Zrzeszenie Słowian, Ruch Wolnych Ludzi, Wiara Przyrody: gender, uznanie praw zwierząt, rasizm!


Dzik, dzika ?winia, DinoAnimals.plSą takie kwestie społeczne i cywilizacyjne problemy, które przez każdą organizację muszą być jasno stawiane na publicznym forum oraz w sposób otwarty, głośno dyskutowane w tworzącym je środowisku. Są to kwestie i problemy, które domagają się, zajęcia zdecydowanego stanowiska, oczywistego opowiedzenia się przez człowieka, przez osobę świadomą i przyjęcia postawy aktywnej wobec zjawiska z jakim mamy do czynienia. Są takie kwestie cywilizacyjne, które domagają się natychmiastowego  rozwiązania i to na skalę planety. Żadne działania ludzkie względem Ziemi nie powinny być pochopne. Obojętne czy postrzegamy ją tylko płasko-materialistycznie i wycinkowo jako kawał kamienia na którym ewoluuje rozumiane po darwinowsku Życie, czy też widzimy w niej Świadomą Istotę, będącą emanacją Nieskończonej Świadomości Kształtującej Materię.  Może to zabrzmieć dla niektórych śmiesznie, ale do takich kwestii należy gender i uznanie świadomości zwierząt. Jeśli My, jako Ruch Słowiański (Zrzeszenie Słowian), Ruch Wolnych Ludzi (RWLWP), jako Wiara Przyrody (SSŚŚŚ i Wiara Przyrodzona Słowian) kierujemy się światopoglądem NAUKOWYM i paradygmatem “Świadomość nad/pod Materią”, czyli zasadami które przekładają się bezpośrednio na sposób działania uznający holistyczne widzenie świata i holistyczne rozwiązywanie problemów świata i cywilizacji, musimy te podstawowe kwestie potraktować śmiertelnie poważnie i jasno się wobec nich określić.

Ja osobiście, jako jednostka świadoma uznająca światopogląd naukowo-holistyczny nie wyobrażam sobie bowiem bym miał w Zrzeszeniu Słowian w czymkolwiek współdziałać z osobami, które lekceważą Prawa Przyrody i w konsekwencji swoimi działaniami prowadzą do podejmowania przez to Zrzeszenie działań przeciw Przyrodzie.

Czy jestem za ideologią gender oraz czy uznaję istnienie świadomości zwierząt i jestem gotów przyznać im prawa równe człowiekowi?!

Od odpowiedzi na na tak postawione pytanie zależy w istocie cała życiowa postawa człowieka. Przytaczam bardzo ważny i sensowny artykuł z Gazety Wyborczej na ten właśnie temat. Niech będzie on wstępem do stwierdzenia, które postaram się w pełni logicznie uzasadnić, a które prowadzi moim zdaniem do uznania, że nawet Zrzeszenie Słowian, które nie ma pozornie nic wspólnego ze społeczną tematyką tego rodzaju, musi się w podobnych ideowych kwestiach określić. Musi to uczynić jasno, otwarcie i szczerze już na samym początku istnienia, po to chociażby, aby nie doprowadzić do sytuacji niepotrzebnych napięć, zawirowań wewnętrznych i utraty społecznej energii w dalszym swoim działaniu.  au 222   Uznanie naukowo-holistycznej wizji świata i cywilizacji człowieka oraz zastosowania świadomości holistycznej do jego oceny i zastosowania działań, pociąga za sobą cały szereg konsekwencji, które stawiają wszystkie Nasze Organizacje i Ruchy w sytuacji Wielkiej Zmiany – w tym choćby jej aspekcie jakim jest Samoorganizacja Społeczeństwa, czyli Plemienia.

k krowy dfaa384b1c0927e840132100bf724726_bigKtoś mógłby powiedzieć: Po co stawiać takie pytania i dzielić Ruch Słowiański na samym początku kwestiami ideologicznymi, które w stosunku do Słowiaństwa są wtórne, skoro Słowianami są zarówno np. rodzimowiercy, Wolni Ludzie, katolicy, prawosławni, ateiści, homoseksualiści, Ukraińcy, Białorusini, Serbowie i Polacy, Łużyczanie i Ślązacy, a także “KAŻDY Człowiek Który Czuje się Słowianinem i Identyfikuje się z Kulturą, Tradycją i Dziejami Słowiańszczyzny” choćby jego matka była Żydówką, a ojciec był Czarnym jak smoła obywatelem Niemiec, oraz są nimi ludzie zupełnie prości, rolnicy, hutnicy, żołnierze i policjanci, ludzie którzy nie myślą nad kwestiami ideowymi, nie filozofują i nie dzielą włosa na czworo tylko po prostu żyją, czują i wykonują różne zawody.

Kiedy zakładaliśmy Zrzeszenie Słowian zadałem sobie proste pytanie: Co zrobimy w naszym Słowiańskim Związku, jeśli pojawią się ciżbą jako członkowie tacy ludzie dla których ideałem będzie na przykład tzw. Czystość Słowiańskiej Rasy – czyli obsesja w stylu faszystowsko-nazistowskim, która preferuje wyższość jednej Rasy wobec drugiej i zakłada z góry poniżenie innych ras wokół siebie. Czy chciałbym uczestniczyć w takim Zrzeszeniu? Na pewno NIE!

Wniosek jaki sam się nasunął był prosty. Tym co musi nas łączyć abyśmy podjęli wspólne działanie na rzecz Wielkiej Zmiany jest Światopogląd Naukowo-Holistyczny. To Podstawa Filozoficzna jaką musimy zaakceptować i jaką akceptujemy jak na razie intuicyjnie, do której przychylamy się instynktownie – My Wszyscy zgromadzeni wokół tego Blogu, Zgromadzeni Wokół Sprawy Odzyskania Słowiańskiej Tożsamości, wokół ustanowienia Wolnej Polski dla Wolnych Ludzi, wokół Wiary Przyrody i Działania na Rzecz Rewolucji Ekologiczno-Humanistycznej (Eko-Ekumeny).

Wolna Polska jaką chcemy stworzyć dla WSZYSTKICH POLAKÓW nie może wykluczać nikogo – także nas samych i naszych idei, na skutek tego, że na przykład obecnie czy kiedykolwiek, jakakolwiek tzw. “Większość”, “Jedyność” czy “Naszość”, będzie chciała narzucić reszcie społeczeństwa jakieś ogólne rozwiązanie, które będzie wykluczać możliwość działania i współistnienia jakiejkolwiek dowolnie małej innej grupy obywateli. TYLKO takie filozoficzne (holistyczno-naukowe) podejście do PRAWA Stanowionego w ramach Państwa wyklucza jego nadmierną opresyjność i i represyjność, wyklucza nadmierną regulacyjność i ręczne administrowanie, wyklucza automatycznie miliony zbędnych ingerencji administracyjnych i nadużyć urzędniczych, nadmiar zbędnych opodatkowań, mnogość kontroli, ciągłą rozbudowę systemu kar i dowolnego interpretowania prawa oraz wyklucza szereg innych nie mniej dokuczliwych dolegliwości współżycia społecznego z jakimi mamy teraz w Polsce do czynienia w niebywałej skali.

SSSSS 1

Zadałem sobie też wtedy proste inne pytanie: Czy chciałbym współdziałać w Zrzeszeniu Słowian z ludźmi, którzy nie uznają PRAWA RÓWNOŚCI LUDZI – czyli np. Prawa Kobiet do bycia Wolnymi Ludźmi (decydowania o sobie we wszystkich sprawach – także rodzenia bądź nie rodzenia dzieci) i w ogóle Prawa Człowieka do Decydowania o Swoim Losie (także do eutanazji z własnego wyboru) i Swoich Życiowych Wyborach na zasadzie Pełnej Wolności (także do związków homoseksualnych, albo życia w wolnym związku, seksualnej komunie czy czymkolwiek do czego ma pełne prawo Wolny Człowiek)?

I odpowiedziałem sobie: NIE!Jedynym ograniczeniem jakie muszą uznać Wszyscy Członkowie Nowego Polskiego Plemienia, Słowiańskiego Narodu Wszechświatowego – jest to że działanie jednego z Plemion nie może szkodzić Innemu Plemieniu tego Narodu. Tam gdzie zaczyna ono szkodzić włączać się powinien w naszej Nowej Konstrukcji KONSTYTUCYJNEJ po Wielkiej Zmianie, automatycznie mechanizm PRAWA, które wyklucza konflikt i szkodzenie, wyzysk, upodlenie, poniżenie, wykluczenie jednej grupy przez drugą.

Nie chciałbym uczestniczyć w takim Zrzeszeniu, które za chwilę podejmie uchwałę, że popiera Zakaz Pracy w Niedzielę, Zakaz Zakupów w Niedzielę, Nakaz Wyznawania Tego czy Tamtego, Zakaz Łączenia się Ludzi w Dowolne Pary o Dowolnym Statusie Społecznym, Nakaz Uboju Rytualnego Zwierząt w imię Wyższości jakichś Praw Religijnych nad Ideą Świadomości Zwierząt. Nie chciałbym też uczestniczyć w takim Zrzeszeniu Słowian, które na wzór Księdza z Sulistrowic i innych Wyznawców katolicyzmu z okolicy  postawi na Ślęży obok ich Krzyża-Giganta i Kamiennych Świętych Katakumb Modlitewnych swój własny Gigantyczny symbol np. Świętowita wysokości 40 pięter świecącego neonowym blaskiem po nocach na Wrocław i całą okolicę oraz czyniącego zwierzynie Parku Krajobrazowego Dzień z Nocy.

Pomyślałem, owszem , chcę żeby tam stanął Świętowit na Ślęży, ale chcę żeby był wkomponowany w środowisko, chcę aby nie był tak dziko agresywny i narzucający się, jak ten, obrażający uczucia innych ludzi niż katolicy, gigantyczny Krzyż -Szkarada, jak ta Krwawa Jatka – zwana Drogą Krzyżową, która dla mnie jest tylko sado-masochistycznym widowiskiem, na które muszą patrzeć zmierzające dla wypoczynku na szczyt góry grupy dzieci, młodzieży i ludzie dorośli, którzy nic nie mają wspólnego z judeo-chrześcijaństwem.

Moje rozumowanie jest w tym wypadku bardzo proste: Jeśli mielibyśmy utworzyć Zrzeszenie Słowian, które w konsekwencji, że przyjęło w swoje szeregi zdecydowanie dużą grupę osób, które skierują je na tory ideologii poniżenia Czarnych, Kobiet, na tory wstecznego myślenia i działania przeciw Matce Ziemi i Matce Przyrodzie, na tory tzw. “nowoczesności” polegającej na rozwoju Ludzkości kosztem całego Środowiska i Przyrody  – to lepiej nie twórzmy w ogóle żadnego Ruchu Słowiańskiego.

Wreszcie zadałem sobie ostatnie pytanie na ten temat i udzieliłem sam sobie odpowiedzi: Czy chciałbym współdzielić Zrzeszenie Słowian z takimi organizacjami jak Młodzież Wszechpolska, OUN, UPA, partia Swoboda, Prawy Sektor z Majdanu – przecież to też Słowianie?! NIE! Nie chciałbym tego za nic w świecie!

Jak zapobiec od samego początku podobnej sytuacji wypaczenia i inwigilacji tej NASZEJ organizacji przez sprzeczne z jej ideą inne ruchy ideowe, które mogą się nazywać słowiańskimi?

Otóż każdy kto przystępuje do Zrzeszenia Słowian musi mieć świadomość oczywistą, pełną i niepodważalną: Że na Pierwszym Wiecu Ludowym jaki się odbędzie przegłosujemy nienaruszalne Zasady Uczestnictwa w Naszym Zrzeszeniu Słowian, czyli Regulamin Przyjęć do Zrzeszenia. Będzie on wzorcowym rozwiązaniem i drogowskazem dla formowania w Nowym Narodzie Polskim Nowego Prawa – PRAWA POLSKIEGO – które nie będzie dalszym rozwijaniem opresyjnego Prawa Rzymskiego, Prawa Pan – Niewolnik, lecz czymś zupełnie NOWYM, tak NOWYM jak NOWA jest Nowość (Novelty), jaką wnosi do Świata Wielka Zmiana.

Zasady te oczywiście muszą być jawne i maksymalnie nie-ograniczające, maksymalnie proste a jednak wyznaczające w sposób jasny i nieodwołalny pewien kierunek myślenia Zrzeszenia Słowian i kierunek jego działań na całą przyszłość. Proponuję teraz tutaj, i daję wam pod rozwagę, i stawiam pod dyskusję następujące punkty, które będą określać kto (jaka osoba i jaka organizacja) może stać się członkiem Zrzeszenia Słowian i jakie zobowiązania do przestrzegania przyjmuje na siebie stając się Członkiem Zrzeszenia Słowian.

flaga_polska

Otóż członkami Zrzeszenia Słowian mogą być osoby i organizacje, które wyznają w swojej filozofii i realizują oraz zobowiązują się do realizowania w ramach Zrzeszenia Słowian:

1. Światopoglądu Naukowo-Holistycznego

2. Filozofii i Zasad Ruchu Wolnych Ludzi

3. Działania na rzecz ustanowienia Wolnej Polski Wolnych Ludzi

4. Filozofii i Zasad Ruchu Ekologicznego i Przyrodotwórczego

5. Statutu Zrzeszenia Słowian.

6. Także wyłącznie Ci, którzy zobowiązują się respektować zasadę, że działanie jednego z Plemion nie może szkodzić Innemu Plemieniu Jakiegokolwiek Narodu. Tam gdzie zaczyna ono szkodzić włącza się automatycznie mechanizm PRAWA, które wyklucza konflikt i szkodzenie, wyzysk, upodlenie, poniżenie, wykluczenie jednej grupy przez drugą.

Wydaje mi się że więcej regulacji jest zbędnych, a przedstawione tutaj to wystarczające wyznaczniki, które gwarantują działanie tego Zrzeszenia w kierunku Wolności Ludzi, Wolnej Polski, Zielonej Polski, Dobrobytu i Rozwoju Słowian oraz  społeczności wszystkich innych ludzi na Świecie traktowanych przez nas, NAS, Członków Zrzeszenia – równo, tak jak traktujemy siebie sami.

 

Jeśli uznajemy te zasady, które wymieniłem powyżej musimy jasno i dobitnie stwierdzić, że nie mamy NIC PRZECIW GENDER – bo jest to tylko bezwarunkowe UZNANIE PEŁNEGO PRAWA CZŁOWIEKA DO DECYDOWANIA o SOBIE W PEŁNYM ZAKRESIE, lecz zakresie nie szkodzącym innym ludziom (na przykład przez publiczne manifestowanie). Nie mamy nic przeciw  UZNANIU PRAW KOBIET DO PEŁNEGO DECYDOWANIA o SOBIE – także w sprawie narodzin dzieci poczętych czy niepoczętych oraz ich równego statusu pracowniczego. Nie mamy nic przeciw UZNANIU Zwierząt za Istoty Świadome. Natomiast mamy WSZYSTKO przeciw niszczeniu środowiska i Przyrody czy też sprywatyzowaniu Lasów Państwowych w Polsce.

Być może pominąłem jakiś istotny punkt w tym 6-cio punktowym wykazie powyżej, który określiłbym jako współczesną, adekwatną do Wielkiej Zmiany Konstytucję Życia na Ziemi. Być może macie jakieś wątpliwości co do któregoś wymienionego punktu. Jeśli tak, proszę o zgłaszanie uwag.

142 thoughts on “Zrzeszenie Słowian, Ruch Wolnych Ludzi, Wiara Przyrody: gender, uznanie praw zwierząt, rasizm!

 1. Wszystko mi odpowiada, wszystkie założenia. Zgadzam się w pełni.
  Rozszerzyłbym tylko punkt 3: “Działania na rzecz ustanowienia Wolnej Słowiańszczyzny Wolnych Ludzi”.
  Bo, jeżeli “Zrzeszenia Słowian”, to Wolna Słowiańszczyzna. Inaczej mówiąc – Zrzeszenia Słowian w Wolnej Słowiańszczyźnie.
  Nie ograniczajmy Słowiańszczyzny tylko do Wolnej Polski. Może inne ludy plenion słowiańskich będą też zainteresowane?
  Pozdrawiam
  A.S.

  • Nie ograniczajmy Słowiańszczyzny tylko do Wolnej Polski.”-Właśnie :)
   Słowianie to jeden naród w Europie,a państwa to podział sztuczny,celowy,aby Słowian skłócić.

  • Zgadzam się i popieram propozycję Pana Adama, chociaż zastanawiam się na ile takie postawienie sprawy ułatwi zadanie „agentom” (czy raczej pożytecznym idiotom) Mocarstw Zachodnich i Wschodnich (czyli spadkobiercom dwóch tysięcy lat spuścizny podziału Europy, w tym najbardziej bratobójczego podziału – Słowiańszczyzny, na strefy wpływów Rzymu i Bizancjum).

   Zacznie się szczucie przez Rzym, że Ruch Słowiański jest marionetką Panslawistów Moskiewskich (czyli agenturką Bizancjum), a przez popleczników Bizancjum (Moskwy), że jest 5-tą kolumną Rzymu etc… Może na tym wczesnym etapie należałoby wyważyć te słowa tak aby nie zamknąć Ruch w obrębie Polaków czy szerzej Lechitów i nie wystawić się za bardzo na nagonkę KK/ Cerkwi.

   Ale tak w sumie, słowo Wolność, które się wszędzie przewija, niejako wyklucza Panslawizm w wydaniu Rosyjskim (czy też bizantyjskim) czy Polako-Katolicyzm z pogardliwą wyższością głaszczący dziatki w chłopskich sukmanach po płowych główkach (i nie powiem czym jeszcze) – bo taki mniej więcej stosunek do Rodzimowierców mają Katolicy w tym kraju.

   • „Zacznie się szczucie przez Rzym, że Ruch Słowiański jest marionetką Panslawistów Moskiewskich (czyli agenturką Bizancjum), a przez popleczników Bizancjum (Moskwy), że jest 5-tą kolumną Rzymu etc… Może na tym wczesnym etapie należałoby wyważyć te słowa tak aby nie zamknąć Ruch w obrębie Polaków czy szerzej Lechitów i nie wystawić się za bardzo na nagonkę KK/ Cerkwi.”

