białczyński

Ruch Wolnych Ludzi Ruchem Wielkiej Wagi – pod pilną obserwacją!

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 24 Marzec 2014

au 23321/22 marca w Zrównanie, opublikowaliśmy artykuł o Puszce Pan-D-Ory – dokładnie na ten sam temat. Dzisiaj 24 marca mamy identyczny w idei artykuł z tym samym tytułem w Gazecie Polskiej Codziennie. Na marginesie tego artykułu możemy tylko dodać, że proponujemy Wenecji aby również, podobnie jak Gaza poprosiła Rosję o interwencję. Na pewno znajdzie się tam przecież jakiś Wenecjanin rosyjskiego pochodzenia, którego warto chronić.

Wielokrotnie pisałem o tym, że Ruch Wolnych Ludzi (Wolnej Myśli, Wolnomyślicielski) w Polsce ma niesłychanie wielką wagę i że jest wyjątkowo silnym środowiskiem opiniotwórczym mimo, iż  aktywnie nie przynależą do niego, nie współtworzą go czynnie, miliony Polaków, a tylko kilka do kilkunastu tysięcy spośród nich.

Wiele środowisk po stronie czarnej i czerwonoróżowej nie przyznaje się, jak pilnie obserwuje i jak podchwytuje wieści i myśli na temat świata, płynące z naszego środowiska. Oczywiście fala publikacji i przemyśleń powtarzających nasze HOLISTYCZNE spostrzeżenia i analizy, podejmujących nasze inicjatywy i przechwytujących nasze akcje np. zielone, przyrodotwórcze, społeczne, ma charakter wtórny, jest więc spóźniona i nieadekwatna do zachodzących na Planecie Ziemia zjawisk. „Przemyślenia” te i „propozycje” są wtórne i spóźnione nie tylko w sensie filozoficznym, jako Myśl Która Kształtuje Świat Fizyczny, ale są też spóźnione w aspektach praktycznych, najbardziej przyziemnych, związanych bezpośrednio, organicznie z  funkcjonowaniem planety i poszczególnych krajów, jako połączonego systemu społeczno-politycznego, a więc w aspekcie bieżącej polityki, spraw społecznych, finansów czy gospodarki światowej.

au 236Od miesięcy informujemy o tym co się dzieje na Ukrainie, w Kijowie, że jesteśmy z Majdanem i Ukrainą w bezpośrednim związku mentalnym i praktycznym. Teraz ten kierunek myślenia podejmuje PIS i Solidarność. No i bardzo dobrze, tylko szkoda że tak późno. Myślę, że jest to dla niedowiarków kolejne potwierdzenie dlaczego Majdan opisywany jest przez Kreml, propagandę banksterską i niemieckie polskojęzyczne portale internetowe jako Banderowcy, którzy nienawidzą Polski!

Nie przeszkadza nam to wcale, ani owa obserwacja, ani to że ktoś korzysta z Naszej Myśli i owoców Naszej Pracy. Wręcz odwrotnie niezmiernie nas to cieszy. Cieszyłoby nas bardziej, gdyby autorzy wskazywali na źródła swoich lustrzanych inspiracji i przyznawali, że te obserwacje, które powielają i te myśli, idee jakie upowszechniają w mediach własnego nurtu materialnego (czarnego czy czerwonoróżowego) mają swoje źródło w przemyśleniach Wolnych Ludzi, w Środowisku Wolnej Myśli. Nie chodzi przy tym wcale o żadną próżność z naszej Strony (Zielonej Strony Mocy), ale o to żeby autorzy owych wtórnych enuncjacji sami przed sobą przyznali się do Wielkiej Zmiany, jaka zachodzi w ich umysłach i psychice, w nich samych, żeby przyznali, iż jest to racja ogólna, ścieżka, której należy się trzymać i zasady, którymi warto się w życiu kierować.

Ten artykulik jest refleksją po naszej obecności na Spotkaniu Sympatyków Niezależnej Telewizji we Wrocławiu z okazji 10 lecia jej działania. Jak już tutaj pisałem dla nas jest to również jedna z kilku ważnych rocznic Tego 2014 roku (wiosennych i jesiennych), jako że nasze publikacje i działalność w formie różnych portali ciągnie się już od co najmniej 25 lat.

au 235Dzisiaj 24 marca, dostrzeżono Morowe Panny i wartość tego przedsięwzięcia – była to jak pamiętacie nasza Hudba Miesiąca Sierpnia 2013 roku, muzyka połączona z artykułem o podobnej treści, jak ten dzisiejszy w Codziennej. PIS próbuje sie przypodobać Wolnym Ludziom, Wolnym Artystom, ale nie jest w stanie właściwie zaakcentować faktu, że jest to całkowiecie KOBIECE Przedsięwzięcie – „Morowe Panny”. Ich interesuje patriotyzm na starą modłę, podczas gdy nie jest to żaden hołd kobiet dla powstańców, tylko Kobieca Inicjatywa Patriotyczna. Kiedy kobiety śpiewają o wojnie ma to zupełnie inne znaczenie, panowie prawicowcy! (znajdziecie Morowe Panny na Czarnym Pasie w dziale Hudba (muzyka) Królestwa SIS)

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to Wolni Ludzie wyznaczają prawdziwie nowoczesną ścieżkę rozwoju Polski i wytyczają szlaki Nowej Myśli , która jest następnie przez nich praktycznie wdrażana w organizowanie struktur Plemienia Wolnych Ludzi i Wolnej Polski, w konkretnych przedsięwzięciach.

Nie miałem tego okazji powiedzieć podczas panelu „Słowiańszczyzna wczoraj, dziś, jutro” wczoraj we Wrocławiu więc piszę to do was teraz TUTAJ:

Polacy powinni być dumni z dotychczasowych swoich dziejów, z całej przeszłości która rozciąga się na co najmniej 25.000 lat wstecz do początków cywilizacji Ziemi. Jako Słowiańszczyzna wnosiliśmy w ową Cywilizację Człowieka na Ziemi przez cały czas nieoceniony wkład, znaczące nowości, popychające Ludzkość ku jej dzisiejszej dominującej pozycji, czyniąc z człowieka Istotę Technologiczną. Ale też odwoływaliśmy się i odwołujemy się konsekwentnie od zawsze do Człowieka jako Istoty Przyrodniczej, związanej nierozerwalnie z Siedliskiem-Przyrodą, sprzęgniętej z nim/nią przy pomocy Przyrodzonych Praw. Obca Przemoc na jakiś czas odebrała nam Moc Sterowania Światem poprzez te Przyrodzone Prawa. Był to długi Okres Ciemności , zdominowanej przez obcy System Pan – Niewolnik, utrwalony na ziemiach Słowian przez Postrzymski Porządek, zresztą jak na całym świecie. Mimo, że wydawać się może, że był to okres bardzo długi, jako że trwał 1000 lat, to jednak warto zauważyć dwie rzeczy;

Jesteśmy predestynowani, śmiem powiedzieć WYBRANI, do jego zakończenia i do zmiany. Znajdujemy się w Jądrze Wielkiego Wiru Zmiany, w samym Sercu Świata. Podlegaliśmy krócej działaniu feudalnego porządku Pan-Niewolnik niż podlegały mu ludy i plemiona tzw Zachodniej Cywilizacji. Dopiero pomiędzy 850 a 1000 rokiem udało się Cesarstwu Postrzymskiemu przywieść do tego sposobu organizacji społecznej kraje i ludy Królestwa SIS (Wielkiej Scytii Euroazjatyckiej, Wielkiej Sarmatii Euroazjatyckiej, Wielkiej Tartarii Euroazjatyckiej , Wielkiej Wenedii Północnej,Wielkiej Harii (Wharatu-Bhar, Warwarii-Barbarii-Harharii).

Po drugie nigdy nie przyjęliśmy owego narzuconego Słowianom przemocą zbrojną, przekupstwem i podstępem Porządku Postrzymskiego za swój. Naszym przyrodzonym porządkiem obowiązującym według Wiedy i Praw Przyrody był i pozostaje System Plemienny, z Radą Starszych, z Sądem Starowieku, z Ogólnym Wiecem Ludowym i naturalną demokracją bezpośrednią.

au 238Od początku Rewolucji wskazujemy, że to Niemcy w jednej linii z Rosją są kluczem do właściwego rozwiązania sprawy Praw Ukrainy do Wolności. UE=Niemcy/Wielka Brytania oraz Rosja muszą zdać egzamin z wartości swojego Słowa i Godła, swoich deklaracji z 1994 roku. USA również przy tej okazji. Jednakże my w odróżnieniu od autorów tego artykuliku nie mamy tak bałwochwalczego stosunku do Stanów Zjednoczonych.  Dzisiaj dowiadujemy się, że USA na tym zakończyło zestaw sankcji za anektowanie Krymu przez Rosję i że w razie czego nie zaangażuje się zbrojnie po stronie Ukrainy. Jest to potwierdzenie Nowej Jałty i Rozbioru Ukrainy!!!

