białczyński

Polscy zdobywcy Dalekiego Wschodu – część 2

Posted in Nauka, Przyroda, Słowianie by bialczynski on 13 Luty 2010

W górach zesłańców i żołnierzy

Autor: Ryszard Badowski
Źródło:Odkrywanie Świata – Polacy na sześciu kontynentach

Po latach zabajkalskie góry podziałały na wyobraźnię artysty malarza Leopolda Niemirowskiego, który za udział w sprzysiężeniu Szymona Konarskiego został w 1839 roku zesłany w głąb Syberii. Początkowo pracował w warzelni soli, ale kiedy dostrzeżono jego talenty, wziął udział jako rysownik w wyprawie Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego na Kamczatkę.
Potem pozwolono mu odbywać samotne podróże, dzięki czemu zwiedził Góry Jabłonowe, wykonując przy tym rysunki i obrazy. Eksponowano je w 1870 roku w Warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.

Górami Jabłonowymi interesował się także Agaton Giller, uczestnik wiosny ludów, zesłany za Bajkał w 1852 roku. Nawiązując do wyprawy Benedykta Polaka, dokonał u podnóża gór interesujących porównań historycznych. Stwierdził mianowicie: Sposób podróżowania przez tyle wieków nie zmienił się. Pokarmy pod namiotami Buriatów jadaliśmy takie same, jak oni 600 lat temu pod temże niebem.

Ałtaj Mongolski, fot. Tomasz Ostrowski

Buriaci, bliscy krewni Mongołów, ukształtowali się jako odrębna narodowość dopiero w XVII wieku. W czasach Benedykta Polaka byli jednym z plemion mongolskich. Na ziemiach buriackich przebywało wielu polskich zesłańców i podróżników. Legendy Mongoło-Buriatów zebrał i opublikował w Krakowie w 1925 roku lekarz, etnograf i literat Przecław Smolik. Jedna z jego książek, do której materiał zgromadził w czasie I wojny światowej, pracując w Wierchnieudińsku (dzisiejsze Ułan-Ude) jako ordynator szpitala epidemicznego dla jeńców, nosiła tytuł „Pod Ałtajem. Szkice z Azji”. Ukazała się również w Krakowie w 1923 roku.

Ałtaj, wypiętrzający wiele szczytów ponad linię wiecznego śniegu, badał w tym samym XIX wieku znany podróżnik po Syberii Karol Bohdanowicz, który uczestniczył w latach 1889-1891 w wyprawie rosyjskiej podążającej tędy do Tybetu. Polski uczony był w niej kierownikiem sekcji geologicznej.

Góry Tien-Szan, fot. Leon Barszczewski, 1896

W głąb Tien-szanu dotarł dwukrotnie Bronisław Grąbczewski, lustrując w 1885 roku na polecenie gubernatora Fergany granicę rosyjsko-chińską oraz poszukując w 1886 roku źródeł Syr-darii. W południowo-zachodniej części tych gór badał lodowce Leon Barszczewski, inny Polak w rosyjskiej służbie wojskowej. Jako zagorzały fotograf uwiecznił na szklanych kliszach mieszkańców Tien-szanu, ich zajęcia i zwyczaje. Cennymi materiałami etnograficznymi i archeologicznymi, jakie udało mu się zgromadzić, zasilił miejscowe muzea. Jego fotografie, prezentowane na międzynarodowej wystawie w Paryżu, nagrodzono złotym medalem.

Aleksander Czekanowski

Polacy badający Syberię i Daleki Wschód mieli ogromne zasługi w poznawaniu gór na tym rozległym obszarze. Aleksander Czekanowski, podejrzany o spiskowanie podczas powstania styczniowego i pieszo skierowany z Kijowa do Tobolska, podjął studia nad geologią terenów od jeziora Bajkał do Morza Łaptiewów. W trakcie swych wędrówek dotarł do gór Munku-Sardyk w Sajanie Wschodnim. Jedno z pasm odkrytych przez niego na północy Syberii nazwane zostało w 1889 roku przez geografów rosyjskich Grzbietem Czekanowskiego (Kriaż Czekanowskogo). Rozciąga się ono na terytorium Jakucji między dolnym biegiem rzeki Oleniok i deltą Leny. Na Syberii, na północny wschód od jeziora Bajkał, wypiętrzają się Góry Czekanowskiego, zawdzięczające nazwę Benedyktowi Dybowskiemu. Pewnego razu ten znany badacz fauny i flory najgłębszego jeziora świata udał się na kilkudniową wycieczkę w Góry Bajkalskie. Między nimi a Górami Chamardabańskimi odkrył potężny masyw, którego nie było na mapach. Potomnym przekazał o tym następującą relację: Nazwaliśmy go Górami Czekanowskiego. Czekanowski w tym czasie badał te okolice pod względem geologicznym. Wspięliśmy się na najwyższy szczyt, nazywany przez miejscową ludność Nosalem. Wznosił się tam krzyż, na którego belce zobaczyliśmy wycięty nożem napis: Aleksander Czekanowski. Dowód, że był tu nasz rodak. Poniżej tego nazwiska umieściliśmy swoje: Dybowski, Godlewski, Wroński.

Wielka syberyjska rzeka – Lena, fot. Romuald Koperski

Dwaj pozostali uczestnicy wspomnianej eskapady także byli zesłańcami. Wiktor Godlewski, przyrodnik, odbywał na Syberii karę 12 lat katorgi za udział w powstaniu styczniowym. Zajmował się pomiarami głębokości Bajkału, obserwacjami meteorologicznymi i badaniem fauny tego jeziora. W latach 1872-1875 uczestniczył wraz z Dybowskim w wyprawie do gór Sichote Alin. Stanisław Wroński, artysta malarz, pomagał Dybowskiemu w badaniach ryb Bajkału i gromadzeniu zbiorów ornitologicznych. Towarzyszył mu w wyprawach do gór Chamar-Daban i Sajanów. Dybowski po zakończeniu zesłania wrócił na Syberię jako wolny człowiek i spędził cztery lata na Kamczatce, zajmując się jej wulkanami.

Największy wkład w poznanie gór Syberii wniósł Jan Czerski, utalentowany samouk, skazany na karną służbę wojskową w Omsku. W drodze za Ural poznał Aleksandra Czekanowskiego, który rozbudził w nim zainteresowania naukowe. Kiedy po roku karnej służby został ordynansem w klubie oficerskim, zaczął korzystać z miejscowej biblioteki. Odtąd każdą wolną chwilę przeznaczał na studiowanie nauk przyrodniczych, zwłaszcza zoologii i geologii. Szczególnie interesowała go paleontologia. Po zwolnieniu z wojska otrzymał w 1871 roku posadę bibliotekarza Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Irkucku. Po pewnym czasie odbył wraz z Czekanowskim wyprawę po kości zwierząt kopalnych do Sajanu Wschodniego oraz do pasm górskich Kitojskie Golce i Tunkińskie Golce. Obydwa pasma przekraczał trzy razy. Uzupełniał istniejące mapy tego regionu, przeprowadzał pomiary wysokości gór.

Bajkał, fot. Romuald Koperski

Czerski poddał w wątpliwość uznawane za jego czasów teorie budowy skorupy ziemskiej Syberii i procesów jej rozwoju. Wybitny geograf rosyjski Lew Berg stwierdził, że położył on podwaliny nauki o rozwoju tektonicznym całego kontynentu azjatyckiego, a jego schemat budowy geologicznej Azji stanowi epokę w badaniu tego kontynentu.

Nikogo z polskich badaczy Syberii nie wyróżniono taką ilością nazw na mapach jak Czerskiego. Już w 1895 roku Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne jeden z łańcuchów w Górach Sajańskich, o długości 800 km, ciągnący się równolegle do Gór Jabłonowych, nazwało Pasmem Czerskiego (Kriaż Czerskogo). W Górach Chamardabańskich, które Czerski badał w latach 1873-1774, geografowie rosyjscy zaznaczyli Przełęcz Czerskiego (Pieriewał Czerskogo). Najwyższy i najpiękniejszy szczyt Gór Bajkalskich, opisany i wymierzony przez naszego rodaka w 1880 roku, otrzymał nazwę Góry Czerskiego (Gora Czerskogo). Opracowując w 1935 roku spuściznę tego polskiego badacza, wybitny geolog rosyjski Siergiej Obruczew zaproponował, aby najrozleglejsze, najwspanialsze i najwyższe góry Syberii, rozciągające się na obszarze większym od Kaukazu od środkowego biegu Jany do Kołymy, nazwać Górami Czerskiego (Chriebiet Czerskogo). W uzasadnieniu swego wniosku podał, że praca Czerskiego była bardzo dokładna, oparta na faktach i potwierdzona tylko faktami.

Sarmatyzm, Zermatyzm i Zorianizm-Zoroastryzm oraz Zerywanizm-Zurwanizm a Wiara Przyrody (fragment Taji 23 – poświęcony dziejom Żar-zdusza i Zorianizmowi)


Ponieważ w Polsce wygłasza się wciąż – zwłaszcza w edukacyjnych podręcznikach i encyklopediach – w tym nawet w encyklopedii elektronicznej XXI wieku – Wikipedii, sądy nieprawdziwe i wykrzywiające prawdę historyczną o Sarmatyzmie i Epoce Sarmackiej (sięgającej od końca XV wieku do XVIII, a więc na temat 300 lat naszej historii) zamieszczam artykuł który może nieco inaczej oświetli ten czas, tworząc przynajmniej rodzaj wielogłosu.

Szlachcic polski – pędzla Rembrandta (XVII wiek)

Zajmiemy się też tutaj Zermatyzmem (opartym na Sarmatyzmie) Stanisława Szukalskiego, którego wielkości artystycznej i głęboko słusznych koncepcji na temat odrodzenia polskiej sztuki wciąż się u nas nie widzi, a koncepty filozoficzne po prostu ośmiesza się mając go za ulrtasa nacjonalizmu, podczas gdy był w swym programie społeczno-„politycznym” zaledwie poprawnym, trzeźwo myślącym patriotą.

Wiele poglądów  na temat Szukalskiego – w tym ten na temat zermatyzmu i koncepcji macimowy oraz odbudowy myśli polskiej, i twórczości polskiej, przez poszukiwanie korzeni przedchrześcijańskich, wymaga sprostowania, na poziomie nie nauki – co zrobił w dużej mierze Lechosław Lameński – ale na poziomie wiedzy popularnej. Apeluję o sprostowania i rozszerzenia zwłaszcza do autorów podręczników i encyklopedii – także elektronicznych – bo następne pokolenia Polaków rosną karmione ruską i niemiecką brednią na temat własnej przeszłości. Nie ma nic gorszego niż monokultura i powtarzanie cudzych głupot jako własne sądy albo prawdy niepodważalne.

Stanisława Szukalskiego, który stworzył „intuicyjną koncepcję” rozwoju człowieka i języka nazywaną Zermatyzmem, lub jak inni wolą ją określać „pseudonaukę zermatymu”, jego twórczość – sztukę i idee realizowane przez Szczep Rogate Serce, jego poglądy zawarte w zermatyzmie i nie tylko, wciąż w Polsce  przedstawia się jak jakąś niesamowitą ciekawostkę antropologiczną, dziwadło nie z tego świata, wariactwo urojone przez kompletnego oszołoma. Nawiązanie do oryginalnych pogańskich korzeni Słowiańszczyzny, jest wciąż uważane w polskiej krytyce sztuki za pozbawioną sensu utopię, jeśli nie za objaw utraty zdrowia psychicznego. Normalne psychicznie jest za to – według naszych krytyków sztuki i socjologów – ślepe małpowanie Zachodu i powtarzanie za nimi co do przecinka każdej głupoty.

Opowiemy też na koniec jak się ma do tego wszystkiego i do Wiary Przyrodzoney Słowian – Zorianizm-Zoroastryzm (czyli Żar-zduszyzm) i Zerywanizm-Zurwanizm (wcale nie jak piernik do wiatraka) bo są one związane ze słowiańsko- skołocko- indoirańskim ethosem, z którego się wywodzimy jako jednorodna mniej więcej grupa genetyczno-kulturowa od tysięcy lat. Ten związek pokażemy cytując fragment 23 Taji Księgi Ruty, bo łatwiej forma epicka ujmuje i pokazuje pewne oczywiste związki niżby mógł to wyjaśnić esej, w którym aby pokazać związki pozornie tak odległe, trzeba by mnóstwo miejsca poświęcić na udokumentowania i uzasadnienia poszczególnych stopni dedukcji.

Żarzdusz, czyli Zarduszt inaczej Zaratusztra (Zoroaster)

Taja  23 czyni to elegancko i zwiewnie opowiadając o tym kim był w Królestwie Sis Żar-zdusz i kim był jego ojciec, jak oni obaj przyczynili się do upadku Czaropanów i ich przegnania z Gór Kamiennych przez boginię Dziewannę, a następnie jak przyczynił się do rozpadu Starej Wiary Przyrodzonej pomiędzy Skołotami-Scytami a Irańczykami, i jak doprowadził do wojny skołocko-perskiej, która toczyła się potem setkami lat i była jedną z przyczyn upadku zarówno Persji jak i rozkładu Skołotji. [C.B.]

Sarmatyzm

Z polskiej Wikipedii

Stanisław Antoni Szczuka w reprezentacyjnym czerwonym kontuszu tradycyjnym sarmackim stroju.

Husarska zbroja w stylu sarmackim

Sarmatyzm – barokowa formacja kulturowa dominująca w Polsce od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od Sarmatów – starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę.

Mit ten odegrał ważną rolę w barokowej literaturze polskiej i miał ogromny wpływ na kształtowanie umysłowości, obyczajowości i ideologii polskiej szlachty. Według opinii Tadeusza Mańkowskiego: teoria sarmackiej genezy narodu i państwa polskiego w tym świetle to nie mit, ani też bajanie niekrytycznych umysłów kronikarzy, lecz wyraz poszukiwania swojego <<ja>> przez bardziej oświecone warstwy narodu, poszukiwanie tradycji historycznych przez naród, który poczuł się na siłach i chce coś znaczyć, szukanie swego miejsca wśród innych narodów o odległej przeszłości. [1]

Krak I Nur – kagan, Jeden Siedmiu Kruków,  pierwszy władca Nurii, a potem Nurii i Budynowii (czyli Nurusji), z czasów Nowej Koliby (około 800 p.n.e. ) [ tutaj  Spira z 1581 roku, Sarmatia Europea. C. B.]

Pogląd o sarmackim pochodzeniu szlachty Polskiej obalono w XIX wieku.

[Jak wykazują niezbicie obecne badania genetyczne obalenie to nie ma żadnych realnych podstaw i jest jednym z oczywistych błędów, ponieważ genotypy Rosjan i Polaków oraz pozostałych Słowian są zbieżne z genotypami Sarmatów i Scytów w stopniu wskazującym jeżeli nie na całkowitą identyczność, to na bardzo bliskie pokrewieństwo, sięgając 11 800 lat wstecz, do Nadwiślańskiej kolebki Słowian, a 15 000 lat wstecz do Nadbałchaskiej (Syberyjskiej) i Kaukaskiej Kolebki tych Scytów/Słowian. Tak to właśnie głosząc niepodważalne prawdy z wyżyn oświecenia – zwłaszcza wszechwiedzącego Oświecenia, popełnia się karygodne błedy i popada się w n niewłaściwe wyobrażenia o przeszłości własnej i swojego narodu. Badania genetyczne o których mowa zostały wykonane w roku 2007 i 2009 – o czym piszemy w innych miejscach tego blogu, poświęconych dowodom genetycznym i etymologicznym o jedności, wspólnocie bądź identyczności ludów zwanych Scytami-Skołotami i Słowianami oraz Sarmatami i Serbo-Mazami. Powtarzanie na łamach powszechnej encyklopedii elektronicznej w XXI wieku sądów dziewiętnastowiecznego Oświecenia, które żywiło się i napędzało własną koniunkturę polityczną hiperkrytyką poprzedniej epoki Sarmackiej, jest co najmniej niewłaściwe. Najwyższy czas zmienić poglądy na własną przeszłość i na epokę największego rozkwitu Polski, która miała co prawda finał nieszczęśliwy, ale jest przykładem oryginalnego i niespotykanego w ówczesnej Europie i Świecie systemu rządów oraz całkowicie oryginalnej materii kulturowej. Pamiętajmy że polski Sarmatyzm był w swych kulturowych obiektach, strojach, rzeźbach, przedstawieniach, modzie inspiracją dla wszystkich narodów od Morza Czarnego po Morze Śródziemne, dla samej Rosji a nawet dla zniemczanych Pomorza, Nadłabia i Śląska oraz Słowian Alpejskich. Sarmacka sztuka polska sprzedawała się na zachodzie bardzo dobrze – 100 razy lepiej, niż kiedykolwiek później, czy współcześnie. C. B.]

Strój polski – XVI wiek

Wiadomości ogólne

Pierwsze wzmianki o tym, że Polska szlachta pochodzi od starożytnego ludu z kraju Parków pochodzą z kronik Wincentego Kadłubka. Dzielił on świat na śródziemnomorski antyk i nieprzeliczalną moc ludzką zamieszkującą obszar Iranu, Bułgarii i Karyntii, gdzie żyli Scyci. Dopiero Jan Długosz z licznych plemion scytyjskich wyodrębnił sarmatów, od których pochodzi nazwa „sarmatyzm”.

Sarmatyzm był polską i szlachecką odmianą baroku. Stanowił zjawisko wyjątkowe, ponieważ łączył w sobie tradycje Zachodu, Wschodu i rodzime. Wywarł wpływ na kulturę krajów słowiańskich, Węgier, Wołoszczyzny, Mołdawii, lecz Polska zawsze była modelowym przykładem tej kultury. Sarmatyzm miał duży wpływ na próby tworzenia w XIX wieku polskiego stylu narodowego, jako polska forma malarstwa sarmackiego.

Wraz z upadkiem państwa spowodowanym rządami Sasów i ogólnym zubożeniem obyczajów szerokich mas szlacheckich, którym z upływem czasu było wolno coraz więcej, sarmatyzm wynaturzył się. W epoce stanisławowskiej synonimem sarmaty stał się wiecznie pijany, ograniczony umysłowo szlachcic, ubrany w staromodny kontusz, blokujący wszelkie reformy, które zagrażały jego prywatnym interesom, nie zważając na dobro państwa. Ten obraz stał się podstawą krytyki potomnych, szukający powodów upadku państwa polskiego, zarówno dla Stańczyków, jak i w XX wieku dla marksistów, choć początki kultury sarmackiej kształtowały świadomość narodową czasów zaborów (jak choćby Pan Tadeusz). Do dziś w powszechnej świadomości dominuje obraz tej kultury z okresu schyłkowego.

Myśl polityczna

Sarmaci wierzyli w szczególną rolę Polski, która miała być oazą złotej wolności, otoczoną przez państwa absolutystyczne.

Nierozłączną częścią sarmatyzmu były idee republikańskie: praworządność, samorządność i wybieralność urzędników, także tego najwyższego – króla, nazywanego przez współczesnych historyków dożywotnim prezydentem. Ustrój Rzeczypospolitej był uważany za najlepszy w świecie, a polski Sejm za najstarszy. Chętnie przyrównywano go do ustroju republikańskiego Rzymu i greckich polis. Podstawą Rzeczypospolitej były prawa kardynalne, czyli Artykuły henrykowskie, oraz pacta conventa a w okresie późniejszym również liberum veto. Każdą próbę ich naruszenia traktowano jak najwyższą zbrodnię i podejmowano próby odwołania króla, który ośmielił się sprzeciwić masom szlacheckim.

Sarmatyzm sławił również dawne zwycięstwa polskiego oręża i domagał się od szlachty podtrzymania tych tradycji. Nieodzownym elementem stroju była szabla – zwykle karabela. Szlachta ćwiczyła wojenne rzemiosło – przez udział w wojnach, służbę, zaciąg; nawet rozrywki jak polowanie przygotowywały do ewentualnego boju.

Religia

Polska miała za sobą długą tradycję praktycznej tolerancji. Szlachta była świadoma faktu, że religia może być tylko pretekstem dla walki o władzę. Dlatego katolicy polscy wystąpili w obronie Jana Husa na soborze w Konstancji, a w XVI w. zakazują urzędnikom egzekucji wyroków sądów kościelnych[potrzebne źródło]. W końcu – widząc jak wojny religijne pustoszą Europę i wynoszą na trony władców absolutnych – pod świeżym wrażeniem rzezi hugenotów we Francji w noc św. Bartłomieja i zabiegając temu, aby się między ludźmi sedycyja (rozruchy) jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po inszych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie spólnie -, iż, którzy jestechmy rozróżnieni w wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwie nie przelewać ani się penować (karać) i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego procressu (postępku) żadnym sposobem nie pomagać. I owszem, gdzie by ją kto przelewać chciał,- zastawiać się o to wszyscy będziem powinni, choćby też za pretekstem dekretu albo za postępkiem jakim sądowym kto to chciał czynić.

Jeśli można mówić o chrześcijaństwie polskim (a nie o kościele w Polsce) to jego największymi przedstawicielami byli w XV w. koncyliaryści z Akademii Krakowskiej, a w XVI/XVII w. – arianie. Ich poglądy były różne od tego, co współczesny im Zachód (nie mówiąc już o Wschodzie) głosił w sprawach wiary, a jeśli Polacy coś z niego czerpali, to raczej przestrogi niż wzory. Jeśli nie wiara to może łączył nas z Europą…[2]

Zwyczaje

Dla sarmatów niezwykle ważne były więzy rodzinne i towarzyskie. Odnoszono się z galanterią do kobiet. Ulubionym zajęciem była rozmowa. Bardzo chętnie przyjmowano gości: krewnych, przyjaciół, a także nieznajomych, zwłaszcza cudzoziemców. Dość swobodnie posługiwano się łaciną. Urządzano wystawne uczty, zawsze zakrapiane alkoholem. Nieraz dochodziło do bójek. Na przyjęciach tańczono poloneza, mazura, oberka. Dbano o swój honor.

Ślub brano w wieku 20-25 lat (kobiety) i 25-29 lat (mężczyźni). Małżeństwo określano jako głęboką przyjaźń, choć małżonkowie często nie znali się przed zawarciem związku małżeńskiego, gdyż decydujący był majątek, nie zaś wzajemne uczucie. Mężczyźni często podróżowali (na Sejmy, sejmiki, odpusty, procesy sądowe, pospolite ruszenie), kobiety spełniały się w domu jako gospodynie i matki.

Rodziło się bardzo wiele dzieci, wiele umierało nie osiągnąwszy pełnoletności, z powodu słabej higieny i medycyny. Dziewczynki i chłopców wychowywano oddzielnie – w towarzystwie kobiet do szóstego roku życia, następnie chłopców uczyli mężczyźni, po czym wysyłano ich do szkół przyklasztornych, by w przyszłości posłać na studia, dziewczynki zaś były uczone czytania i pisania oraz zajęć gospodarskich.

Procesowano się o każdą błahostkę, ale sprawy najczęściej kończyły się ugodą (kompromisem).

Pogrzeby

Bardzo bogatą formę przybierał obrządek pogrzebowy zwany pompa funebris. Były to ceremonie, do których przygotowania trwały czasem wiele miesięcy, nawet lat. W kościołach budowano specjalne rusztowania, ozdobne katafalki, nazywane z łaciny castrum doloris, na których ustawiano trumnę. Religijne uroczystości poprzedzała zwykle procesja, na której czele jechał archinimus w zbroi zmarłego, odgrywający jego rolę.

Strój

Wyróżniał się na tle Europy. Swymi korzeniami sięgał Wschodu. Był dostojny, bogaty i barwny. Jego podstawową częścią był żupan, który przepasywano ozdobnym pasem. Na żupan nakładano kontusz, na niego zaś delię wypadku chłodów (XVII wiek), oraz czasami różne odmiany węgierskich narzut(XVIII w.). Najmożniejsze rody używały karmazynu i szkarłatu. Na nogach noszono szarawary. Na głowę wkładano kołpak z czaplimi piórami umieszczonymi w szkofii lub konfederatkę (XVIII w., szczególnie popularna w okresie konfederacji barskiej).

Architektura

Budowano wiele bogato zdobionych pałaców i kościołów, uczelni i szkół wyższych. Trzymano się rodzimych rozwiązań o bryłach gotyckich i specyficznej dekoracji stiukowej sklepień. W kościołach wznoszono dla zasłużonych osób nagrobki leżące oraz półpostaciowe. Budowano dziesiątki tysięcy dworów, prawie zawsze drewnianych, z sosny, jodły i modrzewia. Przy wejściu znajdował się ganek. Centralnym pomieszczeniem, w którym przyjmowano gości, była duża sień. Istniała bardziej intymna część żeńska i bardziej otwarta część męska. Dwór posiadał alkierze. Ściany pomieszczeń były ozdobione portretami przodków, pamiątkami po nich, łupami wojennymi. Do dziś zachowało się bardzo niewiele dworów z epoki staropolskiej, ale ich tradycje kontynuowano w XIX i XX wieku.

Malarstwo

Portret sarmacki – gatunek malarstwa portretowego typowy dla polskiej sztuki barokowej, przedstawiający szlachtę i magnatów.

Był to rodzaj obrazu przedstawiający postać szlachcica, który z reguły stoi przy stoliku ubrany w reprezentujący strój z zazwyczaj herbem rodowym. Czasami obok namalowanego szlachcica były napisy informujące o jego stanowisku i godnościach. Obok: buława, księga, krucyfiks lub inny symbol urzędu Sarmaty.

Specyficznym rodzajem malarstwa sarmackiego był portret trumienny.

Najznakomitsi polscy malarze okresu sarmatyzmu to Daniel Schultz i Bartłomiej Strobel. Reprezentują oni nurt malarstwa portretowego, jednak ich twórczość możemy podzielić zasadniczo na dwa przeciwstawne nurty.

Pierwszy – nurt reprezentacyjny – uwidacznia się w dziełach Strobla. To sztuka chłodna, linearna, bardzo oficjalna, Portretowane postaci ustawione są w pozycji stojącej, najczęściej jedną ręką wspierają się na boku, drugą nonszalancko kładą na stoliku. Osoby przedstawiane na obrazach Strobla ubrane są w przesadnie bogate stroje, wykonane z najdroższych tkanin, których lśnienie możemy obserwować dzięki mistrzowskiej technice artysty. Dla podkreślenia rangi portretowanego malarz umieszcza na obrazie przedmioty będące aluzją do herbu rodowego, co miało uwypuklać wspaniałość i ciągłość genologiczną rodziny.

Inny styl prezentuje natomiast Daniel Schultz – jego dzieła twórczo nawiązują do sztuki Rembrandt – to portrety z pogłębionym studium psychologicznym przedstawianej osoby. Postać, zawsze skupiona, w mniej oficjalnej pozie patrzy przenikliwym, nieco melancholijnym wzrokiem na widza. Kontury portretowanego wyłaniają się z tajemniczego mroku. Wymowa dzieła skłania do refleksji nad kondycją człowieka i przemijalnością istnienia.

Bibliografia

 • Jan Stanisław Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce
 • Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska
 • Czesław Hernas, Barok
 • Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce
 • Andrzej Borowski (red.) „Słownik sarmatyzmu”
 • Zbigniew Kuchowicz „Człowiek Polskiego baroku”
 • Maria Bogucka „Staropolskie obyczaje XVI i XVII wieku”

Przypisy

 1. ↑ Tadeusz Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946, s. 31.
 2. ↑ Janusz P. Waluszko Rzecz o Sarmacyi ukształtowaniu, miejscu w Europie i szansach jej rozwoju przez powrót do korzeni

ŁUKASZ KĄDZIELA

SARMATYZM
(Artykuł pochodzi z „Wiedzy i Życia” nr 5/1996)

Niegdyś oryginalny rys kultury szlachty polskiej, jej ideologia i styl życia, z czasem stał się marzeniem o wielkości Rzeczypospolitej i świadkiem jej upadku. Do dziś przetrwał w obyczajowości i charakterze narodowym Polaków.

Sarmatyzm należy do tych pojęć z zakresu historii kultury, które – choć potocznie używane – z trudem poddają się precyzyjnym definicjom. Odpowiedzialność za te trudności w części ponosi wielość znaczeń, w jakiej terminu tego używano, w części zaś jego późna geneza. W XVI, XVII i pierwszej połowie XVIII wieku mówiono bowiem i pisano o sarmackim animuszu, sarmackim narodzie, sarmackiej krwi, wolności, Kopernika określano mianem „sarmackiego Ptolemeusza”, lecz nie stosowano ogólnego terminu „sarmatyzm”. Ukuli go dopiero Oświeceni, określając nim całość zjawisk kulturalnych, z którymi przyszło im się zmagać. Pojęcie to zachowuje i dziś przydatność, zważać jednak trzeba na przypisywane mu znaczenia.


Istniał bowiem sarmacki mit o początku, analogiczny do wielu innych mitologicznych genealogii narodowych, rozpowszechnionych w społecznościach późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych (frankogallizm we Francji, teutonizm w Niemczech, nordyzm w Szwecji). Wszystkie one przydawały znaczenia i powagi odwołującym się do nich narodom w tym samym stopniu, co genealogie rodowe – poszczególnym rodzinom. Staropolscy Sarmaci uważali, że wywodzą się od prehistorycznego ludu Sarmatów, zamieszkującego w IV-II wieku p.n.e. tereny między dolną Wołgą a Donem. Autorzy Odrodzenia podchwycili znaną już Ptolemeuszowi z Aleksandrii (II w. n.e.) nazwę Sarmacja Europejska, z której mieli wywodzić się nasi przodkowie, odróżniając ją od azjatyckiej. Choć dziś wiemy, że wydarzenia, które nastąpiły później, w szczególności wielka wędrówka ludów (IV w. n.e.), całkowicie odmieniły zaludnienie naszego kontynentu i o jakichkolwiek rzeczywistych więzach krwi mowy być nie może, to jednak poczynając od XV wieku (Jan Długosz oraz – później – Maciej Miechowita) sarmacki mit o początku pojawił się w rodzimej historiografii, spełniając ważkie, wskazane wyżej funkcje.

W XVI stuleciu różne wersje tego mitu były już powszechne w dziełach pisarzy zarówno rodzimych, jak i obcych (Filip Melanchton, Konrad Celtes), zaś u schyłku tego stulecia, za sprawą Macieja Stryjkowskiego, Stanisława Sarnickiego (wywodził Sarmatów z czasów biblijnych) oraz mniej znanego Aleksandra Gwagnina, doszło do ostatecznego sformułowania sarmackiego mitu o początku. Mit ten legł u podstaw oryginalnej i – jak się okazało – bardzo trwałej ideologii szlachty polskiej. Zgodnie z nią Sarmatą miał być szlachcic, a jego główne zadanie – walka w obronie Ojczyzny – nawiązywać miało do wojowniczych cech dawnych, prehistorycznych Sarmatów.

W początku XVII wieku polscy pisarze polityczni odwoływali się do tego mitu, aby uzasadnić polską interwencję w Moskwie. Podobne modyfikacje oficjalnej ideologii, powodowane bieżącymi wydarzeniami, miały miejce i później. Równocześnie społeczna rola obrońcy Ojczyzny uzasadniała uprzywilejowane stanowisko szlachty w stosunku do innych stanów społecznych, w szczególności do mieszczan i chłopów. Zbędne dodawać, że poglądom tym towarzyszyło przekonanie Sarmatów o własnej wyższości nad innymi stanami i innymi nacjami. Od razu powstał też zbiór cech, którymi winien charakteryzować się Sarmata (umiłowanie wolności, prawość, szczerość, odwaga, gościnność, dobroduszność, wymowność, indywidualizm, niezależność). W ślad za nim upowszechniło się przekonanie o odrębności charakteru narodowego Polaków.

Idealizacji podlegał też ustrój Rzeczypospolitej, dla którego poszukiwano uzasadnień w republikańskim Rzymie. W XVII wieku ustrój ten – pod piórem niektórych twórców – doznawał sakralizacji (miał być bezpośrednio kreowany przez Boga). Podobnie traktowano dawne prawa i obyczaje. Kwestia wyznania Sarmatów nie była traktowana kategorycznie w tolerancyjnym XVI stuleciu. W miarę postępów kontrreformacji z jednej, a polonizacji i przechodzenia na katolicyzm litewsko-ruskiej szlachty Rzeczypospolitej z drugiej strony, sprowadzała się w drugiej połowie XVII wieku do utożsamienia Sarmaty z katolikiem. Dodatkowych impulsów do takiej identyfikacji dostarczył dokonany wszak przez innowierców „potop” szwedzki oraz równolegle dwukrotne zagrożenie tureckie. Właśnie to legło u narodzin koncepcji przedmurza chrześcijańskiej Europy, którym miała być Rzeczpospolita, i ukształtowało mesjanizm szlachty polskiej (widoczny np. w twórczości Wacława Potockiego i Wespazjana Kochowskiego). Wracający spod Wiednia król Jan III Sobieski uosabiał właśnie cechy, które przypisywano w tym czasie Sarmatom.


Wojny XVII wieku, świadczące o zagrożeniu ze strony obcych, przyczyniły się do narastania postaw ksenofobicznych, pierwotnie obcych sarmatyzmowi. Jak nieraz bywa, niechęć do cudzoziemców rosła w miarę zmniejszania się kontaktów z nimi, a pod tym względem wiek XVII przyniósł wydatne ograniczenie liczby podróży na zachód Europy w celach edukacyjnych lub poznawczych. Natomiast kontakty z cudzoziemcami napływającymi do Rzeczypospolitej miały przez dłuższy czas przeważnie charakter walki.

Z biegiem lat w ideologii sarmackiej pojawiły się akcenty pacyfistyczne. W XVIII wieku szlachta sprzeciwiała się powiększeniu wojska także z przekonania, iż słabość państwa stanowi gwarancję jego dalszego istnienia, dla którego decydujący jest fakt, że Rzeczpospolita nikomu nie przeszkadza i nikomu nie zagraża.

Sarmatyzm gloryfikował swojskość, a zwłaszcza szlachecką prowincję. Właśnie wieś, w której po trudach walki o Ojczyznę odpoczywał szlachcic, stanowiła jego naturalne środowisko, wysławiane przez nader licznych poetów od Odrodzenia do Oświecenia. Rozrzucenie szlachty po wielkich obszarach wiejskich warunkowało sarmackie poglądy polityczne, w myśl których każdy dwór (nie mówiąc już o magnackich pałacach i zamkach) wraz z przynależnymi dobrami ziemskimi tworzył zamknięty układ zależności ekonomicznych i społecznych, nieprzenikniony dla wpływów administracji państwowej.

Autonomia szlacheckiego dworu zaowocowała z jednej strony doktryną egalitaryzmu szlacheckiego, z drugiej – sprzyjała wzrostowi znaczenia sejmików szlacheckich, jako tych zgromadzeń, na których brać szlachecka in corpore mogła zająć stanowisko w najważniejszych sprawach państwa (jeden z XVII-wiecznych publicystów nazwał sejmiki, sejmy, rokosze, zjazdy, legacje, wojny itp. „kościołami cnoty obywatelskiej”).

W ten sposób najpełniej realizowała się zasada demokracji szlacheckiej, obejmującej liczną jak na ówczesne (a nawet i XIX-wieczne) standardy, gdyż szacowaną na 7 do 10% ogółu ludności, szlachtę. Postępujący kosztem sejmu wzrost znaczenia sejmików, przy równoczesnym uwiądzie władz wykonawczych Rzeczypospolitej, skłonił historyka Bogusława Leśnodorskiego do ukucia terminu „decentralizacja suwerenności” na określenie najważniejszego procesu ustrojowego Rzeczypospolitej końca XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Najistotniejsze decyzje w państwie, zamiast jego najwyższych organów, podejmowały bowiem sejmiki w powiatach, ziemiach i województwach. Otóż decentralizacja ta, jakkolwiek dziś widzimy jej karykaturalność, stanowiła w istocie konsekwencję najważniejszych tez ideologii sarmackiej. Nadmieńmy, że walnie przyczyniła się do ograniczenia horyzontów umysłowych przeciętnego szlachcica do własnego partykularza.


Przeciwieństwem szlacheckiej prowincji było miasto. Co prawda w grę wchodził tu zarówno czynnik przestrzenno-demograficzny (skupienie znacznej liczby ludności na małym obszarze), jak społeczny (korporacyjna organizacja miasta średniowiecznego i wczesnonowożytnego). Jednak odmienność ta, za którą iść mogły i szły inne ideały oraz styl życia, nie raziła tak bardzo, gdyż rozmiary większości miast w Rzeczypospolitej były niewielkie, a miejskie życie nie różniło się wiele od życia na wsi. Co najmniej równie ważną rolę w kształtowaniu szlacheckiego poczucia odrębności w stosunku do miast odegrała obawa braci herbowej przed królem i próbami wprowadzenia absolutum dominium, o które podejrzewano wszystkich wybitniejszych władców. Świadczy o tym także sarmacki katalog cech idealnego monarchy (łagodność, ludzkość, sprawiedliwość, szczodrość, ochrona swobód i wolności szlacheckich).

Miasto redukowało się więc często do stolicy – siedziby władcy, a polityczna treść sarmackiej pochwały prowincji – do republikańskiej obawy przed monarchistycznymi tendencjami króla. Hamowaniu tych ostatnich służyć miał cały szereg instytucji prawnych, cieszących się poparciem Sarmatów – od senatorów-rezydentów, mających w stolicy dozorować poczynania władcy, poprzez liberum veto, które według ideologów miało stanowić zaporę dla korupcji uprawianej przez dwór monarszy, aż do omnipotencji sejmików.

Uwagi powyższe wskazują na znamienny i częsty rozbrat między ideologią a rzeczywistością społeczną. Sarmatyzm gloryfikował rycerskie cechy szlachty akurat wtedy, gdy w skali masowej osiadła ona na roli porzuciwszy rycerskie rzemiosło. Republikańskie akcenty sarmackiej myśli politycznej wzmagały się, mimo że stanowisko króla w Rzeczypospolitej słabło i – obiektywnie biorąc – coraz bardziej nikłe były szanse na monarchiczny zamach stanu. W miarę upływu czasu szlacheccy ideologowie skłonni byli uznawać za naruszenie status quo nawet najbardziej niewinne posunięcia władcy. Zamykali przy tym oczy na odwrotną tendencję rozwojową w krajach ościennych, gdzie budowa absolutyzmu prowadziła do wrostu pozycji władcy, a wraz z nią i siły państwa.


Szlachecka megalomania narastała wraz z upadkiem znaczenia Rzeczypospolitej w Europie, a także ze spadkiem w kraju poziomu nauki i edukacji (przynajmniej na szczeblu wyższym). Postawy ksenofobiczne – jak wspomniano – rozprzestrzeniły się w okresie zawężenia kontaktów zagranicznych polskiej szlachty. Przykłady można mnożyć. Przekonują one, że w miarę upływu czasu sarmatyzm, pierwotnie ideologia średniej szlachty świadomie i kompetentnie korzystającej z prerogatyw demokracji szlacheckiej, którą uzasadniał, stawał się skostniałym systemem przekonań legitymującym anachroniczny system społeczny i polityczny. Równocześnie bowiem szlachta, której przybywało, różnicowała się coraz bardziej, własność ziemska koncentrowała się w rękach magnaterii, która także podejmowała wszystkie ważne decyzje. Sarmatyzm służył obecnie jako uzasadnienie dla tych zmian.

Umiłowanie koni w Polsce wywodzi się z naszych wielowiekowych tradycji kawaleryjskich. Oprócz hodowli rasowych arabów w słynnej stadninie w Janowie Podlaskim kultywowane są zwyczaje jazdy konnej i powożenia zaprzęgami

Sarmatyzm to także styl życia, a więc moda, obyczajowość, sztuka użytkowa, kultura dnia codziennego. Właśnie tak rozumiany sarmatyzm okazał się najbardziej pociągający dla współczesnych. Szlachecki strój, żupany, kontusze, słynne pasy słuckie, broń, rzędy końskie, wyposażenie wnętrz mieszkalnych (kobierce, gobeliny) zrobiły furorę nie tylko na ziemiach Rzeczypospolitej. Unikalną specjalnością kultury sarmackiej był szlachecki portret trumienny zachowany do dziś w niektórych kościołach i zasobniejszych muzeach. Obyczajowość sarmacka, poza polowaniami, zajazdami, kuligami, pojedynkami itp., szczególnie silnie odcisnęła się na oryginalnej „swadzie” (retoryce) staropolskiej i ceremoniale pogrzebowym (pompa funebris).

Fascynacja Orientem w istocie stanowiła tylko jeden ze składników synkretycznej kultury sarmackiej, łączącej w sobie pierwiastki Wschodu i Zachodu, Północy i Południa. Z tego względu zainteresowanie Wschodem miało w Rzeczypospolitej inny charakter niż na zachodzie Europy. Tam bowiem kultura Orientu dostarczała raczej ciekawostek, podczas gdy w Rzeczypospolitej – jednego ze składników nowej jakości. Sarmatyzm spełniał również rolę przekaźnika dorobku różnych kultur; zapewne dlatego był tak atrakcyjny dla mieszkańców obszaru znacznie szerszego niż Rzeczpospolita. Ocenia się, że jego wpływy rozciągały się na Mołdawię, Wołoszczyznę, częściowo Siedmiogród, Moskwę w XVII wieku, Inflanty i Kurlandię, Prusy Wschodnie, a także na Śląsk i Pomorze Środkowe. Tak szerokie rozpowszechnienie sarmackiego stylu życia oznacza, że akceptowały go grupy ludności dalekie od zachwalanego przez sarmacką ideologię idealnego wizerunku szlachcica-Polaka-katolika.

Również w przestrzeni społecznej wpływy sarmatyzmu były znacznie szersze, niż by na to zdawała się wskazywać oparta na szlacheckim ekskluzywizmie ideologia. Znaczna część mieszczaństwa, nie należąca do szlachty część wojskowych, służby magnackiej i szlacheckiej, a także górna warstwa Żydów hołdowały (o ile stać je było na to) gustom sarmackim. Jeśli chodzi o chłopstwo, to wciąż trwa dyskusja, na ile kultura szlachecka i ludowa rozwijały się niezależnie, na ile zaś wpływały na siebie wzajemnie. Gdyby przyjąć tę drugą możliwość, krąg oddziaływania sarmatyzmu jeszcze bardziej rozszerzyłby się. Tak czy inaczej okazuje się, że sarmatyzm wpływał także na te warstwy społeczne, które w myśl jego własnej ideologii powinny stać poza nawiasem sarmackiej komitywy. Rzecz to zrozumiała, chociażby z tego powodu, że do sarmatyzmu, jako do kultury warstwy wyższej, aspirowali pragnący awansować nie-szlachcice.


Chociaż sarmatyzm rozumiany jako mit o początku datuje się od XV, a jako ideologia – od XVI wieku, to jednak jego apogeum przypada na okres baroku. Powstaje pytanie o wzajemny stosunek tych dwóch pojęć. Jak wiadomo nazwa „barok” wywodzi się z dziedziny sztuk plastycznych, skąd z opóźnieniem przeniesiono ją do historii literatury. Oznacza zarówno prąd w sztuce, jak i epokę w dziejach kultury. Zdaniem historyka Janusza Tazbira, który zastanawiał się nad tą kwestią, barok dostarczał metod i konwencji wzorowanych na dziełach sztuki w innych krajach. Natomiast treści, które wypowiadano za pomocą tego szczególnego języka, wynikały ze specyfiki Rzeczypospolitej i odpowiadały głównym nurtom sarmatyzmu. Jeśli wrócić teraz do postawionego na wstępie pytania: czym jest sarmatyzm? – wypadnie zgodzić się z historykiem literatury Januszem Maciejewskim, iż najbardziej odpowiednim terminem dla określenia tak zróżnicowanego zjawiska jest pojęcie formacji kulturowej.

Wraz z końcem XVIII wieku następuje powolny odwrót sarmatyzmu. Z sarmackim mitem o początku rozprawiło się dokumentnie Oświecenie, którego luminarze zaproponowali kilka innych, mniej egzotycznych koncepcji, wyjaśniających pochodzenie Polaków i – szerzej – Słowian. Jeśli chodzi o sarmacką ideologię, to przebieg wypadków wykazał fatalny wpływ (jej części politycznej i ustrojowej) na losy Rzeczypospolitej. Inna rzecz, czy fakt ten powszechnie sobie uświadamiano. Dłużej przetrwały te nurty ideologii sarmackiej, które uzasadniały uprzywilejowane stanowisko społeczne szlachty, zwłaszcza wobec chłopów. Rysy ksenofobiczne sarmatyzmu, osłabione przez kosmopolityczne Oświecenie, doznały wzmocnienia najpierw na skutek upadku państwa, później zaś – jeszcze wyraźniej – w rezultacie walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku i następujących po nich represji. Cierpienia narodowe wzmocniły sarmacką megalomanię, co zostało szczegółowo opisane przez badaczy literatury romantycznej.


To właśnie pisarstwo postawiło na nowo koncepcję Polski jako przedmurza chrześcijaństwa oraz jej mesjanizmu. Nie trzeba dodawać, że pisarze romantyczni z sentymentem odnosili się do sarmatyzmu, traktując go jako skarbnicę tradycyjnych wartości i obyczajów. Włączenie dawnych ziem polskich do Rosji (a także, choć w mniejszym stopniu, do Austrii) otworzyło nową perspektywę przed sarmackim umiłowaniem Orientu. Podróże na Krym i dalej jeszcze na wschód (Adam Mickiewicz, Jan Potocki), fascynacja kulturą i przyrodą Wschodu (Wacław S. Rzewuski) świadczą o realizowaniu w nowych warunkach starych upodobań. I jakkolwiek trudno wszystkich tu wymienionych uznać za dziedziców sarmatyzmu, to jednak trzeba pamiętać, iż za tymi najsłynniejszymi szli także inni.

Z kolei ingerencja administracji zaborców w życie dworów i majątków szlacheckich, choć w różnym stopniu nasilona w poszczególnych częściach ziem polskich, była znacznie bardziej intensywna niż za I Rzeczypospolitej. Ograniczała więc autonomię szlachty w jej dobrach. Mimo to swojskość, prowincjonalizm, obyczajowość, styl życia i bycia, elementy kultury materialnej czy wręcz mody stanowiły te dziedziny, w których sarmatyzm przetrwał najdłużej.

Jeśli zgodzimy się na przyjęcie połowy XIX wieku jako umownego kresu sarmatyzmu, to trzeba poczynić dwa zastrzeżenia. W dworach, którym udało się przetrwać szok uwłaszczenia chłopów, w omawianych tu sferach życia w istocie niewiele się zmieniło. Świadczy o tym chociażby Przedwiośnie Stefana Żeromskiego czy piękna, ostatnia książka Stefana Kieniewicza Dereszewicze 1863 oraz wiele innych tytułów. Przymusowa rezygnacja z pańszczyzny i oparcie gospodarowania na pracy najemnej w minimalnym stopniu wpływały na te rysy sarmackie, które jeszcze przetrwały, w tym także na charakterystyczne, nieco irracjonalne (gdyż nie dające się w zupełności objaśnić ani różnicą majątku, ani wykształcenia) poczucie wyższości wobec chłopstwa. O ile oczywiście próba gospodarowania na nowych zasadach się powiodła… W przypadku fiaska na porządku dnia stawał wyjazd do miasta z poczuciem deklasacji. Tym samym duże miasto, pierwotnie żywioł obcy Sarmatom, musiał zostać przez ich spadkobierców z konieczności „oswojony”. Dokonywało się to albo przez podjęcie zajęć typowo mieszczańskich i na ogół stopniowe wejście w kulturę tymczasem rozbudowanych miast, albo przez kultywowanie reliktów sarmatyzmu przez inteligencję pochodzenia szlacheckiego.


W ten sposób znaleźliśmy się na gruncie dyskusji o genezie polskiej inteligencji. Wiadomo obecnie, że głośne tuż po ostatniej wojnie tezy socjologa Józefa Chałasińskiego, który powstanie inteligencji wiązał z napływem do miast zdeklasowanej szlachty po 1864 roku i oskarżał ją o przeniesienie do nowego środowiska najgorszych cech szlacheckich, nie całkiem odpowiadają rzeczywistości historycznej. Wprawdzie dzięki badaniom w minionym ćwierćwieczu Ryszardy Czepulis-Rastenis i jej zespołu widzimy dziś genezę inteligencji polskiej jako proces dużo dłuższy i znacznie bardziej różnorodny, niż chciałby to widzieć Chałasiński, przecież nie ulega wątpliwości, że jeśli w którejś warstwie w końcu XIX i w XX wieku upatrywać nosiciela cech sarmackich, to jest nim przede wszystkim inteligencja.

Historycy obliczyli, że wśród ludzi pióra w dwudziestoleciu międzywojennym aż 1/3 przyznawała się do rodowodu ziemiańskiego. Wydaje się więc zrozumiałe, że właśnie oni, obok właściwych ziemian (ok. 0.3% społeczeństwa), decydowali o kultywowaniu reliktów sarmatyzmu. Nie chodzi przy tym o żywy, w omawianym okresie, folklor heraldyczny i genealogiczny, nad którym łamali ręce prawdziwi znawcy tych dyscyplin, ani o zniesione konstytucją marcową (1921) tytuły rodowe. Mowa tu raczej o dworkowym stylu zabudowy, polowaniach, stroju sportowo-myśliwskim, jeździe konnej, Polskim Kodeksie Honorowym Władysława Boziewicza, a także wywodzących się z tradycji sarmackiej cechach osobowych, mentalności i stylu życia. Takie nawiązania do szlacheckiej przeszłości były wśród inteligencji powszechne i nie zależały od politycznej przynależności: dotyczyły zarówno socjalistów i piłsudczyków, jak również endeków oraz konserwatystów.

Wielu kupujących na wszystkich bazarach staroci poszukuje przedmiotów, które mogłyby świadczyć o długiej metryce i świetności własnego rodu. Na zdjęciu jarmark wokół krakowskich Sukiennic

Jeśli pominąć komunistyczny margines oraz partie mniejszości narodowych, to prawdziwa linia podziału pod względem stosunku do tradycji szlacheckich biegła między partiami chłopskimi i ich sympatykami (jak wspomniany wyżej J. Chałasiński) a całą resztą. Rzecz to zrozumiała, skoro właśnie tę resztę przede wszystkim zasilała postszlachecka inteligencja. Tym łatwiej było jej porozumieć się z arystokracją (zjazd w Nieświeżu – spotkanie Józefa Piłsudskiego z posiadaczami największych majątków ziemskich). Stwierdzono ponadto, że w ówczesnych badaniach społecznego prestiżu pierwsze miejsce zajmowali ziemianie, wyprzedzając między innymi kapitalistów oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Jeśli wziąć to pod uwagę, zrozumiałe się staje, że tworząc związek osadników na niepewnych politycznie Kresach Wschodnich nazwano go Związkiem Szlachty Zagrodowej, odwołując się w większym stopniu do pewnej mitologii niż do rzeczywiście świadomej swych korzeni szlachty zagrodowej. Podobnie, nie można się dziwić powodzeniu najbardziej popularnej literatury osadzonej w realiach ziemiańskich lub wręcz arystokratycznych, ze słynną Trędowatą Heleny Mniszkówny na czele (20 wydań!). Wciąż bowiem jeszcze marzenia szerokich kręgów społecznych, nie mających nic wspólnego z rodowodem szlacheckim, ogniskował klejnot, dwór i majątek ziemiański.


Wydaje się, że nie II wojna światowa, mimo wielkich strat, jakie zadała postszlacheckiej inteligencji i ziemiaństwu, lecz powojenny dekret o reformie rolnej i jego jakże często nazbyt skrupulatna realizacja przypieczętowały los tych pozostałości sarmatyzmu, o których wspominałem. Niebłahą rolę odegrały też represje z lat czterdziestych i pięćdziesiątych oraz planowa wymiana kadr kierowniczych w gospodarce i życiu społecznym, nader często sprzeczna z wymogiem efektywności, by nie rzec – ze zdrowym rozsądkiem.

Obie te akcje w ogromnej części wymierzone były w ziemian i w „starą” inteligencję. Ideologicznie motywowane represje doprowadziły do zniszczenia także sarmackich „miejsc na ziemi”, owych dworów, dworków i pałaców, w których jeszcze przed 1939 rokiem kultywowano dawne tradycje. Jednak – jak pięknie pisał Emanuel Mateusz Rostworowski w Popiołach i korzeniach – […] pozostali ludzie, którzy poddani próbie charakterów zostali zdani na swoje człowieczeństwo nie podparte rusztowaniem społecznej kondycji. […] runięcie rusztowania spowodowało zarówno ludzkie ruiny, jak i wyzwolenie twórczych sił jednostek, które, rzucone na głęboką wodę, odkryły w sobie powołania i talenty, może nieraz skrępowane w ciepłych i ciasnych powijakach szlachecko-ziemiańskiego bytowania.

Równocześnie tradycje szlacheckie, traktowane jako zakazany owoc, gdyż były przez co najmniej dwa dziesięciolecia spotwarzane w oficjalnej historiografii, stały się przedmiotem zainteresowania szerszych kręgów, w przeważającej części nie mających żadnych związków z ziemiaństwem i postszlachecką inteligencją. Podobnie jak inne epizody dziejów ojczystych były one przedmiotem rewindykacji ze strony społeczeństwa. Książki poświęcone obyczajowi szlacheckiemu oraz życiu codziennemu magnaterii, na równi z biografiami najwybitniejszych postaci wywodzących się z tych warstw, raz po raz stawały się bestsellerami. Wielką rolę odegrał też film, z ekranizacjami Trylogii Henryka Sienkiewicza na czele. Najwyraźniej społeczeństwo, w którym przed II wojną światową – według kapitalnej obserwacji Romana Zimanda – 2/3 ludności mówiło sobie przez „wy”, a po wojnie prawie 100% używa formy „pan”, uznało tradycje szlacheckie za własne.


To samo zjawisko (bo przecież nie popyt ze strony byłych ziemian) tłumaczy ustawiczne zapotrzebowanie na herbarze, niezależnie od ich faktycznej wartości, a nawet (w dobie realnego socjalizmu!) na podrabiane wywody genealogiczne i nie zawsze uprawnione sygnety herbowe. Wykorzenione społeczeństwo, pragnąc w kimś z przeszłości uplasować swą potrzebę ciągłości historycznej, wybrało – co zrozumiałe – warstwę dominującą, głośną, opromienioną tryumfami, a przy tym barwną i niepokorną.

Tendencję tę władze w latach siedemdziesiątych próbowały rozmyć w niemalże oficjalnie promowanej „modzie retro”, dziwnym tworze łączącym elementy mieszczańskiej secesji, typowego wyposażenia szlacheckiego dworku i nieokreślonego stylistycznie bezguścia.

Zmiany społeczne po 1945 roku spowodowały, że reliktów sarmatyzmu szukać można już chyba wyłącznie w cechach osobowych Polaków, w obyczajowości, być może w charakterze narodowym. Umiłowanie wystawnego trybu życia często ponad stan, pieniactwo, upodobanie do podkreślania swego miejsca w hierarchii społecznej (szczególna rola tytułów naukowych), rozbudzony indywidualizm, pijaństwo, nadmierne przekonanie o własnej wartości [patrz: „WiŻ” nr 4/1996], zachowania ksenofobiczne pomieszane z przejawami megalomanii narodowej, to najważniejsze elementy spadku po sarmatyzmie. Cechy te charakteryzowały i w części nadal charakteryzują nie tylko te wąskie grupy, które mogą przyznawać się do (coraz odleglejszej w czasie) genealogii szlacheckiej, lecz ogół społeczeństwa. Być może na tym polegał spóźniony tryumf sarmatyzmu w dobie realnego socjalizmu.

Ostatnie lata w omawianej tu dziedzinie przyniosły więcej normalności. Przede wszystkim bohaterem masowej wyobraźni stał się biznesmen, wyposażony w typowe cnoty mieszczańskie, a nie szlacheckie. Fakt ten pociągnął za sobą odmienne ukierunkowanie funkcjonujących w społeczeństwie snobizmów. Wzorzec ten upowszechnia się w coraz szerszych kręgach społeczeństwa. Z drugiej strony ostatecznie zdjęte zostało odium z dawnych ziemian, z których najbardziej prężni i zamożni urządzają nawet zjazdy familijne. Czy i w jakim stopniu ich uczestnicy reprezentują tradycje sarmackie, pozostaje do zbadania, choć wydaje się, że w niewielkim. Mimo niejakiego szumu propagandowego wydarzenia takie schodzą jednak do właściwej im rangi ciekawostek. Zarówno w literaturze pięknej, jak w filmie i telewizji, przeszłość wyraźnie zeszła na drugi plan, wyparta przez współczesną problematykę egzystencjalną. Ponadto zunifikowana w skali globalnej kultura masowa nie pozostawia marginesu dla takich osobliwości, jak polskie relikty sarmatyzmu. Czyżby więc miało się okazać, że opóźnianą przez zawirowania historii modernizację mentalności Polacy przeżywają dopiero teraz? I czy w toku obecnych zmian ostatecznie rozstaną się z reliktami sarmatyzmu?

Dr ŁUKASZ KĄDZIELA pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuł pochodzi z „Wiedzy i Życia” nr 5/1996

Szczęśliwa Sarmacja od Bałtyku po Morze Czarne

– opowieść o poszukiwaniu własnej drogi

21.IV 2009

Dalej bracia do bułata

wszak nam dzisiaj tylko żyć

pokażemy że sarmata

umie jeszcze wolnym być

pieśń z XIX w.

Aby zrozumieć wydarzenia XVII stulecia trzeba co nieco wiedzieć o tym niezwykłym zjawisku jakim jest sarmatyzm. Klasyfikowany jest on jako formacja kulturowa, jako nurt myślowy, jako pogląd na świat, styl bycia, jako ideologia… Na przestrzeni wieków podejście do sarmatyzmu diametralnie się zmieniało, od sympatii do skrajnej wrogości. Jednak koncepcja sarmatyzmu była swoistego rodzaju fenomenem na skalę światową – połączeniem tego co niemożliwe – zachodnich wartości z niektórymi wschodnimi formami, a jednocześnie stworzeniem zupełnie nowych zasad życia publicznego. Nie obyło się też bez paradoksów…

Europa szuka własnej tożsamości

Europa wkraczająca w okres renesansu ponownie szukała swoich korzeni. Czas papieskiego lub cesarskiego uniwersalizmu dobiegał końca i choć Europa nigdy nie była w praktyce „republiką chrześcijańską” to jednak owe pojęcie miało doniosłe znaczenie w polityce średniowiecznych monarchów. Od XIV – XV stulecia poszczególne państwa coraz większą wagę przywiązywały do tego co je od siebie różni a nie co je łączy. Język narodowy zaczynał dominować z początku w literaturze, potem w kancelariach i urzędach. Odrodzenie idei antycznych sprawiło, że całe narody czuły potrzebę odnalezienia (a raczej stworzenia sobie) starożytnej genealogii. We Francji rodził się frankogallikanizm, odcinający się od pobratymstwa z Niemcami, w Niemczech teutonizm eksponujący dawną historię Wandalów i Sasów, w Szwecji nordyzm podkreślający ekspansywność wojowniczych Gotów. Nie trzeba wspominać, że mieszkańcy Italii czuli się spadkobiercami starożytnych Rzymian i nawet Osmanowie po zdobyciu Konstantynopola nawiązywali do odnowienia starożytnego imperium pod ich panowaniem.

Jakich przodków mieli sobie znaleźć mieszkańcy Europy – a więc również chrześcijanie partycypujący w dziedzictwie cywilizacji łacińskiej – żyjący na peryferiach świata znanego starożytnym?

Dworek polski

Idylla Sarmacji

Francuski kronikarz z X wieku określał Słowian mianem Sarmatów, ale społeczność odrodzenia sięgała do dawniejszych czasów i opublikowane w 1475 roku dzieło starożytnego geografa Ptolemeusza było jedną z głównych inspiracji. W swojej Cosmographii dzielił on Sarmację na dwie części – europejską i azjatycką i ten podział był znany braci szlacheckiej.

Można powiedzieć, że termin Sarmacja był XVI wiecznym odpowiednikiem pojęcia „Europa Wschodnia” gdyż Maciej z Miechowa w swoim sztandarowym dziele Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana jako Sarmację Europejską rozumiał całą monarchię Jagiellonów, oraz Moskwę zaś ziemię Tatarów pojmuje jako Sarmację Azjatycką. Dantyszek i Decjusz zawężali znaczenie tego pojęcia do monarchii Zygmunta I lub nawet do samego Królestwa Polskiego. Kronika Bielskiego i Kromera stawia już jasno tezę, że ludy słowiańskie pochodzą właśnie od Sarmatów – wojowniczych ludów koczowniczych i świetnych jeźdźców, z którymi (podług ówczesnej wiedzy) nawet Rzymianie nie potrafili wygrać.

Czym dla Rzeczypospolitej był sarmatyzm?

Tak przez XVI stulecie rodził się mit sarmatyzmu – utarty wzorzec zachowań dla „Polaków”, czy właściwie szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dzieje tego mitu są jednak zastanawiające skoro prawzorem byli krwawi wojownicy, zaś ich rzekomi protoplaści są uwielbiającymi sielskie życie ziemianami. Mit ten jednak stał się fundamentem świadomości obywatelskiej. Dlaczego? W obrębie narodu politycznego (szlachty) byli ludzie biedniejsi od chłopów (gołota) lub bogatsi od Książąt Rzeszy (królewięta), w obrębie zaś nawet tej samej warstwy byli katolicy, luteranie, kalwini, prawosławni i nawet arianie, a w obrębie tej samej religii niekiedy różne pochodzenie etniczne i różne języki (polski, ruski, niemiecki, ormiański, tatarski). Cóż więc spajało tę nieprawdopodobnie różnorodną mozaikę religii, języków, grup etnicznych?  Sarmatyzm pełnił rolę ideologii państwowej i społecznej, scalał państwo i budował tożsamość obywateli Rzeczypospolitej. Tak różnorodne społeczeństwo potrzebowało spoiwa i jak się okazało sarmatyzm idealnie się do tego nadawał. Warto przy tym podkreślić, że ideologia ta nie była w żaden sposób narzucana, ale będąc ideologią tolerancyjną i otwartą na różne wzorce (włoskie, niemieckie, francuskie, tureckie) nie wymagała wyrzekania się swojej tożsamości, ale ja uzupełniała. W Polsce wielu zasłużonych obcokrajowców zdobywało indygenaty, nie musieli się wyrzekać przy tym swojej kultury narodowej, choć z biegiem czasu dobrowolnie się polonizowali…

Jak tu rozumieć nowożytnych Sarmatów – obrońców chrześcijaństwa przed zalewem Muzułmanów z Azji, prześcigających się w zewnętrznym do nich upodabnianiu – noszących krzywe jak półksiężyc szable, pełne ornamentów pasy kontuszowe i uwielbiających sukna z Bakczysaraju czy Stambułu? Jak rozumieć kulturę jednocześnie synkretyczną, a więc otwartą, którą cechuje megalomania, ale nierzadko niechęć do nowości i do cudzoziemców? Te paradoksy, czy raczej sprzeczności są wyrazem epoki, na którą przypada apogeum sarmatyzmu – baroku. Węgierski badacz Andre Angyal określa sarmatyzm słowiańskim barokiem. Pamiętajmy jednak, że sarmatyzm świadomie przynależał do cywilizacji łacińskiej! W szkołach uczono się na klasykach literatury starożytnego Rzymu (w oryginale! A na czym uczy się współczesna młodzież?), odwołowywano się do wartości chrześcijańskich, nawiązywano do tradycji chrześcijańskiej Europy. Sarmatyzm nie wykluczał nas z dziedzictwa Europy lecz starał się wnieść do niej nowe wartości (prawdziwą tolerancję, pojęcie wolności jednostki itp.).

Order Orła Białego

Historiozofia sarmatyzmu

Pewne aspekty naszego życia są dla nas tak oczywiste, że nie zdajemy sobie z nich sprawy. Któż dziś zaprzeczy, że czas płynie, nie da się go zawrócić a z każdym minionym odcinkiem czasu możemy mówić o jakimś postępie? Tymczasem w Chinach ludzie nie liczą lat, bowiem dla nich wszystko się cyklicznie powtarza, podobnie jest u hindusów i było tak u starożytnych Greków, czego wyrazem był mit o Kronosie, który strącił swego ojca z piedestału sam zaś został strącony z niego przez swojego syna.

Nowożytni Sarmaci wierzyli, że ich złoty wiek, czas największej świetności już minął, wszystkim (sarmatom oczywiście) żyło się dobrze, a ich ojczyzna przeżywała okres największej świetności – a to wszystko dzięki pierwotnym cnotom – umiłowaniu ojczyzny, równości szlacheckiej, odwadze itp. Kiedy miał miejsce ten najlepszy dla ojczyzny czas? Cóż, każde pokolenie idealizowało przeszłość i tak dla XVIII wiecznej szlachty były to czasy saskie, poddani Wettinów wzdychali za Sobieskim, za Sobieskiego wychwalano początek stulecia, a w XVI wieku czas fikcyjnego „rokoszu gliniańskiego”, kiedy to szlachta miała stawić opór Ludwikowi Węgierskiemu. Z biegiem czasu nie dokonywał się zatem postęp, ale regres. Dopiero XVIII wiek przyniósł ludzkości pojęcie „postępu”. Można powiedzieć, żę walka ideologiczna się zaostrzyła gdy światopoglądy zaczęto postrzegać w kategorii tych „postępowych” i tych „zacofanych”. Nic więc dziwnego, że filozofowie oświeceniowi (nie „oświeceni”!) wyjątkowo niechętnie postrzegali sarmatyzm (za wyjątkiem jednego może Rousseau), a za nimi przejęli to niektórzy rodzimi myśliciele zapatrzeni we wzorce z zewnątrz.

„Ciemna warcholska szlachta z XVII wieku”

Sarmatyzm nieodwołalnie wiązał się z wolnością, a nawet wolnościami. Niewiele wspólnego miała wolność Sarmatów nowożytnych ze starożytnymi, jednak rzekomi potomkowie lubili się do niej odwoływać. Sarmatyzm był podszyty wolnościami szlacheckimi i całym arsenałem przywilejów. Kiedy owe wolności ( a w szczególności źrenica tejże wolności – liberum veto) blokowały reformę państwa, albo paraliżowały sejm, kiedy monarchowie chcieli cokolwiek zmienić (postęp!) każdy prosty szlachcic umiał ripostować wykorzystując powszechnie znany argument: dawniej obywało się bez nowych praw, wystarczały tylko stare cnoty, lepiej więc zamiast wprowadzać reformy przywrócić dawne poczucie obowiązku i miłości ojczyzny. Paradoksem jest, że na bazie tej – zdawałoby się wstecznej – teorii wyrósł cały ruch egzekucyjny – najbardziej reformatorski program reformatorski który udało się w dużej mierze przeforsować! Postulaty ruchu egzekucyjnego były podparte wiarą, że dawniej tak właśnie musiało być. Należy zatem uważać nazywając ideologię sarmacką zacofanym nurtem myślowym, bowiem brak poczucia „postępowości” przynosił właśnie postęp prawdziwy!

Z sarmatyzmem łączył się też republikanizm szlachty – w myśl przysłowia: „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” szlachta dbała by nikt się nie wywyższał ponad swój stan – nawet król. Nie zgadzała się na tytuły książęce noszone przez niektórych magnatów – poza tymi uznanymi w akcie unii lubelskiej. Nie godziła się szlachta na order wprowadzany przez króla Władysława by monarcha nie mógł nikogo wywyższać. Jednak sama uwielbiała każde wyróżnienie, choć w ramach własnego systemu wartości. Herby i tytułu, choćby niedające żadnej pragmatycznej korzyści nadawały splendor będący podstawową wartością szlacheckich wyobrażeń. Znana jest anegdota o Jędrzeju Szydłowskim, który klęcząc u stóp Zbawiciela pytał „Chryste Panie, czy kochasz mnie?” na co Pan Jezus odpowiedział: „A jakże, jaśnie wielmożny kanclerzu płocki, (…)kocham cię”. Powstała za czasów Zygmunta Augusta „Rzeczpospolita Babińska” wyśmiewała to umiłowanie godności nadając fikcyjne tytuły – hetmana Rzeczpospolitej Babińskiej największemu tchórzowi, sekretarza – analfabecie itp. Tylko króla nowego nie obrano w Babinie, a kiedy Zygmunt August spytał, czemuż nie wybierają monarchy usłyszał w odpowiedzi: Królujesz dobrze w Rzplitej, króluj i nam w Babinie! Wokół wszystkich herbów, klejnotów i rodowych pamiątek powstawał cały kult- szereg legend pielęgnowanych przez następne stulecia. Tytuły były tak ważne, że w pamiętnikach i diariuszach odnotowywano działalność ludzi nie wymieniając ich nazwisk lecz właśnie tytuły.


Chronologia sarmatyzmu

Mimo wzmianki o Sarmatach u Długosza sama ideologia powstaje w XVI wieku i rozwija się aż do początku następnego stulecia. Dla historyka sztuki Ignacego Chrzanowskiego okres najbardziej dynamicznego kształtowania się sarmatyzmu możemy zawrzeć mniej więcej od uchwalenia aktu konfederacji warszawskiej do rokoszu Zebrzydowskiego. Konfederacja Warszawska miała być wyrazem, ziszczeniem się jednej z cech ideologii sarmackiej – wolności sumienia, która była „integralnym składnikiem narodowej” kultury. Punktem zwrotnym , uznanym przez Chrzanowskiego za kres dynamiki sarmatyzmu jest rokosz Zebrzydowskiego. To wtedy miało dojść do przegranej…właściwie i szlachty i króla, wtedy miał nastąpić pat pomiędzy dwiema siłami próbującymi zmodernizować kraj – a z walki tych dwóch sejmujących stanów zwycięsko wyszła magnateria wygrywająca jedną stronę przeciw drugiej. Według Chrzanowskiego nastąpiło wtedy pewne zwichnięcie tej ideologii w której głównym komponentem miała być od tamtej pory „złota wolność”. Sam historyk sztuki przyznaje jednak, że także później istniały okresy szczególnie mocno rozwijającej się kultury sarmackiej. Te okresy, czy właściwie przebłyski – gdyż takie wrażenie odnosimy z lektury „Wędrówki po Sarmacji Europejskiej” – przypadają na wymieniony już rokosz Zebrzydowskiego, później na czasy Sobieskiego („sarmatyzm oświecony”)  a następnie – wbrew stereotypom –  na czasy saskie.

Sebastian Lubomirski

Sarmackie wyobrażenia o świecie

Kultura sarmacka stworzyła cały szereg wyobrażeń mistycznych, historiozoficznych i futurologicznych. Niekiedy wyobrażano sobie Polskę jako „ogromny obóz otoczony zewsząd nieprzyjaciółmi: Niemcami, Moskalami, Turkami, Tatarami i Wołochami”, albo też jako wyspę katolicyzmu na morzy heretyków i muzułmanów. Pojawia się tu słynne określenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako „antemurale christianitatis”, choć jak dowodzi Janusz Tazbir ów frazes powstał jako kontrargument na oskarżenia krzyżackie, że Polska wspiera pogańskich Litwinów a sama oddaje cześć bałwanom. Ówcześni Polacy wierzyli niejednokroć, że są narodem wybranym przez Boga podobnie jak Żydzi, lecz muszą uważać by nie skończyć jako wieczni exulowie – czyli ich starsi w wierze bracia. Czyżby proroctwo rozbiorów? Szczególnie w XVIII wieku utarło się przekonanie, że Rzeczpospolita jest tak Europie potrzebna, ustrój zaś tak doskonały, że wszelkie zmiany są burzeniem idealnego porządku, a trwanie w niezmienności zapewni państwu byt a społeczeństwu dobrobyt. Łączyło się to idealnie z doktryną spichlerza karmiącego Europę nadwiślańskim zbożem.

Nie tylko w wizjach politycznych pojawiały się sarmackie metafory – również postrzeganie świata magicznego i eschatologicznego było odbiciem sarmackiej codzienności. Diabeł nieraz był przedstawiany jako Niemiec, ale częściej Turek podgrzewający piekielne kotły.  Postacie pozytywne jak na przykład trzej królowie byli zaś ubierani w stroje podobne polskim (co też niekiedy przyjmowało się na zachodzie, choć bardziej jako wyraz egzotyki a nie uznania sarmackiej ideologii).

Do tego wstępnego, ogónego portretu sarmatyzmu należy dodać, że była to kultura atrakcyjna zarówno dla mieszkańców Rzeczypospolitej jak i jej sąsiadów. W zmodyfikowanej formie przekraczała ona także granice stanów objawiając się w mieszczańskich gmerkach jako odmianie szlacheckich herbów czy chłopskiej sukmanie jako uproszczonym kontuszu. Druga połowa siedemnastego wieku to szczyt ekspansji kutlry sarmackiej – polskie książki czytane powszechnie wśród bojarów czy carów Moskwy, bojarów i hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny, polska mowa obecna w niemieckojęzycznych Inflantach czy Prusach Książęcych a także w dużej mierze na Śląsku czy Pomorzu Zachodnim są tej ekspansji sarmatyzmu niezbitym dowodem. Była też przecież Rzeczpospolita schronieniem dla emigrantów politycznych – kniaziów z Rosji, całych rodzin z Mołdawii, szlachty z Prus Książęcych itp.

Apogeum sarmatyzmu

Nieprzypadkowo właśnie za Sobieskiego nastąpił największy rozkwit sarmatyzmu. Sam król nie stronił od mody sarmackiej, na Krymie utrzymywał posła, który oprócz wieści politycznych informował go o nowych trendach w modzie tatarsko – tureckiej. Od osoby króla zawsze emanowała moda i styl życia, zatem Sobieski znacznie przyczynił się do rozpowszechnienia mody sarmackiej. Dodatkowo wojny z Turcją  ułatwiły szlachcie kontakt z Orientem. Przed odsieczą wiedeńską Sobieski wspomniał, że „łatwo będzie w Polsce o tureckie konie” ale jak się okazało nie tylko konie ze wschodu napłynęły do Rzeczypospolitej. Rozmaite sukna, ozdoby i naczynia stały się polską specyfiką na skalę znacznie większą niż za poprzedników Jana Sobieskiego. Przeniesienie działań wojennych poza granicę kraju umożliwiło rozwój budownictwa, jak grzyby po deszczu wyrosły na terenie kraju nowe rezydencje magnackie w stylu nieco innym niż poprzednie – tak rodził się „sarmatyzm oświecony”, zjawisko niewytłumaczalne dla człowieka, którego wiedza opiera się na stereotypach…

Król August III w stroju polskim

Zmierzch sarmatyzmu

Samo pojęcie Sarmatyzm narodziło się dopiero w XVIII wieku kiedy to „oświeceni” chcieli wykpić stare obyczaje. Wtedy też starano się uwypuklić złe cechy sarmatów takie jak pijaństwo, awanturnictwo, dewocyjność czy nieokrzesanie, jednak w walce „wstecznego” sarmatyzmu z „postępowym” oświeceniem to raczej ci pierwsi wyszli zwycięsko. W XIX wieku to mit dobrego sarmaty zajmuje poczesne miejsce w szeregu narodowych sympatii, a w czasach kongresówki powstaje wśród romantyków cały nurt neosarmatyzmu. Paradoksalnie to prowincjonalne dworki chowające wiele rodzinnych pamiątek, pielęgnujące opowieści o przodkach i protoplastach rodu kultywują narodowe tradycje a oświeceni intelektualiści tacy jak Tadeusz Czacki czy Jan Potocki założyli, że rozpłynięcie się narodu polskiego w rosyjskim żywiole jest jedyną słuszną drogą. Znowu więc „postępowcy” nie zdali egzaminu?

Było coś faktycznie egzotycznego w sarmackich zwyczajach – tłuczenie kryształowych kielichów na własnej głowie na znak, że nikt już po tak godnym i szlachetnym gościu z tego naczynia napić się nie może, horrendalna wystawność czy wręcz marnotrawstwo budziły niechęć wśród XVIII wiecznych filozofów. Władysław Łoziński pisze o ubogim szlachcicu który utrzymywał sługę strojnego w srebrne kontusze i chodził z nim wpraszać się na byle posiłek bo samego go nie było stać na utrzymanie.

Podobnie słynny wjazd Ossolińskiego do Rzymu gdzie konie gubiły złote podkowy, czy kapiące od złota wjazdy triumfalne rujnujące magnatów sprawiają dziś wrażenie zbędnego przepychu, symbolizują dziś pychę i upadek państwa. Jak się jednak okazuje wiele stereotypów jest poddawane rewizji tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszej sarmackiej encyklopedii autorstwa Benedykta Chmielowskiego (Nowe Ateny). W tym dziele, tak często wyśmiewanym i wręcz używanym jako sztandar ciemnoty, pojawia się pierwsza w polskiej historiografii próba zestawienia różnych autorów, próba odkłamania sarmackiej mitologii i sporo krytycyzmu wobec innych historyków.

Dwór w Korzeniowie

Sarmatyzm dzisiaj

Jednak sarmatyzm wciąż jest okraszony rozległą warstą stereotypów – szczególnie w szkołach średnich uczymy się o sarmatyzmie z literatury… „oświeceniowej”! Jakiż obraz może nam wyjść z lektury przeciwników sarmatyzmu? Dlaczego przeciętny uczeń polskiej szkoły nie potrafi skojarzyć sarmatyzmu z niczym innym jak tylko z pijaństwem?

Spójrzmy jeszcze na polityczność sarmatów. Ile kubłów pomyj wylano na szlacheckie Liberum Veto, na rokosze szlacheckie i osławione „warcholstwo”? W historiografii niekiedy rozprawiano się z bracią szlachecką językiem podobnym do tego, którym tępiono podziemie antykomunistyczne po II wojnie światowej. Krótko i dosadnie czarną legendę sarmatyzmu obalił profesor Andrzej Sulima Kamiński (Uniwersytet Georgtown) na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego 25 III 2009r. Profesor Sulima Kamiński grzmiał w lokalu Koła Naukowego, że dojrzałości politycznej to my możemy się uczyć własnie od tej szlachty. Stwierdził, że my wszyscy, żyjący w Polsce, jesteśmy poddanymi a nie obywatelami własnego kraju. I tutaj warto myśl Profesora rozwinać – kto z nas wie dzisiaj na co idzie każda jego złotówka oddana fiskusowi? Czy sami wpływamy na gospodarowanie pieniędzmi podatników czy robi to za nas ktoś inny? Czy na bieżąco wpływamy na politykę własnego kraju czy tylko od czasu do czasu chodzimy do wyborów? To oczywiście pytania retoryczne – my dzisiaj nie posiadamy ani tej odpowiedzialności, ani kompetencji naszych przodków, właściwie w bardzo małym stopniu gospodarujemy własnym krajem. A dziwimy się szlachcie, że broniła własnych praw! Czy gdyby jakiejś grupie społecznej chciano odebrać prawa wyborcze, ta grupa by si.ę zbuntowała to dzisiaj nazwalibyśmy ich warchołami i ciemnotą? A przecież o swoje prawa walczyła szlachta – robiła to, o czym społeczeństwa Zachodu nie mogły pomarzyć. Trzeba jednak przyznać, że wydolność machiny państwowej kierowanej przez jej obywateli okazała się dalece mniej skuteczna niż zdyscyplinowane państwa militarno – fiskalne. Zachodni poddani przynosili swoim monarchom więcej podatków niż sarmaccy obywatele. Można też było ich dowolnie wcielać do wojska, wysyłać do innych krajów, wystawiać naprzeciw armatom wrogich armii. Czy jednak absolutystyczna Rzeczypospolita (oksymoron!) potrafiła by zwyciężyć trzy wzrastające imperia?

Jakub Augustyn Maciejewski

wielkisobieski@gmail.com

P.S. Przeczytawszy niniejszy esej można mieć poczucie niedosytu. Wypadałoby wspomnieć  jeszcze o postrzeganiu sarmatów przez społeczeństwa zachodnie, o porcelanowych figurkach saskich przedstawiających polską szlachtę, a znakomicie rozchodzących się po Europie, o portretach trumiennych, o zamiłowaniu do jazdy konnej, szerzej o tolerancji, ideach politycznych, o pamiętnikarstwie, nawet o wąsach! Nie mogąc tego rozległego tematu ogarnąć jednym tekstem gorąco zachęcam do samodzielnego wejścia w świat sarmatów (bez pośredników!). Lektura Benedykta Chmielowskiego, pamiętnikarzy staropolskich, listów Sobieskiego do Marysieńki, książki Jędrzeja Kitowicza, oglądanie obrazów z epoki – prawdziwy świat sarmatów zdaje się wyrastać ponad rzetelne opracowania naukowe i najbarwniejsze fikcje literackie.

http://wielkisobieski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1

Jan III Sobieski

Jeszcze o sarmatyzmie – dla równowagi

– fragment ze strony: http://www.hussar.com.pl/sarmatyzm

Sarmaci i Sarmatyzm

SARMATA ET CONSORTES

Kto to jest Sarmata?

Według szkolnego podręcznika mojej nastoletniej córeczki „Sarmata to przekonany o swojej wartości, zawadiacki i pewny siebie szlachcic”. Rozdział, w którym pada ta definicja, dotyczy polskiej kultury wieku siedemnastego, a zatytułowany jest (naprawdę!!!): „jedz, pij i popuszczaj pasa”.

Veto. To przecie pomieszanie z poplątaniem!

Przede wszystkim – nie mylmy „Sarmaty” z „sarmatyzmem”. Słowo „sarmatyzm” zostało ukute przez ludzi Oświecenia w wieku osiemnastym, po to, aby określić ich politycznych wrogów, czyli przeciwników reform projektowanych przez króla Stasia. To słowo miało więc znaczenie wąskie. Bo Oświeceni wcale nie pragnęli uderzać w szlachtę wieku siedemnastego, w całą staropolską tradycję! Niestety jednak efekt ich politycznej kampanii, wskutek której rozpropagował się termin „sarmatyzm”, okazał się właśnie taki. Na dłuższą metę uderzył (medialnie) w całą tradycję staropolską, do której sami Oświeceni byli bardzo przywiązani. I w ten sposób, wbrew woli twórców terminu, jego negatywne znaczenie rozszerzono na całą polską kulturę XVII i XVIII stulecia. Doszło do tego, że dzisiaj przeciętny polski uczeń i przeciętny polski nauczyciel skłonni są uważać, iż każdy, kto nazywał siebie „Sarmatą”, był przedstawicielem „sarmatyzmu”, czyli człowiekiem zacofanym pod każdym względem, na dodatek – jak w powyżej zacytowanej definicji – zabijaką dochodzącym swych racji na drodze zawadiackich kłótni. W takim razie cóż uczynić z ludźmi Oświecenia, którzy nazywali siebie samych Sarmatami? Cóż uczynić z Kochanowskim, który tegoż terminu używał? A co zrobić z sentymentalnym i bez wątpienia oświeconym poetą Franciszkiem Karpińskim, który przecież nie w czyim innym, tylko w swoim własnym imieniu napisał „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta”?

A zatem – z tymi Sarmatami i ich „sarmatyzmem” było inaczej, niż się potocznie sądzi.

Jak?

Wpierw spójrzmy na źródło terminu. Słowa „Sarmata” i „Sarmacja” pojawiły się w starożytności na określenie barbarzyńskiego, lecz walecznego ludu, który wedle ówczesnych geografów miał zamieszkiwać mniej więcej na terytorium dzisiejszej Słowiańszczyzny (nie wchodzę w szczegóły, bo bywało rozmaicie), który to teren nazwano Sarmacją. Następnie, już w średniowieczu, zauważono, że owa starożytna „Sarmacja” pokrywa się pod względem geograficznym z terytorium zajmowanym przez Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie (i nie tylko, ale jak już rzekłem, nie będę wchodził w szczegóły). Ponieważ zaś zarówno średniowieczni kronikarze, jak i renesansowi humaniści lubowali się w wynajdywaniu starożytnych przodków swoim narodom – przeto Francuzów wywiedziono od Trojan i Galów, Węgrów od Hunów, a Polaków – od Sarmatów. I dlatego też z początku ludzie uczeni, a potem także przeciętni szlachcice przyznawać się zaczęli do sarmackiego pochodzenia, a w każdym razie używać określenia „Sarmacja”, wówczas, gdy mieli szlachetnym, eleganckim terminem nazwać swoją ojczyznę. Zaczęli też używać miana „Sarmaci” dla nazwania samych siebie. Znów dodam: dla nazwania w sposób szlachetny. Na takiej samej zasadzie mówi się dziś: „Lechici”, „Lachy”. I zaraz wiadomo, o kogo chodzi, a użycie takich określeń nie oznacza wcale, że wierzy się w legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Aczkolwiek jest prawdą, że Polacy wieku siedemnastego traktowali legendę o swoim sarmackim pochodzeniu dość serio (swoją drogą współczesne badania udowodniły, że starożytni Sarmaci faktycznie przetoczyli się przez tereny dzisiejszej Polski!). Ale to szczegół. Bo nie ta legenda decydowała o „sarmackości” naszych przodków. To był tylko retoryczny dodatek do dawnej, polskiej kultury. Bo Sarmatą nie nazywano wcale tego, kto wierzy w nasze pochodzenie od Sarmatów.

Kogóż więc nazywano Sarmatą?

Ustalmy. Określenie „Sarmata” oznaczało przez trzy wieki, – od stulecia XVI do XVIII – obywatela Sarmacji, czyli Rzeczypospolitej, to znaczy – wielkiego mocarstwa, które niemal do końca XVII wieku, mimo potknięć i zagrożeń, rozdawało karty w polityce środkowoeuropejskiej na równi z Austrią i Szwecją (nie z Rosją, ani z Prusami, bo te się jeszcze nie liczyły).

Po drugie, trzeba przyjąć do wiadomości, że w tym wielkim państwie królowały – mimo jego wielonarodowości – polszczyzna, katolicyzm i łacina. Rządziła tym państwem – z czasem wprowadzając w nim nierząd, to prawda – głównie polskojęzyczna szlachta. Bowiem to szlachcice uważali się za właściwych obywateli i twórców państwa; wedle legendy oni tylko mieli pochodzić od Sarmatów. Faktem jest, że to oni powołali do życia bardzo ciekawy system polityczny: demokrację szlachecką. Powszechnie uważano, że jest ona odbiciem systemu dawnej, rzymskiej republiki. I jak tamten dawny, rzymski system – również i system polski nie sprawdził się na dłuższą metę. Tyle że na koniec w Rzymie zapanowała dyktatura cesarzy, a w Polsce i Litwie – anarchia. A jednak do czasu, to znaczy przez ponad stulecie, potęga Rzeczypospolitej Szlacheckiej stanowiła jawny dowód skuteczności tego systemu. I do czasu bywała w Europie chwalona i podziwiana.