    Myślę, że sama rejestracja Zrzeszenia Słowian podziała, jak płachta na byka. Nie ważny będzie Panslawizm, Słowiańskość ich gryzie. Na nagonkę i tak musimy się przygotować, bo to raczej nieuniknione.
    Mam nadzieję, że kk, mając sam kłopoty, nie będzie miał siły zbytnio podskakiwać. Kasy coraz mniej, kościółki zaraz trzeba będzie sprzedawać na hotele i magazyny (jak w Niemczech), no i pedofilów trzeba będzie pudłować setkami.
    Dziesięciny nikt nie chce płacić, na tacę coraz mniej dają, zaczadzone dziadki odchdzą.
    Oj, kłopoty same, oj!
    A.S.

 2. Świetny tekst! Mimo iż na świat patrzę raczej materialistycznie to podzielam w znacznym stopniu Twoje nastawienie.

 3. A.W.: A jednak dziś – rodzima wiara. Rozstałeś się z czerwonoskórymi braćmi.
  To za ich przyczyną tutaj jesteś?

  A. U. (Arthurius): Tak! Jak najbardziej. Kiedy poznałem język angielski na tyle,
  by posługiwać się nim „in tell and gent” choćby tylko biernie – z pomocą znajomych
  z ruchu indiańskiego nawiązałem kontakty z przedstawicielami Native People,
  czyli z samymi Indianami.

  Korespondowałem z więźniami politycznymi i z ludźmi z tzw. Szczepu Niedźwiedzia – organizacji pośredniczącej we wzajemnym zrozumieniu kultury „białych” i „native”. Kiedyś, wiedząc już o niechęci pewnych kręgów indiańskich odnośnie wykorzystywania ich elementów kultury przez „białych”, zapytałem: jakie właściwie ja mam prawo do korzystania z ich spuścizny? Odpowiedz była zaskakująca wtedy dla mnie:
  „Masz do tego pełne prawo, bo jeśli spojrzysz w historię swego narodu,
  wieki wstecz, to zobaczysz, że skórzane kurtki, bębny, włócznie, śpiewy, szamani, to także Twoje dziedzictwo”. Od tamtej pory zacząłem swoją przygodę z rodzimymi kulturami.

  (więcej – http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/gniazdo_11.php)

 4. Moim zdaniem, Gender to ewidentne działanie przeciwko naturalnemu porządkowi ustalonego przez samą Przyrodę, czyli Prawem Boskim. Gender to ideologia nieludzka i jakakolwiek forma promocji tego tworu powinna być moim zdaniem zakazana. Jak ktoś chce sobie zmienić płeć, proszę bardzo, to jest jego wybór. Ale zgoda na promocje chorych dewiacji nie powinno być. To samo tyczy się Homoseksualizmu. Przecież to jest choroba i fakt, że została wykreślona z listy chorób, wcale niczego nie udowadnia. Dzisiaj za odpowiednim naciskiem i kapitałem finansowym, w taki sam sposób wykreślają naturalny podział płci i dzieje się to na pewno nie w imię Wolności ani Dobra ani Naturalnej Duchowości. To zaplanowane działanie anty ludzkie i anty moralne, by promować degenerację i stan chorobowy. By osłabiać ludzkość. By niszczyć piękno. Czy ktoś powinien mieć prawo być Homo czy zmienić płeć? TAK! Ale, nie powinien mieć żadnego prawa do manifestacji. Uznając homoseksualizm czy gender za normę, moim zdaniem uznajemy stan chorobowy za normę, tym samym odbieramy tym chorym ludziom szansę mentalnego i duchowego zdrowia. Czy należy to zwalczać i napiętnować? Absolutnie nie! Ale należy wyraźnie podkreślać czym owe stany są i dawać tym ludziom szansę i wybór, czy chcą podjąć próbę leczenia czy wolą trwać w swym chorym stanie.

  Odnośnie prawa kobiety do decydowania o sobie, zapytam. A gdzie prawo tego dziecka do życia? Gdzie są jego prawa? To, że nauka uznaje, że człowiekiem stajemy się dopiero od pierwszego wdechu, wcale niczego nie dowodzi! To jest tylko ZAŁOŻENIE, dla jasności prawnej. Każde życie powinno być objęte ochroną. Nie tylko zwierzęta ale i nienarodzeni LUDZIE także. A oni w szczególności moim zdaniem, ponieważ nie mają nawet SZANSY. Aborcja to morderstwo bez względu na „naukową” terminologię. Czy kobieta powinna mieć możliwość decydowania o życiu człowieka, którego jej CIAŁO chce przynieść na świat? NIE! Bo należy sobie wyraźnie powiedzieć, że człowiek nie jest TWÓRCĄ daru życia, ani żadnej świadomości, dlatego nie ma żadnych podstaw moralnych by decydować o życiu bądź śmierci nienarodzonego lub narodzonego człowieka. Poza tym, dzieci nie borą się niewiadomo skąd. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny i prawo nie powinno wspierać postaw nieodpowiedzialnych i dawać możliwość do działań szkodzących drugiemu człowiekowi, w tym przypadku nienarodzonemu człowiekowi. Nienarodzonego człowieka przecież można oddać do adopcji! Ile jest małżeństw bezpłodnych, bezdzietnych, gotowych do przyjęcia dziecka?! Które tylko marzą, by stworzyć rodzinę? MASA! Obecny system adopcyjny ma po prostu nieludzkie wymagania, dlatego źle funkcjonuje. Poza tym, rodzinę należy wspierać, bo jest to naturalna forma organizacji ludzkiej.

  Z postawami bijącymi w Naturalny Boski Porządek, moim zdaniem trzeba walczyć. Tak samo jak należy walczyć z wrogami Wolności, jednak Wolność nie powinna stać ponad Życiem. To życie powinno być nadrzędną wartością i każdy kto zagraża tym podstawowym wartościom powinien być traktowany jak wróg i odpowiednio konwertowany lub jeśli to niemożliwe zwalczany. Litość dla wroga to doktryna Abrahamowa, mająca na celu osłabienie przeciwnika i nie ma w niej nic szlachetnego. Stąd, np. Trynkiewicz na wolności. Naturalnym Boskim Prawem jest np. samoobrona, czyli możliwość odebrania życia, w przypadku kiedy własne życie jest zagrożone. Ze złem trzeba walczyć, a nie nastawiać drugi policzek.

  Piękno jest jednym z podstawowych przymiotów Dobra i Boskiego porządku. Niestety, ani aborcja, ani gender, ani homoseksualizm nie są piękne. Są brzydkie, obleśne i odrażające. Na jakiej postawie tak uważam? Na podstawie swojego wewnętrznego kompasu. Kompasu, w który wyposażył mnie Twórca/Twórczyni tego świata i ufam mu. Dlatego uważam, że akceptując te postawy jako „normalne” odrzucamy naturalne boskie piękno.

  Tyle ode mnie. Chętnie zapoznam się z kontrapunktami.

  • No i cóż rzec, że ani płeć ani orientacja seksualna nie są wynikiem jakiegoś Boskiego wymysłu i kształtują się w okresie prenatalnym? Nauka, która mówi nam, że jeżeli dochodzi do zakłóceń poczucia płci – to nie jest to widzimisię osoby tym problemem dotkniętej, tylko realna rozbieżność „ciała” od „ducha” (czy raczej struktur mózgu odpowiedzialnych za zachowania i odczucia płciowe, to są bardzo określone kawałki tkanki mózgowej, ten nasz „duch”).

   Problem z Gender to idiotyzm twierdzenia, że płeć jest warunkowana kulturowo, otóż nie, ona jest warunkowana biologicznie, ale już jak ta biologia zadziała bądź „nie zadziała”, to nie jest wolny wybór danej osoby i nie jest ona w stanie tego sobie zmienić.

   To samo dotyczy homoseksualizmu, człowiek takim się rodzi i nie ma możliwości tego zmienić. To jest właśnie natura, nie moją rolą jest oceniać co jest piękne a co nie, bo nie tak natura działa. Co jet pięknego w tym, że jakiś robak wcina odchody swych rodziców aby przygotować sobie florę bakteryjną przewodu pokarmowego do trawienia celulozy? Co jest pięknego w Lwie zjadającym człowieka, albo orce bawiącej się młodziutką foczką jak piłeczką, czy szmacianą laleczką? Natura ma piękno głęboko w d… natura jest wolna i jej nadrzędnym celem jest przetrwanie i rozwój.

   Problem jest z myśleniem normatywnym, które polega na czynieniu takich właśnie założeń – to jest fuj, a tamto jet cudne. Tak tworzą się religie zinstytucjonalizowane i tak morduje się miliony w imię własnych pomysłów na świat i ludzkość.

   Myślenie pozytywne jest zdecydowanie jedynym możliwym w podejściu do świata, na obecnym etapie ludzkość musi chronić naturę, a nie narzucać jej swój porządek. Obserwować, a nie oceniać. żyć tak aby inni też mogli godnie żyć. Nikt nie ma prawa podejmować decyzji za ciężarną Kobietę czy ma urodzić czy nie, to jej święte prawo wyboru. Nie ma czegoś takiego jak „przyrodzony” instynkt macierzyński, matki bywają cudowne i wyrodne – no i cały zakres pomiędzy, niektóre kobiety lepiej aby nie rodziły bo kończy się jak z tą słynną (niestety) kretynką oby jej imię zostało zapomniane.

   Odpowiedzialność za dzieciobójstwo spoczywa zawsze na ludziach, narzucających drakońskie prawa innym ludziom. W ten sposób, przez normatywność, zdejmuje się odpowiedzialność z jednostek i ludzie już „tylko wykonują rozkazy” i robią to co Wolnym Ludziom nie zmieściło by się w głowie.

  • Ta wypowiedź Mehriel jest ewidentną manipulacją, albo kompletnym nieporozumieniem. Każdy podejmuje decyzję za siebie i wybiera swój los, ze wszystkimi konsekwencjami wyboru. To oczywiste i cała ta przemowa jest chybiona. Kolejne dwie wypowiedzi Mehriel zostały zbanowane ze względu na przekroczenie zasad komunikacji oraz form dyskusji przyjętych na tym blogu – wulgaryzmy i poniżanie innych w wypowiedziach.

   • Cenzura to oznaka albo słabości albo braku argumentów. Albo jednego i drugiego. Co według Pana Białczyńskiego było manipulacją? To, że aborcja to morderstwo? Czy, to że chcecie dać zwierzętom więcej praw niż nienarodzonym ludziom? Panowie, albo gloryfikujemy życie jako całość albo wcale.

  • Znowu troll w czarnej sukni. Na ambonę z takimi tekstami, może owieczki zaczadzone zrozumieją.
   Tobie trollu wolno wiedzieć skąd się biorą dzieci?
   To takie nieprzyzwoite, a fe!
   A.S.

   • Mehrielu

    poniżałeś swoimi wypowiedziami kobiety, które – przyjmij to do swojej wiadomości – SĄ CI RÓWNE I NA RÓWNI Z TOBĄ MAJĄ PRAWO DYSPONOWAĆ SWOIM CIAŁEM, NIE PYTAJĄC SIĘ CIEBIE O ZDANIE CO O TYM SADZISZ. MOGĄ ZROBIĆ ZE SOBĄ CO ZECHCĄ I KIEDY ZECHCĄ DOPÓKI NIE DZIAŁAJĄ POD PRESJĄ TAKICH RÓŻNYCH GOSTKÓW, KTÓRZY WIEDZĄ OD NICH LEPIEJ CZEGO ONE CHCĄ I CO IM WOLNO. Otóż tak jak nikomu nie wolno kierować twoim postępowaniem tak i tobie nie wolno kierować postępowaniem kobiet. Dziwne, że coś takiego trzeba tłumaczyć. Przestań się grzebać w babskim brzuchu, bo żadna z tych kobiet nie dała ci na to przyzwolenia. a jeżeli jakaś dała to masz prawo „wydyskutować z nią” wasz własny wspólny pogląd i kompromis na temat statusu jej brzucha i tego co w nim jest. Czy ty będziesz zawiadywał jej brzuchem czy też może ona sama? A może zechciałbyś przejąc zawiadywanie jakimiś innymi częściami jej organizmu – na przykład głową? Więc zrób krok dalej – skoro odbierasz jej prawo do decydowania, kiedy i co rodzi, albo z kim, to odbierz jej prawa wyborcze, i tak dalej, i tym podobnie, i wróć do jaskini. Ale bez Zrzeszenia Słowian – ono do jaskini z tobą nie wróci. O nim tutaj mówimy i o zasadach jakie nim będą rządzić.

    Jeszcze raz powtarzam, że zbaczanie dyskusji z głównego tematu według klasycznych wzorców trollowania będzie banowane – niezależnie od tego kto zbacza. O czym innym jest dyskusja.

   • Mehrielu

    znowu przekraczasz zasady dyskusji na tym blogu. Czy ktoś ci ubliżył sformułowaniem że prezentujesz poglądy z ambony? Ambona to chyba nie jest miejsce które uwłacza godności. Burdel raczej jest takim miejscem , które moim zdaniem poniża zarówno kobietę, która tam przebywa jak i mężczyznę który z usług tego przybytku korzysta. Więc usiłujesz poniżyć swojego interlokutora, czy nie? I potem się zdziwisz że tekst został zbanowany.

  • Cenzura to oznaka albo słabości albo braku argumentów.”-Wycieczka personalna to żaden argument.
   Wycieczki personalne zaczynają się wtedy gdy kończą się argumenty :)

   Odnośnie rasizmu,czy tylko ja zauważyłem że białego jest łatwiej oskarżyć o rasizm niż czarnych?
   Jeśli biały uderzy czarnego tzn ze biały jest rasistą
   a kiedy czarny uderzy białego tzn że biały rasta zasłużył :D

   Kiedy dwóch białych się pobije to łatwo jest winnego znaleźć
   sprawdzając kto zawinił,szuka się winnego,nikt nie bredzi o rasizmie.
   W przypadku konfliktu czarnego z białym,winny jest zawsze biały
   (nawet gdy czarny zawinił) i nie trzeba szukać winnych,można mówić o rasizmie.Taka równość .

   Ten rodzaj równości unijnej jest wykorzystywany przeważnie przez muzułmanów.

   Ich nie wolno o nic oskarżyć,ani skrytykować bo to będzie przejaw dyskryminacji i rasizmu.
   Dzięki temu mogą robić co chcą,a ponieważ każdy jest równy
   dlatego równość oznacza że w przypadku gdy dwóch się bije to winny jest biały
   ponieważ nie ma czegoś takiego jak nienawiść do białych,poszkodowani są zawsze ci ciemniejsi.

   W szkole podstawowej obserwowałem ten sam mechanizm.
   Niewinny był zawsze ten bardziej poszkodowany,głośniej płaczący.

   Dlaczego go uderzyłeś?
   Bo mnie zaatakował
   No ale co Ci zrobił?
   Nic,nie zdążył, ale chciał.

   • Do nikogo wycieczek personalnych nie robiłem, ani wulgaryzmów nie używałem. No chyba, że słowa „penis” i „pochwa” to wulgaryzm, hahaha. Poza tym, prawda w oczy kole.

   • Mehriel

    żebyś nie mógł bezkarnie manipulować tą zbanowaną wypowiedzią zacytuję tutaj dla wszystkich taki kwiatuszek z twego rozumowania, którym ponoć nikogo nie poniżasz: …” Niech stosuje antykoncepcje. Są sposoby i metody jeśli nie chce się dzieci!!! I jeśli to dziecko jednak się pojawia, to już przez głupotę samej kobiety, dlatego moim zdaniem nie należy mordować dziecka przez głupotę kobiety. Jeśli kobieta nie chce dziecka MOŻE JE ODDAĆ KOMU INNEMU. Tu trzeba kierować się mądrością a nie własną dupą….”

    No więc powiedziałbym: „zajmij się własną d…, albo własną głupotą”, gdyby nie to, że mi grzeczność na coś takiego nie pozwala. Jak rozumiesz nie chodzi o słowa penis ani pochwa, choć to wszystko co piszesz ma tyle wspólnego z zasadami przyjmowania członków do Zrzeszenia Słowian co właśnie te dwie rzeczy. Pisz na temat albo po prostu nie pisz jeżeli nie masz nic sensownego do powiedzenia.

 5. Nie jest naturalne by nienarodzone życie decydowało o życiu narodzonym, będąc w całkowitej od niego zależności. Dlatego to kobieta decyduje o swoim ciele, swoim życiu i życiu, które jest w JEJ ciele. I w świecie Przyrody tak jest. Nie życie dla ideologii, bez sensu, za wszelką cenę, bo tak. Tu trzeba kierować się Mądrością i dlaczego odmawia się jej kobiecie. A samemu uzurpuje do niej prawo twierdząc, że mówi w imieniu Naturalnego Boskiego Porządku. I znów powtórka z rozrywki: jedynie słuszna linia, jedynie słuszna prawda = JA tak chcę i dlatego inni mają tak robić.
  I powtórzę za Mezamirem „Bóg tak chciał”

  • „Tu trzeba kierować się Mądrością i dlaczego odmawia się jej kobiecie”.

   Dlatego :)

   Kobieta to błąd natury,przydatny tylko wtedy gdy może rodzić.

   • To jest praktyczny przykład aberacji seksualnej tego czarnego towarzystwa. Oni po prostu bali się kobiet, bo im kuśka ….!
    Trzeba było coś wymyśleć, aby ukryć swój feler. Może łatwiej było się zaspakajać we własnym gronie, z czego później rodzi się pedofilia. Bo własne grono, po czasie nie wystarcza.
    Za chwilę jednego, takiego już zapudłują. Pewnie taki sam dobroduszny filozof, jak to całe grono mądrali.
    A.S.

   • Ha ha uśmiałam się wiedząc, że to zapiski sprzed lat. Uśmiałabym się bardziej wiedząc, że zniknęły z mentalności „wszystkowiedzących najlepiej”:))

  • Twoje ciało nie jest wcale Twoje.”-To działa w dwie strony czy tylko w jedną?
   Co z matkami zabijanymi po to by przeżyło dziecko?

   • A co z głodnymi dziećmi w Afryce?

    To działa w tą stronę, że właścicielem jesteś gdy stworzysz coś z materiałów, których jesteś właścicielem, albo kupisz to od prawowitego właściciela albo otrzymasz. W przypadku ludzkiego ciała, możemy mówić o formie „otrzymania”, problem polega na tym, że człowiek zazwyczaj nic nie pamięta z okres sprzed narodzin. Tak więc teoretycznie można założyć, że człowiek wypożycza ciało od Twórcy/Twórczyni – czyli Siły, która stoi za projektowaniem życia, na czas określony – nie mamy wpływu na śmierć, czyli koniec umowy. Pytanie, w którym momencie następuje wstąpienie świadomości do ciała. Kiedy można uznać organizm ludzki za „zasiedzony”? Jest wiele przesłanek mówiących o tym, że proces wstąpienia następuje już w łonie matki. Wnioski sobie sami wyciągnijcie.

