białczyński

Śmierć Adama Mickiewicza, czyli Dionizos i Lucyfer a Sprawa Polska w 160. rocznicę zabójstwa wieszcza!

Posted in Polska, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 26 Listopad 2015

441px-Herb_Łabędź_1.svg

Znaki, symbole, słowo, przekaz – zodiak, herby, barwy

Kiedy rozmyślam na temat znaczenia różnych symboli i totemów, herbów, znaków , alfabetu, głosek, fonemów i morfemów, epoki formowania się praindoeuropejskiego czy też praaryjskiego języka, prędzej czy później docieram w tych rozważaniach do trzech ważnych osób: Mojego Teścia, zmarłego w 1984 roku Stanisława Pagaczewskiego, jego dosyć bliskiego znajomego ze studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Karola Wojtyły nazywanego później papieżem Polakiem i Janem Pawłem II (JP II -Jasny Pan 2) oraz do Adama Mickiewicza i jego rodziny blisko spokrewnionej w linii ukraińskiej z Klemensiewiczami ze Lwowa, protoplastami Tillów i Pagaczewskich.

(more…)

Mariusz Agnosiewicz – Starożytności polskie

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 25 Listopad 2015

Z wielką przyjemnością polecam bardzo dobry artykuł Mariusza Agnosiewicza na Racjonalista.pl

prarybawo

Kultura łużycka w Polsce upadła dokładnie wtedy, kiedy nadeszła wielka zmiana klimatyczna związana z przejściem do okresu subatlantyckiego. Z okresu tego pochodzi słynny „skarb scytyjski” z Witaszkowa (VI w. pne), leżącego dziś na granicy niemiecko-polskiej, czyli w sercu kultury łużyckiej. Skarb ten stanowi dla badaczy równie wielką zagwozdkę co astronomiczny Dysk z Nebry. Wśród wielu złoto-srebrnych artefaktów, jakie odnaleziono w Witaszkowie najokazalsza była złota ryba z wizerunkami innych zwierząt na jej brzuchu.

Mówi się, że wszystkie imperia upadają, wyrażając tym nietrwałość kultur ludzkich. Trafniejszym stwierdzeniem wydaje mi się teza, że imperia migrują, co jest wyrazem cykliczności kultur determinowanych klimatycznie.

Imperia upadają przez cykliczne zmiany klimatyczne, które przesuwają ocieplenie ku północy. Wielkie złożone kultury powstają w regionach wielkich rzek — to rzeka była najbardziej cywilizacjotwórczym elementem natury. Tyle że o tym, które wielkie dorzecza dominują cywilizacyjnie przesądzały wędrujące strefy klimatyczne.

W aktualnej epoce geologicznej (Holocen, który nastąpił po epoce lodowej), wielkie cywilizacje wyraźnie związane są z okresami klimatycznymi.

W okresie subborealnym (3000-500 pne) dominowały cywilizacje powstałe w wielkich dorzeczach strefy podzwrotnikowej — Indus, Mezopotamia, Egipt.

W okresie subatlantyckim (500 pne — dziś) dominują cywilizacje leżące powyżej tej strefy. Imperia w regionie europejskim migrują coraz bardziej na północ, razem z klimatem holocenu.

 

Poszczególne okresy klimatyczne holocenu trwały od 1-3 tysiący lat. Aktualny trwa już 2,5 tysiąca lat i być może będziemy świadkami jego zmierzchu. Oznacza to kolejne wielkie przemiany cywilizacyjne.

W okresie subborealnym wyłoniły się złożone formy cywilizacyjne. W strefie podzwrotnikowej funkcjonowały wówczas dwa wielkie bieguny cywilizacyjne:

1. Dolina Indusu — w dorzeczach Saraswati i Indus

2. Tzw. Żyzny Półksiężyc, w dorzeczach Tygrysu, Eufratu i dolnego Nilu

(more…)

Tagged with:

Przypominamy nasz artykuł o Bucegach, Sfinksie i Babelach z archiwum 2012 roku w związku z ostatnimi sensacyjnymi odkryciami w tych górach (NTV – 20 11 2015).