Obywatele Sarmacji – przypominam znów: głównie „sarmacka” szlachta – stworzyli też oryginalną kulturę. Głównym polem ekspresji tej kultury był język polski i obyczaje; sztuki plastyczne i architektura szły nieco z tyłu (szlachcicowi nie wypadało się nimi parać), choć z czasem też osiągnęły odpowiedni poziom oryginalności. Tak więc głównie liryka i epika, mowy polityczne, gawęda, pamiętniki; tego rodzaju dzieła zapewniły polszczyźnie prawo obywatelstwa wśród tych języków europejskich, których użytkownicy mogli i mogą się nimi naprawdę chlubić. Zaś polski narodowy strój pozwalał na pierwszy rzut oka odróżnić Polaka od Włocha, Niemca, Francuza i Anglika. Co do architektury, rzeźby, malarstwa – tylko niektóre zjawiska na gruncie sarmackiej kultury można uznać za wybitne. Jeśli chodzi o portret trumienny i portret sarmacki, one akurat wybitnymi nie są – choć nie można im odmówić oryginalności. Natomiast na przykład wileńska szkoła architektury wieku XVIII nie tylko budzi podziw, nie tylko jest oryginalna i wielka, ale do dziś zaznacza na wielkich przestrzeniach Białorusi i Ukrainy dawny zasięg kultury łacińskiej, by nie rzec: europejskiej.

Ta oryginalna kultura dawała Polakom prawo do pełnoprawnego miejsca na mapie europejskiej christianitas. I tę właśnie kulturę możemy bez wahania nazwać sarmacką, ewentualnie sarmatyzmem, jeśli już koniecznie trzeba użyć tego słowa (pamiętając, że sarmatyzm bywa też definiowany inaczej, po pierwsze: jako zespół poglądów właściwych ludziom niechętnym wobec reform w wieku XVIII – o czym też mam swoje zdanie, ale w tej chwili nie warto na ten temat dyskutować; po drugie – jako prąd kulturowy wieku XVII, obejmujący szlachtę prowincjonalną, dumną ze swojej tradycyjnej kultury politycznej i również przeciwną reformom). Co do mnie, najchętniej wprowadziłbym termin „sarmackość”, jako nieobciążony negatywnymi konotacjami.

Dwór litewski w Burbiszkach

WAŻNA UWAGA KOŃCOWA

Na koniec podkreślę z całą mocą: proszę sobie nie wyobrażać, że dokonuję tu próby wykazania wyższości Sarmacji i sarmackości nad całym światem. Broń Boże, nie. Doskonale widzę ograniczenia Sarmacji i Sarmatów, którym nie wszystko (a raczej bardzo wiele) się nie udało.

Jednak ważne jest co innego. Ważne jest to, że bez Sarmatów i Sarmacji nie byłoby Polski i polskiej kultury. Że po prostu MY WCIĄŻ JESTEŚMY SARMATAMI. Sarmaci mieli strony białe i czarne; możemy się spierać, które z tych stron przeważały – to zupełnie inna kwestia. Niezależnie od odpowiedzi pozostaje faktem, że wypracowana przez Sarmatów kultura (sarmacka, czy jak ją tam zwać) stała się jedyną wspólną tradycją wszystkich Polaków. Dopiero potem, w wieku XIX dołączyły inne tradycje: mieszczańska, inteligencka, chłopska, żydowska etc. etc. – ale one wynurzyły się niejako z tamtej. Ta tradycja nie ogranicza się do machania szabelką, obejmuje spuściznę naprawdę potężną w różnych dziedzinach życia. W tej tradycji mieszczą się Kochanowski, Chodkiewicz, Morsztyn, Skarga, Sobieski, Krasicki, nawet król Staś, ale także Słowacki, Mickiewicz, Żeromski, Gombrowicz, Witos, Piłsudski. To tradycja bogata i wieloraka – rzeczą zadziwiającą jest więc jej powszechne niedostrzeganie i niedocenianie. Ona przecież naprawdę żyje w nas: od języka, przysłów, duchowości i religijności, sposobu poetyckiego myślenia, sposobu myślenia o polityce po najprostsze obyczaje wciąż jesteśmy w niej zanurzeni. A że często odżegnujemy się od niej, bo myślmy, że gdy mowa o Sarmacji, chodzi tylko o tradycję sejmikowej rąbaniny i rzygania w damskie dekolty – a, to już tylko nasza dzisiejsza ułomność. Ułomność i niewiedza chyba znacznie większa od ułomności i niewiedzy dawnych Sarmatów.

Jacek Kowalski

link do strony autorskiej Jacka Kowalskiego – Sarmaty, pieśniarza i historyka sztuki z jego twórczością, ksiażkami, utworami, przesłaniem i innymi informacjami

http://www.jacekkowalski.pl/

Polska wikipedia o zermatyzmie

Zermatyzm

Z Wikipedii

Zermatyzm – pseudonauka wymyślona przez Stanisława Szukalskiego, polskiego artystę. Szukalski był przekonany, że dawniej wszyscy ludzie mówili wspólnym językiem zbliżonym do polskiego. By to udowodnić, napisał ręcznie 42 tomy (liczące łącznie 25 tysięcy stron) i wykonał do nich około 14 tys. ilustracji.

Jego zdaniem przodkowie Polaków mieszkali na Wyspie Wielkanocnej, by przez wysepki Lachia i Sarmatia dostać się pod Matterhorn w Austrii, skąd z miejscowości Zermatt przybyli do Polski.

Szukalski opracował słownik „macimowy” – czegoś w rodzaju prajęzyka, od którego pochodzą wszystkie języki świata.

Bibliografia

 • Lechosław Lameński, Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-554-8

Oto jedno z dzieł Stanisława Szukalskiego – z dalekiej przeszłości – posłużyło jako natchnienie dla autorów kostiumów do Gwiezdnych Wojen, którzy je splagiatowali, dając taki hełm Lordowi Waderowi. Dałby Bóg takich pomysłów większej liczbie polskich artystów, żeby ich Amerykanie chcieli plagiatować. [C.B.]

Komentarz na temat Zermatyzmu ze strony polskiego blogu

Zermatyzm

wtorek, 9 grudnia 2008

[Nie przytaczamy nazwiska autora, bo takie typowo polskie komentarze, wraz z epitetami nie przynoszą autorowi raczej chwały, ani nie świadczą zbyt dobrze o głębi jego intelektu, a także tolerancji, choć ma się on najwyraźniej za oświeconego Europejczyka. C. B.]

Zermatyzm ma wiele wspólnego z sarmatyzmem, w każdym razie według Stanisława Szukalskiego, wynalazcy zermatyzmu. Szukalski, znany też jako Stach z Warty (urodził się w Warcie pod Sieradzem), żył w latach 1893-1987 i był polsko-amerykańskim ultranacjonalistą sarmackim. Wymyślił, że prajęzykiem świata (czyli „maci-mową”) jest polszczyzna, a praojczyzną polskich Sarmatów miało być Zermatt w Szwajcarii, rejon u podnóża Matterhornu. Na temat „zermatyzmu” Szukalski napisał ponad 40 książek, które sam zilustrował (był z wykształcenia malarzem i rzeźbiarzem). Opublikował z tego dorobku tylko jeden tom; nosi on tytuł Krak syn Ludoli: dziejawy w dziesięciu odmroczach. Jako rzeźbiarz i malarz był założycielem tzw. Twórcowni, skupiającej podobnych do niego wariatów. Z czasem, drogą dociekań historiozoficznjo-geograficznych doszedł do wniosku, że Polacy pochodzą z Wyspy Wielkanocnej. Zażądał, aby jego własne prochy, gdy umrze, rozsypano na tej właśnie wyspie. (Życzeniu stało się zadość.) W latach 30. forsował pomysł utworzenia „Neuropy”, czyli Europy bez państw zachodnich; jej emblematem miał być gammadion, złagodzona, okrąglejsza nieco wersja swastyki. Stach z Warty przewidywał dobrowolną polonizację ludów zarówno germańskich jak romańskich. Religią Neuropy miał być kult Światowida. Szukalski zaprojektował nowoczesny posąg Światowida, wyposażony w twarze Piłsudskiego, Mickiewicza, Kopernika i Kazimierza Wielkiego. Głównym ośrodkiem kultu miała być Smocza Jama pod Wawelem.

[Pożałowania godne komentarze polskie, bez znajomości rzeczy, bez głebi wiedzy szkolnej, bez kindersztuby, papuziarstwo, do tego papuziarstwo hamskie. C. B. ]

Zermatyzm Szukalskiego

Według Wikipedii angielskiej

Zermatism: jest formą pseudonauki, której celem było wykazanie, że wszystkie języki, wywiodły się z jednego języka głębokiej starożytności, i że każda sztuka może być sprowadzona do jednej rudymentarnej serii uniwersalnych symboli. Teoria została wymyślona przez Stanisława Szukalskiego, artystę który urodził się w Gidlach w Polsce  około 1893 roku, a zmarł w 1987 roku w USA (Kalifornia).

„Wedle jego teorii, różnice ras i kultur były spowodowane przede wszystkim mieszaniem się doskonałych istot z Lemurii i Atlantydy z innymi gatunkami człowieka zwanymi Yetinsyn (istoty humanoidalne rzekomo mieszkające w odległych dolinach Himalajów.”

[Dzisiejsza genetyka mówi że Homo Sapiens zmieszał się z Neandertalczykiem w Europie, wiec nawet jeśli koncepcja była błędna co do miejsca – choć przecież nie można wykluczyć że mieszali się oni w Himalajach również – to przeczucie co do samej istoty „zmieszania” było u Szukalskiego prawidłowe. Hipoteza o Lemurii w głębokiej prehistorii wciąż nie została obalona (albo jak kto woli przez nikogo nie została potwierdzona), a według jej zwolenników Wyspa Wielkanocna jest jednym z jej dawnych centrów-generatorów globalnych. Oczywiście z punktu widzenia nauki koncepty archeologiczne i odkrycia uczynione w tej materii ą to wciąż jeszcze tylko nieuprawnione łączenie różnych odkryć z różnych epok i obszarów niesłusznie w jedną całość, a także tylko intuicje a nie nauka.Lecz pamiętajmy przecież, że dla nauki predkość nadświetlna jeszcze kilka lat temu nie istniała podczas gdy autorzy s-f uznawali jej istnienie od 1950 roku, a nawet w ich powieściach zostały skonstruowane silniki nadświetlne. To że nauka czegoś nie uznaje nie oznacza zatem automatycznie, że jest to głupie, albo że nie istnieje, lecz tylko tyle że nauka posługując się naukowym aparatem nie ma podstaw by przyjąć to do wiadomości, nawet jeśli to jest faktem. C. B.]

Stanisław Szukalski miał niebywały talent do sztuki i najwyraźniej do karykatury, gdy miał zaledwie sześć lat, został wysłany do szkoły, gdzie naszkicował ołówkiem dyrektora. Na podstawie dokładnej analizy jego szkicu ołówkiem dyrektor stwierdził, że Stanisław ma doskonały rysunek i zamiast go ukarać ogłosił w Gazecie odkrycie wielkiego talentu malarskiego. To spowodowało wysłanie go do akademii..

Szukalski udał się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował sztukę i zdobył dwa złote medale.

Po przeniesieniu się do Chicago w 1913 roku wkrótce został okrzyknięty geniuszem sztuki, wraz z innymi luminarzami tego okresu takimi jak Ben Hecht, Carl Sandburg i Clarence Darrow.

W celu kontynuowania kariery rzeźbiarskiej powrócił do Polski w 1927 roku. Niestety wiele jego wczesnych prac zostało utraconych podczas inwazji niemieckiej, ale na szczęście udało mu się uciec z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, gdzie się ożenił.

Szukalski zmarł w niejasnych okolicznościach w 1987 roku, spędził większość swego życia nieustannie produkując dzieła sztukę, w zgodzie ze swoimi ideałami twórczymi. Miała ona w dużej części pomóc mu udowodnić jego hipotezę, że wszystkie kultury ludzkie pochodzą rzeczywiście z jednego źródła na Wyspie Wielkanocnej i odrodziły się po biblijnym „Potopie Noego”. W swoim życiu zilustrował setkami rysunków trzydzietotomowe dzieło – ów tekst poświęcony jego pseudonauce, którą wymyślił i nazwał Zermatism.

Rok po śmierci jego prochy wraz z prochami żony zostały rozrzucone w kamieniołomie Rano Raraku, na Wyspie Wielkanocnej.

Inny amerykański tekst o Zermtyźmie

[tłumaczenie – już wkrótce. C. B.]

Zermatism is a science that came about for which a great need has been widely felt, developped by Stanislav Szukalski (1893-1987), a gifted Polish artist and immigrant to the United States, written down in a 39-volume lifework from which only relatively scarce excerpts have been published so far.

Pracownia Szukalskiego rok 1913

Zermatism maintains that

1. All human culture derives from post-deluge Easter Island;

2. All languages derives from one single source called the Protong (Polish being the one tongue closest to the original);

3. All art can be distilled down to a series of universal symbols;

4. The differences in races and cultures are due to the cross breeding of species. The first humans were nearly perfect but they mated with Himalayan Yeti with abominable results.

5. Mankind is locked in an eternal struggle with those „Yetinsyny„‚, offspring of Yeti and humans, who had enslaved humanity from time immemorial.

Szukalski used his considerable artistic talents to illustrate his theories, which, despite their lack of any scientific merit whatsoever, have gained a cult following based largely on their aesthetic value – an irony likely to have infuriated him.

I put Rodin in one pocket, Michelangelo in the other, and walk towards the sun

Stanislaw Szukalski

In 1971, Glen Bray, a publisher previously specialized in the work of artist Basil Wolverton, befriended him and later published 2 books:

One book on Szukalski’s art,”Troughfull of Pearls – Behold, the Protong” (1980, 1989, 1998, 2001)

Okładka książki

Pic009

Pic011

And another one on his art and philosophy, „Inner Portraits” (1982).

Szukalski’s works are on permanent display at the Polish Museum of America in Chicago, as well as at the (rebuilt) Polish National Museum in Warsaw. Szukalski died in relative obscurity in 1987 at 94 years old, having spent much of his life relentlessly in producing art to help prove his hypothesis of Zermatism. A group of his admirers (Rick Griffin and Robert Williams amongst them) spread his ashes on Easter Island, in the sculptor’s quarry of Rano Raraku. All of Szukalski’s work is now being preserved by Archives Szukalski.

I first came into contact with Szukalki’s wild art and ideas, like many others, through Robert Crumb’s first issue of Weirdo.[002]

Blogwise, I found this excellent review „Szukalski’s Science of Zermatism” (with excerpts and 8 pics) of the Protong book on Unurthed Blog , a place well worth checking out! On the same blog „Szukalski and the Eyes of Inspiration” (illustration and excerpts from the book Struggle) and „Szukalski on Thinking” (from the book Inner Thinking).

Then there’s this good genaral article on the Whet your imagination Blog, with lots of illustrations.

The Szukalski site houses a beautiful gallery. The site sells four Szukalski books (some of them also accessible on Last Gasp):

„Struggle: The art of Szukalski”, 200 pages, the catalogue for his show at Laguna Art Museum.

„Szukalski: song of the mute singer”, 36 pages, one chapter of his autobiography and writings by Rick Griffin, Robert Williams a.o.

„World remade”, 64 pages,some of his earliest work (forties) on Zermatism; this seems to be vol. 2. but it might refer to the limited edition

„The Lost Tune”, 120 pages, a beautiful book of photographs by the artist, of many sculptures that are now lost, and an excerpt of his memoirs; out of print and luckily for me, the one book on Szukalski in my library.

2000 saw the limited edition of the spiralbound „The World remade” published by Archives Szukalski.

The Archives Szukalski may have previously published a paperback of 28 pages named „Bronzes of Szukalski” in 1989 (referred to on Librarything).

Then there’s Jim Woodring’s short but seminal biography „The neglected genius of Stanislav Szukalski”, published in the 1988 edition of the Whole Earth Review.

Two excerpts:

Szukalski’s philosophical edifice was preposterous. (…) He also believed that heat causes gravity and that all modern languages derive from Polish. (…) He was almost certainly wrong about a lot of things; but as anyone who spent any time with him can tell you, he wasn’t crazy.

A few years back it was arranged for him to give a public address and slide show at a rented hall. About seventy people showed up. Szukalski was ecstatic. He loved to hold forth and he felt affectionate toward his every audience. He mounted the podium and within four minutes had alienated or offended everyone in the place. In his opening remarks he praised Reagan to the heavens and dumped all over Picasso (he pronounced it „Pick-ass-oh”; he denigrated art collectors, Russians, FDR, California, America and professional sports, and wound up with a stern denunciation of „homos.” Audience members glowered and muttered harsh replies into their lapels but when the lecture was over he received a thunderous and prolonged ovation. They had come to realize that Szukalski was not a man to be judged by conventional criteria; they had applauded him as an outstanding member of their species.

You might do worse than try to find Robert William’s flabbergastric magazine Juxtapoz, the sold out issue 10 from 1997… (which I have lying around somewhere)

While you’re at it, you can order issue 59 from 2005 with an article about the Archives Szukalski.

Now I tried to find out more online, especially concerning his theories on Zermatism appealed to my ‚pataphysical bias. Nothing on Torrent, nothing on Scribd. Thanks random chance for the Wayback machine! I took the Tardis and discovered two erased sites with just what I was looking for.

From the”Open letter to the providential man his holiness the pope John Paul II” from Stanislaw Szukalski (sculptor, heretic, patriot):

Now, stacked upon the sagging shelves, are 39 volumes, for which I made over 11,000 pen drawings-under a magnifying glass-that these „witnesses” may testify to the correctness of my scientific claims, which are based on some of the most astounding discoveries man has ever achieved. Furthermore, I have contributed six new sciences to anthropology which have given me the keys to undreamed of revelations and pushed apart the curtains of impenetrability to enter the blackness of prehistory further than any contemporary science could ever have fathomed.

Now! Your Holiness and the reading world must hold firmly onto their seats, or they may lose the earth from under their feet on hearing what I will proclaim. All ancient languages and primitive dialects on this planet, be they Sumero-Babylonian, Assyrian, Egyptian, Hindi, Iranian, Mongolian, Chinese or Japanese, Korean, Maori, Inca, Maya, Zuni, Navaho, Eskimo or Lappish, Basque, German, Latin, Greek, to mention a few, or even Pygmy dialects, ALL!, ALL!, are not just „foreign” languages, totally unrelated, but mere deviations of my Protong, or archaic Polish Macimowa.

At which point old Carol was probably clutching hysterically to his Holy seat trying not to fall off, since not only did the writer discover the Ur-tongue, but also

It was Protong which mutated Manape into Human, and modern Polish is the key to all languages of Mankind.”

Some parts of the text seem frightingly sane (but only if you assume sanity and madness are sharp-edged labels):

‚Names’ are composite sounds with which we have only some recent association, as we think of gambling while pronouncing the name of Monaco, of deception and death while saying the name of Moskva, or presently of JOHN PAUL II while prayingly whispering the name of Roma.

Then follows an overview of the origins of some great cities.

Babylon: „Baby Lon” shows that this first community was dedicated to the „Old Woman’s Womb”, which was actually the personification of Easter Island (anciently called Mataweri, which means „Mother of Worship”, i.e. of the Sunrise).

Londin: the Alfredian Epoch name of what is now London. „Lon Din” means „Womb of Day”, which has the same connotation as the foregoing example: dedication to the Mother of Sunrise, Easter Island.

The image of Sheila-na-gig, one of the many archaic British representations of her.

One of the new sciences I have contrived in my American premature grave and the Cultural Siberia of America (Southern California) is „THE ANTHROPOLITICAL MOTIVATIONS” in the History of Man. Together, the 39 volumes of scientific work are coyly-pompously entitled „I CLAIM THE WORLD!” They go under this generic heading to poke fun at the ghoulish conquerors of the world of all times who, after exterminating the human race they so despised, after spilling rivers of blood of the Glorious (Slav) Civilizers of the natural world, and amassing empires to give then manape puniness the stolen name „Slav”, always lost everything again because they were only semihumans from whose bodies the proverbial whitewash irrevocably peeled.

I have a few thousand drawings of all the revolutionaries who destroyed human sociery: Danton’s, Robespierre’s, Himmler’s, Jagoda’s; of the dwarves like the mongolian Charles the Great, Catharine the Great, Frederick the Great, Victoria the Great, whose titles implied colossalness, while in truth they were pot-bellied, avaricious, wart-nosed, short-armed, short-legged and neckless semi-humans, devoid of the human traits of gentiliry, morality, honor, compassion.

Criminality is not a human trait, but a trait of those who carry the subhuman heritage. The legal pardoning of killers by American Jurisprudence is therefore a miscarriage of justice. When lawyers „prove” a state of „temporary insanity”, it is not insanity they see, but Yetinsynism, the Manape heritage, whose recipient will never cease being a killer.

Sto Lat! Sto Lat! to your Papacy, Father Wojtyla! You evoke Universal Love, without reservations, so that people forget their religious fences. Smile once more-and bless OUR NEUROPA!

The site doesn’t mention the pope’s reply.

Then there’s the long article „Anthropolitical Motivations„:

A gorilla, though it is the largest of the apes and terrifyingly powerful so that it needs no pretending extensions of its ferocity, has an ever ready growl on its face and a permanent frown, so to frighten all smaller creatures. This reveals intrinsic cowardice. So, many governments, when frightened by the military superiority of a prospective victim nation, abuse that nation with the foulest invectives, because basically they are cowards.

Despite Darwin’s assurance that the two species of ape and human do not produce offspring, I will show you some examples to the contrary. In an old medical book I found this photograph of an oddly proportioned dwarf. His arms were so short that they barely reached to his pelvic bone at the base of his long torso. Therefore, he could not walk upright, because our arms have to counter-swing with the opposite legs in order to keep our balance while walking.

When I first came to the U.S.A., living with my parents in Chicago, I would always see the white horse of the cart that delivered goods to a bakery store, stand with its forelegs on the sidewalk. I soon solved the riddle. When it was trotting in the streets, I saw that its forelegs were much shorter than the hind ones, so that these would have to carry a greater share of the body weight than if they had been much longer.

Thus, this little man who inherited the human, short arms doubly exaggerated, discovered that if he held wooden blocks in his hands, he would make his arms longer and shift some of his weight onto his legs so his arms would get tired less quickly.

On the side I made the face of this pseudoHuman in greater detail, that you may recognize the similarity to dozens of famous politicians who always serve some Ideology that, on succeeding, will metamorphose into another Tyranny.

Two comparative drawings for you to see Khrushchev’s build. On the first you see a black line where his arm would have been were he not a Yetinsyn. Though he was a Ukrainian, he was a descendant of the Manape, therefore born to be a traitor to his own people. The too-loose pants the Russians used to wear when they came to get what they wanted from the gullible Anglomericans, were to disguise the odd angles of the always bent legs (do not, however, immediately think of the Russian ballet dancers, who have perfectly proportionate legs).


Then compare the two chummy ‚ ‚tovarish-che” (comrades): the weak, will-less Castro who was shoved forward as a dictator by his brother Che, and the just-dealt-with Yetinsyn. Note that the representative of the Soviets towers over the wishy-washy intellectual from New York: But look where their waistlines are. Khrushchev’s is just below Castro’s chest, the Russian is standing on his left, straightened leg while he is sitting, while Castro, also sitting, has his legs doubled up. The pot-bellied Nikita is not cheating you in order to convice you that he is taller than the „Latino”, he simply cannot sit any other way and look his size, because his Yetinsyn torso is one-third longer than Castro’s.


Then there’s a true gem, „Inner portrait of a man”, the most elaborate site featuring lots of original texts from the master. Sadly all the links to the images are broken… but I found a way to download some of them anyway.

Because he was afflicted with epilepsy, he had difficulty finding someone who would share his room and rent. So I invited him, primarily because I was so eager to study convulsions. Soon, at night, when there were no lights to be switched on, I would hear him moan, while his head would pound the hard bed. I would walk across the room in the dark and, crawling onto his bed, hold his arms down and kneel on his thighs and hold him immobile till the attack had passed, that he would not scratch my eyes out.


That winter I greatly suffered from the Chicago cold. One morning I found my newly begun sculpture, an over lifesize bust of a warrior in a helmet amidst swirling flags, literally frozen to pieces. The clay so froze that the water in it gathered in crackled geometrics, separating each small fragment as if by glass. Parts of the sculpture fell to the floor. Since I work very rapidly, having no use for models and therefore knowing in advance what is to be done, the Warrior was well progressed in expression, if not in form. I rushed out and brought back a sack of plaster. Immediately I covered the frozen clay with a plaster cast before the ice began to melt from the daylight’s warmth. Thus the sculpture was saved, though I was never thoroughly satisfied with it, since it is the very last days, the very last minutes of finishing touches, that make the difference between a good and a bad work of Art.


The lips are typically American. Nowhere will you see a mouth so thin as on older Americans. Even Italians, Poles, living in this marvelous Civilization as Americanized foreigners, have something happen to their mouths. Their lips completely alter so that, when closed, the mouth looks like a mousetrap that just caught a mouse and either has to free it, or will be obliged to swallow it. Apart from this, they get folds in their cheeks on each side of the mousetrap. When I first came to America as a twelve year old, I noticed these traits on the face of my beautiful teacher. She had these sharp wrinkles an inch away from the corners of her mouth. Even then I could not make up my mind if it was the pronunciation of English words causing this, or the tensions of daily life in this Civilization.


Just another careful silly notion that gave me an excuse to do my best. Get in the habit to work with utmost concentration, and you will be the best. We scream piercingly when born, yet may become dumb mutes from never making an effort to communicate. It is the effort that gives us the vertical posture and creative thinking. Crawl on your knees in an effort to walk your own paths and you will become a thinking person who will be able to bring original values, never perceived before, for within each one of us there is a separate universe of yet uncreated Gifts.

This dear lady, the German-American wife of an American Pole was anemic, hence prevalently dejected in spirit. The overlapping upper eyelids, denoting kidney malfunction, made her predominant expression that of melancholic sadness. Faces are like lanterns, some of them unlighted by the spark of vivacious life. I took liberty with her hair, standing on end some seashells.


It was Dr. Lange who corrected me that one cannot interbreed chicken with turkey, that they ate different species, but I insisted that by artificial insemination we have already gained the smaller cream-colored turkeys from white hens. Hence, could not we artificially inseminate a donkey mare with turkey gobbler’s ecstasy and thus gain in such mad-alchemy a Pegasus to fill the California air with hehaw-he-hawing? But he was reluctant to experiment. And so the turkey gobbler never had the fun of knowing that he could have become the father of the Pegasus. Dr. Lange did, however, develop a method of his own, whereby a mare will again become the subject of inspired visits from the stable stork and produce a foal beautiful enough to make the King of Saudi Arabia do a double take.


I am always under awful tension when a lady sits for her portrait. I feel I am imposing too much when I ask her to sit this way or that in attempting to get a view that would be more picturesque. So I do not ask these things and my portraits of ladies start very badly.(…) My tendency to monumentalize, hence make more masculine, would be a fatal offence to her marvelous femminity. So I usually refrain from using women in my works.


Remember, it was Pilsudski who not only to Poland Freedom gave, but to Europe and America. If the Bolsheviks had not been stopped in Poland, they would have overtaken the rest of Europe, where supremely civilized nations would have become slave-laborers, so underpaid by Russia that all industrial competition would be wiped out by her underpriced exports and America would be reduced to a mere agriculture.

I placed over Pilsudski’s head a crown of straw, supported there by two angels, as peasant artists would have honored him.


Chobry was the ruler of a powerful poland, whose port Wolin – according to early German chroniclers – was the greatest metropolis of europe. He was an uncle of Kanut the great, who conquered Britain. His sister married Gorm the old of Denmark and was so nobly wise that the grateful Danes sainted her, calling her Danebot, the civilizer of Danes.


Here is the best illustration of how an inferiority complex marks a face. Homeliness and rejection by beautiful girls has made him a victim of hurt ego in his formative years. I refer to these types as the backstairs brooders or future revolutionaries (pronounced haters of Mankind).(…) would NEVER give any political, pedagogic or military trust in the hands of a sterile creature who has lost the INSTINCTS of a social being. I would never place a person burdened with the malady of Anglosex, in a position of responsibiliy or trust. Russell strived to bait Providence by going to Russia and offering his services. He baited the English nation by urging to give up common sense and emulate Russian ways. Eventually he was such a good Providence baiter that he became universally regarded as the Master Baiter of the British Empire.

The future? I found a good follow-up „Zermatism and Utopia” from 2003 by someone named epoxide. I especially appreciated the line

Government leaders must be executed after their term is up. This shall ensure that only the most altruistic and dedicated among us will contemplate public life and civil servitude. Those who consider election to public office simply as a vertical career move will think twice about it.

Apart from that it’s the (in my opinion) rather boring Subgenius shit all over the place. Subgenius was great in it beginnings as a child of Discordia; later on I find it became tedious and self-repeating, having lost its joyfull creativity. So I didn’t bother to research the Terabits of the Church’s documents, sorry.

Notes

001: From ‚The Headpress guide to counterculture’ (David Kerekes, ed., 2004)

002: Kinda funny that Douglas Hofstadter has one chapter in Gödel, Esscher, Bach with a character named Etaoin Shrdlu whose other avatar stars in this first issue. (And Etienne Shrdlu? A character from Pynchon, of course)

Illustrations

Pic001: Szukalski atelier, Krakow, ca. 1913. „A 19-year old Szukalski, in ghost-shadow, is seated behind a mysterious configuration”. from „Struggle: the Art of Szukalski, p. 20.

Pic002: Self-portrait,1917 ibid, p. 12.

Pic003: In bondage of one’s Muse, 1923.”Art consumes life. The Muse presses upon and stops the artery of the artist’s arm”. ibid, p. 16.

Pic004: Flower of dreams, 1923. „An idealist in his loneliness puts his head into the vise which holds him in place, while the roots of his flower-ideal enter his brain and devour his blood (…) This is the laboratory of the idealist. The bubble of blood in the blossom is a transbirth of his hapless love”. ibid; p. 22.

Pic005: From American Weekly, June 3 1934. ibid, p. 36.

Pic006: Frozen youth, version 3, 1940. „A project for a monument to those who died too young in life: youth frozen in the moment of its flight”. ibid, p. 31.

Pic007: Labor (detail). ibid, p. 29.

Pic008: ibid, p. 151.

Pic009: From Behold, the Protong, p. 8.

Pic010: From Behold, the Protong, backcover.

Pic011: From Inner Portraits, p. 6.

Mag, czyli kapłan mogta – mogący, władający mocą, czyli magią – znalezisko z okresu wspólnoty irano-scyto-słowiańskiej

Zorianizm-Zoroastryzm a Wiara Przyrody

Zaratusztrianizm (Zoroastryzm)– najstarsza, wciąż istniejąca religia monoteistyczna, założona przez Zaratusztrę ok. 1400-1200 r. p.n.e., w północno-wschodnim Iranie. Religia ta wywodzi się z pierwotnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach obecnego północnego Iranu, zwanych mazdaizmem.
Zaratusztrianizm był religią państwową w trzech kolejnych imperiach istniejących na terenie współczesnego Iranu i Iraku – państwie Achemenidów, Seleucydów i imperium Partów i miał bardzo silny wpływ na inne religie – hinduizm, judaizm i poprzez judaizm na chrześcijaństwo i islam. Takie podstawowe zasady tych religii jak Sąd Ostateczny, wędrówka duszy po śmierci do piekła lub nieba, wiara w Diabła, Ducha Świętego, filozoficzna konstrukcja Trójcy Świętej i nadejście Syna Bożego, są w dużym stopniu zapożyczone z zaratusztrianizmu. Upadek potęgi tej religii wiąże się z ekspansją islamu, jednak sam islam wziął z zaratusztrianizmu wiele idei, zwłaszcza w wersji szyickiej.
Liczne grupy zaratusztrian, zwanych też parsami, przetrwały w Iranie do czasów współczesnych i miały silne wpływy we władzach tego państwa aż do czasu rewolucji ajatollaha Chomeiniego, który wymordował lub zmusił do emigracji resztki społeczności Parsów Irańskich. Religia ta obecnie utraciła znaczenie i wyznają ją nieliczne, wymierające grupy (łącznie nie więcej niż 250 000 ludzi), żyjące w Indiach (ok. 150 000), Iranie (ok. 40 000) oraz w USA i Wielkiej Brytanii.W ostatnich latach notuje się spadek liczby wiernych (na rzecz bahaizmu i hinduizmu) oraz spadek aktywności religijnej. Świętą księgą zaratusztrian jest Awesta, której najważniejszą część tworzą Gaty, zgodnie z wierzeniami napisane przez samego Zaratusztrę (zobacz: język awestyjski).

Teologia zaratusztrianizmu

Przedstawiona tu teologia pochodzi z najstarszej wersji zaratusztrianizmu zawartej w Gatach.

Ahura Mazda i Angra Mainju

Ahura Mazda (Pan Mądrości) i jego przeciwieństwo Angra Mainju (Zły Duch) tworzą stale splecioną parę, która toczy z sobą bezustanny bój o władzę nad światem. Ahura Mazda jest jednak jedynym prawowitym Bogiem, zaś Angra Mainju jest tylko jego negatywowym odbiciem, które bez Ahury Mazdy nie mogłoby samodzielnie istnieć.
Ahura Mazda, pozostając jednością, posiada siedem emanacji, zwanych świetlistymi Istotami, lub też „Świętą Siódemką”, które również można rozumieć jako nazwy podstawowych atrybutów Ahury Mazdy i jednocześnie podstawowych cnót, którymi powinien cechować się każdy wyznawca:

 1. Spenta Mainju – najważniejsza z nich – Duch Święty, będący „podstawową substancją” Ahury Mazdy;
 2. Wohu Manah – Dobra Myśl;
 3. Asza Wahiszta – Najlepsza Prawość;
 4. Armaiti – Święte Oddanie;
 5. Chszatra Wairja – Panowanie nad pożądaniem;
 6. Haurwatat – Zdrowie;
 7. Ameretat – Długie Życie.

Oprócz tego Ahurze Maździe pomagają Spenta Jaza – czyli całe grono świętych, do których Zaratusztra zaliczył wszystkich ważniejszych bogów z panteonu mazdaizmu, odbierając im jednak atrybut boskości i zrównując ich ze świętymi ludźmi działającymi po śmierci z zaświatów – najważniejszy z nich to Mitra, strzegący bram nieba i wpuszczający tam tylko dusze dobrych ludzi.
Angra Mainju nie posiada takich emanacji jak Ahura Mazda, posiada jednak korpus złych duchów tzw. Dewów, zwanych w wersji pahlawijskiej demonami, które pomagają mu w dziele zniszczenia. Do kategorii Dewów „wpadają” też automatycznie wszystkie obce bóstwa z innych religii. Angra Maju był w późniejszej, pahlawijskiej wersji zaratusztrianizmu nazywany Arymanem, a Ahura Mazda- Ormuzdem.

Akt Stworzenia i Trzy Epoki

Ahura Mazda jest Bogiem, który stworzył świat i wszystko, co w nim dobre. W pierwszym etapie Ahura Mazda poprzez swoje Świetliste Istoty stworzył wszystko oprócz ognia, co trwało siedem dni, po czym pozostawił to w stanie bezcielesnym i wstrzymał upływ czasu aby odpocząć. Była to pierwsza epoka świata. Wszystkie twory Ahury były w tym stanie doskonale statyczne i niezmienne – wszystko doskonałe i na swoim miejscu. Następnie Ahura Mazda stworzył ogień i puścił świat w ruch, uruchamiając upływ czasu i nadając wszystkiemu cielesność. Otworzyło to drogę Angra Maju, który natychmiast zaatakował i skaził wszystkie twory Ahury Mazdy. Zaatakował ziemię, tworząc pustynię, zasolił wodę w morzach, spowodował więdnięcie roślin i śmierć pierwszego człowieka, a na koniec „popsuł” nieskalaną czystość ognia, tworząc dym. Od tego czasu zaczęła się druga epoka – epoka „zmieszania” – walki dobra ze złem, w której obecnie żyjemy. Pod koniec tej epoki nastanie czas sądu ostatecznego, kiedy to Ahura Mazda zstąpi osobiście naziemię, oddzieli dobro od zła i ustanowi z powrotem doskonały porządek, jednak z zachowaniem czasu, ognia i cielesności. Nastanie wtedy trzecia epoka, epoka Królestwa Bożego na ziemi.

Życie pośmiertne

Dusze ludzi po śmierci tracą do dnia sądu ostatecznego swoją cielesność i wędrują przez „Most Dzielący” do piekła, czyśćca lub nieba. Na moście, u wrót nieba, stoi Mitra, który dzierży w swoich rękach szale sprawiedliwości, na których są ważone dobre i złe uczynki, myśli i słowa. Gdy dobro przeważa nad złem w życiu danej duszy – trafia ona do nieba, gdzie może spokojnie oczekiwać na dzień sądu ostatecznego, kiedy to z powrotem uzyska cielesność i wróci na ziemię, aby powiększyć grono „sprawiedliwych”. Gdy zło przeważa nad dobrem – dusza jest strącana do piekła, z którego już nigdy nie wyjdzie i będzie pod kontrolą Angra Maju cierpiała nieskończone męki. Gdy szale się doskonale równoważą – dusza trafia do krainy umarłych, stając się szarym cieniem, nie mogącym czuć radości ani smutku.

Zoroaster- Zaratusztra – Zarduszt – Żar-Zdusz

Mesjanizm

Sama idea nadejścia mesjasza jest tylko w Gatach zasygnalizowana, dopiero w dalszych częściach Awesty zostaje rozwinięta. W tzw. Starej Aweście opisana jest koncepcja, wg której Zaratusztra nie umarł śmiercią naturalną, lecz świadomie zanurzył się w wodach jeziora w Pamirze. Bezpośrednio przed dniem Sądu Ostatecznego do jeziora tego ma wejść dziewica, zostać cudownie zapłodniona nasieniem Zaratusztry i urodzić Saoszjanta, czyli mesjasza, który poprowadzi zastępy sprawiedliwych do ostatecznej walki ze złem.W tzw. nowej Aweście, napisanej ok. 630 r. p.n.e., zwanej też Awestą Pahlawijską, będącą niedokładnym i przeinaczonym tłumaczeniem starej Awesty, fragment opisujący nadejście mesjasza został „przerobiony”. W wersji Pahlawijskiej dziewica ma być zapłodniona Duchem Świętym i urodzić syna samego Ahury Mazdy, który będzie jednocześnie człowiekiem i kolejną, ósmą Istotą Świetlistą.

Etyka i obyczaje zaratusztrian

Etyka zaratusztriańska jest zbliżona do etyki chrześcijańskiej. Człowiek jest dziełem Ahury Mazdy, ma jednak wolną wolę i może zdradzić swojego stwórcę, stając po stronie sił zła.Z natury człowiek jest jednak dobry i jego powołaniem jest stanąć do walki ze złem w szeregach popleczników Ahury Mazdy.

Sztandar z Ur

Zerywanizm-Zurwanizm

W VI i V wieku p.n.e. pojawiła się jedyna historycznie znacząca herezja w łonie Zoroastryzmu. Był to monizm (oparty na reinterpretacji świętych ksiąg), który postulował wspólnego ojca dla Ahura Mazdy (Dobro) i Angra Mainyu (Zło). Tym wspólnym ojcem miał być potężny bóg Zurwan (Czas, lub bardziej dokładnie `Trwający w Sobie`). Zurwanizm wytworzył swoje własne mity, zyskując znaczną popularność i oparcie wśród ludzi. Zurwanizm w IV w. był przez krótki okres religią państwową, później elementy jego były zwalczane przez kapłanów (magów) i usunięte z zoroastryzmu; niektóre z nich przejął manicheizm. Całkowicie zniknął jednak po ponad 1500 latach istnienia -w X wieku n.e.

Kapłani zoroastryjscy mają zasłonięte chustami usta i nosy po to by swoim oddechem nie kalać ołtarza bóstw – Tak samo czynili żercy Słowian wchodząc do przybytku bóstwa w kącinie, co opisali w kronikach germańscy księża kolonizujący Nadłabie

Fragment Taji 23 poświęcony Żar-zduszowi, który oświetla w pełni związki między Skołotami, Persami i Słowianami, a także związki pomiędzy przedstawionymi powyżej tematami oraz związki religijne pomiędzy Wiarą Przyrody a Zoroastryzmem i Zurwanizmem

Żar-zdusz, Dziwnyjusz-Żarmokszysz, Drzewo Wyspowiszu, Ryba Kara, Dziewanna i Panowie w Górach Oroli i Mieniów – Kamieniach

Ziemica Burów jest krainą niesłychanie surową, zwłaszcza na samiusieńkiej północy i na dalekim wschodzie. Jej przestrzeń zamyka się w zlewniach i obszarze takich rzek jak Workuta, Peczora, Kara, Ob, Konda, Sośwa, Usa, Kama, Irtysz (Jątrysz, Jirtyż), Meżeń, Wyczegda, Suchona, Unża (Wynża, Węża), Wietługa, Wiatka, Moskwa, Oka, Moksza, Czusowoja i Biełaja. Poszczególne ziemie Burowii dochodzą południowymi krańcami do obszarów w górnym i średnim biegu takich rzek, jak Wołga-Rzwa, Don, Kamienna (Ural, Jajik-Jająt, Okosz), Twierca, Suła, Psioł, Doniec, Sejm czy Danaper, sięgając Budynowskich Stepów. Wschodnie granice – nigdy nie strzeżone i płynne – znajdują oparcie na rzekach za Górami Kamiennymi, nazywanymi także Górami Skołockimi, a w Nowych Czasach znanymi jako Góry Orol-Gorol, a potem Ural, aż po linię wyznaczaną przez Jezioro Orol, Jezioro Bajkał i Jezioro Bałchasz. Tam nachodzą się krańce Królestwa Sis. Dalej na wschód od tychże gór żyją już tylko myśliwi, morsy, wieloryby, białe niedźwiedzie, mamuty, Monżgołowie, Kitaje i inne Żółte Ludy.

Głównymi plemionami tej ziemi byli Czarnosiermiężni, Turowie, Burowie Wielcy, Mieniowie i Orole-Gorole – z Gór Kamiennych, Słowienowie z dorzecza górnej Wołgi, Kostromcy, Sporowie, Wołgchwowie, Isepdonowie, Ispolinowie, Spitowie-Spisowie, Szyszowie (Jątowie), Mokszyszacy i Mężożercy, a także Harowie znad Orolu. Na koniec zaś siedzą, Bajanie znad Bajkału i Bujanie znad Bałchaszu, niejako poza obszarem Ziemi Burów, ale jakby na burowijskich wyspach zanurzonych w nicości Siewierzy.

Pomiędzy Burami zamieszkiwali też ludzie z różnych plemion Fenów i Ugrów, czy Ugro-Turkutów; takich jak Fenowie i Ugrowie Biali, Guniowie Biali i Czarni (Guńgarzy znani Romajom, jako Hunowie), Bułgarowie i Wołgarowie, Mordwini, Samojedowie, Zyrianie, Czeremisi czy Wogółowie, ale także i swojacy z innych ludów nieburskich, czyli nieburscy Sistanie: Słowianie, Istowie i Skołoci.

Były to między innymi tak srogie plemiona, jak Panowie z Nurów – zamieszkujący w Górach Kamiennych (w ich środkowej części, nazywanej Górami Panów), Drakowie z Dachów, których mienią tu Tuńdrakami – żyjący na samym brzegu Morza Kary (czyli Morza Ukora zwanego też Morzem Prowów), Ojcowie i Osiowie a także Bierygowie-Ryjnowie ze Skołotów – w samym obwarze, a potem grodzie, Kamień. Żyło też tutaj jeszcze wiele innych ważnych plemion, które wymieniamy w innym miejscu Księgi Ruty.

Wszyscy oni, jakimi by nie mówili językami i jakie by nie było ich pochodzenie, podlegali władcom Burowii i kniaginom Królestwa Sis.

Ziemia Ludu Burów, jest przebogata w różnorakie skarby, surowa i piękna, otulona dywanem iglastych borów i zasnuta mgłą wieczystej zadumy. Przez większą część roku – całą jesień i zimę oraz przez pół wiosny – przestrzeń bezdroży, ługów i kniei rozpostarta między licznymi rzekami tej krainy, znajduje się w lodowych okowach – ściśnięta Kleszczami Mora i skuta jego Trestnym Młotem. Okrywa ją wtedy także Biały Całun Królowej Śniegu-Marzanny, przybywającej tutaj często ze swoją świtą z Krainy Morowej. W tym czasie Swarożyc z Tarczą-Słońcem prawie się tu nie pokazuje, a dni bywają krótkie jak mgnienie, lub nie ma ich wcale. Często za to, o wiele częściej niż gdziekolwiek i kiedykolwiek, można w Burowii spotkać wtedy Zorzę, spacerującą samotnie po niebiosach i po Tajchu. Podczas gdy ona przesnuwa się po nieboskłonach na ziemi panuje zupełna cisza, łamana tylko trzaskaniem mrozu i skrzypieniem śniegu pod kopytami renów, czy łapami niedźwiedzi i białych tygrysów.

Wiosną topniejące lody przemieniają olbrzymie połacie łąk tuńdrackich w nieprzebyte bagna, jesienią zimne deszcze morzą roślinność i uprzykrzają byt temu co żywe. Za to w czasie krótkiego lata, pola i lasy okrywają się barwnym jak Baja dywanem kwiatów, a w weń wydziela się bukiet zapachów, jakich próżno szukać gdzie indziej po świecie. Nie ma tu wtedy przystępu Bodniak ze swoimi Nocnicami, a Słońce nigdy nie zachodzi.

Trudne warunki żywota panujące w Czarnej Ziemi, sprawiają, że zapełniają ją nieliczne plemiona ludzkie, wyjątkowo dobrze przystosowana zwierzyna oraz niespotykana w innych miejscach Ziemi roślinność.

Przez ową niedostępność zapewne, upodobały sobie Burowię zastępy boskie i przeróżne inożne stworzenia, rodem prosto z Niw Weli, Nawi Zaświatów i ze Skrzystego Nieba. W tej skromnej i cichej krainie bywają dni, że wielu Bogów naraz nawiedza liczne ciche przybytki przyrody, czyniąc w nich ścisk i gwar. Najczęściej wtedy przechadzają się oni grupami po okolicy, pomiędzy świerczyną a kaliną, omawiając w zakątkach Tajchu ważne boskie sprawy. Przysiadają też dla wypoczynku w tuńdrackich ługach, pławią się w ozdrowieńczych mroźnych wodach Obu i Peczory, lub po prostu bawią się i ucztują na śródgórskich polanach, w towarzystwie boginek, bogunów i swoich skrzystych zwierzyńców.

Daleko na siewiernym wstoku, inaczej mówiąc na północnym wschodzie, tam gdzie Ziemia dotyka Nieba i Bram Weli, łącząc się, poprzez objętą we władanie przez Mora i Marzannę Krainę Lodu, z Założą i Otchłanią Zaświatów (czyli Nawiami Welańskimi), miała Dziewanna razem z Rodżaną-Przyrodą swoje Święte Drzewo.

Co ciekawe, nie był to wcale Święty Brzęk (Jarząb-Brekinia), ani Święta Jarzębina, czego by się można po Dziwieniach spodziewać, ni Święty Buk, ani też Grab, jakby można sądzić po Rodach. Drzewo to zwało się Wisz Wyspowy – Wyspowisz, jako że rosło tylko na jednym isepie-ostrowiu nazywanym – Wyspa. Wyspa zaś leżała u stóp góry Kara, z której spływały wody ze źródła nazywanego Orwdą, albo Orowodą, tworząc dookoła szeroką jak morze rzekę Rangę-Ranię, inaczej mienioną też Rzeką Workutą, albo Morzem Wrotkutą, lub też Worukuszą, albo również Morzem Kary[i].

Górę Kara, zależnie od pamięci różnych plemion a także od ich języka nazywano też Harą Kara, Hare Hare, Hara Krysznia, Hara Berezaiti, Hora Brezati, Hora Brzozowa, Góra Brzeżna. Te wszystkie nazwania brały się z zapamiętanych jako najważniejsze, różnych wydarzeń związanych z ową – najważniejszą dla ziemskiego, a może i całego Świata górą. Różne gromady kapłów i różne kapiszty Wiary Przyrody różne z owych wydarzeń czy też przymiotów Góry uważały za najważniejsze – stąd tyle jej nazw.

Jedni prawili że owo drzewo Wyspowisz to była brzoza i dlatego górę zwano Brzozową, inni podają, że jej nazwa nie bierze się od owej najpierwszej na świecie Brzozy Wiszącej – Wyspo-wiszu lecz, że jest to Góra Brzeżna stanowiąca brzeg wszystkich Trzech Światów – Niebieskiego, Ziemskiego i Zaświatów. Burowie podawali, że na tej górze narodził się i z niej zszedł na świat boski Kryszeń i nazywali ją Górą Krysznia – Hare Kryszna. Persowie powiadali o tej leżącej na północnym zachodzie białej górze – Hara Berezaiti[ii] co niektórzy tłumaczyli jako Wysoka Strażniczka – bo haraiti znaczy po presku to samo co  po skołocko-słowiańsku: hroniti – chronić, strażować, bronić (stąd miano plemienia Harów – Strażników Grobów Królewskich – Ochronów).

Owa Wrotkuta, Workuta, Worukusza, Wortkosza, lub Kara, jak powiadają mędrcy i wiedunowie, może być tym samym morzem po ziemskiej stronie, co po stronie Weli jest Morze Morów w Założy, otaczające Trzydziewięcioisepie i Ostrów Bujan – może być  zwierciadlanym odbiciem tamtego morza.

Nazwa tego miejsca bierze się – według wołchwów Wołgów-Rzwieni, Ojców-Osiów, Sisaków-Szyszaków, Wogółów i Bierygów-Ryjnów – stąd, że stanowi ono Wrota Pokutne, dla tych którzy wracają do żywota ziemskiego z Założy, w której pokutują za swoje ziemskie uczynki. Nazwa ta znaczy także to, że są owe Wrota Kute w lodzie i śniegu, oraz że żywot skuty przez Welesów i Mora, przez owe wrota wraca do Bogiń Żywota: Rodżany-Przyrody i Dziewanny. Miano Wortkosza nosi w sobie także znaczenie odmiany doli i bytu, czyli dokonującego się tutaj odwrotu kosza (przypadkowego losu), od stanu śmierci założnej – przykucia do Założy i kutania się – czyli kręcenia się (okręcania, błąkania) po Nawiach Weli, do stanu żywota ziemskiego i na odwyrt – stąd dusze do niedawna jeszcze żywych wchodzą w świat umarłych. Tu znajdują się Wrota dla Kutów-Skuszenów, to znaczy tych którzy popełnili skuty (błędy) skuszeni, to jest pojmani przez Kosza-Kusza, Kusego – czyli przez Przepląta, przeciw bogom, albo skuli się przez własną pomyłkę. Przez te błędy trafili oni w Zaświaty, ale otrzymali taki wyrok w Komorze Sowiego przy Moście Czynwątu i Prawątu, że mogą jednak po pobycie w Krainie Śmierci i po odbytej pokucie wrócić do żywota w kolejnym wcieleniu.

Wołchwowie plemienia Wołgów-Rzwieni powiadają też, że po złamaniu Drzewa Ziemi i zrujnowaniu Góry Trzygław wcale nie skończyło się tak, iż Ziemia została całkiem pozbawiona jakiejkolwiek podpory Nieba. W zamian za Trzygłów i Ósicę, w Górach Kamiennych, na samej ich północy, wyrosła wtedy Góra Kara, która chyżo wspięła się do Niebiosów.

Z wierzchołka Kary, owej nowej Jasnej Góry Ziemi, wytrysło zaraz na znak zgody Swątowej dla działania świętego przybytku, źródło żywej wody. I tak spłynęła w dół białopiennymi wodospadami Orwda-Orowoda. U stóp Kary, gdzie Orowoda utworzyła banior, wyrosło natychmiast Drzewo Dziewanny i Rodżany-Przyrody – Wyspowisz-Dzieworód.

Na wierszyczku tejże Kary Kamiennej – powiadają zwiastuni Wielkich Burów i Bierygów-Ryjnów – trzyma się do dzisiaj Kamienne Niebo, Orowoda zaś niesie w swych wełnach boską chwałę, czyli ist boski wzmocniony boskim koszem, wiergiem i zrębem-źrzebem. Ten ist nazywali Czarnosiermiężni chwareną, albo chwaleną. Przez nią, przez chwarenę-chwalenę, wody Orowody mają wielką moc uzdrawiania, przywracania sił, odmładzania, leczenia ułomności, a nawet pozwalają wrócić życie zmarłemu.

Orowoda po spłynięciu całkiem w dół, owija się wielkim wirem wokół Wyspy i broni do niej dostępu swoim wężowym oplotem. Ten Wir-Rzekę, rozlaną po płaskim przestworze, zwą właśnie Rangą (Wogółowie), Ranią (Panowie), Granią (Osiowie i Orowie), Granikiem (Szyszacy-Spisowie), albo rzeką Workutą (Ryjnowie-Ryjowie-Rynowie), czy Rzeką Wrotną (Mieniowie z Kamienia, znad Mienia-Menu i znad Ilmienia), lecz wszy Sistanie określają ją najczęściej tym pierwszym nazwaniem. Rangą nazywają ją dlatego, że wielka jest waga dla Świata owej zapory broniącej górę przed wszelkimi śmiałkami. Także zwą ją Ranią gdyż leczy wszelkie rany, Granią i Granikiem z tego powodu, bo poza jej granice nikt ze zwykłych  ludzi wejść nie może, a to ponieważ tam się zaczyna już świat boski.

Dopiero tam, gdzie Orowoda ściera się z Morzem Wrotkoszą, czyli z mocami Morów, tam gdzie, w dzikich wirach i pianach z wodami słonemi owego morza, mierzy się i łączy, traci swoje cudowne właściwości, stając się zwyczajną, morską wodą. Dzieje się tak zaś, z powodu ich odwrotnego działania – śmiertelnego – dowiedzionego nie jeden raz przez Mora (choćby na Zagonie Równi).

Jak widać góra, źródło i rzeka są zupełnie niezwykłe. Drzewo Wyspowisz także nie jest drzewem zwyczajnym, ponieważ rosną na nim nasiona wszystkich roślin świata, gnieżdżą się też zalężnie wszystkiej wszechświatowej zwierzyny. Drzewo to jest przechowiskiem wszej żywej istności, jedynym zbiornikiem zaródzi w całym Bożym Świecie.

Jak powszechnie wiadomo zaródzie pod postacią złyródzi, bądź dobrudzi, albo też i zwykłoci spotkać można w przeróżnych miejscach Weli, ale najwięcej w Górach Czarnobilskich, blisko Kłódzi Swątowej. Drzewo Wyspowisz nosi na swoich gałęziach, niczym łódź ratunkowa Wszego Świata, po dwie pary dzieworódne każdego rodzaju żywej istności. Po lewej jej stronie rosną pary złyródne a po prawej dobródne. Gdyby którą parę zerwać, to na jej miejsce po jakimś czasie odrośnie taka sama. Owo drzewo jest po stokroć ważniejsze niż wszystkie drzewa Ziemi razem wzięte dlatego, że z niego każdy byt żywy ziemski, gdyby wszędy wyginął, jest do odtworzenia.

Karna-Ukor (czyli Prawota-Prawic) bardzo był niezadowolony, że w ogóle w jakimkolwiek miejscu Ziemi zostało posadowione tak ważne drzewo i prosił obie boginie od samego początku świata, żeby przydzieliły drzewu specjalne straże. One jednak lekkomyślnie odkładały sprawę i nie śpieszyły się do tego. Posłały pod Drzewo do jego pilnowania Skrzystego Tura Kara i Skrzystego Jelenia Cudożara. Potem posłano tam także Siedem Czarnych Psów i Węża Opląta, który owinął się wokół pnia.

Nie mogąc sobie znaleźć z niepokoju miejsca i nie śpiąc po nocach ze strachu o byt owego drzewa, jeszcze zanim na Świecie pojawili się ludzie, zaprosił Ukor boginie na przyjęcie do siebie.

Poczęstował je po królewsku jadłem i napitkiem, a pomiędzy tymi smakołykami i słodkimi łakociami podał im łyk napoju makowego, który dostał od Matki Mokoszy. Gdy Rodżana i Dziewanna były już mocno odurzone podstępnie obciął im po małym palcu u prawej nogi. Uczynił to tak sprytnie i bezboleśnie, że zajęte wcinaniem słodkości boginie nawet nie zauważyły ubytku.

Następnie Prawic obciął także sobie samemu mały palec u prawej stopy. Trzy obcięte palce zawiązał sznurkiem splecionym ze ździebeł ruty i zawinął w liść łopianu, który jak wiadomo ma cudowną moc przechowywania rzeczy w świeżości. Następnie zanurzył to wszystko w źródle Orowody.

Z trzech palców boskich, liścia łopucha i plecionki wieńca rucianego narodziła się olbrzymia Ryba Kara, tchnięta ku życiu chwareną Orowody. Ryba natychmiast spłynęła w nurty Rangi-Rani, a potem do otaczających Rangę-Granię wirów Morza Wortkoszy. Kara spływając z wodami przepojonymi chwareną rosła coraz bardziej, aż kiedy dotarła do Morza Wortkoszy zrobiła się olbrzymia. Ryba Kara okazała się wielce karną i prawą Strażniczką Wyspy, Wyspowiszu, Rangi, Góry Kary i Orowody.

Szumanowie (szeptacze-rzekacze) ze świątyni Śwista z plemienia Szyszów powiadają, że te wszystkie rzeczy leżą po prostu po drugiej stronie Nieba, na Weli, w Założy, w Trzydziewięcioisepiu. To tam Ryba Kara pilnowała Morza Worukaszy (Wrotkoszy, Wrotkuty), Rzeki Rangi-Ryni wijącej się wokół wszystkich dwudziestu siedmiu wysp Trzydziewięcioisepia, a w tym tej najbardziej środkowej wyspy i najważniejszej – Ostrowia Bujan. Według nich, to z gleby Bujanu wyrasta owo cudowne drzewo Wyspowiszu. Pilnowało go Siedem Czarnych Psów, Skrzysty Jeleń, Skrzysty Tur i wąż Opląt. Na drzewie zaś wiszą zarodki wszystkich bytów żywych – Zróstów, Zwierzów i Zerywanów. Są to zarodki, które przeszły całą swoją drogę welańską i czekają już tylko na powtórne narodziny na świat ziemski. Stąd one wracają Wrotami, czyli jedną z Bram Weli na Ziemię.

Pozostałe kapiszty i kąciny oraz wszystkie inne gromady kapłańskie powiadają jednak, że to w Górach Kamiennych znajdował się i znajduje cały ów cudowny przybytek boski.

Według kapiszt burskich  i serbomazowskich tam także, w Górach Kamiennych, narodził się Żar-zdusz, później zwany Zorianem, twórca nowej Wiary Zoriańskiej z Bogotroji. Narodził się na jugu owych Gór, tam gdzie wypływa z nich Rzeka Kamienna i podąża jeszcze dalej na południe, do Morza Kosza. A działo się to w roku 171 Starych Czasów Nowej Koliby.

Tam to Mieniowie wznieśli obwar. Gdy przybył tutaj ze swoimi Ojcami, Oścami i Osiami Ojciec II z rodu Ojców, obwar ów zamieszkali z nimi wspólnie także Mieniowie i Bierygowie-Ryjnowie. Później przybyli też Spitowie-Spisowie i wszyscy oni pospołu pobudowali gród kamienny – Kamień. Tym sposobem plemiona budynowskie i skołockie objęły we władanie ów całkiem południowy kraniec Ziemicy Burowii.

W środkowym paśmie Gór Kamiennych posadowili się Panowie, którzy tu przyszli znad Wisły. Widząc ze swej boskiej wysokości owych rosłych wojowników, Panów, postanowił Prawic-Ukor, wciąż nękany lękami, uczynić z nich Strażników Kary. Dobrze zrobił. Nie mógł wybrać lepiej, jako że Panowie pochodzili z Ludu Nurusów, ludu powstałego ze zjednoczenia Nurów i Budynów, ludu z przyrodzenia strażniczego, ludu Tartaru i Styksu, ludu który miał być, był i jest – Duszą Królestwa Sis, czyli jego Bijącym Sercem i Czystym Duchem.


Wziął Ukor ze sobą Rodżanę-Przyrodę i Dziewannę i zstąpili z Niebios w górskie polany Gór Panów, gdzie nawiedzili owo dzielne plemię. Przysięgali Panowie na Welesa, że strażować będą i upilnują Karę – Rybę, Rzekę, Morze i Górę.

Jednak w tym samym dokładnie czasie kiedy w Kamieniu rodził się Żar-zdusz, w Dachii Naddunajskiej, w Dawii, w Warze, w Tyrsie, dorastał a potem dojrzewał, zrodzony trzydzieści godów wcześniej w Serbomazogetuzie Dziwnyjusz-Żarmokszysz. I nie było dane Panom dotrzymać przysięgi.

A było to tak. Żarmokszysz miał wielkie miarunki wobec świata. Chciał – jak niejeden przed nim – ni mniej, ni więcej, tylko zostać bogiem.


[…]

Powiadają wiedunowie gąccy, draccy, dawscy, kałużyńscy, karyjscy, pawiolęgońscy, mynżyjscy i kącińscy, że tam, w Górach Kamiennych, gdzie przebywał przez trzy lata, wstąpił na wierzchołek Góry i przez Jaskinię do Zaświatów. Górę i jaskinię nazywają imieniem Kosza, także rzekę Kamienną nazywają inaczej Okoszem lub Jaikiem. Miejsce to może również znajdować się w północnym położeniu jako, że jak wiemy, nazwy Kara, Workuta i Wrotkosza stosowane były wymiennie w związku ze świętym przybytkiem na Górze Kary. Czasami ową koszą jaskinię określają też wiedunowie mianem Koga, co oznacza kosz szczególnie pękaty i wielki, albo Kagan, czyli naczynie na święty ogień wiedzy.

W istocie zatem można domniemywać, że tak właśnie było, iż zstąpił w Podziemie do Kogi-Kaganu na Górze Kosza, po to żeby się zbliżyć do bogów i zmarłych, ponieważ tutaj, w obwarze Kamień, poszedł Żarmokszysz na nauki do ojca Żar-zdusza, kapły świątyni Bożeboga, samego Burusza – mienionego też Burym Jeźdźcem (Bur-Aspanem, Bur-Waćpanem, Buraspą)[iii], z rodu kapłańskiego Spitów. Tenże Spita Bur-Waćpan wtajemniczył go w obrzędy prowadzące do Bram Welańskich, za Granik, na szczyt Jasnej Góry. Wtajemniczył go także w obrzędy związane z Bitwą Bożeboga z Badnyjakiem, czyli Czarnej i Białej Bożej Krowy-Światła. Te dwie zaś Krowy są wszak wcieleniem Bogini Ukrytej – Swątlnicy. Tutaj Dziwnyjusz rozpoczął budowę łodzi, którą okrył czarem Koszerysa poznanym w jego świątyniach w Mlekomedirze.


Samo wtajemniczenie nie byłoby niczym dobrym ani złym, gdyby nie miarunki przyświecające Dziwnyjuszowi. Upatrzył on sobie bowiem za cel Drzewo Wyspowiszu, a z tego drzewa zamierzał zdobyć nasiona roślin, których jeszcze wtedy na ziemskim padole nie było. Aby tego dokonać musiał dopuścić się przekupstwa, oszustwa, popełnić zbrodnię i dokonać świętokradztwa. Sam zaś nie był w stanie wszystkiego zrobić, a zwłaszcza jednego – wywieść w pole i oszukać Panów – Strażników Ryby Kary. To mógł zrobić tylko wtajemniczony człowiek z plemienia Spisaków, kapłan z rodu Spitów, któremu Panowie ufali – a był nim Burusz-Burwaćpan.

Raz w miesiącu na nowiu Księżyca Panowie zbierali się wszyscy u stoku Gór nad brzegiem Wortkuszy i odbywali z Buruszem oczyszczające praktyki: obmywania, umartwiania ciała oraz nieustające trzydniowe modły śpiewne, gądźbę i tany. To wszystko prowadziło Panów na duchowe wyżyny, blisko wierzchołka Góry Kary, na drugą stronę Wortkuszy, w pobliże Ryby Kary i  Drzewa Wyspowiszu na Wyspie.

Któregoś razu, w trzecim roku pobytu Dziwnyjusza w Jaskini Góry Kosza i jego nauk w Górach Kamiennych, Burusz-Burwaćpan, jak zwykle przybył do obozowiska Panów i razem przystąpili do świętych obrządków. Wszystko odbywało się zwyczajnie, aż przyszło do modłów. Zanim do onych wtajemniczeń przystąpili, kapłan podał do picia każdemu z Panów, jak zwykle, garniec wody orodowodzkiej. Tym, razem jednak woda ta została zmieszana z wodą ognistą w taki sposób, że więcej było tej drugiej niż pierwszej. Działanie owej mieszanki wzmocniono dodatkowo tajemnym odwarem. Nim jeszcze modły się rozpoczęły Panowie posnęli jak jeden mąż i to snem iście kamiennym.

Wtedy pojawił się Dziwnyjusz. Korzystając z ich uśpienia Burusz i Dziwnyjusz przyciągnęli na brzeg ukrytą czarowną łódź Dziwnyjusza i wypłynęli na morze. Ryba Kara zauważyła łódź i zamierzała ją roztrzaskać. Kiedy się tylko do niej zbliżyła dosięgły ją jednak zatrute strzały Dziwnyjusza. A skąd wiedział Dziwnyjusz jakiej trucizny użyć przeciw Rybie Karze? Od Burusza-Burwaćpana (Burwaśpy).

Długo walczyła Ryba Kara aż utraciła czucie w członkach, a trzynasta strzała, która trafiła ją w oko, zakończyła jej żywot, wsączając śmiertelny jad do jej głowy. Gdy jad dotarł do mózgu rozsadził go i Ryba Kara rozpadła się na tysiąc kawałków. Tak narodziły się Wielkie Ryby czyli Wieloryby (wielkie – olbrzymie, powstałe z wielu – tysiąca kawałków Kary – ryby świętej, także ryby święte  – welne, jako była Kara).

Korzystając z ciemności Dziwnyjusz i Burusz dotarli najpierw do Wyspy, a potem do drzewa na niej. Wpierw wspólnie pokonali strzegącego drzewa Jelenia i Tura ogłuszając każde ze zwierząt ciosem maczugi. Następnie obezwładnili Psy podkładając im zatrute mięso. Psy posnęły, lecz następnego dnia obudził się z nich tylko jeden – Czartoryk, a reszta przebudziła się dopiero trzy dni później. Na koniec Dziwnyjusz własnoręcznie przydusił węża Opląta tak, że zawiązał jego ciało w węzły. Opląt przez trzy dni łapał z powrotem dech a czwartego dnia dopiero wróciła do jego ciała dusza, a potem jeszcze przez tydzień musiał się rozplątywać z więzów.

I zerwali z Wyspowiszu-Dzieworódzi sto nasion, a ponieważ zrywali w zupełnej ciemności i poganiał ich strach, zebrali też nasiona ze strony złyródnej. Szybko powrócili do łodzi, a tutaj Dziwnyjusz wygłosił zaklęcia, które mu przekazali ongiś kapłani Koszerysa w Mlekomedirze. Łódź wzniosła się w powietrze zaczarowana i w jedną noc znaleźli się o setki stajań dalej, w obwarze Kamień. Jeszcze przed świtem obaj wyruszyli w dalszą drogę. Tak to dzięki zdradzie Burusza-Bur-waćpana z rodu Spitów i jego pomocnictwu, dzięki zwyrodniałej myśli i zbrodni Dziwnyjusza, mogli teraz bezpiecznie oddalić się z obwaru Kamień nie ścigani przez nikogo.

Już o świcie Prawic-Ukor zauważył co się stało. Przerażony zbudził Dziewannę a ta w gniewie przegnała z Gór Kamiennych nie do końca jeszcze przytomnych Panów, którzy nie rozumieli co się stało. Zstąpiła z niebios i ukazała się im jako olbrzymia Skrzysta Turzyca, która rogami podpierała Niebo. Miotając skry spod kopyt i ciskając z oczu błyskawice przeklęła ich po trzykroć i po trzykroć ich skazała.

Po pierwsze skazała ich na tę hańbę, że zostają wygnani, a tylko ci będą mogli wrócić kiedykolwiek w Góry Panów, którzy odnajdą i zwrócą na Wyspę wszystkie ziarna dzieworodne, za którymi ich drużyna rzuciła się w pogoń.

Po drugie zaś na takie piętno ich skazała, że będą zwani Karopanami, będą się odziewać tylko na czarno i będą wysługiwać się innym plemionom, dopóki choć jeden żywy mężczyzna ze Spisaków, których ścigali w drużynie, pozostanie na Ziemi. Tak Panowie stali się Karopanami.

A trzecia klątwa była taka, że nie znajdą sobie do końca swoich dni spokojnego miejsca do bytowania ci wszyscy Panowie, którzy poszukując ziaren jako jedna drużyna, przepuszczą choćby jedno z nich, a z owego przepuszczonego przyjdzie na świat choćby jedna złyródna roślina lub zwierzę, albo jakikolwiek inny złośliwy byt żywy.

Uchodzić zaś mają z Gór Panów nim nadciągnie Zorza i wzejdzie Słońce.

Rzekłszy im tę klątwę Dziewanna, a raczej Skrzysta Turzyca rozpłynęła się w krwistych obłokach górskiego zarania i wstoku Swarożyca. Jej miejsce zajęła Zorza i wschodzące zza piargów Słońce. Karopanowie ruszyli więc niezwłocznie z Gór Panów na wygnanie.

Tymczasem, gdy Burusz i Dziwnyjusz dzielili się łupem, okazało się, że gdzieś po drodze zgubili jedno dzieworódne nasiono i pozostało im ich 99. Dziwnyjusz, jako ten, który zabił Rybę Karę i wspiął się na Wyspowisz, wziął 63 nasiona, a Burusz 36. Rozeszli się w różne strony. Dziwnyjusz co koń wyskoczy ruszył na południowy zachód ku Dachji Naddunajskiej. Burusz zabrał żonę Dagdę-Piętnę i Żar-zdusza, i wyruszył na południowy wschód, do Bogtocharii i obwaru Bogotroji.

Karopanowie przystąpili do dzieła niemal natychmiast, nie chcąc ani chwili dłużej nosić na sobie hańby, ni piętna, ni klątwy Dziewanny. W obwarze pojawili się Skrzysty Tur, Jeleń i Pies z Góry Kary i Wyspy. Wyjaśnili wciąż nie rozumiejącym istoty zdarzeń Karopanom co tam zaszło. Nigdy Nie Zasypiający Starzec, który pojawił się tego ranka w obwarze powiedział im, iż widział frunącą w powietrzu zaczarowaną łódź, która osiadła opodal Kamienia. Poszli tam i już wiedzieli kto tu w nocy przybył i od razu zniknął. Karopanowie podzielili się na trzy drużyny. Jedna – Pierwsza – została na miejscu, Druga Drużyna poszła śladem Dziwnyjusza, poprowadził ją Tur Kar, a Trzecia Drużyna, wiedziona przez ocalałego Czarnego Psa Czartoryka, poszła za Buruszem.

Tego samego dnia Karopanowie z Pierwszej Drużyny, którzy pozostali w obwarze, wytropili i wymordowali wszystkich Spisaków w Kamieniu i okolicy. Tylko jeden zdołał im ujść na pustynię, o czym nie wiedzieli, a nosił on imię Czajka.

Uciekając zaś, spostrzegł Czajka zaraz za murami obwaru leżące w kałuży napęczniałe ziarno które biło złotym blaskiem. Mimo strachu pochwycił je i schował. Nikomu się do tego nie przyznał. Tenże Czajka dogonił Burusza na pustyni i przekazał mu straszne wieści.


Burusz nie wiedział co począć. Przez całe pół dnia lamentował, a przez drugie pół dnia pluł sobie w brodę, że jego zachłanność stała się przyczyną nieszczęścia całego jego rodu i plemienia.

Uciekinier nie czekał co z tych lamentów Burusza-Burwaćpana wyniknie i popędził samotnie na wschód, byle dalej od strasznych Karopanów.

Nim słońce zaszło, prowadzeni przez Czartoryka Karopanowie z Trzeciej Drużyny dopadli rodzinę Burusza na pustyni. Oboje dorosłych Spisaków zabili na miejscu, a młodego Żar-zdusza zabrali ze sobą. Udało im się też odzyskać wszystkie ziarna zabrane przez Spitę, które zaraz przewieźli z powrotem na Wyspę.

Gorzej poszło Karopanom ścigającym Dziwnyjusza. Ten chcąc opóźnić ich pogoń rozrzucił za siebie w stepy 45 nasion z tego co posiadał. Wyczuł owe nasiona prowadzący ich Tur Kar i nie chciał iść naprzód póki nie wyniuchał ich wszystkich pośród traw i błot. Musieli się zatrzymać na długo. Gdy ponownie ruszyli za zbiegiem okazało się, że ten na drodze dalszej swojej ucieczki ukrył sprytnie, w różnych trudnych miejscach, kolejnych 9 ziaren. Tur Kar znów został powstrzymany, a trwało to wcale nie krócej niż poprzednio. Znalazł jednak również i te ziarna.

W tym czasie Dziwnyjusz dotarł już najpierw do Bierezanów-Bierygów, a potem między swoich Dachów do Serbomazogetuzy i opowiedziawszy im o dziejach wyprawy pokazał posiadane czarodziejskie ziarna. Zostało mu ich tylko dziewięć, ale to wystarczyło. Kiedy nadciągnęli Karopanowie z Drugiej Drużyny doszło do walnej bitwy. Wielu poległo, w tym Tur Kar ugodzony w serce strzałą Dziwnyjusza.


Niedobitki Karopanów z Drugiej Drużyny powróciły czym prędzej do Kamienia i zwrócono 54 ziarna pod Wyspowisz, na Wyspę.

Klątwa jednak nie została zdjęta z żadnej z trzech drużyn Panów. Ci Panowie, którzy ścigali Dziwnyjusza wiedzieli dlaczego tak jest, ale pozostali nie mogli pojąć. Zostali jednak wszyscy wygnani z Gór Panów, z Goroli i Gór Kamiennych.

Zatem odeszli na zachód i południe.

Karpanowie z Pierwszej Drużyny, którzy zostali początkowo w obwarze myśleli, że może jakiś spisacki karzeł ukrył się między dziewczętami. Sprawdzili wszystkie z nich, ale okazało się, że tak nie jest. Dopiero po miesiącu marszu na południowy zachód, przypadkiem, Żar-zdusz się wygadał, że do Burusza, Dagdy-Piętny i do niego dołączył jeszcze jeden uciekinier z Kamienia – Czajka, czy też Czaik, który uszedł na wschód.

Część Karopanów z Pierwszej Drużyny, postawiwszy na swoim czele Złotoskrzystego Jelenia Cudożara, zawróciła więc na wschód. Reszta poszła na południe nie zatrzymując się, i dotarła do Karii.

Ci Karopanowie, którzy popędzili za Czajką-Czaikiem, gonili go długie miesiące. Dotarli bardzo daleko, niemal do samego wschodniego brzegu Wądlądstyku, ale go nie odnaleźli. Zdziesiątkowani trudną wyprawą, pohańbieni i zgnębieni postanowili nie wracać i osiedli niedaleko Plemienia Bajan i Bujanów, nad Jeziorem Bałchasz.

Ci Karopanowie z Pierwszej Drużyny, którzy zostali nad Bałchaszem nigdy nie połączyli się już z Karyjczykami. Za to dotarli do swoich pobratymców w Górach Harów, tyle że dopiero wiele wieków później. Wtedy przywiódł ich tutaj ten sam Złotoskrzysty, Świętowieczysty Jeleń Dziewanny – Cudożar, który przeprowadził ich bezpiecznie przez Don i Mokradła Mazowskie, przez Dniepr i jego rozlewiska, przez Dniestr i rozliczne bagniska Białowieży. Przychodzili nie sami, jako że klątwa działała na nich nadal i byli jeno sługami Guniów.

Guniów zaś znad Orolu wyprowadzał kagan Honor, Najszlachetniejszy ze Szlachetnych, Najuczciwszy z Uczciwych, Najwaleczniejszy z Walecznych, a w ziemice Lądu, jako jednoczycieli i nowych władców Królestwa Sis, królów króli, wprowadzał ich kagantyrs Wonda (Wondyn) i kaganbog Białobier. Romaje mienili go Balamber, ale jego imię znaczyło po prostu Biały Bierło czyli Wielki, tak samo wielki, jak był Bierło I Obarys-Obdzierło, nie mniejszy niż Bierło II Zobiraj-Zober czyli Krak III. Działo się to roku 1170 Nowej Koliby. Razem z nimi przybyli tutaj także prowadzeni przez Świętego Jelenia Cudożara Guńgarowie, Wołgarowie, Bułgarowie i Onogórowie.

Wszystkich ich, tak jak i Ugrów i Magórów, Czeremisów, Huńczułów, Mokszyszaków, Szyszaków i Spiszów nazywa się inaczej Sabirami, albo Siewierzami, czyli Syberyjczykami – Ludźmi Północy, albo Czernią, albo Czarnosiermiężnymi, czyli Ludźmi Krain Wiecznej Nocy.

Jako się rzekło, większa część Pierwszej Drużyny Karopanów nie zawróciła ze swojej drogi na południe wzdłuż wschodniego brzegu Morza Ciemnego. Jak się okazało wkrótce z obydwu odłamów Pierwszej Drużyny zdjęta została ta część klątwy, która ich skazywała na tułaczkę. Jedni założyli kraj Karię na południowo-zachodnim skraju półwyspu Małej Mazji. Drudzy zaś osiedli na stałe w Karpatach – Górach Harów i byli znani jako  Karapanowie (Karopanowie) i Karusowie (Czarnorusowie). Znaczyło to, że chociaż uciekinier ścigany przez Pierwszą Drużynę przeżył i z jego krwi mogło sie odrodzić zdradzieckie plemię Spitów-Spisaków, to z jego ziarna nie wyrosła nigdy żadna złyródź. Nikt z pierwszej drużyny nie mógł jednak nigdy wrócić w Góry Kamienne i nie mogli też oni przestać być Karopanami.

Podobno, jak głoszą kapłani przechowujący pustynną wiedzę kapiszt Harów Uciekły Wielkiego z Pustyni Toka Mahan, Czajka-Czaik ukrył się w Ziemi Kitajów. Dzięki posiadanemu ziarnu z Drzewa Wyspowiszu doszedł tam do wielkich bogactw, odwiedzał dwory książęce i założył liczną rodzinę. Był przyjmowany przez cesarzy wielu kitajskich krajów. Roślina, która wyrosła z jego ziarna to była Herbata. To dzięki jej tajemnej uprawie tak dobrze mu się wiodło. Stała się ona ulubionym napojem cesarzy a potem wielmożów kitajskich i królów Monżgołów. Jej uprawa długo była okryta tajemnicą. Sistanie mieli ją za zakazaną i przez dziesiątki wieków, mimo że dobrze o niej wiedzieli od Kitajów i Monżgołów, nie używali jej. Herbatę od miana owego Czajki-Czaika nazywali Sistanie Czaj, a Kitaje-Kutaje – Czia (Cia). Zakaz jej picia w krajach Królestwa Sis przełamali dopiero Guniowie w XIII wieku NK (w V wieku n.e.) w grumadach kapłańskich na Siewierzy, gdzie była używana w obrzędach w Górach Kamiennych i w Horoszy, a także w krajach bliskich ziemic Monżgołów. Wcześniej była ona pita także pośród zamkniętych gromad kapłanów i wojów na ziemi Windyjskiej tam gdzie panowali Kusznowie (Biali Guniowie).


Z czasem ród Czajki rozrósł się w nowe plemię. Część z nich pozostała na zawsze wśród Kitajów-Kutajów i Harów Toka. Część jednak poszła na zachód razem z Połowcami i Pieczyngami i koło roku 1600 Nowej Koliby (800 n. e.) dotarła pod Karpaty i tu osiadła. Ci znani są do dzisiaj jako Spiszowie, a ich ziemia to Ziemia Spiska. Ci przynieśli czaj w gromady wołchwów i kudiesników, kudewosów oraz żerców krajów ziemicy nuruskiej. Tak to dawni wrogowie Karopanów zamieszkali z nimi, w tych samych górach, w Pieninie nad rzeką Dunajcem, czyli nad Małym Dunajem, nic nie wiedząc jedni o pochodzeniu drugich.

Z tych Karopanów, którzy poszli za Dziwnyjuszem, nigdy żadna część klątwy nie spadła, ponieważ nie udało im się zabić złodzieja, ani odzyskać wszystkich ziaren, a z tego co sobie Dziwnyjusz zatrzymał i posiał wyrosło jednak trochę złego.

Poszli owi Karopanowie nad Dunaj polować na Dziwnyjusza i tam przebywali jednocząc się z różnymi innymi plemionami oraz szukając okazji do zemsty. Ponieważ nie mogli być sami i musieli komuś służyć, zabrali ze sobą z Orolu-Gór Kamiennych wielkie plemię Magórów, z Ugrów, którego wodzem był siłacz Magóra, a także kilka innych, pomniejszych plemion.

Tak więc z Karopanami z Drugiej Drużyny, pod godłem Czarnego Byka, czyli Tura Kara na stanicach, weszli po raz pierwszy w naddunajskie, równinne ziemie Wągrów (Wagrów-Uhorów) także Magórowie, Wołgochowie, Czeremisi i Huńczułowie. Tutaj się rozłożyli w żyznym Uhorzu nad jeziorem Bołotońskim. Dziś nazywamy ich Madziarami, Czeremoszami, Hucułami i Wołochami.

Stąd później uważano, że Magórów tak samo jak Karopanów przyprowadził w Uhorze Tur Kar[iv].

Z krwi tych Karopanów zmieszanej z krwią Czaropanów z Karpat Nadwiślańskich pochodzą Czarnogórcy.

Swoje miano Panów, odzyskali w końcu tylko Karopanowie z Trzeciej Drużyny, ci którzy poszli za Buruszem i Żar-zduszem, a potem po wygnaniu udali się na zachód w Góry Harów. Znaleźli oni w Górach Harów przyjazny dom i spadły z nich wszystkie klątwy, jednak do Gór Kamiennych także nigdy już nie wrócili. Żeby odzyskać swoje dobre imię musieli zresztą walczyć o nie jeszcze przez 64 lata. To im zawdzięczamy mądrość, która prawi, że: „Dobre imię warte jest wszystkie skarby świata, łatwo je bowiem stracić jednym głupim czynem, lecz trudno odzyskać nawet tysiącem bohaterskich poświęceń”.

Ci Panowie z Gór Harów nazywani są też Czaropanami i Krakowianami, albo Charopanami…

…Podążając na zachód Karopanowie z Trzeciej Drużyny, wiedzeni wciąż przez Czarnego Psa Czartoryka rozważali cały czas dlaczego to spotkało ich wygnanie. I doszli do wniosku, że ten dziwny chłopak Żar-zdusz był tego przyczyną. Chociaż bowiem był bardzo młody musiał najwyraźniej mieć już za sobą obrzędy przejścia do dorosłości i dzięki ojcu, Buruszowi-Burwaćpanowi, kaple Bożeboga, osiągnął już zapewne pierwsze kapłańskie wtajemniczenie. Kiedy tylko to pojęli usiłowali dopełnić na nim zemsty, jakiej oczekiwała Dziewanna za zabicie Ryby Kary i kradzież dokonaną przez jego ojca.

Po raz pierwszy rzucili chłopaka pod Święte Białe Konie w świątyni Swąta, wśród plemienia Walinów z Ludu Wędów, którzy zamieszkiwali Wyspę Wolin i mieli tam drużyny wojowników-żerców królewskich nazywanych Świtungami. Te konie święte pochodzą od samego Źrebca-Srebrza i Srebrzyna króla z Zerywanów, a mają je prawo chować jedynie sistańscy królowie w zagrodach przy kącinach najwyższych bogów. To te same konie, których żądał od Radopryma Perprzechwała w Troi-Widłuży, te same po które wyprawiali się Romaje chcąc je ukraść ze Skraińskich Stepów, to te same święte białe konie, na których przybył pod Troję Razos-Reznik z Dawii wódz plemienia Bobrzanów-Bierezosów, to te same konie których dosiadał Bierło I Obdzierło. One to są, do dzisiaj, niedościgłym pragnieniem władców innych krajów.

Świtungowie trzymali święte białe konie w specjalnej zagrodzie, gdzie były bardzo pilnowane i chowane tak,  żeby rzucały się w boju, gryzły i tratowały wrogów. Choć konie powinny chłopaka stratować, bądź go zagryźć, to tak się jednak nie stało i po trzech dniach i nocach wyciągnięto go z zagrody, a świtungowie oddali go Karopanom nie chcąc przyłożyć ręki do jego uśmiercenia.

Trzykrotnie potem jeszcze Karopanowie oddawali Żar-zdusza pod sąd boski, ale za każdym razem wychodził obronną ręką.

Drugi raz rzucili go w Wilcze Jamy w kącinie Mokoszów w Nawarze (a niektórzy przekazują że był to gród War w Pierwotnej Lęgii, albo Tyrs-Bierło nad Dunajem, albo Tyrs-Tyr nad Dniestrem), gdzie Nurowie Właściwi od pokoleń czcili te krwiożercze bestie. Tam święte wilki trzymali w ogrodzie kąciny i karmili je raz do roku ludzkim mięsem. Na ofiarę przeznaczali zawsze znacznego jeńca. Nie jeden raz bywało, że wilki te rozszarpywały i króli. Kącinie Mokoszów-Wilków przewodzili kapłani kudłakowie (kudawowie), wywodzący się z plemienia uralskich Mokszyszaków, a więc jedna z najtajemniejszych gromad kapłańskich całego królestwa Sis. Powiadano powszechnie, że tej Najważniejszej Nocy Obrzędu, przekształcali się oni osobiście w wilki i razem ze swoimi świętowilczymi pobratymcami uczestniczyli w krwawej ceremonii, rozrywając na strzępy i zjadając ciepłe jeszcze ludzkie szczątki szlachetnego jeńca. Podobno pili też krew ofiary mieszaną z kozim mlekiem i wodą ognistą, czyli wódką.