    To działa również w tą stronę, że możesz decydować tylko o sobie, a gdy próbujesz decydować o cudzym życiu, zazwyczaj przeradza się to w cierpienie i zło pospolite. Dlatego matka nie ma prawa decydować o życiu dziecka, bo nie jest jego właścicielem. Jedyne co posiada to odpowiedzialność i obowiązek dbania o to dziecko, z którego może dobrowolnie zrezygnować. Ego myśli, że może posiadać wszystko, a tak na prawdę nie posiada nic poza iluzją kontroli.

    Ziemia po której stąpasz czasami, gdy zejdziesz z chodnika nie należy ani do Ciebie, ani do gminy, ani do Kraju, ani do kościoła ani ludzkości. Jedynym właścicielem Ziemi jest Ona sama, ponieważ planeta nasza to świadoma i żywa istota. Super kosmiczna inteligencja. Pojęcie własności oparte jest na fałszywej percepcji, że przez zasiedzenie staliśmy się właścicielami Ziemi. Jedyne co ludzkość posiada to odpowiedzialność za ciało Matki i jej pupili, czyli zwierzęta. A póki co, przez błędne rozumienie własności ludzkość robi z tej planety skansen. Poza tym jak można cokolwiek posiadać, skoro wszystko co istnieje jest przejawem większej lub mniejszej świadomości? Czy to nie jest przypadkiem forma niewolnictwa? Posiadanie to niewolniczy stan umysłu moim zdaniem wytworzony przez ego. Z kolei rodzi to pytanie, jak skutecznie zarządzać/organizować społecznościami bez obecnego pojęcia własności nie lądując ponownie w kanalizacji komunizmu. To są pytania warte zgłębiania moim zdaniem. I moim zdaniem istnieją do nich odpowiedzi.

   • Bardzo podchwytliwy tok myślenia.
    Nic nie jest twoje, wszystko jest ułudą, wszystko to marność nad marnością, memento mori.
    To się właśnie wciska zaczadzonym owieczkom, a pastuchy w tłuszcz obrastają.
    Zróbmy globalizację, wszystko jest nasze wspólne. Zróbmy unię jewropejską, będziemy mieszkać w jednym imperium.
    To się wciska euroentuzjastom i miłośnikom globalizmu, a baksterzy w tłuszczobrastają.
    Takie bla, bla już były od dawna.
    Niech zwrócą wszystko co ukradli, a wtedy możemy rozmawiać.
    A.S.

   • Niestety Mehrielu

    wnioskuję z twego stosunku do własnego ciała i ciał innych istot np. kobiet, że …: na pewno nie jesteś kobietą. Bardziej byś rozumiał wtedy gdzie się zaczynasz a gdzie kończysz i co jest jeszcze tobą a co już nie jest.

    Mam nadzieję, że skoro nie jesteś kobietą to jednak nie jesteś też jezuitą, bo twoja logika przypomina zaiste wzorcowo jezuickie sposoby rozumowania. W chęci udowodnienia własnej racji wykopałeś dołek logiczny, w który sam wzorcowo wpadłeś.

    Otóż powiedz mi jak to jest z tym twoim logicznym myśleniem:
    1. Skoro uważasz ciało za nie-własność osoby to czy ty też jesteś nie-właścicielem swojego ciała?
    2. Jeśli osoba nie jest właścicielem swojego ciała to jak może odpowiadać za czyny wykonywane przez to ciało? W tym za płody nienarodzone?
    3. Mnie się wydaje że tylko Solorz-Żak jako właściciel odpowiada za to co pokazuje stacja tv Polsat, ja nie poczuwam się do odpowiedzialności za tę jego własność. Chyba ze ty odpowiadasz za tyo co tam pokazują i się poczuwasz. Bo wychodzi jednak na to ze nikt za nic nie odpowiada
    5. zatem ten gość który po pijaku przejechał 6 osób jako osoba wypożyczająca swoje ciało też nie odpowiada za czyny owego ciała
    6. Skoro ty nie odpowiadasz ani on ani Solorz-Żak to dlaczego chciałbyś by kobieta była odpowiedzialna za stan płodu i nie mogła z nim zrobić co chce?

    7. Ty Jesteś Ten Który WIE gdzie kończy się kobieta a zaczyna się życie jej dziecka? A może ona lepiej to będzie wiedzieć, jak myślisz?

    8. Coś mi się zdaje ze teoretyzujesz tutaj tylko na temat dzieci których nie masz i nigdy nie miałeś, bo jakoś milczysz na temat tych dzieci, które urodziły się z wadami , są nieuleczalne, cierpią i nie ma żadnych szans żeby to zmienić na lepsze. Czy starcza ci wyobraźni żeby się znaleźć w skórze tego chłopczyka który urodził się pijany z 3.5 promila alkoholu we krwi i chcesz sobie wyobrazić siebie w swoim dalszym życiu na jego miejscu?

    9. Uprawiasz tutaj jezuicką demagogię stosując nie po raz pierwszy metodę wprowadzania do dyskusji kompletnie zamkniętych alogicznych konstruktów myślowych. myślisz ze ktoś się na to złapie? Podobnie jak na te gnostyckie niby słowiańskie bzdury?

   • Faktycznie, trochę się zagalopowałem w niektórych stwierdzeniach. Jadnak niczego nie żałuję ;)

    1. Jestem użytkownikiem „swojego” ciała. Ciało, w którym jestem ma swoją świadomość. Funkcjonuje bez mojej ingerencji. Nie kontroluję procesu regeneracji, procesu krążenia, procesu wzrostu, układ odpornościowy. Ciało jest w dużej mierze autonomiczne. Mam częściowy wpływ na oddychanie i prawie całkowity wpływ na układ mięśniowy. Uważam świadomość osoby za użytkownika ciała. Ciało ma swoją inteligencję, z którą można się porozumieć jeśli się chce. Czy rozróżniasz różnicę między użytkownikiem, a właścicielem? W trakcie życia wytwarzamy, moim zdaniem błędne przekonanie, że jesteśmy ciałem fizycznym, w którym przebywamy, stąd twierdzenie własności. Równie błędne.
    2. Ja śnie czy to pytanie rzeczywiście padło? Skoro jestem użytkownikiem, to ponoszę odpowiedzialność za czyny. Pisałem wcześniej, że nie ma samoistnych zapłodnień, więc skoro doszło do zapłodnienia to na pewno nie w skutek samozapłodnienia! Haha, ale banał. Ergo, ponoszę odpowiedzialność nie za płód, tylko za człowieka, które jest w drodze na ten świat. Podstawa miłości i empatii.
    3. Oczywiście. W obecnym porządku rzeczy, tylko właściciel odpowiada za to co wyemituje stacja Polsat.
    5. Odpowiedz w punkcie 2.
    6. Sęk w tym, że jako użytkownik odpowiadam całkowicie za swoje czyny i za ciało, w którym przebywam. Problem polega na tym, że JA, czyli świadomość, nie mam prawa decydować za kogoś czy może żyć czy ma umierać. Dlatego, świadomość w ciele kobiety, dokonując aborcji działa wbrew woli świadomości dziecka które chce się urodzić. Co tu jeszcze tłumaczyć? Dodam jeszcze, że łono kobiety jest Świętym Portalem, przez który niematerialna świadomość może zamanifestować się w świecie fizycznym. To jest święty proces i próby jego przerwania to akt przeciwko Bogini Matce. Sorry. Ale może faktycznie, skoro kobieta chce dopuścić się aktu przeciwko Boginie Matce, to któż jej zabroni? I dlaczego mielibyśmy ją dodatkowo karać? Takie kobiet to raczej trzeba otoczyć opieką psychologiczną. A karma i tak je dopadnie.
    7. Jest wyraźna różnica między płodem, a ciałem kobiety. Myślę również, że płeć nie ma wpływu na zasób wiedzy.
    8. Ah to rozumiem, że lepiej jest uśmiercić? Jak kundla, który nie spełnia oczekiwań? Czy to jest Rodzimowierstwo? Eh naprawdę. Szerze wątpię by prawdziwi Słowianie w ten sposób rozumowali. Odnośnie ludzi kalekich od urodzenia mam pewną teorię, ale nie potrafię jej udowodnić.
    9. Bla, bla. Nie ma to jak rzucanie etykietami. Jedyne co w moich wypowiedziach jest alogiczne to Pańska interpretacja. Widocznie mamy zupełnie odmienne podstawowe założenia o życiu. Poza tym, moim pierwotnym założeniem jest poszukiwanie prawdy o życiu i duchowości. Dlatego interesuję się wiarą Słowian, ponieważ można w niej odnaleźć elementy mądrości nieskażonej. Jednak, nie traktuję tej wiedzy jak ostatecznego wyznacznika, tylko dlatego że z tej kultury się wywodzę. Prawda jest rozsiana, i kto szuka ten znajdzie. Nie mam zamiaru ślepo podążać za czymś tylko dlatego, że stare i owiane tajemnicą. I twierdzenia, że wszystko co pochodzi z bliskiego wschodu jest zarażone wirusem Abrahamowym jest zwyczajnie uprzedzeniem. Ale, nie każdy potrafi pielić ziarno od plew.

   • Przede wszystkim jesteś Wolnym Człowiekiem i kobieta jest Wolnym Człowiekiem – więc kto wam obojgu może zakazać czynić to co zechcecie? Tylko wy sami możecie tego zakazać. Więc zostaw decyzję kobiecie i wierz że jest Mądra – bo jest. A jeśli nie jest to spotka ją kara – ale nie taka katolicka którą się zrzuca w konfesjonale jak brudną sukienkę i morduje się dalej. Spotka ją kara prawdziwa – świadomość że zabiła.

    Dlaczego ty chcesz decydować za innych Wolnych Ludzi jak powinni żyć- np. Wolne Kobiety. Tak a tak, stosować antykoncepcję, robić zakupy, malować oczy, farbować włosy – a może one nie chcą. Mają Prawo Nie Chcieć? Czy też im nie przyznajesz pełnego prawa do dysponowania Swoją Własną Osobą i Świadomością? dzielisz świat na siebie który ma pełnię praw dysponowania sobą z racji na swoje urodzenie z płcią męską i niższych którzy tych praw nie maja bo urodzili się jako płeć żeńska. Dziwaczny światopogląd – nienaukowy, nieholistyczny – nie moglibyśmy współpracować jak sadzę – na razie nie. Kryterium członkostwa wyłożone w artykule doskonale się tutaj sprawdziło.

    Jeśli nie potrafisz dać drugiemu człowiekowi pełnego prawa do dysponowania własną osobą, to jak możesz na równi ze sobą potraktować cała resztę tzw „niższego” świata – przyrodzonego. Krok dalej jest np. nie przyznanie prawa do czegoś tam np. Murzynom, np. do jazdy tym samym pociągiem którym ty jedziesz.

   • Ja bym sięgnął nawet dalej. Spotka ją „kara” nie tylko świadomości popełnionego czynu ale i cielesna, ponieważ jej ciało nie zapomni tego co się stało i odchoruje to na własny sposób, prędzej czy później. Nie jest to żadna kara. To po prostu efekt, podjętych decyzji. W myśl, „nie dotykaj bo się poparzysz”.

    Nie chce za nikogo o niczym decydować. Zastanawiam się po prostu co jest słuszne, ale decyzja czy podążać daną drogą jest osobista i nigdy bym nikogo nie napiętnował z tego czy innego powodu. Bo to ich życie, ich lekcje i ich doświadczenia. Co jednak nie przeszkadza mi się zastanawiać nad słusznością tej czy innej drogi. Uważam, że aborcja nie jest właściwą drogą ale nie jestem ponad nikim by zabraniać komuś doświadczać błędów na własnej skórze. Na tym polega życie. Nigdy kobiecie bym nie zakazał dokonania aborcji, jednak nigdy też bym nie przyłożył ręki do jej promocji. Jestem raczej za rozwiązaniami alternatywnymi, jak znaczącym wsparciem finansowym dla samotnych matek i rodzin w trudnej sytuacji, czy usprawnieniem i ułatwieniem adopcji (głównym kryterium nie powinny być finanse, a stabilność psychologiczna w rodzinie), jak również promocją antykoncepcji oraz świadomości seksualnej. Po prostu moim zdaniem aborcja jest ostatecznością, ale nie należy jej zakazywać. Kompromisowym rozwiązaniem jest również dozwolenie aborcji do któregoś tam tygodnia życia dziecka – wprowadzający przy tym darmowe lub częściowo refundowane testy ciążowe. Uważam to rozwiązanie za rozsądniejsze niż całkowite pozwolenie.

    Kwestią otwartą pozostaje również wola życia nienarodzonego człowieka. Mamy udawać, że jej nie ma? Czy zasłaniać się terminologią naukofą, że niby to nie jest jeszcze człowiek? Tylko proszę bez tekstów, o dysponowaniu ciałem kobiety, bo to wymijająca odpowiedź.

    Poza tym, dla mnie jest tylko jedna zasada w życiu. Nie rób krzywdy. Cała reszta to wodolejstwo. Choć może na pierwszy rzut oka tego nie widać, to jestem Libertarianinem i Wolnościowcem, ale nie do szpiku kości. Moje poglądy nie muszą być naukowe czy holistyczne. Są po prostu moje. Nie boję się głośno mówić o moralnych dylematach, a kontrowersja to mój żywioł. Poza tym chyba wystarczająco często podkreślałem „moje zdanie” i mam prawo je mieć. Na tym właśnie polega wolność i o ile się nie mylę to jakoś do XVII wieku Królestwo Polskie było wielowyznaniowe :D W tradycji Słowian jest witać odmienność z otwartymi ramionami! HA.

    Zmieniając temat. Jak chcecie konwertować/werbować nowych członków, biorąc pod uwagę przewagę liczebną i propagandową kościoła oraz masę lewaków/ateistów/satanistów(często nieświadomie) skoro macie takie sztywne zasady przyjmowania członków? Potencjalne rozwiązanie – sztywna to powinna być podstawa, czyli starszyzna stowarzyszenia i pierwsi członkowie. Zaś do nowych członków powinniście podchodzić z większą dozą elastycznością i stopniowo ich oświecać. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że po osiągnięciu masy krytycznej zatrzymacie się w rozwoju, pod względem liczebności. Ale to tylko teoria i może być błędna. Tak czy siak idę spać!

   • To jest to, na początku frontalny atak, a na końcu wycofanie na ustalone stanowiska.
    Panie troll, cienko pan zjechałeś. Na cóż ta cała tyrada, kiedy na końcu spuściłeś z tonu?
    A.S.

   • Idź spać, to najlepsze co napisałeś, szkoda że nie zasnąłeś wcześniej na sztywnej podstawie.
    Buźka na dobranoc, odpoczywaj po zażartej bitwie…

   • To jest troll jezuicki i to bardzo podobny do poprzedniego Jakubka. Zupełnie podobnie pisze. Zmienił nick i IP. Dalej poszukuje prawdy o życiu i duchowości, mieszając nam szyki. Jak już pisałem, ataki są nieuniknione. To co robimy bardzo boli.
    A.S.

   • „9. Bla, bla. Nie ma to jak rzucanie etykietami. Jedyne co w moich wypowiedziach jest alogiczne to Pańska interpretacja. Widocznie mamy zupełnie odmienne podstawowe założenia o życiu. Poza tym, moim pierwotnym założeniem jest poszukiwanie prawdy o życiu i duchowości.
    (…)
    Odnośnie ludzi kalekich od urodzenia mam pewną teorię, ale nie potrafię jej udowodnić.”

    No to się tej wiedzy/ziarna naszukałeś, pewno dlatego to co piszesz takie zmęczone jest…

   • Mężczyzna może się umówić z kobietą że będą mieli dziecko i wtedy ona je urodzi. Skoro mężczyzna nie może rodzić dzieci to nie może decydować czy je urodzi. Może się tylko umawiać z kobietą, umowa ta może być przypieczętowana uroczystym ślubowaniem – swadźbą. Mężczyzna może następnie decydować o „życiu” swojego dziecka wspólnie z drugim współrodzicem, czyli kobietą. Nie może tego robić bez niej, wbrew niej itd. Chyba ze ona nie żyje. W praktyce oczywiście występują różne dewiacje, które wynikają w 90% z faktu, że ludzie zostali ODUCZENI bycia wolnymi i stali się Niewolnikami Systemu – to system decyduje za nich i system zwalnia ich z myślenia i odpowiedzialności – system czyli kościół i prawo rzymskie.

   • A jeżeli kobieta zajdzie w ciążę bez wcześniejszego umówienia się?
    Albo zmieni zdanie i nie zechce dotrzymać umowy?

    Mam nadzieję, że Pani Irena odniesie się do moich pytań osobiście.

  • „Dlatego to kobieta decyduje o swoim ciele, swoim życiu i życiu, które jest w JEJ ciele. I w świecie Przyrody tak jest.”

   Może mi Pani podać przykład z Przyrody, kiedy samica abortuje potomstwo, które nosi w brzuchu?
   A najlepiej kilka przykładów, bo przecież wybryki natury się też zdarzają.

   • Dlaczego panie MP chce pan żeby ludzie naśladowali zwierzęta skoro są ludźmi? To nielogiczne. Zwierzęta nie nabyły umiejętności gwałtu, fałszerstwa, kłamstwa, hipokryzji, kradzieży, rozboju, wyzysku, itp. Człowiek to nie zwierzę – darwinizm jest out.

   • Dlaczego pan sądzi że ja jakoby chcę, żeby ludzie naśladowali zwierzęta?

    Pani Irena twierdzi, że ” to kobieta decyduje o swoim ciele, swoim życiu i życiu, które jest w JEJ ciele. I w świecie Przyrody tak jest.”

    Więc chcę się dopytać, czy ona uważa, że ludzie zabijając nienarodzone dziecko postępują jak w świecie Przyrody.

    Mam nadzieję, że pani Irena zechce odpowiedzieć na moje pytanie.

   • Choć zgadzam się z panem Białczyńskim, a i Ireną nie jestem to podam te przykłady dla Twojego MPSynak spokoju: niektóre gatunki małp z w szczególności te z rodziny makakowatych, niektóre gatunki ptaków, niektóre gatunki owadów. Wykładów robić nie będę, wszystko do sprawdzenia w bibliotece czy choćby internecie.

   • Do Lela.

    poproszę o KONKRETNE przykłady, a nie opisy typu NIEKTÓRE.

    Mój internet nie pokazuje wyników dla małpia aborcja.
    Jak wiesz, to napisz, bo ja nie znam w przyrodzie takich przypadków.

    Nie napisałaś – mam powody przypuszczać, że próbujesz ogólnikami mnie zbyć i „tanio” oswobodzić Irenę z tego co napisała.