W związku z sensacyjnymi materiałami jakie obiegają Internet na temat odkrycia podziemnej bazy Obcych Istot w Górach Bucegach w Rumunii, przypominamy artykuł zamieszczony przez nas w kwietniu 2012 roku o świętości tych gór i czci jaką oddawały im plemiona Dachów( Dahów/Daków i Draków/Traków oraz Odrysów/Nysów), a potem kontynuacji tej czci przez prawosławnych Rumunów. Koreluje to z tematem orgonu i ormusu, oru-many. Sensacyjny materiał z NTV o Sfinksie i Świątyni Wiedzy pod Babelami w dole artykułu. Także na koniec uzupełnienie dotyczące Kalendarza Adama w Południowej Afryce (też piramidy i Sfinks), który ma mieć minimum 75 000 lat.

I tutaj w Bucegach pojawia się Sfinks, tak jak przy Piramidach w Gizie oraz przy Kalendarzu Adama w Afryce Południowej. CB

Oto ten artykuł:

04. 2012; Bucegi – Góry Żalmokszysza i malowane klasztory Bukowiny

 

bucegi_babele

Bucegi, czyli Buce Góry – to znaczy Góry Bukowe – tutaj Babele, czyli Babska

Bucegi – Góry Żalmokszysza (Zalmoksisa)

(more…)

Falkonidas: Symbole, WR, Kabała, Głagolica, Ręce Boga z podsypką Gity.

Posted in Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 20 Listopad 2015

Polecam wszystkim serdecznie ten bardzo dobry tekst na blogu falkonidas. wordpress.com – CB

https://falkonidas.wordpress.com/2015/11/14/glagolica-walter-russell-crowley/

Ręce boga, starożytny słowiański symbol, który został odkryty na ceremonialnych wazach słowiańskich, zawiera w sobie niezwykle przenikliwą syntezę poglądów opisujących działanie naszego wszechświata. Starożytni Słowianie żyjący blisko przyrody i Boga najwyższego dostąpili zaszczytu otrzymania wiedzy ze źródła prapoczątku i opisali to w formie obrazkowo symbolicznej na różnych artefaktach. Bez zbędnego ględzenia i nie rozwodząc się zbytnio przystąpmy do działania by zrozumieć kosmiczną wiedzę naszych przodków.

ReceBogaSwargi (more…)

21-22 11 2015 Kruszwica nad Gopłem – Wykład otwarty i warsztaty „Czytanie i pisanie głagolicą (Tadeusz Mroziński)

Posted in Polska, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 20 Listopad 2015

ssss

Sprzyjaciele, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata i Zrzeszenie Słowian – Pag Kujawski zapraszają na wykład otwarty Tadeusza Mrozińskiego w Kruszwicy 21- 22 listopada 2015 (7524).

151117_zapr_mrozinski (2) (more…)

Korkonti Medieval Clothing

Posted in Polska, Sztuka, Słowianie by bialczynski on 17 Listopad 2015

Wolni Ludzie – Wolni Polacy: Kazimierz Łyszczyński (1634 -1689), spalony na stosie w Warszawie

Posted in Nauka, Polska, Słowianie by bialczynski on 15 Listopad 2015

0b48cf59-53fa-4c8f-95ab-76d831aa93f5_470x

AN/NIFC – Podobizna Kazimierza Łyszczyńskiego.

(more…)

Głagolica pierwszym alfabetem świata – z rosyjskiej strony: Глаголица. Первый в мире алфавит появился на Руси.

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 13 Listopad 2015

Глаголица. Первый в мире алфавит появился на Руси.

(po części zgadzam się z tym tytułem i wywodami autora, pod podstawowym warunkiem, że Ruś rozumiana jest głównie jako Słowiańszczyzna, czyli Nur-Rusja [Kharia- Haria-Aria, Nuria oraz Budynowia] Starożytna i Starożytna Wenetia,  a nie Rosja) CB.

07.11.2015

0010-018-Na-Rusi-do-XIXII-vvПервый в мире алфавит появился на Руси.

У директора Волгоградского института художественного образования Николая Таранова много званий: каллиграф, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор, член Союза художников России. Но мало кто знает, что он еще изучает символы. И, занимаясь этим, он вышел на «детективный след» и совершил удивительное открытие.
Кто придумал славянскую азбуку?