Część kapiszt od Dachów, tych co znamienitszych (w tym, bierezańskich), stwierdza, że jeńca wpierw jednak zabijano w ten sposób, że rzucano go w powietrze, wysoko, tak iż potem spadał wprost na podstawione sztorcem ostrza pik. Tym sposobem stawał się wysłannikiem do Makosza-Źrebca i Mokoszy Matki  – Władców Ludzkiego Bytu.

To samo uczyniono więc z Żar-zduszem, ale święte wilki zamiast go rozszarpać łasiły się do jego stóp. Przerażeni tą rzeczą kapłani-kudłakowie oddali jeńca Karopanom i nie chcieli powtórzyć jeszcze raz tej świętej próby.

Karopanowie nie zamierzali jednak cierpieć do końca świata klątwy Dziewanny. Podjęli kolejny wysiłek by zabić jeńca. Udali się do Czarnotynu (Karoduny) nad Wiskłą, na Lasotę, pod Kopiec Swaroga i Chorsa, do Świątyni Białego Kruka Lasoty. Prosili lksińców-czarowników Chorsa  i żerców Swaroga, żeby rzucili chłopaka w Świętą Znicz – ogień wiecznie płonący na górze, albo by go oddali na ofiarę Strażniczkom Ognia z Ledniej Góry.


I rzucili go w ogień żercy, ale ogień go nie przyjął, gdyż z Nieba lunęła nawałnica i zalała ogień nieprzeliczonymi wodami. Znając dotychczasowe dzieje jeńca kapłani z Góry Lasoty nie zdecydowali się składać go w ofierze po raz wtóry.

Zabrali więc Karopanowie Żar-zdusza i pociągnęli do Gierusów, gdzie Gieroj trzymał święte Białe i Czarne Krowy pochodzące od Zemuny. O Zemunie prawią Zachodnie Kapiszty, iż jest niczym innym jak tylko Swątlnicą, Boginią Ukrytą, którą w taki sposób przedstawiają Kąciny Burów. Tak więc te święte krowy pochodzące od Ukrytej Bogini (ukazującej się wszak pod postacią Białej i Czarnej Bożej Krówki – Bożego Światła) miały jeńca zadeptać, jako że przywiązano go w poprzek, w najwęższym stromym miejscu, na ich ścieżce do wodopoju. Lecz i one nie chciały młodzieńca uśmiercić. Wręcz odwrotnie, wszystkie ominęły żywą przeszkodę po czym, gdy go tylko uwolniono z pęt, pozwoliły mu się wydoić i wzmocniły jego siły swoim świętym mlekiem. Ten ich dar dla Żar-zdusza okazał się tak ważki, że ocalił mu życie na długie lata. Oto bowiem w sąsiedniej zagrodzie przebywały święte byki, które raz w roku obcowały ze świętymi krowami. Żar-zdusz dosiadł Świętego Białego Byka a ten przesadził ogrodzenie i wyniósł jeńca w Budynowskie i Skraińskie Stepy, a potem w Zieloną Skołocką Pustynię, dając mu wolność. Powiadano później wśród Zorianów i Hyrniaków-Wierchniaków, powołując się na to wydarzenie, że sam Perun stał od początku za wszelkimi dziełami Żar-zdusza.

Karopanowie jednak to wojownicy straszliwi, z tych co nie ustępują nigdy, z tych których zatrzymać może tylko śmierć. Nie ich własna śmierć, lecz śmierć ostatniego z potomków któregokolwiek z nich.

Póki co, Żar-zdusz zamieszkał między Sakami i Tokami na pustyniach, przebywał między Bajanami i Bujanami. Wędrował od Oroli z Horoszy do Monżgołów z Żółtych Ludów. Na koniec zaś, czego Karopanowie nie wiedzieli, zamieszkał w Bogotroji, gdzie przedstawiał się jako Zorian i zaczął głosić nową Wiarę Zoriańską.

[…]…W każdym razie to od rodu Spitów, a właściwie od ojca Żar-zdusza, Burusza-Burwaćpana i jego rodzimego, wytępionego niemal doszczętnie plemienia Spisów-Spisaków, bierze się określenie spisek – na przygotowany w tajemnicy zamach, przewrót, lub na podstępną wojnę, kradzież i zdradę oraz drugie powiedzenie: Spisanie na straty.


Dzieje Zoriana Zgwiezdnika według kapiszt Czaropanów, czarowników Panów z Gór Kamienia i z Gór Harów oraz wiedunów dachijskich znad Odry, Dunaju i Orsaku

Panowie-Czaropanowie i Karopanowie z Gór Harów, powiadają, że Żarmądszysz (po skołocku mówiąc), Żarmolksis (po odracko-dachijsku), Zordhuszt (po hunoawarsku), Zarzdusz (po sławsko-istyjsku), Żar-zdusz (po harsku) albo Zar-at-Husztra (po persku) urodził się w Górach Gorol-Kamiennych, i pochodził z ojca, który był kapłą Bożeboga przybyłym z Bogotroji, z plemieniem Spisów, z rodu Spitama, którego wołano Borusz, albo Burusz Waćpan. Tu w górach związał się on z Dagną-Piętną, księżniczką z plemienia Panów ze sławnego rodu Osjoryja pochodzącego z krwi Osiów i Bierygów-Ryjów.

Żar-zdusz urodził się w 171 roku Starych Czasów w Karii, Harii-Wiślanii, Kamieniu lub w Warze. Jego plemię Spitów-Spisaków zostało wybite niemal do nogi z powodu niewybaczalnej zdrady Burusza i współudziału tegoż Burusza-Burwaćpana w wykradzeniu nasion Wyspowiszu i zabiciu Ryby Kary. On sam, Żar-zdusz, z powodu tej zdrady był wieczyście ścigany przez Karopanów. Osiągnął pierwsze wtajemniczenie kapłańskie przez ojca w wieku siedmiu lat: w obrzędy Ukrytej Bogini Swątlnicy, Kosza-Koszerysa, Bożeboga i Badnyjaka, a także we wszystkie Taje Przesilenia i Równowagi Dorocznej oraz Taje Księżyca. Zaraz potem stracił oboje rodziców.

Czterokrotnie poddano go próbie boskiego sądu i za każdym razem cudownie ocalał. Po ucieczce z niewoli w Górach Harów, błąkał się po Stepie Uhorza, Stepie Skraińskim, Stepie Nadciemnomorskim i Zielonej Pustyni Skołotów, a także wśród Monżgołów i Kitajów. Przybył do Bogotroji będąc jeszcze wciąż niespełna dwunastoletnim chłopcem, co ich zdaniem miało miejsce w 183 roku Nowej Koliby.

Jak prawią wiedunowie dachijscy znad Odry-Wiady, na Pustyni Uciekły Wielkiego, Żar-zdusz doznał olśnień i spotkał boskiego męża Wondę (Wodę, Wędę), który go przywiódł przed oblicze Dobrego Boga (Boża-Bożeboga – Obry Mądrzaka – Wielkiego Dobroboga). Kiedy przybył do Bogotroji opowiadał o tych olśnieniach i spotkaniach z bogami. Twierdził, że u boku Dobrego Boga Obro-Mądry (Dobro-Mądrego) siedzi Bogini Cziszta (Czsnota, Czystota) – Władczyni Czystości, Cnoty i Prawego Wyboru Boskiej Drogi, która obdarowała go nadprzyrodzoną ostrością wzroku i możliwością widzenia dobrego i złego. Dała ona jego oczom przejrzystość, przenikliwość i siłę. Czsnota w białych szatach chadza z orszakiem Mira-Podaga i Swarożyca po Niebie, w cudownym rydwanie, ze wschodu na zachód i z powrotem. Ona to wyznacza prawych władców i kapłanów na Ziemi i uczyniła kapłanem jego, Żar-zdusza.

W Bogotroji rządził w tym czasie aga Durasz a po nim jego syn Rawa z rodu Duraszów, który poczatkowo przyjął Żar-zdusza jako świętego męża. Z biegiem lat Żar-zdusz głosił jednak coraz dziwniejsze przesłania i zbierał wokół siebie coraz liczniejszych zwolenników. Kiedy zaczął mówić wprost o tym, że Obry Mądrzak – Bożebóg wyłożył mu zasady nowej wiary, wiary jedynej, która przekreśla wszystkie inne wierzenia i wszystkich innych kapłanów na świecie poza nim samym, Rawa Durasz zakazał mu dalszych nauczań. Było to obraźliwe nie tylko dla kapiszty Bożeboga założonej przez Stopana II Uboga i Gromady Czystów osiadłej w Górach Dachu Świata, ale dla całej Wiary Przyrody w Królestwie Sis.

Żar-zdusz pozornie podporządkował się temu zarządzeniu władcy, lecz oto skoro nie mógł mówić, zaczął spisywać zasady nowej wiary, a przecież posługiwanie się pismem wciąż było zabronione. Żar-zdusz miał już wtedy 36 lat, i tym sposobem, na piśmie, językiem hunoawarskim, którym posługiwali się Spitowie-Spisowie i Szyszacy z Gór Kamiennych ogłosił pierwsze Gądki-Gądby, które stały się podstawą jego Obwiesty i Nowej Zoriańskiej Wiary.

Według czarowników Panów z Kamienia, Żar-zdusz głosił tam, że w świecie toczy się wieczna bitwa dobra ze złem. Dobro uosabia Bożebóg – Obry Mądrzak (Wielki Dobrobóg), zło Bodnyjak – Orymąż (Oromąd). Tylko on, Żar-zdusz jest jedynym kapłanem prawdziwej wiary, natchnionym przez Dobroboga i Czsnotę.

Te poglądy Zoriana były niezgodne z wykładem wierzeń kapiszt Wiary Przyrodzonej, podług których dobro i zło (jako takie) – nie istnieją we wszym świecie, a istnieją tylko i wyłącznie dla podmiotu – to jest istu lub bytu. Czy dzieło, lub dzieje, albo wydarzenie, jest odbierane i oceniane jako zło, bądź dobro, zależy wyłącznie od umiejscowienia w Rzeczywistości danego podmiotu (bytu lub istności) względem tegoż dzieła lub wydarzenia, czyli od  zapisu ich względem siebie, jako wzoru na Baji.

Według Wiary Przyrody ocena wydarzeń i postaw oraz oddziaływań, wynika wyłącznie ze stosunku danego bytu, bądź istności, do danego wydarzenia oraz zależy od sposobu w jaki wydarzenie wpływa na dalszy byt danej istności, lub istnienie bytu. Kapiszty i Kąciny oraz wszystkie Gromady Wiary Przyrody rozstały się z Zorianami i powstała nowa wiara, nie uznawana przez Sistanów i Królestwo Sis.

Kapiszty Zachodnie, zwłaszcza nuruskie, w tym Starosłowiańska Świątynia Światła Świata i dachijskie kąciny tradycji Serbomazogetuzy znad Dunaju, powiadają, że Żar-zdusz, czyli Zorian Zgwiezdnik oparł swój wywód nie na przykładzie rozdzielonych, odległych w istocie, Żywiołów i Mocy (Bodnyjak jest Małym Żywiołem – Bogiem-Synem Wielkich Żywiołów Nieba, a Bożebóg jest Wielkim Mogtem – Bogiem-Ojcem Mocy Gospodarstwa), lecz sprzężonych w jedność przeciwieństw, wywodzących się od jedności – Jaryły-Jarowita, boga dwugłowego, dwupłciowego, dwukierunkowego, Władcy Kiru, Boga Jarego czyli Pana Wzrostu, Wiosny, Wzwodu i Młodości. Ma bowiem Jaryło przyrodzoną jasną stronę, widzialną jako postać żeńska Oromudry-Jaromodry i stronę ciemną widzialną jako męski, o sino-zielonym obliczu – Orymąż-Jarmuż. Według nich owa dwojakość Jaryły-Jarowita, bóstwa Wiary Przyrodzonej i dwojakość głównych postaci Wiary Zoriańskiej (postaci Mądrości-Dobroci oraz Pana Złego) w oczywisty sposób są zbieżne i odbite w mianach: Ahura Mazdy (Ormuzda – Obro Mudry), jak i  Jarego Męża – (J)Arymana (Angra Mainju – Orymęża).

Wkrótce spory pomiędzy kapisztami Wiary Przyrody w Bogotroji a Zorianami stały się tak zażarte, że władca Bogtoharotyrsów aga Rawa Durasz przegnał Żar-zdusza z Bogotroji. Ten jednak nie przestał głosić wichrzycielskich swoich sądów po okolicy. Durasz II wydał więc na niego wyrok śmierci. Któryś z ukrytych wyznawców Zorianizmu na dworze Durasza II Rawy musiał uprzedzić jednak Żar-zdusza o tym, że ma być pojmany i stracony, gdyż w ostatniej chwili przed przybyciem straży do jego kryjówki w górach, zbiegł do sąsiedniej Horoszy.

Tak oto, jak przekazują wiedunowie Dachów znad rzeki Orsaku, Zorian przybył nad Starą Drę, nad brzeg starodawnego Morza Orol, do grodu Bałcha (znanego Persom jako Balch), gdzie rządził kagan Wisztaspęt – ten sam, który był ojcem późniejszego króla króli Persów Darjusza I Wielkiego.

Tymczasem aga Durasz posłał wici do władcy całej Skołotii – kagantyrsa Widana, że kapła Żar-zdusz głoszący przeciw Wierze Przyrody i prawowitym królom Królestwa Sis zbiegł z jego kraju do Horoszy – nad Morze Orol i nad Jezioro Bałchasz do Bujanii. Kagantyrs Widan wydał zatem nakaz zatrzymania i osądzenia Żar-zdusza gdziekolwiek by go znaleziono. Wici z tym nakazem wkrótce dotarły do wszystkich władców krajów sistańskich, w tym także do Wisztaspęty kniagina Horoszy i Bujanii.

Wisztaspęt kazał zamknąć i postawić pod sąd Żar-zdusza. Kiedy zamknięto Żar-zdusza w więzieniu, tak się wydarzyło, że ciężko zachorował święty biały wierzchowiec królewski, koń samego Wisztaspęty. Nikt nie potrafił go uleczyć z opuchlizny nogi i zdawało się, że wieszczy wierzchowiec, który wszak w obrzędach Świątyni Światła Świata stanowił swoją wróżbą na włóczniach o powodzeniu całego ludu Horoszy, zemrze. Żar-zdusz twierdził, że potrafi wyleczyć boskiego wierzchowca. Kagan Wisztspęt pchnięty rozpaczą pozwolił mu – pod karą głowy w razie niepowodzenia – podjąć się takiej próby.

Żar-zdusz wyleczył boskiego wierzchowca Świątyni Światła Świata, który mógł wrócić do służby kagana. Wkrótce odbyto przy pomocy owego wierzchowca wróżby, puszczając go na włócznie. Wróżby były bardzo pomyślne, wieszczyły kniaginowi niesłychane powodzenie w najbliższej przyszłości i sławę po wieki. Kołacz-Korowaj, który wytoczono ze Świątyni Swąta był tego roku wyższy dwa razy niż sięgał wzrostem najtęższy woj z drużyny królewskiej. Kniagin Wisztaspęt bardzo był wdzięczny Żar-zduszowi. Nastała ogólna radość a Wisztaspęt uczynił Żar-zdusza głównym kapłanem, zaś jego Zoriańską Wiarę wyniósł na wiarę jedyną w Horoszy.

Kiedy się o tym dowiedział kagantyrs Widan i inni władcy, a zwłaszcza Durasz II, kiedy to dotarło do wiedzy Karopanów nad Dunajem, w Karii i w Górach Harów, zorganizowano natychmiast pod wodzą agi Durasza II Rawy wyprawę, która miała zetrzeć w pył Wisztaspętę i Zorianów w Horoszy. Bowiem, nieposłusznych władzy Widana oraz ich rody, należało pokarać śmiercią do trzeciego pokolenia.

Wyprawa, która wyruszyła z Bogotroji nie była dobrze przygotowana. Bitwa nad Morzem Orol okazała się klęską Durasza, Karopanów, Hyrniaków i innych plemion  burskich i dachijskich, jakie wzięły udział w starciu zbrojnym. Wojowie Wisztaspęty walczyli jak uskrzydleni, jak namaszczeni boską ręką i natchnieni boską wenią. Harmia Durasza poszła w rozsypkę, a Wisztaspęt zajął ziemię Hyrniaków (Wierchanów zwanych też Warczanami-Warachami i Wierszanami) – Hyrkanię-Wierchowinę, a także Partię i wypowiedział posłuszeństwo Widantyrsowi oddając się pod opiekę Miodewów (Medów) i Persów. Miodewów z Kraju Miodewów odrodzonego przez Miodewę z Horuszji i agę Dajoka (Dziejana-Dziejoka) z plemienia Dagów-Dagonów, ale w tym czasie już butnych, pysznych i zapatrzonych w Romajów.

Kagantyrs Widan uwikłany w wewnętrzne boje w Królestwie Sis pozostawił swoim następcom nierozwikłaną sprawę Horoszy i Miodewów.

Przez następne lata Żar-zdusz żył spokojnie na dworze kniagina Wisztaspęty, a jego wiara była rozpowszechniana na świat poprzez Horoszę, zwłaszcza do Hyrkanii (Wierchanii) i Partii, a także dalej do Medii (Miodewii) i całej Małej Mazji. Żar-zdusz dostąpił najwyższych zaszczytów, ożenił się z córką ważnego dostojnika  dworskiego Wisztaspęty Wragostry, której było na imię  Hołowa i urodziły im się dzieci. Po kolejnych latach jego córka Piroczysta wyszła za Jamaspętę, najważniejszego doradcę kniagina Wisztaspęty. Mimo, że Żar-zdusz przez cały ten czas cieszył się ochroną i opływał w dostatki nie mógł być pewny dnia ni godziny.

Dla wypełnienia zemsty Dziewanny wybrano pięciu braci z Trzeciej Drużyny Karopanów, najniebezpieczniejszych i najsprytniejszych wojów. Ci udali się wpierw do Kamienia po namaszczenie kowalisów-kowych, kapłanów Swaroga i Łady, służących tajami kowalstwa plemieniu Wielkich Burów i Bierygów-Ryjnów. Otrzymawszy od nich narzędzia zemsty udali się do Bogotroi, a potem do przybytku Czystów Stopana II Uboga na Dach Świata, aby tam przygotować się do wypełnienia wróżdy.

Raz do roku Żar-zdusz przybywał nad jezioro Kosowe w Górach Dachów, gdzie oddawał się obrzędom oczyszczania, w rycie przekazanym mu przez ojca, tym samym, które Burusz uprawiał z Panami w Górach Kamiennych.

Pewnego razu kiedy Żar-zdusz, mając już 77 lat, ale wciąż będąc w pełni sił i niczego złego już się nie spodziewając, poszedł nad jezioro Kosowe i zanurzył się w jego zimnych wodach, zjawił się tam Brat Okres. Brat Okres okazał się być jednym z Pięciu Braci Karopanów z Bogotroji i nie pozwolił już wypłynąć Żar-zduszowi na powierzchnię.

W ten sposób Żar-zdusz zakończył żywot po 77 latach i 40 dniach i wtedy dopiero dopełniła się zemsta Trzeciej Drużyny Karopanów. Wtedy też zdjęta została z nich klątwa, i stali się na powrót Panami w Górach Harów[vi]. Był 248 rok Starych Czasów Nowej Koliby.

Niektórzy powiadają, jednak że Żar-zdusz został zasztyletowany nie przez Okresa w wodach Jeziora Kosego a przez Rahwasza, Brata Okresa, na dworze Wisztaspęty.

Nad tym jeziorem Kosowym (znanym Persom jako Kasawa, a Skołotom jako Kosogoja – czyli Jezioro gromady Kosegów-Kosezów) miał mieć Żar-zdusz święte zbliżenie z żoną Hołową. Jego nasienie spoczęło wtedy w żywych wodach owego Jeziora Kosa. Z dziewicy i nasienia Żar-zdusza z Jeziora Kosa ma się narodzić, w 3000 lat po jego śmierci, trzech synów Zbawicieli Świata. Zwani są oni Pojmicielami Prawego Posłania – Szyszjątami, Jątami Szyszów. Owi Jątowie mają nosić imiona Gusitar, Gusitorga i Szyszująt-Straszjęta[vii].

Według Zorianów, których pogląd podziela także wiele kapiszt i kącin oraz gromad Wiary Przyrody, Żar-zdusz jako ofiara wróżdy, a więc męczennik, który był wyróżniany przez wielu bogów (Swątlnicę – Władczynię Skrzystych Krów, Swątowego Wierzchowca – Świchrza – Władcę Stad Świętych Koni, wszystkich Bogów Kiru – dwugłowych Stronporów – których zwierzętami rodowymi są Krowy i Byki, Dażbogów-Sołów – Władców Turów, Ładów – Panów Wiedzy i Wojny, Mokoszów-Źrzebów – Władców Wilków, Swarogów-Żgwiów – Władców Ognia, Sporów – Władców Powodzenia i Szczęścia, Wodów – Władców Wód, w tym Wód Spadających, Prowów – Władców Prawości i Czystości, a wreszcie Podagów-Mirów – Władców Drogi i Posłania) zajął w Zaświatach po śmierci szczególne miejsce.

Jako człek wyjątkowo prawy i czysty, stał się trzecim z Ludzi (po Mężu II Mążynosie i Radomudrze), który uzyskał przywilej udziału w sądach na Górze Onawielnej i stanowi orszak Bogów Sądu – Prowego, Sądzy, Sowiego i Lelija. Stoi on w Jaskini Skonu przy końcu Mostu Czynwątu i Prawątu[viii] skąd kieruje we właściwe strony zmarłych, których bierze następnie Sowica-Polel na Nawną Drogę-Pąć i wiedzie do przeznaczonej im Nawi. W owym sądzie biorą też udział Podag-Mir – Pan Drogi i Spokoju, Swaróg – Władca Ognia Ogni, Straszny Prawota-Prawdziwc z Wagą Uczynków i Boski Posłaniec – Pąćdagżwik.


[i] Według podań irańskich jest to: Morze Worukasza (co ma znaczyć morze o głebokich zatokach) a brzmi jak Workuta – tyle że u nas rzeka Workuta, ale w lecie powstaje tutaj nieskończone bagno iewelkie jak morze. Góra Hara ma wyrastać do samego Nieba – czyli sięga Wierzchołkiem Weli, Drzewo Wyspowiszu (Wispobisz) – Wisz rosnący na Wyspie – może Irańczycy nie rozumieją tej nazwy, ale przecież dla nas jest absolutnie zrozumiała  – Wisz Rosnący na Wyspie, inaczej Wisz wyspowy. Wody Worukaszy mają być wzburzone wiecznie przez spadający z góry Hary potok Ardwi (Ordwa). Na dnie tego morza spoczywać ma Chwarena – czyli boska chwała – jasność, oświecenie –  ist (jakby ałatyr według burskich podań).

Góra Hara sięgająca nieba bardziej pasuje do Karakorum, które ma i rzekę lodową widoczna z kosmosu największa rzekę lodowca na Ziemi i jest największym skupiskiem najtrudniejszych 8000 tysięczników Ziemi.

Morze Worukaszaa pełni w mitologii irańskiej tę samą rolę co rzeka Rangab wijąca się z Wierzchołka Haryc i opływająca Wyspę. Całość podania o Zorianie-Żarduszcie wiąże się z Karopanamid znanymi również mitologii Iranu i z postacią Ryby Karye strażniczki Góry.

a Worukasza – patrz  SMLIE str. 459

b Rangha – Rha – patrz SMLIE str. 360

c Góra Hara – patrz SMLIE str. 459

d Karapananowie – patrz SMLIE, str. 218 – pięciu braći w Awescie któryz chcieli zabić Zoriana – Czaropanowie  i Panowie z Kamienia (Uralu).

e Kara – patrz SMLIE str. 218

[ii] Hara Berezaiti  – To bardzo ważne miejsce w mitologii Iranu, także dla wyznawców Wiary Zar-zdusza – Zaratusztrianizmua

a patrz Wikipedia Angielska

[iii] Burusz – ojciec Żar-zdusza (Żarduszta, Zarduszta, Zaratustry, Zoroastra). Irański zpis jego imienia brzmi Puruaspa, gdzie aspa – koń, konny, jeździec, posiadający konia, woj konny, pan koni. Określenie aspa jest bardzo dobrze znane Słowianom i było znane równie dobrze Skołotom – brzmiało bardzo podobnie do irańskiego i funkcjonowało podobnie – jako określenie osoby przynależnej do szlachty polskiej – na wojowników poskołockich i posarmackich: (as)pan, waćpan, asan, waść (pan), waspan, aćpan, lub acan. Używane było w Polsce jeszcze w XXVI i XXVII wieku NK (XVIII i XIX wieku n.e.). Stąd biorą się jako naszym zdaniem mocno uzasadnione i uprawnione przedstawione tutaj interpretacje imienia Puru-aspa. Należy bowiem pamiętać, że Puruaspa był Skołotą więc mamy tutaj tylko irański zapis skołockiego imienia woja z rodu Spitów-Spisaków. Według nas imię to mogło brzmieć po słowiansku Bur-waćpan, Burwaśpan, Burwaść, Buracan, a po skołocku – pośrednio między brzmieniem słowiańskim a irańskim: Buraspa, Buraspan, Burwaśpa , Buryjaśpan, a znaczyło: Bury Jeździec, Bur Pan, Burus Pan, Burowoja.

a Miano to mogło również pochodzić od rdzenia per i oznaczać Peru-aspana – Jeźdźca Piorunowego, piorącego, uderzającego, Woja Peruna bądź Świętego Woja-Kapłę Peruna – Peru-waćpana, tak dokładnie jak jest z mianem Świtung oznaczającym miano jeźdźca-kapłana Swąta.

[iv] Podania wołoskie i czeremoskie oraz huculskie powiadają, że dwoje książąt: Honora i Magora, przywiódł pod Góry Harów Czarny Skrzysty Tur, który tutaj zginął porażony strzałą. Podania madziarskie i guńgarskie-huńskie oraz onogórskie (wougarskie, bułgarskie) powiadają, że Hunora i Magora przywiódł tutaj Skrzysty Jeleń, za którym się w tę piękną ziemię zapuścilia. Skrzysty Jeleń z tej opowieści nosi imię Cudas Zarwas. W języku węgierskim czy w językach tureckich imię to jest trudne do zrozumienia – co innego w językach słowiańskich, gdzie Cudas Zarwas  – to cudowny żar, cud żaru, cud zerywański, cudownie zerwany z Drzewa Drzew – skrzysty jeleń podzący z Weli – cudowny i zerwany, oraz żarem jaśniejący. Dlatego jego nieco zniekształcone przez tradycję turkucką i magórską zapisujemy w tej Księdze jako Cudożar.

a Patrz  – M. Eliade Od Zalmoksisa do Czyngis Chana, wyd. PWN Warszawa, 2002

[v] Winopijus – w greckim oryginalnym zapisie Ojnopion – co znaczy dokładnie wino-pijon, Pijący Wino lub Upity Winem, Pijanica Winny.

[vi] Najstarsza część Obwiesty (Awesty) uznawana jest za osobiste dzieło Zaratusztry (Żar-zduszta). Są to zapisy nazywane Gadhbami, które to niezrozumiałe dla Irańczyków nazwanie mu odczytujemy znów z łatwością- Gądby, Gadki. Podobnie jest z rozumieniem samego miana Aswesty (Obwiesty) niezrozumiałe – Dla Irańczyków. Dla nas od razu jasne (O-westa, Obwieszczam – wiestawieścićzwiastować, czyli rozjaśniać gwiezdnym blaskiem niebieskim – czyli wieścić Niebiańską Prawdę Objawioną. Owesta – O(b)westa, O(b)wiesta. Podobno jest ona napisana w niezrozumiałym języku AHUNAWAR – Ohunawar – O – Huna (gunia) – War. Pierwsza Gadka Zoriana to – Ohunawar napisana w języku hunoawarskim.

Hunoawarami  (u Naruszewicza)– nazywano Obrów- Awarów- Chawarów- Chorwatów

Tak więc Gadki są spisane w najbardziej archaicznym języku – hunoawarskim – którego sami Irańczycy i wyznawcy Obwiesty nie rozumieją za dobrze. Jest to język indoeuropejski, z którego słowa i pojęcia są nam Słowianom bardzo bliskie i jak widać zrozumiałe. Cztery najstarsze i najbardziej znane Gathy (Gadki) Zoriana Zgwiezdnika to Ahunavar, Airyema ishyou, Ashem vohu i Yenhe hatam. Są one tak trudne do przetłumaczenia, że nawet wierni mają jedynie ogólnikowe pomysły na temat ich treści. Mówi się, że Ormuzd sam mówił w języku hunoawarskim. Gadki (Gądby) Zarathustry również wykorzystywane są do ochrony w celu przeciwdziałania siłom zła.

[vii] Na końcu świata przyjdą na Ziemie trzej jego synowie z tego jeziora – Saosz Jantowie (Saosz Jątowie – Jąć, a więc Jąć-owie Saoszy a może Sraoszy) – Husze-tar, Husze-Tarma, i Saosz-Jąt (Huszettar, Huszetarma i Saoszjant). Wystepuje tutaj bardzo bliskie nawiązanie do nazw plemiennych całego Ludu Jątów, spokrewnionego z Dachami (Dawami, Drakami), Słowianami i Skołotami, znanych Romajom jako Ilirowie. Z ich kwri i od skołockich Języtów a także od Istów pochodzili Jąć-wingowie (Jąt-wenedowie) znani później jako Jaćwingowie. Do ich miana nawiązuje także Widłuża-Troja, znana jako Ilion – obwar o pochodzeniu skołocko-istyjsko-dachijsko-orojskim, czyli o korzeniach na pewno nie romajskich, ale mazońsko-skołockich.

[viii] Most Czynwątu-Prawątu (Czynopątny i Prawopątny lub Czyn-wici i Praw-wici) we wnętrzu Góry Onawielnej nad Prze-Paścią Nawi (Paszczą Nawi). Wąć, pąć, wić, wątek – ścieżka, droga, wskazanie. Zorian-Żar-zdusz stoi przy Moście Czynwąci (pers. Czinwat) w Zaświatach i kieruje dusze zmarłych we właściwe strony. Jest to Most Rozdziału, Most Sądu Nad Duszami (pers. Czinwat-o Perewat) – Czyn-Wąt – czyli most Drogi Czynów, Wąci (Pąci, Wątka) Czynów – Czyli Nieci Żywota związanej z Czynieniem – Wątku Czynów. Tam sądzą dusze Mitra (Dażbóg) wspólnie z Waruną (Swarogiem), Rasznu (Straszny Prawic, Pobożność – Prawota, Prawdziwc)  z Wagą ważący dobre i złe uczynki i Sraosza (Posłuszeństwo, Walczący z Duchami Zła Toporem, Włócznią i Maczugą, Nocny Posłaniec Swego Ojca – Ahura Mazdy ––Święty Ptak Ahura Mazdy, Boski Kogut (także ptak zwiastujący wzejście Słońca). U Słowian ten ostatni – Posłaniec – Boski Posłaniec – to Posłaniec czyli Po-Dagżyk – Według Zoriańskiej Nowej Wiary to On zatrumfuje na Końcu Świata.

Tak samo jak irański, awestyjski, indyjski Mitra i Waruna, mają wspólnego syna – Oko Mitry i Waruny – Słońce, również i u Słowian Dażbóg i Swaróg mają wspólnego Syna Słońce –   Swarożyca, który roni Bursztynowe Łzy. W słowiańskiej Wierze Przyrody możliwym ojcem Słońca jest także Mir-Podag, jednen z trzech domniemanych ojców Swarożyca. Istnieje także podanie wiążące Po-Daga z Dagiem-Dawem – Dażbogiem.

Perewat – Perewąt – Prawość, Prawda, Pra-wąć, Pere-wąć – Droga – Wąć – Wątek Prawdy, Prawa, Pere(u)na – i Prowego – Prawych Bogów Władców Pioruna, Bogów Piorących,  Władców Prawa stanowionego dla Bogów i Ludzi.

Most Czynuwąci przed grzesznikiem stawał się coraz węższy aż wreszcie przeradzał się w krawędź brzytwy, zaś pod sprawiedliwym stawał się szeroki na 9 włóczni albo na 27 strzał (symbolika śmierci 9).

Sądu w Komorze Sowiego gdzie przyjmowano Dusze w Zaświaty nie należy mylić z Sądem w Zamyku Welesa, gdzie u boku Welesa zasiadał Koszerys i gdzie ważyła się sprawa Ostatecznego Zesłania do Krainy Ciszy – czyli Czeluści, inaczej Otchłani, gdzie wszystko rozpływa się w ostateczną Nicę.

Szukalski’s Science of Zermatism Szukalski Science of Zermatism

December 23rd, 2007 23 grudnia 2007

Eight illustrations by Stanislav Szukalski from Behold!!! Osiem ilustracjami Stanisława Szukalskiego z oto! The Protong — a sampling of his 39 volume oeuvre on the science of Zermatism. Protong – 39 próbek jego twórczości głośności nauki Zermatism.

Szukalski was a polymath who, over a lifetime, developed a science that integrated singular theories in geology (cyclic deluges), anthropology (universal pictographs), linguistics (Protong, a universal first language), zoology (Yeti), anthropolitics (Yetinsyn), with many etceteras. Szukalski był dramaturgiem, który przez całe życie, opracowany nauki, że zintegrowane pojedynczej teorii w dziedzinie geologii (cykliczne deluges), antropologia (Universal piktogramy), medycyna (Protong, uniwersalne pierwszego języka), zoologia (Yeti), anthropolitics (Yetinsyn) z wieloma etceteras. Common to his arguments is an overwhelming accretion of the visual evidence . Często do jego argumentów jest zdecydowana Akrecja wizualnym dowodem.

“Looking through thousands of illustrated books, I have learned how to SEE. „Patrząc przez tysiące ilustrował książki, nauczyłem się jak widzieć. Since childhood I have been addicted to seeing ‚pictures’ in books… I learned not only to look, but really SEE, for I did not know English yet and had to jump to CONCLUSIONS. Od dzieciństwa byłem addicted to napis „zdjęcia” w książkach … Dowiedziałem się nie tylko wygląd, ale naprawdę zobaczyć, bo nie wiedziałem jeszcze angielski i miał pochopne wnioski. In fact, I evolved the, to other people unnatural, instinct for UNDERSTANDING things, without knowing what they were. W rzeczywistości, I ewoluowały, aby inne osoby nienaturalne, instynktu do zrozumienia rzeczy, nie wiedząc, co oni. Looking became my life’s OBSESSION. Szukasz stał się moją życiową obsesją. When I am dying I will despair over the fact that I will no more be able to Look and See” (p14). Kiedy umieram będę rozpacz nad tym, że nie będę więcej mógł popatrzeć „(P14).

A sample of Szukalski’s science, on the subject of tribal flood scumlines: Próby nauki Szukalski nic, na temat plemienia scumlines powodziowym:

“When the Secondary Globe (the lavaic ocean bottoms) began to submerge in the beginning of the last Farsolar Epoch, the global seas were forced to glide off the Primary (Geologic) Globe. „Kiedy Secondary Globe (lavaic dna oceanu) zaczął zanurzać się na początku ubiegłego Farsolar lat, globalne morzu zostali zmuszeni do schodzenia off Primary (Geologic) Globe. The soil of all the lands that were re-emerging was washed off by the departing seas and the water of the globe became very muddy. Gleby ze wszystkich ziem, które zostały ponownie wschodzące było zmyć z mórz wyjazdy i wody na świecie stał się bardzo błotniste. In fact, Plato, after visiting Egyptian temples, learned of the chronicles that spoke of the Mediterranan Sea as ‚The Sea of Mud’. W rzeczywistości, Platon, po zwiedzaniu świątyń egipskich, dowiedział się, że kroniki mówił Mediterranan Morza „Sea of Mud”. Homer’s Iliad was about Ilium (the Latin word for ancient Troy) which in Protong means ‚Mire Remembered’. Homer w Iliadzie była o Ilium (łacińskiego słowa starożytnej Troi), które w Protong oznacza „Mire Remembered”. The state of Illinois, USA is named after the Illinois River, and in Protong (‚Illi No J(e) Z’) actually means ‚Mire made-Born is From’. Stan Illinois, USA nosi nazwę Illinois, w Protong ( „Illi nr J (e) Z”) w rzeczywistości oznacza „Mire gotowe Urodził się od ‚.

“Wherever the terrified diluvial escapees shored re-emerging lands, their faces were caked with mud. „Gdziekolwiek przerażony dyluwialny uciekinierów shored ponownie nowe ziemie, ich twarze caked błotem. And since each swam differently, each would emerge with individual muddy water ripples across the face. A ponieważ każdy płynął inaczej, każdy wyjdzie z poszczególnymi błotniste fale wody na twarzy. So when they lay there in the mud in the deadly faint, exhausted beyond words, and were found by earlier arrivees on that islet, the facial mud markings were remembered and the Flood Scumlines became the tribal markings. Więc kiedy leżał w błocie w śmiertelnym słaby, wyczerpany poza słowami, i stwierdzono we wcześniejszych arrivees na tej wysepce, twarzy oznaczenia błoto zostały zapamiętane i Flood Scumlines się plemienne znaki. I have an entire volume on these Scumlines with 195 such drawings from every part of the globe” (p31). Mam całą objętość na tych Scumlines z 195 takich rysunków z każdej części świata „(P31).

Here are a few examples: Oto kilka przykładów:

Rapa Nui głowy

A head from Rapa Nui (Easter Island). Głowy z Rapa Nui (Wyspa Wielkanocna). “The horizontal line [the Flood Scumline] below the nose clearly shows that the ancestor swam to that island in the last Nearsolar Deluge” (p19). „Linia pozioma [Flood Scumline] pod nosem wyraźnie pokazuje, że przodek dopłynął do tej wyspie w ciągu ostatnich Nearsolar Potop” (p19).

czarne linie

“In Equador and the vicinity of the Panama Canal there are Indians who paint their bodies with black lines emulating the waters in which they stood. „W Ekwador i okolicach Kanału Panamskiego są Indianie, którzy malowania ciała z czarnymi liniami emulacji wód, na których stoi. They repeat the same lines on their faces, but the topmost of these crosses their noses, just below the eyes. Powtarzają te same linie na ich twarzach, ale największym z tych krzyży nosy, tuż pod oczami. This means that their diluvial ancestor buried his face under the water while swimming and made a stronger stroke with his arms when he came up to get air” (p25). Oznacza to, że ich dyluwialny przodka ukrył twarz pod wodą podczas pływania i się silniejsza skoku z rękami, kiedy przyszedł, aby usunąć powietrze „(p25).

Eskimo

“This Eskimo’s diluvial ancestor swam with the nostrils under water, coming up to inhale while starting his arm strokes” (p20). „Dyluwialny swam to Eskimo’s przodka z nosa pod wodą, zbliżając się do wdychać podczas jego skoków od ręki” (p20).

Polski pogrzebowe jar

“One of the many funerary jars for holding the ashes of the cremated dead. „Jedną z wielu puszek pogrzebowe do przechowywania prochów kremacji zmarłych. This one is from prehistoric Poland… Atop the head reposes the cover in the shape of Easter Island. Ten jest od czasów prehistorycznych Polska … szczycie głowy spoczywa pokrycie w kształcie Wyspa Wielkanocna. On their necks are many metal necklaces and, as in this one, the image vomits the salt water of the sea. Na szyjach wielu metali i naszyjniki, jak w tym jeden, obraz wymiotuje słonej wody z morza. These rings on the neck emulate the water ripples spreading from a drowning person. Te pierścienie na szyję naśladować fale wody rozciągająca się od tonącego. Usually, there is a large ‚spzilla’ (Polish for ‚pin’) as a Rebus for ‚Z Bi La’ [Protong], which tells us that the person cremated came ‚From Killed (by) Flood’ land and to there was returning” (p22). Zwykle znajduje się duże „spzilla” (dla Polski „PIN”) jako Rebus dla „Z Bi La” [Protong], która mówi nam, że kremacja osoba przyszła „od zabitych (o) tereny zagrożenia powodziowego” i nie było powrót „(P22).

Scumline powodzi Chiaco

“The Chiaco Indian tribe of Equador continue to mark their faces with the Flood Scumline on the very rim of their upper lip” (p20). „Chiaco Indian plemienia Ekwador nadal znaku twarze Flood Scumline na samym brzegu ich górną wargę (p20).

Etruski pogrzebowe portret

“A funerary portrait of a young man drawn from the lid of a large jar that holds the ashes of a cremated man. „Grobowej Portret młodzieńca wyciągnąć z pokrywką z dużym słoiku, który przechowuje prochy kremacji człowieka. It was excavated in Italy and dates from the Etruscan period. Został wydobyty we Włoszech i pochodzi z okresu Etrusków. On the man’s face the ancient tribal Flood Scumline was engraved, crossing his mask just below his nose, emulating a beard. Na twarz mężczyzny dawnych plemiennych Flood Scumline było wyryte, przekraczających jego maską tuż pod nosem, emulacji brodę. However, the vertical direction of continuous lines tells us that this is really the draining water, heavy with mud. Jednak kierunku pionowym ciągłej linii mówi nam, że to jest naprawdę odprowadzanie wody, ciężkie od błota.

“The two small circles on the chin and the edge of ripples around them made me turn the drawing upside down and there I saw that the mask resembled the Great Lioness (Easter Island), streaked with sliding-off water as if re-emerging from under the Flood” (p26). „Dwa małe okręgi na brodzie i skraju zmarszczki wokół nich mnie z kolei rysunek do góry nogami i nie widziałem, że maska podobna Wielkiej Lioness (Wyspa Wielkanocna), podszyte z przesuwanymi-off wody jakby powracające z pod Flood „(P26).

An indication that contemporary Manapes also survived the Deluge: Wskazanie, że współczesny Manapes również przeżył potop:

Scumline powodzi Sasquatch

“Among ancient carvings of the Dorset Culture of the Point Barrow region in Alaska, this mask was discovered which white men assume is an imaginary Devil. „Wśród antycznych rzeźb z Dorset kultury regionu Point Barrow na Alasce, to maska została odkryta, które biali siebie wyimaginowane diabła. But you can plainly see that it is a portrait of a local Sasquatch. Ale można wyraźnie zobaczyć, że jest to portret lokalnych Sasquatch. Incidentally, in the vertical lines we have a marvelous document. Nawiasem mówiąc, w pionowej linii mamy wspaniały dokument. They were carved there to let us know that this creature, like the ancestors of the Alaskan Eskimos, also saved himself from the Deluge, for any lines, vertical or horizontal, represent ‚waters’, hence the Great Flood. Zostały one wyryte tam dać nam znać, że ta istota, jak przodkowie Alaski Eskimosów, również uratował się z potopu, dla każdej linii, pionowe lub poziome reprezentują „wody”, a więc wielką powódź. There is still another pictograph, besides the vertical draining-off of muddy water. Jest jeszcze jeden Znak, oprócz odprowadzania pionowego startu błotnistej wody. It is the horizontal line just below the nostrils which, by being placed above the water level, tell us that his breath, his SOUL, was saved” (p77). Jest to pozioma linia tuż poniżej nosa, które poprzez umieszczenie powyżej poziomu wody, powiedz nam, że jego oddech, jego duszy, był zbawiony „(p77).

“Those that saved themselves from drowning, noticed that these creatures also had the fortune to survive, so they named them accordingly, everywhere on this globe in one language, my Protong. „Ci, którzy uratowali się przed utonięciem, zauważył, że istoty te także miały szczęście przeżyć, tak nazwali je odpowiednio w każdym zakątku kuli ziemskiej w jednym języku, mój Protong. The present name Sasquatch was then ‚Sa Z Gladz’, which means ‚Here From Destroyed’ (ie the deluged continent)” (p75-6). Obecną nazwę Sasquatch wtedy „SA z Gladz”, co oznacza „tu Od Destroyed” (czyli zatopiony kontynent) „(p75-6).

włóczęga

All who eagerly perceive the as yet unnamed are vagabonds. Wszyscy, którzy chętnie dostrzegają jeszcze nienazwany są włóczęgów.

Strażnicy Wiary Przyrod(zone)y Słowian – Jalu Kurek (1904 – 1983)


Świnica

Jalu Kurek  –  odkąd moja żona pamięta – był nieustannym gościem w domu Pagaczewskich przy ulicy Biernackiego, a jej ojciec bez przerwy wyprawiał się do Jalu Kurka, do jego rodzinnej kamienicy przy Alejach. Spędzali razem wiele czasu, obaj byli wielkimi miłośnikami Tatr, chociaż Stanisław Pagaczewski bardziej wielbił całe Harskie Góry a Jalu samo ich Serce  – Tartary (Tatry). Na czym przegadywali swój wspólny czas? Obaj byli zbieraczami podań z gór i obserwatorami życia Gór, kórych tętno starali się uchwycić w poezji, prozie i utworach fantastycznych. Z tego co pamięta Anna tematy mitologiczne, opowiastki o dawnych pogańskich bogach,  tematy słowiańskie, przeróżne opowieści tatrzańskie i góralskie gadki, a też ludowe podania były codziennością tych rozmów.


Obaj zdołali przelać swoim potomnym miłość do Ojczyzny, do  Słowiańszczyzny w ogóle,  do miejsca w którym się urodzili w szczególe, a także wpoić im szacunek dla tradycji i starych przekazów, dla najdawniejszych, całkiem zapomnianych dziejów, a przede wszystkim wzbudzić w swoich dzieciach i wnukach zachwyt dla Ojczystych Gór, które nie są wcale ani największe, ani najwspanialsze na świecie, ale jak każde góry są Jedyne, Niewyobrażalne, Uduchowione, po prostu Żywe, i Nasze, NASZE  – wdrukowane w nasze geny od niepamiętnych czasów – Jak się dzisiaj na podstawie badań genetycznych okazuje – najprawdopodobniej od mniej więcej 12 000 lat, bo od  tylu pokoleń Harowie już żyją w tym miejscu, a wcześniej nie obce im były inne Góry – góry Starej Koliby – Góry Dachu Świata.

Dom  Jalu Kurka i rodziny w Naprawie

Bywaliśmy i my – następne pokolenie – w kamienicy przy alejach, z wizytami u Agnieszki i Grzegorza Kurków. Z pewnością łączy nas coś więcej niż zwykłe towarzyskie relacje, choć znamy się nie tak dobrze jakbyśmy powinni.


Teraz refleksja trochę inna, indywidualna – niestety smutna.

Czasami bardzo trudno uchwycić, co jest tą faktyczną przyczyną powodującą,  że czyjeś życie się wypala i kończy, że zaczyna się śmiertelna choroba, że człowiek powoli acz nieubłaganie odchodzi. Jestem przekonany, że bardzo wiele osób mogło żyć dużo dłużej, ale faktycznie przestało im się „chcieć”, kiedy zobaczyli jak Stan Wojenny zabija po raz kolejny polskie marzenia o wolności i normalności.

Pamiętam te rozmowy z teściem i teściową, którzy liczyli każdy dzień wolności z drżeniem serca czekając na kataklizm. Kiedy ten kataklizm stał się rzeczywistością chęć do życia całkiem się z nich wysączyła. Przeżyli koszmar II Wojny Światowej, czas sowieckiej okupacji kiedy odebrano im ich majątki, a do ich domów wprowadzono lumpów wprost z ulicy. Przeżyli nadzieje 1956, 1968, 1970, 1976, i wreszcie tę największą 1980-81. Odebranie im tej ostatniej nadziei było równoznaczne z odebraniem im życia. Lata 1982 – 1985 są pełne takich śmierci, których się nie wlicza w obszar Zbrodni Komunistycznych, ani w obszar zbrodni Stanu Wojennego. Ile jest ofiar, spośród ludzi leciwych, wcale nie uczestniczących w żadnych strajkach i bitwach ulicznych, wśród zwykłych ludzi, którym odebrano wtedy resztkę nadziei.

Okolice Naprawy i Jordanowa

Przypomnę tu tylko, że Alfons Mucha zmarł w Pradze pogrążony w depresji w 1939 roku po wejściu hitlerowców do Czech, Julian II Pagaczewski zmarł w Ciężkowicach w 1940 roku pogrążony w depresji po rozstrzelaniu profesorów krakowskich i wejściu Niemców do Polski, a Witkacy popełnił samobójstwo w czasie kampanii wrześniowej. Takich śmierci bywa wiele w chwilach tak strasznych jak owe wydarzenia, kiedy umiera właśnie nadzieja.

Janina Pagaczewska z Olszowskich, żona Stanisława, matka mojej żony Anny – umarła 16 grudnia 1981 roku – 3 dni po wprowadzeniu Stanu Wojennego, Jalu Kurek umarł w roku 1983, a Stanisław Pagaczewski w rok po nim –  w roku 1984, bo świat opuścili prawie wszyscy z którymi był zżyty – żona i przyjaciele, a rzeczywistość dookoła była dla niego koszmarem z najczarniejszego snu. Ich pokoleniu odebrano nie tylko młodość, ale także wiek średni i spokojną starość – odebrano im całe normalne życie.

Oczywiście każdy postronny człowiek powie, że to zbieg okoliczności, ale  my którzy byliśmy im bliscy, wiemy jak wiele się w nich załamało w tamtej chwili. [C.B.]

Jalu Kurek

Z Wikipedii

Jalu Kurek (ur. 27 lutego 1904 w Krakowie, zm. 10 listopada 1983 w szpitalu w Rabce) – polski poeta i prozaik, przedstawiciel tzw. Awangardy Krakowskiej. Laureat Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury za powieść społeczno-obyczajową z życia ówczesnej wsi małopolskiej Grypa szaleje w Naprawie.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska i romańska). Studia pogłębił na uniwersytecie w Neapolu. Był wieloletnim przyjacielem F. T. Marinettiego.

Silnie związany z rodzinnymi Beskidami (jego matka pochodziła z Naprawy, gmina Jordanów), którym poświęcił kilka powieści. Największą sławę przyniosły mu Grypa szaleje w Naprawie z 1934 i Woda wyżej z 1935. Jest autorem wielu liryków, poematów, opowiadań i powieści. Przez długie lata pracował jako dziennikarz i redaktor, czego pozostałością są jego reportaże, felietony, eseje i artykuły. Autor licznych przekładów poezji włoskiej (m. in. Sonetów do Laury Franciszka Petrarki). Jako tłumacz z języka włoskiego przyczynił się do popularyzacji w Polsce dorobku włoskich futurystów. W latach 1931-33 redaktor awangardowej Linii. Zajmował się również teatrem i filmem (OR – Obliczenia Rytmiczne z 1933, jeden z pierwszych polskich filmów eksperymentalnych). Malował obrazy, wędrował po górach (był taternikiem), uprawiał sport.

W 1957 wraz z żoną Hanną Ablewicz-Kurek (również pisarką) pisarz rozpoczął budowę drewnianego domu w Naprawie. Dom stanął w miejscu, w którym stała kiedyś chałupa matki Kurka (Rozalii Kurek, z domu Panek). Literat miał dwoje dzieci: Ewę i Grzegorza [1].

Bibliografia (wybrane wydania)

 • Jalu Kurek, Mount Everest, Warszawa 1924.
 • Jalu Kurek, Upały, 1925.
 • Jalu Kurek, Śpiewy o Rzeczypospolitej, 1929.
 • Jalu Kurek, Kim był Andrzej Panik? Andrzej Panik zamordował Amundsena., nakładem Zwrotnicy, Kraków 1926.
 • Jalu Kurek, SOS (Zbaw nasze dusze!), nakładem Zwrotnicy, Kraków 1927.
 • Jalu Kurek, Mohigangas, 1934.
 • Jalu Kurek, Grypa szaleje w Naprawie, 1934.
 • Jalu Kurek, Woda wyżej, 1935.
 • Jalu Kurek, Drzewo boleści, 1938.
 • Jalu Kurek, Zamurowana rzeka, Lwów 1939.
 • Jalu Kurek, Młodości, śpiewaj!, wydawnictwo „Rój”, Warszawa 1939.
 • Jalu Kurek, Janosik. tom 1-3, 1945-48.
 • Jalu Kurek, Ocean Nie-Spokojny, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1951.
 • Jalu Kurek, Węzeł Garmo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1953.
 • Jalu Kurek, Nad Czorsztynem się błyska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
 • Jalu Kurek, Dzień dobry, Toporna, Wydawnictwo „Iskry”, 1954.
 • Jalu Kurek, Księga Tatr, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1955.
 • Jalu Kurek, Wiersze wybrane, Kraków 1956.
 • Jalu Kurek, Strumień goryczy, Warszawa 1957.
 • Jalu Kurek, Gwiazda Spada, Wydawnictwo „Iskry”, 1959.
 • Jalu Kurek, Pepe kanarek, Wydawnictwo „Iskry”, 1961.
 • Jalu Kurek, Zabijcie Barabasza, PAX, 1961.
 • Jalu Kurek, Kantata profesora Wróbla, Wydawnictwo Literackie, 1962.
 • Jalu Kurek, Mój Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1963.
 • Jalu Kurek, Eksplodują ogrody, 1964.
 • Jalu Kurek, Uważaj, żmija!, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
 • Jalu Kurek, Rzecz niepodległa, Wydawnictwo Literackie, 1966.
 • Jalu Kurek, Posągi z wiatru, Warszawa 1966.
 • Jalu Kurek, Pod przełęczą, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1968.
 • Jalu Kurek, Świnia Skała, Warszawa 1970.
 • Jalu Kurek, Syn Róży, 1970.
 • Jalu Kurek, Wysoka Gierlachowska, Warszawa 1970.
 • Jalu Kurek, Bestia, 1973.
 • Jalu Kurek, Ludowa lutnia, Warszawa 1975.
 • Jalu Kurek, Planeta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975
 • Jalu Kurek, Zmierzch natchnienia?, 1976.
 • Jalu Kurek, Godzina X. Rzecz o umieraniu, 1978.
 • Jalu Kurek, Księga Tatr wtóra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
 • Jalu Kurek, Boże mojego serca, Kraków 1983.
 • Jalu Kurek, Najkamienniejsze; Wiersze tatrzańskie, Warszawa 1984.

Wenedyjsko-nuruska (harska) urna twarzowa na prochy zmarłych

Jalu Kurek
ŚWINIA SKAŁA. Mitologia Tatr

bo jak to sam Jalu powiedział: „Oto Tatry opętane mitologią. Tu nie mają nic do roboty sprawy ludzkie.”

Autor wprowadza czytelników w baśniowy świat Tatr. Przytacza legendy i podania o bogach i boginkach zaludniających góry, przedstawia obyczaje i prawa rządzące tym mitycznym światem, wtajemnicza w obrzędy i wierzenia górali – Harów, obcujących na co dzień z bóstwami w ukochanych Harskich Górach (Harpątach – Karpatach), szczególnie zaś w ich sercu Tartarze, czyli Tatrach – oto treść Świniej Skały, napisanej pięknym, poetyckim językiem.

Wydawnictwo: LSW
Rok wydania: 1970, wyd.I
Stron: 266

Świnia Skała okładka wydania I

Niestety tylko bardzo króciutki fragmencik, dostępny w internecie:

Tatry ogólnie

Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że Tatry są jedynym miejscem na kuli ziemskiej, gdzie mamy do czynienia z osobistą aktywną interwencją boską. Może więc na tym obszarze wyraża się w taki sposób młodość niedojrzała świata? Wszędzie indziej ludzkość oddaliła się od struktur religijnych, powoli zdobywając sama atrybuty boskości, dozbrajając się na miarę coraz śmielszych ambicji i wyobrażeń.

Dla mnie Tatry to nie teren dotykalnej penetracji, mówiłem ci już wielokrotnie; to obszar wyobraźni. Ja je najlepiej widzę nocą. A wędruję po nich ustawicznie przez całą dobę. Deptanie pozostawmy prostaczkom.

– Uprawiasz wyższy stopień taternictwa.

– Zapewne.

Oto Tatry opętane mitologią. Tu nie mają nic do roboty sprawy ludzkie. Nawet tych dwoje młodych, którzy przyjechali kochać się w kosówce, czynią z tego akt duchowy, tak bardzo góry wyizolowały z nich zmysły. Ponad strefą regla górnego wycofujemy się z ciała, płeć obrasta metafizyką, a może raczej przenośnią.

Znikną wszelkie przywileje na wypas trzód po halach i polanach, przepadną służebności opału, budulca i paszy, odebrane będzie karczowanie lasu, rybołówstwo i polowanie. Przestaną wychodzić w góry zielarze, górnicy, pasterze, poszukiwacze skarbów; kapłanki, czarownicy, poeci, bacowie, gęślarze. Obcy ludzie wtargną w Tatry, nie zauważą bogów, zadepczą, zaświnią ten kraj; wyginie wszelka zwierzyna i drzewa; przepadnie to, co mieściło się tu dotąd: matka pastwisk jelenich i owczych, polany, kryjówki, żerowiska i gawry.

Tak przepowiadał duch opiekuńczy Kończystej na Przełęczy Pod Drągiem. (…) Stoi na skrzesanym urwisku, fajkę kurzy i prawi o przyszłości. Albowiem wróży się najlepiej nad przepaścią, wtedy słychać prawdziwy, nie skłamany głos z dołu.

Góry ogólnie

Nieodparta, choć nie uświadomiona w pełni tęsknota pcha ludzi w głąb Tatr. Odwiedzić raj. Czemuż tego nie doświadczają turyści w Pirenejach ?

No cóż – góry. Ziemia garbata; kalectwo. Ale jak każde kalectwo ma w sobie coś wyjątkowego, nieprzeciętnego, co każe się namyśleć. Skała syci się, karmi, napawa swoim milczeniem. Oto kości od których odpadło mięso w ciągu przedhistorycznych stuleci. (…)

Ta góra z pewnością lżejsza jest od powietrza, skoro wyśmignęła tak wysoko. Ale myśl ludzka przygwoździła ją do gruntu, wbiła w piarg, w twardość, w niedolę, w skorupę, utrwaliła w skamieniałości. Masyw – rzecz nie do pojęcia – uduchowiony tym procesem, wytrzymuje odtąd zwycięsko wszelkie ataki czasu, ziemi, klimatu.

Uważaj, ta skała za chwilę rzuci się na ciebie, runie. Stanąłeś na upłazie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że depczesz historię ?

– Ustalam następującą hipotezę: Gatunek cepra w Tatrach musi zginąć wraz z nieubłaganymi przeobrażeniami w świecie współczesnym.

Dymi las na dnie doliny. Dymią wysokie paprocie na słonecznych polanach. Kalendarz drzew – prastary testament przodków. Były gałęzie odpowiadające kolejności miesięcy w roku, drzewne znaki zastępcze. Las – nieprzebrane bogactwo tego górotworu – błaga: Od powietrza i ognia zachowaj nas człowiecze. Czy bóstwa mają dość siły, aby oczyścić skażone powietrze, które napływa z dolin, spalając oddechem wszystko, co zielone i żywe ?

Po tysiącach lat zmienią się te góry, przepowiadał to już Chałubiński, niekoronowany król Tatr; który ich do tej chwili nie opuścił, który w nich żyje. Zbocza zjadą w dół, turnie osypią się w piarg, zrobi się cieplej. Las wespnie się wyżej, jeszcze wyżej podpełznie trawa, znajdzie się tu więcej zwierząt i ptaków. Niestety, mądry Doktor nie przewidział jednego: że pod naporem naukowo-technicznego gwałtu pękną żelazne prawa przyrody, że jedni bogowie wypowiedzą wojnę drugim bogom.

Świnia Skała by Simon

Jak mówił Doktor ? Góry żyją dniem i nocą. Wierchy kruszą się, wietrzeją, niszczeją, zużywają się, zmieniają kształt, rozsypują się w piarg. Skałę drąży woda, skuwa i rozsadza lód, skała pęka od upału, od wichru, łupie się od mrozu, roztrzaskują ją pioruny, podcinają strumienie, kradną z wysoka głazy, tocząc je w szybkim nurcie, rozdrabniając na kamyki, spłukując piasek; piargi osiadają, porastają trawą, z dzikich złomisk powstają z wolna łagodne kopy. Zdaje się wam, że wszystko tu zamarłe w ciszy, w pustkowiu, a jednak w kamieniu i powietrzu wre nieustanny ruch. Nie dostrzegamy go okiem, ale ruch ten porusza całe góry. Wszystko ulega ciągłym przemianom, życie nie stoi w miejscu, kłębi się i pędzi.

– Dla mnie Tatry oznaczają wezwanie do wolności, do czynnego wyzyskania wszelkich możliwości ludzkich w kierunku najmniej dotychczas praktykowanym. Zrozumiałem moje wejście w góry jako wtajemniczenie, inicjację, tu zdobyłem moją wiarę i wiedzę, postawę myślową. Wolność osiągam w filozofowaniu, jak to jeszcze uczył Jaspers. Nic mnie nie obchodzą dotykalne doświadczenia ludzkości, rozpatruje treść uniwersalną w kamieniach.

Iglice wycelowane w niebo. Wielcy pokutnicy z obciętymi rękami, zastygli – lecz nie w modlitwie – w akcie przekleństwa. Wierchy nieruchome, a jednak rozdygotane, bo bije w nich serce obwarowane przed zasadzkami z zewnątrz; niezależne, wolne, uzbrojone w wolność nagłą i spontaniczną. Wszystkie inne kamienie na kuli ziemskiej to mury więzienne.

Ci, którzy tu przybywają z przyległych oraz dalekich równin, nawiedzają tę ziemię nie jako kochankę, lecz jako matkę. Kto idzie w góry, idzie do matki – powiada przysłowie ludowe zrodzone u stóp Himalajów.

Można ostatecznie zrozumieć, że bogowie rezydują w Tatrach, tu jest ich raj, gniazdo honorne. Ale ludzie ? Po co nawiedzają miejsca, gdzie nie istnieje hierarchia, gdzie ustał porządek prawny, gdzie przekreślony wszelki społeczny sens ?

Bo tutaj czuwają bóstwa; dobrze jest skryć się za ich plecami. (…)

Napisano w przewodniku tatrzańskim: Przybywają tu ludzie zewsząd po zdrowie, po zachwyt, po wzruszenie, po wypoczynek, po oddech, po radość. Karłowicz zanotował w swoim dzienniku: „Gdy znajdę się na stromym wierzchołku sam – wtedy jakaś tajemnicza dłoń wyciąga się ku mnie z wyżyn górskich, chwyta i porywa z sobą. Owiewa mnie potężny, wiekuisty oddech wszechbytu”.

Była to dłoń boska. Tylko że on nazywał ją inaczej w obowiązującej podówczas patetycznej konwencji literackiej Młodej Polski. Ta dłoń nie wypuściła go już z Tatr. Przed człowiekiem można się obronić, przed bóstwem – nie.

Fragmenty książki Jalu Kurka „Świnia Skała”
© Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1970

Ptaki słowiańskich bogów – alegoria

Cytaty z Jalu

Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów.
Dla mnie Tatry to nie teren dotykalnej penetracji, mówiłem ci już wielokrotnie; to obszar wyobraźni. Ja je najlepiej widzę nocą. A wędruję po nich ustawicznie przez całą dobę.Deptanie pozostawmy prostaczkom.

Świnia Skała

Każde pokolenie ulepszało swój dom w imię własnych ideałów, za które następne generacje musiały nieraz wiele płacić.

Miłość to przypadkowe rozmieszczenie atomów.

Jasno Wiedzieć

Mówią mi: ani porządek matematyczny, ani bicie serca nie byłyby możliwe,
gdyby Bóg nie istniał. Więc mogę spać jak dawniej.

Jasno Wiedzieć

No cóż – góry. Ziemia garbata; kalectwo. Ale jak każde kalectwo ma w sobie coś wyjątkowego, nieprzeciętnego, co każe się namyśleć. Skała syci się, karmi, napawa swoim milczeniem. Oto kości od których odpadło mięso w ciągu przedhistorycznych stuleci

Świnia Skała

Oto Tatry opętane mitologią. Tu nie mają nic do roboty sprawy ludzkie.

Świnia Skała

Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że Tatry są jedynym miejscem na kuli ziemskiej, gdzie mamy do czynienia z osobistą aktywną interwencją boską. Może więc na tym obszarze wyraża się w taki sposób młodość niedojrzała świata?

Świnia Skała

Monografia Świnicy

Świnica i Orla Perć

Wstęp

Świnica to na pewno z wielu względów ciekawy szczyt. Nie jest z pewnością jednym z tych wierchów wymienianych przez wszystkich laików w jednym rzędzie z Giewontem, Kasprowym Wierchem czy Rysami. Jednak każdy, kto choć trochę złapie bakcyla chodzenia po Tatrach musi wiedzieć, jaką nazwę nosi ta potężna piramida wznosząca się – i znacznie przewyższająca swoje najbliższe otoczenie – nad Doliną Gąsienicową. Równie łatwo w oczy rzuca się wszystkim będącym w Zakopanem, gdyż jest to najwyższa góra, jaką można stamtąd zobaczyć. W tym – 2007 – roku mija 140 rocznica pierwszego wejścia na Świnicę. Jest to jednocześnie dobra okazja do tego by opowiedzieć co nieco o tym niezwykłym szczycie, przy okazji podając kilka ciekawostek, które przyczynią się do wzrostu wiedzy o nim. Wiadomości te pogrupowane zostały w 5 działach tematycznych (Topografia i położenie, Etymologia, Historia zdobywania, Turystyka, Opisy szlaków), zaś w zakończeniu tej monografii znajdują się cytaty o Świnicy zaczerpnięte z różnych źródeł pisanych oraz bibliografia tych książek w których „występuje” Świnica.

Świnica

Topografia i położenie

Świnica – to pierwszy od zachodu wybitny szczyt w grani głównej Tatr Wysokich. Wznosi się w jej 1,7 km (licząc od Przełęczy Liliowe, od Przełęczy pod Kopą odległość ta wynosi 17,2 km). Kulminuje nad trzema dolinami: od zach. – Wierchcichą (Walentkową), od południa – Dolinką pod Kołem i od pn.–zach. – nad Doliną Gąsienicową Zieloną, będąc jednocześnie najwyższym szczytem w otoczeniu każdej z tych trzech dolin (jedyny taki przypadek w Polskich Tatrach). Świnica jest też 25 nazwaną kulminacją (licząc od Wołowca) w polskim odcinku grani głównej i trzecią w jej odcinku wysokotatrzańskim. Ma dwa wierzchołki: główny (SE, wyższy – 2301 m.n.p.m.) znajduje się dokładnie w osi grani głównej, podobnie jak wierzchołek niższy (NW, 2291 m.n.p.m.) znajdujący na północ od niego. Rozdziela je Świnicka Szczerbina Niżnia (2277 m.n.p.m.). Niektórzy za trzeci wierzchołek uznają też stosunkowo wybitny garb Świnickiej Kopy (2265 m.n.p.m.), wznoszący się na zachód od wierzchołka głównego – już w grani bocznej. Dzieli je Świnicka Szczerbina Wyżnia. Na liście najwyższych szczytów w Tatrach Polskich zajmują odpowiednio miejsca: 10, 11-13 i 16 (w całych Tatrach – 64, 65-67 i 71. MDW Świnicy (mierzone dla najwyższego wierzchołka) wynosi 351 m., co stawia ją na 8 miejscu w całych Tatrach (4 wśród wszystkich szczytów Tatr Wysokich) i 2 w Polskich Tatrach, stanowiąc najwybitniejszy szczyt polskiej części Tatr Wysokich. Świnica położona jest w punktach: N49.2195498° E20.0092455°.

Świnica (a ściślej wierzchołek główny) jest też zwornikiem dla najdłuższej północnej grani bocznej w Tatrach Wysokich (drugiej w całych Tatrach Wysokich, drugiej w Tatrach Polskich oraz 3-5 w całym masywie tatrzańskim) – zw. czasem Główną Odnogą Tatr Polskich, bądź Orlą Granią (przez szczyty tej grani przebiega słynny szlak Orla Perć), odchodzącej na wsch. ku Gąsienicowej Turni. Poza tym od Świnicy odchodzą dwie inne granie: (obydwie pokrywające się z grzbietem głównym): pn. – zach. ku Pośredniej Turni, oraz płd. – ku Walentkowemu Wierchowi. Ta ostatnia załamuje się w Świnicy pod kątem 90 stopni, w stosunku do dotychczasowego (W – E) przebiegu grzbietu głównego. Od szczytów tych Świnicę oddzielają odpowiednio: Gąsienicowa Przełączka, Świnicka Przełęcz (najwyższa deniwelacja w Polskich Tatrach Wysokich między przełęczą, a szczytem; wynosi: 251 metrów) oraz Walentkowa Przełęcz. Jej przełęczą graniczną jest Czarna Ławka, zaś szczytem dominującym – Gierlach.

Przez wierzchołek SE przebiega polsko – słowacka granica państwowa (wierzchołek NW i Świnicka Kopa są położone całkowicie po stronie polskiej), granica administracyjna miasta Zakopanego, oraz Główny Europejski Dział Wodny. Warto odnotować, iż Świnica jest też ostatnim (od zachodu) szczytem znajdującym grani głównej, będącym w administracji Zakopanego, będąc również najwyższym szczytem w granicach tego miasta. Z innych rekordów wysokościowych Świnicy warto wymienić: 2 miejsce w polskim odcinku GEDW oraz 1 miejsce pod względem wysokości na odcinku grani głównej Tatr od Huciańskiej Przełęczy aż do Przełączki pod Zadnim Mnichem.

Etymologia

Świnica jako szczyt wybitny otrzymała swą nazwę dosyć wcześnie. Jednak do tej pory tworzą się wśród tatrzańskich etymologów dyskusje gdzie leży jej geneza. Mamy do czynienia z dwoma wersjami. Pierwsza mówi o podobieństwie masywu Świnicy do świńskiego łba, gdzie uskok Niebieskiej Turni stanowi zakończenie pyska, grań od Świnickiej Kopy do Niebieskiej Turni jego przedłużenie, a Świnica uszy wraz z częścią przednią. Co ciekawe w niektórych książkach napotyka się tezy, iż chodzi tu o fragment od Niebieskiej Turni, aż do Pośredniej Turni, gdzie Niebieska Turnia miałaby stanowić grzbiet, zaś Pośrednia Turnia pysk. Druga z teorii zakłada, że próby zdobycia szczytu spełzywały na niczym ze względu na trudności. Góra, więc zachowywała się „po świńsku” nie dając wejść na swój wierzchołek szturmującym go śmiałkom.

Bardziej prawdopodobna i obecnie częściej przyjmowana jest pierwsza wersja. Głównym argumentem za nią przemawiającym jest fakt, iż po raz pierwszy nazwa Świnica zanotowana została w 1772 r. (przez Andreasa Johanna Czirbesza), czyli przed narodzinami turystyki tatrzańskiej (przyjazdy naukowców) oraz przed pierwszą odnotowaną próbą wejścia (1805 r. – Stanisław Staszic). Po drugie dawne nazwy góry mówią o skale podobnej do świni – Świnia Skała, a nie o zachowywującej się po świńsku, gdyż wówczas nazwa brzmiałaby najprawdopodobniej Świńska Skała. Nie możemy też zapominać o zapominanych już nazwach z południowej strony, które w przypadku Świnicy wzorowane są na polskiej. Brzmią one: Sauberg (niemiecka), Koczahegy (węgierska) czy Svinia (słowacka), oznaczają odpowiednio: Maciora, Świńska Głowa i Świnia, które jednoznacznie sugerują podobieństwo wyglądu, a nie charakter. Historia tatrzańskiej etymologii każe też szukać rozwiązań nazewniczych zagadek wśród genez innych tatrzańskich, podobnie brzmiących toponimów. I tutaj znajdujemy kolejne przesłanki za przyjęciem pierwszej wersji. Zacząć trzeba od tego, że w Tatrach poza opisywaną górą nazwa „Świnica” (bądź podobna) występuje tylko dwa razy, a przecież mamy w tym paśmie wiele gór trudniej dostępnych i później zdobytych (Świnica już w 1867 r.). Ponadto jeden z dwóch podobnych toponimów – Goryczkowa Przełęcz Świńska – został tak nazwany ze względu na trudne podejście, więc gdyby nazwa Świnicy rzeczywiście pochodziła od tego też powinna być nazwana Świńską. Poza tym kiedyś Sarnia Skała była nazywana Małą Świnicą (drugi z toponimów), a po pierwsze ciężko sobie wyobrazić by ta łatwo dostępna góra też broniła się przed usiłującymi ją zdobyć, po drugie zaś nazwa Sarnia Skała odnosi się do podobieństwa góry do sarny, można zatem przypuszczać iż wcześniej wydawała się być podobna bardziej do świni i stąd pochodzi nazwa Mała Świnica. Zatem ewolucja nazwy w przypadku Sarniej Skały (Mała Świnica — Sarnia Skała), choć odwrotna to w ogólnych zarysach jest podobna do Świnicy (Świnia Skała — Świnica). Koronnym argumentem optujących za pochodzeniem nazwy z powodu tego, iż nie dawała wejść na siebie jest fakt, że z Gubałówki Świnica wcale nie przypomina swym wyglądem świni. Można go jednak łatwo zbić, wszak nie wiadomo czy autorowi nazwy chodziło o widok z Gubałówki, a bardziej prawdopodobne, że z Doliny Pięciu Stawów (lub Doliny Gąsienicowej), skąd wygląd jest w miarę podobny do łba świni. Poza tym np. Żabi Mnich też wcale nie przypomina wyglądem zakonnika w kapturze, co jednak nie przeszkadza mu nosić swej nazwy. Pamiętajmy, że plastyczna wyobraźnia (zwł. górali) jest ciężka do zamknięcia w ramach i częstokroć nie do odgadnięcia. Być może chodzi tu o jakąś gwarową nazwę innego zwierzęcia (np. dzika), stwora bądź przedmiotu (chociażby jakiegoś narzędzia pomocnego przy pasieniu świni), które Świnica przypomina, zaś określenie to nie zostało zanotowane w żadnych źródłach. Niewykluczone też, że Świnica to jednak nawiązanie do świńskiego łba, a słowo to jest uproszczoną formą wyrażenia: „świni lica”.


Pomimo tych wszystkich argumentów też upierający się przy wersji drugiej mogą mieć swoje racje. Przede wszystkim dlatego, że wybitność Świnicy mogła „sprowokować” anonimowego juhasa, zielarza czy poszukiwacza skarbów znajdującego się w rejonach Hali Gąsienicowej do próby jej zdobycia, która była nieodnotowana. Możliwe jest też że nazwa odnosi się do częstego zasnuwania masywu Świnicy przez chmury i mgłę (świńska lub świnia pogoda?). Być może jednak chodzi tu o podejście, a Świnica jest po prostu zniekształconą formą słowa świńska. Ważne jest też (choć akurat świadczące na niekorzyść tej teorii), że Podhalanie rzadziej nadawali nazwy ze względu na jakieś wydarzenia związane ze szczytem (Wołoszyn, Pościel Jasińskiego, Szpiglasowy Wierch) niż ze względu na wygląd (Mnich, Krzesanica, Cubryna, Rysy, Giewont), choć oczywiście nie jest to wiążące w przypadku Świnicy. Wyżej zaprezentowane tezy pochodzenia nazwy są najbardziej prawdopodobne, choć oczywiście nie możemy wykluczać innej genezy. Zastanawiające jest np. dlaczego choć Świnica została zanotowana już w 1772 r. to następnym razem dopiero w 1807? Przez ten czas nazwana została m.in. Wołoszynią Górą. Może więc tędy biegł szlak wędrówki Wołochów, którzy prowadzili jakieś bydło nazywane przez miejscowych świniami bądź świnicami? Biorąc pod uwagę zwierzęta nie możemy też zapomnieć o świstakach o których powszechnie uważano że są gatunkiem świni, więc może było to określenie świstaka właśnie, niegdyś częstego mieszkańca Hali Gąsienicowej? Albo tereny pod Świnicą były terenem spotkań erotycznych między juhasami i krowiarkami, a słowo „Świnica” ma tu charakter pejoratywny? Ciekawe jest też, że po raz pierwszy opisywana tutaj góra pojawia się nie jako Świnica, ale jako Świcina. Nie wykluczajmy, zatem takiej możliwości, iż pochodzi ona od świtu (np. słońce po raz pierwszy pojawia się nad Halą Gąsienicową, wyłaniając się zza Świnicy) lub od świecenia (być może oświetlanie skał o określonej godzinie). Bardziej jednak prawdopodobne iż obie nazwy są zwykłymi pomyłkami kartograficzno – fleksyjnymi.

O wiele bardziej od pochodzenia nazwy znany jest jej rozwój. Dawne nazwy szczytu to: Granat (1736 r. Matjas Bel – „Notitia Hungariae”) – nazwa zbiorcza dla grani bocznej, biegnącej od Świnicy aż do Wołoszynów. Nazwa powtarzana przez Johanna Bucholtza i Chrystian Genersich. Wołoszynia Góra (1810 r. Stanisław Staszic) – w podobnym kontekście jak nazwa wcześniejsza (grań do Wołoszynów). Koscieloc M(aly? Mons?) – jest nazwą wprowadzoną przez Belszazara Hacqueta (1792 r.) i stanowi najprawdopodobniej błąd kartograficznym. Do grona lapsusów kartograficznych zaliczyć możemy też nazwę Beszkyd Berg zanotowaną przez Schernera w 1875 r. Nazwa Świnica (zniekształcona jako Świcina), jak już wspomniałem pojawia się po raz pierwszy w 1772 r. (Andreas Joann Czirbesz). Po raz kolejny notowana jest jako Swinco Skała w 1807 r. (znów Chrystian Genersich) i od tej pory bywa zapisana jako Świnia Skała, Szwinia Skała, Dźwinia Skała. W pierwszej połowie XIX w. utrwaliła się nazwa Świnnica (po raz pierwszy notuje ją Ludwik Zejszner) i zapisywana jest w ten sposób aż do lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy pojawia się forma Świnica, zapisywana do dzisiaj. Po słowackiej stronie obecnie panuje nazwa Svinica, która jest słowacką wersją nazwy polskiej. Wcześniej po południowej stronie gór notowano nazwy: Svinnica, Szvinnicza, Szunnica, Svinia. W okresie ekspansji Niemców spiskich i oni dołożyli swoje tłumaczenia: Sauberg, Schweinskopf, Swinnicakegel czy Swinicaberg. Węgrzy zaś wcześniej zwali ją: Kocza-hegy lub Szornicza-kup.

Od Świnicy nazwy swe wzięły: Świnicka Przełęcz (l. 50 XIX w.), Świnicka Kopa, Świnicka Szczerbina Niżnia, Świnicka Szczerbina Wyżnia (wszystkie: 1951 r. – przewodnik „Tatry Wysokie” – Witold H. Paryski), Świnicka Kotlinka (Świnicki Kocioł), Świnicka Koleba (J.Nyka), Świnicka Ławka. Co ciekawsze brak podziału nazewniczego między dwoma, najwyższymi szczytami Świnicy. O ile wyższy nazywany jest nazywany Świnicą bez żadnych przeciwwskazań, o tyle dla tego mierzącego 2291 m.n.p.m. próbowano wymyślać różne nazwy: Świnica Taternicka, Mała Świnica. Obecnie najczęściej nazywa się ten wierzchołek Świnicą NW.

Jak więc widać możliwości pochodzenia nazwy Świnicy jest bardzo wiele. Jednak najwięcej argumentów możemy przyporządkować tezie mówiącej o podobieństwie wyglądu masywu do świńskiego łba, jest więc ona najbardziej prawdopodobna i najbardziej logiczna. Podobnie sądzą też autorzy większości książek i przewodników po Tatrach (właściwie jedyny wyjątek to „Bedeker Tatrzański”) stosując częściej wersję pierwszą. Obecnie możemy powiedzieć że na 80 % prawdziwą, bo na 100 % nie będzie nigdy. No, chyba że znajdziemy jakieś zapomniane źródła pomagające ją zidentyfikować.

Powyższy fragment monografii pochodzi ze strony:

http://artykuly-tatrzanskie.eu.interia.pl/monografia-swinicy.html

A tutaj inna Świnia Skała w Pieninach – Przełom Dunajca

To raczej bardziej ulubiona Świnia Skała Stanisława Pagaczewskiego

Świnia Skała – Pieniny (Góry Haropanów – Haropaniny)

Recenzja retro

ze strony: http://www.krakow.ptt.org.pl/archiwum/wolanie/nr31/Jalu%20Kurek.html

Jalu Kurek – Księga Tatr

Gdzie jesteś stare Zakopane? Gdzie jesteś dawna, góralska dziedzino, kiedyś leżąca na krańcach świata.
Gdzie wy jesteście tamte stare Tatry? Gdzie ta górska, bezludna kraina, pełna zwierzyny wszelakiej, pełna limbowych, pachnących żywicą lasów, gdzie tylko polowac i raubszyc wiedzieli o sobie tylko znanych przechodach przez skaliste granie i wierchy.
Czyżby zaginęło już stare Zakopane? Czy już nie można przywrócić dzieje tej wsi, gdzie jak opowiadano „diabeł mówi dobranoc”, w której żył lud na wpółdziki, za cały swój dobytek mający tylko nędzę, głód i choroby.
Mało kto wiedział o tej ziemi wyjętej spod prawa, bowiem jurysdykcja w CK austro-węgierskiej monarchii na południe od Krakowa sięgała jedynie do Nowego Targu, czyli jak mówili górale „Miasta”. Kawałek dalej znajdował się tylko z rzadka wzmiankowany Poronin. A potem? Potem nic już nie było. Tylko góry i góry. Niebotyczne, dzikie, nieznane i niedostępne.
Hej stare, stare czasy! Czyżby minęły bezpowrotnie?
Nie jest źle. Wystarczy sięgnąć do książki. Księgi Tatr Jalu Kurka. Tam znajdziesz wszystko co ci trzeba.
Księga Tatr. Zaiste, znamienita to księga. Niczym tatrzańska biblia snuje opowieść starego Zakopanego prawie od początku. Tak jak w Biblii zakopiańskich świętych jest tu cały kierdel. Sabała – bajarz i nicpota, doktor Tytus Chałubiński, wielki dobrodziej górali i Zakopanego – nazywany przez Sabałę – „Ik Miełoś” i wiele innych postaci z tych lat.
Zaczniesz czytać, a już losy starych rodów; Staszeczków, Walów, Gąsieniców, Bachledów, Sieczków, Tatarów i Rojów staną ci czytelniku przed oczami. Zasiedlały wtedy podtatrzańską krainę, borykając się ze słabym urodzajem, biedą i zacofaniem, o którym nawet nie wiedziano tu, że takowy jest.
Zakopiański pleban – ksiądz Stolarczyk – kolejny tatrzański święty sprawował nad tym ludem nieokrzesanym i dzikim swą pieczę, by przysporzyć zgodnie z posłaniem, Panu Bogu jak najwięcej owieczek.
Kiedyś zarzucano Jalu Kurkowi, że w Księdze Tatr fałszuje historię. Że wiele faktów jest niezgodnych z historią, że niektóre wydarzenia nie miały miejsca.

Chata Róży – tzw. „Różanka” u wylotu Doliny Zimnej Wody – rys. Walery Eljasz-Radzikowski
No to co z tego? Przecież książka tylko opiera się na dziejach Zakopanego. Niepodobna w starych, historycznych notatkach znaleźć wszystkie szczegóły.
Księga Tatr przedstawia codzienne życie, nielekkie przecież dla górali, ledwo co dociągających do przednówka, gdy płona ziemia rodziła kiepsko nawet w dobre lato. Gorzej było gdy kapryśny klimat dawał po zbiorach ziarno, za ziarno, a nieraz i tego nie było. Marna to była ziemia, na której ledwo co wyrastał owies, ziemniaki. W okresie głodu ratowano się gotowanym zielem, zbieranym po rowach i miedzach. Nędza i głód były tu codziennością. Z utęsknieniem czekano na lato, by z pasterstwa obfitego w sery, żętycę i wełnę można było dobrze zarobić i przetrwać trudny, zimowy czas.
Tytus Chałubiński przyczynił się do trwającej po dziś dzień mody letniskowania w Zakopanem. To on sławił cudowne działanie tatrzańskiego powietrza, które w myśl przekazu „leczyło samo”. Dzięki dokładnemu poznaniu Tatr górale najmowali się do prowadzenia „gości” w góry. Dawni koziarze i strzelcy przeobrazili się w przewodników. Z tego płynęły dudki, tak potrzebne dla biednego ludu. W ten to sposób nastały początki turystyki tatrzańskiej, a potem wysokogórskiej.

Kamienna kaplica obok Cmentarza Zasłużonych w Zakopanem, wybudowana na początku XIX w. przez Pawła Gąsienicę

Doskonale w swej książce opisał Jalu Kurek dzieje starego Zakopanego i Tatry. Niesposób w paru słowach przekazać piękno tej powieści. Pisana gwarą – tym silniej doświadcza się jej uroku. Wywarła wpływ na wielu miłośników Tatr. Długo po przeczytanej lekturze stare czasy stoją przed oczyma.
Pierwsze wydanie Księgi Tatr ukazało się w 1955 roku, ostatnie – nakładem Wydawnictwa Literackiego w 1978. To dawno. Myślę, że na próżno by tej książki szukać w księgarniach. Przy odrobinie szczęścia – być może trafi się na nią w jakimś antykwariacie. Wszystkim życzę szczęścia w poszukiwaniach. Ręczę, że dla tych, którzy jeszcze nie czytali i dla wszystkich kochających Tatry lektura będzie wielkim wydarzeniem.
Andrzej Słota

Jalu Sam o książce

Jeszcze inny Jalu Kurek

bialczynski

Dzięki za ten piękny fragment, niestety nie mam książki, nie wiem co się z nią stało, ktoś pożyczył jak zwykle i wessało ją. Kupiłem przez net ale jeszcze nie doszła. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich twoich.

C.B.