    Tylko człowiek zaciąga się dymem, każde inne stworzenie unika dymu, podobnie jest z zabijaniem płodu w ciele matki. Nie znam stworzenia, które by tak postępowało w przyrodzie.

    Konkretnie, jakie gatunki.
    Wykładów mi nie potrzeba, wystarczą nazwy.

    Nadal też czekam na Irenę.

   • Tu się zgodzę z panem Białczyńskim. Ludzie to nie zwierzęta i nie powinniśmy importować zwierzęcej moralności do ludzkiego świata.

   • mehriel wielki troll said, on 18 Luty 2014 at 19:00
    „Tu się zgodzę z panem Białczyńskim. Ludzie to nie zwierzęta i nie powinniśmy importować zwierzęcej moralności do ludzkiego świata.”

    O! Ciekawostka, a czym są ludzie, jeśli nie zwierzętami… roślinami… hm???

   • “Tu się zgodzę z panem Białczyńskim. Ludzie to nie zwierzęta i nie powinniśmy importować zwierzęcej moralności do ludzkiego świata.”
    Pan Białczyński nic nie mówił o importowaniu zwierzęcej moralności.
    Czasami jednak warto uczyć się tej moralności od zwierząt. One, w wielu przypadkach, mają więcej empatii niż wielu przedstawicieli tzw. wielkiej cywilizacji ludzkiej. Głoszących miłość ustami, a nienawiść w czynach.
    Zwierzęta zabijają tylko z przymusu przeżycia, nie dla zabawy.
    Człowiek z chciwości gotów jest poświęcić rodzinę, zniszczyć pamięć krewnych, aby napchać sobie kabzę. Jednocześnie mieniąc siebie wiernym katolikiem.
    A.S.

 6. „Film dokumentalny „Zmowa Milczenia” miał być wyświetlony na kanale Discovery 3 maja 1994 r. Film ten obnażał sieć religijnych przywódców i polityków z Waszyngtonu, którzy przemycali dzieci do stolicy na orgie seksualne. Wiele dzieci było poniżanych poprzez przymusowe noszenie samej bielizny i numeru na kawałku kartonu zawieszonego na szyi w czasie aukcji dla cudzoziemców w Las Vegas i Toronto. W ostatniej chwili przed emisją nieznany kongresmen zagroził stacji utratą koncesji jeśli dokument zostałby wyemitowany. Prawie natychmiast prawa do filmu zostały nabyte przez nieznane osoby, które zażądały zniszczenia wszystkich kopii. Jedna z kopii roboczych na kasecie VHS trafiła w ręce byłego senatora stanu Nebraska i adwokata Johna De Campa, który udostępnił ją emerytowanemu agentowi FBI Tedowi L. Gundersonowi. Pomimo że jakość wideo nie jest najlepszej jakości, film trzeba obejrzeć, gdyż ujawnia on sieć rządowych pedofilów.”

  • Ten proceder odbywa się bezkarnie na całym świecie i w ukrytym poparciu/kierowaniu przez struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i przestrzeganie prawa i to w kręgach na najwyższych ich szczeblach
   „Niewygodna prawda (The Whistleblower)” – bardzo odważny film, oparty na faktach,
   o handlu kobietami w Bośni prowadzonym przez pracowników ONZ – oglądałam pod tytułem „Ryzykantka”,

 7. ”ludzie dla których ideałem będzie na przykład tzw. Czystość Słowiańskiej Rasy – czyli obsesja w stylu faszystowsko-nazistowskim, która preferuje wyższość jednej Rasy wobec drugiej i zakłada z góry poniżenie innych ras wokół siebie. ” Takie twierdzenia są okropną manipulacją i widzę je na tym blogu już po raz któryś. Rasizm wcale nie musi oznaczać wrogości czy poczucia wyższości wobec innych ras, jedynie niechęć do mieszania się z nimi, która u większości ludzi występuje zresztą naturalnie. Na Ziemi jest wystarczająco miejsca dla wszystkich ras, nie trzeba ani nikogo zabijać, ani zamieniać się w jedno skośnookie plemię mulatów. Nieważne czy przyjmiemy, że ludzie wyewoluowali od małpy, czy że przybyli z innych planet (każda rasa od innego Boga), logika i intuicja wskazuje, że powinniśmy zachować naszą genetyczą odrębność.

  • To, co zamykamy granice i innych nie wpuszczamy? Względnie, jeżli już wlezie, to wykastrowa? A może jakoś prawnie ingerować w czystość rasową? MeoW – coś mi pachnie nazizmem.
   Przez tysiące lat Słowianie mieli bliską styczność z innymi hg. Jakoś się nie zborsuczyli.
   Natura sama sobie radzi, bez takich wypocin przewrażliwionego umysłu.
   Spokojna głowa MeoW, my za eugeniką napewno nie będziemy.
   Kultura, tradycja oraz świadomość Słowian jest wyznacznikiem, nie haplogrupy.
   Jak ktoś chce być Słowianką/Słowianinem, to i tak będzie, choćby był niebiesko-zielony i głowę nosił pod pachą.
   Nic, komu do tego. Komisji weryfikacyjnych do badań hg, nie będziemy, bo nie ma to nic wspólnego z logiką, a tym bardziej z intuicją.
   Właśnie, za takie teksty i poglądy, przyjęć nie będzie.
   A.S.

  • Tak. to sformułowanie jest niefortunne, ponieważ chodziło mi dokładnie o ludzi głoszących wyższość jednych ras nad drugimi, czy też wyższość jedynych plemion nad innymi ( dotyczy to np. wyznawców islamu i nie tylko, którzy uważają wszystkich innych za „niższych” i „niegodnych”). Nie mamy nic przeciw ludziom którzy nie chcą się mieszać w sensie posiadania potomstwa z innymi ludźmi odmiennej rasy. Wręcz z badań wynika, że taki dobór naturalny jest zachowywany przez tysiąclecia (i to zarówno patrząc na męskie haplogrupy Y jak i mtDNA), a rzadkością jest mieszanie się. Natomiast nie jest nam po drodze z ludźmi, którzy uważają odmienne rasy za „niższe” i nie chcą z odmiennymi rasami po prostu współpracować. Ale ocxzywiście i w tym wypadku, przecież kto chce pozostać w obrębie swojego plemienia i chce współpracować tylko ze swoimi – ze swoją zadrugą, klanem, nic nam do tego, to jego wybór. Co innego jednak tolerancja wobec takiej postawy, a co innego usankcjonowanie jej w działalności publicznej naszego Zrzeszenia – poniżanie, odmawianie praw, odrzucanie współpracy między rasami to nie jest celem Wolnych Ludzi, jest to zasada, która uniemożliwia chociażby działalność racjonalną i efektywną na rzecz ocalenia Równowagi Ziemi i integralności Przyrody na naszej planecie. Mozemy uważać Indian Amazońskich za odmiennych na tyle, ze nie chcielibyśmy mieć z nimi dzieci – chociaż ja osobiście nie mam takich zaStrzeżeń – ale współpraca z nimi przy ratowaniu Puszczy AMAZOŃSKIEJ JEST RACZEJ NIEZBĘDNA, A ODMAWIANIE IM TALENTÓW I WIEDZY CZY MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH TO MYŚLENIE KTÓRE NIE MA NIC WSPÓLNEGO ZE ŚWIATOPOGLĄDEM HOLISTYCZNO-NAUKOWYM.

   Jak widać z tego nieuznawanie jako podstawy filozoficznej własnego działania światopoglądu holistyczno-naukowego może wykluczyć z Naszego Zrzeszenia Słowian tę grupę osób, którą określiłbym jako faszyzujące. Bardzo się cieszę z twojego głosu MeoW i przyznaję się do błędu w sformułowaniu. Co innego czystość w prokreacji – i nic nam do czyjejś prokreacji, tak jak do tego kiedy i jak i z kim ma dzieci. Ale rasistowskie wykluczanie kogoś czy grupy ze współpracy doprowadziłoby do niemożności zrealizowania celu: 1) Wolny Człowiek i Nowa Ekonomia, 2) Czystość i Równowaga Przyrodnicza Ziemi.

   O ile my jako grupa powinniśmy być tolerancyjni dla czyjegoś pragnienia pozostania we własnym rodowym gronie i nawet współpracy tylko wewnątrz tego rodowego grona, to już my sami jako Grupa ze względu na Cele jakie sobnie stawiamy (Wielka Zmiana) musimy współpracować ze wszystkimi ludźmi na Ziemi.

   • Właśnie o to mi chodziło – współpracę między rasami w sprawach najważniejszych, jak najbardziej, ale nie wmawianie ludziom, że ”rasa to konstrukt społeczny, mieszanie wszystkich ze wszystkimi jest fantastyczne” a jak powiesz, że ci się to nie podoba, to jesteś gorszy od Hitlera- jak to ma miejsce w Skandynawii czy USA. Chciałam wyrazić sprzeciw wobec tego, że ludziom, którzy chcą zachować tą ”czystość rasową” (samo sformułowanie od razu wzbudza negatywne skojarzenia) zarzuca się automatycznie, że są żądni obcej krwi i tylko marzą o urządzaniu apartheidów i obozów koncentracyjnych…co właśnie zrobił p. Smoliński. Cieszę się, że takie poglądy jak moje mogą być tu zrozumiane, przynajmniej przez niektórych :)

   • MeoW, jestem tego samego zdania i widzę to o czym piszesz w rzeczywistości co dziennie!
    Jeśli ktoś koniecznie chce się mieszać, niech się miesza, ale niech nie wciska ciemnoty, że i ja/inni koniecznie też muszę/muszą się mieszać, no bo tak. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale nikt nie ma prawa wymuszać na innych, by wszyscy inni je podzielali, np. pod groźbą kary. To jest ten czy tamten faszyzm/socjalizm/chrześcijanizm/muzułmanizm/genderyzm/ itp.

  • MeoW – nigdy nie uważałem się za rasistę (i nim nie jestem bo nie czuję wyższości względem innych), ale jakoś tak w przedziwny sposób oglądałem się za bladolicymi blondynkami i rudzielcami o drobnych piegach. na moje „oglądanie się” reagowały tylko blondynki (kurczę – te rude ślicznotki nigdy!) no i tak wyszło, że mój syn jest absolutnym blondasem o mlecznej cerze, które to cechy wziął zdecydowanie po mojej żonie, bo ja mam tzw. łatwość opalania się, mimo, że jestem także blondynem (tyle że o-ciemniałym).

   Nie zwalam tego na karb „rasizmu”, a raczej na jakiś naturalny mechanizm, którego nie rozumiem ale który akceptuję. Wg mnie nie potrzeba apartheidów ani ustaw o czystości rasowej, ludzie będą „zazwyczaj” trzymać się swoich, a Ci nieliczni, którzy zakochają się w „innych” to taka zwykła ludzka normalność i nic w tym złego, ich życie, ich wybór. O ile nie buduje się przymusu kulturowego nastawionego na mieszanie wszystkich ze wszystkimi (albo rozdzielanie wszystkich od wszystkich), a daje ludziom wolność w tych kwestiach to jestem za. W warunkach pełnej wolności ludzka natura zwycięża, a nie jest one w cale ani zła ani straszna (ta natura), bo jedną z funkcji natury jest bio-różnorodność, czasem po prostu niektóre mieszanki są zbyt dobre by z nich rezygnować. Dodatkowa kwestia – moi pra-ojcowie o haplo I2a1b (ja mam I2a1b1xx – xx bo nie badałem głębiej) byli niebieskookimi (może szarokookimi jak ja? :) ) ludźmi o brązowawym odcieniu skóry:

   Najpierw kto i kiedy nosił marker ojcowski od którego wywodzi się mój (Y-haplo):

   http://eurogenes.blogspot.com.au/2013/12/ancient-human-genomes-suggest-three.html

   „Five out of the five successfully tested Mesolithic Y-chromosomes, one from Luxembourg and four from Motala, Sweden, belonged to haplogroup I. This probably won’t come as a surprise to many people, as this haplogroup was always the main candidate for Europe’s Paleolithic paternal marker. Interestingly, three of the results fell into haplogroup I2a1b, and none into the presently locally more common I1.”

   teraz o skórze mezolitycznych łowców-zbieraczy:

   http://eurogenes.blogspot.com/2014/01/mesolithic-genome-from-spain-reveals.html

   „Analysis of this genome in the context of other ancient samples suggests the existence of a common ancient genomic signature across western and central Eurasia from the Upper Paleolithic to the Mesolithic. The La Braña individual carries ancestral alleles in several skin pigmentation genes, suggesting that the light skin of modern Europeans was not yet ubiquitous in Mesolithic times.”

   I znowu do „moich praojców”:

   „Indeed, the pigmentation traits are basically the same as those of Loschbour, a Mesolithic genome from Luxembourg, featured recently in the groundbreaking Lazaridis et al. preprint (see here). So we can already speculate with some confidence that this was a common, and perhaps dominant, trait combination among European hunter-gatherers.”

   Podsumowując, pierwsi europejczycy byli raczej smagłolicy (nie wyglądali jak Hindusi, raczej jak dobrze opaleni… Europejczycy), więc jak tu być rasistą?

   • Piotreusie, spokojnie. Nie zamierzam nikogo segregować ani niczego odgórnie zakazywać. W odpowiedzi do p. Białczyńskiego napisałam jeszcze raz o co mi chodzi – nie podoba mi się to, że ludzi którzy chcą zachować swoją rasę i jej cechy wyzywa się od razu od nazistów i wmawia im się straszne czyny, których rzekomo chcą się dopuścić. To co piszesz o ”jakimś naturalnym mechanizmie” i o tym, że ”ludzka natura zwycięża” to właśnie uważam za naturalny rasizm, który jest dla większości ludzi czymś oczywistym. Tylko, że ja nazwę to tym brzydkim słowem na R, a Ty nazwiesz ”jakimś mechanizmem” :)
    Faktycznie, kontekst w jakim używam słowa ”rasizm” może budzić kontrowersje- w USA czy Skandynawii ludziom wmawia się, że coś takiego jak rasy nie istnieje, dlatego wielu ludzi na zagranicznych forach używa słowa ”rasista” jako określenie takiej osoby jak ja – ”wierzącej” w istnienie ras, zauważającej różnice między nimi. Stąd wzięło się takie użycie i u mnie- tak samo jak osoba wierząca w istnienie Szatana nazywana jest satanistą – temat wałkowany na tym blogu wiele razy :D Za samo przynanie się, że interesują Cię blondynki, a nie murzynki w wielu kręgach oberwałbyś epitetem ;) dlatego jestem za odczarowaniem tego słowa.
    Wieść, że pierwsi europejczycy byli ciemniejsi od dzisiejszych nie jest dla mnie niczym szokującym . Różne zmiany i mutacje zaszły od ich czasów i to one utworzyły nas takimi, jakimi dziś jesteśmy, czy to znaczy, że mamy negować ich sens czy piękno? Zresztą nawet dzisiaj widuje się takie smagłolice osoby, a w Europie południowej są normą i nie wiem czemu sugerujesz, że mam coś przeciwko nim. Właśnie charakterystyczne dla białych jest szerokie spektrum odcieni skóry, oczu, włosów im dostępne. Poza tym o rasie nie decydują tylko kolory, ale i budowa ciała, rysy twarzy i zapewne milion innych cech nieuchwytnych dla oka.
    Jestem w stanie przeżyć, że ktoś mnie nazwie nazistką czy faszystką- może mnie to co najwyżej rozbawić, bo wiem, że to bzdura. Nie chciałabym jednak, aby rodzący się ruch Słowiański tracił okazje na wzmocnienie się i zjednoczenie właśnie przez takie nadinterpretacje, zakładanie, że ci, którzy chcą zachowania czystości rasowej są od razu złem wcielonym i będą mordować ludzi o innym kolorze skóry gdy tylko trafi się okazja. Nie mówię tu o konkretnej organizacji wymienionej w artykule, ponieważ nie czytałam jej programu, ale może gdyby porozmawiać z założycielami takich organizacji okazałoby się, że ich poglądy nie są w żadnym wypadku groźne? I tylko wyrażają je nieco zbyt dobitnie w ramach niezgody na to co się dzieje w krajach Europy zachodniej?

 8. Witam Pana bardzo serdecznie. Mój wpis, jednakże nie będzie dotyczył treści powyższego postu. Przywiódł mnie tu, to znaczy do Pańskiego bloga, temat Garudy – wahany boga Wisznu. Jest to temat dla mnie bardzo ciekawy i sama staram się uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu. Obecnie prześledziłam kilkanaście stron internetowych, jak i wiele artykułów znajdujących się na Jstorze. Publikacje w języku polskim są znikome i wszystkie to pozycje encyklopedyczne, gdzie hasło Garudy nie jest najobszerniej opisane. Dlatego wciąż poszukuję nowych informacji i odniesień do Garudy, przede wszystkim na anglojęzycznych stronach internetowych.

  Nie wiem jakby się Pan na to zapatrywał, ale czy mógłby mi Pan pomóc i wskazać w jakich miejscach mam szukać informacji. Może podać jakieś tytuły publikacji na jego temat, z których Pan sam korzystał.

  Pozdrawiam

  • Do Poolaxoxo
   Wydaje mi się że ta prośba Poolaaxoxo powinna być skierowana do Mezamira Snowida. Myślę, że na temat Garudy wie znacznie więcej ode mnie i chętnie wskaże różne możliwości zdobycia czy poszerzenia wiedzy na ten temat.

  • :) Tutaj zebrałem wszystko do czego każdy ma dostęp darmowy i natychmiastowy

   https://bialczynski.wordpress.com/2013/02/28/swararaszek-zebral-mezamir-snowid/

   a resztę mam w książkach więc może zacznij od Mahabharaty?

   Czogjal Namkhai Norbu napisał ciekawą książkę nie tyle o Garudzie
   co o praktyce związanej z Garudą
   można tam znaleźć ciekawe informacje ALE
   żeby książkę kupić(a jest to instrukcja do praktyki,nie jakaś tam książka)

   wymagana jest inicjacja i przekaz od mistrza.
   Czyli mówiąc po ludzku,musisz dostać zaproszenie do tej praktyki
   w przeciwnym wypadku będziesz traktowana jako intruz :) przez samego Garudę :D

   Aby otrzymać inicjację/przekaz.zaproszenie,nie trzeba żadnych pieniędzy nikomu płacić
   nie musisz robić niczego nadzwyczajnego,wystarczy internet :)

   Siódmego marca odbędą się otwarte wykłady online
   http://www.dzogchen.pl/kalendarz/#action=ai1ec_month&ai1ec_month_offset=1&ai1ec_post_ids=

   Jedyne co trzeba zrobić to wysłuchać wykładów :)

   W trakcie,mistrz udziela inicjacji i to jest ewenement na skalę światową
   Znajdź drugiego takiego mistrza :) który robi to samo.
   Jest jeszcze Tenzin Wangyal Rinpocze,on też organizuje wykłady online
   ale to nie to samo,TWR nie udziela tych samych inicjacji i przekazów co Czogjal NN
   (potrzebnych do zakupienia książki z Praktyką Garudy).