Odzyskując dzisiaj korzenie Własnej Słowiańskiej Tożsamości wychodzimy z Ciemności (Nawi-Zaświatów) i wracamy do naszego przyrodzonego systemu Praw i Praworządności (do Prawi Praw Przyrodzonych). Nadchodzi Czas Wolnych Ludzi i Czas Demokracji Bezpośredniej (czas Jawności, Jasności i Jawi). Wolni Ludzie prowadzą do wyzwolenia Polski i Polaków, do wyzwolenia całej Słowiańszczyzny na wszystkich możliwych płaszczyznach i poziomach , we wszystkich możliwych aspektach cywilizacji i współistnienia ze Środowiskiem Naturalnym/Przyrodzonym Człowieka (do Sławi).

Publikuję tutaj poniżej i powyżej przedruki artykułów z 22, 23 i 24 marca z popularnej prasy, nie po to żebyście je nawet czytali, żeby dokładnie wiedzieć co tam oni piszą. To nie jest ważne. Te artykuły są tylko ilustracją, mają za zadanie pokazać Wam jak wielki macie wpływ na to co się dzieje w Naszym Kraju.

PAMIĘTAJCIE. W porównaniu do długości Naszych Słowiańskich Dziejów ów czas Niewolnictwa jest krótki , gdyż trwają one 20 do 30 razy dłużej  niż owe 1000 lat Niewoli.

Wy, jako myślący holistycznie Wolni Ludzie jesteście zawsze, ZAWSZE o 10, o 100, o 1000 KROKÓW DO PRZODU w stosunku do wszelkich grup, które próbują za wami nadążyć i „podpiąć” się, po to żeby was wykorzystać. Pamiętajmy więc, że gesty przypodobania się, próby wykorzystania, czy upodobnienia się po to by zyskać Waszą sympatię, są próbami spóźnionymi i skazanymi na niepowodzenie.

au 234W nagłówku artykułu konstatacja faktu, który podajemy od miesięcy – Konflikt na Ukrainie = Koniec Starego Świata. Rozpoczyna się Nowy Świat- Wielka Zmiana. Treść artykułu potwierdza ten fakt na wielu płaszczyznach.

Czytając te nagłówki i treści poniżej/powyżej uświadamiamy sobie łatwo, że już TO kiedyś czytaliśmy. Często o tydzień, albo o trzy dni wcześniej, albo o miesiąc, a nie raz o kilka miesięcy wcześniej! Czytaliśmy to  na TYM Blogu i w innych Portalach Wolnomyślicielskich!

au 239au 239bI znów próba przypodobania się Wolnym Ludziom, ale chybiona gdyż dziwnym trafem cała ta Rzeczywistość została zauważona przez Graczy Rozgrywających i Kreujących ją na równi z tymi tutaj opisywanymi, po 25 latach współuczestnictwa w Cyrku Sejmowym. Na marginesie – oczywiście Maleńczuk im nie pasuje – nie jest kościółkowy jak Kukiz.

au 237To z innej beczki. PIS ustanowił na nowo obchody Dziadów Wiosennych – 10 kwietnia. Jest to powrót do Zwyczajów Pogańskich sprzed 1000 lat. Wykonywany jest on rękami ludzi, którym się zdaje że działają w intencji Watykanu.W całej rozciągłości popieramy przywrócenie obchodów Dziadów Wiosennych – nigdy za dużo Pamięci Naszych Przodków.

 

Z ostatniej chwili: 25 marca 2014 – 5.26

 

Szwadrony Śmierci mordują Prawy Sektor

http://wiadomosci.wp.pl/lbid,6581,title,Rosja-umacnia-wladze-na-Krymie-Wladimir-Putin-realizuje-swoj-plan,nazywo.html

W nocy w Równem na Wołyniu nieznani sprawcy zabili Ołeksandra Muzyczko „Saszkę Białego”, lidera Prawego Sektora na zachodniej Ukrainie.

Jak informuje portal Kresy.pl, do jednej z kawiarń w tym mieście podjechały trzy mikrobusy, a ludzie, którzy z nich wysiedli, wyprowadzili na ulicę wszystkie przebywające w lokalu osoby. Był wśród nich Muzyczko. Założono mu na ręce kajdanki, pobito, a następnie świadkowie usłyszeli strzały z broni maszynowej. Zginął na miejscu. Sprawcy mieli uprowadzić 5 innych osób.

 

Tatarzy Krymscy żądają referendum – chcą się oderwać od Krymu

Tatarzy krymscy żądają przeprowadzenia referendum obejmującego zamieszkałe przez nich obszary w celu odłączenia się od Federacji Rosyjskiej. I co na to Rosja, która sama dała przykład, że można oderwać w referendum kawałek obcego kraju? Czy powie Tatarom nie? Czy raczej przystanie na to, że każdy naród, tak jak naród rosyjski, ma prawo do samostanowienia. W przypadku Tatarów Krymskich mówimy o zwartym obszarze środka półwyspu, który oni zamieszkują, zaś obszar ten wynosi około 5 tysięcy kilometrów kwadratowych. Żądamy referendum dla Tatarów Krymskich.

Tagged with: ,

Słowianić numer 4 – Wiosna 2014 – Słowiańskie grafiki Marka Hapona

Posted in Mitologia Słowiańska, sztuka, Słowianie by bialczynski on 21 Marzec 2014

slowianic 4 weirzch okładki

Okładka tył i przód (powiększ) -Jerzy Przybył „Dziady Żywieckie” oraz „Kaczeńce” (foto Anna Pagaczewska)

slowianic 4 wnętrze

Okładka wnętrze (powiększ)

Marek Hapon nadesłał z Chicago nowe i trochę starsze swoje grafiki. Jak zwykle, i te dawniejsze, jak i najnowsze, po prostu doskonałe. Weszły do 4 numeru „Słowianić”, który właśnie ukazuje się w Slovianskim Sklepiku obwieszczając wiosnę.

©®by Marek Hapon

Wskrzeszenie i uśmiercenie Peruna (2013)

Wskrzeszenie i uśmiercenie Peruna (2013)

Zaprzeczenie (1993)

Zaprzeczenie (1993)

Baba z dziadem (1995)

Baba z Dziadem (1995)

Bogowie Prusów, Perkunos i Pikolos (1995)

Bogowie Prusów, Perkunos i Pikolos (1995)

Nawie (1994)

Nawie (1994)

Perun Piorun (2013)

Perun, Piorun (2013)

Ptasia bogini, Kania (1996)

Ptasia bogini, Kania (1996)

Słup Trzygłówa (1993)

Słup Trzygłówa (1993)

Świętowit (1996)

Świętowit (1996)Trzygłów (1992)Trzygłów (1992)

Weles Nyja (2014)

Weles – Nyja (2014)

Wrona (1996)Wrona (1996)

Ta ostatnia poniżej już nie zdążyła, a szkoda bo jest fantastyczna

Marzanna Matka Polski (2014)komprMarzanna Matka Polski (2014)

Swarog (2013)komprSwarog (2013)

Jare Gody 2014, czyli jak obchodzą to święto Słowacy!

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 20 Marzec 2014
Tagged with:

Świątynia Światła Świata – Turbacz (luty 2014)

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 19 Marzec 2014

® © foto by Kira Białczyńska

WP_20140126_171

IMG_9500

 

IMG_9502

 

IMG_9515

 

IMG_9542

 

IMG_9545

 

IMG_9563

 

IMG_9589

 

IMG_9599

 

IMG_9629

 

IMG_9630

 

IMG_9639

 

IMG_9642

 

IMG_9644

 

IMG_9646

 

IMG_9659

 

IMG_9664

 

WP_20140126_017

 

WP_20140126_034

 

WP_20140126_035

 

WP_20140126_048

 

WP_20140126_051

 

WP_20140126_060

 

WP_20140126_063

 

WP_20140126_073

 

WP_20140126_076

 

WP_20140126_082

 

WP_20140126_085

 

WP_20140126_093

 

WP_20140126_098

 

WP_20140126_104 (1)

 

 

WP_20140126_105

 

WP_20140126_116

 

WP_20140126_129

 

WP_20140126_139

 

WP_20140126_141

 

WP_20140126_148

 

WP_20140126_156

 

 

WP_20140126_157

 

WP_20140126_158

 

WP_20140126_165

Rafał Orlicki – Udowadniamy bliskie związki języka Etruskiego (Rasenów) z mową Słowian!