[ Dyrektor Wołgogradzkiego Instytutu Edukacji Artystycznej Nikołaj Taranov posiada wiele tytułów: kaligrafa, doktora nauk pedagogicznych, profesora sztuki, członka Związku Artystów Rosji. Ale niewiele osób wie, że oprócz tego studiuje on symbolikę. Zajmując się zaś nią wszedł na ścieżkę detektywistyczną I w ten sposób, ciągnął, „szlak detektywa” i dokonał zaskakującego odkrycia.
Kto wymyślił słowiański alfabet?]

(more…)

Tagged with:

Trzy Kopce Ukraińców w Polsce: w Krakowie, Przemyślu i Aleksandrowie Kujawskim

Posted in Polska, Słowianie by bialczynski on 12 Listopad 2015

SANYO DIGITAL CAMERA

Obozy dla jeńców wojennych z Ukraińskiej Halickiej Armii (UHA) i internowanych osób cywilnych znajdowały się m.in. w Przemyślu, Dąbiu k. Krakowa, Łańcucie, Wadowicach, Strzałkowie. Jeńcy wojenni i internowani cywile z obozu w Pikulicach, zmarli głównie podczas epidemii tyfusu, spoczywają m.in. na cmentarzu wojennym przy ul. Pikulickiej i Kasztanowej w Przemyślu (chowano tam także w późniejszym okresie zmarłych internowanych żołnierzy sojuszniczej armii Ukraińskiej Narodowej Republiki Symona Petlury). Obiekt ten,urządzony w okresie międzywojennym, został całkowicie zdewastowany przez Armię Czerwoną w 1939 r. W ostatnich latach odnowiono go staraniem Przemyskiego Oddziału ZUP; został

wówczas wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

(more…)

Tagged with: , ,

11.11. 7524 (2015) – Słowiańska hudba miesiąca i Marsz Niepodległości – listopad 2015 – Kathy Carr: „Kommander’s Car”

Posted in Polska, Sztuka, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 11 Listopad 2015

flaga_polskaDzisiaj w Warszawie Marsz Niepodległości! Mam nadzieję, że po raz pierwszy odkąd istnieje ten blog nie będę tutaj pisał o bezeceństwach policji polskiej z tej okazji. Ponieważ Ruch Narodowy przyłączył się do Ruchu KUKIZ 15, tym samym Marsz Niepodległości powinien stać się też Marszem Ruchu Wolnych Ludzi. Niestety tak nie jest, gdyż Paweł Kukiz zrezygnował z udziału w komitecie honorowym na skutek zaproszenia przez pana Winnickiego do tegoż komitetu antysemity Jana Kobylańskiego (czytaj tutaj). Przykry to niepotrzebny zgrzyt, ale przestrzegaliśmy od dawna przed współpracą z ludźmi którzy nie szanują przyjętych przez siebie zobowiązań wynikających z akceptacji programowych pod którymi się podpisali. Do Ruchu Narodowego niestety, jako Wolni Ludzie mamy wiele zastrzeżeń.  To jest właśnie jedno z nich.

Nie mniej popieramy sam Marsz Niepodległości, a poprzez obecność w kolumnie marszowej  Stowarzyszenia NIKLOT bierzemy w nim udział, jak co roku!

marsz-niepodleglosci-warszawa-11-11-11-36-niklot

Stowarzyszenie NIKLOT w Marszu Niepodległości 2014

Sława Wolnej POLSCE!

Z okazji Święta Niepodległości Polski – nietypowo, ale w duchu WOLNYCH LUDZI i z głębi, z całego serca po polsku!flaga_polska

https://www.youtube.com/watch?v=TqvhgS00UdA

 

 Kathy Carr: „Kommander’s Car”

On 20th June 1942, Polish boy scout Kazimierz Piechowski escaped from Auschwitz – Birkenau the notoriously cruel German concentration camp where 1.1 million innocent people from all faiths and backgrounds were murdered during WWII. Imprisoned for being a Polish boy scout by the Gestapo in October 1939, Kazik was transported to Auschwitz on the second Transport on June 20th 1940. Precisiely two years later Kazik’s escape which was in cooperation to the secret Polish resistance movement and it’s leader, the great war hero Witold Pilecki proved successful. Murdered and tortured by the Soviets after WWII IN 1948 for his activity in the Polish Home Army, Witold Pilecki had written his ‚Witold’s Report’ which was the first intelligence report on Auschwitz concentration camp, and enabled the Polish government-in-exile to convince the Allies that the Holocaust was taking place.
The important letter that had been drafted by pilecki and given to fellow escapee Stanslaw Jastar had to pass onto the Polish home Army in Warsaw was of vital importance and luckily this escape was a success.