   …aha,co do samej treści,ponieważ wymagana jest inicjacja
   a treść książki jest instrukcją praktyki
   nie wolno o tym rozmawiać z innymi ludźmi,poza mistrzem
   Taka jest zasada i już,lepiej nie łamać zasad jeśli myślisz poważnie o duchowej praktyce .

   Chcesz poczytać,obejrzyj webcast i wszelkie pytania kieruj do mistrza :)

  • PS odnośnie Garudy/Raroga itp

   „Nazwa Matka Boża z Guadalupe pochodzi prawdopodobnie od określenia coatlaxopueh, które w języku nahuatl oznacza „[kogoś kto] depcze węża”

   Matka Boża z Guadalupe – określenie Miriam z Nazaretu, która miała objawić się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac

   Wszystko zaczyna być jasne,pod warunkiem że czytamy,wiele książek
   nie ograniczamy się do jednej jedynej Biblii .
   Ktoś kto uważa że wie,na podstawie jednej książki, jest po prostu śmieszny.

   Ja już widzę w czym rzecz :) dla tych którzy nie widzą wyjaśniam:

   1-„Kiedy Rzymski Kościół rozpoczął “katechizację” prowincji, nieustannie odnajdywał lokalnych bogów. Ucząc się legendarnych wyczynów tych bogów, przebiegli rzymscy misjonarze wynaleźli “świętych”, którzy dokonali tych samych czynów i opowiadali prostym poganom:

   “Ten wasz bóg jest niczym innym jak demonem, który próbuje odciągnąć was od Naszego Pana Jezusa Chrystusa, i w tym celu naśladuje wyczyny naszego świętego męczennika Jana Kowalskiego. A jeśli mi nie wierzycie, posłuchajcie historii życia naszego świętego męczennika…”

   I tu następowała zmyślona opowieść.

   W ten sposób Rzymski Kościół przyswoił do swojej liturgii cały panteon “pogańskich” bogów, przemieniając ich w całkowicie fikcyjnych świętych i męczenników”.

   2- Aztekowie nie byli idiotami którzy potrzebowali cudzych tradycji i symboli
   aby własne dziedzictwo kulturowe móc deptać i pluć na nie(tak jak to ma miejsce w przypadku większość obywateli naszego kraju,którzy srają we własne gniazdo
   tylko dlatego że ktoś im powiedział że coś jest gdzieś napisane)

   3- Kościół jest znany z tego że robi swoich świętych,z ludzi nie mających z kk nic wspólnego.
   Dobrym przykładem jest płanetnik Rachwał Wojciech…
   okazało się że był katolikiem i to gorliwym ;) ale dopiero po śmierci
   gdy nie był w stanie zaprotestować i dementować fałszu .

   4 – „Jak głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku dojść miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki.”

   Bezczelne brednie,propagandowe.

   Postać „matki boski guadelupski”,to fikcja i próba
   wynarodowienia konkretnej grupy etnicznej,dlatego że kult matek boskich
   pojawił się w kk dopiero w IV wieku.

   Postać o której można mówić w kontekście Juana Diego
   to Garuda,Raraszek,dlaczego?

   Juan Diego Cuauhtlatoatzin- „Mówiący orzeł lub Ten, kto mówi jak orzeł” :)
   Garuda przedstawiany jest w ikonografii jako ten który poskramia węże
   http://shangshung.org/store/index.php?main_page=popup_image&pID=263

   Widać związek?Zapożyczenia?Dorabianie ideologii do własnych potrzeb?

   Nie ma czegoś takiego jak
   „matki boskie nazarejskie,częstochowskie,guadelupskie,zielne ” itp
   ponieważ nigdy nie było takiego wynalazku w kk.

   Kościół wymyślił sobie kult bogini
   na wzór i podobieństwo oryginalnych kultów Bogini Matki
   znanych bardzo dobrze na długo przed pojawieniem się judeochrzescijaństwa.

   • Witam ;)

    Na początku chciałabym podziękować za umieszczone powyżej informacje. Jest to na pewno temat skłaniający do przemyśleń i choć przejrzałam pobieżnie te strony, to w wolnej chwili poświęcę im należytą uwagę. Od razu też chciałabym napisać, że zainteresowanie moje tym tematem wynika z przyczyn naukowych, nie zaś praktyk religijnych.
    Główny nacisk kładę na ikonografię Garudy, modulacje jego wizerunku od formy zoomorficznej czy też pół-człowieka, pół-ptaka. Tematem, który chcę poruszyć są również kolumny znajdujące się przy świątyniach wisznuickich z posągami Garudy.

    Znam już dzieje Garudy opisane w Mahabharatcie, również opowieści o charakterze dydaktycznym, gdzie strzeże on mniejszych ptaków. Chcę również prześledzić występowanie Garudy w innych wierzeniach niż hinduizmie czy buddyzmie, a to co umieścił Pan powyżej jest bardzo interesującym faktem. Różne wierzenia i ich wzajemne wpływanie na siebie są bardzo rozległym tematem i to można zaobserwować w wielu kulturach. Argumenty przez Pana wysunięte są bardzo zastanawiające. W końcu jakby nie było kult maryjny jest różnie postrzegany, przez wielu uznawany za herezję (pamiętam uwagę jednego z moich wykładowców, że nazywanie Maryji Matką Boską nie jest właściwe, w końcu nie jest ona jakaś super fajna, właściwszym jego zdaniem byłoby używanie Matka Boża ;p). Pana uwaga o tym, że matka boża częstochowska czy guadelupska to wytwór nienaturalny w odniesieniu do kk, jest oczywisty, przynajmniej dla mnie. W końcu ten polski wizerunek miał być niejako namalowany przez św Łukasza później na deskach ze stołu z domu rodziny bożej, co oczywiście gruntowne badania całkowicie wykluczyły, ale przez wiele lat w to usilnie wierzono ;)

    Nie sądziłam jednak, że Garudę można podłączyć jako wyobrażenie mające wpływ na jakikolwiek aspekt wiary chrześcijańskiej i na pewno teraz będę miała o czym myśleć ^^

    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za materiały do dalszej lektury :)

   • Nie sądziłam jednak, że Garudę można podłączyć jako wyobrażenie mające wpływ na jakikolwiek aspekt wiary chrześcijańskiej i na pewno teraz będę miała o czym myśleć ^^

    Dlaczego nie?
    Przecież Garuda/Raróg/Melektaus wyewoluował w końcu do postaci skrzydlatego Anioła :)
    Anioły to boży wojownicy,Bóg biblijny jest utożsamiany ze Słońcem.
    Nawet ma na imię Jahwe(imię solarnego/ognistego boga wyjęte z Rygwedy)
    a kim/czym jest Garuda?
    Jest nazwą całej rasy istot solarnych/anielskich.

    Tak jak mamy w Biblii Ojca i Syna
    tak samo mamy Surję/Arkę/Swaroga/Słońce
    i Swarożyca/Raroga/Garudę.

   • Dzień dobry ;)
    No tak aniołowie – najprostsza konotacja xd Utożsamiałam je zwykle z Hermesem posłańcem bogów, który pełnił rolę służebną i tak też aniołów postrzega się w kk, jako pomocników.
    Garuda jest postacią związaną z mocą ognia, podobnie jest z aniołem Urielem (jego imię oznacza ogień Boży)

    Szkoda tylko, że na spekulowaniu nie mogę się opierać, to na pewno wzbogaciło moją pracę. Domysły niepodparte jakimiś źródłami historycznymi to niestety wróg badań, a szkoda ;)

   • Ktoś musi wreszcie jako pierwszy zwrócić uwagę na pewne analogie
    bo jeśli nikt tego nie zrobi dzisiaj,to nigdy nie powstaną źródła
    na które ktoś kiedyś będzie się mógł powołać,w przyszłości :)

 9. Początkowo gender studies zajmował się badaniem ról płciowych w społeczeństwie i było to nawet dość ciekawe, jednak z czasem przekształcił się w coś patologicznego.

  Gender nie ma nic wspólnego z prawami kobiet i przemocą w rodzinie, bo nie ma tu nic do roboty. Polskie kobiety są w pełni równouprawnione. Mogą brać udział w sfingowanych wyborach tak samo jak mężczyźni i wybierać sobie tyrana i złodzieja, który będzie je traktował jak pasterz owce. „Przywilej” ten zdobyły jako jedne z pierwszych w świecie. Kobiety mają prawo studiować wszystko, co tylko zechcą, mogą być np. inżynierami. Mogą być pilotami Boeinga, żołnierzami (mogą zabijać życie, które urodziły inne kobiety), mogą (a raczej MUSZĄ) pracować, bo z jednej pensji rodziny utrzymać się nie da. Kiedy matki siedzą w nudnej pracy państwo pierze mózgi ich dzieciom i poddaje je „wychowaniu seksualnemu”, a raczej zboczonej seksualizacji, ucząc je, że ciało dostarcza przyjemności i należy z tego korzystać bez skrępowania, byle tylko stosować antykoncepcję.

  Od interweniowania w przypadku przemocy w rodzinie jest policja i dość dobrze skrojone prawo karne, które pozwala aresztować domowego boksera lub zakazać mu zbliżania się do rodziny. Po co więc gender? Do zniszczenia rodziny, która jest ostoją tradycji. Silna rodzina jest solą w oku każdego okupanta.

  Gender głosi, że płeć jest wyłącznie wytworem kultury. Jeśli ja czuję się kobietą, to jestem ofiarą opresyjnego społeczeństwa, które wyprało mi mózg do tego stopnia, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że pozbawiono mnie prawa do samodzielnego i świadomego podjęcia decyzji, jaką płcią życzę sobie być. A nawet więcej: płeć zależy od tego, z kim mam akurat ochotę kopulować. Jak to mówią: „raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek”. A czasem można jeszcze z owieczką lub małpą – wtedy smaczek jest dopiero pełny!

  Ja rozumiem oczywiście, że czasem rodzą się ludzie, którzy nie utożsamiają się ze swoją płcią. Ponieważ problem dotyczy przede wszystkim mężczyzn należałoby zbadać, czy przypadkiem przyczyną tego stanu rzeczy nie są jakieś czynniki w środowisku, np. bisfenole. Jeśli tak, to należy podjąć kroki zaradcze, żeby płeć męska nie znikła zupełnie. W żadnym jednak wypadku nie należy narzucać całemu społeczeństwu wyjątku jako obowiązującej wszystkich reguły. Czasem rodzą się ludzie bez kończyn, ale nikt dotąd nie wpadł na pomysł, żeby prześladować tych, którzy kończyny mają, a z gender tak to właśnie wygląda: „normalni” płciowo uznawani są za patologię, a chorzy za normę. Chyba coś tu jest nie tak, prawda?

  Proszę obejrzeć ten filmik, najbardziej kuriozalne słowa wypowiada Hanna Bakuła, która niegdyś publicznie opowiadała o swoich orgazmach: „Ludzie są zmuszani do posiadania płci, TO JEST COŚ OKROPNEGO!!!” Wtedy płeć jej nie bolała. Co się stało, że zaczęła? Ktoś jej zapłacił za robienie z Polaków idiotów?

  Co do praw zwierząt: jest to klasyczny przykład politycznie poprawnej hipokryzji! Przyznaje się prawa ludzkie dużym małpom człekokształtnym, ale nie przyznaje się żadnych praw świniom, które są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt. Takich praw nie mają króliki, świnki morskie, myszy, szczury i inne zwierzęta laboratoryjne ani żadne zwierzęta hodowlane czy dzikie.

  • Astromario

   Świat jest oczywiście pełen Idiotów i Idiotek – jak ta pani, ale z „wychowaniem” ludzi, czy też z „uświadamianiem” ich jest tak samo jak z socjalizmem. Przykłady aktywistów i aktywistek oraz sprowadzanie gender do propagandy genderyzmu jest oczywstym nadużyciem. Gender to nie propaganda tylko, lecz styl życia jaki życzą sobie uprawiać pewne ludzkie jednostki. Może nam się ten ich styl nie podobać , nie musimy go podzielać. To zupełnie tak samo jak z tym co tutaj napisałem w odpowiedzi Meov: „MY tutaj obecni Możemy tolerować rasizm u kogoś, u jakiejś grupy która deklaruje że ma ochotę się mnożyć tylko wewnętrznie i że ma ochotę współpracować tylko sama ze sobą – z nikim z zewnątrz” , ale nie możemy tego tolerować u siebie wewnątrz naszego Zrzeszenia dlatego że to uniemożliwiłoby nam realizację naszego celu Wielkiej Zmiany – do tego musimy współpracowac z każda grupą ludzką na Ziemi.

   Więcej zaufania do Ludzi – WOLNY CZŁOWIEK decyduje we wszystkim za siebie i odpowiada za wszystkie swoje decyzje. Taka postawa która zezwala jakiemuś zewnętrznemu regulatorowi decydować i uznawać co jest dopuszczalne jako postawa życiowa, czy też sąd o Wszechświecie, to w istocie socjalistyczny ogranicznik wolnej świadomości, hamulec który powoduje że ludzie wyłączają własne myślenie i własne hamulce a zatem i własną odpowiedzialność za swoje czyny zdając się na hamulce które są poza nimi.

   Jeśli więc jakaś grupa chce być gender to jej sprawa – dokąd nie szkodzi – tak jak napisałem innym grupom plemiennym. Zatem propagandy na zewnątrz nie może uprawiać – wewnątrz zaś może robić co chce. Nie może narzucać genderyzmu i wymagać by obowiązywał całe społeczeństwo – może natomiast stworzyć swój świat plemienny wewnętrzny w którym będą obowiązywać jej wewnętrzne zasady.

   Oczywiście jest do rozwiązania problem „nauczania światopoglądu” tak by dzieci nie były indoktrynowane od urodzenia np. katolickim wdrukiem czy innymi wdrukami. to sprawa skomplikowana. My tutaj usiłujemy rozwiązać problem wewnętrzny Zrzeszenia Słowian tak by zapobiec jego wypaczeniu przez grupy które mają inny cel niż my, często wręcz odwrotny i nazywają się także „polskimi” lub „słowiańskimi”. Stan zakłamania kwestii traktowania świadomości istot żyjących i zakłamania kwestii zachowań człowieka i jego wizji samego siebie w Środowisku Ziemi powinien nas pobudzić do działania a nie obezwładniać.

   Świat jest pełen głupoty i hipokryzji – Świnie należy chronić od zaraz – natychmiast. Dajemy wyraz tej tezie w pełni – publikując tu na Czarnym Pasie opowiadanie Joanny Kuruc „Dziki”, które oddaje nasze poglądy. To barbarzyństwo i hipokryzja i wielka ułuda cała tzw Najświatlejsza Cywilizacja Zachodu.

   Uznanie świadomości istot żyjących nie jest kwestią poprawności politycznej, lecz przyjęcia postawy filozoficzno-religijnej ustanawiającej jedyny fundament do uratowania na Ziemi wszystkiego co ona wytworzyła – w tym człowieka.

   • Ja nie zwalczam genderyzmu ani niczego, co istnieje, bo uważam, że skoro coś istnieje, to ma tak być. To jest szkoła, w której się uczymy. Problem tylko w tym, że Słowianie już raz zostali zniszczeni przez judeochrześcijaństwo, dlatego powinni być czujni, żeby nie zniszczono ich inną metodą. Niestety, różne Mefistofelesy uwijają się wśród narodu mamiąc go świetlanymi wizjami i szklanymi paciorkami, na które wielu daje się niestety nabrać.

    Jeśli chodzi o moje zaufanie do ludzi, to zostało ono mocno nadszarpnięte po kilku burzliwych dyskusjach na Facebooku. Osoby, które miałam w znajomych i które uważałam za myślące okazały się mieć mózgi całkowicie wyprane ideami new age, genderyzmu i innymi szkodliwymi poglądami. Niestety, młodzi ludzie są bardzo podatni na inżynierię społeczną, o czym również przekonałam się na Facebooku. Słowianie przede wszystkim powinni stworzyć własne szkolnictwo, żeby chory system nie mógł deprawować ich dzieci.

   • Tak – to wszystko co napisałaś jest prawdą. Muszą oni przejść swoją drogę, przerobić błędy i konsekwencje błędów. Wiele osób cofa się będąc na progu klatki, nie są w stanie zrobić ostatecznego kroku poza nią, bo to by zburzyło cały ład ich życia opartego na konformistycznym układzie stosunków społecznych w jakim funkcjonują. Szkolnictwo własne to podstawa, ale jak widać nawet takie warunki jakie są nie powstrzymują procesu wyzwalania się ludzi z wdruków i tworzenia społeczności, plemienia Wolnych Ludzi. To szybko postępuje dzięki samoedukacji – a internet jest tutaj narzędziem niezastąpionym. Trzeba stworzyć własne szkoły i podręczniki, tak.

   • bialczynski said, on 17 Luty 2014 at 22:41
    (…)
    „Gender to nie propaganda tylko, lecz styl życia jaki życzą sobie uprawiać pewne ludzkie jednostki.”

    Gender to tylko propaganda i to chora, bez 2 zdań! Te zgenderowane jednostki niech sobie uprawiają co chcą, jak chcą, byle nie nawracały mnie i innych na „to” i mi tego na siłę nie sprzedawały, bo tego nie polecam i nie kupuję! I jeszcze dla wyjaśnienia dodam, że mnie nie obchodzi czy ktoś jest gender, homo, trans, czy cokolwiek. Nie właź mi do domu z tym swoim czymś i nie reklamuj mi tego na ulicy ani nigdzie, bo ja tego z tym czym/kim ja jestem nie robię. Oczekuję zrozumienia i poszanowania mojej prywatności, a jak nie… to w łeb!

    astromaria 100% poparcia i pozdrowienia!!!