Posted in nauka, Słowianie by bialczynski on 16 Marzec 2014

Zabytków piśmienniczych języka Raseńskiego (tak Etruskowie sami siebie nazywali, więc będę się starał stosować zamiennie ta nazwę z terminem zachodnim; Etrusia. Chociaż, również zawiera on rdzeń ‘rusi’, od Etruri/Etrursi. Rdzeń ‘rusi’ pochodzi od morfemów ‘ra-si’ czyli ‘mocna, silna – biel, jasność’. Była to prawdopodobnie cecha genetyczna i rodowy wyróżnik od innych nacji na półwyspie Apenińskim oraz od licznych Greków zajmujących swoje kolonie na południu półwyspu. Musieli więc ‘Raseni’ niewątpliwe mieć wiele wspólnego z rasą Arjo-Słowian, którzy jak dowodzi nauka, szczególnie w grupie genowej R1a zasiedlającej obszar wokół morza Bałtyckiego, wykształcili błękitny kolor oczu a tym samym, bardzo jasną karnację skóry i jasnawe (wcale nie zawsze złoto-blond!) włosy.  To właśnie ze słownictwa języka raseńskiego, pochodzi zwrot przyjęty do łaciny, czyli słynna ‘tabula rasa’, oznaczający „nie zapisaną kartę/białą, czysta tablicę”. Język raseński niewątpliwe zmieszał się z Greckim, bo ludy te były sobie bliskie geograficznie. Anatolijscy ojcowie Rasenów jeszcze zanim przybyli w Apeniny, byli z południa sąsiadami Greków. Tutaj dopiero nałożyli się ze swoją semicko-arjową kultura i mową, na miejscowych protosłowian. Z ich raseńskiego języka, pod wpływem ciągnących z północy Celtów, powstał język retoromański a następnie łacina zaś pod wpływem Gotów, języki Germańskie. Przypuszczam, że właśnie z  rdzenia ‘rasi; pochodzi nazwa nad Bałtyckiego ludu długo mówiącego mową Słowiano-Wenedów (haplogrupy R1a + I), czyli Prusów. Od układu ‘po-rasów, czyli ‘po Rasach”. Podobnie jak my nazywamy się Polakami nie od żadnych tam ‘pól’ (chociaż morfem ‘la’ wskazuje na równinę i nizinę), ale od zwrotu ‘polahi/a’. Od starej nazwy plemiennej, rodu ‘Lacha’. Z kolei Rosjanie, to również nacja z udziałem rdzenia ‘ras’ w ich nazwie miejscowej, czyli najprawdopodobniej ‘rasi-simja-ni’ ; ‘biała/ośnieżona – ziemia”. Natomiast Rusini, to przypuszczalnie stara nazwa Karpacka plemion słowiańskich, czyli ‘rusi’, od której wywodzi się termin ‘rudsi’ (rudzi). Typowy dla białej rasy, która mieszając się z ciemniejszą, dawała taki ‘ogień na głowie’ jak kolor rudy. Zapiski starożytnych pisarzy odnotowują istnienie na terenie Rusi plemienia Roksolanów, (‘Rokso-alani’, czyli ‘biali, jaśni – oni/ani’, żyjący wpierw nad Donem i Dniestrem, plemię sarmackie), co potwierdza bliskość językową tych wypaczonych przez odległość, terminów. Tak to wygląda, jeśli chodzi o etymologię tych podobnych nazw plemiennych. Najprostszymi, innego znaczenia niż nazwa plemienna wyrazami wskazującymi na sens takiej etymologii, są słowa zachowane w naszym języku polskim, takie jak; ‘rosa’ (od ‘ro-si’; rodzi – jasność), ‘zima’ (od ‘si-ma’ ; ‘jasność – ma’), ‘siwe’ (od ‘si-wo’ ; ‘jasne – to’), ‘sień’ (od ‘si-eń/ań’ ; ‘jasności – koniec’ czyli ‘szarość’). Czy jak drugi morfem ‘ra’, występujący w licznych wyrazach oznaczających siłę, bądź moc (Rawa; ‘ra-wa’ ; ‘moc(gród)-tu’). orl 1 To tyle tytułem wstępu. Nie przypisuję sobie absolutnie pierwszeństwa w udowodnieniu, że Etruskowie/Raseni byli społeczeństwem opartym w olbrzymiej mierze na kulturze Prasłowian europejskich a ich język, który stał się głównym sprawcą –  plus celtycki, powstania łaciny, zawiera przez to mnóstwo slow bądź rdzeni i morfemów mowy słowiańskiej. Dlatego Greka też jest ich pełna, bo tak jak Raseni czerpali z Greki tak też bywało i odwrotnie. Podobnie Fenicjanie i ludy semickie, z udziałem których związek fenicki opanował handlowo morze śródziemne, w czym Raseni dobitnie uczestniczyli i nie wiadomo czy to nie oni zdominowali Filistynię (Palestynę).  Pierwszym poważnym naukowcem, który posłużył się licznymi opracowaniami języka Rasenów, był Tadeusz Wolański. Później, było ich jeszcze kilku. Ostatnio, na kartach stron Czesława Białczyńskiego, podobne analizy językowe prezentuje Winicjusz Kossakowski. Ja tylko zająłem się jednym, wysuniętym przez naukę zachodnią źródłem ze strony angielskojęzycznej: http://en.wikipedia.org/wiki/Etruscan_language Nauka zachodnia, ciągle neguje słowiańskie pochodzenie Etrusków/Rasenów a nawet ich poważne związki ze Słowianami na półwyspie Apenińskim. Tam nas być nie mogło! Nie było i już! Bo przecież cała wielka cywilizacja rzymska a następnie niemiecka oraz romańska, zawdzięcza cywilizacje zachodu, właśnie głównie Etruskom i Grekom! Nie bosym i dzikim Słowianom, którzy jakoby pojawili się w Europie dopiero ok. V w.n.e

Tak tedy, zająłem się tylko tą stroną słynnej Wikipedii, pod hasłem „Etruscan language”. Aby mi nikt nie zarzucił słowiańskich źródeł materiału badawczego.

Warto tutaj zauważyć, że badacze języka etruskiego, kompletnie nie wiedzą, jak interpretować choćby alfabet Etruski, a cóż dopiero tłumaczyć jego piśmiennictwo. I tak, znak zapisywany w alfabecie raseńskim, jako „x”, tłumaczą często, jako ‘t’, czasami, jako „ks’, czasem, jako greckie ‘ksi’, innym zaś razem, jako ‘si, bądź ‘ci; czy też krótkogłoskowe ‘s’.

Ja się w tym wypadku przychylam do ‘si’, bo uważam, że litera ‘x’ jest symbolem krzyża, który pierwotnie oznaczał czyste światło, stwórczą moc życia, a wiec Boga. Stąd nasze ‘si’ jako jasność, czy słowo ‘światło’ od ‘si-wid/wit-ło’ ; ‘jasność-widać-ta/tu’. Podobnie jak w słowie ‘świt’, głoska „ś’ to pozostałość po ‘si’. (świt; światła – witanie/widzenie). A skoro krzyż to światłość, to najbliższa temu znaczeniu jest głoska ‘si’. Natomiast rdzeń grecki ‘ksi’[ pochodzi zapewne od krzyża w okręgu (jak Celtycki), czyli ‘kosi’.

orl2

orl 3 orl 4

Inny przykład. Nazwę łacińską ‘arēna’, naukowcy wywodzą od etruskiego słowa ‘harēna’, bądź ‘hasēna’. Nikt nie sięgnął do bliskoznacznego sensualnie (znaczeniowo) i bardzo starego słowa słowiańskiego jak; ‘gora, hara’, czyli coś kopulastego, wysokiego, nierównego. Słowem nasza ‘góra’ czy rosyjska ‘gara’. Od tego słowa zapewne, pochodzi stare, słowiańskie słowo znane na polskich kresach oraz Rusi, czyli; ‘harhar’ (potocznie znane współcześnie, jako ‘hahar’).  Oznaczające; duże – niekształtne, koliste, krzywe, garbate, czyli ‘wielkie – krzywe, koliste’, coś śmiesznego. To właśnie jest prosty łącznik sensualny, wyjaśniający, czym było słowo ‘harena/arena’. To wielkie koło. Od tego terminu może pochodzić ‘harenda’, czyli dom z odpowiednią przestrzenią dla gości z zakrzywionym dachem. Kasprowicz miał intuicję w nadawaniu a w zasadzie przywracaniu góralszczyźnie, prastarych, słowiańskich symboli, nazw i kultury.  Jeśli to nie tubylcy Słowianie byli dla Etrusków nośnikiem wielu starosłowiańskich wyrazów, to musiały być to ludy bezpośrednio sąsiadujące na północy z Etruskami, a więc Venedzi i Ratowie. To oni byli zapewne również Słowianami, zanim nie zdominowali ich Celtowie. Ciekawy obszar do zastanawiania się nad możliwym, etruskim zródłosłowiem wyrazu ‘korona’, pochodzącym być może od etruskiej ozdoby głowy, dostarcza nam analiza pozycji nr.60. Jeśli trafne są moje domysły, to Karol jest imieniem wtórnym od tej ozdoby i termin ‘król’ nie pochodzi wcale od Karola Wielkiego czy też od jego prześmiewczego tytułu ‘karel’ (karzeł), tylko od tego, co nosił na swojej głowie.

orl 5Na załączonym fresku wyraźnie widzimy, że noszenie „korony” w formie wieńca na głowie, było u Etrusków powszechnym zwyczajem.

Zabytków pisma raseńskiego jest całkiem sporo w postaci tekstów nagrobnych w kamieniu czy na metalu. Brak jest natomiast kompletnie, ksiąg, choćby przepisanych (poza jednym tekstem na tkaninie, ocalałym w Chorwacji). Tak, jakby panowanie kościoła na półwyspie Apenińskim, celowo je zmiotło z powierzchni ziemi lub wtrąciło w kazamaty przeznaczone dla niewygodnych teorii i dowodów naukowych, jakie bez wątpienia znajdują się w tajnych archiwach Watykanu. Podobnie, jak to uczyniono z przedchrześcijańskimi pamiątkami pisma słowiańskiego. Dlatego też, nauka zachodnia do tej pory twierdzi, ze nie jest to język rozpoznany (poza sporadycznymi słowami, jakie przeniknęły do łaciny, jako typowo etruskie – przytoczonymi w załączonej tabeli), wobec czego „etruskiego się nie czyta”. Błąd tkwi, jak już to wykazało wielu słowiańskich badaczy a nawet jeden włoski profesor – uczący niegdyś w Warszawie, że nie czyni się analiz porównawczych z językami słowiańskimi. Co ja właśnie uczyniłem, jedynie dla zamieszczonych na stronie słów. Reszta, to pole dla badaczy! Myślę, że nie powstrzyma ich już propaganda kościelna nakazująca wszystko, co rozwinięte cywilizacyjnie, zawdzięczać Kościołowi i zachodowi, w tym eksterminujących Słowian – Niemców.

orl 6

Etruscy małżonkowie. Czerwonawa barwa rzeźby, wskazuje na pochodzenie bliskie kulturze Vinca z środkowych Bałkanów (tam, taka sama barwa występuje w większości figurek przedstawiających ludzi lub bóstwa) oraz Słowianom i Indyjczykom, gdzie czczenie koloru czerwonego – symbolizowało życie wieczne i zachowało się w większości barw rodowych Słowian.