Łazęga

Z innych osób związanych z wiarą Słowian, które niestety zmarły podczas stanu wojennego, można wymienić także Franciszka Kotulę, wielkiego badacza kultury ludowej Podgórza i Puszczy Sandomierskiej (sporo miejsca poświęcał on w swoich pracach pozostałościom z czasów pogańskich), który zmarł 22.04.1983 w wieku 83 lat. (Był on również wieloletnim znajomym Franciszka Frączka oraz wspierał Grupę Artystyczną „Ziemia”.)
Jeśli chodzi zaś o Jalu Kurka w ramach komentarza wrzucam fragment „Swiniej Skały”, który najbardziej utkwił mi w pamięci:
„Piorun był najstarszym płomieniem planety. W obrębie Tatr dzierżył go go w ręku bóg-ojciec wszechrzeczy, Ten, Który Wszystko Widzi. Ale później oddał go do wyłącznej dyspozycji najstarszemu synowi, Gromowładnemu, który przybrał sobie za gońca kulawego barana. Coś jak premier w nowoczesnej republice, który zastrzega sobie najpierw sprawy obrony, później zaś oddaje tekę ministrowi wojny, Kiedy bogowie wyśmiewali boskiego kuriera, Gromowładny odpowiadał nie zrażony: „Baran powolny, za to piorun szybki.” W Jurgowie zwano go Gromobijem. Gdy wlazł w kształt człowieczy, miał wygląd olbrzyma, twarz bladą, nieruchomą, toporną, jakby wyrzeźbioną z wapna. Nosił sie po góralsku, wartki w chodzie, milczący. Pas na cztery klamry, nabity mosiądzem po pachy, za pasem nóż i dwa pistolety. Było na co popatrzeć, aż oczy ćmiło. Tylko to oblicze niesamowicie białe.Nastrojony bardzo demokratycznie, zagląda na posiady do chałup, do bacówek, rozmawia ze wszystkimi, wesoły, romansowy, goni rad za dziewkami. Nigdy jednak – przeobrażony w postać luzką – nie korzysta z oficjalnych uprawnień swojego resortu, dostraja sie do otoczenia na stopie towarzyskiej.” Ksiązka składa się właśnie z takich krótkich fragmentów o większych i mniejszych bogach oraz boginiach, bacach, juhasach i juhaskach, wróżbitach i bohaterach góralskiego ludu.
Pozdrawiam!
Łazęga
Łazęga

Fragment reprodukcji tego obrazu z Królem Wężów mam na swoim ołtarzyku domowym jako jedno z wyobrażeń Wołosa. (Wiem, że Ty traktujesz Welesa i Wołosa jako dwóch różnych bogów, ale dla mnie są to 2 formy imienia tego samego boga i traktuję Króla Wężów, jako jedną z postaci tego boga.)
Przy okazji, “Bogów Słowian” Jakubowskiego mozna znaleźć online na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Pozdrawiam!

Strażnicy Wiary Przyrodzonej – Stanisław Jakubowski (1885-1964)


Stanisław JAKUBOWSKI (1885-1964)

Stanisław Jakubowski przy pracy

Swarog i Swarożyc

[Zupełna cisza na temat Stanisława Jakubowskiego zadziwia – C. B. ]

Jakubowski Stanisław (1885–1964) – to polski malarz i grafik, profesor. Absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903-1906), Odbył studia artystyczne w ASP w Krakowie (1907-1912) u T. Axentowicza, S. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego; od 1914 poświęcił się grafice;

był autorem ok. tysiąca rycin (m.in. teki graficzne Bogowie Słowian, Prasłowiańskie Motywy Architektoniczne); wykonywał także ekslibrisy (charakterystyczny monogram artysty przypominający swastykę, oblicze Dadźboga na ekslibrisie własnym czy prasłowiańska strażnica na nagrodzonym na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisów w Los Angeles znaku książkowym dla Przecława Smolika; eksperymentował z liternictwem).

Król Wężów

Grafik, malarz, pedagog, od 1958 docent ASP w Krakowie. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Krakowa, był członkiem wielu stowarzyszeń artystycznych, m.in. TPSP, Zw. Art. Plastyków, Tow. Art. Grafików. Wystawiał głównie grafikę. Znakomicie opanował technikę drzeworytu, z technik metalowych miedzioryt, akwafortę, akwatintę, mezzotintę, suchą igłę. Interesował się historią ornamentu ludowego, studiował Słowiańszczyznę, jego prace cechował nastrojowy romantyzm i upodobanie do dekoracyjnej stylizacji. Był autorem tek graficznych, exlibrisów, specjalizował się w grafice książkowej.

Radogoszcz

Jedna z jego prac ukazała się na okładce albumu polskiej grupy muzycznej Behemoth pt. Sventevith (Storming Near the Baltic) przedstawiająca świątynię Swaroga.

Twórczość

Prasłowiańskie motywy architektoniczne Wydawnictwo Orbis, Kraków – Dębniki 1923

Bogowie Słowian, Wydawnictwo „Powściągliwość i Praca”, Kraków 1933

Odnawianie zniszczonych druków, Wydawnictwo F. Pieczątkowski i Ska, Kraków – Warszawa 1947

Radogost

Więcej grafik Stanisława Jakubowskiego w Galerii – Czy słowiańscy bogowie Księgi Tura naprawdę działają naprawdę: O Wierze Przyrody – Czy słowiańscy bogowie Księgi Tura działają naprawdę? – mniej znane wizerunki bogów

Snopy

Opis wydawnictwa:

Stanisław Jakubowski Prasłowiańskie motywa architektoniczne Wyd. Orbis kraków/Dębniki 1923
Unikatowa teka prezentująca architekturę prasłowian – łącznie 27 drzeworytów (na 20 kartach).

Autor: Stanisław Jakubowski (Malarz i grafik; odbył studia artystyczne w ASP w Krakowie (1907-1912) u T. Axentowicza, S. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego; od 1914 poświęcił się grafice; był autorem ok. tysiąca rycin m.in. teki graficzne Bogowie Słowian, Prasłowiańskie Motywy Architektoniczne; wykonywał także ekslibrisy (charakterystyczny monogram artysty przypominający swastykę, oblicze Dadźboga na ekslibrisie własnym czy prasłowiańska strażnica na nagrodzonym na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisów w Los Angeles znaku książkowym dla Przecława Smolika)

Stan zachowania: dobry, zagięcia i przetarcia kartonowej oprawy, wewnątrz stan plansz prawie bardzo dobry, plansza 27 zagięty róg. Wymiary: 317 x 245 mm.

Górski potok

Czy runy słowiańskie są rzeczywiście nieautentyczne?

Posted in Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 24 Styczeń 2010

Kamienie mikorzyńskie

Z Wikipedii

Kamienie mikorzyńskie – dwa nieckowate kamienie żarnowe z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami runicznymi, odkryte rzekomo w latach 1855–1856 w wielkopolskim Mikorzynie.

W liście z 10 czerwca 1856 roku Piotr Droszewski, brat ówczesnego właściciela Mikorzyna i domniemany autor fałszerstwa, powiadomił lokalną gazetę o odkryciu słowiańskiego kamienia nagrobnego. Kamień miano wykopać przypadkowo jesienią 1855 roku w ogrodzie dworskim. Droszewski pisał także, że znajdowała się pod nim urna, która miała się rozsypać po wyciągnięciu na powierzchnię, zaś okoliczni mieszkańcy w zeszłych latach znajdowali podobne artefakty[2]. W sierpniu 1856 pojawiła się informacja, że pod rosnącym w lasku brzozowym dębem wykopano kolejny kamień[2].

Kamień pierwszy przedstawia rzekomo boga Prowe i 13 znaków runicznych, drugi wizerunek konia i 21 run. Istniały różne koncepcje odczytania napisów na kamieniach na podstawie ich podobieństwa do run skandynawskich. Rozszyfrowywano je m.in. jako smir prowe kmet i smir bogodan woin z lutvoi[3], lub sair erdwd tzdt i sair dogothlu woiu s lutwoi[1]. Napisy runiczne na kamieniach wykorzystywano jako dowód na istnienie pisma słowiańskiego.

Autentyczność kamieni mikorzyńskich podważono już w latach 70. XIX wieku, krytycznie na ich temat wypowiadali się m.in. Karol Estreicher, Antoni Małecki i Zygmunt Gloger. Wątpliwości bardzo szybko wzbudził fakt że w jedynej relacji o Prowem autorstwa Helmolda znajduje się wzmianka, iż bóstwo to nie posiadało żadnego posągu[2]. Wojciech Cybulski zauważył, że postać „Prowe” jest niemal identyczna z podobną postacią znaną z idoli prillwickich, zaś konik z drugiego kamienia wygląda jak ten z odkrytego niedługo przed kamieniami Światowida[2].

Czy rzeczywiście były fałszerstwem jak nam to mówią autorytety?

Często zdarza nam się przyjmować sądy tzw. wielkich autorytetów, lub powszechnie uznane poglądy powtarzane przez różnorodne encyklopedie nie poddając ich żadnej weryfikacji, ani testom prawidłowości. W ten sposób przyjmowano przez niemal 100 lat słowa wielkiego uczonego Aleksandra Brucknera, który zredukował słowiański panteon do jednego a może dwóch niepodważalnych bóstw.


Szacunek dla nauki i jej osiągnięć wpaja nam się od przedszkola i ulegamy łatwo magii wielkich nazwisk. Często dopiero gdy inny wielki autorytet, jak w wypadku mitologii słowiańskiej profesor Gieysztor, podważy stawiane przez poprzednika z absolutnych wyżyn niepodważalnego oświecenia tezy, za nim inni, odważają się niektóre stwierdzenia poprzednio absolutnie pewne, również uznać za nieprawdziwe lub zbyt radykalne. Konformizm w środowisku naukowym spowalnia postęp. Im bardziej prowincjonalne i nepotyczne jest środowisko naukowe tym mocniejsza jest tendencja do wykluczania wszelkich śmiałych hipotez i odstępstw, od przyjętych za pewnik twierdzeń poprzedników.


Widać to doskonale także w dziedzinie kultury. Nowe śmiałe prądy w sztuce rodzą się w centrach kulturalnych świata, a prowincja powtarza je z opóźnieniem nie wychylając się sama z siebie poza uznane trendy  i tendencje. Wyrwanie się z tego kręgu jest  niesłychanie trudne, bo wymaga zmiany sposobu myślenia o samym sobie i roli własnego środowiska, otoczenia kulturowego jaką spełnia ono, i jaką może odgrywać w dziejach całego świata. Wolnej i radykalnej myśli w nauce i sztuce nie sprzyja niewola polityczna. Niewola polityczna krępuje wolną myśl na wszystkich poziomach.

Jedyne odnalezione ślady pisma słowiańskiego z okresu plemiennego, które nie budzą zastrzeżeń archeologów czy historyków to tzw. tabliczki z grodziska Podebłocie. Odcyfrowane napisy to: greckie IXH na drugiej IXS co ma oznaczać Iesos Christos Nika (Jesus Chrystus Zwyciężaj) i Jezus Chrystus. Czyli ślady misji Cyryla i Metodego.

 


KAMIENIE MIKORZYŃSKIE – PRZEKRĘT LELEWELA?

Według żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. wybitnego historyka Franciszka Piekosińskiego, gdyby autentyczność kamieni mikorzyńskich została udowodniona, zajęłyby obok Światowida „jedno z najcelniejszych miejsc pomiędzy pomnikami pogańskiej naszej przeszłości”.

W 1855 r. wielkopolska wieś Mikorzyn stała się sławna. W tamtejszym majątku znaleziono kamienie młyńskie z wyrytymi tajemniczymi rysunkami i napisami runicznymi. Odkrycia dokonał dwudziestokilkuletni archeolog amator Piotr Droszewicki. Początkowo znalezisko uznano za epokowe. Kiedy więc we wrześniu 1858 r. została otwarta specjalna wystawa starożytności archeologicznych, jej sztandarowymi artefaktami były: posąg Światowida, wyłowiony z rzeki Zbrucz, i właśnie kamienie mikorzyńskie. Jednak epokowe znalezisko zaczęto niebawem kwestionować, a odkrywcę podejrzewać o sfałszowanie napisów. Spory naukowców trwały przez całą drugą połowę XIX w. W tym okresie gorączkowo poszukiwano zabytków pisma prasłowiańskiego, rzekomo używanego przez Słowian na długo przed opracowaniem głagolicy i przyjęciem alfabetu łacińskiego. Jednym z powodów dyskusji na temat runów słowiańskich było odnajdywanie na ziemiach polskich rylców do pisania na tabliczkach woskowych. Pochodziły z VI–VIII w., zatem z okresu poprzedzającego o kilka stuleci moment przyjęcia łaciny w Polsce. Naukowcy zastanawiali się, jakiego pisma wówczas używano. Większość autorytetów opowiadała się za pismem runicznym. Runami posługiwały się plemiona germańskie, a zwłaszcza skandynawskie, zaś najstarszy taki alfabet (tzw. futhark starszy) pochodzi z II w. n.e. Fakt, że napisy z Mikorzyna przypominają łacińskie litery i germańskie runy, został uznany przez część autorytetów za dowód ich autentyczności. Alfabety łaciński i germański mogą wywodzić się bowiem od etruskiego. Uważano więc za możliwe, że był on także źródłem pisma słowiańskiego.

Spór wokół autentyczności znaleziska ostatecznie nie został rozstrzygnięty. Zaangażowało się w niego wielu wybitnych uczonych, m.in. Joachim Lelewel, który w swych pracach poświęcał wiele uwagi zabytkom archeologicznym. Omawiał np. sławną mistyfikację ze słowiańskimi idolami z Prillwitz w Niemczech (które sam uważał za autentyczne) i posąg wydobyty z rzeki Zbrucz (to on pierwszy nadał mu nazwę „Światowida”).

Wspomniany Franciszek Piekosiński skłaniał się do uznania autentyczności odkrycia w Mikorzynie, argumentując, że ktoś, kto „sfabrykował kamienie (…) byłby niewątpliwie zaraz po (ich) ukazaniu się wystąpił z naukową rozprawą, w której by te kamienie dla swoich poglądów spożytkował. Otóż z taką naukową rozprawą nikt zgoła po odkryciu kamieni mikorzyńskich nie wystąpił. A jeśli rozpatrzymy się w szczupłym szeregu uczonych, których byśmy (…) o podrobienie tych kamieni posądzić musieli, z Lelewelem na czele, i jeśli zważymy (…)zwłaszcza wielkie znawstwo alfabetu runicznego, jakie się z kamieni mikorzyńskich przebija, i stan literatury runicznej współczesny Lelewelowi, to przychodzimy do przekonania, że nawet zasoby naukowe takiego archeologa jak Lelewel nie byłyby dostateczne, aby móc sfabrykować kamienie mikorzyńskie”.

Aż do wybuchu I wojny światowej kwestia najstarszego pisma Słowian, pozbawionych z reguły własnej państwowości, była sprawą polityczną. Zapotrzebowanie na słowiańskie runy, umacniające dumę i historyczne korzenie narodów słowiańskich, osłabło, gdy większość z nich uzyskała po wojnie niepodległość. Zagadka pozostała.

Dawni zwolennicy oryginalności odkrycia powoływali się na argument, że w Mikorzynie poza kamieniami młyńskimi z inskrypcjami znaleziono także prasłowiańskie posągi (wykorzystane jako fundament karczmy). Co ciekawe, w 2006 r. miejscowi gimnazjaliści natrafili w pobliżu na osadę ludności przeworskiej z II i IV w. n.e., używającej pisma runicznego. Odkrycia dokonali podczas realizacji programu Archeologiczne Wakacje…Idole Przylwickie (prillwickie)

Z Wikipedii

Idole prillwickie, bałwanki przylwickie – nazwa grupy stu kilkudziesięciu figurek odkrytych rzekomo w II połowie XVIII wieku w Prillwitz nad jeziorem Tollensee w Meklemburgii. Pierwsza informacja o ich odkryciu ukazała się w 1768 roku.

Figurki te miały rzekomo pochodzić z Radogoszczy i przedstawiać wyobrażenia bóstw słowiańskich, m.in. Radogosta. Wiele z nich opatrzonych jest napisami runicznymi, rzekomym pismem słowiańskim. Znaczna część figurek przedstawia postaci z lwimi głowami i bujnymi grzywami[1].

„Odnalezienie” idoli prillwickich stało się wielkim wydarzeniem w ówczesnej Europie i początkowo badacze powszechnie przyjęli ich autentyczność. Oszustwu dał się zwieść m.in. Jan Potocki który w 1794 roku osobiście odwiedził miejsca ich rzekomego odkrycia, wykonał rysunki części z nich, a całą sprawę nagłośnił w wydanej w 1795 w Hamburgu relacji z podróży po Niemczech.

Autentyczność rzekomych znalezisk z Prillwitz zakwestionowano dopiero wraz z rozwojem archeologii w połowie XIX wieku. Okazały się one jedynie niezdarnymi odlewami z brązu pomieszanymi z kilkoma znaleziskami autentycznymi, jednak niemającymi nic wspólnego ze Słowianami. Autorem fałszerstwa był najprawdopodobniej złotnik z Neubrandenburga Gideon Nathanael Sponholz.

Idole prillwickie są obecnie przechowywane w muzeum w Schwerinie.

Szczególnie jaskrawo mogliśmy tego doświadczyć w Polsce. Każde słowo od 1791 roku podlegało tutaj wszechstronnej cenzurze okupantów. Nasz stosunek do Niemców i Rosjan jest wypadkową tego stanu rzeczy. Nasza wizja rzeczywistości jest wypadkową w dużej mierze ich wizji świata, wizji narzuconej Polakom poprzez cenzurowane wydawnictwa i cenzurowane media, wizji narzucanej przez wiele, wiele pokoleń. Tak wiele, że uważać dzisiaj czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej za coś pozytywnego, czy też oceniać Wielką Polskę Wielonarodową jako ideał – to dzisiaj bluźnierstwa niepoprawne politycznie

To prawdziwy cud, że Polsce i Polakom udało się wyzwolić z tego zniewolenia, ale przed nami wszystkimi daleka jeszcze droga do rzeczywiście własnej wizji świata. W Polsce ubiegłych dwóch stuleci, które wszak były stuleciami rozkwitu nauki i sztuki na świecie, jedynie powtarzaliśmy i małpowaliśmy obce wzorce, wygłaszaliśmy i pomnażaliśmy obce poglądy.

Nie było tak dlatego, że nie jesteśmy twórczy. Trzeba być niesłychanie twórczym żeby przeżyć w takich warunkach jakie nam tutaj zaserwowano – zwłaszcza ostatnie 50 lat, to niewyobrażalny horror, który właściwie dopiero teraz odkrywamy zbliżając się z każdym rokiem do większej „normalności” warunków społecznego i cywilizacyjnego rozwoju.

Czy narodził się tutaj, na naszej ziemi, jakikolwiek nurt sztuki światowej?

Można powiedzieć, że tam gdzie nie używano słowa zbliżaliśmy się, lub pojedynczy twórcy znaleźli się, na poziomie awangardy Świata – współczesna muzyka poważna (Penderecki i inni), teatr bez słów (Tomaszewski, Kantor, Grotowski, Teatr Dnia Siódmego i inne), malarstwo i sztuki wizualne (ale tylko abstrakcyjno-konceptualne – Opałko, Winiarski i kilku innych). Co by tu jeszcze – Noble za poezję, poezję, która co charakterystyczne, wyraża esencję indywidualnych uczuć, a nie diagnozę czy analizę stanu społecznego, cywilizacyjnego czy politycznego.


Księga Welesa

Z Wikipedii

Księga Welesa – apokryficzny tekst dotyczący religii i historii starożytnych Słowian. Przez większość naukowców tekst uważany jest za falsyfikat, co jednak nie przekonuje w pełni części słowiańskich rodzimowierców (brak możliwości jednoznacznego potwierdzenia lub nie autentyczności źródła, z powodu jego zagubienia), uważających go za swoją świętą księgę[1].

Tekst dotyczy okresu od IX wieku p.n.e. do VIII wieku naszej ery. Opisuje migrację plemion słowiańskich z Azji Środkowej po Dunaj i ich walkę z napotkanymi po drodze ludami takimi jak Alanowie, Awarowie, Chazarowie, Hunowie, Waregowie czy Grecy. Zawiera także jakoby unikatowe informacje na temat kultury materialnej i duchowej ówczesnych Słowian i sylwetki ich władców[1]. Pierwotnie miał być rzekomo zapisany był na drewnianych deseczkach, w co najmniej w trzech dialektach słowiańskich.

Historia

Tekst Księgi Welesa został ujawniony po raz pierwszy przez profesora A.A. Kurienkowa na łamach czasopisma Żar Ptica w okresie od marca 1957 do maja 1959.

Według opowieści o odkryciu Księgi Welesa w 1919 roku pułkownik Białej Armii Ali Fiodor Arturowicz Izenbek podczas ataku Denikina, w jednym z majątków w okolicach Charkowa lub Orła (możliwe, że był to Kurakins) jak twierdził znalazł i zabrał drewniane deseczki pokryte dziwnymi napisami. Po klęsce armii „białych” Izenbek wyemigrował do Belgradu, gdzie w 1923 roku próbował bezskutecznie sprzedać je do muzeum. Od 1925 r. mieszkał w Brukseli; tam o tabliczkach dowiedział się J.P. Mirolubow, który rozpoczął naukowe badanie deseczek. Miał on zajmować się odrestaurowaniem deseczek, ich fotografowaniem i przepisaniem większości tekstów. Mirolubow próbował też odczytać zawarte tam teksty. Podczas badań Izenbek był bardzo ostrożny w stosunku do deseczek, nie pozwalał ich wynosić z domu i odmówił profesorowi uniwersytetu w Brukseli, który chciał zbadać tabliczki (co stało się podstawą do podejrzeń o falsyfikat).

Deseczki miały zaginąć w czasie II wojny światowej i do dziś zachowało się tylko zdjęcie jednej z nich wykonane przez Mirolubowa.

Po wojnie Mirolubow wyemigrował do USA i przekazał swoje materiały Rosyjskiemu Muzeum w San Francisco. Tam miały zostać odnalezione w 1953 przez profesora A.A. Kurienkowa, a S. Paramonow dokonał redakcji tekstu. Paramonow nazwał także tekst Księgą Welesa, od imienia słowiańskiego boga, pojawiającego się na jednej z tabliczek[2].

Wszystkie rzekome tabliczki były tej samej wielkości: 38 x 22 cm, grubości około 5 mm, o nierównych krawędziach, z otworami do mocowania rzemienia. Napisy były wykonane ostrym przedmiotem (szydłem), a następnie pokryte jakimś rodzajem lakieru. Wzdłuż każdej narysowane były linie, pod którymi wpisany jest tekst. Niektóre z desek były częściowo spróchniałe.

Krytyka

Księga Welesa uważana jest przez historyków za falsyfikat. Kontrowersje budzą już same okoliczności „odkrycia” tekstu[1] i relacja Izenbeka, który w rzeczywistości miał stopień miczmana artylerii, a jego pobyt na Charkowszczyźnie jest wątpliwy[3]. Ponieważ rzekomy oryginał zaginął, nie są możliwe badania drewna, na którym był spisany. Przeciw oryginalności przemawiają błędy w pisowni liter, ich wygląd (krzyżówka cyrylicy ze skandynawskimi runami[4]) i niepoprawne użycie niektórych sformułowań. Wskazuje się także na chaotyczny język tekstu, brak stałej gramatyki i występowanie słów nie istniejących 1000 lat temu w żadnym słowiańskim języku[2]. Przeciwko autentyczności tekstu świadczą również jego fantastyczna, często niezgodna z faktami historycznymi, treść i brak innych tego typu zabytków z opisywanego okresu[4]. Wskazuje się także na analogię do innych tego typu fałszerstw, takich jak kamienie mikorzyńskie, idole prillwickie, kronika Prokosza czy rękopisy królowodworski i zielonogórski. Jako domniemany autor fałszerstwa, obok Mirolubowa, wskazywany jest Gruzin Aleksander Sułakadzew (1771-1830), autor licznych fałszerstw obejmujących „starożytne teksty”[2].

Zdaniem obrońców Księgi Welesa za autentycznością tekstu miałoby przemawiać to, że do takiego fałszerstwa potrzebny byłby wybitny historyk i lingwista, a ani Izenbek, ani Mirolubow takimi nie byli. Zwolennicy wskazują na to, że Izenbek i Mirolubow nie odnieśli żadnej osobistej korzyści z badania tych tabliczek, więc takie oszustwo nie miałoby sensu, a ewentualne błędy w tekście powstały w wyniku jego przepisywania.

Niektórzy słowiańscy neopoganie (zwłaszcza na obszarze Rosji i Ukrainy), wbrew stosunkowo jednoznacznemu osądowi badaczy na temat autentyczności Księgi Welesa, uważają ten tekst za swoją świętą księgę[1]. Część z nich czyni to nawet całkowicie pomijając kwestie autentyczności rzeczonego źródła tłumacząc to tym, że nawet jeśli jest ona falsyfikatem, to jej autorzy (wnosząc po treści) bazować musieli na wcześniejszych autentycznych źródłach – Księga Welesa będąc więc nawet falsyfikatem, z ich punktu widzenia nadal przekazuje dość istotne, ważne dla ich wiary, treści.

Czy od czasu Marii Skłodowskiej – która swych odkryć dokonała wraz z Piotrem Curie we Francji a nie w Polsce, Polacy otrzymali jakiegoś Nobla tutaj w kraju, poza nagrodami za Pokój i Literaturę?


Jak wielki był stopień umysłowego zniewolenia Polaków przez obcych, jak degradująco wpłynął na polską naukę i sztukę realny socjalizm, widać choćby porównując owe nieliczne nagrody jakie Świat przyznał nam za nasz wkład w rozwój ogólny Całej Cywilizacji Zachodniej. Jeszcze w okresie niewoli rozbiorowej były to przynajmniej nagrody za dzieła literackie które zawierały treści społeczne, utrwalały obraz życia i przeszłości w sposób szczególnie twórczy i wyrazisty (Reymont, Sienkiewicz). W ostatnich czasach jednym nagrodzonym był emigrant-poeta, a drugim także poetka, tym razem krajowa, lecz skrajnie indywidualistyczna w swej twórczości, oczywiście bardzo piękna duchowo, bardzo wyrafinowana i esencjonalna, ale przecież niesłychanie odległa od jakiejkolwiek analizy stanu zbiorowego, czy opisu świadomości zbiorowej.


Zniewolenie umysłowe było szczególnie brutalne w sferze nauk społecznych i historycznych. Te 200 lat to nieustanna indoktrynacja i zatruwanie polskiej myśli doktrynami zmierzającymi do ostatecznego podporządkowania obcym. To dominacja agresywnych ideologii, które tłamsiły wszelką wolną myśl rugując ją z obrotu publicznego. Tylko głęboką niewolą umysłową można wyjaśnić fenomen 20 lat tzw. Wolnej Polski (1989-2009), w orbicie jedynej słusznej myśli politycznej wyrażanej przez środowisko Okrągłego Stołu. Ten okres w Polsce wydaje się  – z całą ostrożnością co do skali zjawiska i skali zła jaką wywołało – bardzo podobny zarówno do czasu faszyzmu w Niemczech jak i czasu komunizmu w Rosji – bo Polska była tylko wtórnym obszarem oddziaływania tych ideologii. Przez 20 lat Wolnej Polski wytwarzaliśmy coś własnego – własne zniewolenie światopoglądowe ukształtowane pod wpływem środowiska które – proszone czy nieproszone – przejęło ster władzy i media, głosząc przy tym własną ideologię – np. nieuchronności Stanu Wojennego, braku winy Komunistów Polskich, jedynej możliwej drogi prywatyzacji majątku narodowego, uwłaszczenia nomenklatury PZPR, wzorców zachowań biznesowych i publicznych, jakie obserwujemy w obecnym Sejmie Polskim, i wiele,  wiele innych środowiskowych poglądów.


Porównanie znaków pisma słowiańskiego

 1. велесовица
 2. кириллица X-XI в.
 3. византийский унициал IX-X в.
 4. глаголица болгарская
1 2 3 4 Названия букв (nazwa liter)
аз
буки
веди
глаголи
добро
есть
живете
зело
земля
ижеи
иже
(й)
гервь
како
людие
мыслите
нашъ
онъ
покои
рьцы
слово
твердо
оукъ
фрьтъ
херъ
омега
ци
чрьвъ
ша
шта
еръ
еры
ерь
ять
юс малый
юс большой
кси
пси
фита
ижица

Zapytacie czemu służy ten przydługi wstęp?


Nie mam tutaj zamiaru wygłaszać żadnych politycznych poglądów, chociaż jak twierdzą niektórzy nie ma w ogóle poglądów niepolitycznych – dlatego w okresie socjalizmu realnego – w ogóle nie można było mieć publicznie jakichkolwiek poglądów odmiennych od realnego socjalizmu.


Chciałbym żebyśmy otworzyli jak najszerzej wrota naszych umysłów na taką oto możliwość, iż żyjemy wciąż jeszcze przeszłą, ukształtowaną w sposób fałszywy wizją świata. Żebyśmy  poddali w najbliższym czasie krytycznej analizie i rewizji niewzruszone wciąż jeszcze poglądy i twierdzenia takich dziedzin nauki jak archeologia, religioznawstwo, językoznawstwo, etymologia, kulturoznawstwo, psychologia społeczna, historia,  socjologia, szeroko rozumiane  nauki społeczne i wiele innych dyscyplin, łącznie z tak zwaną myślą polityczną i społeczną.

Jeśli nie uda nam się odkryć rzeczywistego – własnego obrazu świata i wprowadzić tego obrazu do zbiorowej świadomości – To już niestety po nas. Po nas jako samodzielnym narodzie, który jest w stanie wnieść własną oryginalność i niepowtarzalność do zbiorowej skarbnicy Światowej Cywilizacji. Jeśli nam się to nie uda uczynimy następne pokolenia Polaków niewolnikami – tak jak tego chcieli od wieków nasi do niedawna obecni w Polsce zaborcy.

  Husarz

Dowody na istnienie pisma słowiańskiego

Ostateczne obalenie teorii run słowiańskich nie przesądziło jednak całkowicie sprawy istnienia pisma prasłowiańskiego. Jakkolwiek nadal nie ma żadnych dowodów materialnych potwierdzających jego istnienie, to są pewne dowody pośrednio wskazujące, iż Słowianie posiadali jakiś system zapisywania informacji. Nie jest jednak jasne, czy system ten, jeśli w ogóle istniał, był jednolity dla całego obszaru słowiańskojęzycznego, czy też w poszczególnych jego częściach wykształciły się odrębne rodzaje pisma.

Relacje kronikarzy

Drugą grupą dowodów pośrednich wskazujących na istnienie własnego pisma u Słowian są opisy kronikarzy z Europy Zachodniej, których relacje świadczyć mają, że ludy te używały systemu znaków pisarskich. Tak np. niemiecki biskup Thietmar z Merseburga w swej kronice Gesta Saxonum (Dzieje Sasów) opisując pogańską świątynię w Radogoszczy informował iż: „(…) jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń (…), każdy z wyrytym u spodu imieniem”. Inne, podobne relacje mówią o systemie pisma złożonym z kresek i kropek.

 

Tak. Thietmar wcale nie cenił Redarów ani innych Słowian, a Poganami gardził:

„Jest w kraju Redarów pewien gród o trójkątnym kształcie i trzech bramach doń wiodących, zwany Radogoszcz, który otacza zewsząd wielka puszcza, ręką tubylców nie tknięta i jak świętość czczona. Dwie bramy tego grodu stoją otworem dla wszystkich wchodzących, trzecia od strony wschodniej jest najmniejsza i wychodzi na ścieżkę, która prowadzi do położonego obok i strasznie wyglądającego jeziora. W grodzie znajduje się tylko jedna świątynia, zbudowana misternie z drzewa i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń – jak można zauważyć, patrząc z bliska – w przedziwny rzeźbione sposób, wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni ludzką ręką w straszliwych hełmach i pancerzach, KAŻDY Z WYRYTYM U SPODU IMIENIEM. Pierwszy spośród nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci u wszystkich pogan. Znajdują się tam również sztandary (stanice), których nigdzie stąd nie zabierają, chyba że są potrzebne na wyprawę wojenną i wówczas niosą je piesi wojownicy. Do strzeżenia tego wszystkiego z należytą pieczołowitością ustanowili tubylcy osobnych kapłanów.”…

opis Gontyny w Radogoszczy


Jeszcze o Thietmarze i innych


fragment tekstu Pawła Jasienicy („Trzej Kronikarze”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008)obszerne fragmenty stron 202-205

Trudne to słowa, ale do pewnego stopnia prawdziwe, Wielka Sarmacja Europejska i Mazjatycka była już wtedy w strzępach, rozerwana w sprzecznościach, bez jednolitego przywództwa, od czasów Serbsko-morawskiego Samona:


„…W roku 1147 wyruszyła z Magdeburga „krucjata saska”. Nazywa się ją również „wendyjską”, a to dlatego, że godziła w Słowian połabskich, nadal trwających w pogaństwie. 29 czerwca Henryk Lew uderzył na Niklota, księcia Obodrzyców, których od północy zaatakowała jednocześnie flota duńska, l sierpnia wyszły z Magdeburga siły główne, jakoby to liczące sześćdziesiąt tysięcy wojowników. Z wodzów duchownych wymienić trzeba arcybiskupa magdeburskiego Fryderyka oraz pięciu biskupów z Saksonii. Ze świeckich wystarczy wspomnieć o jednym, mianowicie o Albrechcie Niedźwiedziu, przyszłym założycielu Marchii Brandenburskiej. W jego cieniu nikną wszyscy inni.

Zjawił się w Magdeburgu i wziął udział w wyprawie syn Krzywoustego, Mieszko zwany Starym. Przyprowadził liczne wojsko z Wielkopolski, którą władał. (…)

Udział Mieszka Starego w tym przedsięwzięciu to wstydliwy zakątek naszej historii. Tak też traktują go przeważnie polscy dziejopisarze. Piastowicz w jednym szeregu z Albrechtem Niedźwiedziem oraz Henrykiem Lwem (którego hitlerowcy uważali za swego patrona)!

(…) Udział Mieszka Starego w tej wyprawie wyjaśnia się czy też tłumaczy chęcią pilnowania interesów polskich. Ryzykując zgorszenie publiczne, można próbować wzmocnić ten pogląd. Postępek księcia był z dobrem Polski całkowicie zgodny.

W jaki sposób można było uchylić się od udziału w powszechnej akcji europejskiej, nie narażając się na konflikt z Europą? Krucjata to rok 1147. Poprzedniego lata Konrad III szedł na Polskę, ująwszy się za wygnanym z kraju Władysławem II. Odry nie przekroczył, zawrócił, lecz nie wcześniej, aż mu polscy książęta przyrzekli stawić się na sąd. Władysław poszedł do Palestyny razem z Konradem III i Ludwikiem VII, a współzawodniczący z nim bracia mieliby zostać w domu? Zlekceważyć apele największego podówczas autorytetu w chrześcijaństwie i nie wyruszyć na pogan? Chyba po to, aby postawić się na równi z nimi i sprowokować katastrofę.

(…) Królowie Francji i Niemiec nie oparli się wezwaniom i wbrew najistotniejszym własnym interesom pociągnęli do Azji. Jakże mogli polscy juniorzy nie pójść… za Odrę? Nie wszyscy się zresztą tam wybrali. Kiedy Mieszko Stary pomaszerował do Magdeburga i dalej, Bolesław Kędzierzawy ze znacznymi siłami uderzył na Prusy. Obie akcje posługiwały się tym samym sztandarem powszechnej krucjaty europejskiej, do której papież Eugeniusz III bullą z 12 kwietnia 1147 roku wezwał wszystkich chrześcijan zachodnich. Pewien szczegół świadczy, jak trzeźwo umieli myśleć książęta, posądzani o rozbrat z polską racją stanu. Kędzierzawy uzyskał pomoc od Rusinów, których apel papieża wszak nie dotyczył. Niemcy potrafili piec własną pieczeń przy ogólnoeuropejskim ogniu? Polacy także. A jeśli im się gorzej wiodło, to dlatego że byli słabsi. Zamykanie się w zaścianku osłabiało jeszcze bardziej.

Anonim wiedział, co się na kontynencie święci, i dobrze uczył, kiedy zalecał płynąć z prądem. Drogowskaz, który wystarcza na kilka dziesięcioleci – wielka rzadkość w polityce.

Samo dno historii Polski to czasy saskie, „rządy” Augusta III, kiedy właściwie wyłączyliśmy się z dziejów powszechnych. Tego rodzaju ideał naszemu średniowieczu nie przyświecał.

Zagłada Słowian połabskich oraz większości ludów bałtyckich jest tragedią, której rozmiarów stanowczo nie doceniamy. Chodzi o poważniejsze rzeczy niż osłona Polski od zachodu. Jak się już rzekło w szkicu o Thietmarze, kultura kontynentu została zubożona, dorobek powszechny zmniejszony. Doprawdy śmieszne nieporozumienie i dowód zaściankowego sposobu myślenia zarzucać średniowiecznej Polsce, że nie dała pomocy pobratymcom. Ależ oni sami odcięli się zarówno od tej pomocy, jak od wielu znacznie cenniejszych desek ocalenia. Istota zła polega na tym, że te ludy nie przyłączyły się do wspólnych dziejów Europy. Zajadle broniły swego partykularyzmu, podczas gdy owa niebezpieczna i trudna „wspólnota” uznawała różnorodność, nie oznaczała paktu o duszę. Uważnie czytajmy Anonima. Chciał współpracy Polski z cesarstwem, ale „starodawną wolność Polaków” wysławiał i bronił jej piórem. Nie wiadomo, czy Krzywousty rzeczywiście w tych słowach odpowiedział cesarzowi, że lepiej zginąć, broniąc wolności, niż zachować nawet władzę za cenę hańby. Jedno nie ulega wątpliwości: taki kodeks moralny zalecał pisarz, będący chorążym zgody wśród chrześcijan, myśliciel, uważający za pełne szczęście ten dzień, w którym Otto III i Bolesław I tak wielką „złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”. Niestety, żaden taki Anonim nie mógł przywędrować ze świata do stolic Obodrzyców, Wieletów ani też Prusów. Litwini mieli więcej szczęścia – na pięć minut przed dwunastą podparli się Polską. Pierwszą po łacinie napisaną i w patriotycznym duchu utrzymaną historię Litwy napisał Augustyn Rotundus Mieleski rodem z Wielunia. Dobrowolne przystąpienie do powszechności ściągało trudne dobro, odcinanie się od niej – pewną zagładę…”


Znaki garncarskie

Inaczej gmerki. Stanowiły rodzaj znaku osobistego czyli podpisu rzemieślnika, wykonawcy.

Dowody etymologiczne

Wreszcie trzeci rodzaj dowodów ma charakter etymologiczny: starosłowiańskie określenie liter to bukwy (słowo to używane jest do dziś m.in. w języku rosyjskim). Nazwa ta wywodzi się z praktyki rycia liter na bukowych deseczkach[]. Jakkolwiek nie jest jasne, kiedy rzeczownik ten powstał, to jednak powszechność stosowania pergaminu jako materiału piśmienniczego w całym świecie chrześcijańskim wskazuje na wcześniejszy rodowód słowa „bukwa”. Zatem jedynymi „bukwami” mogły być inne niż łacińskie i greckie litery. Słowo pisać brzmi prawie identycznie we wszystkich językach słowiańskich i znacząco różni się od odpowiedników w łacinie i grece, co świadczy o tym, że czynność pisania była znana Słowianom jeszcze zanim podzielili się na grupy, a było to na długo przed Św. Cyrylem.

 

Piśmiennictwo „Rusów”

Poza wszelką wątpliwością jest fakt, iż „Rusowie” posiadali jakiś system piśmiennictwa. Potwierdzają to niezależne liczne relacje wielu kronikarzy, zwłaszcza arabskich i bizantyjskich. Wątpliwości dotyczą jedynie tego, kogo autorzy ci rozumieli pod pojęciem Rusów. Zdaniem naukowców negujących istnienie pisma słowiańskiego (stanowiących większość), do początku X wieku jako Rusów określano jedno ze skandynawskich plemion germańskich, i w takim razie relacje o posiadaniu przez nich pisma są jedynie potwierdzeniem dawno ustalonych faktów (problem ten ma znacznie szerszy charakter – dotyczy bowiem etymologii nazwy Rusi i związanego z tym faktu, czy jedno z największych słowiańskich państw, którego prawnym i kulturowym kontynuatorem jest Rosja, powstało w wyniku rozwoju społecznego Słowian, czy obcej interwencji). Część naukowców kwestionuje jednak wyjaśnienie utożsamiające Rusów z Germanami i zakłada ich słowiańskie (wschodniosłowiańskie, tj. tzw. ruskie) pochodzenie, co oznacza pośrednio, że relacje kronikarzy potwierdzające istnienie piśmiennictwa wśród Rusów oznaczają zarazem istnienie pisma słowiańskiego. Paradoksalnie, jakkolwiek koncepcja słowiańskiego charakteru Rusów ma wielu zwolenników (mniej więcej tyle, co koncepcja germańska), to jednak tylko nieliczni spośród nich są skłonni przyznać istnienie słowiańskiego piśmiennictwa.

Głagolica ozdobna, kwadratowa

Głagolica –  pismo słowiańskie

ze strony: http://vulpian.blog.onet.pl/Glagolica-pierwsze-pismo-slowi,2,ID3810655,n

Kiedy kilka dni temu (09.08.2004) zamieściłem króciutki tekst chorwacki o tak zwanej „płycie z Baszki”, obiecywałem sobie, że wyjaśnię, o co chodzi. To, że tekst był po chorwacku, nie powinno być dla nikogo przeszkodą, bo bardzo łatwo zrozumieć jego treść. Otóż Chorwacja to chyba już jedyny kraj na świecie, gdzie używa się specyficznego pisma słowiańskiego, czyli tak zwanej głagolicy kwadratowej. Pod pojęciem „używa” nie należy jednak rozumieć tego, że wszystko jest tam pisane głagolicą. Nie, tylko w kościele używa się tekstów liturgicznych zapisanych tym alfabetem, a także (pewnie dla podkreślenia własnej odrębności) na monetach można zobaczyć napisy zapisane głagolicą kwadratową.

Głagolicę wymyślili dla potrzeb nawracania Słowian bracia Cyryl i Metody, przy czym wskazuje się na Cyryla (naprawdę miał na imię Konstantyn), jako na twórcę pisma. Bracia urodzili się w Salonikach, które były wówczas zamieszkałe przez większość słowiańską i zwały się nawet w tekstach oficjalnych Sołuniem. Cyryl i Metody znali biegle mowę słowiańską, gdyż ich matka była rzekomo Słowianką. Litery głagolicy były niezbyt podobne do znanych alfabetów, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, że były dość skomplikowane. Za to (podobno) były doskonale dostosowane do oddawania słowiańskiego systemu głosek. W kilkanaście lub kilkadziesiąt lat po śmierci Cyryla, jego uczeń Klemens (Kliment Ohrydzki) opracował nowe pismo dla Słowian, oparte na alfabecie greckim. To pismo rozpowszechniło się jako cyrylica. Pomimo tego, że cyrylica wyparła głagolicę prawie wszędzie, ta ostatnia przetrwała gdzieniegdzie jeszcze przez długie lata. Generalnie głagolica miała dwie odmiany: okrągłą i kwadratową. W Chorwacji używano odmiany kwadratowej, a wspomniana na początku tablica z Baszki (Baszka to małe miasteczko na południu wyspy Krk) jest najstarszym zachowanym do dzisiaj przykładem napisu głagolitycznego na terenie całej Chorwacji.

Drzewo logiczne


 

  Велесова книга

  (fragment – oryginał pod podanym poniżej linkiem)

————————————————————— © Copyright Александр Асов, перевод Origin: htttp://asov.nm.ru Источник: Лесной С. Откуда ты Русь?/ Ростов-н/Д, „Донское слово”,1995. с.283-340. OCR: VV:Lab /08/02/1999 Виктор Чибисов (chee@tomcat.ru) —————————————————————

  СЛАВА ТРИГЛАВУ!

   

  11a-II /1/

„И вот начните, во-первых, – главу пред Триглавом склоните!” – так мы начинали, великую славу Ему воспевали, Сварога – Деда богов восхваляли, что ожидает нас. Сварог – старший бог Рода божьего /2/ и Роду всему – вечно бьющий родник, что летом протек от кроны, зимою не замерзал, живил той водою пьющих! Живились и мы, срок пока не истек, пока не отправились сами к Нему ко райским блаженным лугам! И Громовержцу – богу Перуну, Богу битв и борьбы говорили: „Ты, оживляющий явленное, не прекращай колеса вращать! Ты, кто вел нас стезею правой к битве и тризне великой!” О те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом! И Свентовиту мы славу рекли, он ведь восстал богом Прави и Яви! Песни поем мы Ему, ведь Свентовит – это Свет. Видели мы через Него Белый Свет. Вы посмотрите – Явь существует! Нас Он от Нави уберегает – Мы восхваляем Его! Пляшущего мы воспевали, к нашему Богу взывали мы, ибо тот Бог – Землю нашу носил, звезды держал, Свет укреплял. Славу творите во всем Свентовиту: „Славу Богу нашему!” Скорбите же сердцем нашим – этим вы смели отречься от злого деяния нашего, и так притекли к добру. Пусть обнимаются дети! И говорите: „Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум!” Чувствуйте это, ибо лишь это умеете, ибо тайна та велика есть: как Сварог и Перун – есть в то же время и Свентовит. Эти двое охватывают небо, сражаются тут Чернобог с Бедобогом и Сваргу поддерживают, чтоб не был повержен тот бог Свентовит. За теми двумя – Велес, Хорс и Стрибог. Затем – Вышень, Леля, Летеница.

  Kurhany w Pleśniku w dawnym powiecie złoczowskim

  11б-II

Затем Радогощ, Крышень и Коляда, за ними – Удрзец, Сивый Яр и Дажьбог. А вот Белояр, Ладо, также Купала, и Синич, и Житнич, и Венич, и Зернич, Овсенич, и Просич, и Студич, и Ледич, и Лютич. /3/ За ними вслед Птичич, Зверинич, и Милич, и Дождич, и Плодич, и Ягодинич, и Пчелич, Ирестич, и Кленич, Озернич, и Ветрич” Соломич, и Грибич, и Лович, Беседич, и Снежич, и Странич, и Свендич” и Радич, Свиетич, Корович, и Красич, и Травич, и Стеблич. За ними суть – Родич, Масленич, и Живич, и Ведич, и Листвич, и Цветич, И Водич, и Звездич, и Громич, и Семич, и Липич, и Рыбич, Березич, Зеленич, и Горич, и Страдич, и Спасич, Листвеврич, и Мыслич, и Гостич, и Ратич, и Стриничь, и Чурич – Родич, и тут Семаргл-Огнебог – он чистый и яростный, быстро рожденный. То суть – Триглавы всеобщие. Сюда ты придешь, и тут же служитель ворота откроет, и пустит сюда – в прекрасный сей Ирий. Течет Ра-река там, та, что разделяет небесную Сваргу и Явь. И Числобог наши дни здесь считает. Он говорит свои числа богам, быть дню Сварожьему, быть ли ночи. И дни отсекает, поскольку он – явский” он сам в божьем дне. В ночи ж никого нет, лишь бог Дид-Дуб-Сноп наш. Славься, Перун – бог Огнекудрый! Он посылает стрелы в врагов, верных ведет по стезе. Он же воинам честь и суд, праведен Он – златорун, милосерд!

  Szlachecki strój polski z XVI wieku  

  7е -II

Как умрешь, ко Сварожьим лугам отойдешь, и слово Перуницы там обретешь: „То не кто иной – русский воин, вовсе он не варяг, не грек, он славянского славного рода, он пришел сюда, воспевая Матерь вашу, Сва Матерь нашу, – на твои луга, о великий Сварог!” И Сварог небесный промолвит: „Ты ступай-ка, сын мой, до красы той вечной! Там увидишь ты деда и бабу. О, как будет им радостно, весело вдруг увидеть тебя! До сего дня лили слезы они, а теперь они могут возрадоваться о твоей вечной жизни до конца веков! Той красе ты еще не внимал, ибо вои Ясуни не знали (?). Вы же все не такие, как греки, вы имели славу иную и дошли до нашего Ирия, здесь цветы увидели чудные, и деревья, а также луга. Вы должны тут свивать снопы, на полях сих трудиться в жатву, и ячмень полоть, и пшено собирать в закрома Сварога небесного. Ибо то богатство иное! На земле вы были во прахе и в болезнях все, и в страданиях, ныне ж будут мирные дни”. Мы стояли на месте своем и с врагами бились сурово, и когда мы пали со славою, то пошли сюда, как и те. И вот Матерь Сва бьет крылами по бокам своим с двух сторон, как в огне вся сияя светом, И все перья Ее – иные: красные, синие, рыже-бурые, желтые и серебряные, золотые и белые. И так же сияет, как Солнце-царь, и идет Она близ ясуни, и так же сияет седьмой красой, завещанной от богов. И Перун, увидев Ее, возгремит громами в том небе ясном. И вот это – наше счастье, и мы должны приложить все силы, чтоб видеть, как отсекают жизнь старую нашу от новой, так точно, как рассекают дрова в домах огнищанских. И Матерь Слава крылами бьет. Идем мы под наши стяги, и это – стяги ясуни!

  Strój damy polskiej z XVI wieku 

  ИСХОД ИЗ СЕМИРЕЧЬЯ

   

  8/2-III

Вот прилетела к нам птица, и села на дерево, и стала петь, и всякое перо ее иное, и сияет цветами разными. И стало в ночи, как днем, и поет она песни о битвах и междоусобицах. Вспомним о том, как сражались с врагами отцы наши, которые ныне с неба синего смотрят на нас и хорошо улыбаются нам. И так мы не одни, а с отцами нашими. И мыслили мы о помощи Перуновой, и виде- ли, как скачет по небу всадник на белом коне. И поднимает Он меч до небес, и рассекает облака и гром гремит, и течет вода живая на нас. И мы пьем ее, ибо все то, что от Сварога, – то к нам жизнью течет. И это мы будем пить, ибо это – источник жизни божьей на земле. И тут корова Земун пошла в поля синие и начала есть траву ту и давать молоко. И потекло то молоко по хлябям небесным, и звездами засветилось над нами в ночи. И мы видим, как-то молоко сияет нам, и это путь правый, и по иному мы идти не должны. И было так – потомок, чувствуя славу свою, держал в сердце своем Русь, которая есть и пребудет землей нашей. И ее мы оборо- няли от врагов, и умирали за нее, как день умирает без Солнца и как Солнце гаснет. И тогда становилось темно, и приходил вечер, и вечер умирал, и наступала ночь. А в ночи Велес шел в Сварге по молоку небесному, и шел в чертоги свои, и к заре приводил нас до врат (Ирия). И там мы ожидали, чтобы начинать петь песни и сла- вить Велеса от века до века, и храм Его, который блестит огнями многими, и стояли мы (пред Богом), как агнцы чистые. Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего. Отцам нашим и матерям – слава! Так как они учили нас чтить бо- гов наших и водили за руку стезей правой. Так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые богам славу поют и потому – суть славяне.

   

  9а-I

В те времена был Богумир – муж Славы, и имел он троих дочерей и двух сыновей. Они привели скот в степи и там жили среди трав, как и во времена отцов. И были они послушны богам, и имели разум, все схватывающий. И там мать их, которую звали Славуня, им приготавливала все необходимое. И сказала она Богумиру на седьмой день: „Мы должны выдать своих дочерей замуж, чтобы увидеть внуков”. Так сказала она, и запряг Богумир повозку и поехал, куда глаза глядят. И доехал до дуба, стоящего в поле, и остался ночевать у костра. И увидел он в вечерних сумерках, что к нему подъезжают три мужа на конях. И сказали они: – Здрав будь! Что ищешь ты? И поведал им Богумир о печали своей. А они ему ответили, что сами – в походе, дабы найти себе жен. И вернулся Богумир в степи свои и привел трех мужей дочерям. Отсюда начало трем родам. И соединились они, и славны были. Отсю- да идут древляне, кривичи и поляне, ибо первая дочь Богумира име- ла имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева. Сыновья же Богумира имели имена – Сева, и младший – Рус. От них идут северяне и русы. /4/ Три же мужа были, все три – Утренник, Полуденник и Вечерник. Создались роды те в Семиречье /5/, где мы обитали за морем в крае зеленом, когда были скотоводами. И было это в древности до исхода нашего к Карпатской горе. И было это за тысячу триста лет до Германареха. И в те времена была борьба великая за берега моря Готского, и там праотцы наши возводили курганы из белых камней, под коими погребли мы бояр и вождей своих, павших в сече. Anna z Tęczyna Szydłowiecka – XVI wiek


  9б-I

Мы пришли из края зеленого к Готскому морю, и тут растоптали готов, которые были преткновением на нашем пути. И так мы бились за эти земли и за жизнь нашу. А до этого были отцы наши на бере- гах моря у Ра-реки (Волги). И с великими трудностями для нас мы переправили своих людей, и скот на сей берег, и пошли к Дону, и там готов увидели на юге и Готское море. И увидели мы против себя вооруженных готов и так были принуждены биться за жизнь и прожи- вание свое, когда гунны шли по стопам отцов наших и, нападая на них, людей били и забирали скот. И так род славен ушел в земли, где солнце спит в ночи, и где много травы и тучных лугов, и где реки от рыб полны, и где никто не умирает. Готы же были тогда в крае зеленом и немного опередили отцов на- ших, идущих от Ра-реки, Ра-река – великая, она отделяет нас от иных людей и течет в море Фасисте (Каспийское). Тут муж рода Белояру перешел на ту сторону Ра-реки и упредил там синьских куп- цов, идущих к фряженцам, поскольку гунны на острове своем поджи- дали гостей-купцов и обирали их. И было это за полстолетия до Алдореха. А еще раньше, в древнос- ти, род Белояров был сильным. И от гуннов торговцы прятались за мужами Белояровыми и говорили, что дают серебро и два коня золо- та, чтобы пройти и избежать угрозы гуннской, и так пройти мимо готов, также суровых в битве, и дойти до Днепра. И кони у них бесчисленны, и дважды берут они дань. Из-за того купцы, стекав- шиеся к нам, вернулись в Китай и не приходили уж никогда более.

   

  5а-I

Вот жертва наша – это мед Сурья о девяти силищ, людьми на Солнце-Сурье оставленный на три дня, затем сквозь шерсть проце- женный. И это – есть и будет нашей жертвой богам истинной, какую суть наши праотцы (давали). Ибо мы: происходим от Дажьбога, и стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своем. И вот боги говорят нам: „Ходите по Руси и ни- когда к врагам!” Матерь Сва /6/ славу поет нам, чтобы мы воспевали походы на врагов, и мы верили ей, так как эта слава (исходит) от птицы выш- ней, по небу России летящей от нас. И вот князя нашего избрали, чтобы он заботился о нас. Так как перейдет враг на границу нашу, если он ее не будет оберегать, созывая рать. А какие мы сами – то Сноп знает, так как мы молили, славу воз- нося, но никогда не просили Его, и никогда не требовали с Него то, что необходимо нам для жизни. И вот смотрите на отца нашего Орея, по облакам ходящего, восхи- щающегося силою кованья Перунова. И видел там Орей, как Перун ко- вал мечи на врагов. И Он говорил ему во время кования: „Вот мы имеем стрелы и мечи на воинов тех. И не смейте их бояться, так как повергнут они очи долу, и (число) воинов у них будет уменьшено до количества пальцев на руках, так как к земле они согнутся, и станут зверями, как поросята, измазанные грязью, и смрад свой понесут по следам своим. И будут говорить о них, что они – смрадные поросята и свиньи!” Так говоря, Перунько ковал мечи. И Орей об этом говорил, и то Орей поведал отцам нашим. И такова была наша борьба за жизнь и бои витязей много веков назад. А ныне поверили, будто все было не так. За-II Мы молили Велеса, Отца нашего, чтобы Он пустил в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса. Ибо она и есть наше Солнце, освещающее дома наши, и пред ним бле- ден лик очагов в наших домах. И сему богу Огнику Семарглу говорим мы: „Покажись и восстань на небесах и свети аж до мерцающего рассвета!” Мы называем его по имени Огнебоже и идем трудиться. И так всякий день, сотворивши молитву и удовлетворивши тело едой, идем в поля наши трудиться, как боги велят всякому мужу, которому предназначено работать ради хлеба своего. Дажьбоговы внуки – лю- бимцы божеские, и, божий плуг в деснице держа, воспеваем мы славу Сурье, и думаем об этом до вечера. И пять раз в день прославляем мы богов, и выпиваем сурицу в знак благости и общности с богами, которые во Сварге также пьют за наше счастье. Как воспоем славу Сурье, так золотой конь Сурьи вскочит на не- беса. А когда мы приходим домой, потрудившись, там огонь зажигаем и идем ужинать. Говорим, что есть любовь божеская к нам, и затем мы отходим ко сну, ибо день прошел, и настала тьма. Так отдавали мы десятую часть отцам нашим и сотую – властям. И так мы пребы- ваем славными, ибо славим богов наших и молимся с телами, омытыми чистой водой.

  Strój polski – XVI wiek 

  10-II

Богумиру же боги давали земные блага, и их мы не имели. И было у нас по-иному. Старшего в роде мы избирали в князья, который в старое время становился нашим вождем, нанятым в тот раз всеми. Те же князья были долгое время, пока греки не пришли, и не настал этому конец, и (ныне) мы должны обеспечивать из (княжьего) рода потомков, чтобы они правили нами. А после Богумира был Орей с сынами. А когда гунны затеяли вели- кую войну за образование своей великой земли, мы ушли вон оттуда на Русь. Ныне пришли иные времена, и мы должны браться за гужи и тянуть вперед. И не будет о нас сказано, что мы оставили наши земли и взяли иные, но скажут о нас, что мы сильно бились за себя. Борусичи не оставили грекам земли свои и бились за них. В те времена Ра-река (Волга) была границей с иными землями, и тогда возжаждали враги наши идти на нас, и должны мы были бороться за внучат наших, чтобы удержать степи наши и не отдать землю иным. Так же и мы должны были делать, чтобы не сжигать дубы и поля свои, а сеять на них и жать жниву в полях, ибо имели мы степи травные и должны были водить скот, оберегая его от врагов.

   

  26-III

И был в те времена осевший огнищанин. И был он благ, и боги да- ли ему много овец и скота, пасущегося в степях. И было (в степях) много травы, и боги давали его скоту приплод и умножали его. И вот предстал пред его очами странник и сказал ему, чтобы его сыны пошли в землю иную в край чудесный – туда, где заходит Солнце, туда, где оно спит на золотом одре. И когда прискачет ту- да всадник, он скажет Солнцу: „Иди, Солнце, в свои синие луга. Ты должно подняться в колесни- цу свою и взойти с Зарей на Востоке И, так сказав, скачет он в иные края. И вечер прискакивает вслед за ним. И этот всадник го- ворит: „Солнце зашло за горы свои и покинуло свою золотую колес- ницу. И ее ворожеи желают утаить”. И тут приближается всадник, скачущий в иные края. И так Заря идет, и несет искры свои, и одежды Дажьбоговы трясет, и искры разлетаются до края небесного. Так он сказал. И тогда двое сыновей пошли туда, куда заходит солнце, и видели они там много чудес и злачные травы. И возврати- лись к отцу и сказали ему, как прекрасен тот край. И многие племена, и роды изъявили желание следовать по тропе той, и пришли они все к тому осевшему (огнищанину). И тут приказал отец Орей сыновьям своим быть впереди всех ро- дов. И не захотели они делиться на этих и тех. И тогда князь еди- ный повел своих людей на полдень – отец Орей повел их в край морской. И была там сушь великая и пустыня. И пошли они в горы, и там поселились на полвека, и собрали большую конницу, прежде чем идти в края чужие. И в тех краях воины встали на их тропе, и они принудил? их сра- жаться и были разбиты. И тогда они поили дальше, и увидели теплые земли, и пренебрегли ими, так как многие чужие племена там сиде- ли. И шли они дальше. И так боги вели их как своих людей. И добрались они до горы ве- ликой. И, повоевав там с врагами, двинулись далее. И с тех пор мы должны были помнить об этом и тянулись за своими, и так же, как отцы наши, очищались мольбой, омываясь, и, умываясь, мольбы тво- рили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание устано- вил для нас Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, к мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой. И шли мы трудиться, и всякий день мольбы творили, и сурью пили, которую прежде брали. И ее пили пять раз в день и хвалили богов наших радостно, потому что сурья – молоко наше и пропитание наше, и корм, который идет от Коровы к нам, и тем мы живем, и травы злачные варим в молоке, и принимаем каждый свою часть. И тогда приходили мы к синей реке, стремительной, как время, а время не вечно для нас, и там видели пращуров своих и матерей, которые пашут в Сварге, и там стада свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же, как наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов, и княжит там Правь. И Правь эта истинная, так как Навь совлечена ниже Яви. И это дано Свентовитом, и пребудет так во ве- ки веков. И это Заребог шел в этот край и говорил нашим пращурам, которые жили на этой земле и страдали повсюду, где приходилось быть и где пережили много зла. И здесь они не имеют зла, они видят зеленые травы. И внимают шелестам по воле божьей, и это счастье для тех людей. И так мы должны будем увидеть степи райские в небе синем. И эта синь идет от бога Сварога. И Велес идет там править стадами, и ступает по золоту и живой воде, и никому там не надо платить дань, и нет там рабов, и жертву приносят, которую неверные не знают, – дают для моленья виноград, и мед, и зерно. И так провозглашали мы славу богам, которые суть – отцы наши, а мы – сыны их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, ко- торые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти наших тел. И падшему в поле Перуница давала выпить воду живую. И выпивший ее отправлялся к Сварге на белом коне. И там Перунько его встречал и вел в благие свои чертога. И там он будет пребывать в это время, и достанет себе новое тело, и так станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и от века до века.

  Dwór małopolski – XVI wiek 

  12-II

Когда Сурья сияет, мы поем хвалу богам, а также, огненному Перуну, которого называем губителем-потятичем на врагов. И про- возглашаем великую славу отцам нашим и дедам, которые сейчас во Cвapгe. Скажем так трижды и поведем стада свои на разнотравье. А если надо вести скот в иные стели, идем, другую хвалу богам воз- нося. Славу поем до полудня и возглашаем великую славу Хорсу зла- торунному, коловращающему Сурью. Пьем ее до вечера, а вечером, если костры сложены, – зажигаем их, и славу вечернюю поем Дажьбо- гу нашему, которого называем прадедом нашим, и идем мыться, чтобы быть чистыми, и, совершив омовение, отойдем ко сну – и там мы бу- дем объяты великим ничто.

   

  1а-I

Это беспокойная совесть наша причиной тому, что мы своими сло- вами обличаем деяния. И так говорим во истину благое о роде нашем и не лжем! И ту истину рассказываем о первом господине нашем – с него пош- ли князи избираемые и сменяемые. Киська же тот шел, и вел родичей по степям со скотом своим на полдень, и туда, где солнце сияет, прибыл. И, придя к нему, отец Орей сказал: „Мы оба имели детей, и мужей, и жен. А старшие имели войны с врагами. И так решали, что- бы племена соединяли овец своих и скот и становились племенем единым. И это же боги предлагают нам. Мы же видели доблесть их с тех пор и во веки вечные”. А когда подсчитывать стали (голоса), одни – рекли, чтобы быть едиными, другие рекли – иначе. И тогда отец Орей отвел стада свои и людей от них. И увел их далеко и там сказал: „Здесь мы воздвиг- нем град. Отныне здесь Голунь /7/ будет, которая прежде была го- лой степью и лесом”. И Киська ушел прочь. И также увел людей своих в иные места, чтобы не смешались они с людьми отца Орея. И те предки наши, так сотворив, на землях тех осели. И так Киська отошел со своими людьми и создал землю иную. И там посели- лись они, и таким образом отделились и отмежевались, и решили быть чуждыми один | другому. Все они хлеб и соль имели и не пере- чили друг другу. И был Киська тот славен, и люди отца Орея слав- ны, так как в ту пору слава текла к ним и поля знали их мечи и стрелы.

   

  1б-I

И пришли язи в его край, и начали забирать скотину. И тогда Кисек напал на них. Бился с ними сначала день, потом второй, и люди его бились. И грех пришел в те места, и многие ели останки, и людей убивали мечами. И так сказал отец Орей: „Грешим мы с родичами своими, и потому от мертвых черно и мертвечину едят, что мы сдерживаем себя”.(?) И стало мерзко на сердце Ориевом, и возопил он родичам: „Под- держите Кисека и людей его! Седлайте все коней!” И тогда броси- лись все на язов и бились с ними до тех пар, пока не разбили их. И тут начали ведать истину, что мы имели силу лишь, когда были вместе – тогда никто не мог одолеть нас. То же истинное, что нас не одолели обоих, ибо мы – русские и себе славу получили от вра- гов, проклинающих нас. Они же, видя житье наше, искушались взять братьев наших, и се- ребро с наших мечей, и гончарные горшки, из которых их сыны ели бы. Но житье наше в степях до конца нашего! Нам предрекали они иную жизнь, а сами нужды в Свете не имеют. И эта слова наши – суть истина, а их слова ложны, ибо они ложь говорят и не внимают (истине).

   

  7а-I

Кисек (обращался) к людям своим перед нападением, и они возне- навидели врагов, и пошли на них, и победили. И это мы имели знак того могущества, которого не могла дать явь врагам. Сами мы были слабыми – и так получили большую силу, а враги не такую большую, ибо мы – русские, а врага – нет. И там, где пролита кровь наша, – там и земля наша. И это враги знают. И так они стремятся (захватить землю). Но их старания к смерти приведут, как это было в старину во времена отцов наших. Говорили мы эти слова наизусть, и ни одно слово из тех слов не было утрачено. И говорили мы братьям нашим, что сила божеская бу- дет на вас, и вы окончательно победите врагов ваших, которые хо- тят ваших земель. И тогда они уста свои наполнят, полакав жидкой грязи, и не будут браниться. Будьте сынами своих богов, и сила их пребудет на вас до конца! Не имели мы хлеба, чтобы насытить наше чрево, ибо он сожжен ог- нем. И коровы наши страдали, так же как и мы, пока быстро мы не охватили юг сталью и не стали сильнее врагов наших.

   

  4г-II

И тот Орей, старый отец, сказал: „Идем из земли той, где наших братьев убивают. А то они и ста- рого отца забьют, как забивают коров и зверей. Они и скотину нашу крадут, и детей убивают”. Как только старый отец это изрек, мы ушли в иные земли, в которых течет мед и молоко. И эти земли ис- кали все три сына Орея. И это были – Кий, Пащек и Горовато, от коих истекли три славных племени. (…) сыновья были храбрыми, водили дружина, садились на коней и ехали… И за ними шли дружи- ны юношей, скот, коровы, повозки с запряженными в них быками… овцы… дети, охраняемые старцами, а также больные люди. Так шли на юг к морю и мечами разили врагов, шли до горы вели- кой, до долины с травами, где много злаков. И там освоился Кий, который начал обустраивать Киев, ставший русским… вести… пре- небрегли злом, и пошли туда, куда Орей говорил… коровы есть… и кровь наша просто… Русичи, не слушайте врагов, которые говорят недоброе… отец Орей, идам… 7з-II Так говорим мы, что имеем прекрасный венец нашей веры и не должны мы принимать чужую. И тут князь наш говорил, что мы должны идти к ясуни боярской, чтобы мы предохранили ее от вражеской по- беды. Рано или поздно наступит время последнего конца, и пусть мы будем иметь силу нашу во степи Матери Солнца. Она стережет нас (?) и крылья распускает во все стороны, а тела (наши) в середине, и голова ясуни на плечах в венце славном, она не может ее лишиться в сече. Голова (Матери) Сваясунь, и уберега- ли ее до этого дня. И когда чехи (пошли) к закату солнца с воина- ми своими и хорваты забрали своих воинов, тогда некоторая часть чехов поселилась с русскими, а также их земля не отделилась, и с ними образовалась Русколань. Кий же уселся в Киеве. И мы ему подчинились, а с ним Русь соб- ралась воедино, а если будет с нами иная сила (?), то не пойдем на нее, потому что она с Русью. Gospoda polska – XVI wiek

Nie musimy się z różnymi wizjami zgadzać, ale powinniśmy je uwzględniać, znać i mieć zawsze swoją własną wizję, która może być mniej lub bardziej zgodna, lub niezgodna, ale jest nasza przez to, iż przez nas przemyślana, przez nas wytworzona, przez nas – bez wpływów obcych – wyartykułowana – a nie przyjęta a priori.

C. B.

Co do Księgi Welesa to jest absolutną prawdą, że odzwierciedla ona stan wiedzy z wieku XIX, a więc resztę musimy sobie dopowiedzieć sami. Co innego gdyby nie udawała pradawnego autentyku, chociaż… Może to jakieś przetworzenie, jakiś zapis przekazów ustnych. A samo pismo przypominające koby – węzełkowe (jak w wiciach) ???

Lecz to jeszcze nie koniec.

Słowa powyższego, ostatniego akapitu tekstu o runach napisałem 10 stycznia 2010 roku. Dzisiaj – 10 grudnia tego samego 2010 roku muszę je zrewidować. Dzisiaj bijąc się w piersi z przyjemnością je prostuję.

Po pierwsze odsyłam do filmu o Arkaimie  [ http://www.youtube.com/watch?v=n8O5Vqhblzo&feature=related – trzeba oglądnąć wszystkie 6 części  zwłaszcza końcówkę poświęconą zapisom etruskim] gdzie wiele nowego w sprawie run słowiańskich – zwłaszcza w powiązaniu z nowym spojrzeniem na archeologię poprzez pryzmat genetyki – a więc nowym spojrzeniem na tzw „kultury kopalne” , które mogą być zakładane jak się okazuje przez ludność o tych samych cechach genetycznych a przybierać bardzo różny obraz nawet na nieodległych obszarach. To jest logiczne – jeśli ktoś patrzy na świat współczesny i widzi różnice między na przykład „kulturą jurt mongolskich w stepie i na pustyni azjatyckiej” a „kulturą mongolską Ułan Bator”.

Po drugie przedstawiam fragment opinii na ten temat Wojciecha Jóźwiaka z Taraki, którego wyważone sądy i wyrażane poglądy, jak już wspominałem na moim BLOGU bardzo wysoko cenię.

„…

Co zawiera „Księga Welesa”? Jest to najdawniejsza historia Rusi, czy w ogóle Słowian, zaczynająca się w IX wieku przed naszą erą i doprowadzona do lat 800-tych naszej ery. Praojcem Słowian był wg niej Bogumir, żyjący w kraju Siedmiorzeczu. Jego potomkowie popadli później w niewolę u „cara Nabsursara”, lecz uwolnili się i uciekli do kraju Scytów. Dalej Księga opisuje kolejne wojny i przymierza Słowian z Kostobokami, Chazarami, Gotami, Hunami. Pojawiają się w niej imiona wodzów, jak gocki Hermaneryk, znanych ze źródeł greckich i rzymskich. (Fantastyczność tej historii nie oznacza jeszcze fałszywości Księgi – np. „Kronika Polska” Kadłubka zawiera pseudohistoryczne fantazje w dośc podobnym stylu!) W opowieść wplecione są wzmianki o rodzimych obyczajach, religii i bogach. Słowianie wg Księgi byli monoteistami szczególnego rodzaju: wierzyli w jednego boga, który pojawiał się i był czczony pod wieloma różnymi postaciami i imionami: jako Swarog, Perun, Weles, Trygław, mając do pomocy pomniejsze bóstewka. Tu fragment Księgi, z tabliczki nr 30, zamieszczony w Wikipedii, transliterowany z cyrylicy:

ašče bot’ ie blouden’ in’ iakove oleščašet’ boze toia odieliaščeve osvrgy izverżden’ bude izdry iako ne niemiachomă bozia razvie vyšen’ i svrg i inoi soute mnożestvoi jako bg ie iedîn’ i mnăżestven’ da sen ne razdiliaščet’ nikie  toa mnoż’stwa i ne reščašet’ jakożde imiachom’ bogy mnogoa se bo sventyre  ade do noi i da boudiem’ dostiščenoi ovia

[‚ – jer miękki, ă – jer twardy]

Co jest tłumaczone (przekładam z rosyjskiego):

A jeśli jakiś wszetecznik będzie liczyć bogów, oddzielając ich od Swaroga, wyklęty będzie z rodu, jako że nie ma u nas bogów oprócz Najwyższego. Istotą Swaroga i innych jest mnogość, bo bóg jest zarówno jeden jak i mnogi. Niech nikt nie rozdziela tej mnogości i nie mówi, że mamy wielu bogów.

Gdyby „Księga Welesa” była autentyczna, byłaby prawdziwą rewelacją! Niestety, większość badaczy uważa ją za falsyfikat. Zwłaszcza językoznawcy zarzucają, iż jej język jest chaotyczny, nie ma stałej gramatyki i zawiera słowa, które nie mogły istnieć w żadnym słowiańskim języku ponad 1000 lat temu, jak np. słowo zapisane pszebende – odpowiednik współczesnego polskiego „przebędzie”. Zwolennicy autentyczności Księgi ripostują, że błędy powyższego rodzaju mógł wprowadzić Miroliubow podczas kopiowania; także mogły wkraść się przy przepisywaniu tekstu współczesną rosyjską czcionką na maszynie do pisania.

Jeśli falsyfikat, to kto go w takim razie wyprodukował? Najbardziej podejrzany jest sam Miroliubow, od którego pochodzą wszystkie zapiski, kopie i jedyna fotografia, która zresztą okazała się być zdjęciem wcale nie autentycznej tabliczki tylko jej odrysu. Być może to on, z pomocą Kurenkowa, wyprodukował ową fałszywkę w San Francisco w latach 1950-tych, wplatając do swojej fikcji opowieść o rzekomym znalazcy, nieżyjącym już wtedy Izenbeku.

Lecz jeśli nie Miroliubow, to kto? Z pewnością nie Izenbek, który ani nie miał odpowiedniej wiedzy, ani nie zadbał o pokazanie tego zabytku światu. Zapewne faktycznie tabliczki te poniewierały się w splądrowanym dworze, lecz sporządzono je wcześniej. Pewne ślady naprowadzają na Aleksandra Sułakadzewa (1771-1830). Był on z pochodzenia Gruzinem, miłośnikiem „starożytnych” ksiąg i zabytków, które zarówno zbierał, jak i sam fabrykował. Miał prywatne muzeum, gdzie przemieszane były autentyki z podróbkami. Była wśród nich „na 45 bukowych deskach, księga Jagipa, smarda z IX wieku” – i zapewne to były owe „deski”, które sto lat później znalazł Izenbek.

Powyższa wersja wydaje się najbardziej prawdopodobna. Księgę wykonano około 1800 r na zlecenie Sułakadzewa, nieznaną drogą weszła w posiadanie tamtej rodziny spod Charkowa, została znaleziona przez Izenbeka, po jego  śmierci zaginęła. Zdążył ją przepisać Miroliubow, który szczerze uważał ją za autentyczny strosłowiański zabytek.

Mimo niepewnego pochodzenia, „Księga Welesa” stała się świętą księgą rosyjskich neopogan i jako dzieło literackie powinien ją ktoś wreszcie przetłumaczyć całą na polski. Fragmenty przekładu są w zasobach Wikipedii, autor(ka) podpisuje się „Wikiskryba:Niki_K”.

…”


Węgrzce Kraków – naturalne wzgórze kultowe zwane Łysą Górą

Posted in Mitologia Słowiańska, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 13 Styczeń 2010

Wstawiam tę panoramę ze strony http://www.ulotna.chwilka.pl/plik.graficzny_4721_29-listopada-dwbeszcz.html . Aby zobaczyć szczegóły musicie otworzyć to zdjęcie w pierwotnym – właściwym rozmiarze (powiększenie przez kliknięcia) – bo dopiero wtedy widać to co naprawdę jest tutaj ważne i ciekawe.


To wielka satysfakcja dla kogoś kto zna Kraków móc zobaczyć ten widok. Już on sam przekonuje bowiem, że było to wzgórze kultowe, na którym kopiec niekoniecznie musiał być usypany, by spełniało swoją rolę. Mimo wszystko mógł tutaj kiedyś stać kopiec jako że wzgórze zostało objęte pracami na wielką skalę w XIX wieku – stworzono tu jedną z fortyfikacji Twierdzy Kraków naruszając poważnie dawny krajobraz i układ naturalny. Tak, mógł tu być mały kopiec, który został zniszczony.

Doskonały widok na Welski Las, Wzgórze Bronisławy i Kopiec Kościuszki, także doskonały widok na Kopiec Kraka-Swaroga i Wzgórze Chorsa-Lasoty. Widać stąd było na pewno, obecnie zasłonięty wysoką zabudową Kopiec Wandy w Mogile i Kopiec Estery- Matki Ziemi w Łobzowie.


Kopiec  Kraka znajduje się po prawej od „szkieletora” , lekko na lewo od charakterystycznej Wieży Telewizyjnej. Super – wspaniała strona z tymi Panoramami – gratulacje i wielkie dzięki!

Włączam ten widok ze Wzgórz Węgrzec Krakowskich do artykułu, bo jak zwrócono mi słusznie uwagę,  pisze o tym miejscu i o swojej odkrywczej wyprawie geomantycznej z 2003 roku Leszek Matela w „Tajemnicach czakramu wawelskiego”.

Na zdjęciu Kopiec Kraka oraz Wzgórze Peruna zwane Wzgórzem Kaim w Bieżanowie gdzie w 1915 roku postawiono obelisk po stoczonej z Rosjanami przez Austriaków Bitwie o Kraków. Widok oczywiście z Łysej Góry w Węgrzcach – widać stąd wszystkie istotne Miejsca Zodiaku Krakowskiego – łącznie ze Skałą Syriusza w Jerzmanowicach i Wzgórzem Krakuszowickim z Kopcem Kraka II, oczywiście Wawel, a także Kopiec Piłsudskiego, Wandy, Estery w Łobzowie (miejsce Podchorążówki było widoczne dopóki nie postawiono wieżowców). Widać także Wzgórze Prądnika Czerwonego – Wzgórze Strzybogowe lub Morowe (Morchołda), a byłoby widać i Niepołomice z ich Kopcem Grunwaldzkim, gdyby nie obecna wysoka i masowa zabudowa.

Byłem na Węgrzeckiej Łysej Górze w zeszłym roku i jest to miejsce rzeczywiście niesamowite, wyjątkowo spokojne i kontemplacyjne.

W stronę Mogiły i Kopca Wandy wskazuje strzałka na Nową Hutę

Nie każdy to wie, więc wspomnę na koniec tylko, że w roku 1906 przeniósł się tutaj z Krakowa Stanisław Wyspiański – twórca projektu Wawel-Akropol i sztuki teatralnej Wesele bazującej na folklorze i dawnych wierzeniach  – Wielki Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian. Wesele nie bez powodu nawiązywało formą i treścią do dzieła innego Wielkiego Strażnika Wiary Słowiańskiej – Dziadów Adama Mickiewicza.

Święty Gaj dzisiaj – na jego skraju powstaje osiedle domków Magiczna Góra, więc nie wiem czy cokolwiek tutaj ocaleje, bo i fort ma się stać ośrodkiem sportu, hotelowym i rekreacyjnym

Nie każdy też wie o więzach krwi Adam Mickiewicza i rodu Pagaczewskich poprzez Klemensiewiczów i Tillów ze Lwowa i Uherzec oraz o ich związkach ze Stanisławem Vincenzem. Pamiętajmy też o związkach Alfonsa Muchy z morawsko-czeskimi Zborzilami (przodkami po kądzieli Białczyńskich) i morawskimi Kapturami (po kądzieli przodkami Olszowskich). Dodajmy do tego wszystkiego Zofię Stryjeńską, Zofię Kossak-Szczucką, Stanisława Szukalskiego i Szczep Rogate Serce oraz Święte Koło Czcicieli Światowida czynne jeszcze w roku 1948, a potem w latach 60-70 XX wieku i będziemy mieć obraz roli Krakowa w przechowaniu Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej przez wieku prześladowań.

W Lesie Łysej Góry – niegdyś Świętym Gaju Austriacy zlokalizowali część największej europejskiej fortyfikacji w dziejach – Twierdzy Kraków – na zdjęciu Fort Łysa Góra

Fort 47 Łysa Góra powstał w latach 1872 – 1885.

Na ozdobnym portalu bramy wjazdowej do Fortu widnieje data: 1885 ale sam projekt i budowa Fortu wiążą się z okresem o kilka lat wcześniejszym.

Twierdza Kraków ulegała w latach 1856 – 1866 bardzo intensywnej rozbudowie w oparciu o projekty opracowane pod nadzorem gen. Augusta Cabogi.

Fort częściowo już odnowiony

Wcześniej był tu szaniec, rozbudowany w latach 1872 – 1878 do fortu półstałego i następnie przebudowany jako fort artyleryjski przed rokiem 1886.

Jest to jeden z największych artyleryjskich fortów w Twierdzy Kraków; posiadał sześć baterii dział, jednowałowy.

Położony na wschodniej części grzbietu wzgórz ograniczających od zachodu dolinę Sudołu Dominikańskiego i Dłubni; bardzo rozległy widok na przedpole, od newralgicznej dla Twierdzy Kraków strony północno – wschodniej, stanowił główny atut jego położenia.

W tym Lesie na stoku Łysej Góry Węgrzec Wielkich znajduje się fort

V sektor obronny, fortyfikujący miasto od północy, zgromadził największe forty w Twierdzy Kraków.

Góra Węgrzecka leży w odległości ok. 3 km od dawnej granicy rosyjskiej, przy głównym trakcie na Warszawę; był to kierunek największego zagrożenia, jedna z najbardziej prawdopodobnych osi natarcia na Twierdzę, stąd zbudowane tu forty i umocnienia należą do najpotężniejszych w całej Twierdzy Kraków.

Charakterystycznym elementem Fortu są obronne koszary szyjowe; blok niskich koszar szyjowych, jest dwukrotnie załamany w formie półbastionów flankujących centralnie położoną bramę.

Tutaj Fort Węgrzce

A Teraz poniżej jeszcze inne miejsce kultowe:

Wzgórze Kaim w Bieżanowie, które dla nas jest i było i będzie Wzgórzem Peruna

A zostało uczczone odpowiednim obeliskiem w roku 1915.

6 grudnia 1915 roku na wzgórzu Kaim w Bieżanowie odsłonięto pomnik – obelisk upamiętniający wydarzenia z roku 1914. W tym miejscu rozegrała się zażarta bitwa obrońców twierdzy z Rosjanami. Żołnierze austro – węgierscy wspierani przez baterie dział 24cm „Srebrna Góra” i „Ostra Góra” z Lasu Wolskiego oraz 30,5cm moździerze z Fortu 2 „Kościuszko” odparli Rosjan spod Krakowa, którzy z wielkimi stratami wycofali się pod Wieliczkę.

Obelisk projektu Henryka Nitry posiada dwujęzyczny polsko – niemiecki napis „Tu odparto dnia 6 grudnia 1914 roku oddziały rosyjskiej armii”, a także herb monarchii Franciszka Józefa I.

Zapomniany pomnik niszczony przez czas i wandali przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku 2001 doczekał chwili, w którym rozpoczął się jego remont. Odnowiony będzie dumnie stał na wzgórzu, z którego rozciąga się piękny widok na Kraków.

 1. Łazęga said, on 21 Styczeń 2010 at 18:03

  Nie wiem, czy chodzi o to wzniesienie, czy też o inne wzniesienie o tej nazwie, ale jakąś łysą górę w okolicach Krakowa miał odwiedzić Zorian Dołęga Chodakowski. Jak pisał on do Jerzego Samuela Bandtkiego: “Chciej Pan uczynić szlub bogom ojczystym, że dziś jeszcze odwiedzisz łysą górę, którą napytałem w bliskości Krakowa. O pierwszej przyjdę do Pana i udamy się dla obejrzenia tej starożytnej posady, która była niegdyś świętą, a dziś przedmiotem być ma naszej ciekawości.” Chodakowski przebywał w Krakowie 9 tygodni pod koniec 1817 roku. Odwiedził on również kopce Kraka, Wandy oraz ten w Krakuszowicach.

 2. Łazęga said, on 22 Styczeń 2010 at 13:30

  Jeszcze jedno, a propos”obrazu roli Krakowa w przechowaniu Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej przez wiek prześladowań”. Można by tu wspomieć także o Jalu Kurku, który napisał “Świnią Skałę. Mitologię tatrzańską” w której opisuje rekonstrukcję mitologii góralskiej w oparciu o folklor oraz (takie odnosze wrażenie) ducha mitologii klasycznej.
  Pozdrawiam!

  • bialczynski said, on 22 Styczeń 2010 at 16:35

   Oczywiście – Jalu Kurek był zresztą bardzo bliskim człowiekiem, można powiedzieć przyjacielem, Stanisława Pagaczewskiego – obaj byli zakochani w polskich górach i góralszczyźnie. Poświęcimy jemu i jego dziełu osobne miejsce w najbliższym czasie. Pozdrawiam – C.B.

Runiczne znaki z polskich herbów szlacheckich i nie tylko

Posted in Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 12 Styczeń 2010

Oto kilka runicznych znaków z herbów polskich ze starej księgi herbowej. Do zastosowania w rycerskich tatuażach.

Będziemy publikować więcej i uzupełniać ten materiał

Runiczne znaki ze średniowiecznych garnków krakowskich

Swarzyce

triskel (trykwetr) to nic innego jak trójramienna swastyka. Swastyka zazwyczaj ma 4 ramiona, ale nie zawsze. Róznorodność tego wzoru jest rak ogromna, że można by zrobić cały album…

Szczególnie warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju swarzyce (w tym i trójramienna), ciekawe są także inne znaki.

Bogowie Kiru (Godowie) i inne motywy słowiańskie – oczami Alfonsa Muchy


Alfons Mucha – portret

Alfons Mucha był jak wiadomo jednym ze Strażników Słowiańskiej Wiary Przyrodzonej, z urodzenia Czechem, jak wszyscy w tamtych czasach związany był z całą Słowiańszczyzną w  obszarze Austro-Węgier, także z Galicją, a od końca I Wojny Światowej przede wszystkim z wolnymi Czechami, Morawami i Słowacją. Zainteresowanych jego związkami z Krakowem odsyłam do artykułu biograficznego na stronach tego Blogu.

Tutaj poświęcimy głównie miejsce na przedstawienie jego wizji Bogów Kiru, czyli tych których nazywamy także Bogami Stron i Pór, Stronporami albo Godami. Jest to trzeci rząd bóstw wielogłowych  – bogowie o dwóch postaciach, męskiej i żeńskiej. Jednakże Alfons Mucha przedstawiał ich bardziej klasycznie – wyłącznie jako postacie żeńskie, czyli tak jak można odczytywać ich imiona w językach słowiańskich potocznie, rozumiejąc je wprost, bez podtekstu wiary przyrodzonej.

Alfons Mucha w swojej twórczości z wielkim upodobaniem ukazywał obrazy bogiń Stron Świata, Pór Dnia, czy Pór Roku. Jego twórczość można lubić lub nie, jest mistrzem secesji podobnie jak był nim Stanisław Wyspiański, tyle, że Alfons Mucha zyskał znacznie większy rozgłos w kręgach paryskich dzięki swoim plakatom teatralnym i wytworom sztuki użytkowej.