  • Zrozumiałam, że dyskusja na filmiku dotyczyła osób, które nie utożsamiają się ze swoją płcią, bądź mają problem z identyfikacją płciową. Natomiast GENDER tłumaczy się jako płeć, płeć społeczno – kulturowa.Studia gender zajmują się tylko i wyłącznie badaniem wpływów kulturowych i społecznych na cechy osobowości, zachowania, stereotypy ról płciowych, które nie wynikają bezpośrednio z różnic biologicznych między płciami. A więc im absolutnie nie zaprzecza!
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender
   Co do stereotypów na temat ról przypisywanym określonym płciom – to zmieniały się na przestrzeni dziejów natomiast jak widzimy płeć biologiczna – nie. Co potwierdza, iż wpływ kulturowy (społeczny) na płeć istnieje. Np podany przez Mezamira wcześniej link z „mądrościami” obecnie nieaktualnymi – przynajmniej powszechnie (mam nadzieję)

   • Poleganie na definicjach z Wikipedii (zwanej złośliwie żydopedią) nie jest zbyt rozsądne. Rzucano mi tą definicją w twarz wielokrotnie, ale tak się składa, że jest ona politycznie poprawna i z prawdą ma niewiele wspólnego. Kiedyś wierzyłam, że zadymę wokół gender robią kościółkowi i że to jest niczym nieuzasadniona histeria. Ale kiedy posłuchałam, co wygadują norwescy urzędnicy od równouprawnienia i tzw. „uczeni” genderowcy z wrażenia buty mi spadły. To kolejna metoda ogłupiania lemingów i demoralizowania dzieci. Ten film został zrobiony przez znanego norweskiego komika, ale jego przesłanie jest jak najbardziej poważne. gorąco polecam:

   • Polityczna poprawność jest terrorem Nowej Jedynosłuszności przeciw wszystkim innym grupom plemiennym. Nie wolno na to pozwalać. Jedyna zasada jaka powinna obowiązywać – to Wolność do bycia Gender wewnątrz grupy plemiennej gender. Nie na zewnątrz niej.

    Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wprowadzić w Norwegii powszechnie do szkół język polski i uczyć małe Norweżątka po polsku geografii dlatego, że mieszka tam duża grupa Polaków.Ale przychodzi im do głowy żeby narzucać sposób widzenia ról płciowych według ideologii gender, a wbrew tradycyjnie pojmowanym rolom społecznym. Bardzo dziwne – po prostu głupie.

  • Jak miło jest poczytać człowieka, który nie jest zawieszony w OPARACH OBSURDÓW !! o logicznym i realistycznym spojrzeniu na otaczający Nas świat !Ukłony dla Astromari ! A dla wszystkich TYCH którzy nie mają nic przeciwko gender polecam http://fakty.interia.pl/prasa/news-fakt-chca-uczyc-dzieci-masturbacji,nId,1107657. Pragnę również przypomnieć , że na tym świecie nie ma istoty czy instytucji, organizacji która nie wywiera wpływu na inną istotę czy też jakiekolwiek otoczenie wewnętrzne czy też zewnętrzne. Zrzeszenie Słowian, które tworzycie to będzie czy się komuś to podoba czy nie organizacją społeczną podlegajacą prawą PSYCHOLOGI SPOŁECZNEJ i w miarę jej rozrostu procesy w niej zachodzące wymkną się z pod jakiejkolwiek kontroli (praw ustanowionych przez założycieli ) zwłaszcza, że w jej skład będą wchodziły grupy o bardzo zróżnicowanych pogladach społeczno-kulturalno-obyczajowych. Otwarty to może być tylko DOM PUBLICZNY tam nie ma znaczenia kolor skóry, język, poglądy, religia czy wiek.

   • Panie/Pani Pimpuś

    Z tego co piszesz zdaje mi się, że nie zrozumiałaś Astromarii, ani nie przeczytałaś co odpowiedziałem Astromarii ani co ona napisała potem do mnie. Gender to nie propaganda ale styl życia. Wolny Człowiek może wybrać styl życia jaki mu się żywnie podoba – także ów styl gender. Nie ma prawa tego stylu narzucać publicznie całej reszcie społeczeństwa i wynosić go na zewnątrz swojej grupy-plemienia w którym to uprawia. To wszystko. tak więc urzędasy i grupy które usiłują to wprowadzić powszechnie do przedszkoli czy szkół są terrorystami ideologicznymi, których powinno się odsunąć od funkcji jaką sprawują. To co robią wewnątrz swojego plemienia łącznie z naukami jakie tam serwują nie obchodzi nas – ale z jednym zastrzeżeniem – tylko dotąd dokąd nie jest wymierzone w resztę społeczeństwa. Tak więc jeśli oni wewnątrz swojego plemienia uchwalą tak jak czynią to katolicy i islamiści, że od teraz mamy misję by wszyscy stali się gender albo katolikami, albo islamistami i to jest nasz cel działania – wtedy automatycznie wkracza Nowe Polskie Prawo, które takich terrorystów eliminuje z życia społecznego.

    Właśnie ustanawiamy kodeks postępowania aby nie mogły do Zrzeszenia Słowian wstępować dowolne grupy o ideologii sprzecznej i celach sprzecznych z założeniami tegoż Zrzeszenia. Nie ma takich praw psychologii społecznej, które by twierdziły że każda organizacja się wypacza.

 10. Merhielu, wypisujesz niezbyt mądre rzeczy. Niestety, śmiem twierdzić, że reprezentujesz tę zaściankową, ciemną grupę / stronę społeczeństwa zamieszkującego Polskę. Tak ciężko jest Tobie i ludziom podobnym do Ciebie zrozumieć, że każdy, pojedynczy człowiek ma prawo do decydowania o sobie w kwestii psychicznej i cielesnej. W Polsce, decydowanie w kwestii cielesniej zostało odebrane kobietom. Bez ich zgody, zadecydowano o nich – o nich bez nich. W Polsce rząd na czele z kościółkiem narzuca człowiekowi, a zwłaszcza człowiekowi słabszemu fizycznie – czyli kobiecie, to co ma robić, a czego nie. Tak samo (do czego będę zawsze wracać) rząd PO chciał narzucić kobietom zbiorowy gwałt przed podjęciem ich do pracy – własćiwie zbiorowy gwałt + sciskanie piersi mammogramem (mammogramy niestety często są wadliwe) – nie ważne czy wadliwe, czy nie, bo nie do tego zmierzam. Mówię tu znowu o próbie narzucenia kobietom obowiązkowej kontroli ich ciała poprzez aż tak uwłaczające godności badania – uwłaczające dlatego, że miały być narzucone, obowiązkowe, miały być ”przepchnięte” mimo Konstytucji. Ta słabsza fizycznie istota, nie umiejąca się bronić fizycznie tak jak mężczyzna ma mówione, co ma robić ze swoim ciałem, a czego nie. To jest naprawdę chore i poniżające. Poczytaj Merhielu o czasach Causescu w Rumunii, a dokładniej o terrorze ginekologicznym narzuconym na kobiety, już na dziewczyny w szkole średniej. Postaraj się przez chwilę współodczuwać, a myślę, że masz trochę empatii, więc postaraj się pomyśleć chociaż przez chwilę, że jesteś kobietą, na którą spadają zakazy i nakazy.

  Dodam jeszcze, że kobietom w Polsce mówi się też jak mają rodzić, np. bez chociażby wziewnego entonoxu, który niby szpitale mają, a jak przychodzi co do czego, to już go nie mają, bo albo im się skończył, albo po co – jesteś kobietą, wiec wytrzymasz, a jak chcesz gazu to płać. Ludzie, mamy 21 wiek!)

  W Polsce aborcja zeszła do podziemia, z jej najgorszymi konsekwencjami – o tym chyba wszyscy wchodzący na ten blog wiedzą. Nie podam konkretnego źródła, gdzie to słyszałam, ale na pewno słyszałam to w telewizji, jak również czytałam o tym na internecie nie raz, że udowodniono, iż w państwach, w których aborcja jest legalna, mniej kobiet się jej poddaje jak w krajach, gdzie jest ona nielegalna. Kwestia aborcji jest bardzo poważna i bardzo prywatna i powinna być podejmowana nie przez państwo, które nie gwarantuje kobietom żadnej pomocy.

  Obawiam się, że w Polsce, w kręgach katolickich i takich zaściankowych reprezentowanych przez Ciebie Merhielu, nienawidzi się kobiet. Tak, użyłam czasownika ”nienawidzi” zupełnie świadomie, a dlaczego? Nie raz, jak czytam co wypisują mężczyźni na temat kobiet, że to tylko i wyłącznie ich wina, że zaszły w ciążę, to włosy stają dęba na głowie – a jakie słowa padają na temat kobiet – nie będę ich tutaj przytaczać. Takie podejście do człowieka jest bardzo prostackie, chamskie i niedojrzałe. Jest to zwykłe ciemniactwo. Takiemu niejednemu ciołkowi wypowiadającemu się pogardliwie o kobietach, że to ich wina, że zaszły w ciążę, bo dały d… . :, należy zadać podstawowe pytanie: ”A kto ciebie urodził – lew, tygrys, hipopotam, waleń? Jeśli wybierzesz jedną z tych czterech postaci, to trzymaj się swojej opinii, ale jeżeli się zastanowisz chociaż przez chwilę i udzielisz odpowiedzi: ”kobieta”, to zamknij uprzejmię gębusię i szanuj swoją matkę jeden z drugim.

  Pamiętajcie, z szacukiem do lwów, tygrysów, hipopotamów i waleni)

  Napisała matka dwójki wspaniałych dzieci, które ona i jej mąż chowają z dala od wszelkiego ciemniactwa.

  • Święta racja.
   Myślę,że jest jeszcze gorzej. Oni się boją mądrych kobiet. Boją się, że w porównaniu okażą się półgłówkami.
   Tu leży problem. Zatem, lepiej wcześniej zaatakować, aby czasami się nie odezwała.
   Widać wyraźnie, że to osobnik nie posiadający własnej rodziny – żony, dzieci.
   W przeciwnym przypadku jego poglądy dawno by się zdewaluowały, bo każda mądra kobieta, wykopała by go w kosmos.
   Teksty, jak u Jakubka od cieśli.
   A.S.

   • Zgadzam się. Myślę, że ten osobnik musi się jeszcze wiele nauczyć, bo to co pisze jest bardzo niedojrzałe.

  • Sensownie napisane. Jestem jak najbardziej za, tylko problem aborcji z natury jest trochę inny, ponieważ dotyczy dwóch istot żywych, a nie jednej. Gdzie ta druga istota również ma prawo do życia. Każdy ma niezbywalne prawo decydować o swoim ciele i życiu i jeśli system państwowy ingeruje w tą domenę to jest to zwyczajnie złe. Niestety aborcja jest ingerencją w życie drugiego człowieka. Dlatego, pisałem wcześniej, że moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest zalegalizowanie aborcji do np. 8 tygodnia życia dziecka i całkowita refundacja oraz wprowadzenie darmowych testów ciążowych. Wydaje mi się to sprawiedliwe. W ten sposób prawie w 100% można zlikwidować szarą strefę. Całkowite pozwolenie na aborcje moim zdaniem, jest pogwałceniem prawa człowieka w łonie matki. Są badania naukowe sugerujące, że istnieje moment w którym dochodzi do manifestacji świadomości człowieka w płodzie, dlatego by zachęcić do nie popełniania tej zbrodni, moim zdaniem należy ustalić kiedy dokładnie następuję manifestacja świadomości i refundować aborcje do tego momentu. Oczywiście, na pewno nie wyeliminowałoby to w 100% przypadków późniejszej aborcji ale zminimalizowałoby do minimum.

   Opisany przypadek na temat entonoxu, nie ma nic wspólnego z niższością kobiety, tylko z kiepskim stanem służby zdrowia.

   • Chłopie, a Ty wiesz ile razy już kobiety o tym trąbiły, ile pisały – o tym traktowaniu je po macoszemu przez nadal betonowe położnictwo, o poród w godnych warunkach, przede wszystkim intymnych. Nie masz chyba pojęcia ile o tym się gada i nic się z tym nie robi. Służba zdrowia – oj, tak ją trzeba zreformować jak najszybciej, ale nie zgodzę się, z Tobą, ze ”brak” entonoxu jest winą braku pieniędzy. To jest winą przede wszystkim prawa, które nie służy w Polsce ludziom. Nie mówisz tutaj o tzw. ”niższości” kobiety? Wiesz, z prawami kobiet jakoś się nie za bardzo liczą w Polsce, a poza tym kobiety nie za bardzo krzyczą, nie są jeszcze na tyle asertywne, żeby się bronić, ale z roku na rok przybywa tych, co potrafią tupnąć nogą.

    Merhielu, nie martw Ty się o sumienie innych ludzi – martw się o siebie, o swoje sumienie, patrz co robisz codziennie i czy to, co robisz nie krzywdzi innych. Jeśli kiedyś przyjdzie Ci założyć rodzinę (czego Ci życzę), to radzę Ci, zmieniaj już teraz swoje poglądy, otwieraj swoje oczy, poczytaj, zastanów się nad wieloma sprawami, bo jak taki będziesz dalej, to niejedna kobieta da Ci solidnego kopa w sam środek d…y. Licz się z człowiekiem, nie tylko z sobą.

   • Niestety, nie prowadzę badań statystycznych w tym zakresie, ani nie monitoruję prasy pod tym kątem. Natomiast jestem doskonale świadom opresji pierwiastka żeńskiego w społeczeństwie Polskim i na świecie. Również, bardzo mnie to niepokoi i obiema rękami podpiszę się wszędzie tam gdzie ktoś będzie chciał ponownie wznieść Kobietę na piedestał, ponieważ tam jest jej miejsce.

    Odnośnie prawa kobiet w Polsce, to nie jestem aż tak dobrze zorientowany w temacie, ponieważ nie jestem kobietą, jak sprytnie zauważyło przenikliwe oko pana Białczyńskiego. Odnośnie „braku” entonaxu to zapewniam panią, gdyby panie odpowiednio posmarowały pod stołem to by się na pewno entonax znalazł i nikt by nie odmówił ze względu na płeć. Gwarantuję. Oczywiście, tak nie powinno być. Jest to przykład patologii i kiepskiego stanu polskiego szpitalnictwa i etyki lekarskiej, a nie jakiegoś „prześladowania” kobiet. Nie mniej jednak, ma pani rację, że prawo powinno gwarantować lepsze warunki. Jednak oboje doskonale chyba wiemy, że z obecnymi elytami możemy o tym zapomnieć.

  • Była odpowiedź ale za dotknięciem magicznej różdżki moderacji gdzieś znikła. Ogólnie się zgadzam z małym wyjątkiem.
   Dodam tylko, że przykład z entonoxem, nie jest przykładem niższości kobiety, tylko marnego stanu służby zdrowia.

   • Mehrielu, a jakbyś tak pośledził trochę prasę na ten temat, to zauważyłbyś brak przestrzegania prawa (które jest tylko na papierze, a w praktyce go nie ma) właśnie w stosunku do kobiet. Tutaj jednak, niestety, często same kobiety nie bronią się, nie walczą o swoje prawa – one ciągle się boją, chociaż z roku na rok coraz więcej z nich dopomina się normalności (nazywam takie traktowanie człowieka zgodne z prawem jako normalność).

    Natomiast, nie może być takich sytuacji, żeby coś było w szpitalu (coś podstawowego, co jest normalne w Europie) za pieniądze, pod stołem. Z tym trzeba skończyć i o to trzeba walczyć, tzn. o normalność. Znam przypadki z Polski, gdzie po poronieniach kobiety miały zabieg bez znieczulenia! A znieczulenie takie weszło jako norma już w 2004 roku, a te kobiety mówiły i pisały o tym ileś lat po 2004 roku. Jak ich matki lub one same zapytały się dlaczego nie otrzymały czegoś tak podstawowego, w szpitalu odpowiadano im, że było zapłacić 100 zł, to znieczulenie by się znalazło! To jest karygodne!!!!!! Nie wiem czy pozwolonoby tak cierpieć mężczyźnie w szpitalu – nie sądzę, chociaż mogę się mylić. W każdym razie, w tym co opisałam jest brak jakiegokolwiek szacunku nie tylko do człowieka, do jego bólu, cierpienia, do utraty dziecka, ale brak poszanowania przepisów, prawa i przeciwko temu musimy wszyscy walczyć.

    Uważam, ze jednym z naszych postulatów nie powinna, ale MUSI być walka przeciwko nieludzkiemu traktowaniu człowieka, gdziekolwiek, nawet (a raczej przede wszystkim) w szpitalach. Nie możemy się na to godzić.

   • Pełna zgoda – Medycyna jest szczególnie wypaczona przez obecny System i światopogląd tzw „naukowy” co znaczy „płasko-materialistyczny”.

   • Czy wiecie, że na medycynie nie ma czegoś takiego jak wykłady z etyki? Na weterynarii tym bardziej. Jest wręcz przeciwnie. System szkolenia lekarza i weterynarza jest tak prowadzony, aby wpoić dogmat, że ciało to maszynka/ jednostka chorobowa. Mechaniczne eliminowanie empatii. Nie ma chorego człowieka/pacjęta, jest obiekt do ewentualnej naprawy, połączone z licytacją opłacalności. Straszne, ale prawdziwe.
    A.S.

 11. Dusza jest nieśmiertelna. Śmiertelne jest tylko ciało. Jeśli nie zostanie przyjęte przez jedną matkę może wybrać inną i urodzić się wbrew przeciwnościom. Wola życia to rzecz względna, są ludzie, którzy wcale nie chcą żyć i stale próbują popełnić samobójstwo. W życiu nie ma prostych, czarno-białych rozwiązań. Dlatego każdy człowiek ma i musi mieć prawo do podejmowania własnych decyzji, nawet złych i głupich. Pozbawianie kobiet prawa do decydowania o swoim brzuchu jest równoznaczne z ich ubezwłasnowolnieniem. W Polsce ostatnio narasta fanatyzm antyaborcyjny, strach się odezwać nie potakując, bo zaraz chcą palić na stosie.

 12. Przez pewien czas obawiałem się ze swoimi znajomymi, że blog nasiąka nieuzasadnioną rozumem homofobią. Homofobię można tylko uzasadnić emocjami.
  Dziękuję za otwarty tekst!

  • A co to jest nieuzasadniona rozumem homofobia wg ciebie?
   A co to znaczy, że homofobię (czy tę nieuzasadnioną rozumem, czy inną?) można tylko uzasadnić emocjami?

   • To bardzo proste.
    Jeśli masz jakiś problem z akceptacją ludzi, którzy są inni od urodzenia i nie mogą tego zmienić (kolor skóry, płeć, orientacja seksualna, wygląd), to ten problem wynika z Twoich emocji.
    Co innego nie lubić kogoś (kojarzyć kogoś z czymś przykrym) za cechy nabyte, a co innego za cechy wrodzone.
    Ja wiem, że Ty uważasz, że homoseksualizm jest nabyty i że to jest wg Ciebie Twój racjonalizm. Bo ludzie lubią racjonalizować emocje.