Moja praca nad zamieszczonymi na przywołanej stronie terminami Etruskimi i ich tłumaczeniami  angielskimi, trwa. Poniżej przytaczam te, których analiza wskazuje na wspólne nam pochodzenie języka. Myślę, że każdy, nawet kompletny laik, zauważy oczywistość związków etruskiego ze Słowianami, w ich piśmie i mowie.

Cyframi, oznaczam te wyrazy, w których związek z mową słowiańską jest jednoznaczny. Znalazłem ok.26 wyrazów/117, które mogą być pochodzenia słowiańskiego, oraz 10 liczebników. Czyli ok. ¼. To dużo. Zapraszam do wspólnej analizy i zgłaszania własnych spostrzeżeń.

Przydałoby sie uczestnictwo polskich językoznawców w tym „projekcie”, gdyż poszlaki słowiańskie są tutaj jednoznaczne. A ich potwierdzenie, to przecież byłaby wielka sława dla Polski! Może szanowny Premier Donald Tusk, przyzna łaskawie jakiś grant na tego typu badanie słownictwa Etruskiego, pod kątem jego związków ze Słowianami? Może się wtedy okazać, że On sam jak i inni Kaszebi, pochodzą ze wspólnego rodu z Etruskami-Słowianami, skoro Etruskowie mieli prowincję o nazwie Tuscia?…

Rafał Kopko – ORLICKI

SŁOWIANIE/SLAVE – ETRUSKIAN/RASENI

by ORLICKI

Rodzina / Family

orl 7orl 8orl10orl 11orl 12orl 13orl 14orl 15orl 16orl 17orl 18orl 19

Huczna rocznica pontyfikatu Wielkiego Reformatora papieża Franciszka – 4 miesiące wymownego milczenia KRK na temat Świętowita ze Ślęży

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 14 Marzec 2014

Ihs-logo.svg13 marca 2014

Mija rok odkąd papież Franciszek nastał nam na Apostołową Stolicę w Romie i objął rządy nad Ziemią w Imieniu Jedynego Boga oraz Cesarstwa Rzymskiego.

13 marca 2014 roku

mija 4 miesiące – jakże to znamienny zbieg okoliczności, Pełna KWARTA Miesiąców (Czwarta Miesięcznica) – od opublikowania i wysłania do Watykanu oraz dostarczenia do Kurii we Wrocławiu Listu Otwartego podpisanego przez 1300 Polaków z Polski i ze świata w sprawie współistnienia na Świętej Górze Ślęży obiektów kultu Rodzimowierczego Wiary Przyrodzoney Słowian, w postaci Świętowita Ślężańskiego oraz innych pogańskich rzeźb (Niedźwiadek, Baba i inne) oraz obiektów kościoła rzymsko-katolickiego takich jak Krzyż, Droga Krzyżowa i Kaplica-Kościół.

Gdyby jakakolwiek korporacja na świecie otrzymała taki list  do Prezesa w swojej centrali, a dla Korporacji Kościoła Rzymsko-Katolickiego ta centrala to  Watykan, prezes zaś to papież, list w którym ktokolwiek zbiorowo protestuje przeciw jakimś praktykom owej korporacji i apeluje o współpracę, to już dawno mielibyśmy w ręku odpowiedź owej korporacji. Obojętne jaka by ona była, ale by była.

Bowiem we współczesnym świecie przyjęte jest, iż na taką odpowiedź solidna firma, która dba o wierność konsumentów, daje sobie 30 dni, zwłaszcza gdy dotyczy ona zarzutów co do postępowania korporacji. Praktycznie nie zdarza się by korporacje międzynarodowe takie jak Coca-Cola czy Microsoft nie odpowiedziały w takim terminie. 90 dni to bardzo długi czas oczekiwania na reakcję we współczesnym świecie. Ale 120 dni to już czas zupełnie niespotykany. Tyle nie zwlekają nigdy nawet instytucje rządowe Państwa Polskiego, czy Rady Europy. W przypadku jakiejkolwiek petycji czy listu otwartego do, na przykład, Rządu Niemiec, byłoby to nie do pomyślenia.

Myślę, choć mam nadzieję wciąż jeszcze, że bardzo się mylę, iż mamy obraz jak bardzo serio Kościół Rzymsko-Katolicki, w osobach swego Najwyższego Zwierzchnika – Papieża Franciszka a także jego przedstawiciela we Wrocławiu,  pochyla się nad prostym człowiekiem, skoro przez 120 dni nie potrafi wyartykułować z siebie pisemnej odpowiedzi dla 1300 osób zaniepokojonych sposobem postępowania, jego oficjalnych lokalnych akwizytorów i dystrybutorów pod Ślężą.

Myślę, lecz znowu mam nadzieję jeszcze, iż głęboko się mylę, że mamy także ze strony Watykanu i Wielkiego Reformatora, który obchodzi dzisiaj uroczyście rocznicę swego pontyfikatu, jak i jego namiestnika na Śląsku, jasną odpowiedź na czym polegać ma Nowa Ewangelizacja, jakiego to rodzaju Dialog, przez bardzo duże De, będzie toczony w objętych tą krucjatą krajach takich jak Polska.

Rozumiemy, że czas na takie drobiazgi jak pisemna odpowiedź 1300 pytającym, a właściwie stojącym za tymi pytającymi 130 000 obywateli Polski, jest niesprzyjający. Zawsze jest coś ważniejszego niż sprawa figury jakiegoś pogańskiego bożka na jakiejś Górze Ślęży, w jakiejś tam Polsce. A to Rosja grozi światu Wojną, trzeba zabrać głos, a to  przybyli na Plac Świętego Piotra niepełnosprawni i słodkie dzieciątka, trzeba im uścisnąć prawicę i pogłaskać po główkach. A to Episkopat Polski wybrał nowego przewodniczącego, trzeba mu pogratulować.

A skoro Polska ma jakieś ekumeniczne problemy trzeba jej dać Święto Światowej Młodzieży Katolickiej w Krakowie albo wydać wspólną mszę z Knesetem na Wawelu. Rozumiemy to wszystko i czekamy cierpliwie nadal, aż nadejdzie ten czas, że Papież Franciszek i biskup Wrocławski znajdą wolną chwilkę, aby się pochylić nad tą drobną sprawą zgłaszaną przez garstkę zainteresowanych osób z jakiejś tam Polski.

Jak dotychczas Kościół Rzymsko-Katolicki w Polsce znalazł jedynie czas aby pośród Nas, Pokrzywdzonych usunięciem ze Świętej Góry Polskich Słowian-Pogan-Rodzimowierców świętej figury Świętowita Ślężańskiego, poszukiwać poprzez policję podpalaczy tej Świętej Góry!!!

Myślę, że ci wszyscy Polacy-Katolicy, którzy podpisali się pod Listem po papieża Franciszka w sprawie Świętowita ze Ślęży, odczuli dosyć dotkliwie to, że Ich głos w Ich Kościele tak niewiele znaczy, iż nie wart jest jednej linijki tekstu jakiegoś biskupa, choćby i był on biskupem Rzymu.

Moi drodzy – Wszyscy Którzy Wzięliście Udział w inicjatywie napisania Listu do Papieża Franciszka i do szefa Wrocławskiej Kurii – Oddziału Ślaskiego Międzynarodowej Korporacji WATYKAŃSKIEJ , i złożyliście odważnie podpisy pod tym listem nie lękając się konsekwencji osobistych w swoim lokalnym środowisku, często przecież bardzo małym, i stosunkowo zamkniętym, możecie się czuć nieco rozczarowani tym lekceważeniem Waszego Głosu, jakim bez wątpienia jest owo wymowne, długotrwałe Milczenie Kościoła Rzymskiego.

Jestem jednak przekonany, że jest to dla Nas Wszystkich, Katolików i Niekatolików, Teistów i Ateistów w Polsce, którzy podpisali się pod tym listem bardzo cenna Lekcja ze strony tej Wiekowej Instytucji, która uzurpuje sobie prawo ustanawiania Ładu Moralnego na Ziemi i głosi potrzebę „dialogu” z innymi wyznaniami oraz poszanowania prostego człowieka, jego potrzeb i praw. Mam nadzieję, że potrafimy wyciągnąć właściwe wnioski z tej prostej Lekcji. Czyni to bowiem od wieków Kościół Rzymski i całe światowe chrześcijaństwo, niezmiennie, w tym samym duchu, jaki nam właśnie okazuje.