Little is known in the West about the Eastern Front during WWII. Poland was the most brutally treated country during the whole war. Both German [1st Sept 1939] and Soviet occupation following the 17th September 1939 Soviet invasion of Poland left the country and it’s people imprisoned and as slaves to Hitler’s and Stalin’s brutal armies and forces. Stalin’s illegal white slave trade of 2 million Polish people who were Allies of Great Britain were transported to the Soviet caoncentration camp system – The Gulags – [approx 3000 camps] which were situated in remote places throughout the USSR were placed in loactios where tenperatures could soar below -50 degrees centigrade. The Polish slaves were welcomed with the motto ‚Nature is your Prison.’

I am proud to share this video with you which has given me the key to open up my own Polish heritage of which I am very proud of. I am so proud of Poland for fighting and for being Great Britain’s only Ally for the first two years of the WWII and Great Britain’s largest Allied Military Force after USA at the end of WWII.

FOR MORE INFO : please visit http://www.katycarr.com
FOR LINK TO OUR FILM ‚Kazik and the Kommader’s Car’ : please visit http://www.kazikfilm.com

Music video directed by British film maker Hannah Lovell 2012

(more…)

Istorija Srba najstarije civilizacije na svetu! – Tak mówią o swoich dziejach Serbowie! A Polacy? – Co z polskimi barwami narodowymi? (Stowarzyszenie Rodziny Rodziewiczów i Zrzeszenie Słowian)

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 11 Listopad 2015

flaga_polska

https://www.youtube.com/watch?v=XayRBlr1xKg

 

 

Ponieważ ten film został usunięty z You Tube przez wszechobecną cenzurę zanim zdołałem go tutaj opublikować, pokazuję inne serbskie filmy na ten sam temat:

LEPENSKI VIR i VINČA (najstarije civilizacije Evrope i Sveta, prapostojbina Srba)

https://www.youtube.com/watch?v=knKwHSefXW8

Nikola Tesla o dziejach Serbów

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKb4CrbOLVA

 

A Polacy? Co z polskimi barwami narodowymi:

flaga_polska (more…)

Witold Ceraski (1849 – 1925) – astronom, odkrywca Srebrzystych Obłoków

Posted in Nauka, Polska, Słowianie by bialczynski on 9 Listopad 2015

Цераский_ВКKilka słów o odkrywcy (niewiele, jak to o Polaku w „polskiej” Wikipedii):

 

Witold Michał Henryk Ceraski (ros. Витольд Карлович Цераский, ur. 9 maja 1849 w Słucku, zm. 29 maja 1925 w Troicku) – rosyjski astronom polskiego pochodzenia[1], profesor.

Absolwent liceum w Słucku, a następnie Uniwersytetu Moskiewskiego z 1871 r. W 1882 zrobił magisterium, w 1887 doktorat, w 1889 r. został profesorem. Od 1882 pracował na macierzystej uczelni, gdzie od 1890 do 1916 r. kierował obserwatorium uniwersyteckim. W 1914 r. został członkiem RAN. W 1916 r. zrezygnował z pracy na uczelni, choć dalej prowadził badania. Specjalizował się w badaniu jasności ciał kosmicznych i astrofotometrii. Stwierdził, że temperatura fotosfery Słońca przekracza 3500 K.

13 czerwca 1885 r. pracując w Obserwatorium Moskiewskim odkrył tak zwane srebrzyste obłoki .[2]

W 1972 Międzynarodowa Unia Astronomiczna uhonorowała Ceraskiego nazwą krateru na Księżycu[3].

 

Zwracam uwagę że piszą tutaj o nim „rosyjski astronom” – tak piszą durni Polacy w tzw „polskiej” Wikipedii. Jakby nie wiedzieli że Polska była w tym czasie (1845-1918) pod zaborami w tym pod zaborem rosyjskim. 