 13. WEDY SŁOWIANO-ARYJSKIE

  Santia II

  15(31) Nie naruszajcie więzów związków małżeńskich przez Bogów poświęconych..

  gdyż wbrew prawu Boga – Stwórcy postąpicie

  i szczęście swoje stracicie.

  Nie zabijajcie dzieci w brzuchu matki,

  gdyż kto zabije dziecię w brzuchu matki,

  ściągnie na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.

  • Nikt nikogo nie zmusza ani nie zachęca do naruszania więzów związków małżeńskich ani do zabijania dzieci w brzuchu. Wolny człowiek decyduje odpowiedzialnie za siebie sam – nie potrzebne nam do tego żadne Wedy Słowiano-Aryjskie ani Rzymskie czy post-Rzymskie Prawo kościelne i państwowe, wyrosłe na gruncie Niewolnictwa. Kształtujmy nowe Prawo Polskie – Kodeks według Wolności Człowieka. Masz się za szlachetnego, ufasz swojej mądrości? zaufaj więc innym jak sobie samemu. I nie zawiedziesz się, bo nikt nie będzie według tego kodeksu zwolniony od dokonanej winy – nie będzie zadnego rozgrzeszenia i żadnej uwalniającej od winy spowiedzi. Twój czyn obciąża cię raz na zawsze.

   • Jak mam to rozumieć? To czyn będzie dozwolony i jednocześnie będzie podlegał karze? Czy chodzi o to, że czyn „obciąży” moje sumienie, ale żadne postępowanie prawnie nie nastąpi?

   • Proszę o dyskusję na temat. Zbaczanie z tematu jest trollowaniem i będzie banowane. Tym razem odpowiem, ale dalej już nie ponieważ uprawia pan klasyczne trollowanie – mówimy tutaj o zasadach odsiewu grup o sprzecznych celach ze Zrzeszenia Słowian a nie o aborcji. Proszę pana każdy czyn ma swoje konsekwencje – to nie muszą być konsekwencje prawne, mogą być moralne, mogą być fizyczne , bo ciało nie jest niezniszczalne, a aborcja nie jest zdrowa, i następna ciąza może nie być łatwa, albo w ogóle możliwa. Panu się zdaje, że aborcja to dla kobiety zabawa i jakaś „przyjemność”? Sądzi pan wszystkich ludzi i stosuje do nich miarę biorąc za wzornik Najniższe Upodlone Byty Ludzkie – coś czego nie można nazwać człowiekiem (Trynkiewiczów, mamusie Magdy itp) – niech pan spróbuje podejść do człowieka z drugiej strony i stworzy Świat bez Niewolnictwa. Zobaczy pan że wtedy taki przypadek jak mamusia Magdy się nie zdarzy – bo będzie ona miała wolność wyboru. Nie będzie musiała ona rodzić małej Magdy i jej zabijać.

    Ale przede wszystkim każdy człowiek ma Sumienie, a zabicie boli psychicznie. Pan nie wie co znaczy być matką? Mogę to zrozumieć jako facet. Niech pan zapyta kobiet, matek, które maja dzieci i musiały usunąć jakąś ciążę co to znaczy usunąć ciążę. Brak panu wyobraźni i empatii. Prezentuje pan właśnie jezuicki sposób myślenia – wie pan na czym to polega – Zakazać, Nakazać – a ja będę sobie pośrednikiem – tym który jest niezbędny – który mówi co wolno a czego nie wolno.

  • „WEDY SŁOWIANO-ARYJSKIE”

   Widzisz Jarosławie,problem z tymi „wedami” polega na tym
   że gdy je porównasz z treścią WED,Upaniszady,Mahabharata itp
   okaże się że większość tego co zostało napisane w „WEDACH SŁOWIANO-ARYJSKICH”
   w Wedach nie istnieje.

   To czego nie ma w Wedach,co zostało napisane w „wedach słowiano-aryjskich”
   jest ze sobą sprzeczne.

   Autentyczności Wed nie da się podważyć
   a „słowiano-aryjskie wedy”,kto je widział(chodzi mi o oryginały)?

   Nie chodzi mi w tym momencie o aborcję tylko ogólnie o wiarygodność całości tekstów.

   • Dzięki za odpowiedź.

    Posłużyłem się tekstem „wedy-slowiansko-aryjskie-przeslane-przez-winicjusza-kossakowskiego ” przeczytanym na tym blogu. Zakładam, że to tekst prawdziwy.

    W styczniu tego roku „odkryłem Białczyńskiego”. Spodobało mi się to co tu można przeczytać. Tym bardziej , że z większością się zgadzam, ze spojrzeniem na historię, politykę, Słowiańskość – mieszkałem w Rosji 10 lat i mam tam wielu przyjacół. Tym bardziej z przerażeniem przeczytałem o stosunku do zabijania nienarodzonych dzieci. Zacytowanie Wed Słowiano-Aryjskich to głos w tej dyskusji naszych przodków.

    Wiem, że nikt tu nikogo nie przekona, gdyż wszyscy mają swoje zdanie na ten temat.

    Pozdrawiam J.G.

   • Nie twierdze że to co można wyczytać w „wedach słowiano-aryjskich”
    jest zupełnie pozbawione sensu i wartości,od strony duchowej
    Jako inspiracja do rozmyślań jak najbardziej tak.

    Ale z punktu widzenia historii…gdyby ktoś chciał cokolwiek rekonstruować
    w oparciu o „wedy słowiano-aryjskie”,wtedy pojawia się problem.

    Wedy słowiano-aryjskie,najlepiej jest czytać razem z Upaniszadami i Mahabharatą
    Mam to szczęście że udało mi się ‚wyrwać’ Upaniszady w przekładzie Kudelskiej
    i teraz mogę sobie porównywać,czytać,sprawdzać.
    Szkoda że nikt nie chce wznowić Upaniszad…
    i szkoda że kilku bardzo ciekawych Upaniszad nie ma w książce Kudelskiej…
    Dziwny jest świat wydawców w tym kraju.

    Tutaj masz Wedy online,z komentarzami/interpretacjami wisznuickimi
    http://biblioteka.nama-hatta.pl/

    Srímad Bhágavatam od 1 do 10

    W sumie jest 12 ale pozostałe dwie części są nie dostępne na ich stronie.

   • vismaya-maitreya.pl/ksiazki_itp/Srimad_Bhagawatam_-_Ksiega_11.pdf

    vismaya-maitreya.pl/ksiazki_itp/Srimad_Bhagawatam_-_Ksiega_12.pdf

 14. Sława!

  Dobrze jest widzieć rozwój naszej tradycji. Ciekaw jestem, jak daleko uda nam się pociągnąć ten wóz ( w sensie rozwoju )?
  Zasady wymienione w artykule myślę, wystarczą na chwilę obecną. Poziom szczegółowości, zmieniał się będzie w miarę postępu.
  Chciałbym jednak zwrócić na moment uwagę na inny aspekt witalnego funkcjonowania zrzeszenia, mianowicie aspekt finansowy.
  Jest tak niesamowita mnogość różnych rzeczy do zrobienia, jednak na to wszystko potrzebne będą fundusze.
  Czy jakieś przemyślenia (większe lub mniejsze) zostały poczynione?

  • Kto zgłosi chęć wejścia do Zrzeszenia, napewno się dowie.
   Przemyślenia zostały poczynione, to podstawa, i przegłosowane.
   Wszystkie informacje zostaną ogłoszone po rejestracji Zrzeszenia w sądzie.
   A.S.

 15. Podzielam w pełni poglądy przedstawione przez Pana Białczyńskiego.
  Sam chciałbym wstąpić w szeregi Zrzeszenia Słowian kiedy tylko zacznie funkcjonować.:)

 16. Ponieważ wikipedia nazwana jest przez panią Astromerię niewiarygodnym źródłem,pomimo wielu odnośników odsyłających do materiałów źródłowych opracowanych przez ludzi specjalizujacych się w tych badaniach społecznych, zastanawiam się dlaczego filmiki opracowane przez inne źródła w necie mają być wiarygodne i JEDYNIE SŁUSZNE. Zresztą filmik znam i straszą nim mało wnikliwych oglądaczy genderem. Ja z filmiku wywnioskowałam, że istotnie są zawody w które przeważnie wybierają kobiety lub mężczyźni i wcale nie z powodu cech biologicznych umożliwiających bądź nie wykonywanie owych zawodów. I że są ludzie dociekliwi zastanawiający się czy to rzeczywiście cechy biologiczne mają wpływ na wybory, poczynania, zachowania człowieka czy inne czynniki. Dorzuciłam link dotyczący postrzegania roli kobiety w społeczeństwie; wyraźnie przypisuje kobiecie pewne cechy, które absolutnie nie wynikają z jej płci. Wraz z upływem czasu postrzeganie roli płci w społeczeństwie się zmieniało natomiast same płcie -NIE. Jest to dowodem na to, że istnieje oprócz płci biologicznej – płeć kulturowa. Ja tak postrzegam studia nad płcią. I razi mnie niedoinformowanie pewnych kręgów pieniacko w przestrzeni publicznej straszące jakąś rzekomą ideologią gender wymyślając jakieś kłamliwe zarzuty. Jestem zwolenniczką WOLNOŚCI w tym myślenia ale bez czynienia komukolwiek krzywdy czyli naruszania WOLNOŚCI drugiej osoby. Pozostaję z szacunkiem.
  Natomiast co do PRZYRODY – jestem jej cześcią tak jak i zwierzęta, rośliny, żywioły, więc podlegam takim samym prawom, które powstały Mądrością naturalną. W świecie zwierząt są przypadki nawet zagryzienia potomstwa, gdy samica „wie” że nie wykarmi. Nie znaczy to, że muszę naśladować zwierzęta, ale znaczy, że jako część owej Mądrości, sama wiem, co czynić. Nie znaczy że wiem lepiej o tym, co mają czynić inni. I nie znaczy, że inni wiedzą lepiej od kobiety, jak ma myśleć, czuć i postępować.

  • Samica zagryza swoje potomstwo we własnym łonie?

   Bardzo ciekawe, nie słyszałem o czymś takim. Ma pani jakieś dowody na takie cuda?

   Jeśli kobiety nie stać na dziecko to nie powinna go płodzić, a jeśli już do tego doszło to jakim prawem ma je zabić?

   Ciągle nie odpowiada pani na pytanie.

   Dziecka we współczesnym świecie nie trzeba zabijać, bo można oddać je do adopcji, ale my tu przecież rozmawiamy o domniemanym prawie kobiety do rozporządzania – swoim brzuchem, jak to pani ujęła – co ma to sformułowanie odwrócić uwagę od faktu, że rozmowa dotyczy życia ludzkiego, a nie brzucha.

   Do spłodzenia dziecka nie wystarczy brzuch.
   No więc co z prawem ojca do decyzji czy dziecko może żyć, czy nie może?

   Nadal czekam na przykłady aborcji w świecie Przyrody zgodnie z pani twierdzeniem:

   “Dlatego to kobieta decyduje o swoim ciele, swoim życiu i życiu, które jest w JEJ ciele. I w świecie Przyrody tak jest.”

   • Panie MPSynak
    Zbacza pan z tematu jak Mehriel Wielki Troll. Proszę wyciągnąć prawidłowe wnioski z moich odpowiedzi i nie tokować. Tak – Kobieta całkowicie suwerennie panuje nad swoim ciałem – tak jak pan nad swoim. Jeśli pan tego nie uznaje, tylko proponuje kobietom jakąś niższość to my Wolni Ludzie ze Zrzeszenia Słowian nie możemy tego przyjąć do wiadomości, ponieważ uznajemy Biologiczną Równość Ludzi i musimy stanąć za Prawem Kobiet do bycia Człowiekiem – takim jak pan. Mówię to serio , bez żadnych żartów. I więcej wolności dla Człowieka- mniej nakazów, więcej zufania, itd. Przecież nikt nie każe panu robić żadnych okropnych rzeczy, i otrzymał pan tutaj w dyskusji już wielokrotnie odpowiedź, że to jest straszna rzecz- aborcja, rzecz ostateczna. Chodzi nie o to czy to robić tylko o to kto ma prawo DECYDOWAĆ. Nie pan, nie ja. Kobieta.

   • No Panie Białczyński, w końcu klarowny przekaz. I z czymś takim mogę się zgodzić. Trzeba znieść zakazy i nakazy. Prawo powinno być tylko drogowskazem dla ludzi Suwerennych, ponieważ człowiek jako Suweren własnego życia, bierze na siebie pełnię odpowiedzialności za swoje czyny i świadomość konsekwencji. Dlatego przestrzeganie prawa, nie jest warunkiem koniecznym. Dlaczego? Ponieważ prawo ma chronić ludzi, a nie nieistniejące koncepty. Dam przykład. Jedziesz samochodem, droga pusta, ograniczenie do 50, jako Suweren oceniasz warunki i otoczenie i uznajesz, że spokojnie możesz przyśpieszyć do 60 albo nawet 70 nie wyrządzając nikomu szkody. Jako Suweren nigdy nie podejmiesz działań mogących zagrozić innym Suwerenom, ponieważ takie działanie jest nieodpowiedzialne i egocentryczne. Jako Suweren, uwzględniasz innych ludzi zawsze w swoim równaniu działania. Dlatego, nigdy nie będziesz pędził 200km/h przez środek miasta. Na tym polega prawdziwa wolność. Na odpowiedzialności i poszanowaniu Suwerenności innych ludzi i ich prawa do życia. Dlatego kobieta powinna mieć niezbywalne prawo do decydowania o ciąży. Jest Suwerenem. Z tego również wynika, że jako prawdziwy Suweren, nie usunie ciąży, ale prawnie ma taką możliwość.

    Czy tak, panie Białczyński?

   • Mehriel,
    Czy nie tak trzeba było wyłożyć swoje tezy i intencje. Na cóż były te wcześniejsze tyrady? Dla zwykłego bla, bla? Dla zrobienia zamieszania?
    A.S.

   • A jaki jest pożytek w przytakiwaniu, panie Smoliński? Od poklepywanie się nawzajem po pleckach jeszcze nikt nie wspiął się na wyżyny. Jeśli Związek Słowiański chce coś znaczyć, jego członkowie muszą się nauczyć skutecznie krzewić swoje poglądy. To co ja zaprezentowałem, to jest nic w porównaniu z oporem z jakim się Związek spotka. To jest nieuniknione. Im prędzej sobie wyrobicie jasne i klarowne metody przekazu swojej wiedzy tym większe szanse macie na przetrwanie. Co z tego, że wasze idee są dobre, szlachetne i oparte na prawdzie skoro nie będziecie mieli skutecznych form przekazu tych wartości. Prędzej czy później zostaniecie zaatakowani, więc lepiej już trenujcie ;)

    „You do not truly know someone until you fight them.” – matrix

   • Identyczna metoda dyskusji jak Jakubka od cieśli.
    Mieszać, aby mieszać, tym samym odciągnąć od tematu.
    A.S.

  • „Samice nie zagryzają potomstwa we własnym łonie, pożerają je już po urodzeniu.”

   Hm…teraz rozumiem dlaczego z jednej strony aborcja jest zła
   a z drugiej

   Pwt 21, 18-21
   ” 18 Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki,
   tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, 19 ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, 20 i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny,
   nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu.
   21 Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze.
   Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. ”

   No :) dziecko musi się urodzić,ponieważ nie da się ukamienować nienarodzonego dziecka.
   Życie jest bezcenne dopóki nie zacznie samo o sobie decydować
   wtedy w zależności od decyzji podjętej przez życie,zgodnie z własną wolną wolą
   można życie zatłuc kamieniami.

   Bóg ci dał wolną wolę po to
   aby parafianie z księdzem mogli ją ograniczać.

   Co za szczęście że nie jestem częścią tego teatru obłudy.

 17. Astromaria i MPS napisałam odpowiedź ale nie pod odpowiednim komentarzem, bo nie było takiej możliwości, a teraz nie widzę w ogóle

 18. Panie MP – pan nie dyskutuje – pan napada. Oprócz agresji zieje pan jakąś przemożną chęcią „dołożenia” adwersarzowi miast merytorycznej polemiki. Te techniki, które pan stosuje, już zostały skomentowane przez pana Białczyńskiego i innych rozmówców. Merytoryczne odpowiedzi zresztą już pan też dostał. Jeśli pan czegoś nie rozumie, to proszę jeszcze raz uważnie przeczytać, może uda się panu dokładnie skupić na moich słowach i uniknąć tym razem przekrętów, wtrętów i insynuowania, czy obrażania oraz manipulacji tymi sofizmatami. Powtórzę, ale nie mam chęci tego robić po stokroć: PRZYRODA jest MĄDRA i dlatego nie ma powodu jej „poprawiać” przez pyszałków, którym się wydaje, że są mądrzejsi a nawet najmądrzejsi. Żąda pan ode mnie informacji na temat różnorodności form życia i praw w Przyrodzie – proszę samemu poszukać i to w różnych źródłach, np. google/wpisz hasło/szukaj.
  P.S. proszę mieć odwagę cywilną i posługiwać się imieniem i nazwiskiem

 19. Mam tylko takie pytanie. Czy Państwo jako wskrzesiciele starożytnych pogańskich obrządków kultywujecie również tzw. snochactwo potępione przez wszeteczne chrześcijaństwo? Wydaje mi się, że snochactwo winno być ważnym elementem kulturowym rodzimowierców jako że drzewiej powszechnie występowało np. w Rosji do XVII wieku. Bardzo trapi mnie dostosowywanie kultury rodzimowierczej do kanonów chrześcijańskich i nazywaniem tego prawdziwą słowiańską wiarą. Jak to jest więc z owym snochactwem?

  • Ciekawy,
   Ciekawy – Sobieławie

   durne rozumowanie i durne pytanie.

   Człowieku, ani żadne snochactwo, ani żadne kanony chrześcijańskie, muzułmańskie, ani żadne inne (jak je zwał, tak je zwał) nie są wprowadzane do Zrzeszenia Słowian. Zrzeszenie Słowian to Zrzeszenie Ludzi Wolnych, dążących do wolności, do zmian w Polsce po to, żebyśmy czuli się w naszym kraju jako prawdziwi obywatele, którzy decydują o sobie, po to, żeby młodzi ludzie mogli mieć pracę, z której będą mogli się normalnie utrzymać, po to, żeby ludzie nie bali się mieć dzieci, bo ich na nie nie stać, po wiele jeszcze innych zmian prowadzących do normalności.

   A tak swoją drogą, mnie trapi, czy czasem chrześcijanie nie będą chcieli wprowadzić ponownego ”nawracania” (według ich kanonu) i czy chrześcijanie katolicy nie wprowadzą palenia na stosie – o zgrozo!