My, jako Słowianie Polscy – wyciągamy owe wnioski. Będziemy się konsekwentnie domagać, aby kamienny Świętowit stanął na Ślęży obok katolickiego krzyża oraz na innych świętych pogańskich górach w Polsce. Nie spoczniemy dopóki to się nie stanie faktem. Milczenie jest złotem, a z Tego Waszego Milczenia wykluwa się Prawdziwy Dyjament. Nadchodzi czas Światła Świata.

flaga_polska

My Słowianie – 3 odcinek „Wierzenia” w TAGEN TV

Posted in Polska, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 13 Marzec 2014

Na razie to już ostatni, trwający ponad godzinę, odcinek  cyklu My, Słowianie, w TAGEN TV. Kolejne nagramy zapewne niedługo.

oto link: http://tagen.tv/vod/2014/03/my-slowianie-wierzenia/

tagen3

Tagged with: ,

22-23 marca 2014 – Wrocław – Wiosenne Zrównanie (I Zlot Sympatyków NTV)

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie by bialczynski on 12 Marzec 2014

ros nowa wiosenne zrównanie d9b2e864b52f

Wiosenne Zrównanie

Ponieważ w wielu osobach ten obraz budzi pytania i zainteresowanie co do znaczenia, pragnę go wyjaśnić. Symbolizuje on nie tylko Wiosenne Zrównanie. Kobieta-Wiosna/Jaruna-Matka Ziemia, jest naga i pozornie bezbronna. Jej tarczą jest piękno – ciało i umysł, a jedynym orężem jakie ona dzierży jest Błękitny Kamień- szmaragd (z-Mar-Ra-God, s-Mier-RA-Gad). Po jej stronie występuje Słońce Wodne-Ziemskie Błękitne-Żywe oraz pełne, przenikające ją elementy życia (nabrzmiałe, gotowe do poczęcia i ekspansji). Po drugiej stronie Kostroma-Męski PtakoGad/Ptakowężyca-Kąptorga-Zbrojna Zima-Raróg-Wejnyks/Feniks. W ręku dzierży łuk, na plecach kołczan i strzały – narzędzia przemocy, uśmiercające, u boku ma jeleni róg-kolec-płomienisty kindżał i podaje kobiecie rękę uzbrojoną w rękawicę. Otoczony jest suchymi hakowatymi, pazurzastymi kształtami (zimny, martwy rozum, logika). Ułożone jak łuska, jak komórki plastra, Słońce-Logos/Ratio uzupełnione jest Słońcem Życia/Wiary.

Wiosna-Kobiecość Przejmuje Władzę na Ziemi. Żeńskość pozbawiona atrybutów przemocy, wyposażona w Czarowny Szlachetny Niebieski Kamień – działający przeciw Śmierci, chroniący Ra-Światłość, ma wystarczającą moc by przeciwstawić się Siłom Ciemności i zwyciężyć. 

Jeśli obie postacie zinterpretujemy jako bogów Kiru Jarunę-Jaryłę/Jarowita i Kostromę/Koladę-Kostruba to wiemy, że są to postacie dwupłciowe dwugłowe, zrośnięte plecami/korpusem. Ta męska postać zwrócona twarzą do Jaruny, która przekazuje jej władzę nad Ziemią ma więc drugą postać Marę-Zimę, która jest zwrócona w drugą stronę i odchodzi w Kole Pór Roku oraz Kole Czakr, Kole Czary/Czaru. Jest to moment Zrównania, ale Światłość i Żeńskość obejmuje rządy nad Światem.   Jest to także spotkanie Ziemi/Ziemian z Kosmosem/Kosmitami, w którym nie jest ona bezbronna, lecz dobrze wyposażona.

 

Program

I Zlot Sympatyków NTV

Wrocław

Hala IASE ul. Wystawowa 1, obok Hali Stulecia oraz

Iglicy, w scenerii Parku Szczytnickiego

22 marca (sobota) 2014

g. 10.00 – 00.00

 

SALA GŁÓWNA (A)

10.00

Otwarcie Zlotu

Janusz Zagórski (NTV), Dariusz Krysa (Fundacja Dobre Wibracje)

10.10

Geneza Projektu NTV

Pierwsze w Polsce studio internetowej telewizji Wylatowo ON Line  2004 – 2007.

Pierwszy w świecie cywilny powietrzny patrol UFO transmitujący live obraz z monitoringu – 2005 r. (Materiały archiwalne przygotowane przez Bolesława Kulę, Janusza Zagórskiego)

Okres nadawania niedzielnych programów w latach 2009 – 2011  (niezaleznatelewizja.pl i januszzagorski.pl)

Otwarcie Studia NTV we Wrocławiu – 2 luty 2012

Otwarcie studia w Warszawie. Aktywność ośrodka Gdańskiego

Nowy etap Projektu NTV (kanały tematyczne, ośrodki regionalne)

10.30

Czas przemian – Rena Marciniak – Kosmowska (red. nacz. mieś. „Czwarty Wymiar”

11.00

Dyskusja panelowa

Tajemnice III Rzeszy

Pierwsza w Polsce dyskusja panelowa w składzie: Igor Witkowski, Dariusz Kwiecień, Mirosław Figiel

11.45

Dyskusja panelowa

Nowy Paradygmat Wiedzy

z udziałem:

Dr Mieczysław Cenin, Aleksndra Dzięcielska, dr Krzysztof Lachowski, Włodzimierz Zylbertal. Prowadzi Janusz Zagórski

12.25

Przekaz uzdrawiającej energii – Józef Kurowski  z Ciśca

Moc energetyczna śpiewu – Dominika Dominiak (Devi)

12.45

Dyskusja panelowa

Słowiańszczyzna wczoraj i dziś

z udziałem:

Czesław  Białczyński, Tadeusz Mroziński, dr Zdzisław Słowiński, Marek Wójtowicz

13.30

Dyskusja panelowa

 Odżywianie praną

z udziałem:

 Aleksander Berdowicz, Mariusz Piotrowski, Krystyna Maciąg, Veni

14.15

Dyskusja panelowa

Technologie biorezonansu

z udziałem:

Mariusz Brzoskowski, Maciej Janiszewski, Helena Nieczyporenko, Jarosław Kasprzak,Krystyna Styczyńska

15.00

Dyskusja panelowa

Lekarze wobec terapii naturalnych i nowej medycyny

z udziałem:

lek. med. Preety Agrawal, lek. med. Jadwiga Kempisty, lek med Irmina Mrozowicz – Szmidt, lek med. Anna Pokryszko

15.45

Prezentacja:

Złota proporcja – fundament natury i ludzkiej kreacji opartej na harmonii

Waldemar Gajewski

16.30

Idealna forma geometryczna – prezentacja unikatowego modelu Andrzeja Galińskiego z Nysy

16.45

Dyskusja panelowa

Alternatywny model organizacji ustroju społecznego – ekonomicznego i politycznego

z udziałem:

Andrzej Banach, Dariusz Brzozowiec, dr Krzysztof Lachowski, Kuba Miernik, Adam Kotucha, Paweł Nogal, Tomasz Pietruszka, 

17.30

Idea  śpiewu intuicyjnego

17.45

Dyskusja panelowa

Istoty pozaziemskie wobec Ludzkości – „dobrzy” czy „źli” ?

Dionizy Pietroń, Ewa Wierzbicka, Igor Witkowski,  Danuta Sharma, Simon Parks – połączenie live by skype z konferencji w Anglii. Prowadzi Janusz Zagórski

18.45

Zakończenie części konferencyjnej

Przerwa na dużej sali do 20.00

W sali średniej i małej trwają nadal wykłady i spotkania (program poniżej)

Część towarzyska na sali głównej

20.00

Joga śmiechu niepowtarzalne przeżycie – sesja  dla wszystkich chętnych  

Paweł Tomczyk

21.00

Ekspresowy kurs tańca

Dionizy Pietroń

22.00

Bal Efów  czyli Święto Miłości do Ziemi – Wiosna

Prowadzi – Veni

Bale Elfów organizowane są cyklicznie w czasie przesileń: wiosną, latem, jesienią i zimą.  Słowo „bal” sugeruje zabawę z tańcami. Tu słowo „bal” oznacza przede wszystkim dostojność i radość. Wyrażamy RADOŚĆ naszych serc – wręcz zachwyt nad pięknem Ziemi i Wdzięczność za wszystko co nam daje. To czas pamięci o Niej i zwrócenia ku Niej swych Serc. Czas odpowiedni na to jest …zawsze, ale przede wszystkim w okresie najmocniejszych doznań energetycznych, czyli podczas przesileń. Możemy wówczas okazać Ziemi miłość, wdzięczność i szacunek. Otwiera się energetyczny portal.

Wszyscy chętni mogą odpowiednio się ubrać, skorzystać na miejscu z „wizażystki” malującej twarze.

