której chłopi częściej niż do świątyni zaglądali: Jednego razu dwie osoby tak się na odpuście upiły, że w kościele pobiły się aż do krwi. Przez to na kościół rzucono klątwę i tak długo stał bez użytku, że w końcu zgnił i zawalił się.(…) W późniejszym czasie parę metrów od kościelniska ludzie wybudowali drewnianą kaplicę, która stoi do dziś.
I dziś można dojść do tej skromnej kapliczki na szczycie. Zbudowano ją w 1837 roku i stała pierwotnie w zupełnie innym miejscu, nieco dalej na zachód, gdzie obecnie znajduje się wyrobisko po starym kamieniołomie. Wyryty na niej napis mówi, że została ona odnowiona w 1887 roku, Wewnątrz znajduje się wotywny obraz Matki Boskiej Leżajskiej. Kapliczka wciąż jest licznie odwiedzana, świadczą o tym wpisy w znajdującym się w jej wnętrzu „zeszycie próśb”. Woda wypływająca ze źródeł położonych niżej kapliczki miała mieć moc uzdrawiającą. Z kapliczką, miejscem jej lokalizacji oraz samą górą Chełm związane są liczne opowieści. Podobno w dawnych czasach góra była miejscem kultu pogańskich bogów, a nawet siedzibą Króla Węży, która potem została zaanektowana przez kościół. Miała tu stać świątynia czy też klasztor. Świątynia stała obok starej lipy, która rośnie do dziś i według podań ma już 900 lat, a w jedną z gałęzi wrósł ponoć krzyż z wieży kościelnej.
Kapliczka – foto vitoos.blox.pl


 Wielką osobliwością jest rosnąca tuż obok zagadkowa lipa (niegdyś były dwie), o obwodzie ponad 300 cm. Legenda mów, że wyrosła ona przed laty koło kościoła, który na tej górze się znajdował. W okresie reformacji kościół zniszczono, a dwa pnie lipowe rozdzieliły się, symbolizując podział chrześcijaństwa. Ponoć kiedyś resztki krzyża z nieistniejącego kościoła wrosły w ich pnie i z tego powodu uważane są z święte drzewa. Miejscowi opowiadają, jak przed wojną proboszcz z Frysztaka, do którego las należał, kazał usunąć te „drzewne ruiny”, ale ledwo chłopi nacięli siekierą pień, pokazała się krew. Od tej pory nikt nie poważył się podnieść topora na lipy. Do dziś przeżyła tylko jedna; gnijące resztki drugiej lipy znikają powoli, porastając runem.

Chełm zimą, Święta Lipa – foto Gaffilduk [WWW.Garfilduk.blogspot.com]

Jeszcze do niedawna góra Chełm była miejscem licznych pielgrzymek. Tysiące mężczyzn, śpiewając religijne pieśni obchodziło kapliczkę, po czym na granicach pól zakopywali „wanilijki”, kawałki papieru mające zabezpieczyć zbiory przed klęskami żywiołowymi.
Od 1996 roku wzniesienie stanowi rezerwat przyrody o powierzchnie 155,40 ha, zarządzany przez Nadleśnictwo Strzyżów. Słynna kapliczka znajduje się w samym jego centrum.

Źródło: Edward Marszałek: „Leśne ślady wiary”

Rzepakowe Pola – Jaszczurowa – okolice Góry Chełm – foto Koziołrogacz

I jeszcze od Livii Ether [autorki Salontajemnic.wordpress.com]

Przepiękny opis mistyczno-magicznego przeżycia z Góry Chełm związanego z Tańczącą Świętą Lipą, która żyje tutaj już  najprawdopodobniej ponad 900 lat.


Święta Lipa – vitoos.blox.pl

Taniec ze świętą Lipą

doświadczenie z maja 2008, spisane dnia 13 maja 2008

W Zielone Świątki odwiedziłam pobliską górę Chełm, na której znajdowało się kiedyś pogańskie miejsce kultu, ale zostało ono „przejęte” przez Kościół Katolicki i na miejscu tym w dniu dzisiejszym stoi kapliczka. Do dzisiejszego dnia przetrwał jednak w tym miejscu pewien żywy świadek dawnego kultu, a jest nią bardzo stara, wręcz święta Lipa. Jedna z legend powiada, że gdy próbowano ją ściąć zaczęła krwawić, a później nikt już nie miał odwagi podnieść na nią ręki. Lipa ta wciąż żyje, choć przetrwała tak naprawdę tylko jej część. Wystarczy jednak przytulić się do tego niezwykłego drzewa, aby poczuć jak tętni w nim życie.

 

dscf8432

foto Livia

dscf8413

foto Livia

dscf8378

foto Livia

dscf8366

foto Livia

dscf8290cccfoto Livia

Kiedy ją objęłam poczułam najpierw delikatne drganie, a następnie coś w rodzaju subtelnego szarpnięcia, czy może raczej pociągnięcia za dłoń i drzewo jakby ruszyło z miejsca. Zaczęło wirować po okręgu, a ja wraz z nim.. Dosłownie zaczęłyśmy tańczyć.. Ja i Lipa tańczące w miejscu, w którym dawniej, za czasów w których ludzie czcili drzewa być może tańczono w podobny sposób. Po chwili zaczęło do nas dołączać coraz więcej energetycznych istot i stawaliśmy się jedną wielką wirującą energią, energią pełną miłości, spokoju i harmonii.. Poczułam jak energia ta obejmuje sobą całe wzgórze i rozchodzi się dalej po całej okolicy w której mieszkam. Poczułam też, że w tym momencie pięknie się ze sobą stapiają (w tej pokojowej aurze) dawne pogańskie kulty, oraz kult chrześcijański, i kiedy pod koniec tych odwiedzin postanowiłam zajrzeć do kapliczki z mieszczącym się w niej wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem dostrzegłam ukryte w tym wizerunku oblicze Matki Ziemi i energii żeńskiej.. Nie planowałam tych odwiedzin specjalnie w Zielone Świątki, nawet nie wiedziałam, że tego dnia wypada akurat to święto, po prostu tak się złożyło i dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że w tym dniu, na tej świętej górze, wydarzyło się coś bardzo ważnego, pewnego rodzaju misterium stanowiące pomost pomiędzy dwoma światami, mające na celu przede wszystkim pogodzenie ze sobą przeciwieństw, wybaczenie, uzdrowienie ran i wniesienie pokoju, harmonii i miłości, oraz współtworzenie świata w oparciu o poczucie wspólnoty..

Chełm zimowy – foto WWW.tyrpin.net