Dla nas jego postać wiąże się przede wszystkim z bardzo niedocenianym i słabo popularyzowanym cyklem „Epopeja słowiańska”. Epopeję w wielu obrazach przedstawiliśmy w biografii malarza, tam, też piszemy o jego spotkaniach w Krakowie w roku 1903, ze Stanisławem Wyspiańskim  i innymi Strażnikami Wiary Przyrodzonej Słowian.

Oto zatem na początek Bogowie Kiru:

Godowie (Stronporowie, Kirowie) – w wizji Alfonsa Muchy

Boginie Pór Roku I

Boginie Pór Roku I


Wiosna (szkic)

WiosnaLato


Jesień (szkic)

Jesień


Zima (szkic)

Zima

Dla przypomnienia kilka słów o tym kim był Alfons Mucha

i o jego ważnym krakowskim epizodzie.


Alfons Mucha był jedną z najbardziej fascynujących artystów przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość nierozerwalnie wiąże się ze stylem, którego nazwa – Art Nouveau była jednocześnie jego programem. Wpisując się w program nowego ruchu, który opowiadał się za wszechstronnością, Mucha stosował całościowe podejście do sztuki. Był nie tylko malarzem i grafikiem, ale interesował się także rzeźbą, biżuterią, dekoracją wnętrz i sztuką użytkową, Jednak jego prawdziwy talent ujawnił się w grafikach. Stała się ona podstawą jego ogromnej sławy, która trwa dzisiaj.

Alfons Mucha urodził się w 1860 roku w Ivančicach (południowe Morawy). Jego podanie o przyjęcie do Praskiej Akademii Sztuk Pięknych zostaje odrzucone z adnotacją: Proszę sobie poszukać innego zawodu, w którym będzie pan mógł być bardziej pożyteczny. Rzemiosła artystycznego uczy się w Wiedniu, gdzie pracuje jako malarz kulis, sztuki piękne (dzięki wsparciu mecenasa) studiuje najpierw w Monachium, a później w Paryżu. W 1889 roku zaczyna pracować jako ilustrator, m.in. dla pisma teatralnego Le Costume Au théâtre oraz dla wydawcy Armanda Colina. Wynajmuje pracownię przy Rue de la Grande Chaumiere, poznaje Gauguina, z którym dzieli pracownię.

Punkt zwrotny w jego karierze to przełom lat 1894/95. Ukazują się wtedy jego pierwsze plakaty dla Sarah Bernhardt, ubóstwianej diwy paryskiego świata teatralnego. Plakat do Gismondy okazuje się sensacją: wąski, pionowy, prawie naturalnej wysokości człowieka format, delikatne pastelowe kolory i boska Sarah: w aureoli kwiatów, dumnie wyprostowana i pewna swojej urody. Paryżanie, by zdobyć egzemplarz plakatu przekupują plakaciarzy; Mucha z dnia na dzień staje się sławny; aktorka podpisuje z nim 5-letni kontrakt na projekty scenografii, kostiumów i plakatów.

Mucha tworzy odtąd projekty graficzne na zamówienie. Są to: plakaty reklamowe, kalendarze, etykiety, karty dań, biżuteria, okładki i tytuły czasopism oraz panneaux décoratifs – cykle obrazów drukowane na jedwabiu, które składały się z kilku prac oscylujących wokół jednego tematu przewodniego (pory roku, pory dnia, kamienie szlachetne) i które przeznaczone były głównie dla kolekcjonerów. Mucha projektuje także wnętrza (m.in. salon jubilerski Georgesa Fouqueta), artyści bowiem chcieli tworzyć nie tylko dla galerii czy salonów sztuki, lecz, zgodnie z ideami angielskich teoretyków Williama Morisa oraz Johna Ruskina, upiększać całe codzienne otoczenie człowieka, projektując wnętrza, latarnie uliczne, wejścia do metra, meble, tkaniny, sprzęty domowe, opakowania… Świat człowieka miał się wypełnić pięknem. (A. Osęka)


Mucha zostaje członkiem Salonu Stu (1895), ma pierwsze indywidualne wystawy, za wkład w paryską Wystawę Światową zostaje w 1900 roku mianowany kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Jego sława jako mistrza sztuki użytkowej była tak powszechna, a liczba zamówień tak ogromna, że Mucha wpada na pomysł wydania podręcznika dla rzemieślników-artystów. Książkę Documents décoratifs (1901) zawierającą wzory ornamentów wraz z propozycjami ich zastosowania w praktyce sprzedawano do szkół i bibliotek w całej Europie, a pomysły i rozwiązanie Muchy tam zawarte są do dziś powielane.

Popyt na dzieł Muchy – pisze Ronald F. Lipp – utrzymywał się dzięki wyjątkowości i atrakcyjności jego rozpoznawalnego na pierwszy rzut oka stylu – le style Mucha –  który stał się wizytówką francuskiej secesji. Figurą centralną twórczości artysty jest kobieta – symboliczna personifikacja duszy świata. Anielsko piękna, zmysłowa, długowłosa, wyidealizowana wpisana jest w kompozycje płynnych miękkich linii, symboli, znaków, roślinnych ornamentów. Niezwykłe jest jej spojrzenie: nieco zamglone, zupełnie jakby właśnie wracała do świadomości, tak jak to się dzieje w momencie przebudzenia, na granicy światów…

Jego sława nie ogranicza się tylko do Europy. W 1904 roku wyrusza w pierwszą podróż do Ameryki, gdzie jest anonsowany jako największy mistrz sztuki zdobniczej na świecie. Kolejne podróże do Ameryki odbywa z żoną, którą poślubił w 1903 roku; w Nowym Jorku rodzi się córka Muchy – Jaroslava (1909), sześć lat później jego syn – Jiři.

Będąc u szczytu popularności artysta opuszcza Paryż i przenosi się do kraju swojej młodości (1910). Odchodzi wtedy od wcześniejszej formuły swojej sztuki, angażując się, zgodnie z patriotycznymi ideałami, w problemy swojego narodu. Tworzy malowidła ścienne w gmachu Obecní dům, projektuje m.in. godło, znaczki i banknoty nowo powstałego państwa i monumentalny cykl Epopeję słowiańską, który uważał za swoje największe osiągnięcie. Wielkoformatowe (20 kompozycji o wymiarach 6 x 8 m) obrazy ukazujące wydarzenia, które wpłynęły na kształtowanie się odrębności Słowian, Mucha przekazał czeskiemu społeczeństwu – dziś można je oglądać w miejscowości Moravský Krumlov. W ramach zbierania dokumentacji do Epopei odwiedził także Polskę (1903).

Godowie (Stronporowie, Kirowie)

Boginie Pór Roku II


Boginie Pór Roku II


Wiosna


Lato


JesieńZima

Godowie (Stronporowie, Kirowie)

Inne wizje Bogiń Pór Roku

Inna Wiosna

I jeszcze jedna Wiosenna Pora

Wiosna IV

Bogini Zimy

Zima

Lato (Gaja-Ruja)

Jesień – Owoce

Jesień

Godowie (Stronporowie, Kirowie)

Boginie Pór Doby

Boginie Pór DniaPani Poranka


Południca


Wieczornica


Pani Nocy

Godowie (Stronporowie, Kirowie)

Boginie Stron Świata

Boginie Stron Świata, czyli Gwiazdy (Gniazda lub Gwiazdy Kirów)


Pani Gwiazdy Północnej (Polarnej)


Pani Wschodu (Brzasku – Świtu i Księżyca, Pani Gwiazdy Zarannej)


Pani Południa (Pani Gwiazdy Południowej)


Pani Zapadu (Pani Gwiazdy Wieczornej)

Inne wizerunki Bogiń Kiru

Kostroma – Gwiazda Północy

Jaruna – Gwiazda Wschodu

Jaruna raz jeszcze

Bogini Kiru ze Światłogońcem

Bogini Wschodu – Gwiazda Zaranna w Niebieskiej Sukni

Jesień

Pory Roku – witraż


Inne Boginie i motywy słowiańskie

Alfons Mucha – dziewczyna i wielcy słowiańscy bogowie

Słowiańskie Kupalia

Motyw Światowita

Krasatina – Bogini Kwiatów i Krasy

Godyna – 12 Księżyców

Dziewanna (Flora)

Dażboga – Pani Sokola (plakat na Festiwal Sokolski, Sołneczny, Skołocki, Sołowiański, Słowiański, Sokoli – w Pradze w 1912 roku)

Mazońska kniagini Hyacynta

Boskie kwiaty, zioła i ofiarne wieńce – część 1


Boskie kwiaty, zioła i wieńce ofiarne

Bieluń o białym kwiecie, zioło Sołów

Boskie tyny emanują poprzez całą przyrodę – poszczególne Działy, Kiry, Żywioły i Moce manifestują się w innych Mocach Żywiołach, Kirach i Działach. Świat jest zbudowany z mikrocząstek wszechprzenikających się wzajemnie i  ze sobą sprzężonych w jedność. Wszystkie siły Wszechświata są wprzęgnięte w każdy atom każdej istoty i rzeczy. W każdej sekundzie jesteśmy przenikani np. przez neutrina i inne cząstki przenikliwe, które nauka Człowieka Współczesnego ledwie rozpoznaje i powoli dopiero odkrywa.

Niezłe ziółko z tej rośliny która reprezentuje w obszarze Tynu Boru, czyli Wiłów, Żywioł Nieba. Rzeczywiście ma niebiańskie działanie zdolne wywołać kolorowe wizje. W nadmiarze zaś, bądź niewłaściwie użyte ma działanie mocno trujące

Nie miejsce tutaj na szczegółowy wywód Wiedy Wiary Przyrodzonej: co, jak i kiedy, i w czym się manifestuje , i po czym – po jakich znakach czy sygnałach –  możemy odczytać, że tak jest w rzeczywistości,  jak nam podpowiadają – logika rozumu, wiedza nauki, holistyczne intuicje, przenikliwe wizje i natchnione oświecenia umysłu.

Owoc – kolczasty, ku przestrodze

Całościowe, czyli  holistyczne spojrzenie na Wszechświat może nam przybliżyć obraz Rzczy-Istności . Nauka daje obraz rzeczy wnikliwy, analityczny, ale logicznie jednostronny. Intuicja, oświecenia, wizje dają obrazy wielostronne, lecz niepewne i rozproszone, nieostre . Wiara jest właściwym polem unifikacji wiedzy płynącej ze wszystkich stron i przyswajanych przez wszystkie dane nam narzędzia.

Pokrój ogólny i liście – Datura stramonium – emanacja Dażboga, Dagbogi, Zorzy, Bodnyjaka i Płanetnika

Kwiaty i zioła są szczególnymi konstrukcjami świata ziemskiej przyrody będącego obszarem działania wszystkich sił stwórczych Wszechświata. Ów obszar świata ziemskiej przyrody, na użytek Wiedy określamy nazwą umowną – Tynu Wiłów. Miano tego Tynu oddaje istotę owego obszaru, gdzie ma miejsce wiłcie żywota roślin i zwierząt, a więc życia przyrodzonego Ziemi i Człowiekowi przez Wszech-Świat (Światło Świata). Tyn Wiłów to zatem obszar ożywiony Ziemi, obszar któremu Człowiek podlega w takim zakresie w jakim sam się z niego wywodzi i w jakim z nim współżyje.

Bieluń – nasiona, o mocnym działaniu

Ludzie współczesnych miast podlegają temu tynowi w dużo mniejszym zakresie niż mieszkańcy siół zanurzonych w dzikiej przyrodzie, a ci podlegają mu w mniejszym stopniu niż ludzie plemienni, żyjący w lasach i puszczach. Nie znaczy to, że Człowiek Miasta mu nie podlega bo cała Ziemia jest królestwem mikroskopijnych zwierząt, grzybów i glonów, bakterii i wirusów będących częścią owego Tynu, a które przenoszą się wodą, powietrzem, i innymi Mocami oraz Żywiołami. Sam organizm ludzki jest wytworem owego Tynu i przez to podlega jego sile – nawet jeśli jest laboratoryjnie izolowany od zewnętrznego świata. Podlega mu tak samo jak podatny jest mimo izolacji na wpływy Księżyca, Słońca, Powietrza, Promieniowania Kosmosu będącego wyrazem siły Nieba.

Kwiaty i zioła w specyficzny dla Tynu Wiłów sposób emanują w różnych proporcjach i układach wszystkie siły waszego świata przeorganizowane przez Żywioł Boru (przez ożywioną materię przyrodzoną Ziemi). Każdy z kwiatów i każde z ziół posiada w sobie zdecydowanie wiodącą emanację jakiegoś bóstwa (mówimy bóstwa, aby wiąż nie wymieniać z osobna Dzięgli, Kirów, Żywiołów i Mogtów), a poza tym większe lub mniejsze domieszki innych emanacji boskich.

Ile jest w fiołku mocy Przepląta a ile innych emanacji?

Nie czas tutaj na rozważania czy w każdym kwiecie znajdują się wszyscy bogowie – choćby sladowo – jedną śnitką zywota – TAK . Lecz czy jedna śnitka bytu Przeplątowego w kwiecie Fiołka lub Niezapominajki ma wystarczającą moc kusicielską i plączącą, albo czy pięćset śnitek Mokoszy-Źrzebów w kwiecie Maku ma wystarczającą moc by dać wizję Istoty Rzeczy – nie będziemy tutaj rozważać.

Nie czas rozważać też tutaj jaki wpływ owe domieszki na dany kwiat czy zioło wywierają, jaki wpływ na jego właściwości w ogóle, jaki wpływ na jego właściwości wobec człowieka czy innych zwierząt albo roślin, jaki wpływ dla zdrowia całej Matki Ziemi, jaki wpływ na skład i jakość Powietrza, jaki wpływ dla czystości i jakości wód, jaki dla Wszechziemskiego Ładu a poprzez  Ład Ziemski i Słonecznego Układu dla Ładu Wszechświata .

Ile jest w stokrotce mocy ładu pochodzącej z emanacji Ładów?

Nie bierzcie dosłownie niczego co tutaj przeczytacie ponieważ Rzeczy nie są takie jak je widać po wierzchu. Przywykło się do opisu i oceny Wiary oraz jej praktyk przykładać takie narzędzia jak logos i analiza matematyczna, dedukcja, brzytwa Ockhama, statystyka i inne narzędzia nauki. Przywykło się oceniać wiarę i skuteczność jej praktyk traktując te praktyki dosłownie i wykpiwając ich nielogiczność, brak związku widzialnego „po wierzchu”, niesprawdzalność statystyczną.

Wygrana w Totolotka jest tak samo alogicznym i potwierdzonym ponad wszelką wątpliwość faktem, jak spotkanie osobiste z piorunem kulistym, które mimo wysokiego nieprawdopodobieństwa się zdarza. Ale ileż jest zjawisk nieskończenie rzadszych niż trafienie szóstki w Totku, czy trafienie Człowieka piorunem kulistym, ileż jest zjawisk o nieskończenie większej sile i wadze niż trafienie błahej szóstki w Totku, a wciąż niemożliwych do potwierdzenia, do zweryfikowania narzędziami logiki.

A ile jest w niej piękna z emanacji Dziewów

Czy to że są niepotwierdzalne spowoduje, że przestaną istnieć? Jeżeli chociaż jeden Człowiek został uzdrowiony przez niejakiego Kaszpirowskiego za pomocą seansu telewizyjnego i nic o tym nie wiemy, to czy to będzie znaczyć, że to się nie stało? A jeśli się stało to czy lepiej nie wierzyć, czy lepiej starać się poznać na czym polegała ta moc – może na wewnętrznym przekonaniu chorego o skuteczności tej metody?

Podobnie – o czym dzisiaj mówi się trochę głośniej chociaż nie bez wielkiej nieufności, albo prześmiewek  – potwierdza się moc wiary w skuteczność – przy różnych śmiertelnych zdawałoby się schorzeniach, które bywają wyleczone niekonwencjonalnymi środkami, bo wszystkie „cywilizowane” metody naukowe dawno skreśliły już owo chore życie na zagładę.

Ile jest mocy Mokoszy w makach dających wizję?

Nie oceniajmy więc i nie bierzmy dosłownie mocy ziół , ani mocy kwiatów, mocy owoców i jarzyn, mocy zbóż i przypraw, mocy zwierzęcych wcieleń bogów i ich motylich przejawów, mocy totemów, mocy zaklęć i proszalnych bajorków, i modlitewnych węsiorków, i obiat oraz treb składanych z intencją, aby przyniosły określone skutki, lub zażywanych, jedzonych w różnych intencjach (zdrowia, siły, wzrostu, rozwoju, regulacji jelit, wprowadzenia się w trans, osiągnięcia wizji, zabicia chorobotwórczych drobnoustrojów w organizmie, tak zwanego odstraszenia Zmory – czyli choroby) bądź plecionych , wieszanych , albo palonych w różnych, bardzo przeróżnych, intencjach przez Ludzi.

Tutaj chcemy jedynie pokazać jakie kwiaty i rośliny wiążą się z określonymi Tynami, czyli jakie tyny jako główne ich składniki emanują poprzez nie. Tutaj chcemy tylko pokazać jakie bukiety i wieńce należy pleść ku chwale i ku ochronie przed skutkami oddziaływania określonego Tynu.

Ile jest  sił Groźnicy leczącej w płatkach rumianku?

Cała wiedza na temat poszczególnych tynów i ich wpływów oraz powiązań między sobą będzie wyłożona w Księdze Wiedy i innych artykułach tego BLOGU.

Na tym etapie musi wystarczyć to co czujecie intuicyjnie i co dotarło do was przez wasze dotychczasowe życie (osobiste doświadczenie) oraz co przyswoiliście sobie osobiście z samej Wiary Przyrodzonej, albo jej Ksiąg.

Bieluń – kwiat niecałkiem biały

Tyn Sołów

Bieluń dziędzierzawa

Z Wikipedii


Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.) – gatunek rośliny jednorocznej, silnie trującego chwastu (wszystkie części rośliny), z rodziny psiankowatych (Solanaceae Adans.). Roślina pochodzi z południowej Europy lub Azji Mniejszej. Obecnie rozpowszechniona w całej Eurazji i Ameryce Północnej. Epekofit w Polsce występujący pospolicie. Ze względu na ciekawe kwiaty bieluń dziędzierzawa stał się ostatnio rośliną hodowaną w ogrodach i domach.

Jeszcze bieluń Sołów Emanacja

Nazwy potoczne i ludowe

Bieluń dziędzierzawa ma bardzo wiele nazw potocznych i ludowych: pinderynda (kieleckie), dędera (wielkopolska), denderewa (Mazowsze), ogórczak (środkowe Mazowsze), tondera, pindyrynda (Śląsk), cygańskie ziele (białostockie), świńska wesz (sandomierskie), bieluń podwórzowa, dendera, dendrak, durna rzepa. Ze względu na jego narkotyczne i trujące własności dawniej nazywano go także czarcim zielem, diabelskim zielem, trąbą anioła.

Morfologia

Pokrój

Roślina zielna, dorasta przeważnie do 1 m wysokości[1]. Wydziela silny, słodkawy zapach.

Łodyga

Naga, lekko omszona, widlasto rozgałęziona.

Liście

O kształcie jajowatym, zaostrzone, zatokowo ząbkowane. Nerwy liściowe i ogonki z wierzchu miękko owłosione[1].

Kwiaty

Bardzo duże, kształtu lejkowatego, wyrastające w widłach gałązek lub na szczycie, wzniesione do góry, kielich o długiej rurce zakończonej ostrymi, trójkątnymi ząbkami, korona kwiatu biała, rzadko niebiesko nabiegła u odmiany var. tatula (L. )Torr. o długości 5-10 cm, kwitnie zwykle od lipca do sierpnia, a w sprzyjających warunkach nawet do października (jeżeli jesienią nie wystąpią przymrozki).

Owoc

Jajowatookrągława torebka wielkości orzecha włoskiego, pokryta trójkątnymi kolcami, przypominająca owoc kasztanowca o długości 2-5 cm. Pęka na cztery części, zawiera wiele czarnych, nerkowatych nasion. Owocuje od sierpnia do przymrozków.

Korzeń

System korzeniowy dobrze rozwinięty, złożony z grubego korzenia głównego i licznych bocznych.

Ekologia

Roślina ruderalna. Gatunek charakterystyczny dla Ass. Urtico-Malvetum[2].

Zastosowanie Roślina lecznicza.

  • Surowiec zielarski: liście Folium Stramoni i nasiona Semen Stramoni zawierają 0,1-0,6% alkaloidów tropanowych: hioscyjamina, atropina, skopolamina, apoatropina oraz saponiny triterpenowe, garbniki, flawonidy i hydroksykumarynę, a także w małej ilości atropamina, skopina, beladonina, nikotyna i dwuamina putrescyna).
  • Działanie: z liści i nasion wykonuje się preparaty, które ze względu na silne trujące działanie mogą być stosowane tylko pod kontrolą lekarza. Używane są do leczenia dychawicy oskrzelowej, ostrych nieżytów oskrzeli, chorób neurologicznych oraz jako środki spazmolityczne[3]. Bieluń jest rośliną o właściwościach halucynogennych.

Bieluniowa wizja

Zatrucia

Zatrucia przypadkowe zdarzają się niekiedy u dzieci, nierzadko u młodzieży eksperymentującej ze środkami odurzającymi. Mimo silnych halucynacji efekty są nieprzyjemne z powodu znacznych efektów ubocznych. Eksperymenty z rośliną ustają zwykle na jednej lub kilku próbach.[4] Bywa, że spożyta zostaje zbyt silna dawka, co prowadzi do hospitalizacji lub śmierci.

Głównymi substancjami, które mają znaczenie w przebiegu zatrucia są: L-hioscyjamina i L-skopolamina oraz w mniejszym stopniu atropina. Alkaloidy bielunia działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy oraz porażająco na obwodowy układ współczulny.

Róża szypszyna – krzew Sołów – ich emanacja w Tynie Wiłów

Róża Szypszyna

Szypszyna – 1. gatunek z rodzaju róża
2. psia róża
3. róża dzika
4. sypel

Róża pomarszczona Rosa rugosa Thunb. rodzina: Rosaceae – różowate
Przywędrowała do nas wprost ze wschodniej Azji. I… znalazła trwałe miejsce w krajobrazie. Jedni mówią, że to źle, bo to obcy gatunek, dziczejący i w ogóle. Drudzy – że dobrze, bo ładna i pożyteczna. I w dodatku jedni i drudzy mają trochę racji!
Kłopotliwy rodzaj Rosa, czyli tajniki rozpoznania
Wiadomo, że z różami bywa różnie. Jedne rozpoznaje się niemal „od ręki”, nad innymi trzeba się napracować. Na szczęście róża pomarszczona należy do tej pierwszej grupy. Trzeba tylko zwrócić uwagę na kilka cech:

– po pierwsze: Owoce : pozorne, zwane szupinkowymi, mięsiste, czerwone, pomarańczowe, czasami bardzo ciemne, aż do koloru czarnego, kuliste lub elipsoidalne, wewnątrz zawierają twarde owocki – niełupki.

owoc z bliska


pęki owocowe

– po drugie: gęsto owłosione pędy i kolce,


– po trzecie: liście grube, z wierzchu pomarszczone, ciemnozielone i błyszczące, pod spodem szaro owłosione;


do tego nie zaszkodzi zwrócić uwagę na czerwono-różowe, duże i pachnące kwiaty, zwykle pięciopłatkowe oraz duże, kulisto-spłaszczone owoce rzekome (zdaniem pragmatyków ceglastoczerwone, według romantyków karminowe).


A cały krzak wygląda tak:


Przybysz z dalekich stron
Ojczyzną róży pomarszczonej jest wschodnia Azja, a ściślej biorąc: Chiny, Korea, Japonia i wschodnie krańce Rosji. Do Europy nasza bohaterka sprowadzona została jako roślina ozdobna i surowiec do produkcji olejków różanych. Jest sadzona w parkach i na przydrożach, ale także – w celu utrwalenia podłoża – na nasypach kolejowych i na wydmach. Jest doskonale przystosowana do życia w takich miejscach – niewymagająca, mrozoodporna (nawet do -50 st. C!), znosi nawet bardzo duże zasolenie podłoża, rośnie na bardzo słabych glebach, a nawet na czystych piaskach.
Róża pomarszczona w naszych warunkach czasami dziczeje i rozprzestrzenia się na wydmach i stanowiskach ruderalnych, głównie dzięki rozbudowanemu systemowi podziemnych rozłogów. Zresztą na nadmorskich wydmach spotkamy różę pomarszczoną nie tylko w Polsce, występuje bowiem na innych piaszczystych wybrzeżach europejskich oraz w Ameryce Północnej. Rozprzestrzeniając się tutaj skutecznie konkuruje na tych siedliskach z rodzimymi gatunkami, stanowiąc tym samym problem w ochronie cennych ekosystemów związanych z brzegami mórz.
Rosa canina (Dzika róża, psia róża, szypszyna )
Łodyga :
Ma silnie, hakowato zakrzywione kolce. Dorasta do 3 m wysokości, jej gałęzie są łukowato odgięte ku ziemi.

Liście
Złożone są z 5-7 jajowato-eliptycznych, ostro ząbkowanych listków.


Kwiaty
Pięciopłatkowe kwiaty, różowe lub białawe są pojedyncze lub zebrane w kwiatostany. Kwitnie od maja do lipca.

Owoce
Szupinkowe wielkości 2-3 cm.

Można ją jeść…
… oczywiście nie w całości i niewiele to pomoże rodzimej przyrodzie, ale za to na pewno przyniesie to korzyść zdrowiu. Ludzkość już dawno opracowała metody produkcji konfitur, marmolad, win i nalewek z różanych płatków i owoców rzekomych, które są niezwykle bogatym źródłem witaminy C. Jest tu także witamina B1, B2, B6, K, E i A oraz składniki mineralne: potas, fosfor, magnez, siarka, sód, żelazo, wapń i chlor. Do tego jeszcze dorzucić trzeba bioflawonoidy, które uelastyczniają naczynia krwionośne w mózgu. Czegóż chcieć więcej? Do dzieła!

Przygotowanie czyli krok pierwszy:
płatki z rozwiniętych kwiatów wystarczy zebrać w suchy, słoneczny dzień, pozbawić białych nasad, wypłukać, osączyć i szybciutko przerabiać; owoce rzekome zbieramy, kiedy są już bardzo mocno dojrzałe (nawet dopiero po pierwszych przymrozkach) i oczyszczamy, pozbawiając resztek kielicha i znajdujących się wewnątrz orzeszków razem z włoskami. Jednym słowem zostawiamy tylko wyczyszczone, wklęsłe dno kwiatowe (hypancjum).
Krok drugi czyli decyzja co począć z różą:
Nie jest to łatwy krok, o nie! Bo jak tu wybrać, kiedy wszystko kusi obietnicą obezwładniającego aromatu, różanej słodkości, karminowej barwy?

Może więc na początek:
Płatki róży w cukrze
10 dkg oczyszczonych płatków utrzeć w makutrze, wsypując powoli i systematycznie 15 dkg cukru i sok z cytryny do momentu, kiedy płatki puszczą sok. Przełożyć do słoiczków i gotowe.

A potem:
Różane konfitury:
Wystarczy ugotować syrop z kilograma cukru, szklanki wody i soku z cytryny. Wrzucić do niego oczyszczone owoce i powoli gotować, aż staną się szkliste. Potem wystarczy przełożyć do słoiczków i schować głęboko w spiżarni (inaczej na pewno konfitury nie doczekają zimy!)

I wreszcie:
Różana nalewka
Pół kilograma owoców rozgniatamy i zalewamy litrem mocnej żytniej wódki. Potem dodajemy ćwierć kilograma przedniego miodu, delikatnie mieszamy i odstawiamy na około dwa tygodnie w ciepłe miejsce. Po tym czasie zlewamy, przecedzamy i kosztujemy, rozkoszując się smakiem i aromatem, a jednocześnie – podnosząc odporność organizmu. Przyjemne z pożytecznym!
Żródła:
http://www.atlas-roslin.pl
http://www.wikipedia.org

Gatunek krzewu z rodziny różowatych. Ludowe nazwy: psia róża, szypszyna. Występuje na obszarach umiarkowanych i ciepłych półkuli północnej. Można ją spotkać prawie w całej Europie, na terenach do 1500 m n.p.m., w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, na Maderze, w Azji. Dzika róża rośnie także na terenie Polski i jest u nas gatunkiem pospolitym. W Polsce istnieje 20 gatunków róży, najbardziej rozpowszechniona jest róża pomarszczona. W celach leczniczych wykorzystywana jest róża dzika (Rosa canina) – kolczasty krzew wysoki do 2 metrów, ma liście złożone, a owoce – szupinkowe, zawierające dużo witaminy C.

Roślina lecznicza

Surowiec zielarski: dojrzałe owoce (Fructus Rosae). Są składnikiem wielu mieszanek ziołowych. Zawierają oprócz ogromnej ilości witaminy C garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, cukry, pektyny. Owoce są niezwykle bogatym źródłem witaminy C – zawierają jej dziesięciokrotnie więcej, niż porzeczka czarna. Już 1-3 jej owoce w zupełności wystarczą do pokrycia dziennego zapotrzebowania człowieka na tę witaminę. Naturalna witamina zawarta w owocach jest przy tym trzykrotnie bardziej skuteczna od witaminy syntetycznej w tabletkach. Owoce róży mogą być używane do sporządzania przetworów i win. Działanie: słabo rozkurczające, żółciopędne, łagodnie moczopędne. Róża jest stosowana przede wszystkim jako lek ogólnie wzmacniający (bogate źródło witaminy C), ale także pomocniczo do leczenia różnych schorzeń wątroby, nerek i przewodu pokarmowego.


– Zbiór i suszenie: owoce zbiera się, gdy dojrzeją, ale jeszcze zanim zrobią się miękkie. Suszenie ich jest dość trudne; owoce trzeba rozdrobnić, przez pierwsze 10 min. należy trzymać je w temp. ok. 100°C, by szybko zniszczyć enzymy rozkładające witaminę C, potem suszyć w temp. ok. 50–60°C.

– Z owoców lub utartych z cukrem płatków róży przyrządza się dżemy i konfitury.

– Specjalnie przyrządzone konfitury z dzikiej róży mogą być skutecznym lekiem na chorobę zwyrodnienia stawów.

Z nasion wytwarza się olej z dzikiej róży

– rzadki olej o barwie ciemnożółtej do lekko brązowawej wytwarzany z nasion dzikiej róży przez ich ekstrakcję w heksanie dzikiej. Następnie poddawany jest procesowi rafinacji. Zawiera dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Stosuje się głównie w przemyśle kosmetycznym do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, ale szczególnie polecany wrażliwej, uszkodzonej skórze (także przez nadmierne opalanie), przy couperose (cerze ze skłonnością do pękających, rozszerzonych naczynek). Olej ten wspomaga łuszczącą się skórę, hamuje proces starzenia, równie dobry dla skóry tłustej ze skłonnością do trądziku. Używany w preparatach do pielęgnacji zniszczonych włosów (wzmacnia elastyczność). Wykazuje działanie ochronne, przeciwzapalne, rozjaśnia, uelastycznia i ożywia zmęczoną skórę, wygładza zmarszczki.Olej z dzikiej róży zaliczany jest do drogich olejów. Może być mieszany z innym olejem roślinnym, co doda mu stabilności i przedłuży jego ważność.

– W szkółkarstwie Rosa canina jest używana jako podkładka dla róż szlachetnych.


Ciekawostki

Stosowana była kiedyś jako lek na wściekliznę, stąd jej angielska nazwa dog-rose.

Róża dzika jest znana od czasów ludzi pierwotnych, którzy traktowali jej owoce jako codzienne pożywienie. Płatki róży stanowiły bardzo popularne pachnidło dalekiego Wschodu. Starożytni Rzymianie wypełniali płatkami poduszki, co miało ich usypiać i uspokajać.

róża pomarszczona

Zioła na wieńce

Sołom poświęcamy bukiety i wieńce rumiankowe. Poświęcamy to znaczy ofiarowujemy im kwiaty poświęcone – skropione wodą jarzącą – czyli wodą źródlaną, a najlepiej ze świętego źródła.

Nie znaczy to że bukiety czy wieńce (nadrzwiowe, naokienne, wieszane u powały, wieńce ofiarne, np. kupalnocne, albo nagrobne) musiały zawierać same rumianki. Ważne aby w jednym wieńcu czy bukiecie nie mieszać kwiatów i ziół o sprzecznym działaniu z intencją ofiarującego. Jeśli chcielibyśmy aby pewne sprawy się wyprostowały, nie dawajmy do bukietu przeplątowych roślin, jeśli chcemy by małżeństwo było udane dajmy kwaity i zioła Sporów, Ładów, Dziewów, Ubożów, Podagów, nie dawajmy roślin morowych, albo płatowych, albo piorunowych.

Bukiety czysto ozdobne możemy mieszać wedle upodobań, ale czynione w intencji lub z powodów wierzeniowych podlegają sakralnej kompozycji wewnętrznej i wymagają rytuału nadającego moc, ALBO ODCZYNIAJĄCEGO PRZECIWNE MOCE.

Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rauschert) – gatunek rośliny jednorocznej zarówno jarej, jak i ozimej (zależnie od terminu siewu), z rodziny astrowatych.

W stanie dzikim występuje w Europie po 63° 45’N oraz na terenie Uralu, Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu, Afganistanu i Indii. Zawleczony do Ameryki Północnej i Australii.

W polskiej florze archeofit. W Polsce pospolity, uprawiany także jako roślina lecznicza (obecnie w uprawie głównie poliploidy dające o ok. 50% wyższy plon od gatunku).

Rumianek na łące

Rumianek

Matricaria chamomilla
Anthemis nobilis

Rumianek jest cudownym ziołem działającym rozluźniająco na system nerwowy, jak i dobrodziejstwem dla układu pokarmowego. Doskonały dla niemowląt i dzieci, używany był setki lat temu. Rumianek dzięki swoim właściwościom leczniczym korzystnie wpływa na mięśnie całego organizmu, umożliwiając ich rozluźnienie. Cierpiącym na zaburzenia układu pokarmowego zaleca się picie herbatki rumiankowej, która łagodzi napięcia jamy brzusznej, pomaga w łagodzeniu kolki u niemowląt, rozładowywuje gazy, uśmierza ból brzucha. Poprzez regulowanie pracy jelit, rumianek pomaga w leczeniu zarówno rozwolnienia, jak i zatwardzenia. Rumianek znany jest od lat z łagodzenia wszelakich dolegliwości związanych z układem trawiennym, szczególnie jeśli chodzi o bóle żołądka związane z nerwowością, napięciem i stresem. Rumianek wpływa korzystnie na poprawę apetytu oraz przyspiesza trawienie. Zauważono, że olejki lotne zawarte w rumianku pomagają w zapobieganiu wrzodów, oraz przyspieszają proces gojenia się wrzodów już istniejących. Dlatego też rumianek można stosować wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Właściwość olejków lotnych kreuje rumianek jako wspaniały, naturalny środek domowy na zapalenie żołądka, wrzody, oraz żylaki na nogach. Rumianek jest wysoce antyseptyczny, działający przeciwko bakteriom, między innymi dobry środek na pleśniawki (Candida albicans). Herbatka rumiankowa pomaga w obniżeniu gorączki i może być podawana w czasie grypy, przeziębienia, bólu gardła i kaszlu.

Antyseptyczne olejki, znajdujące się w rumianku, łagodzą zapalenia pecherza moczowego. Rumianek pomaga w łagodzeniu mdłości w czasie ciąży, relaksuje spazmy macicy, łagodzi bóle miesiączkowe, redukuje objawy menopauzy, przynosi ulgę w czasie: zapalenia sutka, przedmiesiączkowego bólu głowy, migreny. Rumianek pomaga w przywracaniu miesiączki po długotrwałych stanch napięcia nerwowego. Herbatka z rumianku może być pita w czasie porodu, aby zrelaksować napięcie i zmniejszyć bóle skurczowe macicy. Jako ogólny środek przeciwbólowy, rumianek może być stosowany na bóle głowy, migreny, bóle zęba, bóle ucha, bóle mięśni podczas grypy, nerwobóle, bóle reumatyczne. Ostatnie badania dowiodły, że rumianek działa jako naturalny lek przeciwhistaminowy. Dlatego może być stosowany przy astmie, gorączce siennej, egzemie. Użyty zewnętrznie jest wspaniałym antyseptycznym lekiem na gojenie się ran, wrzodów, owrzodzeń, oparzeń. Parowe inhalacje pomagają łagodzić astmę, goraczkę sienną, katar, zapalenie zatok. Rumianek w postaci kremu rumiankowego jest używany na bolące sutki, w infekcjach dróg płciowych. Nasiadówki rumiankowe łagodzą hemoroidy i zapalenia pęcherza moczowego. Herbatka rumiankowa służy również do przemywania oczu, jest polecana przy takich skórnych chorobach jak egzema i grzybica.

Jeśli kiedykolwiek cierpiałeś na okazyjne, migrenowe bóle głowy lub miałeś kłopoty z nadpobudliwymi dziećmi, wnukami, powinieneś rozważyć sukces, jaki przytrafił się sławnemu francuskiemu zielarzowi – Maurice Messegue – po zastosowaniu herbatki rumiankowej. Otóż po 14 dniach intensywnej terapii rumiankowej, człowiek, który cierpiał na wycieńczające bóle migrenowe, został wyleczony. Aby zrobić taką relaksująca herbatkę rumiankową, trzeba zaparzyć dwie łyżki stołowe świeżych lub suszonych kwiatów rumianku w 0,5 l gotującej się wody. Zioła powinny się gotować na wolnym ogniu przez 40 minut. Przecedzić, posłodzić czystym syropem klonowym. Pić 1 – 2 filiżanki na raz.

Pisząc o walorach leczniczych rumianku należy też wspomnieć o istotnej roli tego zioła w kosmetyce. Przemywanie twarzy wywarem z rumianku kilka razy tygodniowo powoduje, że skóra staje się zdrowsza i mieksza w dotyku. Ten sam wywar można stosować do płukania włosów (zwłaszcza blond włosy). Włosy stają się wówczas bardziej podatne na układanie oraz mają połysk.

Wracając do medycyny należy wspomnieć, że rumianek może być używany zewnętrznie jako kompres. Natomiast olejek rumiankowy jest dobrym środkiem do masażu zbolałych kończyn. Aby zrobić dobry olejek rumiankowy do masażu ciała w przypadku bólów pleców, nerwobólów i nie tylko, wystarczy mała butelka wypełniona rumiankiem i zalana oliwką z oliwek. Butelka powinna być szczelnie zamknięta, postawiona w miejscu słonecznym na około 2 tygodnie. Używać w razie potrzeby, przechowując go w lodówce.

Skomplikowana kombinacja emanacji kwietnych i  zwierzęcych oraz kupalacji kupalnocnych

Zioła Nocy Kupalnej na wróżby i do ochrony – a wśród nich rumianek

W celu utrzymania bądź odnalezienia miłości i zapewnieniu sobie wszelkiej pomyślności pomagano sobie wróżbami, do których wykorzystywano rośliny. Wigilia dnia św. Jana jest tradycyjną porą, kiedy czarownice na całym świecie zbierają zioła rosnące dziko lub w ogrodach do przygotowania miłosnych napojów, poduszek marzeń, kukiełek i innych form rzucania zaklęć. Według starych wierzeń, magiczne i mistyczne właściwości wszystkich roślin są najsilniejsze tego jedynego dnia w roku.
Ziół zerwanych podczas Nocy Świętojańskiej musiało być dziewięć, w tym koniecznie rumianek i kwiat dzikiego bzu. Wito z nich wianki, suszono, a potem używano jako leku na wszelkie choroby. Wianek można upleść lub zrobić z bukiecików polnych i leśnych kwiatów, ułożonych na liściach paproci. Przy zbieraniu kwiatów do wianka dużą wagę przywiązywano do ich wyglądu. Zrywano więc rośliny, których kwiaty miały promieniście rozłożone płatki, m.in.: złocienie, rumianki i rumiany (o kwiatach z żółtymi oczkami otoczonymi białymi płatkami), koszyczki mniszka lekarskiego, zwanego kupałą i arniki górskiej – kupalnika oraz nagietka o barwie złocisto-szarej. Symbolizowały one słońce w zenicie lub oświetloną blaskiem aureoli głowę św. Jana. Inne znaczenie miało zestawienie kolorów pszeńca gajowego, często spotykanego w naszych lasach. Słoneczna barwa kwiatów kontrastuje tu z ciemnofioletowymi górnymi liśćmi, co oznacza zmaganie się światła z mrokiem nocy.

Za najbardziej świętojańskie ziele uchodziła bylica. Ozdabiano nią bramy, wierząc, że ma moc zdejmowania uroków i zapewnia powodzenie dziewczętom u chłopców. Złe duchy domowe odpędzała skutecznie ciecierzyca. Jady i trucizny z ciała wywodził arcydzięgiel. Biedrzeniec przywracał młodość, cykoria pomagała w rzucaniu złych zaklęć. Na knowania duchów dobry był dziurawiec (ziele świętojańskie), a eukaliptus sprzyjał dobrym snom. Jemioła przynosiła szczęście, a lubczyk pomagał w miłości. Zerwany w Noc Świętojańską rumianek zapewniał pomyślność i chronił przed czarną magią. Mawiano, że „śmierć tego nie ubodzie, u kogo szałwia w ogrodzie”. Tymianek przynosił siłę przed turniejami rycerskimi. Czy tak rzeczywiście było? Wiadomo, że magowie i czarownice mieli sporo fantazji i lubili ubarwiać swoją wiedzę o ziołach, aby ludzie je stosowali. W sprawach miłosnych przyszłość przepowiadał cząber. Dwa krzaczki tej rośliny stawiano obok siebie, jeśli się złączyły – wróżyły połączenie się zakochanej pary. Około północy zakochani z zamkniętymi oczami podchodzili do krzewów ligustrów, wysokich na cztery metry, i próbowali dosięgnąć kwiatów. Jeżeli zdołali zerwać trzy, znaczyło to, że spełnią się ich marzenia.

Wróżyć można było nawet ze zwykłego szczypiorku. Na kilku rosnących szczypiorkach dziewczęta zawiązywały różnokolorowe nitki – każda oznaczała innego adoratora. Który do rana urósł najwięcej, ten chłopak kochał najbardziej.
Osoby, które chciały się zakochać, ale nie znalazły jeszcze obiektu westchnień, musiały w wielkiej dyskrecji i w całkowitym milczeniu narwać różnych polnych kwiatów i ułożyć je w równiankę, czyli girlandę. Potem o północy wziąć naczynie z wodą, otoczyć równianką i patrząc w nie mówić: „Najmilszy przychodzi pić”, albo, gdy wróżył sobie chłopiec: „Najmilsza sercu niech przyjdzie i da mi pić”. Jeśli miłość była blisko, na dnie naczynia ukazywała się twarz ukochanej osoby.

Zaklęcie przy zbieraniu ziół należy wypowiadać trzykrotnie, przed i po zbieraniu ziół przeznaczonych do wykonania czarów.

Rumianek

Magia
Skrapianie wyciągiem z rumianku terenu dookoła domu usuwało złe uroki. Mycie rąk w wodzie z wywarem tego ziela pomagało pozbyć się grzesznych intencji. Suszone kwiatki rumianku wykładane zimą na parapecie okna miały zapewnić nadejście rychłego ocieplenia, a przechowywane w woreczku z pieniędzmi miały zapewnić dostatek. Okadzanie dymem z suszonego ziela przynosiło uspokojenie i zapewniało jasność myśli.

Medycyna
Napar z rumianku ma właściwości odkażające, dlatego pije się go w stanach zapalnych przewodu pokarmowego. Często stosuje się go zewnętrznie – przy owrzodzeniach, odleżynach oraz zaczerwienieniu skóry u niemowląt. Jest znakomity do płukania jamy ustnej. Wywar z tego ziela przynosi ulgę podrażnionym i zmęczonym oczom.

Kwiaty, zioła i rośliny  Wiłów – czyli czym Wiłowie objawiają się we własnym obszarze działania

Czy uwierzycie że to powyżej to kwiaty skromnej borówki brusznicy? To ona i borówka czarna zwana też czearną jagodą są najważniejszymi roślinami Tynu Wiłów.

Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.) to gatunek niewielkiej krzewinki z rodziny brusznicowatych, dawniej wrzosowatych, występujący w umiarkowanej i chłodnej strefie całej półkuli północnej. Spotykany bardzo często na podmokłych torfowiskach, wrzosowiskach, borach świerkowych i sosnowych. Bardzo często urządzając ogród mamy problem z odpowiednią rośliną stanowiącą podszycie dla iglaków. Borówka brusznica znakomicie spełni tu swoja rolę.

Niezwykle bogata w nektar i miododajna roślina, dorasta do nawet 40 centymetrów wysokości, szybko rozrastając się za pomocą rozgałęzionych, podziemnych rozłogów, tworząc mniej lub bardziej zwartą masę krótkich pędów. Ta leśna krzewinka dostarczająca cennych dla przetwórstwa owoców może być uprawiana także w ogrodzie przydomowym.

Jej zimotrwałe, skórzaste listki okrywają delikatne, drobniutkie, białe lub różowawe kwiaty oraz czerwone, błyszczące, gorzko-kwaskowe jagody. Owoce dzięki zawartości kwasu benzoesowego są niezwykle trwałe. Dzięki skórzastym liściom nieopadającym na zimę brusznica zwana jest często borówką wiecznie zieloną.

Borówka wymaga gleb kwaśnych o pH 3,5-5,0, piaszczystych, lekkich i próchnicznych. Glebę pod uprawę borówki najlepiej jest wzbogacić torfem wysokim, kwaśnym oraz korą sosnową. Krzewinka ta wymaga również dostatecznej wilgotności w okresie wegetacji oraz nasłonecznienia mającego wpływ na jej rozwój. Pamiętajmy o utrzymaniu wilgotności mając na uwadze to, iż zbyt długie zalanie wodą grozi jej przegniciem. Miejsce uprawy powinno być, więc zniwelowane, aby nie gromadziły się na nim zastoiska wody. Przygotowanie gleby pod wiosenne nasadzenia powinniśmy rozpocząć już jesienią.

Uprawa borówki nie jest kłopotliwa. Jej wymagania pokarmowe są, bowiem niewielkie. Powinniśmy jednak unikać zasolenia gleby. Specjaliści zalecają podlewanie krzewów przed kwitnieniem i już po zawiązaniu owoców roztworem siarczanu amonowego, w ilości – 1 płaska łyżeczka – na 8 litrów wody. Pamiętajmy nawożąc, iż na 10 m2 pola wystarczy dawka 0,2 kg siarczanu amonowego. Wiosną podzielmy tą dawkę na 2 części. Jesienią zastosujmy 0,2 kg superfosfatu i 0,3 kg siarczanu potasu. Borówka jest krzewinką odporną na mróz. Ochrona przed chorobami i szkodnikami również nie jest wymagana, rośliny nie są, bowiem na nie podatne.

Rozpoczynając uprawę borówki brusznicy powinniśmy sadzić krzewinki w uprawie rzędowej, co 30 – 40 centymetrów w rzędzie i 1 metr między rzędami. W uprawie zagonowej w rozstawie 30 – 40 x 30 – 40 centymetrów. Krzewy gęściej posadzone dadzą nam obfite polny, posadzone luźniej dadzą dobre plony w późniejszym okresie.

Plantację borówki brusznicy eksploatujemy przez kilkanaście lat. Do niezbędnych zabiegów, jakie będziemy musieli przeprowadzać należeć będzie wspomniane już nawożenie, nawadnianie, odchwaszczanie oraz cięcie roślin. Jedną z najwłaściwszych czynności będzie wyścielenie całej plantac­ji 15 centymetrową warstwą trocin, wzbogacającą glebę w próchnicę, utrzymują korzystne dla borówki pH gleby, dostateczną wilgotność oraz ułatwiającą odchwaszczanie plantacji.

brusznice uprawne

Cięcie borówki przeprowadzamy na pędach chorych i obumierających. Pamiętajmy również, by 7-letnie pędy przed ruszeniem wegetacji przyciąć na wysokości 4 do 6 centymetrów. Na pieńku pozostawmy około 4-6 liści. Zabieg ten wykonujemy przed wiosennym zasilaniem rośliny. Po tak wykonanym cięciu zastosować już możemy małe dawki nawożenia mineralnego.

Brusznica kwitnie od maja do lipca, owocuje z kolei w sierpniu. W południowo i południowo zachodniej części kraju zakwita po raz drugi i owocuje na przełomie września i października, a niekiedy nawet w listopadzie. Owoce z powtórnego kwitnienia są jednak nieco mniejsze, trwalsze jednak i mocniej zabarwione.

Brusznica zwana również borówką czerwoną jest doskonałym surowcem zielarskim działającym moczopędnie, antyseptycznie, regulująco na czynności trawienne, zawierającą w swym składzie fosforany, sole żelaza i kwasy organiczne, dużo witaminy C, arbutynę, pektyny, cukry, garbniki i barwniki. Rozgniecione, świeże owoce bywają wykorzystywane do okładów na poparzone miejsca, a odwar z suszonych owoców polecany jest w przypadku przeziębienia i zakażeń bakteryjnych.

W Polsce, z owoców brusznicy robi się galaretki, będące niezastąpionym dodatkiem do ciemnych mięs i dziczyzny. Brusznice są doskonałym surowcem zarówno dla przetwórstwa domowego, jak i przemysłowego. Produkuje się z nich dżemy oraz pitne soki, kompoty, konfitury oraz nadzienia do cukierków, a wykonane z nich domowe przetwory zachowują lecznicze właściwości

Proponowaną przez nas odmianą, jest odmiana „Koralle”, jedna z najstarszych znanych u nas odmian. „Koralle” dorasta do 30 centymetrów wysokości, wytwarzając bardzo liczne podziemne pędy, szybko się rozrastając i tworząc zwarte, dekoracyjne zarośla. „Koralle” jest odmianą plenną, o małych, lekko wydłużonych owocach, dojrzewających nierównomiernie. Owocując dwa razy w roku, pierwszy zbiór daje nam na początku sierpnia, a drugi, podstawowy, pod koniec września. Drugi zbiór trwać może do połowy października.

Spróbujmy jej uprawy!

Artykuł pochodzi z serwisu projektoskop.pl Borówka brusznica

Borówka brusznica


Borówka brusznica (Vaccinium vitis idaea L.)  Syn.: borówka czerwona jest to niski podkrzew zaliczany do rodziny Wrzosowatych (Ericaceae). Występuje jako krzewinka wysokości do 40 cm, o łodygach wzniesionych i liściach zimotrwałych, skórzastych, ułożonych skrętolegle, jajowatych lub owalnych z lekko podwiniętymi brzegami; od spodu widoczne gruczoły w postaci kropek. Kwitnie i owocuje od maja do lipca, a w naszych warunkach zakwita zazwyczaj powtórnie i owocuje we wrześniu i październiku. Kwiaty, ułożone w groniaste kwiatostany, są małe, dzwonkowate, białe lub różowe. Owocem jest jagoda, początkowo biało-zielonkawa, która w miarę dojrzewania czerwienieje. Proces ten trwa jeszcze po zbiorze jagód.

Borówka brusznica rośnie dziko w północnej i środkowej Europie, północnej Azji oraz Ameryce Północnej. Tworzy duże skupiska na stanowiskach nasłonecznionych. W Polsce spotykamy ją w suchych iglastych lasach, szczególnie sosnowych lub świerkowych, na porębach wrzosowiskach oraz w górach powyżej granicy lasu. Wymaga gleby próchniczo-kwaśnej. W Polsce jest coraz mniej stanowisk borówki. W niektórych krajach, m.in. w skandynawskich, a także w Polsce, przeprowadzono udane próby z uprawą brusznicy.

Surowcem leczniczym są liście i jagody borówki brusznicy.

Liście zbiera się w okresie od czerwca do sierpnia. Potem suszy się je w suszarniach, początkowo w temp. 30 stopni, a następnie w temp. do 60 stopni. Są one bez zapachu mają smak gorzki, lekko cierpki, ściągający.

Głównym składnikiem czynnym zawartym w liściach brusznicy jest przede wszystkim arbutyna, która hydrolizuje w środowisku zasadowym na cukier i hydrochinon, mający silne działanie odkażające. Ponadto zawierają one garbniki katechinowe spośród flawonoidów glikozyd kwercetyny i mirecytyny oraz hiperozyd, kwas ursolowy, kwasy organiczne i sole mineralne ze znaczną zawartością magnezu.

Liście borówki brusznicy są stosowane w stanach zapalnych dróg moczowych. Działanie ich polega głównie na aktywności arbutyny, która hydrolizuje w środowisku zasadowym na cukier i hydrochinon, mający silne działanie odkażające; działanie arbutyny wzmagają flawonoidy i garbniki. Dodatkowo zwiększają one nieznacznie dobową ilość wydalanego moczu i wyraźnie podnoszą stężenie usuwanych z moczem jonów sodu i chloru oraz produktów przemiany materii. Zawartość garbników sprawia, że liście borówki działają ściągająco i przeciwbakteryjnie na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Wodne wyciągi z liści stosowane są jako środki pomocnicze w stanach zapalnych nerek i dróg moczowych, w dnie moczanowej, kamicy nerkowej, reumatyzmie oraz w biegunkach i nieżytach przewodu pokarmowego. Garbniki wyizolowane z liści służą do produkcji tabletek przeciwbiegunkowych.

Jagody borówki brusznicy zawierają antocyjany (czerwony barwnik – ideina), garbniki, kwasy organiczne, pektyny, witaminy A i C, sole mineralne, także małe ilości arbutyny.

Owoce borówki są domowym środkiem regulującym czynności trawienne przewodu pokarmowego. Duża zawartość antocyjanu ideiny czyni z nich wysoce aktywne naturalne antyoksydanty. Dużą zaletą jagód jest ich trwałość dzięki obecności kwasu salicylowego. Jagody brusznicy są doskonałym produktem do wyrobu konfitur, dżemów, soków, należy przy tym pamiętać, że wykonane z nich domowe przetwory zachowują lecznicze właściwości.

Działanie niepożądane

Duże dawki wyciągów z liści brusznicy stosowane przez dłuższy czas mogą powodować objawy przewlekłego zatrucia hydrochinonem. Są to wymioty, stany pobudzenia, kurcze i niedokrwistość hemolityczna. Jednocześnie, zawarte w odwarach garbniki mogą drażnić żołądek i powodować zatrucia.

mgr farm. Jolanta Borkowska

Borówka Brusznica – Roślinę tę można łatwo spotkać w lasach całego kraju, najczęściej w suchych, iglastych borach,
a także na słonecznych polanach. Często kwitnie i owocuje dwukrotnie. Po raz pierwszy kwitnie w maju i czerwcu bladoróżowymi kwiatami i owocuje w lipcu, sierpniu i wrześniu. Drugi raz zakwita i owocuje w październiku, a nawet w listopadzie.

Inne nazwy: borówka wiecznozielona, brusznica, czerwienica, czerwona jagoda-kamioneczka, gogodza.

Surowce lecznicze:

Dla celów leczniczych wykorzystuje się głównie liście, choć związki lecznicze występują także w owocach borówki.

Substancje lecznicze:

Liście zawierają glikozydy, z których najważniejszym jest arbutyna oraz flawonoidy, np. hiperozyd. Prawie jedną piątą ciężaru stanowią garbniki. Ponadto liście borówki zawierają kwasy organiczne oraz sole mineralne, najwięcej związków magnezu.

Owoce zawierają antocyjany, karotenoidy, garbniki, kwasy organiczne, witaminy A i C, pektyny oraz cukry.

Zbiór i konserwacja:

Liście, wyłącznie zdrowe, zrywa się późną jesienią lub wczesną wiosną. Liście te suszymy w miejscach przewiewnych, ocienionych, w temperaturze nie wyższej niż 20°C. Przechowujemy w workach i papierowych torbach.

Owoce na lekarstwo zrywa się niezbyt dojrzale i rozkłada cienką warstwą do suszenia.

Działanie: liście ? dezynfekujące drogi moczowe, przeciwzapalne, ściągające; owoce ? moczopędne, ściągające, dietetyczne.

Substancje czynne zawarte w liściach borówki zwiększają wydzielanie moczu, a z nim szkodliwych produktów przemiany materii. Niszczą bakterie w układzie moczowym i to często szczepy odporne na działanie wielu antybiotyków. Korzystne jest użycie liści borówki w przypadkach przewlekłych zakażeń układu moczowego, w kamicy moczowej. Podobnie jak na układ moczowy, związki zawarte w liściach borówki działają dezynfekujące na przewód pokarmowy. Znoszą wzdęcia brzucha i są dobrym lekiem w niezbyt nasilonych biegunkach oraz kamicy żółciowej. Związki czynne z liści borówki uszczelniają naczynia włosowate i znoszą stany zapalne w tych naczyniach.

Owoce borówki brusznicy poza tym, że są surowcem do przyrządzania konfitur i wyśmienitym dodatkiem do mięs, są przede wszystkim cennym źródłem witaminy C. Flawonoidy w nich zawarte wzmacniają ściany naczyń i zapobiegają ich łatwemu pękaniu. Dzięki zawartości garbników mają działanie ściągające. Pamiętać jednak trzeba, że owoce borówki zawierają dość dużo kwasu szczawiowego i nie powinny być spożywane przez ludzi, u których wydalanie szczawianów z organizmu jest upośledzone.

Halaskańska, tuńdracka mieszanka do placka

Placki ziemniaczane z brusznicą (Białoruś)

Wegetariańskie, Kuchnia białoruska, Ziemniaki

Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o małych otworach. Do tej masy dodać sól oraz

Składniki

 • 12 ziemniaków
 • 1 łyzka mąki
 • 3 łyżki oleju
 • 3/4 szkl cukru
 • 200 g brusznicy w zalewie
 • Opis przygotowania
 • Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o małych otworach. Do tej masy dodać sól oraz mąkę, wszystko wymieszać i smażyć wykładając masę w formie placuszków łyżką na silnie rozgrzany tłuszcz, smażyć z obu stron aż do powstania rumiaej, chrupiącej skórki. Brusznicę oddzielić od soku, który należy zagotować z cukrem, włozyć do niego brusznicę i podać do placków ziemniaczanych.

Borówka – czarna jagoda

Czarna Jagoda

Vaccinium myrtillus

http://survival.strefa.pl/r/borowka_czernica.htm

Czarna jogoda lub jagoda (nazwana od ciemnej barwy owoców) rośnie w wielu miejscach na kuli ziemskiej. Czarna jagoda preferuje kwaśne gleby terenów podmokłych, oraz lubi rosnąć na terenach lasów iglastych w bardziej zasadowej glebie. Ten nisko rosnący, liściasty krzew rzadko osiąga wysokość powyżej 0.5 m. Gałązki jagody czarnej są zielone i kanciaste. Liście mają owalny kształt i są jasno zielone. Kwiaty jagody czarnej są w kształcie dzwonka w kolorze zielonkawo-różowym. Owoc używany w celach medycznych i kulinarnych jest koloru czarno-niebieskiego.

Anthocianosidy (zespół bioflawonidowy w jagodach czarnch) są potencjalnymi przeciwutleniaczami. Wspomagają one prawidłowa formację tkanki łącznej oraz wzmacniają włoskowate naczynia krwionośne w organiźmie. Anthocianosidy mogą również poprawiać przepływ krwi w żyłach i naczyniach włosowatych.

Owoc czarnej jagody zawiera około 0.5% anthocianosidow, witaminy B1 i C, prowitaminę A, około 7% garbników, oraz kwasy roślinne. Anthocianosidy posiadają również wzmacniające działanie na naczynia krwionośne.

http://survival.strefa.pl/r/borowka_czernica.htm

SUROWCE LECZNICZE

Owoce, liście.

ZASTOSOWANIE

Dojrzałe jagody posiadają właściwości średnio przeczyszczające dzięki zawartości cukrów owocowych. Suszone jagody mają wlaściwości przeciwbakteryjne. Odwar z suszonych owoców jagody czarnej jest pożyteczny w leczeniu rozwolnienia u dzieci. Wysoka zawartość anthocyanin w jagodach czarnych powoduje, że są one potencjalnymi wartościowymi lekami w leczeniu żylaków, hemoroidów, słabych naczyń krwionośnych. Odwar sporządzony z owoców jest używany jako płukanka jamy ustnej. Liście jagody czarnej mogą być pomocne w stanach przedcukrzycowych, ale nie mogą być alternatywą do konwencjonalnego leczenia. Liście czarnej jagody mogą być brane w przypadku infekcji przewodu moczowego.

Inne zastosowania
Retynopatia cukrzycowa, Zapalenie gruczołu krokowego.

WYSTĘPOWANIE I UPRAWA

Czarna jagoda pochodzi z Europy i Ameryki Północnej. Rośnie na wrzosowiskach, torfowiskach, podmokłych terenach. Owoce i liście jagody czarnej są zbierane latem.

SKŁADNIKI

Jagody zawierają kwasy garbnikowe, cukry, kwasy owocowe, glikozydy.

DAWKOWANIE

Najczęstsza dawka stosowana przez ludzi to 240-480 mg dziennie ziołowego ekstraktu z jagody czarnej w kapsułkach lub tabletkach, które zawierają 25% anthocianosidów.

SKUTKI UBOCZNE I OSTRZEŻENIA

Branie wyciągu z jagód czarnych w dawkach rekomendowanych nie powoduje skutków ubocznych. Jagody czarne nie oddziaływują na przepisane lekarstwa, i nie są znane przeciwwskazania w używaniu ich podczas ciąży lub karmienia piersią.

UŻYCIE

OWOC:

ŚWIEŻY – Zjadać dużą miskę świeżych owoców ( można dodać mleko lub śmietanę) na zatwardzenia.
SOK – Niesłodzony sok jest najbardziej efektywny na rozwolnienia: brać w 10ml dawkach.
ODWAR – Pić 1 szklankę dziennie na chroniczne rozwolnienia.
PŁUKANKA DO UST – Używać rozcieńczonego soku na wrzody i zapalenia dziąseł.
LOTION – Rozcieńczyć sok w równej ilości z leszczyną do zrobienia chłodzącego lotionu na poparzenia słoneczne oraz problemy skórne.
PUDER – Dla niemowląt oraz dzieci z rozwolnieniem: wmiksować 75mg pudru na każde 0.5kg wagi ciała w butelkę dziecka.

LIŚCIE:

NAPAR – Używać jako diety w stanach przedcukrzycowych.
PŁUKANKA DO UST/GARDŁA – Używać na wrzody oraz płukać w czasie zapalenia gardła.

Borówka czarna Vaccinum myrtillus L.

Czarna jagoda, czernica, borówka czernica jest niską krzewinką z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Nazwa Vaccinum wywodzi się od łacińskiego słowa vaccae-jagoda, myrtillus dodano do nazwy w XVI wieku ze względu na podobieństwo jagód i liści do mirtu. Borówka czarna występuje w północnej i środkowej Europie, północnej Azji, Ameryce Południowej. W Polsce możemy ją spotkać w lasach iglastych aż do wysokości 1800m n.p.m.

W lecznictwie stosowany jest owoc borówki czarnej – Myrtilli Fructus oraz liść – Myrtilli folium.

Owoce czernicy zbierane są w VI-VII, a następnie suszone w warunkach naturalnych (w cieniu i przewiewie) lub w suszarniach w temp. 50-60 st. C natomiast liście w VI-VIII i suszone w warunkach naturalnych lub w temp. 40 st. C.

Suszone owoce zawierają około 7% garbników katechinowych, zespół barwników antocyjanowych współdziałających prawdopodobnie z garbnikami, nazywany mirtyliną. Zawierają ponadto kwasy organiczne (np. cytrynowy, jabłkowy i bursztynowy), pektyny, cukry, przede wszystkim sacharozę, witaminy C i B1, karotenoidy oraz sole mineralne.

Liście zawierają garbniki katechinowe, flawonoidy, trójterpeny (np. kwas ursolowy i oleanolowy), ślady arbutyny i wolnego hydrochinonu, liczne kwasy organiczne i wielofenolowe, cukry i sole mineralne bogate w związki manganu i chromu.

Wyciągi z liści borówki czarnej obniżają poziom trójglicerydów i cholesterolu, zmniejszają stężenie cukru w surowicy krwi. Zawarte w nich flawonoidy zwiększają nieznacznie dobową ilość wydalanego moczu oraz jonów sodu, potasu i innych składników. W przewodzie pokarmowym wyciągi z liści wykazują działanie bakteriobójcze i ściągające, co przypisuje się garbnikom, a ponadto działają przeciwzapalnie na błony śluzowe przewodu pokarmowego.

Owoce są od lat znanym i cenionym środkiem przeciwbiegunkowym. Zawarte w nich garbniki po podaniu doustnym odwaru zmniejszają przepuszczalność błon śluzowych jelit i zatrzymują stopniowo wydalanie płynnych stolców. Niszczą lub hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych przewodu pokarmowego. Skuteczne są również wobec szczepów opornych na antybiotyki. Dla uzyskania pożądanego efektu należy sporządzić możliwie jak najbardziej stężony wyciąg wodny. Średnia dawka dzienna powinna wynosić 30g surowca. W praktyce 3 czubate łyżki stołowe owoców borówki czernicy należy zalać 400ml gorącej wody, a następnie gotować przez 10 minut na małym ogniu. Uzyskany w ten sposób odwar, po odcedzeniu i ostudzeniu podaje się do picia w dowolnych porcjach w ciągu dnia. Garbniki wiążą się z toksynami bakteryjnymi przy biegunkach, a także z solami metali ciężkich w przypadku zatruć. Tworzą z obu rodzajami trucizn nierozpuszczalne kompleksy i hamują ich wchłanianie.

Odwary z owoców działają także ochronnie na naczynia krwionośne, zmniejszają obrzęki, hamują agregację płytek i utlenianie witaminy C w organizmie. Ponadto przyspieszają gojenie się ran i łagodzą stan zapalny błon śluzowych przewodu pokarmowego. Wyciągi z jagód stosowane są również do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej. Świeże i suszone owoce borówki działają porażająco na pasożyty jelitowe, zwłaszcza owsiki, a nieco słabiej na glisty ludzkie. Duża zawartość antocyjanów, ( czyli barwników) powoduje, że są one bardzo skutecznymi antyoksydantami. Odwary z owoców borówki czarnej stosowane są w celu poprawy mikrokrążenia, polepszenia wydolności żylnej kończyn dolnych, a przede wszystkim w leczeniu chorób oczu i siatkówki oka, m.in. w retinopatiach, krótkowzroczności, i obniżonej fotowrażliwości siatkówki – również w tzw. „kurzej ślepocie”. Działanie to przypisywane jest antocyjanom, które reagując z kolagenem uszczelniają ściany naczyń włosowatych, szczególnie gałki ocznej, zmniejszają jej przepuszczalność i łamliwość. Potwierdzają to Morazzoni i Bombardelli w swoich badaniach. Wyciąg z czarnej jagody sam lub w powiązaniu z bata-karotenem i witaminą E podany pacjentom wywołał u dużej liczby ochotników polepszenie widzenia nocnego, szybszą adaptację do ciemności i szybsze przywrócenie ostrości widzenia wraz z ekspozycją na błysk jasnego światła.

Czarna jagoda, borówka czernica (Vacinium myrtillus), jeden z trzech rosnących w Polsce dziko gatunków borówki. Owocem są drobne, silnie barwiące, fioletowo-czarne jagody. Spożywa się je na surowo lub w postaci przetworów.

Od dawna sok i herbata z suszonych czarnych jagód stosowana była do leczenia biegunek i niszczenia pasożytów przewodu pokarmowego. Zawarte w jagodach garbniki (7% zawartości) neutralizują toksyny pokarmowe i blokują wchłanianie ich przez błony śluzowe. Niebieski barwnik antocyjanowy hamuje rozwój bakterii. Osłabione bakterie nie mogą się przytwierdzić do błon śluzowych, zostają sklejone przez garbniki i wydalone. Owoce świeże i dżemy jagodowe działają lekko przeczyszczająco a jagody suszone mają działanie przeciwne. Intensywnie czerwony sok z czarnych jagód stosowany jest do barwienia win. Czarne jagody zalecane są dla diabetyków gdyż zawierają substancję insulinopodobną, wakcyninę (glikozyd kwasu benzoesowego), zwaną rośliną insuliną.

100 gramów czarnych jagód zawiera: 0,6 gramów białka, 14,3 grama węglowodanów, 65 miligramów potasu, 10 miligramów wapnia, 9 miligramów fosforu, 2 miligramy magnezu, 1 miligram sodu, 0,7 miligramów żelaza, 0,1 miligrama cynku, 130 mikrogramów witaminy A, 0,02 miligrama witamin B1 i B2, 0,4 miligrama witaminy PP, 0,06 miligrama witaminy B6, 22 miligramy witaminy C, 6 mikrogramów kwasu foliowego.

Czarna jagoda

Pojedyncza czarna jagoda czyli inaczej borówka czernica jest to niewysoka krzewinka. Jeśli występują one w dużej ilości, to tworzą w lasach rozległe borówczyska, w których można spędzić nawet kilka godzin na zbieraniu owoców czyli jagód. Jagody można zbierać od lipca do początków września. Zawierają one dużo cukru, kwasów organicznych, garbników, witamin i barwników organicznych. Intensywnie czerwony sok z czarnych jagód stosowany jest do barwienia win.
Od pewnego czasu uprawiane są w naszym kraju odmiany hodowlane borówki czernicy np. borówka wysoka tzw. amerykańska (bo pochodząca z Ameryki), która może osiągać wysokość krzaka do 4 m, a jej owoce są znacznie większe od tradycyjnych czarnych jagód, pokryte niebieskim nalotem i nie barwią sokiem po rozgnieceniu.
Czarne jagody zawierają cukry, dużo potasu, wapń, fosfor, magnez oraz witaminy A, B1, B2, B6 PP, i C.


W kuchni…
Jagody najczęściej jemy na surowo z dodatkiem cukru i śmietany, ale bardzo smaczna jest również zupa jagodowa, pierogi z jagodami czy też domowy placek jagodowy. Czarne jagody doskonale nadają się do przetwarzania na mrożonki, soki, dżemy, konfitury i susz. Soki i przeciery z czarnych jagód można bezpiecznie podawać dzieciom już w pierwszym roku życia, gdyż nie wywołują objawów alergii pokarmowej.

Czarne jagody od dawna są uznanym środkiem na zaburzenia przewodu pokarmowego. Świeże owoce i konfitura mają działanie lekko przeczyszczające, a jagody suszone mają działanie przeciwne – zapierające. Zawarte w czarnych jagodach garbniki (w ilości ok. 7 %) neutralizują toksyny bakteryjne i hamują wchłanianie ich przez błonę śluzowa przewodu pokarmowego. W ten sposób ułatwiają wydalenie bakterii chorobotwórczych.
Liście czarnej jagody polecane są dla diabetyków jako środek wspomagający leczenie cukrzycy, gdyż obniżają poziom cukru. Wchodzą w skład mieszanki ziołowej Diabetosan.

Czarne jagody suszone
Na susz nadają się jagody zebrane w pogodne dni. Suszyć je można na słońcu lub w piekarniku początkowo mało nagrzanym (temp. ok. 50 st. C), następnie dosuszać w temperaturze wyższej – ok. 70 st. C. Przechowywać w metalowych puszkach lub woreczkach foliowych w miejscu suchym i ciemnym.

Życząc wszystkim jak najbardziej udanych zbiorów runa leśnego, należy jednocześnie przypomnieć, że owoce te można jeść dopiero po delikatnym, ale dokładnym umyciu. Zdarza się bowiem, że na poziomkach, jagodach albo grzybach znajdują się jaja tasiemca bąblowca pochodzące z kału lisa czy psa zarażonego bąblowcem. Po zakażeniu się bąblowcem, rozwija się on w naszym organizmie w postaci tzw. pęcherza albo cysty, a objawy choroby uzależnione są od umiejscowienia bąblowców, liczby pęcherzy i ewentualnych powikłań. Sam przebieg choroby może być ostry albo przewlekły i najczęściej wymaga leczenia operacyjnego.

Nie odmawiajmy sobie jednak smakowitych owoców runa leśnego w nadmiernej obawie przed bąblowicą, gdyż zachowanie podstawowych zasad higieny do jakich należy umycie owoców pod bieżącą wodą przed jedzeniem oraz mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami np. psami wystarczy , żeby w przyszłości nie cierpieć z powodu bąblowca.

Ratunek dla oczu- Borówka czarna

(czarna jagoda)

Roślina występująca w lasach iglastych lub mieszanych Europy Ameryki i Azji. W Polsce pospolita na nizinach oraz w Karpatach. Rośnie zwykle w rozległych zespołach w poszyciu lasu. Jest krzewinką wysokości 15 do 60 cm. Owoc to soczysta ciemnofioletowa jagoda znana i powszechnie lubiana. Skład chemiczny:
1. Owoce- garbniki, kompleks związków antocyjanowych, pektyny, cukry, kwasy organiczne (cytrynowy, jabłkowy, bursztynowy) witaminy: A, B1, B2, C, PP, karoten, składniki mineralne (żelazo, fosfor, wapń miedź, cynk, magnez, mangan).
2. Liście- garbniki, flawonoidy, trójterpeny, karoten, antocyjany oraz glukokininy obniżające poziom cukru we krwi.
Leczniczym składnikiem dojrzałych owoców borówki są przede wszystkim flawonoidy zwane antocyjanozydami. Zapobiegają one uszkodzeniu komórek organizmu przez wolne rodniki. Medycyna naturalna zaleca czarne jagody przy schorzeniach:
– żołądkowo- jelitowych (nieżytach żołądka, biegunkach), kamieniach nerkowych, gośćcu, chorobach skórnych, niedokrwistości, chorobach oczu, krążenia
żylnego i cukrzycy.
Czarne jagody są doskonałe dla chorych na cukrzycę, gdyż zawierają substancje działającą podobnie jak insulina obniżającą poziom cukru we krwi- Służą do produkcji mieszanki przeciwcukrzycowej Diabetosan. Wyciągi z borówki czarnej są jednym z najważniejszych środków roślinnych leczących choroby oczu ponieważ wzmacniają najmniejsze naczynia krwionośne (włosowate) dzięki czemu ułatwiają mikro krążenie w naczyniach oka. Są stosowane w leczeniu tzw. kurzej ślepoty czyli niedowidzenia o zmierzchu i osłabieniu wzroku z powodu nadwrażliwości na światło dzienne. Pod ich wpływem siatkówka czyli część oka reagująca na światło jest lepiej ukrwiona. Czarna jagoda leczy schorzenia będące najczęstszą przyczyną osłabienia wzroku u ludzi starszych: zwyrodnienie plamki żółtej (choroba środkowej części siatkówki) oraz zaćmę polegającą na zmętnieniu soczewki oka.
Długotrwałe zażywanie wyciągu z borówki poprawia wzrok u krótkowidzów!
Podczas II wojny światowej piloci zauważyli, że po zjedzeniu jagód (wystarczył dżem) lepiej widzieli w ciemnościach. Wyciągi z borówki zalecane są także osobom o nieprawidłowym krążeniu żylnym chorującym na żylaki czy hemoroidy. Wyciągi z borówki czarnej można zażywać w ilości 50 do 150 mg dwa razy dziennie.
Mniejsze dawki można stosować profilaktycznie, aby zapobiec chorobom oczu. Natomiast większe dawki mogą zażywać osoby chore na cukrzycę. Również kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą spożywać wyciągi z borówki.
Czarne jagody są popularnym ludowym lekiem przeciwbiegunkowym działającym ściągająco osłaniająco, zapierająco i odtruwająco. Odwary z jagód mają również działanie przeciwrobacze (glisty, owsiki). Właściwości jagód uszczelniania naczyń włosowatych gałki ocznej wykorzystano do produkcji specyfików stosowanych w leczeniu osłabienia wzroku. Powinno się jeść jagody w każdej postaci- świeże lub suszone owoce, konfitury, dżemy, pić soki, odwary z owoców, odwary z liści, herbatki.

Kopytnik

Inne rośliny Wiłów na bukiety i wieńce –  kopytnik, dyptam (niestety parzący) i podkolan (polski storczyk – chroniony)


Z Wikipedii

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.) – gatunek byliny należący do rodziny kokornakowatych. Jedyny europejski przedstawiciel rodzaju kopytnik (Asarum L.) i zarazem gatunek typowy rodzaju. Występuje w żyznych lasach środkowej i południowej Europy oraz na Syberii. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity na terenie całego obszaru, z wyjątkiem jego północno-zachodniej części. Dawniej roślina lecznicza o dużym znaczeniu i szerokim zastosowaniu. Po odkryciu właściwości toksycznych jej stosowanie lecznicze zostało znacznie ograniczone. Kopytnik pospolity uprawiany jest w parkach i ogrodach jako roślina okrywowa.

Rozmieszczenie

Gatunek o zasięgu eurosyberyjskim. Występuje w Europie środkowej i południowej. Na zachodzie sięga do Francji, na północy granica zasięgu biegnie przez Niemcy, Polskę, dalej przez kraje nadbałtyckie, południową Finlandię i północną Rosję. Na wschodzie sięga po dolinę Wołgi, z izolowanymi stanowiskami w rejonie gór Ałtaju. Na południu granica biegnie przez północne krańce Turcji, północną Grecję i środkowe Włochy[2][3]. W Polsce gatunek rozpowszechniony na całym obszarze z wyjątkiem północnego Mazowsza, gdzie występuje w rozproszeniu, oraz północno-zachodniej części kraju. Pojedyncze stanowiska w tym rejonie mają w dodatku prawdopodobnie antropogeniczny charakter. Przebieg zwartego zasięgu naturalnego wyznacza linia Zielona Góra – Krzyż Wielkopolski – Koszalin[4]. Gatunek jest uprawiany poza swym zasięgiem i dziczeje w wielu miejscach. Notowany jest na stanowiskach poza zasięgiem w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Danii, Norwegii i Szwecji[5]. W Wielkiej Brytanii bywa także uważany za gatunek rodzimy[6].

Pokrój

Roślina niska, płożąca się po ziemi, osiąga 10–15 cm wysokości. Ze względu na kłączowy wzrost kopytnik jest przykładem rośliny modułowej – każdy z osobników (genetów) tworzy rozgałęzienia wyglądające jak odrębne rośliny (ramety), które z czasem usamodzielniają się po utracie połączenia z kłączem macierzystym. Liczba ramet tworząca poszczególne osobniki zależy od ich wieku i warunków siedliskowych[7].

Kłącze

Pełzające po ziemi, czworokątne, skręcone, sznurowate, szare i rozgałęziające się. Wyrastają z niego krótkie łodygi oraz liczne, nitkowate korzenie[8]. Kłącza osiągają zwykle kilkadziesiąt centymetrów długości, przy czym tempo ich rozkładu i tym samym długość zależne jest od warunków ekologicznych (w korzystnych warunkach kłącza są dłuższe)[7].

Łodygi

Krótkie, leżące, czerwonawofioletowo nabiegłe, okrągłe na przekroju i omszone. Rozwijają się na nich po 3–4 mięsiste łuski i para (rzadko 3) liści oraz kwiat[9]. W kącie najwyższego liścia znajduje się pączek kontynuujący wzrost w kolejnym roku.

Liście

Prawie naprzeciwległe. Nerkowatego kształtu, u nasady sercowate, całobrzegie, szerokości 5–8 cm i długości 4–6 cm. Są długoogonkowe i zimozielone, z wyraźną nerwacją. Ogonki długości 5-10 cm są odstająco, miękko owłosione. Blaszka liściowa jest rzadko, przylegająco owłosiona, przy czym wierzchnia strona z czasem łysieje[9]. Liście są skórzaste, ciemnozielone i błyszczące.

Kwiaty

Pojedyncze, dzwonkowatego kształtu, mięsiste, wyrastają tuż przy ziemi, zwisając na szczytach krótkich szypułek. Ukryte są zwykle pod liśćmi i często leżą na ziemi. Z zewnątrz mają kolor zielonopurpurowy (zalążnia w dolnej części jest zielona i owłosiona), od wewnątrz są ciemnopurpurowe. Kwiaty mają 3 zrosłe u dołu listki okwiatu o długości 1–1,5 cm (na szczycie zwykle zagięte do środka) oraz 12 wolnych pręcików, ustawionych w dwóch okółkach, z nitkami wychodzącymi poza pylniki. Pręciki z okółka zewnętrznego są krótsze. Słupek gruby, o zalążni dolnej, sześciokomorowej ze znamieniem sześciodzielnym, ciemnopurpurowym[8].

Owoce

Sześciokomorowa, omszona torebka, na szczycie z pozostałościami okwiatu. Torebka nie wysycha, lecz rozpada się nieregularnie po dojrzeniu. W każdej komorze wykształcają się po 2–3 nasiona.

Nasiona

Kształtu trójkątno-jajowatego o wymiarach: długość 3,8–4,5 mm, szerokość 1,8–2,2 mm, grubość 1,2–1,6 mm. Zaopatrzone są w mięsisty, żółtawy wyrostek (elajosom). Całe nasiono ma w stanie świeżym barwę żółtawą, starsze są szarobrązowe[10].

Gatunki podobne

W Europie brak innych gatunków kopytnika na stanowiskach naturalnych. W Europie środkowej uprawiane są niektóre gatunki w pełni mrozoodporne: kopytnik kanadyjski (Asarum canadense) i długopłatkowy (A. caudatum)[11]. Pierwszy wyróżnia się jasnozielonymi i miękkimi w dotyku (satynowymi) liśćmi. Drugi z podanych gatunków ma żłobioną wierzchną powierzchnię blaszki liściowej (części blaszki między wiązkami przewodzącymi są wypukłe) oraz listki okwiatu są wyciągnięte w długie i wąskie kończyki[12]. Spośród gatunków rodzimych dla Europy kopytnika można pomylić z bluszczem pospolitym, przylaszczką pospolitą[13] i silnie rosnącymi okazami bluszczyka kurdybanka.

Właściwości toksyczne

Cała roślina, a zwłaszcza kłącza, w szczególności w świeżym stanie, jest trująca. Azaron silnie drażni błonę śluzową – powoduje pieczenie języka i przełyku, kichanie, drażniąc błonę śluzową żołądka powoduje jego bóle i wymioty. W jelitach występują zmiany zapalne. Powoduje krwawienie z macicy, w ciąży nierzadko poronienie. Przy zatruciu dochodzi do upośledzenia samopoczucia i w końcu prostracji. W ciężkich zatruciach występują drgawki, na skórze występują wykwity podobne do róży. W przypadkach skrajnych dojść może do śmierci z powodu porażenia oddechu. Zatrucia kopytnikiem są rzadkie, ale prawdopodobne są przy zażywaniu odwaru w celu wywołania poronienia, mniej przy leczeniu preparatami z kopytnika. Przy zatruciach należy podawać duże ilości wody do picia, zawiesinę węgla aktywnego i wywoływać wymioty. Chronić należy błonę śluzową podając substancje powlekające (np. białko jaja kurzego, kleik ryżowy)[10]. Azaron (trans-izoazaron) ma także działanie karcynogenne[21]. Stwierdzono co prawda występowanie ras o odmiennym składzie chemicznym, nie wykazujących działania rakotwórczego, jednak w Polsce są one rzadkie[20]. Przypadki zatruć kopytnikiem zwierząt gospodarskich nie są znane, ponieważ zwierzęta omijają te roślinę z powodu jej ostrego zapachu i gorzkiego, przykrego smaku.

Występuje w cienistych lasach i zaroślach, zwłaszcza liściastych, często w towarzystwie leszczyny pospolitej[13]. Kopytnik wymaga gleb żyznych, umiarkowanie wilgotnych, próchniczych, z próchnicą typu mull, o odczynie zasadowym, bogatych w węglan wapnia[2]. Jest rośliną cieniolubną (skiofitem). W górach występuje licznie w reglu dolnym, sporadycznie pojawia się także w reglu górnym[26]. W Tatrach sięga do 1540 m n.p.m., choć liczniejsze stanowiska kończą się na wysokości 1200 m n.p.m.[9] Hemikryptofit. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia[27]. Jest to zarazem roślina charakterystyczna dla siedlisk lasu świeżego (nizinnego, wyżynnego i górskiego), choć występuje nierzadko też na siedliskach lasu wilgotnego[28]. Na stanowiskach w odpowiednich warunkach ekologicznych rośnie zwykle licznie, zajmując znaczne powierzchnie w dnie lasu[26]. W przypadku rozwoju pod okapem gatunków iglastych poszczególne osobniki (genety) mają 3–5 krotnie mniejszą biomasę od odpowiedników rosnących w lasach bukowych[7].

Wyróżnia się trzy podgatunki:

 • A. europaeum subsp. europaea – podgatunek typowy o zasięgu pokrywającym się z zasięgiem gatunku.
 • A. europaeum subsp. caucasicum (Duch.) Soó Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 11 (1966) (syn. Asarum ibericum Steven ex Woronow, A. europaeum var. intermedium C.A. Meyer, A. europaeum var. caucasicum Duchartre) – występuje w południowo-zachodnich Alpach[5]. Ma liście zaostrzone na szczycie, o blaszce kształu trójkątnego, co najmniej tak długie jak szerokie[30].
 • A. europaeum subsp. italicum Kukkonen & Uotila Ann. Bot. Fenn. 14: 139 (1977) – występuje w środkowych i północnych Włoszech oraz w Czarnogórze[5].

W obrębie podgatunku typowego, występującego w Polsce, wyróżnione zostały dwie formy różniące się kształtem liści. Obok formy typowej (f. europaea) opisana została A. europaeum subsp. europaeum f. pseudocaucasicum Pawł.

Nazewnictwo

Polska nazwa zwyczajowa gatunku pochodzi od kształtu liści przypominającego kopyto końskie. Inne nazwy zwyczajowe rzadko pojawiające się w źródłach historycznych, a jeszcze rzadziej w publikacjach współczesnych to: kopyteń, nardus leśny lub narda leśna (w okolicach Sandomierza[32]), nard dziki, kleśniec (w okolicach Białegostoku[32])[33], polska ipekuana[20]. Nazwa ludowa używana dawniej na Mazowszu to „przykopytnik”, a na Wileńszczyźnie – „obłapa”. Nazwa „kopytnik” jest ustalona w różnych publikacjach począwszy od XV i XVI wieku. Co znamienne – podobna jest ona w brzmieniu w różnych językach słowiańskich[33].

Nazwa naukowa nadana przez Karola Linneusza składa się z określenia rodzajowego Asarum, wywodzonego od starożytnej nazwy kopytnika, oraz z określenia gatunkowego europaeum oznaczającego „europejski” (występujący w Europie). Słowo ásaron oznaczające kopytnika pojawia się już u Dioskurydesa (I wiek n.e.). Istnieją dwie hipotezy na temat pochodzenia nazwy. Greckie słowo áse oznacza „nudność” i stąd nazwa może nawiązywać do wymiotnych właściwości rośliny. Możliwe też, ze nazwa powstała w wyniku połączenia przedrostka a- oznaczającego zaprzeczenie i słowa sáros oznaczającego gałęzie i w takim wypadku znaczyłaby tyle co „pozbawiony gałęzi”.