Był Witold Ceraski, drodzy durni, lemingowaci wikipedyści polscy Polakiem, obywatelem Rosji, a nie Rosjaninem polskiego pochodzenia. To naprawdę szczyt wszystkiego być tak wyzutym z poczucia polskości i z dumy narodowej, jak autorzy tego hasła w „polskiej” Wikipedii, powtarzający niczym papugi to co im plotą Rosjanie, Anglicy i Niemcy! Takich odebranych Polsce przemocą naukowców, zrusyfikowanych i zniemczonych są dziesiątki. Nic dziwnego że trudno się doszukać „Polskiego Nobla” skoro z polskiej listy odkrywców, naukowców i noblistów wykreśla się wszystkich Żydów – obywateli Polski i wszystkich Polaków żyjących w Rosji , Niemczech i Austro-Węgrach od 1794 roku do 1920. Także oczywiście tych wszystkich Polaków i Żydów polskich, którzy uzyskali obywatelstwo USA, Wielkiej Brytanii czy jakiekolwiek inne – jak np. rzekomy Francuz Paul Landowski (autor Jezusa z Rio de Janeiro), Amerykanin i Żyd Juliusz Lilienfeld (twórca tranzystora), rzekomy Rosjanin Konstanty Ciołkowski, rzekomy Austriak Michał Wilfryd Woynich (Wojnicz), czy inni rzekomi Rosjanie, którzy gdyby Polska nie popadła w ruską niewolę nigdy nie byliby żadnymi tam Rosjanami, tacy jak np. : Michał Wrubel (wielki malarz), Igor Strawiński (kompozytor światowej klasy, prawnuk Stanisława – zamachowca, który rzucał bomby w cara), czy wielki malarz i ezoteryk Mikołaj Rerich (Raróg) współtwórca teozofii razem z Heleną Bławatską, itd. (more…)

Strażniczka Wiary Przyrodzonej Słowian i Bałtów – Maria Rodziewiczówna (1864-1944 SSŚŚŚ Wilno – Warszawa) i jej „Dewajtis”

Posted in Polska, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Sztuka, Słowianie by bialczynski on 8 Listopad 2015

MRWystarczy popatrzeć jak nosiła się Maria Rodziewiczówna żeby obalić fałsz falangistycznych twierdzeń portalu wpolityce.pl, że była ona wierną katoliczką

Piszę dzisiaj o postaci Marii Rodziewiczówny, chociaż miałem zamiar poświęcić jej artykuł w rocznicę jej urodzin 3 lutego 2016. Jednakże właśnie teraz obserwujemy bezczelne próby przywłaszczenia sobie tej wybitnej patriotycznej pisarki, wyznawczyni buddyzmu, teozofii, wyznawczyni wiary przyrodzonej Słowian i członkini loży masońskiej przez katolickie, falangistyczne media fałszujące historię. Pisałem już wam o tym jak Jezuici z Akademii Ignatianum w Krakowie próbowali nas namówić na rocznicowe obchody i festiwal twórczości Stanisława Pagaczewskiego oraz ustanowienie Nagrody Literackiej dla autorów Polskiej Bajki pod szyldem kościoła katolickiego w roku 2016, czyli w 100. rocznicę urodzin Stanisława Pagaczewskiego. Dawno nie spotkałem się z tak bezczelną próbą przywłaszczenia postaci, która była zgoła antykościelna, postępowa, skierowana na walkę o wolność człowieka i przeciwna jakiejkolwiek formie ideowego zniewolenia jednostki ludzkiej. To samo czyni się z Marią Rodziewiczówną w tekście portalu wpolityce.pl : http://wpolityce.pl/historia/270938-rocznica-smierci-marii-rodziewiczowny-mowila-ze-sa-dwie-potegi-ktorym-trzeba-oddac-wszystko-a-w-zamian-nie-brac-nic-to-bog-i-ojczyzna-komunisci-bali-sie-jej-powiesci

Dodam że w Międzywojniu bali się jej także panicznie klechowie katoliccy.