   Nasze kanony to kanony wolności i normalnego, godnego życia każdego człowieka – tak w skrócie.

   Nie można się trzymać żadnych religii, bo to zgubne i zawsze powoduje nienawiść.

   (Dotyczy to też poszanowania innych istot żywych, ale to oczywiste.)

   Jak tego nie rozumiesz, to idź na inny blog i tam wypisuj swoje brednie.

   • Trochę nie w kolejności – poprawiam:

    Nasze kanony to kanony wolności i normalnego, godnego życia każdego człowieka – tak w skrócie.
    (Dotyczy to też poszanowania innych istot żywych, ale to oczywiste.)

  • Panowie/Panie Ciekawy i Sobiesław

   Jeżeli chcecie na serio podyskutować o zasadach przyjmowania członków do Zrzeszenia Słowian przedstawcie się z nazwiska i imienia. Nie przystoi dyskutować poważnie pozostając anonimowym. My się nie Lękamy, więc i wy się nie lękajcie.

   Panie Ciekawy – kto panu powiedział że my jesteśmy jakimiś Wskrzesicielami?! Za bardzo polega pan na przekazach pop-propagandowych czarnych i czerwonych mediów TVN, POlsatu, TVP, i innych.

   Jesteśmy przedstawicielami Wiary Żywej, współczesnej, więc proszę się nie martwić o nas ani o nasze rodzimowierstwo. Jak pan zapewne rozumie i czuje pozostaje ono od tysiącleci nieskażone, jako że ma naturalne, przyrodzone korzenie. Jesteśmy wyznawcami Światopoglądu Holistyczno-Naukowego jak pan zapewne przeczytał, i Wolnymi Ludźmi – dawniej w XIX i XX wieku nazywano nas Wolnomyślicielami, a więc to naprawdę zbędne zmartwienie o czystość naszej podstawy filozoficznej. Jak pan zapewne czytał nie raz na tym blogu – nie uznajemy żadnych tak zwanych kanonów. Kanony doprowadziły chrześcijaństwo i wszystkie religie Abrahamowe do skrajnego wypaczenia. Te religie służą dzisiaj utrzymaniu Systemu Niewolniczego, kontynuowanego od epoki rzymskiej. Ich czas dobiegł końca – To Koniec czasu Pasożytów-Pośredników między Bogiem a Ludźmi, ale Wielka Zmiana to także w ogóle koniec Czasu PASOŻYTÓW żerujących na pracy, umysłach i energii Niewolników – Zwyczajnych Ludzi.

   Proszę być spokojnym i pomodlić się za Zabijanych wczoraj i dzisiaj Wolnych Ludzi w Kijowie, za Ludzi z Majdanu, za tysiące rannych którzy przelali dzisiaj krew za Wielką Zmianę.Proszę się nie zamartwiać snochactwem kiedy Serce Świata Płonie i Krwawi.WIELKA ZMIANA JEST NIE DO POWSTRZYMANIA.

   • Tak Wielka Zmiana jest nie do zatrzymania, ale z pewnością nie będzie ona inicjowana przez zachodnią żydowską finansjerę, jak ma to miejsce w przypadku Majdanu. Postrzeganie tego co się tam dzieje, przez pryzmat „walki o wolność”, czy Wielkiej Zmiany to nie tylko absurdalne ale i naiwne. Janukowycz wygrał legalne wybory. Była przecież opozycja, która się nie sprawdziła. Ludzie jej nie chcieli, bo była na usługach żydów i działała niezgodnie ze wspólnym interesem Ukrainy. Demokracja to podstawa. Wszystko zaczęło się od stawianych przez UE monstrualnych warunków przyjęcia dla Ukrainy (co było planowanym działaniem, tak samo jak rozpoczęcie „rewolucji” na Ukrainie). Wcale się nie dziwię, że Janukowycz się na to nie zgodził i bardzo dobrze. Tak, samo jak Polska nie powinna przystępować do UE, albo na innych warunkach. Ukraińcy wcale nie są tacy zgodni co do oceny decyzji Janukowycza w tej sprawie, a cała ta „rewolucja” to nic innego jak próba obalenia legalnego rządu, przez faszystowską grupę banderowców, wspieraną przez zachodnią finansjerę, wiadomego pochodzenia. Jak nie trudno się domyślić, owa finansjera ma w głębokim poważaniu Ukraińców i ich wolność. Jedyne na czym im zależy to zasoby Ukrainy, które chcą przy pomocy banderowców przejąć, bazując na ludzkim niezadowoleniu. Nie wszyscy Ukraińcy to banderowcy, ale błędnie myśli ten, kto twierdzi, że jest to niegroźna mniejszość. Byłem w zachodniej Ukrainie wiele razy i proszę mi wierzyć, ideologia Banderowska jest bardzo w tych rejonach powszechna. Poza tym banderowcy roszczą sobie prawo do Przemyśla i innych Polskich ziem i ktokolwiek to lekceważy, popełnia podstawowy błąd w sztuce. Każda próba zwalczania przejawów ideologi faszystowskich jest słuszna i żądne mamrotanie o wolności nic tutaj nie zmienia.

    Proszę nie zapominać, że Naziści w Niemczech czy Czerwoni faszyści w Rosji, również walczyli o równość, wolność i całą paletę wzniosłych sloganów, również ze wsparciem finansowym zachodniej finansjery. To samo dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Dlatego, nie należy wspierać Majdanu. Za ludzi można się pomodlić czemu nie, ale nie za banderowców! To są wrogowie Wolności i wcale nie są w mniejszości na zachodniej Ukrainie.

   • Panie Mehriel – dziwi mnie że nie odróżnia pan Majdanu i Zwykłego Ludu – tzw Niewolników którzy pracują na ukraińskich obszarników, oligarchów-złodziei, spadkobierców Ukraińskiej Partii Komunistycznej od wysłanników UE/USA, którzy się nazywają Jeceniuk i Kliczko. Jeśli czyta pan ten blog i artykuły na Czarnym Passie poświęcone Ukrainie to po co pan tu znowu sieje zamęt gadką o Banderowcach. Gadkę o banderowcach puszcza głównie TVN, który jest w rękach wiadomo kogo, post-agentów WSI.

    Kliczko nie ma posłuchu na Majdanie ani Jaceniuk – dlatego pacyfikują Majdan -pacyfikują bo dostali zgodę na to z UE/USA, zielone światło od banksterów. Niech pan tutaj nie sieje zamętu.

    Wstyd panie Mehriel pisać takie rzeczy, kiedy ludzie się biją o podstawowe wartości i przelewają krew za nie – pańscy bracia to są rozumie pan?! Cały Śląsk i Pomorze to przesiedleńcy z Ukrainy, rodzina!
    My popieramy Majdan właśnie a nie Kliczków i Jaceniuków! Gadka o legalnej władzy, która przecież morduje swoich obywateli brzmi jak wersety z Czerwonej Książeczki, regulamin ORMO albo instrukcja KGB.

   • Odróżniam. I to jest jedyna tragedia jaka się tam dzieje. To, że czytam pana bloga nie znaczy, że się ze wszystkim zgadzam, jak klakier Smoliński. Poza tym, nie sieję żadnego zamętu tylko mówię jak jest moim zdaniem – nie mam monopolu na prawdę, a pan ma? Wczorajszy bilans to było bodajże 25 zabitych, w tym 9 funkcjonariuszy milicji i żołnierzy wojsk wewnętrznych. W szpitalu jest 350, w tym 74 z ranami postrzałowymi. I zapewniam, że sami się nie postrzelili Ci funkcjonariusze. Wina za przemoc leży niestety po obu stronach i postrzeganie tego co się tam dzieje, w czarno-białych barwach jest moim zdaniem lekkim zacietrzewieniem. To, że TVN gada o banderowcach to nie jest dowód na to, że ich tam nie ma. To rozumiem jakby nagle puścili w TVN materiał o Wołyniu, to co to by znaczyło? Że Wołyń się nie wydarzył?

    Janukowycz nie potrzebuje zgody UE na pacyfikacje we własnym kraju, mając wsparcie Putina i oboje dobrze o tym wiemy. Ale z jednym ma pan rację. Ludzie nie słuchają Kliczko i Jaceniuka i w tym jest nadzieja, że może wyjdzie z tego coś dobrego. W przeciwnym wypadku istnieje duża szansa prawdopodobieństwa, że będzie tak jak w Egipcie z Bractwem Muzułmańskim.

    Moimi braćmi to są tylko w teorii, bo bratobójczej rzezi na Wołyniu dokonali z własnej woli, bestialsko mordując, moich prawdziwych braci Polaków i do dnia dzisiejszego, za tą zbrodnię nie przeprosili. Więc póki co, to nie są moi bracia i na szczęście wielu Polaków podziela moje stanowisko. Jak Ukraińcy wykażą skruchę i chęć pojednania to możemy sobie wtedy pogadać o wspólnych korzeniach, braterstwie, wspólnocie, rodzinie, itd.

   • Do Mehriel

    problem z panem polega na tym że polega pan nie na wiarygodnych źródłach tylko na niewiarygodnych źródłach i uporczywie pan trolluje, a trollowanie wykorzystuje również fachowo według instrukcji służbowej – podważanie zaufania , zmienianie tematu, wrzucanie epitetów – To może pan uprawiać na niemieckich portalach jak np. Onet.pl, ale nie tutaj. zapewne słyszał pan że w Kijowie spalono Dom związków zawodowych – w samym tym domu może ponad 30 osób spalonych w pożarze, a pan tutaj wciska oficjalny kit Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, który powtarza a jakże wirygodna stacja TVN WSI i niemiecki portal Onet.pl – Niech pan od razu przytoczy dane z Ministerstwa Prawdy z Kremla. Od tej pory będzie pan banowany.

   • To z dzisiaj panie troll mehriel:

    „Jak podkreślają przedstawiciele ukraińskiej opozycji o obecności rosyjskich oddziałów w Kijowie mówiło się już od dawna, teraz jednak zaprezentowano dowody – naszywki jednego z oficerów MSW biorących udział w szturmie na Majdan. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia informuje w oficjalnym komunikacie, że cały czas rośnie liczba rannych i ofiar śmiertelnych.

    niezalezna.pl – strefa wolnego słowa
    20/02/2014
    Redaktor wydania: Piotr Łuczuk

    Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO

    Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO – niezalezna.pl
    foto: espresoTV
    Jak podkreślają przedstawiciele ukraińskiej opozycji o obecności rosyjskich oddziałów w Kijowie mówiło się już od dawna, teraz jednak zaprezentowano dowody – naszywki jednego z oficerów MSW biorących udział w szturmie na Majdan. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia informuje w oficjalnym komunikacie, że cały czas rośnie liczba rannych i ofiar śmiertelnych.

    14:00
    Ukraińscy deputowani zbierają się w Parlamencie. Wcześniej jeden z liderów ukraińskiej opozycji Witalij Kliczko wezwał deputowanych do stawienia się w parlamencie Ukrainy w czwartek o godz. 15. (godz. 14. czasu polskiego), by podjąć decyzje w sprawie wyjścia z kryzysu. Przywódca partii UDAR zaapelował też do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza o rozpisanie przedterminowych wyborów prezydenckich.

    13:30
    We wszystkich sklepach na terenie Kijowa gromadzą się długie kolejki. Towary znikają z półek. Mieszkańcy miasta za wszelką cenę próbują zaopatrywać się w zapasy. Na terenie Kijowa występują poważne problemy z wypłacaniem pieniędzy z bankomatów. Większość bankomatów w okolicach centrum Kijowa jest zniszczona.

    13.15
    Ukraińskie władze nakazały przebranie się Tituszkom w stroje przypominające te, noszone przez protestujących na Majdanie. Demonstranci obawiają się kolejnych prowokacji i tego, że Tituszkom uda się przedostać na Majdan – podaje na Twitterze Euromajdan

    13:13
    W Dniepropietrowsku na torach kolejowych położyła się grupa osób blokując w ten sposób pociąg załadowany bronią i wyposażeniem dla sił bezpieczeństwa oraz żołnierzami z 25 dywizji powietrznodesantowej. Pociąg miał dotrzeć do Kijowa.

    13:00
    – Wydarzenia na Ukrainie tworzą nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, co wymaga pilnego wzmocnienia Floty Czarnomorskiej i zachodnich kierunków strategicznych – uważa były szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych, generał Jurij Bałujewski.

    12:50
    Berkut atakuje żołnierzy, którzy odmówili wsparcia milicji i pacyfikacji protestujacych.

    12:45
    Z nieoficjalnych informacji, które wyciekły od wysoko postawionych oficerów Berkutu wynika, że stan wyjątkowy na Ukrainie ma zostać wprowadzony o godzinie 14.30 (13.30 czasu polskiego). W ciągu najbliższych godzin odcięte mają zostać wszystkie mosty w Kijowie. Teraz zamykane są wszystkie stacje benzynowe w mieście, aby uniemożliwić protestującym uzupełnianie zapasów koktajli Mołotowa.

    12:37
    Mamy rozstrzygający dowód na to, że milicja i Berkut w Kijowie strzelają do protestujących z karabinów AK-47. Na opublikowanym przez Radio Svoboda filmie widać też strzelającego do Ukraińców snajpera.

    11:55
    Siły wojskowe we Lwowie przeszły na stronę protestujących. Z kolei w Użohorodzie milicja i funkcjonariusze Berkutu porzucili swoje posterunki i również dołączyli do demonstrantów. – Spotkałem się z opinią, że jedynym ratunkiem dla Majdanu jest przybycie dwóch dywizji, które przeszły na stronę demonstrantów. Ludzie mają nadzieje, że przyjadą one z zachodniej Ukrainy do Kijowa – mówi z Majdanu Dawid Wildstein.

    11:40
    Protestujący na majdanie informują, że funkcjonariusze milicji i Berkutu używają amunicji penetrującej, która przebija kamizelki kuloodporne i rozrywa się na mniejsze części czyniąc spustoszenie w ciałach rannych.

   • Poczytaj sobie Trollu mehriel – fragment bieżacej relacji – to są setki zabitych kolego KGB!

    Dawid Wildstein: Wokół mnie umierają ludzie
    „Krótki, nieprzyjemny świst. I już. Człowiek obok mnie się osuwa bez przytomności, może bez życia, nie wiem. Nie rusza się. Snajperzy nie celują w pierwszą linię frontu. Strzelają żeby terroryzować. W drugą, trzecią linie, w służby pomocnicze. Wtedy w dziennikarzy nie strzelali. Miałem szczęście – pisze korespondent „Gazety Polskiej Codziennie” w Kijowie Dawid Wildstein.

    Hotel Ukraina odcięty z powodu ostrzału. Strzelali nawet do nas, dziennikarzy. Udało się schować w budynku.

    Jakaś ratowniczka usiłuje ratować rannego. To chyba jej znajomy. Płacze i nie chce się dać odciągnąć. W końcu reszta sanitariuszy siłą ją odpycha. Patrzy na swojego znajomego przez chwilę a potem pomaga rzucić jego zwłoki w kąt. Noszy jest za mało, a pracy dużo.

    W hotelu Ukraina szpital. Co chwila, tak mi się wydaje, ktoś przy nas umiera.

    Na Instytuckiej wciąż leżą ludzie. Ratownicy nie są w stanie do nich dojść bo są ostrzeliwani.”….

   • Mehriel
    Proszę mnie od klakierów nie wyzywać.
    Wskazuję, że swoimi wycieczkami odciągasz od głównego tematu dyskusji. Skończył ci się wątek aborcji, zacząłeś o Ukrainie. To nie temat tego artykułu. Autor cały czas zwraca ci uwagę, ty i tak swoje. Tematem Ukrainy zajmuje się inny artykuł, tam ciebie nie ma. Mieszasz trollu, po prostu mieszasz, a na końcu znowu się zgodzisz, bo nie może być poklepywania. Twoje intencje są widoczne. Jak, taki jesteś odważny, podnieś przyłbicę i pokaż, jak na prawdę się nazywasz, a nie chowaj się za nickiem.
    A.S.

 20. Czy jest juz mniej wiecej planowane kiedy odbedzie sie pierwszy wiec, kto bedzie mogl w nim uczestniczyc i gdzie zrzeszenie bedzie mialo swoja siedzibe (o ile bedzie ta siedziba potrzebna)?

  • NASTĘPNE KROKI BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE PO FAKCIE REJESTRACJI ZRZESZENIA BĄDŹ ODMOWY REJESTRACJI ZRZESZENIA I BĘDĄ ZALEŻNE OD TEGO FAKTU. pozdrawiam

 21. Witam. MANIFEST zrzeszenia w kilku punktach piękny lecz chyba zbyt naiwny . Jestem Polakiem i czuję się Słowianinem i chcę aby moje dzieci czuły to samo . Przynajmniej chcę w nich to zaszczepić. Piękne słowa w stosunku do „sąsiadów” lecz chyba na tym blogu są ludzie którzy troszeczkę znają historię i wiedzą jak się kończą działania braku państwowej/plemiennej ambicji bycia lepszym czytaj mocniejszym ( niestety takie życie :) więc ewentualne Wasze protesty są nie na miejscu ). Wolność kobiet ? , a gdzie jest ona zagrożona ? Aborcja ma być jednym z czynników wolności ? Ja mężczyzna w takim razie takiej wolności nie będę posiadał ?!!! Jak dziecko jest w brzuchu to jest sprawa kobiet , a jak po za nim to sprawa mężczyzny toż to jawna dyskryminacja. Reasumując ten punkt ;) mężczyzna w takim razie również powinien mieć prawo do „aborcji” prawnej .Bo dziecko to nie jest sprawa indywidualna kobiet bo jeżeli tak no to alimenty nie mają prawa bytu . Ja jestem przeciwko aborcji . W stu procentach zgadzam się z ochroną przyrody , wolności wyznania. Trochę posłodzę :) Jestem fanem tego bloga , dzięki Panu odnalazłem w swojej duszy cień Lechickich Bogów/Boga . Pozdrawiam

  • Do Wolności Człowieka trzeba dojrzewać długo i z mozołem. Dojrzewamy powoli wszyscy, dokładnie wszyscy. Jeśli ma pan pełne niezbywalne prawo dysponowania własnym ciałem proszę też dać takie prawo każdej kobiecie. Prawo Dysponowania – nie oznacza usprawiedliwienia dla aborcji, ani dla braku poszanowania praw mężczyzny do decyzji o własnym dziecku poczętym. Oznacza ono dokładnie Prawo Dysponowania, i tylko tyle. I aż tyle.

 22. Pingback: Thomas Sabo Schmuck

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s