00.00

Zakończenie I Zlotu

Sala średnia (B)

10.00

Niekonwencjonalne projekty Ireneusza Bazana

10.30

Polacy w Polsce i na świecie – moje refleksje – Kuba Miernik

11.00

Jak tworzyć własne materiały dziennikarskie i studia NTV   – wystąpienie Ireneusza Piekarskiego (NTV Warszawa), Michał Stencel (NTV Wrocław)

11.45

Fundacja dr Ratha – Misja, badania, terapie witaminowe – Paweł Szczerbicki

12.15

Drogi osobistej transformacji – Grzegorz Śleziak

12.45

Złota proporcja w utworach Puszkina – Waldemar Gajewski

13.20

Nowa nauka wobec zjawisk paranormalnych – Włodzimierz  Zylbertal

14.00

Prawia – mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury – dr Mieczysław Cenin

14.30

Słowiańszczyzna – wielka zmiana (cz. II) – Czesław Białczyński

15.15

Zarys koncepcji ekonomii  obywatelskiej – podstawy nowego ustroju - dr Krzysztof Lachowski

16.00

Pozaziemskie źródła przebudzania świata – Igor Witkowski

16.45

Widzenie i malowanie aury – Regina Sidorkiewicz

17.15

Materiały filmowe

17.30

Demokracja Bezpośrednia w Polsce – koncepcje a realia – Adam Kotucha

18.00

Jednak ruszamy – Dobry – waluta lokalna w Polsce – Dariusz Brzozowiec

18.30

Mini warsztaty śpiewu intuicyjnego – Dorota Pasalska

19.00

Pięć filarów długowieczności – lek. med. Jan Pokrywka

19.30

Praktyki medytacyjne - Mariusz Brzoskowski, Helena Nieczyporenko

20.00

Choroby cywilizacyjne – wyzwanie zdrowotne XXI wieku – przemyślenia i refleksje – Jarosław Kasprzak

 

20.30

Korporacyjne struktury w polskiej gospodarce – Tomasz Pietruszka, Andrzej Banach

21.00

Primum non nocere –  Po pierwsze nie szkodzić. Czy reguła ta jeszcze obowiązuje ?
Choroby na sprzedaż. Witaminy naturalne a syntetyczne – mgr farm. Beata Peszko

21.30

Dyskusja panelowa

Dwupunkt, matryca energetyczna, psychologia energetyczna – z udziałem m.in. Wiesławy Bakaj, Anny Kubicy (by skype)

22.10

Wojskowe aspekty obrony polskiego Lwowa w latach 1918 – 1919 – unikatowa prezentacja Sławomira Szerera

22.45

Zakończenie wykładów na sali B

Zajęcie w sali małej (C)

Program

Tworzymy ogniwa NTV w Polsce i zagranicą

Zajęcia w małej sali C – to spotkania robocze osób pragnących tworzyć własne ogniwa terenowe NTV

12.00

Warszawa (woj. mazowieckie)

12.45

Poznań, Zielona Góra (woj. wielkopolskie i lubuskie)

13.30

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)                                                                                           

14.15

Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz (woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie i kujawsko – pomorskie)

15.00

Łódź (woj. łódzkie)

15.45

Kraków i Katowice (woj. małopolskie,i śląskie)

16.30

Kielce (woj. świętokrzyskie)

17.15

Lublin (woj. lubelskie)

18.00

Rzeszów (woj. podkarpackie)

18.45

Opole (woj. opolskie)

19.15

Projekt NTV Zdrowie

20.00

Zakończenie zajęć na sali C

Całkowity koszt udziału w I Zlocie to 100 zł. Aby wziąć w nim udział należy tą sumę wpłacić do 15 marca 2014 roku na konto: Alior Bank: 67 2490 0005 0000 4600 9873 7266.   Fundacja ‚Dobre Wibracje’. Dopisek: I Zlot Sympatyków NTV. Podany powyżej nr konta dotyczy tylko i wyłącznie wpłatom na wykup wejściówek na I Zlot. Darowizny na rzecz współpracy Fundacji z NTV nadal mają to sam nr konta jaki jest linkowany ze strony głównej z działu Wsparcie. Wejściówki na imprezę będą wydawane na miejscu imprezy w przy wejściu na nią na podstawie wyciągu bankowego z listą wpłat. Bezpośrednia sprzedaż biletów za gotówkę tylko w dniu i miejscu imprezy od godziny 8.00.

Info: Janusz Zagórski 533 885 883, info@niezaleznatelewizja.pl

(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie)

Zapraszamy

Imprezy towarzyszące:

Zapraszamy na Powitanie Wiosny oraz Medytacje Elfów na Masywie Ślęży w niedzielę 23 marca 2014

POWITANIE WIOSNY 23 marca 2014r.
Przełęcz Tąpadła – Masyw Ślęży
Ośrodek Mieszko i Jagienka

 

Z uwagi na Zlot Sympatyków NTV w dniu 22 marca 2014 r. (sobota)., tym razem, by umożliwić uczestnictwo w obu imprezach, Powitanie Wiosny odbędzie się w dniu 23 marca 2014 roku
Ponieważ czas przesilenia wiosennego jest bardzo ważnym energetycznie czasem, dla całej Matki Ziemi, zapraszam bardzo serdecznie, po raz kolejny, na to spotkanie, w magicznej i energetycznej okolicy Masywu Ślęży. Pragniemy i tym razem połączyć nasze serca i umysły w czasie wspólnej medytacji, wykładów, koncertów, rozmów, śpiewów przy ognisku. Ta jedność naszych serc pozostaje zwykle na długo w naszej pamięci i jest symbolem łączności energetycznej nas wszystkich.

Zapraszam serdecznie do Ośrodka Mieszko i Jagienka na Przełęczy Tąpała
W programie przewidujemy:

23 marca 2014r. (niedziela)

11.00 – 11.45

Wyzwolenie efektu aureoli tęczy – przed medytacją na Ślęzy
 Barbara Walczak

12.00

Wyjście na Ślężę z Przełęczy Tąpała (naprzeciw Ośrodka Mieszko i Jagienka)    

 

13.30

Wspólna medytacja na szczycie Ślęży - połączylibyśmy się wszyscy na

poziomie Serc  i Umysłów,by zrobić Rytuał Uzdrawiania, odczytać specjalną Inwokację

Współpracy Ludzi z Siłami Przyrody -aby stworzyć lepsze warunki do 

egzystencji  na Nowej Ziemi,  Nowej Erze  Miłości

Prowadzi: Veni i Krystyna Maciąg

 

15.30

Obiad

 

16.45

Powitanie gości i zapoznanie z programem – Krystyna Maciąg

17.00                                                                                                                                             

Koncert uzdrawiający Mis Kryształowych, Gongu i Instrumentów Archaicznych
Camila Vatral i Grzegorz Zielonko – Music Medicin

18.10

Rachuba czasu przesilenia wiosennego i akrotonia pisma głagolicowego
Tadeusz Mroziński

19.00

Kolacja

20.00

Autorska Muzyka Filmowa – wraz z premierą nowej płyty na Powitanie Wiosny
Maria i Wiktor Wedlerowie

21.10

Budzenie kryształowej świadomości – relacje z podróży w miejsca mocy
Danuta i Piotr Nowaczyk

22.00

Ognisko z licznymi atrakcjami, grą na gitarze i śpiewem do rana

Proszę o indywidualne rezerwacje noclegów w Ośrodku Mieszko i Jagienka – tam też można będzie zamówić posiłki (obiad, kolacja, śniadanie) – tel. 501463554, 71 3162151.
Na hasło Powitanie Wiosny uzgodniono ceny noclegów:
– 40 zł od osoby w domkach kampingowych (dobre warunki, domki ogrzewane)
– 50 zł od osoby w Ośrodku w pokojach 2-osobowych
Wszelkie informacje:
Krystyna Maciąg tel. 602 596 451, e-mail: uni-dom@wp.pl

Tagged with:

Winicjusz Kossakowski – Przezwisko czy tytuł urzędu ?

Posted in Słowianie by bialczynski on 10 Marzec 2014

Z cyklu – „Takie sobie gadanie”.

 

PiastusSyn Piasta -Chościsko Piast Kołodziej

Gall Anonim  „KRONIKA POLSKA” w przekładzie Romana Grodeckiego. Przekład opracował wstępem i przypisami opatrzył marian Plezia. Wydawnictwo – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.  Rok wydania 1989. Oddział w Krakowie.

   Trochę zamieszania wśród interpretatorów  dzieła zakonnika Galla „Kronika Polska” dostarczają tytuły rozdziałów „O księciu Popielu zwanym Chościsko”, oraz „O Piaście synu Chościska”. W przypisach czytamy: „zwany Chościsko – te słowa ujęliśmy w nawias kwadratowy , gdyż wygląda na późniejszy dodatek, zarówno ze względu na to, że gramatycznie źle się łączą z poprzednimi, jak i dlatego, że wedle rozdz. 2 i 3 synem Chościska był Piast, a ten był ubogim kmiotkiem, nie zaś synem książęcym. Imię Chościsko pochodzi od CHOST/chwost , tj. ogon”. 

 Tego uczą nas nasze „Orły historii”polskiej.

Z tą interpretacja nie zgadza się T’Lelag Marski. W pracy „Księga Popiołów” na str. 126 pisze: :…i u nas wąż był wcieleniem duszy (tożsamy z duszą) mężczyzny wojownika, a często symbolicznym ojcem władców. Ojciec Piasta to Chościsko (chasićska – wąż, czeskie)…”

Pan SvArgVaźVag słowo Chościsko podzielił na trzy wyrażenia; Ch – Oś – Cisko. Za rdzeń wyrażenia przyjął OŚ.

Takie rozwiązanie trudno zaliczyć do zasad rządzących etymologią słowa, ale można to wstawić w ramy dziwotworów politycznych.