Zagrożenia i ochrona

Największym problemem w utrzymaniu zasobów gatunku w Polsce był masowy zbiór i duże zapotrzebowanie na ziele kopytnika obecne jeszcze w połowie XX wieku[35]. Mimo to gatunek nie został wymieniony na listach gatunków chronionych w rozporządzeniach z lat 1946 i 1954. Korzystne dla kopytnika okazało się wyłączenie tego gatunku z Farmakopei polskiej (wymieniony w III wydaniu z 1954, brak w IV z 1965 i 1970)[36]. Parodoksalnie, gdy spadać zaczęło zagrożenie związane z pozyskiwaniem ziela, wycofywanego z oficjalnego lecznictwa, w 1983 roku gatunek został objęty częściową ochroną gatunkową[37]. Współcześnie poza zbiorem ziela z naturalnych stanowisk, stosowanego w lecznictwie ludowym, zagrożeniem dla gatunku jest zastępowanie lasów liściastych monokulturami drzew iglastych oraz presja urbanizacyjna[26]. Ze względu na rzadkość występowania na Pomorzu Zachodnim i na Ziemi Lubuskiej, wskazuje się jako konieczną ochronę wszystkich tamtejszych stanowisk podczas prac leśnych, poprzez rezygnację z ich wykonywania na stanowiskach kopytnika i w strefie 50 m wokół nich[38]. Korzystna dla kopytnika jest ochrona takich siedlisk przyrodniczych jak łęgi, grądy i buczyny w sieci Natura 2000.

Kopytnik w Polsce nie jest wymieniany na czerwonych listach i w czerwonych księgach roślin zagrożonych. Jako gatunek zagrożony (vulnerable – VU) wymieniony jest na liście roślin wymarłych i wymierających w Finlandii, gdzie ma izolowane stanowiska na północnej granicy zasięgu.

Roślina ozdobna

Gatunek uprawiany jest jako roślina ozdobna. Stosowany jest jako efektowna przez cały rok roślina okrywowa w miejscach cienistych, np. pod drzewami i krzewami. Na żyznej, próchnicznej glebie tworzy z czasem zwarty, żywozielony kobierzec. Można go łączyć z innymi cieniolubnymi roślinami – paprociami, wiosennymi roślinami cebulowymi, przytulią wonną[40].

Roślina lecznicza

Współcześnie kopytnik w zasadzie nie jest wykorzystywany w medycynie[21] lub jest rzadko używany[10] z powodu toksyczności. Dostępny jest preparat przeciwkaszlowy Azarina[41] i wciąż jest w użyciu w homeopatii. Bywa też stosowany w medycynie ludowej jako niekiedy skuteczny środek poronny[10] oraz jako środek odwykowy w leczeniu alkoholizmu (kopytnik dodany alkoholikom do wódki obrzydzać ma pijaństwo powodując nudności i wymioty)[42][43]. Używany jest jako środek wymiotny w weterynarii[24].

Historia

Tradycja zastosowań leczniczych kopytnika sięga co najmniej starożytności – o kopytniku pisali: Pedanios Dioskurydes, Galen i Pliniusz Starszy[44]. W średniowieczu, za panowania Karola Wielkiego gatunek ten znany był jako vulgaginum, opisywany przez Paracelsusa i później przez Matthiolusa[45]. W farmakopei z 1633 kopytnik wymieniony został jako składnik dziewięciu preparatów. Stosowany był jako środek wymiotny, aż do czasu odkrycia i wprowadzenia do stosowania ipekakuany prawdziwej (zwanej wymiotnicą)[46]. Ponieważ proszek z wysuszonego kopytnika wywołuje kichanie, dodawany był niegdyś do leczniczych tabak stosowanych w nieżytach nosa i bólach głowy[43]. W lecznictwie ludowym stosowany był przy różnych schorzeniach w postaci nalewki spirytusowej – leczono nią gruźlicę, migreny, wysoką gorączkę. Odwar z kopytnika z dodatkiem kminku podawano przy żółtaczce, a jako środek wzmacniający i uspakajający także przy schorzeniach serca oraz słabym dzieciom. Odwar stosowany w formie okładów na czoło miał przynosić ulgę przy bólach głowy, a odwarem z liści leczono stany zapalne oczu. Mieszaniną liści kopytnika z octem nacierano także miejsca zaatakowane przez świerzb. Skład chemiczny asaronu poznany został dzięki pracom z lat 1884 i 1888 Aleksandra Butlerowa i B. Rizza, a sama jego obecność w olejku kopytnikowym znana była już od 1814 za sprawą Christopha Heinricha Pfaffa.

Surowiec zielarski

Kłącze (Rhizoma Asari) zawiera olejki eteryczne, sole mineralne, związki cukrowcowe. Sproszkowanie ziele wraz z kłączem (Herba Asari cum radicibus) wchodzi w skład preparatu Azarina oraz wykorzystywane jest do tworzenia Tinctura Asari. W homeopatii wykorzystuje się esencję ze świeżych kłączy wraz z korzeniami. Samuel Hahnemann ustalił zalecane rozcieńczenia C12 lub C15, co oznacza kolejne 12- lub 15-krotne rozcieńczenie soku z kłącza w proporcji 1:100.

Działanie

Ma właściwości wymiotne na skutek silnego drażnienia błony śluzowej (wymiotnie działają już dwie łyżki ziela na szklankę odwaru). Działa przede wszystkim wykrztuśnie, pobudzając wydzielanie śluzu. Ułatwia jego usuwanie z górnych dróg oddechowych, a także żołądka i jelit. Stosowany jest w nieżytach górnych dróg oddechowych, zwłaszcza w przypadkach, gdy zalega w nich sucha wydzielina. Ziele działa także moczopędne, przeczyszczająco. Wzmacnia siłę skurczy serca (efekt inotropowy dodatni). Okłady ze zmiażdżonych, świeżych liści przynoszą ulgę przy urazach ciała (np. zwichnięciach).

Dawkowanie i przeciwwskazania

Ściśle według wskazań lekarza – większe dawki powodują wystąpienie objawów szkodliwych (pierwszym objawem są nudności). Ziele i jego preparaty nie może być stosowane przez kobiety w ciąży (zagrożenie poronieniem) oraz przez chorujących na astmę oskrzelową.

Roślina jadalna

Mimo trujących właściwości kopytnika oraz dominujących ocen smaku i zapachu określających je jako nieprzyjemne, gorzkie i mdłe – istnieją źródła uznające ten gatunek za wartościową, aromatyczną przyprawę. Dodanie fragmentu kłącza do potrawy nadawać ma jej imbirowego, gorzkiego aromatu, nie wywołując przy tym negatywnych objawów zdrowotnych.

Dyptam  – Krzew Ognisty

Dyptam pochodzi z naszej strefy klimatycznej (od południowej i środkowej Europy poprzez Azję Mniejszą po Himalaje), a występuje dziko od Europy po Syberię i Chiny. W Polsce jest bardzo rzadki i objęty całkowitą ochroną prawną. Jest to bylina, dorastająca nawet do wysokości 1,2 m. Wolno się rozrasta i tworzy prostą, na ogół pojedynczą łodygę. Pędy ma silne i sztywne, a korzenie białe, grube i mięsiste (kłącza). System korzeniowy jest rozległy i dość płytki. Liście złożone, nieparzystopierzaste, ułożone naprzeciwlegle o długości do 35 cm. Są one jajowate, skórzaste, gładkie, z wierzchu ciemnozielone, a pod spodem żółtawozielone.


Dyptam kwitnie w maju – czerwcu, tworząc kwiaty o średnicy do 2,5 cm (5 cm), na wysokich pędach (do wysokości 1 metra). Są one zebrane w grona, barwy białej lub różowej (białoróżowe), ale mogą być czerwonawe, z ciemniejszymi żyłkami. Pachną balsamicznie i są miododajne. Owocem jest torebka zawierająca 2-3 nasiona. Nasiona bardzo łatwo przy upalnej, suchej pogodzie wylatują z torebek.

Jest to gatunek długowieczny, jedna z najbardziej trwałych, a zarazem mniej wymagających bylin ogrodowych. Rośnie w suchych zaroślach, w suchych lasach, na wzgórzach i stepach. Wymaga stanowiska słonecznego i suchego. Najlepsze do uprawy są żyzne niezbyt wilgotne, przepuszczalne gleby, zasobne w wapń. W naszych warunkach klimatycznych jest odporny na mróz.


Uprawiany jest jako roślina ozdobna, oraz użytkowa (lecznicza). Jest silnie aromatyczny, pokryty gruczołami, które wydzielają intensywnie pachnące, parzące oraz palne olejki eteryczne.

W gorącym klimacie olejki te mogą ulec samozapłonowi, stąd jego zwyczajowa nazwa: „krzew ognisty”. Istnieje przypuszczenie, że to właśnie dyptam był znanym z Biblii „gorejącym krzewem Mojżesza”. Jego kłącza służą jako surowiec zielarski (w położnictwie, w leczeniu chorób przewodu pokarmowego).

Wykorzystuje się go również w przemyśle perfumeryjnym. Jednakże jego olejki eteryczne i alkaloidy, mogą wywoływać fotouczulenie oraz inne nieprzyjemne reakcje skórne.

Podkolan

Podkolan biały (Platanthera bifolia)

... Tymczasem na łąkach obok mojego domu zauważyłem tajemniczy kwiat, którego nigdy w życiu jeszcze nie widziałem. Podświadomość mówiła, że to nie taka pospolita roślinka, wiec bez wahania wykonałem parę ujęć fotograficznych, po czym zabrałem się do oznaczania tego „znaleziska”. „Wyszło”, że to podkolan biały (dwulistny). Na tej łące znalazłem ku mojemu zadowoleniu jeszcze parę okazów tego storczyka. We florze Polski występuje również podkolan zielonawy (Platanthera chloranta) (będący również na liści roślin chronionych) różniący się jak sama nazwa wskazuje zielonawą barwą kwiatów i tym, że są one prawie bez zapachu. Ponoć oba gatunki są blisko ze sobą spokrewnione i mogą się łatwo krzyżować.
Podkolan biały rośnie w Polsce na całym niżu oraz w niższych położeniach górskich zajmując polany, zarośla oraz widne lasy liściaste i mieszane. Jak donosi literatura szybkość rozwoju roślin z rodzaju Platanthera spp. w dużej mierze uzależniona jest od wilgotności podłoża, stąd ze względu na chłodne i wilgotne lato 2005 roku prawdopodobnie mogłem go zaobserwować na pobliskiej łące. Należy też dodać, że łąka ta jest już od jakiegoś czasu nieużytkiem, gdzie brak ingerencji ze strony człowieka daje większe możliwości nieskrępowanemu rozwojowi wielu gatunkom roślin. Podkolan biały jest byliną 20 – 50 cm wysoką , o silnie i przyjemnie pachnących kwiatach, najintensywniej pod wieczór. Kwitnie w okresie maj – lipiec, zapylany jest przez motyle o długich ssawkach takich jak sówki czy zawisaki. Jest to bardzo piękny storczyk, dlatego niegdyś był masowo zrywany dla celów handlowych.
Podkolan biały to okazały storczyk o białych, pięknie pachnących kwiatach. W niektórych rejonach naszego kraju, np.: na pogórzu wciąż jest jeszcze dość liczny i stanowi prawdziwą ozdobę podgórskich łąk.

Charakterystyka
Wysokość podkolana wynosi od 20 do 50 cm. Łodyga prosta, mocna, przy nasadzie znajdują się 2 duże, odwrotnie jajowate lub eliptyczne, błyszczące liście. Roślina posiada wielokwiatowy, luźny kwiatostan. Kwiaty są białe, szeroko rozwarte, warżka – wąska, na końcu zielonkawa lub żółtawa, przy nasadzie z wąską i długą ostrogą. Pyłkowiny – ułożone równolegle, bardzo blisko (u podobnego podkolana zielonawego rozbieżne, oddalone). Owocem, jak u wszystkich naszych storczykowatych, jest torebka. Podkolan kwitnie od maja do lipca, sezon wegetacyjny od końca kwietnia – początku maja do sierpnia lub września.

Występowanie i siedlisko
Podkolan biały rośnie na łąkach, psiarach oraz w lasach – głównie w buczynach, ale też w borach mieszanych i jodłowych. Niekiedy trafia się w sztucznie nasadzanych monokulturach np. topolowych. W Polsce występuje dość często niemal w całym kraju, w górach sięga do regla górnego.

Zagrożenia
Podkolan biały jest zagrożony w wyniku osuszania łąk, zalesiania polan oraz intensywnej gospodarki leśnej. Bywa zbierany na bukiety i wykopywany do ogródków.

Ciekawostki
Kwiaty zapylane są przez motyle nocne z rodziny Sphangidae, które wabi przyjemna woń kwiatów (estry aromatyczne). Rzadko spotyka się egzemplarze o 3 liściach. Może krzyżować się z podkolanem zielonawym.

Łodyga
Pojedyncza, prosta, wzniesiona, kanciasta, nie rozgałęziająca się. Osiąga wysokość do 50 cm.
Liście
Posiada dwa duże liście odziomkowe (stąd łacińska nazwa gatunkowa – bifolia), które oskrzydlonym ogonkiem obejmują dolną część łodygi. Wyrastaja na łodydze naprzeciwlegle. Są one odwrotnie jajowate, owalne, falowane.Oprócz nich występują bardzo małe, siedzące, lancetowate liście łodygowe, ustawione skrętolegle.
Kwiaty
Pojedyncze, białe kwiaty tworzą na szczycie łodygi grono. Budowa kwiatu typowa dla storczyków. Mają wolne listki okwiatu – trzy z nich zwrócone do siebie tworzą hełm, dwa odstające tworzą skrzydełka, a jeden języczkowy zwisa. Niezgrubiała, cienka i nitkowata ostroga ma długość do 2,5 cm. Tylko jeden pręcik jest płodny. Posiada on pod znamieniem wyrostek zwany dzióbkiem. Pyłek zlepiony w tzw. pyłkowiny o maczugowatym kształcie, ustawione równolegle i blisko siebie (ok. 1 mm) i zakończone lepką uczepką. Zapylany jest przez motyle nocne – ćmy, które zwabia za pomocą intensywnego zapachu. Dla ludzi jest to przyjemny zapach. Ćmy przylatujące po nektar dotykają dzióbka, a wówczas pylkowiny za pomocą uczepek przyklejają się do ich ciała. Roślina kwitnie od maja do lipca.
Owoc
Torebka z dużą ilością bardzo drobnych, bezbielmowych nasion rozsiewanych przez wiatr.
Korzeń
Występują na nim zawsze dwie bulwy; jedna jest tegoroczna, druga z poprzedniego roku. Z zeszłorocznej bulwy wyrasta pęd nadziemny, tegoroczna bulwa gromadzi substancje zapasowe dla przyszłorocznego pędu.

Kopce i kurhany polskie – część ostatnia

Posted in Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 3 Styczeń 2010

Pokażemy tutaj kopce i kurhany o których wiemy, że są lub że były – a jeśli ich obecnie nie ma to opowiemy  o nich po to żeby je zachować w pamięci, dla naszych dzieci  i wnuków. Będą to kopce i kurhany Polski

w jej obecnych granicach. Kopcom i kurhanom (zwłaszcza królewskim) w granicach Królestwa SIS poświęcimy osobny artykuł w najbliższej przyszłości.

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach  Śląskich

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich jest kopcem nowym, powstałym w 1932 roku. Jak wiadomo data usypania kopca wcale nie przesądza o jego genezie ponieważ nowe kopce były sypane często z inicjatywy Strażników Wiary. Nie znam niestety na tyle dobrze jego historii, żeby wiedzieć czy wpisuje się w sieć kopców inspirowanych przez Strażników Wiary Przyrodzonej. Jego położenie względem odwzorowania Zodiaku z centrum na Wawelu mogłoby rzucić światło na genezę i prawdziwą inspirację tej budowli.

Według oficjalnych przekazów Kopiec Wyzwolenia miał być symbolem walki o polskość Śląska i przypominać przyszłym mieszkańcom bohaterskich Powstańców Śląskich. W ten sposób uczczono również przypadającą w 1932 roku 250. rocznicę przejazdu przez Piekary króla Jana III Sobieskiego spieszącego z wojskami polskimi pod Wiedeń.

Piekary Kopiec Wyzwolenia pomysłodawcy i wykonawcy

Pomysłodawcą był sekretarz  Związku Powstańców Śląskich – Stanisław Mastalerz – mieszkaniec Piekar.
xx    Nadszedł 17 września 1932 r. Spod piekarskiej świątyni ruszył wielotysięczny tłum w kierunku miejsca, w którym – w niedalekiej przyszłości – stanąć miał kopiec. Odczytano akt erekcyjny. Tak uczczono 250. rocznicę przejazdu przez Piekary króla Jana III Sobieskiego i wojska polskiego, spieszącego z odsieczą pod Wiedeń.

Rozpoczęły się regularnie prace. Kilka razy zjawił się sam dyktator powstania, komisarz Polskiego Komitetu Plebiscytowego, Wojciech Korfanty i rzucał łopatą ziemię do taczek. Przyjeżdżali często dowódcy oddziałów III powstania: mjr Ludyga-Laskowski, płk Sikorski oraz Fajkis, Paul, Cymsa, Gajdzik, Mastalerz, Niemczyk, Szędzielorz. Wśród pracujących wokół kopca widziano również powstańców wielkopolskich, uczestników powstania styczniowego z roku 1863, ludzi z Radomia, Sandomierza, Płocka, Gdańska, Kielc, Krakowa, Warszawy, rodaków z Opolszczyzny, Francji, Belgii i USA.

Kopiec rósł z każdym rokiem. Są tu urny z ziemią znad Bałtyku, z Helu i Gdyni, z miejsc walk powstańców wielkopolskich, z Bydgoszczy i Gniezna, spod Olkusza, z Cerlicka, z Góry św. Anny i z Kędzierzyna, z Cedynii i Głogowa.

[PS. Od Krzysztofa „Łazęgi” Grzesika –  na temat Kopca Ligockiego

zamieszczam tutaj bo przyszedł mailem a jest ważnym Post scriptum i być może nie kończy a otwiera sprawę Kopca Ligockiego jako dzieła Strażników Wiary. Rzeczywiście to prawda co pisze Krzysztof, że w związku „Wici”  nawiązywano w sposób systematyczny i świadomy do tradycji przedchrześcijańskich. Legenda Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wrosła na trwałe w polską historię zarówno wiejskiego ruchu młodzieżowego, jak i ruchu ludowego. Wiciarze byli apostołami młodego pokolenia wsi polskiej. Utworzyli nie tylko wzorcowy model organizacji wiejskiej, ale ukształtowali osobowość wiciarza – działacza wyrobionego politycznie, o wysokiej postawie moralnej, otwartego dla postępu i sprawiedliwości społecznej. Byli tam ludzie którzy mieli bliskie związki z Kołem Czcicieli Światowida z Krakowa, z Rogatym Sercem, ze Słońceławem z Żołyni, który sam był Wiciowcem, i do końca swoich dni był związany z działaczmi chłopskimi z Podkarpacia. W Śląskim oddziale Wici działali bliscy znajomi Władysława Kołodzieja, z tego co wiem zwolennicy reaktywacji Świętego Koła Czcicieli Światowida po II Wojnie Światowej. Sprawę trzeba by zbadać dokładniej. Nie wykluczam, że to odnowienie Kopca w 1932  na bazie kopca granicznego jest sprawą Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian, ale ostatnie ogniwa, ludzie którzy mogliby te sprawę do końca rozjaśnić chyba już nie żyją. C.B.]

Krzysztof „Łazęga” Grzesik – mailowo

„Szperałem trochę po necie na temat Kopca Ligockiego w Katowicach, o którym kiedyś wspominałem i dochodzę do wnisku, że był to chyba po prostu kopiec graniczny. Opieram się przy tym na mapie Księstwa Pszczyńskiego, z 1636 r. Na przerysie z tej mapy ukazującym nazwy miejscowości i położenie kopców granicznych widać, że w okolicach Ligoty, a szerzej na terenach obecnych Katowic (dwa prawe kwadraty w górnym rzędzie), było ich kilka.
http://andrzejwic.fm.interia.pl/1636k.jpg
Znalazłem też nazwę innego z nich, był to Kopiec Brzozowy znajdujący się na terenach zajmowanych obecnie przez kopalnię Wujek. Wyznaczał on południowo-wschodnią granicę Załęża (obecnie Załęskiej Hałdy). Informację o tym czerpię z tej strony:
http://www.swjzaleze.katowice.opoka.org.pl/?s=historia.php
Najstarszą informacja o tym kopcu pochodzi ze szkicu przedstawiającego tereny obecnych Katowic z 1686 r, gdzie występuje jako Der Brzozowy Kopetz . Tutaj analiza tego szkicu:
http://www.jaskolkaslaska.eu/764/poczatki-miasta-katowice
Przy okazji znalazłem informację o kolejnym współczesnym kopcu. (W sumie to wiedziałem o nim wcześniej, ale bedąc w Polsce sprawdziłem nazwę miejscowości w której się znajduje.) W Nowosielcach koło Przeworska znajduje się kopiec Michała Pyrza. Został on usypany z inicjatywy działaczy ludowych w 1936 r. na cześć wójta, który dowodził obroną wsi przeciw Tatarom w 1624 r.. Na szczycie znajduje się kamień z napisem: Michałowi Pyrzy 1624-1936 (chyba, cytuję z pamięci). Poświęceniu kopca towarzyszyła spora manifestacja chłopska, przybyło podobno 150 tys. chłopów. Informację o tym obiekcie znalazłem dośc dawno temu, w „Pamiątce z Celulozy” Igora Newerlego, którą czytałem dość dawno temu, pod koniec powieści znajduje się właśnie opis poświęcenia kopca.(jak widać, ciekawe informacje można znaleźć w zaskakujących źródłach :)) Krótką wiadomość na Wikipedii można znaleźć tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowosielce_(powiat_przeworski)
Na pierwszym zdjęciu widać kopiec na prawo od kościoła.
Zdjęcie samego kopca można znaleźć choćby tutaj:
http://www.jakub-malopolska.itl.pl/via_regia/fot/5_pl/18.jpg
Na upartego można by się doszukiwać tu inicjatywy Strażników Wiary Słowian. Okazuje się bowiem, że w uniwersytetach ludowych prowadzonych przez ZMW „Wici” nawiązywano często do przedchrześcijańskiej kutury Słowian. Więcej o tym we fragmencie artykułu dostępnym tutaj:
http://www.rbi.webd.pl/phpBB/viewtopic.php?p=70557#70557
…”

Węgrzce Kraków – naturalne wzgórze kultowe zwane Łysą Górą

Wstawiam tę panoramę ze strony http://www.ulotna.chwilka.pl/plik.graficzny_4721_29-listopada-dwbeszcz.html . Aby zobaczyć szczegóły musicie otworzyć to zdjęcie w pierwotnym – właściwym rozmiarze (powiększenie przez kliknięcia) – bo dopiero wtedy widać to co naprawdę jest tutaj ważne i ciekawe.


To wielka satysfakcja dla kogoś kto zna Kraków móc zobaczyć ten widok. Już on sam przekonuje bowiem, że było to wzgórze kultowe, na którym kopiec niekoniecznie musiał być usypany, by spełniało swoją rolę. Mimo wszystko mógł tutaj kiedyś stać kopiec jako że wzgórze zostało objęte pracami na wielką skalę w XIX wieku – stworzono tu jedną z fortyfikacji Twierdzy Kraków naruszając poważnie dawny krajobraz i układ naturalny. Tak, mógł tu być mały kopiec, który został zniszczony.

Doskonały widok na Welski Las, Wzgórze Bronisławy i Kopiec Kościuszki, także doskonały widok na Kopiec Kraka-Swaroga i Wzgórze Chorsa-Lasoty. Widać stąd było na pewno, obecnie zasłonięty wysoką zabudową Kopiec Wandy w Mogile i Kopiec Estery- Matki Ziemi w Łobzowie.


Kopiec  Kraka znajduje się po prawej od „szkieletora” , lekko na lewo od charakterystycznej Wieży Telewizyjnej. Super – wspaniała strona z tymi Panoramami – gratulacje i wielkie dzięki!

Włączam ten widok ze Wzgórz Węgrzec Wielkich do artykułu, bo jak zwrócono mi słusznie uwagę,  pisze o tym miejscu i o swojej odkrywczej wyprawie geomantycznej z 2003 roku Leszek Matela w „Tajemnicach czakramu wawelskiego”.

Na zdjęciu Kopiec Kraka oraz Wzgórze Peruna zwane Wzgórzem Kaim w Bieżanowie gdzie w 1915 roku postawiono obelisk po stoczonej z Rosjanami przez Austriaków Bitwie o Kraków. Widok oczywiście z Łysej Góry w Węgrzcach – widać stąd wszystkie istotne Miejsca Zodiaku Krakowskiego – łącznie ze Skałą Syriusza w Jerzmanowicach i Wzgórzem Krakuszowickim z Kopcem Kraka II, oczywiście Wawel, a także Kopiec Piłsudskiego, Wandy, Estery w Łobzowie (miejsce Podchorążówki było widoczne dopóki nie postawiono wieżowców). Widać także Wzgórze Prądnika Czerwonego – Wzgórze Strzybogowe, a byłoby widać i Niepołomice z ich Kopcem Grunwaldzkim, gdyby nie obecna wysoka i masowa zabudowa.

Byłem na Węgrzeckiej Łysej Górze w zeszłym roku i jest to miejsce rzeczywiście niesamowite, wyjątkowo spokojne i kontemplacyjne.

W stronę Mogiły i Kopca Wandy to jeszcze dalej w lewo od kominów Łęgu

Nie każdy to wie, więc wspomnę na koniec tylko, że w roku 1906 przeniósł się tutaj z Krakowa Stanisław Wyspiański – twórca projektu Wawel-Akropol i sztuki teatralnej Wesele bazującej na folklorze i dawnych wierzeniach  – Wielki Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian. Wesele nie bez powodu nawiązywało formą i treścią do dzieła innego Wielkiego Strażnika Wiary Słowiańskiej – Dziadów Adama Mickiewicza.

Święty Gaj dzisiaj – na jego skraju powstaje osiedle domków Magiczna Góra, więc nie wiem czy cokolwiek tutaj ocaleje, bo i fort ma się stać ośrodkiem sportu, hotelowym i rekreacyjnym

Nie każdy też wie o więzach krwi Adam Mickiewicza i rodu Pagaczewskich poprzez Klemensiewiczów i Tillów ze Lwowa i Uherzec oraz o ich związkach ze Stanisławem Vincenzem. Pamiętajmy też o związkach Alfonsa Muchy z morawsko-czeskimi Zborzilami (przodkami po kądzieli Białczyńskich) i morawskimi Kapturami (po kądzieli przodkami Olszowskich). Dodajmy do tego wszystkiego Zofię Stryjeńską, Zofię Kossak-Szczucką, Stanisława Szukalskiego i Szczep Rogate Serce oraz Święte Koło Czcicieli Światowida czynne jeszcze w roku 1948, a potem w latach 60-70 XX wieku i będziemy mieć obraz roli Krakowa w przechowaniu Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej przez wieku prześladowań.

W Lesie Łysej Góry – niegdyś Świętym Gaju Austriacy zlokalizowali część największej europejskiej fortyfikacji w dziejach – Twierdzy Kraków – na zdjęciu Fort Łysa Góra

Fort 47 Łysa Góra powstał w latach 1872 – 1885.

Na ozdobnym portalu bramy wjazdowej do Fortu widnieje data: 1885 ale sam projekt i budowa Fortu wiążą się z okresem o kilka lat wcześniejszym.

Twierdza Kraków ulegała w latach 1856 – 1866 bardzo intensywnej rozbudowie w oparciu o projekty opracowane pod nadzorem gen. Augusta Cabogi.

Fort częściowo już odnowiony

Wcześniej był tu szaniec, rozbudowany w latach 1872 – 1878 do fortu półstałego i następnie przebudowany jako fort artyleryjski przed rokiem 1886.

Jest to jeden z największych artyleryjskich fortów w Twierdzy Kraków; posiadał sześć baterii dział, jednowałowy.

Położony na wschodniej części grzbietu wzgórz ograniczających od zachodu dolinę Sudołu Dominikańskiego i Dłubni; bardzo rozległy widok na przedpole, od newralgicznej dla Twierdzy Kraków strony północno – wschodniej, stanowił główny atut jego położenia.

W tym Lesie na stoku Łysej Góry Węgrzec Wielkich znajduje się fort

V sektor obronny, fortyfikujący miasto od północy, zgromadził największe forty w Twierdzy Kraków.

Góra Węgrzecka leży w odległości ok. 3 km od dawnej granicy rosyjskiej, przy głównym trakcie na Warszawę; był to kierunek największego zagrożenia, jedna z najbardziej prawdopodobnych osi natarcia na Twierdzę, stąd zbudowane tu forty i umocnienia należą do najpotężniejszych w całej Twierdzy Kraków.

Charakterystycznym elementem Fortu są obronne koszary szyjowe; blok niskich koszar szyjowych, jest dwukrotnie załamany w formie półbastionów flankujących centralnie położoną bramę.

Tutaj Fort Węgrzce Wielkie

A Teraz poniżej jeszcze inne miejsce kultowe:

Wzgórze Kaim w Bieżanowie, które dla nas jest i było i będzie Wzgórzem Peruna

A zostało uczczone odpowiednim obeliskiem w roku 1915.

6 grudnia 1915 roku na wzgórzu Kaim w Bieżanowie odsłonięto pomnik – obelisk upamiętniający wydarzenia z roku 1914. W tym miejscu rozegrała się zażarta bitwa obrońców twierdzy z Rosjanami. Żołnierze austro – węgierscy wspierani przez baterie dział 24cm „Srebrna Góra” i „Ostra Góra” z Lasu Wolskiego oraz 30,5cm moździerze z Fortu 2 „Kościuszko” odparli Rosjan spod Krakowa, którzy z wielkimi stratami wycofali się pod Wieliczkę.

Obelisk projektu Henryka Nitry posiada dwujęzyczny polsko – niemiecki napis „Tu odparto dnia 6 grudnia 1914 roku oddziały rosyjskiej armii”, a także herb monarchii Franciszka Józefa I.

Zapomniany pomnik niszczony przez czas i wandali przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku 2001 doczekał chwili, w którym rozpoczął się jego remont. Odnowiony będzie dumnie stał na wzgórzu, z którego rozciąga się piękny widok na Kraków.

Kopiec na Wężowej Górze – Grunwaldzki w Niepołomicach

Kopiec na Wężowej Górze. Pierwotnie miejsce to zwane było Wężową Górą, przez cześć dla bogów, których wąż jest emanacją. Możemy się domyślać, że miejsce pełniło rolę kultową i jakiemu było poświęcone bogu. Możemy się domyślać także, że skoro zainicjowano tutaj powstanie kopca to brali w tym udział Strażnicy Wiary Przyrodzonej.  Te domysły nie są bezpodstawne. Nie miało znaczenia co kopiec będzie upamiętniał – pierwotnie był poświęcony dzieciom z Wrześni w roku 1902. Te lata to czas, kiedy istniało już nawet I Koło Czcicieli Światowida jest to również  okres kiedy nad wieloma sprawami  pieczę trzymał Stanisław Wyspiański, moment wizyty Alfonsa Muchy  w Krakowie. Odnowienie  zaś Kopca Niepołomickiego pod szyldem Grunwaldu nastąpiło za czasów  Juliana II Pagaczewskiego.

Kopiec na Wężowej Górze, w zachodniej części miasteczka zainicjowano w 1902 r. jako wyraz hołdu dla dzieci z Wrześni. Na jego miejscu w latach 1910 -1915 usypano Kopiec Grunwaldzki, w którym znajduje się ziemia spod Grunwaldu, z całej Polski i 500 woreczków z grobów polskich w Ameryce.

Z kopca rozciąga się bardzo rozległy widok, zwłaszcza w kierunku Nowej Huty, czyli Mogiły. Był z niego bardzo dobrze widzialny Kopiec Wandy. Samo miejsce także nie jest przypadkowe, ponieważ to z tego miejsca z Wężowej Góry wyruszył do Krakowa i na Wawel Władysław Jagiełło z orszakiem, w tryumfalnym pochodzie, po zwycięskiej Bitwie pod Grunwaldem.


Czy znany wszystkim jako burtnik i poganin król polski, pierwszy z bardzo przychylnej Wierze Przyrody dynastii Jagiellonów wybrqaŁ TO MIEJSCE PRZYPADKOWO? Tu dziękował Bogom za zwycięstwo, za wsparcie, tu złożył trebę. To Litwini są powszechnie znani starym kronikarzom z tego, iż węże trzymają w gospodaerstwach jako przynoszące bogactwo i strażników domostw. Nie ma w tym wszystkim żadnego przypadku. Władysław Jagiełło jest jednym ze Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian.

Pierwszy Kopiec – i wszystkie pozostałe jego wersje (1902, 1910, 1922) – był sypany z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a Sokół był miejscem obowiązkowej przynależności akademickiej młodzieży Krakowa, zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Julian II Pagaczewski był mocno związany z Sokołem.

Na tym właśnie miejscu miał się odbyć przegląd zwycięskiego wojska spod Grunwaldu przed powrotem do Krakowa. Według legendy pod Wężową Górą znajduje się wejście do sekretnego tunelu prowadzącego do zamku

Pierzchowiec-Pierzchów

miejsce urodzin Jana Henryka Dąbrowskiego

Pierzchów nad Rabą ( Pierzchowiec ) , woj. małopolskie, gmina Gdów
koło Bochni .

Tu urodził się Jan Henryk Dąbrowski 2-go sierpnia 1755 roku.
Na miejscu nieistniejącego dworu postawiono kamienny monument, odsłonięty 20 lipca
1872 r. w 75. rocznicę powstania Legionów Polskich i 54. -śmierci ich wodza, staraniem: Atanazego Benoe z Niegowici, Ludwika Michała Kępieńskiego z Pierzchowca i Romana Włodka z Dąbrowicy. Jego twórcą był kamieniarz Edward Stehlik. Usypano ponownie kopiec , który to został zniszczony pod koniec drugiej wojny światowej.

Liplas – kopiec

Kopiec w Liplasie

Legenda przenoszona z pokolenie na pokolenie przez tutejszych mieszkańców głosi, iż w tym miejscy spoczywają węgierscy żołnierze z armii austriackiej, którzy dowiedziawszy się o wybuchu powstania w swojej ojczyźnie, odmówili posłuszeństwa cesarzowi i wyruszyli do swojego kraju. W Liplasie zdziesiątkowała ich choroba. Pochowani zostali pod dwumetrowym kopcem, uwieńczonym drewnianym krzyżem.


KOPIEC W ZRĘCZYCACH

Historia, podobnie jak w przypadku kopców w Liplasie i Krakuszowicach, nie stwierdziła jednoznacznie pochodzenia tego obiektu. Tutejszym mieszkańcom znane są różne wersje genezy kopca. Jedna z nich głosi, że dziedziczka majątku poleciła usypać wzniesienie, aby z jego szczytu mogła podziwiać Kraków. Kopiec ma wysokość 2,5 metra, po części obudowany jest murem oporowym, a na jego szczycie od 1965 roku widnieje kamienny obelisk upamiętniający żołnierzy zamordowanych przez Niemców w 1945 roku.


Kurhan w Jawczycach koło Gdowa – neolit

Spostrzeżenie kurhanu nie powinno stanowić problemu, jeśli przyjmie sie , że od drzewa nr 1111 do niego mamy niecały kilometr. Kurhanu opisywał nie będę, zdjęcie obok ukazuje jaki on jest. Stoi tam też jest tablica z dokładnym opisem, na zachętę dodam tylko, że pochodzi on z neolitu. Warto zwrócić uwagę, że na odcinku 100m od kurhanu znajdują się dwie kapliczki

Piotrowice Małe koło Proszowic


Krzyż i kopiec

(Kronika Krakowska TV – 16-05-2005r godz.18.00)

O tym, że o historii należy pamiętać wiedzą dobrze i nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w gminie Koniusza. W poniedziałek poświęcono tam krzyż i kopiec Ofiarom Totalitaryzmu, Synom Ziemi Proszowskiej.

Bohaterowie mordowani przez hitlerowców w kraju, przez Sowietów w Kozielsku i Starobielsku, ale i po wojnie przez ludową władzę, rękami UB. Im poświęcono krzyż i kopiec W uroczystości uczestniczyli kombatanci i byli więźniowie sowieckich łagrów. Bohaterowie czasów minionych. Mordowani przez hitlerowców w kraju, przez Sowietów w Kozielsku i Starobielsku, ale i po wojnie przez ludową władzę, rękami UB. Im poświęcono krzyż i kopiec.

Wspomnienia uczestników tragicznych wydarzeń wojennych i powojennych to żywa lekcja historii. O morderstwach w Katyniu czy walce w Armii Krajowej kiedyś nie wolno było mówić nawet szeptem. Ten rozdział historii Polski jest czytany głośno dopiero od kilkunastu lat. Pamięć o ofiarach jest najważniejsza także dla tych, którzy przeżyli i dają świadectwo.

Ofiarom totalitaryzmu

(Tekst: ALG -Dziennik Polski 17-05-2005r.)

Ofiary hitlerowskich oprawców, pomordowani z rąk NKWD w Katyniu, zlikwidowani skrytobójczo wrogowie władzy ludowej. Wszystkich ich upamiętnia ziemny kopiec poświęcony ofiarom totalitaryzmu, usypany na terenie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wczoraj uroczyście poświęcony przez biskupa Piotra Skuchę.

Wewnątrz piotrkowickiego kopca już w listopadzie ubiegłego roku, przy okazji obchodów Święta Niepodległości, ulokowano kamienie z miejsc pamięci narodowej: Chocimia, Kamieńca Podolskiego czy lwowskiego Cmentarza Orląt. Teraz widnieją na nim tablice upamiętniające ofiary II wojny światowej i stalinizmu. – Jeszcze kilka lat temu nie zdawałem sobie zupełnie sprawy, że jest ich tak dużo. Bardzo długo historia o nich milczała. Byłem przekonany, że wśród ofiar Katynia nie było synów ziemi proszowickiej. Z czasem zacząłem odkrywać coraz większą ich liczbę – mówił dyrektor piotrkowickiego zespołu Henryk Pomykalski.

Ulokowana na kopcu tablica z nazwiskami „Katyńczykow” liczy najwięcej pozycji. Sam patron uroczystości, biskup Piotr Skucha, jest bratankiem jednego z nich, Edwarda Skuchy z Łaganowa. W składzie komitetu honorowego obchodów znaleźli się członkowie rodzin pomordowanych. Emilia Lewicka przyjechała aż z Warszawy, żeby uczcić pamięć stryja Stanisława Maja ze Stogniowic, który w Katyniu zginał razem ze swoim kuzynem Józefem Kopciem z Łaganowa. – Tam się spotkali, stamtąd pisali o sobie w listach i tam zginęli – przypomniała. Obaj byli absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. – To byli przedstawiciele tworzącej się elity intelektualnej Polski. Elity, która kształtowała się ogromnym wysiłkiem. W okresie międzywojennym posłanie dziecka z rodziny chłopskiej na wyższe studia oznaczało ogromne wyrzeczenia – przypomniał Henryk Pomykalski.

Bratanica Józefa Kopcia, mieszkająca obecnie w Krakowie Sabina Tomczyk, przekazała ziemię, którą w 1989 roku przywiozła z katyńskiego cmentarza. Jej siostra Irena Swałdek ze łzami w oczach pokazywała maleńki album z czarno-białymi fotografiami Józefa Kopcia, z którym w 1938 r. była na wycieczce w Tatrach. – Choć miałam wtedy 11 lat, doskonale wujka pamiętam. Raz, niedługo przed wybuchem II wojny światowej, odwiedziłam go w mieszkaniu w Rybniku, gdzie był nauczycielem. Później byłam jeszcze raz w tym samym mieszkaniu w 2000 roku i wszystko rozpoznałam – wspomina. Wszystkie wymienione osoby należą do Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.

Na kopcu swoje miejsce znalazły również inne postacie ofiar wojennych i powojennych represji. Błogosławionego ks. Józefa Pawłowskiego z Proszowic, przedwojennego rektora Seminarium Duchownego w Kielcach, zamordowanego w Dachau. Sportowca i żołnierza AK Bogdana Śmitkowskiego z Piotrkowic Wielkich. Z kolei Stanisław Gas z Jakubowic, Józef Guzik z Chorążyc, Jan Twardowski z Błogocic to ofiary miejscowych sympatyków komunizmu. Skrytobójczo mordowani, często w taki sposób, by zwłok nie można było odnaleźć (ciało Stanisława Gasa zostało przypalikowane do dna Szreniawy) lub zidentyfikować (twarz zamordowanego i porzuconego w polach Jana Twardowskiego została oblana żrącą substancją).

– Jestem szczęśliwa, że mogłam się tu dzisiaj znaleźć. Tak długo byliśmy poniżani za to, co robiliśmy w czasie wojny, teraz możemy czuć się docenieni. Nasze pokolenie walczyło o Polskę z bronią w ręku. Dzisiaj wy, młodzi, musicie walczyć o tę Polskę w inny sposób: ucząc się i pracując. Która druga jest trudniejsza, nie wiem. Mam jednak poczucie, że jeżeli wy pamiętacie, to my możemy odejść w spokoju – powiedziała, zwracając się przede wszystkim do młodzieży Dorota Franaszkowa. Na ręce miała przepaskę akowskiego batalionu „Skała”, do którego należała w czasie wojny. To ona, narażając się na represje, usypała mogiłę partyzantom ze „Skały”, którzy w listopadzie 1944 zostali zamordowani w Pieczonogach. Jej siostra, Wanda Girtler, odznaczona Orderem Virtuti Militari, została zamordowana w styczniu 1945 roku w Kościelcu przez wkraczających Sowietów.

Wczorajsza uroczystość, która odbywała się w ramach dorocznego święta szkoły, miała też akcenty bardziej radosne. Przedstawiciele rodziców przekazali młodzieży nowy szkolny sztandar, który, podobnie jak kopiec, został poświęcony przez biskupa Piotra Skuchę. Ten ostatni otrzymał w darze obraz przedstawiający piotrkowicki kopiec. – Będąc w Zagłębiu, będę mógł na niego spoglądać – stwierdził obdarowany. Obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Kozielskiej od uczniów otrzymał również dyrektor Henryk Pomykalski. Grupa nauczycieli zespołu została natomiast odznaczona medalami „Zasłużony dla rolnictwa”.


Synom Ziemi Proszowskiej

Piotrkowice Małe 13-05
W poniedziałek 16 maja w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych odbędą się uroczystości Święta Szkoły. Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar, bowiem połączone są z uroczystością Poświęcenia Krzyża i Kopca Ofiarom Totalitaryzmu – Synom Ziemi Proszowskiej.”W formie Krzyża i Kopca pragniemy złożyć hołd i zachować pamięć o tych Synach Ziemi Proszowskiej, którzy doznali mordu ze strony totalitaryzmu i polegli w wojnie z bolszewicką Rosją. – czytamy w Zaproszeniu skierowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół mgr Henryka Pomykalskiego – Tę listę w kolejnych latach pragniemy uzupełniać. Prosimy szczególnie młodzież o „odkrywanie kolejnych nazwisk”. Tak, odkrywanie, bo ich nazwiska ulegają zapomnieniu, a ponieśli ofiarę życia za to, że byli Polakami.

I. Ofiary niemieckiego nazizmu:

bł. ks. dr Józef Pawłowski z Proszowic
Roman Mazurek z Prandocina
Bohdan Śmitkowski z Piotrkowic Wielkich
Rozstrzelani w Łyszkowicach 28.01.1944r.

II. Ofiary radzieckiego komunizmu:
– Kozielsk i Starobielsk:

dr Karol Bałłaban. Syn gen. dr Teodora Bałłabana ze Lwowa
Józef Kopeć z Łaganowa
Stanisław Maj ze Stogniowic
Edward Skucha z Łaganowa
Euzebiusz Wojewódzki z Dalewic

– ofiar NKWD:

gen. Leopold Okulicki. Jako cichociemny lądował w Wierzbnie
Wanda Girtler z Proszowic
Tadeusz Dziedzicki z Klimontowa
Teofil Szańkowski z Wierzbna

III. Ofiary komunizmu PRL:

Stanisław Gas z Jakubowic
Józef Guzik z Chorążyc
Jan Kura z Klimontowa
Jan Twardowski z Błogocic

IV. Zginęli w wojnie z bolszewicką Rosją:

Bronisław Czarnecki z Gminy Koniusza
Bronisław Sagan z Gminy Koniusza
Jan Franciszek Szczęsny z Gminy Koniusza
Józef Psica z Klimontowa

Łuczanowice – Kopiec grobowy Żeleńskich oraz o prześladowaniach religijnych

Jako pierwsze na trasie znaleźć się mogą Łuczanowice. Dostać się tu możemy autobusem 117 odjeżdżającym sprzed głównej bramy kombinatu metalurgicznego. Łuczanowice są nadal częściowo wsią (przyłączono ją do Krakowa w 1973 r.), malowniczo położoną na południowym skraju Płaskowyżu Proszowickiego. Na wierzchołku najwyższego wyniesienia znajduje się ogrodzony i zadbany, XVIII-wieczny cmentarz. Jest to miejsce wyjątkowe, gdyż pochowani tu  zostali prawdziwi „dysydenci”, czyli osoby kalwińskiego wyznania. Kilkumetrowej wysokości kopiec, zwieńczony obeliskiem, kryje w sobie komorę grobową Żeleńskich. Piękne, piaskowcowe grobowce w formie sarkofagu i kilka skromnie ozdobionych krzyży ocienianych przez starodrzew, stwarzają w efekcie piękną kompozycję krajobrazową i estetyczną. To raczej miejsce zadumy niż smutku.

 Kopiec w Łuczanowicach

Nie dajmy się jednak zwieść spokojowi tego miejsca. Od końca XVI w. Lucjanowice (takiej nazwy wówczas używano) były ważnym miejscem dla krakowskich i małopolskich ewangelików. Przepędzeni z ulicy Świętego Jana przenieśli się tu ze swymi nabożeństwami. Znaczna odległość od Krakowa nie przeszkodziła jednak ówczesnym fanatykom dotrzeć aż tutaj i spalić budowany zbór. W XVII w. definitywnie zakazano odprawiania dysydenckich nabożeństw.

Za czasów ostatniego z królów Polski wybudowano w Łuczanowicach modrzewiowy dwór. Powiększono go, już na początku XX w., o nowe, murowane skrzydło. Inicjatywa tej rozbudowy wyszła od ówczesnego właściciela, hr. Władysława Mycielskiego, zaprojektował ją zaś znany architekt Tadeusz Stryjeński. [Oczywiście nie ma znowu żadnego zbiegu okoliczności że pada przy tej okazji nazwisko Żeleńskich, Stryjeńskich, Mycielskich – tak jak gdzie indziej Kossaków, czy Wyspiańskiego. Nota bene krakowskich Mycielskich i  Pagaczewskich łączyła wielka przyjaźń, a Gabriela Mycielska która była tłumaczką z języka niemieckiego Wilka Stepowego Hermana Hesse, była mentorką i wprowadzała w zawód tłumacza literatury moją żonę Annę Pagaczewską]. Do kompleksu dołączono wtedy zachowany fragment dawnej kaplicy i komory grobowej, która pod nią się znajdowała. I tylko ta część dworu przetrwała do dnia dzisiejszego, gdyż wkrótce po II wojnie światowej rozebrano drewnianą część zabytkowego kompleksu. Uważny obserwator zadowolić się aktualnie może jedynie cieniem dawnej świetności łuczanowickiego dworu, który służy jako świetlica, kaplica i dom mieszkalny. Osoby posiadające rozwiniętą wyobraźnię mogą udawać, że nie widzą suszącej się na  loggii bielizny. Warto natomiast zachwycić się pięknem otaczającego dwór starodrzewu (przetrzebionego przez żądnych opału okolicznych mieszkańców), a nawet podziwiać rozległe, błotniste wgłębienia, w których znajdowały się dworskie stawy.

Warka kopiec powstańców 1863

Kopiec na nadpilicznych błoniach zwieńczony żelaznym krzyżem, usypany przez mieszkańców Warki w 1927r. W tym miejscu dokonano w 1863 r. egzekucji powstańców: Władysława Kononowicza i jego dwóch towarzyszy broni

Kujawskie Piramidy

Nazywają je kujawskimi lub polskimi piramidami, ale nijak nie można przyrównywać ich do egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta. Tak bardzo wydłużonego, że przypominają pełznącego węża.Zbudowane zostały przez ludzi tu żyjących 5,5 tys. lat temu.Piramidy kujawskie wzniesiono z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego pomiędzy nimi, wysokiego do 5 metrów kopca ziemnego.Ich długość przekracza w wielu przypadkach 100 metrów. Najdłuże piramidy miały 150 metrów! Kilka metrów od czoła nasypu, gdzie grobowce są najwyższe, znajdowały się kamienne komory, a w nich ludzkie pochówki.
Tu inne zdjecie, na którym widać ich wielkość.


Jeszcze ciekawe ujęcia Kopca Kraka i Kopca Wandy

Wschód nad Kopcem Kraka

Kopiec Ognia Niebieskiego z balonu

Dla kontrastu „zimny” Kopiec Wody (Wandy)

Kopiec Wandy – sztych nieznanego autora

Kopiec powstania 1846 roku w Gdowie

Powstanie krakowskie

Gdów – kopiec powstańców

Samo zaś powstanie zwane krakowskim, wybuchło w nocy z 20 na 21 lutego 1846 r. na terenie Rzeczypospolitej Krakowskiej (stąd jego nazwa). W Krakowie powstał też Rząd Narodowy, który ogłosił  „Manifest do Narodu Polskiego”,  wzywający wszystkich Polaków w Galicji do walki przeciw austriackiemu zaborcy. Kulminacyjnym momentem powstania była bitwa pod Gdowem, stoczona przez powstańców w dniu 26 II 1846 r.  Dla stłumienia tego niepodległościowego zrywu, wyruszył z Tarnowa oddział pułkownika Ludwiga von Benedeka, po drodze dołączyli do niego chłopi z najbliższych okolic Gdowa uzbrojeni w tradycyjną chłopską broń – kosy, cepy i widły. Naprzeciw nich stanęło wojsko powstańcze – mieszczanie, szlachta, również chłopi, w liczbie około 500 osób.W zażartej bitwie powstańcy ponieśli wielkie straty, zginęło wówczas ponad 150 powstańców, pochowano ich w zbiorowych mogiłach na gdowskim cmentarzu.

W 60 lat później, 19.08.1906 r. społeczeństwo Gdowa wzniosło nad ich szczątkami kopiec ziemny wieńcząc go pomnikiem, symbolizującym umęczoną Polskę. Bocheński artysta W. Samek wykuł na mogile rzeźbę, biblijna Rachel opłakująca swych synów, to ojczyzna – matka Polka. „Rachel płacząca synów swoich i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz”. Te słowa  z Księgi Jeremiasza, oddają dobitnie odczucia towarzyszące potomnym kierowane w stronę ofiar tych tragicznym dziejów narodu. Rzeźba spoczywa pod krzyżem, w ściankach postumentu umieszczono granitowe tablice inskrypcyjne, obok na mieczu przysiadł orzeł, a na poziomej belce krzyża widnieje napis: Boże zbaw Polskę.  Pomnik otoczony jest łańcuchem wpiętym w kamienne słupki. W kolejną rocznicę bitwy, w roku 1966 kopiec powstańców został odrestaurowany.

Kopiec Kościuszki w Olkuszu

Kopiec usypany w Olkuszu w 1861 dla uczczenia 44. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – wyraz narastającej atmosfery patriotycznej przed powstaniem styczniowym oraz jako pamiątka udziału olkuszan w insurekcji kościuszkowskiej. Był on miniaturą krakowskiego kopca Kościuszki – miał 5 m wysokości i 14 m średnicy.

W czasie powstania styczniowego został zniszczony przez Rosjan, a ci, którzy zainicjowali jego usypanie, zostali zesłani na Sybir. W 1917 z okazji obchodów 100. rocznicy śmierci T. Kościuszki usypano nowy kopiec.

Kopiec ma u podstawy średnicę 18 m, wysokość 7 m. Krzyż na szczycie ma wysokość 6 m.

Generalne prace remontowe przeprowadzono w latach 1993-1994.

Kopiec Kościuszki w Połańcu

Kopiec usypany w 1917 roku w Połańcu w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Kopiec Adama Mickiewicza

w Sanoku – kopiec położony w Sanoku na terenie romantycznego parku miejskiego, na Aptekarce (362 m n.p.m), sanockiej górze parkowej.

 • Rok budowy: 1898 [1]
 • Wysokość: 9 m
 • Średnica podstawy: 35 m

Kopiec w Chruślinie

Kopiec Kościuszki z roku 1917

Kopiec Wolności w Poznaniu

Kopiec znajdujący się w Poznaniu, na prawym brzegu Warty w dzielnicy Nowe Miasto, w części zwanej Maltą; pierwotnie usypany dla uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i przyłączenia regionu do niepodległej Polski. Odbudowany[1] ma symbolizować szeroko rozumianą wolność jako największą wartość człowieka.

Pierwotny

Uroczysta inauguracja budowy Kopca Zmartwychwstania (bo tak początkowo był nazywany) przypadała w dniu święta narodowego – 3 maja 1919 roku. Przez miasto przeszedł pochód, w którym uczestniczyli między innymi: prezydent, prymas Polski oraz ministrowie, a przemówienie wygłosił jeden z inicjatorów budowy – ksiądz kanonik Łukomski. W pracach budowlanych, oprócz mieszkańców Poznania i Wielkopolski, udział brali także – przybywający indywidualnie – goście z innych terenów Polski. Ostateczna bryła kopca uformowała się w 1922 roku. Pomnik osiągnął wysokość 94 metrów n.p.m., co pozwoliło mu wznieść swój szczyt 17 metrów nad poziom szosy Kobylepolskiej (obecnie ul. abpa. Baraniaka). Został rozebrany w czasie okupacji hitlerowskiej, poprzez niewolniczą pracę; często tych samych ludzi, którzy go usypywali.
Usytuowanie kopca odbiegało nieco od dzisiejszego, który jest częściową repliką poprzedniego.

Obecny


W 1979 roku podjęto decyzję o remoncie niecki wybudowanego w latach 50. Jeziora Maltańskiego, w celu przygotowania go do odbycia Mistrzostw Świata w Kajakarstwie, których gospodarzem miał być Poznań w sierpniu 1990 roku. W okresie Polski Ludowej ze względów politycznych nie było planów odbudowy przedwojennego Kopca Wolności. Jednak, aby pogłębić jezioro i przywrócić jego parametry jako toru regatowego, należało wydobyć z jego dna, a następnie wywieźć ogromne ilości ziemi. Koszty jej transportu byłyby zbyt wysokie, dlatego w pobliżu zbiornika postanowiono usypać wzniesienie, którego projektodawcą był Klemens Mikuła[2]. Żeby nikt nie został posądzony przez komunistyczną władzę o ukryte zamiary odbudowy wolnościowego pomnika, oficjalnym powodem usypania wzgórza było zagospodarowanie na Malcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. z całorocznym stokiem narciarskim, torem saneczkowym oraz polem do nauki gry w golfa). Kopiec ma wysokość 100[3] metrów n.p.m., nadal jednak pozostaje w swojej niedokończonej formie z powodu problemów terenowo-prawnych.

W 2004 roku powstało stowarzyszenie Kopiec Wolności w Poznaniu, którego zamiarem jest sfinalizowanie budowy Kopca Wolności. Odtworzony kopiec ma być wyższy od swego poprzednika i wznosić się na około 30 metrów ponad powierzchnię ulicy, a na jego szczycie planowana jest platforma widokowa z ławeczkami i rzeźbą ptaka wzbijającego się do lotu; na skraju zaś murek z ukrytymi lampami.

Kopiec w Starych Glinkach  – Powstańców Listopadowych

15 lipca 1831 roku w okresie Powstania Listopadowego rozegrana została potyczka zwana w historii „Bitwą pod Młynarzami”
5 pułk ułanów zamojskich pod dowództwem ppłk Kruszewskiego pokonał dywizjon armii rosyjskiej ppłk. Safranowa.

Wojciech Kossak 59 lat później namalował obraz tej bitwy – ku pokrzepieniu serc!

Żołnierze Powstania Listopadowego są pochowani w kopcu koło kaplicy w Starych Glinkach, siedzibie rodowej książąt Korybut-Woronieckich.

Obraz Wojciecha Kossaka

Kopiec w Bieruniu

malutkie kiepściutkie zdjątko

Tutaj lepsze

Kopiec pod Sandomierzem w widłach Sanu i Wisły

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzeji

Okrzeja – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Krzywda.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego.

W miejscowym kościele został ochrzczony Henryk Sienkiewicz. W Okrzei znajduje się kopiec jego imienia, ręcznie usypany przez mieszkańców okolicznych wsi. Zaczęto go sypać w 1932 roku, a skończono w 1938 r., tuż przed wybuchem II wojny światowej.

Okrzeja

Muzeum pisarza-noblisty

Utworzone w 1966 roku, w 120. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, mieści się w oficynie dworskiej. Imponującemu zbiorowi ponad 1500 tomów dzieł Sienkiewicza, analiz i opracowań krytycznych, towarzyszą barwne rekwizyty i plakaty filmowych adaptacji, m.in. „Pana Wołodyjowskiego”, „W pustyni i w puszczy” oraz „Quo vadis”. Są też obrazy, akwarele i rysunki inspirowane utworami i bohaterami Sienkiewicza, np. „Janko Muzykant” Franciszka Kostrzewskiego, „Bohun” Franciszka Pautscha, „Obrona Jasnej Góry” Jana Molgi. Ten ostatni ozdobił w 1974 roku polichromiami sufit kościoła w Okrzei, przedstawiając również „Obronę Jasnej Góry” z „Potopu” oraz „Dokąd idziesz Panie” z „Quo vadis”.

Muzealną atmosferę dziewiętnastowiecznego dworu ziemiańskiego wzbogacają oryginalne meble z tamtej epoki, kominek, fortepian babki pisarza. W dobrze utrzymanym parku zwracają uwagę ludowe rzeźby, przywołujące postaci z sienkiewiczowskich nowel i powieści.

Przodkowie pisarza ze strony matki zostali pochowani w krypcie pod kościołem w Okrzei, a na cmentarzu parafialnym znajduje się nagrobek matki. Także w Okrzei, w latach 1932-1938 wielu Polaków usypało na cześć pisarza-noblisty kopiec, wykorzystując ziemię przesyłaną z miejsc w kraju i świecie z nim związanych. Na szczycie kopca, o wysokości 15 i średnicy 45 metrów, odsłonięto w 1980 roku pomnik z białego marmuru. Z kopca mamy wspaniały widok na lasy i pola, Okrzeję z kościołem i cmentarzem oraz Wolę Okrzejską z muzeum pisarza.


Pomnik Sienkiewicza na Kopcu w Okrzeji


Kopiec Kościuszki w Świętem pod Łodzią

Kopiec ku czci Kazimierza Pułaskiego i konfederatów barskich

od 1998 r.na terenie prywatnym,można go oglądać tylko zza wysokiego płotu ;

Kopiec Pułaskiego – pomnik i kopiec postawiony na cześć Kazimierza Pułaskiego w 150. rocznicę jego śmierci oraz konfederatów barskich w 1926 roku w Krynicy[1] .

Kopiec znajduje się przy szosie prowadzącej z centrum Krynicy-Zdroju do Tylicza, w Parku Pułaskiego, wpisanym do rejestru zabytków. Pomysłodawcą był dr Franciszek Kmietowicz. Pomnik na kopcu ma kształt graniastosłupa z orłem wznoszącym się do lotu. Wysokość kopca wynosi 7,20 m.

Został zniszczony w okresie II wojny światowej i ponownie odbudowany w 1969 roku dzięki Kołu Polskiego Związku Filatelistów w Krynicy. Obecnie na terenie prywatnym – niedostępny[2].

Kopiec Piłsudskiego w Zawadach

Kopiec Wolności w Lipsku

Kopiec Wolności usypany przez mieszkańców Lipska w latach 1923 – 24 jako symbol odzyskanej wolności. Kopiec znajduje się przy budynku szkoły podstawowej, przy skrzyżowaniu ul. Rynek i Szkolnej.

Kopiec Pojednania w Oświęcimiu – kompromitacja wszechczasów.

Kopiec pojednania w Oświęcimiu – dlaczego wciąż nie powstał?


PROF. JÓZEF SZAJNA
malarz, pisarz, reżyser, scenograf


Urodziłem się w 1922 roku w Rzeszowie. w latach gimnazjalnych cechowała mnie fantazja, fascynował sport i lubiłem malować.

II Wojna światowa rozbiła rodzinny dom, złamała dotychczasowe pojęcia szczęścia i życia. Mając 17 lat stałem się żołnierzem, przedwcześnie za siebie odpowiedzialnym. w walce konspiracyjnej z okupantem uprawiałem sabotaże. Ścigany przez Gestapo zostałem wraz z przyjacielem aresztowany na terenie Słowacji, w czasie ucieczki na Węgry, na początku 1941 roku. Przekazany Niemcom, przebywałem w więzieniach w Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowie, a dalej stanąłem wobec świata, który nosił tytuł: „Arbeit macht Frei”. To obóz koncentracyjny Auschwitz. Tutaj wszystko staje się metafizyką: przemoc i okrucieństwo, bohaterstwo i poświęcenie. Nie liczą się podziały na rasy, klasy, przekonania polityczne i religijne. Stanowimy archipelag psychik ludzkich, kiedy człowiek staje się numerem, nic nie znaczącą liczbą 18729.

Jest to lato 1941 roku. Przyjaciel ginie z wycieńczenia, ja podejmuję próbę ucieczki, złapany przypłacam to wyrokiem śmierci na bloku 11. Skazany na Stehbunker, celę bez wyjścia, bez okna, powietrza i nadziei. To świat wielkości 90×90 cm, na wysokość głowy. Tutaj wchodzi się jak do komina krematoryjnego przez małe drzwiczki.

Zatrzymał się czas, nie liczą się dni ani noce, panuje wieczna ciemność i zaduch wilgoci. w oczekiwaniu na rozstrzelanie, boso, zbliżam się do spraw ostatecznych, do Boga. Nicość przeraża mnie, cisza rozwala mózg bliski rezygnacji, chcę umrzeć. Los chce inaczej – wyszedłem. Opatrzność? Przeznaczenie? Po latach piszę w swoich utworach scenicznych: „jestem z pętli odcięty, śmierć jest we mnie i spać z nią muszę”.

Nie dzielę czasu na wczoraj i jutro, ani ludzi na wielkich i małych. Lata wojny i okupacji stały się moim wielkim uniwersytetem, czasem próby charakteru i ludzkich przyjaźni.

Pierwsze dni wolności w 1945 roku, po kolejnym obozie w Buchenwaldzie, to próżnia bez radości, czas podnoszenia się z kolan. Wstydzę się swego „garbu” i nie przyznaję do przeżyć. Pełen kompleksów, bez wiary w siebie, nikomu nie potrzebny, szukam szansy w nauce. Mało chcę, a mam tak wiele – żyję. Wracam do domu rodzinnego, którego już nie ma. Jestem w Polsce.

Zrzucam skorupę czasu, kończę studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakładam własny dom. Działalność artystyczną w sztuce i w teatrze traktuję jako dar drugiego życia. w świecie możliwej kreacji staję się wolny od doznań z przeszłości i od wspomnień.

W 1947 roku, w Krakowie, dane mi było być świadkiem na procesie 40 zbrodniarzy wojennych z obozu w Auschwitz. Pyszni panowie życia i śmierci setek tysięcy ludzi, oficerowie i ich podwładni, oczekują wyroku sądu. Jedni mordowali na rozkaz, inni z własnej woli. Teraz są mali, tchórzliwi i bez skruchy.

W latach 60-tych tworzę teatr autorski, jego narrację wizualną. Stawiam w nim pytania o sens sztuki dzisiaj, o rolę artysty we współczesnym świecie. Pytania trwają. i tak powstaje cykl obrazów „Mrowiska” rozumiany jako labirynt ludzkich dróg, które rozwijam do dziś. Obrazy z cyklu śmierci „Epitafia i apoteozy”, kompozycja przestrzenna „Reminiscencje” – to nie tylko pamięć o ofiarach ludobójstwa, ale i ostrzeżenie przed zagładą, i dziś możliwą, na Kołymie, w Kosowie i w innych miejscach na świecie. To rzecz o barbarzyństwie wszędzie, o barbarzyństwie w XX wieku, w którym „nie zabijaj” zamieniono na „zabijaj”. Moje przedstawienie „Replika” z 1971 roku to akcja bez słów z aktorami, to „krzyk naszych czasów”, jak pisała prasa amerykańska, to „obraz świata po trzęsieniu ziemi” wedle prasy meksykańskiej, „sztuka rozrachunkowa” wedle niemieckiej.

„Replika” oskarża. Mówi o agonii naszego świata i naszym małym optymizmie, o rozpadzie naszej cywilizacji, o postindustrialnej kulturze. Obejrzało ją kilkadziesiąt krajów na obu kontynentach.

Tworzenie idei dalekich od wąsko pojętego pragmatyzmu stwarza możliwość wyjścia z impasu, z sytuacji gdzie mord rodzi mord, a śmierć rozbudza nienawiść.

Nasza świadomość rzeczy (nasze ratio), choć pełna i syta, bywa jałowa. Czy wszystko jest na sprzedaż? Bez pokuty nie ma przebaczenia, bez przebaczenia nie może być pojednania.

Na 50-lecie wyzwolenia obozu KL Auschwitz zgłosiłem apel do wszystkich zwiedzających – zaprosiłem ich do udziału w zbiorowej akcji wznoszenia kopca „Pamięci i Pojednania”, symbolu pokoju w mieście Oświęcimiu. Żywię nadzieję, że XXI wiek będzie tej nadziei sprzyjał.

Sądziłem, że w XX wieku nastąpiła kulminacja, II wojna światowa była ostatnią. Gdy okazało się jednak, że trzecie tysiąclecie, mimo tych doświadczeń, rozpoczyna się wojną, poczułem się współwinny. Pomyślałem, że to może dlatego, że za mało walczyłem o pokój? Może za mało wpływamy na ludzi, którzy tworzą różne systemy polityczne i ekonomiczne, i którym nie zależy na pokoju, a na walce? w związku z tym zaproponowałem, aby wznosić kopiec pamięci ofiar ludobójstwa i pojednania ludzi na świecie. Wszyscy zwiedzający ludzie dobrej woli, prezydenci krajów, członkowie rozmaitych organizacji, niech znoszą na kopiec choćby jeden kamień, jedną grudę ziemi – także jako swoje oczyszczenie, katharsis. Wiele musimy czynić, aby chronić nasze życie – z pamięcią o nieżyjących.


JANUSZ MARSZAŁEK
Prezydent Oświęcimia

Mimo upływu dziesiątków lat były obóz KL Auschwitz stanowi nadal niezbywalną cezurę w dziejach ludzkości i jest nie tylko oskarżeniem wojny, ludobójstwa, zbrodniczej polityki rasowej, ale jest przede wszystkim ostrzeżeniem dla współczesnych pokoleń. Wspominając niezliczone ofiary Żydów, a także dziesiątki tysięcy Polaków, Cyganów, jeńców sowieckich i przedstawicieli innych narodowości, którzy zginęli w obozie KL Auschwitz, zastanawiamy się jak mogło się to stać i apelujemy do przywódców państw i narodów: „Nigdy więcej!” Niech ofiara obozu KL Auschwitz rodzi wśród współczesnych wolę życia w pokoju i braterstwie! Te słowa nie są jakimś sloganem. Były one marzeniem ludzi uwięzionych w obozach zagłady. Dlatego nie możemy nigdy zapomnieć i musimy nauczać o tej tragedii, by już nigdy więcej się nie wydarzyła. Oczywiście mamy świadomość, że przyczyny powstania obozu KL Auschwitz nie wygasły wraz z oswobodzeniem obozu 27 stycznia 1945 roku. Nie ustają próby relatywizowania tej historii, wypaczania jej, bądź całkowitego negowania. Stosunek do Auschwitz jest dla współczesnego świata swego rodzaju papierkiem lakmusowym i testem na człowieczeństwo.

Każdy z nas jest inny, ma różne podejście do wiary, reprezentuje różne poglądy i wygłasza różne opinie. Jednakże wobec realizacji szczytnej idei Pana Prof. Józefa Szajny powinniśmy się zjednoczyć i pojednać. Zachęcam Ludzi Dobrej Woli, by włączyli się do realizacji idei wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu – Mieście Pokoju.


INICJATYWA WZNOSZENIA KOPCA PAMIĘCI i POJEDNANIA

Akcję wznoszenia kopca zainicjowali byli więźniowie z pierwszego transportu do KL Auschwitz, będący jednocześnie założycielami i członkami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, zrzeszającego wielu byłych więźniów, rodziny byłych więźniów i ofiar obozu oraz ludzi zainteresowanych problematyką Auschwitz. Za swe główne cele Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich uznaje dbanie o rzetelny przekaz historyczny na temat Auschwitz, czczenie pamięci wszystkich ofiar tego miejsca, opiekę nad byłymi więźniami i edukację młodzieży.

J.E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy poświęcił w 60. rocznicę deportacji do KL Auschwitz, 14. czerwca 2000 roku kostkę brukową z więzienia w Tarnowie jako kamień węgielny pod budowę Kopca Pamięci i Pojednania.

Byli więźniowie traktują wzniesienie kopca jako testament dla potomnych z przesłaniem pojednania na rzecz pokoju w świecie. w Polsce kopiec to forma pomnika, oznaczającego oddanie hołdu tym, dla których jest on wznoszony. Byli więźniowie KL Auschwitz oraz osoby zaangażowane w tę inicjatywę, chcą uczcić w ten sposób pamięć wszystkich ofiar zagłady, Żydów, Polaków, Romów, Rosjan oraz przedstawicieli innych narodów, którzy w KL Auschwitz zginęli za sprawą hitlerowskich oprawców.

Kopiec stanowić będzie symbol pamięci, skupienia i medytacji łączący ludzi i narody świata dla budowania życia w pokoju.

„Wszyscy razem chcemy oddać hołd tym, którzy nie przeżyli – powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek na uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnowa podczas obchodów 65 rocznicy deportacji do KL Auschwitz i transportu polskich więźniów politycznych 13 czerwca 2005 roku. – Z wdzięcznością patrzymy na ludzi, którzy przeżyli i na tych, którzy oddali swoje życie, bo dzięki nim możemy teraz żyć i budować swoje życie w pokoju”.

Obecny na uroczystości Prof. Józef Szajna skierował kilka słów do młodych:
„Nie chcę mówić jak macie robić, co macie robić. My wszyscy ryzykowaliśmy życiem za wolność. Znaleźliśmy się na tej drodze, bo życie jest drogą, po której się idzie i idzie. i dowiedzieliśmy się, że umiera się kilka razy, a żyje tylko raz. Życie nie będzie i nie ma być łatwe. o życie trzeba walczyć. Każdy po swojemu. i walczyć też z sobą, żeby wydobyć z siebie to, co najlepsze. Kochani, żyjecie w czasach wolnych. Wybory należą do Was, wybierajcie to, do czego jesteście przekonani.”

Kopiec Pamięci i Pojednania powstanie pomiędzy byłymi obozami zagłady KL Auschwitz I i KL Auschwitz II – Birkenau. Idea wzniesienia Kopca Pamięci i Pojednania zainicjowana została w 1994 roku przez prof. Józefa Szajnę, byłego więźnia KL Auschwitz i Buchenwaldu. Trzy lata temu pomysł poparła Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Koncepcja ma również poparcie ze strony Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz Wojewody Małopolskiego.

Kopiec będzie miał kształt ściętego stożka wysokości ok. 30 metrów i z woli byłych więźniów stanie naprzeciw budynku tzw. „Starego Teatru” przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu. Teren należący w całości do Skarbu Państwa, dotychczas częściowo zdewastowany, wydał się byłym więźniom najbardziej odpowiedni do usytuowania kopca, wprowadzenia tam zieleni parkowej oraz rewaloryzacji znajdujących się na tym terenie reliktów poobozowych.

Koncepcja byłych więźniów poddana została konsultacjom architektonicznym, po których z uwagi na uwarunkowania bezpieczeństwa budowli i inne wymogi sztuki budowlanej zaproponowana została obecna forma kopca, którą zaakceptowali inicjatorzy. Każdy z odwiedzających muzeum będzie mógł wnieść kamień i pozostawić go na szczycie. Z kopca, zgodnie z intencją inicjatorów, widoczne będą tereny byłych KL Auschwitz I i KL Auschwitz II – Birkeanu. Ważnym elementem Kopca Pamięci i Pojednania ma być usytuowane na szczycie dzieło prof. Józefa Szajny „Przejście – 2005” symbolizujące przejście człowieka od zła do dobra.

Popierając ideę prof. Józefa Szajny i na prośbę wielu byłych więźniów z pierwszego transportu – członków Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek zorganizował w dniu 30 czerwca 2005 roku spotkanie przedstawicieli środowisk, które wspierają inicjatywę budowy Kopca Pamięci i Pojednania. Wzięli w nim udział obok prof. Józefa Szajny byli więźniowie z I transportu do KL Auschwitz: Józef Stós – numer obozowy 752 – ChSRO, Kazimierz Zając – numer obozowy 261 – ChSRO, Mina Gottlieb i Feliks Tuszyński – przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Krakowa, Roman Kwiatkowski i Józef Jochymczyk – ze Stowarzyszenia Romów w Polsce, Monika Majsak reprezentująca Wojewodę Małopolskiego, Jan Parcer i Bogdan Wasztyl – ChSRO, Henryk Łagodzki – Związek Powstańców Warszawskich 1944 r., Janka Burianova – Konsul Generalny Republiki Słowackiej, przedstawiciele dr. Josefa Byrtusa – Konsula Generalnego Republiki Czeskiej, Jerzy Wróblewski – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenanu, Józef Kała – Starosta Oświęcimski, Piotr Kućka – Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim, Witold Figiel – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta w Oświęcimiu, Gerard Madej – Zastępca Prezydenta Oświęcimia, Waldemar Tański – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, Katarzyna Kwiecień – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Oświęcim. Wszyscy obecni na spotkaniu zdecydowanie poparli ideę budowy Kopca Pamięci i Pojednania.


Watykan, grudzień 2001
Ojciec Święty Jan Paweł II rozmawia z Prof. J. Szajną o Kopcu Pamięci i Pojednania.
W trakcie rozmowy Prof. J. Szajna przekazuje Muzeum Watykańskiemu swoje dzieło pt: „Numer”

Pisemne poparcie dla inicjatywy byłych więźniów wyraziło do tej pory bardzo wiele osobistości, które weszły w skład Honorowego Komitetu Wznoszenia Kopca Pamięci i Pojednania.

Watykan, den 26 Września 1990

Buddyjscy mnisi modlili się już wielokrotnie o pokój, między innymi wspólnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i przedstawicielami różnych religii w Watykanie 26 września 1990 roku.

J.E. Seiyu Kiriyama prowadził także modlitwy w intencji pokoju dla narodów świata m.in. w Toronto, Nowym Jorku, Ułan Bator, Paryżu, Tokio, Hiroszimie.

W dniu 5 grudnia 2005 roku, w Oświęcimiu, za pośrednictwem swoich przedstawicieli J.E. Seiyu Kiriyama przekazał 100 tys. dolarów USA na realizację szczytnej idei Kopca Pamięci i Pojednania. 

 

Celem prac grupy wykonawczej jest kompleksowy nadzór nad realizacją idei Prof. Józefa Szajny.

 

DANE PODSTAWOWE:

na szczycie kopca
rzeźba – „Przejście – 2005”
projektu prof. Józefa Szajny

powierzchnia objęta zagospodarowaniem:

58000 m2

powierzchnia głównego placu:

4000 m2

wysokość kopca:

30 m

średnica podstawy:

100 m

średnica szczytu:

8 m

kąt nachylenia:

33 °

szerokość głównej alei:

6 m

szerokość alejek:

2 m

Rok 2009 marzec „Rzeczpospolita”

„…W imieniu Powiernictwa Polskiego zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie swojej obecności – jako szef Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej – wśród osób i instytucji popierających (skądinąd słuszną) ideę budowy Kopca Pojednania w Oświęcimiu” – napisała senator PiS w liście do Bartoszewskiego.

W liście Powiernictwo Polskie podkreśla, że budowa Kopca Pojednania w Oświęcimiu jest słuszną ideą, jednak Władysław Bartoszewski nie powinien zasiadać w jednej radzie z szefową Związku Wypędzonych (BdV) Eriką Steinbach.

W 2006 roku prezydent Oświęcimia zaprosił parlamentarzystów m.in. z Polski, Izraela i Niemiec do Rady Honorowej nowego pomnika, symbolu pojednania między narodami. Zaproszenie przyjęła m.in. Steinbach.

„Trudno jest nam sobie wyobrazić sytuację – np. podczas uroczystości otwarcia Kopca Pojednania – w której musiałby pan stanąć w tym samym szeregu co pani Steinbach” – zaznaczono.

Władysław Bartoszewski w Radzie Honorowej Kopca Pojednania nie zasiada. Podpisał się jedynie pod listą poparcia jako przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Powiernictwo Polskie to organizacja stawiająca sobie za główne cele pomoc prawną dla polskich obywateli, którzy chcą domagać się odszkodowań za szkody wyrządzone przez Trzecią Rzeszę oraz edukację historyczną społeczeństwa….”

Kurhany

Okolice Sieprawia

Kurhany Świątnickie i Sieprawskie oraz Kopiec Sieprawski  – pod Krakowem

Jest to okolica Mogilan i Góry Mogilany, którą zna każdy kto jechał zakopianką w Tatry (Góry Tartaru). Mogilany były drugim obok Mogiły centrum starożytnego plemienia Mogilanów wymienianego już przez Tacyta (jako Mogilones)

Z pradziejów Świątnik

Świątniki Górne to jedna z najstarszych osad na terenie południowej Polski. Z zachowanych dokumentów wynika, że jej początki jako wsi służebnej sięgają XI wieku. Jednak jak wykazały badania archeologiczne i historyczne osadnictwo na tym terenie sięga V i VI wieku. Ziemie te porastała gęsta dębowo – bukowa puszcza zwana Wielkim Lasem (Silva Magna) lub Czarnym Lasem (Silva Nigra). Wolno stojące osady, zamieszkiwane przez liczne odłamy słowiańskiego plemienia Wiślan sięgały od Krakowa aż po rzekę Rabę.

Prace etnograficzne oraz historyczne przeprowadzone na przełomie XIX i XX wieku bezsprzecznie wykazały że osadnictwo na terenie Pogórza Wielickiego ma swoje prapolskie korzenie. Dowodzą tego między innymi nazwy miejscowe, które od wieków przetrwały w niezmienionej formie. Doskonałym przykładem jest nazwa podkrakowskich wsi, takich jak Mogilany, która „od starożytnych mogił lub pogańskich kurhanów pochodzi”(1), Gaj- od świętego gaju pogańskiego, czy Sieprawia gdzie „na terenie wsi i w jej okolicy znajduje się około 20 kopców ziemnych lub kurhanów, których przeznaczenia nie udało się dotychczas ustalić. Dawniej było ich 200, ale już znikły”(2), być może zniszczone podczas prac rolniczych. Jedna z teorii stwierdza, że na podstawie kopca lub kurhanu zbudowany został najstarszy sieprawski kościół pod wezwaniem św. Marcina.

Kościół w Sieprawiu – stojący na miejscu świętego kopca


[Kościół Św. Marcina w Sieprawiu. Obecnie kościółek otwarty jest tylko tylko kilka razy w roku, zaś w dniu św. Marcina – 11 listopada, odprawiana jest tu uroczysta suma odpustowa].

To jeszcze jeden z tych bardzo starych kościołów, którego celem istnienia jest opieczętowanie miejsca pogańskiego kultu. Sam jest czynny tylko kilka razy w roku, nie służy wiernym, lecz uniemożliwia kult niewiernym. C.B

Wtedy prawdopodobnie istniała już osada Góra lub Górki, której nazwa wywodzi się z języka prasłowiańskiego i oznacza miejsce wyniosłe, trudnodostępne. Jak podaje A. Brückner w „ Słowniku etymologicznym języka polskiego” z 1927r.nazwą górki określano także lasy oraz drzewa.

Według jednej z hipotez między miejscowościami Świątniki Górne a Sieprawiem, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się jedno z nielicznie już zachowanych miejsc kultu pogańskiego. Jest to skała fliszowa powszechnie zwana Kopytkiem (pierwotnie Kopytem). Na skale widoczne jest wgłębienie, kształtem przypominające końskie kopyto.


fot. Jerzy Czerwiński

U Słowian południowych koń odbierał cześć boską, traktowany był jako zwierze święte, symbolizował wiatr, ogień i powietrze. Uważano go za łącznika ze światem nadprzyrodzonym. Miejsca i rzeczy związane z tym świętym zwierzęciem otaczano szczególnym kultem oraz opieką. Do dnia dzisiejszego w naszej tradycji przetrwał zwyczaj wieszania na odrzwiach domostw podkowy, która przynosić ma szczęście i dostatek.

1 J. Nowina Konopka , Wieś Mogilany, Kraków 1885, s.4
2 T. Gaweł , J Zinkow, Kraków i okolice, Warszawa 1986, s. 201
 

 
Szlak niebieski (Siepraw – Szczawa)
Przecina się ze szlakiem żółtym w rejonie Ostrysza. Idąc nim w kierunku zachodnim można dotrzeć do Myślenic (mijając kurhany z VII w., wzniesienie Trupielec – 476 m n.p.m., przez Trzemeśnię i Krowią Górę; czas 3,5 godziny), a skręcając w kierunku wschodnim do Grodziska – 618 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym przez Czesław.
 
Kurhan na Trupielcu (Góra Turupida-Turskołoty) i okolice – Beskid Myślenicki

 

Kurhany w Kornatce

Kornatka kurhany

W Kornatce warto zobaczyć:

Kurhany, wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne w lesie Burletka.
Na niewielkiej polance oraz wśród przyległych krzewów i lasów na terenie Burletki, na stosunkowo niewielkiej powierzchni znajdowało się ok. 20 kopców – kurhanów, z których tylko kilka jest dotąd zachowanych. Kopce te odkryto w 1934, a dokładniej zbadano w latach 1963 – 1965. Było to wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne z ok. VII – IX w. W niektórych przypadkach wyposażano zmarłego w jadło i napoje, umieszczane w glinianych naczyniach. Z ilości kopców można, wnioskować, że cmentarzysko służyło osadzie, liczącej kilkunastu mieszkańców.

Fot. Robert Buchta Kurhany w Kornatce, VII w. n.e.

Karniowicki Kurhan – oswajanie kurhanów przez Kościół

Karniowicki kurhan

Robert Buchta
2008-12-12, ostatnia aktualizacja 2008-12-12 13:17

Współczesny kurhan grobowy w Karniowicach – próba oswojenia przez Kościół tradycji kurhanowej pogańskiej
Fot. Robert Buchta

Ma 26 metrów średnicy i 15 metrów wysokości. Do jego budowy zużyto niemal 600 ton stali. Żelbetowe ściany ukryto pod warstwą ziemi, która z czasem porosła trawą.

RAPORTY

Współczesny kurhan pogrzebowy, bo o nim mowa, powstał w Karniowicach koło Krzeszowic, w odpowiedzi na zdecydowane „NIE” lokalnej społeczności dla rozbudowy pobliskiego cmentarza. Ksiądz kanonik Stanisław Fijałek (obecnie już na emeryturze) rozważał możliwość kremacji, ale ze względów historycznych traktował ją jako ostateczność. Będąc w Stanach Zjednoczonych, miał okazję w Chicago zapoznać się z niecodziennym sposobem pochówku, wykorzystującym technikę mineralizacji ciał zmarłych. Wróciwszy do kraju, uznał, że wcielenie w życie tej egzotycznej koncepcji może być remedium na sytuację, w której się znalazł. Na podstawie pomysłu księdza sporządzono projekt obiektu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, których całe przedsięwzięcie wymagało. Jeszcze tylko należało przekonać do tego oryginalnego rozwiązania instytucje wydające stosowne zezwolenia. Z nimi było najtrudniej, chociaż ekolodzy od samego początku popierali ideę.

Pochówek proekologiczny

Proponowana przez księdza Fijałka forma pochówku była całkowicie proekologiczna, bowiem pozwalała uniknąć zatrucia ziemi oraz wód gruntowych przez toksyny pochodzące z rozkładu ciał, zwłaszcza że dotychczasowy cmentarz zlokalizowany był (i nadal jest) na terenie podmokłym.

Ostatecznie prace ruszyły w 1999 roku. Bardzo chętnie pomagali parafianie, będąc pod wrażeniem talentu organizacyjnego swego księdza proboszcza. Wspólnymi siłami w ciągu zaledwie czterech lat w Karniowicach wznieśli potężny kurhan grobowy, na szczycie którego ostatecznie zatknięto ośmiometrowy krzyż. Ten olbrzymi rurowy krzyż to przede wszystkim symbol, ale ma do spełnienia najzupełniej utylitarną funkcję. Stanowi bowiem integralną część systemu klimatyzacji wnętrza, którego temperatura niezmiennie oscyluje wokół 10 stopni.

We wnętrzu kurhanu przygotowano, oprócz 2500 krypt na trumny, dodatkowo 1000 miejsc na urny. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż wszystko, co możemy zobaczyć w Karniowicach, jest pomysłem księdza Fijałka. Tutaj nawet każdy kolor ma jakieś znaczenie. Jasnoniebieski symbolizuje dusze zmarłych, rozgwieżdżony nieboskłon namalowany na kopule – Niebo. Ołtarz ma kształt barki podtrzymywanej przez dwie złote ryby. Ciekawostką jest to, że wykonano go z drzewa dębowego, które w piaskach i żwirach Wisły przeleżało 10 tys. lat. Poniżej ołtarza stoi na wskroś nowoczesny katafalk. Systemy chłodzące urządzenia utrzymują taką temperaturę, że ciało może w nim spoczywać nawet tydzień.