dewajtis-b-iext7867354

Oczywiście pani publicystka Marzena Nykiel, pilna uczennica Braciszków z towarzystwa Jezusowego sprytnie zamyka oczy na kilka znaczących faktów, jak na przykład uczestnictwo Marii w kole teozoficznym a więc okultystycznym i ezoterycznym, czyli heretyckim, jej związek wieloletni z przyjaciółką, w którym pełniła rolę „męskiego partnera”, jak i całą wymowę twórczości Marii Rodziewiczównej. Nic to, że tytułowy Dewajtis to święty dąb, nic to że główny bohater tej powieści Marek Czertwan, zwany poganinem modli się pod nim i otrzymuje od niego moce, nic to że inny bohater tej powieści, współzamieszkujący z naszym POGANINEM, posiadający menażerię zwierzęcą stary oficer Powstania Styczniowego jest zwany przez wioskę czarownikiem. Nie przeszkadza autorce, że bohater modli się pod świętym dębem Dewajtisem pogańskim zwyczajem nad kurhanami Prapolaków, którzy oddali życie za swoją rodzimą wiarę, że modli się przy kamiennym ołtarzu pogańskiej bogini Aleksoty! Dla niej to wszystko są przejawy katolicyzmu i pieśń o „katolickim wychowaniu” Polaków, które zaleca Rodziewiczówna tysiącom Polek rozkochanych w tejże postaci literackiej. Mógłbym tutaj dodać kilkadziesiąt innych opowiastek pogańskich, które zawarła Rodziewiczówna w swoich książkach, jak choćby ta z Dewajtisa, o dziewczynie która została podwodną małżonką Króla Węża, co tylko pod wodą miał postać księcia przecudnej piękności, któremu ona rodzi „wodnicze” dzieci, a którego jej bracia, bogobojni acz zazdrośni katolicy, zabijają, gdy odwiedza ona rodzinny dom.

(more…)

ZRZESZENIE SŁOWIAN i Sprzyjaciele zapraszają na Wiec Kujawski w Łojewie – 14 listopada 7524 (2015).

Posted in Polska, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 8 Listopad 2015

wiec kujawski_promo

Zrzeszenie Słowian (Pag Kujawski) i Starosłowiańska Świątynia Światła Świata oraz Sprzyjaciele  – Vici PraSłowiańskiej Tradycji Północy – Prasłowiański Gaj:

zapraszają na Wiec Kujawski 14 listopada 7524 (2015) w Łojewie nad Małym Gopłem

ssss

Jan Karłowicz (1836 – 1903) i Mieczysław Karłowicz (1876 – 1909) – Zasłużeni dla Wiary Przyrody

Posted in Słowianie by bialczynski on 3 Listopad 2015

Karlowicz_janJan Aleksander Ludwik Karłowicz herbu Ostoja (ur. 28 maja 1836 w Subortowiczach koło Merecza, zm. 14 czerwca 1903 w Warszawie) – polski etnograf, muzykolog, językoznawca, folklorysta, członek Akademii Umiejętności; ojciec Mieczysława.
Pochodził z rodziny szlacheckiej, był synem Aleksandra Karłowicza i Antoniny z domu Mołochowiec.

(more…)

Zapraszamy na Warsztaty Głagolicowe w Opolu (7-8. 11. 2015).

Posted in Nauka, Polska, Słowianie by bialczynski on 3 Listopad 2015

07 11 2015 Dziady w Gieczu – Zapraszamy!

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 2 Listopad 2015

PLAKAT - DZIADY 2015 jpgZapraszamy do Giecza już 7 listopada!

http://www.lednicamuzeum.pl/wiadomosc,zapraszamy-do-giecza-juz-7-listopada.html

Jak co roku, w pierwszą sobotę po Zaduszkach, zapraszamy Was na DZIADY – w tym toku już po raz 5-ty.
Jak zwykle, przedstawimy Wam stare, słowiańskie wyobrażenia i zwyczaje dotyczące Spraw Ostatecznych. Po rekonstrukcji pogrzebu słowiańskiej kobiety, z pochodniami w rękach udamy się na nasze Roztaje na obrzęd ku czci zmarłych Przodków. Tam też odbędzie się inscenizacja przedchrześcijańskich wyobrażeń o Zaświatach.
Prowadzić nasze obrzędy będzie, jak co roku, Sławomir Radbor Uta (Słowiański Mit o Stworzeniu Świata).
Patronat medialny nad naszym wydarzeniem objęła fundacja Patrimonium Europae, dzięki której przybędzie do nas Sylwia Zawiślak – młoda plastyczka z Rzeszowa, znana Tym, którzy latem odwiedzili nas na ,,Legendzie Dynastii”. Tym razem Sylwia przedstawi twórczość Stanisława Jakubowskiego – malarza i grafika, autora cyklu malarskiego „Prasłowiańskie motywy w architekturze i Bogowie Słowian”.
Zapraszamy na naszą osadę edukacyjną!
Cały czas na osadzie będzie płonąć ognisko, kijki zaostrzone, zapraszamy z koszami piknikowymi!
Sobota, 7. listopada, godzina 17.00!
Tagged with: ,