Pan Marski do tytułów władców prasłowiańskich zaliczał, między innymi, tytuł „Oś Świata”w znaczeniu król królów i kojarzył z piastą i Piastem.

Proszę zwrócić uwagę, to są wszystko skojarzenia, poczynając od zamiany – Chost na chwost i   utworzenie urągającego – „Chościsko – Chwościsko – Ogonisko”,  poprzez „węża jako duszę wojownika” a kończąc na „Osi Świata”.

Być może, któreś z tych skojarzeń jest trafne.

Ale czy możliwym jest uznanie tego za „dowód naukowy”?

 

    Jeżeli  weźmiemy  pod uwagę fakt, że kronikę pisał obcy Gall w języku łacińskim a z łaciny  tłumaczono na język polski, to musimy zadać sobie pytanie:

Czy tłumacz nie popełnił błędu?

Czy właściwie zrozumiał tekst łaciński?

     W języku łacińskim jest słowo „chostia”, które „Słownik Wyrazów Obcych” tłumaczy jako – „Ofiara składana Bogu”. Możliwym jest, że zakonnik Gall słowo „Chost” rozumiał jako – Ofiarnik – Kapłan.

 Człowiek noszący tytuł Cesarza Rzymu był „pomazańcem bożym” – ofiarnikiem – kapłanem. Wymogi, w tym czasie, stawiane kapłanom w Starym Testamencie: Kapłan musiał być mężczyzną zdrowym.  Kastraci i ze zmiażdżonymi jądrami nie mogli pełnić tego urzędu.

 Czeski Brzetysław  lennik Mieszka II, otrzymuje  obietnicę papieża „koronę i tytuł świętego” za zabicie swego władcy. Nie spełnia dokładnie rozkazu papieskiego a jedynie  kastruje Mieszka II, tym samym uniemożliwiając mu pełnienie urzędu Cesarza Rzymu  –   Chosta – Ofiarnika – kapłana. Papież wywiązuje się z obietnicy przydzielając mu koronę. Jednak za niedokładne wykonanie polecenia świętym nie zostaje.

Proszę zwrócić uwagę –  tytuł „ofiarnik” jest wyrażeniem ścisłym i zrozumiałym w przeciwieństwie do słowa kapłan czy ksiądz. 

   Uważny czytelnik może mi zarzucić: „Pomylił pan daty. Mieszka II od jego prapradziada rozdziela kilka pokoleń a co najważniejsze, zmiana religii. W polskim pogaństwie musiały obowiązywać inne prawa”.

W tym miejscu muszę się znów powołać na Kronikę romajskiego zakonnika Galla Anonima.

 Opisuje on przewagi wojenne Kazimierza Odnowiciela (wiary romajskiej), który po pokonaniu  księcia (m)ASsława przez połączone siły niemiecko – ruskie, wyciął doszczętnie rycerstwo polskie. W usta Kazimierza Odnowiciela wkłada słowa, których żaden historyk nie zauważa:

Pogromiwszy fałszywe chrześcijany

Już bez trwogi uderzcie na pogany!

(Na Prusów).

Zakonnik chrześcijański wyraźnie odróżnia religię polską, nazywając ją „fałszywym chrześcijaństwem” od pogańskiej religii Prusów. Greckiego odłamu chrześcijaństwa Rusów nie zalicza do fałszywego chrześcijaństwa.

  W tym miejscu warto wstawić dociekania tropiciela prawdziwej historii Słowian, człowieka oczytanego, spostrzegawczego i   rozumnego, pana Pawła Szydłowskiego.

Twierdzi on, że historia opisana w „Starym Testamencie” jest historią Celtów – pasterzy. Jednym z państw związku celtyckiego miało być olbrzymie państwo Lechia, opisane w St. Test. Do stanowiska królewskiego Lechitów wnosili pretensję krewni – władcy Babilonu. Stary Testament  ma być ukradzioną księgą Babilończykom dostosowaną w późniejszym czasie do potrzeb politycznych Chabirów, po polsku – rabusi i bandytów. Lechici i Celtowie mają być tym samym ludem,  jedynie władającym innymi ziemiami. Lechici swoją religię mieli przekazać Zaratustrze reformatorowi religijnemu, którego świętą księgę napisaną odmianą sanskrytu posiadającego większą ilość słów słowiańskich, przetłumaczył  polski poliglota Ignacy Pietraszewski nadając jej tytuł: „Miano słowiańskie w ręku jednej familii od trzech tysięcy lat zostające, czyli nie ZENDAWESTA a ZĘDASZTA to jest życiodawcza książeczka Zoroastra, albo AWESTA WIELKA

  Z badań i numizmatów Pietraszewskiego wynika, że słowiańska religia była odmianą zoroastryzmu.

Św. Cyryl i św. Metody rozpoznali w niej chrześcijaństwo, podobnie jak to zauważył i zapisał zakonnik Gall Anonim.  Podstawowe doktryny chrześcijaństwa pokrywają się z doktrynami Zaratustry, takie jak pojęcie duszy, nieba, piekła, szatana, sądu duszy po śmierci i zakwalifikowaniu jej do nieba, krainy oczekiwań (czyściec) lub piekła, paruzji – czyli powtórnego przyjścia Boga i Sądu Ostatecznego. Słowianom znany był chrzest z wody, lub krzest z ognia, czyli skrzesania duszy przodka. Z doktryn tych został oczyszczony Stary Testament, ale przechowali je Esseńczycy (prześladowani przez faryzeuszy) z których pochodził Jezus – w czasach późniejszych zwany Chrystusem. Słowo Mitra i Chrystus jest tożsame, jedynie w różnych językach.

W czasach Galla musiała jeszcze być żywą stara religia słowiańska, rozpoznana jako „fałszywe chrześcijaństwo”, które istniało na tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa. Stare prawo Zaratrustry łączyło w jeden urząd rolę najwyższego kapłana i króla królów. To prawo obowiązywało również w polityce i wierzeniach egipskich. Zostało  ono skopiowane wraz z wierzeniami przez rzymskie chrześcijaństwo, które musiało być uważane za naszą poprzekręcaną sektę, skoro wojska słowiańskie w zdobytym Rzymie chrześcijan nie wycinali. Widocznie uważali ich za swoich.

Mam nadzieję, że się nie mylę łącząc prawo słowiańskie z rzymskim, jak to uczynił Gall Anonim. Widocznie obowiązywało ono w czasach Piasta i Kazimierza Odnowiciela.

Z tego wypływa tylko jeden wniosek. Zarówno Popiel jak i ojciec Piasta musieli być królami królów a zarazem najwyższymi kapłanami – chostami, ofiarnikami. Zatem, urząd ten musiał być mianowanym, najpewniej przez „dwunastu wojewodów”. Dopiero od Piasta wydaje się być dziedzicznym. Nie można odrzucić przypuszczenia, że Mieszko I przyjął chrześcijaństwo romajskie  aby utrzymać dziedziczność tronu. 

Temat przybliża Paweł Szydłowski w swoich filmikach dostępnych w YOU TUBE.

Polecam.

Imię Masław napisałem – (m)ASsław. Z imieniem Masław w historii polskiej pisanej przez Romajów spotykamy się tylko jeden raz. Na eratyku z Łęgowa, który jest słowiańskim kamieniem nagrobnym istnieje napis polskimi runami „ZL FŚIMJ   AŚŁF  ŚNNŚ” co przekłada się na: Żal wszystkim Asław sennyś- zasnął. Jest to dowód, że istniało imię pochodzące od  słowa – AS, bohater, wódz. Czy przypadkiem historycy nie zamienili złośliwie Asa na rozlazłe, miękkie masło, tak jak  Chosta zamieniono na Chwosta, Chwościsko, Ogonisko?

Masław – Sławny masłem ?

 Czy to imię może być książęcym?

 Bzdura.

Winicjusz Kossakowski

 

    

 

Tagged with:

Association of Slavic People, Movement of Free People, Faith of Nature: gender, recognition of animal rights, racism!

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 8 Marzec 2014

© Published (by) bialczynski on February 17th, 2014
© translated by Katarzyna Goliszek
Dzik, dzika ?winia, DinoAnimals.pl

There are such social matters and civilization problems that must be clearly postulated by every organisation on the public forum, openly and loudly discussed in the environment that creates them.  These are the issues and problems which require a determined standpoint, an obvious stand made by the human, by the aware person and taking on an active attitude to the phenomenon which we are dealing with. There are such civilization issues that need an immediate solution even on the scale of the Planet. No human actions done to Earth should be hasty. Regardless of our perception of the Earth as a huge piece of stone on which Life understood in Darwin’s way evolves, and irrespective of our seeing a Conscious Being in it which is the emanation of the infinite Consciousness Shaping the Matter.

To some people, it may sound ridiculous, but gender and recognition of animal rights belong to these issues. If We, as the Slavic Movement (Association of Slavic People), The Movement of Free People (RWLWP – Ruch Wolnych Ludzi Wolnej Polski – The Movement of Free People of Free Poland), as the Faith of Nature (SSŚŚŚ and the Faith of Nature of Slavic People) follow the SCIENTIFIC world view and the paradigm of ”Consciousness over/under Matter”, which means the rules that directly reflect the way of activity recognizing the holistic perception of the world and holistic solving of the problems of the world and civilization, we have to tackle these basic issues very seriously and define ourselves explicitly towards them.