Mimo licznych symboli chrześcijańskich ten współczesny kurhan spełnia wymogi ekumeniczne. Każda osoba, niezależnie od wyznania, może wyrazić wolę, że chce, aby jej doczesne szczątki tutaj spoczęły. Symbole chrześcijańskie w razie potrzeby, na czas pogrzebu, można po prostu zakryć.

Skomplikowana tanatopraksja

Kiedy przyjechałem do Karniowic po raz pierwszy w 2005 roku, kurhanem opiekowało się Stowarzyszenie Familia – Memento. Wówczas obiekt był otwarty i przewodniczka oprowadzała turystów, udzielając mnóstwa dodatkowych informacji. Wnikliwa analiza księgi pamiątkowej, jaką wtedy przeprowadziłem, ujawniła, że przybywali tu ludzie nie tylko z różnych stron Polski, ale i z różnych krajów. Raczej wiedzeni czystą ciekawością, gdyż nikt nie odważył się poddać całej procedurze tutaj obowiązującej od początku do końca.

Dziś może zaskakiwać widok solidnej kłódki wiszącej na bramie i informacja, że stowarzyszenie się rozwiązało. Na zwiedzanie kurhanu trzeba się wcześniej umówić. Kilka lampek oliwnych pali się przed kryptami zawierającymi urny z prochami zmarłych.

Wszystkich, z którymi rozmawiałem, przerażała obco brzmiąca technika zapobiegania rozkładowi, którą planowano tutaj zastosować, zwana tanatopraksją. Ciało człowieka, którego czas ziemskiej wędrówki dobiegł końca, zanim spocznie w krypcie musi być poddane procedurze osuszania i wypełniania układu krwionośnego oraz limfatycznego specjalnymi substancjami chemicznymi. To dzięki nim ma w ciągu kilku lat ulec mumifikacji.

Po tym skomplikowanym zabiegu ciało zmarłego można dopiero umieścić w metalowej trumnie, przenieść do krypty, a na jej drzwiach osadzić stosowne epitafium. Tam doczesne szczątki mają spoczywać w spokoju przez 5-7 lat. Gdy minie ów okres, określony wymogami prawa, szczątki zmarłego przeniesione zostaną do małej urny, która na powrót znajdzie się w krypcie. Tym samym zostanie udostępnione miejsce na kolejny pochówek. Z tego oto względu Stowarzyszenie Familia – Memento proponowało, aby rezerwować poszczególne krypty dla członków jednej rodziny.

Kurhan w ramach ZUS

Unikalna formuła ceremonii pogrzebowej nakazywałaby podejrzewać, iż będą one dosyć znaczne. Tymczasem twórca karniowickiego kurhanu założył, że koszty będą dla wszystkich jednakowe, niezależnie od szczebla na drabinie społecznej, jaki zmarły za życia zajmował. Jednakowe i – co najbardziej zaskakujące – nie przekroczą kwoty zwracanej w naszym kraju przez zakład ubezpieczeń społecznych.

Mimo takiej zachęty karniowicki kurhan w konfrontacji z głęboko zakorzenioną tradycją nadal plasuje się na dalszych pozycjach. Dobrą wróżbą na przyszłość jest jednak to, że z roku na rok półmrok wnętrza tej unikalnej w skali światowej budowli rozprasza coraz większa liczba oliwnych lampek.

Krótka historia kurhanu

Grobowce o charakterystycznym kształcie budowano od czasów neolitu do wczesnego średniowiecza w kilku falach. Te najwcześniejsze wprawdzie z zewnątrz wyglądały jak kurhan, ale wewnątrz posiadały skomplikowane konstrukcje, kryjące w sobie szczątki doczesne znakomitych zmarłych, przywódców plemiennych, których nie można było pochować na zwykłym cmentarzu. Był to czas, gdy w całej Europie wznoszono budowle megalityczne. Wymagały nieprawdopodobnego wysiłku. Badacze zagadek minionych wieków podejrzewają, że musiała stać za tym jakaś ideologia, być może nawet religia.

Drugi okres, kiedy budowano już klasyczne kurhany, przypadł na epokę wczesnego brązu. Niestety, wiele z tych konstrukcji zostało rozoranych na wskutek działalności rolniczej i obecnie w terenie są bardzo słabo widoczne.

Kolejna fala to wczesne średniowiecze. Gdy na naszych ziemiach pojawili się Słowianie, początkowo chowali zmarłych na cmentarzyskach. Ale od VII wieku zmieniono rytuał. Urny z prochami zmarłego zaczęto umieszczać na szczycie kurhanu. Stąd próżno szukać we wnętrzu takich konstrukcji czegokolwiek. Za to bywały przypadki, że na jednym kurhanie ustawiano nawet pięć urn. Dodawano również przedmioty codziennego użytku, także ozdoby. Takie niezwykłe kopce ziemne zaczęto nazywać kurhanami typu Kornatka – od nazwy miejscowości w gminie Dobczyce, w pobliżu której odkryto cały zespół takich obiektów. Do dziś w lasach otaczających Kornatkę, w przysiółku Burletka, zachowało się ich kilkanaście (dojazd: ok. 1 km na południe od drogi Kornatka – Łęki). Wysokość największego z nich nie przekracza 2 m. Oczywiście wielkim władcom wznoszono nadzwyczaj okazałe kurhany. Jako przykład archeolodzy zwykle przywołują w tym miejscu kopiec Krakusa (usypany ku czci legendarnego założyciela Krakowa) czy Wandy (jego córki).

Jeszcze o uderzeniu w Jerzmanowicach – z Gazety Wyborczej

Fot.Krzysztof Karolczyk / AG

Babia Skała – miejsce tajemniczego uderzenia w ziemię sprzed 15 lat; w tle inne…

Kula uderza w skałę

Piotr Worytkiewicz, MEK
2008-12-12, ostatnia aktualizacja 2008-12-12 13:13

Styczeń 1993 r. był wyjątkowo ciepły, termometry wskazywały kilkanaście stopni powyżej zera, w przydomowych ogródkach zakwitły stokrotki. Mieszkańcy Krakowa, a zwłaszcza Podkarpacia, odczuli to jak zwykle boleśnie, a prasa donosiła o wypadkach targnięcia się na własne życie.

RAPORTY

W miejscowości Jerzmanowice, oddalonej od Krakowa 17 km na północny zachód, znanej z dużych walorów turystycznych, m.in. wapiennych ostańców i produkcji wyrobów rzemieślniczych, zdarzył się 14 stycznia wieczorem niezwykły wypadek. Wiadomo tylko, że COŚ w kształcie ognistej kuli przyleciało z zachodu i uderzyło z szybkością ponaddźwiękowego samolotu w jeden z ostańców zwanych Babią Skałą.

Podmuch wiatru spowodował przesunięcie (lewitację) różnych przedmiotów, a co gorsza ścinającą lawinę kamieni, które poleciały na odległość 150 m od miejsca wybuchu. Uderzenie o skałę było tak silne, że w 30 domach spalone zostały instalacje elektryczne. Mieszkańcy byli mimowolnymi uczestnikami filmu grozy, tym razem nie był on jednak dziełem człowieka, mieli możność obserwowania latającej miski z wodą, przesuwania płotu z ziemią; „duży kamień przeleciał obok głowy syna, ściął choinkę i wybił dziurę w ścianie, a z sufitu spadł żyrandol” – wspominał jeden ze świadków.

Wójt, Józef Hrabia, wezwał naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UJ oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie utworzono komisję pod kierunkiem prof. A. Maneckiego z Zakładu Mineralogii i Geochemii. Miała ona ostatecznie wyjaśnić, co i dlaczego wydarzyło się w gminie Jerzmanowice.

Zdania naukowców były podzielone. Jedni byli zwolennikami meteorytu, inni uderzenia piorunu, argumentując swoje teorie prawami fizyki i warunkami atmosferycznymi; z jednej strony zaobserwowano tego dnia spadek meteorów, z drugiej zjawisko pioruna kulistego, wg prof. M. Horowskiej znane z literatury. Ponadto bez komentarza pozostawiono zjawisko tego samego kierunku lotu kamieni, co i uderzenia.

Potężny huk wybuchu i zniszczenia wywołały wśród mieszkańców naturalny lęk, wezwano nawet brygadę antyterrorystyczną, ale najbardziej wymowną postawę przyjęły przydomowe psy, które zaczęły szczekać dopiero następnego dnia koło południa.

Wydarzenie ściągnęło licznych przyjezdnych, którym jeszcze po dwóch latach pokazywano miejsce uderzenia oraz wyciętą z gazety warszawskiej notatkę.

Jak dojechać do Babiej Skały

Jadąc z Krakowa do Olkusza, docieramy do Jerzmanowic. 700 m za Green Hotelem skręcamy w lewo w asfaltową drogę. Jedziemy kilometr aż do budynku nr 171 (po lewej stronie drogi). Tuż za nim skręcamy w wąską polną drogę, wspinającą się w górę. Teren wokół Babiej Skały jest własnością prywatną.

Racibórz – Las Obora

[http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=45&t=2651&view=previous]

„…W lesie nazywanym Obora znajdują się 3 skupiska kurhanów. Nie jest łatwo je odnaleźć, pierwsza moja wycieczka skończyła się fiaskiem. Kolejna próba to było prawie systematyczne przeczesywanie lasu, byliśmy we trójkę Andrzej, keko i ja, po 4 godzinach głodni i „uszorgani” wyszliśmy z tego „miejskiego lasku”. Zabawnie wygladało jak w niedzielne popołudnie 3 facetów wylatuje z lasu na scieżkę pomiędzy spacerowiczów i zaraz włażą do lasu po drugiej stronie… w końcu znaleźliśmy. Raz zapytaliśmy o coś ludzi to miałem wrażenie, że się nas przestraszyli albo pomyśleli sobie o nas z szacunkiem inaczej…

Opiszę tu stanowisko 1 jest ono największe i nie mamy wątpliwości, że odnalezione miejsce to kurhany.

Stanowisko jest opatrzone tablicą i na szczęście bo inaczej to byłby problem z jego odnalezieniem. Kurhanów naliczyliśmy 13 i tyle miało być (patrz literatura). Kopce mają wysokość tak od 0,6 do 1 m a średnicę tak ze 7 m – to tak na oko bo każdy jest trochę inny.

Rysunek rozmieszczenia kopców jest z natury i różni się nieco od tego podanego w literaturze ale co tam tak narysowałem jak widziałem. Rysunek pokazujący przekrój kopca uprościłem bo też tak był narysowany w oryginale, że ciężko coś skapować.

Kopce rozłożone są po łuku pomiędzy drzewami a conajmniej w jednym przypadku to drzewa porastają kopiec. W uproszczeniu kurhany zbudowane są z 3 warstw. Od góry: humus współczesny, głębiej piaski i żwiry, głębiej warstwa popiołów z całopalenia i ostatecznie naturalna warstwa piaskowo żwirowa podłoża lub humus pierwotny. Warstwa całopalenia ma wymiary około 2 na 1,3 m (przykład) wokół tej warstwy znajdują się fragmenty naczyń (czasem wtórnie przepalonych), niedopalone węgle drzewne i kawałki kości ludzkich a czasem zwierzęcych. Stos całopalny znajdował się w innym miejscu i popioły przenoszono do kurhanu.

Kurhan nr 4 zawierał szczątki dziecka, szczątki osobnika młodocianego i szczątki osoby dorosłej a bezpośrednio w pobliżu szczątki kolejnej osoby dorosłej (pochówki mogły mieć miejsce w różnym czasie). Kurhan nr 6 zawierał dwoje dzieci i osobę dorosłą w tym jedno dziecko to prawdopodobnie noworodek.
Kurhan nr 7 według sprawozdania archeologów zawierał niedopalone szczątki osoby do 35 lat, oraz nadpalone kości zwierzęce.

W każdym kurhanie odnaleziono fragmenty od 1 do 4 naczyń glinianych. Na podstawie tych naczyń datowano kurhany na okres od 6 do 9 wieku. Ciekawa obserwacja to podobieństwo naczyń z Obory do naczyń z innych wykopalisk w Pietrowicach Wielkich, Lubomi, Opolu, Kornatce (małopolskie).

Literatura

„Sprawozdania Archeologiczne” tom 19, 21 i 24 (badania miały miejsce w latach 1961 – 1969)…”

Materiał pochodzi ze strony: eksploratorzy.com.pl

Ślipcze pod Hrubieszowem Kurhan Chrobrego

Mogiła Bolesława Chrobrego

SZLAK NADBUŻAŃSKI

ZNAKOWANY NA CZERWONO

Kózki – Hrubieszów – Dołhobyczów

Na terenie gminy i miasta Hrubieszów prowadzi przez:

Husynne (szlak bocianich gniazd; cmentarz wojenny) – Moroczyn (ruiny zespołu dworskiego z XIX w.; park podworski ze stawem, starym cmentarzem prawosławnym i mogiłą podchorążego Stanisława Bąka z 1939 r.) – Dziekanów (pomnik Stanisława Staszica; zarządcówka Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego; kuźnia TRH; grobowiec pierwszego prezesa TRH – Józefa Grotthusa i jego żony Tekli; kaplica grobowa rodziny Grotthusów) – Hrubieszów (dom rodzinny prof. Wiktora Zina; dawna kwatera majora Henryka Dobrzańskiego, późniejszego „Hubala”; pomnik Bolesława Prusa i stara plebania – miejsce urodzenia autora Lalki i Faraona; dworek Du Chateau – Muzeum im. ks. St. Staszica, informacja turystyczna, siedziba Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego; jedyna w Polsce, XIII-to kopułowa cerkiew prawosławna; Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej) – Gródek (wczesnośredniowieczne grodzisko; stanowisko susła perełkowanego; wąwóz lessowy; stanowisko żołny; płaty roślinności stepowej; miejsce częstych prac wykopaliskowych) – „Królewski Kąt” (miejsce przeprawy przez Bug Bolesława Chrobrego, podczas wyprawy na Kijów w 1018 roku) – Czumów (eklektyczny pałacyk z XIX w.) – Ślipcze (tajemnicze kurhany z „Mogiłą Chrobrego”; przełom Bugu) – Kosmów (park podworski; kopiec-pomnik z okresu zarazy morowej).

Racławice – Kopiec Kościuszki z pomnikiem Bartosza Głowackiego

O Racławicach słyszał już chyba każdy. Bogata historia, tradycje, doskonałe imprezy u podnóża Kopca Kościuszki i pomnika Bartosza Głowackiego. Racławice zasłynęły z organizacji Ogólnopolskich Wyborów Chłopa Roku i Gospodyni Roku. Tylko tu można spróbować swych sił w rzucie pomidorem do chłopa bądź w robieniu mioteł. Któż nie słyszał o racławickich kosynierach, o bitwie pod Racławicami, o związkach Kościuszki z tym miejscem? W Racławicach można zobaczyć m.in. kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIII wieku, mogiły kosynierów, kopiec Tadeusza Kościuszki, willę premiera Walerego Sławka. Warto, nawet w niedzielne popołudnie, wybrać się pod kopiec Kościuszki, zwiedzić Racławice. Leżą one w powiecie miechowskim, 40 km od Krakowa, w północnej części województwa małopolskiego.

Kręgi i Kurhany w WĘSIORACH

Tutaj tylko zaznaczam ten temat bowiem kręgi Węsiorów  i Oder to zupełnie inna sprawa i wielki ważny temat, ale należy o nim wspomnieć jeśli już o kurhanach mówimy.

W pobliżu wsi zachowało się cmentarzysko, obecnie modnie jest mówić że  Gotów, ale jest to po prostu cmentarzysko  z I-III wieku, bo nie mamy pewności że owi Gąci byli skańskimi Gotami, a na przykład wenetyjskimi Gatami -Dachami (Dakhami-Getami, których znamy z wedrówki na południe w I-III wieku n.e., a potem także np. jako Kącian – Ugliczów znad Dunaju, albo jako Gedczan znad Adriatyku) – teorie na ich temat zmieniają się razem z modami politycznymi.

. Zachowały się trzy kamienne kręgi i część czwartego oraz 20 kurhanów. Średnica największego kręgu wynosi 26 metrów i ułożona jest z kamieni o wysokości ok. 1,5 m. Pośrodku niektórych znajdują się kamienne stele. Groby ciałopalne lub szkieletowe znajdują się w różnych miejscach w obrębie kręgów. Kurhany mają koliste podstawy o średnicy od 4 do 16 metrów i niekiedy również stele kamienne na szczycie.

Bransoleta z Węsior – czy skańska?

Piramidy z epoki brązu

50 km na północny wschód od Krakowa znajdują się kilkumetrowej wysokości kopce, które kryją w sobie tajemnice sprzed 3,5 tysiąca lat. Powstały 25 wieków wcześniej niż mieszkańcy Krakowa usypali kopce Krakusowi i Wandzie. Wewnątrz spoczęli wodzowie ludu, który zamieszkiwał okolice Krakowa w epoce brązu. Warto tego lata wybrać się na jednodniową wycieczkę rowerową ich szlakiem.

Wśród pól i pagórków na niewielkim obszarze między Działoszycami na zachodzie, Wiślicą na wschodzie a Bejscami na południu znajduje się kilkanaście dobrze zachowanych kurhanów, które wyglądają jak małe piramidy. Znajdują się na szczytach wzniesień, z których roztacza się piękny widok na okolice. W czasach gdy istniało więcej kurhanów z każdego widać było następny.

Szczotkowice

Krzczonowice

Królewice

zainteresowanych szerszym rozwinięciem tego tematu odsyłam na stronę: http://www.polishgeographic.pl/wycieczki_w_weekend/piramidy_z_epoki_brazu-10.html

Tutaj tylko zdjęcia tych ważnych kurhanów, których pochodzenie od kultury trzcinieckiej jest oczywiste – była to naszym zdaniem kultura wenetyjska – skołoto-wędzka czyli inaczej sokoło-wenecka a więc Soło-wiańska (Scyto-wenetyjska)

Kromlechy w Polsce

z wikipedii


Fragment kamiennego kręgu w GrzybnicyKamienny krąg w Odrach

W Polsce spotyka się kręgi pochodzące z okresu rzymskiego, o nieco odmiennej konstrukcji. Przykłady takich kręgów znajdują się między innymi w Grzybnicy k. Koszalina oraz w Leśnie, Węsiorach i Odrach na pograniczu woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jednak niestaranność położenia kamieni może oznaczać, iż nie były używane jako instrumenty astronomiczne. Ułożenie głazów łączyło się raczej z symboliką niż funkcjonalnością.

Największe znajdują się w okolicach wsi Odry (gmina Czersk, powiat chojnicki). Zlokalizowane są nad rzeką Wdą i objęte ochroną w rezerwacie archeologiczno-przyrodniczym „Kręgi kamienne„. Dość powszechnym jest pogląd o skandynawskim pochodzeniu tych konstrukcji. Te znane z Pomorza powstały prawdopodobnie w ciągu I w. n.e. w wyniku ekspansji germańskiego plemienia Gotów [Nieprawda C. B.]. Goci przebywali na terenie Pomorza, ściślej na Pojezierzu Kaszubskim, do początku III wieku. Wtedy porzucili cmentarzyska z kręgami kamiennymi i ruszyli pod wodzą jednego z władców (królów?) Filimera [Wielimiera lub Wielimierza], syna Gadariga [syna Gątaryka lub Godoryka] w kierunku południowo-wschodnim do legendarnej krainy Oium (wg Jordanesa, gockiego dziejopisarza z VI w.)

Początkowo kręgi były miejscem spotkań poszczególnych rodów „użytkujących” cmentarzysko. Tam też mogły zapadać najważniejsze decyzje dotyczące całej grupy. Później (tj. od przełomu II i III w.) zaczęto w obrębie kręgów także chować zmarłych.

[Jak trudno się pozbyć tych niemieckich kłamstw cierpliwie budowanych przez hitlerowską propagandę Nazistów  C. B.]

Kręgi Kamienne w Odrach

Wewnątrz ogrodzenia pośród rzadkiego sosnowego lasu znajduje się 10 całych i fragmenty kręgów kamiennych, z których najmniejszy ma średnice 15 m, a największy 33 m. Na obwodnicy kręgów ustawione są kamienie wystające od 20 do 70 cm ponad powierzchnię ziemi. Liczba ich waha się od 16 do 29 sztuk w jednym kręgu. W środku kręgu ustawiony jest jeden, a rzadko dwa kamienie. Prócz kręgów na terenie rezerwatu znajduje się około 30 kurhanów, o średnicy od 8 do 12 m Jak powstały te regularne układy kamieni w oddalonym od ludzkich osiedli zakątku? Kto dźwigał i ustawiał te wielkie głazy i jakiemu celowi miało służyć to dzieło? „Kręgi Kamienne” dają dowód pierwotnej kultury zamierzchłych czasów i stanowią ciekawy przedmiot badań:

 • archeologicznych,
 • przyrodniczych (głównie lichenologicznych),
 • archeoastronomicznych.

Od dawna teren ten znajdował się w centrum uwagi wielu badaczy, naukowców i amatorów. Tajemniczymi kręgami i kurhanami zaczęto interesować się kilkadziesiąt lat temu. Pierwsze badania były prowadzone w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszymi badaczami byli Wilhem Stryjkowski i Abraham Lissauer. Zniszczyli oni wiele jam grobowych, poprzesuwali i przesunęli niektóre kamienie. Pomiarów topograficznych terenu dokonał w 1915 r. mierniczy z Poznania Paul Stephan. Jako mierniczy najbardziej interesował się rozmieszczeniem kamieni i kręgów. Według niego można wysunąć tezę, że kręgi kamienne były swego rodzaju zegarami prehistorycznymi.

Pierwszym Polakiem – archeologiem, który zainteresował się tym terenem był prof. Józef Kostrzewski (odkrywca Biskupina). Uznał on, że teren ten jest cmentarzyskiem z I i II w. n.e., a kręgi i kurhany – grobami. W czasie prac archeologicznych przebadał trzy kurhany i jeden krąg całkowicie. W kurhanach znalazł: złoty wisiorek, paciorki szklane, spinki, sprzączkę brązową, resztki tkanin, ułamki glinianych naczyń z okresu rzymskiego.

Brąchnówko

Brąchnówko (cmentarzysko) – jest cmentarzyskiem Gotów i Gepidów z I-III wieku. Na cmentarzysku były kręgi kamienne i inne konstrukcje kamienne. Wydobyte jednak z ziemi zabytki należą w lwiej części do ludności kultury pomorskiej. Bardzo trudno zlokalizować miejsce gdzie kiedyś było cmentarzysko. Mówią o tym dzisiaj sporządzone kiedyś przez archeologa plany.

Historia kontaktów ze Skandynawią

Kontakty ludności ze Skandynawii z ludnością zamieszkującą wówczas Pomorze (ludność kultury łużyckiej) sięgają czasów wczesnych bo ok. 1300 r. p.n.e. W zasadzie jedynym ograniczeniem kontaktów była zdolność pokonania morza. Ludność kultury łużyckiej opuściła swoje ufortyfikowane grody już w IV w. p.n.e. Goci i Gepidzi natomiast znaleźli się na Pomorzu przybywając z obszaru dzisiejszej południowej Szwecji w I w. n.e. Tworzyli z tubylczą ludnością (o czym najlepiej świadczy cmentarzysko w Brąchnówku z ludnością kultury pomorskiej) spoistą kulturę zwaną kulturą wielbarską. Gocki kronikarz, Jordanes, jednak nieco inaczej opisał lądowanie Gotów, nie starczyło mu wyobraźni i nie przewidział tak rozległego miejsca.

Brąchnówko miesjce gdzie kiedyś były kurhany

[Tu dla odmiany trochę prawdy – tworzyli kulturę mieszaną jeśli Słowianie (Wenetowie) pozwolili im się ze sobą zmieszać i Wenetowie (Słowianie ) stawali się ich królami jak Wielimir czy też Wielimierz. C. B.]

Poleski Park Narodowy

Jednym z najciekawszych obiektów historycznych PPN jest kopiec znajdujący się
na trasie szlaku turystycznego “Nałęcz”. Niezwykła była też historia poznania
tego obiektu. Od lat miejscowa ludność niewielkie wzniesienie w lesie
nazywała “szwedzką mogiłą”, nikt nie potrafił jednak wytłumaczyć pochodzenia
kopca jak i samej nazwy. Kiedy przy lisiej norze wykopanej w kopcu znaleziono
fragment ludzkiej kości, zawiadomiono służby archeologiczne. W trakcie
prowadzenia badań na podstawie wydobytych narzędzi i ozdób stwierdzono, że
obiekt jest kurhanem z epoki trzcinnickiej pochodzącym sprzed około 3500 lat.
Znacznie później, w XVII wieku miejsce to służyło jako unicki cmentarz
grzebalny. Skojarzenie okresu funkcjonowania cmentarza z czasem wojen
szwedzkich było przyczyną ostatniej nazwy zwyczajowej kurhanu.


Wąskie kładki w Parku Poleskim

Kurhan we wsi Sitaniec / gmina Zamość

Bardzo interesująca pod względem turystycznym jest północna część gminy Zamość.
Kilka kilometrów od Zamościa, niedaleko wsi Sitaniec stoi okrągły kopiec czy
raczej kurhan, zwany przez miejscową ludność Łysą Górą.


 

Sitaniec 10 01 2010

Kurhany w gminie Czarnocin

 

Najstarsza osobliwością Czarnocina jest tajemniczy “Kopiec”- kurhan. Miejscowa
legenda głosi iż “Kopiec”, kościół i nieistniejący już pałac zbudowały trzy
siostry. Faktem jest że wszystkie te budowle powstały
różnym czasie.

DWÓR I KOPIEC

Przekazywana w Czarnocinie legenda mówi o trzech siostrach: jedna miała wybudować pałac, druga wyniosły kopiec, a trzecia kościół. Pałacu we wsi już nie ma. Drewniany dwór, który Moszkowscy w 1937 sprzedali Slaskim, został rozebrany ponad 25 lat temu. Zachowało się tylko część drzew z dworskiego parku, w cieniu których stoi obecnie budynek urzędu gminy.

Kopiec znajduje się po drugiej stronie drogi. Ma kształt ściętego stożka i kilkanaście metrów wysokości. Na szczycie, na który prowadzą prowizoryczne schodki, stoi barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z 1761. Wokół niej i na zboczach rośnie bujna trawa oraz akacje. To prawdopodobnie kurhan prasłowiański. Przez mieszkańców był jednak nazywany Górką Luterską, a w opracowaniach historycznych można przeczytać o „domniemanym grobowcu ariańskim”.


Czarnocin – Kopiec

Nareszcie jest a już myślałem, że nie znajdę. Rzeczywiście zdjęcie które tu było poprzednio to nie Czarnocin koło Kazimierzy Wielkiej ale teraz jest jak trzeba.

Kurhan w Czarnem / Mazury

Pawłów / LUBELSKIE

„Uczniowie naszych szkół postanowili „adoptować” kurhan wczesnośredniowieczny o
lokalnej nazwie „Szwedzka Mogiła” z założonym na nim cmentarzem z okresu I
wojny światowej kryjącym szczątki żołnierzy austriackich, niemieckich i
rosyjskich (1915 r.)”

 

Kurhany / Grodzisko Runowo / POWIAT SŁUPSKI

U stóp grodu położone są kurhany z pochówkami osobistości wspólnoty plemiennej.
Szczególną precyzją wykonania charakteryzuje się grupa trzech kurhanów o
regularnym, okrągłym kształcie z kamiennymi płaszczami i dookolnymi rowkami.

 

Gmina Skalbmierz / Obszar Niecki Nidziańskiej

 

Przeszłość Skalbmierza jest bogata i pełna historycznych ciekawostek. Badania
archeologiczne potwierdzają obecność najstarszych osad człowieka w najbliższych
okolicach i datują je nawet na ok. 4000 lat przed Chrystusem.

 

Kurhany w Bierówce / Gmina Jasło


 

Kurhany / Zaborski Park Krajobrazowy

Kurhany w gminie Zamość / Rezerwat w Hubale

Kurhany w Czekanowie / Województwo mazowieckie


Cmentarzysko jest położone 1,5 km na południowy wschód od współczesnych zabudowań wiejskich (Ryc. 1; lokalizacja zespołu osadniczego w Czekanowie ma mapie topograficznej) odkrył i częściowo przebadał Kazimierz Stołyhwo w 1914 roku. Składa się ono z 8 kurhanów ułożonych szeregowo.

W 1997 roku pracami wykopaliskowymi objęto dwa kurhany – nr: 6-7. Nasypy tych kopców zachowały się do wysokości 0,3-0,4 cm mierząc od współczesnej powierzchni ziemi. Pierwotnie kurhan nr 6 miał kolistą podstawę o średnicy 11 m, a kopiec nr 7 czworokątną o wymiarach 6,5 x 7,5 m. Wysokość nasypów obu kopców była zbliżona i nie przekraczała 1,8 m. Usypane one były z czystego piasku, a pod ich nasypami znajdowała się warstwa ciałopalenia zalegajaca na wtórnym złożu. Do podstawy kopców przylegały rowy przykurhanowe.

Kurhany w Średniej / Kańczuga

 

Cmentarzysko w Borkowie gm. Malechowo


Cmentarzysko stanowi atrakcję gminy Malechowo, z powodzeniem zagospodarowaną przez stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” z Borkowa. Drogowskazy do „megalitu” widoczne są w 4 miejscach na trasie Szczenin – Gdynia, dojazd jest dobrze oznakowany. Stowarzyszenie eksploatuje tematykę archeologiczną tworząc modele i nawiąznia do dawnych obiektów (grobowców, kurhanów, pieców, szałasów…) i organizując festyny archeologiczne. Ciekawostką jest mapa świata ułożona z kamieni, do oglądania której wybudowano specjalną platformę. Inicjatywa mieszkańców małej miejscowości położonej w głębi po-PGR-owskich obszarów, zasługuje na uznanie i poparcie. Można jedynie mieć zastrzeżenia do jakości prezentowanej informacji: wyeksponowane są jedynie 2 spośród 4 grobowców megalitycznych i żaden spośród co najmniej 4 kurhanów, treść wystawionych tablic jest nieścisła i myląca. Informacje podane poniżej uzyskałem od Krzysztofa Gorczycy, pracownika Muzeum Okręgowego w Koninie, autora pracy „Obrządek pogrzebowy ludności kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu”. Stan bieżący podaję na podstawie własnej obserwacji.

W wyniku rozpoznanego archeologicznie terenu, w obrębie wsi Borkowo zlokalizowano 32 stanowiska, z czego połowa przypada na znaleziska z neolitu i tyleż samo na osadnictwo wczesnośredniowieczne (X – XI wiek) i średniowieczne (XIV – XV wiek), to ostatnie zarejestrowano zwłaszcza w obrębie starej zabudowy wsi. W kilku miejscach rozpoznano ludność łużycko-pomorską.

Zanim więc osiedlili się tutaj Słowianie, którzy być może zaznaczyli swój ślad w nazwie wsi Borkowo, lasku sosnowego Borek, wzgórza Pottack, strumienia Bigalla. Teren ten najpierw zamieszkiwała ludność, która pozostawiła po sobie, ocalałe na szczęście do dzisiaj, okazałe „pomniki” kamienne.

Na miejscu cmentarzyska rozpoznać można nieregularny prostokąt z rzędami kamieni, na których stropie znajdują się 4 potężne głazy, każdy z nich o długości 2 m i szerokości 1 m. Głazy, są świadkiem epoki kamienia. Jest to wielki »grób olbrzymów«, grób megalityczny. Cmentarzysko znajduje się w lesie mieszanym położonym około 0,5 km na wschód od wsi Borkowo. Jest to cmentarzysko megalityczne z całą pewnością z młodszej epoki kamienia. Rozciąga się ono wzdłuż wysokiej, stromej krawędzi wysoczyzny, pomiędzy drogą leśną a podmokłą doliną bezimiennej rzeczki.

Budownictwo megalityczne

Wielkie kamienie w budownictwie sepulkralnym występowały i występują w różnych kulturach świata- nie wszędzie chodzi o megalityzm. Archeolog, Ignacy Skrzypek mówi, że: „Przez megalityzm należy rozumieć międzyplemienny i międzykulturowy styl architektoniczny, będący wyrazem kultu przodków, przejawiający się w określonych monumentalnych, prostych i surowych budowlach, głównie grobowych, ale także świątynnych i ceremonialnych, na które składają się charakterystyczne struktury kamienne i kamienno – ziemne, najczęściej kurhany z grobami komorowymi różnych typów. Te formy to groby korytarzowe i tolosy, grobowce galeriowe, menhiry, dolmeny (Borkowo) i formy doń zbliżone. Ich zasięg na świecie jest olbrzymi. W Europie rozpowszechniły się w okresie neolitu (V – III tysiąclecie p.n.e.), natomiast na Niż Polski idee megalityczne dotarły w III tysiącleciu p.n.e., manifestując się głównie w postaci potężnych, najczęściej trapezowatych, kurhanów kamienno- ziemnych z obstawami z wielkich głazów narzutowych. Są to tzw. grobowce bezkomorowe. Długość ich na Pomorzu waha się od 15 do 70 m, na Kujawach do przeszło 100 m, szerokość u podstawy wynosi 8 – 10 m. w części zaś „ogona” 1 m, a wysokość pierwotna wynosiła od 1 do 4 m. Otaczająca je obstawa zbudowana była z głazów, których ciężar w partii szczytowej sięgał 7-10 ton, zmniejszały się one w miarę zwężania grobowca. Szpary w ścianach obstawy szczelnie wypełniano mniejszymi kamieniami (metodą tzw. suchego muru). Tylko w ścianie szczytowej pozostawiano przerwę -jedyne symboliczne wejście do wnętrza. Wewnątrz obstawy budowano liczne konstrukcje kamienne, m.in. poprzeczne ścianki dzielące obiekt na kilka części. Dno tworzyła warstwa drobnych otoczaków.”

Kurhany w Ponarach

 

Kurhany / Sandomierskie / Kleczanów

 

W miejscowym lesie znajduje się
cmentarzysko kurhanowe dawnej osady
z VI – X w. Jadąc od strony Sandomierza, na
początku lasu, po lewej stronie widzimy
niewielkie wypukłości terenu (widoczne
zwłaszcza poza okresem wegetacyjnym), są
to kurhany w liczbie 37. Obecnie przy drodze
na terenie lasu znajduje się drewniana tablica
informująca o cmentarzysku

 

Kleczanów

Jedna z najstarszych miejscowości w regionie. Od VI w. istnieje tu osada która na
przełomie IX/X w. była większa od Sandomierza.

Kościół drewniany św. Stanisława z XVIII w.- / jadąc od Sandomierza w kierunku
Opatowa od głównej drogi w lewo /
według Jana Długosza parafia w Kleczanowie
istnieje od 990 r.
Pierwotny drewniany kościół wzmiankowany był w 1470 r.,
rozebrany ok. 1690. Obecny drewniany z przełomu XVII/XVIII w. gruntownie
restaurowany w 1775 i 1993 r. Wyposażenie barokowe z XVII i XVIII w.

W miejscowym lesie znajduje się
cmentarzysko kurhanowe
dawnej osady
z VI – X w. Jadąc od strony Sandomierza, na
początku lasu, po lewej stronie widzimy
niewielkie  wypukłości terenu (widoczne
zwłaszcza poza okresem wegetacyjnym), są
to kurhany w liczbie 37. Obecnie przy drodze
na terenie lasu znajduje się drewniana tablica
informująca o cmentarzysku

 


Międzygórze na Sandomierszczyźnie / świętokrzyskie

 

Cmentarzysko składa się z co najmniej 12 kurhanów, czyli kopców ziemnych o
wysokości od ok. półtora do dwóch metrów i średnicy od 10 do 20 metrów.
Wszystkie kopce są doskonale zachowane. Ich stan, wielkość i usytuowanie
wskazują, że cmentarzysko powstało między VIII a X wiekiem, a kurhany kryją
najprawdopodobniej pochówki ciałopalne.

Średniowieczne kurhany na Sandomierszczyźnie


Cmentarzysko kurhanowe, pochodzące najprawdopodobniej z wczesnego średniowiecza, odkryli archeolodzy w lesie w Międzygórzu na Sandomierszczyźnie (woj. świętokrzyskie) – poinformował PAP Marek Florek z sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Cmentarzysko składa się z co najmniej 12 kurhanów, czyli kopców ziemnych o wysokości od ok. półtora do dwóch metrów i średnicy od 10 do 20 metrów. Wszystkie kopce są doskonale zachowane. Ich stan, wielkość i usytuowanie wskazują, że cmentarzysko powstało między VIII a X wiekiem, a kurhany kryją najprawdopodobniej pochówki ciałopalne.

Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o czas powstania kurhanów i formę stosowanego na cmentarzysku obrządku pogrzebowego będą mogły dostarczyć dopiero badania wykopaliskowe.

Według Florka, odkrycie tego cmentarzyska na terenie uważanym za bardzo dobrze rozpoznany przez archeologów jest być może największą sensacją archeologiczną 2004 roku na Sandomierszczyźnie. Ostatniego tego typu odkrycia dokonano przed 14 laty w pobliskim Kleczanowie – poinformowała 23 września Polska Agencja Prasowa.

Kurhan to stożkowy nasyp ziemny, często o konstrukcji drewnianej, kamiennej lub drewniano-kamiennej pokrytej ziemią, kryjący jeden lub więcej grobów ciałopalnych lub szkieletowych. Wznoszono je od neolitu do wczesnego średniowiecza, najliczniej w Europie Wschodniej, Skandynawii, Europie Środkowej i na Bałkanach.

Foto: Dobrosław Wierzbowski

Kurhany Jaćwięskie w Szwajcarii koło Suwałk, czyli istyjskie5 km na północny wschód od Suwałk na ponad 4 ha powierzchni znajduje się rezerwat archeologiczny. Utworzony w 1959 roku, niedaleko Szwajcarii, skrywa jaćwieskie groby z III-V w.n.e.

W miejscu, zwanym Starym Lasem, w otoczeniu drzew „wyrastają” okrągłe usypiska z omszałych kamieni. Wśród przebadanych grobów znaleziono pochówki typu „książęcego”. Kurhany (6-21 metrów) zawierały miecze, pasy ze złocieniami, oszczepy inkrustowane srebrem oraz urny z prochami przodków.

W okolicy znajduje się jeszcze kilka podobnych cmentarzysk jaćwieskich. Największy (z V-VI w.n.) we wsi Bilwinowo, mniejsze w Osinkach, Prudziszkach i Żywej Wodzie.
(źródło: „Po ziemi suwalskiej – przewodnik turystyczny” S.Maciejewski)

Znaleziska z kurhanów jaćwięzkich (istyjsko-jątyjskich)

Bory Dolnośląskie / Leśnictwo Białogórze

 

Osobliwością Nadleśnictwa jest Rezerwat Archeologiczny – wczesnośredniowieczne
cmentarzysko kurhanowe z IX-X wieku. „KURHANY” znajdują się na terenie
leśnictwa Białogórze przy trasie biegnącej do przejścia granicznego w Zgorzelcu.


Muzeum w Poznaniu rekonstrukcja słowiańskich kurhanów


To kurhany słowiańskie, ciałopalne

Inna rekonstrukcja z obszaru za OdrąPuszcza Bukowa / Cmentarzysko kurhanowe

 

Na terenie samej Puszczy i w okolicach jest sporo miejsc, gdzie występują ślady
dawnych cywilizacji, zabudowań, pomniki i tym podobne miejsca świadczące o tym,
że Puszcza to nie tylko sam las. Najstarszym takim śladem na terenie Puszczy są
kurhany w rezerwacie Trawiasta Buczyna, których powstanie datuje się na epokę
brązu 1200-1000 lat przed naszą erą. Cmentarzysko obejmowało kilkaset mogił
kamiennych. Każda mogiła zawierała jedną lub kilka skrzyń kamiennych nakrytych
płaszczem kamiennym i otoczonych kamiennym kręgiem. Kurhany te dzisiaj są ledwo
widoczne na skutek wykorzystania kamieni od IX wieku przez okoliczną ludność.
Rozpoznać można zaledwie pięć kurhanów. Największy ma około 10 m średnicy i
około 2 m wysokości, pozostałe od 2 do 4 m średnicy i prawie 1 m wysokości.
Całość obiektu jest położona dzisiaj na terenie rezerwatu ścisłego, gdzie nie
wolno chodzić. Obok kurhanów znajduje się spory głaz narzutowy, który być może
stanowił kiedyś ich część. Sporo obiektów z tego cmentarzyska można znaleźć
dziś w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

Pomorze

Wejherowo

Kurhan na Wzgórzu Wisielców na Wolinie

I jeszcze Wolin [foto: Dobrosław Wierzbowski]


Kartuzy / Kurhany w leśnictwie Uniradze

 

Cmentarzysko kurhanowe położone jest w kompleksie leśnym rozciągającym się
wzdłuż jeziora Raduńskiego w pobliżu wsi Zgorzałe. Liczy około 1500 konstrukcji
grobowych, co czyni je jednym z największych wczesnośredniowiecznych
cmentarzysk kurhanowych na Pomorzu.

Cmentarzysko kurhanowe położone jest w kompleksie leśnym w leśnictwach Uniradze i Przewóz (obręb leśny Wieżyca), w malowniczej rynnie Jeziora Raduńskiego w pobliżu wsi Zgorzałe.
Lokalizacja jednego z największych cmentarzysk kurhanowych w Polsce w sąsiedztwie szczytu Wieżycy wskazuje na wyjątkowość tego najwyższego wzniesienia na Pomorzu Gdańskim.

Cmentarzysko położone jest w bardzo szczególnym miejscu, gdzie krzyżowały się wpływy kulturowe ze Skandynawii i Środkowej Europy. Jego wielkość wskazuje na to, że byli na nim chowani mieszkańcu większego

Kurhany są kamiennymi mogiłami o średnicy 1-1,5 m i obecnej wysokości do 0,5 m wykorzystywanymi do chowania zwłok od ok. 1000 r. p.n.e., aż po wprowadzenie chrześcijaństwa. W jednym kurhanie znajduje się kilka, a czasami nawet kilkanaście pochówków.

Badania cmentarzyska odbywały się już przed wojną. W czasie tych badań, prowadzonych przez J. Delektę stwierdzono, że kurhany pochodzą z czasów wczesnego średniowiecza, a odkryte groby są bogato wyposażone i co więcej szczątki ludzkie zachowały się w doskonałym stanie.

W 2001  roku   grupa  archeologów  prowadzona przez  prof. M. Ziółkowskiego z Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła inwentaryzację kurhanów na cmentarzysku. Wyniki ich badań wskazały, że nekropolia liczy więcej kurhanów niż dotychczas przypuszczano, bo ponad 3 000.
W czasie prac prowadzonych przez prof. M. Ziółkowskiego natknięto się na większe kurhany liczące 3 m wysokości i 20 m średnicy, szacowane na początek epoki brązu lub końca neolitu (II tysiąclecia p.n.e.). Grobowce te nie zostały jeszcze zbadane, ale przewiduje się nowe prace wykopaliskowe w najbliższych latach. 
Na cmentarzysku występują 4 rodzaje kurhanów związane z różnymi „momentami” czasowymi. Stosunkowo najwięcej jest tych z wczesnego średniowiecza, w których można się spodziewać dobrze zachowanych szkieletów ludzkich. Szczegółowe badania szkieletów, a następnie porównanie wyników badań z wynikami z innych części kraju mogły by dostarczyć informacji na temat różnic populacji i kierunków migracji człowieka.

Prace badawcze archeologów nad odkryciem wszystkich tajemnic historycznych cmentarzysk kurhanowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy są regularnie prowadzone od kilku lat.

Z racji dobrego zachowania cmentarzyska kurhanowego stanowi ono atrakcję turystyczna dla turystów odwiedzającego urokliwe zakątki Pojezierza Kaszubskiego.

Tekst: Beata Beczek


 

Cmentarzysko kurhanowe Lewino

Cmentarzysko kurhanowe Lewino gmina Linia

27.07.2007, Nadleśnictwo Strzebielino

Przez wiele lat skupisko kilkunastu schowanych w lesie pagórków uważane było za pozostałości po piecach i urządzeniach przemysłowych z okresu nowożytnego

Przypadkowe spotkanie ze znanym archeologiem prof. Mariuszem Ziółkowskim z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowało zainteresowaniem się profesora tymi obiektami.
mamy sensację, badania prowadzone od 2004 roku przez ekipę z Zakładu Antropologii Historycznej UW i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku ujawniły, że jest  to średniowieczne kurhanowe cmentarzysko (nieeksplorowane) – wielka  rzadkość na tym terenie !!!.
Pomorze w X-XII wieku, przechodziło wiele zmian, w okresie 960-1060 Pomorzanie wchodzili w skład powstającego państwa Polskiego i jako jego część przyjęli chrześcijaństwo.
Oczywiście jak w całej ówczesnej Polsce, poza głównymi ośrodkami grodowymi, nadal praktykowano wcześniejsze wierzenia i obrządki. Po roku 1060 Pomorze odrywa się od Polski w pełni wraca do obrządków pogańskich i utrzymuje niezależność  do czasów Bolesława Krzywoustego który na powrót podbija Pomorze Gdańskie w 1116 roku.W tym przedziale czasowym pełnym zawirowań historycznych i zmian kulturowych funkcjonowało pogańskie cmentarzysko Lewino.
Stanowisko archeologiczne Lewino, tworzy zespół 16 kurhanów skupionych na niewielkiej przestrzeni (ok. 0.5 hektara).
Taki „zamknięty” kompleks grobowców jest znany i przypisywany plemionom zamieszkujących te tereny w przedchrześcijańskim wczesnym średniowieczu, podobne cmentarzysko (przebadane w okresie międzywojennym) znajdowało się w pobliżu jezior Raduńskich – leśnictwo Uniradze .

Charakterystyczne są dla nich prostokątna podstawa i tworzące lico kurhanu, zewnętrzne obstawy kamienne, zbudowane z dużych głazów narzutowych.
Część znajdujących się tu kurhany już na pierwszy rzut oka wygląda podobnie ale jest również kilka zupełnie odmiennych.

Mamy grobowce wysokie na 0.5 do 1 m., o podstawie prostokątnej lub kwadratowej o długości boku od 5 m do 25 m. Są tu także konstrukcje o owalnej podstawie z których największa ma wysokśc prawie 3 m.
Grobowce o podstawie prostokątne lub kwadratowej zostały zbudowane z uwzględnieniem kierunków świata, mają boki leżące na liniach N-S i E-W.

Dotychczasowe badania archeologiczne skupiły się na jednym z największych kurhanów o prostokątnej podstawie o długości boku 12 metrów i wysokości 1 metrach, który z zewnątrz posiadał obstawę kamienną wykonaną z dużych głazów narzutowych. Sądząc po zewnętrznych elementach, spodziewano się sytuacji podobnej do wielokomorowych grobowców wczesnośredniowiecznych badanych na Pomorzu (Uniradze) w okresie międzywojennym.

Pomimo zewnętrznego podobieństwa i występowania XI –wiecznej ceramiki, mamy tu do czynienia z sytuacją odmienną. Ta wielka konstrukcja, której wybudowanie wymagało zaangażowania dużych środków, była przeznaczona tylko dla jednego człowieka. W samym środku konstrukcji znajdowała się prostokątna komora grobowa wypełniona kamieniami, była ona wkopana 1 metr w podłoże pod kurhanem. Niestety z uwagi na kwaśny skład gleby, szczątki kostne się nie zachowały, wewnątrz komory zachowały się tylko fragmenty przedmiotów żelaznych; w tym dwie ostrogi.
Kim był pochowany tam człowiek? Zarówno zachowane fragmenty wyposażenia (ostrogi) jak i sam imponujący grobowiec przeznaczony tylko dla niego, świadczą że mamy do czynienia z ważną osobistością lokalnych XI –wiecznych społeczności.
Fotografie M. Kaliszewski
Opracowanie J. Szulc

Kurhan / Gmina Krasnik / LUBELSKIE


 

Przeprowadzana tutaj w latach 80-tych prace archeologiczne wskazały, że obiekt
znajduje się na terenie osady wczesnośredniowiecznej z IX-X w.n.e. Na podstawie
znalezisk zinterpretowano, że tajemniczy kopiec to dawny kurhan czyli mogiła
zawierająca spalone szczątki ludzkie, pochodzące z czasów pogańskich. W całości
obiekt nie został przebadany.

Zwyczaj ciałopalenia i sypania kurhanów znany był na naszych ziemiach już od
młodszego okresu kamienia – neolitu (ok. 4 tyś. lat temu), w epoce brązu (ok.
1700-1500 lat p.n.e.) po okres wczesnego średniowiecza. Zwyczaj ten powoli
zanika z chwilą wprowadzenia chrześcijaństwa w X w.

Pod Bełchatowem również

”Świątynia na Ludzkich szczątkach”

[(”Odkrywca” nr1(25) 01.2001]

Pierwszą pogańską świątynię na terenach polskich pochodzącą prawdopodobnie z połowy XI wieku, czyli już z czasów chrześcijańskich, odkopali archeolodzy w okolicach Bełchatowa. Budowla o średnicy ok. 10 metrów powstała na niewielkim pagórku. Zbudowano ją z drewnianych pali wbitych w rów wypełniony ludzkimi szczątkami. Ten fakt świadczy najdobitniej o pogańskim charakterze świątyni.

W pobliżu znajduje się około 40 stanowisk ciałopalnych ze szczątkami szkieletów. Byli to prawdopodobnie jeńcy lub drużyna wojów ~ uważa archeolog B. M. który wspólnie z ekipą dokonał odkrycia.

Świątynia została zbudowana w centralnej części cmentarzyska. Jej wiek oceniono na podstawie zachowanych słupów konstrukcyjnych, a także naczyń oraz nożyka i koralika znajdujących się w kilku grobach. Na precyzyjne badania, dokładnie określające wiek znaleziska trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecnie prowadzone są ekspertyzy z użyciem izotopu węgla C14…”

Pogańska świątynia to ewenement na skalę krajową, podobna znajduje się najbliżej pod Nowogrodem w Rosji.

Jeżeli dobrze się orientuje to ten kurhan został odnaleziony ok. 25 km na zachód od Bełchatowa, na południe od Chabielic na terenie budowanej odkrywki „Szczerców”. Jeżeli faktycznie to to miejsce to już niedługo zostanie skopane przez koparkę.

Czy ktoś ma informacje na temat tego znaleziska.

W Mikorzycach niedaleko Bełchatowa z dala od ludzkiego wzroku na wyspie-kopcu otoczonej fosą zachowały się relikty dworu obronnego. Dziś już niemal zapomniany, ukryty wśród bujnej roślinności, przez którą szczególnie latem ciężko jest się przedostać, dobrze strzeże swoje tajemnice.

Po raz pierwszy dwór został opisany w II połowie XVII wieku przez Ulryka Werduma, a w latach 1986-1987 stał się przedmiotem badań terenowych. Dzięki pracom prowadzonym na terenie założenia wiadomo, że został zbudowany około roku 1600 przez rodzinę Mikorskich. Dwór składał się z dużego domu o wymiarach 12,8 x 20 m, a do wschodu przystawał do niego drugi budynek (6,5 x 16 m ). Położony był (a właściwie jest nadal) na dużym, czworobocznym kopcu otoczonym fosą. Wchodząc na teren budowli miałem wrażenie że jest to ruina niebywale małego zameczku. Odnosi się wrażenie, że składał się jeszcze z murów obwodowych, a po środku znajdował się dziedziniec. Tą tezę wysunął też znany badacz Leszek Kajzer w 1984 roku. Jednak Werdum wspomina o obecności dwóch szczytów. Tak więc były to dwa połączone domy o niezależnych dachach. Jest to jedyny na terenie Polski Centralnej dwór zbudowany na takim planie. Sama budowla została wzniesiona i przebudowywana od wieku XVI do XVIII, tak samo jak park. Fosa natomiast pochodzi z XVI-XVII wieku.

Do dziś najlepiej zachowały się pozostałości wschodniego domu do wysokości parteru i fundamenty drugiego budynku. Istnieją też nadal piwnice sklepione kolebkowo, dlatego chodząc po ruinie trzeba uważać, żeby się przypadkowo nie znaleźć pod ziemią. Przetrwały drobne już fragmenty fryzów z dachówek i otwory na belki. Cały teren szczególnie w porze letniej wygląda dość atrakcyjnie i malowniczo, choć trudno się przedostać przez gąszcz zieleni.

Położenie i dojazd:

Do Mikorzyc nie jest łatwo dojechać, wieś ciężko jest znaleźć na mapie, jak i na miejscu nie wiadomo gdzie ona jest :). Z Bełchatowa trzeba kierować się na Zelów, a po chwili odbić w prawo na Rożniatowice. Mikorzyce znajdują się około 2 km od wspomnianego wcześniej rozwidlenia za Bełchatowem. Po prawej stronie drogi, kilkaset metrów od niej ukazuje się typowy, piętrowy dom w stylu późnego PRL-u do którego prowadzi wąska droga z betonowych płyt. Obok budynku widoczne jest zagęszczenie drzew będące parkiem, pośród których znajduję się kopiec z ruiną dworu. Dostać się trzeba prawie na podwórko gospodarstwa, a potem wejść w park. Resztki murów zabytku są zaraz widoczne. Przez fosę przerzucony jest stylowy, aczkolwiek niezbyt stabilny mostek. (2005/2006)


 
 
 

Kula uderza w skałę

Piotr Worytkiewicz, MEK
2008-12-12, ostatnia aktualizacja 2008-12-12 13:13

Styczeń 1993 r. był wyjątkowo ciepły, termometry wskazywały kilkanaście stopni powyżej zera, w przydomowych ogródkach zakwitły stokrotki. Mieszkańcy Krakowa, a zwłaszcza Podkarpacia, odczuli to jak zwykle boleśnie, a prasa donosiła o wypadkach targnięcia się na własne życie.

Babia Skała - miejsce tajemniczego uderzenia w ziemię sprzed 15 lat; w tle inne jerzmanowickie ostańce

Fot.Krzysztof Karolczyk / AG

Babia Skała – miejsce tajemniczego uderzenia w ziemię sprzed 15 lat; w tle inne…

// =ddo.getTime())
document.write(”);
}
// ]]>

//

<!–0–> W miejscowości Jerzmanowice, oddalonej od Krakowa 17 km na północny zachód, znanej z dużych walorów turystycznych, m.in. wapiennych ostańców i produkcji wyrobów rzemieślniczych, zdarzył się 14 stycznia wieczorem niezwykły wypadek. Wiadomo tylko, że COŚ w kształcie ognistej kuli przyleciało z zachodu i uderzyło z szybkością ponaddźwiękowego samolotu w jeden z ostańców zwanych Babią Skałą.

Podmuch wiatru spowodował przesunięcie (lewitację) różnych przedmiotów, a co gorsza ścinającą lawinę kamieni, które poleciały na odległość 150 m od miejsca wybuchu. Uderzenie o skałę było tak silne, że w 30 domach spalone zostały instalacje elektryczne. Mieszkańcy byli mimowolnymi uczestnikami filmu grozy, tym razem nie był on jednak dziełem człowieka, mieli możność obserwowania latającej miski z wodą, przesuwania płotu z ziemią; „duży kamień przeleciał obok głowy syna, ściął choinkę i wybił dziurę w ścianie, a z sufitu spadł żyrandol” – wspominał jeden ze świadków.

//

Wójt, Józef Hrabia, wezwał naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UJ oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie utworzono komisję pod kierunkiem prof. A. Maneckiego z Zakładu Mineralogii i Geochemii. Miała ona ostatecznie wyjaśnić, co i dlaczego wydarzyło się w gminie Jerzmanowice.

Zdania naukowców były podzielone. Jedni byli zwolennikami meteorytu, inni uderzenia piorunu, argumentując swoje teorie prawami fizyki i warunkami atmosferycznymi; z jednej strony zaobserwowano tego dnia spadek meteorów, z drugiej zjawisko pioruna kulistego, wg prof. M. Horowskiej znane z literatury. Ponadto bez komentarza pozostawiono zjawisko tego samego kierunku lotu kamieni, co i uderzenia.

Potężny huk wybuchu i zniszczenia wywołały wśród mieszkańców naturalny lęk, wezwano nawet brygadę antyterrorystyczną, ale najbardziej wymowną postawę przyjęły przydomowe psy, które zaczęły szczekać dopiero następnego dnia koło południa.

Wydarzenie ściągnęło licznych przyjezdnych, którym jeszcze po dwóch latach pokazywano miejsce uderzenia oraz wyciętą z gazety warszawskiej notatkę.

Jak dojechać do Babiej Skały

Jadąc z Krakowa do Olkusza, docieramy do Jerzmanowic. 700 m za Green Hotelem skręcamy w lewo w asfaltową drogę. Jedziemy kilometr aż do budynku nr 171 (po lewej stronie drogi). Tuż za nim skręcamy w wąską polną drogę, wspinającą się w górę. Teren wokół Babiej Skały jest własnością prywatną.

Najważniejszy Komunikat kodystyczny WSZECHCZASÓW – o najwyższym priorytecie informacyjnym – z 1981 roku

Posted in Kodyzm, Poezja eksperymentalna, Słowianie by bialczynski on 2 Styczeń 2010

Copyright © by Czesław Białczyński

Komunikat  200619810620 – pod

Tutaj – poniżej – wersja bez grafiki, czysto pisarska, dla której wyznacznikiem i ramą jest w naturze przestrzeń papieru. Napis umieszczony jest zawsze idealnie na srodku kartki, rozpoczyna się i kończy w jednakowej idealnej odległości od każdej z krawędzi kartki – najlepiej jezeli karta nie jest prostokątna ale kwadratowa. Tutaj ramy wyznaczają romby znaczników.

,


podkomunikat 200619810620

Copyright © by Czesław Białczyński

Absolutnie kodystyczna fotografia, która zwie się „Symetria-Asymetria” (nie ma nic wspólnego a właściwie ma: to co ją łączy z pod to: pozioma linia dzieląca obraz na pół i wielokrotne nieskończone odbicia jednego w drugim)

Interpretacja:

A. Pierwsza warstwa

1. Nic tutaj nie jest „pod” poza znaczeniem wyrazu, a więc poza wymową (sensem) dzieła. Tylko wyraz ma znaczenie mimo dokonanego podziału przestrzeni. Nie można powiedzieć, że wyraz znajduje się pod linią (dwuwymiarowo), przykryty jest linią, obniżony horyzontalnie (przykryty linią w przestrzeni obrazu), znajduje się niżej niż w połowie, ciąży ku jakiemukolwiek rozwiązaniu problemu jakąś częścią własnej struktury (kształtem którejś litery).

2. Linia pozioma dzieli przestrzeń idealnie na pół, a wyraz sam w sobie jest idealnie symetryczny i podzielony linią również na pół – a więc pod kreską jest taka sama powierzchnia znaku jaka znajduje się nad kreską.

3. Gdyby wyraz nie został przecięty horyzontalnie na pół, a jego większa część znalazłaby się poniżej linii dzielącej obraz na pół, to znaczenie „pod” zostałoby odzwierciedlone w przestrzeni, zapisane graficznie  (malarsko). Wyraz „pod” tonąłby wtedy pod linią, ale tak nie jest – wyraz nie znajduje się ani pod ani nad linią.

4. Gdyby linia horyzontalna znalazła się minimalnie niżej niż w idealnym środku geometrycznym przestrzeni obrazu, to wyraz „pod” wynurzałby się nad nią niejako spod „horyzontu” który ona wyznacza. Tak nie jest horyzont dzieli wyraz na pół w poziomie.

5. Obraz pokazuje idealnie siłę graficzną najprostszego znaku jakim jest linia prosta. Ta linia dzieląc całą przestrzeń obrazu i sam wyraz idealnie na pół powoduje jednocześnie nadanie głębi interpretacyjnej. To ta linia powoduje dwuznaczność. Linia dzieląc wyraz na pół nie dzieli na pół jego znaczenia, lecz mu je odbiera.

6. Linia horyzontalna przekreśla wyraz „pod” , można powiedzieć że we wszystkich wymiarach odbiera mu sens – jako przekreślenie unieważnia słowo, jako linia dzieląca je idealnie na pół odbiera mu wymowę, czyli znaczenie.

7. Wyraz jest całkowicie symetryczny, napisany w alfabecie łacińskim, posiada znaczenie określone przez zestawienie tych liter w wyraz w języku polskim: „pod”

8. Jest to maksymalnie syntetyczny komunikat, złożony z jednego krótkiego słowa, dzieło narodowe, polskie, możliwe jedynie w języku polskim, niemożliwe w żadnym innym języku świata – niepowtarzalne, niepodrabialne, bo posiadające polskie „znaczenie” i polską formę zapisu. To nie może być unter – pod (niem.), ani under – pod (ang.), ani żadne inne pod poza polskim „pod”.

9. To nie może być także zapisane inaczej po polsku. Gdyby zapisać to słowo dużymi literami, albo napisać je przez duże „P” – w każdym takim wypadku traci swoją symetrię, a z utratą jego symetrii całe dzieło traci sens.

Pod


POD

10. W jedynej dopuszczalnej wersji – zapisu małymi literami w alfabecie łacińskim i znaczeniu polskim – wyraz ma ten sam sens po obróceniu go o 180 stopni.

11. Po obróceniu o 180 stopni dzieło wydaje się mieć ten sam sens.

12. Dzieło zawiera jednak pułapkę – w wersji graficznej „pułapka” dociera tylko do obserwatora „uważnego”. Jeżeli ktoś „przeleci” ten obraz i nie zatrzyma na nim odpowiednio uwagi to najprawdopodobniej nie dotrze do niego nic poza faktem, że przez środek obrazu biegnie przekreślony wyraz pod, czyli:

pod

To klasyczna – zdefiniowana w Manifeście Kodystów „brudna szyba znaków”, „brudna szyba słów” – to jakby słowo wypowiedzine nie po to aby nieść sens, ale żeby zostało powiedziane, słowo rzucone na papier (ekran) nie z potrzeby „dogadania się” czyli porozumienia, lecz słowo powiedziane po to żeby zaciemnić znaczenie i intencję wypowiadającego. Sensem głębokim jakiejkolwiek wypowiedzi jest porozumienie, a nie oszustwo. Jeśli słowo jest wypowiadane z intencją oszukania drugiej strony to jest wypowiadane wbrew filozofii języka, który powstał ku porozumiewaniu się jednostek, po to by zlikwidować ich separację  i umożliwić im współdziałanie.


Kto zatem nie chwyci w tym momencie dwuznaczności sytuacji, niuansu i odejdzie – zakończy percepcję komunikatu – ten straci wszelkie szanse na dalsze zgłębienie go.


Zapewniam was, że jest to jeden z najniesamowitszych komunikatów o olbrzymim ładunku emocjonalnym i olbrzymim ładunku wiedzy, mądrości, głębi filozoficznej.


Nie miejsce tutaj i czas by robić wykład na temat siły wyrazu i mocy komunikatów i mierzalności tej siły oraz mocy, a także rozróżnianie mocy od siły wyrazu.

W kilku słowach jednak – chodzi o to, że każdy komunikat na każdy temat można ubrać w formę po pierwsze przez dobór odpowiedniego środka wyrazu, a po drugie przy zastosowaniu tego samego środka wyrazu np. narzędzi literackich powiedzieć go bardziej lub mniej syntetycznie (wyrazić krócej i dosadniej lub dłużej i mniej wyraziście).

A więc niektóre komunikaty wyrazimy efektywniej i celniej metaforą poetycką złożoną z dwóch pozornie nie wyrażających „danego” znaczenia słów; np. Stanisław Pagaczewski jednemu ze swoich wierszy opisującyh przyrodę Karpat dał tytuł „Krople głogu”.

Te dwa słowa „krople głogu” zestawione ze sobą, niosą fotograficzny obraz „pejzażu dzikich owocowych krzewów, zanurzonych w odmiennej zieleni, w perspektywie, ociekających deszczem , typowym dla naszych gór”. Jest to niesamowita metafora, która odpowiednio wrażliwemu lub skupionemu umysłowi odkrywa tyle samo (a może więcej) co podany przeze mnie w cudzysłowiu opis złożony z 16 wyrazów w formie prozy. Gdyby ten sam obraz zapisać przy pomocy fotografii, znalazłoby się na niej o wiele więcej znaków  mających wyraz graficzny (prawdopodobnie dziesiątki o  ile nie setki). Bardzo trudno byłoby uchwycić ten właśnie sens w ascetycznej formie fotograficznej, tak aby nadać komunikatowi wielką siłę wyrazu. Malarstwo jest dużo bardziej metaforyczne niż fotografia i ten sens można by oddać malarsko używając niewielkich środków wyrazu.

Sztuka powstaje tam gdzie przy użyciu adekwatnych środków przekazano wiedzę i informację osiągając zamierzony emocjonalny efekt – wszędzie indziej powstaje tylko kicz.

W wypadku tej przenośni mamy poetycki komunikat o wielkiej sile wyrazu. Opis prozą, który podałem dalej ma znacznie niższą rangę komunikacyjną – używa 8 razy więcej środków wyrazu na oddanie tego samego sensu (jeśli przyjmiemy że go rzeczywiście oddaje).

Jednak komunikat „krople głogu” mimo wielkiej siły wyrazu nie ma wielkiej mocy zakodowanej informacji, zawiera informację stosunkowo prostą, nie ma w nim drugiego dna, głębokiej filozofii, ani żadnych innych ukrytych przekazów.

Komunikat „pod” w tych trzech prostych literach, w jednym przekreślonym wyrazie, który wydaje się nie mieć szczególnego znaczenia, zawiera „informacyjno-filozoficzną” i „emocjonalno-znaczeniową” bombę wodorową. Ten komunikat w sensie przenoszonego ładunku znaczeniowego jest jak synteza atomu , literacko-komunikacyjny „pierwszy wybuch”, od którego rozpoczyna się i wypełnia cały Wszechświat znaczeń z punktu widzenia człowieka – jako jednostki i  jako ludzkości w całości.

Komunikaty kodystyczne w typografii współczesnej – tutaj przykład

B. Druga warstwa

W poniższej krótkiej i uproszczonej analizie nie będziemy dowodzić tezy wypowiedzianej w ostatnim zdaniu Warstwy A – Interpretacji komunikatu pod.

Opiszemy teraz drugą warstwę analizy i podamy na koniec klucz do Warstwy C i D – ale tylko klucz, czyli co zrobić żeby zobaczyć „głęboki „ukryty sens” zakodowanego tutaj wyrazu i tym samym otworzyć sobie dla siebie pole owej interpretacji na poziomie C, albo nawet D.

13. Komunikat  jest mandalą literacką. Nie wiem czy istnieje wiele podobnych mandali literackich, czyli obrazów otwierających nieskończenie wiele dróg dla kontemplacji przez swobodnie dryfujący – dzięki ich umowności i przejrzystości (a więc dwuznaczności) – umysł ludzki. Ja sam nie spotkałem się z wieloma. Na niniejszym blogu prezentuję kilka stworzonych przez kodystów polskich, w tym mistyczny komunikat „Wawel”. Ale wracając do tematu – dlaczego jest mandalą? Dlatego, że im bardziej próbujemy zrozumieć jego sens tym bardziej oddalalmy się od zrozumienia sensu, im dłużej go zgłębiamy tym bardziej umysł się wyłącza, aż wreszcie przeskakuje na poziom „podświadomego” rozważania i świadomej „czystości umysłu” = „umysł bez myśli” .

14. Komunikat wymykając się możliwości rozumowej interpretacji prowokuje do poszukiwania innej możliwości jego oglądu. Najprostsza z nich to obrócenie kartki o 90 stopni co pionizuje (wertykalizuje) zawartość, ale nie zmienia wiele w sensie znaczenia, bo nadal nic nie jest ani pod, ani nad, a pod jest tyle samo co nad, więc co jest „pod”?

Tak samo obrót o 180 czy 270 stopni nic nie zmieni.

15. Obraz obrócony o 180 stopni nadal ma to samo znaczenie a słowo ten sam sens. Następuje jednak coś zasadniczo odmiennego niż podczas „zwykłego” odbioru sztuki. Odbiorca staje się aktywny i dokonuje samodzielnej próby manipulacji sensem komunikatu.

Tak więc zostaje spełniony drugi z najważniejszych postulatów kodystycznych – Odbiorca przestaje być bierny i staje się aktywnym współuczestnikiem procesu twórczego. Zostaje wciągnięty w „kryminalną” intrygę. A więc już na poziomie WARSTWY B widać, iż prosty komunikat uruchamia: działanie i zawiera w sobie intrygę. Nie ma intrygi bez opowieści, a więc…

16. …Skoro jest intryga to znaczy, że jest także fabuła – opowieść. Co jeszcze?…

17. … Zostało postawione pytanie, najpierw jedno, potem drugie, poszukiwano odpowiedzi, nastąpiły odpowiedzi wewnętrzne w umyśle odbiorcy – chociażby odpowiedzi negatywne. Padło pytanie: Co tu jest pod? Czy coś jest pod? Jaki to ma sens? Czy linia przekreśla wyraz czy go dzieli? –  i dziesiątki podobnych pytań. A na nie padły odpowiedzi typu chociażby: – Nie, nic tu nie jest pod… itd – To jest już początek filozofii, poszukiwania prawdy, rozwiązywania zagadki, początek gry, wejście w otwierające się „drzwi nowego wszechświata znaczeń”.

18. Komunikat wymykając się możliwości innej rozumowej interpretacji powoduje poruszenie emocjonalne, budzą się w odbiorcy emocje, bo emocje to owa „podświadoma” próba interpretacji, poza racjonalnym myśleniem.

19. PUŁAPKA – Tylko uważny obserwator, czyli ten który przejdzie z Poziomu A – powierzchownej obserwacji, do POZIOMU B – obserwacji kontemplacyjnej;  ma szansę dostrzec na obrazie minimalną skazę. Należy zaznaczyć, że obraz nie jest w zasadzie przeznaczony do prezentacji na ekranie. Używając tutaj ekranu nie używaliśmy posiadających mierzalną skalę narzędzi pozwalających ocenić do jakiego stopnia osłabić widzialność jakiegoś znaku, aby znalazł się on na pograniczu percepcji. W formie oryginalnej komunikat-obraz pod posiada idealną równowagę. Nawet jednak na ekranie  JAKOŚĆ WIDZIALNEGO W GÓRNEJ CZĘŚCI OBRAZU ZNAKU POWODUJE, ŻE TRZEBA WYTRZEĆ EKRAN Z KURZU, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE TO JEST ZNAK A NIE ZABRUDZENIE EKRANU. A więc trzeba dosłownie „przetrzeć brudną szybę komunikatu kodystycznego – realizuje się dosłownie hasło manifestowe „brudnej szyby” jak i działania odbiorcy.

20. Tak – w górnej części ekranu dokładnie nad literą „o” znajduje się przecinek. W oryginale jest to ukośna kreseczka wykonana czarnym tuszem, właściwie szara w stosunku do bijacego czernią grubego napisu i przekreślającej go czarnej linii. Tutaj jest to klasyczny przecinek „,”.

21. W przedstawionej autorskiej wersji komunikatu przecinek znajduje się „nad” literą „o”. Cóż to znaczy dla interpretacji przekazu informacyjno-emocjonalnego jaki on niesie? Oznacza tyle, że jeśli coś tu jest w ogóle,  to raczej  „nad”, a nie „pod”.

22. Ale może też znaczyć, że jeśli coś jest pod, to jest to „pod” owym przecinkiem. A co jest pod tj. poniżej owego przecinka? – wyraz pod przekreślony horyzontalnie, czyli unieważnione znaczenie „pod”…

Nie będę rozwijał nieskończonej w istocie nici filozoficzno-dedukcyjnej jaka płynie z istnienia przecinka „nad” unieważnionym „pod”. Może ona niektórych doprowadzić do konstatacji, że jednak istnieje jakieś niezdefiniowane i nieopisane bliżej „nad”, że to „nad” istnieje i unosi się nad nami Wszystkimi, że to jest Nadistota. Może jednak doprowadzić – zapewniam – równie dobrze do przeciwnych wniosków.

23. Kolejne implikacje wnosi aktywne odwrócenie obrazu (0 180 stopni) i spowodowanie tym samym, że przecinek rzeczywiście znajduje się „pod” napisem , który jest co prawda unieważniony ale jest – istnieje, zawieszony jest „nad” przecinkiem.  Istnieje też niewątpliwie nad nim linia horyzontalna. A więc przecinek faktycznie znajduje się pod. Coś jest „pod” , coś co interpretujemy na pograniczu znaku przecinka i zabrudzenia, błędu autorskiego, niechlujstwa wykonawczego. Jakie jest znaczenie przecinka poza tym, że jest to czas na wzięcie powietrza, na mniejszy lub pełniejszy wdech? Ano na pewno jest ono tylko takie – to przerwa – nicość, chwila ciszy w przepływie informacji.

Zatem jak to jest – jest tu coś poza ciszą, wdechem i przerwą? Coś ponad nie? A one, one są przecież informacyjnym „niczym” , nicością, pustką , przerwą pomiędzy zdaniami.

24. Ale idźmy dalej, bo teraz nasze dzieło już nie daje nam  wytchnienia, umysł puszczony w ruch pędzi ku rozwiązaniom, a jeśli ma się nie rozbić o ścianę zmęczenia, lecz doprowadzić nas dokądś…

Otóż coś jeszcze kryje się w owym przecinku. Jeśli leży on dokładnie nad literą „o” to owo „o” przestaje być „o”, bo staje się „ó”. Ale co się takiego dzieje jeśli nawet jest to „ó”? Powstaje jakiś bezsens, bezsens kompletny.

To jest mistrzowski zwrot akcji – wydaje się oto że wszystko się ujednoznacznia i zbliża do rozwiązania negatywnego, mówiącego „to jest po prostu bełkot i oszustwo”. Bo cóż znaczy słowo „pód” – nie ma nic takiego. Owszem jest pud – miara, ale pód nie ma. Jest pódź – w gwarze, ale nie pód. A wiec nonsens.Nareszcie go przyłapaliśmy i dotarliśmy do dna.

Mniej dociekliwi mogą na tym poprzestać. dziekujemy im za uwagę!

A teraz klucz:

POZIOM C – WARSTWA 3 i Klucz do Warstwy 4+ ∞

25. Jeśli w oryginalnym autorskim ułożeniu przeniesiesz to dzieło na w miarę cienką kartkę papieru i obrócisz ją, trzymając pod światło, o 180 stopni w obrocie pionowym, to otrzymasz poszukiwane znaczenie, przeczytasz ukryty napis… ale to nie jest prawidłowe i ostatnie, najwłaściwsze rozwiązanie.

podpowiem wam najwłaściwsze:

POZIOM D – czwarta twarz, kolejne dno:

26. Weź dwa zwierciadła i ustaw je naprzeciw siebie na krawędziach obrazu – czyli wyznaczonej przestrzeni dzieła – KAŻDE pod NAPISEM POD – zobaczysz owo słowo odbijające się w nieskończoność – tak jak nieskończony jest wszechświat, tak jak nieskończony jest jego twórca.

Jeżeli tego nie zobaczysz to tylko dlatego, że lustro i światło jakie posiadasz są niedoskonałe.

Kodyzm w znakowaniu – fotokody komórkowe – niegdyś tak wygladały obrazy Ryszarda Winiarskiego

Obraz Ryszarda Winiarskiego dla porównania


Bronisław Grąbczewski (1855 – 1926) – W służbie cara i nauki.

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 1 Styczeń 2010

Bronisław Grąbczewski

grafika ze strony – www.digart.pl/praca/322470

Publikujemy artykuł o Bronisławie Grąbczewskim z kilku powodów. Po pierwsze to przykład Polaka, który służył w carskiej armii jako wysokiej rangi oficer, a był przecież synem powstańca z Powstania Styczniowego. To tak jakby syn bojownika IRA wstąpił do armii brytyjskiej żeby pacyfikować Ulster.


Po drugie chcemy pokazać Rosjanom i Polakom, jaki Polacy mieli wpływ na ich ekspansję w Azji i innych miejscach, chcemy też im uzmysłowić, jak dzięki wkładowi Polaków poszerzyła się ich wiedza, jak rozwinęła się nauka, umocniły się wpływy Rosji w świecie, jak wpłynęli oni na rozwój rosyjskiej myśli, filozofii i kultury.


Po trzecie chcemy pokazać Polakom, że w stosunkach Polaków i Rosjan niekoniecznie antagonizm bywał siłą napędową, a  odmienna postawa Polaków wobec Rosji przyniosła wielokrotnie ciekawy plon i owoce owej postawy  godne są zapamiętania. Gdyby nie tacy ludzie jak Grąbczewski cywilizacja byłaby w dużym stopniu spowolniona w swoim rozwoju. Nie tylko cywilizacja Polski i Rosji, ale w ogóle cywilizacja świata.

Po czwarte wreszcie, publikujemy ten artykuł bo dotyczy jakby ponownego odkrywania przez Słowian i poznawania regionów opuszczonych przez królestwo SiS. Chodzi o ziemie,  które kiedyś należały do Saków i innych Scytów, do Sarmatów, ziemie które  stanowią prawdopodobną pierwotną Kolebkę Słowian – Starą Kolibę Indoeuropejską. Kultura tych ziem to także nasza kultura, stanowi ona głęboki rdzeń zakorzenienia mentalnego Słowian (w tym Polaków) w tradycji Wschodu, jest to fundament mocniejszy niżbyśmy przypuszczali.

Tien-szań (Kazachstan) – Pan Nieba (Han Tengri – po skołocko-harsku Władca Dagu, czyli Sklepienia Nieba , Nieba kamienno-swietlistego którym władają Dażbogowie-Dagbogowie, być może Podpora Nieba, albo wręcz Han Dagbog – Den-Grij, Pan Świetlistego Gorejącego Nieba Dnia)

W Polsce istnieje tendencja do identyfikowania się z kulturą Zachodu, jest ona naturalna, żyjemy na pograniczu. Jesteśmy osadzeni w kulturze Zachodu  z powodów historycznych. Ważne byśmy  mieli świadomość i przekazali ją kolejnym pokoleniom Polaków, że historia naszego wtopienia się w tzw. Kulturę i Cywilizacją Zachodu obejmuje jedynie 1000-1500 lat, zaczynając się od naśladownictwa wzorów rzymskich i przyjęcia chrześcijaństwa, podczas gdy nasze związki z Kulturą Wschodu (Kulturą Syberii, Iranu, Indii) obejmują wiele tysięcy lat więcej. Do Chrztu Polski wyznawaliśmy system wartości ukształtowany w panteistycznej wierze przyrodzonej, system zakorzeniony w Wedzie, syberyjskim i tybetańskim szmaniźmie,  i w różnych systemach wierzeń Irańczyków (rozumianych szeroko – jako Scytów, Sarmatów, Persów, Medów, Asyryjczyków).


Warto zatem poznawać kulturę regionów Królestwa Sis, które dzisiaj wydają nam się bardzo egzotyczne i nieprawdopodobne, ale de facto stanowią integralną część tego królestwa, a co za tym idzie naszej własnej tradycji, kultury, wewnętrznego ukształtowania mentalnego, duchowości, języka. Co więcej, właśnie ten konglomerat przeszłych wpływów stanowi trzon naszej postawy współczesnej. Trudno zrozumieć samego siebie będąc nieświadomym skąd biorą się nasze postawy i idące za nimi czyny.


Braki wiedzy o korzeniach mają fatalne skutki – widać to we współczesnej publicystyce, która na przykład wciąż z uporem maniaka, idąc za przykładem Pozytywistów neguje ważność takiego doświadczenia jak Rzeczpospolita Szlachecka i tradycja Sarmatyzmu. Jest zrozumiałe, że Pozytywiści skupiali się na krytyce tego co ich zdaniem doprowadziło do upadku Polski i było w Sarmatyzmie złe. Jest jednak zupełnie niezrozumiałe bezmyślne uprawianie tej krytyki w dalszym ciągu, 150 lat później, i uporczywe pomijanie wielu pozytywnych cech tamtego okresu i ustroju, które w równej mierze nas ukształtowały jak i inne doświadczenia i pozwalają nam dzisiaj być tym kim jesteśmy.


Rozumiem, że inni obawiają się naszego narodowego charakteru, ale nie pozwólmy nikomu by spowodował że będziemy się bać sami siebie.


A teraz już Bronisław Grąbczewski i jego wkład w rozwój rosyjskiej i światowej nauki oraz w odkrycia geograficzne i odbudowę wpływów Słowiańszczyzny w Środkowo-Wschodniej Azji.

artykuł Marii Blombergowej pochodzi ze strony http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=od_grab

Bronisław Grąbczewski (1855 – 1926). W służbie cara i nauki

Maria Magdalena Blombergowa

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Bronisław Grąbczewski w encyklopediach polskich, w wydawnictwach biograficznych i w Historii Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego określany jest jako wybitny topograf, etnograf, podróżnik i badacz Azji Środkowej. Za swoje podróże był wielokrotnie nagradzany, między innymi złotym medalem Towarzystwa Geograficznego i zyskał uznanie w środowiskach naukowych Rosji a także instytucji naukowych zagranicznych.

Bronisław Grąbczewski urodził się 15 stycznia 1855 roku w Kownatowie powiatu telszewskiego na kowieńszczyźnie. Stara jego rodzina szlachecka pochodziła z Płockiego. W czasie powstania styczniowego jego ojciec Ludwik był mężem zaufania „białych” na powiat telszewski. W lutym 1863 roku został aresztowany i zesłany na Syberię. Na rodzinny majątek Krepszty nałożono sekwestr i zmuszono do sprzedaży. Rodzina przeniosła się do Warszawy. W tym mieście, według biografów Bronisław miał ukończyć IV gimnazjum. Następnie rozpoczął studia w Instytucie Górniczym w Petersburgu. J. Talko Hryncewicz we wspomnieniach Z przeżytych dni (s. 68), wymienia B. Grąbczewskiego wśród kolegów z gimnazjum w Kownie – pisał o nim:

„Grąbczewski Bronisław, wstąpił do czwartej klasy i przebył w gimnazjum rok jeden. Był nad wiek wysokiego wzrostu, przystojny, o białej cerze i rumieńcach, o ciemnych włosach. Był to syn zamożnych rodziców, których majątek po r. 1863 sekwestrowano. Opuściwszy gimnazjum, wstąpił do korpusu wojennego. Dowiedziałem się w wiele lat później, że jako młody oficer, brał udział w jednej z ekspedycji znanego podróżnika po Azji środkowej Przewalskiego. Z czasem został mianowany pogranicznym komisarzem w Mandżurji, dosłużył się stopnia jenerała i został gubernatorem astrachańskim i atamanem kozaków”.

Grąbczewski Instytutu Górniczego również nie ukończył, a przyczyna przerwania studiów nie jest znana. Wiadomo natomiast, że jako ochotnik wstąpił do stacjonującego w Warszawie pułku ułanów gwardii. W tym czasie, po raz pierwszy odbył daleką podróż. Dzięki znajomości i wpływom dyplomaty rosyjskiego Aleksandra Jonina, uzyskawszy w wojsku urlop, uzyskał zgodę na towarzyszenie Aleksandrowi Jonina w podróży do Ameryki Południowej. Po powrocie złożył egzamin oficerski i już jako chorąży w 1875 roku postarał się o przeniesienie do wojsk działających w Azji Centralnej. Zgodnie ze złożoną ojcu przysięgą, że nie będzie walczył z rodakami, wolał nie pozostawać w stronach ojczystych.. W tym czasie Azja Środkowa przyciągała ludzi żądnych przygód i kontaktów z dziką naturą. Azja, w znacznej części niezbadana, była jednocześnie terenem wojny, obszarem, do którego sięgały wyprawy wojskowe rosyjskie mające na celu podporządkowanie sobie niepodległych chanatów: Kokandu, Chiwy i Buchary.

Grąbczewskiego przydzielono do 14 turkiestańskiego batalionu liniowego, został adiutantem gen. Skobelewa a później gen. Witgensteina.. Brał udział w wyprawach do chanatów Chiwy i Kokandu (w 1876 r), uczestniczył w nieudanym poselstwie do Jakuba Beka i w wyprawie ekspedycji w góry Ałtajskie (w 1877) oraz do Samarkandy (1878). W czasie tych wypraw Grąbczewski miał okazję zapoznać się bliżej z tymi krajami, o których geografia ówczesna miała niewiele wiadomości. Obszary te oddzielały od Rosji, z jednej strony Chiny, z drugiej – Afganistan. Zainteresowanie budziły i z tego powodu, że nie docierali do nich Europejczycy od XIII wieku, to jest od czasu, gdy Marco Polo Wenecjanin z ojcem Niccolo i stryjem Matteo, podróżowali przez te krainy z misją od Papieża Grzegorza X do chana Mongołów Kubilaja.

Wspomniane podróże rozbudziły w Grąbczewskim zainteresowanie etnografią i kulturą ludów, z którymi się zetknął, przeto postanowił zwolnić się ze służby czynnej i poświęcić badaniom naukowym.

O tym okresie swego życia, napisał w jednym z artykułów: „Siedziałem w stopniu porucznika, więcej ceniąc swobodę włóczęgi myśliwskiej po przepięknym bożym świecie, niż wszelkie stopnie i awans”.

W 1885 roku został funkcjonariuszem do specjalnych poruczeń przy gubernatorze Fergany, który miał siedzibę w nowo założonym mieście Nowy Margelan. Pracując w Komisji delimitacyjnej zajmował się, między innymi, wytyczaniem granicy chińsko-rosyjskiej. Zadanie jego polegało na porozumieniu się z władzami chińskimi miejscowymi w Kaszgarii i objeździe granicy w górach Tian-Szan oraz załatwianiu wszelkich spornych spraw granicznych. Przy okazji szczegółowo badał również zwyczaje ludności, codzienne życie, stosunki handlowe i wojskowe, zabudowę miast, stan dróg, poczt i urządzenia administracyjne. W tym samym roku wyruszył w podróż do Kaszgarii, która w owym czasie należała do Chin. Dotarł do rzeki Jarken-daria, przekroczył ją, następnie na skraju Pustyni Takla Makan badał oazy Guma (chińskie Piszan), Chotan i Nija. Rezultaty tej podróży przedstawił w sprawozdaniu opublikowanym pt. Otczot o pojezdkie w Kaszgar i jużnuju Kaszgarij w 1885 godu. Sprawozdanie z tej podróży wydane zostało nakładem władz miejscowych w ilości 100 egzemplarzy i rozesłane do sztabów wojskowych oraz do towarzystw naukowych. Do sprawozdania Grąbczewski dołączył mapę Kaszgarii, na której zaznaczył, na podstawie własnych zdjęć topograficznych, drogi oraz plany wszystkich fortec, które zwiedził. Badania i opracowanie zostało wysoko ocenione przez Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, które przyznało mu srebrny medal, a na wniosek Wojskowo-Naukowego Komitetu Sztabu Głównego imiennym rozkazem cesarskim wypłacono Grąbczewskiemu 1000 rubli „za pożyteczną pracę, dotyczącą Kaszgarii” (Grąbczewski, Podróże, 213).