Wielcy Polacy: Wilhelm Reich (1897-1957 ) jego orgon i „Mordercy Chrystusa” – Cześć jego pamięci w Święto Dziadów Jesiennych!

Posted in Nauka, Polska, Słowianie by bialczynski on 1 Listopad 2015

Na artykuł o Wilhelmie Reichu złożą się dwa artykuły już opublikowane na tym blogu. Ważne byśmy wszyscy raz na zawsze zapamiętali, że Wilhelm Reich był naszym rodakiem, Polakiem, polskim żydem z Galicji, spod Lwowa – nie był żadnym Żydem, Amerykaninem, Niemcem, Austro-Węgrem. Był po prostu Polakiem, którego wykształciła nasza rodzinna ziemia.

Wilhelm_Reich_in_his_mid-twenties

Wilhelm Reich w wieku lat 20, zanim zaborcy  zamustrowali go do austriackiej armii na I Wojnę Światową

Kilka ważnych myśli z „Morderców Chrystusa” Wilhelma Reicha, z komentarzem

(more…)

Jakub „Żmij” Zielina – Kościej Nieśmiertelny część 2 – słowiańska baśń (wesprzyj na polakpotrafi.pl – do 12.11.2015)

Posted in Polska, Sztuka, Słowianie by bialczynski on 30 Październik 2015

https://www.youtube.com/watch?v=3fWO5P9Zbuo

 

Ważna sprawa:
Losy drugiej części ważą się na stronie: https://polakpotrafi.pl/projekt/slowi… Wesprzyjcie!
Kościej to opowieść osnuta na motywach popularnego wśród Słowian wątku baśniowego o potworze, którego dusza mieści się w jaju. Powyższy tekst jest tekstem autorskim – Jakub „Żmij” Zielina postanowił połączyć najczęściej powtarzające się i najstarsze warianty baśni ludowych i wyrazić je w formie przypominającej średniowieczne pieśni o bohaterach. Więcej o rekonstrukcji można przeczytać na stronie zmij.net.
Audiobook został zrealizowany przez autora tekstu, który jest zarazem lektorem, autorem muzyki i wizualizacji wraz z ilustracjami. Głosu kobiecego użyczyła Kamila Mroczek. W czołówce pojawia się Marta Byra.
Zapraszam do słuchania muzyki zespołu Żmij i nieodpłatnego ściągania muzyki a także do czytania książki „Wierzenia Prasłowian”.
Jakub „Żmij” Zielina

(more…)

Wawelskie arrasy na zamówienie Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian?

Posted in Nauka, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 22 Październik 2015

52da12b11e1cd_o Budowa wieży Babel

http://nutkahistorii.taniowww.pl/historia_arrasow-s119-k119.html 

Arras:

  • tkanina dekoracyjna, która (jak obraz) przedstawia pewną zamkniętą kompozycję, np. postacie ludzkie, zwierzęce, krajobraz lub jakiś ornament. Kompozycja ta powstaje podczas tkania na warsztacie tkackim za pomocą barwnych nici,

  • od połowy XVII w. identyczne pod względem techniki wykonania dekoracyjne tkaniny zaczęto nazywać gobelinami (od paryskich warsztatów Gobelins).

Historia arrasów:

  • Kolebką tkactwa artystycznego był Wschód (Azja). Stąd umiejętność tą przejęły starożytne cywilizacje basenu Morza Śródziemnego, od których sztukę tę przejęło społeczeństwo Europy Zachodniej.

  • W XV w. ze sztuki tkackiej były znane szczególnie dwie miejscowości: Tournai i Arras (francuska część Flandrii).

(more…)

Tagged with:
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 1 137 obserwujących.