I, personally, as an aware individual who follows the scientific-holistic world view, do not imagine co-working in the Association of Slavic People with persons who neglect the Laws of Nature and consequentially lead to doing actions against Nature through the Association.

Am I for the gender ideology and do I recognise the existence of animal consciousness and am I ready to admit they have rights equal to the human being?

All the life attitude of the human  depends essentially on the answer to the raised question.
Here, I present a very sensible article from Gazeta Wyborcza just on the subject. Let it be the introduction to the statement which I will try to justify in a fully logical way and which leads, in my view, to the agreement that even the Association of Slavic People that seemingly has nothing in common with the social topic of this sort, has to define itself in similar ideological issues. The Association has to do it clearly, openly and honestly as early as at the beginning of its setting up so that no unnecessary incidents of tension, internal turmoil and loss of social energy in its further activity happen.

Recognizing the scientific-holistic vision of the world and civilization of the human being as well as using the holistic consciousness for his/her opinion and putting actions into practice, entails all the series of consequences which face all our Organizations and Movements in the situation of the Great Change – for example, in such an aspect as Self-organization of Society, i.e. the Tribe.

Someone could say: Why raise such questions and divide the Slavic Movement at its start with ideological issues which are secondary to Slavdom, as the Slavs are both followers of the Faith of Nature, Free People, Catholics, Orthodox Christians, atheists, homosexuals, Ukrainians, Belurussians, Serbs and Poles, Lusatians and Silesians, and also ”EVERY Human That Feels Slavic and Identifies himself/herself with the Culture, Tradition and History of Slavdom” although his/her mother was Jewish, and father was a pitch Black citizen of Germany. Furthermore, there are other people, quite ordinary ones, farmers, steelworkers, soldiers and policemen, people who do not think with ideological issues, do not philosophize and do not split hairs on the matter, but just live, feel and do various professions. au 222

When we were establishing the Association of Slavic People, I asked myself a simple question: What will we be doing in our Slavic Affiliation if there appear, as a crowd, members for whom a notion will be, for example, the so called Purity of the Slavic Race – that is obsession of the Fascist-Nazi kind, which prefers superiority of one Race over another and stipulates, in advance, humiliation of other races around them. Would I like to participate in such Association? I Say Certainly  NO!


The conclusion that came itself was simple. What has to join us so that we will start acting together for the Great Change is the Scientific-Holistic World View. This is the Philosophical Foundation which we need to accept and which we accept intuitively as yet. The Philosophical Foundation which we instinctively acquiesce – We All gathered around this Blog, Gathered Around the Issue of Regaining our Slavic identity, around making up Free Poland for Free People, around the Faith of Nature and Acting for Ecological-Humanistic Revolution.  

 

Free Poland that we want to make for ALL POLISH PEOPLE can not exclude anyone – it can not exclude either ourselves or our ideas because, for example, the so called any ”Majority”, ”Oneness”, or ”Only Our Matter” would like, now or whenever, to impose some general solutions on the rest of the society – the solution which will exclude the possibility of acting and co-existing of another small group of citizens. ONLY such philosophical (holistic-scientific) approach to the constituted LAW within the State excludes its excessive oppressiveness and repressiveness, excludes excessive regulating and manual administering, excludes automatically millions of superfluous administrative interference and clerical abuse, excess of superfluous taxation, multiplicity of controls, constant expansion of the system of penalties and free interpretation of the law, and excludes a number of other not less annoying discomforts of social relationship which we are coping with in Poland on an exceedingly large scale. 

Then, I also asked myself a simple question: Would I like to co-operate in the Slavic Association with people who do not recognize the RIGHT OF EQUALITY OF PEOPLE – i.e., for example, the Right of Women to be Free People (making decisions about themselves in all aspects – also concerning giving birth or not), and generally speaking, for the Human Right to Decide about One’s Own Fate (including euthanasia of one’s free choice) and about One’s Life Choices on the grounds of Full Freedom (also for homosexual relationships, or for life in a free relationship, in a sexual commune or whatever which the Free Human Being has the full right for)?  And I answered my question: NO! The only limit that All Members of the New Polish Tribe, World Wide Slavic Nation have to recognize – is that an activity of one Tribe can not harm the Other Tribe of this Nation. Where it starts to do harm, a mechanism of the LAW that rules out conflict and harm, exploitation, humiliation, abasement, ruling out one group by another, should turn on automatically in our New CONSTITUTIONAL Construction after the Great Change. 
k krowy dfaa384b1c0927e840132100bf724726_big

I would not like to take part in such an Association that in a while will make a decision to support the Ban on Working on Sunday, the Ban on Doing Shopping on Sunday, the Precept to Believe in This or That, the Prescript of Ritual Killing of Animals in the name of the Superiority of some Religious Laws over the Notion of Consciousness of Animals. Neither would I like to participate in such a Slavic Association which following the example of the Priest from Sulistrowice and other Catholic Adherents from the whereabouts of Sleza, will put up on Sleza near the Cross-Giant and Stone Holy Worship Catacombs their own Gigantic symbol of, for instance, a 40-storey Svetovid that shines with Neon Light at night onto Wroclaw and the whole area and makes Day out of Night for the animals inhabiting the Landscape Park.

Of course, I thought of, and I want Svetovid to stand on Sleza, but I want it to be integrated into the environment. I do not want it to be as wildly aggressive and intrusive as the one offending the feelings of other people than Catholics, gigantic Cross-Eyesore, like the Bloody Inferno – called the Way of the Cross which is for me just sadist-masochistic show which groups of children, young people and grown-ups who head for the mountain just to have a rest and do not have anything in common with Judeo-Christianity have to watch.

My reasoning is very simple in this case: if we are to create the Association of Slavic People that consequentially will take on a definitely big group of people who will direct them towards discriminating Black People, Women, towards backward thinking and acting against Mother Earth and Mother Nature, towards the so called ”modernity” involving the development of the Humankind by the cost of the whole Environment and Wildlife – we had better not make up any Slavic Movement at all. 

 

Finally, I asked myself the last question about this subject and I answered it myself: Would I like to share the Association of Slavic People with such organisations as the All-Polish Youth, OUN, UPA, Swoboda Party, The Right Sector of the Maydan – after all, they are Slavs as well?! NO! I would not like to do that at all – no way! 

How to prevent, at the very beginning, a similar – contradictory to its idea – situation of distortion and surveillance of OUR organization from other ideological movements which can be called Slavic?

Well, every person joining the Association of Slavic People, must have obvious, full and irrefutable awareness: That during the First popular Rally that will be held, we will outvote inviolable Rules of Participation in Our Association of Slavic People, that is to say The Regulation of Admission to the Association. It will be the exemplary solution and clue to form a New Law in the New Polish Nation – THE POLISH LAW – which will not be the further development of the Roman Law, the Law of Master – Slave, but something completely NEW, as NEW as Novelty is NEW, which the Great Change is bringing to the World. 

These rules must be explicit, of course, and up not restricting, very simple though marking clearly and irrevocably a certain direction of reasoning of the Association of Slavic People and the direction of its activities for all the future. I propose here and now, and I give you for your consideration, and I expect a discussion of, the following issues that are to specify who (what person and what organisation) can become a member of the Association of Slavic People and what commitments I take on myself to comply with becoming the Member of The Association of Slavic People. 

 

I assert that the members of the Association of Slavic People can be people and organizations that profess in their philosophy and carry out as well as bind to fulfill within the Association of Slavic People: 

1. Scientific-Holistic World View 

2. Philosophy and Rules of the Movement of Free People 

3. Activities for establishing Free Poland of Free People 

4. Philosophy and Rules of the Ecological and Nature Development Movement 

5. Statute of the Association of Slavic People 

6. Also, exclusively Those who undertake to respect the rule that an activity of one of the Tribes can not harm Another Tribe of Any Nation. Where it begins to do harm, then turns on the  mechanism of the LAW that rules out conflict and harming, exploitation, humiliation, degradation, exclusion of one group by another.  

It seems to me that more regulations are unnecessary, and the ones presented here are sufficient determinants which guarantee the activity of this Association towards Freedom of People, Free Poland, Green Poland, Welfare and Development of Slavic People as well as the societies of all other people in the World whom WE, Members of the Association treat equally – in the same way as we treat ourselves.

If we recognize the rules I have mentioned above, we have to clearly and emphatically state that we do not have ANYTHING AGAINST GENDER – because it is only unreserved RECOGNITION OF THE FULL RIGHT OF THE HUMAN BEING TO WHOLLY DECIDE ABOUT HIMSELF/HERSELF, but in a way that does not harm other people (for instance, by public manifestation). We have nothing against RECOGNITION OF WOMEN’S RIGHTS FOR FULL DECIDING about THEMSELVES – also in the matter of giving birth to conceived or not conceived children as well as for their equal work status. We do not oppose RECOGNIZING Animals as Conscious Beings. On the other hand, we are TOTALLY against destroying the environment and Nature, or against privatizing State Forests in Poland.

I might have left out an essential issue in the 6-item list above which I would define as a contemporary, adequate to the Great Change Constitution of Life on Earth. Perhaps you have any doubts about some mentioned issues. If so, please, make your comments. 

Tagi:, , , ,
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 638 obserwujących.