Generalny Wojskowy Sztab Rosyjski tak jak Towarzystwo Geograficzne zwróciły uwagę na młodego oficera, który w tak krótkim czasie (od sierpnia do listopada 1885 roku) tyle interesujących szczegółów o sąsiadującym z Rosją kraju zdołał zaobserwować i opisać. Uznanie władz wojskowych pojąć można, gdyż cenny był młody badacz obeznany ze stosunkami politycznymi na pograniczu rosyjsko-chińsko-afgańskim, ponadto władający miejscowymi językami. Dodać jeszcze należy, że był to czas ostrej rywalizacji badawczej na terenach Azji Środkowej między Rosją i Wielką Brytanią. Spodziewano się w Rosji, że może dojść do konfliktu zbrojnego. Ważne przeto było poznanie i zabezpieczenie terenów ewentualnych operacji wojennych a także nawiązanie stosunków z ludnością na tych terenach mieszkającą.

W roli obserwatora na terenach sąsiadujących od północy z Indiami występował wówczas ze strony Wielkiej Brytanii kapitan sir Francis Edward Younghusband (1863-1942) późniejszy generał i prezes Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Podobną rolę ze strony Rosji pełnił Bronisław Grąbczewski.

Bolesław Olszewicz w życiorysie Grąbczewskiego (Olszewicz 1927,22) odnotował ciekawą informację zaczerpniętą z notatek naszego bohatera o roli jaką on odegrał w 1888 roku. Grąbczewski doprowadził wówczas, przy pomocy pretendenta do tronu afgańskiego Ischak chana do powstania w Afganistanie północnym. Skierowane ono było przeciw emirowi Abdurrachmanowi, zależnemu od Wielkiej Brytanii. Inspiracja wyszła od Aleksandra III, który w ten sposób „boleśnie chciał ukąsić” Anglików.

Góry Tien-Szan, fot. Leon Barszczewski, 1896

W 1886 roku Grąbczewski podjął wyprawę w góry Tien-szan i do źródeł Syr-darii, zwiedził różne zakątki Fergany i korzystał z każdej okazji, aby poznać kraj i polować na zwierzynę. Pomyślne wyniki badań spowodowały, że Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne powierzyło mu w 1888 roku kierownictwo wyprawy naukowej do chanatu Kandżut leżącego na południowym stoku gór Karakorum na północ od Kaszmiru. Kandżut leży na południe od Pamiru, w niedostępnych prawie od północy dolinach rzek, które spływały już do Indusu. Było to jedno z kilku niezależnych jeszcze państewek górskich, które utraciły niepodległość dopiero w latach 1889 – 1895. Dumni władcy tych małych państw uważali się za potomków dynastii wywodzących się w prostej linii od Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego). Aby dojść do Baltitu (Hunzy), stolicy chanatu, musiał Grąbczewski przeciąć Pamir z północy na południe, przeprawić przez szereg pasm górskich, a przede wszystkim wyzyskać swoją znajomość stosunków azjatyckich.

Wyprawa wyruszyła w maju 1888 roku z bazy w Ferganie kierując się na południe przez góry i przełęcze Pamiru i Hindukuszu, przez tereny, które, jak notował Grąbczewski, na mapie stanowiły białe plamy. W skrajnie trudnych warunkach topograficznych i klimatycznych ekspedycja odnalazła drogę do wnętrza Kandżutu, dotarła do stolicy – Baltitu, gdzie była gościnnie przyjmowana i zabawiła w niej siedem dni. Do Margelanu powrócili 12 grudnia 1888 roku.

Do ważniejszych rezultatów należy zaliczyć: odkrycie złóż nefrytu i stwierdzenie, że szczyt Czarkum na Pamirze nie jest identyczny z najwyższym jego wzniesieniem- szczytem Mustag- ata (Maztag-Ata).

Droga przez jedną z kotlin – Kazachstan

Po powrocie na wezwanie ministra wojny Grąbczewski pojechał do Petersburga w celu przedstawienia wyników podróży. Przywiózł również liczne zbiory geologiczne, przyrodnicze i inne, a 1 lutego 1889 na posiedzeniu ogólnym Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu wygłosił odczyt o podróży do Kandżutu. Sekretarz tego Towarzystwa profesor A. Grigoriew w przemówieniu poprzedzającym wystąpienie naszego badacza przedstawił rezultaty w następujący sposób:

„Podróż trwała 4 1/2 miesiąca, w ciągu których zrobiono konno 2808 wiorst; z nich 2284 wiorsty poza granicami Rosji. Topograficzne zdjęcia w skali 5 wiorst w diujmie dokonywane były na przestrzeni 1383 wiorst. Współrzędne geograficzne 14 punktów… określono astronomicznie, barometrycznie zaś wysokość…. 158 punktów nad poziomem morza. Oprócz tego w 81 punktach (na przełęczach i w innych ciekawych miejscach) wskazania barometryczne sprawdzone były przy pomocy wrzenia wody; … Regularnie trzy razy dziennie czyniono obserwacje meteorologiczne … Zebrano kolekcje zoologiczne, etnograficzne i mineralogiczne. Zrobiono 125 zdjęć fotograficznych. Zebrano materiał do słownika języków: kandżuckiego(2000 wyrazów) i wachańskiego (200 wyrazów) oraz przywieziono obszerny materiał, dotyczący geografii fizycznej, etnograficznej itd.” (Grąbczewski 1958,384).

Wyżyna Sary Arka – jeden z ośmiu przyrodniczych cudów świata UNESCO  – miejsce schronienia setek gatunków ptaków z Syberii. Po kazahsku znaczy Żółta Arka i po naszemu, po harsku, nie szara arka, lecz siara arka – siarkowa, żółta arka. Nie ma problemu ze zrozumieniem.

We wspomnieniach swoich Grąbczewski uzupełnił spis przywiezionych kolekcji i osiągnięć ( jak wyżej, s. 384):

„Kolekcja etnograficzna, ofiarowana przeze mnie Muzeum obejmuje 120 przedmiotów z ubrania, broni i przedmiotów codziennego użytku Kandżutów.

Przywiezione próby nefrytu i żadeitu z pierwotnych pokładów tych minerałów, odkrytych w dolinach rzek Pil i Tung, dopływach rzeki Raskem-darii… Kolekcję przedmiotów, wydobytych ze starożytnych mogił Syrakołu (Turkiestan Chiński) i przywiezionych z podróży, ofiarowałem Ros. Tow. Geograficznemu, które przesłało ją Ces. Tow. Archeologicznemu.

Wreszcie przywiezione zdjęcia topograficzne zbadanych miejscowości posłużyły jako materiał do wydania przez wojskowo-topograficzny wydział sztabu głównego nowej mapy Kandżutu, Raskemu i Syrykołu w skali 30 wiorst w calu…” Do mapy dołączono objaśnienia redakcji, kończące się słowami: „Z wyżej przytoczonych szczegółów wynika, że kartografia Kandżutu i dostępów do tej krainy od strony Małego i Dangnyn-Nasz-Pamirów wyjaśnione zostały tylko dzięki heroicznym wysiłkom B. Grąbczewskiego. Jego pracy zawdzięczam wyjaśnienie kartografii kraju, leżącego między rzeką Raskem-darią na wschodzie, Dangnyn-Nasz-Pamirem na zachodzie i rzeką Jarken-darią na północy, jak również odkrycie nowego kolosu górskiego, Czarkum, współzawodnika wspaniałego Maztag-Ata”.

Sprawozdanie z tej podróży Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne nagrodziło złotym medalem (Grąbczewski 1958, s. 385).

Kafirowie

Towarzystwo Geograficzne wykorzystało wielkie zainteresowanie podróżą Grąbczewskiego i zorganizowało posiedzenie w największej sali w Petersburgu by przy okazji zebrać fundusze na budowę pomnika zmarłego podróżnika M. Przewalskiego. Odczyt Grąbczewskiego był ilustrowany przezroczami z fotografii wykonanych przez badacza w trakcie podróży. Na prośbę zarządu Towarzystwa Miłośników Antropologii, Etnografii i Geografii odczyt został powtórzony w salach Muzeum Rumiancewa w Moskwie Minister dworu hr Woroncow-Daszkow zaproponował Grąbczewskiemu przyjazd do Gatczyna, gdzie przebywał wówczas cesarz Aleksander III i wygłoszenia kilku odczytów dla rodziny cesarskiej i dworu. Na dworze w Gatczynie przebywał 8 dni wygłaszając krótkie odczyty ilustrowane przezroczami. Przy okazji spotkał następcę tronu, późniejszego cesarza Mikołaja II, i jego wychowawcę generała Grzegorza Daniłowicza, którzy interesowali się badaniami Grąbczewskiego i zaoferowali pomoc finansową na kolejne podróże ( Grąbczewski 1958, 391-392).

1 czerwca 1889 roku Grąbczewski rozpoczął nową wyprawę, której celem było dotarcie do Kafiristanu, leżącego w południowo-wschodnim Afganistanie. Krainę tę zamieszkiwały waleczne szczepy Siahposzów (po persku – czarno odzianych) i Safedposzów (biało odzianych), którzy oparli się islamizacji i dlatego od Afganów, którzy nie zdołali ich opanować otrzymali nazwę Kafirów – to jest niewiernych. Kafiristan była to nieznana kraina, o której Rosjanie nie posiadali żadnych wiadomości i z tego powodu wyprawa Grąbczewskiego była popierana przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, które przyjęło opiekę i wyposażyło ekspedycję w niezbędny sprzęt i instrumenty. Na tę wyprawę kwotę 12 tysięcy rubli wyasygnował późniejszy cesarz Mikołaj II ze swoim wychowawcą Grzegorzem Daniłowiczem. Ekspedycja Grąbczewskiego w drodze do Kafiristanu poznała leżące na trasie chanaty Badachszan, Roszan, Szugnan i Wachan oraz zbadała wiele przełęczy.

Pomniki Przodków na kafirskim cmentarzu górskim (zwracam uwagę na czapki)

Niestety wojna między tym krajem i Afganistanem nie pozwoliła na realizację planu. Ekspedycja dotarła tylko do Roszanu, a zmuszona do powrotu skierowała się w innym kierunku – do północno-zachodniego Tybetu. Przez Dagnyn-Nasz Pamir udał się do doliny rzeki Raskem-daria (górny bieg Jarkend-darii), gdzie spędził 55 dni. Tutaj w październiku w miejscowości Sary-Kamysz (żółta trzcina) spotkał się z ekspedycją angielskiego kapitana sir Francis Edwarda Younghusbanda, który w tych rejonach Azji prowadził badania od 1886 roku. Obaj badacze spędzili przyjaźnie kilka dni, przekazali wzajemnie rezultaty swoich badań naukowych i wspólnie określili astronomicznie miejsce spotkania obu ekspedycji i dzięki temu zostały powiązane angielskie prace topograficzne w Indiach z rosyjskimi w Pamirze i Turkiestanie (Grąbczewski 1958, s. 489).

Kafirka współczesna w tańcu (Kelasz)

Przyjazny stosunek Grąbczewskiego do wyprawy angielskiej obrócił się przeciwko niemu. W ciężkich warunkach zimowych, gdy ekspedycja jego zwróciła się do władz angielskich z prośbą o możliwość przezimowania w jednej z wiosek okręgu Ladaku (na południowym stoku Himalajów), uzyskał odpowiedź odmowną, co zmusiło wyprawę do powrotu do Tybetu w skrajnie niebezpiecznych warunkach i niemal nie spowodowało katastrofy całej wyprawy. Otóż na krańcach wyżyny Tybetańskiej, na wysokościach przekraczających 5000 m prześladowały wyprawę huragany śnieżne i mrozy poniżej 30 stopni, dokuczał głód, męczyło wyczerpanie. Grąbczewski zmuszony był się wycofać z Tybetu.

Prezentacja stroju kafirskiego – czy tak wyglądały stroje Czarnosiermiężnych?

Dalsza trasa podróży Grąbczewskiego wiodła na wschód, w górę rzeki Karakasz i 26 grudnia dotarł do Wyżyny Tybetańskiej. W starożytnej miejscowości Chotan spotkał niespodziewanie polskiego geologa Karola Bohdanowicza (1864-1947), który był w tym czasie uczestnikiem wyprawy M. W. Piewcowa. Obaj badacze wybrali się do oazy Nija, gdzie 7 marca spotkali się z Piewcowem. Grąbczewski przezimował w Kaszgarii i na wiosnę następnego roku ponownie wyprawił się do Tybetu i zbadał wnętrze tego kraju. Na początku czerwca wrócił do Kaszgarii i zajął się zbadaniem biegu rzek Tiznaf i Raskem-daria oraz okolicznych gór, w tym wschodniego stoku Pasma Kaszgarskiego.

Ałtaj Mongolski, fot. Tomasz Ostrowski

15 marca wyprawił się z miejscowości Nija na południe w góry Kanlun w celu zbadania miejscowości, gdzie odbywały się poszukiwania złota na większą skalę – w czasie jego tam pobytu pracowało około 3000 poszukiwaczy. Dalej badał w dolinie rzeczki Luszy (prawy dopływ rzeki Kerija) pokłady nefrytu, skąd pobrał próbki tego minerału. W dniu 7 października 1890 roku dotarł do jeziora Kara-kul, zatrzymał się w miejscowości Safar-Kul-Auzy, a więc znalazł się już w granicach Rosji. Dwa dni później, po 17 i 1/2 miesiącach wędrówki dotarł do miejscowości Osz i stąd Grąbczewski zatelegrafował do generał-adiutanta Daniłowicza oraz do Zarządu Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu – o zakończeniu wyprawy. Następnie już z Margelanu wysłał do Towarzystwa Geograficznego wszystkie swoje zbiory i materiały z wyprawy. W listopadzie pojechał do Petersburga, a na dworcu był serdecznie witany (w imieniu cesarzowicza) przez generała Daniłowicza oraz przez wiceprezesa Towarzystwa Geograficznego senatora P.P. Siemionowa Tienszańskiego. Sprawozdanie przedstawił Grąbczewski na zebraniu zwyczajnym Towarzystwa Geograficznego. W posiedzeniu uczestniczył Wielki Książę Konstanty, ministrowie, ponad 800 członków Towarzystwa i ich goście. Wykład swój Grąbczewski ilustrował przeźroczami. Sprawozdanie zostało następnie opublikowane w Izwiestijach Towarzystwa Geograficznego (t. XXVII, 1891, s. 97-118).Za wyprawę Grąbczewski został sowicie wynagrodzony: Został awansowany do stopnia podpułkownika, otrzymał dożywotnią pensję 400 rubli rocznie, sześciomiesięczny zagraniczny urlop wypoczynkowy z zachowaniem pobieranej pensji i dodatkowo 3000 rubli na koszta podróży. Nagrodzeni również zostali współtowarzysze wyprawy Grąbczewskiego (Grąbczewski 1958, s.573-574).

W latach następnych Grąbczewski prowadził badania Pamiru, który wcześniej był prawie bezpański, wówczas został wcielony do posiadłości rosyjskich. Badacz nasz brał czynny udział ( lata 1891-1895) w zajęciu Pamiru i ostatecznym uregulowaniu sprawy, grożącej konfliktem z Wielką Brytanią. Zajmował się także organizowaniem administracji na tych terenach, podlegających mu, gdyż zostały włączone do powiatu oszańskiego, którego był naczelnikiem.

W podsumowaniu rezultatów podróży naukowych po Azji Centralnej należy podkreślić, że przebył ponad 12.000 kilometrów po bezdrożach, przełęczach i górach, z tego dwie trzecie drogami przez niego dopiero zbadanymi. Przywiezione z wypraw materiały topograficzne pozwoliły na związanie prac kartograficznych podróżnika Mikołaja Przewalskiego w Tybecie i Turkiestanie wschodnim z podobnymi pracami Piotra Aleksandrowicza Kuropatkina w Turkiestanie rosyjskim, co w znacznym stopniu dopomogło do polepszenia map Azji Środkowej. Materiały naukowe zdobyte przez naszego podróżnika były wykorzystywane przez wielu specjalistów rosyjskich i zagranicznych.

Liczne podróże, ale i utrudnienia oraz nieporozumienia z dworem cesarskim były powodem, dla którego Bronisław Grąbczewski postanowił zakończyć wyprawy naukowe.. Boleśnie dotknęła go sprawa związana z odmową Anglików na przezimowanie w jednej z wiosek okręgu Ladaku – w czasie wyprawy do Kafiristanu (1889-1890). O sprawie tej napisał w swoim pamiętniku ( Na służbie rosyjskiej, Warszawa 1926):

„Towarzystwo Geograficzne, nie otrzymując prawie przez cały rok żadnych wiadomości, było bardzo zaniepokojone o losy mojej wyprawy. Gdy więc nadszedł mój list, wiceprezes Towarzystwa, senator Piotr Siemionow-Tian-Szański, zawiózł go do Pałacu Aniczkowskiego i doręczył cesarzewiczowi, który był oburzony nieludzkością Anglików i doniósł o tym cesarzowi.
Na moje szczęście, czy też nieszczęście, list przyszedł przed zwykłym przyjęciem korpusu dyplomatycznego z powodu Wielkiejnocy. Cesarz Aleksander III nie odznaczał się zbytnim panowaniem nad sobą i nie krępował się w okazywaniu swego niezadowolenia. Otóż, podobno, przyjmując powinszowania od seniora ciała dyplomatycznego, którym był podówczas poseł niemiecki, generał Schweinitz, uprzejmie z nim rozmawiał, po czym przeszedł obok posła angielskiego, Moriera, nie zatrzymując się i zwrócił się następnie do posła francuskiego. Takie lekceważące pominięcie zwróciło powszechną uwagę. Sir Morier wnet udał się do ministerium spraw zagranicznych i zapytał o przyczynę tej aroganckiej oziębłości. Minister hr. Lamsdorf, wytłumaczył ją oburzeniem, jakie panowało w Pałacu Aniczkowskim z powodu niewpuszczenia przez Anglię do Kaszmiru wyprawy naukowej, finansowanej przez cesarzewicza”.

Dalej w wyjaśnieniu podkreślił, że Anglicy zaprzeczyli wszystkiemu i napisał:

„Morier … przedstawił… depeszę vice-króla Indii, lorda Durfina, w której ten zapewnił, że ani on sam, ani władze pograniczne nie otrzymały ode mnie żadnej prośby o pozwolenie przezimowania w Panamiku, i że nigdy nie odmówiłyby wyprawie przytułku w podobnych warunkach. Depeszę doręczono Aleksandrowi III; wtedy to na moją głowę spadły gromy oburzenia”.

Grąbczewski na szczęście dla siebie zachował jednak oryginał odmownego pisma władz angielskich i po paru miesiącach uzyskał pełną rehabilitację. Jednak w rezultacie tego dyplomatycznego incydentu na najwyższym szczeblu zdecydował zerwać ze zbyt ryzykownymi podróżami. Wspomnienia zakończył refleksją:

„Byłem tak zniechęcony ciężkimi przeżyciami, że i te nadzwyczajne nagrody nie zmieniły mego postanowienia, jakie powziąłem: zaniechanie raz na zawsze karkołomnych wypraw.. nie mogę pozbyć się myśli, co by się ze mną stało, gdyby tłumok, gdzie był ów dokument, zginął w podróży, wpadł w przepaść lub w wodę przy przeprawach przez rzeki” ( Grąbczewski, Podróże.., 1958, s.13-14).

Grąbczewski po tych przykrych wydarzeniach zrezygnował z dalszych podróży naukowych, pozostał jednak w służbie administracyjnej. I na tym odcinku prac osiągnął stopień generała dywizji, hetmana wojsk kozackich i stanowisko gubernatora Astrachania. Nie zaniechał jednak podróży, podejmował je nadal, ale jako turysta lub gdy był delegowany do załatwiania ważnych spraw służbowych.


W 1896 r. Grąbczewski opuścił Azję Środkową i został mianowany komisarzem pogranicznym nad Amurem, a w latach 1900 -1903 był komisarzem generalnym obszaru Kuantungu w południowej Mandżurii, wydzierżawionego w tym czasie Rosji przez Chiny. W Port Arturze przebywał do 1903 i w tym roku podał się do dymisji. Został gubernatorem astrachańskim i hetmanem tamtejszych wojsk kozackich. W 1906 roku zwolniony został z tego stanowiska. Przez czas jakiś podróżował po Europie. W 1907 roku mianowany został naczelnikiem zarządu cywilnego kolei wschodnio chińskiej w Charbinie. W 1910 roku przeszedłszy na emeryturę w stopniu generała zamieszkał w Warszawie. W czasie wojny I światowej znalazł się w Petersburgu, potem w Anapie nad Morzem Czarnym, natomiast w czasie rewolucji był na Syberii, po stronie kontrrewolucji, gdzie pełnił misję na zlecenia gen. Antona I. Denikina. Po upadku rządów A. W. Kołczaka przez Japonię w 1920 roku wrócił do Polski. Podjął pracę w Państwowym Instytucie Meteorologicznym, został członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i w kadencji 1921/1922 był członkiem zarządu tego Towarzystwa. W 1922 otrzymał godność członka korespondenta. Zmarł 27 lutego 1926 roku w Warszawie.

Grąbczewski przyjąwszy służbę w wojsku a następnie w administracji rosyjskiej, nie zerwał kontaktu z Polską i instytucjami naukowym. Śladem tego jest artykuł zamieszczony w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” (t. XVIII: 1891). Słowo wstępne do tego napisał dr F. Chłapowski wyjaśniając, że jest to list nadesłany z podróży przez kapitana Grąbczewskieg. Z treści korespondencji wynika, że nie był on pierwszy, lecz stanowił kontynuację wcześniej wysyłanych relacji z podróży po Azji Centralnej. Omawiany list, napisany z Połu, odczytany był na posiedzeniu Wydziału Nauk Przyrodniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Do listu dołączona była mapa z zaznaczoną drogą, jaką odbył Grąbczewski wraz z trzynastoma towarzyszami w ciągu niecałych osiemnastu miesięcy w latach 1889 -1890.

Badania Grąbczewskiego i jego prace, ogromne poświecenie na drodze poznania mało znanych krajów zyskało mu sympatię i uznanie wielu ważnych rosyjskich osobistości. Protektorem, który nawet wspierał finansowo wyprawy Grąbczewskiego był następca tronu, późniejszy car Mikołaj II. Wielką sympatią darzył go długoletni wiceprezes Towarzystwa Geograficznego senator P. P. Siemionow. Ostatnie lata życia spędzał w Warszawie i tu do niego nadchodziły listy z wyrazami uznania i szacunku nie tylko od rodaków, ale i z zagranicy, na przykład od Sven Hedina, Gabriela Bonvalota, a nawet od Francisa Younghusbanda.

Wyrazy uznania otrzymał Grąbczewski również ze strony Japonii. Otóż 1896 roku w czasie pobytu w Port Artur hr. Ito – marszałek japoński wręczył Grąbczewskiemu dyplom i odznakę wysokiego orderu japońskiego „Świętego Skarbu” – za pomoc udzielaną Japończykom mieszkającym w tym mieście i okolicach.

W Rosji opublikowano kilka relacji z jego podróży m.in. Otczot o pojezdkie w Kaszgar i jużnuju Kaszgariju v 1885 godu (1886). P.P. Semenow w Historii Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Rosyjskiego wielokrotnie pisał o dokonaniach naszego badacza. W okresie międzywojennym w Warszawie ukazały się w kilku tomach Podróże gen. Grąbczewskiego oraz relacje z poszczególnych wypraw publikowane w czasopismach. Z tych publikacji pochodzą informacje odnoszące się do archeologicznych opisów starożytności spotykanych w Azji przez Grąbczewskiego. Wiadomości o dziejach badanych obszarów, kultury ludów i grup etnicznych żyjących w tej części kontynentu czerpał Grąbczewski z literatury oraz z rozmów bezpośrednich z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości. Z lektury jego wspomnień wynika, że był człowiekiem uprzejmym, miał wiele wyrozumiałości i zrozumienia dla odmiennych poglądów, obyczajów i sposobów życia, nawet słabości swych rozmówców i ludzi, wśród których mieszkał, czy kontaktował się okazjonalnie. Potrafił przeto zdobyć od rozmówców interesujące go wiadomości.

Wśród opisów Grąbczewskiego odnoszących się do najstarszego osadnictwa licznych państewek leżących w Azji środkowej interesujące są wzmianki i legendy sięgające daleko w głąb dziejów. Świadczą o długim trwaniu pamięci o przodkach, z drugiej zaś strony o tym, że tereny w XIX wieku żyjące w pewnej izolacji, dawniej miały żywe kontakty z odległymi nawet krajami.

Interesującą legendę towarzyszącą staremu grobowcowi, odnotował Barszczewski w trakcie podróży w 1888 roku do Kandżutu, którą, z pewnymi skrótami zacytuję (Podróż po Azji, 1958, 351-352):

„Nazajutrz wynajęliśmy parę dodatkowych koni od miejscowych Tadżyków i udaliśmy się dalej na północ, dążąc przez Taszkurgan i sąsiedni fort Tiznaf; zatrzymaliśmy się na nocleg przy Mazarze-Czyl-gaz (grobowiec 46 łokciowy). Ciekawy ten grobowiec, złożony z rogów dzikich baranów( Ovis Poli i archarów), zdobytych przez myśliwych w sąsiednich najwyższych górach Muztag – Ata (ojciec gór lodowych), upiększony jest ogonami dzikich jaków ma podobno zawierać zwłoki naszego prarodzica Adama, który był wysoki na 40 łokci. Według legendy, w którą święcie wierzą mieszkańcy Sarykołu, raj ziemski miał być w sąsiedniej dolinie Tagarma. Wygnany praojciec Adam umarł ze zmartwienia niedaleko wrót raju i pochowany został właśnie w tym miejscu. Że zaś Adam był wzrostu 40 łokci, więc i mogiła jego nosi nazwę Czyl-gaz (czterdzieści łokci).”

Legendę tę zakończył uwagą: „Być może, iż legenda ta posłużyła za tło franciszkanowi ks. Janowi da Maridnolli, który wysłany w 1338 r. przez papieża Benedykta XIII do chana przeszedł owe kraje i z najdrobniejszymi szczegółami opisał raj na Pamirach, w sąsiedztwie którego przechodził.” W innym miejscu opis omawianego grobu uzupełnił informacją, że grób ten stanowi punkt orientacyjny dla karawan przechodzących z Indii do Chin (Grąbczewski, 1958, s. 159). Żywa wśród wielu mieszkańców Azji Centralnej jest legenda dotycząca Aleksandra Macedońskiego. Śladem tego jest opowieść zapisana przez Grąbczewskiego w trakcie tej samej podróży do Kandżutu:

„O świcie byłem już w Chodżencie – obecnie jest to miasto powiatowe… stare kroniki utrzymują, że jest to krańcowy punkt na północy dokąd dochodziły kohorty Aleksandra Macedońskiego, który zawojował Bahrię, dotarł do Syr-darii i tu na wysokim stromym brzegu założył twierdzę i nazwał Chodżentem. Twierdzę tę od pokoleń podtrzymywali wszyscy władcy, jako punkt obronny i zamykający drogę do bogatej doliny Fergany. Dopiero Rosjanie z wysiłkiem zdobywszy, zaniedbali ją i obecnie ten zabytek starożytności wali się w gruzy” (Grąbczewski 1958,s.240).

W innym miejscu uzupełnił wiadomość o popularności w tym regionie Aleksandra Macedońskiego pisząc: „Imię Aleksandra Macedońskiego jest dotąd popularne wśród krajowców Fergany, którzy nazywają go Iskander- Zulkarnaj to jest Aleksander Jednorogi, zapewne od szyszaka, który nosił na głowie” (Podróże t. II, cz.II, s. 35). Wspominałam już wcześniej, że wielu władców małych państewek środkowoazjatyckich uważało się za potomków Aleksandra Wielkiego.

Jak szeroko jest rozpowszechniona pamięć o pochodzie tego macedońskiego władcy wspominał inny polski badacz – Leon Barszczewski. W 1895 roku prowadził on wyprawę z udziałem prezesa Komisji Archeologicznej w Petersburgu – A. A. Bobrinskiegp przez Pendżykent i rzekę Pasrut do ruin fortecy Sarwadan i dalej przez rzekę Iskander-Darję do groty nad rzeką Maszewat. W grocie tej, według miejscowej legendy miała schronić się miejscowa ludność przed wojskami Aleksandra. W głębi groty zalegało wiele szkieletów, natomiast przy wylocie jaskini siedział tylko jeden, dobrze zachowany szkielet. Miejscowa ludność nazywała go świętym maszewackim. Miejscowa legenda głosiła, że był to szkielet Idrys-Pajgam-Bara, obrońcy swobód i niezależności plemienia przed władaniem Aleksandra. Po śmierci natomiast trzyma straż przy wejściu do pieczary, by swych bliskich strzec przed złymi ludźmi. Barszczewski przeprowadził również badania wykopaliskowe pod Samarkandą na grodzisku Afrasiab, którego początki mają sięgać czasów najazdów Aleksandra Wielkiego (Blombergowa1993, 104-105).

Powróćmy do opisów starożytności Grąbczewskiego. Otóż w trakcie wspomnianej wyżej podróży do Kandżutu (1888r.) kierując się do źródeł rzeki Indus badał okolice rzeki Past-Rabat, określał jej kierunek i skierował się do źródeł rzeki Czarlung, ostatniego z większych dopływów rzeki Jarkend-Darii, tu znalazł nocleg w miejscowości noszącej nazwę Czyl-Gumbez leżącą na wysokości 3335 m. n.pm. Wymienioną nazwę tłumaczy jako Czterdzieści Grobowców. (Podróż 1958,369). Po drodze na wysokości 3840 m.n.p..m spotkał inny grobowiec zwany Mazar Dastar-Aule, co znaczy Grobowiec świętego Dastara. (Grąbczewski, 1958, s.336).

Grobowce świętych, czczonych przez mieszkańców różnych regionów Azji Centralnej spotykał Grąbczewski bardzo często. Szacunkiem i uprzejmym stosunkiem do miejscowej ludności starał się zdobyć informacje o osobie czczonej, historii powstania kultu i obrzędach towarzyszących kultowi. Spisywał te informacje i jeśli czas i okoliczności pozwalały starał się uczestniczyć w uroczystościach. Ciekawy opis pielgrzymek do grobu świętego zawarł w sprawozdaniu z wyprawy do Kandżutu w 1888 roku (Grąbczewski, 1958, s.246-247). Podróż rozpoczął wychodząc z Margelanu i na pierwszy nocleg zatrzymał się w miejscowości Wuadil. W pobliżu jest wioska Szachimordan a w niej grobowiec świętego Szachimordan-Sza. Do niego latem przybywa olbrzymia liczba pielgrzymów – głównie kobiet z całego kraju.

„Jest żniwo dla szeichów i mułłów, mieszkających przy grobowcu świętego”, jak opisuje Grąbczewski. I dalej opowiada:

„Każde domostwo w wiosce – to zajazd; czasem zjazd tak liczny, że pielgrzymki nocują na ulicy, pod arbami, na których przyjechały. Zwyczaj odwiedzania grobowców jest bardzo rozpowszechniony wśród krajowców Azji Środkowej, szczególnie wśród kobiet, które gromadzą się grupami, zabierając z sobą dzieci, i wynająwszy arbę, jadą często setkami kilometrów dla uczczenia grobu jakiegoś świętego. Lecz pielgrzymki te nie są wynikiem uczuć religijnych. Koran i obyczaj zupełnie usuwają kobiety muzułmańskie od udziału w życiu religijnym… W lecie przejażdżki do grobowców rozmaitych świętych stanowiły jedyną przyjemność, jedyny wypoczynek od niewolniczego życia”. Dalej opisuje obrzędy sprawowane ku uczczenia świętego, dary składane dla mułły a nawet cudowne ozdrowienia , które podnosiły sławę tego miejsca i kończy następująco: „Obdarzywszy mułłę, pielgrzymujące kobiety… wracają do domów z uczuciem zadowolenia, że widziały miejscowości, których nie znały i spełniły obowiązek, uświęcony przez obyczaj. Jeżeli przypadkowo chora po przejażdżce czuje się lepiej, co w chorobach na podłożu malarycznym zdarza się bardzo często…..fama stugębna roznosi ten wypadek i cudotwórcza siła grobowca rośnie w oczach współziomków, przyciągając nowe pielgrzymki…”

Kazahstan to nie tylko pustynie i góry

W „Podróży po Azji” wydanej w 1924 roku znajdujemy opis zabytków Kaszgaru, a wśród nich grobowca wzniesionego nad grobem świętego Chazreti-Appak-Chodży. Obiekt ten określił Grąbczewski jako jeden z ciekawszych monumentów Kaszgaru (Grąbczewski, 1924, s. 80). Oto fragmenty wspomnianego opisu:

„Jednym z monumentalnych pomników i zabytków architektury miejscowej są zabudowania nad grobem świętego Chazreti-Appak-Chodży, który kiedyś rządził Kaszgarią, potomkowie zaś jego dotąd uważają się za pretendentów do tronu tego kraju. Pamięć tego świętego otoczona jest czcią w całej Kaszgarii; do jego grobu dążą dziesiątki tysięcy pielgrzymów z najdalszych zakątków Kaszgarii Grób Appak-Chodży znajduje się o 4 kilometry od Kaszgaru i połączony jest z miastem szeroką, dobrze utrzymaną drogą, która na całej swej przestrzeni biegnie wśród olbrzymiego cmentarzyska, dowodnie świadczącego o starożytności Kaszgaru. Droga prowadzi do szerokich wrót, za którymi na przestrzeni kilkuset kroków, z obydwóch stron ulicy, mieszczą się sklepy z najrozmaitszymi towarami, herbaciarnie, jadłodajnie i w ogóle wszystko co może być potrzebne pielgrzymom…
Obok medrese stoi meczet, zbudowany z cegły palonej, a naprzeciwko – druga sadzawka… Za meczetem leży duży ogród, w którym mieści się grobowiec Appak-Chodży. Jest to wysoki budynek z palonej cegły, z dachem okrągłym, w rodzaju kopuły i z czterema minaretami po rogach. Kopuła i dachy minaretów pokryte są różnokolorową emalią. W środku ściany wschodniej szerokie wrota wiodą do wnętrza grobowca, a nad drzwiami widać napis w języku dungajskim. . Na moje nieszczęście główny szeik, zarządzający grobowcem, wyjechał do Kaszgaru i zabrał ze sobą klucze, więc nie mogłem zwiedzić wnętrza grobowca. O ile udało mi się rozejrzeć przez wąską szparę we drzwiach, we wnętrzu tym przedzielonym jedwabną portierą, jest grobowiec, przybrany buńczukami i sztandarami, zdobytymi przez Jakuba-Beka od Chińczyków…
Z południowej strony grobowca rozciąga się cały cmentarz, pokryty mogiłami towarzyszów Jakuba-Beka, zabitych w wojnie z Chińczykami…Tutaj pokazywano mi miejsce, gdzie był grób Jakuba-Beka… Obok ogrodu, w którym mieścił się grobowiec Chazri Appak-Chodży, zbudowano ogromny meczet z palonej cegły. Nad główną nawą meczetu i bocznych pawilonów wznoszą się kopulaste dachy z różnokolorowej emalii… W meczetach tych odprawiano piątkowe modły, a także modły w dzień wielkich świąt w obecności Jakuba-Beka, który swoim kosztem upiększywszy i doprowadziwszy do porządku grobowiec świętego, ogólnie czczonego w Kaszgarii, wykazał dużo politycznego taktu i zasłużył na niekłamaną wdzięczność narodu.”
(Grąbczewski, 1924, s.80 i 85).

W związku z wielkim zainteresowaniem Grąbczewskiego Kaszgarem i różnymi problemami tej krainy warto przytoczyć uwagi badacza dotyczące dziejów budownictwa zanotowane w 1888 roku:

„Architektura w Kaszgrze stoi na niskim stopniu rozwoju. Nie ma tam nie tylko zabytków starożytności, w rodzaju wspaniałego meczetu Bibi-Chanum w Samarkandzie, zbudowanego przez Tamerlana w stylu arabsko-mauretańskim, z wysokimi basztami, ale i bardziej nowoczesnych pałaców, w rodzaju np. Urdy w Bucharze albo Urdy w Kokanie, która miała 184 dziedzińce rozmaitej wielkości, każda dookoła z dziesiątkiem oddzielnych mieszkań, zajętych przez 300 żon ostatniego chana Kokanu, Hudojara, oraz przez jego najbliższą świtę i straż przyboczną.

Najazd Babura na Indie

Muszę zaznaczyć, że wspaniałego tego zabytku architektury azjatyckiej nie uszanowali Rosjanie, którzy przerabiając urdę, tak ją zeszpecili, że dawnej struktury śladów nie pozostało. W końcu zburzyli całą przednią część urdy i nie wiem, czy coś z niej zostało. A szkoda, bo jak widać z pamiętników cesarza Babura, który urodził się w Andiżanie, był chanem Fergany, potem zawojował całe Indie i założył tam dynastię Baberydów, rządzących tym krajem w ciągu lat 200, Urdę w Kokanie, dawniejszej rezydencji Babura, zaczęto budować wedle jego pomysłu i według dawanych przez niego wskazówek” (Grąbczewski, 1958. s.83). W przypisie objaśnił kim był Babur i skąd pochodziła wiadomość o nim: „Zahir-ad din Babur (zm. 1531), założyciel dynastii Wielkiego Mogoła w Indiach – Pamiętniki napisane ślicznym językiem azerbajdżańskim [saratowskim], Tłumaczone na język rosyjski na wydziale języków wschodnich, uniwersytetu kazańskiego. Roku wydania nie pamiętam”.

Postacią, którą interesowała się niemal każda osoba podróżująca po Azji był Timur, Tamerlan (1336-1405), wódz, który ogłosił się emirem w imieniu potomków Czyngis-chana i podporządkował sobie wiele krajów Azjatyckich. Grąbczewski nie poświęca mu większej uwagi. Zainteresował go natomiast grobowiec Tamerlana w Samarkandzie z racji użycia do jego budowy nefrytu. Miejsca występowania tego minerału będzie poszukiwał w trakcie swych podróży. W Samarkandzie Grąbczewski zauważył i inne obiektu zabytkowe, o których tak napisał:

foto Leon Barszczewski – Samarkanda 1896

„Kolej środkowo-azjatycka kończyła się w Samarkandzie, dawnej stolicy Tamerlana. W mieście tym dotychczas stoją zabytki z czasów tego wodza, jak np. meczet, zbudowany na cześć matki jego, Bibi Chanym, z dwiema wysokimi wieżami i kopulastym dachem, wyłożonymi niebieską glazurą. Wieże te są krzywe, jak wieża pizańska we Włoszech, lecz pomimo trzęsień ziemi, które w Samarkandzie są nader częste i pomimo zupełnego braku remontu, stoją one dotąd niewzruszone.
Drugim znakomitym zabytkiem starożytności w Samarkandzie jest grobowiec Tamerlana, a w nim monolit z zielonego nefrytu, na którym wyryte są dzieje tego zdobywcy. Jest to największy ze znanych w świecie łomów nefrytu. Minerał ten spotyka się w niewielkich okrąglakach w rzekach Kaszgarii i jest bardzo ceniony przez Chińczyków, którzy przypisują mu rozmaite lecznicze własności i dlatego chętnie robią z kamieni tych: sygnety, figurki, czasami filiżaneczki, rzekomo posiadające właściwości neutralizowania nalanej w nie trucizny”
(Grąbczewski 1958, s. 235).

W innym miejscu dokładniej opisał nagrobek Tamerlana i powody zainteresowania się tym obiektem:

„Osobiście interesowałem się szczególnie nefrytem, dlatego że w Samarkandzie, niegdyś stolicy groźnego władcy Mongołów Tamerlana (właściwie Timur-leng – Timur chromy), a w czasach podróży mojej miasta gubernialnego w Turkiestanie, dotychczas istnieje jego grób, pokryty monolitem długości ok. 2 m., szer. ok. 1 i 1/2 m, na którym wyrżnięty w języku tiurkskim napis opiewa główniejsze epizody jego zwycięstw. Ponieważ nefryt znajdowano tylko w niewielkich kawałkach, rzadko większych od pięści ludzkiej, przeto uczeni byli zaintrygowani, z jakich pokładów mógł być wzięty tak ogromny monolit, tem bardziej, że w górach niebotycznych okalających Turkiestan rosyjski, nie było pokładów nefrytu; analiza zaś chemiczna nefrytów, znajdujących się w muzeach geologicznych, wykazywała, że monolit samarkandzki pochodzi z jakichś innych pokładów dotąd nieznanych” (Grąbczewski, 1924,t.II, s. 162).

Ruiny świątyni w Samarkandzie – foto: Leon Barszczewski 1896

Na pokłady dużych bloków nefrytu natrafił Grąbczewski w dorzeczu Raskem-Darii na brzegu rzeki Pil. Wydobył z tego miejsca próbki, które przesłał do zbadania do Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu. Już po pobieżnych oględzinach wyraził przekonanie, że właśnie stąd pochodził monolit z grobowca Tamerlana (Zamietka o nefritie i żadeitie s wostocznogo Pamira… Izwiestia Russkogo Geograf. Obszcz. t. XXV:1889, s. 454-467).

W trakcie podróży do Kandżutu natrafił Grąbczewski na inny zabytek upamiętniający bohaterskie czyny Tamerlana – oto jego opis:

„Do Dżambajn dotarliśmy wieczorem zupełnie wyczerpani, straciwszy cały dzień na przeprawę przez Zarawszan… Między Jany-Kurganem i Dżyzakiem drogę przecina pasmo niewysokich gór Nuratańskich, przy czym przechodzi między skałami, jakby przez naturalne wrota. Na jednej zupełnie gładkiej ścianie skalnej wycięto napis w języku arabskim, opiewający wyprawy i zwycięstwa Tamerlana. Napis ten wykonany jest artystycznie i wygląda świeżo, jakby był dziś wykuty, choć mówi o Tamerlanie, jako o postaci współczesnej, i co za tym idzie, ma już przeszło 600 lat” (Grąbczewski 1958, s.237).

Jak już wcześniej wspomniałam, Grąbczewski obok wiadomości strategicznych gromadził również opowieści o dawnych mieszkańcach badanych terytoriów, ich kulturze, obyczajach ale także o życiu codziennym, o gospodarce, budownictwie, uprawie roli, sposobach zdobywania środków do życia, uprawianych rzemiosłach, wierzeniach i obyczajach. Dla archeologa cenne są te wiadomości, które odnoszą się do najdawniejszej przeszłości badanego przez Grąbczewskiego rejonu, wiadomości o śladach życia i zabytkach, które były dziełem dawnych mieszkańców i przetrwały do schyłku XIX wieku oraz o stanie ich zachowania. Tego rodzaju informacje pozostawił Grąbczewski niemal w każdym sprawozdaniu. Wszystkich nie jestem w stanie zacytować, wybrałam tylko przykłady, które najbardziej ilustrują wrażliwość badacza w odniesieniu do śladów materialnych pozostawionych przez dawnych mieszkańców obszarów badanych przez Grąbczewskiego.

Niezbędnym warunkiem życia i rozwoju rolnictwa, uprawy roślin i hodowli zwierząt – jak doskonale wiadomo – jest woda. W rejonach, w których brak naturalnego sposobu nawadniania budowano system kanałów rozprowadzających wodę sposobem znanym ze starożytnego Egiptu. Pozostałości kanałów nawadniających widział i opisał Grąbczewski na trasie podróży do Kandżutu w dorzeczu rzeki Raskem-Darii:

„25 października (1889) połączyłem się z resztą wyprawy pozostawionej w miejscowości Czung-Tukaj….ruszyliśmy dalej w górę rzeki Raskem-darii i w przeciąg 4 dni doszliśmy do ujścia rzeki Surkowat, gdzie zatrzymaliśmy się w miejscowości Kara-Jar-Karauł (3600 m n.p.m.). W ciągu pierwszego dnia drogi od Czung-Tukaj do miejscowości Azgar… stwierdziłem, że szeroka dolina Raskem-darii nosiła ślady gęstego zaludnienia. Pola wszędzie były oczyszczone od kamieni i jakby przygotowane pod zasiewy; wszędzie ślady kanałów irygacyjnych, wyprowadzonych z rzeki. Na niektórych polach widać było zagony jak gdyby świeżo zżęte. Na wielu zaś polach pozostały drzewa morwowe, których gałęzie służyły do karmienia jedwabników. Drzewka te uschły, lecz doznawało się wrażenia, że to tylko liście opadły z nich w jesieni, ale życie nie zamarło. Na polach sterczały zwaliska wieżyczek obronnych, gdzie rolnik mógł schronić się w razie nagłego niebezpieczeństwa. Każdy występ skały, każda ścieżka nosiła ślady pierwotnych fortyfikacji. Znać było, że człowiek bronił się tutaj do ostatniego tchnienia i ustępował, ulegając jedynie przemocy.
Sądząc z charakteru zwalisk wyniosłem wrażenie, że dawniejsi mieszkańcy owych obszarów nie skupiali się w większe osiedla, lecz żyli oddzielnymi gospodarstwami…Z powodu nadzwyczaj małej ilości opadów, życie roślinne możliwe tam jest tylko w miejscowościach sztucznie nawodnionych. Trawę zaś można znaleźć tylko na szczytach zboczy górskich, gdzie deszcze padają częściej. Sądząc z kanałów, na których wybudowane były młyny i może jakie inne fabryki, posiłkujące się siłą wodną, wnioskowałem, że sztuka przeprowadzania kanałów była dobrze znana tamtejszym mieszkańcom.
Zwaliska większej wioski istnieją w miejscowości Azgar, gdzie szczególnie przykre wrażenie wywiera ogromne cmentarzysko z grobowcami, tak świetnie zachowanymi, jakby dopiero co były wzniesione, chociaż, jak już nadmieniłem, od czasu opuszczenia tej miejscowości przez Toglików minęło z górą lat sto”
Grąbczewski 1958, s.496-497).

Przeprawa – foto Leon Barszczewski 1896 ( Leon Barszczewski to inna wielka osobistośc o której warto wiedzieć, opowiemy o nim jeszcze kiedyś)

Taki system nawadniania terenów rolniczych stosowali nadal w Kaszgarii jeszcze w XIX wieku i mimo złej jakości gleby kwitły uprawy zbóż, warzyw i drzew owocowych – pisze na ten temat Grąbczewski (1958, s. 115-116): „kaszgarski okręg administracyjny obejmuje wszystkie wioski, otrzymujące wodę z rzeki Kyzył-su, która po wyjściu z gór rozgałęzia się na setki ogromnych kanałów, każdy zaś z nich z kolei znowu dzieli się na setki drobniejszych…”

Kara-Kasz-Daria, czyli Czarna rzeka Czaropanów

Systemem nawadniania zachwycał się Grąbczewski ( 1958, s.194-195)zwiedzając tereny wokół miejscowości Chotan w okolicach Kaszgaru:

„Ogólny charakter gruntu piaszczysto-kamienisty nie powinien by nadawać się pod uprawy, lecz obfitość opadów i wody, wspaniały klimat i pracowitość krajowców uczyniły z tego zakątka prawdziwą perłę Kaszgarii.
Tutaj dwie wielkie rzeki: Karakasz-daria i Jurungkasz-daria, spływają z gór: pierwsza z Himalajów, druga z wyżyn Tybetu… łączą się one i pod nazwą Chotan-darii giną w piaskach pustyni Gobi… Rzeki te dały możność zbudowania gęstej sieci sztucznych kanałów nawadniających, tak że trudno by znaleźć najmniejszy kawałek ziemi, który by nie był wyzyskany, nawodniony i uprawiony.
Zastanawiałem się nieraz, w jaki sposób krajowcy mogą prowadzić takie prace irygacyjne, nie znając żadnych przyrządów niwelacyjnych i w ogóle nie mając absolutnie nic, prócz doświadczenia. A większość kanałów prowadzi masy wód i biegnie czasami dziesiątkami kilometrów po nasypach. Przy tym rezerwuarami, skąd kanały otrzymują wodę, są rzeki górskie, gdzie wysokość wody zmienia się co dzień, w zależności od tajenia śniegów i lodowców… a więc od czynników zupełnie nieuchwytnych dla krajowców, którzy nie mają pojęcia o barometrze i meteorologii. A jednak jakoś z tym wszystkim dają sobie radę i tak sprawnie, że nie podobna się dość nadziwić.”

Nazwa miasta oznacza „różnobarwne domy”. Znane też było pod nazwą „Sulej”. Miasto istniało już w II w p. n. e., wspomniane jest w kronikach misji Zhang Qiana. Zostało zdobyte przez dynastię Han w roku 76 p. n. e. W I w n. e. Rejony Zachodnie były pogrążone we wzajemnych wojnach między poszczególnymi państwami-miastami, z których Kaszgar okazał się jednym z najsilniejszych. Począwszy od II w swoje wpływy zaczynają zaznaczać Kuszanowie, których państwo znajdowało się w Baktrii. W VI w znalazł się pod kontrolą Heftalitów, a z nastaniem w VII w dynastii Tang rozpoczęła się rywalizacja o wpływy m. in. nad Kaszgarem z Turkami Zachodnimi. Kontrola nad miastem przechodziła w ręce: Chińczyków w roku 658, Tybetańczyków w 678, ponownie Chińczyków w 692 i ponownie Tybetańczyków w 766. W IX w miasto staje się częścią Chanatu Karachanidów (wywodzący się z Ujgurów), a w pewnym momencie jego stolicą. W X Karachanidzi nawrócili się na Islam. W XII w miastem rządzili Karakitajowie, którzy w roku 1218 zostali podbici przez Mongołów. Po podziale Imperium Mongolskiego, Kaszgar należał do Chanatu czagatajskiego. W roku 1390 został najechany przez Timura, w roku 1514 zniszczony przez wojska Mirzy Ababakara broniącego się przed najazdem Sułtana Said-chana. Miasto zostało ostatecznie zdobyte przez Chińczyków w roku 1759. W XIX w wstrząsały nim muzułmańskie rebelie, łącznie z największą Rewoltą Dungan roku 1862. W latach 1865-77 istniało niezależne królestwo Kaszgarii pod rządami uzbeckiego generała Yakuba Bega, ostatecznie zlikwidowane przez dynastię Qing.

Dalej pisze, że dla ochrony domostw i ulic od nadmiaru spływających po roztopach wód – budują wielokilometrowe tamy.

Występowanie kanałów nawadniających obserwował Grąbczewski, między innymi na przestrzeni od Irkesztamu do Kaszgaru. Widział, że w korycie rzeki Kyzył-su i jej dopływów spotyka się dużo wysp i oczeretów, zarośniętych rozłożystymi topolami, łozą oraz różnymi krzewami. W okolicach tych pojawiają się pola uprawne z zasiewami jęczmienia i pszenicy jarej. Dalej za Karanglikiem już nie spotyka się osiedli kirgiskich, a droga biegnie po kamienistym gruncie, tu również widział ślady sztucznych kanałów irygacyjnych, ale były one silnie zniszczone. Rozmawiając z mieszkańcami tych okolic uzyskał informacje, o sprawach, które go wielce ciekawiły, a mianowicie o sposobach wytyczania kierunków przebiegu kanałów nawadniających. Opisano mu dokładnie, podkreślając, że jest to sposób od zawsze stosowany i że korzystanie z wody regulują odpowiednie dokumenty. Relację Grąbczewskiego, bardzo obszerną, cytuję z dużymi skrótami (Grąbczewski 1958, s.54-56).

Jest to odpowiedź, którą stawiał sobie nasz badacz, a którą cytowałam wyżej:

„Trzeba sobie przy tym uprzytomnić, że kanały muszą mieć stałą pochyłość, a mianowicie taką, aby woda, płynąc nimi zbyt szybko, nie wyrwała dna lub nie spowodowała zbytniego osadu piasów, tj. nie zamulała kanałów. Wszystkie prace prowadzi się na „oko”, bez użycia jakichkolwiek przyrządów, które są zupełnie w tamtejszych krajach nieznane. Metody przeprowadzania wody – wyrobiła wiekowa kultura i praktyka, która zmusiła do pomysłowości w tym kierunku narody zamieszkujące kraje, gdzie od marca do października nie spada ani kropelka deszczu… Roboty prowadzi się pod kierownictwem mirobów (mir – władca, ob. – woda), których wybiera gmina. Ludzie ci obserwują stale stan wody w kanałach, bacząc, aby nikt nie korzystał z wody w większej ilości, niż mu to przyznaje odpowiedni dokument…
Nowe kanały przeprowadza mirob-basza ( głowa władców wody). Zazwyczaj jest to starzec, który całe życie spędził piastując obowiązki miroba i zasłużył sobie na ogólny szacunek wszystkich gmin danej miejscowości.
Trasując pewien teren, przez który miał przejść nowy kanał, i wytykając jego kierunek, mirob -basza zdejmował turban i kładł się na wznak głową w stronę, dokąd miała płynąć woda, a nogami w tę, skąd woda płynęła i, ułożywszy głowę we właściwy sobie sposób, patrzył na niebo. Jeżeli widział za sobą ziemię znaczyło to, że miejscowość się wznosi i woda tam nie popłynie; jeżeli miejscowości zupełnie nie widział, znaczyło to, że ziemia ma zbyt wielki spadek i nie nadaje się do przeprowadzenia kanału. Ziemię mirob-basza powinien był zobaczyć na długości tylu a tylu kroków i wtedy kołkami oznaczał kierunek nowego kanału. Kładł się znowu, kręcił, zmieniał pozycję i, znalazłszy stosowny kierunek trasował drogę kanału kołkami, przesuwając się tylko o kilka lub kilkanaście kroków. I znów się kładł bez końca, ciągnąc linię kanału na dziesiątki kilometrów…”


O wielkiej zależności człowieka i życia przyrody podaje przykłady Grąbczewski zwiedzający okolice pustyni Takla-Makan (.1958, s. 184-185):

„Z Kargałyku wyszliśmy 19 października, do Chotanu doszliśmy 24 zrobiwszy w 6 dni 259 km. Ogólny charakter tych okolic to piaszczysta pustynia, na której z rzadka trafiają się oazy kulturalne, zupełnie nikłe, w porównaniu z ogromnymi obszarami lotnego piasku, który przenika wszędzie, zasypuje i niszczy wszystko…
O parę kilometrów od Langaru wznosi się wysoka, obszerna baszta z palonej cegły. Ma to być jedyna pamiątka ogromnego miasta, które kiedyś istniało w tej miejscowości. Ale rzeka, płynąca z gór, która je zaopatrywała w wodę wyschła; mieszkańcy porzucili miasto, które powoli zasypały piaski.
Za Kasz-Langarem droga na przestrzeni 25 km biegnie po piaszczystej pustyni, pozbawionej wszelkich objawów życia…
Droga między Kasz-Langarem i następnym Czulak-Langarem przecina trzy pasma wysokich barchanów lotnego piasku, które po każdej burzy zmieniają wygląd zewnętrzny i przesuwają się z miejsca na miejsce, zachowując jednak ogólny kierunek z północo-wschodu na południo-zachód.
Miejscowość ta nosi nazwę Taklamakan-Kum. Według podania, i tu także było niegdyś ogromne miasto, zasypane przez lotne piaski. Rzeczywiście, wracając z Chotanu, przebywałem te okolice po trzydniowym huraganie, który w pewnych miejscach poznosił lotne piaski, odsłaniając twardy pokład ziemi: otóż przez jeden z takich terenów szliśmy na przestrzeni paru kilometrów po gruncie, pokrytym bitą cegłą paloną, skorupami różnokolorowej emalii i grubego szkła, często rzeźbionego lub inkrustowanego. Jadący ze mną kozacy zebrali parę monet miedzianych, ale tak zniszczonych i zaśniedziałych, że nie udało mi się odczytać na nich nawet słabych śladów jakichkolwiek znaków.
Sądzę, że specjalista- archeolog znalazłby tam ciekawe pole dla badań, począwszy od zwalisk starożytnej baszty w Kasz-Langarze. Ostatnia przed wielką wojną wyprawa naukowa pułkownika Kozłowa do pustyni Gobi przypadkowo odkryła zasypaną przez piasek basztę starożytną, a w niej mnóstwo rękopisów mongolskich, które Kozłow przesłał do Biblioteki Publicznej w Petersburgu. Rękopisy te dotychczas nie są opracowane, ale nawet pobieżny ich przegląd, jak mówił mi sam Kozłow, dostarczył dużo nieznanych materiałów do wyjaśnienia dziejów Wielkiego Mogoła i zasypanej obecnie piaskami jego stolicy, do której przed sześciu wiekami przedsięwziął był długą podróż znakomity podróżnik Marco Polo”
(Grąbczewski 1958, s. 185-186).

Zachód słońca nad pustynią Takla Makan

Dawne, opuszczone lub zrujnowane przez czas i ludzi osiedla, dwory, wieże obronne i strażnicze wspomina Grąbczewski kilkakrotnie, o nich nie będę pisała.. Przytoczę natomiast opis zabytku wyjątkowego, od którego nawet pochodzić ma nazwa miasteczka. Z powodu tej wyjątkowości cytuję opis w dużych fragmentach: „Z noclegu w wiosce Guszon wyruszyliśmy 7 lipca … przed wieczorem tegoż dnia byliśmy już w stolicy karaju, w mieście Kała-i- Chumb… nazwa stolicy (Kała – twierdza, Chum , albo Chumb – czara, czasza) ma pochodzić od ogromnej czary ofiarnej, która od wieków tam się znajduje; obecnie jest wmurowana w ścianę przy bramie wjazdowej, a przed erą muzułmańską służyła pono do składania ofiar ludzkich. Czarę tę zauważyłem przy wjeździe do miasta, lecz nie mogłem pojąć jej przeznaczenia. Później Szyraz – Ali – Bek kazał ją ostrożnie wyjąć z muru, abym ją mógł sfotografować. Czara zrobiona jest z jednego ogromnego kamienia; posiada około metra wysokości i półtora metra w średnicy. W środku ma wydrążone wgłębienie około 35 cm i dwa otwory, przeznaczone do spływania krwi ofiarnej. Kawałek z jednego jej brzegu jest odbity, lecz kiedy się to stało, oraz gdzie się podział ów odbity kawał, nikt nie umie objaśnić. Tak zawsze było! Czara ta, oczywiście, służyła za ołtarz ofiarny dawniejszym, przdmuzułmańskim mieszkańcom tego kraju.” Przedmiotem zainteresowania Grąbczewskiego były miejsca występowania różnych surowców mineralnych miedzy innymi: miedzi, brązu, żelaza złota, jadeitu ( tu określenie: żadeit), ołowiu, amoniaku itp. (por. Grąbczewski 1958, s. 144). W sprzyjających okolicznościach starał się zdobyć informacje o sposobie ich wydobycia i obróbki w dawnych czasach i w latach jego tam podróżowania. Podróżując po Kaszgarii zdobył wiadomości o znanych i eksploatowanych złożach. Od rodzaju surowca, czasem zyskują miana rzeki lub miejscowości dla przykładu zacytuję taki fragment: „Najwięcej eksploatowane są kopalnie złota, których jest bardzo dużo w okręgu chotańskim i jarkendzkim. Góry znane w geografii pod nazwą Kunlun okalają Kaszgarię z południe i przez krajowców zwane są pasmem gór Ałtyn-tag (złote góry) z powodu obfitości w nich rzeczek złotonośnych. Jedna z nazw, jakie nosi rzeka Jarkend-daria brzmi Zerawszan, co znaczy „Złotonośna”, gdyż i z niej otrzymuje się złoto prawie we wszystkich dopływach” Grąbczewski 1958, s. 144-145).

Uważany za najświętsze dla muzułmanów miejsce w Sinkiangu. Zbudowany w XVII w grobowiec pięciu pokoleń rodziny Abacha Chodży, władcy całego Wschodniego Turkiestanu (Kotlina Kaszgarska), przez niektórych Ujgurów uważany za proroka.

Wiadomości te uzupełnił informacją, że sposób pozyskiwania złota nie zmienił się od wieków.

Ciekawy jest opis wytopu rudy żelaza. Na ślady hutnictwa natrafił w okolicy Raskemu o czym napisał:

„O kilka kilometrów od Raskemu przeszliśmy obok zwalisk niewielkiej forteczki i wioski i znaleźliśmy ślady wytapianej tak kiedyś rudy metalowej; lecz jakie to były prace, nie mogłem określić, na zbadanie zaś okolic nie mieliśmy czasu” Grąbczewski 1958, s. 501-502).

Rzeka Zerawszan – nie tylko złotonośna to Rzeka Zerywanów

Przebywając w Kaszgarii poznał ten sposób i opisał go a ja zacytuję, ponieważ podobne urządzenia odkrywane są metodą wykopaliskową w Polsce:

„Ponieważ fabryk w Kaszgarii nie mają, przeto krajowcy węgla kamiennego zupełnie nie używają. Wytapianiem żelaza zajmuje się wioska Kyzyl, o 40 km na południe od miasta Jangihisar, gdzie odpowiednie piece znajdują się absolutnie w każdym domu. Urządzenie pieców jest zupełnie pierwotne: składają się one właściwie z dwóch jam, wykopanych jedna nad drugą. Wierzchnią zapełnia się rudą żelazną i następnie starannie zakrywa. W drugiej jamie rozpala się ogień i podtrzymuje go w ciągu trzech dni i nocy. Potem wierzchnią jamę się odkrywa, i na dnie jej pozostaje około 2 pudów stopu żelaza, który po oczyszczeniu z ziemi idzie na wyrób kietmeni (rodzaj szerokich zakrzywionych łopat, którymi krajowcy pracują. Rudę przywożą z gór Kyzyl-Tau, o 2 dni drogi od wioski Kyzyl. Ruda podobno leży zupełnie na powierzchni ziemi i dla wydobywania jej nie ma żadnych urządzeń”( Grąbczewski 1958, 144).

Samarkanda dzisiaj

Z cytowanych opisów wynika, że B. Grąbczewski był bystrym obserwatorem życia współcześnie żyjących plemion, ich gospodarki, budownictwa, obyczajów, wierzeń. Interesował się również ich dziejami w głębokiej przeszłości i niedawno minionym czasie. Wiarygodność przekazów potwierdzają inni podróżnicy i badacze przemierzający w tym samym stuleciu krainy Azji Centralnej. Wśród nich był Leon Barszczewski (1849-1910), którego już wspomniałam wcześniej. On również pozostawał na służbie w rosyjskim wojsku. Miejscem jego długotrwałego przebywania była Samarkanda. Nie mam wiadomości czy obaj badacze mieli okazję spotkać się w Samarkandzie lub na trasach podróży. Jest jeszcze jeden podróżnik, który łączy jak klamra, Grąbczewskiego i Barszczewskiego. Jest nim Pierr Gabriel Bonvalot ( 1853 ur. w Aube w Hiszpanii, zm. w1933 r. w Paryżu) orientalista i podróżnik.

Bonvalot w Azji przebywał kilkakrotnie w latach 1880, 1882, w latach 1885-1886 i w 1890 roku. Ze wspomnień Barszczewskiego wiemy, że Bonvalot był jego gościem w Samarkandzie a inny uczestnik francuskiej ekspedycji prowadził z Barszczewskim wykopaliska w Afrasiab. P.Bonvalot w roku 1885 rozpoczął podróż przez Kaukaz, Samarkandę, Margelan, Pamir – do Indii. W pamiętniku z tej wyprawy zanotował (s. 158): „my tymczasem kończymy załatwianie spraw, potem żegnamy przyjaciół i 14 stycznia wyruszamy w drogę w towarzystwie naszego starego znajomego Barszczewskiego, który jedzie z nami aż do brzegów Zarawszanu.Tam żegnamy się z nim, a potem przeprawiamy się przez rzekę …Następnie udajemy się sami do Dzizaku”. Dalej P. Bonvalot dotarł do Margelanu i zatrzymał u generała Korolkowa, z którego pomocy już wcześniej korzystał. Postój tu zaplanowany wykorzystał dla zbadania możliwości przebycia gór Ałajskich i Pamiru. Tu znów odwołam się do jego wpomnień (s. 159):

„Tymczasem dwie osoby są zdania, że z całą pewnością powiedzie się nam: są to generał Korolkow i kapitan Grąbczewski, młody i przedsiębiorczy oficer, który latem odbył wyprawę do północnego Pamiru. Wedle kapitana …, na poprzedzającym Pamir Płaskowyżu Ałajskim prawdopodobnie będzie mało śniegu”.

Kapitan Grąbczewski towarzyszł Bonvelotowi w podróży do miejscowości Oszy – o tym tak napisał: „Do Oszy pojechaliśmy tarantasem, w drodze padał śnieg. Zaraz po przybyciu do miasta zasięgnęliśmy języka u krajowców, z którymi mogłem się porozumieć za pośrednictwem kapitana Grąbczewskiego. Kapitan mówi biegle po turecku, poza tym jest dobrze znany tutejszym mieszkańcom… „(s. 166).

Wymienionych podróżników łączy jeszcze inna pasja – badania archeologiczne. P.Bonvalot tak jak L.Barszczewski i B. Grąbczewski pozostawił opisy dawnych akweduktów, ruiny starych fortecy i grobowców. Prowadził wykopaliska – między innymi w Termizie koło Patta-kisar w dolinie Zarawszanu. Zbadał fortecę, którą miał zniszczyć Czyngis-chan. Stwierdził, że została ona opuszczona z braku wody oraz, że wydobył z ruin przedmioty takie same, jakie odkryto w ruinach Afrasiabu, w pobliżu Samarkandy (s. 144).

Przypomnę, że w Afrasiabs badania przeprowadził L. Barszczewski i stwierdził, że osada ta pochodzi z czasów sprzed podbojów Aleksandra Wielkiego.

Literatura:

1891 B. Grąbczewski – Podróż Kapitana B. Grąbczewskiego w Środkowej Azji (z kartą), (Wstępne słowo dr F. Chłapowskiego i list kapitana Grąbczewskiego). „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XVIII, z.1 i 2, s. 201-223.
1923 B. Grąbczewski – Wspomnienia myśliwskie w Azji Środkowej, „Przegląd Myśliwski, nr. 6.
1924 B. Grąbczewski – Podróże gen. B. Grąbczewskiego. Przez Pamir i Hindukusz do źródeł rzeki Indus, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź , t. II
1924 B. Grąbczewski – Podróże gen. B. Grąbczewskiego. W pustyniach Raskemu i Tybetu, t.III
1924 B. Grąbczewski – Na służbie Rosyjskkiej. Fragmenty wspomnień. Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno
1958 B. Grąbczewski – Podróże po Azji Środkowej, Warszawa
1993 M.M. Blombergowa – Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku, Łódź
1986 Bonvalot G. – Przez Kaukaz i Pamir do Indii, Łódź
1924 Olszewicz B. – Generał Bronisław Grąbczewski podróżnik polski po Azji Środkowej, „Naokoło Świata”, nr 25 (maj), s. 89-103
1927 Olszewicz B. – Generał Bronisław Grąbczewski Polski Badacz Azji Środkowej (1855-1926), Poznań
1959-1960 Olszewicz B. – Grąbczewski Bronisław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa, s. 557-560
1896 Semenov P.P. – Istorija połuvekowoj dejatelnostki Imperatorskogo Russkogo Geograficzeskogo Obszczestwa (1845-1895), St. Peterburg, s. 22
1960 Słabczyńscy W. i T. – Bronisław Grąbczewski [w:] Słownik Podróżników Polskich, Warszawa, s. 126-130
1973 Słabczyński – Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa, s. 124-131,135, 151, 177, 417, 418, 419
1930 Talko-Hryncewicz J. – Z przeżytych dni (1850-1908), Warszawa, s.68.

Ilustracje:

1. Ilustracja w tekście – Bronisław Grąbczewski w roku 1925 (reprodukcja wg Bronisław Grąbczewski, Podróże po Azji Środkowej, Warszawa 1958)

2. Mapa podróży z lat 1889-1890. (reprodukcja wg: Podróż Kapitana B. Grąbczewskiego w Środkowej Azji, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1891: t. XVIII)

3. Podróże B. Grąbczewskiego w latach 1885 – 1891 (reprodukcja wg W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa1992.s. 128.)

4. Generał B. Grąbczewski i chiński gen. Dżan-da-żeń (reprodukcja wg Podróż Kapitana B. Grąbczewskiego w Środkowej Ązji, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1891: t. XVIII)

5. Spotkanie gen. Bronisława Grąbczewskiego z kapitanem F. Younghusbandem w Jarkandzie (reprodukcja wg Podróż Kapitana B. Grąbczewskiego w Środkowej Azji, Rocznik Towarzystwa Naukowego Poznańskiego, 1891:t. XVIII)

Ałmaty (dawniej Ałma Ata) – zimą

Ze strony internetowej Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Ałmaty (Kazachstan)

(fragment działu „Polacy w historii Kazachstanu”)

„…Geodezją Kazachstanu zajmował się Józef Zyliński. Jako dyrektor Departamentu Melioracji w rosyjskim Ministerstwie Rolnictwa osuszał bagna. Brał udział w międzynarodowych pomiarach na przechodzącym przez kazachstańskie stepy 52 równoleżniku szerokości geograficznej północnej. Jego brat Stanisław Zyliński, był naczelnikiem Oddziału Topograficznego Turkiestańskiego Okręgu Wojskowego w Taszkiencie. Kierował opracowywaniem map, obejmujących również Kazachstan. Były one wystawione na międzynarodowej wystawie kartograficznej w Paryżu. Przyniosły mu dyplom honorowy. Bracia Zylińscy nosili generalskie mundury służb inżynieryjnych armii carskiej.

Znanym badaczem Azji Srodkowej był Bronisław Grąbczewski. Ukończył studia w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Potem wstąpił do wojska, gdzie dosłużył się stopnia generała w wojskowej służbie administracyjnej. W r. 1885 podjął serię wielkich wypraw badawczych. Dotarł w głąb Kaszgarii, penetrował góry Tien-szan. Znalazł się przy źródłach Syr-darii. Zapuścił się do Karakorum i do Tybetu. Kiedy został mianowany gubernatorem astrachańskim, prowadził badania geologiczne, botaniczne i etnograficzne na obszarze dzisiejszego północno-zachodniego Kazachstanu. Posługiwał się tytułem generała-gubernatora Bukiejewskiej Ordy, koczującej między rzeką Ural a Wołgą. Tylko nieznaczna część wyników jego badań z tego okresu została ogłoszona. Większość opracowań pozostała w rękopisie i przechowywana jest w archiwach Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu….”

Ałmaty – stolica Kazahstanu

Z RU Wikipedii

Громбчевский, Бронислав Людвигович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация, поиск

Бронислав Людвигович Громбчевский
15 января 1855 — 1926
Grabczewskibl.jpg
Бронислав Людвигович Громбчевский
Место смерти Варшава
Принадлежность Россия Россия
Род войск Генеральный штаб, казачьи войска
Годы службы 1873—1905
Звание генерал-майор
Командовал Астраханское казачье войско
Сражения/войны Туркестанские походы

Бронислав Людвигович Громбчевский (польск.: Bronisław Grąbczewski — 1855—1926) — выдающийся российский разведчик и путешественник польского происхождения, астраханский губернатор.

Биография

Родился 15 января 1855 г. в семейном поместье в Ковенской губернии; его отец, активный участник Польского восстания 1863 г., был выслан в Сибирь, имущество и поместье было конфисковано. Мать и родственники переехали в Варшаву, где Громбчевский поступил в 4-ю русскую классическую гимназию, по окончании которой был принят в Горный институт в Санкт-Петербурге. Не завершив полного курса обучения, Громбчевский в 1873 г. поступил вольноопределяющимся в Лейб-Гвардии Кексгольмский гренадерский полк, откуда был командирован в Варшавское пехотное училище. По окончании училища в 1875 г., был произведен в прапорщики и вернулся в полк. Однако, за неимением средств и возможности служить в гвардии, Громбчевский в марте 1876 г. подал рапорт о переводе в армейскую пехоту, по удовлетворении рапорта был переведен на службу в 14-й Туркестанский линейный батальон, в котором, однако, не задержался — получил назначение в штаб Туркестанского военного округа. Был ординарцем у М. Д. Скобелева, принял участие в Алайском походе князя Ф. К. Витгенштейна. В 1880 г. перешел на службу по военно-народному управлению, был помощником начальника Маргиланского уезда. Пребывая в этой должности в совершенстве овладел узбекским, таджикским и персидским языками.

В 1885 г., в качестве старшего чиновника по особым поручениям при военном губернаторе Ферганской области, Громбчевский с целью проверки границы с Китаем обследовал Кашгар и пограничные районы Тянь-Шаня, в 1886 — Центральный Тянь-Шань и бассейн Нарына (за эту экспедицию он был награжден серебряной медалью Русского Географического общества). По окончании экспедиции, Громбчевский поступил на астрономический факультет Санкт-Петербургского университета. После завершения теоретических занятий и практики в Пулковской обсерватории, Громбчевский вернулся в Туркестан. В 1888—1889 осуществил труднейшую экспедицию по Памиру, Кафиристану, Кашмиру и Северо-Западному Тибету, сумел проникнуть в пределы английской Северо-Западной Индии, разведать некоторые истоки Инда. В 1892 г., участвовал в Памирском военном походе полковника Ионова, затем состоял начальником Ошского уезда Ферганской области, в 1893 г. произведен в полковники. За совершение многочисленных экспедиций по горным районам Средней Азии награжден Золотой медалью Географического Общества. В 1900 г. произведён в генерал-майоры и назначен гражданским комиссаром Квантунской области в Китае. С 1903 г. был Астраханским губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего войска. В 1905 г. Громбчевский вышел в отставку, в 1908—1909 г. в качестве представителя русского «Красного Креста» находился в Марокко на театре войны между местными повстанцами и испанскими и французским войсками. По окончании войны вернулся в Польшу, работал в Государственном институте метеорологии и писал труды о своих путешествиях в Средней Азии. Скончался в Варшаве летом 1926 г.

Сочинения

 • Отчет о поездке в Кашгар и Южную Кашгарию. Новый Маргелан, 1887.
 • Наши интересы на Памире. Военно-политический очерк. Новый Маргелан, 1891.
 • Современное политическое положение памирских ханств и пограничной линии с Кашмиром. Новый Маргелан, 1891
 • Kaszgaria. Kraj i ludzie. Warszawa, 1924.
 • Przez Pamiry i Hindukusz do zródel rzeki Indus. Warszawa, 1925.
 • W pustyniach Raskemu i Tibetu. Warszawa, 1925.
 • Na sluzbie rosyjskiej. Warszawa, 1926.
 • Podróze po Azji Srodkowej. Warszawa, 1958.

Литература

 • Бокиев О. Б. Завоевание и присоединение Северного Таджикистана, Памира и Горного Бадахшана к России. Душанбе, 1994.
 • Хопкирк П. Большая Игра. М., 2003.
 • Постников А. В. Схватка на «Крыше мира», М., 2005.

2010 – Rok pracy dla zbliżenia Słowian

Posted in Sztuka, Słowianie by bialczynski on 1 Styczeń 2010

Czasami kiedy wejdę na jakąś rosyjską stronę czy blog czuję od razu ciepło i bliskość.  To skutek głębokiej wspólnoty wielowiekowych doświadczeń wdrukowanych w geny, skutek wielkiej bliskości języka, której przeszkadza tylko odmienny alfabet, ale jednoczą je nieodmienne rdzenie słów i sensy, znaczenia archetypów.

Tak jest na przykład, kiedy wchodzę na blog http://01varvara.wordpress.com

Wiktoria Teneta – Światło Księżyca

N. Matorin – Mikuła Sielianin

 


Walery Busygin – Maki

 

 

ale prędzej czy później zawsze następuje otrzeźwienie, bo przeważnie musi człowiek trafić na coś takiego:

 

Filip Moskwiczin (2009) – Mieszczanin Minin i książę Pożarski – rok 1612

 

Zwracam waszą uwagę na datę obrazu – jest współczesny. Temu najczęściej towarzyszy komentarz i tym razem też jest, więc przytaczam – strona jest anglojęzyczna więc powszechnie czytana:

 

The Year 1612: Citizen Minin and Prince Pozharsky (Filipp Moskvitin, 2009)

Minin and Pozharsky are, perhaps, two of the most iconic figures in Russian history. Every Russian knows who they are and what’s their significance. Let’s not be coy. If it were not for the bravery and leadership shown by the butcher Minin and the boyar Pozharsky, there would be no Russian nationality or Orthodox faith today. They defended Russia from Polish aggressors who not only wished to destroy us as a people, they wished to rip out our soul by killing Orthodoxy and replacing it with a phony Uniate substitute faith.

That did not happen… although the papists did starve Patriarch St Germogen to death… remember that every time one of the Franks smiles at you and says that’s all in the past. Don’t forget that the Uniates are on the rampage in the Ukraine as I write this, and the papists do not restrain them. I do not care for their empty words; I attend to their brutal and nasty actions.

Don’t believe a word that comes from the papists or their Orthodox apologists such as Hilarion Alfeyev. Oh, yes, Vassa Larin, I am not stating an “Orthodoxy of fear”… I am stating an “Orthodoxy of courage”… an Orthodoxy that stood tall against the papist snakes and won. You should do likewise. Robert Taft is not your friend… he is kin to those who starved Patriarch St Germogen to death… don’t you realise that?”

Sofia Moroz (2006) – Wszyscy walczymy

Żeby dobrze zrozumieć wystarczy przetłumaczyć choćby Tłumaczem Google.

Wtedy widzę jak wiele nas dzieli, widać też jak sprytnie rozłamano Królestwo Sis wyznaniowo.

W imię obcej religii – nie Religii Przyrodzonej sobie – Serbowie mordowali Bośniaków, Ukraińcy Polaków, Polacy Ukraińców, itd, itd…

Poświęcam rok 2010 wielkiemu zbliżeniu – Bez zrozumienia co naprawdę nas łączy a co dzieli, skąd się biorą owe podziały, jaka jest nasza wspólna PRZESZŁOŚĆ –  nie dojdzie między nami do niczego dobrego.

Tagged with:

Dobrosław Wierzbowski „Irańsko-słowiański motyw adoracji Świętego Drzewa”


Copyright © by Dobrosław Wierzbowski

Polska zima – część 3 – przegląd ziemic Królestwa SIS – Rosja, Siewierz, Alaska, Wschód Mazji, Kaszmir, Kaukaz i Zakaukazie

Posted in Przyroda, Słowianie by bialczynski on 30 Grudzień 2009

Rosja

Na rozbieg powtórka z części II- okolice Morza Białego, ziemie Komi, Ziemia Archangielska


Psków – kiedyś Polska teraz Rosja, ale oczywiście północnaZiemia Nowogrodzka

Wielki Nowogród y pomnik Tysiąclecia Rosji

Petersburg – Pałac Zimowy


Jeszcze raz Pałac Zimowy od strony Newy

Moskwa – Kreml

Zimowy Kremlin, czyli Kreml – Tylko Polacy pokonali Rosję i to trzykrotnie, do tego tylko oni zdobyli Moskwę i Kreml osadzając tam namiestnika. Rosjanie nie potrafią tego zrozumieć i nie mogą tego zapomnieć.

Nikt tak nie upokorzył Polski jak Rosja, która wymazała ją na 250 lat z mapy Świata, my też nie możemy tego jako Słowianie zrozumieć ani zapomnieć.

Moskwa, Kreml

Choć w to może trudno dzisiaj uwierzyć, różnica między Polską a Rosją nie jest tak wielka jak między Dawidem a Goliatem, bo Ukraina, Białoruś i Istyjczycy-Bałtowie – ich społeczności –  nigdy nie tworzyły z Rosją jednego organizmu państwowego – były jedynie koloniami Imperium Moskiewskiego, nieupodmiotowionymi obywatelsko, podobnie jak Polska w okresie niewoli. Te kraje były jednak wcześniej podmiotową częścią Rzeczypospolitej  – swego czasu największego i najbogatszego kraju Europy – tego faktu się nie da wymazać z genów i zbiorowej pamięci.

Kreml, katedra Świętego Bazylego – latem

Polska i Rosja to dwie najważniejsze siły Słowiańszczyzny – ta pierwsza jest Sercem i Zachodnią Kolebką Słowian, jest zbiorem istotnych przesłań i zasad. Ta druga jest żywotnością, siłą, potęgą Słowian w wymiarze materialnym, jej rezerwuarem, spichrzem, zapleczem.

Kreml zimowy

Te dwie potęgi są jak Serce-Dusza i Ciało, jedno bez drugiego jest kalekie. Obie na pewno są kalekie bez pamięci przeszłości, bez wiedzy o korzeniach i dawnych dziejach. Bez tej wiedzy nie można mieć prawidłowej świadomości celu.

Smoleńsk – Klasztor Nowodziewiczy

Tylko prawdziwa przyjaźń i współpraca partnerska, tylko prawdziwy sojusz jako sił równych, mogą otworzyć nowy rozdział w dziejach – powrót i  Odrodzenie Wielkiego  Królestwa SIS – dla dobra wszystkich ludzi, dla pokoju i sprawiedliwości na całym Świecie.  To jest konieczne. Obydwa kraje i społeczeństwa muszą do tego dojrzeć.

Ural – Gorole – Góry Kamienne

Ural – Taganaj


Nowogrod Nizny – zupełnie co innego niż Wielki

Okolice Chabarowska – równie dobrze mogłyby to być okolice Warszawy

Klasyka – Trojka

Też klasyka

Zima malowana – po raz trzeci klasyka zimowa

Klasyczne bałwany

Siewierz-Syberia (też Rosja)

Siewierz czyli północ – bardzo zimne syberyjskie słońce

Szybko robi się ciemno


Tajga, Yudug

Jezioro Bajkał – zimą

Siewierz – Antarktyka – Północna granica Królestwa SIS

Antarktyka – transport

Siewierz-  Północna granica Świata

Kamczatka – koniec Mazji (Kończutka) – drachwa (wulkan) Kronocka i Kronocki Zapowiednik oraz jego klejnoty – niedźwiedzie zgryźliny (grizzli)

Wulkan Kronocki

Alaska (kiedyś Rosja i to bardzo długo)

Cerkiew rosyjska ortodoksyjna na Alasce – dzisiaj

Alaska, Sitka –  pierwsza w dziejach osada na Alasce, założona przez Rosję – stolica Alaski do roku 1906.

Alaska, psie zaprzęgi

Alaska – w 1863 roku sprzedana została USA przez cara Aleksandra II, który skupiał swą uwagę ówcześnie na Europie i Powstaniu Styczniowym w Polsce

Alaska, zachód słońca

Cerkiew i cmentarz prawosławny w Ninilcziku

Denali – wycieczka autobusowa


Wschodnio-Południowa Mazja

(Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Takla Mahan – Tok-Haria)

Kirgizja – Pik Pobiedy widziany z Czapajewa

Góra Han Tengri (Pan Nieba)

Jezioro Aralskie – wyschnięte. Temperatura powietrza waha się od minus 40 stopni C w zimie do plus 40 – w lecie


Jezioro Aralskie – na zdjęciu zilustrowano zanik wód okresie ostatnich 20 lat. Opracowano międzynarodowy program ratowania jeziora Orol (Aral), który ma je przywrócić w pewnej części, do roku 2015 – całość będzie finansowana z funduszy Banku Światowego

Pustynia Karakum – jest tutaj wiele nazw z rdzeniem „kara” ponieważ to najprawdopodobniejsza kolebka Kharów (Harów). Do dzisiaj mamy tutaj prowincję Karakałpatja.

Zima w Karakałpatii


Ałmaty, zima – Fergana (dawna Wierszania z czasów Harów Toka  Mahy Wielkiego) – być  może to jest Stara Koliba Ludów SIS sprzed nawet 14.000 lat,  bo tak obecnie ocenia się wiek wyodrębnionego słowiańskiego chromosomu M458. Ta hipotetyczna Stara Koliba to: Wierszania, Hyrkania, Dahia nad Morzem Koszym (Kaspijskim), Sokodawa (Sogdiana), Bujania (nad Bałchaszem) i Bajania nad Bajkałem, a także być może Karakum, Karakorum, Tokharia  (której związki ze stepami Ukrainy potwierdzono ponad wszelką wątpliwość) i stoki Himalajów – Gór Światła Świata, z Ziemicą Koszetyrstów (Kasztrijów) w Indiach nad Widjuszem (Indusem). Kaszmir sąsiaduje z Ziemią Ladakh (Lodowiją albo Lędowiją), w której położony jest starodawny gród Leh.
Karakorum – Dach Świata – K2


Stąd, z Sokodawy,  pochodzą charakterystyczne czapy – nakrycia głowy skołockich królów i wzorowane na nich hełmy słowiańskich władców np. z czasów Bolesława Krzywoustego

Droga nad jezioro Bałchasz

Jezioro Bałchasz – wczesna zima


Takla Makan – Pustynia Harów Toka Mahy Wielkiego, znanego też jako Toka Utiekły – Pustynia Toharów

Widok z Kutaju na dawną Skołotię i Monżgolię czyli: Patrząc z Kraju Środka (Spora) na kraj Sokoło-Wędów i Męży-Golemów

Jeszcze jeden widok na Skołotię z Kutaju – granica Kraju Środka


Kaszmir, Sistan, Zakaukazie i Kaukaz

(Indie, Afganistan, Pakistan, Sistan, Iran, Turcja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)

Karakorum – Dach Świata

Dach Świata – Góra Światła Świata – Mount Everest (o tajemnicach tej nazwy piszemy w artykule pod tytułem Góry Kólestwa SIS)

Himalaje – Nanga Parbat

Himalaje Kaszmiru – Kaszmir Ziemica Koszetyrsów (Kasztrijów), także Królestwo Koszan

Leh w Lodowiji lub Lędowiji – Ladakhu – Lędo-Dachji w Indiach – na wschód od Kaszmiru

Kaszmirska zima i koszmarna droga, która może się przyśnić

Kaszmir kolejka linowa

Zimowy zachód słońca nad jeziorem


Kaszmir w Pakistanie – Dolina Spitów (Spisów, Spętów)

Pakistański Kaszmir

Zimowe niebo nad Sistanem – autor: Babak Tafreshi


Sistan pakistański

Sistan irański – Sobatan

Mapa prowincji Sistan

Uramanat

Iran – Sistan – Isfahan

Sistan


Afganistan – Przełęcz Salang

Welburz – Elbrus od południa

Welburz – Elbrus

Widok na Ozerię (Azerbejdzan) od Irańskiej strony

Dzisiaj Iran – dawna Oroja (Armenia), Jezioro Urmia